Udvikling i normeringer på konto 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i normeringer på konto 6"

Transkript

1 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59 Effektiviseringsforslag -8,74 Omflytning af medarbejdere -2,30 Statslige medarbejdere 8,86 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Øvrige 0,17 I alt 9,19 Specifikation på år: Godkendt normering ,03 r -6,69 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 13,72 Omflyttede medarbejdere -3,00 Øvrige reguleringer -1,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 Midlertidige stillinger 3,00 Prioriteringsforslag 7,25 Omflyttede medarbejdere -1,91 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 Godkendt normering ,44 r -4,41 Midlertidige stillinger 2,71 Prioriteringsforslag 7,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27 Effektiviseringer -5,37 Midlertidige stillinger 0,63 Prioriteringsforslag 3,79 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 Effektiviseringer -2,00 Midlertidige stillinger -1,21 Prioriteringsforslag 3,16 Øvrige 1,67 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer -1,37 Midlertidige stillinger -2,70 Prioriteringsforslag 5,67 Flytning af medarbejdere 6,61 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Godkendt normering ,

2 Udvikling i normeringer på konto 6 * Effektiviseringer -5,37 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 Nemrefusion -2,47 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 * Effektiviseringer -2,00 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 * Effektiviseringer -1,37 It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Rengøringsudbud -1,

3 Godkendt normering ,03 r -6,69 - Sekretariatet -1,50-1,50 - Økonomi & Plan -0,70-1,70 - It -0,45 1,75 - Jobcenter -0,43-0,45 - Vej, Park & Forsyning -1,30-1,18 - Børn -0,67-1,30 - Social -0,13-2,57 - Ældre -0,70-1,99 - Kultur & Fritid -0,81 0,30 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35-0,81 - Økonomi & Plan -1,00 4,00 - Jobcenter -0,75 1,30 - Natur & Miljø -1,20-3,00 - Børn -2,40 4,33 Prioriteringsforslag 13,72-2,82 - HR 1,75 - Borgerservice 2,33 - Natur & Miljø 2,50 - Vej, Park & Forsyning 2,00 - Social 0,14 - Ældre 1,00 - Sundhed 4,00 Omflyttede medarbejdere -3,00 - Borgerservice 2,00 - Plan, Byg & Beredskab -3,00 - Social -2,00 Øvrige reguleringer -1,50 - Vej, Park & Forsyning -2,00 - Børn 0,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 0,00 - Økonomi & Plan -2,50-0,50 - HR -1,00-0,75 - Børn -0,30 0,00 - Skole -1,00 6,69 Midlertidige stillinger 3,00 0,00 - Jobcenter 2,00-2,52 - Natur & Miljø 1,00 0,00 Prioriteringsforslag 7,25 0,00 - Økonomi & Plan 2,00 0,00 - HR 0,25-1,00 - Borgerservice 2,00 2,00 - Jobcenter 2,00 0,00 - Børn 1,00-1,00 Omflyttede medarbejdere -1,91 2,00 - Jobcenter -1,00 2,31 - Natur & Miljø 1,00 7,23 - Børn -3,22 - Sundhed -1,00 - Organisationsændring 2,31 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 - Jobcenter 3,69

4 Godkendt normering ,44 r -4,41-1,21 - Intern Service -1,21 3,82 - Borgerservice -0,18 10,36 - Jobcenter -0,14-4,00 - Børn -1,00-1,00 - Ældre -1,00 0,38 - Kultur & Fritid -0,88-1,00 Midlertidige stillinger 2,71-0,88 - Borgerservice 2,00 0,00 - Jobcenter 0,33 0,00 - Social 0,38 0,00 Prioriteringsforslag 7,00 0,00 - Borgerservice 2,00 6,47 - Jobcenter 5,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 - Vej, Park & Forsyning -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 - Jobcenter 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27-1,26 - Intern Service -0,59-3,23 - Udvikling -1,00 1,59 - Borgerservice -0,68-1,00 - Børn -1,00 2,00 - Sundhed -1,00-1,70 Effektiviseringer * -5,37-1,00 - Intern Service -0,67-0,61 - Borgerservice -3,55-0,63 - Jobcenter -0,75 0,62 - Natur, Miljø & Byg -0,12-5,22 - Vej, Park & Forsyning -0,13 - Børn -0,15 Midlertidige stillinger 0,63 - Borgerservice 1,00 - Jobcenter -0,83 - Bygningsservice 2,00 - Natur, Miljø & Byg -1,58 - Vej, Park & Forsyning -0,50 - Social 0,54 Prioriteringsforslag 3,79 - Jobcenter 3,17 - Børn 0,54 - Social 0,08 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 0,00 Effektiviseringer * -2,00 1,00 - Borgerservice -2,00-2,67 Midlertidige stillinger -1,21 0,17 - Borgerservice -2,00 0,00 - Jobcenter -0,66 2,50 - Teknik & Miljø 1,83 1,00 - Social & Ældre -0,38 0,00 Prioriteringsforslag 3,16-0,38 - Udvikling & Erhverv 1,00 1,62

5 - Borgerservice 1,33 - Jobcenter 0,83 Øvrige 1,67 - Teknik & Miljø 0,67 - Sundhed & Familie 1,00 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer * -1,37 1,00 - Jobcenter -0,16 0,00 - Bygningsservice -1,21-7,63 Midlertidige stillinger -2,70 1,50 - Borgerservice -3,00-2,21 - Jobcenter -0,34 0,44 - Teknik & Miljø 1,25 0,00 - Social & Ældre -0,61 8,50 Prioriteringsforslag 5,67 0,31 - Intern Service 1,00 1,91 - Borgerservice 2,67 - Jobcenter 2,00 Flytning af medarbejdere 6,61 - Borgerservice -1,00 - Teknik & Miljø -0,81 - Dagtilbud & Skole 8,50 - Social & Ældre 0,92 - Bygningsservice -1,00 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 - Borgerservice -6,30 Godkendt normering ,22 Prioriteringsforslag Jobcentret Teknik & Miljø Borgerservice Sundhed

6 - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Borgerservice - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Borgerservice - Organisationsændring

7 - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Udvikling - Bygningsservice * Effektiviseringer -5,37 - Natur, Miljø & Byg - Sundhed Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 - Børn Nemrefusion -2,47 - Vej, Park & Forsyning - Social Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 - Intern Service - Udvikling & Erhverv - Borgerservice - Jobcenter - Bygningsservice * Effektiviseringer -2,00 - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre

8 - Intern Service * Effektiviseringer -1,37 - Udvikling & Erhverv - Borgerservice It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 - Jobcenter Rengøringsudbud -1,21 - Bygningsservice - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre Prioriteringsforslag i alt Jobcentret 13,00 Teknik & Miljø 4,50 Borgerservice 10,33 Sundhed 4,00 31,83

9 Budget Regnskab Difference Heraf barselsvikarer Heraf ansatte med eksten finansiering ,03 334,73-7, ,21 333,46-9, ,44 345,91-14, ,91 356,01-18, ,68 351,81-19, ,30 350,75-16, ,21 357,29-21,08 6,16 6, ,38 - -

10 Fleksjobbere Øvrige Bemærkning 2007 var et specielt år, fordi der skete mange rokeringer mellem afdelingerne efter kommunesammenlægningen. 5,08 2,70 Tilgang af Ungekontakten fra konto 5 + overgang af medarbejdere til Udbetaling Danmark

11 Administrationen på hovedkonto 6 Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbej dere/opga ver fra amtet Medarbejdere Effektivi- Ny norm Afdeling i alt sering 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (IS og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen/Social & Ældre 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

12 NORMERING/PERSONALEFORBRUG I ALT Afdeling B2007 R2007 B2008 R2008 B2009 R2009 B2010 R2010 B2011 R2011 B2012 R2012 B2013 R2013 B2014 Sekretariatet/Intern Service 28,23 28,53 26,73 27,41 50,74 50,32 49,53 48,27 64,45 65,45 65,45 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 31,32 29,55 29,62 29,01 32,90 32,21 32,90 31,90 16,68 16,68 16,68 HR (IS og Udvikling fra 2009) 18,36 18,73 20,11 20,07 0,00 IT (Udvikling fra 2009) 14,45 13,60 14,00 13,77 0,00 Borgerservice 43,48 48,80 47,81 51,38 49,81 52,13 53,63 50,40 47,59 39,53 41,03 Jobcenter 37,40 38,32 36,22 38,54 42,91 44,25 53,28 54,86 55,03 56,53 57,20 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 23,65 22,70 20,65 22,07 20,49 20,66 20,49 22,49 22,49 20,28 20,28 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 20,60 19,85 21,90 21,30 30,93 32,58 30,93 29,23 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 33,00 28,28 31,70 29,02 32,70 30,89 28,70 28,07 63,80 64,24 63,24 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 28,20 26,56 25,63 24,41 23,11 23,20 22,11 21,50 23,50 23,50 22,50 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 7,14 7,39 7,14 6,98 6,14 6,87 6,14 6,14 9,28 18,21 18,21 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 17,60 17,37 15,61 15,55 15,61 15,45 15,99 16,61 Ældreafdelingen/Social & Ældre 15,58 15,70 15,88 14,50 15,88 15,36 14,88 14,88 31,48 31,79 31,79 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012)2,00 3,39 6,00 3,58 5,00 4,98 5,00 4,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 6,02 5,84 5,21 5,86 5,21 5,36 4,33 4,33 I alt 327,03 334,73 324,21 333,46 331,44 345,91 337,91 356,01 332,68 351,81 334,30 350,75 336,21 357,29 336,38 Effektiviserings ved kommunesammenlægningen Normering - budget, ekskl. elever og direktion327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Normering - budget, ekskl. elever og direktion

13 Sekretariat incl. tekn. pers. Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,86 Nye opgaver fra amter 4,00 Effektiv. i PE -4,63 Ledelse 1,00 Normering ,23 Godkendt normering til budget ,23 Medarbejder glemt i oprindelig normering 1,00 Rev. godkendt normering ,23 Rev. godkendt normering ,23-1,50 Normering ,73 Normering, budget ,73 Organisationsændring -26,73 Normering ,00 Intern Service Oprindelig normering ,00 Normering fra HR 15,22 Normering fra Sekretariatet 15,93 Normering fra Økonomi og Plan 19,59 Normering ,74 Oprindelig normering ,74-1,00 Seniorordninger som besparelse -0,21 Normering ,53 Oprindelig normering ,53 Besparelse i administrationen, Mariannes stilling -0,33 Nemrefusion: arbejdsgiver 0,67; myndighed 1,8-0,67 Seniorordninger som besparelse -0,26 Endelig normering ,27 Oprindelig normering ,27 IT og GIS til Intern Service 16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service 3,81 Kommunikation til Udvikling -4,14 Ældre- og Handikapråd flyttes til Ældre, Handikap og Psykiatri -0,37 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Opnormering med indkøber 1,00 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45

14 Økonomi og Plan Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,17 Nye opgaver fra amter 3,00 Effektiv. i PE -0,35 Ledelse 2,00 Normering ,82 Midlertidig indkøbskonsulent 1,00 Oprindelig budgetteret med to afd. Ledere -1,00 Godkendt normering til budget ,82 0,5 stilling overflyttet fra IT 0,50 Rev. godkendt normering ,32 Rev. godkendt normering ,32 Midlertidig indkøbskonsulent -1,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 30,32-0,70 Normering ,62 Normering, budget ,62 Organisationsændring -29,27 Oprindelig normering ,35 Opnormering på indkøbsfunktionen 1,00 Godkendt i forbindelse med evalueringen af organisationen 1,00 Normering før besparelser 2,35-2,50 Normering ,15 Udvikling Normering, budget ,00 Normering fra HR 4,00 Normering fra IT 14,00 Normering fra Plan, Byg og Beredskab 5,95 Normering fra Økonomi og Plan 8,95 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Nedlæggelse af stilling som stresskonsulent -1,00 Endelig godkendt normering ,90 Oprindelig normering ,90 IT og GIS til Intern Service -16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service -3,81 Plan til Teknik & Miljø -4,00 Udvikling til Udvikling & Erhverv -7,21 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

15 Udvikling & Erhverv Normering, budget ,00 Normering fra Udvikling 7,21 Normering fra Kultur og fritid 4,33 Normering fra Intern Service 4,14 Oprindelig normering ,68 Opnormering med medarbejder til markedsføring af kommunen 1,00 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68

16 HR Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 14,26 Nye opgaver fra amter 3,92 Effektiv. i årsværk -1,82 Ledelse 1,00 Normering ,36 Direktion , midlertid. 1,00 Godkendt normering til budget ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 18,36 Sikkerhedsleder fra 1. april 0,75 Prioriteringsforslag : 1 psykolog 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,11 Normering ,11 Normering, budget ,11 Organisationsændring -19,36 Oprindelig normering ,75 Tekn. ændring til 2009: Årsvirkning af sikkerhedsleder 0,25 Normering før besparelser 1,00-1,00 Normering ,00

17 IT Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,28 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -1,33 Ledelse 1,00 Normering ,95 Godkendt normering til budget ,95 Telefoniprojekt 1,00 0,5 årsværk overflyttet til Økonomi og Plan -0,50 1 årsværk overflyttet fra Biblioteket 1,00 Rev. godkendt normering ,45 Rev. godkendt normering ,45-0,45 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 14,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring -14,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

18 Borgerservice Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 43,12 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -6,47 Ledelse 1,00 Normering ,65 Glemt medarbejder + FAS opgaver 1,35 Omflyttet fra andre afdelinger 1,83 Godkendt normering til budget ,83 1 årsværk til pas/kørekort 1,00 Omflyttet fra andre afdelinger 1,65 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 43,48 Godkendt ekstra ansættelser, sygedagpenge 2,00 Omflyttet fra andre afdelinger 2,00 Tekn. ændringer duttet 0,33 Rev. godk. normering 2008 pr ,81 Normering ,81 Normering, budget ,81 Organisationsændring Oprindelig normering ,81 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Normering før besparelser 49,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Normering ,81 Oprindelig normering ,81 Oprettelse af kontrolenhed 2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,00 Normering før besparelser 53,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Seniorordning -0,18 Endelig normering ,63 Oprindelig normering ,63 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 (op til helårsvirkning) 1,00-0,86 Seniorordning -0,36 Godkendt normering ved budgetlægning ,41 Tilbageført seniorordning 0,54 Nemrefusion: myndighed 1,8-1,80 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Endelige normering ,40 Oprindelig normering ,40 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,33 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,14 Foreløbig normering ,59 Oprindelig normering ,59 Korrektion af midlertidige stillinger -3,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,67 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,43 Kontrolenheden gøres permanent 2,00 En medarbejder overgår til Vejen Forsyning A/S -1,00 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -6,30 Foreløbig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -0,50 Opnormering med to medarbejdere til fælles kørselskontor 2,00 Foreløbig normering ,03

19 Jobcenter Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 29,82 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -3,08 Ledelse 1,00 Normering ,74 Direktion , midlertid. 1,00 Overført fra konto ,86 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,75 Godk. korrektioner efter faste stillinger 2,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,05 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 37,40 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,75 Rev. godk. normering 2008 pr ,65-0,43 Normering ,22 Normering, budget ,22 Organisationsændring Oprindelig normering ,22 Overført til træningsbanerne -1,00 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt til to år i BU 2,00 Indføjelse af statslige medarbejdere fra ,69 Normering før besparelser 42,91 Normering ,91 Oprindelig normering ,91 Indføjelse af statslige medarbejdere - helårsvirkning 5,17 Godkendt prioriteringsforslag til den virksomhedsvendte indsats 3,00 Ophør af midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt i BU -2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,33 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter, jf. Byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Seniorordning -0,14 Normering ,28 Statslige medarbejdere var ikke talt med i sammentællingerne i Hertil er rammebesparelsen og seniorordningen de samme, og den ene skal udgå. Oprindelig normering ,28 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,17 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter jf. byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Projekt 'Hurtig Afklaring' giver et årsværk til samarbejde mellem Jobcenter og Borgerservice 1,00 Endelig godkendt normering ,69 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 1,17 Projekt 'Hurtig Afklaring' udskydes -1,00 Endelig normering ,86 Oprindelig normering ,86 Korrektion af midlertidige stillinger -2,33 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 0,83 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,67 Endelig normering ,03 Oprindelig normering ,03 Korrektion af midlertidige stillinger -1,17 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,83 Ansættelse af to medarbejdere i Task force enhed 2,00 Digitaliseringstiltag: It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Endelig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Korrektion af midlertidige stillinger -1,67 Effektiviseringsforslag til B2013: Opnormering af virksomhedsservice 1,00 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 1,33 Endelig normering ,20 Oprindelig normering ,20 Korrektion af midlertidige stillinger -0,83 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 0,67 Endelig normering ,03

20 Plan, Byg og Beredskab Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 19,01 Nye opgaver fra amter 6,00 Effektiv. i årsværk -2,50 Ledelse 1,00 Normering ,51 Direktion , midlertid. 1,00 Direktion , faste 1,00 Godkendt normering til budget ,51 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,68 Overført til/fra andre konti midlertidig -1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,54 Rev. godkendt normering ,65 Rev. godkendt normering ,65 Overført til Beredskab -4,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 19,65 12,89 Omflytning af medarbejdere 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,65 9,92 Normering ,65 Normering, budget ,65 Organisationsændring -20,65 Oprindelig normering ,00 Normering før besparelser 0,00 Normering ,00 Bygningsservice Service Teknisk Kantine Normering, budget ,00 0,00 0,00 Organisationsændring 9,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 0,00 0,00 Normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Rådgivningsopgave vedr. selv. haller var midlertidig til ,00 Midlertidig ordning gøres permanent 1,00 Seniorordning Normering ,73 6,09 4,67 Ved ansøgningen vedr. seniorordning i Beredskabet blev det stillet som krav, at den samlede normering ikke blev påvirket, da medarbejderne i så fald ikke ville ned i tid, men blot gå tidligere på pension. Ansøgningerne er blevet godkendt i styregruppen. Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Projektansættelse af medarbejdere til energibesparende foranstaltninger 2,00 Endelig godkendt normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Seniorjobber aflønnes fra konto 5-1,00 Medarbejder flyttes fra rengøring til kantine -0,19 0,19 Besparelser som følge af rengøringsudbud -1,21 Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86

21 Teknik & Miljø Normering, budget ,00 Normering fra Natur og Miljø 22,78 Normering fra Byg 6,03 Normering fra Vej, Park & Forsyning 28,57 Normering fra Udvikling 4,00 Oprindelig normering ,38 Rettelse af fejl i normering 0,67 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Normering ,80 Oprindelig normering ,80 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 En medarbejder overgår til konto 2-0,81 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,25 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,75 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24

22 Natur og Miljø Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,46 Nye opgaver fra amter 14,00 Effektiv. i årsværk -1,75 Ledelse 1,00 Normering ,71 Godkendt normering til budget ,71 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,19 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,16 Overført til/fra andre konti midlertidig 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 1,54 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 20,60 Korrektion vedr. midlertid. stillinger -1,20 Prioriteringsforslag : Forøget tilsyn på landbrug 0,50 Prioriteringsforslag : Ressourcer til godkendelser af enkeltvandsforsyninger, midlertidig til ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,90 Normering ,90 Natur og Miljø Byg Normering, budget ,90 0,00 Organisationsændring 1,00 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Overført fra konto 0.50: Sagsbehandler til naturgenopretning 1,00 Prioriteringsforslag 2008: Sagsbehandler til landbrugsgodkendelser, midlertidig til ,00 Normering før besparelser 24,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,12 ØU d. 7. september: 2 årsværk i ½ år til ajourføring af BBR - restvirkning 0,42 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Endelig normering ,78 6,45 Oprindelig normering ,78 6,45 Korrektion af midlertidige stillinger -0,42 Flytning af normering til Teknik & Miljø -22,78-6,03 Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00

23 Vej, Park og Forsyning Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,46 Nye opgaver fra amter 15,46 Effektiv. i PE -5,09 Ledelse 1,00 Normering ,83 Direktion , midlertid. 4,00 Direktion , omflyttet -0,83 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 33,00 Korrigeret i tekn. ændringer august -2,00 Prioriteringsforslag ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00-1,30 Normering ,70 Normering, budget ,70 Organisationsændring 1,00 Oprindelig normering ,70 Normering før besparelser 32,70 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Flytning af medarbejdere til Vejen Forsyning A/S -4,00 Seniorordning 0,00 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Ledig stilling besættes først fra ,50 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,13 Endelige normering ,07 Oprindelig normering ,07 Ledig stilling besættes først fra ,50 Flytning af normering til Teknik & Miljø -28,57 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

24 Sundhed & Familie Normering, budget ,00 Normering fra Børn 18,50 Normering fra Sundhed 5,00 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Indførsel af objektivt tilsyn -1,00 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50

25 Børn Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 27,37 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -4,11 Ledelse 1,00 Normering ,26 Direktion , omflyttet -1,00 Overtaget fra Ribe Amt 2,00 Godkendt normering til budget ,26 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 1,00 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,94 Rev. godkendt normering ,20 Rev. godkendt normering ,20 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -2,40 Yderligere opgaver overtaget fra Ribe Amt 0,50 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 26,30 Rev. godk. normering 2008 pr ,30-0,67 Normering ,63 Normering, budget ,63 Organisationsændring Oprindelig normering ,63 Omflytning af medarbejdere -2,22 Medarbejder til Ungekontakten -1,00 Tekniske ændringer til ,00 Normering før besparelser 23,41-0,30 Normering ,11 Oprindelig normering ,11-1,00 Normering ,11 Oprindelig normering ,11 Yderligere besparelse i administrationen -1,00 Godkendt normering ved budgetlægning ,11 Opnormering med medarbejder, finansieret af tilsynshonorar 0,54 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,15 Endelige normering ,50 Oprindelig normering ,50 Flytning af normering til Sundhed & Familie -21,50 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

26 Dagtilbud & Skole Normering, budget ,00 Normering fra Skole 6,14 Normering fra Børn 3,00 Oprindelig normering ,14 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,14 Normering ,28 Oprindelig normering ,28 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,43 Ungekontakten flyttes fra konto 5 8,50 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21

27 Skole Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,59 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i PE -0,45 Ledelse 1,00 Normering ,14 Direktion , midlertid. 2,00 Godkendt normering til budget ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 7,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,14 Normering ,14 Normering, budget ,14 Organisationsændring Oprindelig normering ,14 Fastsættelse af midlertidige skolekonsulenter 0,00 Normering før besparelser 7,14-1,00 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Endelige normering ,14 Oprindelig normering ,14 Flytning af normering til Dagtilbud & Skole -6,14 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

28 Social & Ældre Normering, budget ,00 Normering fra Social 16,23 Normering fra Ældre 14,88 Normering fra Intern Service 0,37 Oprindelig normering ,48 Normering ,48 Oprindelig normering ,48 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,61 Flytning af medarbejder fra konto 5 0,92 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79

29 Social Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,60 Nye opgaver fra amter 1,75 Effektiv. i årsværk -2,15 Ledelse 1,00 Normering ,20 Direktion , midlertid. 1,40 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 2,00 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 17,60 Omflytning af medarbejdere -2,00 Tekn. ændringer ,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,74-0,13 Normering ,61 Normering, budget ,61 Organisationsændring Oprindelig normering ,61 Normering før besparelser 15,61 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Normering ,99 Oprindelig normering ,99 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli helårsvirkning 0,54 Godkendt normering ved budgetlægning ,53 Opnormering med 3 timer finansieret af indtægt fra tilsynshonorar 0,08 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Flytning af normering til Social & Ældre -16,23 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

30 Ældre Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,45 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -2,77 Ledelse 1,00 Normering ,68 Godkendt normering til budget ,68 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,67 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,77 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 15,58 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,58-0,70 Normering ,88 Normering, budget ,88 Organisationsændring Oprindelig normering ,88 Normering før besparelser 15,88 Normering ,88 Oprindelig normering ,88-1,00 Endelig normering ,88 Oprindelig normering ,88 Seniorordning som besparelse 0,00 Endelig godkendt normering ,88 Oprindelig normering ,88 Flytning af normering til Social & Ældre -14,88 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

31 Sundhed Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 0,57 Nye opgaver fra amter 1,81 Effektiv. i årsværk 0,62 Ledelse 1,00 Normering ,00 Direktion , midlertid. -2,00 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 2,00 Korrigeret i tekn. ændringer august 2,00 Prioriteringsforslag : forløbskoordinatorer 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring Oprindelig normering ,00 Midlertidig flytning af medarbejdere -1,00 Normering før besparelser 5,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Ved kommunesammenlægningen var der 4 medarbejdere. Den midlertidige nednormering ved budgetlægningen til 2007 var en fejl. Normeringen i sundhedsafdelingen er således 6 årsværk, inkl. de to forløbskoordinatorer, da den midlertidige flytning af medarbejder ophører i 2011, og normeringen tilbageføres til afdelingen. Oprindelig normering ,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering - besparelsen findes på kto ,00 Nednormering i Sundhedsafdelingen -1,00 Endelig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Korrektion af midlertidig stilling 1,00 Flytning af normering til Sundhed & Familie -5,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

32 Kultur og Fritid Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,22 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk 0,80 Ledelse 1,00 Normering ,02 Godkendt normering til budget ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 6,02 Rev. godk. normering 2008 pr ,02-0,81 Normering ,21 Normering, budget ,21 Organisationsændring Oprindelig normering ,21 Normering før besparelser 5,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21-0,88 Normering ,33 Oprindelig normering ,33 Endelige normering ,33 Oprindelig normering ,33 Normering til Udvikling & Erhverv -4,33 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget 3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Økonomiudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning for

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Indholdsfortegnelse: Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. 2 l Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 9 l Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere