Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23."

Transkript

1 Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Johan Bondesvej Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Arne Asmussen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Carsten Bonde Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfklub. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til dagsordenens punkter: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger er optrykt her i bladet. Det reviderede regnskab er optrykt her i bladet. Justering af kontingentsatser. Forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmer. Ingen forslag modtaget. Følgende er på valg: Henning Christiansen, villig til genvalg. Dennis Zanzhetta, villig til genvalg. Marie Petersen, villig til genvalg. Suppleanter på valg: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Bestyrelsen foreslår genvalg. Ad. 8 Bestyrelsen foreslår revisor Claus Clausen. Ad. 9 Klubmesterskab afvikling over 2 dage ( 2 x 36 huller )

4 4 Nordborg Golfklub BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR ÅRET 2005 Indledning Bestyrelsens sammensætning har i 2005 været: Poul Christensen Formand Frede Nicolaisen Næstformand Jan Carstensen Kasserer Marie Petersen Sekretær Dennis Zanchetta Bestyrelsesmedlem Henning Christiansen Bestyrelsesmedlem Svend Erik Boysen Bestyrelsesmedlem Suppleanter til bestyrelsen: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Årsberetning for 2005, ved Poul Christensen. Igen i år 2005 har der været fremgang for golfsporten i Danmark. Mange nye baneprojekter er projekteret og mange nye baner er allerede taget i brug i Mange baner har udvidet med PAY and PLAY baner, hvor hr. og fru Jensen for et beskedent beløb kan afprøve om golfen er det rigtige. Heldigvis er der så mange der herefter indmelder sig i en rigtig golfklub. Hvilken betydning har det så at der kommer flere golfbaner og flere medlemmer totalt set? Personligt tror jeg at mange klubber må forvente en tilbagegang i antallet af greenfee gæster, specielt klubberne i yderdistrikterne. Det er en tendens vi også har set i vores egen klub i 2005, hvilket igen afspejler sig i at de forventede greenfee indtægter er udeblevet. Vi skal huske på at mange af vores gæster spiller til ½ pris i forbindelse med vores greenfee samarbejde med mange Sønderjyske klubber. Det positive er så at der altid er plads til vores egne medlemmer samt at ventetiden er minimal i forhold til mange andre klubber. At mange medlemmer så føler sig generet af at skulle vente ude på banen, fordi at vi ikke alle spiller lige hurtigt og måske ikke kender golfreglerne, specielt etikettereglerne, er en hel anden sag. Jeg har fået en del henvendelser fra medlemmer der føler sig generet af at spillere foran ikke lukker igennem, men ufortrødent fortsætter i deres eget tempo. Efter min overbevisning er det noget som I skal få afklaret ude på banen, kun i meget grelle tilfælde skal bestyrelsen inddrages. Vi havde planlagt at etablere banekontrol i 2005, med af forskellige årsager er dette udsat til sæsonen Vi forventer at dette initiativ kan sikre mere flow på banen.

5 Nordborg Golfklub har været et år med store udfordringer for bestyrelsen. Et højt aktivitetsniveau har været lagt for dagen af alle udvalg og der er brugt mange frivillige timer på at få tingene til at hænge sammen. På indtægtssiden må vi desværre konstatere en ret så markant tilbagegang på greenfee indtægter, selvom greenfee prisen for 2005 var blevet forhøjet. Det er specielt antallet af greenfee gæster fra Alssund Golfklub der er gået tilbage. Jeg har fået oplyst at de er stoppet med at salte greens. Firma og Familie golf er derimod et arrangement der er med til at give klubben en god indtægt. Jeg er ikke i tvivl om at arrangementet kunne blive endnu større hvis vi var flere til at hjælpe. Jeg vil så også her nævne at de der hjælper gør det helt fortrinligt. Selvom det regner og blæser møder alle hjælpere frem. Rigtig flot har desværre også været præget af en del hærværk, i og omkring klubhuset samt på banen Hvordan vi kommer til livs ved jeg ikke, men træls er det Hver gang der begås hærværk koster det klubben penge. Penge som kunne være brugt på andre ting i klubben. Vi kan håbe på at regeringens udspil om mere politi på gaden kan have en positiv effekt og være med til at begrænse hærværket. Om det gælder for Nordborg området vides på nuværende tidspunkt ikke. Vi må væbne os med tålmodighed. Det administrative arbejde i en golfklub er stigende efterhånden som vi får flere medlemmer. Bestyrelsen har den holdning at der udover at lave bestyrelsesarbejde også være tid til at spille golf. Bestyrelsen har derfor besluttet at investere i programmet Golfbox, der på mange måder vil gøre hverdagen lettere for bestyrelsen, men også vil være medvirkende til at medlemmerne får flere muligheder for at få de informationer. Mere om Golfbox når det bliver etableret i begyndelsen af Sponsorudvalget, ved Arne Asmussen. Som i kan se på vores sponsortavle, så har vi næsten (udsolgt) og alle sponsor er lokale. Af nye sponsor i 2005 har vi fået: Osten på trænerhuset, Danfoss Universe på green fee huset, stor dobbelt baneoversigtsskilt, sponsor Conni Skilte. Vi har i 2005 fået udsolgt på stor bane, på par 3 huls bane, på driving rangers, på putting green. Vi har Green fee aftale med: Quality Hotel, Comwell Hotel, Ballebro Færgekro, Vollerup Vandrehjem, Fjordlyst Feriecenter i Aabenraa. I 2006 arbejder vi med at få en sponsor til vores green fee kuverter, jeg har flere emner i tankerne. Vi skal også i 2006 være bedre til at besøge de annoncører vi har i klubbladet, og hjælpe dem med at gøre deres annonce mere aktuelle. Til foråret vil vi med rettelse genoptrykke vores Nordborg Golfklub folder.

6 6 Nordborg Golfklub Juniorudvalget, ved Svend Erik Boysen. Der vil fra juniorudvalget ikke blive skrevet så meget i denne omgang. Hvis der skal skrives omkring juniorudvalgets arbejde i 2005 vil det kun blive en gentagelse af hvad der er skrevet i alle udgaver af klubbladet, så der kan man læse hvad der er sket. Der skal dog trods alt skrives om de positive ting som trods alt også er sket, der har igen i år været en fin tilgang af nye juniorer, som er blevet hjulpet godt på vej.. Når vi starter sæsonen vil vi vurdere hvor mange der møder op og ud derfra laver de enkelte rækker, hvis der bliver for mange vil der blive lavet en venteliste, så der ikke bliver flere i hver række en vi kan magte. Som tidligere år har minigruppen været styret på fin vis af Heinz, det er altid en fornøjelse at være tilstede når minigruppen møder og afslutter, for her er Heinz det store samlings punkt, ikke mindst når der skal spises kiks og drikkes saft. Vi var så heldige at Lise i starten af sæsonen sagde ja til at give en hånd med i udvalget, det har betydet en stor aflastning for træneren som har fået mere tid til den egentlige træning. Lise vil også i 2006 give en hjælpende hånd med i udvalget, hvor vi desværre må sige farvel til Henning Kolmos som flytter fra Als, der skal fra udvalget lyde en tak til Henning. Til turneringer som vi har deltaget i uden for klubben har vi igen i år gjort os positive bemærket med flotte resultater. Desværre måtte vi aflevere vandrepokalen som vi vandt sidste år, men vi gav dem kamp til stregen med en flot 3. plads. Der blev også fine placeringer ved årets Sønderborg Køkkenets Juniortour, som vi jo skal afholde i 2006 på Nordborg Golfklubs bane. Der har også været deltagere med Distrikt 3 Junior Tour hvor der er 3 grupper, en U.13, U.15 og U.18, i U 13 blev det til flotte resultater med en 3. plads til Kasper Olsen som det bedste, men de øvrige deltagere kom lige efter, i U15 havde vi også deltagere med, men desværre var der alt for stort frafald, men Jesper N. Jensen kom med en flot slutspurt med i truppen som skulle med til Super Cup, desværre nåede Christian Stampe ikke med i U.18. Super Cup spilles hvert år i efterårs ferien, hvor alle 5 Distrikter spiller mod hverandre, i år blev Distrikts 3 som vi hører under Samlet vinder af Super Cup, U.18 rækken vandt deres række og U.15 blev nr. 2 i deres række, hvilket gjorde at vi blev samlet vinder. Som afslutning på sæsonen, blev alle juniorer indbudt til en tur til Sønderborg Bowling center hvor der blev Bowlet 1 time hvorefter der var dækket op til spisning, under spisningen blevet der også uddelt årets pokal til den junior som havde gjort en ekstra indsats i 2005, og pokalen blev her efter overrakt til Jesper N. Jensen. Juniorudvalget ønsker Jesper tillykke med pokalen. Sidst men ikke mindst siger junior udvalget og juniorer tak til alle som har hjulpet til og støttet afdelingen i Turneringsudvalgets beretning ved Marie Petersen. Turneringssæsonen for 2005 er slut og udvalget kan se tilbage på en god sæson med en blandet buket af turneringer, hvor der har været rimelig god tilslutning.

7 Nordborg Golfklub 7 Udvalget har til sæsonens start udfærdiget og opslået generelle turneringspropositioner. Ligeledes er der indført at der blev betalt turneringsfee og udfyldt scorekort af den enkelte ved tilmelding. Dette er for at lette turneringsledelsen. Der er så til de enkelte turneringer blot opsat de specielle propositioner til turneringen. Startlister og efterfølgende resultater er opdateret på klubbens hjemmeside. Alle vore turneringer har kunnet spilles til sommergreen. Vi må nok sige, at vejrguderne næsten har været med os alle turneringsdage, hvilket altid er et gode, både for dem der spiller og starteren ved 1.tee. Vi har deltaget med 1 hold i henholdsvis B-rækken i FAXE-CUP, som er en holdturnering blandt jyske klubber, hvor der er spillet 6 indledende runder uden greenfee i løbet af maj/juni måned på Sønderjyske baner. Der deltager på holdet 4 herrer og 2 damer. Spilleformen er hulspil. Vi har ikke kunnet deltage i C- og D-rækken, idet vi mangler kvindelige interesserede deltagere med et hdc. mellem 23,5 og ca. 30. Vi har deltaget med 1 hold i Veteran-B-rækken. Her er det spil uden handicap for mænd fra 65 år og damer fra 60 år. Heller ikke her kvalificerede vi os til oprykning i en A-række. 32 personer har i sommer deltaget i spillet om vor sommerpokal. En hulspilsmatch med 7/8 hdc. Vinder blev Henrik Christensen. Vi har hver 14. dag i tiden 11/5 til udgangen af september afholdt kaninturneringer. En turnering for nybegyndere og høj hdc. En god måde at få begynderne indsluset i klub livet. Til næste sæson søges flere rutinerede spillere til at følge vore kaniner på den 9 hullers runde. Klubmesterskaberne er i lighed med tidligere år afviklet over 3 dage. 2 dages 18 hullers slagspil, hvor veteran, senior, middage og juniormestre er fundet, samt hulspil om selve klubmesterskabet for de 8 bedste herrer og damer. 3. dagen blev der spillet semi og finale. Det har været muligt af spille EDS (ekstra dags score) for så at få reguleret handicappet opad. Man skulle blot skrive sig på listen i greenfeehuset og efter runden aflevere scorekortet i kassen for handicapregulering. EDS-runden kan spilles èn gang om ugen på et tidspunkt efter eget valg. Kun 19 personer har benyttet sig af denne facilitet. Planlægning af næste sæson er i gang og vi må sige farvel til Nykredit Ægteskabsturnering. Nykredit har valgt at ændre konceptet fra klubturneringer til turneringer, der gennemføres i DGU-regi.

8 8 Nordborg Golfklub En stor tak til vore turneringssponsorer, som velvilligt har bidraget til flotte præmier til glæde for klubbens medlemmer. Håber det fine samarbejde med sponsorerne må fortsætte og eventuelt udbygges i de kommende år. Til slut tak til alle der har hjulpet turneringsudvalget, for deres velvillige indstilling og gode samarbejde med afvikling af turneringerne. Baneudvalgets beretning, ved Henning Christiansen. Så er der gået endnu en sæson på banen i Nordborg golfklub præget af stor travlhed, som året før. Ud over pasningen af banen så den altid var spilleklar, har vi haft nogle maskiner på prøve, eks. En vertikalskærer til fairways og en cylinderklipper til semirough. Desværre har vi i år været plaget af en del hærværk hvor flere af vore nyplantede træer er blevet brækket / ødelagt. Ikke kun vore træer gik det ud over men også vore greens, sidste gang bl.a. Hul hvor blev der kørt med knallert på greens lavet ringe og ottetaller. Putting greenen gik heller ikke fri, terrasse stole, et helt bord med bænke, blev smidt ned fra terrassen på putting greenen, mange af de små nummerskilte med sponsornavn blev knækket, bøjet eller smidt op på taget af klubhuset. Bænke er blevet smadret til pindebrænde, tee sted skilte smidt ind i buskadser eller i søer, river og flag er ligeledes endt i søer, sågar et 3m langt cykelstativ fra greenfee huset har vi fisket op af søen på hul 10. Det har betydet en ekstra regning på 20 25,000 kr. Penge vi ikke får ret meget for andet end ærgrelser og arbejde. Men måske finder Politiet en dag ud af hvem der står bag og så har vi en at sende regningen til (så må vi håbe han / hun /de synes det er lige så sjovt) Vi planter nye erstatnings træer og flytter lidt på nogle andre træer der står for tæt her i november måned. Færdiggørelsen af det nye teested på hul 15 tog lang tid, men er nu tilendebragt og det er blevet et rigtig flot teested / Herre hul. Som nogle måske har bemærket er der sket en masse her i efteråret. Grunden til det er at vi er blevet en mand mere. Verner som var ansat ved os for ca. 4 år siden, da Esben var Greenkeeper er kommet tilbage. Det har betydet at der er blevet tid til mange af de små opgaver, som vi hele tiden har flyttet / skubbet med nu er blevet lavet. Vi når dem nok ikke alle, men vi forsætter i foråret, hvor vi slap i efteråret. Næste sæson planlægger vi at ændre et par bunkers her og der, lave nogle stier færdige og andet forskønnelse. Som noget nyt vil vi i denne vinter spille til sommer greens, men kun når, men kun når greens er absolut frost fri. Så for at vi også har en god bane at spille på til næste sæson er der nogle regler der skal over holdes.

9 Nordborg Golfklub 9 Bestyrelsen og baneudvalget har hvis reglerne ikke overholdes ret til at give advarsler, bortvise, og udstede karantæne til spillere der ikke over holder disse simple regler. Tænk på: Den bane vi afleverer i foråret er den bane vi har at spille på næste sæson. Og husk: Pas godt på vores bane, det er den eneste vi har. Samarbejde med de Sønderjyske golfklubber. Poul Christensen 2005 var året hvor Sønderjyske Eagles så lyset. Sønderjyske Eagles er et samarbejde mellem de klubber som vi har et greenfee samarbejde med. Rent sportsligt gik det rigtigt godt for Sønderjysk Eagles med oprykning for både damer og herrer. Økonomisk gik det mindre godt og som et forsøg på at få en bedre økonomi er der indledt forhandlinger med Sønderjyske Elitesport, der primært har interesse i håndbold, fodbold og ishockey. Sønderjyske Elitesport har ikke på nuværende tidspunkt kræfter til også at rumme golf. Så hvordan det ser ud for Sønderjyske Eagles i 2006 vides på nuværende tidspunkt ikke. Greenfee aftalen for 2006 er derimod på plads, og der er ingen ændringer i forhold til Afslutning. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle der i løbet af året har ydet en indsats, stor eller lille, til gavn for Nordborg Golfklub. Tak til sponsorer og annoncører, uden hvis hjælp det ville være vanskeligt at få tingene til at hænge sammen. Tak til Nordborg Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. Poul Christensen Formand HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 02. april 2006

10 10 Nordborg Golfklub Nordborg Golfklub Resultatopgørelse for året 2005 Note Indtægter Udgifter: Baneleje Administration m.v Personaleomkostninger Udgifter Resultat før renter Renteindtægter bank Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Bank Mellemregning med Banen Anparter i SE ApS Anparter i Banen Aktiver, i alt Passiver: Egenkapital Gæld til Nordborg Kommune Forudbetalt kontingent Skyldig omkostninger Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Passiver, i alt Note 1: Indtægter Medlemskontingent Bagrum Matchfee Greenfee Øl, vand og pølser

11 Nordborg Golfklub 11 Annoncer klubblad Sponsorrater, skilte Tilskud, Nordborg Kommune Diverse Note 2: Administration m.v. Køb af bøger Kontingent DGU Golfudstyr og bolde Juniorudvalg Member labels Kontorartikler Revision Porto Matchpræmier Klubblad Bestyrelse m.m Telefonpenge, bestyrelsen Score- og greenfeekort Baneudvalget Øl, vand og pølser Jubilæum Baneguide Klubhus/rengøring Markedsføring Sponsorskilte Små anskaffelser Diverse Note 3: Personaleomkostninger Løn greenkeepere Løn træner ATP, arbejdsgiverandel AER-bidrag og AES forsikring Personaleudgifter i øvrigt Telefonpenge Kursus Forsikringer

12 12 Nordborg Golfklub

13 Nordborg Golfklub 13 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfbane ApS. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om baneselskabets virksomhed i det forløbne år og om planerne for fremtiden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til punkter på dagsordenen i Nordborg Golfbane ApS. Ad. 1 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Ingen forslag. Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsen, som er valgt i Golfklubbens bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg: Revisor: Claus Clausen, Nordborg

14 14 Nordborg Golfklub Nordborg Golfbane ApS Resultatopgørelse for året 2005 Note Beneleje Udgifter: Lokaleomkostninger Baneomkostninger Maskinomkostninger Administrationsomkostninger Udgifter Resultat før ekstrao. indt Ekstraordinær indtægter Resultat før afskrivninger Afskrivninger: Bygninger Maskiner Ordinært resultat før renter Renter Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Golfbaneanlæg Bygninger Maskiner og inventar Andre tilgodehavender Bank Passiver: Egenkapital Gæld til leasingselskab Periodeafgrænsningsposter Skyldig moms Mellemregning Klubben

15 Nordborg Golfklub Note1: Lokaleomkostninger Elektricitet Renovation Vedligeholdelse bygninger Småanskaffelser Forsikringer bygninger Note 2: Baneomkostninger Vand Frø og gødning Dress- og bunkersand Vedligeholdelse arealer Småanskaffelser Note 3: Maskinomkostninger Brændstof Vedligeholdelse maskiner Småanskaffelser Forsikringer maskiner Leje af maskiner Note 4: Administrationsomk. Revision Diverse Note 5: Renter Renter leasingkontrakt Låneomkostninger Rabatter 344 Renteindtægter, bank

16 16 Nordborg Golfklub Note 6: Gæld til leasingsselskab Primo Leasing lån Leasing afgift Renter Note 7: Anlægsaktiver Maskiner og Golfbane inventar Bygninger Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. decemper Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger maskiner og inventar: Afskrivninger Tab ved salg af anlægsaktiver Afskrivninger i alt

17 Nordborg Golfklub 17

18 18 Nordborg Golfklub Velkommen som nyt GolfBox - medlem Internetportalen tilbyder først og fremmest services for alle golfinteresserede også for golfspillere, som ikke er medlem af en klub. Derudover er GolfBox også markedets bredeste og mest omfattende ITløsning til golfklubber. Det er et Internetbaseret administrationssystem, som kan håndtere de daglige arbejdsopgaver i en golfklub, samt opsætning og afvikling af turneringer. Kort sagt er GolfBox et totalkoncept, som højner serviceniveauet for både klubben og spillerne. GolfBox har til dato omkring golfspillere fra 27 forskellige lande som medlemmer, heraf mere end danske medlemmer fra over 150 forskellige klubber. 79 danske golfklubber har indtil nu valgt GolfBox som administrationssystem, og 54 af dem bruger allerede systemet i dag. Desuden har GolfBox indgået en aftale med Norges Idrætsforbund, som bl.a. indebærer, at mere end 200 norske golfklubber og over norske spillere også kan benytte GolfBox. > Her kan du se den nyeste opdaterede statistik for GolfBox klubber og medlemmer (http://www.golfbox.dk/portal/about_golf box/stats.asp) På Internetportalen tilbydes services som f.eks. de seneste golfnyheder fra ind - og udland, aktuelle vejrudsigter, ranglister og turneringskalender, klubsider med relevante oplysninger om alle danske klubber og baner, golfens historie, de bedste golflinks på Internettet og meget mere. Derudover vil der i fremtiden også komme andre nye spændende ting på portalen, så som personlig spil-statistik, køb og salg af brugt udstyr, baneguides og anmeldelser, golf regler og meget andet... Min forside Når du har logget dig ind med dit personlige brugernavn og password, kommer du automatisk til Min forside. Her har du en oversigt over dine evt. bestilte tider, personlige beskeder, arrangementer i klubkalenderen, samt lokalnyheder fra din klub. Ret profil Under menupunktet Ret profil har du bl.a. mulighed for at ændre dit personlige brugernavn og password. Her kan du også oplyse din , hvis du ønsker at modtage fremtidige s omkring dine bestilte tider, samt nyheder fra GolfBox. Tidsbestilling Bruger din hjemmeklub GolfBox tidsbestilling kan du her bestille starttider via en komplet dagsoversigt (kalender) med farvekoder. Her kan du se spillernavne på allerede bestilte tider, samt få en komplet Startliste for alle tider på en specifik dato. Har din egen klub ikke tidsbestilling, kan du stadig bestille starttider i andre GolfBox -klubber med tidsbestilling, såfremt du opfylder den pågældende klubs krav vedr. greenfeespil. Du har samtidig mulighed for at få s i

19 Nordborg Golfklub 19 forbindelse med tidsbestillinger, ændringer og bekræftelse af dine tider. Derudover vil der, i de klubber som ønsker det, også kunne bestilles tider til f.eks. protræner, golfvogn og restaurant osv. For at gøre tidsbestillingsprocessen hurtigere, har du mulighed for at oprette såkaldte Favoritspillere, så du hurtigere kan bestille tider sammen med dem du oftest spiller med. Når du opretter en favoritspiller, skal denne dog først godkende oprettelsen, før den træder i kraft. GolfBox -klubber med tidsbestilling kan vælge, at en tid skal endelig bekræftes ved fremmøde i klubben. Dette kan f.eks. foregå på en opstillet touchscreen (computer med trykfølsom skærm). Beskeder Den interne beskedfunktion på GolfBox fungerer lidt på samme måde som almindelige s. Du vil automatisk modtage en besked fra systemet, når en tid, med dit navn på bliver enten bestilt, ændret eller slettet. Når en tid er passeret, vil evt. beskeder vedr. tiden automatisk blive slettet igen. Du vil også kunne modtage nyttige informationer fra din klub eller fra Golf- Box, mens du selv kan skrive beskeder til andre medlemmer eller til din klub. Kalender En intern kalender, som styres af klubberne selv, viser hvornår der er aktuelle turneringer eller arrangementer. Du kan både se, hvad der sker i din egen klub, samt hvad der foregår i andre GolfBox - klubber. Her kan du også tilmelde dig til åbne turneringer i både din egen og i andre klubber. Vi arbejder konstant på at forbedre systemet med flere services for både spillere og klubber. Vi modtager gerne ris og ros send til: Vi håber du bliver glad for at bruge GolfBox.dk... Med venlig hilsen GolfBox

20 20 Nordborg Golfklub

21 Nordborg Golfklub 21 Velkommen i dameklubben Der spilles hver tirsdag eftermiddag første gang den 4. april Starttiden er mellem og Alle, der forventer at møde op senere end kl , skriver sig på listen på opslagstavlen. Dette er af hensyn til holddannelse. Der er mulighed for spil over 9 huller. Her skal man spille ud senest kl Også her noterer man sig på listen på opslagstavlen. Der er undtagelsesvis mulighed for at gå ud tirsdag formiddag, hvis det ikke kan lade sig gøre om eftermiddagen på grund af lønnet eller ulønnet arbejde. Vi spiller i 2-3 rækker. Rækkeinddelingen foretages i løbet af april måned, når medlemstal og handicap kendes. Ved ændring af handicap skal der skiftes række fra næste måned. 9 huls spillerne spiller i egen række. Holdene vil blive sammensat sådan, at handicappene bliver blandet. Sammensætningen sker ved lodtrækning. Kontingentet er 200 kr. for hele sæsonen betales i april. Desuden har vi en puttekasse. Antal put på green over 2 koster 1 kr. pr. put. Hvis hullet ikke spilles færdigt, koster det 1 kr. dog max. 5 kr. pr. gang. Pengene spises op sidst på sæsonen. Uanset matchform skal hver enkelt spiller selv regne point ud efter stableford systemet. Der spilles 18 huller bortset fra den første spilledag og igen sidst i september, hvor der afhængig af lyset spilles 9 huller. Den sidste tirsdag i hver måned er der efterfølgende spisning. Der bestilles mad udefra tilmeldingslister vil blive slået op med sidste tilmeldingsfrist søndag aften. Ved fællesspisningen vil der blive uddelt præmier for månedens matcher i hver række den der samlet har fået flest point i månedens løb (bortset fra sidste spilledag) vinder i sin række. Desuden præmie for dagens match uanset række. Over hele sæsonen laves en års eclectic, som viser spillerens bedste score på hvert hul. Følg status på opslagstavlen. Ved generalforsamlingen vil der være præmier for årseclectic og birdies. Vi arrangerer matcher med andre + besøg i andre klubber i løbet af sæsonen. Se på opslagstavlen og hjemmesiden Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson 2006.

22 22 Nordborg Golfklub DAMEKLUBBEN Det har været en rigtig god sæson 2005 med masser af golfspil i dejligt vejr. I løbet af året har vi spillet forskellige turneringsformer, afsluttende den 27/9 med ræve turnering, hvor næste års ræve bliver i henholdsvis A- og B,C - rækken Elna Johansen og Edith Erichsen. Vi var i maj inviteret til venskabsturnering hos tirsdagsdamerne i Uge. Så her i 2006 bliver det vores tur til at invitere til spil hos os. Den 25/5 var vi inviteret til venskabsturnering i Toftlund. De havde jo forespurgt om vi ikke skulle forsøge et sådant venskab. Denne turnering blev aflyst, idet vi kun kunne stille med 5 personer. Vi blev enige om, at det er for langt at køre til en turnering sidst på eftermiddagen. Den 30/6 var vi inviteret af herreklubben til den årlige turnering om den udsatte pokal. Desværre vandt herreklubben, men vi vender tilbage med en invitation i år. Vi vil fra bestyrelsens side opfordre jer piger at komme med i dameklubben. Vi spiller hver tirsdag fra april til oktober med start kl til Skulle det komme til at knibe med at være i klubben kl er det i år muligt for 9 huls spil. Der vil så kunne startes indtil kl og alle vil så være tilbage i klubhuset på samme tid til hyggeligt samvær. Den sidste tirsdag i måneden spiser vi sammen efter spillet. Så hold jer ikke tilbage for spil og hyggeligt samvær. Alle er velkomne uden hensyntagen til handicap. Der er ingen, der ikke er gode nok til at være med. Program for sæson 2006 er optrykt her i bladet. Bestyrelsen består af: Formand: Marie Petersen tlf Kasserer: Aase Sørensen tlf Sekretær: Laila Christiansen tlf

23 Nordborg Golfklub 23 Dameklubbens Turnerings Kalender April Maj 04. Stableford 9 huller 11. Stableford 18 huller (Hvis vejret tillader) 18. Stableford 18 huller 25. Hulspil - fællesspisning 02. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 09. Stableford 16. Stableford 23. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 30. Herreklubben inviteres fællesspisning Juni 06. Besøg af Uge tirsdagsdamer - Start kl Hallington 20. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 27. Stableford fællesspisning Juli August 04. Stableford 11. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 18. Stableford/Hidden Holes udspil gul tee 25. Greensome - fællesspisning 01. Stableford 08. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 15. Stableford 22. Stableford udspil fra gul tee 29. Foursome fællesspisning September 05. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 06. Besøg i Alssund Golfklub 12. Stableford 19. Stableford (evt. 9 huller) 26. Rævematch (ræve A: Elna B/C: Edith E. ) 9 huller fællesspisning Ændringer kan forekomme. OBS Reglerne for særlige matchformer kommer på opslagstavlen

24 24 Nordborg Golfklub Turnerings Kalender 2006 Turneringer mærket med * er med gunstart Dato Tid Turnering April Søndag den 02. Kl Åbningsturnering Mandag den 17. Kl Påsketurnering Søndag den 30. Kl Forårsturnering Maj Fredag den 12. Kl Nyt Syn`s St. Bededagsturnering Lørdag den 20. Kl Firma - Familiedag Søndag den 21. Kl Firma - Familedag Lørdag den 27. kl Sauer-Danfoss Juniorturnering Juni Søndag den 04. Kl * Pinseturnering Lørdag den 10. Kl Junior - G9 - turnering Lørdag den 17. Kl Sønderborg Køkkenets Als Tour Søndag den 18. Spilles i Alssund Sønderborg Køkkenets Als Tour Onsdag den 23. Kl * Sct. Hans turnering Juli Søndag den 09. Kl Ferieturnering - Åben August Fredag den 11. Kl * Odd Fellew Lørdag den 12. Kl Klubbens Sponsorer Lørdag den 19 Kl * Klubfest turnering Lørdag den 26. Kl Klubmesterskab Søndag den 27. Kl Klubmesterskab September Lørdag den 02. Kl * Danfoss Golfforenings turnering Lørdag den 09. Kl Sønderborg Køkkenets Junior Tour Lørdag den 16. Kl Generationsturnering Lørdag den 23. Kl Nordborg kommunes turnering Oktober Søndag den 01. Kl huller for Årets Nybegyndere Søndag den 08. Kl Sommer Slut turnering Søndag den 22. Kl Løvfaldsturnering November Søndag den 05. Kl Ande - afslutningsturnering

25 Nordborg Golfklub 25 December Lørdag den 02. Kl * Juleturnering 2007 Januar Mandag den 01. Kl * Nytårsturnering Turneringer med * er med gunstart. Banen er så lukket de næste 4½ time. Ved alle andre turneringer er 1. Tee åben ½ time efter sidste flight er sendt ud. Pas på Greenkeeperne Information fra Greenkeeperne: Nu hvor sæsonen er i gang skal der lyde en bøn fra os Greenkeepere. I sidste sæson var vi ude for adskillige episoder hvor spillerne ikke tog hensyn til greenkeepernes sikkerhed under vores arbejde på banen. Vi skal derfor opfordre spillerne til at vise det fornødne hensyn, som bl.a. indebærer følgende: 1. Slå aldrig ud fra teestedet når der arbejdes på fairway og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 2. Slå aldrig ind på Green når der arbejdes og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 3. Slå aldrig ud på par 3 huller når der arbejdes enten på fairway eller Green og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. Dette er tre simple etiske regler, som vi håber at spillerne vil overholde i den sæson som er startet. Det kan ikke være rigtigt at vi skal indberette spillere, som risikerer karantæne, fordi de ikke overholder reglerne angående vores sikkerhed på banen. M.v.h. Greenkeeperne

26 26 Nordborg Golfklub

27 Nordborg Golfklub 27 Til samtlige DGU ansatte og frivillige. Julen 2005 Så er endnu et år på vej mod fortiden. For DGU blev det et nyt kapitel til føljetonen om golfens medgang. Det er som ofte før vanskeligt at pege på større mistrøstigheder, selv om årsafslutningen skal kalde på tilbageblik og selvransagelse. Derimod er der meget at glædes over. Først og fremmest blev det damernes år. Stærkest står billedet af pengelistens vinder Iben Tinning og vor protektor Kronprinsesse Mary med sejrstrofæet fra Nykredit Masters i mellem sig. Det var en supersøndag for dansk golf. Men også miljøaftalen med Connie Hedegaard og en firdobbelt, purung danmarksmester Monica V. Christiansen står klart i erindringen. Når årsberetningen for 2005 nu snart skal skrives, vil det på samme vis vælte ud af skufferne med gode oplevelser og glade minder. I bestyrelsen har vi derfor haft det nemt. Men sådan er verden skruet sammen, når man har de rigtige opgaver og et godt hold til at løse dem. En smule held og medvind er dog aldrig at foragte i det store lotteri. DGU har været begunstiget ud over alle tangenter. Først og fremmest har vi nu, som aldrig før i vor lille private danmarkshistorie, et professionelt sekretariat befolket af engagerede medarbejdere, der virkelig brænder for opgaven. Men ude omkring det ukendte antal(?) golfbaner (det vokser vel næsten fra dag til dag) står fortsat en lang række DGU frivillige, som på fremragende vis er med til at skabe et helhedsindtryk af en meget velfungerende og succesfuld golfsport. Bestyrelsen sender hermed en stor tak for alle de kalorier, I har smidt i den fælles gryde i det snart forgangne år. Vi er utrolig glade for den velsmagende menu, der blev resultatet. Seks kokkehuer mindst!! Jeres familier og I selv ønskes derfor en velfortjent og rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber der bliver mulighed for fredfyldt fordybelse, således at DGU i det nye år igen står godt rustet til nye opgaver. Intet tyder på at det bliver kedeligt. Med kærlig hilsen Morten Vinter

28 28 Nordborg Golfklub ALTID GODE TILBUD

29 Nordborg Golfklub 29 REGEL Træflis Træflis bliver brugt på en del golfbaner f.eks. som belægning på stier eller som afdækning under træer og buske. Fordelen ved anvendelse af træflis er vel, at klubben har råmaterialet ved hånden og den derfor kan produceres billigt. Ulempen er, når man skal definere den med henblik på at anvende Golfreglerne. Indtil videre har Regelkomitéen - når den er blevet spurgt - svaret, at træflis er en flytbar forhindring, med henvisning til Definitionen af en forhindring som noget tilvirket, - flisen har været igennem en fremstillingsproces i en maskine. Mens flis er ny og frisk og ligger, der hvor den blev lagt, plejer det ikke at give problemer. Problemerne opstår, når flisen er så gammel og slidt eller et enkelt stykke ligger midt på en fairway således at det er svært at skelne den fra et stykke naturligt bark eller træ. Der er jo forskel på strafudmåling når en bold i spil flytter sig alt efter om spilleren har rørt en flytbar forhindring eller en løs naturgenstand. Regelkomitéen har konstateret, at man i Storbritannien og USA har taget konsekvensen af denne problemstilling og er begyndt ved Lokal Regel at definere træflis som løse naturgenstande. På denne måde slipper man for diskussio nen om hvorvidt træet har været igennem en flismaskine eller ej. Efter drøftelse med R&A kan Regelkomitéen tilslutte sig denne holdning, og vi anbefaler herefter de klubber, som anvender træflis på banen, i klubbens Lokale Regler at skrive: Træflis er løse naturgenstande. Dette udelukker ikke, at man fremover som før kan definere veje og stier enten som ikke-flytbare forhindringer eller integrerende dele af banen. Uanset om vejen eller stien er en ikke-flytbar forhindring eller en integrerende del af banen, er det tilladt at spille bolden fra vejen/stien, men hvis bolden flytter sig, når man fjerner flis, inden man slår, pådrager man sig ét straffeslag og bolden skal genplaceres. Hvis man anvender flis som afdækning under træer anbefaler vi, at man - ved Lokal Regel - enten definerer området som areal under reparation eller som en integrerende del af banen. Hvis man fjerner flis fra området, og bolden flytter sig som følge heraf, gælder det samme som nævnt under veje og stier: 1 straffeslag og genplacering. Under alle omstændigheder bør man angive hvilken status træflis på banen har for at undgå misforståelser. Regelkomitéen januar 2005

30 30 Nordborg Golfklub Hul 1. GF Forsikring Hul 2. Danske Bank Hul 3. Bundgaard Tøj Hul 4. Kesses Malerforretning Hul 5. Mode Drees Hul 6. Piccolo Hul 7. Fynsk & Søn A/S Hul 8. Sydbank Hul 9. OK Benzin Hul 1. El Let Hul 2. Trimatic Automation Aps. Hul 3. Revisor Claus Clausen Puttinggreen Drivingrange Drivingrange Drivingrange Trænings Bolde Baneskilt Hole In One Scorekort Klubhus TV Dansk Shell Nordborg Lillians Ure Guld Sølv Nordborg Als Byggecenter Guderup Dagli Brugsen Langesø Super Brugsen Guderup Slagter Nielsen Langesø Sydbank Kvickly Nordborg Nordborg Farve & Tapet Mode Dress Nordborg HUL SPONSORER 18. HULS BANEN HUL SPONSORER PAR 3. BANEN ØVRIGE SPONSORER ANNONCØRER Hul 10. God Tone Jefsen Radio Hul 11. Matas Nordborg Hul 12. Linak A/S Hul 13. Nybolig Per Kirkegaard Hul 14. Nordborg Farve & Tapet Hul 15. Hardeshøj - Ballebro Færgefart Hul 16. Kvickly Nordborg Hul 17. KPMG Hul 18. Danfoss Hul 4. Andelskassen Hul 5. Nordborg Apotek Hul 6. P. Nebeling Ernst & Young Kontor Syd Dagli Brugsen DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S Color Signs Auto Centrum Sønderborg Køkkenet God Tone Jefsen Radio Piccolo Nordborg Bundgaard Tøj Nordborg OK Benzin Nordborg God Tone Jefsen Radio Sønderborg Nybolig Per Kirkegaard Guderup Nordborg Turist Kontor Danhostel Sønderborg-Vollerup Nordals Idrætscenter Jydepotten

31 Nordborg Golfklub 31 Bestyrelsen 2005 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

32 32 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang December 2006 Nr.5 Glædelig Jul og godt nytår På Gensyn i 2007 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne

1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne Referat fra Bestyrelsesmøde, mandag 2. marts 2015 kl. 18:00 Mødested: Kontor Syd 1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaverne Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Sven-Erik

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10.

SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10. WWW..DK BGC-SPONSORATER BANEN GOLFHOTEL SPONSORTYPER PRISER PR. ÅR EAGLE Sponsorpakke 30.000,- BIRDIE Sponsorpakke 20.000,- PAR Sponsorpakke 10.000,- BUSINESS Sponsorpakke 10.000,- INDIVIDUELLE AFTALER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub.

Små, men vigtige ændringer, vedr. spil på banen. Redaktion: Nyt fra kontoret. Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2014 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2014. Foreningens regnskabsår er 1.1. 31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010

Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Beretning om foreningens virksomhed 2009/2010 Status for perioden 1/10 2009 30/9 2010 Klubben: Vi startede med 50 medlemmer 46 har betalt Vi har bl.a. mistet medlemmer til andre klubber, nogle har meldt

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere