Dato: Revision: 04 d Udarbejdet af: DOMINIA/ DKH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 03.01.2013 Revision: 04 d. 29.08.2014 Udarbejdet af: DOMINIA/ DKH"

Transkript

1 PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) Dato: Revision: 04 d Udarbejdet af: DOMINIA/ DKH

2 Indholdsfortegnelse Side : ii Indholdsfortegnelse. 1. PSS BESKRIVELSE AF BYGGERIET ORGANISATION Bygherrens organisation Sikkerhedskoordinatorer UDBUDSTIDSPLAN BYGGEPLADSTEGNING EKSISTERENDE FORHOLD FARLIGT ARBEJDE ANDRE SÆRLIGE FORHOLD AFGRÆNSNING Fællesforanstaltninger Fælles velfærdsforanstaltninger PROCEDURE FOR LØBENDE KONTROL BEREDSKAB FÆLLES REGLER PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdssprog Opretholdelse af sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler Alkohol / rusmiddelforbud Rygeforbud Radio BILAG C:\Users\dkh\Documents\Slotsvænget\Sikkerhed\PSS\PSS-004-Slotsvænget -Revision 4 d docx

3 Beskrivelse af byggeriet Side : 1 1. PSS Nærværende PSS er udarbejdet efter Grundlag for PSS. Der henvises i øvrigt til byggesagsbeskrivelsens afsnit 5 om Sikkerhed og Sundhed. Plan for Sikkerhed og Sundhed ajourføres løbende igennem udførelsesfasen. Det understreges, at de forslag til procedurer, der er angivet i denne skrivelse på ingen områder erstattet gældende regler/vejledninger fra myndighederne. Nærværende procedureeksempler skal udelukkende ses som et udgangspunkt for den videre bearbejdning/ risikohåndtering af de nævnte arbejdsmiljøproblemer for de enkelte storentreprenører. I forbindelse med storentreprenørenes udarbejdelse af egen arbejdsmiljøplanlægning henvises der i øvrigt til byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelser som helhed, idet arbejdsmiljømæssige forhold er indarbejdet i relevante afsnit. 2. Beskrivelse af byggeriet Entrepriseform: Storentrepriser, 6 stk. Beliggenhed: Slotsvænget, afd. 3 Slotsvænget 20-48, 4200 Slagelse Storentreprise 1 Tag Storentreprise 2 Indvendige ombygninger Storentreprise 3 Let facade Storentreprise 4 Tung facade Storentreprise 5 Installationer Storentreprise 6 Anlæg Matr. nr.: 315ad, 315ax, 315aæ og 315aø, Slagelse Markjorder ( ) Kort beskrivelse af byggeriet: Byggesagen omfatter en primært en energirenovering, altanrenovering og ombygning af boliger til tilgængelighedsboliger i en etagebebyggelse med fem blokke med i alt 99 familieboliger. Baggrund for renoveringsprojektet er en række konstaterede byggeskader, herunder betonskader i altandæk-og brystninger og fugtproblemer grundet kuldebroer og manglende isolering. Endvidere ombygges 18 eksisterende boliger til 12 nye tilgængelighedsboliger (Slotsvænget 42 og 48) og udearealer, varmecentral og ejendomskontor i kældre ombygges. Renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Målet for renoveringsprojektet er at forbedre bebyggelsen teknisk og energimæssigt, men at bevare de eksisterende arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter. Boligerne er beboet under renoveringen, dog undtaget Slotsvænget 42 og 48, der ombygges til tilgængelighedsboliger. Alle storentreprenører skal planlægge egne arbejder, så de kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt samarbejde med øvrige entreprenører og aktivt medvirke til at byggesagen som helhed kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

4 Beskrivelse af byggeriet Side : 2 3. Organisation 3.1 Bygherrens organisation Bygherre: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Tlf.: Kontaktperson: Teknisk chef Mogens Aaskov Bygherrerådgiver: Kuben Management Carl Jacobsens Vej 31, Valby Tlf.: CVR: Totalrådgiver og ingeniør: DOMINIA AS Studiestræde København V Tlf.: CVR: Kontaktperson: Finn Pedersen Byggeledere: Torben Hansen Dictte Katrine Håkan Arkitekt: Kant Arkitekter A/S Ryesgade 19 c, 2. Sal 2200 København N Tlf.: CVR: Kontaktperson: Søren Lederhaas Projekteringsleder Stine Bork Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen LANDSKAB A/S Vesterbrogade København V Tlf.: CVR: Kontaktperson: Henrik Jørgensen Tlf.: Miljøtekniker: (Jord) DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) Karolinevej Slagelse Tlf.: CVR: Kontaktperson: Lorenz Volz Tlf.:

5 Beskrivelse af byggeriet Side : 3 Miljøtekniker: (Bygning) Golder Associates A/S Maglebjergvej Kongens Lyngby Tlf.: CVR: Storentreprise 1 & 2 Daurehøj Erhvervsbyg Tuse Byvej Holbæk Tlf.: CVR: Kontaktperson: Birger Daurehøj Projektleder Ken Jensen Storentreprise 3 Adserballe & Knudsen A/S Ryttermarken Farum Tlf.: CVR: Kontaktperson: Karsten Hjarsø Projektleder Nicolai Aastrup Mehl Storentreprise 4 Enemærke & Petersen a/s Klostergården Ole Hansens Vej Ringsted Tlf.: CVR: Kontaktperson: Søren Jensen Projektleder Sonny Andersen Storentreprise 5 H. P. Christensen & Sønner A/S Løvegade Slagelse Tlf.: CVR: Kontaktperson: Claus Christensen Projektleder Jørgen Nørgaard Tlf.: Storentreprise 6 Skælskør Anlægsgartnere A/S Kirkebjergvej Sorø Tlf.: CVR: Kontaktperson: Jacob Jensen Projektleder Jan Erland Hansen Tlf.: Formand: Leif Rasmussen Tlf.: Underentreprise 1 for SE Daurehøj Erhvervsbyg A/S Tuse Byvej Holbæk Tlf.: CVR: Kontaktperson: Birger Daurehøj Projektleder Ken Jensen

6 Beskrivelse af byggeriet Side : 4 Underentreprise 2 for SE 1+ 2 Malerfirmaet Buhr Margrethevej Kalundborg CVR: Kontaktperson: Lars Buhr Tlf.: Underentreprise 3 for SE 1+ 2 JBK Curt Andersen A/S Adelers Alle Fårevejle Tlf.: CVR: Kontaktperson: Jesper Andersen Underentreprise 4 for SE 1+ 2 Odsherred Stål Aps Hovvejen Hørve Tlf.: CVR: Kontaktperson: Jasper Christiansen Underentreprise 5 for SE 1+ 2 TS Stillads Aps Vollerslevvej Bjæverskov Tlf.: CVR: Kontaktperson: Michael Jørgensen Tlf.: Underentreprise 6 for SE 1+ 2 Claus Qvistgaard Tagdækning Alstedvej Fjenneslev Tlf.: CVR: Kontaktperson: Claus Quistgaard Tlf.: Underentreprise 7 for SE 1+ 2 Forever Total Aps Højagervænget Solrød Strand Tlf.: CVR: Underentreprise 1 for SE 3 Dahrup Aluglas ApS (Montage af altaner, lette facader og fiberbeton) Stillingevej Slagelse CVR.: Kontaktperson: Thomas Dahrup Tlf.:

7 Beskrivelse af byggeriet Side : 5 Underentreprise 2 for SE 3 J. Jensen A/S (Nedrivning og miljøsanering) Højlundevej Lynge CVR.: Kontaktperson: Isak Nielsen Tlf.: Underentreprise 3 for SE 3 OMØ A/S (Underentreprenør til J. Jensen A/S) (Malingafrensning på altaner) Islevdalvej Rødovre CVR.: Kontaktperson: Isak Nielsen Tlf.: Formand: Tim Glybing Underentreprise 1 for SE 4 Claus Quistgaard Alstedvej Fjenneslev CVR.: Tlf.: Kontaktperson: Claus Quistgaard Tlf.: Underentreprise 1 for SE 5 Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Tlf.: CVR: Kontaktperson: Kai Nielsen Formand: Per Arensbach Underentreprise 2 for SE 5 Emil Hansen & Søn A/S Skallegårdsvej 6 b 4700 Næstved Tlf CVR Kontaktperson: Lean Hansen Underentreprise 1 for SE 6 EMCS Næstved Landevej 304B 4230 Skælskør Tlf.: CVR: Kontaktperson: Michael Christensen Tlf.: Underentreprise 2 for SE 6 Søren Bruun Vordingborgvej Stensved Tlf.: CVR: Kontaktperson: Martin Håning Tlf.:

8 Beskrivelse af byggeriet Side : Sikkerhedskoordinatorer Nedenfor fremgår det, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af PSS. Koordinatorer Navn Telefon nr. I projekteringsfasen: Arbejdsmiljøkoordinator (P) DOMINIA AS v/ Andres Claus Hansen I udførelsesfasen: Arbejdsmiljøkoordinator (B) DOMINIA AS v/ Torben Hansen el. Dictte Katrine Håkan Udbudstidsplan Den overordnede udbudstidsplan fremgår af udbudsmaterialet. Tidsplanerne ajourføres løbende, så det fremgår, i hvilke perioder der foregår særligt farligt arbejde, og hvornår de enkelte arbejdsgivere har arbejdsopgaver på byggepladsen. De enkelte storentreprenører skal bidrage med input til tidsplanerne og med information af deres valg af arbejdsmetoder mv. 5. Byggepladstegning Udbudsmaterialet indeholder et sæt byggepladstegninger. Tegningerne ajourføres løbende i udførelsesfasen. 6. Eksisterende forhold Byggepladsen overtages som den forefindes. Nedenfor fremgår risici som eksisterer, når byggepladsen overtages. Listen ajourføres løbende af arbejdsmiljøkoordinator (B) såfremt der identificeres andre risici. Eksisterende risici 1. Asbest Der er konstateret asbest i: - rørbøjninger Der forventes, at der ligeledes kan være asbest i: - vægfliseklæbere (gamle baderum) - eternitkanaler i tagrum 2. PCB / Klorerede paraffiner Der er konstateret PCB: - Kit omkring kældervinduer. - Maling (bl.a. gulv i kiosk, væg i trappe, altandæk) Der er desuden konstateret klorerede parafiner i: - Sort fuge mellem vinduesramme og murværk. Forholdsregler Se dokumentet Miljøundersøgelser fra Golder Associates A/S for yderligere information om lokalisering, omfang mv. Følg de relevante anvisninger fra AT. Husk desuden de specielle krav til velfærdsforanstaltninger samt affaldshåndtering i forbindelse med arbejderne. Se dokumentet Miljøundersøgelser fra Golder Associates A/S for yderligere information om lokalisering, omfang mv. Følg de relevante anvisninger fra AT. Husk desuden de specielle krav til velfærdsforanstaltninger samt affaldshåndtering i forbindelse med arbejderne.

9 Beskrivelse af byggeriet Side : 7 3. Bly Der er konstateret bly i: - Grøn maling på træværk (både over og under grænseværdi for farligt affald) - Altandæk - Altanbrystning + trappe er blyholdigt men ikke farligt affald. 4. Forurenet jord Der er fundet forurenet jord i klasse 2, 3 og 4 i prøveboringer foretaget ned til 0,5 m under terræn. Udstrækning kan se på byggepladstegning BP Se dokumentet Miljøundersøgelser fra Golder Associates A/S for yderligere information om lokalisering, omfang mv. Følg de relevante anvisninger fra AT. Husk desuden de specielle krav til velfærdsforanstaltninger samt affaldshåndtering i forbindelse med arbejderne. Der skal tages nødvendige forholdsregler. Der er ikke umiddelbart specielle krav til håndteringen af jorden. Det er dog den enkelte storentreprenørs ansvar at overholde eventuelle specielle arbejdsmetoder og foranstaltninger jf. retningslinjer fra AT. Der henvises til tegn. BP Højspænding Der er identificeret nedgravede højspændingsledninger ved matrikelskel på østsiden af blok Begrænset plads og kuperet terræn Alle entreprenører skal selv gøre sig bekendt med området hvor der skal arbejdes. Det er nogle områder med begrænset adgang for større køretøjer, og hele matriklen skråner mod sydøst. Der skal tage nødvendige forholdsregler ved gravearbejder i nærheden af højspændingskabler. Se bl.a. graveanvisninger fra SK Forsyning som er vedlagt som Bilag A. Der henvises til tegn. BP Logistikken skal være nøje planlagt. Materialeoplag skal forsøges placeret tæt på indbygningsstederne men skal leveres før der er brug for dem. Koordinering mellem de forskellige storentrepriser sker på Formandsmøder. 7. Farligt arbejde Hver storentreprenør der skal udføre farligt arbejde skal udarbejde en skriftlig vurdering af arbejdet (APV - ArbejdsProcesVurdering), herunder planlægge bedst mulige arbejdsmetoder, som kan indgå i sikkerhedsproceduren for udførelsen af de givne arbejder. Angivelserne herunder kan bruges som udgangspunkt for den skriftlige vurdering, som skal udarbejdes så den opfylder gældende arbejdsmiljølovgivning. Risici ved farligt arbejde Sikkerhedsprocedure skal udarbejdes for: Entreprise 1. Fald fra åbne kanter. - Tagarbejder - Facadearbejder - Montage af elementer Der skal udføres egnede sikkerhedsforanstaltninger såsom rækværker, og/eller faldsikring f.eks. sikkerhedsliner/faldblokke. Storentreprenør 1. Tag 2. Indvendige ombygninger 3. Let facade 4. Tung facade 5. Installationer

10 Beskrivelse af byggeriet Side : 8 2. Montering af tunge elementer. 3. Risiko for at blive begravet. Følgende produkter skal påregnes både aflæsset og monteret med egnet materiel. - Spær - Altaner (rammer og bundplader) - Facadeelementer - Vinduespartier (Se desuden pkt. 8.1 Tunge løft) Kranarbejde skal planlægges grundigt, og udføres efter gældende regler, herunder af certificeret personel. Der gælder bl.a. følgende forholdsregler i forbindelse med kranarbejde: 1. Opsætning. Det skal sikres, at redskabets underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til kranens type, vægt, form og anvendelse. Se At-meddelelse nr Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. 2. Begrænsning. Afspærring af arbejdsområde, så der ikke foregår andre arbejder eller færdsel i kranområdet. 3. Håndtering. Såfremt der ikke er direkte kontakt mellem kranfører og anhugger etableres radiokommunikation. Der henvises bl.a. til At-anvisning nr Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber. Kranføreren skal overholde sikkerhedsreglerne i vejledningerne for arbejde tæt på bygninger i drift og overholde respektafstande. - Udgravning til fundamenter, brønde, kloak mv. Der skal graves til omkring 2 meter under terræn. Se arbejdsbeskrivelserne for jordarbejde samt kloak-arbejde for yderligere information. Generelt kan der graves med anlæg (1:2) hvilket i forhold til de geotekniske forhold burde være tilstrækkeligt til at sikre mod jordskred i udgravningerne. Alternativt skal der benyttes afstivning for at sikre gruberne. Storentreprenør 1. Tag 3. Let facade 4. Tung facade Storentreprenør 4. Tung facade 6. Anlæg

11 Beskrivelse af byggeriet Side : 9 Desuden skal der for udgravning sikres flugtveje i form af f.eks. faste trapper, samt sikring mod kvælningsfare/gasning f.eks. ved hjælp af tvungen ventilation hvis nødvendigt. Udgravning skal ligeledes afskærmes/sikres for gående (og kørende trafik) ved brug afspærringer). Listen over farligt arbejde, for hvilke der skal udarbejdes procedurer, samt tilhørende entrepriser er ikke nødvendigvis udfyldende, og de enkelte storentreprenører skal bidrage med ajourføring af listen ved at give tilbagemeldinger til arbejdsmiljøkoordinator (B) såfremt de identificerer andre arbejder der burde fremgå. 8. Andre særlige forhold Forhold Omfang og forholdsregler Entreprise 1. Tunge løft Ved følgende arbejder vil der forekomme tunge løft, som skal håndteres: - Materiale fra nedbrydningen - Facadepartier - Teglsten - Vinduer og døre - Montering af gips - Radiatorer - Støbning af fundamenter - Belægningssten Brug egnede hjælpemidler til løft og transport. Se desuden: - Byggesagsbeskrivelsen pkt Tekniske hjælpemidler - At-vejledning D.3.1 om Løft, træk og skub, September 2005 Samt følgende branchevejledninger: - Håndtering af gipsplader - Katalog over Gode tekniske hjælpemidler. Storentreprenør 1. Tag 2. Indvendige ombygninger 3. Let facade 4. Tung facade 5. Installationer 6. Anlæg

12 Beskrivelse af byggeriet Side : Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer. - Nedrivning - Rillefræsning Det anbefales at følge følgende retningslinjer: - Ingen samtidige aktiviteter - Udsugning på værktøj - Brug af våde metoder - Høreværn - evt. åndedrætsværn - Efterfølgende støvsugning Se desuden følgende branchevejledninger: - Støj og hånd/arm vibrationer håndværktøj og maskiner - Arbejde med isoleringsmaterialer - Støv på byggepladsen - Isoleringsarbejder Det anbefales at følge følgende retningslinjer: - Ingen samtidig aktivitet - brug af egnede værnemidler (overtræksdragt, åndedrætsværn mv.) - brug af tilpassede produkter - evt. mekanisk ventilation/udsugning Storentreprenør 1. Tag 2. Indvendige ombygninger 3. Let facade 4. Tung facade 5. Installationer 3. Varmt arbejde - Skæring i metal Ved varmt arbejde (herunder brug af åben ild) er der stor brandfare. Følgende forholdsregler anbefales som minimum: - Informer arbejdere om brandrisiko. - Hav slukningsudstyr parat i umiddelbar nærhed af arbejdet. - Fjern alt brandbart materiale fra arbejdsområdet, eller afdæk det. - Udfyld DBI s Blanket for Varmt Arbejde Storentreprenør 1. Tag 2. Indvendige ombygninger 3. Let facade 5. Installationer Vær opmærksom på opflamning, også efter arbejdets fuldførelse, da varme fra arbejdet kan antænde underliggende materialer på ikke synlige steder. - Placér eventuelt brandvagt efter arbejdets fuldførelse. - Brandrundering en time efter arbejdets ophør. Såfremt en storentreprenør identificerer andre særlige forhold der skal indarbejdes, er det storentreprenørens pligt at melde dette til arbejdsmiljøkoordinator (B) hurtigst muligt. Dette gælder både hvis der identificeres andre særlige forhold, hvis de særlige forhold involverer andre arbejder/entrepriser, eller hvis andre procedurer eller forholdsregler skønnes nødvendige.

13 Beskrivelse af byggeriet Side : Afgrænsning 9.1 Fællesforanstaltninger Det påhviler storentreprenør for Storentreprise 1 tag, at sikre fælles foranstaltninger, herunder arbejde i fælles områder og fælles sikkerhedsforanstaltninger samt at beskrive omfanget af disse i forhold til planlægningen af de enkelte arbejder. ID-C. Fælles foranstaltninger Ansvarlig 1. Byggepladsens færdselsarealer. Storentreprise 1 - Tag 2. Skurby. Storentreprise 1 - Tag 3. Oplagspladser. Storentreprise 1 - Tag 4. Stillads, lifte mm. Storentreprise 1 - Tag 5. Forsyningsforhold. Storentreprise 1 - Tag 6. Afgrænsning og koordination i fællesområder og beskrivelse Arbejdsmiljøkoordinator (b) af valgte sikkerhedsforanstaltninger. 7. Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder med farlige Storentreprise 1 - Tag aktiviteter. 8. Løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger Storentreprise 1 - Tag og særlige farlige aktiviteter 9. Beredskab og øvelser mv. Storentreprise 1 - Tag 10. Andet. Storentreprise 1 - Tag 9.2 Fælles velfærdsforanstaltninger Det påhviler hver storentreprenør, at sikre egnede og nødvendige velfærdsforanstaltninger til egne medarbejdere samt eventuelle underentreprenører. De fælles velfærdsforanstaltninger varetages af storentreprenør for Storentreprise 1 tag. ID-C. Fælles velfærdsforanstaltninger Ansvarlig 1. Skurforhold. Storentreprise 1 - Tag 2. Omklædning, toilet- og badeforhold. Storentreprise 1 - Tag 3. Placering af personlige værnemidler. Storentreprise 1 - Tag 4. Beskrivelse af velfærdsforanstaltninger. Storentreprise 1 - Tag 5. Andet. Storentreprise 1 - Tag 10. Procedure for løbende kontrol Der skal foregå en løbende kontrol af installationer, sikkerhedsforanstaltninger og evt. særlige risici. Den systematiske kontrol af byggepladsens arbejdsmiljøforhold gennemføres ved runder (eller runderinger ) og ved brug af tjeklister i form af principperne i Mønsterarbejdsplads. Kontrollen udføres af arbejdsmiljøkoordinator (B) sammen med mindst en repræsentant fra hver storentreprise der på det givne tidspunkt arbejder på pladsen. Alle arbejdere på pladsen skal deltage i den løbende kontrol og afhjælpe konstaterede mangler.

14 Beskrivelse af byggeriet Side : 12 Kontrol hyppighed Procedure Hvem Dagligt Hver 2. uge Hver 2. uge Månedligt Kontrollere sikkerheden i egne arbejdsområder og adgangsveje, herunder ryddeligheden. Eventuelle mangler afhjælpes. Gennemføre rundering af sikkerhedsmæssig adfærd og sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Opfølgning på relevante forhold afklares med de ansvarlige på pladsen. Sikkerhedsgruppen gennemfører på skift rundering efter Mønsterarbejdspladsmetoden forud for de koordinerende sikkerhedsmøder. Resultaterne behandles på koordinerende sikkerhedsmøder og arkiveres hos koordinator. Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger på personhejs og arbejdsplatforme, stillads mv. Alle Arbejdsmiljøkoordinator (b) Sikkerhedsgruppen Arbejdsmiljøkoordinator (b) og opstiller Hver 3. måned Midlertidige el-installationer kontrolleres. Ansvarlig for el-arbejder 11. Beredskab Hovedentreprenøren skal opsætte relevante beredskabsplaner i møde- og mandskabsskure. Placering af fælles førstehjælps- og brandslukningsudstyr, flugtveje mv. skal fremgå af byggepladsplanen. Hændelse Hvad gør du? Oplysninger Arbejdsulykke Brand Miljøulykke Stands ulykken, men udsæt ikke dig selv for fare. Giv livreddende førstehjælp. Ring 112 hvis nødvendigt. Kontakt byggepladens sikkerhedskoordinator. Afvent hjælp. Forsøg at slukke branden uden fare for dig eller andre. Hjælp eventuelt tilskadekomne. Ring 112. Kontakt byggepladsens sikkerhedskoordinator. Afvent hjælp. Stands, hvis muligt, miljøulykken uden fare for dig eller andre. Hjælp eventuelle tilskadekomne. Ring 112 hvis nødvendigt. Kontakt byggepladsens sikkerhedskoordinator. Afvent hjælp. Oplys præcis om ulykkesstedets adresse. Oplys om tilskadekomnes tilstand. Førstehjælpsudstyr findes. Båre findes. Oplys præcis om ulykkestedets adresse. Oplys præcis om brandens omfang og eventuelle tilskadekomne. Brandslukningsudstyr findes. Oplys præcis om ulykkesstedets adresse og lokalitet. Oplys så præcis som muligt om miljøulykkens omfang og eventuelt tilskadekomne.

15 Beskrivelse af byggeriet Side : Fælles regler på byggepladsen Arbejdsmiljøkoordinator (B) tilpasser og ajourfører fælles regler på byggepladsen i forbindelse med ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdssprog Arbejdssproget er dansk. Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke taler og forstår dansk, skal de ledes og bistås af en dansktalende person, de kan kommunikere med. Denne person skal være til rådighed for koordinator. Koordinator skal på forhånd orienteres om eventuel udenlandsk arbejdskraft. Desuden gælder følgende for medarbejder og virksomheder der er beskæftiget på projektet: Alle udenlandske virksomheder som leverer tjenesteydelser i Danmark skal anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Konstateres der virksomheder på byggepladsen, der ikke er registreret i RUT, vil disse virksomheder ikke kunne arbejde på dette projekt. Alle medarbejdere: - Skal være i stand til at læse og forstå danske sikkerhedsskilte / mærkninger. - Skal kende generelle danske sikkerhedsregler samt de der gælder for eget område og fællesområder. Dette skal dokumenteres, f.eks. i form af beviser for deltagelse i undervisning. - Skal kunne afgive og modtage advarsler og advarselsråb på dansk. APV for områder hvor der beskæftiges fremmedsprogede medarbejdere, skal indeholde håndtering af fremmedsprogede medarbejdere, uddannelse, træning, skiltning og dokumentation for udenlandske uddannelser. Ledende medarbejdere med daglig ansvar for ikke-dansktalende skal kunne læse og forstå dansk, og tale enten skandinavisk eller engelsk samt tale et sprog, hans medarbejdere taler. Skilte, planer m.m. med ikke-dansktalende tekst erstatter ikke skilte med dansk tekst. På enhver plads med fremmedsprogede medarbejdere skal der altid under arbejdet være mindst en vagthavende medarbejder, der både læser og forstår flydende dansk og taler skandinavisk samtidig med, at medarbejderen taler det eller de fremmede sprog. Denne medarbejder skal stille sig til rådighed for tolkningsopgaver ved sikkerhedsspørgsmål og deltage i sikkerhedsmøder og alle aktiviteter vedrørende sikkerhed og sundhed. Hvis det konstateres, at der ikke er en dansktalende vagthavende medarbejder, vil alle blive sendt i skuret for afventning af vagthavende. Såfremt dette sker, vil alle omkostninger forbundet med arbejdets forsinkelse påhvile den ansvarlige arbejdsgiver/storentreprenør, ligesom der ikke vil blive givet tidsfristforlængelse som følge af forsinkelser af afledt af ovenstående. Hvis medarbejderen vil komme til at arbejde med farligt arbejde eller farlige stoffer, skal medarbejderen have den nødvendige uddannelse til dette. Fagkvalifikationer erhvervet i udlandet, skal dokumenteres og godkendes af Arbejdstilsynet eller CIRIUS, inden arbejdet som faglært påbegyndes. Sikkerhedsmæssige uddannelser og certifikater skal dokumenteres og være godkendt af Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes. For nogle certifikater kan en 12 måneders arbejdsperiode accepteres uden denne godkendelse Opretholdelse af sikkerhedsforanstaltninger Den, der midlertidigt fjerner en sikkerhedsforanstaltning for at kunne udføre et arbejde, reparation eller installation, skal påse, at sikkerhedsforanstaltningen umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning retableres Værnemidler Hele byggepladsen er område, hvor der skal bæres egnede værnemidler, hjelm og værnefodtøj samt eventuelt høreværn.

16 Beskrivelse af byggeriet Side : Alkohol / rusmiddelforbud Der må ikke indtages alkohol og rusmidler på byggepladsen. Dette gælder også i bygningerne, skurvogne, mødeskure osv Rygeforbud 12.6 Radio 13. Bilag Der er rygeforbud i alle bygningerne inkl. skure. Der må ikke benyttes radio på byggepladsen. Der er vedlagt følgende bilag til denne PSS: Bilag A: Afgrænsning af foranstaltninger på fællesområder (Ansvarsfordeling). Bilag B: Betingelser for arbejder i nærheden af SK Forsynings forsyningsanlæg: jordkabelanlæg for 0,4 kv og 10 kv. Bilag C: Retningslinjer for benyttelse af Stofas ledningsoplysninger. Bilag D: Plan over forurenet jord BP Bilag E: Byggepladsplan BP

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009 CHECKLISTE OG VEJLEDNING TIL FORUNDERSØGELSER Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) Miljømæssige undersøgelser Mange steder er jorden mere eller mindre forurenet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere