Brugervejledning TAL Evolution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning TAL Evolution"

Transkript

1 1

2 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået på kompromis - hverken med hensyn til præcision eller ydeevne. TAL Evolution er et kompakt og robust måleinstrument, der er nemt at betjene. Alle lasere kontrolleres omhyggeligt inden levering. For at sikre at laseren altid er funktionsdygtig, skal følgende anvisninger overholdes: 1. Læg aldrig laseren i kufferten, når den er våd. 2. Kontroller altid laserens retvisning inden brug, idet THEIS ikke hæfter for forkert indstilling. 3. Anvisninger til håndtering af batteriet (option). 4. Laserstrålens udgangsfelt og modtagerens sensorfelt skal behandles varsomt. 2

3 Billede 1 1. Laserstråleudgang (rotor) 2. Opladningsstik 3. Nivelleringsindikator 4. Kontrollampe for batteri Tænd/sluk-kontakt 7. Batterirum (bagside) 8. Dåselibelle 9. X,Y-retning 10. Fodskrue 11. Drejeknap batterirum 12. Stativskrue 3

4 Billed 2 4

5 1. Klargøring til måling 1.1 Laser (billede 1) Opstil stativet, og spænd laseren fast med stativskruen [12]. Tænd laseren via tastaturet [6]. Den grønne kontrollampe for batteriet [4] lyser. Den rødtblinkende LED i nivelleringsindikatoren [3] indikerer, at laseren endnu ikke er rettet op. Dette gør man vha. fodskruerne [10], mens man holder øje med dåselibellen [8]. Når laseren er indstillet, slukker den røde LED. Herefter sørger kompensatoren for den afsluttende nivellering, og laserdiode samt rotor [1] aktiveres. Kommer man ved et uheld til at støde til laseren, så den ændrer position og regulatorens kompensationsområde overskrides, slukker laserdioden automatisk. Således undgår man fejlmåling. Hvis laseren i mere end 8 minutter befinder sig uden for kompensationsområdet, slukkes hele elektronikken automatisk. 1.2 Modtager TE2 (billede 3 + 4) Tænd for modtageren ved at trykke på tastaturet [21], og vælg den ønskede funktion: Normalindstilling / grovindstilling [16] og akustisk signal [17]. Den valgte funktion ses på LCD-displayet [22]. Ved måling oplyser displayet desuden, hvilken vej modtageren skal flyttes (pile) [25]. Sensorfeltet [13] skal rettes mod TAL og køres op og ned gennem den roterende laserstråle, indtil der ses en værdi på LCD-displayet [22]. Modtageren skal flyttes ind mod centrum [23], indtil det kun er midterbjælken, der ses. De små pile [26] indikerer, at man er tæt på centrum. Hvis signalhornet [17] er tilkoblet, afgives der et vedvarende akustisk signal, når bjælken vises. Ved pilevisning [25] indikerer en pulserende lyd, om modtageren er placeret for højt eller for lavt. Hvis der i ca. 6 minutter ikke registreres en laserstråle i modtagefeltet (sensorfeltet), slukkes modtageren. 2. Strømforsyning 2.1 Laser TE2 (billede 1 + 2) Når batteriets kontrollampe (grøn LED) (4) blinker, er batteriet næsten afladet. Laserens funktion er ganske vist ikke påvirket heraf. 5

6 Billed 4 Billed Sensorfelt 14. Mærke centrum 15. Plade til fastgørelsesklemme 16. Tast / indikator: normal / grov 17. Tast / indikator: signalhorn Batterirum 20. Udgang akustisk signal (horn) 21. Tænd-kontakt 22. LCD-display (også på bagside) 23. Centrum / bjælke 24. Batteriindikator 25. Pile til bevægelsesretning 26. Tæt på centrum 6

7 2.1.1 Brug af alm. batteri Åbn batterirummet [7] med drejeknappen [11] (1/4 omgang), bortskaf de gamle batterier korrekt og erstat dem med nye Alkaline-batterier. Sørg for, at batterierne placeres korrekt (se anvisningerne i batterirummet). Luk herefter batterirummet. Placer drejeknappen vandret, tryk den ind og drej 1/4 omgang. Drejeknappen skal nu stå lodret Brug af genopladeligt batteri (option) Opladning af batteri med original Theis-oplader via opladningsstik [2]. Når kontrollampen på opladeren slukker, er opladningen afsluttet. Overopladning er ikke mulig, medmindre batteriet oplades flere gange efter hinanden. Overopladning reducerer batteriets levetid. Kontroller ved opladning, at der ikke sidder almindelige batterier i batterirummet. Hvis det genopladelige batteri tages ud, skal man ved isætning sørge for, at den halvt afisolerede celle peger opad, altså at mærket op er synligt. Isæt kun originale genopladelige batterier fra firmaet Theis! Opladeren må kun anvendes i tørre rum! 2.2 Modtager TE2 (billede 3 + 4) Når batterisymbolet [24] vises på LCD-displayet, skal batteriet (9 V, E-blok) udskiftes, idet rækkevidden ellers kan blive reduceret. Tryk batterirummets skydelåg [19] lidt ned, og skub det ud til siden. Bortskaf de gamle batterier korrekt, og sørg for korrekt polaritet hos de nye batterier (se symbolerne). 3. Kontrol af justering Efterjustering bør kun foretages af fagfolk. 3.1 Dåselibelle Opstil laseren som beskrevet under punkt 1.1. Hvis rotoren ikke begynder at rotere og den røde LED i nivelleringsindikatoren [3] fortsætter med at blinke, selvom dåselibellen [8] er spillet ind, kan dåselibellen være justeret forkert. Kontroller dette ved at skrue på fodskruerne, indtil laseren genoptager arbejdet. Indstil herefter måleinstrumentet vha. fodskruerne, så der er et næsten lige stort kompensationsområde i X- og Y-aksens retning (se pilene ved [9] på undersiden af laseren). Nu kan libellen centreres. 7

8 3.2 Laserdiode Opstil stativet præcist med et vaterpas. Placer laseren langs en målestrækning i X-aksens retning (se pilene ved [9] på undersiden af laseren). Efter ibrugtagning som beskrevet under punkt 1.1 skal modtageren placeres midt i laserstrålen for enden af en ca. 30 m lang målestrækning. Derved nærmer man sig altid fra samme retning (ovenfra eller nedefra, så modtagerens tolerance deaktiveres). Lav en markering på væggen eller lægten på højde med modtagerens mærke [14]. Drej herefter laseren 180 på stativet, og gentag proceduren. Hvis de to markeringer sidder på samme højde eller kun afviger minimalt fra hinanden, er justeringen i orden. Foretag nu samme kontrol i Y-aksens retning. 4. Driftsvisninger og forstyrrelser 1. Grøn LED lyser 2. Grøn LED blinker 3. Grøn LED lyser og rød LED blinker 4. Grøn og rød LED blinker skiftevist 5. Grøn og rød LED blinker samtidigt Instrumentet er tændt og klar til brug Som 1, men batteriet er svagt Måleinstrumentet er tændt, men befinder sig uden for kompensationsområdet* Som 3, men batteriet er svagt Funktionsfejl hos laser (kontakt kundeservice)* Kortvarige forstyrrelser er uden betydning * Laseren slukker automatisk efter ca. 8 minutter. 5. Leverandørerklæring / sikkerhedsanvisninger Laseren er i overensstemmelse med EU-direktiverne 89/336/EØF Elektromagnetisk kompatibilitet og 73/23/EØF Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Lavspændingsdirektivet). De harmoniserede normer EN , EN 55011, EN og EN A11 blev anvendt til bedømmelse. I laserhuset er der indbygget en indkapslet laser klasse 3A. Når huset åbnes, kan der derfor forekomme strålingsværdier højere end klasse 1. Laseren må ikke rettes mod personer. Se ikke ind i laserstrålen. Laserhuset indeholder ikke dele, der kræver vedligeholdelse eller justering. Al service skal udføres på et autoriseret værksted. 8

9 6. Tekniske data Laser Laserklasse 1 Bølgelængde 780 nm Stråledivergens 0,5 mrad Udgangseffekt maks. 0,8 mw Rækkevidde med TE2 (radius) ca. 150 m med TE4 (radius) ca. 100 m Kompensationsområde ± 0,15 Nøjagtighed ± 3 mm / 50 m Omdrejningstal 420 o./min. Dåselibelle 10 / 2 mm Batteri (Alkaline) 4 x 1,5 V Driftstid ca. 60 h alternativ Genopladeligt batteri (option) 4,8 V, 2,5 Ah Driftstid ca. 30 h Opladningstid ca. 14 h Driftstemperatur -10 til +50 C Luftfugtighed 10 90% Kapslingsklasse: IP 64 Vægt ca. 1,2 kg Modtager TE 2 Nøjagtighed Normal ± 1mm Grov ± 3mm Batteri (Alkaline) 9V, E-blok Driftstid ca. 100 h Driftstemperatur -10 til +50 C Luftfugtighed 10 90% Kapslingsklasse: IP 64 Vægt ca. 250 g 7. Tilbehør Modtager Fastgørelsesklemme Brugsvejledning Batteri Oplader Forbehold for tekniske ændringer. 9

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere