Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2

3 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer Tina Aaen Sekretær Birthe Kyhn Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Roudvalg Nikolas Lanstorp Instruktionschef David Meyer Ungdomsafdelingen Johan Topp Side 3

4 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Standerhejsningsfest Side 14 KVIKs forsikringer Side 15 Forårsudsalg af KVIKrotøj Side 16 Med en ergometer novice til DM Side 17 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Side 20 Kilometer statestik kaproningsafdelingen Side 23 Næste KVIKblad Deadline den: 15. maj 2009 Udkommer ca. den: 1. juni 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Kære KVIK Redaktørens beklagelser har nået nye højder. Som en tissemyre, der kæmper for livet med 10 cm dødbringende vand under sig, lider jeg og dermed alle andre under det brutale åg, der benævnes optimering. Sidste nr. af KVIKbladet med al sin livsgivende information om foreningslivet nåede 40 sider. I KVIKbladets kvalitetstryk på højkvalitetspapir med dyre og tunge farver samt superhæfteklammer betyder det, at bladet i sig selv vejer 50 gram. Lægger man dertil de 5 gram, som adressestickeren vejer, og frimærket, så har vi passeret de snævre grænser, som Post Danmark lægger, og publikationen bliver til et storbrev i stedet for standardbrev. Således kan man fornøje sig med et hastigt avancement i de postale inddelinger, men da avancementet også betyder en ditto portoforhøjelse på 5 kr., der skal ses i relation til oplaget på ca. 400 stk, er bladet druknet i sin egen succes. Det er naturligvis altid plagsomt at blive underholdt om andres pekuniære problemer på 5 kroners niveauet. Ikke desto mindre vil KVIKbladet for fremtiden blive forsøgt redigeret til maksimalt 36 sider, hvoraf en del allerede er henlagt til uopsættelige formål. Når vi nu er ved KVIKbladets herliggørelse vil jeg henlede opmærksomheden på en række teknikaliteter vedrørende billeder: 1. For GUDS skyld, læg dem aldrig ind i et word dokument, de bliver massakreret til et proprietært format, der ikke egner sig til en kvalitetsoplevelse. 2. Det er dejligt med billeder på nettet, disse bliver desværre også ofte most igennem 72 dpi sigten, og jeg ville så gerne have dem i 300 dpi. Summasummarum; fremsend billederne som helt banale filer. jeg slipper for en masse besvær, og kvaliteten højnes til glæde for alle. Hele redaktionen udtrykker sin fornøjelse over udnævnelse til Årets Kvikker (se referat af generalforsamlingen). Tak til bidragyderne gennem de sidste par år Kærlig hilsen Mikkel Sander S024 På det praktiske niveau, hvor vi altid lander efter at havde diskuteret etik og moral, betyder det, at du, kære bidragyder, kan risikere at dine nydelige rejsebeskrivelse fra den grågrumsede Limpopo flod må vige for redaktionelle dispositioner. Men lad os nu lige se, om det bliver et problem. Side 5

6 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund under Dansk Idrætsforbund Ordinær generalforsamling 25. februar 2009 Referat Formanden bød velkommen og takkede for et godt fremmøde. Formanden udtalte et æret være deres minde for årets døde: Helmut Jørskov, Sten Sjøholm, Poul Danning og Birgit Petersen. Dagsorden 1. Valg af dirigent Jens Chr. Mathisen blev valgt som dirigent. Jens Chr. Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt med det sidst udkomne klubblad for januar medlemmer var til stede og tre fuldmagter. Dermed kunne generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var i januarudgaven af bladet. Formanden valgte derfor kun at fremhæve enkelte punkter: Nye medlemmer. Vi have et forår med få tilmeldte, men det samme er tilfældet hos vores naboer. 84 nye, 98 ud. Lille tilbagegang på 14 medlemmer. Siden årsskiftet: 98 nye og 108 udmeldte. Takker alle vores instruktører. Vigtigt, at vi tager godt imod de nye. Vigtigt, både for vores økonomi og aktiviteter. Vi skal have vendt udviklingen, dvs. have flere nye medlemmer. Hvordan gør vi det? Ikke kun bestyrelsen skal gøre noget, det skal vi alle sammen! Vi skal alle hjælpe med at gøre reklame for sporten og foreningen. Mundtilmund er det vigtigste! Inviter jeres venner. Alle instruktører bør bidrage. Hvis alle hjælper, kan vi klare det. Vi må sikre os, at vi har et bredt udvalg af aktiviteter samt strukturerede træningstilbud. Derfor er en breddetræner vigtig eller nogen, der kan løfte den opgave. Langture. Vi skal have flere åbne langture. KVIK er et dejligt sted at være, det er vigtigt, at det også er det for vores nye medlemmer. Vi skal være gode/bedre til at invitere folk med ind i fællesskabet. Kanindåb. Klassisk med en dejlig fest. Fester er generelt gode. De bringer os sammen. Vi har planlagt mange fester for det kommende år. I den forbindelse har festudvalget brug for flere medlemmer. Side 6

7 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roudvalget. De laver rigtig meget. Fx Struckmannsparken, USIAmatchen, måneskinsture, fredagsbarer osv. Vi deltog også i Kulturhavn i år. Vigtigt, at vi fortsætter her. Tak til udvalget for deres store indsats i år! Langture. Her ønsker vi flere åbne langture. Vi skal sikre os at invitere flere med, også de nye. Carsten og Bo afholder en fredagsbar om langtursroning fredag den 13. marts. Kajakker. Afdelingen er vokset. Vi har fået flere kajakroere, men vi kunne have fået mange flere, hvis vi ikke stillede store krav til vores kajakroernes evner, men det vil vi forsat gøre. De skal over et farligt stykke vand. Det tager derfor tid før de kan frigives var også det første år, hvor kajakker kunne deltage i vores langture. Det betød nogle ændringer i vores reglement. Men det var/er positivt for sammenholdet mv. Kaproning. KVIK er stadig med helt i dansk elite roning o En mand med til OL i 2 o WM Bronze Firer uden styrmand Kvinder ¾ KVIK er o DM Ergometer Mænd o DM Ergometer Kvinder o DM Dame dobbelt sculler o DM Dame dobbelt firer o Sølv DM Langdistance Damer o Bronze DM Langdistance Herre Side 7

8 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 o FM Letvægt Dame 2 o FM Dame 8+ Det giver samlet 4 DM er, det samme som vores nabo, og bringer så vidt jeg kan se på en delt førsteplads målt på DM er. Ikke dårligt eller måske rettere stærkt gået piger! Ungdomsafdelingen. Et godt år. Vi oplevede, hvordan medlemmerne brugte smsmarkedsføring/koordinering. Det fungerede rigtig godt. Det skal bestemt videreføres. Men vi mangler folk i afdelingen, som kan føre arbejdet videre. Det er en opgave, som vi skal finde ud af at løse sammen. Det gælder også udklækning til elite, som ofte foregår via rekruttering fra ungdomsafdelingen. Ungdomsmedlemmerne er også rigtig vigtige for vores økonomi. Vinter. Gymnastik, svømning, yoga og instruktører på til ergometer både mandag, onsdag, torsdag og søndag. Både gymnastikken og ergometerinstruktion har været rigtig meget brugt. Materiellet. Godt og inspirerende foredrag med Jørgen Andersen og fast hånd om holdopsætningen. Dejligt at se alle de flittige folk. Bo havde lovet gratis mad til det arbejdende folk. Tilbuddet er dog ikke blevet benyttet. Derfor vil bestyrelsen en af de kommende dage kontakte alle dem, som har hjulpet med og invitere dem til Standerhejsning, som tak! Huset. Renovering af damebadet. Udskiftning af varmeveksler. Ravn og hans hjælpere har lavet et godt stykke arbejde. Takket behørigt med lidt til ganen. Lokalområdet/Nordhavnen. Formanden udtalte frygt for, at politikerne vil pege på en cutcovertunnel. En god sæson, men også med en masse udfordringer for den kommende sæson. Kommentarer til bestyrelsens beretning: John Mac Larsen ønskede at tilføje følgende: o En stor tak for en rigtig god og vellykket juletræsfest. Arrangørerne fortjener ros! o Ved KV s fødselsdagsfest blev der overrakt en check til KVIK på kr. Flemming Svendsen ønskede at tilføje følgende: o At dirigenten ikke bare blev udpeget, men også givet som tilbud til andre i forsamlingen. Var dog tilfreds med aftenens dirigent. o At han savnede flere deltagere ved den årlige klubkaproning. Vi var tre deltagende både, men det var ikke mange. Før i tiden var der flere, og kaproningen lå lørdag/ søndag. Måske kunne det hjælpe på antallet af tilmeldinger fremover? o Var glad for den nye idé med at tage kajakroere ind i klubben på lige fod med almindelige roere. Dem skal vi tage imod med åbne arme, sagde han. o Var ligesom John Mac også glad for årets juletræsfest. Det var alle tiders fest! Igen tak! o Et par forslag til reklame for rosporten. KV vil deltage i Copenhagen Habour Race. Og, hvad med lidt oftere at ro 8 eren ind igennem kanalerne. Det må give en masse opmærksomhed. Side 8

9 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Bo svarede følgende: o God idé med at rykke klubkaproningen til fx en weekend. o Copenhagen Habour Race kunne vi også gøre bedre, dvs. have flere deltagende både. o Mht. at tage 8 eren med i kanalerne, så er det desværre ikke tilladt. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Regnskabet blev gennemgået. Budgettet blev fremlagt. I budgettet er indregnet en kontingentstigning på kr. 15 kr. pr. måned. Vi kan til sidst konkludere følgende: Huset er vurderet til 7.8 millioner. Alt er afskrevet. Vi har en fornuftig likvid beholdning. Fond: 3.7 millioner. Velfungerende forening. Takkede på præsidiets vegne vores kasserer, Lene, for 14 års godt arbejde! Kommentarer til foreningens regnskab og budget: Bjørn Hasløv: o Gaver/fonde. Der er blevet indbetalt gaver i mange år. Hvor figurerer de? Svar: Under Toxværd/veteraner. o Hvem foretager investeringer af arven? Svar: Bestyrelsen søger rådgivning hos vores bank og medlemmer med indsigt. Senest har Finn Aabye hjulpet. Niels Høj o Ved medlemsmødet blev det nævnt, at vi havde bestilt en båd hos Jørgen Andersen. Er det køb annulleret? Den skulle da ellers være betalt. Hvor står det? Svar: Den er ikke betalt. Vi rykkede betaling for 4+ inrigger fra Grejsdal et par måneder frem. Jørgen Nielsen snakkede med Jørgen Andersen. Denne båd kommer tidligst 1. juli Renate Nielsen: o Ved Toxværd veteraner står beløbet: ,kr. Hvad er det, hvor stammer de fra? Svar: Det er penge doneret til et Hamborgarrangementet. Her blev indbetalt mere end vi dengang brugte. Regnskab og budget blev godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for Grethe og Vagn Jensens Mindefond og Erik Andersens Mindefond til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Side 9

10 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Kommentarer til regnskab og budget: Ingen. Regnskab og budget blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen. 6. Valg af bestyrelse Valg om: Næstformand: Jørgen Nielsen har sagt ja til endnu to år. Genvalgt! Kasserer: Lene ønsker at holde op. Vi har fået kontakt til Tina Aaen. Hun vil gerne. Hun har arbejdet i flere rederier samt som kasserer i Skjold. Tina kender altså arbejdet. o Andre kandidater? Nej. Valgt! Resten af bestyrelsen vælges som gruppe som dernæst konstitueres. Bestyrelsen foreslår følgende: o Rochef: Nikolas Lanstorp o Kaproningschef: Antonie Lauritzen o Kajakchef: Hans Pallesen o Langturschef: Carsten Jørgsensen o Instruktionschef: David Meyer o Sekretær: Birthe Kyhn Forslag til ny struktur: o Bestyrelse på 9 medlemmer. De skal have fokus på økonomi, strategi og intern og ekstern kommunikation. De skal mødes ca. 4 gange om året. o Økonomiudvalgsmøder. Formand, næstformand, kasserer og præsidiet. Fokus: økonomi. o Driftsmøder. 68 gange om året. Her deltager repræsentanter fra diverse udvalg. Daglig planlægning af aktiviteter og intern kommunikation. Kommentarer til valg af bestyrelse: Følgende er et udpluk. Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelse blev diskuteret en del frem og tilbage. Hanne Ekman holdt valgtale for sit kandidatur. Peter Budtz havde meldt sig som kandidat, men trak sig igen. Endte dog til sidst, efter flere opfordringer, med igen at opstille. Spørgsmål til langturschefens arbejde. Utilfredshed med, at han er passiv og at udvalget ikke har lavet meget. Bo lovede, at der skal sættes skub i flere langture. KVIK har ikke p.t. planlagt nogen ferielangtur for i år (2009). Derfor har vi også slået andre ture op Side 10

11 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 både i bladet og på hjemmesiden. Ved fredagsbaren den 13. marts er temaet langture. Resultatet af hele diskussionen, inkl. afstemning, blev en ny bestyrelse på 11 personer. Det vil sige: o Formand: Bo Adelholm o Næstformand: Jørgen Nielsen o Kasserer: Tina Aaen. o Bestyrelsesmedlemmerne: Nikolas Lanstorp Antonie Lauritzen Hans Pallesen Carsten Jørgensen David Meyer Birthe Kyhn Hanne Ekman Peter Budtz De endelige stillingsbetegnelser for bestyrelsesmedlemmerne fordeles ved det førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Valg af revisor Dansk Revision fortsætter. 8. Valg af tre medlemmer til præsidium De tre, som er der nu, vil gerne genvælges. Det vil sige, at Finn Aabye, Heiner Nilsson og Erik Ravn blev genvalgt! 9. Valg af tre medlemmer til ordensudvalg De tre nuværende medlemmer stiller op igen. De, dvs. Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen og Peter Boris, blev genvalgt! 10. Valg af restaurantudvalg Bjørn Bram, Tina Aaen, Karina Petersen og Bo Adelholm blev genvalgt (og nyvalgt) til udvalget. 11. Eventuelt. En række forskellige punkter blev berørt under eventuelt, bl.a. følgende: Jørgen Nielsen: o Bådklargøring. Godt gang i det! Vi starter lige om lidt på sidste hold. Dog har vi fået klager pga. meget stærk lak. Vi har derfor indkøbt åndedrætsværn, som man kan hente, hvis man ønsker det. Vi vil evt. fremover lave forløbet om, så man (alle) lakerer til sidst. Dernæst vil vi bede de bådansvarlige om at skrive, hvad Side 11

12 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 der er lavet ved bådene. Dette bliver dernæst lagt ind i vores logbog. På den måde ved vi, hvad der er gjort! o Rengøring: søndag den 22. marts, kl. 9:00 inkl. morgenmad. Vi slutter kl. 14:00. Målsætningen er min. 35 deltagere. Forslaget kommer på hjemmesiden. Bjørn Bram. Forslag: o Vi har snart talt om et åbent barlokalet i to år. Hvornår bliver det til noget? Svar: Styrmænd kan alle få adgang via vores sort brik. De skal blot have omkodet deres brik. o Ønske om at hele bestyrelsen skal være aktive medlemmer. o Har man en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Nej, vi har den ikke for øjeblikket, men vi påtænker det og vil undersøge via DIF s juridiske afdeling. Svar bringes på hjemmesiden. o Har bestyrelsen bevilget sig selv kontingentfrihed? Hvorfor er det ikke sagt før nu? Svar: Ja, det har den. Baggrunden for det er, at vi sidste år kiggede på, hvordan vi belønner de forskelliges indsats med henblik på at få en ensrettet og retfærdig påskyndelse, deriblandt er der nogle få der får kontingentfrihed bl.a. vores bestyrelsesmedlemmer, der laver meget. Det burde også stå i referatet på nettet. Det er en fejl, hvis det ikke står der. Jørgen Rudolf Nielsen: o Bakker op om kontingentfriheden. Men bryder sig ikke om, at det er sket uden foreningens viden. Renate Nielsen: o Ønsker mere reklame for KV og opfordrer til at man, hvis man ønsker det, donerer penge/gaver til KVIK via KV. Ved at gøre det kan man også sige, hvad man ønsker, at pengene skal gå til. Børge Nielsen: o Bemærker den dårlige belægning på køkkenterrassen. Svar: Den er lavet rigtigt, men erkender, at materialevalget er uheldigt. Det holder ikke til den reelle belastning. Gulvet på terrassen vil blive udbedret i løbet af foråret. Bjørn Hasløv: o Driften af bådhallen og bygninger i Bagsværd. Har vi stadig klubbens opbakning til dette arbejde? Vi har problemer med at få hjælp. Svar fra Antonie: trænerne har fået indskrevet i deres kontrakt, at de har ansvar for motorbåde mv. Dette punkt vil også blive taget op ved mødet 2. marts. Vi håber, at vi kan få det ordnet ad frivillig vej. o Erik Ravn bakker Bjørn op. Kjeld Larsen: o Hvad sker der med vores grund? Svar: Lejemålet udløb i år, men det er nu forlænget et par år. Der ligger nogle regler for, hvad grunden må bruges til. Den må ikke bruges til erhverv. Tidshorisonten er i øjeblikket til Henrik Dencker o Kajakskuret vender forkert. Buerne vender sidelæns i stedet for ud over vandet, som resten af huset. Har der været en arkitekt på? Ja, det har der og buerne vender Side 12

13 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 samme vej som pavillonen. Rikke Nielsen: o Vi er glade for at en bestyrelse, som har gjort et godt stykke arbejde. Hædersbevisninger: Jubilarer: o Jørgen Lütken (70 år) o Jørgen Østberg (60 år) o Bjørn Borgen Haslev (50 år) o Ib Widriksen (50 år) o Hans Pallesen (25 år) Sølvhuset: Marianne Orbesen. Sølvmanden: Jørgen Snodahl Årets kvikker: Mikkel Sander Hædersbevisninger: o Sølvstanderen med guldkrans: Jens Chr. Walther. Dog får man den kun én gang, så derfor får han den ikke igen. o Bagsværd er det Cecilie Askov Christensen, som har roet flest kilometer. Den del af bestyrelsen som går af: o Lene Nielsen (efter 16 år). Du har bl.a. været helt fantastisk til at styre vores økonomi! o Charlotte SchwartzHansen. Du har været flere år i roudvalget og som chef. Tak for din indsats! o Henrik Husth. Du har været to år som instruktionschef. Tak for indsatsen! o Johan Topp. Du har været ni år i ungdomsudvalget og de sidste to år som chef. Tak for indsatsen! o Peter Budtz har været fire måneder i bestyrelsen. Tak for indsatsen! o Finn Aabye: 1416 år har du hjulpet med regnskabet. Det har vi været meget glade for! Tak for hjælpen! 17 personer her i Strandvænget har roet over 1000 km. Flemming Svendsen: Tillykke med 70 års fødselsdag til Erik Petersen Formanden takker for et spændende møde. Vi har prøvet en masse. Vi har sat en ny bestyrelse. Vi har fået godkendt regnskab og budget mm. Vi udbringer et 4foldigt leve for roforeningen: hurra, hurra, hurra, hurra!!!! Side 13

14 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Standerhejsningsfest lørdag den 28. marts Kl holder formand Bo tale, og standeren hejses for at markere starten på rosæsonen. Kl sætter vi os til bords og nyder Karinas festmad, og senere på aftenen spiller vores DJ op til dans. Baren vil selvfølgelig være åben hele aftenen/natten. Pris 170 kr. Meld dig og gerne også gæster til senest den 24. marts 2009 på hjemmesiden eller opslagstavlen i baren. Festudvalget vil meget gerne have hjælp til borddækningen/oppyntningen. Det foregår kl på selve festdagen. Hilsen Festudvalget PS: Bestyrelsen har besluttet, at prisen for deltagelse i KVIKfester fremover skal være 180 kr. i stedet for 160 kr. pga. den almindelige prisudvikling. Festudvalget har dog sat prisen til 170 kr. og til gengæld droppet velkomstdrinken. FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Side 14

15 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 KVIKs forsikringer På den nyligt overståede generalforsamling blev der spurgt, om KVIKs bestyrelse har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Hertil er svaret, at KVIK ikke har tegnet en sådan, da vi har skønnet, at vi har en meget begrænset risiko for at ifalde et bestyrelsesansvar omkring den daglige drift, hvis ledelsens ageren er udtryk for rettidig omhu. Undertegnede har haft kontakt til Dansk Idræts Forbunds juridiske afdeling, der har svaret, at man mener, at det kun er klubber/foreninger med stor omsætning, med professionelle trænere/ spillere, igangværende store investeringer eller ejerskab til store anlæg, der bør overveje at tegne en sådan forsikring. Vi vil holde os orienteret, hvis behovet for KVIKs vedkommende skulle ændre sig. Ved samme lejlighed foretoges et check af vores øvrige forsikringer samt af de fælles forsikringer, vi som medlem af DIF automatisk er dækket af. Disse automatiske forsikringer er: 1. Ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar KVIK kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens ulønnede eller lønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/ hun virker for foreningen. 3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse f.eks. et ulykkestilfælde. 4. Idrætsforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 5. Retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. På vores kontor findes et eksemplar af disse ovenstående forsikringer. Vil du vide mere om de enkelte forsikringers indhold, anbefales det at læse her: idraettensforsikringer /gå ind på idrættens forsikringer, eller tage kontakt til undertegnede, der varetager KVIKs forsikringer. Jørgen Nielsen Side 15

16 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Forårsudsalg af KVIKrotøj Ved generalforsamlingen den 25. februar holdt vi forårsudsalg af vores resterende lager af KVIK s blå/hvide rotøj. Der er fortsat en mindre restbeholdning, som vi mener skal komme alle vore medlemmer til gode, såfremt man vil gøre et godt køb: Rodragter, blå/hvide Damer / piger Størrelse Antal Pris XLarge 3 Kr. 300, Large 8 Kr. 300, Small 5 Kr. 200, Rodragter, blå/hvide Herre Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 300, Medium 4 Kr. 300, Tshirts, kort ærme, blå/hvide Herre/dame Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 200, Medium 3 Kr. 200, Small 7 Kr. 200, Rovest, uden ærme, blå/hvide Uni Small 3 Kr. 250, Rovest, lange ærmer, blå/hvid Uni Large 1 Kr. 400, Rokasketter, blå med hvidt tryk Uni 25 Kr. 40, Rotøjet kan købes ved henvendelse til undertegnede, tlf.: eller i KVIK mandage og onsdage mellem kl Jørgen Nielsen Side 16

17 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Med en ergometer novice til DM Attention! Go! Starten er gået. Så er der 2000m hjem. Bååååt! Alle de andre er holdt op med at ro. En ommer? Er der et ergometer, der ikke fungerer? Pause? Gad vide om jeg kan få de 100m i rabat til den nye start? Attention! Go! Hov, det gik godt nok hurtigt med starten denne gang. Nu gælder det bare om at huske, hvad vi har lært til ergometer træning. Stræk benene, hæng i armene Og det er jo bare 2000m. Endelig, de sidste 500m. Hvorfor var det, at jeg sagde ja til det her? Det ville have været så nemt og ligge hjemme på sofaen. 150m tilbage. Planen siger spurt, lige nu føles det som en dårlig vittighed. Så er det slut. Sidder som en sæk kartofler på ergometret. Kan hverken få vejret eller rejse mig op. Kommer efter flere minutter op stå og vakler ind for at ro af. Sidder og hyggesnakker med en roer fra Odense, da jeg bliver efterlyst i højttalerne. Løber ind i hallen, springer op på podiet, når netop at sige tillykke til vinderen og få udleveret en medalje. (Det viste sig bagefter, at jeg hoppede op på den forkerte plads, men til mit forsvar, var det den eneste ledige.) Lørdag den 31. januar 2009 blev der afholdt DM i indendørsroning. Gladsaxe Sportshal var omdannet til et ergometermekka. To lange rækker af ergometre, en masse ledninger og en storskærm fyldte det meste af hallen. 565 tilmeldte rorere fra år brugte eftermiddagen på at konkurrere i distancer mellem 200m og 2000m. Eftermiddagens største trækplaster var 2000m åben for mænd og kvinder. Stemningen var helt i top. Der blev heppet og råbt fra tilskuerrækkerne, hvor løbene kunne følges på storskærm, der viste de enkelte roeres placering og hastighed. I kvindernes 2000m åben vandt vores egen Fie en førsteplads, og i mændenes løb blev der sat ny verdensrekord! Eftermiddagen sluttede med en klubholdsstafet. KVIK stillede op med 5(!) hold á 4 mand M/K. Hver mand ror 1000m med flyvende skift mellem de fire roere. Holdene får tildelt et tidshandicap udregnet efter køn, alder og vægt og starter forskudt, så de teoretisk slutter samtidig. Det betød, at første KVIK hold havde roet omkring 1000m, da sidste KVIK hold med de store og stærke mænd startede. Alle hold kæmpede bravt og blev placeret som 6, 7, 14, 16 og 17. Alle KVIKerne havde en spændende og hyggelig eftermiddag og bare vent til næste år Fie skal have en stor tak for at samle stafetholdene og arrangere holdledere, der holdt styr på tropperne. Desuden skal trænerne Lea, Fie og Jesper også takkes for deres indsats gennem sæsonen. Jeres arbejde kan tydeligt ses på hastigheden, og I har også skabt et godt fællesskab omkring ergometer træningen. Hvad har jeg lært af at deltage: (1) Det er meget motiverende at træne sammen med andre frem mod et løb, og jeg vil ikke tøve med at melde mig til en klubhold stafet igen. (2) Der findes en hjemmeside, hvor man kan se alle KVIKernes løbsresultater, også dem jeg ikke har nævnt her. Side 17

18 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 (3) Det er med ergometer roning som med tømmermænd. Jeg gør det aldrig mere indtil næste gang. Rikke N016 Side 18

19 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 19

20 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Knap er generalforsamlingen vel overstået før der for alvor er skudt gang i forberedelserne til kaproningssæsonen. Og det lover godt, set herfra hvor jeg befinder mig. Jeg ser: En veloverstået vintersæson i ergometer, hvor træningsindsatsen er forøget adskillige hundrede procent siden sidste sæson. Jeg ser: en hel bunke motiverede roere i alle aldre og størrelser som vil meget mere og glæder sig til at komme på vandet, og jeg ser, at de som har stået bag al den virak og stortræning i træningsrummet ser ganske fornøjede ud i deres vinterblege ansigter, for missionen må siges at være lykkes. Det er et fantastisk stykke arbejde I alle har lagt i træningssæsonen vinter 2008/2009. Tak til jer! Nye forhold og nye muligheder Vi, kaproningsafdelingen, afholdt d. 2. marts et stormøde i KVIK, hvor alle interesserede i forvejen havde haft mulighed for at fremkomme med deres ønsker for forår/sommeren aktiviter på vandet i kaproningsregi. Jeg lagde ud med vanlig mangel på situationsfornemmelse med, at i KVIKs kaproningsafdeling handler det om medaljer og helst så mange af slagsen som muligt. Hvilket resulterede i at tre mødedeltagere forlod mødet. Men resten, otteogtredive nysgerrige KVIKroere blev og tog udfordringen op og ville gerne høre mere. Vi fik i løbet af aftenen fordelt ambitionsniveau og træningsmuligheder blandt de fremmødte, og der viste sig aktivitetsmuligheder på alle hylder: Landshold, Klubelite, 8GP, Masters og langdistancekaproning. På landsholdet, Danmarks Rocenter, DRC, har vi, som sidste år: Fie, Lea og Cecilie. De befinder sig pt i træningslejr i Portugal og er en del af gruppen af den åbne klasse, som skal slås om at blive sæsonens bedste W2X Klubeliten er delt i to kategorier: 1. Klubelite med henblik på videreuddannelse i Kraftcenter København, KCC, og i Odense, KCO. Disse roere bliver i kommende sæson trænet af Jesper Krog, som også er blevet træner i KCC. I KCC har vi Cathrine Westergaard og i KCO vil Sarah og Mejse optræde i hver deres 2x. 2. Ny klubelite som består af tidligere landsholdsroere i 30 erne og som sammen med andre aldersrelaterede roere, som har vist rigtig gode takter i vinter, vil være dem vi vil komme til at se en hel del til i den kommende sæson. Og det er særdeles glædeligt, for foruden at hjælpe til med en positiv udvikling af medaljestatestikken, har vi også fået et særdeles stærkt hold af rollemodeller, som nye roere kan bruge som mentorer og som kan kickstarte en ny generation af kaproere på hhv langdistancerne, 8GP og ved DM 3. Masters/Veteraner vil sammen med den ny klub elite være en del af mentorordningen for nye roere, som vil prøve kræfter med scullerroning og langdistancekaproningen. Masters/Veteraner vil sammen med Ny klubelite blive trænet af Jesper Guldborg på Bagsværd sø, onsdage kl og søndage kl Træningen vil som udgangspunkt foregå i 4x og 2x. Herefter udsluses i 8 er og andre både, alt efter evner og ønsker. Side 20

21 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Regattadeltagelse 2009sæsonen byder, som de foregående år på rigtig mange kaproninger herhjemme, og vi vil sætte det mål at stille med deltagere i så mange som muligt f. eks: 1. Fynsregattaen (Odense Langdistance) d. 25. og 26. april, 2. Copenhagen Open på Bagsværd Sø, d. 23. og 24.maj, 3. Maribo Regatta, 13. og 14. juni, 4. Sorø Regatta, 4. og 5. juli 5. Holstebroregattaen, 15,og 16, august 6. Aalborg Regatta 12. september. Nu med overraskelse: langdistancekapløb på 21 km. 8. Tredie Copenhagen Habour Race, lørdag d. 17. oktober Men vigtigst af alt: Deltagelse i Danmarksog forbundmesterskaberne som afholdes for inriggere og outriggere på kortbane på Bagsværd Sø, lørdag d. 3. oktober. De både, der ikke endnu mangler at blive repareret, vasket og vokset mv. skal I sørge for at få ordnet inden første tur på vandet. Vigtigt: KVIKs hjemmeside vil være kommunikationscenter for bl.a. træningsprogrammer, træningstider og bådfordeling. Jeg vil ikke i samme omfang som tidligere sende info mails rundt, da det har vist sig at de for de flestes vedkommende ikke bliver læst/ besvaret. Informationsniveauet vil være det samme, men nu foregår det på nettet. Kun i meget vigtige situationer vil jeg rundsende mails, og disse mails SKAL besvares, da det har konsekvenser for os alle. En rigtig god sæson ønskes I alle. Vi ses derude til en ordentlig omgang! Antonie I kan læse meget mere om disse og andre regattaer i det før gule, nu grå hæfte. I kan også hente info på DFfR s hjemmeside, www. roning.dk Til slut vil jeg gerne gøre jer opmærksom på alle de regattaer som udlandet byder på, som f. eks World Masters i Linz, Østrig og Amsterdam Regattaen. Der er ingen udtagelseskrav til disse regattaer og I kan søge på Husk at få tøjet i orden inden I stiller op til div. løb, så I kan repræsentere klubben ordentligt, iklædt klubbens farver. Bådene Der bliver rift om bådene i år. Især 4x og 2x. Vi, der har haft det privilegium at have egen båd på Bagsværd Rostadion, må finde delegenet frem og invitere de nye om bord. Side 21

22 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roede km / kaproningsafdelingen 2008 Navn Roede km Hans Jørgen Stahl 1144 Nikolaj Krarup 207 Marianne Andersson 257 Lars Nielsen 1013 Ole Smedegaard 1013 Niels Laulund 1013 Annemarie Aasmul 750 Per Aasmul 832 Jørgen Nielsen, 512 Morten Ølgaard 3000 Antonie Lauritzen 750 Peter Munch Jørgensen 760 Thomas Vogelsang 15 Lise Bisgaard 1500 Frederik Østerberg 2250 Henrik Dehn 218 Lykke Westberg 926 Karsten Westberg 926 Peter Boris Damsgaard 700 Marianne Becker 850 Cecilie A. Christensen 5132 Lea Jakobsen 4086 Fie Udby 4086 Ulla Hovmann 700 I alt roet km: * Denne statestik er ufuldstændig, da vi ikke har tallene fra størstedelen af veterangruppen. Antonie Side 22

23 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 23

24 DINITROL metoden er godkendt af Teknologisk Institut og anbefales af FDM "RUST BLI'R KUN ET PROBLEM, HVIS DU IKKE GØR NOGET VED DET" DINITROL CENTER HVIDOVRE H. J. Holst Vej Rødovre Dinitrol Center Hvidovre giver 10 % rabat, samt tilbud om lånebil, til alle medlemmer af Roforeningen KVIK

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 2 MARTS 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. Roforeningen KVIK TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 3 MAJ 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere