Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni."

Transkript

1 FLV Historiske Aktiviteter

2 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2005 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto på forsiden: Repræsentanter for pensionistgrupperne og andre involverede i det historiske arbejde fotograferet sammen med CH/FTK GM S. Østergaard Nielsen (SØL) under et møde i august i FLYHIS nye lokaliteter i Gedhus. Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni. 2

3 Som ny Chef for Flyvertaktisk Kommando har jeg meget hurtigt kunnet konstatere, at der i relation til det historiske arbejde i og omkring Flyvevåbnet hersker en meget høj grad af entusiasme, energi og gå på mod. Resultaterne af tusindvis af frivillige arbejdstimer bliver da også meget håndgribelige i denne tid. Fra mit kontor har jeg f.eks. pludselig udsigt til et nyt hangartelt til museumsfly, og forleden dag stødte jeg på en pensionistgruppe, der var i færd med at montere en flot renoveret T-33 ved Flyveskolen. At sikre de historiske værdier var i mange år ikke en højt prioriteret opgave for Flyvevåbnet. Men Flyvevåbnet har nu nået en alder, hvor kun et fåtal kan sige, at de har oplevet de første vanskelige år i værnets historie. Desuden er der sket og sker der så store ændringer i vores værn, at det er på høje tid at få sikret historien for eftertiden. Det lader sig kun gøre, fordi I frivillige bakker 100% op om de få medarbejdere, der at sat til at koordinere og løse denne opgave. En stor tak til jer alle for en fantastisk arbejdsindsats og nogle flotte resultater. God jul og rigtig godt nytår. S. Østergaard Nielsen (SØL) GM CH/FTK 3

4 et Flyvevåben i forandring Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling Seniorsergent L. SØE-JENSEN Som jeg omtalte i hæftet FLV Historiske Aktiviteter 2004 og på flere møder, ville 2005 være et år i forandring, og disse forandringer ville komme til at berøre os alle. Det kom til at holde stik, men man ryster jo ikke gamle smede. Jeg har flere gange spekuleret på, hvor I får jeres gå-på-mod fra, og jeg må sige, at der gik et lys op for mig efter at have læst bogen Hammerkasterne (dette nævnes ikke for at fremhæve Eskadrille 727 frem for andre). Den bruger heldigvis en del sider på at fortælle om opstarten på det hele, om hvordan I startede Flyvevåbnet med en hammer, et par bøjede søm og nogle gamle reservedelskasser og sidst, men ikke mindst, en ånd, der sagde, at dette skal bare lykkes. I dag, hvor omflytningerne har berørt os alle, kan jeg konstatere, at ånden lever videre. I har alle ved fælles indsats og ikke mindst ved stor velvilje fra cheferne samt de faste medarbejdere på flyvestationerne fået det hele til at gå op i en højere enhed. Næsten alle grupper er i 2005 kommet på plads, og ved chefernes mellemkomst ser det ud til at være nogle løsninger, der skulle kunne holde så langt ud i fremtiden, at vi kan nå vores målsætninger om renovering af fly og genstande samtidig med, at der er sikret lokaler til registreringsgrupperne, således at det arbejde, der pågår her, kan forsætte endnu længere ud i fremtiden - også efter at vi har stoppet renoveringerne. Som vi alle ved, skal Flyvestation Værløse lukke, men det siges, at der er god kontakt mellem kommunen og pensionistgruppen, så der findes nok en løsning også her. Gruppen i Skalstrup har fået nogle lokaler på Flyvestation Skalstrup. Håbet er, at de kan forblive der, også efter at det hele er 4

5 overtaget af Lægekorpset; det vil vi arbejde for. I den museale verden er det stadig målet, at den skal vi alle til fest, hvor I er æresgæsterne. På denne dag skulle vi gerne kunne slå portene op til Flyvevåbenmuseet i Stauning, en udstilling, som jeg håber på, at vi som aftalt får færdiggjort og sat op til gavn for de kommende generationer - et sted, hvor vi fortæller vores fælles historie samtidig med, at udstillingen også skal vise det nye Flyvevåbnet, så vi kan hverve nye medarbejdere, så historien kan forsætte. Med ønsket om, at I må få glæde af at læse det efterfølgende, samt om, at vi kan holde dampen oppe i 2006, vil jeg endnu en gang takke for den hjælp I yder, også til Bent Aalbæk-Nielsen, der har gjort dette skrift muligt. Og så vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 5

6 FLYHIS Som det har været tilfældet på stort set alle andre områder i Flyvevåbnet (FLV), har året 2005 også for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) stået i forandringens tegn. Som omtalt i bladet sidste år var jeg orienteret om, at Drift Divisionen ville blive nedlagt, og FLYHIS ville komme under LESEK. Da organisationsskemaerne blev tilgængelige, var FLYHIS imidlertid underlagt Niveau tre i FTK, nemlig det nye Stabs Støtte Element. Det var ikke helt optimalt, da det er på Niveau tre. Efter at der var orienteret om de problemer, dette indebar, blev FLYHIS igen af stabschefen placeret under LE- SEK, hvilket indebar, at vi som nye chef fik MJ O.S.Nielsen, der refererer direkte til stabschefen. Denne placering er optimal. Netop forandringerne har også lagt beslag på en meget stor del af de arbejdsmæssige ressourcer, som har været til rådighed. Det gælder ikke mindst for selve FLYHIS, som i årets løb har måttet flytte ud af HG25, og som står for at skulle forlade de ellers efterhånden velindrettede lokaliteter på FSN Karup og rykke uden for hegnet til den anden side af Herning-Viborg vejen i Gedhus området, hvor Samlingen nu får rådighed over seks gode depotbygninger med tilhørende kontorfaciliteter m.v. Vi håber i alt væsentligt at kunne være på plads her primo Der er gode forhold i de nye lokaliteter, og en del af FLYHIS mange effekter er allerede flyttet. 6

7 Men netop de meget omfattende omstruktureringer i FLV med sammenlægninger og nedlæggelser af enheder har samtidig gjort det utrolig vigtigt at kunne intensivere indsamlingen og registreringen af effekter og dokumentation. Målet er det helt klare, at mindst muligt af historien om dansk militær flyvning og om Flyvevåbnets indsats i mange sammenhænge går tabt. Det er da også gennem sideløbende med flytningerne - lykkedes at komme endnu et godt stykke på vejen mod dette mål. Det skyldes ikke mindst en fortsat meget positiv indstilling fra FTK og FMK - en indstilling, der i det daglige kommer til udtryk på mange forskellige måder. Men det skyldes også i høj grad FLYHIS s gode samarbejdspartnere, Thomas Pedersen (THM), medarbejdere og velvillige chefer i Flyvevåbnet, og sidst, men ikke mindst skyldes det de pensionistgrupper og andre og blandt dem også civile som folkene i Stauning, Opsund Ungdomsskole og Avedøre - som bruger en betydelig del af deres tid på det arbejde, som er helt afgørende for, at det, der ellers kun ville være døde og uinteressante samlinger, bliver til levende og spændende historie for vores samtid og for kommende generationer. For vores vedkommende i FLYHIS fik vi i begyndelsen af 2005 stablet en udstilling på benene, der blev brugt i forbindelse med FTK 50 års jubilæum. Den blev den vist til Dronningen, Forsvarsministeren og Forsvarschefen m.fl., og alle tilkendegav, at det var en fin og præsentabel udstilling. Også i den sammenhæng gælder det, at uden den viden, jeg får fra jer, samt uden jeres ildhu havde dette ikke kunnet lade sig gøre. Dronningen, Forsvarsministeren og Forsvarschefen så med interesse på FLYHIS udstilling ved FTK s 50 års jubilæum. Foto: FLV Fototjeneste 7

8 På ét punkt har FLYHIS måtte melde pas. Det er vores årlige tur. Jeg havde lavet et sats på en flyvetur med en af de nye C-130 Herkules som jeres belønning for det store arbejde, I lægger i FLYHIS; men det glippede. Der er kun tre stel, og de må siges at være taget i brug for alvor. Da vores tur ikke har nogen operativ værdi, og da ESK 721 flyver så meget, som de gør, glippede det altså i år; men har jeg valgt at prøve igen i 2006, og hvis det ikke kan blive flyvende i luften, bliver det flyvende på landevejen. Budget og personel FLYHIS har i 2005 haft et budget fra: * FTK på kr. Dette har skullet dække møder, maling til renoveringer, kontorhold, rejser o.s.v. Foruden dette dækkes udgifterne til FLYHIS bygninger, kørsel samt udgiften til de faste medarbejdere, som for nuværende er én SSG, én civil og én FSPC * FMK har i 2004 og 2005 givet kr. til hovedværkstedsarbejder. Leder FLYHIS har ansøgt om det samme budget i 2006, 2007 og 2008, da det snart kommer til at hedde Forsvarets Materieltjeneste. Dette gør, at det bliver fællesværns, hvilket indebærer, at vi må gøre opmærksom på vores projekter allerede nu. Beløbene skal bruges til: til opmaling af Sikorsky S-61A U-279 redningshelikopter i orange 70'er-look til museet i Stauning til opmaling af F-86 D Sabre på HVK/ÅLB, der renoveres af Ålborg pensionisterne, og som skal til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum til opmaling af F-100 D Super Sabre, der renoveres af Team Tordenjet, og som skal til udstillingen i Stauning Efter færdiggørelsen af disse projekter er vores målsætning om to perfekte fly af hver type nået. Til dette skal føjes, at flyene ved museet i Gedhus vil blive overhalet sideløbende. Registreringsarbejdet På et møde for de folk, der arbejder med registreringen af de mange effekter rundt på flyvestationerne, var der enighed om, at det edb-program, der er til rådighed for arbejdet, har sine mangler og begrænsninger. 8

9 SSG P.B.G. Nielsen fra KLCE Øst har set på programmet og mener, at han vil kunne forbedre det, så der bl.a. kan opnås forbedringer vedr. søgning, print og vedhæftning af fotos. Det vil i øvrigt blive undersøgt, om en sådan forbedring kan koordineres med det arbejde, der skal i gang for Tøjhusmuseet med udvikling af et helt nyt registreringsprogram. Det er besluttet, at der i FLYHIS s nye lokaliteter i Gedhus vil blive installeret en trådløs router, som bl.a. vil gøre det muligt at registrere effekter direkte på hylderne via en bærbar PC. Der vil blive arbejdet for, at alle pensionistgrupperne kan få adgang til Internettet, og at kommunikationen til dem og indbyrdes mellem dem kan effektiviseres ved hjælp af ensartede internetadresser. Tiltag i den museale verden I den museale verden er det ikke gået stille af. Som alle har kunnet følge det i dagspressen, er der en gruppe, der på Flyvestation Værløse ønsker at overtage de store hangarer, når basen er lukket, og omdanne disse til flyvemuseum. Der er imidlertid et problem: Selv om gruppen på Værløse skriver i dagspressen, at Flyvevåbnet har masser af genstande og fly til rådighed, holder det ikke helt. Alle de fly, som vi karakteriserer som Kategori 1 - d.v.s. dem, der altid skal opbevares inde - er alle udlånt til museer rundt om i landet, det være sig Teknisk Museum, Ålborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Stauning osv. Så for første gang i Flyvevåbnets historie kan vi sige, at alle Kat. 1-fly nu er garageret inde. De bliver vartet og vedligeholdt, og selvfølgelig agter Flyvevåbnet ikke at komme og fjerne noget fra museer, der har modtaget og fremvist det gennem adskillige år, set i lyset af, at der dukker et nyt tiltag op. Hvis der skal ske nogen omfordeling, hvis museet i Værløse bliver en realitet (får bygningsmasse, driftskapital, samt millioner til opbygning af udstilling), må disse omfordelinger ske efter konstruktive aftaler mellem den nye part og dem, der i dag fremviser de omtalte genstande i et samarbejde med Flyvevåbnet, der jo i sidste ende ejer flyene og genstandene. Samtidig må de på Værløse også være villige til at istandsætte og renovere nogle af de fly, som endnu mangler en kærlig hånd. På denne måde må det tilstræbes, at flest muligt bliver tilgodeset. I skrivende stund er der aftalt møde den i 9

10 Jonstrup, hvor formanden for Flyvevåbnets Museumskommission og Leder FLYHIS vil få en orientering af den nye gruppe, og i den forbindelse vil mulighederne fremadrettet blive drøftet.. Præsentation og udstillinger Igen i 2005 er et større antal effekter blevet spredt ud til forskellige institutioner rundt i landet. Det er med til at skabe et positivt image for Flyvevåbnet hos befolkningen. Det kan således nævnes, at Randers Flyveplads har fået imødekommet en anmodning om et Draken fly til låns som Gate Guard. Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg er tildelt en HAWK launcher med tre dummymissiler. Zeppelin Museet i Tønder har fået en landrover samt en Bofors L.60 og en L.70 til rådighed. Garnisonsmuseet på Bornholm har forespurgt om et Draken RF-35 fly til Gate Guard. Dette er imødekommet fra FLYHIS side, men en ansøgning om tilladelse til opstilling blev afslået af Bornholms kommune. En fornyet ansøgning til FLYHIS - denne gang fra Bornholms Tekniske Samling - er nu til behandling. Den Sikorsky S-61A helikopter, som til sin tid skal tilgå FLY- HIS, er efter ansøgning tildelt museet i Stauning. Der er her tale om en langtidsdisponering i lighed med, hvad der gælder for de andre tildelte fly og genstande. Via Tøjhusmuseet er en Draken F-35 indgået i en byttehandel med Det Tyske Flyvemuseum. Det private svenske flyvemuseum Svedino Air Museum har ansøgt om lån af en F-104 Starfighter til udstilling i deres nye hal. Efter samråd med Det Svenske Flyvemuseums direktør er denne ansøgning efterkommet. Indsamling og registrering af effekter Som nævnt indledningsvis er der fra FTK og det nedlagte KLG vist stor imødekommenhed over for FLYHIS s virksomhed. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved, at FTK og KLG som nævnt godkendte afgivelse af tre personer. Disse tre kunne derefter på fuld tid koncentrere sig om arbejdet med at registrere og indsamle effekter, dokumentation og enhedshistorie fra deres hidtidige tjenestesteder. Noget tilsvarende er der sket på Flyvestation Aalborg med en person i forbindelse med lukning og afvikling af ESK 726. Ved FMK 10

11 har der været afholdt møde, hvor medarbejderne blev opfordret til at indsamle og registrere genstande, effekter og skrivelser. I FMK er materielmester E. Sisbo udpeget til koordinator på vegne af FLY- HIS. Skrydstrup Her måtte pensionisterne, der mødes i organisationen Team Tordenjet, i løbet af 2004 rykke ud af de lokaliteter, som man hidtil havde haft til rådighed. I stedet har man fået tildelt en standplads i Hangar 1 samt en belægningsbygning, der tidligere havde været anvendt af ESK 662 som mandskabsbygning for de værnepligtige, og som stadig for en dels vedkommende anvendes af Hjemmeværnet til våbenkammer og omklædning. Også her har flytningen lagt beslag på en meget stor del af teamets arbejdsmæssige ressourcer, og den blev yderligere besværliggjort i ret betydelig grad, ved at den kom til at foregå i regnvejr. Team Tordenjet er delt op i to grupper: Historisk Samling (HISA) og Flygruppen. I den ny bygning blev der skabt mulighed for at indrette en kantine, hvor begge grupper kan mødes hver onsdag morgen til briefing/kaffe og gensidige informationer m.m., hvorefter Flygruppen kører til Hangar 1. Denne kantine med tilhørende køkken kunne første gang tages i brug den 6. oktober HISA-gruppen har desuden rådighed over et lokale på ca. 36 m2, der anvendes til kontor/administration med 2 computere til brug for registrering af modtagne museale genstande, en kopi- og en makuleringsmaskine samt diverse kontorartikler, tavler m.v. Dertil kommer 10 lokaler på hver ca. 12 m2, der er indrettet med reoler og skabe til opbevaring af diverse museale genstande. Og endelig skal det nævnes, at HISA-gruppen har adgang til meget fine vaske-, bade- og toiletforhold. I Hangar 1 har Flygruppen rådighed over ca. en fjerdedel af gulvarealet, hvilket vil sige ca. 285 m2, til brug for renovering af udfasede fly og flydele med henblik på udstilling. I tilknytning hertil har gruppen rådighed over et antal siderum og kontor, ligesom der er cafeteria samt vaske-, bade- og toiletforhold. I forbindelse med hangarhallen er der nu etableret en åbning med rulleport, som giver adgang til det tidligere instrumentværksted, hvor gruppen har etableret et maskinværksted på ca

12 Team Tordenjet er nu færdig med restaureringen af en T-33. Det er et godt eksempel på den meget høje kvalitet i de restaureringsarbejder, der foregår rundt i pensionistgrupperne. m2 til brug ved reparation af diverse flydele m.v. Trods det store arbejde med flytningen har der dog også været tid til at færdiggøre arbejdet med restaureringen af en T-33, som kunne køres til maler den 22. august Når den er færdig dér, vil den blive overført til Dansk Veteranflysamling i Stauning med henblik på at indgå i det kommende Flyvevåbenmuseum. Værløse Pensionisterne er flyttet fra Byg.67 i Nordlejren til Byg.152 i det sydlige område. Deres situation er imidlertid endnu ret uafklaret, idet de kun kan forblive i Byg.152 i de næste ca. 3 år, indtil det sidste af Flyvestation Værløse ventes afhændet. Der arbejdes på, at de derefter skal kunne få en mindre facilitet i Jonstrup-lejren til rådighed et klasseværelse på Flyvevåbnets Officersskole er således på tale. Billedet herunder fra Værløse giver egentlig et godt indtryk af situationen det sidste års tid hos pensionistgrupperne: Et næsten uoverskueligt flytterod. Dansk forsvars flystel nr må vente et stykke tid endnu på at blive gjort udstillingsværdigt. 12

13 Stemningen blandt Pensionistforeningens 174 medlemmer, hvoraf ca. 50 normalt mødes hver tirsdag, er naturligt nok præget af spørgsmålet: Hvad nu? Arbejdet med istandsættelse af Lynx helikopteren S-134, som er stel nr i det danske forsvar, har måttet stilles i bero; men man ser frem til forhåbentlig at kunne komme i gang med arbejdet på en Firefly, som man regner med at modtage fra Sverige. Dette er et fly, der er lånt af Dansk Veteranfly Samling i Stauning på langtid efter aftale direkte med Det Svenske Flyvevåbenmuseum. Efter istandsættelsen, der betales af museet i Stauning, tilgår det Flyvevåbenudstillingen. Aalborg Aalborg pensionisterne måtte sidste år indskrænke deres pladsforbrug ganske væsentligt; men de vil derefter kunne forblive i Hangar 61 i det næste års tid. Derefter ventes det, at de vil blive tildelt, hvad der svarer til en standplads i en anden facilitet på flyvestationen. Der er dog også - ved siden af flyttearbejdet - blevet tid og kræfter til at løse forskellige arbejdsopgaver. Således er den store opgave med at nedslibe og male den T-33 Silverstar, DT-497, som man fik til Aalborg i oktober 2004, nu afsluttet. Flyet er afleveret og blev den 4. oktober opsat ved Flyveskolen på FSN Karup på en søjle, der gratis er fremstillet til formålet af et hold smedelærlinge fra EUC Viborg som svendeprøve. Takket være pensionistgruppen på FSN Aalborg, som ses på billedet, og et hold smedelærlinge fra Viborg har Flyveskolen nu fået den helt rigtige Gate Guard. 13

14 Gruppen er derefter godt i gang med at lave pladearbejde på F-86 A-LE. Sidste år klargjorde folk fra gruppen en minitraktor, Bette Mads, til Forsvars- og Garnisonsmuseet, hvor den siden er brugt til at trække rundt med de to mini-starfightere R-723 og R-726. På et tidspunkt blev den ene vinge ved et uheld kørt af RT-726. Denne skade har gruppen repareret med aluminiumsplader leveret fra FSN Karup, hvorefter flyet nu atter er i tjeneste. Karup Efter små fem års arbejde var RF-84F Thunderflash projektet så langt, at flyet kunne præsenteres i forbindelse med en reunion den 28. maj i år - dog uden maling. Det ganske betydelige arbejde på malerværkstedet var man ved efterårets begyndelse klar til at tage fat på hos Danish Aerotech, som har stillet 175 arbejdstimer til rådighed til denne opgave. En stor hjælp i den forbindelse har man fået fra Ole Rossel, som har brugt ca. 800 arbejdstimer på fremstilling af detailtegninger. Efter færdiggørelsen af RF-84F Thunderflash flytter pensionisterne til FLYHIS s nye område i Gedhus. Det betyder, at al museumsaktivitet vedr. Flyvestation Karup derefter vil være samlet i Gedhus-området. Et nyt projekt, som man er gået i gang med, er klargøring af en DAF Fotobus, som skal udstilles sammen med Thunderflash en i det kommende Flyvevåbenmuseum i Stauning. Efter små fem års arbejde kunne RF-84F flyet omsider rulles ud og præsenteres i forbindelse med en reunion i maj. Endnu manglede dog den maling, der senere fuldendte projektet. 14

15 Det betyder en enorm gevinst for museet i Gedhus og ikke mindst for museets fly, at de nu kan komme i læ for vind og vejr i telthangaren. Gedhus-museet Museet havde i besøgende, hvilket må betragtes som meget fint. En hel del besøg af foreninger, skoler m.v. foregår uden for den normale åbningstid. Den gamle lade, der anvendes til udstilling, er blevet renoveret og lukket, og i forbindelse med det fik en del af området ved museet en ny asfaltbelægning, så det dermed blev forberedt til opsætning af to telthangarer - den ene er den, som man har fået overdraget fra materielmester E. Sisbo. Det har imidlertid vist sig at være meget arbejdskrævende, da mange dele er rustet sammen. Næste projekt fra pensionisterne i Karup er denne TF-100F Super Sabre cockpitsektion. Pensionisterne på Karup er gået i gang med at klargøre cockpitsektionen fra en TF-100F Super Sabre. Det er meningen, at den skal males i ESK 727-farver, og når den til sin tid er færdig, vil den blive opstillet i telthangaren. To af de fly, der hidtil har haft plads ved museet - en Gloster Meteor MK 8, B-491, og en T-33 Silverstar, DT er i meget dårlig stand, og de er derfor midlertidig fjernet. Det er planen, at de efter en grundig restaurering vil blive genopstillet. Det samme gælder den RF-84F Thunderflash, C-581, der tidligere har stået som Gate Guard ved Flyveskolen. 15

16 Desuden vil en fly-bugseringstrailer, som har været brugt i Flyvevåbnet i perioden , blive klargjort med den F-84G Thunderjet, der er blevet overdraget af Tøjhusmuseet. Det tableau, der dermed bliver skabt, og som vil vise, hvordan man transporterede fly i 1950'erne, vil også blive udstillet i Gedhus. Et ganske betydeligt arbejde med registrering af fotos og genstande foregår planmæssigt. Dertil kommer, at en del tid er brugt til deltagelse med udstillinger ved forskellige lejligheder som indvielse af Messe Nord efter renoveringen, på 50 års-dagen for kirkesalen og 50 års-dagen for FTK samt ved åbent hus på flyvestationen. Draken Team Karup Der er arbejdet på, at AT-158 samt A-113 kunne overdrages til Draken Team Karup med henblik på, at flyene atter kunne komme ud at flyve. Dette er imidlertid blevet afslået af FMK. Teamet har ca. 90 medlemmer, og der blev holdt Draken Meeting Day den 3. september. Luftforsvarets Veteraner En ny organisation er i år kommet med i arbejdet på at bevare Flyvevåbnets historie. Det er foreningen Luftforsvarets Veteraner (LUFTVET), hvis medlemmer har gjort tjeneste ved eller på anden måde haft tilknytning til den nu nedlagte Luftværnsgruppe på Flyvestation Skalstrup. Særdeles væsentligt for den ny forening er, at den har fået lokaler til rådighed på flyvestationen, hvor man kan mødes, og hvor der kan arbejdes med de mange opgaver, der kommer til udtryk gennem nedsættelsen af seks arbejdsudvalg: - Udvalg for registrering og beskrivelse af billeder, video m.v. - Udvalg for registrering og beskrivelse af materiel og effekter. - Udvalg for HAWK systemets vedligeholdelse på Stevnsfortet. - Udvalg for beskrivelse af Luftforsvarets historie. I september deltog LUFTVET i et åbent hus-arrangement på Stevnsfortet. 16

17 - Udvalg for arrangementer/aktiviteter. - Museumsudvalg. LUFTVET er stærkt engageret i arbejdet med et Koldkrigsmuseum på det tidligere Stevnsfort, og det er planen, at en HAWK eskadrille senest i juni måned 2006 skal være klar til at indgå i museet - helst på de arealer, hvor ESK 541 i sin tid var opstillet. Disse arealer ejes nu af Stevns kommune, hvor der endnu ikke er taget endelig stilling til, om de skal anvendes til Koldkrigsmuseets projekt. Foreningen har allerede budt både medlemmer og andre på en række arrangementer. Således aflagde man i dagene april besøg hos pensionistforeningerne på FSN Aalborg og Karup. I Aalborg besøgte man desuden Forsvars- og Garnisonsmuseet, og i Karup var der rundvisning på flyvestationen og i FLYHIS. 12. august holdt man høstfest, og den 4. september gennemførtes et åben hus-arrangement på Stevnsfortet i samarbejde med Østsjællands Museum og Koldkrigsmuseet. Gruppen i Stauning Efter at C-47 K-687 blev kørt ind i vores nye hangar i oktober 2004, er det gået stille og roligt, men godt fremad med at restaurere det gamle fly. Vi - en gruppe på ca. 10 mand - har fået alle løsdele, dvs. sideror, - højderor og motorskærme renset af for gammel maling m.m., store dele af kroppen er ligeledes blevet slebet af for løstsiddende maling, og alle day-glow felter er blevet slebet helt ned til den grønne maling. Det var et kæmpe arbejde at få det af; det var en form for coating, der var limet på, og først skulle coatingen varmes, så det kunne rykkes af, derefter skulle det udtørrede lim slibes af. Nu mangler vi så at få slebet kroppen af oppe omkring cockpittet og lidt bagud, men er løbet ind i et problem: vi mangler et stillads, så vi kan nå helt op på toppen af flyet - det er jo ret højt i den ende. Vi forventer at kunne male flyet lige før sommerferien. Det skal males i grønt med day-glow felter, altså ligesom da den blev udfaset fra Flyvevåbnet. Al maling er fremskaffet; den grønne maling bliver autentisk med den originale grønne, da farveprøver har været i Holland til analyse. Hovedvingerne ligger stadigvæk på FSN Karup. De vil ikke blive lavet, før vi er færdige med det, vi er i gang med nu. 17

18 Flyet skulle gerne være færdigt i september måned 2006, og tidsplanen holder indtil videre fint. En god ting ved det gamle fly er, at vi stort set ikke har fundet nogen form for korrosion - godt klaret af sådan et klenodie, som vi håber vil holde i mange år frem. Efterlysning: Skulle der være nogen, som kan undvære et stillads i ca. et ½ år, så må vedkommende gerne tænke på os. På "Jagergruppen Stauning"s vegne Bent Laursen, Aalborg Det koster ikke mindst masser af knofedt at få renset den gamle maling og dayglow af. Gruppen i Avedøre Det er gået støt og roligt frem med at overhale og samle de to Merlin motorer, hvoraf den ene efter færdiggørelse tilgår Teknisk Museum, og den anden forbliver i Avedøre udlånt af Flyvevåbnets Historiske Samling. Som det fremgår af fotografiet, bliver det som altid et flot stykke arbejde 18

19 Opsund Ungdomsskole Projekt Sikorsky S-55C Istandsættelsen af Sikorsky S-55 helikopter, halenummer S-884, er genstartet efter en pause i Status på flyet pr. november 2005: * reparationer foretaget (pladearbejde, opretning af buler og tidens tand ) * reservedele fremskaffet via Flyvevåbnets Historiske Samling, dog mangler stadig visse dele af instrumentering samt halerotor * motor adskilt, dele udskiftet, afrenset * flere afrensninger og affedtninger foretaget såvel ud- som ind vendigt * bemaling af visse dele af cockpit og kabine indvendigt * 1. grundmaling af fuselagen foretaget * haleparti og rotorblade ikke istandsat eller bemalet endnu. Der har været et generationsskifte på dette ungdomsskolehold, som nu tæller 7 unge og 4 voksne. Holdet arbejder fast hver tirsdag aften i værkstedet på Opsund skole, hvor Videbæk kommunale Ungdomsskole har til huse. Arbejdet fortsætter ind over vinteren og det tidlige forår, primært tirsdag aftener, men sidenhen inddrages også weekender i forbindelse med malearbejde. Dette projekt har en anden karakter end istandsættelsen af Meteor Mk. 8, B-499, som pågik i perioden S-884 er grundlæggende i bedre stand, og der er langt flere detaljer i restaureringsarbejdet, især hvad angår instrumentering og interiør. John Jensen Opsund Aircraft Display Team 19

20 Tøjhusmuseets FLV-historiske aktiviteter Ved et møde i Flyvevåbnets Museumskommission gav museumsinspektør Thomas Petersen fra Tøjhusmuseet en orientering om det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som man dér har gennemført eller er i gang med i relation til Flyvevåbnet. Med udgangspunkt i det aktuelle forsvarsforlig er der udarbejdet en plan for museets indsamling og dokumentation vedrørende Flyvevåbnet for perioden Der er gennemført en omfattende dokumentation og indsamling vedr. HAWK, og i den forbindelse har museet modtaget ganske meget materiel og et stort dokumentationsmateriale. Der er endvidere indledt en dokumentation og indsamling vedr. DEHAWK, og i den forbindelse har museet fået øremærket en del materiel med henblik på senere overdragelse, ligesom museet har gennemført en dokumentation af de sidste øvelsesaktiviteter med systemet. I forbindelse med lukningen af Kontrol- og Luftværnsgruppen har museet gennemført en begrænset indsamling primært af dokumentation til belysning af gruppens historie. I forbindelse med strukturtilpasningerne i luftrumskontrollen og herunder lukningen af KLC-Ø har museet indledt en indsamling og dokumentation af anlægget i Vedbæk. Museet har indledt et foreløbig begrænset indsamlings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med strukturtilpasningerne i F- 16 styrken, idet museets to øremærkede fly (E-024 og E-180) fortsat vil være i tjeneste. Disse to fly følges nu gennem bl.a. M-3 opgraderingen. Som led i museets arbejde omkring Flyvevåbnets løbende operationer er der gennemført en begrænset indsamling på stedet i forbindelse med Flyvevåbnets deltagelse i det baltiske afvisningsberedskab gennem detachementerne i Lithauen. Endelig skal det nævnes, at indsamling og dokumentation vedrørende S-61 helikopterne fortsætter som følge af forlængelsen af deres operationsperiode. Der er indledt en indsamling og dokumentation vedrørende Flyvematerielkommandoen, herunder også af hovedværksteds- og depotstrukturen med henblik på at sikre effekter og dokumentati- 20

21 onsmaterialer for eftertiden. Arbejdet omfatter endvidere en koordinering med Statens Arkiver vedrørende bevaringen af bl.a. tegningsmaterialer. Thomas Pedersen slog fast, at alt tegningsmateriale skal bevares, og han opfordrede til, at det i hvert fald foreløbig sker ved FLYHIS s foranstaltning. Når det drejer sig om ældre bygningstegninger, så opbevares de af Rigsarkivet, og tegninger fra perioden efter 1945 opbevares i digital form af Kulturarvstyrelsen. Men specielt for de ældre bygningers vedkommende mangler man oplysninger om, hvem der har brugt de forskellige bygninger og rum, samt om, hvad der er foretaget af ændringer. I øvrigt kunne Thomas Pedersen oplyse, at man fra Tøjhusmuseet forhandler med Kulturministeriet om at få den meget omfattende samling af dokumenter og billeder m.v. registreret samlet ved Det Kongelige Bibliotek. Det blev endvidere nævnt, at Rigsarkivet ikke vil opbevare havarirapporter, men at man kunne forestille sig, at disse scannes ind og gemmes elektronisk og i et vist omfang gøres tilgængelige på Internettet. Flyvevåbenmuseet i Stauning Ikke alt gik som planlagt, og dog Efter 2½ års forarbejde syntes alt at være klar til et startskud på det ny museum med et første spadestik den 4. oktober i år. Ganske vist havde Tøjhusmuseet - p.gr.a. ændrede udmeldinger fra Kulturministeriet - måttet trække sig som egentlig part i projektet med såvel økonomiske som personelmæssige bidrag; man er dog fortsat fuldt og helt med i planlægningsarbejdet og kommer med senere, når hallen er bygget, med både driftsmidler og ekspertise samt penge til formidling. Men i Dansk Veteranfly Samling var man i oktober i år nået så vidt, at der med støtte fra amt og kommune, tilskud fra diverse puljer og med eget indskud var skabt et økonomisk grundlag på mere end 8 mio. kr., hvortil kom et tilsagn om midler fra Ellehammers fond. Desuden kunne man konstatere, at det materiel og de effekter, som er planlagt at skulle indgå i udstillingen, i alt væsentligt var klar eller godt på vej til at blive det. Dansk Veteranflysamling har i følge kontrakten med Flyvevåbnet forpligtiget sig til at hu- 21

22 se og udstille flyene i en periode på 25 år. Herved har FLYHIS sikret, at flyene vartes på bedste måde mange år frem i tiden, og at der vil ske en formidling af Flyvevåbnets historie. Alt i alt betød det, at man nu kunne gå i gang med minimum 1. etape, der omfatter udstillingshallen. Indvielsesdatoen var fastsat til den 12. september 2006 på 100 års-dagen for Ellehammers første flyvning. Indbydelserne til det første spadestik var sendt ud. Men i ellevte time blev der givet midlertidigt startforbud. En hård fødsel Det, der skete i dagene omkring den 1. oktober var, at der var indhentet tilbud fra fem firmaer. Tidligere indhentede overslag havde indikeret, at udstillingshallens pris ville være ca. 8,0 mio. kr., forbygning 4 mio. og udsigtstårn ca. 1,5 mio. samt eksterne arbejder ca. 1 mio. Da tilbudene blev åbnet, var hallens andel ca. 11,5 mio. incl. pilotering, forbygning 1,7 mio. og tårn 1 mio. samt eksterne arbejder ca. 1 mio. Da man altså havde 8 mio. i hånden plus et fast tilsagn på 2 mio. fra Ellerhammers fond, mente man nok, at det var forsvarligt at sætte halbyggeriet i gang. Men næsten samme dag meddelte advokaten for Ellehammers Fond, at man trak tilbudet tilbage, da der intet var på skrift fra Hans Ellehammer, og hvad han havde lovet mundtligt, kunne nu ikke bruges til noget. Da det er Vestjylland, gældsætter man sig ikke bare og lukker to år efter. Der har derfor været sonderet forskellige andre muligheder for finansiering, og ved et stort arbejde fra Samlingens formand og Skjerns borgmester er der fundet en model, der gør, at man starter med kun at bygge hallen til planlagt indvielse ; men der arbejdes på højtryk for at finde de sidste millioner (er der nogen, der kender en med en papkasse). Generelt Forsikringsdækning Det er nu endelig afgjort, at personer, der arbejder i FLYHIS regi, er dækket af Forsvarets forsikring. Formændene for de enkelte grupper skal hvert år udarbejde lister over disse personer. Ret til at føre MIL auto De personer, der er opført på forsikringslisterne, har denne ret. 22

23 Illustrationerne her giver en forestilling om, hvad der venter de besøgende, når museet i Stauning står fuldt udbygget Bestående haller med nuværende udstilling af fly. Den ny hal med de fly, der enten er klar til udstilling eller godt på vej til at blive det. 23

24 24

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 FLV Historiske Aktiviteter 2011 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri Foto på forsiden:

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 FLV Historiske Aktiviteter 2010 Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01 DRAKEN TEAM KARUP SÆSON 2014 SKUDT I GANG Sæson 2014 er nu godt i gang for Draken Team. Allerede den 11 januar løb vores første arrangement af stabelen. Michael van der

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 NY SÆSON I DRAKEN TEAM KARUP Efter en alt for lang og kedelig vinter er foråret nu så småt på vej. Dagene længes, temperaturen stiger og solen får stadig mere magt, det

Læs mere

Referat. Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004.

Referat. Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004. Referat Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004. Deltagere: AAA: Knud Jørgensen, - DFS: Ib Lødsen, - DFF: Carsten Jørgensen, - DASK: Karsten Thorsmark, - DVS: Magnus Pedersen, - DVS V: Christian

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2013-03 SAY CHEESE - PLEASE Kalenderen viser, at vi nu er i slutningen af november. Barometeret peger mest på blæst og regn og termometeret viser vedvarende lave temperaturer

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-02 DRAKEN TEAM KARUP PÅ AIRSHOW Et af årets store arrangementer - DANISH AIRSHOW - er nu afsluttet. Det blev en flot oplevelse - både for de mange besøgende - og de mange

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA.

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Velkommen til LSEFAA. 2 Deskfunktionen, LSEFAA hoveddør 3 Kursus- og konferencecentret. 4 Indkvartering og fritidsaktiviteter. 5 Køreteknisk anlæg... 6-7 Fritidsområdet.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK

Draken Team Karup. DTK NYT 2011-2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Draken Team Karup. DTK NYT - 2 AUGUST 40 ÅR I DANMARK Som omtalt i sidste nummer af DTK-NYT, kan vi i år fejre 40 året for AR-113 s ankomst til Danmark. Billedet, der denne gang pryder forsiden af bladet,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf.

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf. Kvalitet og service i top Forhandlerpriser Klargøring indvendig og udvendig Incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1600,- Stor bil kr. 1900,- Klargørring udvendig incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1100,- Stor bil

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Trisect Development s INDBO REGISTRERING VEJLEDNING

Trisect Development s INDBO REGISTRERING VEJLEDNING Trisect Development s INDBO REGISTRERING VEJLEDNING INDBO REGISTRERING HOLD STYR PÅ DIT INDBO Med Indbo Registrering får du et godt værktøj til at holde styr på dit indbo. Skulle du være så uheldig at

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Trofast til det sidste, næsten

Trofast til det sidste, næsten 1 2 3 Trofast til det sidste, næsten Så er den lille bil væk, lidt vemodigt men min almindelige Peugeot klarer jo turene som den gjorde før jeg fik den lille. Jeg havde på intet tidspunkt problemer med

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej 33 4140 Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM

FORMÅL L FOR SILLERUP MØLLEM SILLERUP MØLLE LAUGS 2014 Mølle folderen er til glæde for dig som mølle ven eller nyerhvervet medlem i et af møllens arbejdende mølle laug. Det er vigtigt at kende til møllens historie og de forskellige

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere