Aabenraa Bridge Center September Referat af generalforsamling, fredag den 4. september 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Bridge Center September 2009. Referat af generalforsamling, fredag den 4. september 2009 kl. 18.00"

Transkript

1 Aabenraa Bridge Center September 2009 Referat af generalforsamling, fredag den 4. september 2009 kl Deltagere: 73 medlemmer Ad. 0. Velkomst Klubbens formand Jørn Jeppesen (JJ) bød velkommen Ad 1: Valg af ordstyrer. Jørn Nørgaard (JN)foreslået af JJ; JN valgt med akklamation. Karl P. Larsen udpeget af bestyrelsen som referent. JN konstaterede korrekt varsling af Generalforsamlingen og dermed dens lovlighed. Ad 2. Bestyrelsens beretning. JJ bad om ét minuts stilhed til minde om de i sæsonen 08/09 bortgåede medlemmer. Bestyrelsens beretning ved formanden (JJ); se bilag 1. Højt aktivitetsniveau i klubben; gode sociale tiltag; stabilt medlemstal m.v. Samlet konklusion: AABC er i god gænge. Ingen bemærkninger til beretningen. Bestyrelsens beretning vedtaget uden afstemning og med stor akklamation. Uddeling af påskønnelser for årets frivillige arbejde. Ad 3. Aflæggelse af regnskab Gennemgang af sæsonens regnskab (omdelt på bordene) ved Rethe Dahlstrup (RD), der i hovedtræk redegjorde for væsentligere posteringer, herunder større afvigelser i forhold til forrige regnskabsår (f.eks. anskaffelse af kortblanderudstyr, renovering af stole og anskaffelse af højtaleranlæg). Årets resultat kr. (bilag 2). Ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet godkendt med akklamation. Ad 4. Indkomne forslag. Forslag fra Bestyrelsen om mindre justeringer af klubbens Vedtægter.

2 Forslaget gennemgået af RD; justeringerne skyldes i det væsentlige opfordring hertil fra DBF til alle landets klubber (se bilag 3). Ingen bemærkninger til forslaget. Forslaget vedtaget uden afstemning. Ingen indkomne forslag derudover. Under samme punkt orienterede RD yderligere om småjusteringer af Klubreglerne. Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer (8) på valg; alle villige til at genopstille. Ingen yderligere kandidater. Bestyrelsen genvalgt uden afstemning og med akklamation. Ad. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg uden modkandidater og med akklamation af forrige sæsons revisor (Kirsten Gubi) og revisorsuppleant (Leif Østergaard Nielsen). Ad 6. Eventuelt. Ros til klubben fra Gerda Loff og tilbud om arrangement af ost/rødvin/bridge-aften. Udtrækning af gevinster på lånebeviser og af tilbagebetaling på lånebeviser (se bilag 4). Generalforsamlingen slut kl. ca Referent: Karl P. Larsen

3 Bilag 1. Formandens beretning, sæsonen 08/09. Bestyrelsens beretning Medlemmer Klubaktiviteter Resultater Undervisning Øvrige forhold - IT - Klubblad - Klublokaler Udvikling i AABC s medlemstal Formiddag Eftermiddag Antal borde pr. aften Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag U 3U Ældresagen Dameklubben 1U 3U Aften U=Undervisning Glant Aktiviteter i AABC Generalforsamling, 70 deltagere (56) Venskabskamp mod Kiel med 48 deltagere Venskabskampe mod Vojens, 56 deltagere. Lynbridge, 40 deltagere (40) Juleafslutning, 100 deltagere (52) Champagneturnering, 104 deltagere (80) Undervisningslørdag med Villy Dam, 75 deltagere (44) Trekants match mod Gråsten og Padborg. 48 deltagere Distriktsfinale i Ældresagen, 120 deltagere Distriktsfinale i Åben Par, 60 deltagere Afslutningsfest, 44 deltagere (48) Aabenraa Turnering, 108 deltagere (108) Tre fredagsarrangementer: Sønderjysk aften, Royal aften og Spis, syng og spil bridge alle med 48 deltagere To lagkageturneringer med 44 og 64 deltagere Drop In med 15xx deltagere. (1386) To søndags Drop In med 8 og 24 deltagere Desuden har vi afviklet indledende runder i Åben Par (30), Mix Par (24), Dame Par (28) og Veteran Par (28). Begynder DM blev holdt i Sønderborg!

4 Nye aktiviteter i kommende sæson Ungdomsinitiativ i foråret - AABC har fået et tilskud fra DBF til fremme af ungdomsarbejde - Ungdomsudvalg oprettet Flere Drop In s om søndagen Liste med frivillige Turnerings - Festmedhjælper Køkkenmedhjælper Lidt af hvert Kortblander medhjælper Dagny Beier X X X X Ann Posselt X X Niels Kjempff X X X X Vibeke Kjempff X X X Astrid Jensen X Bodil Winther X 6 stk. med plads til flere. Desuden er der en række faste hjælpere. Klubmestre 2008/2009 Klubmester par Klubmester hold Enkeltmandsturnering Mandag Morten Boe - Willy Margit Rieber eftermiddag Eltved Mona Nissen Willy Eltved Morten Boe Mandag aften Annie Lehmann Christensen - Claus Hylling Christensen Helga Peter Jespersen Heidi Eirdorf Eigil Nielsen Niels Horup Arne Broberg Kristiansen Tirsdag formiddag Ellen Jensen Christine Aagesen Tirsdag aften Niels C Dahl Jørn Jeppesen Flemming & Mogens Boesgaard Niels C Dahl - Jørn Jeppesen Birgit Ingemann Torsdag eftermiddag Morten Boe Jørgen Nørgaard Torsdag aften Jes Brabrand Jørn Jeppesen Jes Brabrand - Jørn Jeppesen Margrethe R Dahlstrup - Svend Erik Holst Jes Brabrand Resultater i sæsonen Palle Wind og Finn Mortensen vandt DM for klubspillere AABC igen repræsenteret i 3. division i kommende sæson. Palle og Finn vandt DM for klubspillere

5 Undervisning I den forgangne sæson har der været afholdt: Begynderundervisning ved Rethe og Svend Erik onsdag aften med 3 borde. Tilmeldt 3 deltagere i den kommende sæson. Undervisning tirsdag eftermiddag ved Claus med 3 borde. Tilmeldt 11 deltagere i den kommende sæson. Lynkursus i maj ved Claus, Bolette, Jørn og Niels med 17 deltagere Undervisningslørdag ved Villy Dam: 75 deltagere 4 halvtimeslektioner om tirsdagen. IT - Drift af kortblandemaskine Klubblad Øvrige forhold Indbrud i sommerferien Det ta r 6 ½ sekund at blande et spil kort Alice Dahl er redaktør af AABC s klubblad

6 Bilag 2. Regnskab for sæson 08/09 Balance Aabenraa Bridge Center Regnskab 2008/2009 Regnskab 2007/2008 AKTIVER kr kr kr kr Omsætningsaktiver Giro Bank Bank Værdipapirer Tilgodehavende Forudbetalte omkostninger Omsætningsaktiver i alt Søndergade 1 til ejendomsvurdering AKTIVER i alt PASSIVER Egenkapital primo årets resultat hensat for meget sidste år Søndergade 1 til ejendomsvurdering Egenkapital ultimo Lån af medlemmer Skyldige omkostninger Gæld til Kreditforening afdrag Forudindbetalte indtægter PASSIVER i alt Aabenraa, den 3. Maj 2009 kasserer M R Dahlstrup Regnskabet er revideret og giver ikke anledning til bemærkninger. Beholdninger er kontrolleret. Rødekro, den 15.juni 2009 revisor Kirsten Gubi sign. K. Gubi

7 AABENRAA BRIDGE CENTER Regnskab 2008/2009 Regnskab 2007/2008 NOTE 1 Turneringsudgifter Præmier og øvrige turn.udgifter Kaffe og kager/chokolade Anden fortæringsudgift Turneringsindskud (pokal/hold/3.div) Turneringsudgifter i alt NOTE 2 Variable omkostninger Kontorhold Småanskaffelse (kontormask.+klaver) Gaver Kursus Annoncer Toiletartikler + rengøringsmidler Bankgebyrer Engangsemballage+køkkenudstyr Diverse udgifter Variable omkostninger i alt NOTE 3 Småanskaffelse og vedligehold Rørskade P-skilte + div. Vedligehold stolesæder Højtaleranlæg Ventilation i rygerum Køkkengulv + ansk. til køkken Småanskaffelse og vedligehold i alt NOTE 4 Faste omkostninger Telefon Serviceaftale handicaplift Forsikringer Skatter og afgifter El og varme Rente på kreditforeningslån Faste omkostninger excl. Afdrag

8 Bilag 3.

9 Bilag 4. Resultat af udtrækning af vinpræmier på låne- og gavebeviser på generalforsamlingen den 4. september 2009 Vinpræmier: nr. 35 Claus Hylling Christensen nr. 25 Laila Nielsen nr. 24 Aksel Krogh Sørensen nr. 62 Birgit Krag nr. 56 Hanne Bygge Jensen nr. 19 Svend Erik Holst nr. 97 Willy Eltved Følgende lånebeviser blev udtrukket til tilbagebetaling: nr. 92 Christian Jansen (udtrukket forlods) nr. 53 Hansi Larsen. Gav beløbet som gave til klubben. nr. 36 Niels Chr. Dahl nr. 81 anonym nr. 115 Ellen Fink nr. 69 Svend Rasmussen nr. 33 Claus Hylling Christensen nr. 60 Birgit Krag nr. 42 Jørgen Nørgaard nr. 71 anonym nr. 22 Alice Dahl nr. 87 anonym nr. 78 anonym nr. 12 Rethe Dahlstrup nr. 89 anonym nr. 25 Laila Nielsen. Gav beløbet som gave til klubben. nr. 29 anonym nr. 84 anonym nr. 72 Dirk Willecke nr. 68 Svend Rasmussen

Velkommen til generalforsamling i AABC 10.09.11

Velkommen til generalforsamling i AABC 10.09.11 Velkommen til generalforsamling i AABC 10.09.11 Agenda Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent: Forslag: Jørgen Nørgaard 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Svend, Jørn, Jes, Kalle. Svend, Axel, Niels, Niels

Svend, Jørn, Jes, Kalle. Svend, Axel, Niels, Niels Side 1 af 7 Referat fra bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 18.06.13 kl. 18.00: Deltagere: Jørn Jeppesen Claus Christensen afbud Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel Petersen

Læs mere

AAbenraa Bridge Center

AAbenraa Bridge Center Nr.4 AAbenraa Bridge Center nr. 4 -- Kære medlem Velkommen til bridgesæsonen 007008, som jo er den anden sæson i vores nye bridgecenter. Vi kan med tilfredshed konstatere, at den første sæson forløb godt,

Læs mere

Medlemsblad nr. 28 marts 2012 )

Medlemsblad nr. 28 marts 2012 ) Medlemsblad nr. 28 marts 2012 ) - 2 - Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Sæsonen 2011-2012 er nu ved at være slut. Nogle hold har allerede sidste spilledag i marts, mens andre også spiller i april. Stor

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

AAbenraa Bridge Center

AAbenraa Bridge Center nr. 12 Kære medlem Første halvdel af bridgesæsonen 20062007 er nu næsten overstået. Det har været en fornøjelse at tage vores nye klublokaler i brug. Sikke en masse dejlig plads. Vi var spændte på, hvordan

Læs mere

AAbenraa Bridge Center

AAbenraa Bridge Center nr. 15 Det var en stor fornøjelse at være en af de 40 deltagere på denne dejlige aften. Kære medlem Julen nærmer sig og første halvdel af bridgesæsonen 2007-2008 er nu næsten forbi. I år har bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Dagsorden for Generalforsamling i OIK

Dagsorden for Generalforsamling i OIK Dagsorden for Generalforsamling i OIK Onsdag den 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 3. Fremlæggelse af regnskab for igangværende år

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere