Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23."

Transkript

1 Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Johan Bondesvej Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Arne Asmussen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Carsten Bonde Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfklub. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til dagsordenens punkter: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger er optrykt her i bladet. Det reviderede regnskab er optrykt her i bladet. Justering af kontingentsatser. Forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmer. Ingen forslag modtaget. Følgende er på valg: Henning Christiansen, villig til genvalg. Dennis Zanzhetta, villig til genvalg. Marie Petersen, villig til genvalg. Suppleanter på valg: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Bestyrelsen foreslår genvalg. Ad. 8 Bestyrelsen foreslår revisor Claus Clausen. Ad. 9 Klubmesterskab afvikling over 2 dage ( 2 x 36 huller )

4 4 Nordborg Golfklub BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR ÅRET 2005 Indledning Bestyrelsens sammensætning har i 2005 været: Poul Christensen Formand Frede Nicolaisen Næstformand Jan Carstensen Kasserer Marie Petersen Sekretær Dennis Zanchetta Bestyrelsesmedlem Henning Christiansen Bestyrelsesmedlem Svend Erik Boysen Bestyrelsesmedlem Suppleanter til bestyrelsen: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Årsberetning for 2005, ved Poul Christensen. Igen i år 2005 har der været fremgang for golfsporten i Danmark. Mange nye baneprojekter er projekteret og mange nye baner er allerede taget i brug i Mange baner har udvidet med PAY and PLAY baner, hvor hr. og fru Jensen for et beskedent beløb kan afprøve om golfen er det rigtige. Heldigvis er der så mange der herefter indmelder sig i en rigtig golfklub. Hvilken betydning har det så at der kommer flere golfbaner og flere medlemmer totalt set? Personligt tror jeg at mange klubber må forvente en tilbagegang i antallet af greenfee gæster, specielt klubberne i yderdistrikterne. Det er en tendens vi også har set i vores egen klub i 2005, hvilket igen afspejler sig i at de forventede greenfee indtægter er udeblevet. Vi skal huske på at mange af vores gæster spiller til ½ pris i forbindelse med vores greenfee samarbejde med mange Sønderjyske klubber. Det positive er så at der altid er plads til vores egne medlemmer samt at ventetiden er minimal i forhold til mange andre klubber. At mange medlemmer så føler sig generet af at skulle vente ude på banen, fordi at vi ikke alle spiller lige hurtigt og måske ikke kender golfreglerne, specielt etikettereglerne, er en hel anden sag. Jeg har fået en del henvendelser fra medlemmer der føler sig generet af at spillere foran ikke lukker igennem, men ufortrødent fortsætter i deres eget tempo. Efter min overbevisning er det noget som I skal få afklaret ude på banen, kun i meget grelle tilfælde skal bestyrelsen inddrages. Vi havde planlagt at etablere banekontrol i 2005, med af forskellige årsager er dette udsat til sæsonen Vi forventer at dette initiativ kan sikre mere flow på banen.

5 Nordborg Golfklub har været et år med store udfordringer for bestyrelsen. Et højt aktivitetsniveau har været lagt for dagen af alle udvalg og der er brugt mange frivillige timer på at få tingene til at hænge sammen. På indtægtssiden må vi desværre konstatere en ret så markant tilbagegang på greenfee indtægter, selvom greenfee prisen for 2005 var blevet forhøjet. Det er specielt antallet af greenfee gæster fra Alssund Golfklub der er gået tilbage. Jeg har fået oplyst at de er stoppet med at salte greens. Firma og Familie golf er derimod et arrangement der er med til at give klubben en god indtægt. Jeg er ikke i tvivl om at arrangementet kunne blive endnu større hvis vi var flere til at hjælpe. Jeg vil så også her nævne at de der hjælper gør det helt fortrinligt. Selvom det regner og blæser møder alle hjælpere frem. Rigtig flot har desværre også været præget af en del hærværk, i og omkring klubhuset samt på banen Hvordan vi kommer til livs ved jeg ikke, men træls er det Hver gang der begås hærværk koster det klubben penge. Penge som kunne være brugt på andre ting i klubben. Vi kan håbe på at regeringens udspil om mere politi på gaden kan have en positiv effekt og være med til at begrænse hærværket. Om det gælder for Nordborg området vides på nuværende tidspunkt ikke. Vi må væbne os med tålmodighed. Det administrative arbejde i en golfklub er stigende efterhånden som vi får flere medlemmer. Bestyrelsen har den holdning at der udover at lave bestyrelsesarbejde også være tid til at spille golf. Bestyrelsen har derfor besluttet at investere i programmet Golfbox, der på mange måder vil gøre hverdagen lettere for bestyrelsen, men også vil være medvirkende til at medlemmerne får flere muligheder for at få de informationer. Mere om Golfbox når det bliver etableret i begyndelsen af Sponsorudvalget, ved Arne Asmussen. Som i kan se på vores sponsortavle, så har vi næsten (udsolgt) og alle sponsor er lokale. Af nye sponsor i 2005 har vi fået: Osten på trænerhuset, Danfoss Universe på green fee huset, stor dobbelt baneoversigtsskilt, sponsor Conni Skilte. Vi har i 2005 fået udsolgt på stor bane, på par 3 huls bane, på driving rangers, på putting green. Vi har Green fee aftale med: Quality Hotel, Comwell Hotel, Ballebro Færgekro, Vollerup Vandrehjem, Fjordlyst Feriecenter i Aabenraa. I 2006 arbejder vi med at få en sponsor til vores green fee kuverter, jeg har flere emner i tankerne. Vi skal også i 2006 være bedre til at besøge de annoncører vi har i klubbladet, og hjælpe dem med at gøre deres annonce mere aktuelle. Til foråret vil vi med rettelse genoptrykke vores Nordborg Golfklub folder.

6 6 Nordborg Golfklub Juniorudvalget, ved Svend Erik Boysen. Der vil fra juniorudvalget ikke blive skrevet så meget i denne omgang. Hvis der skal skrives omkring juniorudvalgets arbejde i 2005 vil det kun blive en gentagelse af hvad der er skrevet i alle udgaver af klubbladet, så der kan man læse hvad der er sket. Der skal dog trods alt skrives om de positive ting som trods alt også er sket, der har igen i år været en fin tilgang af nye juniorer, som er blevet hjulpet godt på vej.. Når vi starter sæsonen vil vi vurdere hvor mange der møder op og ud derfra laver de enkelte rækker, hvis der bliver for mange vil der blive lavet en venteliste, så der ikke bliver flere i hver række en vi kan magte. Som tidligere år har minigruppen været styret på fin vis af Heinz, det er altid en fornøjelse at være tilstede når minigruppen møder og afslutter, for her er Heinz det store samlings punkt, ikke mindst når der skal spises kiks og drikkes saft. Vi var så heldige at Lise i starten af sæsonen sagde ja til at give en hånd med i udvalget, det har betydet en stor aflastning for træneren som har fået mere tid til den egentlige træning. Lise vil også i 2006 give en hjælpende hånd med i udvalget, hvor vi desværre må sige farvel til Henning Kolmos som flytter fra Als, der skal fra udvalget lyde en tak til Henning. Til turneringer som vi har deltaget i uden for klubben har vi igen i år gjort os positive bemærket med flotte resultater. Desværre måtte vi aflevere vandrepokalen som vi vandt sidste år, men vi gav dem kamp til stregen med en flot 3. plads. Der blev også fine placeringer ved årets Sønderborg Køkkenets Juniortour, som vi jo skal afholde i 2006 på Nordborg Golfklubs bane. Der har også været deltagere med Distrikt 3 Junior Tour hvor der er 3 grupper, en U.13, U.15 og U.18, i U 13 blev det til flotte resultater med en 3. plads til Kasper Olsen som det bedste, men de øvrige deltagere kom lige efter, i U15 havde vi også deltagere med, men desværre var der alt for stort frafald, men Jesper N. Jensen kom med en flot slutspurt med i truppen som skulle med til Super Cup, desværre nåede Christian Stampe ikke med i U.18. Super Cup spilles hvert år i efterårs ferien, hvor alle 5 Distrikter spiller mod hverandre, i år blev Distrikts 3 som vi hører under Samlet vinder af Super Cup, U.18 rækken vandt deres række og U.15 blev nr. 2 i deres række, hvilket gjorde at vi blev samlet vinder. Som afslutning på sæsonen, blev alle juniorer indbudt til en tur til Sønderborg Bowling center hvor der blev Bowlet 1 time hvorefter der var dækket op til spisning, under spisningen blevet der også uddelt årets pokal til den junior som havde gjort en ekstra indsats i 2005, og pokalen blev her efter overrakt til Jesper N. Jensen. Juniorudvalget ønsker Jesper tillykke med pokalen. Sidst men ikke mindst siger junior udvalget og juniorer tak til alle som har hjulpet til og støttet afdelingen i Turneringsudvalgets beretning ved Marie Petersen. Turneringssæsonen for 2005 er slut og udvalget kan se tilbage på en god sæson med en blandet buket af turneringer, hvor der har været rimelig god tilslutning.

7 Nordborg Golfklub 7 Udvalget har til sæsonens start udfærdiget og opslået generelle turneringspropositioner. Ligeledes er der indført at der blev betalt turneringsfee og udfyldt scorekort af den enkelte ved tilmelding. Dette er for at lette turneringsledelsen. Der er så til de enkelte turneringer blot opsat de specielle propositioner til turneringen. Startlister og efterfølgende resultater er opdateret på klubbens hjemmeside. Alle vore turneringer har kunnet spilles til sommergreen. Vi må nok sige, at vejrguderne næsten har været med os alle turneringsdage, hvilket altid er et gode, både for dem der spiller og starteren ved 1.tee. Vi har deltaget med 1 hold i henholdsvis B-rækken i FAXE-CUP, som er en holdturnering blandt jyske klubber, hvor der er spillet 6 indledende runder uden greenfee i løbet af maj/juni måned på Sønderjyske baner. Der deltager på holdet 4 herrer og 2 damer. Spilleformen er hulspil. Vi har ikke kunnet deltage i C- og D-rækken, idet vi mangler kvindelige interesserede deltagere med et hdc. mellem 23,5 og ca. 30. Vi har deltaget med 1 hold i Veteran-B-rækken. Her er det spil uden handicap for mænd fra 65 år og damer fra 60 år. Heller ikke her kvalificerede vi os til oprykning i en A-række. 32 personer har i sommer deltaget i spillet om vor sommerpokal. En hulspilsmatch med 7/8 hdc. Vinder blev Henrik Christensen. Vi har hver 14. dag i tiden 11/5 til udgangen af september afholdt kaninturneringer. En turnering for nybegyndere og høj hdc. En god måde at få begynderne indsluset i klub livet. Til næste sæson søges flere rutinerede spillere til at følge vore kaniner på den 9 hullers runde. Klubmesterskaberne er i lighed med tidligere år afviklet over 3 dage. 2 dages 18 hullers slagspil, hvor veteran, senior, middage og juniormestre er fundet, samt hulspil om selve klubmesterskabet for de 8 bedste herrer og damer. 3. dagen blev der spillet semi og finale. Det har været muligt af spille EDS (ekstra dags score) for så at få reguleret handicappet opad. Man skulle blot skrive sig på listen i greenfeehuset og efter runden aflevere scorekortet i kassen for handicapregulering. EDS-runden kan spilles èn gang om ugen på et tidspunkt efter eget valg. Kun 19 personer har benyttet sig af denne facilitet. Planlægning af næste sæson er i gang og vi må sige farvel til Nykredit Ægteskabsturnering. Nykredit har valgt at ændre konceptet fra klubturneringer til turneringer, der gennemføres i DGU-regi.

8 8 Nordborg Golfklub En stor tak til vore turneringssponsorer, som velvilligt har bidraget til flotte præmier til glæde for klubbens medlemmer. Håber det fine samarbejde med sponsorerne må fortsætte og eventuelt udbygges i de kommende år. Til slut tak til alle der har hjulpet turneringsudvalget, for deres velvillige indstilling og gode samarbejde med afvikling af turneringerne. Baneudvalgets beretning, ved Henning Christiansen. Så er der gået endnu en sæson på banen i Nordborg golfklub præget af stor travlhed, som året før. Ud over pasningen af banen så den altid var spilleklar, har vi haft nogle maskiner på prøve, eks. En vertikalskærer til fairways og en cylinderklipper til semirough. Desværre har vi i år været plaget af en del hærværk hvor flere af vore nyplantede træer er blevet brækket / ødelagt. Ikke kun vore træer gik det ud over men også vore greens, sidste gang bl.a. Hul hvor blev der kørt med knallert på greens lavet ringe og ottetaller. Putting greenen gik heller ikke fri, terrasse stole, et helt bord med bænke, blev smidt ned fra terrassen på putting greenen, mange af de små nummerskilte med sponsornavn blev knækket, bøjet eller smidt op på taget af klubhuset. Bænke er blevet smadret til pindebrænde, tee sted skilte smidt ind i buskadser eller i søer, river og flag er ligeledes endt i søer, sågar et 3m langt cykelstativ fra greenfee huset har vi fisket op af søen på hul 10. Det har betydet en ekstra regning på 20 25,000 kr. Penge vi ikke får ret meget for andet end ærgrelser og arbejde. Men måske finder Politiet en dag ud af hvem der står bag og så har vi en at sende regningen til (så må vi håbe han / hun /de synes det er lige så sjovt) Vi planter nye erstatnings træer og flytter lidt på nogle andre træer der står for tæt her i november måned. Færdiggørelsen af det nye teested på hul 15 tog lang tid, men er nu tilendebragt og det er blevet et rigtig flot teested / Herre hul. Som nogle måske har bemærket er der sket en masse her i efteråret. Grunden til det er at vi er blevet en mand mere. Verner som var ansat ved os for ca. 4 år siden, da Esben var Greenkeeper er kommet tilbage. Det har betydet at der er blevet tid til mange af de små opgaver, som vi hele tiden har flyttet / skubbet med nu er blevet lavet. Vi når dem nok ikke alle, men vi forsætter i foråret, hvor vi slap i efteråret. Næste sæson planlægger vi at ændre et par bunkers her og der, lave nogle stier færdige og andet forskønnelse. Som noget nyt vil vi i denne vinter spille til sommer greens, men kun når, men kun når greens er absolut frost fri. Så for at vi også har en god bane at spille på til næste sæson er der nogle regler der skal over holdes.

9 Nordborg Golfklub 9 Bestyrelsen og baneudvalget har hvis reglerne ikke overholdes ret til at give advarsler, bortvise, og udstede karantæne til spillere der ikke over holder disse simple regler. Tænk på: Den bane vi afleverer i foråret er den bane vi har at spille på næste sæson. Og husk: Pas godt på vores bane, det er den eneste vi har. Samarbejde med de Sønderjyske golfklubber. Poul Christensen 2005 var året hvor Sønderjyske Eagles så lyset. Sønderjyske Eagles er et samarbejde mellem de klubber som vi har et greenfee samarbejde med. Rent sportsligt gik det rigtigt godt for Sønderjysk Eagles med oprykning for både damer og herrer. Økonomisk gik det mindre godt og som et forsøg på at få en bedre økonomi er der indledt forhandlinger med Sønderjyske Elitesport, der primært har interesse i håndbold, fodbold og ishockey. Sønderjyske Elitesport har ikke på nuværende tidspunkt kræfter til også at rumme golf. Så hvordan det ser ud for Sønderjyske Eagles i 2006 vides på nuværende tidspunkt ikke. Greenfee aftalen for 2006 er derimod på plads, og der er ingen ændringer i forhold til Afslutning. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle der i løbet af året har ydet en indsats, stor eller lille, til gavn for Nordborg Golfklub. Tak til sponsorer og annoncører, uden hvis hjælp det ville være vanskeligt at få tingene til at hænge sammen. Tak til Nordborg Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. Poul Christensen Formand HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 02. april 2006

10 10 Nordborg Golfklub Nordborg Golfklub Resultatopgørelse for året 2005 Note Indtægter Udgifter: Baneleje Administration m.v Personaleomkostninger Udgifter Resultat før renter Renteindtægter bank Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Bank Mellemregning med Banen Anparter i SE ApS Anparter i Banen Aktiver, i alt Passiver: Egenkapital Gæld til Nordborg Kommune Forudbetalt kontingent Skyldig omkostninger Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Passiver, i alt Note 1: Indtægter Medlemskontingent Bagrum Matchfee Greenfee Øl, vand og pølser

11 Nordborg Golfklub 11 Annoncer klubblad Sponsorrater, skilte Tilskud, Nordborg Kommune Diverse Note 2: Administration m.v. Køb af bøger Kontingent DGU Golfudstyr og bolde Juniorudvalg Member labels Kontorartikler Revision Porto Matchpræmier Klubblad Bestyrelse m.m Telefonpenge, bestyrelsen Score- og greenfeekort Baneudvalget Øl, vand og pølser Jubilæum Baneguide Klubhus/rengøring Markedsføring Sponsorskilte Små anskaffelser Diverse Note 3: Personaleomkostninger Løn greenkeepere Løn træner ATP, arbejdsgiverandel AER-bidrag og AES forsikring Personaleudgifter i øvrigt Telefonpenge Kursus Forsikringer

12 12 Nordborg Golfklub

13 Nordborg Golfklub 13 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfbane ApS. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om baneselskabets virksomhed i det forløbne år og om planerne for fremtiden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til punkter på dagsordenen i Nordborg Golfbane ApS. Ad. 1 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Ingen forslag. Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsen, som er valgt i Golfklubbens bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg: Revisor: Claus Clausen, Nordborg

14 14 Nordborg Golfklub Nordborg Golfbane ApS Resultatopgørelse for året 2005 Note Beneleje Udgifter: Lokaleomkostninger Baneomkostninger Maskinomkostninger Administrationsomkostninger Udgifter Resultat før ekstrao. indt Ekstraordinær indtægter Resultat før afskrivninger Afskrivninger: Bygninger Maskiner Ordinært resultat før renter Renter Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Golfbaneanlæg Bygninger Maskiner og inventar Andre tilgodehavender Bank Passiver: Egenkapital Gæld til leasingselskab Periodeafgrænsningsposter Skyldig moms Mellemregning Klubben

15 Nordborg Golfklub Note1: Lokaleomkostninger Elektricitet Renovation Vedligeholdelse bygninger Småanskaffelser Forsikringer bygninger Note 2: Baneomkostninger Vand Frø og gødning Dress- og bunkersand Vedligeholdelse arealer Småanskaffelser Note 3: Maskinomkostninger Brændstof Vedligeholdelse maskiner Småanskaffelser Forsikringer maskiner Leje af maskiner Note 4: Administrationsomk. Revision Diverse Note 5: Renter Renter leasingkontrakt Låneomkostninger Rabatter 344 Renteindtægter, bank

16 16 Nordborg Golfklub Note 6: Gæld til leasingsselskab Primo Leasing lån Leasing afgift Renter Note 7: Anlægsaktiver Maskiner og Golfbane inventar Bygninger Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. decemper Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger maskiner og inventar: Afskrivninger Tab ved salg af anlægsaktiver Afskrivninger i alt

17 Nordborg Golfklub 17

18 18 Nordborg Golfklub Velkommen som nyt GolfBox - medlem Internetportalen tilbyder først og fremmest services for alle golfinteresserede også for golfspillere, som ikke er medlem af en klub. Derudover er GolfBox også markedets bredeste og mest omfattende ITløsning til golfklubber. Det er et Internetbaseret administrationssystem, som kan håndtere de daglige arbejdsopgaver i en golfklub, samt opsætning og afvikling af turneringer. Kort sagt er GolfBox et totalkoncept, som højner serviceniveauet for både klubben og spillerne. GolfBox har til dato omkring golfspillere fra 27 forskellige lande som medlemmer, heraf mere end danske medlemmer fra over 150 forskellige klubber. 79 danske golfklubber har indtil nu valgt GolfBox som administrationssystem, og 54 af dem bruger allerede systemet i dag. Desuden har GolfBox indgået en aftale med Norges Idrætsforbund, som bl.a. indebærer, at mere end 200 norske golfklubber og over norske spillere også kan benytte GolfBox. > Her kan du se den nyeste opdaterede statistik for GolfBox klubber og medlemmer ( box/stats.asp) På Internetportalen tilbydes services som f.eks. de seneste golfnyheder fra ind - og udland, aktuelle vejrudsigter, ranglister og turneringskalender, klubsider med relevante oplysninger om alle danske klubber og baner, golfens historie, de bedste golflinks på Internettet og meget mere. Derudover vil der i fremtiden også komme andre nye spændende ting på portalen, så som personlig spil-statistik, køb og salg af brugt udstyr, baneguides og anmeldelser, golf regler og meget andet... Min forside Når du har logget dig ind med dit personlige brugernavn og password, kommer du automatisk til Min forside. Her har du en oversigt over dine evt. bestilte tider, personlige beskeder, arrangementer i klubkalenderen, samt lokalnyheder fra din klub. Ret profil Under menupunktet Ret profil har du bl.a. mulighed for at ændre dit personlige brugernavn og password. Her kan du også oplyse din , hvis du ønsker at modtage fremtidige s omkring dine bestilte tider, samt nyheder fra GolfBox. Tidsbestilling Bruger din hjemmeklub GolfBox tidsbestilling kan du her bestille starttider via en komplet dagsoversigt (kalender) med farvekoder. Her kan du se spillernavne på allerede bestilte tider, samt få en komplet Startliste for alle tider på en specifik dato. Har din egen klub ikke tidsbestilling, kan du stadig bestille starttider i andre GolfBox -klubber med tidsbestilling, såfremt du opfylder den pågældende klubs krav vedr. greenfeespil. Du har samtidig mulighed for at få s i

19 Nordborg Golfklub 19 forbindelse med tidsbestillinger, ændringer og bekræftelse af dine tider. Derudover vil der, i de klubber som ønsker det, også kunne bestilles tider til f.eks. protræner, golfvogn og restaurant osv. For at gøre tidsbestillingsprocessen hurtigere, har du mulighed for at oprette såkaldte Favoritspillere, så du hurtigere kan bestille tider sammen med dem du oftest spiller med. Når du opretter en favoritspiller, skal denne dog først godkende oprettelsen, før den træder i kraft. GolfBox -klubber med tidsbestilling kan vælge, at en tid skal endelig bekræftes ved fremmøde i klubben. Dette kan f.eks. foregå på en opstillet touchscreen (computer med trykfølsom skærm). Beskeder Den interne beskedfunktion på GolfBox fungerer lidt på samme måde som almindelige s. Du vil automatisk modtage en besked fra systemet, når en tid, med dit navn på bliver enten bestilt, ændret eller slettet. Når en tid er passeret, vil evt. beskeder vedr. tiden automatisk blive slettet igen. Du vil også kunne modtage nyttige informationer fra din klub eller fra Golf- Box, mens du selv kan skrive beskeder til andre medlemmer eller til din klub. Kalender En intern kalender, som styres af klubberne selv, viser hvornår der er aktuelle turneringer eller arrangementer. Du kan både se, hvad der sker i din egen klub, samt hvad der foregår i andre GolfBox - klubber. Her kan du også tilmelde dig til åbne turneringer i både din egen og i andre klubber. Vi arbejder konstant på at forbedre systemet med flere services for både spillere og klubber. Vi modtager gerne ris og ros send til: Vi håber du bliver glad for at bruge GolfBox.dk... Med venlig hilsen GolfBox

20 20 Nordborg Golfklub

21 Nordborg Golfklub 21 Velkommen i dameklubben Der spilles hver tirsdag eftermiddag første gang den 4. april Starttiden er mellem og Alle, der forventer at møde op senere end kl , skriver sig på listen på opslagstavlen. Dette er af hensyn til holddannelse. Der er mulighed for spil over 9 huller. Her skal man spille ud senest kl Også her noterer man sig på listen på opslagstavlen. Der er undtagelsesvis mulighed for at gå ud tirsdag formiddag, hvis det ikke kan lade sig gøre om eftermiddagen på grund af lønnet eller ulønnet arbejde. Vi spiller i 2-3 rækker. Rækkeinddelingen foretages i løbet af april måned, når medlemstal og handicap kendes. Ved ændring af handicap skal der skiftes række fra næste måned. 9 huls spillerne spiller i egen række. Holdene vil blive sammensat sådan, at handicappene bliver blandet. Sammensætningen sker ved lodtrækning. Kontingentet er 200 kr. for hele sæsonen betales i april. Desuden har vi en puttekasse. Antal put på green over 2 koster 1 kr. pr. put. Hvis hullet ikke spilles færdigt, koster det 1 kr. dog max. 5 kr. pr. gang. Pengene spises op sidst på sæsonen. Uanset matchform skal hver enkelt spiller selv regne point ud efter stableford systemet. Der spilles 18 huller bortset fra den første spilledag og igen sidst i september, hvor der afhængig af lyset spilles 9 huller. Den sidste tirsdag i hver måned er der efterfølgende spisning. Der bestilles mad udefra tilmeldingslister vil blive slået op med sidste tilmeldingsfrist søndag aften. Ved fællesspisningen vil der blive uddelt præmier for månedens matcher i hver række den der samlet har fået flest point i månedens løb (bortset fra sidste spilledag) vinder i sin række. Desuden præmie for dagens match uanset række. Over hele sæsonen laves en års eclectic, som viser spillerens bedste score på hvert hul. Følg status på opslagstavlen. Ved generalforsamlingen vil der være præmier for årseclectic og birdies. Vi arrangerer matcher med andre + besøg i andre klubber i løbet af sæsonen. Se på opslagstavlen og hjemmesiden Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson 2006.

22 22 Nordborg Golfklub DAMEKLUBBEN Det har været en rigtig god sæson 2005 med masser af golfspil i dejligt vejr. I løbet af året har vi spillet forskellige turneringsformer, afsluttende den 27/9 med ræve turnering, hvor næste års ræve bliver i henholdsvis A- og B,C - rækken Elna Johansen og Edith Erichsen. Vi var i maj inviteret til venskabsturnering hos tirsdagsdamerne i Uge. Så her i 2006 bliver det vores tur til at invitere til spil hos os. Den 25/5 var vi inviteret til venskabsturnering i Toftlund. De havde jo forespurgt om vi ikke skulle forsøge et sådant venskab. Denne turnering blev aflyst, idet vi kun kunne stille med 5 personer. Vi blev enige om, at det er for langt at køre til en turnering sidst på eftermiddagen. Den 30/6 var vi inviteret af herreklubben til den årlige turnering om den udsatte pokal. Desværre vandt herreklubben, men vi vender tilbage med en invitation i år. Vi vil fra bestyrelsens side opfordre jer piger at komme med i dameklubben. Vi spiller hver tirsdag fra april til oktober med start kl til Skulle det komme til at knibe med at være i klubben kl er det i år muligt for 9 huls spil. Der vil så kunne startes indtil kl og alle vil så være tilbage i klubhuset på samme tid til hyggeligt samvær. Den sidste tirsdag i måneden spiser vi sammen efter spillet. Så hold jer ikke tilbage for spil og hyggeligt samvær. Alle er velkomne uden hensyntagen til handicap. Der er ingen, der ikke er gode nok til at være med. Program for sæson 2006 er optrykt her i bladet. Bestyrelsen består af: Formand: Marie Petersen tlf Kasserer: Aase Sørensen tlf Sekretær: Laila Christiansen tlf

23 Nordborg Golfklub 23 Dameklubbens Turnerings Kalender April Maj 04. Stableford 9 huller 11. Stableford 18 huller (Hvis vejret tillader) 18. Stableford 18 huller 25. Hulspil - fællesspisning 02. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 09. Stableford 16. Stableford 23. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 30. Herreklubben inviteres fællesspisning Juni 06. Besøg af Uge tirsdagsdamer - Start kl Hallington 20. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 27. Stableford fællesspisning Juli August 04. Stableford 11. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 18. Stableford/Hidden Holes udspil gul tee 25. Greensome - fællesspisning 01. Stableford 08. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 15. Stableford 22. Stableford udspil fra gul tee 29. Foursome fællesspisning September 05. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 06. Besøg i Alssund Golfklub 12. Stableford 19. Stableford (evt. 9 huller) 26. Rævematch (ræve A: Elna B/C: Edith E. ) 9 huller fællesspisning Ændringer kan forekomme. OBS Reglerne for særlige matchformer kommer på opslagstavlen

24 24 Nordborg Golfklub Turnerings Kalender 2006 Turneringer mærket med * er med gunstart Dato Tid Turnering April Søndag den 02. Kl Åbningsturnering Mandag den 17. Kl Påsketurnering Søndag den 30. Kl Forårsturnering Maj Fredag den 12. Kl Nyt Syn`s St. Bededagsturnering Lørdag den 20. Kl Firma - Familiedag Søndag den 21. Kl Firma - Familedag Lørdag den 27. kl Sauer-Danfoss Juniorturnering Juni Søndag den 04. Kl * Pinseturnering Lørdag den 10. Kl Junior - G9 - turnering Lørdag den 17. Kl Sønderborg Køkkenets Als Tour Søndag den 18. Spilles i Alssund Sønderborg Køkkenets Als Tour Onsdag den 23. Kl * Sct. Hans turnering Juli Søndag den 09. Kl Ferieturnering - Åben August Fredag den 11. Kl * Odd Fellew Lørdag den 12. Kl Klubbens Sponsorer Lørdag den 19 Kl * Klubfest turnering Lørdag den 26. Kl Klubmesterskab Søndag den 27. Kl Klubmesterskab September Lørdag den 02. Kl * Danfoss Golfforenings turnering Lørdag den 09. Kl Sønderborg Køkkenets Junior Tour Lørdag den 16. Kl Generationsturnering Lørdag den 23. Kl Nordborg kommunes turnering Oktober Søndag den 01. Kl huller for Årets Nybegyndere Søndag den 08. Kl Sommer Slut turnering Søndag den 22. Kl Løvfaldsturnering November Søndag den 05. Kl Ande - afslutningsturnering

25 Nordborg Golfklub 25 December Lørdag den 02. Kl * Juleturnering 2007 Januar Mandag den 01. Kl * Nytårsturnering Turneringer med * er med gunstart. Banen er så lukket de næste 4½ time. Ved alle andre turneringer er 1. Tee åben ½ time efter sidste flight er sendt ud. Pas på Greenkeeperne Information fra Greenkeeperne: Nu hvor sæsonen er i gang skal der lyde en bøn fra os Greenkeepere. I sidste sæson var vi ude for adskillige episoder hvor spillerne ikke tog hensyn til greenkeepernes sikkerhed under vores arbejde på banen. Vi skal derfor opfordre spillerne til at vise det fornødne hensyn, som bl.a. indebærer følgende: 1. Slå aldrig ud fra teestedet når der arbejdes på fairway og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 2. Slå aldrig ind på Green når der arbejdes og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 3. Slå aldrig ud på par 3 huller når der arbejdes enten på fairway eller Green og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. Dette er tre simple etiske regler, som vi håber at spillerne vil overholde i den sæson som er startet. Det kan ikke være rigtigt at vi skal indberette spillere, som risikerer karantæne, fordi de ikke overholder reglerne angående vores sikkerhed på banen. M.v.h. Greenkeeperne

26 26 Nordborg Golfklub

27 Nordborg Golfklub 27 Til samtlige DGU ansatte og frivillige. Julen 2005 Så er endnu et år på vej mod fortiden. For DGU blev det et nyt kapitel til føljetonen om golfens medgang. Det er som ofte før vanskeligt at pege på større mistrøstigheder, selv om årsafslutningen skal kalde på tilbageblik og selvransagelse. Derimod er der meget at glædes over. Først og fremmest blev det damernes år. Stærkest står billedet af pengelistens vinder Iben Tinning og vor protektor Kronprinsesse Mary med sejrstrofæet fra Nykredit Masters i mellem sig. Det var en supersøndag for dansk golf. Men også miljøaftalen med Connie Hedegaard og en firdobbelt, purung danmarksmester Monica V. Christiansen står klart i erindringen. Når årsberetningen for 2005 nu snart skal skrives, vil det på samme vis vælte ud af skufferne med gode oplevelser og glade minder. I bestyrelsen har vi derfor haft det nemt. Men sådan er verden skruet sammen, når man har de rigtige opgaver og et godt hold til at løse dem. En smule held og medvind er dog aldrig at foragte i det store lotteri. DGU har været begunstiget ud over alle tangenter. Først og fremmest har vi nu, som aldrig før i vor lille private danmarkshistorie, et professionelt sekretariat befolket af engagerede medarbejdere, der virkelig brænder for opgaven. Men ude omkring det ukendte antal(?) golfbaner (det vokser vel næsten fra dag til dag) står fortsat en lang række DGU frivillige, som på fremragende vis er med til at skabe et helhedsindtryk af en meget velfungerende og succesfuld golfsport. Bestyrelsen sender hermed en stor tak for alle de kalorier, I har smidt i den fælles gryde i det snart forgangne år. Vi er utrolig glade for den velsmagende menu, der blev resultatet. Seks kokkehuer mindst!! Jeres familier og I selv ønskes derfor en velfortjent og rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber der bliver mulighed for fredfyldt fordybelse, således at DGU i det nye år igen står godt rustet til nye opgaver. Intet tyder på at det bliver kedeligt. Med kærlig hilsen Morten Vinter

28 28 Nordborg Golfklub ALTID GODE TILBUD

29 Nordborg Golfklub 29 REGEL Træflis Træflis bliver brugt på en del golfbaner f.eks. som belægning på stier eller som afdækning under træer og buske. Fordelen ved anvendelse af træflis er vel, at klubben har råmaterialet ved hånden og den derfor kan produceres billigt. Ulempen er, når man skal definere den med henblik på at anvende Golfreglerne. Indtil videre har Regelkomitéen - når den er blevet spurgt - svaret, at træflis er en flytbar forhindring, med henvisning til Definitionen af en forhindring som noget tilvirket, - flisen har været igennem en fremstillingsproces i en maskine. Mens flis er ny og frisk og ligger, der hvor den blev lagt, plejer det ikke at give problemer. Problemerne opstår, når flisen er så gammel og slidt eller et enkelt stykke ligger midt på en fairway således at det er svært at skelne den fra et stykke naturligt bark eller træ. Der er jo forskel på strafudmåling når en bold i spil flytter sig alt efter om spilleren har rørt en flytbar forhindring eller en løs naturgenstand. Regelkomitéen har konstateret, at man i Storbritannien og USA har taget konsekvensen af denne problemstilling og er begyndt ved Lokal Regel at definere træflis som løse naturgenstande. På denne måde slipper man for diskussio nen om hvorvidt træet har været igennem en flismaskine eller ej. Efter drøftelse med R&A kan Regelkomitéen tilslutte sig denne holdning, og vi anbefaler herefter de klubber, som anvender træflis på banen, i klubbens Lokale Regler at skrive: Træflis er løse naturgenstande. Dette udelukker ikke, at man fremover som før kan definere veje og stier enten som ikke-flytbare forhindringer eller integrerende dele af banen. Uanset om vejen eller stien er en ikke-flytbar forhindring eller en integrerende del af banen, er det tilladt at spille bolden fra vejen/stien, men hvis bolden flytter sig, når man fjerner flis, inden man slår, pådrager man sig ét straffeslag og bolden skal genplaceres. Hvis man anvender flis som afdækning under træer anbefaler vi, at man - ved Lokal Regel - enten definerer området som areal under reparation eller som en integrerende del af banen. Hvis man fjerner flis fra området, og bolden flytter sig som følge heraf, gælder det samme som nævnt under veje og stier: 1 straffeslag og genplacering. Under alle omstændigheder bør man angive hvilken status træflis på banen har for at undgå misforståelser. Regelkomitéen januar 2005

30 30 Nordborg Golfklub Hul 1. GF Forsikring Hul 2. Danske Bank Hul 3. Bundgaard Tøj Hul 4. Kesses Malerforretning Hul 5. Mode Drees Hul 6. Piccolo Hul 7. Fynsk & Søn A/S Hul 8. Sydbank Hul 9. OK Benzin Hul 1. El Let Hul 2. Trimatic Automation Aps. Hul 3. Revisor Claus Clausen Puttinggreen Drivingrange Drivingrange Drivingrange Trænings Bolde Baneskilt Hole In One Scorekort Klubhus TV Dansk Shell Nordborg Lillians Ure Guld Sølv Nordborg Als Byggecenter Guderup Dagli Brugsen Langesø Super Brugsen Guderup Slagter Nielsen Langesø Sydbank Kvickly Nordborg Nordborg Farve & Tapet Mode Dress Nordborg HUL SPONSORER 18. HULS BANEN HUL SPONSORER PAR 3. BANEN ØVRIGE SPONSORER ANNONCØRER Hul 10. God Tone Jefsen Radio Hul 11. Matas Nordborg Hul 12. Linak A/S Hul 13. Nybolig Per Kirkegaard Hul 14. Nordborg Farve & Tapet Hul 15. Hardeshøj - Ballebro Færgefart Hul 16. Kvickly Nordborg Hul 17. KPMG Hul 18. Danfoss Hul 4. Andelskassen Hul 5. Nordborg Apotek Hul 6. P. Nebeling Ernst & Young Kontor Syd Dagli Brugsen DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S Color Signs Auto Centrum Sønderborg Køkkenet God Tone Jefsen Radio Piccolo Nordborg Bundgaard Tøj Nordborg OK Benzin Nordborg God Tone Jefsen Radio Sønderborg Nybolig Per Kirkegaard Guderup Nordborg Turist Kontor Danhostel Sønderborg-Vollerup Nordals Idrætscenter Jydepotten

31 Nordborg Golfklub 31 Bestyrelsen 2005 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

32 32 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle

Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle Nordborg Golfklub 16. årgang Maj 2006 Nr. 2 Havnbjerg Mølle Du spiller golf Og skal slå til din bold, Går lige nu på hul 17 Og rammer super med din kølle, Du kikker langt efter bolden Og får øje på Den

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Nordborg Golfklub. 15. årgang Marts 2005 Nr. 1. Se Indkaldelse i Bladet. Husk Ordinær Generalforsamling. Torsdag d. 17. marts. 2005. Kl. 19.

Nordborg Golfklub. 15. årgang Marts 2005 Nr. 1. Se Indkaldelse i Bladet. Husk Ordinær Generalforsamling. Torsdag d. 17. marts. 2005. Kl. 19. Nordborg Golfklub 15. årgang Marts 2005 Nr. 1 Se Indkaldelse i Bladet Husk Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 17. marts. 2005 Kl. 19.00 Nordals Idrætscenter www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Nordborg Golfklub. 17. årgang Marts 2007 Nr. 1 HUSK GENERALFORSAMLING. I Nordals idrætscenter torsdag den 15. marts kl

Nordborg Golfklub. 17. årgang Marts 2007 Nr. 1 HUSK GENERALFORSAMLING. I Nordals idrætscenter torsdag den 15. marts kl 17. årgang Marts 2007 Nr. 1 HUSK GENERALFORSAMLING I Nordals idrætscenter torsdag den 15. marts kl. 19.00 www.nordborg-golfklub.dk 2 Medlemsblad for Bestyrelse Udkommer 5 gange årligt. Formand Oplag 375

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg.

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. NORDBORG GOLFKLUB www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 27. juli 2003 Skal Deres firma være synlig på golfbanen? Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Klubbens beretning for 2008

Klubbens beretning for 2008 Klubbens beretning for 2008 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2008 har igen været en god sæson. Vi havde en meget stor fremgang i greenfee besøg fra vores naboklubber. Hele 63%

Læs mere

Nordborg Golfklub. GENERALFORSAMLING 18. marts 2004. 14. årgang Marts 2004 Nr. 1. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. GENERALFORSAMLING 18. marts 2004. 14. årgang Marts 2004 Nr. 1. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Marts 2004 Nr. 1 GENERALFORSAMLING 18. marts 2004 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Kursus for begyndere 2017

Kursus for begyndere 2017 Kursus for begyndere 2017 Norddjurs Golfklub byder dig velkommen i klubben Velkommen Begynderudvalget i Norddjurs Golfklub byder dig velkommen som aktiv nybegynder. I denne folder finder du gode råd og

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2014 samt Balance pr. 31/12 2014 24. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang December 2006 Nr.5 Glædelig Jul og godt nytår På Gensyn i 2007 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail:

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail: Mjølner Tøserne Formål: At være sammen med ligesindede damer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende Årsmøde d. 23. marts 2017 Før

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Juli 2004 Nr. 3 Sauer-Danfoss Junior Turnering Vinderne fra gruppe 2 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 Nordborg Golfklub 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 EFTERLYSNING Hvis vi vil noget med vore juniorer er det bydende nødvendig vi får hjælp fra forældre, der foruden mangler vi 2 personer

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2012 samt Balance pr. 31/12 2012 22. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2013 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/ samt Balance pr. 31/ Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2016 samt Balance pr. 31/12 2016 26. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 15. februar 2017 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vand på banen Generationsturnering 14. august Greensome 120 spillere Matas Elite Am/Am den 20. og 21. august Tilmelding i klubhuset eller til sekretariatet

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat 17. januar 2014 kl 10.00 Dagsorden til BS møde den, 17. januar 2014. 1 Godkendelse af sidste referat fra møde den 30. oktober og 28. november 2013 2 Opfølgning af

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2012

INDBYDELSE. Danske Politimesterskaber i Golf 2012 INDBYDELSE Danske Politimesterskaber i Golf 2012 Nordvestjysk Golfklub - En perle i Nationalpark Thy Nystrupvej 19, 7700 Thisted Tlf. 9797 4141 www.nvgolf.dk Thisted PI og Dansk Politiidrætsforbund har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af:

Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Ægtepargolf 2015 1 Udvalget og turneringslederne bag ægteparturneringen består af: Eli Hage Niels Hage Kirsten Kobborg Niels Kobborg 30662176 51493432 40306135 30740848 labo@mail.dk kirstenkobborg@youmail.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere