Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab / februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Tennis DRAGØR TENNIS. Årsregnskab. Dragør Tennis - Årsregnskab 2014 1/12 15. februar 2015"

Transkript

1 DRAGØR TENNIS Årsregnskab 214 Dragør Tennis - Årsregnskab 214 1/12

2 FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Dragør Tennis Engvej Dragør CVR-nr.: Bestyrelse: Marie Brinkgaard Louise Aalbæk Dorte Lindquist-Hansen Per Henriksen Ole Jespersen Jim Guldbrandsen Dorthe Kragh Formand Næstformand Sekretær Kasserer (Formand for Eliteudvalget) Medlem (Formand for Bane- og Klubhusudvalget) Medlem (Formand for Senior- og Veteranudvalget) Konstitueret medlem (Formand for Ungdomsudvalget) Revision: Finn Herche Jørgen Lund Udvalg i henhold til vedtægter: Bane og klubhus Ole Jespersen, formand Ungdom Dorthe Kragh, konstitueret formand Søren Espensen Senior oa Veteran Jim Guldbrandsen, formand Åndre udvalg: Elite Louise Aalbæk, formand Karina Stoltze Mikkel Daa Hansen Søren Båcklund Dragør Tennis - Årsregnskab 2/12 214

3 ÅRSBERETNING ØKONOMISK Årets udvikling Årets resultat for 214 blev et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr. 3.. Året har været præget af stor aktivitet og økonomisk er egenkapitalen blevet forøget tilfredsstillende for at konsolidere Dragør Tennis fortsatte udbygning på anlægsområdet. Bestyrelsen anser årets økonomiske resultat som tilfredsstillende, der dog skal ses på baggrund af, KTK at har ændret deres betaling for leje af hal, til en rate betaling i 214 og i 215. Overskuddet ville have været ca. 27. såfremt den sidste rate mv. ikke først faldt i 215. Begivenheder efter regnskabsårets Der er fra regnskabsåret er afsluttet og frem vurderingen af årsregnskabet. udløb til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker Dragør, den Marie Brinkgaard Formand Per Henriksen Kasserer Dragør Tennis - Årsregnskab 3/1214

4 BESTYRELSENS GODKENDELSE Regnskab 214 og oplæg til budget 215 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. Dragør den. Marie Brinkgaard Formand Louise Aalbæk Næstformand/Eliteudvalget (/ 7, Dorte Lindquist-Hansen Sekretær Ole Jespersen Bane og klubhus nior- og Veteranudvalget Dragør Tennis - Årsregnskab 4/12 214

5 REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlings valgte revisorer har vi revideret det af kassereren aflagte driftsregnskab og status for 214 for Dragør Tennis. Revisionen er foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte af klubregnskaber. principper for revision Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Det er vores opfattelse, årsregnskabet at giver et retvisende billede af Dragør Tennis aktiver, passiver og finansielle stilling 31. pr. december 214 samt af resultatet af Dragør Tennis aktiviteter foregnskabsåret 1. januar til 31. december 214 Dragør den Dragør Tennis - Årsregnskab 5/12 214

6 ANVENDT REGNSKABSPRINCIP Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Medlemskontingenter og øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen som i de den vedrører. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Baneanlæg, baneforbedringer og udstyr måles til kostpris fradrag med af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider, dog straks afskrives inventar og IT-udstyr. Væsentlige baneforbedringer afskrives over 1 år. Generelt afskrives aktiver med en kostpris på under kr resultatopgørelsen anskaffelsesåret. i pr. enhed som omkostning i Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, sædvanligvis der svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse aforventede tab. GældforpSigtigelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Dragør Tennis - Årsregnskab 6/12 214

7 Dragør Tennns RESULTATOPGØRELSE - DRIFTSREGNSKAB 1. Januar December 214 (saml budget 215) Kr. Note Regnskab Budget Regnskab Budget INDTÆGTER Medlemskontingent, sommer Medlemskontingent, vinter Tilskud Dragør Kommune Træning, Elite Træning, Senior Træning, Ungdom u. 25 år Tennisskoler Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Klubhus Baneanlæg Aktiviteter Kurser Medlemssammenkomster Administration Diverse UDGIFTER I ALT Renter netto ,56 1. ÅRETS RESULTAT Dragør Tennis Årsregnskab 7/12

8 STATUS - BALANCE 31«December 214 Balance kr. Regnskab Regnskab AKTIVER Klubhus Værdipapirer Driftskonto Opsparingskonto Kassebeholdning Tilgodehavender - - AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital primo Regulering -4.2 Ejendomsværdiændring -3. Årets resultat Indskud DTBS Egenkapital ultimo Skyldige lønmodtager omk. Feriepenge, A-skat, AM o.l Skyldige omkostninger PASSIVER I ALT Dragør Tennis - Årsregnskab 8/12 214

9 SPECIFIKATIONER I HT. FOLKEOPLYSNINGSLOVEN - NOTE 1: KONTINGENTER GEBYRER OG (KR.) Medlemskontingenter mv Ungdom, sommer Ungdom, træning sommer Ungdom, træning vinter Ungdom, tennisskole Ungdom, vinter Ung senior, sommer Ung senior, vinter Ungdom, i alt Senior, sommer Senior, tennisskole Senior, træning (sommer og vinter) Senior, vinter Senior, i alt Elitetræning (sommer og vinter) Elitetræning, i alt Passive i alt Kontingenter i alt Indmeidelsesgebyrer mv Seniorer Ung seniorer Ungdom Rykkergebyrer Indmeidelsesgebyrer, alt i Kontingenter og gebyrer, alt i MOTE 2: KOMMUNETILSKUD (KR.) Kommunetilskud Baner Klubhus, lokaletilskud Aktiviteter Særlige tilskud, kurser m.m. Tilskud fra kommunen, i alt Dragør Tennis - Årsregnskab 9/12 214

10 SPECIFIKATIONER I HT. FOLKEOPLYSNINGSLOVEN - NOTE 3: KLUBHUS (KR.) Klubhus Vand, el og gas Rengøring Lukning af Klubhus og baner Kaffeordning Vedl. hold./sikring Nyanskaffelser Automat Forsikring, tlf. TV mv Klubhus, i alt NOTE 4: BANER (KR.) Baner Banereparationer Banerekvisitter og grus Anden vedligeholdelse (anlæg) Bolde Banemand Baner, alt i NOTE 5: AKTIVITETER (KR.) Aktiviteter Ungdom Seniorer og veteraner Elite Aktiviteter, i alt NOTE 6: ADMINISTRATION (KR.) Administration Kontingenter (DTF, KTU mv.) ,25 Møder ,93 Telefonudgifter , Kontorartikler/porto/Gebyr ,22 EDB-udgifter ,35 Regnskabsføring , I øvrigt (gaver, annoncer, mv.) ,36 Administration, i alt Dragør Tennis Årsregnskab 1/12

11 MEDLEMSSTATISTIK PR. 31. DECEMBER 214 Medlemsgruppe M/K -12 år år år år +6 år lait 213 Senior K M lait Ungsenior K M lait Ungdom K M lait Passiv K M lait Æresmedlem K M lait Kontingentfri K M lait Ansat K M lait Familiemedlem K M lait Bestyrelse K M lait Holdkaptajn/ K Udv. Formænd M lait Revisor K M lait Alle grupper K M lait Aktive Senior (> år) 25 Ungdom (< år) Dragør Tennis - Årsregnskab 11/12 214

12 KLUBMESTRE 214 A-rækken: Dame Single Dame Double Mix Double Herre Single Herre Double Bjørg Læssøe Bjørg Læssøe & Karina Stoltze Karina Stoltze & Søren Båcklund Joakim Thorring Joakim Thorring Christian & Herche B-Rækken: Dame Single Dame Double Mix Double Herre Single Herre Double Susanne Elbæk Susanne Elbæk & Ilse Venningbo Camilla Vendelboe Hagensen & Jens Hollesen Alexander Ghisalberti Ole Friis & Steen Jørgensen C-Rækken: Dame Single : Ikke afviklet 214 Herre Single : Martin Bay Michelsen Veteran: Dame Single 4 Dame Single 6 Dame Double B Mix Double A Mix Double B Herre Single 45 Herre Single 6 Herre Double A Herre Double B Judy May Eskildsen Majken Thorsen Eliana Odorico & Dorthe Gotfredsen Charlotte Gottlieb Thorring & Joakim Thorring Majken Thorsen & Søren Espensen Jan Bitterhoff Ole Friis Jan Bitterhoff & Theis Larsen Ole Friis & Søren Espensen Ungdom: Single U8 Matilde Marie Brinkgaard Tornell Single U1 Adam Kaic Kragh Single U12 Sebastian Herche Dragør Tennis - Årsregnskab 12/12 214

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ganløse Vandværk A.m.b.a

Ganløse Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse. SE. nr. 35 42 88 60 Ganløse marts 2015 Ganløse Vandværk A.m.b.a Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 Vandværkets første

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Skolevej 5 6720 Fanø CVR nr. 33791615 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere