Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *"

Transkript

1 Roforeningen K V K I Årgang 64 Marts 2009 Nr. 2 * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

2 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 2

3 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Vigtige numre Roforeningen KVIK Strandvænget København Ø Tlf Danske Bank: Kontingent: Arr. og fester: Andet: Post til nedenstående kan sendes til Roforeningen KVIK med attention til relevant person Udlejning Karina Petersen Ordensudvalg Jens Chr. Mathiesen Anders Christoffersen Peter Boris Infoudvalg Mikkel Sander (blad) (web) Materielforvalter Henvendelse til næstformanden Husudvalg Erik Ravn Helmuth Jäger KVIKs Venner (KV) Flemming Svensen (formand) Præsidium Finn Aabye, formand Heiner Nilsson Erik Ravn Bestyrelse Formand Bo Adelholm Næstformand Jørgen Nielsen Kasserer Tina Aaen Sekretær Birthe Kyhn Langturschef Carsten Jørgensen Kaproningschef Antonie Lauritzen Kajakchef Hans Pallesen Festudvalg Nikolas Lanstorp Roudvalg Nikolas Lanstorp Instruktionschef David Meyer Ungdomsafdelingen Johan Topp Side 3

4 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Indholdsfortegnelse Referat af ordinær generalforsamling 2009 Side 6 Standerhejsningsfest Side 14 KVIKs forsikringer Side 15 Forårsudsalg af KVIKrotøj Side 16 Med en ergometer novice til DM Side 17 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Side 20 Kilometer statestik kaproningsafdelingen Side 23 Næste KVIKblad Deadline den: 15. maj 2009 Udkommer ca. den: 1. juni 2009 Indlæg modtages i Word eller ren tekstformat pr. Vær venlig kun at bruge standardtekstformat, dvs. Times New Roman str. 14. Eventuelle billeder er meget velkomne, vedlæg dem som separate filer (jpg, gif, bmp). Side 4

5 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Kære KVIK Redaktørens beklagelser har nået nye højder. Som en tissemyre, der kæmper for livet med 10 cm dødbringende vand under sig, lider jeg og dermed alle andre under det brutale åg, der benævnes optimering. Sidste nr. af KVIKbladet med al sin livsgivende information om foreningslivet nåede 40 sider. I KVIKbladets kvalitetstryk på højkvalitetspapir med dyre og tunge farver samt superhæfteklammer betyder det, at bladet i sig selv vejer 50 gram. Lægger man dertil de 5 gram, som adressestickeren vejer, og frimærket, så har vi passeret de snævre grænser, som Post Danmark lægger, og publikationen bliver til et storbrev i stedet for standardbrev. Således kan man fornøje sig med et hastigt avancement i de postale inddelinger, men da avancementet også betyder en ditto portoforhøjelse på 5 kr., der skal ses i relation til oplaget på ca. 400 stk, er bladet druknet i sin egen succes. Det er naturligvis altid plagsomt at blive underholdt om andres pekuniære problemer på 5 kroners niveauet. Ikke desto mindre vil KVIKbladet for fremtiden blive forsøgt redigeret til maksimalt 36 sider, hvoraf en del allerede er henlagt til uopsættelige formål. Når vi nu er ved KVIKbladets herliggørelse vil jeg henlede opmærksomheden på en række teknikaliteter vedrørende billeder: 1. For GUDS skyld, læg dem aldrig ind i et word dokument, de bliver massakreret til et proprietært format, der ikke egner sig til en kvalitetsoplevelse. 2. Det er dejligt med billeder på nettet, disse bliver desværre også ofte most igennem 72 dpi sigten, og jeg ville så gerne have dem i 300 dpi. Summasummarum; fremsend billederne som helt banale filer. jeg slipper for en masse besvær, og kvaliteten højnes til glæde for alle. Hele redaktionen udtrykker sin fornøjelse over udnævnelse til Årets Kvikker (se referat af generalforsamlingen). Tak til bidragyderne gennem de sidste par år Kærlig hilsen Mikkel Sander S024 På det praktiske niveau, hvor vi altid lander efter at havde diskuteret etik og moral, betyder det, at du, kære bidragyder, kan risikere at dine nydelige rejsebeskrivelse fra den grågrumsede Limpopo flod må vige for redaktionelle dispositioner. Men lad os nu lige se, om det bliver et problem. Side 5

6 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Medlem af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund under Dansk Idrætsforbund Ordinær generalforsamling 25. februar 2009 Referat Formanden bød velkommen og takkede for et godt fremmøde. Formanden udtalte et æret være deres minde for årets døde: Helmut Jørskov, Sten Sjøholm, Poul Danning og Birgit Petersen. Dagsorden 1. Valg af dirigent Jens Chr. Mathisen blev valgt som dirigent. Jens Chr. Mathisen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt med det sidst udkomne klubblad for januar medlemmer var til stede og tre fuldmagter. Dermed kunne generalforsamlingen erklæres beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var i januarudgaven af bladet. Formanden valgte derfor kun at fremhæve enkelte punkter: Nye medlemmer. Vi have et forår med få tilmeldte, men det samme er tilfældet hos vores naboer. 84 nye, 98 ud. Lille tilbagegang på 14 medlemmer. Siden årsskiftet: 98 nye og 108 udmeldte. Takker alle vores instruktører. Vigtigt, at vi tager godt imod de nye. Vigtigt, både for vores økonomi og aktiviteter. Vi skal have vendt udviklingen, dvs. have flere nye medlemmer. Hvordan gør vi det? Ikke kun bestyrelsen skal gøre noget, det skal vi alle sammen! Vi skal alle hjælpe med at gøre reklame for sporten og foreningen. Mundtilmund er det vigtigste! Inviter jeres venner. Alle instruktører bør bidrage. Hvis alle hjælper, kan vi klare det. Vi må sikre os, at vi har et bredt udvalg af aktiviteter samt strukturerede træningstilbud. Derfor er en breddetræner vigtig eller nogen, der kan løfte den opgave. Langture. Vi skal have flere åbne langture. KVIK er et dejligt sted at være, det er vigtigt, at det også er det for vores nye medlemmer. Vi skal være gode/bedre til at invitere folk med ind i fællesskabet. Kanindåb. Klassisk med en dejlig fest. Fester er generelt gode. De bringer os sammen. Vi har planlagt mange fester for det kommende år. I den forbindelse har festudvalget brug for flere medlemmer. Side 6

7 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roudvalget. De laver rigtig meget. Fx Struckmannsparken, USIAmatchen, måneskinsture, fredagsbarer osv. Vi deltog også i Kulturhavn i år. Vigtigt, at vi fortsætter her. Tak til udvalget for deres store indsats i år! Langture. Her ønsker vi flere åbne langture. Vi skal sikre os at invitere flere med, også de nye. Carsten og Bo afholder en fredagsbar om langtursroning fredag den 13. marts. Kajakker. Afdelingen er vokset. Vi har fået flere kajakroere, men vi kunne have fået mange flere, hvis vi ikke stillede store krav til vores kajakroernes evner, men det vil vi forsat gøre. De skal over et farligt stykke vand. Det tager derfor tid før de kan frigives var også det første år, hvor kajakker kunne deltage i vores langture. Det betød nogle ændringer i vores reglement. Men det var/er positivt for sammenholdet mv. Kaproning. KVIK er stadig med helt i dansk elite roning o En mand med til OL i 2 o WM Bronze Firer uden styrmand Kvinder ¾ KVIK er o DM Ergometer Mænd o DM Ergometer Kvinder o DM Dame dobbelt sculler o DM Dame dobbelt firer o Sølv DM Langdistance Damer o Bronze DM Langdistance Herre Side 7

8 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 o FM Letvægt Dame 2 o FM Dame 8+ Det giver samlet 4 DM er, det samme som vores nabo, og bringer så vidt jeg kan se på en delt førsteplads målt på DM er. Ikke dårligt eller måske rettere stærkt gået piger! Ungdomsafdelingen. Et godt år. Vi oplevede, hvordan medlemmerne brugte smsmarkedsføring/koordinering. Det fungerede rigtig godt. Det skal bestemt videreføres. Men vi mangler folk i afdelingen, som kan føre arbejdet videre. Det er en opgave, som vi skal finde ud af at løse sammen. Det gælder også udklækning til elite, som ofte foregår via rekruttering fra ungdomsafdelingen. Ungdomsmedlemmerne er også rigtig vigtige for vores økonomi. Vinter. Gymnastik, svømning, yoga og instruktører på til ergometer både mandag, onsdag, torsdag og søndag. Både gymnastikken og ergometerinstruktion har været rigtig meget brugt. Materiellet. Godt og inspirerende foredrag med Jørgen Andersen og fast hånd om holdopsætningen. Dejligt at se alle de flittige folk. Bo havde lovet gratis mad til det arbejdende folk. Tilbuddet er dog ikke blevet benyttet. Derfor vil bestyrelsen en af de kommende dage kontakte alle dem, som har hjulpet med og invitere dem til Standerhejsning, som tak! Huset. Renovering af damebadet. Udskiftning af varmeveksler. Ravn og hans hjælpere har lavet et godt stykke arbejde. Takket behørigt med lidt til ganen. Lokalområdet/Nordhavnen. Formanden udtalte frygt for, at politikerne vil pege på en cutcovertunnel. En god sæson, men også med en masse udfordringer for den kommende sæson. Kommentarer til bestyrelsens beretning: John Mac Larsen ønskede at tilføje følgende: o En stor tak for en rigtig god og vellykket juletræsfest. Arrangørerne fortjener ros! o Ved KV s fødselsdagsfest blev der overrakt en check til KVIK på kr. Flemming Svendsen ønskede at tilføje følgende: o At dirigenten ikke bare blev udpeget, men også givet som tilbud til andre i forsamlingen. Var dog tilfreds med aftenens dirigent. o At han savnede flere deltagere ved den årlige klubkaproning. Vi var tre deltagende både, men det var ikke mange. Før i tiden var der flere, og kaproningen lå lørdag/ søndag. Måske kunne det hjælpe på antallet af tilmeldinger fremover? o Var glad for den nye idé med at tage kajakroere ind i klubben på lige fod med almindelige roere. Dem skal vi tage imod med åbne arme, sagde han. o Var ligesom John Mac også glad for årets juletræsfest. Det var alle tiders fest! Igen tak! o Et par forslag til reklame for rosporten. KV vil deltage i Copenhagen Habour Race. Og, hvad med lidt oftere at ro 8 eren ind igennem kanalerne. Det må give en masse opmærksomhed. Side 8

9 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Bo svarede følgende: o God idé med at rykke klubkaproningen til fx en weekend. o Copenhagen Habour Race kunne vi også gøre bedre, dvs. have flere deltagende både. o Mht. at tage 8 eren med i kanalerne, så er det desværre ikke tilladt. Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for foreningen til godkendelse samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Regnskabet blev gennemgået. Budgettet blev fremlagt. I budgettet er indregnet en kontingentstigning på kr. 15 kr. pr. måned. Vi kan til sidst konkludere følgende: Huset er vurderet til 7.8 millioner. Alt er afskrevet. Vi har en fornuftig likvid beholdning. Fond: 3.7 millioner. Velfungerende forening. Takkede på præsidiets vegne vores kasserer, Lene, for 14 års godt arbejde! Kommentarer til foreningens regnskab og budget: Bjørn Hasløv: o Gaver/fonde. Der er blevet indbetalt gaver i mange år. Hvor figurerer de? Svar: Under Toxværd/veteraner. o Hvem foretager investeringer af arven? Svar: Bestyrelsen søger rådgivning hos vores bank og medlemmer med indsigt. Senest har Finn Aabye hjulpet. Niels Høj o Ved medlemsmødet blev det nævnt, at vi havde bestilt en båd hos Jørgen Andersen. Er det køb annulleret? Den skulle da ellers være betalt. Hvor står det? Svar: Den er ikke betalt. Vi rykkede betaling for 4+ inrigger fra Grejsdal et par måneder frem. Jørgen Nielsen snakkede med Jørgen Andersen. Denne båd kommer tidligst 1. juli Renate Nielsen: o Ved Toxværd veteraner står beløbet: ,kr. Hvad er det, hvor stammer de fra? Svar: Det er penge doneret til et Hamborgarrangementet. Her blev indbetalt mere end vi dengang brugte. Regnskab og budget blev godkendt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for Grethe og Vagn Jensens Mindefond og Erik Andersens Mindefond til godkendelse, samt det af bestyrelsen udarbejdede budget til orientering. Side 9

10 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Finn Aabye gennemgik regnskab og budget. Kommentarer til regnskab og budget: Ingen. Regnskab og budget blev godkendt. 5. Indkomne forslag Ingen. 6. Valg af bestyrelse Valg om: Næstformand: Jørgen Nielsen har sagt ja til endnu to år. Genvalgt! Kasserer: Lene ønsker at holde op. Vi har fået kontakt til Tina Aaen. Hun vil gerne. Hun har arbejdet i flere rederier samt som kasserer i Skjold. Tina kender altså arbejdet. o Andre kandidater? Nej. Valgt! Resten af bestyrelsen vælges som gruppe som dernæst konstitueres. Bestyrelsen foreslår følgende: o Rochef: Nikolas Lanstorp o Kaproningschef: Antonie Lauritzen o Kajakchef: Hans Pallesen o Langturschef: Carsten Jørgsensen o Instruktionschef: David Meyer o Sekretær: Birthe Kyhn Forslag til ny struktur: o Bestyrelse på 9 medlemmer. De skal have fokus på økonomi, strategi og intern og ekstern kommunikation. De skal mødes ca. 4 gange om året. o Økonomiudvalgsmøder. Formand, næstformand, kasserer og præsidiet. Fokus: økonomi. o Driftsmøder. 68 gange om året. Her deltager repræsentanter fra diverse udvalg. Daglig planlægning af aktiviteter og intern kommunikation. Kommentarer til valg af bestyrelse: Følgende er et udpluk. Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelse blev diskuteret en del frem og tilbage. Hanne Ekman holdt valgtale for sit kandidatur. Peter Budtz havde meldt sig som kandidat, men trak sig igen. Endte dog til sidst, efter flere opfordringer, med igen at opstille. Spørgsmål til langturschefens arbejde. Utilfredshed med, at han er passiv og at udvalget ikke har lavet meget. Bo lovede, at der skal sættes skub i flere langture. KVIK har ikke p.t. planlagt nogen ferielangtur for i år (2009). Derfor har vi også slået andre ture op Side 10

11 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 både i bladet og på hjemmesiden. Ved fredagsbaren den 13. marts er temaet langture. Resultatet af hele diskussionen, inkl. afstemning, blev en ny bestyrelse på 11 personer. Det vil sige: o Formand: Bo Adelholm o Næstformand: Jørgen Nielsen o Kasserer: Tina Aaen. o Bestyrelsesmedlemmerne: Nikolas Lanstorp Antonie Lauritzen Hans Pallesen Carsten Jørgensen David Meyer Birthe Kyhn Hanne Ekman Peter Budtz De endelige stillingsbetegnelser for bestyrelsesmedlemmerne fordeles ved det førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Valg af revisor Dansk Revision fortsætter. 8. Valg af tre medlemmer til præsidium De tre, som er der nu, vil gerne genvælges. Det vil sige, at Finn Aabye, Heiner Nilsson og Erik Ravn blev genvalgt! 9. Valg af tre medlemmer til ordensudvalg De tre nuværende medlemmer stiller op igen. De, dvs. Jens Chr. Mathiesen, Anders Christoffersen og Peter Boris, blev genvalgt! 10. Valg af restaurantudvalg Bjørn Bram, Tina Aaen, Karina Petersen og Bo Adelholm blev genvalgt (og nyvalgt) til udvalget. 11. Eventuelt. En række forskellige punkter blev berørt under eventuelt, bl.a. følgende: Jørgen Nielsen: o Bådklargøring. Godt gang i det! Vi starter lige om lidt på sidste hold. Dog har vi fået klager pga. meget stærk lak. Vi har derfor indkøbt åndedrætsværn, som man kan hente, hvis man ønsker det. Vi vil evt. fremover lave forløbet om, så man (alle) lakerer til sidst. Dernæst vil vi bede de bådansvarlige om at skrive, hvad Side 11

12 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 der er lavet ved bådene. Dette bliver dernæst lagt ind i vores logbog. På den måde ved vi, hvad der er gjort! o Rengøring: søndag den 22. marts, kl. 9:00 inkl. morgenmad. Vi slutter kl. 14:00. Målsætningen er min. 35 deltagere. Forslaget kommer på hjemmesiden. Bjørn Bram. Forslag: o Vi har snart talt om et åbent barlokalet i to år. Hvornår bliver det til noget? Svar: Styrmænd kan alle få adgang via vores sort brik. De skal blot have omkodet deres brik. o Ønske om at hele bestyrelsen skal være aktive medlemmer. o Har man en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Nej, vi har den ikke for øjeblikket, men vi påtænker det og vil undersøge via DIF s juridiske afdeling. Svar bringes på hjemmesiden. o Har bestyrelsen bevilget sig selv kontingentfrihed? Hvorfor er det ikke sagt før nu? Svar: Ja, det har den. Baggrunden for det er, at vi sidste år kiggede på, hvordan vi belønner de forskelliges indsats med henblik på at få en ensrettet og retfærdig påskyndelse, deriblandt er der nogle få der får kontingentfrihed bl.a. vores bestyrelsesmedlemmer, der laver meget. Det burde også stå i referatet på nettet. Det er en fejl, hvis det ikke står der. Jørgen Rudolf Nielsen: o Bakker op om kontingentfriheden. Men bryder sig ikke om, at det er sket uden foreningens viden. Renate Nielsen: o Ønsker mere reklame for KV og opfordrer til at man, hvis man ønsker det, donerer penge/gaver til KVIK via KV. Ved at gøre det kan man også sige, hvad man ønsker, at pengene skal gå til. Børge Nielsen: o Bemærker den dårlige belægning på køkkenterrassen. Svar: Den er lavet rigtigt, men erkender, at materialevalget er uheldigt. Det holder ikke til den reelle belastning. Gulvet på terrassen vil blive udbedret i løbet af foråret. Bjørn Hasløv: o Driften af bådhallen og bygninger i Bagsværd. Har vi stadig klubbens opbakning til dette arbejde? Vi har problemer med at få hjælp. Svar fra Antonie: trænerne har fået indskrevet i deres kontrakt, at de har ansvar for motorbåde mv. Dette punkt vil også blive taget op ved mødet 2. marts. Vi håber, at vi kan få det ordnet ad frivillig vej. o Erik Ravn bakker Bjørn op. Kjeld Larsen: o Hvad sker der med vores grund? Svar: Lejemålet udløb i år, men det er nu forlænget et par år. Der ligger nogle regler for, hvad grunden må bruges til. Den må ikke bruges til erhverv. Tidshorisonten er i øjeblikket til Henrik Dencker o Kajakskuret vender forkert. Buerne vender sidelæns i stedet for ud over vandet, som resten af huset. Har der været en arkitekt på? Ja, det har der og buerne vender Side 12

13 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 samme vej som pavillonen. Rikke Nielsen: o Vi er glade for at en bestyrelse, som har gjort et godt stykke arbejde. Hædersbevisninger: Jubilarer: o Jørgen Lütken (70 år) o Jørgen Østberg (60 år) o Bjørn Borgen Haslev (50 år) o Ib Widriksen (50 år) o Hans Pallesen (25 år) Sølvhuset: Marianne Orbesen. Sølvmanden: Jørgen Snodahl Årets kvikker: Mikkel Sander Hædersbevisninger: o Sølvstanderen med guldkrans: Jens Chr. Walther. Dog får man den kun én gang, så derfor får han den ikke igen. o Bagsværd er det Cecilie Askov Christensen, som har roet flest kilometer. Den del af bestyrelsen som går af: o Lene Nielsen (efter 16 år). Du har bl.a. været helt fantastisk til at styre vores økonomi! o Charlotte SchwartzHansen. Du har været flere år i roudvalget og som chef. Tak for din indsats! o Henrik Husth. Du har været to år som instruktionschef. Tak for indsatsen! o Johan Topp. Du har været ni år i ungdomsudvalget og de sidste to år som chef. Tak for indsatsen! o Peter Budtz har været fire måneder i bestyrelsen. Tak for indsatsen! o Finn Aabye: 1416 år har du hjulpet med regnskabet. Det har vi været meget glade for! Tak for hjælpen! 17 personer her i Strandvænget har roet over 1000 km. Flemming Svendsen: Tillykke med 70 års fødselsdag til Erik Petersen Formanden takker for et spændende møde. Vi har prøvet en masse. Vi har sat en ny bestyrelse. Vi har fået godkendt regnskab og budget mm. Vi udbringer et 4foldigt leve for roforeningen: hurra, hurra, hurra, hurra!!!! Side 13

14 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Standerhejsningsfest lørdag den 28. marts Kl holder formand Bo tale, og standeren hejses for at markere starten på rosæsonen. Kl sætter vi os til bords og nyder Karinas festmad, og senere på aftenen spiller vores DJ op til dans. Baren vil selvfølgelig være åben hele aftenen/natten. Pris 170 kr. Meld dig og gerne også gæster til senest den 24. marts 2009 på hjemmesiden eller opslagstavlen i baren. Festudvalget vil meget gerne have hjælp til borddækningen/oppyntningen. Det foregår kl på selve festdagen. Hilsen Festudvalget PS: Bestyrelsen har besluttet, at prisen for deltagelse i KVIKfester fremover skal være 180 kr. i stedet for 160 kr. pga. den almindelige prisudvikling. Festudvalget har dog sat prisen til 170 kr. og til gengæld droppet velkomstdrinken. FM Rengøring NÅR DET SKAL GØ RES ORDENTLIGT v/ Freddi Madsen Strandmarksvej 72. 1, tv 2650 Hvidovre Telefon Side 14

15 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 KVIKs forsikringer På den nyligt overståede generalforsamling blev der spurgt, om KVIKs bestyrelse har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Hertil er svaret, at KVIK ikke har tegnet en sådan, da vi har skønnet, at vi har en meget begrænset risiko for at ifalde et bestyrelsesansvar omkring den daglige drift, hvis ledelsens ageren er udtryk for rettidig omhu. Undertegnede har haft kontakt til Dansk Idræts Forbunds juridiske afdeling, der har svaret, at man mener, at det kun er klubber/foreninger med stor omsætning, med professionelle trænere/ spillere, igangværende store investeringer eller ejerskab til store anlæg, der bør overveje at tegne en sådan forsikring. Vi vil holde os orienteret, hvis behovet for KVIKs vedkommende skulle ændre sig. Ved samme lejlighed foretoges et check af vores øvrige forsikringer samt af de fælles forsikringer, vi som medlem af DIF automatisk er dækket af. Disse automatiske forsikringer er: 1. Ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar KVIK kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. Lovpligtig og frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens ulønnede eller lønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/ hun virker for foreningen. 3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse f.eks. et ulykkestilfælde. 4. Idrætsforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 5. Retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. På vores kontor findes et eksemplar af disse ovenstående forsikringer. Vil du vide mere om de enkelte forsikringers indhold, anbefales det at læse her: idraettensforsikringer /gå ind på idrættens forsikringer, eller tage kontakt til undertegnede, der varetager KVIKs forsikringer. Jørgen Nielsen Side 15

16 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Forårsudsalg af KVIKrotøj Ved generalforsamlingen den 25. februar holdt vi forårsudsalg af vores resterende lager af KVIK s blå/hvide rotøj. Der er fortsat en mindre restbeholdning, som vi mener skal komme alle vore medlemmer til gode, såfremt man vil gøre et godt køb: Rodragter, blå/hvide Damer / piger Størrelse Antal Pris XLarge 3 Kr. 300, Large 8 Kr. 300, Small 5 Kr. 200, Rodragter, blå/hvide Herre Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 300, Medium 4 Kr. 300, Tshirts, kort ærme, blå/hvide Herre/dame Størrelse Antal Pris Large 2 Kr. 200, Medium 3 Kr. 200, Small 7 Kr. 200, Rovest, uden ærme, blå/hvide Uni Small 3 Kr. 250, Rovest, lange ærmer, blå/hvid Uni Large 1 Kr. 400, Rokasketter, blå med hvidt tryk Uni 25 Kr. 40, Rotøjet kan købes ved henvendelse til undertegnede, tlf.: eller i KVIK mandage og onsdage mellem kl Jørgen Nielsen Side 16

17 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Med en ergometer novice til DM Attention! Go! Starten er gået. Så er der 2000m hjem. Bååååt! Alle de andre er holdt op med at ro. En ommer? Er der et ergometer, der ikke fungerer? Pause? Gad vide om jeg kan få de 100m i rabat til den nye start? Attention! Go! Hov, det gik godt nok hurtigt med starten denne gang. Nu gælder det bare om at huske, hvad vi har lært til ergometer træning. Stræk benene, hæng i armene Og det er jo bare 2000m. Endelig, de sidste 500m. Hvorfor var det, at jeg sagde ja til det her? Det ville have været så nemt og ligge hjemme på sofaen. 150m tilbage. Planen siger spurt, lige nu føles det som en dårlig vittighed. Så er det slut. Sidder som en sæk kartofler på ergometret. Kan hverken få vejret eller rejse mig op. Kommer efter flere minutter op stå og vakler ind for at ro af. Sidder og hyggesnakker med en roer fra Odense, da jeg bliver efterlyst i højttalerne. Løber ind i hallen, springer op på podiet, når netop at sige tillykke til vinderen og få udleveret en medalje. (Det viste sig bagefter, at jeg hoppede op på den forkerte plads, men til mit forsvar, var det den eneste ledige.) Lørdag den 31. januar 2009 blev der afholdt DM i indendørsroning. Gladsaxe Sportshal var omdannet til et ergometermekka. To lange rækker af ergometre, en masse ledninger og en storskærm fyldte det meste af hallen. 565 tilmeldte rorere fra år brugte eftermiddagen på at konkurrere i distancer mellem 200m og 2000m. Eftermiddagens største trækplaster var 2000m åben for mænd og kvinder. Stemningen var helt i top. Der blev heppet og råbt fra tilskuerrækkerne, hvor løbene kunne følges på storskærm, der viste de enkelte roeres placering og hastighed. I kvindernes 2000m åben vandt vores egen Fie en førsteplads, og i mændenes løb blev der sat ny verdensrekord! Eftermiddagen sluttede med en klubholdsstafet. KVIK stillede op med 5(!) hold á 4 mand M/K. Hver mand ror 1000m med flyvende skift mellem de fire roere. Holdene får tildelt et tidshandicap udregnet efter køn, alder og vægt og starter forskudt, så de teoretisk slutter samtidig. Det betød, at første KVIK hold havde roet omkring 1000m, da sidste KVIK hold med de store og stærke mænd startede. Alle hold kæmpede bravt og blev placeret som 6, 7, 14, 16 og 17. Alle KVIKerne havde en spændende og hyggelig eftermiddag og bare vent til næste år Fie skal have en stor tak for at samle stafetholdene og arrangere holdledere, der holdt styr på tropperne. Desuden skal trænerne Lea, Fie og Jesper også takkes for deres indsats gennem sæsonen. Jeres arbejde kan tydeligt ses på hastigheden, og I har også skabt et godt fællesskab omkring ergometer træningen. Hvad har jeg lært af at deltage: (1) Det er meget motiverende at træne sammen med andre frem mod et løb, og jeg vil ikke tøve med at melde mig til en klubhold stafet igen. (2) Der findes en hjemmeside, hvor man kan se alle KVIKernes løbsresultater, også dem jeg ikke har nævnt her. Side 17

18 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 (3) Det er med ergometer roning som med tømmermænd. Jeg gør det aldrig mere indtil næste gang. Rikke N016 Side 18

19 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 19

20 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Dynamisk udvikling i Kaproningsafdelingen Knap er generalforsamlingen vel overstået før der for alvor er skudt gang i forberedelserne til kaproningssæsonen. Og det lover godt, set herfra hvor jeg befinder mig. Jeg ser: En veloverstået vintersæson i ergometer, hvor træningsindsatsen er forøget adskillige hundrede procent siden sidste sæson. Jeg ser: en hel bunke motiverede roere i alle aldre og størrelser som vil meget mere og glæder sig til at komme på vandet, og jeg ser, at de som har stået bag al den virak og stortræning i træningsrummet ser ganske fornøjede ud i deres vinterblege ansigter, for missionen må siges at være lykkes. Det er et fantastisk stykke arbejde I alle har lagt i træningssæsonen vinter 2008/2009. Tak til jer! Nye forhold og nye muligheder Vi, kaproningsafdelingen, afholdt d. 2. marts et stormøde i KVIK, hvor alle interesserede i forvejen havde haft mulighed for at fremkomme med deres ønsker for forår/sommeren aktiviter på vandet i kaproningsregi. Jeg lagde ud med vanlig mangel på situationsfornemmelse med, at i KVIKs kaproningsafdeling handler det om medaljer og helst så mange af slagsen som muligt. Hvilket resulterede i at tre mødedeltagere forlod mødet. Men resten, otteogtredive nysgerrige KVIKroere blev og tog udfordringen op og ville gerne høre mere. Vi fik i løbet af aftenen fordelt ambitionsniveau og træningsmuligheder blandt de fremmødte, og der viste sig aktivitetsmuligheder på alle hylder: Landshold, Klubelite, 8GP, Masters og langdistancekaproning. På landsholdet, Danmarks Rocenter, DRC, har vi, som sidste år: Fie, Lea og Cecilie. De befinder sig pt i træningslejr i Portugal og er en del af gruppen af den åbne klasse, som skal slås om at blive sæsonens bedste W2X Klubeliten er delt i to kategorier: 1. Klubelite med henblik på videreuddannelse i Kraftcenter København, KCC, og i Odense, KCO. Disse roere bliver i kommende sæson trænet af Jesper Krog, som også er blevet træner i KCC. I KCC har vi Cathrine Westergaard og i KCO vil Sarah og Mejse optræde i hver deres 2x. 2. Ny klubelite som består af tidligere landsholdsroere i 30 erne og som sammen med andre aldersrelaterede roere, som har vist rigtig gode takter i vinter, vil være dem vi vil komme til at se en hel del til i den kommende sæson. Og det er særdeles glædeligt, for foruden at hjælpe til med en positiv udvikling af medaljestatestikken, har vi også fået et særdeles stærkt hold af rollemodeller, som nye roere kan bruge som mentorer og som kan kickstarte en ny generation af kaproere på hhv langdistancerne, 8GP og ved DM 3. Masters/Veteraner vil sammen med den ny klub elite være en del af mentorordningen for nye roere, som vil prøve kræfter med scullerroning og langdistancekaproningen. Masters/Veteraner vil sammen med Ny klubelite blive trænet af Jesper Guldborg på Bagsværd sø, onsdage kl og søndage kl Træningen vil som udgangspunkt foregå i 4x og 2x. Herefter udsluses i 8 er og andre både, alt efter evner og ønsker. Side 20

21 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Regattadeltagelse 2009sæsonen byder, som de foregående år på rigtig mange kaproninger herhjemme, og vi vil sætte det mål at stille med deltagere i så mange som muligt f. eks: 1. Fynsregattaen (Odense Langdistance) d. 25. og 26. april, 2. Copenhagen Open på Bagsværd Sø, d. 23. og 24.maj, 3. Maribo Regatta, 13. og 14. juni, 4. Sorø Regatta, 4. og 5. juli 5. Holstebroregattaen, 15,og 16, august 6. Aalborg Regatta 12. september. Nu med overraskelse: langdistancekapløb på 21 km. 8. Tredie Copenhagen Habour Race, lørdag d. 17. oktober Men vigtigst af alt: Deltagelse i Danmarksog forbundmesterskaberne som afholdes for inriggere og outriggere på kortbane på Bagsværd Sø, lørdag d. 3. oktober. De både, der ikke endnu mangler at blive repareret, vasket og vokset mv. skal I sørge for at få ordnet inden første tur på vandet. Vigtigt: KVIKs hjemmeside vil være kommunikationscenter for bl.a. træningsprogrammer, træningstider og bådfordeling. Jeg vil ikke i samme omfang som tidligere sende info mails rundt, da det har vist sig at de for de flestes vedkommende ikke bliver læst/ besvaret. Informationsniveauet vil være det samme, men nu foregår det på nettet. Kun i meget vigtige situationer vil jeg rundsende mails, og disse mails SKAL besvares, da det har konsekvenser for os alle. En rigtig god sæson ønskes I alle. Vi ses derude til en ordentlig omgang! Antonie I kan læse meget mere om disse og andre regattaer i det før gule, nu grå hæfte. I kan også hente info på DFfR s hjemmeside, www. roning.dk Til slut vil jeg gerne gøre jer opmærksom på alle de regattaer som udlandet byder på, som f. eks World Masters i Linz, Østrig og Amsterdam Regattaen. Der er ingen udtagelseskrav til disse regattaer og I kan søge på Husk at få tøjet i orden inden I stiller op til div. løb, så I kan repræsentere klubben ordentligt, iklædt klubbens farver. Bådene Der bliver rift om bådene i år. Især 4x og 2x. Vi, der har haft det privilegium at have egen båd på Bagsværd Rostadion, må finde delegenet frem og invitere de nye om bord. Side 21

22 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Roede km / kaproningsafdelingen 2008 Navn Roede km Hans Jørgen Stahl 1144 Nikolaj Krarup 207 Marianne Andersson 257 Lars Nielsen 1013 Ole Smedegaard 1013 Niels Laulund 1013 Annemarie Aasmul 750 Per Aasmul 832 Jørgen Nielsen, 512 Morten Ølgaard 3000 Antonie Lauritzen 750 Peter Munch Jørgensen 760 Thomas Vogelsang 15 Lise Bisgaard 1500 Frederik Østerberg 2250 Henrik Dehn 218 Lykke Westberg 926 Karsten Westberg 926 Peter Boris Damsgaard 700 Marianne Becker 850 Cecilie A. Christensen 5132 Lea Jakobsen 4086 Fie Udby 4086 Ulla Hovmann 700 I alt roet km: * Denne statestik er ufuldstændig, da vi ikke har tallene fra størstedelen af veterangruppen. Antonie Side 22

23 Årgang 64 Marts 2009 nr. 2 Side 23

24 DINITROL metoden er godkendt af Teknologisk Institut og anbefales af FDM "RUST BLI'R KUN ET PROBLEM, HVIS DU IKKE GØR NOGET VED DET" DINITROL CENTER HVIDOVRE H. J. Holst Vej Rødovre Dinitrol Center Hvidovre giver 10 % rabat, samt tilbud om lånebil, til alle medlemmer af Roforeningen KVIK

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere