Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning"

Transkript

1 Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning Hent filer med kontoskema og kolonneformat Indlæsning af kontoskema Res_14 i Navision Stat Beskeder under indlæsning Indlæsning af kolonneformat K1_ Opdatering af kolonneformat så kolonne for 2013 også vises Tilpasning og kontrol af det indlæste kontoskema Tilknytning af analyse til kontoskema efter indlæsning Kontrol af kontoskemaets versionsnr Kontrol af opsætning af analyse Kontoskemaets opbygning og indhold Visning af kontoskema Udskrift af kontoskema Hvor findes resultatopgørelsen?

3 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_14 (og kontoskema Res_14_FIVU - målrettet Professionshøjskolerne) med tilhørende kolonneformat K1_2014 indlæses og anvendes i Navision Stat. Kontoskema Res_14 svarer til noterne 1 til 13 i resultatopgørelsen. Kontoskemaet udtrykker dermed institutionens driftsresultat og anvendes til udarbejdelse af resultatopgørelsen i årsrapporten. 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat Filerne indeholdende kontoskema Res_14 og kolonneformat K1_2014 vil være at finde på Admsys / Navision Stat under Dokumenter / Generelt / Årsregnskab Højreklik på dokumentnavnet og vælg Save Link As eller Gem link som Vælg at gemme filerne på et drev, som du har adgang til fra Navision Stat fx dit C-drev. 3

4 3 Indlæsning af kontoskema Res_14 i Navision Stat Kontoskema-filen indlæses via følgende menupunkt: Økonomistyring / Finans / Periodiske aktiviteter / Generel Data ind- og udlæsning / Ind- og Udlæs kontoskema Vælg først fanebladet Kontoskemanavn : Tjek at feltet Filter ud for Navn er tomt Vælg dernæst fanebladet Indstillinger : Sæt retning til Indlæs og klik på den lille knap med de tre prikker for at vælge fil og filplacering: 4

5 Klik på knappen Open for at indlæse. NB: Skoler der hostes hos bl.a. KMD skal være opmærksomme på, at C-drevet set fra Navision Stat hedder noget i stil med: C$ på Client (C:) 3.1 Beskeder under indlæsning I forbindelse med selve indlæsningen vil Navision Stat fremkomme med disse beskeder: Sig OK til denne besked. 5

6 Klik på Yes for at forsætte. Kontoskemaet er nu indlæst. 4 Indlæsning af kolonneformat K1_2014 Kolonneformatet, K1_2014, til brug for Res_14 skal indlæses separat via følgende menusti: Økonomistyring / Finans / Periodiske aktiviteter / Generel Data ind- og udlæsning / Ind- og Udlæs kolonneformat Vælg først fanebladet Kolonneformatnavn : Tjek at feltet Filter ud for Navn er tomt Vælg dernæst fanebladet Indstillinger : 6

7 Sæt retning til Indlæs og klik på den lille knap med de tre prikker for at vælge fil og filplacering: Klik på knappen Open for at indlæse. 4.1 Opdatering af kolonneformat så kolonne for 2013 også vises Kolonneformatet K1_2014 er opbygget, så kun én tal kolonne vises, nemlig den for Såfremt skolen ønsker at se tallene for 2013 regnskabsåret, kan en talkolonne for 2013 relativt nemt tilføjes. Menusti til opsætning af kolonneformat: Økonomistyring / Opsætning / Generelt / Kolonneformater 7

8 Find kolonneformat K1_2014 ved opslag i feltet Navn : Stil dig med markøren på linjen og tryk på knappen OK. Tjek, at du kan se kolonnerne, som vist i skærmbilledet herunder. Benyt Vis/Vis kolonner til at tilføje evt. manglende kolonner. NB: Vær opmærksom på, at to kolonner har et navn, der starter med Sammenlignings : Sammenligningsdatoformel Sammenligningsperiodeformel I det efterfølgende skal du anvende den kolonne, der hedder Sammenligningsperiodeformel. 8

9 Lav en ny række i kolonneformatet. Sørg for at følgende felter i den nye række har den korrekte værdi, jf. tabellen herunder: Felt Værdi Kolonnenr. 2 Kolonnehoved 2013 Kolonnetype Hele regnskabsåret Posttype Finansposter Beløbstype Nettobeløb Sammenligningsperiodeformel -1RÅ Eksempel: 5 Tilpasning og kontrol af det indlæste kontoskema Du finder det indlæste kontoskema via følgende menu: Økonomistyring / Finans / Analyse & rapportering / Kontoskemaer Kontoskema Res_14 indvælges ved at lave et opslag (F6) i feltet Navn : 9

10 Klik på OK for at vælge Res_ Tilknytning af analyse til kontoskema efter indlæsning Kontoskemaet for 2014 frigives i en version uden analyse. Skolen skal derfor selv efterfølgende tilknytte en analyse til det indlæste kontoskema. Dette gøres ved at lave et opslag i feltet Navn i kontoskemaet, så oversigten med kontoskemanavne vises: 10

11 Find kolonnen Analysenavn og lav et opslag her for tilgængelige analyser i regnskabet. Indvælg relevant analyse. 5.2 Kontrol af kontoskemaets versionsnr. Du har mulighed for at kontrollere, om du har seneste version af Res_14 i Navision Stat. På øverste linje i billedet for kontoskemaets opbygning står hvilken version, du arbejder med. Versionen herunder ses at være Ver38_111214, hvilket er den seneste version. 5.3 Kontrol af opsætning af analyse Brug af kontoskema Res_14 forudsætter en bestemt opsætning af den tilknyttede analyse. Således skal den anvendte analyse indeholde FORMÅL i Dimension 2-kode feltet: 11

12 Du finder skolens analyser via følgende menusti: Økonomistyring / Opsætning / Dimensioner / Analyser Faneblad: Dimensioner 6 Kontoskemaets opbygning og indhold Når du har indlæst kontoskemaet og tilføjet relevant analyse, kan du se nærmere på skemaets opbygning og indhold. Kontoskemaet Res_14 svarer til noterne 1 til 13 i resultatopgørelsen. Kontoskemaet udtrykker dermed institutionens driftsresultat. Du bør sikre dig at følgende kolonner er vist (Vis/vis kolonne): Rubriknr. Beskrivelse Sammentællingstype Sammentælling Formål Kode Sammentælling 12

13 Feltnavn Rubriknr. Beskrivelse Beskrivelse Et rubriknr. bruges som linjenummer. Hvis du skal lægge summen af flere linjer sammen anvendes rubriknummeret. Et eksempel er under overskriften Statstilskud, hvor der indgår 7 linjer som i linjen Statstilskud i alt lægges sammen. Her indtastes den beskrivelsestekst, der ønskes med på udskriften. Bemærk: Ønsker du en overskrift på rapporten tastes den i øverste beskrivelsesfelt. For at lave lidt luft mellem overskrift og kontoskemalinierne, kan det være en ide, at lade et par linier efter overskriften stå tomme. Sammentællingstype I dette felt kan der vælges mellem følgende sammentællingstyper: Kontosum: Summen bliver sammentalt på baggrund af de konti der er opsat i kolonnen sammentælling, hvor kontiene har kontotype konto i kontoplanen. SumSum: Summen bliver sammentalt på baggrund af de kontogrupper der er opsat i kolonnen sammentælling, hvor kontogrupperne har kontotype sum, til-sum eller fra-sum i kontoplanen. Formel: Summen beregnes ud fra beløbene i andre rubrikker i kontoskemaet. Sammentælling Her angives den eller de SKS konti, der er relevante. Bemærk: Står der et 4-cifret tal fx. 1018* betyder det at kontoskemaet medtager alle lokale konti for SKS kontoen 1018 uanset den fri specifikation. Du kan også vælge at angive en specifik finanskonto dvs (SKS 1018 og fri specifikation 10). Det er også i dette felt, at der kan opsættes en formel. Formlen beregner en total på baggrund af de linier, der er opsat med rubriknr. Formål Kode Sammentælling Her angives de CØSA formål, som er relevante. Bemærk: Som udgangspunkt er kontoskemaet født med de 4- cifrede CØSA formåls koder. Har du tilføjet ekstra cifre på formålskoderne, skal du ind og tilrette kontoskemaet 1. 1 Det anbefales at foretage tilretninger af kontoskemaet i en kopi af kontoskema Res_14 13

14 7 Visning af kontoskema For at få regnskabstallene vist på skærmen skal du trykke på knappen Skema og vælge oversigt : Herefter præsenteres regnskabstallene: 14

15 Oversigtsbilledet er bygget op med kontoskemahoved, hvor kontoskemanavn, kolonneformatnavn, datofilter og angivelse af et eventuelt budget fremgår. Derudover er der selve kontoskemalinjerne, som viser resultatet på baggrund af opbygningen af kontoskemaet. Du kan tjekke saldi i kontoskemalinjer ved at lave et opslag (F6) på de enkelte beløb. I kontoskemaoversigten tjekkes/tastes følgende: Datofilter (øverst): Angives som en vilkårlig dato i regnskabsåret Fx Kolonneformat (øverst): K1_ Udskrift af kontoskema Udskrift af tallene fra kontoskemaet kan ske både fra Designbilledet og fra Oversigtsbilledet. I Oversigtsbilledet vælges knappen Funktion og punktet Udskriv I Designbilledet vælges knappen Udskriv, hvorefter følgende billede fås: 15

16 Angiv eventuelle filtre eller udskriv som vist herover. Vælg om du vil udskrive til skærm (knappen Vis udskrift ) eller til printer (knappen Udskriv ). 8.1 Hvor findes resultatopgørelsen? Selve resultatopgørelsen finder du på side 3 i udskriften: Herfra kan tallene overføres til årsrapporten mm. 16

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel

Vejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Vejledning: Dataoverflytning Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Indledning Mange brugere har efterspurgt en kreditoroversigt, hvor adresse-oplysningerne fremgår. Fra kreditorstamkortet

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere