Udvikling i normeringer på konto 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i normeringer på konto 6"

Transkript

1 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59 Effektiviseringsforslag -8,74 Omflytning af medarbejdere -2,30 Statslige medarbejdere 8,86 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Øvrige 0,17 I alt 9,19 Specifikation på år: Godkendt normering ,03 r -6,69 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 13,72 Omflyttede medarbejdere -3,00 Øvrige reguleringer -1,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 Midlertidige stillinger 3,00 Prioriteringsforslag 7,25 Omflyttede medarbejdere -1,91 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 Godkendt normering ,44 r -4,41 Midlertidige stillinger 2,71 Prioriteringsforslag 7,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27 Effektiviseringer -5,37 Midlertidige stillinger 0,63 Prioriteringsforslag 3,79 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 Effektiviseringer -2,00 Midlertidige stillinger -1,21 Prioriteringsforslag 3,16 Øvrige 1,67 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer -1,37 Midlertidige stillinger -2,70 Prioriteringsforslag 5,67 Flytning af medarbejdere 6,61 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Godkendt normering ,

2 Udvikling i normeringer på konto 6 * Effektiviseringer -5,37 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 Nemrefusion -2,47 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 * Effektiviseringer -2,00 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 * Effektiviseringer -1,37 It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Rengøringsudbud -1,

3 Godkendt normering ,03 r -6,69 - Sekretariatet -1,50-1,50 - Økonomi & Plan -0,70-1,70 - It -0,45 1,75 - Jobcenter -0,43-0,45 - Vej, Park & Forsyning -1,30-1,18 - Børn -0,67-1,30 - Social -0,13-2,57 - Ældre -0,70-1,99 - Kultur & Fritid -0,81 0,30 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35-0,81 - Økonomi & Plan -1,00 4,00 - Jobcenter -0,75 1,30 - Natur & Miljø -1,20-3,00 - Børn -2,40 4,33 Prioriteringsforslag 13,72-2,82 - HR 1,75 - Borgerservice 2,33 - Natur & Miljø 2,50 - Vej, Park & Forsyning 2,00 - Social 0,14 - Ældre 1,00 - Sundhed 4,00 Omflyttede medarbejdere -3,00 - Borgerservice 2,00 - Plan, Byg & Beredskab -3,00 - Social -2,00 Øvrige reguleringer -1,50 - Vej, Park & Forsyning -2,00 - Børn 0,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 0,00 - Økonomi & Plan -2,50-0,50 - HR -1,00-0,75 - Børn -0,30 0,00 - Skole -1,00 6,69 Midlertidige stillinger 3,00 0,00 - Jobcenter 2,00-2,52 - Natur & Miljø 1,00 0,00 Prioriteringsforslag 7,25 0,00 - Økonomi & Plan 2,00 0,00 - HR 0,25-1,00 - Borgerservice 2,00 2,00 - Jobcenter 2,00 0,00 - Børn 1,00-1,00 Omflyttede medarbejdere -1,91 2,00 - Jobcenter -1,00 2,31 - Natur & Miljø 1,00 7,23 - Børn -3,22 - Sundhed -1,00 - Organisationsændring 2,31 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 - Jobcenter 3,69

4 Godkendt normering ,44 r -4,41-1,21 - Intern Service -1,21 3,82 - Borgerservice -0,18 10,36 - Jobcenter -0,14-4,00 - Børn -1,00-1,00 - Ældre -1,00 0,38 - Kultur & Fritid -0,88-1,00 Midlertidige stillinger 2,71-0,88 - Borgerservice 2,00 0,00 - Jobcenter 0,33 0,00 - Social 0,38 0,00 Prioriteringsforslag 7,00 0,00 - Borgerservice 2,00 6,47 - Jobcenter 5,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 - Vej, Park & Forsyning -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 - Jobcenter 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27-1,26 - Intern Service -0,59-3,23 - Udvikling -1,00 1,59 - Borgerservice -0,68-1,00 - Børn -1,00 2,00 - Sundhed -1,00-1,70 Effektiviseringer * -5,37-1,00 - Intern Service -0,67-0,61 - Borgerservice -3,55-0,63 - Jobcenter -0,75 0,62 - Natur, Miljø & Byg -0,12-5,22 - Vej, Park & Forsyning -0,13 - Børn -0,15 Midlertidige stillinger 0,63 - Borgerservice 1,00 - Jobcenter -0,83 - Bygningsservice 2,00 - Natur, Miljø & Byg -1,58 - Vej, Park & Forsyning -0,50 - Social 0,54 Prioriteringsforslag 3,79 - Jobcenter 3,17 - Børn 0,54 - Social 0,08 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 0,00 Effektiviseringer * -2,00 1,00 - Borgerservice -2,00-2,67 Midlertidige stillinger -1,21 0,17 - Borgerservice -2,00 0,00 - Jobcenter -0,66 2,50 - Teknik & Miljø 1,83 1,00 - Social & Ældre -0,38 0,00 Prioriteringsforslag 3,16-0,38 - Udvikling & Erhverv 1,00 1,62

5 - Borgerservice 1,33 - Jobcenter 0,83 Øvrige 1,67 - Teknik & Miljø 0,67 - Sundhed & Familie 1,00 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer * -1,37 1,00 - Jobcenter -0,16 0,00 - Bygningsservice -1,21-7,63 Midlertidige stillinger -2,70 1,50 - Borgerservice -3,00-2,21 - Jobcenter -0,34 0,44 - Teknik & Miljø 1,25 0,00 - Social & Ældre -0,61 8,50 Prioriteringsforslag 5,67 0,31 - Intern Service 1,00 1,91 - Borgerservice 2,67 - Jobcenter 2,00 Flytning af medarbejdere 6,61 - Borgerservice -1,00 - Teknik & Miljø -0,81 - Dagtilbud & Skole 8,50 - Social & Ældre 0,92 - Bygningsservice -1,00 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 - Borgerservice -6,30 Godkendt normering ,22 Prioriteringsforslag Jobcentret Teknik & Miljø Borgerservice Sundhed

6 - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Borgerservice - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Borgerservice - Organisationsændring

7 - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Udvikling - Bygningsservice * Effektiviseringer -5,37 - Natur, Miljø & Byg - Sundhed Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 - Børn Nemrefusion -2,47 - Vej, Park & Forsyning - Social Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 - Intern Service - Udvikling & Erhverv - Borgerservice - Jobcenter - Bygningsservice * Effektiviseringer -2,00 - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre

8 - Intern Service * Effektiviseringer -1,37 - Udvikling & Erhverv - Borgerservice It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 - Jobcenter Rengøringsudbud -1,21 - Bygningsservice - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre Prioriteringsforslag i alt Jobcentret 13,00 Teknik & Miljø 4,50 Borgerservice 10,33 Sundhed 4,00 31,83

9 Budget Regnskab Difference Heraf barselsvikarer Heraf ansatte med eksten finansiering ,03 334,73-7, ,21 333,46-9, ,44 345,91-14, ,91 356,01-18, ,68 351,81-19, ,30 350,75-16, ,21 357,29-21,08 6,16 6, ,38 - -

10 Fleksjobbere Øvrige Bemærkning 2007 var et specielt år, fordi der skete mange rokeringer mellem afdelingerne efter kommunesammenlægningen. 5,08 2,70 Tilgang af Ungekontakten fra konto 5 + overgang af medarbejdere til Udbetaling Danmark

11 Administrationen på hovedkonto 6 Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbej dere/opga ver fra amtet Medarbejdere Effektivi- Ny norm Afdeling i alt sering 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (IS og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen/Social & Ældre 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

12 NORMERING/PERSONALEFORBRUG I ALT Afdeling B2007 R2007 B2008 R2008 B2009 R2009 B2010 R2010 B2011 R2011 B2012 R2012 B2013 R2013 B2014 Sekretariatet/Intern Service 28,23 28,53 26,73 27,41 50,74 50,32 49,53 48,27 64,45 65,45 65,45 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 31,32 29,55 29,62 29,01 32,90 32,21 32,90 31,90 16,68 16,68 16,68 HR (IS og Udvikling fra 2009) 18,36 18,73 20,11 20,07 0,00 IT (Udvikling fra 2009) 14,45 13,60 14,00 13,77 0,00 Borgerservice 43,48 48,80 47,81 51,38 49,81 52,13 53,63 50,40 47,59 39,53 41,03 Jobcenter 37,40 38,32 36,22 38,54 42,91 44,25 53,28 54,86 55,03 56,53 57,20 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 23,65 22,70 20,65 22,07 20,49 20,66 20,49 22,49 22,49 20,28 20,28 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 20,60 19,85 21,90 21,30 30,93 32,58 30,93 29,23 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 33,00 28,28 31,70 29,02 32,70 30,89 28,70 28,07 63,80 64,24 63,24 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 28,20 26,56 25,63 24,41 23,11 23,20 22,11 21,50 23,50 23,50 22,50 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 7,14 7,39 7,14 6,98 6,14 6,87 6,14 6,14 9,28 18,21 18,21 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 17,60 17,37 15,61 15,55 15,61 15,45 15,99 16,61 Ældreafdelingen/Social & Ældre 15,58 15,70 15,88 14,50 15,88 15,36 14,88 14,88 31,48 31,79 31,79 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012)2,00 3,39 6,00 3,58 5,00 4,98 5,00 4,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 6,02 5,84 5,21 5,86 5,21 5,36 4,33 4,33 I alt 327,03 334,73 324,21 333,46 331,44 345,91 337,91 356,01 332,68 351,81 334,30 350,75 336,21 357,29 336,38 Effektiviserings ved kommunesammenlægningen Normering - budget, ekskl. elever og direktion327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Normering - budget, ekskl. elever og direktion

13 Sekretariat incl. tekn. pers. Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,86 Nye opgaver fra amter 4,00 Effektiv. i PE -4,63 Ledelse 1,00 Normering ,23 Godkendt normering til budget ,23 Medarbejder glemt i oprindelig normering 1,00 Rev. godkendt normering ,23 Rev. godkendt normering ,23-1,50 Normering ,73 Normering, budget ,73 Organisationsændring -26,73 Normering ,00 Intern Service Oprindelig normering ,00 Normering fra HR 15,22 Normering fra Sekretariatet 15,93 Normering fra Økonomi og Plan 19,59 Normering ,74 Oprindelig normering ,74-1,00 Seniorordninger som besparelse -0,21 Normering ,53 Oprindelig normering ,53 Besparelse i administrationen, Mariannes stilling -0,33 Nemrefusion: arbejdsgiver 0,67; myndighed 1,8-0,67 Seniorordninger som besparelse -0,26 Endelig normering ,27 Oprindelig normering ,27 IT og GIS til Intern Service 16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service 3,81 Kommunikation til Udvikling -4,14 Ældre- og Handikapråd flyttes til Ældre, Handikap og Psykiatri -0,37 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Opnormering med indkøber 1,00 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45

14 Økonomi og Plan Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,17 Nye opgaver fra amter 3,00 Effektiv. i PE -0,35 Ledelse 2,00 Normering ,82 Midlertidig indkøbskonsulent 1,00 Oprindelig budgetteret med to afd. Ledere -1,00 Godkendt normering til budget ,82 0,5 stilling overflyttet fra IT 0,50 Rev. godkendt normering ,32 Rev. godkendt normering ,32 Midlertidig indkøbskonsulent -1,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 30,32-0,70 Normering ,62 Normering, budget ,62 Organisationsændring -29,27 Oprindelig normering ,35 Opnormering på indkøbsfunktionen 1,00 Godkendt i forbindelse med evalueringen af organisationen 1,00 Normering før besparelser 2,35-2,50 Normering ,15 Udvikling Normering, budget ,00 Normering fra HR 4,00 Normering fra IT 14,00 Normering fra Plan, Byg og Beredskab 5,95 Normering fra Økonomi og Plan 8,95 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Nedlæggelse af stilling som stresskonsulent -1,00 Endelig godkendt normering ,90 Oprindelig normering ,90 IT og GIS til Intern Service -16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service -3,81 Plan til Teknik & Miljø -4,00 Udvikling til Udvikling & Erhverv -7,21 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

15 Udvikling & Erhverv Normering, budget ,00 Normering fra Udvikling 7,21 Normering fra Kultur og fritid 4,33 Normering fra Intern Service 4,14 Oprindelig normering ,68 Opnormering med medarbejder til markedsføring af kommunen 1,00 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68

16 HR Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 14,26 Nye opgaver fra amter 3,92 Effektiv. i årsværk -1,82 Ledelse 1,00 Normering ,36 Direktion , midlertid. 1,00 Godkendt normering til budget ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 18,36 Sikkerhedsleder fra 1. april 0,75 Prioriteringsforslag : 1 psykolog 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,11 Normering ,11 Normering, budget ,11 Organisationsændring -19,36 Oprindelig normering ,75 Tekn. ændring til 2009: Årsvirkning af sikkerhedsleder 0,25 Normering før besparelser 1,00-1,00 Normering ,00

17 IT Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,28 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -1,33 Ledelse 1,00 Normering ,95 Godkendt normering til budget ,95 Telefoniprojekt 1,00 0,5 årsværk overflyttet til Økonomi og Plan -0,50 1 årsværk overflyttet fra Biblioteket 1,00 Rev. godkendt normering ,45 Rev. godkendt normering ,45-0,45 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 14,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring -14,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

18 Borgerservice Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 43,12 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -6,47 Ledelse 1,00 Normering ,65 Glemt medarbejder + FAS opgaver 1,35 Omflyttet fra andre afdelinger 1,83 Godkendt normering til budget ,83 1 årsværk til pas/kørekort 1,00 Omflyttet fra andre afdelinger 1,65 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 43,48 Godkendt ekstra ansættelser, sygedagpenge 2,00 Omflyttet fra andre afdelinger 2,00 Tekn. ændringer duttet 0,33 Rev. godk. normering 2008 pr ,81 Normering ,81 Normering, budget ,81 Organisationsændring Oprindelig normering ,81 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Normering før besparelser 49,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Normering ,81 Oprindelig normering ,81 Oprettelse af kontrolenhed 2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,00 Normering før besparelser 53,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Seniorordning -0,18 Endelig normering ,63 Oprindelig normering ,63 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 (op til helårsvirkning) 1,00-0,86 Seniorordning -0,36 Godkendt normering ved budgetlægning ,41 Tilbageført seniorordning 0,54 Nemrefusion: myndighed 1,8-1,80 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Endelige normering ,40 Oprindelig normering ,40 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,33 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,14 Foreløbig normering ,59 Oprindelig normering ,59 Korrektion af midlertidige stillinger -3,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,67 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,43 Kontrolenheden gøres permanent 2,00 En medarbejder overgår til Vejen Forsyning A/S -1,00 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -6,30 Foreløbig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -0,50 Opnormering med to medarbejdere til fælles kørselskontor 2,00 Foreløbig normering ,03

19 Jobcenter Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 29,82 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -3,08 Ledelse 1,00 Normering ,74 Direktion , midlertid. 1,00 Overført fra konto ,86 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,75 Godk. korrektioner efter faste stillinger 2,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,05 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 37,40 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,75 Rev. godk. normering 2008 pr ,65-0,43 Normering ,22 Normering, budget ,22 Organisationsændring Oprindelig normering ,22 Overført til træningsbanerne -1,00 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt til to år i BU 2,00 Indføjelse af statslige medarbejdere fra ,69 Normering før besparelser 42,91 Normering ,91 Oprindelig normering ,91 Indføjelse af statslige medarbejdere - helårsvirkning 5,17 Godkendt prioriteringsforslag til den virksomhedsvendte indsats 3,00 Ophør af midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt i BU -2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,33 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter, jf. Byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Seniorordning -0,14 Normering ,28 Statslige medarbejdere var ikke talt med i sammentællingerne i Hertil er rammebesparelsen og seniorordningen de samme, og den ene skal udgå. Oprindelig normering ,28 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,17 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter jf. byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Projekt 'Hurtig Afklaring' giver et årsværk til samarbejde mellem Jobcenter og Borgerservice 1,00 Endelig godkendt normering ,69 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 1,17 Projekt 'Hurtig Afklaring' udskydes -1,00 Endelig normering ,86 Oprindelig normering ,86 Korrektion af midlertidige stillinger -2,33 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 0,83 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,67 Endelig normering ,03 Oprindelig normering ,03 Korrektion af midlertidige stillinger -1,17 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,83 Ansættelse af to medarbejdere i Task force enhed 2,00 Digitaliseringstiltag: It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Endelig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Korrektion af midlertidige stillinger -1,67 Effektiviseringsforslag til B2013: Opnormering af virksomhedsservice 1,00 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 1,33 Endelig normering ,20 Oprindelig normering ,20 Korrektion af midlertidige stillinger -0,83 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 0,67 Endelig normering ,03

20 Plan, Byg og Beredskab Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 19,01 Nye opgaver fra amter 6,00 Effektiv. i årsværk -2,50 Ledelse 1,00 Normering ,51 Direktion , midlertid. 1,00 Direktion , faste 1,00 Godkendt normering til budget ,51 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,68 Overført til/fra andre konti midlertidig -1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,54 Rev. godkendt normering ,65 Rev. godkendt normering ,65 Overført til Beredskab -4,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 19,65 12,89 Omflytning af medarbejdere 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,65 9,92 Normering ,65 Normering, budget ,65 Organisationsændring -20,65 Oprindelig normering ,00 Normering før besparelser 0,00 Normering ,00 Bygningsservice Service Teknisk Kantine Normering, budget ,00 0,00 0,00 Organisationsændring 9,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 0,00 0,00 Normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Rådgivningsopgave vedr. selv. haller var midlertidig til ,00 Midlertidig ordning gøres permanent 1,00 Seniorordning Normering ,73 6,09 4,67 Ved ansøgningen vedr. seniorordning i Beredskabet blev det stillet som krav, at den samlede normering ikke blev påvirket, da medarbejderne i så fald ikke ville ned i tid, men blot gå tidligere på pension. Ansøgningerne er blevet godkendt i styregruppen. Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Projektansættelse af medarbejdere til energibesparende foranstaltninger 2,00 Endelig godkendt normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Seniorjobber aflønnes fra konto 5-1,00 Medarbejder flyttes fra rengøring til kantine -0,19 0,19 Besparelser som følge af rengøringsudbud -1,21 Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86

21 Teknik & Miljø Normering, budget ,00 Normering fra Natur og Miljø 22,78 Normering fra Byg 6,03 Normering fra Vej, Park & Forsyning 28,57 Normering fra Udvikling 4,00 Oprindelig normering ,38 Rettelse af fejl i normering 0,67 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Normering ,80 Oprindelig normering ,80 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 En medarbejder overgår til konto 2-0,81 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,25 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,75 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24

22 Natur og Miljø Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,46 Nye opgaver fra amter 14,00 Effektiv. i årsværk -1,75 Ledelse 1,00 Normering ,71 Godkendt normering til budget ,71 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,19 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,16 Overført til/fra andre konti midlertidig 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 1,54 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 20,60 Korrektion vedr. midlertid. stillinger -1,20 Prioriteringsforslag : Forøget tilsyn på landbrug 0,50 Prioriteringsforslag : Ressourcer til godkendelser af enkeltvandsforsyninger, midlertidig til ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,90 Normering ,90 Natur og Miljø Byg Normering, budget ,90 0,00 Organisationsændring 1,00 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Overført fra konto 0.50: Sagsbehandler til naturgenopretning 1,00 Prioriteringsforslag 2008: Sagsbehandler til landbrugsgodkendelser, midlertidig til ,00 Normering før besparelser 24,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,12 ØU d. 7. september: 2 årsværk i ½ år til ajourføring af BBR - restvirkning 0,42 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Endelig normering ,78 6,45 Oprindelig normering ,78 6,45 Korrektion af midlertidige stillinger -0,42 Flytning af normering til Teknik & Miljø -22,78-6,03 Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00

23 Vej, Park og Forsyning Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,46 Nye opgaver fra amter 15,46 Effektiv. i PE -5,09 Ledelse 1,00 Normering ,83 Direktion , midlertid. 4,00 Direktion , omflyttet -0,83 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 33,00 Korrigeret i tekn. ændringer august -2,00 Prioriteringsforslag ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00-1,30 Normering ,70 Normering, budget ,70 Organisationsændring 1,00 Oprindelig normering ,70 Normering før besparelser 32,70 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Flytning af medarbejdere til Vejen Forsyning A/S -4,00 Seniorordning 0,00 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Ledig stilling besættes først fra ,50 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,13 Endelige normering ,07 Oprindelig normering ,07 Ledig stilling besættes først fra ,50 Flytning af normering til Teknik & Miljø -28,57 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

24 Sundhed & Familie Normering, budget ,00 Normering fra Børn 18,50 Normering fra Sundhed 5,00 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Indførsel af objektivt tilsyn -1,00 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50

25 Børn Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 27,37 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -4,11 Ledelse 1,00 Normering ,26 Direktion , omflyttet -1,00 Overtaget fra Ribe Amt 2,00 Godkendt normering til budget ,26 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 1,00 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,94 Rev. godkendt normering ,20 Rev. godkendt normering ,20 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -2,40 Yderligere opgaver overtaget fra Ribe Amt 0,50 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 26,30 Rev. godk. normering 2008 pr ,30-0,67 Normering ,63 Normering, budget ,63 Organisationsændring Oprindelig normering ,63 Omflytning af medarbejdere -2,22 Medarbejder til Ungekontakten -1,00 Tekniske ændringer til ,00 Normering før besparelser 23,41-0,30 Normering ,11 Oprindelig normering ,11-1,00 Normering ,11 Oprindelig normering ,11 Yderligere besparelse i administrationen -1,00 Godkendt normering ved budgetlægning ,11 Opnormering med medarbejder, finansieret af tilsynshonorar 0,54 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,15 Endelige normering ,50 Oprindelig normering ,50 Flytning af normering til Sundhed & Familie -21,50 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

26 Dagtilbud & Skole Normering, budget ,00 Normering fra Skole 6,14 Normering fra Børn 3,00 Oprindelig normering ,14 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,14 Normering ,28 Oprindelig normering ,28 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,43 Ungekontakten flyttes fra konto 5 8,50 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21

27 Skole Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,59 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i PE -0,45 Ledelse 1,00 Normering ,14 Direktion , midlertid. 2,00 Godkendt normering til budget ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 7,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,14 Normering ,14 Normering, budget ,14 Organisationsændring Oprindelig normering ,14 Fastsættelse af midlertidige skolekonsulenter 0,00 Normering før besparelser 7,14-1,00 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Endelige normering ,14 Oprindelig normering ,14 Flytning af normering til Dagtilbud & Skole -6,14 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

28 Social & Ældre Normering, budget ,00 Normering fra Social 16,23 Normering fra Ældre 14,88 Normering fra Intern Service 0,37 Oprindelig normering ,48 Normering ,48 Oprindelig normering ,48 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,61 Flytning af medarbejder fra konto 5 0,92 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79

29 Social Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,60 Nye opgaver fra amter 1,75 Effektiv. i årsværk -2,15 Ledelse 1,00 Normering ,20 Direktion , midlertid. 1,40 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 2,00 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 17,60 Omflytning af medarbejdere -2,00 Tekn. ændringer ,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,74-0,13 Normering ,61 Normering, budget ,61 Organisationsændring Oprindelig normering ,61 Normering før besparelser 15,61 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Normering ,99 Oprindelig normering ,99 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli helårsvirkning 0,54 Godkendt normering ved budgetlægning ,53 Opnormering med 3 timer finansieret af indtægt fra tilsynshonorar 0,08 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Flytning af normering til Social & Ældre -16,23 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

30 Ældre Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,45 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -2,77 Ledelse 1,00 Normering ,68 Godkendt normering til budget ,68 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,67 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,77 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 15,58 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,58-0,70 Normering ,88 Normering, budget ,88 Organisationsændring Oprindelig normering ,88 Normering før besparelser 15,88 Normering ,88 Oprindelig normering ,88-1,00 Endelig normering ,88 Oprindelig normering ,88 Seniorordning som besparelse 0,00 Endelig godkendt normering ,88 Oprindelig normering ,88 Flytning af normering til Social & Ældre -14,88 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

31 Sundhed Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 0,57 Nye opgaver fra amter 1,81 Effektiv. i årsværk 0,62 Ledelse 1,00 Normering ,00 Direktion , midlertid. -2,00 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 2,00 Korrigeret i tekn. ændringer august 2,00 Prioriteringsforslag : forløbskoordinatorer 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring Oprindelig normering ,00 Midlertidig flytning af medarbejdere -1,00 Normering før besparelser 5,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Ved kommunesammenlægningen var der 4 medarbejdere. Den midlertidige nednormering ved budgetlægningen til 2007 var en fejl. Normeringen i sundhedsafdelingen er således 6 årsværk, inkl. de to forløbskoordinatorer, da den midlertidige flytning af medarbejder ophører i 2011, og normeringen tilbageføres til afdelingen. Oprindelig normering ,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering - besparelsen findes på kto ,00 Nednormering i Sundhedsafdelingen -1,00 Endelig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Korrektion af midlertidig stilling 1,00 Flytning af normering til Sundhed & Familie -5,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

32 Kultur og Fritid Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,22 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk 0,80 Ledelse 1,00 Normering ,02 Godkendt normering til budget ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 6,02 Rev. godk. normering 2008 pr ,02-0,81 Normering ,21 Normering, budget ,21 Organisationsændring Oprindelig normering ,21 Normering før besparelser 5,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21-0,88 Normering ,33 Oprindelig normering ,33 Endelige normering ,33 Oprindelig normering ,33 Normering til Udvikling & Erhverv -4,33 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden

Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene

Forslag til udmøntning af reduktionskrav på administrationsområdet i budgetårene BILAG NR. 7 NOTAT Haderslev Kommune Sekretariat og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 00 11 mesj@haderslev.dk 17-08-2015 Sagsident: 15/19975 Sagsbehandler: Merete Skovgaard-Jensen/bbc

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere