Ad pkt 1: Kaj Andreasen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt 1: Kaj Andreasen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt varslet."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling den 28. november 2011 i det nye klubhus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg Louise Høvsgaard genopstiller ikke Anders Elkær genopstiller ikke John Sørensen genopstiller ikke Carl Pedersen genopstiller Birthe Henriksen genopstiller (kasserer) Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Ad pkt 1: Kaj Andreasen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt varslet. Ad pkt. 2: For første gang i flere år er det en ny formand, der holder beretningen. Det er første år efter Jørgen Damgaard, og meget stor ros til Damgaard for den måde han leverede depechen videre på. Det har været den rådgivende og ikke indblandende tidligere formand, som har virket i det forgangne år.

2 Stor ros for det og en tilbageskuen til det år, hvor Jørgen Damgaard blev fejret med stor reception og overrækkelse af DIF s æresnål. Jubelår eller arbejdsår vi kalder det begge dele. Vi fik en hård start, fordi 2011 blev et oprydningsår. Vi måtte håndtere et regnskabsmæssigt set up, hvor der var flere fejlkonteringer. Mere om det under regnskabet. Et af problemerne var rod i kontingentopkrævningerne. 130 medlemmer var i restancer, hvoraf de 110 slet ikke skulle opkræves. Derfor var kroner i restance uden hold i virkeligheden. Det gav anledning til første oprydning: Vi gik i gang med online-medlemsregistrering - Conventus, og det betyder, at vi i dag ikke har restancer. Vi har i dag fuldstændig styr på medlemmer, restancer og hvem der er spilleberettigede. Stort arbejde udført af Anders Elkær og Carl Pedersen, og det har lettet den nye kasserers arbejde. Bestyrelsens forhold til god tone gjorde, at vi måtte afbryde samarbejdet med Carsten og ansætte Vivi som ny klubhusbestyrer. Vi har i året indført et nyt sponsorsystem, og vi har sat en sponsoragent til at administrere dette system. Agenten er kommet godt i gang på hele Fyn det klare mål er at nå en sponsorindtægt på kroner om året. Vi vil med det nye tiltag give sponsorerne noget tilbage for deres mange, gode kroner, og det har betydet en øget interesse fra sponsorflokken. Vi gik i gang med en renovering af klubhuset, og det skete gennem tilskud fra Faaborg-Midtfyn kommune og fra diverse fonde. Fire arbejdsweekender i november har haft stor virkning, og vi afslutter denne omgang af renoveringen i løbet af de kommende uger. Vi sparer på energien gennem en mere effektiv varmeudnyttelse blandt andet gennem sparefunktion på bruserne. Cirka 60 frivillige har hjulpet med til at få opgaven løst. Sportsligt jubelår damerne ligger nu nr. 6 i Albaniserien, U18 P ligger nr. 2 i rækken, U15 P har vundet deres række, U12 P har vundet deres række. Herrerne rykkede op i Albaniserien, Veteran M vandt den 5. stjerne, U19 D har vundet deres række og skal spille Mesterrække 2. HS 3 fører rækken og skal spille om oprykning. U17 D har vundet deres række. U14 D har vundet deres række.

3 I rækkerne derunder sker der virkelig noget, for i børne- og ungdomsrækkerne er der fuld knald på via meget dygtige trænere. Vi har fået to talentfulde piger på DBU Fyns unionshold Caroline Egsvang og Michelle Hannibaldsen. Pigekanonen i foråret gav mange nye medlemmer til pigeholdene. DBU s fodboldskole blev afviklet med succes. DBU s pigeraktten blev en moderat succes. DBU s angrebstrænings-kursus med Flemming Povlsen blev en stor succes Fodbold Fitness er et nyt tiltag, som er i sin vorden. Aldrig har vi haft så mange dygtige og uddannede trænere, 20 mand har taget B1-trænerkursus, vi har 6 trænere på B2. Og træneremnerne står i kø, fordi de gerne vil ind i vores klub. Medlemsfremgang: Vi er i dag 595 medlemmer, inklussive passive. Sidste år var vi 478 medlemmer. Medlemsfremgangen betyder, at vi er blandt de 6 største boldklubber på Fyn. Godt 350 af medlemmerne er under 25 år, og det er der medlemsfremgangen er størst, men også i aldersgruppen over 25 år er der fremgang. Nytårsshowet: Den 8. januar 2011 gennemførte vi et nytårsshow til stor begejstring i klubben, så vi gentager showet den 7. januar 2012 i Årslev Hallen med Den Danske Bank som sponsor. Det frivillige jubelår: Vi har i år registreret en fantastisk opbakning bag vores arrangementer. 290 personer har hjulpet med Apollo Cup, 328 personer har hjulpet med boden på Trefor Park, 60 personer har renoveret klubhuset, 50 personer træder til som ledere og trænere. I et såkaldt samfundsregnskab giver det i alt mere end kroner målt på en timeløn på 125 kroner. Sæsonen rundede fint af med at vi med få ugers mellemrum blev udnævnt til henholdsvis Årets Børneklub på Fyn og i Danmark. Vi er indstillet til Årets Fairplay-klub på grund af vores holdning til decideret usportslig optræden. Vi har i bestyrelsen besluttet, at ved usportslig optræden giver klubben en spilledags ekstra karantæne oveni den karantæne, DBU Fyn udmønter. Vi er desuden indstillet til årets fynske klub, som Fyens Stifsttidende og TV 2 Fyn har indstiftet.

4 Kunstgræsbane vi har modtaget kroner fra LAG Midtfyn Fonden, har talt med DBU om tilskud og afventer en fond, som tygger på vores ansøgning, Forhåbentlig kan vi anlægge en kunstgræsbane i Aarslev Boldklub bliver inviteret som foredragsholder til talrige arrangementer. Vi planlægger at lave et kursus for andre interesserede klubber, som så betaler til klubkassen for at få denne gennemgang. Vi planlægger en renovering af køkkenet, en fase 2-renovering af vores omklædningsfaciliteter samt en solcelle-energioptimering af vores klubhus. Tak til Aarslev Boldklubs Støtteforening for det arbejde, der er udført ved torvedagen. Tak til Louise Høvsgaard for det store arbejde, hun har gjort gennem årene i bestyrelsen. Anders Elkær har taget skridt mere, så fra Stud. med. er han nu nyudnævnt far. Han stopper i bestyrelsen, og vi takker for en stor arbejdsindsats. Tak til Sarah Halkier, Birthe Henriksen, Carl Pedersen, Søren Slumstrup og Brian Sørensen for indsats gennem året. Henning og Jan har via revisor-rollerne indført nye regnskabsprincipper i klubben. Beretningen blev godkendt af en forsamling, der valgte at klappe. Ad pkt. 3: Gert tager også denne gennemgang, da flere forklaringer rækker ind i regnskabsåret 2010, hvor Birthe Henriksen ikke var i klubben. Det er ikke et særligt godt regnskabsår, da det tager sit afsæt i et dårligt år 2010 med flere fejlposteringer. Vi har et underskud på kroner mod et underskud på kroner i Indtægter: Vi har langt flere kontingentindtægter end tidligere. Sponsorindtægterne er steget betydeligt. Udgifterne er steget til driften af klubhuset på godt kroner.

5 Apollo Cup-stævnerne har givet godt kroner i overskud i 2011, men det kunne have været større, hvis vi ikke gennemført et mindre stævne end planlagt i oktober Overordnet er hovedårsagerne til underskuddet i korte træk som følger: Der er afskrevet kroner på kontingent. Banevedligeholdelse kostede kroner. Varmeregning er steget kroner. Klubhusbestyrer gav en ekstraudgift på kroner. Spillegilderne har givet betydeligt mindre overskud på knap kroner. Nu er der fuldstændig ryddet op der bør ikke være flere skeletter i skabet. Nu kan vi kikke fremad. Med de indtægter og udgifter, vi normalt har, så vurderer vi, at det nye år giver kroner i overskud. Der var flere spørgsmål til regnskabet, Gert svarede og regnskabet blev godkendt. Ad pkt. 4: Fyns Boldspil Union erstattes alle steder, hvor det nævnt med: DBU Fyn. Paragraf 4 ændres til: Ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, samt 1 forældre pr. aktivt medlem under 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Vedtaget. Paragraf 5: For aktive medlemmer skal FBU s bestemmelser om mindste-kontingent overholdes. (Dette bortfalder vedtaget).

6 Paragraf 7: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forsalg, der ønsker behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtaget. Paragraf 7: når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/5-del af foreningen stemmeberettigede. Vedtaget. Paragraf 9: Ophævelse af klubben kan kun ske ved, at 2/3 dele af klubbens stemmeberettigede stemmer derfor. Vedtaget. Ad pkt. 5: Birthe Henriksen blev genvalgt som kasserer. Carl Pedersen genopstiller til bestyrelsen. Jan Larsen opstiller. 51 år arbejde ved forsikring, arbejdet i B1913 og FC Fyn. Vil gerne bidrage i klubben med frivilligt arbejde. Stefan Alber opstiller. Har to piger, der spiller i klubben. Vil gerne give en tjans med. Leif Hagelskjær opstiller. Aktiv i klubben i 15 år. Har tidligere været i klubben, bl.a. som ungdomsformand. Vil gerne være med i de nye tiltag i klubben. Alle tre valgt med applaus og genvalg af Carl Pedersen. To suppleanter til bestyrelsen: Thomas Eriksen og Kristian Ottosen. Valgt. Valg af revisorer: Henning Madsen og Jan Sikora. Genvalgt.

7 Valg af revisorsuppleant: Esben Kjærsgaard. Eventuelt. Thomas Eriksen fra U10: Spillerne er valgt til at gå ind sammen med OBs og Krakows spillere Thomas ønsker at denne begivenhed optages på video/dvd. Foreslår i øvrigt, at tilsvarende indføres ved Aarslev Boldklubs hjemmekamp ved seniorholdene. Hjemmesiden: Ulogisk er, at man skal trykke på kontingent for at tilmelde sig som passivt medlem. Lars Dahl-Hansen foreslår, at der udarbejdes målsætninger for seniorfodbolden i stil med den målsætning, der gælder for ungdommen. Jan Sikora: Gode tiltag at få ungdom ind til kampene. Flere tiltag med hensyn til sponsoraktiviteter ved kampene. Gert: Vi forbereder flere tiltag for sponsorerne. Vi er opmærksomme på flere aktiviteter. Esben: Foreslår at vi forbereder banerne bedre til Fynsserien. Målene skal være på plads før kampene. Gert: Vi forbereder os på at overtage driften af vort anlæg, så vi selv bestemmer, hvornår der slås græs. Dette er ikke en kritik af Faaborg Midtfyn kommune, som vi har et udmærket forhold til og et godt samarbejde med. Jørgen Damgaard: Kan vi få lov at udnytte boringen ved parkeringspladsen her ved boldklubben? Vores baner trænger ofte til vand, og det kunne være en mulighed. Den bliver ikke udnyttet i dag, og måske kan vi overtage den. Bo: Indendørstræning oppe i hallen for U7/U8, hvor det er ret kaotisk fredag eftermiddag. Søren: Der er stillet et par forskellige forslag, som ikke kan udnyttes af holdene. I indeværende sæson er der ikke mulighed for at rykke rundt på alle holdene. Jan: Bedre styr på boldrummene tak for det. Gert oplyste, at overskuddet fra Boden på Trefor Park går til Støtteforeningen derfor fremgår dette beløb ikke af klubbens regnskab. Gert oplyste om sponsoraftalen med Energi Fyn, som har medført stor administrativ bøvl for medlemmer af Midtfyns Elforsyning.

8 Søren Hindsgavl fortalte om en rød tråd, der gerne skulle kunne trækkes fra U14 op til seniorafdeling. Anne supplerede med tilsvarende tanker fra pigeafdelingen. Anne efterlyste en fælles klubdragt for Aarslev Boldklub, hvilket vil være ønskeligt for alle piger og drenge. Gert berettede om arbejdet med en fremtidig tøj-sponsorpakke for Aarslev Boldklub. I 2013 står alle hold til at få udskiftet deres tøj, og det giver en ret stor forhandlingspower over for leverandørerne, og når vi er Årets Børneklub med næsten 600 medlemmer, så synes mange leverandører, at vi er ret interessante at arbejde med. Gert takkede Kaj Andreasen for et fantastisk arbejde med dirigentklokken. Tak til Louise og Anders for arbejdet. Tak til forsamlingen, som blev opfordret til at stille op i boden på torsdag. Tre gange hurra. Og tak for i aften.

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling, Nim Idrætsforening

Generalforsamling, Nim Idrætsforening Generalforsamling, Nim Idrætsforening Mandag den 28/1-2013, kl 19.30 Sted: Nim Multihus 1) Valg af dirigent Vagn Pedersen valgt Vagn konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet 2) Formand samt

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere