Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni."

Transkript

1 FLV Historiske Aktiviteter

2 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2005 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto på forsiden: Repræsentanter for pensionistgrupperne og andre involverede i det historiske arbejde fotograferet sammen med CH/FTK GM S. Østergaard Nielsen (SØL) under et møde i august i FLYHIS nye lokaliteter i Gedhus. Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni. 2

3 Som ny Chef for Flyvertaktisk Kommando har jeg meget hurtigt kunnet konstatere, at der i relation til det historiske arbejde i og omkring Flyvevåbnet hersker en meget høj grad af entusiasme, energi og gå på mod. Resultaterne af tusindvis af frivillige arbejdstimer bliver da også meget håndgribelige i denne tid. Fra mit kontor har jeg f.eks. pludselig udsigt til et nyt hangartelt til museumsfly, og forleden dag stødte jeg på en pensionistgruppe, der var i færd med at montere en flot renoveret T-33 ved Flyveskolen. At sikre de historiske værdier var i mange år ikke en højt prioriteret opgave for Flyvevåbnet. Men Flyvevåbnet har nu nået en alder, hvor kun et fåtal kan sige, at de har oplevet de første vanskelige år i værnets historie. Desuden er der sket og sker der så store ændringer i vores værn, at det er på høje tid at få sikret historien for eftertiden. Det lader sig kun gøre, fordi I frivillige bakker 100% op om de få medarbejdere, der at sat til at koordinere og løse denne opgave. En stor tak til jer alle for en fantastisk arbejdsindsats og nogle flotte resultater. God jul og rigtig godt nytår. S. Østergaard Nielsen (SØL) GM CH/FTK 3

4 et Flyvevåben i forandring Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling Seniorsergent L. SØE-JENSEN Som jeg omtalte i hæftet FLV Historiske Aktiviteter 2004 og på flere møder, ville 2005 være et år i forandring, og disse forandringer ville komme til at berøre os alle. Det kom til at holde stik, men man ryster jo ikke gamle smede. Jeg har flere gange spekuleret på, hvor I får jeres gå-på-mod fra, og jeg må sige, at der gik et lys op for mig efter at have læst bogen Hammerkasterne (dette nævnes ikke for at fremhæve Eskadrille 727 frem for andre). Den bruger heldigvis en del sider på at fortælle om opstarten på det hele, om hvordan I startede Flyvevåbnet med en hammer, et par bøjede søm og nogle gamle reservedelskasser og sidst, men ikke mindst, en ånd, der sagde, at dette skal bare lykkes. I dag, hvor omflytningerne har berørt os alle, kan jeg konstatere, at ånden lever videre. I har alle ved fælles indsats og ikke mindst ved stor velvilje fra cheferne samt de faste medarbejdere på flyvestationerne fået det hele til at gå op i en højere enhed. Næsten alle grupper er i 2005 kommet på plads, og ved chefernes mellemkomst ser det ud til at være nogle løsninger, der skulle kunne holde så langt ud i fremtiden, at vi kan nå vores målsætninger om renovering af fly og genstande samtidig med, at der er sikret lokaler til registreringsgrupperne, således at det arbejde, der pågår her, kan forsætte endnu længere ud i fremtiden - også efter at vi har stoppet renoveringerne. Som vi alle ved, skal Flyvestation Værløse lukke, men det siges, at der er god kontakt mellem kommunen og pensionistgruppen, så der findes nok en løsning også her. Gruppen i Skalstrup har fået nogle lokaler på Flyvestation Skalstrup. Håbet er, at de kan forblive der, også efter at det hele er 4

5 overtaget af Lægekorpset; det vil vi arbejde for. I den museale verden er det stadig målet, at den skal vi alle til fest, hvor I er æresgæsterne. På denne dag skulle vi gerne kunne slå portene op til Flyvevåbenmuseet i Stauning, en udstilling, som jeg håber på, at vi som aftalt får færdiggjort og sat op til gavn for de kommende generationer - et sted, hvor vi fortæller vores fælles historie samtidig med, at udstillingen også skal vise det nye Flyvevåbnet, så vi kan hverve nye medarbejdere, så historien kan forsætte. Med ønsket om, at I må få glæde af at læse det efterfølgende, samt om, at vi kan holde dampen oppe i 2006, vil jeg endnu en gang takke for den hjælp I yder, også til Bent Aalbæk-Nielsen, der har gjort dette skrift muligt. Og så vil jeg gerne ønske jer alle og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 5

6 FLYHIS Som det har været tilfældet på stort set alle andre områder i Flyvevåbnet (FLV), har året 2005 også for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) stået i forandringens tegn. Som omtalt i bladet sidste år var jeg orienteret om, at Drift Divisionen ville blive nedlagt, og FLYHIS ville komme under LESEK. Da organisationsskemaerne blev tilgængelige, var FLYHIS imidlertid underlagt Niveau tre i FTK, nemlig det nye Stabs Støtte Element. Det var ikke helt optimalt, da det er på Niveau tre. Efter at der var orienteret om de problemer, dette indebar, blev FLYHIS igen af stabschefen placeret under LE- SEK, hvilket indebar, at vi som nye chef fik MJ O.S.Nielsen, der refererer direkte til stabschefen. Denne placering er optimal. Netop forandringerne har også lagt beslag på en meget stor del af de arbejdsmæssige ressourcer, som har været til rådighed. Det gælder ikke mindst for selve FLYHIS, som i årets løb har måttet flytte ud af HG25, og som står for at skulle forlade de ellers efterhånden velindrettede lokaliteter på FSN Karup og rykke uden for hegnet til den anden side af Herning-Viborg vejen i Gedhus området, hvor Samlingen nu får rådighed over seks gode depotbygninger med tilhørende kontorfaciliteter m.v. Vi håber i alt væsentligt at kunne være på plads her primo Der er gode forhold i de nye lokaliteter, og en del af FLYHIS mange effekter er allerede flyttet. 6

7 Men netop de meget omfattende omstruktureringer i FLV med sammenlægninger og nedlæggelser af enheder har samtidig gjort det utrolig vigtigt at kunne intensivere indsamlingen og registreringen af effekter og dokumentation. Målet er det helt klare, at mindst muligt af historien om dansk militær flyvning og om Flyvevåbnets indsats i mange sammenhænge går tabt. Det er da også gennem sideløbende med flytningerne - lykkedes at komme endnu et godt stykke på vejen mod dette mål. Det skyldes ikke mindst en fortsat meget positiv indstilling fra FTK og FMK - en indstilling, der i det daglige kommer til udtryk på mange forskellige måder. Men det skyldes også i høj grad FLYHIS s gode samarbejdspartnere, Thomas Pedersen (THM), medarbejdere og velvillige chefer i Flyvevåbnet, og sidst, men ikke mindst skyldes det de pensionistgrupper og andre og blandt dem også civile som folkene i Stauning, Opsund Ungdomsskole og Avedøre - som bruger en betydelig del af deres tid på det arbejde, som er helt afgørende for, at det, der ellers kun ville være døde og uinteressante samlinger, bliver til levende og spændende historie for vores samtid og for kommende generationer. For vores vedkommende i FLYHIS fik vi i begyndelsen af 2005 stablet en udstilling på benene, der blev brugt i forbindelse med FTK 50 års jubilæum. Den blev den vist til Dronningen, Forsvarsministeren og Forsvarschefen m.fl., og alle tilkendegav, at det var en fin og præsentabel udstilling. Også i den sammenhæng gælder det, at uden den viden, jeg får fra jer, samt uden jeres ildhu havde dette ikke kunnet lade sig gøre. Dronningen, Forsvarsministeren og Forsvarschefen så med interesse på FLYHIS udstilling ved FTK s 50 års jubilæum. Foto: FLV Fototjeneste 7

8 På ét punkt har FLYHIS måtte melde pas. Det er vores årlige tur. Jeg havde lavet et sats på en flyvetur med en af de nye C-130 Herkules som jeres belønning for det store arbejde, I lægger i FLYHIS; men det glippede. Der er kun tre stel, og de må siges at være taget i brug for alvor. Da vores tur ikke har nogen operativ værdi, og da ESK 721 flyver så meget, som de gør, glippede det altså i år; men har jeg valgt at prøve igen i 2006, og hvis det ikke kan blive flyvende i luften, bliver det flyvende på landevejen. Budget og personel FLYHIS har i 2005 haft et budget fra: * FTK på kr. Dette har skullet dække møder, maling til renoveringer, kontorhold, rejser o.s.v. Foruden dette dækkes udgifterne til FLYHIS bygninger, kørsel samt udgiften til de faste medarbejdere, som for nuværende er én SSG, én civil og én FSPC * FMK har i 2004 og 2005 givet kr. til hovedværkstedsarbejder. Leder FLYHIS har ansøgt om det samme budget i 2006, 2007 og 2008, da det snart kommer til at hedde Forsvarets Materieltjeneste. Dette gør, at det bliver fællesværns, hvilket indebærer, at vi må gøre opmærksom på vores projekter allerede nu. Beløbene skal bruges til: til opmaling af Sikorsky S-61A U-279 redningshelikopter i orange 70'er-look til museet i Stauning til opmaling af F-86 D Sabre på HVK/ÅLB, der renoveres af Ålborg pensionisterne, og som skal til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum til opmaling af F-100 D Super Sabre, der renoveres af Team Tordenjet, og som skal til udstillingen i Stauning Efter færdiggørelsen af disse projekter er vores målsætning om to perfekte fly af hver type nået. Til dette skal føjes, at flyene ved museet i Gedhus vil blive overhalet sideløbende. Registreringsarbejdet På et møde for de folk, der arbejder med registreringen af de mange effekter rundt på flyvestationerne, var der enighed om, at det edb-program, der er til rådighed for arbejdet, har sine mangler og begrænsninger. 8

9 SSG P.B.G. Nielsen fra KLCE Øst har set på programmet og mener, at han vil kunne forbedre det, så der bl.a. kan opnås forbedringer vedr. søgning, print og vedhæftning af fotos. Det vil i øvrigt blive undersøgt, om en sådan forbedring kan koordineres med det arbejde, der skal i gang for Tøjhusmuseet med udvikling af et helt nyt registreringsprogram. Det er besluttet, at der i FLYHIS s nye lokaliteter i Gedhus vil blive installeret en trådløs router, som bl.a. vil gøre det muligt at registrere effekter direkte på hylderne via en bærbar PC. Der vil blive arbejdet for, at alle pensionistgrupperne kan få adgang til Internettet, og at kommunikationen til dem og indbyrdes mellem dem kan effektiviseres ved hjælp af ensartede internetadresser. Tiltag i den museale verden I den museale verden er det ikke gået stille af. Som alle har kunnet følge det i dagspressen, er der en gruppe, der på Flyvestation Værløse ønsker at overtage de store hangarer, når basen er lukket, og omdanne disse til flyvemuseum. Der er imidlertid et problem: Selv om gruppen på Værløse skriver i dagspressen, at Flyvevåbnet har masser af genstande og fly til rådighed, holder det ikke helt. Alle de fly, som vi karakteriserer som Kategori 1 - d.v.s. dem, der altid skal opbevares inde - er alle udlånt til museer rundt om i landet, det være sig Teknisk Museum, Ålborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Stauning osv. Så for første gang i Flyvevåbnets historie kan vi sige, at alle Kat. 1-fly nu er garageret inde. De bliver vartet og vedligeholdt, og selvfølgelig agter Flyvevåbnet ikke at komme og fjerne noget fra museer, der har modtaget og fremvist det gennem adskillige år, set i lyset af, at der dukker et nyt tiltag op. Hvis der skal ske nogen omfordeling, hvis museet i Værløse bliver en realitet (får bygningsmasse, driftskapital, samt millioner til opbygning af udstilling), må disse omfordelinger ske efter konstruktive aftaler mellem den nye part og dem, der i dag fremviser de omtalte genstande i et samarbejde med Flyvevåbnet, der jo i sidste ende ejer flyene og genstandene. Samtidig må de på Værløse også være villige til at istandsætte og renovere nogle af de fly, som endnu mangler en kærlig hånd. På denne måde må det tilstræbes, at flest muligt bliver tilgodeset. I skrivende stund er der aftalt møde den i 9

10 Jonstrup, hvor formanden for Flyvevåbnets Museumskommission og Leder FLYHIS vil få en orientering af den nye gruppe, og i den forbindelse vil mulighederne fremadrettet blive drøftet.. Præsentation og udstillinger Igen i 2005 er et større antal effekter blevet spredt ud til forskellige institutioner rundt i landet. Det er med til at skabe et positivt image for Flyvevåbnet hos befolkningen. Det kan således nævnes, at Randers Flyveplads har fået imødekommet en anmodning om et Draken fly til låns som Gate Guard. Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg er tildelt en HAWK launcher med tre dummymissiler. Zeppelin Museet i Tønder har fået en landrover samt en Bofors L.60 og en L.70 til rådighed. Garnisonsmuseet på Bornholm har forespurgt om et Draken RF-35 fly til Gate Guard. Dette er imødekommet fra FLYHIS side, men en ansøgning om tilladelse til opstilling blev afslået af Bornholms kommune. En fornyet ansøgning til FLYHIS - denne gang fra Bornholms Tekniske Samling - er nu til behandling. Den Sikorsky S-61A helikopter, som til sin tid skal tilgå FLY- HIS, er efter ansøgning tildelt museet i Stauning. Der er her tale om en langtidsdisponering i lighed med, hvad der gælder for de andre tildelte fly og genstande. Via Tøjhusmuseet er en Draken F-35 indgået i en byttehandel med Det Tyske Flyvemuseum. Det private svenske flyvemuseum Svedino Air Museum har ansøgt om lån af en F-104 Starfighter til udstilling i deres nye hal. Efter samråd med Det Svenske Flyvemuseums direktør er denne ansøgning efterkommet. Indsamling og registrering af effekter Som nævnt indledningsvis er der fra FTK og det nedlagte KLG vist stor imødekommenhed over for FLYHIS s virksomhed. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved, at FTK og KLG som nævnt godkendte afgivelse af tre personer. Disse tre kunne derefter på fuld tid koncentrere sig om arbejdet med at registrere og indsamle effekter, dokumentation og enhedshistorie fra deres hidtidige tjenestesteder. Noget tilsvarende er der sket på Flyvestation Aalborg med en person i forbindelse med lukning og afvikling af ESK 726. Ved FMK 10

11 har der været afholdt møde, hvor medarbejderne blev opfordret til at indsamle og registrere genstande, effekter og skrivelser. I FMK er materielmester E. Sisbo udpeget til koordinator på vegne af FLY- HIS. Skrydstrup Her måtte pensionisterne, der mødes i organisationen Team Tordenjet, i løbet af 2004 rykke ud af de lokaliteter, som man hidtil havde haft til rådighed. I stedet har man fået tildelt en standplads i Hangar 1 samt en belægningsbygning, der tidligere havde været anvendt af ESK 662 som mandskabsbygning for de værnepligtige, og som stadig for en dels vedkommende anvendes af Hjemmeværnet til våbenkammer og omklædning. Også her har flytningen lagt beslag på en meget stor del af teamets arbejdsmæssige ressourcer, og den blev yderligere besværliggjort i ret betydelig grad, ved at den kom til at foregå i regnvejr. Team Tordenjet er delt op i to grupper: Historisk Samling (HISA) og Flygruppen. I den ny bygning blev der skabt mulighed for at indrette en kantine, hvor begge grupper kan mødes hver onsdag morgen til briefing/kaffe og gensidige informationer m.m., hvorefter Flygruppen kører til Hangar 1. Denne kantine med tilhørende køkken kunne første gang tages i brug den 6. oktober HISA-gruppen har desuden rådighed over et lokale på ca. 36 m2, der anvendes til kontor/administration med 2 computere til brug for registrering af modtagne museale genstande, en kopi- og en makuleringsmaskine samt diverse kontorartikler, tavler m.v. Dertil kommer 10 lokaler på hver ca. 12 m2, der er indrettet med reoler og skabe til opbevaring af diverse museale genstande. Og endelig skal det nævnes, at HISA-gruppen har adgang til meget fine vaske-, bade- og toiletforhold. I Hangar 1 har Flygruppen rådighed over ca. en fjerdedel af gulvarealet, hvilket vil sige ca. 285 m2, til brug for renovering af udfasede fly og flydele med henblik på udstilling. I tilknytning hertil har gruppen rådighed over et antal siderum og kontor, ligesom der er cafeteria samt vaske-, bade- og toiletforhold. I forbindelse med hangarhallen er der nu etableret en åbning med rulleport, som giver adgang til det tidligere instrumentværksted, hvor gruppen har etableret et maskinværksted på ca

12 Team Tordenjet er nu færdig med restaureringen af en T-33. Det er et godt eksempel på den meget høje kvalitet i de restaureringsarbejder, der foregår rundt i pensionistgrupperne. m2 til brug ved reparation af diverse flydele m.v. Trods det store arbejde med flytningen har der dog også været tid til at færdiggøre arbejdet med restaureringen af en T-33, som kunne køres til maler den 22. august Når den er færdig dér, vil den blive overført til Dansk Veteranflysamling i Stauning med henblik på at indgå i det kommende Flyvevåbenmuseum. Værløse Pensionisterne er flyttet fra Byg.67 i Nordlejren til Byg.152 i det sydlige område. Deres situation er imidlertid endnu ret uafklaret, idet de kun kan forblive i Byg.152 i de næste ca. 3 år, indtil det sidste af Flyvestation Værløse ventes afhændet. Der arbejdes på, at de derefter skal kunne få en mindre facilitet i Jonstrup-lejren til rådighed et klasseværelse på Flyvevåbnets Officersskole er således på tale. Billedet herunder fra Værløse giver egentlig et godt indtryk af situationen det sidste års tid hos pensionistgrupperne: Et næsten uoverskueligt flytterod. Dansk forsvars flystel nr må vente et stykke tid endnu på at blive gjort udstillingsværdigt. 12

13 Stemningen blandt Pensionistforeningens 174 medlemmer, hvoraf ca. 50 normalt mødes hver tirsdag, er naturligt nok præget af spørgsmålet: Hvad nu? Arbejdet med istandsættelse af Lynx helikopteren S-134, som er stel nr i det danske forsvar, har måttet stilles i bero; men man ser frem til forhåbentlig at kunne komme i gang med arbejdet på en Firefly, som man regner med at modtage fra Sverige. Dette er et fly, der er lånt af Dansk Veteranfly Samling i Stauning på langtid efter aftale direkte med Det Svenske Flyvevåbenmuseum. Efter istandsættelsen, der betales af museet i Stauning, tilgår det Flyvevåbenudstillingen. Aalborg Aalborg pensionisterne måtte sidste år indskrænke deres pladsforbrug ganske væsentligt; men de vil derefter kunne forblive i Hangar 61 i det næste års tid. Derefter ventes det, at de vil blive tildelt, hvad der svarer til en standplads i en anden facilitet på flyvestationen. Der er dog også - ved siden af flyttearbejdet - blevet tid og kræfter til at løse forskellige arbejdsopgaver. Således er den store opgave med at nedslibe og male den T-33 Silverstar, DT-497, som man fik til Aalborg i oktober 2004, nu afsluttet. Flyet er afleveret og blev den 4. oktober opsat ved Flyveskolen på FSN Karup på en søjle, der gratis er fremstillet til formålet af et hold smedelærlinge fra EUC Viborg som svendeprøve. Takket være pensionistgruppen på FSN Aalborg, som ses på billedet, og et hold smedelærlinge fra Viborg har Flyveskolen nu fået den helt rigtige Gate Guard. 13

14 Gruppen er derefter godt i gang med at lave pladearbejde på F-86 A-LE. Sidste år klargjorde folk fra gruppen en minitraktor, Bette Mads, til Forsvars- og Garnisonsmuseet, hvor den siden er brugt til at trække rundt med de to mini-starfightere R-723 og R-726. På et tidspunkt blev den ene vinge ved et uheld kørt af RT-726. Denne skade har gruppen repareret med aluminiumsplader leveret fra FSN Karup, hvorefter flyet nu atter er i tjeneste. Karup Efter små fem års arbejde var RF-84F Thunderflash projektet så langt, at flyet kunne præsenteres i forbindelse med en reunion den 28. maj i år - dog uden maling. Det ganske betydelige arbejde på malerværkstedet var man ved efterårets begyndelse klar til at tage fat på hos Danish Aerotech, som har stillet 175 arbejdstimer til rådighed til denne opgave. En stor hjælp i den forbindelse har man fået fra Ole Rossel, som har brugt ca. 800 arbejdstimer på fremstilling af detailtegninger. Efter færdiggørelsen af RF-84F Thunderflash flytter pensionisterne til FLYHIS s nye område i Gedhus. Det betyder, at al museumsaktivitet vedr. Flyvestation Karup derefter vil være samlet i Gedhus-området. Et nyt projekt, som man er gået i gang med, er klargøring af en DAF Fotobus, som skal udstilles sammen med Thunderflash en i det kommende Flyvevåbenmuseum i Stauning. Efter små fem års arbejde kunne RF-84F flyet omsider rulles ud og præsenteres i forbindelse med en reunion i maj. Endnu manglede dog den maling, der senere fuldendte projektet. 14

15 Det betyder en enorm gevinst for museet i Gedhus og ikke mindst for museets fly, at de nu kan komme i læ for vind og vejr i telthangaren. Gedhus-museet Museet havde i besøgende, hvilket må betragtes som meget fint. En hel del besøg af foreninger, skoler m.v. foregår uden for den normale åbningstid. Den gamle lade, der anvendes til udstilling, er blevet renoveret og lukket, og i forbindelse med det fik en del af området ved museet en ny asfaltbelægning, så det dermed blev forberedt til opsætning af to telthangarer - den ene er den, som man har fået overdraget fra materielmester E. Sisbo. Det har imidlertid vist sig at være meget arbejdskrævende, da mange dele er rustet sammen. Næste projekt fra pensionisterne i Karup er denne TF-100F Super Sabre cockpitsektion. Pensionisterne på Karup er gået i gang med at klargøre cockpitsektionen fra en TF-100F Super Sabre. Det er meningen, at den skal males i ESK 727-farver, og når den til sin tid er færdig, vil den blive opstillet i telthangaren. To af de fly, der hidtil har haft plads ved museet - en Gloster Meteor MK 8, B-491, og en T-33 Silverstar, DT er i meget dårlig stand, og de er derfor midlertidig fjernet. Det er planen, at de efter en grundig restaurering vil blive genopstillet. Det samme gælder den RF-84F Thunderflash, C-581, der tidligere har stået som Gate Guard ved Flyveskolen. 15

16 Desuden vil en fly-bugseringstrailer, som har været brugt i Flyvevåbnet i perioden , blive klargjort med den F-84G Thunderjet, der er blevet overdraget af Tøjhusmuseet. Det tableau, der dermed bliver skabt, og som vil vise, hvordan man transporterede fly i 1950'erne, vil også blive udstillet i Gedhus. Et ganske betydeligt arbejde med registrering af fotos og genstande foregår planmæssigt. Dertil kommer, at en del tid er brugt til deltagelse med udstillinger ved forskellige lejligheder som indvielse af Messe Nord efter renoveringen, på 50 års-dagen for kirkesalen og 50 års-dagen for FTK samt ved åbent hus på flyvestationen. Draken Team Karup Der er arbejdet på, at AT-158 samt A-113 kunne overdrages til Draken Team Karup med henblik på, at flyene atter kunne komme ud at flyve. Dette er imidlertid blevet afslået af FMK. Teamet har ca. 90 medlemmer, og der blev holdt Draken Meeting Day den 3. september. Luftforsvarets Veteraner En ny organisation er i år kommet med i arbejdet på at bevare Flyvevåbnets historie. Det er foreningen Luftforsvarets Veteraner (LUFTVET), hvis medlemmer har gjort tjeneste ved eller på anden måde haft tilknytning til den nu nedlagte Luftværnsgruppe på Flyvestation Skalstrup. Særdeles væsentligt for den ny forening er, at den har fået lokaler til rådighed på flyvestationen, hvor man kan mødes, og hvor der kan arbejdes med de mange opgaver, der kommer til udtryk gennem nedsættelsen af seks arbejdsudvalg: - Udvalg for registrering og beskrivelse af billeder, video m.v. - Udvalg for registrering og beskrivelse af materiel og effekter. - Udvalg for HAWK systemets vedligeholdelse på Stevnsfortet. - Udvalg for beskrivelse af Luftforsvarets historie. I september deltog LUFTVET i et åbent hus-arrangement på Stevnsfortet. 16

17 - Udvalg for arrangementer/aktiviteter. - Museumsudvalg. LUFTVET er stærkt engageret i arbejdet med et Koldkrigsmuseum på det tidligere Stevnsfort, og det er planen, at en HAWK eskadrille senest i juni måned 2006 skal være klar til at indgå i museet - helst på de arealer, hvor ESK 541 i sin tid var opstillet. Disse arealer ejes nu af Stevns kommune, hvor der endnu ikke er taget endelig stilling til, om de skal anvendes til Koldkrigsmuseets projekt. Foreningen har allerede budt både medlemmer og andre på en række arrangementer. Således aflagde man i dagene april besøg hos pensionistforeningerne på FSN Aalborg og Karup. I Aalborg besøgte man desuden Forsvars- og Garnisonsmuseet, og i Karup var der rundvisning på flyvestationen og i FLYHIS. 12. august holdt man høstfest, og den 4. september gennemførtes et åben hus-arrangement på Stevnsfortet i samarbejde med Østsjællands Museum og Koldkrigsmuseet. Gruppen i Stauning Efter at C-47 K-687 blev kørt ind i vores nye hangar i oktober 2004, er det gået stille og roligt, men godt fremad med at restaurere det gamle fly. Vi - en gruppe på ca. 10 mand - har fået alle løsdele, dvs. sideror, - højderor og motorskærme renset af for gammel maling m.m., store dele af kroppen er ligeledes blevet slebet af for løstsiddende maling, og alle day-glow felter er blevet slebet helt ned til den grønne maling. Det var et kæmpe arbejde at få det af; det var en form for coating, der var limet på, og først skulle coatingen varmes, så det kunne rykkes af, derefter skulle det udtørrede lim slibes af. Nu mangler vi så at få slebet kroppen af oppe omkring cockpittet og lidt bagud, men er løbet ind i et problem: vi mangler et stillads, så vi kan nå helt op på toppen af flyet - det er jo ret højt i den ende. Vi forventer at kunne male flyet lige før sommerferien. Det skal males i grønt med day-glow felter, altså ligesom da den blev udfaset fra Flyvevåbnet. Al maling er fremskaffet; den grønne maling bliver autentisk med den originale grønne, da farveprøver har været i Holland til analyse. Hovedvingerne ligger stadigvæk på FSN Karup. De vil ikke blive lavet, før vi er færdige med det, vi er i gang med nu. 17

18 Flyet skulle gerne være færdigt i september måned 2006, og tidsplanen holder indtil videre fint. En god ting ved det gamle fly er, at vi stort set ikke har fundet nogen form for korrosion - godt klaret af sådan et klenodie, som vi håber vil holde i mange år frem. Efterlysning: Skulle der være nogen, som kan undvære et stillads i ca. et ½ år, så må vedkommende gerne tænke på os. På "Jagergruppen Stauning"s vegne Bent Laursen, Aalborg Det koster ikke mindst masser af knofedt at få renset den gamle maling og dayglow af. Gruppen i Avedøre Det er gået støt og roligt frem med at overhale og samle de to Merlin motorer, hvoraf den ene efter færdiggørelse tilgår Teknisk Museum, og den anden forbliver i Avedøre udlånt af Flyvevåbnets Historiske Samling. Som det fremgår af fotografiet, bliver det som altid et flot stykke arbejde 18

19 Opsund Ungdomsskole Projekt Sikorsky S-55C Istandsættelsen af Sikorsky S-55 helikopter, halenummer S-884, er genstartet efter en pause i Status på flyet pr. november 2005: * reparationer foretaget (pladearbejde, opretning af buler og tidens tand ) * reservedele fremskaffet via Flyvevåbnets Historiske Samling, dog mangler stadig visse dele af instrumentering samt halerotor * motor adskilt, dele udskiftet, afrenset * flere afrensninger og affedtninger foretaget såvel ud- som ind vendigt * bemaling af visse dele af cockpit og kabine indvendigt * 1. grundmaling af fuselagen foretaget * haleparti og rotorblade ikke istandsat eller bemalet endnu. Der har været et generationsskifte på dette ungdomsskolehold, som nu tæller 7 unge og 4 voksne. Holdet arbejder fast hver tirsdag aften i værkstedet på Opsund skole, hvor Videbæk kommunale Ungdomsskole har til huse. Arbejdet fortsætter ind over vinteren og det tidlige forår, primært tirsdag aftener, men sidenhen inddrages også weekender i forbindelse med malearbejde. Dette projekt har en anden karakter end istandsættelsen af Meteor Mk. 8, B-499, som pågik i perioden S-884 er grundlæggende i bedre stand, og der er langt flere detaljer i restaureringsarbejdet, især hvad angår instrumentering og interiør. John Jensen Opsund Aircraft Display Team 19

20 Tøjhusmuseets FLV-historiske aktiviteter Ved et møde i Flyvevåbnets Museumskommission gav museumsinspektør Thomas Petersen fra Tøjhusmuseet en orientering om det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som man dér har gennemført eller er i gang med i relation til Flyvevåbnet. Med udgangspunkt i det aktuelle forsvarsforlig er der udarbejdet en plan for museets indsamling og dokumentation vedrørende Flyvevåbnet for perioden Der er gennemført en omfattende dokumentation og indsamling vedr. HAWK, og i den forbindelse har museet modtaget ganske meget materiel og et stort dokumentationsmateriale. Der er endvidere indledt en dokumentation og indsamling vedr. DEHAWK, og i den forbindelse har museet fået øremærket en del materiel med henblik på senere overdragelse, ligesom museet har gennemført en dokumentation af de sidste øvelsesaktiviteter med systemet. I forbindelse med lukningen af Kontrol- og Luftværnsgruppen har museet gennemført en begrænset indsamling primært af dokumentation til belysning af gruppens historie. I forbindelse med strukturtilpasningerne i luftrumskontrollen og herunder lukningen af KLC-Ø har museet indledt en indsamling og dokumentation af anlægget i Vedbæk. Museet har indledt et foreløbig begrænset indsamlings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med strukturtilpasningerne i F- 16 styrken, idet museets to øremærkede fly (E-024 og E-180) fortsat vil være i tjeneste. Disse to fly følges nu gennem bl.a. M-3 opgraderingen. Som led i museets arbejde omkring Flyvevåbnets løbende operationer er der gennemført en begrænset indsamling på stedet i forbindelse med Flyvevåbnets deltagelse i det baltiske afvisningsberedskab gennem detachementerne i Lithauen. Endelig skal det nævnes, at indsamling og dokumentation vedrørende S-61 helikopterne fortsætter som følge af forlængelsen af deres operationsperiode. Der er indledt en indsamling og dokumentation vedrørende Flyvematerielkommandoen, herunder også af hovedværksteds- og depotstrukturen med henblik på at sikre effekter og dokumentati- 20

21 onsmaterialer for eftertiden. Arbejdet omfatter endvidere en koordinering med Statens Arkiver vedrørende bevaringen af bl.a. tegningsmaterialer. Thomas Pedersen slog fast, at alt tegningsmateriale skal bevares, og han opfordrede til, at det i hvert fald foreløbig sker ved FLYHIS s foranstaltning. Når det drejer sig om ældre bygningstegninger, så opbevares de af Rigsarkivet, og tegninger fra perioden efter 1945 opbevares i digital form af Kulturarvstyrelsen. Men specielt for de ældre bygningers vedkommende mangler man oplysninger om, hvem der har brugt de forskellige bygninger og rum, samt om, hvad der er foretaget af ændringer. I øvrigt kunne Thomas Pedersen oplyse, at man fra Tøjhusmuseet forhandler med Kulturministeriet om at få den meget omfattende samling af dokumenter og billeder m.v. registreret samlet ved Det Kongelige Bibliotek. Det blev endvidere nævnt, at Rigsarkivet ikke vil opbevare havarirapporter, men at man kunne forestille sig, at disse scannes ind og gemmes elektronisk og i et vist omfang gøres tilgængelige på Internettet. Flyvevåbenmuseet i Stauning Ikke alt gik som planlagt, og dog Efter 2½ års forarbejde syntes alt at være klar til et startskud på det ny museum med et første spadestik den 4. oktober i år. Ganske vist havde Tøjhusmuseet - p.gr.a. ændrede udmeldinger fra Kulturministeriet - måttet trække sig som egentlig part i projektet med såvel økonomiske som personelmæssige bidrag; man er dog fortsat fuldt og helt med i planlægningsarbejdet og kommer med senere, når hallen er bygget, med både driftsmidler og ekspertise samt penge til formidling. Men i Dansk Veteranfly Samling var man i oktober i år nået så vidt, at der med støtte fra amt og kommune, tilskud fra diverse puljer og med eget indskud var skabt et økonomisk grundlag på mere end 8 mio. kr., hvortil kom et tilsagn om midler fra Ellehammers fond. Desuden kunne man konstatere, at det materiel og de effekter, som er planlagt at skulle indgå i udstillingen, i alt væsentligt var klar eller godt på vej til at blive det. Dansk Veteranflysamling har i følge kontrakten med Flyvevåbnet forpligtiget sig til at hu- 21

22 se og udstille flyene i en periode på 25 år. Herved har FLYHIS sikret, at flyene vartes på bedste måde mange år frem i tiden, og at der vil ske en formidling af Flyvevåbnets historie. Alt i alt betød det, at man nu kunne gå i gang med minimum 1. etape, der omfatter udstillingshallen. Indvielsesdatoen var fastsat til den 12. september 2006 på 100 års-dagen for Ellehammers første flyvning. Indbydelserne til det første spadestik var sendt ud. Men i ellevte time blev der givet midlertidigt startforbud. En hård fødsel Det, der skete i dagene omkring den 1. oktober var, at der var indhentet tilbud fra fem firmaer. Tidligere indhentede overslag havde indikeret, at udstillingshallens pris ville være ca. 8,0 mio. kr., forbygning 4 mio. og udsigtstårn ca. 1,5 mio. samt eksterne arbejder ca. 1 mio. Da tilbudene blev åbnet, var hallens andel ca. 11,5 mio. incl. pilotering, forbygning 1,7 mio. og tårn 1 mio. samt eksterne arbejder ca. 1 mio. Da man altså havde 8 mio. i hånden plus et fast tilsagn på 2 mio. fra Ellerhammers fond, mente man nok, at det var forsvarligt at sætte halbyggeriet i gang. Men næsten samme dag meddelte advokaten for Ellehammers Fond, at man trak tilbudet tilbage, da der intet var på skrift fra Hans Ellehammer, og hvad han havde lovet mundtligt, kunne nu ikke bruges til noget. Da det er Vestjylland, gældsætter man sig ikke bare og lukker to år efter. Der har derfor været sonderet forskellige andre muligheder for finansiering, og ved et stort arbejde fra Samlingens formand og Skjerns borgmester er der fundet en model, der gør, at man starter med kun at bygge hallen til planlagt indvielse ; men der arbejdes på højtryk for at finde de sidste millioner (er der nogen, der kender en med en papkasse). Generelt Forsikringsdækning Det er nu endelig afgjort, at personer, der arbejder i FLYHIS regi, er dækket af Forsvarets forsikring. Formændene for de enkelte grupper skal hvert år udarbejde lister over disse personer. Ret til at føre MIL auto De personer, der er opført på forsikringslisterne, har denne ret. 22

23 Illustrationerne her giver en forestilling om, hvad der venter de besøgende, når museet i Stauning står fuldt udbygget Bestående haller med nuværende udstilling af fly. Den ny hal med de fly, der enten er klar til udstilling eller godt på vej til at blive det. 23

24 24

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup

Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet har til huse på Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA) holder til i henholdsvis bygning 349 (BYG

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2011

Møde for arbejdsgrupperne 2011 I var der igen deltagelse fra FTK's ledelse i årets ledermøde. Men som det fremgår af billedet, var der denne gang endnu større deltagelse end tidligere. Til stede var nemlig foruden chefen GM Henrik Røboe

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B.

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B. FLV Historiske Aktiviteter 2004 1 . Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Flyvevåbnets Trykkeri, Karup

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2006. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B.

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2006. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B. FLV Historiske Aktiviteter 2006 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2006 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum

TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum JUBILÆUM 1992-2012 Flyvestation Skrydstrups gamle vartegn TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum Redaktion: Bent Erdland og Jørgen Thingvad Foto: Arno Dreyer Redigering og

Læs mere

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse 30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 137 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 FLV Historiske Aktiviteter 2010 Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

En moden dame på 40 år

En moden dame på 40 år Draken Team Karup. DTK NYT 2011-01 Marts En moden dame på 40 år I år er det 40 år siden, at det ene af vores fly, AR-113, for første gang satte hjulene på dansk jord. Vi har i arkiverne hentet lidt om

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 FLV Historiske Aktiviteter 2011 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2011 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri Foto på forsiden:

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01. 1 Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-01 DRAKEN TEAM KARUP SÆSON 2014 SKUDT I GANG Sæson 2014 er nu godt i gang for Draken Team. Allerede den 11 januar løb vores første arrangement af stabelen. Michael van der

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin.

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin. 9. september 2014 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Bygning og Design Sagsbehandler: Ulrik Abild, 41 20 67 00 Åbent magasin på Flyvestation Værløse Nationalmuseet udstiller løbende alene ca. 1

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho i september 2011 Til naboerne til Kåverbjerget! Fra pressen, forskellige informationsmøder i Sønderho og sandsynligvis fra byggepladsen ved Sønderho

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne.

Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne. Indretning af HSGT T-mek karosse fra 1960 `erne. Jeg vil her løbende fortælle lidt om hvad der sker med indretningen af denne telegrafmekanikerkarosse. Karossen er påmonteret et køretøj og står ude på

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT Keep them flying or at least running

DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT Keep them flying or at least running DRAKEN TEAM KARUP DTK NYT 2014-03 FLYVENDE VINGE? Billedet viser det demonterede styrbord yderplan fra AR-109. Som nogle af vore læsere helt sikkert husker, havde Draken Team lånt AR-109 ved Flymekaniker

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 NY SÆSON I DRAKEN TEAM KARUP Efter en alt for lang og kedelig vinter er foråret nu så småt på vej. Dagene længes, temperaturen stiger og solen får stadig mere magt, det

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget. Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle.

Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget. Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle. Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle. Lystanlægget i Holstebro har altid været byen åndehul, og

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf.

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf. Kvalitet og service i top Forhandlerpriser Klargøring indvendig og udvendig Incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1600,- Stor bil kr. 1900,- Klargørring udvendig incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1100,- Stor bil

Læs mere

Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog.

Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog. 1 Formanden har ordet Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog. VMJK har fået sin kaffe stue malet i en ny farve

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Referat. Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004.

Referat. Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004. Referat Af DFR-møde på KDA s sekretariat Den 19. juni 2004. Deltagere: AAA: Knud Jørgensen, - DFS: Ib Lødsen, - DFF: Carsten Jørgensen, - DASK: Karsten Thorsmark, - DVS: Magnus Pedersen, - DVS V: Christian

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015

Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015 Bestyrelsesmøde d. 22/06 2015 Tilstede: Anders, Petur, Carsten, Rasmus, Hanne, Annika, Mattias, Thomas, Fønss, Lykke. Referent: Annika Munch 1. Valg af referent til næste møde Hvis Hanne ikke er på ferie

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2015

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2015 FLV Historiske Aktiviteter 2015 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2015 Ansvarshavende redaktør: Chefsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Forsidebilledet: Gedhus Museets nye brandbil

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 F-35 BORGERMØDE Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 Koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, Forsvarsministeriet Der er truffet politisk

Læs mere

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke 2. januar 2012 Hermed nyhedsbrev fra Favrskov Idrætssamvirke. Nyhedsbrevet er forholdsvis kort og primært med indhold, kommentarer, holdninger samt INFO fra Favrskov

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Udarbejdet af 8.B 2006 OBS1:Skolens tilføjelser eller kommentarer til elevernes forslag til handleplan vil stå efter hvert punkt i kursiv. Vurderingsskema for den Psykiske arbejdmiljø

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Hovedsponsor............ 4 Guldsponsor.............

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011 Fælles info Fastelavn. Forrige mandag var der fastelavn! Her bringes lidt foto fra arrangementet. En helt særlig tak skal lyde til de mange forældre som bagte fastelavnsboller og til Schweizer Bageriet

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 6. oktober 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere