Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23."

Transkript

1 Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Johan Bondesvej Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Arne Asmussen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Carsten Bonde Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfklub. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til dagsordenens punkter: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger er optrykt her i bladet. Det reviderede regnskab er optrykt her i bladet. Justering af kontingentsatser. Forslag fra bestyrelsen. Forslag fra medlemmer. Ingen forslag modtaget. Følgende er på valg: Henning Christiansen, villig til genvalg. Dennis Zanzhetta, villig til genvalg. Marie Petersen, villig til genvalg. Suppleanter på valg: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Bestyrelsen foreslår genvalg. Ad. 8 Bestyrelsen foreslår revisor Claus Clausen. Ad. 9 Klubmesterskab afvikling over 2 dage ( 2 x 36 huller )

4 4 Nordborg Golfklub BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR ÅRET 2005 Indledning Bestyrelsens sammensætning har i 2005 været: Poul Christensen Formand Frede Nicolaisen Næstformand Jan Carstensen Kasserer Marie Petersen Sekretær Dennis Zanchetta Bestyrelsesmedlem Henning Christiansen Bestyrelsesmedlem Svend Erik Boysen Bestyrelsesmedlem Suppleanter til bestyrelsen: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Årsberetning for 2005, ved Poul Christensen. Igen i år 2005 har der været fremgang for golfsporten i Danmark. Mange nye baneprojekter er projekteret og mange nye baner er allerede taget i brug i Mange baner har udvidet med PAY and PLAY baner, hvor hr. og fru Jensen for et beskedent beløb kan afprøve om golfen er det rigtige. Heldigvis er der så mange der herefter indmelder sig i en rigtig golfklub. Hvilken betydning har det så at der kommer flere golfbaner og flere medlemmer totalt set? Personligt tror jeg at mange klubber må forvente en tilbagegang i antallet af greenfee gæster, specielt klubberne i yderdistrikterne. Det er en tendens vi også har set i vores egen klub i 2005, hvilket igen afspejler sig i at de forventede greenfee indtægter er udeblevet. Vi skal huske på at mange af vores gæster spiller til ½ pris i forbindelse med vores greenfee samarbejde med mange Sønderjyske klubber. Det positive er så at der altid er plads til vores egne medlemmer samt at ventetiden er minimal i forhold til mange andre klubber. At mange medlemmer så føler sig generet af at skulle vente ude på banen, fordi at vi ikke alle spiller lige hurtigt og måske ikke kender golfreglerne, specielt etikettereglerne, er en hel anden sag. Jeg har fået en del henvendelser fra medlemmer der føler sig generet af at spillere foran ikke lukker igennem, men ufortrødent fortsætter i deres eget tempo. Efter min overbevisning er det noget som I skal få afklaret ude på banen, kun i meget grelle tilfælde skal bestyrelsen inddrages. Vi havde planlagt at etablere banekontrol i 2005, med af forskellige årsager er dette udsat til sæsonen Vi forventer at dette initiativ kan sikre mere flow på banen.

5 Nordborg Golfklub har været et år med store udfordringer for bestyrelsen. Et højt aktivitetsniveau har været lagt for dagen af alle udvalg og der er brugt mange frivillige timer på at få tingene til at hænge sammen. På indtægtssiden må vi desværre konstatere en ret så markant tilbagegang på greenfee indtægter, selvom greenfee prisen for 2005 var blevet forhøjet. Det er specielt antallet af greenfee gæster fra Alssund Golfklub der er gået tilbage. Jeg har fået oplyst at de er stoppet med at salte greens. Firma og Familie golf er derimod et arrangement der er med til at give klubben en god indtægt. Jeg er ikke i tvivl om at arrangementet kunne blive endnu større hvis vi var flere til at hjælpe. Jeg vil så også her nævne at de der hjælper gør det helt fortrinligt. Selvom det regner og blæser møder alle hjælpere frem. Rigtig flot har desværre også været præget af en del hærværk, i og omkring klubhuset samt på banen Hvordan vi kommer til livs ved jeg ikke, men træls er det Hver gang der begås hærværk koster det klubben penge. Penge som kunne være brugt på andre ting i klubben. Vi kan håbe på at regeringens udspil om mere politi på gaden kan have en positiv effekt og være med til at begrænse hærværket. Om det gælder for Nordborg området vides på nuværende tidspunkt ikke. Vi må væbne os med tålmodighed. Det administrative arbejde i en golfklub er stigende efterhånden som vi får flere medlemmer. Bestyrelsen har den holdning at der udover at lave bestyrelsesarbejde også være tid til at spille golf. Bestyrelsen har derfor besluttet at investere i programmet Golfbox, der på mange måder vil gøre hverdagen lettere for bestyrelsen, men også vil være medvirkende til at medlemmerne får flere muligheder for at få de informationer. Mere om Golfbox når det bliver etableret i begyndelsen af Sponsorudvalget, ved Arne Asmussen. Som i kan se på vores sponsortavle, så har vi næsten (udsolgt) og alle sponsor er lokale. Af nye sponsor i 2005 har vi fået: Osten på trænerhuset, Danfoss Universe på green fee huset, stor dobbelt baneoversigtsskilt, sponsor Conni Skilte. Vi har i 2005 fået udsolgt på stor bane, på par 3 huls bane, på driving rangers, på putting green. Vi har Green fee aftale med: Quality Hotel, Comwell Hotel, Ballebro Færgekro, Vollerup Vandrehjem, Fjordlyst Feriecenter i Aabenraa. I 2006 arbejder vi med at få en sponsor til vores green fee kuverter, jeg har flere emner i tankerne. Vi skal også i 2006 være bedre til at besøge de annoncører vi har i klubbladet, og hjælpe dem med at gøre deres annonce mere aktuelle. Til foråret vil vi med rettelse genoptrykke vores Nordborg Golfklub folder.

6 6 Nordborg Golfklub Juniorudvalget, ved Svend Erik Boysen. Der vil fra juniorudvalget ikke blive skrevet så meget i denne omgang. Hvis der skal skrives omkring juniorudvalgets arbejde i 2005 vil det kun blive en gentagelse af hvad der er skrevet i alle udgaver af klubbladet, så der kan man læse hvad der er sket. Der skal dog trods alt skrives om de positive ting som trods alt også er sket, der har igen i år været en fin tilgang af nye juniorer, som er blevet hjulpet godt på vej.. Når vi starter sæsonen vil vi vurdere hvor mange der møder op og ud derfra laver de enkelte rækker, hvis der bliver for mange vil der blive lavet en venteliste, så der ikke bliver flere i hver række en vi kan magte. Som tidligere år har minigruppen været styret på fin vis af Heinz, det er altid en fornøjelse at være tilstede når minigruppen møder og afslutter, for her er Heinz det store samlings punkt, ikke mindst når der skal spises kiks og drikkes saft. Vi var så heldige at Lise i starten af sæsonen sagde ja til at give en hånd med i udvalget, det har betydet en stor aflastning for træneren som har fået mere tid til den egentlige træning. Lise vil også i 2006 give en hjælpende hånd med i udvalget, hvor vi desværre må sige farvel til Henning Kolmos som flytter fra Als, der skal fra udvalget lyde en tak til Henning. Til turneringer som vi har deltaget i uden for klubben har vi igen i år gjort os positive bemærket med flotte resultater. Desværre måtte vi aflevere vandrepokalen som vi vandt sidste år, men vi gav dem kamp til stregen med en flot 3. plads. Der blev også fine placeringer ved årets Sønderborg Køkkenets Juniortour, som vi jo skal afholde i 2006 på Nordborg Golfklubs bane. Der har også været deltagere med Distrikt 3 Junior Tour hvor der er 3 grupper, en U.13, U.15 og U.18, i U 13 blev det til flotte resultater med en 3. plads til Kasper Olsen som det bedste, men de øvrige deltagere kom lige efter, i U15 havde vi også deltagere med, men desværre var der alt for stort frafald, men Jesper N. Jensen kom med en flot slutspurt med i truppen som skulle med til Super Cup, desværre nåede Christian Stampe ikke med i U.18. Super Cup spilles hvert år i efterårs ferien, hvor alle 5 Distrikter spiller mod hverandre, i år blev Distrikts 3 som vi hører under Samlet vinder af Super Cup, U.18 rækken vandt deres række og U.15 blev nr. 2 i deres række, hvilket gjorde at vi blev samlet vinder. Som afslutning på sæsonen, blev alle juniorer indbudt til en tur til Sønderborg Bowling center hvor der blev Bowlet 1 time hvorefter der var dækket op til spisning, under spisningen blevet der også uddelt årets pokal til den junior som havde gjort en ekstra indsats i 2005, og pokalen blev her efter overrakt til Jesper N. Jensen. Juniorudvalget ønsker Jesper tillykke med pokalen. Sidst men ikke mindst siger junior udvalget og juniorer tak til alle som har hjulpet til og støttet afdelingen i Turneringsudvalgets beretning ved Marie Petersen. Turneringssæsonen for 2005 er slut og udvalget kan se tilbage på en god sæson med en blandet buket af turneringer, hvor der har været rimelig god tilslutning.

7 Nordborg Golfklub 7 Udvalget har til sæsonens start udfærdiget og opslået generelle turneringspropositioner. Ligeledes er der indført at der blev betalt turneringsfee og udfyldt scorekort af den enkelte ved tilmelding. Dette er for at lette turneringsledelsen. Der er så til de enkelte turneringer blot opsat de specielle propositioner til turneringen. Startlister og efterfølgende resultater er opdateret på klubbens hjemmeside. Alle vore turneringer har kunnet spilles til sommergreen. Vi må nok sige, at vejrguderne næsten har været med os alle turneringsdage, hvilket altid er et gode, både for dem der spiller og starteren ved 1.tee. Vi har deltaget med 1 hold i henholdsvis B-rækken i FAXE-CUP, som er en holdturnering blandt jyske klubber, hvor der er spillet 6 indledende runder uden greenfee i løbet af maj/juni måned på Sønderjyske baner. Der deltager på holdet 4 herrer og 2 damer. Spilleformen er hulspil. Vi har ikke kunnet deltage i C- og D-rækken, idet vi mangler kvindelige interesserede deltagere med et hdc. mellem 23,5 og ca. 30. Vi har deltaget med 1 hold i Veteran-B-rækken. Her er det spil uden handicap for mænd fra 65 år og damer fra 60 år. Heller ikke her kvalificerede vi os til oprykning i en A-række. 32 personer har i sommer deltaget i spillet om vor sommerpokal. En hulspilsmatch med 7/8 hdc. Vinder blev Henrik Christensen. Vi har hver 14. dag i tiden 11/5 til udgangen af september afholdt kaninturneringer. En turnering for nybegyndere og høj hdc. En god måde at få begynderne indsluset i klub livet. Til næste sæson søges flere rutinerede spillere til at følge vore kaniner på den 9 hullers runde. Klubmesterskaberne er i lighed med tidligere år afviklet over 3 dage. 2 dages 18 hullers slagspil, hvor veteran, senior, middage og juniormestre er fundet, samt hulspil om selve klubmesterskabet for de 8 bedste herrer og damer. 3. dagen blev der spillet semi og finale. Det har været muligt af spille EDS (ekstra dags score) for så at få reguleret handicappet opad. Man skulle blot skrive sig på listen i greenfeehuset og efter runden aflevere scorekortet i kassen for handicapregulering. EDS-runden kan spilles èn gang om ugen på et tidspunkt efter eget valg. Kun 19 personer har benyttet sig af denne facilitet. Planlægning af næste sæson er i gang og vi må sige farvel til Nykredit Ægteskabsturnering. Nykredit har valgt at ændre konceptet fra klubturneringer til turneringer, der gennemføres i DGU-regi.

8 8 Nordborg Golfklub En stor tak til vore turneringssponsorer, som velvilligt har bidraget til flotte præmier til glæde for klubbens medlemmer. Håber det fine samarbejde med sponsorerne må fortsætte og eventuelt udbygges i de kommende år. Til slut tak til alle der har hjulpet turneringsudvalget, for deres velvillige indstilling og gode samarbejde med afvikling af turneringerne. Baneudvalgets beretning, ved Henning Christiansen. Så er der gået endnu en sæson på banen i Nordborg golfklub præget af stor travlhed, som året før. Ud over pasningen af banen så den altid var spilleklar, har vi haft nogle maskiner på prøve, eks. En vertikalskærer til fairways og en cylinderklipper til semirough. Desværre har vi i år været plaget af en del hærværk hvor flere af vore nyplantede træer er blevet brækket / ødelagt. Ikke kun vore træer gik det ud over men også vore greens, sidste gang bl.a. Hul hvor blev der kørt med knallert på greens lavet ringe og ottetaller. Putting greenen gik heller ikke fri, terrasse stole, et helt bord med bænke, blev smidt ned fra terrassen på putting greenen, mange af de små nummerskilte med sponsornavn blev knækket, bøjet eller smidt op på taget af klubhuset. Bænke er blevet smadret til pindebrænde, tee sted skilte smidt ind i buskadser eller i søer, river og flag er ligeledes endt i søer, sågar et 3m langt cykelstativ fra greenfee huset har vi fisket op af søen på hul 10. Det har betydet en ekstra regning på 20 25,000 kr. Penge vi ikke får ret meget for andet end ærgrelser og arbejde. Men måske finder Politiet en dag ud af hvem der står bag og så har vi en at sende regningen til (så må vi håbe han / hun /de synes det er lige så sjovt) Vi planter nye erstatnings træer og flytter lidt på nogle andre træer der står for tæt her i november måned. Færdiggørelsen af det nye teested på hul 15 tog lang tid, men er nu tilendebragt og det er blevet et rigtig flot teested / Herre hul. Som nogle måske har bemærket er der sket en masse her i efteråret. Grunden til det er at vi er blevet en mand mere. Verner som var ansat ved os for ca. 4 år siden, da Esben var Greenkeeper er kommet tilbage. Det har betydet at der er blevet tid til mange af de små opgaver, som vi hele tiden har flyttet / skubbet med nu er blevet lavet. Vi når dem nok ikke alle, men vi forsætter i foråret, hvor vi slap i efteråret. Næste sæson planlægger vi at ændre et par bunkers her og der, lave nogle stier færdige og andet forskønnelse. Som noget nyt vil vi i denne vinter spille til sommer greens, men kun når, men kun når greens er absolut frost fri. Så for at vi også har en god bane at spille på til næste sæson er der nogle regler der skal over holdes.

9 Nordborg Golfklub 9 Bestyrelsen og baneudvalget har hvis reglerne ikke overholdes ret til at give advarsler, bortvise, og udstede karantæne til spillere der ikke over holder disse simple regler. Tænk på: Den bane vi afleverer i foråret er den bane vi har at spille på næste sæson. Og husk: Pas godt på vores bane, det er den eneste vi har. Samarbejde med de Sønderjyske golfklubber. Poul Christensen 2005 var året hvor Sønderjyske Eagles så lyset. Sønderjyske Eagles er et samarbejde mellem de klubber som vi har et greenfee samarbejde med. Rent sportsligt gik det rigtigt godt for Sønderjysk Eagles med oprykning for både damer og herrer. Økonomisk gik det mindre godt og som et forsøg på at få en bedre økonomi er der indledt forhandlinger med Sønderjyske Elitesport, der primært har interesse i håndbold, fodbold og ishockey. Sønderjyske Elitesport har ikke på nuværende tidspunkt kræfter til også at rumme golf. Så hvordan det ser ud for Sønderjyske Eagles i 2006 vides på nuværende tidspunkt ikke. Greenfee aftalen for 2006 er derimod på plads, og der er ingen ændringer i forhold til Afslutning. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til alle der i løbet af året har ydet en indsats, stor eller lille, til gavn for Nordborg Golfklub. Tak til sponsorer og annoncører, uden hvis hjælp det ville være vanskeligt at få tingene til at hænge sammen. Tak til Nordborg Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde. Poul Christensen Formand HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 02. april 2006

10 10 Nordborg Golfklub Nordborg Golfklub Resultatopgørelse for året 2005 Note Indtægter Udgifter: Baneleje Administration m.v Personaleomkostninger Udgifter Resultat før renter Renteindtægter bank Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Bank Mellemregning med Banen Anparter i SE ApS Anparter i Banen Aktiver, i alt Passiver: Egenkapital Gæld til Nordborg Kommune Forudbetalt kontingent Skyldig omkostninger Skyldige feriepenge Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Passiver, i alt Note 1: Indtægter Medlemskontingent Bagrum Matchfee Greenfee Øl, vand og pølser

11 Nordborg Golfklub 11 Annoncer klubblad Sponsorrater, skilte Tilskud, Nordborg Kommune Diverse Note 2: Administration m.v. Køb af bøger Kontingent DGU Golfudstyr og bolde Juniorudvalg Member labels Kontorartikler Revision Porto Matchpræmier Klubblad Bestyrelse m.m Telefonpenge, bestyrelsen Score- og greenfeekort Baneudvalget Øl, vand og pølser Jubilæum Baneguide Klubhus/rengøring Markedsføring Sponsorskilte Små anskaffelser Diverse Note 3: Personaleomkostninger Løn greenkeepere Løn træner ATP, arbejdsgiverandel AER-bidrag og AES forsikring Personaleudgifter i øvrigt Telefonpenge Kursus Forsikringer

12 12 Nordborg Golfklub

13 Nordborg Golfklub 13 Ordinær generalforsamling I Nordals Idrætscenter Torsdag den 23. marts 2006 kl Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordborg Golfbane ApS. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om baneselskabets virksomhed i det forløbne år og om planerne for fremtiden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Bestyrelsens kommentarer til punkter på dagsordenen i Nordborg Golfbane ApS. Ad. 1 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Som dirigent foreslås Jens Herborg. Ingen forslag. Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsen, som er valgt i Golfklubbens bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg: Revisor: Claus Clausen, Nordborg

14 14 Nordborg Golfklub Nordborg Golfbane ApS Resultatopgørelse for året 2005 Note Beneleje Udgifter: Lokaleomkostninger Baneomkostninger Maskinomkostninger Administrationsomkostninger Udgifter Resultat før ekstrao. indt Ekstraordinær indtægter Resultat før afskrivninger Afskrivninger: Bygninger Maskiner Ordinært resultat før renter Renter Årets resultat Balance pr. 31. december Aktiver: Golfbaneanlæg Bygninger Maskiner og inventar Andre tilgodehavender Bank Passiver: Egenkapital Gæld til leasingselskab Periodeafgrænsningsposter Skyldig moms Mellemregning Klubben

15 Nordborg Golfklub Note1: Lokaleomkostninger Elektricitet Renovation Vedligeholdelse bygninger Småanskaffelser Forsikringer bygninger Note 2: Baneomkostninger Vand Frø og gødning Dress- og bunkersand Vedligeholdelse arealer Småanskaffelser Note 3: Maskinomkostninger Brændstof Vedligeholdelse maskiner Småanskaffelser Forsikringer maskiner Leje af maskiner Note 4: Administrationsomk. Revision Diverse Note 5: Renter Renter leasingkontrakt Låneomkostninger Rabatter 344 Renteindtægter, bank

16 16 Nordborg Golfklub Note 6: Gæld til leasingsselskab Primo Leasing lån Leasing afgift Renter Note 7: Anlægsaktiver Maskiner og Golfbane inventar Bygninger Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. decemper Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivning på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger maskiner og inventar: Afskrivninger Tab ved salg af anlægsaktiver Afskrivninger i alt

17 Nordborg Golfklub 17

18 18 Nordborg Golfklub Velkommen som nyt GolfBox - medlem Internetportalen tilbyder først og fremmest services for alle golfinteresserede også for golfspillere, som ikke er medlem af en klub. Derudover er GolfBox også markedets bredeste og mest omfattende ITløsning til golfklubber. Det er et Internetbaseret administrationssystem, som kan håndtere de daglige arbejdsopgaver i en golfklub, samt opsætning og afvikling af turneringer. Kort sagt er GolfBox et totalkoncept, som højner serviceniveauet for både klubben og spillerne. GolfBox har til dato omkring golfspillere fra 27 forskellige lande som medlemmer, heraf mere end danske medlemmer fra over 150 forskellige klubber. 79 danske golfklubber har indtil nu valgt GolfBox som administrationssystem, og 54 af dem bruger allerede systemet i dag. Desuden har GolfBox indgået en aftale med Norges Idrætsforbund, som bl.a. indebærer, at mere end 200 norske golfklubber og over norske spillere også kan benytte GolfBox. > Her kan du se den nyeste opdaterede statistik for GolfBox klubber og medlemmer (http://www.golfbox.dk/portal/about_golf box/stats.asp) På Internetportalen tilbydes services som f.eks. de seneste golfnyheder fra ind - og udland, aktuelle vejrudsigter, ranglister og turneringskalender, klubsider med relevante oplysninger om alle danske klubber og baner, golfens historie, de bedste golflinks på Internettet og meget mere. Derudover vil der i fremtiden også komme andre nye spændende ting på portalen, så som personlig spil-statistik, køb og salg af brugt udstyr, baneguides og anmeldelser, golf regler og meget andet... Min forside Når du har logget dig ind med dit personlige brugernavn og password, kommer du automatisk til Min forside. Her har du en oversigt over dine evt. bestilte tider, personlige beskeder, arrangementer i klubkalenderen, samt lokalnyheder fra din klub. Ret profil Under menupunktet Ret profil har du bl.a. mulighed for at ændre dit personlige brugernavn og password. Her kan du også oplyse din , hvis du ønsker at modtage fremtidige s omkring dine bestilte tider, samt nyheder fra GolfBox. Tidsbestilling Bruger din hjemmeklub GolfBox tidsbestilling kan du her bestille starttider via en komplet dagsoversigt (kalender) med farvekoder. Her kan du se spillernavne på allerede bestilte tider, samt få en komplet Startliste for alle tider på en specifik dato. Har din egen klub ikke tidsbestilling, kan du stadig bestille starttider i andre GolfBox -klubber med tidsbestilling, såfremt du opfylder den pågældende klubs krav vedr. greenfeespil. Du har samtidig mulighed for at få s i

19 Nordborg Golfklub 19 forbindelse med tidsbestillinger, ændringer og bekræftelse af dine tider. Derudover vil der, i de klubber som ønsker det, også kunne bestilles tider til f.eks. protræner, golfvogn og restaurant osv. For at gøre tidsbestillingsprocessen hurtigere, har du mulighed for at oprette såkaldte Favoritspillere, så du hurtigere kan bestille tider sammen med dem du oftest spiller med. Når du opretter en favoritspiller, skal denne dog først godkende oprettelsen, før den træder i kraft. GolfBox -klubber med tidsbestilling kan vælge, at en tid skal endelig bekræftes ved fremmøde i klubben. Dette kan f.eks. foregå på en opstillet touchscreen (computer med trykfølsom skærm). Beskeder Den interne beskedfunktion på GolfBox fungerer lidt på samme måde som almindelige s. Du vil automatisk modtage en besked fra systemet, når en tid, med dit navn på bliver enten bestilt, ændret eller slettet. Når en tid er passeret, vil evt. beskeder vedr. tiden automatisk blive slettet igen. Du vil også kunne modtage nyttige informationer fra din klub eller fra Golf- Box, mens du selv kan skrive beskeder til andre medlemmer eller til din klub. Kalender En intern kalender, som styres af klubberne selv, viser hvornår der er aktuelle turneringer eller arrangementer. Du kan både se, hvad der sker i din egen klub, samt hvad der foregår i andre GolfBox - klubber. Her kan du også tilmelde dig til åbne turneringer i både din egen og i andre klubber. Vi arbejder konstant på at forbedre systemet med flere services for både spillere og klubber. Vi modtager gerne ris og ros send til: Vi håber du bliver glad for at bruge GolfBox.dk... Med venlig hilsen GolfBox

20 20 Nordborg Golfklub

21 Nordborg Golfklub 21 Velkommen i dameklubben Der spilles hver tirsdag eftermiddag første gang den 4. april Starttiden er mellem og Alle, der forventer at møde op senere end kl , skriver sig på listen på opslagstavlen. Dette er af hensyn til holddannelse. Der er mulighed for spil over 9 huller. Her skal man spille ud senest kl Også her noterer man sig på listen på opslagstavlen. Der er undtagelsesvis mulighed for at gå ud tirsdag formiddag, hvis det ikke kan lade sig gøre om eftermiddagen på grund af lønnet eller ulønnet arbejde. Vi spiller i 2-3 rækker. Rækkeinddelingen foretages i løbet af april måned, når medlemstal og handicap kendes. Ved ændring af handicap skal der skiftes række fra næste måned. 9 huls spillerne spiller i egen række. Holdene vil blive sammensat sådan, at handicappene bliver blandet. Sammensætningen sker ved lodtrækning. Kontingentet er 200 kr. for hele sæsonen betales i april. Desuden har vi en puttekasse. Antal put på green over 2 koster 1 kr. pr. put. Hvis hullet ikke spilles færdigt, koster det 1 kr. dog max. 5 kr. pr. gang. Pengene spises op sidst på sæsonen. Uanset matchform skal hver enkelt spiller selv regne point ud efter stableford systemet. Der spilles 18 huller bortset fra den første spilledag og igen sidst i september, hvor der afhængig af lyset spilles 9 huller. Den sidste tirsdag i hver måned er der efterfølgende spisning. Der bestilles mad udefra tilmeldingslister vil blive slået op med sidste tilmeldingsfrist søndag aften. Ved fællesspisningen vil der blive uddelt præmier for månedens matcher i hver række den der samlet har fået flest point i månedens løb (bortset fra sidste spilledag) vinder i sin række. Desuden præmie for dagens match uanset række. Over hele sæsonen laves en års eclectic, som viser spillerens bedste score på hvert hul. Følg status på opslagstavlen. Ved generalforsamlingen vil der være præmier for årseclectic og birdies. Vi arrangerer matcher med andre + besøg i andre klubber i løbet af sæsonen. Se på opslagstavlen og hjemmesiden Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson 2006.

22 22 Nordborg Golfklub DAMEKLUBBEN Det har været en rigtig god sæson 2005 med masser af golfspil i dejligt vejr. I løbet af året har vi spillet forskellige turneringsformer, afsluttende den 27/9 med ræve turnering, hvor næste års ræve bliver i henholdsvis A- og B,C - rækken Elna Johansen og Edith Erichsen. Vi var i maj inviteret til venskabsturnering hos tirsdagsdamerne i Uge. Så her i 2006 bliver det vores tur til at invitere til spil hos os. Den 25/5 var vi inviteret til venskabsturnering i Toftlund. De havde jo forespurgt om vi ikke skulle forsøge et sådant venskab. Denne turnering blev aflyst, idet vi kun kunne stille med 5 personer. Vi blev enige om, at det er for langt at køre til en turnering sidst på eftermiddagen. Den 30/6 var vi inviteret af herreklubben til den årlige turnering om den udsatte pokal. Desværre vandt herreklubben, men vi vender tilbage med en invitation i år. Vi vil fra bestyrelsens side opfordre jer piger at komme med i dameklubben. Vi spiller hver tirsdag fra april til oktober med start kl til Skulle det komme til at knibe med at være i klubben kl er det i år muligt for 9 huls spil. Der vil så kunne startes indtil kl og alle vil så være tilbage i klubhuset på samme tid til hyggeligt samvær. Den sidste tirsdag i måneden spiser vi sammen efter spillet. Så hold jer ikke tilbage for spil og hyggeligt samvær. Alle er velkomne uden hensyntagen til handicap. Der er ingen, der ikke er gode nok til at være med. Program for sæson 2006 er optrykt her i bladet. Bestyrelsen består af: Formand: Marie Petersen tlf Kasserer: Aase Sørensen tlf Sekretær: Laila Christiansen tlf

23 Nordborg Golfklub 23 Dameklubbens Turnerings Kalender April Maj 04. Stableford 9 huller 11. Stableford 18 huller (Hvis vejret tillader) 18. Stableford 18 huller 25. Hulspil - fællesspisning 02. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 09. Stableford 16. Stableford 23. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 30. Herreklubben inviteres fællesspisning Juni 06. Besøg af Uge tirsdagsdamer - Start kl Hallington 20. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 27. Stableford fællesspisning Juli August 04. Stableford 11. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 18. Stableford/Hidden Holes udspil gul tee 25. Greensome - fællesspisning 01. Stableford 08. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 15. Stableford 22. Stableford udspil fra gul tee 29. Foursome fællesspisning September 05. Slagspil i A-rækken øvrige stableford 06. Besøg i Alssund Golfklub 12. Stableford 19. Stableford (evt. 9 huller) 26. Rævematch (ræve A: Elna B/C: Edith E. ) 9 huller fællesspisning Ændringer kan forekomme. OBS Reglerne for særlige matchformer kommer på opslagstavlen

24 24 Nordborg Golfklub Turnerings Kalender 2006 Turneringer mærket med * er med gunstart Dato Tid Turnering April Søndag den 02. Kl Åbningsturnering Mandag den 17. Kl Påsketurnering Søndag den 30. Kl Forårsturnering Maj Fredag den 12. Kl Nyt Syn`s St. Bededagsturnering Lørdag den 20. Kl Firma - Familiedag Søndag den 21. Kl Firma - Familedag Lørdag den 27. kl Sauer-Danfoss Juniorturnering Juni Søndag den 04. Kl * Pinseturnering Lørdag den 10. Kl Junior - G9 - turnering Lørdag den 17. Kl Sønderborg Køkkenets Als Tour Søndag den 18. Spilles i Alssund Sønderborg Køkkenets Als Tour Onsdag den 23. Kl * Sct. Hans turnering Juli Søndag den 09. Kl Ferieturnering - Åben August Fredag den 11. Kl * Odd Fellew Lørdag den 12. Kl Klubbens Sponsorer Lørdag den 19 Kl * Klubfest turnering Lørdag den 26. Kl Klubmesterskab Søndag den 27. Kl Klubmesterskab September Lørdag den 02. Kl * Danfoss Golfforenings turnering Lørdag den 09. Kl Sønderborg Køkkenets Junior Tour Lørdag den 16. Kl Generationsturnering Lørdag den 23. Kl Nordborg kommunes turnering Oktober Søndag den 01. Kl huller for Årets Nybegyndere Søndag den 08. Kl Sommer Slut turnering Søndag den 22. Kl Løvfaldsturnering November Søndag den 05. Kl Ande - afslutningsturnering

25 Nordborg Golfklub 25 December Lørdag den 02. Kl * Juleturnering 2007 Januar Mandag den 01. Kl * Nytårsturnering Turneringer med * er med gunstart. Banen er så lukket de næste 4½ time. Ved alle andre turneringer er 1. Tee åben ½ time efter sidste flight er sendt ud. Pas på Greenkeeperne Information fra Greenkeeperne: Nu hvor sæsonen er i gang skal der lyde en bøn fra os Greenkeepere. I sidste sæson var vi ude for adskillige episoder hvor spillerne ikke tog hensyn til greenkeepernes sikkerhed under vores arbejde på banen. Vi skal derfor opfordre spillerne til at vise det fornødne hensyn, som bl.a. indebærer følgende: 1. Slå aldrig ud fra teestedet når der arbejdes på fairway og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 2. Slå aldrig ind på Green når der arbejdes og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. 3. Slå aldrig ud på par 3 huller når der arbejdes enten på fairway eller Green og ikke før Greenkeeperen har givet tegn. Dette er tre simple etiske regler, som vi håber at spillerne vil overholde i den sæson som er startet. Det kan ikke være rigtigt at vi skal indberette spillere, som risikerer karantæne, fordi de ikke overholder reglerne angående vores sikkerhed på banen. M.v.h. Greenkeeperne

26 26 Nordborg Golfklub

27 Nordborg Golfklub 27 Til samtlige DGU ansatte og frivillige. Julen 2005 Så er endnu et år på vej mod fortiden. For DGU blev det et nyt kapitel til føljetonen om golfens medgang. Det er som ofte før vanskeligt at pege på større mistrøstigheder, selv om årsafslutningen skal kalde på tilbageblik og selvransagelse. Derimod er der meget at glædes over. Først og fremmest blev det damernes år. Stærkest står billedet af pengelistens vinder Iben Tinning og vor protektor Kronprinsesse Mary med sejrstrofæet fra Nykredit Masters i mellem sig. Det var en supersøndag for dansk golf. Men også miljøaftalen med Connie Hedegaard og en firdobbelt, purung danmarksmester Monica V. Christiansen står klart i erindringen. Når årsberetningen for 2005 nu snart skal skrives, vil det på samme vis vælte ud af skufferne med gode oplevelser og glade minder. I bestyrelsen har vi derfor haft det nemt. Men sådan er verden skruet sammen, når man har de rigtige opgaver og et godt hold til at løse dem. En smule held og medvind er dog aldrig at foragte i det store lotteri. DGU har været begunstiget ud over alle tangenter. Først og fremmest har vi nu, som aldrig før i vor lille private danmarkshistorie, et professionelt sekretariat befolket af engagerede medarbejdere, der virkelig brænder for opgaven. Men ude omkring det ukendte antal(?) golfbaner (det vokser vel næsten fra dag til dag) står fortsat en lang række DGU frivillige, som på fremragende vis er med til at skabe et helhedsindtryk af en meget velfungerende og succesfuld golfsport. Bestyrelsen sender hermed en stor tak for alle de kalorier, I har smidt i den fælles gryde i det snart forgangne år. Vi er utrolig glade for den velsmagende menu, der blev resultatet. Seks kokkehuer mindst!! Jeres familier og I selv ønskes derfor en velfortjent og rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber der bliver mulighed for fredfyldt fordybelse, således at DGU i det nye år igen står godt rustet til nye opgaver. Intet tyder på at det bliver kedeligt. Med kærlig hilsen Morten Vinter

28 28 Nordborg Golfklub ALTID GODE TILBUD

29 Nordborg Golfklub 29 REGEL Træflis Træflis bliver brugt på en del golfbaner f.eks. som belægning på stier eller som afdækning under træer og buske. Fordelen ved anvendelse af træflis er vel, at klubben har råmaterialet ved hånden og den derfor kan produceres billigt. Ulempen er, når man skal definere den med henblik på at anvende Golfreglerne. Indtil videre har Regelkomitéen - når den er blevet spurgt - svaret, at træflis er en flytbar forhindring, med henvisning til Definitionen af en forhindring som noget tilvirket, - flisen har været igennem en fremstillingsproces i en maskine. Mens flis er ny og frisk og ligger, der hvor den blev lagt, plejer det ikke at give problemer. Problemerne opstår, når flisen er så gammel og slidt eller et enkelt stykke ligger midt på en fairway således at det er svært at skelne den fra et stykke naturligt bark eller træ. Der er jo forskel på strafudmåling når en bold i spil flytter sig alt efter om spilleren har rørt en flytbar forhindring eller en løs naturgenstand. Regelkomitéen har konstateret, at man i Storbritannien og USA har taget konsekvensen af denne problemstilling og er begyndt ved Lokal Regel at definere træflis som løse naturgenstande. På denne måde slipper man for diskussio nen om hvorvidt træet har været igennem en flismaskine eller ej. Efter drøftelse med R&A kan Regelkomitéen tilslutte sig denne holdning, og vi anbefaler herefter de klubber, som anvender træflis på banen, i klubbens Lokale Regler at skrive: Træflis er løse naturgenstande. Dette udelukker ikke, at man fremover som før kan definere veje og stier enten som ikke-flytbare forhindringer eller integrerende dele af banen. Uanset om vejen eller stien er en ikke-flytbar forhindring eller en integrerende del af banen, er det tilladt at spille bolden fra vejen/stien, men hvis bolden flytter sig, når man fjerner flis, inden man slår, pådrager man sig ét straffeslag og bolden skal genplaceres. Hvis man anvender flis som afdækning under træer anbefaler vi, at man - ved Lokal Regel - enten definerer området som areal under reparation eller som en integrerende del af banen. Hvis man fjerner flis fra området, og bolden flytter sig som følge heraf, gælder det samme som nævnt under veje og stier: 1 straffeslag og genplacering. Under alle omstændigheder bør man angive hvilken status træflis på banen har for at undgå misforståelser. Regelkomitéen januar 2005

30 30 Nordborg Golfklub Hul 1. GF Forsikring Hul 2. Danske Bank Hul 3. Bundgaard Tøj Hul 4. Kesses Malerforretning Hul 5. Mode Drees Hul 6. Piccolo Hul 7. Fynsk & Søn A/S Hul 8. Sydbank Hul 9. OK Benzin Hul 1. El Let Hul 2. Trimatic Automation Aps. Hul 3. Revisor Claus Clausen Puttinggreen Drivingrange Drivingrange Drivingrange Trænings Bolde Baneskilt Hole In One Scorekort Klubhus TV Dansk Shell Nordborg Lillians Ure Guld Sølv Nordborg Als Byggecenter Guderup Dagli Brugsen Langesø Super Brugsen Guderup Slagter Nielsen Langesø Sydbank Kvickly Nordborg Nordborg Farve & Tapet Mode Dress Nordborg HUL SPONSORER 18. HULS BANEN HUL SPONSORER PAR 3. BANEN ØVRIGE SPONSORER ANNONCØRER Hul 10. God Tone Jefsen Radio Hul 11. Matas Nordborg Hul 12. Linak A/S Hul 13. Nybolig Per Kirkegaard Hul 14. Nordborg Farve & Tapet Hul 15. Hardeshøj - Ballebro Færgefart Hul 16. Kvickly Nordborg Hul 17. KPMG Hul 18. Danfoss Hul 4. Andelskassen Hul 5. Nordborg Apotek Hul 6. P. Nebeling Ernst & Young Kontor Syd Dagli Brugsen DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S Color Signs Auto Centrum Sønderborg Køkkenet God Tone Jefsen Radio Piccolo Nordborg Bundgaard Tøj Nordborg OK Benzin Nordborg God Tone Jefsen Radio Sønderborg Nybolig Per Kirkegaard Guderup Nordborg Turist Kontor Danhostel Sønderborg-Vollerup Nordals Idrætscenter Jydepotten

31 Nordborg Golfklub 31 Bestyrelsen 2005 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

32 32 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4 Sønderborg Køkkenets Junior Turnering www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s.

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s. Læs bl.a. om Bestyrelsens beretning s. 4 Vigtige datoer s. 8 Generalforsamling s. 11 Golfens Dag 2014 s. 14 Nyt fra handicapudvalget s. 20 RingMaster s. 23 TrackMan i Odder Golfklub s. 24 Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER

NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER år M E D G O L F NR. 2 2015 23. ÅRG. JUBILÆUMSNUMMER OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE... TA EN TUR I KVICKLY ODDER! Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse i velassorterede specialafdelinger: Kolonial

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008

Breinholtgård Golf Klub 4. November 2008 Breinholtgård Golf Klub 4 November 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007

Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Klubblad I Årgang 2 I nr. 4 november 2007 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk http://www.grevegolfklub.dk Formand Allan B. Corfitsen allan@acpc.dk Næstformand Klaus

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 82 Juni 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby 46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Niels Yde.............

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 1 Juni 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L 9.-14. juni (uge 24) 9.-14. juni (uge 24) ic design Ndr. Strandvej 24 8240 Risskov Tlf. 86 17 82 88

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

NR. 3 2013 21. ÅRG. Læs bl.a. om. Turneringsudvalget s. 4. Golf Team Odder s. 6. Vigtige datoer s. 7. Nyt fra handicapudvalget s.

NR. 3 2013 21. ÅRG. Læs bl.a. om. Turneringsudvalget s. 4. Golf Team Odder s. 6. Vigtige datoer s. 7. Nyt fra handicapudvalget s. Læs bl.a. om Turneringsudvalget s. 4 Golf Team Odder s. 6 Vigtige datoer s. 7 Nyt fra handicapudvalget s. 8 Nyt fra kontoret s. 10 NR. 3 2013 21. ÅRG. Oplevelser ud over det sædvanlige Kvickly Odder tilbyder

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere