Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2

3 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer Tina Aaen Sekretær Birthe Kyhn Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Roudvalg Nikolas Lanstorp Instruktionschef David Meyer Ungdomsafdelingen Johan Topp Side 3

4 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Standerhejsningsfest Side 14 KVIKs forsikringer Side 15 Forårsudsalg af KVIKrotøj Side 16 Med en ergometer novice til DM Side 17 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Side 20 Kilometer statestik kaproningsafdelingen Side 23 Næste KVIKblad Deadline den: 15. maj 2009 Udkommer ca. den: 1. juni 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Kære KVIK Redaktørens beklagelser har nået nye højder. Som en tissemyre, der kæmper for livet med 10 cm dødbringende vand under sig, lider jeg og dermed alle andre under det brutale åg, der benævnes optimering. Sidste nr. af KVIKbladet med al sin livsgivende information om foreningslivet nåede 40 sider. I KVIKbladets kvalitetstryk på højkvalitetspapir med dyre og tunge farver samt superhæfteklammer betyder det, at bladet i sig selv vejer 50 gram. Lægger man dertil de 5 gram, som adressestickeren vejer, og frimærket, så har vi passeret de snævre grænser, som Post Danmark lægger, og publikationen bliver til et storbrev i stedet for standardbrev. Således kan man fornøje sig med et hastigt avancement i de postale inddelinger, men da avancementet også betyder en ditto portoforhøjelse på 5 kr., der skal ses i relation til oplaget på ca. 400 stk, er bladet druknet i sin egen succes. Det er naturligvis altid plagsomt at blive underholdt om andres pekuniære problemer på 5 kroners niveauet. Ikke desto mindre vil KVIKbladet for fremtiden blive forsøgt redigeret til maksimalt 36 sider, hvoraf en del allerede er henlagt til uopsættelige formål. Når vi nu er ved KVIKbladets herliggørelse vil jeg henlede opmærksomheden på en række teknikaliteter vedrørende billeder: 1. For GUDS skyld, læg dem aldrig ind i et word dokument, de bliver massakreret til et proprietært format, der ikke egner sig til en kvalitetsoplevelse. 2. Det er dejligt med billeder på nettet, disse bliver desværre også ofte most igennem 72 dpi sigten, og jeg ville så gerne have dem i 300 dpi. Summasummarum; fremsend billederne som helt banale filer. jeg slipper for en masse besvær, og kvaliteten højnes til glæde for alle. Hele redaktionen udtrykker sin fornøjelse over udnævnelse til Årets Kvikker (se referat af generalforsamlingen). Tak til bidragyderne gennem de sidste par år Kærlig hilsen Mikkel Sander S024 På det praktiske niveau, hvor vi altid lander efter at havde diskuteret etik og moral, betyder det, at du, kære bidragyder, kan risikere at dine nydelige rejsebeskrivelse fra den grågrumsede Limpopo flod må vige for redaktionelle dispositioner. Men lad os nu lige se, om det bliver et problem. Side 5

6 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund under Dansk Idrætsforbund Ordinær generalforsamling 25. februar 2009 Referat Formanden bød velkommen og takkede for et godt fremmøde. Formanden udtalte et æret være deres minde for årets døde: Helmut Jørskov, Sten Sjøholm, Poul Danning og Birgit Petersen. Dagsorden 1. Valg af dirigent Jens Chr. Mathisen blev valgt som dirigent. Jens Chr. Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt med det sidst udkomne klubblad for januar medlemmer var til stede og tre fuldmagter. Dermed kunne generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var i januarudgaven af bladet. Formanden valgte derfor kun at fremhæve enkelte punkter: Nye medlemmer. Vi have et forår med få tilmeldte, men det samme er tilfældet hos vores naboer. 84 nye, 98 ud. Lille tilbagegang på 14 medlemmer. Siden årsskiftet: 98 nye og 108 udmeldte. Takker alle vores instruktører. Vigtigt, at vi tager godt imod de nye. Vigtigt, både for vores økonomi og aktiviteter. Vi skal have vendt udviklingen, dvs. have flere nye medlemmer. Hvordan gør vi det? Ikke kun bestyrelsen skal gøre noget, det skal vi alle sammen! Vi skal alle hjælpe med at gøre reklame for sporten og foreningen. Mundtilmund er det vigtigste! Inviter jeres venner. Alle instruktører bør bidrage. Hvis alle hjælper, kan vi klare det. Vi må sikre os, at vi har et bredt udvalg af aktiviteter samt strukturerede træningstilbud. Derfor er en breddetræner vigtig eller nogen, der kan løfte den opgave. Langture. Vi skal have flere åbne langture. KVIK er et dejligt sted at være, det er vigtigt, at det også er det for vores nye medlemmer. Vi skal være gode/bedre til at invitere folk med ind i fællesskabet. Kanindåb. Klassisk med en dejlig fest. Fester er generelt gode. De bringer os sammen. Vi har planlagt mange fester for det kommende år. I den forbindelse har festudvalget brug for flere medlemmer. Side 6

7 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roudvalget. De laver rigtig meget. Fx Struckmannsparken, USIAmatchen, måneskinsture, fredagsbarer osv. Vi deltog også i Kulturhavn i år. Vigtigt, at vi fortsætter her. Tak til udvalget for deres store indsats i år! Langture. Her ønsker vi flere åbne langture. Vi skal sikre os at invitere flere med, også de nye. Carsten og Bo afholder en fredagsbar om langtursroning fredag den 13. marts. Kajakker. Afdelingen er vokset. Vi har fået flere kajakroere, men vi kunne have fået mange flere, hvis vi ikke stillede store krav til vores kajakroernes evner, men det vil vi forsat gøre. De skal over et farligt stykke vand. Det tager derfor tid før de kan frigives var også det første år, hvor kajakker kunne deltage i vores langture. Det betød nogle ændringer i vores reglement. Men det var/er positivt for sammenholdet mv. Kaproning. KVIK er stadig med helt i dansk elite roning o En mand med til OL i 2 o WM Bronze Firer uden styrmand Kvinder ¾ KVIK er o DM Ergometer Mænd o DM Ergometer Kvinder o DM Dame dobbelt sculler o DM Dame dobbelt firer o Sølv DM Langdistance Damer o Bronze DM Langdistance Herre Side 7

8 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 o FM Letvægt Dame 2 o FM Dame 8+ Det giver samlet 4 DM er, det samme som vores nabo, og bringer så vidt jeg kan se på en delt førsteplads målt på DM er. Ikke dårligt eller måske rettere stærkt gået piger! Ungdomsafdelingen. Et godt år. Vi oplevede, hvordan medlemmerne brugte smsmarkedsføring/koordinering. Det fungerede rigtig godt. Det skal bestemt videreføres. Men vi mangler folk i afdelingen, som kan føre arbejdet videre. Det er en opgave, som vi skal finde ud af at løse sammen. Det gælder også udklækning til elite, som ofte foregår via rekruttering fra ungdomsafdelingen. Ungdomsmedlemmerne er også rigtig vigtige for vores økonomi. Vinter. Gymnastik, svømning, yoga og instruktører på til ergometer både mandag, onsdag, torsdag og søndag. Både gymnastikken og ergometerinstruktion har været rigtig meget brugt. Materiellet. Godt og inspirerende foredrag med Jørgen Andersen og fast hånd om holdopsætningen. Dejligt at se alle de flittige folk. Bo havde lovet gratis mad til det arbejdende folk. Tilbuddet er dog ikke blevet benyttet. Derfor vil bestyrelsen en af de kommende dage kontakte alle dem, som har hjulpet med og invitere dem til Standerhejsning, som tak! Huset. Renovering af damebadet. Udskiftning af varmeveksler. Ravn og hans hjælpere har lavet et godt stykke arbejde. Takket behørigt med lidt til ganen. Lokalområdet/Nordhavnen. Formanden udtalte frygt for, at politikerne vil pege på en cutcovertunnel. En god sæson, men også med en masse udfordringer for den kommende sæson. Kommentarer til bestyrelsens beretning: John Mac Larsen ønskede at tilføje følgende: o En stor tak for en rigtig god og vellykket juletræsfest. Arrangørerne fortjener ros! o Ved KV s fødselsdagsfest blev der overrakt en check til KVIK på kr. Flemming Svendsen ønskede at tilføje følgende: o At dirigenten ikke bare blev udpeget, men også givet som tilbud til andre i forsamlingen. Var dog tilfreds med aftenens dirigent. o At han savnede flere deltagere ved den årlige klubkaproning. Vi var tre deltagende både, men det var ikke mange. Før i tiden var der flere, og kaproningen lå lørdag/ søndag. Måske kunne det hjælpe på antallet af tilmeldinger fremover? o Var glad for den nye idé med at tage kajakroere ind i klubben på lige fod med almindelige roere. Dem skal vi tage imod med åbne arme, sagde han. o Var ligesom John Mac også glad for årets juletræsfest. Det var alle tiders fest! Igen tak! o Et par forslag til reklame for rosporten. KV vil deltage i Copenhagen Habour Race. Og, hvad med lidt oftere at ro 8 eren ind igennem kanalerne. Det må give en masse opmærksomhed. Side 8

9 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Bo svarede følgende: o God idé med at rykke klubkaproningen til fx en weekend. o Copenhagen Habour Race kunne vi også gøre bedre, dvs. have flere deltagende både. o Mht. at tage 8 eren med i kanalerne, så er det desværre ikke tilladt. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Regnskabet blev gennemgået. Budgettet blev fremlagt. I budgettet er indregnet en kontingentstigning på kr. 15 kr. pr. måned. Vi kan til sidst konkludere følgende: Huset er vurderet til 7.8 millioner. Alt er afskrevet. Vi har en fornuftig likvid beholdning. Fond: 3.7 millioner. Velfungerende forening. Takkede på præsidiets vegne vores kasserer, Lene, for 14 års godt arbejde! Kommentarer til foreningens regnskab og budget: Bjørn Hasløv: o Gaver/fonde. Der er blevet indbetalt gaver i mange år. Hvor figurerer de? Svar: Under Toxværd/veteraner. o Hvem foretager investeringer af arven? Svar: Bestyrelsen søger rådgivning hos vores bank og medlemmer med indsigt. Senest har Finn Aabye hjulpet. Niels Høj o Ved medlemsmødet blev det nævnt, at vi havde bestilt en båd hos Jørgen Andersen. Er det køb annulleret? Den skulle da ellers være betalt. Hvor står det? Svar: Den er ikke betalt. Vi rykkede betaling for 4+ inrigger fra Grejsdal et par måneder frem. Jørgen Nielsen snakkede med Jørgen Andersen. Denne båd kommer tidligst 1. juli Renate Nielsen: o Ved Toxværd veteraner står beløbet: ,kr. Hvad er det, hvor stammer de fra? Svar: Det er penge doneret til et Hamborgarrangementet. Her blev indbetalt mere end vi dengang brugte. Regnskab og budget blev godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for Grethe og Vagn Jensens Mindefond og Erik Andersens Mindefond til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Side 9

10 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Kommentarer til regnskab og budget: Ingen. Regnskab og budget blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen. 6. Valg af bestyrelse Valg om: Næstformand: Jørgen Nielsen har sagt ja til endnu to år. Genvalgt! Kasserer: Lene ønsker at holde op. Vi har fået kontakt til Tina Aaen. Hun vil gerne. Hun har arbejdet i flere rederier samt som kasserer i Skjold. Tina kender altså arbejdet. o Andre kandidater? Nej. Valgt! Resten af bestyrelsen vælges som gruppe som dernæst konstitueres. Bestyrelsen foreslår følgende: o Rochef: Nikolas Lanstorp o Kaproningschef: Antonie Lauritzen o Kajakchef: Hans Pallesen o Langturschef: Carsten Jørgsensen o Instruktionschef: David Meyer o Sekretær: Birthe Kyhn Forslag til ny struktur: o Bestyrelse på 9 medlemmer. De skal have fokus på økonomi, strategi og intern og ekstern kommunikation. De skal mødes ca. 4 gange om året. o Økonomiudvalgsmøder. Formand, næstformand, kasserer og præsidiet. Fokus: økonomi. o Driftsmøder. 68 gange om året. Her deltager repræsentanter fra diverse udvalg. Daglig planlægning af aktiviteter og intern kommunikation. Kommentarer til valg af bestyrelse: Følgende er et udpluk. Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelse blev diskuteret en del frem og tilbage. Hanne Ekman holdt valgtale for sit kandidatur. Peter Budtz havde meldt sig som kandidat, men trak sig igen. Endte dog til sidst, efter flere opfordringer, med igen at opstille. Spørgsmål til langturschefens arbejde. Utilfredshed med, at han er passiv og at udvalget ikke har lavet meget. Bo lovede, at der skal sættes skub i flere langture. KVIK har ikke p.t. planlagt nogen ferielangtur for i år (2009). Derfor har vi også slået andre ture op Side 10

11 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 både i bladet og på hjemmesiden. Ved fredagsbaren den 13. marts er temaet langture. Resultatet af hele diskussionen, inkl. afstemning, blev en ny bestyrelse på 11 personer. Det vil sige: o Formand: Bo Adelholm o Næstformand: Jørgen Nielsen o Kasserer: Tina Aaen. o Bestyrelsesmedlemmerne: Nikolas Lanstorp Antonie Lauritzen Hans Pallesen Carsten Jørgensen David Meyer Birthe Kyhn Hanne Ekman Peter Budtz De endelige stillingsbetegnelser for bestyrelsesmedlemmerne fordeles ved det førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Valg af revisor Dansk Revision fortsætter. 8. Valg af tre medlemmer til præsidium De tre, som er der nu, vil gerne genvælges. Det vil sige, at Finn Aabye, Heiner Nilsson og Erik Ravn blev genvalgt! 9. Valg af tre medlemmer til ordensudvalg De tre nuværende medlemmer stiller op igen. De, dvs. Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen og Peter Boris, blev genvalgt! 10. Valg af restaurantudvalg Bjørn Bram, Tina Aaen, Karina Petersen og Bo Adelholm blev genvalgt (og nyvalgt) til udvalget. 11. Eventuelt. En række forskellige punkter blev berørt under eventuelt, bl.a. følgende: Jørgen Nielsen: o Bådklargøring. Godt gang i det! Vi starter lige om lidt på sidste hold. Dog har vi fået klager pga. meget stærk lak. Vi har derfor indkøbt åndedrætsværn, som man kan hente, hvis man ønsker det. Vi vil evt. fremover lave forløbet om, så man (alle) lakerer til sidst. Dernæst vil vi bede de bådansvarlige om at skrive, hvad Side 11

12 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 der er lavet ved bådene. Dette bliver dernæst lagt ind i vores logbog. På den måde ved vi, hvad der er gjort! o Rengøring: søndag den 22. marts, kl. 9:00 inkl. morgenmad. Vi slutter kl. 14:00. Målsætningen er min. 35 deltagere. Forslaget kommer på hjemmesiden. Bjørn Bram. Forslag: o Vi har snart talt om et åbent barlokalet i to år. Hvornår bliver det til noget? Svar: Styrmænd kan alle få adgang via vores sort brik. De skal blot have omkodet deres brik. o Ønske om at hele bestyrelsen skal være aktive medlemmer. o Har man en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Nej, vi har den ikke for øjeblikket, men vi påtænker det og vil undersøge via DIF s juridiske afdeling. Svar bringes på hjemmesiden. o Har bestyrelsen bevilget sig selv kontingentfrihed? Hvorfor er det ikke sagt før nu? Svar: Ja, det har den. Baggrunden for det er, at vi sidste år kiggede på, hvordan vi belønner de forskelliges indsats med henblik på at få en ensrettet og retfærdig påskyndelse, deriblandt er der nogle få der får kontingentfrihed bl.a. vores bestyrelsesmedlemmer, der laver meget. Det burde også stå i referatet på nettet. Det er en fejl, hvis det ikke står der. Jørgen Rudolf Nielsen: o Bakker op om kontingentfriheden. Men bryder sig ikke om, at det er sket uden foreningens viden. Renate Nielsen: o Ønsker mere reklame for KV og opfordrer til at man, hvis man ønsker det, donerer penge/gaver til KVIK via KV. Ved at gøre det kan man også sige, hvad man ønsker, at pengene skal gå til. Børge Nielsen: o Bemærker den dårlige belægning på køkkenterrassen. Svar: Den er lavet rigtigt, men erkender, at materialevalget er uheldigt. Det holder ikke til den reelle belastning. Gulvet på terrassen vil blive udbedret i løbet af foråret. Bjørn Hasløv: o Driften af bådhallen og bygninger i Bagsværd. Har vi stadig klubbens opbakning til dette arbejde? Vi har problemer med at få hjælp. Svar fra Antonie: trænerne har fået indskrevet i deres kontrakt, at de har ansvar for motorbåde mv. Dette punkt vil også blive taget op ved mødet 2. marts. Vi håber, at vi kan få det ordnet ad frivillig vej. o Erik Ravn bakker Bjørn op. Kjeld Larsen: o Hvad sker der med vores grund? Svar: Lejemålet udløb i år, men det er nu forlænget et par år. Der ligger nogle regler for, hvad grunden må bruges til. Den må ikke bruges til erhverv. Tidshorisonten er i øjeblikket til Henrik Dencker o Kajakskuret vender forkert. Buerne vender sidelæns i stedet for ud over vandet, som resten af huset. Har der været en arkitekt på? Ja, det har der og buerne vender Side 12

13 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 samme vej som pavillonen. Rikke Nielsen: o Vi er glade for at en bestyrelse, som har gjort et godt stykke arbejde. Hædersbevisninger: Jubilarer: o Jørgen Lütken (70 år) o Jørgen Østberg (60 år) o Bjørn Borgen Haslev (50 år) o Ib Widriksen (50 år) o Hans Pallesen (25 år) Sølvhuset: Marianne Orbesen. Sølvmanden: Jørgen Snodahl Årets kvikker: Mikkel Sander Hædersbevisninger: o Sølvstanderen med guldkrans: Jens Chr. Walther. Dog får man den kun én gang, så derfor får han den ikke igen. o Bagsværd er det Cecilie Askov Christensen, som har roet flest kilometer. Den del af bestyrelsen som går af: o Lene Nielsen (efter 16 år). Du har bl.a. været helt fantastisk til at styre vores økonomi! o Charlotte SchwartzHansen. Du har været flere år i roudvalget og som chef. Tak for din indsats! o Henrik Husth. Du har været to år som instruktionschef. Tak for indsatsen! o Johan Topp. Du har været ni år i ungdomsudvalget og de sidste to år som chef. Tak for indsatsen! o Peter Budtz har været fire måneder i bestyrelsen. Tak for indsatsen! o Finn Aabye: 1416 år har du hjulpet med regnskabet. Det har vi været meget glade for! Tak for hjælpen! 17 personer her i Strandvænget har roet over 1000 km. Flemming Svendsen: Tillykke med 70 års fødselsdag til Erik Petersen Formanden takker for et spændende møde. Vi har prøvet en masse. Vi har sat en ny bestyrelse. Vi har fået godkendt regnskab og budget mm. Vi udbringer et 4foldigt leve for roforeningen: hurra, hurra, hurra, hurra!!!! Side 13

14 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Standerhejsningsfest lørdag den 28. marts Kl holder formand Bo tale, og standeren hejses for at markere starten på rosæsonen. Kl sætter vi os til bords og nyder Karinas festmad, og senere på aftenen spiller vores DJ op til dans. Baren vil selvfølgelig være åben hele aftenen/natten. Pris 170 kr. Meld dig og gerne også gæster til senest den 24. marts 2009 på hjemmesiden eller opslagstavlen i baren. Festudvalget vil meget gerne have hjælp til borddækningen/oppyntningen. Det foregår kl på selve festdagen. Hilsen Festudvalget PS: Bestyrelsen har besluttet, at prisen for deltagelse i KVIKfester fremover skal være 180 kr. i stedet for 160 kr. pga. den almindelige prisudvikling. Festudvalget har dog sat prisen til 170 kr. og til gengæld droppet velkomstdrinken. FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Side 14

15 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 KVIKs forsikringer På den nyligt overståede generalforsamling blev der spurgt, om KVIKs bestyrelse har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Hertil er svaret, at KVIK ikke har tegnet en sådan, da vi har skønnet, at vi har en meget begrænset risiko for at ifalde et bestyrelsesansvar omkring den daglige drift, hvis ledelsens ageren er udtryk for rettidig omhu. Undertegnede har haft kontakt til Dansk Idræts Forbunds juridiske afdeling, der har svaret, at man mener, at det kun er klubber/foreninger med stor omsætning, med professionelle trænere/ spillere, igangværende store investeringer eller ejerskab til store anlæg, der bør overveje at tegne en sådan forsikring. Vi vil holde os orienteret, hvis behovet for KVIKs vedkommende skulle ændre sig. Ved samme lejlighed foretoges et check af vores øvrige forsikringer samt af de fælles forsikringer, vi som medlem af DIF automatisk er dækket af. Disse automatiske forsikringer er: 1. Ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar KVIK kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens ulønnede eller lønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/ hun virker for foreningen. 3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse f.eks. et ulykkestilfælde. 4. Idrætsforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 5. Retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. På vores kontor findes et eksemplar af disse ovenstående forsikringer. Vil du vide mere om de enkelte forsikringers indhold, anbefales det at læse her: idraettensforsikringer /gå ind på idrættens forsikringer, eller tage kontakt til undertegnede, der varetager KVIKs forsikringer. Jørgen Nielsen Side 15

16 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Forårsudsalg af KVIKrotøj Ved generalforsamlingen den 25. februar holdt vi forårsudsalg af vores resterende lager af KVIK s blå/hvide rotøj. Der er fortsat en mindre restbeholdning, som vi mener skal komme alle vore medlemmer til gode, såfremt man vil gøre et godt køb: Rodragter, blå/hvide Damer / piger Størrelse Antal Pris XLarge 3 Kr. 300, Large 8 Kr. 300, Small 5 Kr. 200, Rodragter, blå/hvide Herre Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 300, Medium 4 Kr. 300, Tshirts, kort ærme, blå/hvide Herre/dame Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 200, Medium 3 Kr. 200, Small 7 Kr. 200, Rovest, uden ærme, blå/hvide Uni Small 3 Kr. 250, Rovest, lange ærmer, blå/hvid Uni Large 1 Kr. 400, Rokasketter, blå med hvidt tryk Uni 25 Kr. 40, Rotøjet kan købes ved henvendelse til undertegnede, tlf.: eller i KVIK mandage og onsdage mellem kl Jørgen Nielsen Side 16

17 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Med en ergometer novice til DM Attention! Go! Starten er gået. Så er der 2000m hjem. Bååååt! Alle de andre er holdt op med at ro. En ommer? Er der et ergometer, der ikke fungerer? Pause? Gad vide om jeg kan få de 100m i rabat til den nye start? Attention! Go! Hov, det gik godt nok hurtigt med starten denne gang. Nu gælder det bare om at huske, hvad vi har lært til ergometer træning. Stræk benene, hæng i armene Og det er jo bare 2000m. Endelig, de sidste 500m. Hvorfor var det, at jeg sagde ja til det her? Det ville have været så nemt og ligge hjemme på sofaen. 150m tilbage. Planen siger spurt, lige nu føles det som en dårlig vittighed. Så er det slut. Sidder som en sæk kartofler på ergometret. Kan hverken få vejret eller rejse mig op. Kommer efter flere minutter op stå og vakler ind for at ro af. Sidder og hyggesnakker med en roer fra Odense, da jeg bliver efterlyst i højttalerne. Løber ind i hallen, springer op på podiet, når netop at sige tillykke til vinderen og få udleveret en medalje. (Det viste sig bagefter, at jeg hoppede op på den forkerte plads, men til mit forsvar, var det den eneste ledige.) Lørdag den 31. januar 2009 blev der afholdt DM i indendørsroning. Gladsaxe Sportshal var omdannet til et ergometermekka. To lange rækker af ergometre, en masse ledninger og en storskærm fyldte det meste af hallen. 565 tilmeldte rorere fra år brugte eftermiddagen på at konkurrere i distancer mellem 200m og 2000m. Eftermiddagens største trækplaster var 2000m åben for mænd og kvinder. Stemningen var helt i top. Der blev heppet og råbt fra tilskuerrækkerne, hvor løbene kunne følges på storskærm, der viste de enkelte roeres placering og hastighed. I kvindernes 2000m åben vandt vores egen Fie en førsteplads, og i mændenes løb blev der sat ny verdensrekord! Eftermiddagen sluttede med en klubholdsstafet. KVIK stillede op med 5(!) hold á 4 mand M/K. Hver mand ror 1000m med flyvende skift mellem de fire roere. Holdene får tildelt et tidshandicap udregnet efter køn, alder og vægt og starter forskudt, så de teoretisk slutter samtidig. Det betød, at første KVIK hold havde roet omkring 1000m, da sidste KVIK hold med de store og stærke mænd startede. Alle hold kæmpede bravt og blev placeret som 6, 7, 14, 16 og 17. Alle KVIKerne havde en spændende og hyggelig eftermiddag og bare vent til næste år Fie skal have en stor tak for at samle stafetholdene og arrangere holdledere, der holdt styr på tropperne. Desuden skal trænerne Lea, Fie og Jesper også takkes for deres indsats gennem sæsonen. Jeres arbejde kan tydeligt ses på hastigheden, og I har også skabt et godt fællesskab omkring ergometer træningen. Hvad har jeg lært af at deltage: (1) Det er meget motiverende at træne sammen med andre frem mod et løb, og jeg vil ikke tøve med at melde mig til en klubhold stafet igen. (2) Der findes en hjemmeside, hvor man kan se alle KVIKernes løbsresultater, også dem jeg ikke har nævnt her. Side 17

18 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 (3) Det er med ergometer roning som med tømmermænd. Jeg gør det aldrig mere indtil næste gang. Rikke N016 Side 18

19 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 19

20 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Knap er generalforsamlingen vel overstået før der for alvor er skudt gang i forberedelserne til kaproningssæsonen. Og det lover godt, set herfra hvor jeg befinder mig. Jeg ser: En veloverstået vintersæson i ergometer, hvor træningsindsatsen er forøget adskillige hundrede procent siden sidste sæson. Jeg ser: en hel bunke motiverede roere i alle aldre og størrelser som vil meget mere og glæder sig til at komme på vandet, og jeg ser, at de som har stået bag al den virak og stortræning i træningsrummet ser ganske fornøjede ud i deres vinterblege ansigter, for missionen må siges at være lykkes. Det er et fantastisk stykke arbejde I alle har lagt i træningssæsonen vinter 2008/2009. Tak til jer! Nye forhold og nye muligheder Vi, kaproningsafdelingen, afholdt d. 2. marts et stormøde i KVIK, hvor alle interesserede i forvejen havde haft mulighed for at fremkomme med deres ønsker for forår/sommeren aktiviter på vandet i kaproningsregi. Jeg lagde ud med vanlig mangel på situationsfornemmelse med, at i KVIKs kaproningsafdeling handler det om medaljer og helst så mange af slagsen som muligt. Hvilket resulterede i at tre mødedeltagere forlod mødet. Men resten, otteogtredive nysgerrige KVIKroere blev og tog udfordringen op og ville gerne høre mere. Vi fik i løbet af aftenen fordelt ambitionsniveau og træningsmuligheder blandt de fremmødte, og der viste sig aktivitetsmuligheder på alle hylder: Landshold, Klubelite, 8GP, Masters og langdistancekaproning. På landsholdet, Danmarks Rocenter, DRC, har vi, som sidste år: Fie, Lea og Cecilie. De befinder sig pt i træningslejr i Portugal og er en del af gruppen af den åbne klasse, som skal slås om at blive sæsonens bedste W2X Klubeliten er delt i to kategorier: 1. Klubelite med henblik på videreuddannelse i Kraftcenter København, KCC, og i Odense, KCO. Disse roere bliver i kommende sæson trænet af Jesper Krog, som også er blevet træner i KCC. I KCC har vi Cathrine Westergaard og i KCO vil Sarah og Mejse optræde i hver deres 2x. 2. Ny klubelite som består af tidligere landsholdsroere i 30 erne og som sammen med andre aldersrelaterede roere, som har vist rigtig gode takter i vinter, vil være dem vi vil komme til at se en hel del til i den kommende sæson. Og det er særdeles glædeligt, for foruden at hjælpe til med en positiv udvikling af medaljestatestikken, har vi også fået et særdeles stærkt hold af rollemodeller, som nye roere kan bruge som mentorer og som kan kickstarte en ny generation af kaproere på hhv langdistancerne, 8GP og ved DM 3. Masters/Veteraner vil sammen med den ny klub elite være en del af mentorordningen for nye roere, som vil prøve kræfter med scullerroning og langdistancekaproningen. Masters/Veteraner vil sammen med Ny klubelite blive trænet af Jesper Guldborg på Bagsværd sø, onsdage kl og søndage kl Træningen vil som udgangspunkt foregå i 4x og 2x. Herefter udsluses i 8 er og andre både, alt efter evner og ønsker. Side 20

21 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Regattadeltagelse 2009sæsonen byder, som de foregående år på rigtig mange kaproninger herhjemme, og vi vil sætte det mål at stille med deltagere i så mange som muligt f. eks: 1. Fynsregattaen (Odense Langdistance) d. 25. og 26. april, 2. Copenhagen Open på Bagsværd Sø, d. 23. og 24.maj, 3. Maribo Regatta, 13. og 14. juni, 4. Sorø Regatta, 4. og 5. juli 5. Holstebroregattaen, 15,og 16, august 6. Aalborg Regatta 12. september. Nu med overraskelse: langdistancekapløb på 21 km. 8. Tredie Copenhagen Habour Race, lørdag d. 17. oktober Men vigtigst af alt: Deltagelse i Danmarksog forbundmesterskaberne som afholdes for inriggere og outriggere på kortbane på Bagsværd Sø, lørdag d. 3. oktober. De både, der ikke endnu mangler at blive repareret, vasket og vokset mv. skal I sørge for at få ordnet inden første tur på vandet. Vigtigt: KVIKs hjemmeside vil være kommunikationscenter for bl.a. træningsprogrammer, træningstider og bådfordeling. Jeg vil ikke i samme omfang som tidligere sende info mails rundt, da det har vist sig at de for de flestes vedkommende ikke bliver læst/ besvaret. Informationsniveauet vil være det samme, men nu foregår det på nettet. Kun i meget vigtige situationer vil jeg rundsende mails, og disse mails SKAL besvares, da det har konsekvenser for os alle. En rigtig god sæson ønskes I alle. Vi ses derude til en ordentlig omgang! Antonie I kan læse meget mere om disse og andre regattaer i det før gule, nu grå hæfte. I kan også hente info på DFfR s hjemmeside, www. roning.dk Til slut vil jeg gerne gøre jer opmærksom på alle de regattaer som udlandet byder på, som f. eks World Masters i Linz, Østrig og Amsterdam Regattaen. Der er ingen udtagelseskrav til disse regattaer og I kan søge på Husk at få tøjet i orden inden I stiller op til div. løb, så I kan repræsentere klubben ordentligt, iklædt klubbens farver. Bådene Der bliver rift om bådene i år. Især 4x og 2x. Vi, der har haft det privilegium at have egen båd på Bagsværd Rostadion, må finde delegenet frem og invitere de nye om bord. Side 21

22 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roede km / kaproningsafdelingen 2008 Navn Roede km Hans Jørgen Stahl 1144 Nikolaj Krarup 207 Marianne Andersson 257 Lars Nielsen 1013 Ole Smedegaard 1013 Niels Laulund 1013 Annemarie Aasmul 750 Per Aasmul 832 Jørgen Nielsen, 512 Morten Ølgaard 3000 Antonie Lauritzen 750 Peter Munch Jørgensen 760 Thomas Vogelsang 15 Lise Bisgaard 1500 Frederik Østerberg 2250 Henrik Dehn 218 Lykke Westberg 926 Karsten Westberg 926 Peter Boris Damsgaard 700 Marianne Becker 850 Cecilie A. Christensen 5132 Lea Jakobsen 4086 Fie Udby 4086 Ulla Hovmann 700 I alt roet km: * Denne statestik er ufuldstændig, da vi ikke har tallene fra størstedelen af veterangruppen. Antonie Side 22

23 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 23

24 DINITROL metoden er godkendt af Teknologisk Institut og anbefales af FDM "RUST BLI'R KUN ET PROBLEM, HVIS DU IKKE GØR NOGET VED DET" DINITROL CENTER HVIDOVRE H. J. Holst Vej Rødovre Dinitrol Center Hvidovre giver 10 % rabat, samt tilbud om lånebil, til alle medlemmer af Roforeningen KVIK

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Årgang 63 Juli 2008 Nr. 4 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget 53 2100 København Ø Tlf. 39 20 45 90 Email: info@roforeningen.dk

Læs mere

DRAMATISK GENERALFORSAMLING

DRAMATISK GENERALFORSAMLING DRAMATISK GENERALFORSAMLING med kaos, kamp & kolaps - samt push up til folket Foto: Christian Grønne 4UJGUFU t XXX SPGPSFOJOHFO EL.FEMFN BG %BOTL 'PSFOJOH GPS 3PTQPSU NR. 2 t."354 t 3("/( Årgang 67 - Marts

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 4 JULI 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 4 JULI 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

* Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

* Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * ROFORENINGEN KVIK Havnebyen Gilleleje Roklub Humlebæk Roklub Hundested Roklub Havnsø Kalundborg Roklub KVIK Reersø Halskov Køge Roklub Rødvig Bisserup Strand Vordingborg Sandvig N Årgang 65 Juni 2010 Nr.

Læs mere

FOR DE VANDKÆKKE. Årets tur til Struckmannparken NR. 4. Foto: Christian Grønne

FOR DE VANDKÆKKE. Årets tur til Struckmannparken NR. 4. Foto: Christian Grønne FOR DE VANDKÆKKE Årets tur til Struckmannparken Foto: Christian Grønne NR. 4 Årgang 67 - juni 2012 - nr.4 Ungdomsafdelingens kanapéer Side 2 Årgang 67 - junki 2012 - nr. 4 Vigtige numre Roforeningen KVIK

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

SØNDAG 30. MARTS KL.10.00 STANDER- HEJSNING. - dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid

SØNDAG 30. MARTS KL.10.00 STANDER- HEJSNING. - dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid Marts / April 2014 NR. 2. 73. årgang STORE rengøringsdag LØRDAG 29. MARTS KL. 9.00 - dagen starter traditionelt med morgenkaffe, så kom i god tid..! - husk sommertid STANDER- HEJSNING 2014 SØNDAG 30. MARTS

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere