SKANDERBY KONFIG.PAK 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBY KONFIG.PAK 15"

Transkript

1 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe Resultatopgørelse Fra-sum Resultatopgørelse Omsætning Fra-sum Resultatopgørelse Omsætning Indland Konto Resultatopgørelse Salg INDLAND VARER INDLAND FULD Omsætning EU Konto Resultatopgørelse Salg EU VARER EU FULD Omsætning øvrige udland Konto Resultatopgørelse Salg UDLAND VARER UDLAND FULD Forsendelse salg indland Konto Resultatopgørelse Salg INDLAND FRAGT INDLAND FULD Forsendelse salg EU Konto Resultatopgørelse Salg EU FRAGT EU FULD Forsendelse salg Øvrige udland Konto Resultatopgørelse Salg UDLAND FRAGT UDLAND FULD Afregnet Bonus Konto Resultatopgørelse Salg DIVERSE FULD Periodesering omsætning Konto Resultatopgørelse Omsætning i ALT Til-sum Resultatopgørelse VAREFORBRUG Fra-sum Resultatopgørelse VAREKØB Fra-sum Resultatopgørelse Varekøb indland Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND VARER INDLAND FULD Aktivering varekøb indland Konto Resultatopgørelse Varekøb EU Konto Resultatopgørelse Køb EU VARER EU FULD Varekøb EU, Ydelser Konto Resultatopgørelse Køb EU YDELSER EU EU-YDELSER Aktivering varekøb EU Konto Resultatopgørelse Varekøb øvrige udland Konto Resultatopgørelse Køb UDLAND VARER UDLAND FULD Aktivering varekøb øvrige udland Konto Resultatopgørelse Kursdifferencer realiseret Konto Resultatopgørelse Kursdifferencer urealiseret Konto Resultatopgørelse Diverse varekøb indland Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Forsendelse varekøb indland Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND FRAGT INDLAND FULD Forsendelse varekøb EU Konto Resultatopgørelse Køb EU FRAGT EU INGEN Forsendelse varekøb øvrige udland Konto Resultatopgørelse Køb UDLAND FRAGT UDLAND INGEN VAREKØB I ALT Til-sum Resultatopgørelse VAREFORBRUG SALG Fra-sum Resultatopgørelse Vareforbrug indland Konto Resultatopgørelse Vareforbrug EU Konto Resultatopgørelse Vareforbrug øvrige udland Konto Resultatopgørelse Forsendelsesomk. Indland Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND FRAGT INDLAND FULD Forsendelsesomk. EU Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND FRAGT INDLAND INGEN Forsendelsesomk. øvrige udland Konto Resultatopgørelse Køb EU FRAGT EU INGEN Varelagerregulering Konto Resultatopgørelse IPO bidrag (indir. omkost) Konto Resultatopgørelse købsafvigelse (kostmetoede Standard) Konto Resultatopgørelse VAREFORBRUG SALG I ALT Til-sum Resultatopgørelse VARIALBEL FORBRUG Fra-sum Resultatopgørelse

2 20100 Hjælpematerialer Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Emballage Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Erstatning forsvunde varer Konto Resultatopgørelse Salg DIVERSE INGEN Arbejdstøj Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Gebyr Importtold Konto Resultatopgørelse Køb DIVERSE INGEN VARIABEL FORBRUG I ALT Til-sum Resultatopgørelse VAREFORBRUG I ALT Til-sum Resultatopgørelse DÆKNINGSBIDRAG Sum Resultatopgørelse GAGER Fra-sum Resultatopgørelse Gager Konto Resultatopgørelse Ledighedsdage 1,2 Konto Resultatopgørelse Feriepenge Konto Resultatopgørelse ATP Konto Resultatopgørelse Pensioner Konto Resultatopgørelse AES, FIB mv. Konto Resultatopgørelse Kørselsgodtgørelse Konto Resultatopgørelse Skattefrigodtgørelse Konto Resultatopgørelse GAGER IALT Til-sum Resultatopgørelse PERSONALEOMKOSTNINGER Fra-sum Resultatopgørelse Div. Personaleomkostninger m. moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Div. Personaleomkostninger u. moms Konto Resultatopgørelse Køb DIVERSE INGEN Medarb. telefoni&bredbånd Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND HALV Refusioner (sygedgp & lign.) Konto Resultatopgørelse Kursusudgift Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Interne møder Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Lønindbet. Gebyr Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Extern assistance Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT Til-sum Resultatopgørelse DRIFTSOMKOSTNINGER Fra-sum Resultatopgørelse SALGSOMKOSTNINGER Fra-sum Resultatopgørelse Demo produkter Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Foto Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Extern konsulentbistand Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Tryksager Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Reklameartikler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Annoncer salgsfremmende Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Messe omkostninger Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Repræsentationsomkostninger Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Rejser, ophold Danmark Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND KVART Rejser, ophold andet udland Konto Resultatopgørelse Køb UDLAND DIVERSE UDLAND INGEN Gaver Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND KVART Diverse salgsfremmende omk. Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD

3 27900 SALGSOMKOSTNINGER I ALT Til-sum Resultatopgørelse ADMINISTRATIONSOMK. Fra-sum Resultatopgørelse Forsikring Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Kontingenter og abonnementer m.moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Revisor Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Ekstern konsulentassistance Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Advokat Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Retsags omkostninger Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Telefon Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Faglit./Tidsskrifter/Aviser Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Kontorartikler og Kontorhold Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD EDB opsætning, Hotline Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Porto Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Gebyr bank etc. Konto Resultatopgørelse Småaktiver U.kr Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD EDB U.kr Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Småaktiver rep. og vedligehold Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Online / Website Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Hosting, IT licenser opdat Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Diverse adm.omk. m. moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Diverse adm.omk. u. moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN ADM. I ALT Til-sum Resultatopgørelse HUSLEJE OG LOKALEOMK. Fra-sum Resultatopgørelse Husleje Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Fællesudgifter Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Lokaleomkostningern m. moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Lokaleomkostninger u. moms Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN HUSLEJE OG LOKALEOMK. I ALT Til-sum Resultatopgørelse AUTODRIFT Fra-sum Resultatopgørelse Leasingudgift varebiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Brændstof varebiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Rep. & vedl. varebiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Forsikring & vægtafg.varebiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Brændstof personbiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Rep. & vedl. personbiler Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN Forsikring & vægtafg.personbil Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND INGEN AUTODRIFT I ALT Til-sum Resultatopgørelse DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT Til-sum Resultatopgørelse RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Til-sum Resultatopgørelse EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER-UDGIFTER Fra-sum Resultatopgørelse Advokat omkostninger Konto Resultatopgørelse Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Ekstraordinære indtægter Konto Resultatopgørelse Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD

4 39900 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER-UDGIFTER I ALT Til-sum Resultatopgørelse AFSKRIVNINGER Fra-sum Resultatopgørelse Afskrivninger Konto Resultatopgørelse Afs.afskrivn. Konto Resultatopgørelse Tab på debitorer Konto Resultatopgørelse Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Hensat tab på debitorer Konto Resultatopgørelse AFSKRIVNINGER IALT Til-sum Resultatopgørelse RESULTAT FØR RENTER Sum Resultatopgørelse RENTE UDGIFTER-INDTÆGTER Fra-sum Resultatopgørelse Renteudgifter, bank/giro Konto Resultatopgørelse Andre renteudgifter Konto Resultatopgørelse Renteindtægter Konto Resultatopgørelse Renteindtægter debitorer Konto Resultatopgørelse Salg DIVERSE INGEN Rykkergebyrer debitorer Konto Resultatopgørelse Salg DIVERSE INGEN Kursgevinst/tab bank konti Konto Resultatopgørelse Øredifferencer Konto Resultatopgørelse RENTE UDGIFTER-INDTÆGTER I ALT Til-sum Resultatopgørelse DRIFTSRESULTAT IALT Sum Resultatopgørelse Skat af årets resultat Konto Resultatopgørelse Regulering udskudt skat Konto Resultatopgørelse Regulering tidligere år Konto Resultatopgørelse ÅRETS RESULTAT Sum Resultatopgørelse Balance Fra-sum Balance AKTIVER Fra-sum Balance ANLÆGSAKTIVER Fra-sum Balance IMMAT. ANLÆGSAKTIVER Fra-sum Balance LICENSER Fra-sum Balance Tilgang Licenser Konto Balance Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Akk. afskrivninger Licenser IT Konto Balance LICENSER IT IALT Til-sum Balance IMMAT. ANLÆGSAKTIVER I ALT Til-sum Balance MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Fra-sum Balance EDB Fra-sum Balance Tilgang EDB Konto Balance Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Afgang EDB Konto Balance Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Akk. afskr. EDB Konto Balance EDB I ALT Til-sum Balance INVENTAR Fra-sum Balance Tilgang Inventar Konto Balance Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Afgang Inventar Konto Balance Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Akk. afskr. inventar Konto Balance INVENTAR I ALT Til-sum Balance

5 67500 BILER Fra-sum Balance Tilgang Biler Konto Balance Køb INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Afgang Biler Konto Balance Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Akk. afskr. Biler Konto Balance BILER I ALT Til-sum Balance MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Til-sum Balance FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Fra-sum Balance Aktier Konto Balance Obligationer Konto Balance Pantebreve Konto Balance FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT Til-sum Balance ANLÆGSAKTIVER I ALT Til-sum Balance OMSÆTNINGSAKTIVER Fra-sum Balance VARELAGER Fra-sum Balance Varelager, Råvarer Konto Balance Varelager, Færdigvarer Konto Balance Varer i udlån Konto Balance VARELAGER IALT Til-sum Balance TILGODEHAVENDER Fra-sum Balance DEBITORER Fra-sum Balance DebitorsamleKonto, Indland Konto Balance DebitorsamleKonto, EU Konto Balance DebitorsamleKonto, Øvrige udlang Konto Balance DEBITORER I ALT Til-sum Balance ANDRE TILGODEHAVENDER Fra-sum Balance Forudbetaling debitorer indland Konto Balance Salg INDLAND DIVERSE INDLAND FULD Forudbetaling Debitorer udland/eu Konto Balance Salg DIVERSE INGEN Div. Tilgodehavender Konto Balance Depositium husleje Konto Balance Periodisering Konto Balance ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT Til-sum Balance TILGODEHAVENDER I ALT Til-sum Balance LIKVIDE MIDLER Fra-sum Balance Kassekredit Konto Balance Valuta konto Konto Balance Firma betalingskort Konto Balance Kassebeholdning Konto Balance LIKVIDE MIDLER IALT Til-sum Balance OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Til-sum Balance AKTIVER I ALT Til-sum Balance PASSIVER Fra-sum Balance EGENKAPITAL Fra-sum Balance

6 78100 Aktiekapital Konto Balance Overkurs ved emission Konto Balance Overført overskud Konto Balance Udbytte Konto Balance Foreslået udbytte for året Konto Balance EGENKAPITAL IALT Til-sum Balance HENSÆTTELSER Fra-sum Balance Investeringsfondshenlæggelser Konto Balance Udskudt skat Konto Balance Hensat til tab debitorer Konto Balance HENSÆTTELSER I ALT Til-sum Balance GÆLD Fra-sum Balance LANGFRISTET GÆLD Fra-sum Balance Realkredit Konto Balance LANGFRISTET GÆLD I ALT Til-sum Balance KORTFRISTET GÆLD Fra-sum Balance KREDITORER MV. Fra-sum Balance Varekreditorer Konto Balance Omkostningskreditorer Konto Balance Periodesering Konto Balance Diverse skyldige poster Konto Balance Skyldig selskabsskat Konto Balance KREDITORER MV. I ALT Til-sum Balance MOMS Fra-sum Balance SKYLDIG MOMS Fra-sum Balance UDGÅENDE MOMS Fra-sum Balance Udgående moms (salg indland) Konto Balance Indg. moms tab debitorer Konto Balance Udg. moms omv.bet.pligt (salg) Konto Balance Skyldig importmoms EU Konto Balance Skyldig importmoms øvrige udland Konto Balance skyldig omvendt bet.pligt(køb) Konto Balance UDGÅENDE MOMS I ALT Til-sum Balance INDGÅENDE MOMS Fra-sum Balance Indgående moms (køb Indland) Konto Balance Indgående moms varekøb EU Konto Balance Indgående moms ydelser EU Konto Balance Indgående moms varekøb Øvr.udland Konto Balance Indg.moms omvendt bet.pligt DK Konto Balance INDGÅENDE MOMS I ALT Til-sum Balance El-afgift Konto Balance Co2 afgift Konto Balance

7 84900 SKYLDIG MOMS I ALT Til-sum Balance Skyldig moms Konto Balance Momsafregning Konto Balance MOMSSTATUS Til-sum Balance SKYLDIG SKAT MM Fra-sum Balance Skyldig A-skat Konto Balance Skyldig AM-bidrag Konto Balance Skyldig SP-bidrag Konto Balance Skyldig ATP Konto Balance Skyldig løn Konto Balance Skyldige feriepenge Konto Balance Afsat skyldig feriepenge Konto Balance Skyldig feriepenge Feriekonto Konto Balance SKYLDIG SKAT MM IALT Til-sum Balance KORTFRISTET GÆLD I ALT Til-sum Balance GÆLD I ALT Til-sum Balance PASSIVER IALT Til-sum Balance Balance Sum Balance

8 msproduktbogf.gruppe

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM Nyborg Sejlforening Griffensund 15 58 Nyborg Regn$kab: NSF 2AM Side 1 NSF 214 Indtægter ialt 2At4 287.28'1 2L3 RESULTAT PRII4JIR DR]F'T -93. RESUTTAT EFTER SAMLET RESULTAT AFSKR. OG RENTER -3. 3BB 3.388

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere