I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS"

Transkript

1 Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng Ompostering Løndele til ompostering Ompostering i SLS, sådan gør du Eksempel på ompostering med løndel

2 Side 2 af Kontostreng En kontostreng i SLS indeholder delregnskab, artskonto samt segmenterne 1-6. Derudover er også PKAT, KL og STIKO en del af kontostrengen (konteringstransaktionen), når du skal ompostere Delregnskab (registreringsenhed) Et delregnskab er en specifikation af bogføringskredsen. Denne specifikation har for udgifter og indtægters vedkommende en entydig reference til en underkonto i bevillingslovene/statsregnskabet. Delregnskaber i forskellige bogføringskredse tilhørende forskellige regnskabsførende institutioner kan godt referere til samme underkonto. Det er kun muligt at ompostere mellem delregnskaber, der refererer til samme underkonto og SE-nummer Artskonto Artskonto er en del af den statslige kontoplan og består af 4 cifre. Kontoen benyttes til registrering af statens ressourceforbrug. De to første cifre i Statens kontoplan (standardkontoen) medtages som oplysninger i bevillingslovene. Statens kontoplan anvendes til at angive hvorledes statens udgifter og indtægter fordeles på art. Heraf navnet artskonto. Der kan være bindinger i forhold til at ompostere mellem forskellige artskonti, idet fejlkonteringer vil medføre fejl i statsregnskabet. Segment 1-6 Hvor statens kontoplan danner rammer for den eksterne regnskabsaflæggelse (statsregnskabet), danner den interne kontoplan rammen for fremstilling af økonomiinformation til interne styringsformål. Segment 1-6 kan bruges til dette formål. Der er således intet til hinder for at ompostere frit mellem segmenterne i SLS. PKAT, KL og STIKO Da der i statsregnskabet (og forhandlingsdatabasen) skal kunne skelnes mellem lønninger til forskellige personalegrupper, må der kun omposteres med anførelse af PKAT, KL og STIKO.

3 Side 3 af Ompostering Ompostering i SLS sker normalt ved at tilbageføre en løndel med forkert kontering og anvise den med den korrekte kontering på den enkelte lønmodtager: Lønseddel U198 I enkelte tilfælde kan det være nødvendig at ompostere et beløb, der er sammensat at mange enkelte transaktioner. Til det formål er der oprettet en funktion i SLS. Vær opmærksom på at der kun kan omposteres beløb, indenfor samme PKAT, KL og STIKO for at sikre at data til statsregnskabet, forhandlingsdatabasen samt diverse uddata bliver korrekte. Der er oprettet løndele til brug for omposteringerne i denne funktion. For at sikre, at der ikke posteres forkert i statsregnskabet er der visse begrænsninger i brugen af disse løndele.

4 Side 4 af Løndele til ompostering Løndel 681. Primær artskonto 18.11: Denne løndel er den primære, hvis egentlig løn med eller uden bevillingstimer skal omposteres: Følgende konti kan benyttes: 18.11, 18.71, 18.72, 41.90, 43.10, 45.31, 46.43, 61.33, 61.50, og Der er begrænsning for artskonto 18.71, og 43.10, da disse skal anvendes med samme Til/Fra artskonto. Alt vedrørende refusion er samlet på løndel 687. Ufravigelig automatisk kontering vil fortsat ske for de følgende PKAT: Bevillingstimer kan ikke registreres, og løndel 681 skal anvendes: Pkat 81 = artskonto Særskilt vederlæggelse Pkat 91, 791 = artskonto Køb af tjenesteydelser i øvrigt Pkat 554, 560 = artskonto Understøttelsesordn., supp. ydelser og overførsler personer i øvrigt Pkat 567 = artskonto Omkostningsdækkende godtgørende tillæg og kontante godtg. Pkat 555 = artskonto Foretagne udlæg Pkat 799 = artskonto løn og overarbejde uden årsværk Løndel 683. Primær artskonto 18.31: Følgende konti kan benyttes: 18.31, 18.51, 41.90, 44.24, 45.31, 46.43, 61.33, og Denne løndel skal benyttes når overarbejde med bevillingstimer skal omposteres. Løndel 684. Primær artskonto 18.41: Følgende konti kan benyttes: 18.41, 41.90, 44.24, 45.31, 46.43, 61.33, og Denne løndel skal benyttes når over- og merarbejde uden bevillingstimer skal omposteres. Løndel 685. Primær artskonto 22.36: Følgende konti kan benyttes: 22.36, 41.90, 44.24, 45.31, 46.43, 61.33, og Denne løndel skal benyttes når omkostningsdækkende godtgørende tillæg og kontante godtgørelser skal omposteres.

5 Side 5 af 10 Løndel 686. Primær artskonto 97.50: Følgende konti kan benyttes: 11.50, 11.60, 11.80, 21.10, 22.10, 22.32, 22.80, 41.40, 41.90, 44.24, 45.31, 46.43, 61.33, og Denne løndel skal benyttes når omkostningsdækkende godtgørende tillæg og kontante godtgørelser, med eller uden bevillingstimer, skal omposteres. Løndel 687. Primær artskonto 61.70: Følgende konti kan benyttes: 18.21, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, og Denne løndel skal benyttes, når omposteringen vedrører refusioner, kompensationer og tilskud med eller uden bevillingstimer. Beskæftigelsesordninger og ansættelsesform 5 vil blive guidet til denne løndel. Ved benyttelse af konto og skal beskæftigelsesordning udfyldes. For øvrige nævnte konti ovenfor skal beskæftigelsesordning IKKE udfyldes. Løndel 688. Primær artskonto 18.81: Følgende konti kan benyttes: 18.81, 41.40, 41.90, 44.24, 45.31, 46.43, 61.33, og Denne løndel skal benyttes når pensionsbidrag skal omposteres. Løndel 690. Primær artskonto 97.50: Følgende konti kan benyttes: 18.16, 26.80, 61.11, 61.21, 61.33, 61.50, 61.55, 61.70, 77.95, 94.11, 95.11, og Denne løndel skal benyttes når ferie, morarenter og andet, skal omposteres. Løndel 1201 og løndel 1211 Artskonto 98.81: Disse løndele skal, udover løndelelene , benyttes, når der skal omposteres mellem delregnskaber. Konto anvendes ved mellemregning mellem flere delregnskaber fx ved overførsel af beløb fra et delregnskab til et andet delregnskab inden for samme bogføringskreds. Løndel 1201 danner automatisk løndel 1211, begge løndele vil blive konteret på Hvis løndel 1201 og 1211 ikke anvendes vil der i LØS-filen (U.914) blive dannet en fejlpostering på konto på begge delregnskaber, der omposteres imellem.

6 Side 6 af Ompostering i SLS, sådan gør du Tryk på ikonet og tryk på ny Der fremkommer et vindue, hvor du skal anføre: evt: lønnummer du kan godt ompostere uden lønnummer Finansår PKAT KL STIKO evt. bevillingslønramme Omposteringsløndel Beløb Timer Du skal anføre om beløb og timer skal krediteres eller debiteres den kontostreng du vil ompostere fra. Når du har udfyldt vinduet, skal du trykke på knappen behandl Du skal du først udfylde alle fra-oplysninger og derefter alle til-oplysninger.

7 Vær opmærksom på at taste alle relevante oplysninger Side 7 af 10 Eksempel nuværende kontostreng: Reg.nr ANSF besk.ord. artskto segm 2 segm 3 segm 4 (Beløb) Der skal omposteres til segm 2 = 148 Du skal indrapportere følgende: FRA (Debet): Reg.nr ANSF besk.ord. artskto segm 2 segm 3 segm 4 (Beløb) TIL (Kredit): Reg.nr ANSF besk.ord. artskto segm 2 segm 3 segm 4 (Beløb) Hvis du blot udfylder segm 2 vil du se følgende bogføring: Reg.nr ANSF besk.ord. artskto segm 2 segm 3 segm 4 (Beløb) NUV OMP OMP

8 Side 8 af Eksempel på ompostering med løndel 1201 Eksempel når du skal ompostere fra et delregnskab til et andet. Beløb kr, beløbet står pt. bogført på det forkerte delregnskab Kontering Fra Artskonto Fra Delregnskab Fra Segment Til Artskonto Til Delregnskab Til Segment Først indberetter du på den løndel, du ville normalt vil bruge til ompostering på samme delregnskab, i dette eksempel løndel 681.

9 Side 9 af 10 Når du har foretaget denne indberetning, vil du få følgende advarsel: Derefter indberetter du løndel 1201, som skal være identisk med din indberetning på løndel 681 men modsat ift. debet og kredit.

10 Altså hvis beløbet på løndel 681 står i kredit, så skal beløbet på løndel 1201 stå i debet. Side 10 af 10

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne

Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne Teknisk Notat Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på afstemningsprojekterne I år 2014 bogfører vi lønafstemningen per ressource i følgende entydigt definerede komponenter: Komponent Allokeringsdifference

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere