Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: En flot manifestation! Tirsdag den 7. november blev en god dag for danske forsvar, for danske soldater, for soldaterforeningerne, for De Blå Baretter, og sidst, men ikke mindst, for de fremsynede politiske aktører, der allerede for 50 år siden kunne se, at det danske forsvar havde en rolle at spille i det internationale system. En rolle som fredsbevarende, og langt senere også som fredsskabende institutioner, til glæde for tusinder af mennesker, der led, lider eller har lidt under kummerlige politiske, sociale og økonomiske forhold, og hvor danske soldater har gjort en forskel. En flot fremstilling De Blå Baretter havde lagt mange kræfter i, sammen med værtsregimentet, Telegrafregimentet i Fredericia, for at få det store arrangement gennemført på en flot, værdig og minderig måde. Vejret var med arrangementet, og alt i alt blev markeringen af 50 året for opstillingen og udsendelsen af den første FN fredsbevarende militære enhed en flot fremstilling af soldaterforeningsbevægelsens rolle. De Blå Baretter havde gennem et meget stort researcharbejde fået samlet omkring 130 af de ca. 500 soldater fra Vordingborg og Fredericia, der udgjorde det første kontingent, der blev udsendt. Dertil kom lige så mange soldater fra senere hold i United Nations Emergency Force, UNEF. Det hele garneret med alle De Blå Baretters FN faner samt Danske Soldaterforeningers Landsraads faneborg på over 90 faner. Kongelig afsløring af mindesten Under fejende faner og klingende spil, som det hedder i en gammel beretning, blev en flot parade gennemført med kongelig afsløring af en mindesten, nedlægning af kranse fra Kongehuset, Forsvarsministeriet, Forsvarets øverste ledelse samt fra Hærens Operative Kommando. Derefter gennemførte de gamle veteraner en nydelig march gennem byen til Rådhuset, hvor alle faner fik tildelt en faneplade til minde om deltagelsen i det flotte arrangement. Tak fra De Blå Baretter Landsformanden for De Blå Baretter, oberst Bjarne Hesselberg, har sagt en stor tak til Landsrådet for vores medvirken til den flotte dag, og har bedt mig viderebringe den til alle de mange fanebærere og fanevagter fra de mange soldaterforeninger, der medvirkede til at dagen blev en succes. Hvilket hermed er gjort. Smukt syn med de mange faner Jeg vil også gerne selv sige en stor tak til alle, der medvirkede både med faner og med at arrangere transport med videre. Jeg er stolt over, at Landsrådets foreninger bakker så flot op om et arrangement, der i enhver henseende er De Blå Baretters, og som de så havde bedt os om at medvirke i. En stor og flot indsats, et smukt syn med de mange faner, der virkeligt imponerede de mange tilskuere og ikke mindst de mange pressefolk, der var til stede. Det var rigtigt flot gået. Min dybfølte tak til alle for indsatsen. Tillykke til De Blå Baretter Ved et så stort arrangement vil der altid være detaljer, der kikser, så som afviklingen af forplejningen, problemet med mange fanehylstre, og andre småting. Det var ærgerligt for os som gæster at opleve det, men det kan på ingen måde fjerne den store glæde, vi alle følte ved at medvirke til De Blå Baretters succes med deres store manifestation af danske soldater, der gjorde, og i allerhøjeste grad gør, en forskel. Tillykke til De Blå Baretter, tillykke til os alle sammen. Side 1 af 10 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Regimentets 243 års dag i Kastellet Januar 7. januar Folk & Forsvar Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Landsrådet ønsker Glædelig jul og godt nytår til alle i Forsvaret, i vore landsforeninger, i samvirkerne, samarbejdspartnere og soldaterkammerater i det nordiske samarbejde, med tak for samvirke og samarbejde i På gensyn i soldaterforeningsarbejdet i 2007! Side 2 af 10 sider

3 En stor hyldest til vore faner Det lykkedes nok engang for danske soldaterforeninger at skabe smukke rammer omkring et ærefuldt arrangement. Op mod 90 faner med Landsrådets fane i spidsen satte sit flotte præg på jubilæumsstævnet i Fredericia den 7. november på 50-års dagen for udsendelsen af den første danske FN-styrke. Mange fanebærere fra de yderste kanter af landet måtte forlade dynerne meget tidligt på morgenen for at kunne være fremme til de regionale bustransporter og være i Fredericia kl Tak til fanebærerne. I gjorde en flot indsats. Og tak også til Forsvaret og Hjemmeværnet for stor bistand og opbakning til transport af faneholdene. Artilleriet nu samlet under én fane Som det fremgik i en kort omtale i det seneste nyhedsbrev overrakte Hendes Majestæt Dronningen den 3. november 2006 Danske Artilleriregiment dets nye fane, hvor der også blev taget afsked med de to gamle veltjente faner. I et pragtfuldt efterårsvejr var Danske Artilleriregiment samlet til para- de. Det var et flot skue, hvor Hærens Ildstøtteskole, Uddannelsesafdelingen, Forsøgsafdelingen, 1 Artilleriafdeling, soldaterforeninger og Løsenkommando var linet op. Fra soldaterforeningerne deltog faner fra de lokale felt- og luftværnsar- tilleriforeninger samt faner fra Kongens, Nørrejyske og Fyn. Denne hilsen var møntet såvel på de gamle faner fra Kongens og Dronningens Artilleriregimenter som en velkomst til den nye fane, der nu samler alle artillerister under én fane, Danske Artilleriregiments Fane. Fanen afløser som nævnt de gamle faner fra Kongens og Dronningens Artilleriregimenter, der blev ført til fløjen og tildækket. Begge faner forbliver dog ved regimentet. Side 3 af 10 sider

4 Løsenkommandoet hilste de gamle og den nye fane med Dansk Løsen, en bragende succes! Efter paraden var der indbudt til reception i gymnastiksalen, hvor majestæten, hele regimentet og byens honoratiores var samlet. Det var en dag, som vil stå i regimentes og alle deltagernes erindring som en meget smuk og højtidelig dag. Preben Sloht Nielsen En 7-dages sommertur til Normandiet Garderforeningen i Kolding har taget initiativ til at planlægge en tur til Normandiet, bl.a. for at se invasi- hvor de allierede for nu snart 61 år siden gjorde landgang og dermed indledte den endelige onskysten, finale til 2. verdenskrig. Turen er planlagt af guiden, tidligere rektor ved Vejen Gymnasium Søren Gert Arnbjerg. Den tekniske arrangør er Bjert Busser i Kolding. Turen ser i hovedtræk således ud: Vi kører fra Kolding Rutebilstation lørdag 30. juni kl mod Waterloo syd for Bruxelles. Forventet ankomst kl. ca Indkvartering og middag på hotel IBIS, som vi forlader søndag den 1. juli kl for at besøge den historiske slagmark, hvor Napoleon led sit afgørende nederlag den 18. juni Napoleon-monumentet 254 trin op til løven! Kl kører vi mod den franske storby Rouen, Normandiets hovedstad. Efter ca. 150 km. holder vi frokostpause i den pittore- Rouen, hvorfra der er et fanta- ske franske by Arras med ca indbyggere. Vi kører senere ind i byen stisk panorama ud over storbyen Rouen og floden Seinen med de mange slyngninger. En naturperle. I Rouen har vi to overnatninger på Hotel IBIS. Mandag 2. juli er en busfridag, og vi skal se de n fantastiske domkirke og på en vandretur i den gamle bydel. Der bliver også mulighed for på egen h ånd at orientere sig i byen. Tirsdag 3. juli kører vi mod byen Bayeux, hvor vi også skal have to overnatninger. Vejen til Bayeux går via den berømte "osteby" Pont- l`èvêque. Herfra kører vi til kanalbyen Arromanches-les-Bains, hvor vi skal se resterne af det kolossale havneanlæg, som de allierede måtte bygge for at kunne gennemføre landsætningen. Vi skal besøge "Musée du Débarquement" og evt. "Arromanches 360 degrés", et såkaldt "circorama", hvor man ser filmen "Frihedens Pris". Forventet ankomst til Bayaux kl. ca Indkvartering på hotel "De Brunville" inde i byens centrum. I Bayaux orienterer vi os på en lille rundtur med byens lille turisttog. Onsdag 4. juli skal vi se det berømte Bayeux-tapet. Kl. ca kører vi ud til amerikanernes landgangsstrand, Omaha Beach, hvor vi skal besøge kirkegården og ét af de to museer. Vi kører fra Omaha Beach via Pointe du Hoc til den tyske mili- tære kirkegård i La Cambe tilbage til Bayeux. Torsdag 5. juli går turen fra Bayeux mod Brugge i Belgien. Her overnatter vi på hotel Campanile, hvortil vi kommer kl. ca. 15. Indkvartering på hotellet efterfulgt af en rundtur i middelalder- byen. Fredag 6. juli vender vi hjem til Kolding tidligt på aftenen. Den smukke amerikanske kirkegård ved St. Laurent på højdedraget over Omaha Beach rummer hvide kors. Side 4 af 10 sider

5 Turen køres med en 4-stjernet langtursbus med alle moderne faciliteter, og der planlægges med 40 del- er beregnet til kr. pr. person (dobbeltværelse) og omfatter transport, diverse afgifter, rejse- tagere (max. belægning på ca. 85 %). Prisen garantifond, de 6 overnatninger, morgenmad og aftensmad samt diverse entreer. For enkeltværelse ydes et tillæg på kr. Før der kan indgås bindende aftaler, må interesserede senest 1. februar 2007 rette henvendelse til: Bjert Busser, Essen 43, 6000 Kolding, Telefon Fax: Fra Bjert Busser vil man efter henvendelse efterfølgende modtage relevante oplysninger angående afbestilling, forsikring, indbetaling af depositum og restbeløb etc. Man er også velkommen til at rette henvendelse til turens guide: Søren Gert Arnbjerg, Nørregade 6, 6000 Kolding, Telefon dk Garderforeningen for Kolding og Omegn Faneplade til fanerne i Fredericia Landsrådets præsidium besluttede forud for FN 50 års-arrangementet at lade fremstille en graveret faneplade i sølv til samtlige medvirkende faner på festdagen i Fredericia. Den smukke faneplade har efterfølgende høstet megen anerkendelse. Her ses den smukke faneplade. Smukkest i modvind Der udsendes i disse dage en bog om vort smukke nationalsymbol Danne- brog. Dannebrog historien om et kristent og nationalt symbol, er skrevet af en særdeles kyndig på området, Hans Chr. Bjerg, der i foråret udtrådte af Folk & Forsvars bestyrelse efter mange års arbejde for organisationen. Bogen præsenteres som historikerens bog om flaget, der vistnok faldt ned fra himlen. Det er historien om kon- gemagtens, statens, kolonihavernes, villavejenes, skoleklassernes og Blå Stues samlingspunkt og fælleseje. Forlaget Hovedland, kr. 199, Side 5 af 10 sider

6 Nyhedsbrev December 2006 Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. 50-år i fredsbevarende operationer 50-året for udsendelse af de første danske militære styrker i fredsbevarende operationer - UNEF 1 til Gaza - markeredes ved en flot parade i Fredericia tirsdag 7. november. Soldaterforeningen De Blå Baretter var arrangører af arrangementet, der indledtes med en stor parade formeret ved Bülows Kaserne. De mange gamle veteraner fra Hold 1 herunder også nogle norske veteraner kunne glæde sig over medvirken fra 90 soldaterforeningsfaner fra hele landet. Slesvigske Musikkorps medvirkede sammen med et æresdetachement fra Telegrafregimentet. Stævnet fik besøg af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Grev Ingolf, Forsvarsministeren, Forsvarsstabschefen m.fl., og Byen Fredericia tog imod på Det Gamle Rådhus, hvor der var reception. Samme dag blev der lagt en krans på Chefen for UNEF 1, oberst Carl Engholms grav i Viborg. Oberstens enke gjorde i øvrigt arrangørerne i Fredericia den glæde at være til stede under paraden. Kommende arrangementer i Folk & Forsvar December: Møde i forretningsudvalget kl Side 6 af 10 sider

7 Januar: afvikler Folk & Forsvar nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Hærprovst Ole Brehm Jensen vil forrette gudstjenesten. KSS stiller traditionen tro med Folk & Forsvars og soldaterforeningernes faner. Efter gudstjenesten indbydes til en lille reception i Gl.Varmecentral, så vi kan ønske hinanden godt nytår. Ved receptionen er forsvarsstabschefen Tim Sloth Jørgensen inviteret til at give en kort orientering om forsvarets status ved nytåret. A rrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og medlemsorganisationer til løbende at orientere Sekretariatet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne! Bogen I krig for freden en idé som julegave? Bogen I krig for freden udgives af Folk & Forsvar som et led i markeringen af 50 året for oprettelsen af det første danske FN-kommando. Bogen rummer en lang række faktuelle oplevelser og holdninger fra danskere, der var med til at gøre en forskel for verdensfreden, og som på et personligt og menneskeligt plan kan sætte vore 50 års markante FN-arbejde i fokus. Bogen bærer interessante forord af udenrigsminister Per Stig Møller, og generalløjtnant K.G.H. Hillingsø har bistået med at kæde de faktuelle beretninger sammen. Bestil bogen nu måske endog som en idé til julegave? Forsvarsministeriet har ydet økonomisk tilskud til bogen, der distribueres mod dækning af forsendelsesomkostninger og ekspedition Beløbet indbetales på konto i Danske Bank eller giro Skriv tydelig navn og adresse og FN-bogen. derfor kr. 100,00. Andre nyheder Færre straffe til soldaterne Danske unge mænd er måske blevet lidt gladere for at aftjene værnepligt, end de har været tidligere. Det konstaterer Berlingske Tidende med Forsvarets Auditørkorps som kilde. Antallet af straffe er nærmest styrtdykket gennem de senere år. Og Auditørkorpset mener ikke, at faldet skyldes, at der er færre værnepligtige og kortere værnepligtslængde end tidligere. Der er tildelt sanktioner i 2005, og det er et fald på 35 pct. i forhold til Antallet er nu faldet 3 år i træk. De fleste straffe gives dog til de værnepligtige, typisk for udeblivelse fra tjeneste eller pligtforsømmelse. I tallene ligger også en konstatering af, at misbruget i tjenesten af især hash er faldende. Straffen for at blive grebet i hashrygning er typisk en bøde på kr ,00 og hjemsendelse. Soldater i internationale missioner er nærmest pletfrie. Sanktioner her retter sig mest mod spiritus i friti- den og hastighedsforseelser. Side 7 af 10 sider

8 Nye interessante bøger Ungarn 1956 For 50 år siden i efteråret 1956 gjorde det ungarske folk oprør mod den kommunistiske undertrykkelse og magthavernes udnyttelse af landet. Bevæbnet med nogle få rifler, molotovcocktails og et desperat mod rejste indbyggerne i Budapest sig og i nogle få sindsoprivende dage så Vesten på med tilbageholdt åndedræt og i håbet om, at Sovjet ville bukke under og lade Ungarn få sin frihed. Men Ungarn stod alene. Da de russiske styrker nedkæmpede opstan beskriver de 12 revolutionsdage detaljeret og rystende. den brutalt, døde håbet om frihed mange år fremover. De efterfølgende udrensninger blandt oprørerne og endda i magtens elite var hårde, blodige og uretfærdige. Ungarn Forfatteren flygtede som barn sammen med sine forældre til England, hvor han siden skabte sig en karriere som journalist. Bogen er udgivet på Forlaget Borgen. Forfatter: Victor Sebestyen Oversættelse: Allan Søndervang 361 sider kr. 399,00 Fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar På et møde den 23. november lagde Folk & Forsvars bestyrelse sidste hånd på forretningsudvalgets oplæg til en modernisering og effektivisering af Folk & Forsvars arbejdsproces. Oplægget indeholder en handleplan for årene med en række prioriterede indsatsområder. For 2007 omfatter handleplanen nøgleordene Beredskabsforlig, værnepligt som samfundspligt, midtvejsevaluering af forsvarsforliget, den fremtidige regionale struktur efter amternes nedlæggelse, etablering af et eksternt ekspertpanel, samt en række mere administrative processer. Til håndtering af dette opgavegrundlag etableres et antal projektgrupper. Dette ambitiøse arbejdsprogram stiller store krav til økonomi. Det er derfor besluttet, at Folk & Forsvar i løbet af november måned til samtlige sine medlemmer har udsendt en opfordring til indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Organisationen er såkaldt 8-godkendt, hvilket indebærer, at pengegaver på over kr. 500,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr ,00 giver mulighed for et fradrag på kr ,00. Det maksimale fradrag er kr ,00 ægtefæller dog kr ,00 hver. Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk og Forsvars fortsatte arbejde. Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk og Forsvars fortsatte kategorisering som en almennyttig organisation. Folk & Forsvar håber således på at modtage en række gavebeløb, der kan bidrage til at sikre Folk & Forsvars fortsatte arbejde. Glædelig jul! Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer, sponsorer, samarbejdsparter og medlemsorganisationer glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i 2006, og på gensyn i det forsvarspositive arbejde i det nye år. Side 8 af 10 sider

9 Victoriakorsvinder mindet Den 11/11 klokken 11.00, 88 år efter afslutningen på Første Verdenskrig, våbenstilstandsda- Day gen eller i den engelsktalende verden Remembrance 1918, afsløredes i Løgstør en mindesten for en dansk krigshelt. Mindestenen, en 3 meter høj rå monolit i svensk granit med to bronzeplader, er sat over Jørgen Christian Jensen, der i den australske hær kæmpede på flere fronter under hele krigen og i 1917 vandt Victoriakorset ved Vestfronten. Denne sjældne og enestående dekoration blev ham tildelt af Kong Georg V på grund af en ekstraordinær modig handling, som både tjente hans enhed og reddede mange menneskeliv. Højtideligheden, der blev ledet af viceborgmester Uffe Bro, indeholdt bl.a. taler af borgmester Jens Lauritzen og major Bent Sørensen, fornem afspilning på trompet af The Last Post, nationalhymner og Reveille og nedlægning af kranse, bl.a. fra De Allieredes Danske Våbenfæller. Soldaterforeninger og Hjemmeværnet var repræsenteret med faner. Afsløringen blev foretaget af den herværende australske ambassadør Mrs. Sharyn Minahan og tilstede var blandt andre Folketin- gets formand Christian Mejdahl. Bogudgivelse på dagen På dagen er udgivet en bog af Bent Sørensen Jensen og Verdenskrigen, der kan fås på Forlaget KREJL, Østerbrogade 25, 9670 Løgstør, tlf Prisen er takket være fondsstøtte kun kr inkl. porto. (Bogen blev anmeldt i nyhedsbrevet november) Dansk militærhistorisk bogklub? I Sverige har der i en del år eksisteret en militærhistorisk bogklub med op mod medlemmer. Igennem denne formidles svenske, engelske og i et vist omfang norske bøger med militære og militærhistoriske emner. Se Interessen for udgivelser med militære emner har i de senere år været stigende i Danmark. For at undersøge, om der er basis for at etablere noget tilsvarende i Danmark, indkalder Sta- Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet / Orlogsmuseet) interesserede til et oriente- tens ringsmøde tirsdag 28. november 2006 kl i Tøjhusmuseets Foredragssal, Frederiksholms Kanal 29. Mødets ordstyrer vil i øvrigt være Folk & Forsvars tidligere og mangeårige bestyrelsesmedlem, fagkonsulent Hans Christian Bjerg. Ny formand for YES Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES- Danmark har fået ny formand efter Paul Robson, der har fået job hos Microsoft og derved ikke mere kan afse tid til YES-arbejdet. Ny formand er Kim Størup Nielsen. Kim studerer statskundskab. Han er tidligere sergent i Flyvevåbnet og har herunder været udsendt i international mission. Velkommen til arbejdet! Side 9 af 10 sider

10 Presseklip Terrorfrygten Dette emne beskæftigede pens.generalløjtnant K.G.H. Hillingsø sig med i en kommentar i Ber- lingske Tidende i sidste uge. Han skrev bl.a.: Pressen omtaler stort set dagligt terrorister med dansk baggrund. For nylig blev oprustningen mod atomterror gjort til genstand for udførlig omtale i Berlingske Tidende. Forleden udtalte en interviewer i Danmarks Radio, at ifølge udenlandske terroreksperter står Danmark højt på ter- målliste. roristernes Naturligvis skyldes pressens emnevalg, at der er salg i frygten, men der er intet, der tyder på, at en større terrorhandling er lige på trapperne her i landet, og slet intet der indikerer, at ter- fremstille atomvåben. De vil selvfølgelig kunne få så- roristerne de næste mange år vil kunne danne våben en dag, men den tid den sorg. Her og nu er den uomtvistelige kendsgerning, at visse tåbers hovedløse bilkørsel gør faren for at blive slået ihjel i trafikken umådeligt meget større end faren for at blive dødsoffer for en terrorist. Frem for at pirre til folks nerver med skrækscenarier bør pressen gøre noget for at slå koldt vand i blodet. Farligt i Afghanistan Under overskriften Hvem vil dø i Kandahar satte Berlingske Søndag den 26. november fokus på det farlige Afghanistan. Artiklen skitserede op til NATO-topmødet i Riga forskellen mellem at være ISAF-soldat i nord eller syd. I syd, hvor de danske soldater befinder sig, er der farligst, og her dræbes flest NATO-soldater. Her har Storbritannien, Canada, Danmark, Australien, Hol- I nord, hvor der er fredeligst i øjeblikket, har Tysk- land, Estland, Rumænien og USA ansvaret. land, Norge, Sverige og USA ansvaret. Artiklen blev fulgt op dagen efter af en pakistansk general, der sagde, at NATO ikke kan vinde soldater ekstra ind i år, men foreslår en fred over Taleban, om man så sætter med Taleban. Nye frysetørrede feltrationer Der er ny feltrationer på vej til Forsvaret. De gamle dåser med Spaghetti Napoli, Pork Bombay og hakkebøf med løg er på vej ud! Dåsemaden har været del af soldatens feltkost i mange år, men nu skal der ske forandringer. F.eks. har man hentet inspiration i Norge og USA, hvor sol- plads og er ikke så daterne får frysetørret mad i feltrationerne. Det kræver meget mindre tungt at slæbe rundt på. Feltkostpakkeriet i Varde, samarbejder med Danish Freeze Dry, oplyser at der kommer 7-10 forskellige slags frysetørret aftensmad. En feltration koster i dag 65 kr., mens en norsk ration koster hele 153 kroner. Endnu ved man ikke, hvad prisen bliver på de nye frysetørrede danske rationer. Mange CIMIC-projekter i Irak I løbet af de sidste tre år har de danske styrker i Irak gennemført 700 forskellige genopbyg- fra vandværker, boldbaner, broer til sundhedsklinikker og skoler. ningsprojekter Alt i alt er der brugt 16.9 mill. kroner på genopbygning, meddeler Forsvarskommandoen. Den danske bataljon står for både CIMIC-projekter, Civil-Military Cooperation og deciderede genopbygningsopgaver. Der er gennemført 102 CIMIC-projekter til 1.3 mill. kroner, som det danske forsvar har finansieret. Sideløbende hermed har de såkaldte RUD, Rebuilding Unit Denmark gennemført 589 genopbygningsprojekter til 15.6 mill. kroner. Befolkningen støtter Hjemmeværnet omkring naturkatastrofer Ni ud af ti danskere finder det oplagt, at Hjemmeværnet indsættes, når Danmark rammes af oversvømmelser eller orkaner. Det viser en ny holdningsmåling foretaget af Institut for Konpositive vurdering af Hjemmeværnets samfundsstøtte skal junktur-analyse. Den kommitterede for Hjemmeværnet Ulrik Kragh mener, at grundlaget for befolkningens hidtil usete accept og findes i de omlægninger af værnet, som er en konsekvens af Forsvarsforliget fra Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 10 af 10 sider

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE

Krakow. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk v. Jes Rasmussen - Tlf. 62 29 13 35 AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE Krakow AFREJSE DEN 22. APRIL 2014-9 DAGE KULTURPERLEN KRAKOW - ENESTÅENDE BJERGLANDSKABER At vandre gennem Krakows smalle gader er som at træde tilbage i historien. Her står de smukke borgerhuse uberørt

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

Forårsrejse TIL FRANKRIG

Forårsrejse TIL FRANKRIG Forårsrejse TIL FRANKRIG - INVASIONEN BRETAGNE HONFLEUR - NORMANDIET - ROUEN - 10.-19. MAJ 2012, 10 DAGE LUKSUS-BUS GODE HOTELLER MED HALVPENSION. ALLE UDFLUGTER INKLUSIVE ENTRÉER EKSKLUSIVE Mont sct.

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Løve s vinrejse til Italien

Løve s vinrejse til Italien Løve s vinrejse til Italien 9 dages rejse fra d. 23. april - 1. maj 2016 Italiens vine: Barolo, Brunello, Amarone, Supertoscaner m.fl. - 6 vinsmagninger - 5 besøg hos vingårde i Alsace, Piemonte, Chianti,

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere