Direktebusser på Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktebusser på Sjælland"

Transkript

1 Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Dokument nr P Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MKS MIRI MKS

2 2 / 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Koncept 4 3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet 6 4 Alternativ 2 - Sjællandsnet Alternativ 3 - Hovedstadsnettet 10 6 Trafikale og økonomiske konsekvenser 61 Drift Passagergrundlag Anlæg 13

3 3 / 13 1 Indledning Dette notat præsenterer en idéskitse for tre alternativer af højklassede net af direktebusser på Sjælland og i hovedstadsområdet De foreslåede net er hver for sig - eller i kombination - tænkt som et markant bidrag fra bustrafikken til at løfte en større andel af den samlede persontransport På Sjælland og især i hovedstadsområdet er der trængsel og markante forsinkelser for vejtrafikken Den kollektive trafik er udfordret af vigende passagertal og uregelmæssig drift på jernbanen Erfaringer fra Stockholm og Oslo viser, at netop direkte- og langtursbusser kan øge den kollektive trafiks dækning af pendlingstrafikken mv i oplande til store byer På Sjælland kan direktebusser give en række fordele: Udgøre et synligt og effektivt alternativ til pendling i bil (busserne kører på motorveje og så vidt muligt med høj fremkommelighed i nødspor) Etablere tilbud for rejsende, der i dag mangler direkte transportmuligheder med det nuværende trafikudbud (et sammenhængende net) Afhjælpe jernbanens flaskehalse (flere siddepladser på hårdt belastede strækninger) Kan sættes i drift med kort varsel (modsat jernbanens længere analyse- og anlægsperioder) Kan være forløber for jernbaneprojekter og afvikles enkelt ved opstart af ny jernbanedrift (her-og-nu løsning/tilbud til de rejsende) Kørsel på motorveje og i nødspor giver sammen med lokale fremkommelighedstiltag en høj hastighed over længere afstande (et reelt alternativ til biltrafikken) Høj frekvens og dækning hele driftsdøgnet (fleksibilitet og robusthed over for de rejsendes behov) Parkér & Rejs anlæg med god adgang for vejtrafikken gør det enkelt for bilister at vælge direktebusserne på en del af rejsen Gode omstigningsmuligheder til banenettet giver sammenhæng med det nuværende udbud af højklasset kollektiv trafik Højklasset supplement til den nuværende togtrafik hvor den kollektive trafik kan øge sine markedsandele Listen udpeger de mest oplagte fordele for de rejsende Ambitionen skal være at opnå en større samlet andel af rejsende med kollektiv trafik til gavn for trafikafviklingen generelt Hvis dette lykkes, vil der på sigt ligge en række afledte fordele relateret til fremkommelighed, trængsel, miljø osv I "Projekt Trængsel" (Transport og Energiministeriet, 2004) blev der fundet indikationer på, at en begrænsning af vejtrafikomfanget på (dengang) ca 10 % ville kunne reducere de daglige forsinkelser for vejtrafikken i hovedstadsområdet markant Trafikarbejdet er vokset siden Alt andet lige kræver det i dag en større reduktion af trafikken for at reducere forsinkelserne markant Det samfundsøkonomiske tab fra trængsel alene i hovedstadsområdet blev dengang opgjort til ca 5,6 mia kr årligt

4 4 / 13 Overvejelser der også inddrager trafikale og samfundsøkonomiske aspekter kan tages i betragtning ved vurdering af forrentningen af investering i bedre fremkommelighed for eksempelvis direktebusser Analyserne, der ligger til grund for denne idéskitse, kan ikke bære et skøn på de samfundsøkonomiske gevinster Dette kan indgå i en nærmere kvalificering af de trafikale og økonomiske konsekvensvurderinger af de opstillede alternativer 2 Koncept I denne idéskitse er direktebusserne baseret på følgende koncept: Målgruppen er pendlere og uddannelsesrejsende i spidsperioderne og fritidsrejsende i øvrige perioder Drift hele dagen (kl 05-24) Høj frekvens morgen og eftermiddag (½-times drift på Sjælland, 20 min drift i hovedstadsområdet og til/fra Næstved) Få stop: Opsamling i endepunkter ved station og P&R-anlæg, derefter direkte kørsel med få stop ved udvalgte, større byer Høj rejsehastighed muliggjort af få stop, fremkommelighedstiltag og kørsel i nødspor på belastede motorvejsstrækninger Takstsystem baseret på DSB's takster Materiellet skal følge grundideen bag det udbudte net Busser i luksusklassen med fuldt komfortudstyr, TV, radio og internetadgang skal give passagererne en attraktiv og behagelig start og slutning på deres rejse Passagererne skal kunne starte eller slutte arbejdsdagen med netadgang fra deres bærbare pc Alle skal kunne læse dagens gratisaviser og følge nyhederne på TV eller i radioen Realtidsinformation om korresponderende trafik ved næste stop skal begrænse skjult ventetid og øge enkelheden

5 5 / 13 Figur 1 Eksempel: Nødsporskørsel med direktebus i Stockholm Til venstre eksempler på luksusbusser (Setra, Volvo og Scania) Herunder er de tre alternativer kort beskrevet De kan implementeres uafhængigt af hinanden eller i kombinationerne 1+3 eller 2+3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet, Falster og Møn (30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet mellem kl 05-24) Der køres på den nuværende infrastruktur (dvs ingen investeringer i fremkommelighedstiltag på strækninger og i kryds) Nettet styrker dårlige eller manglende forbindelser i det nuværende kollektive transportudbud Korridorerne strækker sig over længere afstande med opsamling / afsætning i endepunkterne og kun få stop undervejs Det er målet at holde en høj rejsehastighed og via kørsel på feks motorveje at være et synligt og effektivt alternativ til biltrafikken Busnettet giver ikke direkte adgang til Københavns centrum, men forbindelse til Køge/Ølby, Høje Taastrup, Ballerup og Lyngby Alternativ 2 - Sjællandsnet + Udbygning af alternativ 1 med forbindelser til Ørestad og Kastrup Lufthavn (30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet mellem kl 05-24) Investering i bedre fremkommelighed på Køge Bugt Motorvejen og O4 via befæstede nødspor I Københavnsområdet suppleres med yderligere prioritering på strækninger og i kryds Konceptet er beslægtet med elementer fra "Timeekspressen" i Oslo-regionen, hvor 14 ruter i dag kører med overskud Alternativ 3 - Hovedstadsnettet Højfrekvent betjening i hovedstadsområdet med direkte kørsel til Københavns centrum (20 min drift kl 05-24) Dette alternativ kræver høj fremkommelighed med kørsel i nødspor på en række af dagens mest belastede indfaldsveje til København, og er således betinget af feks trængselsafgifter for biltrafikken eller udbredte fremkommelighedstiltag Konceptet indeholder elementer beslægtet med det styrkede kollektive trafikudbud i Stockholm i forbindelse med trængselsskattens indførelse

6 6 / 13 3 Alternativ 1 - Sjællandsnettet 1 2 Nyk Sj Skodsborg Lyngby DTU 3 Holbæk Ballerup Kalundborg Høje Taastrup 4 Sorø Ringsted Ølby Køge 5 Slagelse Fuglebj Haslev 6 Skælskør Næstved Rønnede Præstø 7 Vordingborg Stege Nyk F Figur 2 Alternativ 1 - Sjællandsnettet Højklasset busnet med 7 ruter på Sjælland inkl øer

7 7 / 13 Sjællandsnettet består af 7 regionale busruter, der kører direkte mellem både de mellemstore og store byer på Sjælland Rute 30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet kl Stege - Vordingborg - Næstved - Slagelse - Kalundborg 2 Nykøbing F - Vordingborg - Rønnede - Haslev - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 3* Næstved - Ringsted - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 4 Skælskør-Slagelse-Sorø-Holbæk-Nykøbing Sj 5 Slagelse - Sorø - Ringsted - Ølby 6 Skælskør - Fuglebjerg - Sorø - Ringsted - Ølby 7 Stege - Præstø - Rønnede - Haslev - Ølby *20 min drift i myldretid I hver by er der typisk et par stoppesteder Nettet giver i forhold til dagens situation kortere rejsetider for passagererne og det reducerer antallet af skift på den kollektive rejse Velplacerede og effektive "Parkér & Rejs" anlæg skal give bilister god adgang til nettet Herunder er listet 5 eksempler på markante forbedringer i forhold til dagens kollektive trafikudbud: Direkte fra Køge til Ballerup på 56 minutter (nu 70 minutter og et skift) Direkte forbindelse mellem Næstved og Kalundborg på 80 minutter (nu minutter) I dag er der kun få direkte afgange, hvorved de fleste ture vil inkludere skift Ruten giver også direkte forbindelse mellem Næstved og Slagelse på 42 minutter (nu 56 minutter, dog alternativt med tog og skift i Ringsted på 44 min) Direkte fra Køge til Ringsted på 29 minutter (nu 48 minutter) Direkte forbindelse mellem Nykøbing Falster og Køge på 80 minutter (nu 100 minutter med skift undervejs) Direkte forbindelse mellem Køge og Skælskør på 73 minutter (nu minutter) De årlige bruttoudgifter 1 til drift af Sjællandsnettet er estimeret til ca 130 mio kr 1 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

8 8 / 13 4 Alternativ 2 - Sjællandsnet Nyk Sj Skodsborg Lyngby DTU 3 Holbæk Ballerup Kalundborg Høje Taastrup Lufthavnen 4 Roskilde Ørestad Sorø Ringsted Ølby Køge 5 6 Slagelse Skælskør Fuglebj Næstved Haslev Rønnede Præstø Nødsporskørsel: - Køge Bugt - O4 - Holbæk MV - Amager MV - Øresunds MV 7 Vordingborg Stege 8 Nyk F Figur 3 Alternativ 2 - Sjællandsnet + Højklasset busnet med 8 ruter på Sjælland inkl øer Fremkommelighedstiltag på stærkest belastede strækninger (nødsporskørsel på motorveje)

9 9 / 13 Sjællandsnet + består af 8 regionale busruter, der kører direkte mellem både de mellemstore og store byer på Sjælland I forhold til Sjællandsnettet betjener Sjællandsnet + også Ørestad og Københavns Lufthavn med de linier, der i Sjællandsnettet har endestation i Ølby Hertil kommer tilføjelsen af en rute mellem Holbæk og Københavns Lufthavn Rute 30 min drift i myldretid, 60 min udenfor, kører i tidsrummet kl Stege - Vordingborg - Næstved - Slagelse - Kalundborg 2 Nykøbing F - Vordingborg - Rønnede - Haslev - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 3* Næstved - Ringsted - Ølby - Høje Taastrup - Ballerup - Lyngby 4 Skælskør-Slagelse-Sorø-Holbæk-Nykøbing Sj 5 Slagelse - Sorø - Ringsted - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 6 Skælskør - Fuglebjerg - Sorø - Ringsted - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 7 Stege - Præstø - Rønnede - Haslev - Ølby - Ørestad - Københavns Lufthavn 8 Holbæk - Roskilde - Høje Taastrup - Ørestad - Københavns Lufthavn *20 min drift i myldretid Nettet drager nytte af nødsporskørsel på motorveje med fordele for rejsetiden Dette er beslægtet med Timeekspressen ved Oslo Nødsporskørslen forkorter rejsetiden yderligere for passagererne og nettet reducerer - ligesom Sjællandsnettet - antallet af skift på den kollektive rejse Også her skal velplacerede og effektive "Parkér & Rejs" anlæg give bilister god adgang til nettet Rejsetiden mellem Køge og Ballerup reduceres fra 70 minutter til 44 minutter Det er en yderligere reduktion på 12 minutter i forhold til Sjællandsnettet på denne strækning Direkte fra Køge til Lufthavnen på 42 minutter (nu minutter) eller Køge-Ørestad på 37 minutter (nu 60 minutter) Rejsetid Stege - Ølby er på 70 minutter (nu 100 minutter) Derudover er der i dag et tvunget skift, hvilket en direktebus vil spare passagererne for Ny direkte forbindelse Holbæk - Københavns Lufthavn via Roskilde mm Ruten er konkurrencedygtig med toget og kan spare nuværende skift Direkte forbindelse mellem Vordingborg og Ballerup, der kan tilbagelægges på 85 minutter (nu 100 minutter) Dermed spares både tid og skift for passagerer rejsende på denne strækning De årlige bruttoudgifter 2 til drift af Sjællandsnet + er estimeret til ca 160 mio kr 2 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

10 10 / 13 5 Alternativ 3 - Hovedstadsnettet 9 Hørsholm 10 Jyllinge Slangerup Ganløse Allerød Trørød Bistrup Nærum Søllerød Brede Trængselsafgifter Nødsporskørsel: - Køge Bugt - Holbæk MV - Fr Sund MV - O4 - Hillerød MV - Helsingør MV - Amager MV - Øresunds MV 11 Smørum Ovre Skovlunde Herringløse Ågerup Sengeløse Veddelev København 12 Vindinge Torslunde Tune 13 Karlslunde Jersie Bjæverskov Figur 4 Alternativ 3 - Hovedstadsnettet Kan etableres selvstændigt eller indgå som supplement til alternativ 1 eller 2 (Sjællandsnettet / Sjællandsnet +) Sjællandsnet + udvides med adgang til Københavns centrum Forudsætningen er markant øget fremkommelighed vha nødsporskørsel suppleret med feks en situation med trængselsafgifter i København

11 11 / 13 Hovedstadsnettet består af 22 direkte busruter, der giver højfrekvent adgang til København under forudsætning af høj fremkommelighed på de benyttede veje Dette alternativ kan feks være tæt forbundet med indførelse af trængselsafgifter i København Hovedstadsnettet er beslægtet med direktebuskonceptet i Stockholm, som blev indført i forbindelse med trængselsskatten Rute 20 min drift i tidsrummet kl Helsingør-korridoren (5 linier) 2 Hillerød-korridoren (4 linier) 3 Frederikssund-korridoren (4 linier) 4 Roskilde-korridoren (4 linier) 5 Køge-korridoren (5 linier) Hver gren i korridorerne har 20 minutters drift, feks Slangerup-grenen, Allerød-grenen, Bistrup-grenen osv Der vil således være højere frekvens, hvor grenene er samlede Hvis nettet indføres som supplement til Sjællandsnet + vil sidstnævnte være justeret til også at give adgang til Københavns centrum Her kan der feks gives adgang til S-tog mm med stop ved Ny Ellebjerg Station og Hovedbanegården Hovedstadsnettet giver bla: Direkte forbindelse mellem Søllerød og Københavns centrum på 28 minutter (nu minutter med et skift) Allerød - Københavns centrum vil kunne tilbagelægges på 34 minutter (nu 50 minutter med skift undervejs) Direkte forbindelse mellem Herringsløse/Ledøje og Københavns centrum på minutter (nu minutter) På strækningen spares indtil flere skift Fra Torslunde til Københavns centrum på 34 minutter (nu 50 minutter med indtil flere skift) De årlige bruttoudgifter 3 til drift af Hovedstadsnettet er estimeret til ca 315 mio kr 3 Ikke indregnet potentielle besparelser på nedlæggelse / ændring af nuværende buslinier

12 12 / 13 6 Trafikale og økonomiske konsekvenser 61 Drift Trafikalt skal direktebusserne øge det samlede udbud af kollektiv trafik De tre skitserede alternativer indeholder forskellige bud på løft af både kapacitet og kvalitet Fælles for nettene er, at de rejsende på Sjælland og i hovedstadsområdet samlet set får flere valgmuligheder til den daglige rejse Flere steder etableres der gode, direkte forbindelser, hvor der i dag mangler reelle rejsemuligheder De årlige bruttoomkostninger til drift af de tre alternativer er estimeret som følger: Sjællandsnettet: 130 mio kr Sjællandsnet +: 160 mio kr Hovedstadsnettet: 315 mio kr Det nuværende datagrundlag vedrørende passagerer giver ikke mulighed for en detaljeret beregning af potentialet for selvfinansiering Som eksempel har vi i stedet skønnet det mindst mulige antal påstigere, der vil være nødvendigt for 100 % selvfinansieret drift med DSB takster I eksemplet foregår alle rejser fra endestation til endestation - i praksis vil passagererne rejse kortere og dermed give behov for flere påstigere Resultatet på Figur 5 skal derfor ses som en indikation på størrelsesordenen af påstigere i forhold til S-tog og IC/RE tog Påstigere per dag S-tog IC/Re Sjællandsnettet Sjællandsnet + Hovedstadsnettet Figur 5 Eksempel på antal påstigere på Sjællandsnettet, Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet Ved siden af er vist antal påstigere på henholdsvis S-tog og IC/RE tog på Sjælland (Kilde: Østtælling 2006) I det viste eksempel er antallet af påstigere markant mindre end det nuværende antal påstigere på S-tog og IC/RE tog på Sjælland Som ovenfor nævnt vil direktebusserne dog i praksis betjene andre rejser end mellem endestationer,

13 13 / 13 hvorfor eksemplet med 100 % selvfinansiering vil kræve flere påstigere end angivet En selvfinansiering af driften kræver således som minimum i størrelsesorden ca 9000 påstigere på Sjællandsnettet, på Sjællandsnet + og på Hovedstadsnettet Dette blot til illustration af hvilken størrelsesorden af passagerer, de foreslåede net vil kræve I forbindelse med dette vil det være interessant at overveje, om direktebusserne skal være selvfinansierende Med samfundsøkonomiske gevinster på feks forsinkelser og miljø vil direktebusserne bidrage til at løse problemer, der ikke direkte vil fremgå af driftsregnskabet, men som i samfundsperspektivet repræsenterer en værdi Det skal bemærkes, at der i denne idéskitse ikke er taget højde for eventuelle parallelle linier i den nuværende busbetjening, som eventuelt kan afløses helt eller delvist af direktebusserne Dette kan indgå i en videre detaljering af driftsudgifterne 62 Passagergrundlag Eksempelberegninger for Sjællandsnettets enkelte ruter indikerer, at der er behov for et markedsgrundlag på i størrelsesorden % af de rejsende (varierer fra rute til rute) Dette virker ikke urealistisk, da direktebusserne både appellerer til pendlere, uddannelsesrejsende og fritidsrejsende Det skal understreges, at det i denne idéskitse kun har været muligt at skønne størrelsesordenerne på et groft niveau En nærmere analyse af markedsgrundlaget vil være blandt de emner, der kan indgå i en videre bearbejdning af direktebusserne 63 Anlæg Hvor Sjællandsnettet kan etableres på kort sigt uden nævneværdige anlægsinvesteringer vil der i både Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet være behov for dels anlægsinvesteringer og dels en række andre initiativer Ud over befæstigelse af nødspor til kørsel vil lokale fremkommelighedsprojekter (kryds og strækninger) have en gavnlig effekt på bussernes rejsetidsmæssige konkurrencedygtighed over for især den private biltrafik Et groft skøn over anlægsinvesteringerne til befæstigelse af motorvejes nødspor indikerer, at der er behov for en investering i størrelsesorden 700 mio kr til Sjællandsnet + Hovedstadsnettet er forbundet med anlægsinvesteringer på i størrelsesorden 900 mio kr (eller en ekstra investering på 600 mio kr hvis Sjællandsnet + allerede er etableret) Anlægsinvesteringen for at sikre den nødvendige fremkommelighed til Sjællandsnet + og Hovedstadsnettet vil samlet set udgøre i størrelsesorden 1,3 mia kr Forrentning af denne investering er ikke indregnet i de driftsøkonomiske betragtninger Det skal understreges, at beløbsstørrelserne er baseret på et meget groft skøn

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Langdistance- og direktebusser på Sjælland

Langdistance- og direktebusser på Sjælland : MINITEMA OM TRAFIKDAGENE Langdistance- og direktebusser på Sjælland Den fingerbyformede, funktionelle, storbyregions fortsatte vækst og spredning skaber behov for hurtige og direkte busser til at supplere

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Langdistance- og direktebusser på Sjælland. Perspektiv. Indlæg på Trafikdage i Ålborg 2007, Hans Ege, MOVIA

Langdistance- og direktebusser på Sjælland. Perspektiv. Indlæg på Trafikdage i Ålborg 2007, Hans Ege, MOVIA Notat 1/11 Langdistance- og direktebusser på Sjælland Indlæg på Trafikdage i Ålborg 2007, Hans Ege, MOVIA Definition. Langdistancebus: kører strækninger på 40-140 km med høj hastighed og god komfort. Forbillede:

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning

Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI. Konklusion. Sammenfatning Liberalisering af fjernbusser v/henrik Duer, COWI Oplægget bygger på mindre analyser af øget anvendelse af fjernbusser i Danmark. Projektet er afrapporteret i "Flere busser i fjerntrafikken - konsekvenser

Læs mere

Udvikling af et BRT buskoncept

Udvikling af et BRT buskoncept Udvikling af et BRT buskoncept Thomas Damkjær Petersen Projektleder Trafik- og rådgivningscenter E-mail: tdp@moviatrafik.dk - og hvordan kan det anvendes? 1 Movia, 12. juni 2014 Agenda Del 1: Baggrunden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere