Udvikling i normeringer på konto 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i normeringer på konto 6"

Transkript

1 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59 Effektiviseringsforslag -8,74 Omflytning af medarbejdere -2,30 Statslige medarbejdere 8,86 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Øvrige 0,17 I alt 9,19 Specifikation på år: Godkendt normering ,03 r -6,69 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 13,72 Omflyttede medarbejdere -3,00 Øvrige reguleringer -1,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 Midlertidige stillinger 3,00 Prioriteringsforslag 7,25 Omflyttede medarbejdere -1,91 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 Godkendt normering ,44 r -4,41 Midlertidige stillinger 2,71 Prioriteringsforslag 7,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27 Effektiviseringer -5,37 Midlertidige stillinger 0,63 Prioriteringsforslag 3,79 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 Effektiviseringer -2,00 Midlertidige stillinger -1,21 Prioriteringsforslag 3,16 Øvrige 1,67 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer -1,37 Midlertidige stillinger -2,70 Prioriteringsforslag 5,67 Flytning af medarbejdere 6,61 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Godkendt normering ,

2 Udvikling i normeringer på konto 6 * Effektiviseringer -5,37 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 Nemrefusion -2,47 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 * Effektiviseringer -2,00 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 * Effektiviseringer -1,37 It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Rengøringsudbud -1,

3 Godkendt normering ,03 r -6,69 - Sekretariatet -1,50-1,50 - Økonomi & Plan -0,70-1,70 - It -0,45 1,75 - Jobcenter -0,43-0,45 - Vej, Park & Forsyning -1,30-1,18 - Børn -0,67-1,30 - Social -0,13-2,57 - Ældre -0,70-1,99 - Kultur & Fritid -0,81 0,30 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35-0,81 - Økonomi & Plan -1,00 4,00 - Jobcenter -0,75 1,30 - Natur & Miljø -1,20-3,00 - Børn -2,40 4,33 Prioriteringsforslag 13,72-2,82 - HR 1,75 - Borgerservice 2,33 - Natur & Miljø 2,50 - Vej, Park & Forsyning 2,00 - Social 0,14 - Ældre 1,00 - Sundhed 4,00 Omflyttede medarbejdere -3,00 - Borgerservice 2,00 - Plan, Byg & Beredskab -3,00 - Social -2,00 Øvrige reguleringer -1,50 - Vej, Park & Forsyning -2,00 - Børn 0,50 Godkendt normering ,21 r -4,80 0,00 - Økonomi & Plan -2,50-0,50 - HR -1,00-0,75 - Børn -0,30 0,00 - Skole -1,00 6,69 Midlertidige stillinger 3,00 0,00 - Jobcenter 2,00-2,52 - Natur & Miljø 1,00 0,00 Prioriteringsforslag 7,25 0,00 - Økonomi & Plan 2,00 0,00 - HR 0,25-1,00 - Borgerservice 2,00 2,00 - Jobcenter 2,00 0,00 - Børn 1,00-1,00 Omflyttede medarbejdere -1,91 2,00 - Jobcenter -1,00 2,31 - Natur & Miljø 1,00 7,23 - Børn -3,22 - Sundhed -1,00 - Organisationsændring 2,31 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 - Jobcenter 3,69

4 Godkendt normering ,44 r -4,41-1,21 - Intern Service -1,21 3,82 - Borgerservice -0,18 10,36 - Jobcenter -0,14-4,00 - Børn -1,00-1,00 - Ældre -1,00 0,38 - Kultur & Fritid -0,88-1,00 Midlertidige stillinger 2,71-0,88 - Borgerservice 2,00 0,00 - Jobcenter 0,33 0,00 - Social 0,38 0,00 Prioriteringsforslag 7,00 0,00 - Borgerservice 2,00 6,47 - Jobcenter 5,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 - Vej, Park & Forsyning -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 - Jobcenter 5,17 Godkendt normering ,91 Besparelser -4,27-1,26 - Intern Service -0,59-3,23 - Udvikling -1,00 1,59 - Borgerservice -0,68-1,00 - Børn -1,00 2,00 - Sundhed -1,00-1,70 Effektiviseringer * -5,37-1,00 - Intern Service -0,67-0,61 - Borgerservice -3,55-0,63 - Jobcenter -0,75 0,62 - Natur, Miljø & Byg -0,12-5,22 - Vej, Park & Forsyning -0,13 - Børn -0,15 Midlertidige stillinger 0,63 - Borgerservice 1,00 - Jobcenter -0,83 - Bygningsservice 2,00 - Natur, Miljø & Byg -1,58 - Vej, Park & Forsyning -0,50 - Social 0,54 Prioriteringsforslag 3,79 - Jobcenter 3,17 - Børn 0,54 - Social 0,08 Godkendt normering ,69 Besparelser 0,00 0,00 Effektiviseringer * -2,00 1,00 - Borgerservice -2,00-2,67 Midlertidige stillinger -1,21 0,17 - Borgerservice -2,00 0,00 - Jobcenter -0,66 2,50 - Teknik & Miljø 1,83 1,00 - Social & Ældre -0,38 0,00 Prioriteringsforslag 3,16-0,38 - Udvikling & Erhverv 1,00 1,62

5 - Borgerservice 1,33 - Jobcenter 0,83 Øvrige 1,67 - Teknik & Miljø 0,67 - Sundhed & Familie 1,00 Godkendt normering ,31 Effektiviseringer * -1,37 1,00 - Jobcenter -0,16 0,00 - Bygningsservice -1,21-7,63 Midlertidige stillinger -2,70 1,50 - Borgerservice -3,00-2,21 - Jobcenter -0,34 0,44 - Teknik & Miljø 1,25 0,00 - Social & Ældre -0,61 8,50 Prioriteringsforslag 5,67 0,31 - Intern Service 1,00 1,91 - Borgerservice 2,67 - Jobcenter 2,00 Flytning af medarbejdere 6,61 - Borgerservice -1,00 - Teknik & Miljø -0,81 - Dagtilbud & Skole 8,50 - Social & Ældre 0,92 - Bygningsservice -1,00 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 - Borgerservice -6,30 Godkendt normering ,22 Prioriteringsforslag Jobcentret Teknik & Miljø Borgerservice Sundhed

6 - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Borgerservice - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Borgerservice - Organisationsændring

7 - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Udvikling - Bygningsservice * Effektiviseringer -5,37 - Natur, Miljø & Byg - Sundhed Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 - Børn Nemrefusion -2,47 - Vej, Park & Forsyning - Social Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 - Intern Service - Udvikling & Erhverv - Borgerservice - Jobcenter - Bygningsservice * Effektiviseringer -2,00 - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre

8 - Intern Service * Effektiviseringer -1,37 - Udvikling & Erhverv - Borgerservice It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 - Jobcenter Rengøringsudbud -1,21 - Bygningsservice - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre Prioriteringsforslag i alt Jobcentret 13,00 Teknik & Miljø 4,50 Borgerservice 10,33 Sundhed 4,00 31,83

9 Budget Regnskab Difference Heraf barselsvikarer Heraf ansatte med eksten finansiering ,03 334,73-7, ,21 333,46-9, ,44 345,91-14, ,91 356,01-18, ,68 351,81-19, ,30 350,75-16, ,21 357,29-21,08 6,16 6, ,38 - -

10 Fleksjobbere Øvrige Bemærkning 2007 var et specielt år, fordi der skete mange rokeringer mellem afdelingerne efter kommunesammenlægningen. 5,08 2,70 Tilgang af Ungekontakten fra konto 5 + overgang af medarbejdere til Udbetaling Danmark

11 Administrationen på hovedkonto 6 Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbej dere/opga ver fra amtet Medarbejdere Effektivi- Ny norm Afdeling i alt sering 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (IS og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen/Social & Ældre 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

12 NORMERING/PERSONALEFORBRUG I ALT Afdeling B2007 R2007 B2008 R2008 B2009 R2009 B2010 R2010 B2011 R2011 B2012 R2012 B2013 R2013 B2014 Sekretariatet/Intern Service 28,23 28,53 26,73 27,41 50,74 50,32 49,53 48,27 64,45 65,45 65,45 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 31,32 29,55 29,62 29,01 32,90 32,21 32,90 31,90 16,68 16,68 16,68 HR (IS og Udvikling fra 2009) 18,36 18,73 20,11 20,07 0,00 IT (Udvikling fra 2009) 14,45 13,60 14,00 13,77 0,00 Borgerservice 43,48 48,80 47,81 51,38 49,81 52,13 53,63 50,40 47,59 39,53 41,03 Jobcenter 37,40 38,32 36,22 38,54 42,91 44,25 53,28 54,86 55,03 56,53 57,20 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 23,65 22,70 20,65 22,07 20,49 20,66 20,49 22,49 22,49 20,28 20,28 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 20,60 19,85 21,90 21,30 30,93 32,58 30,93 29,23 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 33,00 28,28 31,70 29,02 32,70 30,89 28,70 28,07 63,80 64,24 63,24 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 28,20 26,56 25,63 24,41 23,11 23,20 22,11 21,50 23,50 23,50 22,50 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 7,14 7,39 7,14 6,98 6,14 6,87 6,14 6,14 9,28 18,21 18,21 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 17,60 17,37 15,61 15,55 15,61 15,45 15,99 16,61 Ældreafdelingen/Social & Ældre 15,58 15,70 15,88 14,50 15,88 15,36 14,88 14,88 31,48 31,79 31,79 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012)2,00 3,39 6,00 3,58 5,00 4,98 5,00 4,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 6,02 5,84 5,21 5,86 5,21 5,36 4,33 4,33 I alt 327,03 334,73 324,21 333,46 331,44 345,91 337,91 356,01 332,68 351,81 334,30 350,75 336,21 357,29 336,38 Effektiviserings ved kommunesammenlægningen Normering - budget, ekskl. elever og direktion327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Normering - budget, ekskl. elever og direktion

13 Sekretariat incl. tekn. pers. Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,86 Nye opgaver fra amter 4,00 Effektiv. i PE -4,63 Ledelse 1,00 Normering ,23 Godkendt normering til budget ,23 Medarbejder glemt i oprindelig normering 1,00 Rev. godkendt normering ,23 Rev. godkendt normering ,23-1,50 Normering ,73 Normering, budget ,73 Organisationsændring -26,73 Normering ,00 Intern Service Oprindelig normering ,00 Normering fra HR 15,22 Normering fra Sekretariatet 15,93 Normering fra Økonomi og Plan 19,59 Normering ,74 Oprindelig normering ,74-1,00 Seniorordninger som besparelse -0,21 Normering ,53 Oprindelig normering ,53 Besparelse i administrationen, Mariannes stilling -0,33 Nemrefusion: arbejdsgiver 0,67; myndighed 1,8-0,67 Seniorordninger som besparelse -0,26 Endelig normering ,27 Oprindelig normering ,27 IT og GIS til Intern Service 16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service 3,81 Kommunikation til Udvikling -4,14 Ældre- og Handikapråd flyttes til Ældre, Handikap og Psykiatri -0,37 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Opnormering med indkøber 1,00 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45 Oprindelig normering ,45 Normering ,45

14 Økonomi og Plan Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,17 Nye opgaver fra amter 3,00 Effektiv. i PE -0,35 Ledelse 2,00 Normering ,82 Midlertidig indkøbskonsulent 1,00 Oprindelig budgetteret med to afd. Ledere -1,00 Godkendt normering til budget ,82 0,5 stilling overflyttet fra IT 0,50 Rev. godkendt normering ,32 Rev. godkendt normering ,32 Midlertidig indkøbskonsulent -1,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 30,32-0,70 Normering ,62 Normering, budget ,62 Organisationsændring -29,27 Oprindelig normering ,35 Opnormering på indkøbsfunktionen 1,00 Godkendt i forbindelse med evalueringen af organisationen 1,00 Normering før besparelser 2,35-2,50 Normering ,15 Udvikling Normering, budget ,00 Normering fra HR 4,00 Normering fra IT 14,00 Normering fra Plan, Byg og Beredskab 5,95 Normering fra Økonomi og Plan 8,95 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Normering ,90 Oprindelig normering ,90 Nedlæggelse af stilling som stresskonsulent -1,00 Endelig godkendt normering ,90 Oprindelig normering ,90 IT og GIS til Intern Service -16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service -3,81 Plan til Teknik & Miljø -4,00 Udvikling til Udvikling & Erhverv -7,21 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

15 Udvikling & Erhverv Normering, budget ,00 Normering fra Udvikling 7,21 Normering fra Kultur og fritid 4,33 Normering fra Intern Service 4,14 Oprindelig normering ,68 Opnormering med medarbejder til markedsføring af kommunen 1,00 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68 Oprindelig normering ,68 Normering ,68

16 HR Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 14,26 Nye opgaver fra amter 3,92 Effektiv. i årsværk -1,82 Ledelse 1,00 Normering ,36 Direktion , midlertid. 1,00 Godkendt normering til budget ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt normering ,36 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 18,36 Sikkerhedsleder fra 1. april 0,75 Prioriteringsforslag : 1 psykolog 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,11 Normering ,11 Normering, budget ,11 Organisationsændring -19,36 Oprindelig normering ,75 Tekn. ændring til 2009: Årsvirkning af sikkerhedsleder 0,25 Normering før besparelser 1,00-1,00 Normering ,00

17 IT Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,28 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -1,33 Ledelse 1,00 Normering ,95 Godkendt normering til budget ,95 Telefoniprojekt 1,00 0,5 årsværk overflyttet til Økonomi og Plan -0,50 1 årsværk overflyttet fra Biblioteket 1,00 Rev. godkendt normering ,45 Rev. godkendt normering ,45-0,45 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 14,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring -14,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

18 Borgerservice Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 43,12 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -6,47 Ledelse 1,00 Normering ,65 Glemt medarbejder + FAS opgaver 1,35 Omflyttet fra andre afdelinger 1,83 Godkendt normering til budget ,83 1 årsværk til pas/kørekort 1,00 Omflyttet fra andre afdelinger 1,65 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt normering ,48 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 43,48 Godkendt ekstra ansættelser, sygedagpenge 2,00 Omflyttet fra andre afdelinger 2,00 Tekn. ændringer duttet 0,33 Rev. godk. normering 2008 pr ,81 Normering ,81 Normering, budget ,81 Organisationsændring Oprindelig normering ,81 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Normering før besparelser 49,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Normering ,81 Oprindelig normering ,81 Oprettelse af kontrolenhed 2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,00 Normering før besparelser 53,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Seniorordning -0,18 Endelig normering ,63 Oprindelig normering ,63 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 (op til helårsvirkning) 1,00-0,86 Seniorordning -0,36 Godkendt normering ved budgetlægning ,41 Tilbageført seniorordning 0,54 Nemrefusion: myndighed 1,8-1,80 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Endelige normering ,40 Oprindelig normering ,40 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,33 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,14 Foreløbig normering ,59 Oprindelig normering ,59 Korrektion af midlertidige stillinger -3,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra ,67 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,43 Kontrolenheden gøres permanent 2,00 En medarbejder overgår til Vejen Forsyning A/S -1,00 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -6,30 Foreløbig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -0,50 Opnormering med to medarbejdere til fælles kørselskontor 2,00 Foreløbig normering ,03

19 Jobcenter Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 29,82 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -3,08 Ledelse 1,00 Normering ,74 Direktion , midlertid. 1,00 Overført fra konto ,86 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,75 Godk. korrektioner efter faste stillinger 2,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,05 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt normering ,40 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 37,40 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,75 Rev. godk. normering 2008 pr ,65-0,43 Normering ,22 Normering, budget ,22 Organisationsændring Oprindelig normering ,22 Overført til træningsbanerne -1,00 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt til to år i BU 2,00 Indføjelse af statslige medarbejdere fra ,69 Normering før besparelser 42,91 Normering ,91 Oprindelig normering ,91 Indføjelse af statslige medarbejdere - helårsvirkning 5,17 Godkendt prioriteringsforslag til den virksomhedsvendte indsats 3,00 Ophør af midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt i BU -2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,33 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter, jf. Byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Seniorordning -0,14 Normering ,28 Statslige medarbejdere var ikke talt med i sammentællingerne i Hertil er rammebesparelsen og seniorordningen de samme, og den ene skal udgå. Oprindelig normering ,28 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj ,17 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter jf. byrådsbeslutning d. 9. februar ,00 Projekt 'Hurtig Afklaring' giver et årsværk til samarbejde mellem Jobcenter og Borgerservice 1,00 Endelig godkendt normering ,69 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 1,17 Projekt 'Hurtig Afklaring' udskydes -1,00 Endelig normering ,86 Oprindelig normering ,86 Korrektion af midlertidige stillinger -2,33 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 0,83 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,67 Endelig normering ,03 Oprindelig normering ,03 Korrektion af midlertidige stillinger -1,17 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april ,83 Ansættelse af to medarbejdere i Task force enhed 2,00 Digitaliseringstiltag: It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Endelig normering ,53 Oprindelig normering ,53 Korrektion af midlertidige stillinger -1,67 Effektiviseringsforslag til B2013: Opnormering af virksomhedsservice 1,00 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 1,33 Endelig normering ,20 Oprindelig normering ,20 Korrektion af midlertidige stillinger -0,83 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 0,67 Endelig normering ,03

20 Plan, Byg og Beredskab Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 19,01 Nye opgaver fra amter 6,00 Effektiv. i årsværk -2,50 Ledelse 1,00 Normering ,51 Direktion , midlertid. 1,00 Direktion , faste 1,00 Godkendt normering til budget ,51 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,68 Overført til/fra andre konti midlertidig -1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,54 Rev. godkendt normering ,65 Rev. godkendt normering ,65 Overført til Beredskab -4,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 19,65 12,89 Omflytning af medarbejdere 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,65 9,92 Normering ,65 Normering, budget ,65 Organisationsændring -20,65 Oprindelig normering ,00 Normering før besparelser 0,00 Normering ,00 Bygningsservice Service Teknisk Kantine Normering, budget ,00 0,00 0,00 Organisationsændring 9,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 0,00 0,00 Normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Rådgivningsopgave vedr. selv. haller var midlertidig til ,00 Midlertidig ordning gøres permanent 1,00 Seniorordning Normering ,73 6,09 4,67 Ved ansøgningen vedr. seniorordning i Beredskabet blev det stillet som krav, at den samlede normering ikke blev påvirket, da medarbejderne i så fald ikke ville ned i tid, men blot gå tidligere på pension. Ansøgningerne er blevet godkendt i styregruppen. Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Projektansættelse af medarbejdere til energibesparende foranstaltninger 2,00 Endelig godkendt normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 6,09 4,67 Oprindelig normering ,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Seniorjobber aflønnes fra konto 5-1,00 Medarbejder flyttes fra rengøring til kantine -0,19 0,19 Besparelser som følge af rengøringsudbud -1,21 Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86 Oprindelig normering ,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,73 4,69 3,86

21 Teknik & Miljø Normering, budget ,00 Normering fra Natur og Miljø 22,78 Normering fra Byg 6,03 Normering fra Vej, Park & Forsyning 28,57 Normering fra Udvikling 4,00 Oprindelig normering ,38 Rettelse af fejl i normering 0,67 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Normering ,80 Oprindelig normering ,80 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 En medarbejder overgår til konto 2-0,81 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,25 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,25 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj ,75 Opnormering med en medarbejder fra til byggesagsbehandling 0,75 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24 Oprindelig normering ,24 Normering ,24

22 Natur og Miljø Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,46 Nye opgaver fra amter 14,00 Effektiv. i årsværk -1,75 Ledelse 1,00 Normering ,71 Godkendt normering til budget ,71 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 0,19 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,16 Overført til/fra andre konti midlertidig 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 1,54 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 20,60 Korrektion vedr. midlertid. stillinger -1,20 Prioriteringsforslag : Forøget tilsyn på landbrug 0,50 Prioriteringsforslag : Ressourcer til godkendelser af enkeltvandsforsyninger, midlertidig til ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,90 Normering ,90 Natur og Miljø Byg Normering, budget ,90 0,00 Organisationsændring 1,00 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Overført fra konto 0.50: Sagsbehandler til naturgenopretning 1,00 Prioriteringsforslag 2008: Sagsbehandler til landbrugsgodkendelser, midlertidig til ,00 Normering før besparelser 24,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 0,00 Normering ,90 6,03 Oprindelig normering ,90 6,03 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,12 ØU d. 7. september: 2 årsværk i ½ år til ajourføring af BBR - restvirkning 0,42 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Endelig normering ,78 6,45 Oprindelig normering ,78 6,45 Korrektion af midlertidige stillinger -0,42 Flytning af normering til Teknik & Miljø -22,78-6,03 Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00 Oprindelig normering ,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering ,00 0,00

23 Vej, Park og Forsyning Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,46 Nye opgaver fra amter 15,46 Effektiv. i PE -5,09 Ledelse 1,00 Normering ,83 Direktion , midlertid. 4,00 Direktion , omflyttet -0,83 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 33,00 Korrigeret i tekn. ændringer august -2,00 Prioriteringsforslag ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00-1,30 Normering ,70 Normering, budget ,70 Organisationsændring 1,00 Oprindelig normering ,70 Normering før besparelser 32,70 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Flytning af medarbejdere til Vejen Forsyning A/S -4,00 Seniorordning 0,00 Normering ,70 Oprindelig normering ,70 Ledig stilling besættes først fra ,50 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,13 Endelige normering ,07 Oprindelig normering ,07 Ledig stilling besættes først fra ,50 Flytning af normering til Teknik & Miljø -28,57 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

24 Sundhed & Familie Normering, budget ,00 Normering fra Børn 18,50 Normering fra Sundhed 5,00 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Indførsel af objektivt tilsyn -1,00 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50 Oprindelig normering ,50 Normering ,50

25 Børn Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 27,37 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -4,11 Ledelse 1,00 Normering ,26 Direktion , omflyttet -1,00 Overtaget fra Ribe Amt 2,00 Godkendt normering til budget ,26 Godk. korrektioner efter , midlertid. stillinger 1,00 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,94 Rev. godkendt normering ,20 Rev. godkendt normering ,20 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -2,40 Yderligere opgaver overtaget fra Ribe Amt 0,50 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 26,30 Rev. godk. normering 2008 pr ,30-0,67 Normering ,63 Normering, budget ,63 Organisationsændring Oprindelig normering ,63 Omflytning af medarbejdere -2,22 Medarbejder til Ungekontakten -1,00 Tekniske ændringer til ,00 Normering før besparelser 23,41-0,30 Normering ,11 Oprindelig normering ,11-1,00 Normering ,11 Oprindelig normering ,11 Yderligere besparelse i administrationen -1,00 Godkendt normering ved budgetlægning ,11 Opnormering med medarbejder, finansieret af tilsynshonorar 0,54 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,15 Endelige normering ,50 Oprindelig normering ,50 Flytning af normering til Sundhed & Familie -21,50 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

26 Dagtilbud & Skole Normering, budget ,00 Normering fra Skole 6,14 Normering fra Børn 3,00 Oprindelig normering ,14 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,14 Normering ,28 Oprindelig normering ,28 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,43 Ungekontakten flyttes fra konto 5 8,50 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21 Normering ,21

27 Skole Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,59 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i PE -0,45 Ledelse 1,00 Normering ,14 Direktion , midlertid. 2,00 Godkendt normering til budget ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt normering ,14 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 7,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,14 Normering ,14 Normering, budget ,14 Organisationsændring Oprindelig normering ,14 Fastsættelse af midlertidige skolekonsulenter 0,00 Normering før besparelser 7,14-1,00 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Normering ,14 Oprindelig normering ,14 Endelige normering ,14 Oprindelig normering ,14 Flytning af normering til Dagtilbud & Skole -6,14 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

28 Social & Ældre Normering, budget ,00 Normering fra Social 16,23 Normering fra Ældre 14,88 Normering fra Intern Service 0,37 Oprindelig normering ,48 Normering ,48 Oprindelig normering ,48 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,61 Flytning af medarbejder fra konto 5 0,92 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79 Oprindelig normering ,79 Normering ,79

29 Social Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,60 Nye opgaver fra amter 1,75 Effektiv. i årsværk -2,15 Ledelse 1,00 Normering ,20 Direktion , midlertid. 1,40 Godkendt normering til budget ,60 Godk. korrektioner efter faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 2,00 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt normering ,60 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 17,60 Omflytning af medarbejdere -2,00 Tekn. ændringer ,14 Rev. godk. normering 2008 pr ,74-0,13 Normering ,61 Normering, budget ,61 Organisationsændring Oprindelig normering ,61 Normering før besparelser 15,61 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Normering ,99 Oprindelig normering ,99 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli helårsvirkning 0,54 Godkendt normering ved budgetlægning ,53 Opnormering med 3 timer finansieret af indtægt fra tilsynshonorar 0,08 Normering ,61 Oprindelig normering ,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug til 31. juli ,38 Flytning af normering til Social & Ældre -16,23 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00

30 Ældre Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,45 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -2,77 Ledelse 1,00 Normering ,68 Godkendt normering til budget ,68 Godk. korrektioner efter faste stillinger 0,67 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,77 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt normering ,58 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 15,58 Korrektion vedr. stillinger godkendt i ,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,58-0,70 Normering ,88 Normering, budget ,88 Organisationsændring Oprindelig normering ,88 Normering før besparelser 15,88 Normering ,88 Oprindelig normering ,88-1,00 Endelig normering ,88 Oprindelig normering ,88 Seniorordning som besparelse 0,00 Endelig godkendt normering ,88 Oprindelig normering ,88 Flytning af normering til Social & Ældre -14,88 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

31 Sundhed Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 0,57 Nye opgaver fra amter 1,81 Effektiv. i årsværk 0,62 Ledelse 1,00 Normering ,00 Direktion , midlertid. -2,00 Godkendt normering til budget ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt normering ,00 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 2,00 Korrigeret i tekn. ændringer august 2,00 Prioriteringsforslag : forløbskoordinatorer 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr ,00 Normering ,00 Normering, budget ,00 Organisationsændring Oprindelig normering ,00 Midlertidig flytning af medarbejdere -1,00 Normering før besparelser 5,00 Normering ,00 Oprindelig normering ,00 Normering ,00 Ved kommunesammenlægningen var der 4 medarbejdere. Den midlertidige nednormering ved budgetlægningen til 2007 var en fejl. Normeringen i sundhedsafdelingen er således 6 årsværk, inkl. de to forløbskoordinatorer, da den midlertidige flytning af medarbejder ophører i 2011, og normeringen tilbageføres til afdelingen. Oprindelig normering ,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering - besparelsen findes på kto ,00 Nednormering i Sundhedsafdelingen -1,00 Endelig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Korrektion af midlertidig stilling 1,00 Flytning af normering til Sundhed & Familie -5,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

32 Kultur og Fritid Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,22 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk 0,80 Ledelse 1,00 Normering ,02 Godkendt normering til budget ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt normering ,02 Rev. godkendt norm incl. midlertidige stillinger 6,02 Rev. godk. normering 2008 pr ,02-0,81 Normering ,21 Normering, budget ,21 Organisationsændring Oprindelig normering ,21 Normering før besparelser 5,21 Normering ,21 Oprindelig normering ,21-0,88 Normering ,33 Oprindelig normering ,33 Endelige normering ,33 Oprindelig normering ,33 Normering til Udvikling & Erhverv -4,33 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00 Oprindelig normering ,00 Foreløbig normering ,00

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG Lb. Nr.BESK-YD-01 Ansættelse af socialfaglige konsulenter i Jobrehabiliteringscentret Udvalg: BESK Område: Sygedagpenge Funktion: 05.57.71 Forslaget går på at reducere sygedagpengeperioden med gennemsnitlig

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål:

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål: Notat Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet Spørgsmål: Dato: 28.september 2016 Sags nr.: 00.30.04-S00-67-16 Sagsbehandler: jen Hvor mange medarbejdere er ansat

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Derfor har Personaleafdelingen i et samarbejde med forvaltningerne udarbejdet dette notat.

Derfor har Personaleafdelingen i et samarbejde med forvaltningerne udarbejdet dette notat. LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomisk Forvaltning Personaleafdelingen Journalnr. : 20110610209 Dato... : 29.06.2011 Skrevet af : str /3223 zk/3228 N O T A T (også svar på budgetspørgsmål) om udvikling i personaleforbrug

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 0. Politisk organisation ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet.000 9.788 9.788 9.788 Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn Kredsrådet i Fyns Politikreds 84 85 85 85 I alt.084

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere