Direktebusser på Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktebusser på Sjælland"

Transkript

1 Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Dokument nr P Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MKS MIRI MKS

2 2 / 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Koncept 4 3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet 6 4 Alternativ 2 - Sjællandsnet Alternativ 3 - Hovedstadsnettet 10 6 Trafikale og økonomiske konsekvenser 61 Drift Passagergrundlag Anlæg 13

3 3 / 13 1 Indledning Dette notat præsenterer en idéskitse for tre alternativer af højklassede net af direktebusser på Sjælland og i hovedstadsområdet De foreslåede net er hver for sig - eller i kombination - tænkt som et markant bidrag fra bustrafikken til at løfte en større andel af den samlede persontransport På Sjælland og især i hovedstadsområdet er der trængsel og markante forsinkelser for vejtrafikken Den kollektive trafik er udfordret af vigende passagertal og uregelmæssig drift på jernbanen Erfaringer fra Stockholm og Oslo viser, at netop direkte- og langtursbusser kan øge den kollektive trafiks dækning af pendlingstrafikken mv i oplande til store byer På Sjælland kan direktebusser give en række fordele: Udgøre et synligt og effektivt alternativ til pendling i bil (busserne kører på motorveje og så vidt muligt med høj fremkommelighed i nødspor) Etablere tilbud for rejsende, der i dag mangler direkte transportmuligheder med det nuværende trafikudbud (et sammenhængende net) Afhjælpe jernbanens flaskehalse (flere siddepladser på hårdt belastede strækninger) Kan sættes i drift med kort varsel (modsat jernbanens længere analyse- og anlægsperioder) Kan være forløber for jernbaneprojekter og afvikles enkelt ved opstart af ny jernbanedrift (her-og-nu løsning/tilbud til de rejsende) Kørsel på motorveje og i nødspor giver sammen med lokale fremkommelighedstiltag en høj hastighed over længere afstande (et reelt alternativ til biltrafikken) Høj frekvens og dækning hele driftsdøgnet (fleksibilitet og robusthed over for de rejsendes behov) Parkér & Rejs anlæg med god adgang for vejtrafikken gør det enkelt for bilister at vælge direktebusserne på en del af rejsen Gode omstigningsmuligheder til banenettet giver sammenhæng med det nuværende udbud af højklasset kollektiv trafik Højklasset supplement til den nuværende togtrafik hvor den kollektive trafik kan øge sine markedsandele Listen udpeger de mest oplagte fordele for de rejsende Ambitionen skal være at opnå en større samlet andel af rejsende med kollektiv trafik til gavn for trafikafviklingen generelt Hvis dette lykkes, vil der på sigt ligge en række afledte fordele relateret til fremkommelighed, trængsel, miljø osv I "Projekt Trængsel" (Transport og Energiministeriet, 2004) blev der fundet indikationer på, at en begrænsning af vejtrafikomfanget på (dengang) ca 10 % ville kunne reducere de daglige forsinkelser for vejtrafikken i hovedstadsområdet markant Trafikarbejdet er vokset siden Alt andet lige kræver det i dag en større reduktion af trafikken for at reducere forsinkelserne markant Det samfundsøkonomiske tab fra trængsel alene i hovedstadsområdet blev dengang opgjort til ca 5,6 mia kr årligt

4 4 / 13 Overvejelser der også inddrager trafikale og samfundsøkonomiske aspekter kan tages i betragtning ved vurdering af forrentningen af investering i bedre fremkommelighed for eksempelvis direktebusser Analyserne, der ligger til grund for denne idéskitse, kan ikke bære et skøn på de samfundsøkonomiske gevinster Dette kan indgå i en nærmere kvalificering af de trafikale og økonomiske konsekvensvurderinger af de opstillede alternativer 2 Koncept I denne idéskitse er direktebusserne baseret på følgende koncept: Målgruppen er pendlere og uddannelsesrejsende i spidsperioderne og fritidsrejsende i øvrige perioder Drift hele dagen (kl 05-24) Høj frekvens morgen og eftermiddag (½-times drift på Sjælland, 20 min drift i hovedstadsområdet og til/fra Næstved) Få stop: Opsamling i endepunkter ved station og P&R-anlæg, derefter direkte kørsel med få stop ved udvalgte, større byer Høj rejsehastighed muliggjort af få stop, fremkommelighedstiltag og kørsel i nødspor på belastede motorvejsstrækninger Takstsystem baseret på DSB's takster Materiellet skal følge grundideen bag det udbudte net Busser i luksusklassen med fuldt komfortudstyr, TV, radio og internetadgang skal give passagererne en attraktiv og behagelig start og slutning på deres rejse Passagererne skal kunne starte eller slutte arbejdsdagen med netadgang fra deres bærbare pc Alle skal kunne læse dagens gratisaviser og følge nyhederne på TV eller i radioen Realtidsinformation om korresponderende trafik ved næste stop skal begrænse skjult ventetid og øge enkelheden

5 5 / 13 Figur 1 Eksempel: Nødsporskørsel med direktebus i Stockholm Til venstre eksempler på luksusbusser (Setra, Volvo og Scania) Herunder er de tre alternativer kort beskrevet De kan implementeres uafhængigt af hinanden eller i kombinationerne 1+3 eller 2+3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet, Falster og Møn (30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet mellem kl 05-24) Der køres på den nuværende infrastruktur (dvs ingen investeringer i fremkommelighedstiltag på strækninger og i kryds) Nettet styrker dårlige eller manglende forbindelser i det nuværende kollektive transportudbud Korridorerne strækker sig over længere afstande med opsamling / afsætning i endepunkterne og kun få stop undervejs Det er målet at holde en høj rejsehastighed og via kørsel på feks motorveje at være et synligt og effektivt alternativ til biltrafikken Busnettet giver ikke direkte adgang til Københavns centrum, men forbindelse til Køge/Ølby, Høje Taastrup, Ballerup og Lyngby Alternativ 2 - Sjællandsnet + Udbygning af alternativ 1 med forbindelser til Ørestad og Kastrup Lufthavn (30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet mellem kl 05-24) Investering i bedre fremkommelighed på Køge Bugt Motorvejen og O4 via befæstede nødspor I Københavnsområdet suppleres med yderligere prioritering på strækninger og i kryds Konceptet er beslægtet med elementer fra "Timeekspressen" i Oslo-regionen, hvor 14 ruter i dag kører med overskud Alternativ 3 - Hovedstadsnettet Højfrekvent betjening i hovedstadsområdet med direkte kørsel til Københavns centrum (20 min drift kl 05-24) Dette alternativ kræver høj fremkommelighed med kørsel i nødspor på en række af dagens mest belastede indfaldsveje til København, og er således betinget af feks trængselsafgifter for biltrafikken eller udbredte fremkommelighedstiltag Konceptet indeholder elementer beslægtet med det styrkede kollektive trafikudbud i Stockholm i forbindelse med trængselsskattens indførelse

6 6 / 13 3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet 1 2 Nyk Sj Skodsborg Lyngby DTU 3 Holbæk Ballerup Kalundborg Høje Taastrup 4 Sorø Ringsted Ølby Køge 5 Slagelse Fuglebj Haslev 6 Skælskør Næstved Rønnede Præstø 7 Vordingborg Stege Nyk F Figur 2 Alternativ 1 - Sjællandsnettet Højklasset busnet med 7 ruter på Sjælland inkl øer

7 7 / 13 Sjællandsnettet består af 7 regionale busruter, der kører direkte mellem både de mellemstore og store byer på Sjælland Rute 30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet kl Stege - Vordingborg - Næstved - Slagelse - Kalundborg 2 Nykøbing F - Vordingborg - Rønnede - Haslev - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 3* Næstved - Ringsted - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 4 Skælskør-Slagelse-Sorø-Holbæk-Nykøbing Sj 5 Slagelse - Sorø - Ringsted - Ølby 6 Skælskør - Fuglebjerg - Sorø - Ringsted - Ølby 7 Stege - Præstø - Rønnede - Haslev - Ølby *20 min drift i myldretid I hver by er der typisk et par stoppesteder Nettet giver i forhold til dagens situation kortere rejsetider for passagererne og det reducerer antallet af skift på den kollektive rejse Velplacerede og effektive "Parkér & Rejs" anlæg skal give bilister god adgang til nettet Herunder er listet 5 eksempler på markante forbedringer i forhold til dagens kollektive trafikudbud: Direkte fra Køge til Ballerup på 56 minutter (nu 70 minutter og et skift) Direkte forbindelse mellem Næstved og Kalundborg på 80 minutter (nu minutter) I dag er der kun få direkte afgange, hvorved de fleste ture vil inkludere skift Ruten giver også direkte forbindelse mellem Næstved og Slagelse på 42 minutter (nu 56 minutter, dog alternativt med tog og skift i Ringsted på 44 min) Direkte fra Køge til Ringsted på 29 minutter (nu 48 minutter) Direkte forbindelse mellem Nykøbing Falster og Køge på 80 minutter (nu 100 minutter med skift undervejs) Direkte forbindelse mellem Køge og Skælskør på 73 minutter (nu minutter) De årlige bruttoudgifter 1 til drift af Sjællandsnettet er estimeret til ca 130 mio kr 1 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

8 8 / 13 4 Alternativ 2 - Sjællandsnet Nyk Sj Skodsborg Lyngby DTU 3 Holbæk Ballerup Kalundborg Høje Taastrup Lufthavnen 4 Roskilde Ørestad Sorø Ringsted Ølby Køge 5 6 Slagelse Skælskør Fuglebj Næstved Haslev Rønnede Præstø Nødsporskørsel: - Køge Bugt - O4 - Holbæk MV - Amager MV - Øresunds MV 7 Vordingborg Stege 8 Nyk F Figur 3 Alternativ 2 - Sjællandsnet + Højklasset busnet med 8 ruter på Sjælland inkl øer Fremkommelighedstiltag på stærkest belastede strækninger (nødsporskørsel på motorveje)

9 9 / 13 Sjællandsnet + består af 8 regionale busruter, der kører direkte mellem både de mellemstore og store byer på Sjælland I forhold til Sjællandsnettet betjener Sjællandsnet + også Ørestad og Københavns Lufthavn med de linier, der i Sjællandsnettet har endestation i Ølby Hertil kommer tilføjelsen af en rute mellem Holbæk og Københavns Lufthavn Rute 30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet kl Stege - Vordingborg - Næstved - Slagelse - Kalundborg 2 Nykøbing F - Vordingborg - Rønnede - Haslev - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 3* Næstved - Ringsted - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 4 Skælskør-Slagelse-Sorø-Holbæk-Nykøbing Sj 5 Slagelse - Sorø - Ringsted - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 6 Skælskør - Fuglebjerg - Sorø - Ringsted - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 7 Stege - Præstø - Rønnede - Haslev - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 8 Holbæk - Roskilde - Høje Taastrup - Ørestad - Københavns Lufthavn *20 min drift i myldretid Nettet drager nytte af nødsporskørsel på motorveje med fordele for rejsetiden Dette er beslægtet med Timeekspressen ved Oslo Nødsporskørslen forkorter rejsetiden yderligere for passagererne og nettet reducerer - ligesom Sjællandsnettet - antallet af skift på den kollektive rejse Også her skal velplacerede og effektive "Parkér & Rejs" anlæg give bilister god adgang til nettet Rejsetiden mellem Køge og Ballerup reduceres fra 70 minutter til 44 minutter Det er en yderligere reduktion på 12 minutter i forhold til Sjællandsnettet på denne strækning Direkte fra Køge til Lufthavnen på 42 minutter (nu minutter) eller Køge-Ørestad på 37 minutter (nu 60 minutter) Rejsetid Stege - Ølby er på 70 minutter (nu 100 minutter) Derudover er der i dag et tvunget skift, hvilket en direktebus vil spare passagererne for Ny direkte forbindelse Holbæk - Københavns Lufthavn via Roskilde mm Ruten er konkurrencedygtig med toget og kan spare nuværende skift Direkte forbindelse mellem Vordingborg og Ballerup, der kan tilbagelægges på 85 minutter (nu 100 minutter) Dermed spares både tid og skift for passagerer rejsende på denne strækning De årlige bruttoudgifter 2 til drift af Sjællandsnet + er estimeret til ca 160 mio kr 2 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

10 10 / 13 5 Alternativ 3 - Hovedstadsnettet 9 Hørsholm 10 Jyllinge Slangerup Ganløse Allerød Trørød Bistrup Nærum Søllerød Brede Trængselsafgifter Nødsporskørsel: - Køge Bugt - Holbæk MV - Fr Sund MV - O4 - Hillerød MV - Helsingør MV - Amager MV - Øresunds MV 11 Smørum Ovre Skovlunde Herringløse Ågerup Sengeløse Veddelev København 12 Vindinge Torslunde Tune 13 Karlslunde Jersie Bjæverskov Figur 4 Alternativ 3 - Hovedstadsnettet Kan etableres selvstændigt eller indgå som supplement til alternativ 1 eller 2 (Sjællandsnettet / Sjællandsnet +) Sjællandsnet + udvides med adgang til Københavns centrum Forudsætningen er markant øget fremkommelighed vha nødsporskørsel suppleret med feks en situation med trængselsafgifter i København

11 11 / 13 Hovedstadsnettet består af 22 direkte busruter, der giver højfrekvent adgang til København under forudsætning af høj fremkommelighed på de benyttede veje Dette alternativ kan feks være tæt forbundet med indførelse af trængselsafgifter i København Hovedstadsnettet er beslægtet med direktebuskonceptet i Stockholm, som blev indført i forbindelse med trængselsskatten Rute 20 min drift i tidsrummet kl Helsingør-korridoren (5 linier) 2 Hillerød-korridoren (4 linier) 3 Frederikssund-korridoren (4 linier) 4 Roskilde-korridoren (4 linier) 5 Køge-korridoren (5 linier) Hver gren i korridorerne har 20 minutters drift, feks Slangerup-grenen, Allerød-grenen, Bistrup-grenen osv Der vil således være højere frekvens, hvor grenene er samlede Hvis nettet indføres som supplement til Sjællandsnet + vil sidstnævnte være justeret til også at give adgang til Københavns centrum Her kan der feks gives adgang til S-tog mm med stop ved Ny Ellebjerg Station og Hovedbanegården Hovedstadsnettet giver bla: Direkte forbindelse mellem Søllerød og Københavns centrum på 28 minutter (nu minutter med et skift) Allerød - Københavns centrum vil kunne tilbagelægges på 34 minutter (nu 50 minutter med skift undervejs) Direkte forbindelse mellem Herringsløse/Ledøje og Københavns centrum på minutter (nu minutter) På strækningen spares indtil flere skift Fra Torslunde til Københavns centrum på 34 minutter (nu 50 minutter med indtil flere skift) De årlige bruttoudgifter 3 til drift af Hovedstadsnettet er estimeret til ca 315 mio kr 3 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

12 12 / 13 6 Trafikale og økonomiske konsekvenser 61 Drift Trafikalt skal direktebusserne øge det samlede udbud af kollektiv trafik De tre skitserede alternativer indeholder forskellige bud på løft af både kapacitet og kvalitet Fælles for nettene er, at de rejsende på Sjælland og i hovedstadsområdet samlet set får flere valgmuligheder til den daglige rejse Flere steder etableres der gode, direkte forbindelser, hvor der i dag mangler reelle rejsemuligheder De årlige bruttoomkostninger til drift af de tre alternativer er estimeret som følger: Sjællandsnettet: 130 mio kr Sjællandsnet +: 160 mio kr Hovedstadsnettet: 315 mio kr Det nuværende datagrundlag vedrørende passagerer giver ikke mulighed for en detaljeret beregning af potentialet for selvfinansiering Som eksempel har vi i stedet skønnet det mindst mulige antal påstigere, der vil være nødvendigt for 100 % selvfinansieret drift med DSB takster I eksemplet foregår alle rejser fra endestation til endestation - i praksis vil passagererne rejse kortere og dermed give behov for flere påstigere Resultatet på Figur 5 skal derfor ses som en indikation på størrelsesordenen af påstigere i forhold til S-tog og IC/RE tog Påstigere per dag S-tog IC/Re Sjællandsnettet Sjællandsnet + Hovedstadsnettet Figur 5 Eksempel på antal påstigere på Sjællandsnettet, Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet Ved siden af er vist antal påstigere på henholdsvis S-tog og IC/RE tog på Sjælland (Kilde: Østtælling 2006) I det viste eksempel er antallet af påstigere markant mindre end det nuværende antal påstigere på S-tog og IC/RE tog på Sjælland Som ovenfor nævnt vil direktebusserne dog i praksis betjene andre rejser end mellem endestationer,

13 13 / 13 hvorfor eksemplet med 100 % selvfinansiering vil kræve flere påstigere end angivet En selvfinansiering af driften kræver således som minimum i størrelsesorden ca 9000 påstigere på Sjællandsnettet, på Sjællandsnet + og på Hovedstadsnettet Dette blot til illustration af hvilken størrelsesorden af passagerer, de foreslåede net vil kræve I forbindelse med dette vil det være interessant at overveje, om direktebusserne skal være selvfinansierende Med samfundsøkonomiske gevinster på feks forsinkelser og miljø vil direktebusserne bidrage til at løse problemer, der ikke direkte vil fremgå af driftsregnskabet, men som i samfundsperspektivet repræsenterer en værdi Det skal bemærkes, at der i denne idéskitse ikke er taget højde for eventuelle parallelle linier i den nuværende busbetjening, som eventuelt kan afløses helt eller delvist af direktebusserne Dette kan indgå i en videre detaljering af driftsudgifterne 62 Passagergrundlag Eksempelberegninger for Sjællandsnettets enkelte ruter indikerer, at der er behov for et markedsgrundlag på i størrelsesorden % af de rejsende (varierer fra rute til rute) Dette virker ikke urealistisk, da direktebusserne både appellerer til pendlere, uddannelsesrejsende og fritidsrejsende Det skal understreges, at det i denne idéskitse kun har været muligt at skønne størrelsesordenerne på et groft niveau En nærmere analyse af markedsgrundlaget vil være blandt de emner, der kan indgå i en videre bearbejdning af direktebusserne 63 Anlæg Hvor Sjællandsnettet kan etableres på kort sigt uden nævneværdige anlægsinvesteringer vil der i både Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet være behov for dels anlægsinvesteringer og dels en række andre initiativer Ud over befæstigelse af nødspor til kørsel vil lokale fremkommelighedsprojekter (kryds og strækninger) have en gavnlig effekt på bussernes rejsetidsmæssige konkurrencedygtighed over for især den private biltrafik Et groft skøn over anlægsinvesteringerne til befæstigelse af motorvejes nødspor indikerer, at der er behov for en investering i størrelsesorden 700 mio kr til Sjællandsnet + Hovedstadsnettet er forbundet med anlægsinvesteringer på i størrelsesorden 900 mio kr (eller en ekstra investering på 600 mio kr hvis Sjællandsnet + allerede er etableret) Anlægsinvesteringen for at sikre den nødvendige fremkommelighed til Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet vil samlet set udgøre i størrelsesorden 1,3 mia kr Forrentning af denne investering er ikke indregnet i de driftsøkonomiske betragtninger Det skal understreges, at beløbsstørrelserne er baseret på et meget groft skøn

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

+Way. Abstrakt. Indledning

+Way. Abstrakt. Indledning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Gratis offentlig transport

Gratis offentlig transport Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget MPU alm. del - Bilag 110,TRU alm. del - Bilag 126 Offentligt Nr. 232 november 2006 Gratis offentlig transport Københavns trængselsproblemer udfordres af forslag

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere