Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 2014 Klubhuset, onsdag, d. 22. oktober 2014, kl Referat 1. Valg af dirigent og referent Berthel Semma og Stephen Wessels accepterede valg som hhv. mødedirigent og mødereferent. 2. Bestyrelsens beretning Jørn leverede bestyrelsens beretning. Denne er bilag til dette referat. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Kasserer Jytte B. forelagde regnskabet for sæsonen Vi kom ud af sæsonen med et passende overskud på kr. 4776, og en kassebeholdning på kr Regnskabet blev godkendt og er bilag til dette referat. 4. Ideer til og drøftelser af aktiviteter i vinterbadesæsonen A. Hornbæk Vinterbadelaug Helle mindede os om, at vi i år burde invitere Hornbæk Vinterbadelaug på visit. Bestyrelsen vil handle på denne baggrund. B. Openwater-svømning i søen Terkel efterlyste medlemmer, der gerne vil svømme "openwater" (dvs. længere distancer) med ham om sommeren i Esrum Sø. Klubhusets faciliteter er i øvrigt åbne for os medlemmer hele året, derfor også under "openwater"-svømning. Evt. interesserede kan kontakte Terkel (fx tlf eller mail.dk). Vi drøftede sikkerheden ved svømning i søen om sommeren. Det blev fremhævet, at både bådfarten og kajakroere har vanskeligt ved at se svømmere i vandet, og påsejling af en svømmer er bogstaveligt livsfarligt. Derfor skal svømmeren trække en bøje efter sig; det er ikke tilstrækkeligt med "pang"-farvede badehætter. C. Skagen Vinterbaderfestival 2015 Helle fortalte, at de allerede er tre personer, der er "linet op" til deltagelse i Skagen Vinterbaderfestival, d januar Se linket her. Evt. interesserede kan kontakte Helle (tlf , gmail.com) D. Bernau, Tyskland Stephen gav status for besøg hos vinterbaderklubben die Eisheiligen, i Bernau nord for Berlin, sidste weekend i november. Vi bliver 5 medlemmer der tager afsted. E. Andre aktiviteter Side 1

2 Der var ingen medlemmer, der udtrykte ønske om at organisere en rejse til the Big Chill Swim, the Lake District, 31. januar - 1. februar Bestyrelsen er bestemt åben for forslag om andre aktiviteter. 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag om at bibeholde det årlige kontingent på kr. 300 blev vedtaget, ligeså budgettet for denne sæson. Budgettet foreligger som bilag til dette referat. 6. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg til bestyrelsen Jytte Bieber og Jørn Aagaard var på valg. Jytte genopstillede og blev valgt, mens Jørn ønsker ikke genvalg. Jytte Møller stillede op og blev valgt. Således består bestyrelsen nu af: Jytte Bieber Jytte Møller Helle Barker Else Jensen Stephen Wessels Kirsten Vesterager - suppleant Bjarne Frese - suppleant (jf. pkt. 8) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen Niels Hindse-Nielsen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Bjarne Frese blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Poul Bønsøe og suppleant Henning Løwenstein var på valg, genopstillede begge og blev begge genvalgt. 10.Eventuelt Jytte Bieber mindede os om, at når du er saunatænder, er det meget vigtigt, at du skriver urets indstillinger ved tændningen på white-boarden ved saunaen. Således, at hvis nogen kommer til at ændre urets indstilling, har vedkommende mulighed for at "finde tilbage" til de indstillinger, som du brugte. Ella kunne fortælle, at så godt som ingen kajakroere er blevet orienteret om, at vi vikinger hver lørdag morgen bytter om på herre- og dameomklædningsrummene. Stephen vil lave nye, mere "direkte" herre/dame-skilte for at mindske lørdagens kønsforvirring. Ella vil bede kajakformanden om igen at meddele dette til deres medlemmer. I forbindelse med udlægning og optagning af broerne bedes vi disse lørdage kun bade (uden badetøj) indtil kl , som indskærpet af Ella. Vi vil gerne undgå evt. "kulturkonflikter" Side 2

3 mellem personer i arbejdstøj og personer helt uden. Allerede nu på lørdag d. 25. oktober er dette aktuelt. Således afsluttedes Nødebo Vikingernes Generalforsamling Referent: Stephen Wessels Bilag: - Bestyrelsens beretning Regnskab Budgetforslag Side 3

4 Bilag - Regnskab Side 4

5 Side 5

6 Bilag - Budgetforslag Side 6

7 Ledelse og drift af foreningen. Bestyrelsens beretning om sæsonen Efter generalforsamlingen den 23. oktober 2013 har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder og konstituerede sig på det første som følger: formand Jørn Aagaard, kasserer Jytte Bieber, sekretær Stephen Wessels, medlemmer Helle Barker og Else Jensen. Som det blev besluttet i forbindelse med foreningens stiftelse i 2010 deltager bestyrelsessuppleanterne (Niels Hindse- Nielsen og Kirsten Vesterager) i bestyrelsesmøderne. På generalforsamlingen blev det besluttet forsøgsvis at udvide badetiderne med en eftermiddagsbadning onsdag kl Forsøget viste, at der nu er betydelig tilslutning til eftermiddagsbadningen, som herefter er blevet gjort permanent. Generalforsamlingen påpegede gentagne problemer med programmeringen af saunaen med det resultat, at saunaen for tit ikke er varm ved badningens start. Der er derfor blevet iværksat følgende modforholdsregler: 1. Ændring af tændingsrutinerne, så det medlem, der tænder saunaen en hel uge (onsdag, lørdag og søndag + evt. særbadninger), derudover telefonisk adviserer den næste på saunatændingslisten om, at vedkommende nu står for tur. Formålet med ændringen er at imødegå glemsomhed. 2. For at undgå, at vores programmering af saunaen ændres af efterfølgende brugere, er der fremstillet et lamineret skilt i A5-størrelse, som hænges over selve programmeringsboksen, når der er programmeret. Skiltet orienterer om programmeringen og om, hvad der skal gøres for at genaktivere programmeringen, hvis saunaen har været taget i brug. Ovennævnte modforholdsregler har virket efter hensigten. På generalforsamlingen blev der klaget over, at der er meget mørkt ved indgangsdøren til saunaprogrammeringen. Der er efterfølgende via fællesudvalget blevet opsat en ny udendørs lampe tæt på døren. Bestyrelsen har drøftet trængselsproblemer i sauna og omklædningsrum og konstateret, at de kun forekommer under lørdag morgen badningen. For at imødegå trængslen er det efter aftale med KKES indført, at der lørdag byttes omklædningsrum, så damerne (de mange) den dag overtager herrernes (de færre) store omklædningsrum. Der er fremstillet skilte om bytningen, som efter ønske fra KKES' næstformand skal blive hængende hele lørdagen og først fjernes søndag morgen. Endvidere er morgenbadetiderne i weekenden udvidet fra 2 til 3 timer, og medlemmerne er blevet opfordret til at sprede sig. På ovennævnte baggrund har bestyrelsen besluttet at se tiden an, hvad angår et evt. behov for at begrænse foreningens medlemstal og indføre en venteliste. Side 7

8 Sæsonens store begivenhed blev foreningens deltagelse i VM i vintersvømning, som fandt sted marts i Rovaniemi, der ligger lige ved polarcirklen i finsk Lapland. Der var 13 aktive vikinger med, hvoraf de 10 deltog i konkurrencerne, mens 3 såkaldte young seals nøjedes med at vinterbade. Inden afrejsen blev der trænet intensivt i Esrum Sø, hvor vi havde udlagt en bøje til at markere en 25 m distance. Udover de individuelle konkurrencer i 25 m brystsvømning og crawl stillede foreningen med et stafethold i 4 x 25 m medley. Det bedste resultat var en delt 4. plads, og adskillige af vore svømmere kan nu prale med at ligge i top 10 i deres aldersklasse inden for verdenseliten. Bortset fra fire individuelt tilmeldte svømmere fra Roskilde og Næstved var Nødebo Vikingerne ene om at repræsentere de danske farver og førte sig frem ved bassinkanten i klub T-shirts og jakker og med 2 store klub bannere. Vores klubsang var blevet oversat til engelsk, og vi sang den for alle 800 deltagere under den store gallamiddag og næste dag på stadion for det brasilianske TV. Under VM mødte vi gamle venner fra Tyskland, som vi første gang stiftede bekendtskab med under den Europæiske Vinterbade-Festival i Kolobrzeg, Polen januar Gensynet var så rørende, at det efterfølgende er aftalt, at en gruppe Nødebo vikinger i november 2014 besøger Die Bernauer Eisheiligen i Bernau, tæt på Berlin. Primo 2015 er der så planlagt tysk genvisit i Nødebo. Efter forudgående godkendelse fra Fællesudvalget og Jens Ole Andersen, Naturstyrelsen ansøgte foreningen Trygfonden om at få doneret en redningskrans, som 22. februar blev opstillet ved søbredden. Det er foreningens ansvar at være fadder for redningskransen, og indtil nu har der ikke været begået hærværk mod den. Foreningen har købt et sauna-ur og fået det installeret. Der er også anskaffet en møg-greb til bortskovling af isflager, som desværre endnu ikke er kommet i brug p.g.a. den meget varme vinter. Og fremstillet klub-visitkort, klub T-shirts og klub-bannere. Der er 17. december indgået en rabataftale med Kano- og Kajakværkstedet, Nybrovej 370 i Lyngby, hvor foreningens medlemmer får 25% nedslag i prisen på vinterbade-sko, tørhandsker og neoprenhætter. Efter i februar at have deltaget i et kursus om sikkerhed ved vinterbadning indgik Stephen Wessels i en arbejdsgruppe nedsat af Rådet for Større Badesikkerhed, som oktober 2014 publiserede arbejdsgruppens konklusioner sammen med 8 vinterbade-råd, som nu er ophængt på vore to opslagstavler og vil være at finde på vores hjemmeside. Else Jensen repræsenterede i marts foreningen ved årsmødet for Vinterbadeforeninger i Danmark, som i 2014 blev afholdt i Dragør. I forlængelse af mødet formulerede bestyrelsen Nødebo Vikingernes holdning til modtagelse af gæstebadere som følger: Gæster er velkomne efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem. Gæster skal altid være ledsaget af et medlem. Et medlem må kun låne sin nøgle ud til andre medlemmer og altså ikke til gæster. I løbet af sæsonen har to medlemmer fejret 80 års fødselsdag og er blevet lykønsket af foreningen, som nu har tre 80+ medlemmer. Side 8

9 Også i denne sæson har Hanne Dybro fungeret som vores effektive webmaster og sørget for, at vikingernes hjemmeside både holdes ajour og fornyes med bl.a. illustrationer af foreningens mange aktiviteter og rejser. Vi er Hanne meget taknemmelig for hendes store indsats. Alle medlemmer bør gå ind og opleve og bruge den flotte hjemmeside. En stor tak skal også lyde til foreningens revisor, Poul Bønsøe, som igen i år har stillet sin betydelige erfaring til rådighed både hvad angår revision og regnskabs-opstilling. Fællesudvalget. De to ordinære møder i fællesudvalget blev afholdt primo oktober og primo februar, hvor NV har været repræsenteret ved Jørn Aagaard og Helle Barker (kun februar). Aktiviteterne i fællesudvalget omfatter bl.a. koordinering af de fire klubbers udnyttelse af klubanlægget. Det er sket uden problemer. Vore ønsker til kalender 2014 blev afleveret til koordinatoren, Claus Bo Jensen fra KKES den 30. november 2013, og alle ønskerne blev imødekommet. Planen for udnyttelsen indskrives i en kalender, som løbende ajourføres og kan ses på kajakklubbens hjemmeside og på en papirkalender, der er ophængt i køkkenet. Efter indtrædelsen af Nødebo Stavgangsforening har fællesudvalget opdateret forretningsordenen, så der særskilt udskrives referat af udvalgets møder, som fremsendes til medlemmerne og lægges ind på KKES hjemmeside. Hvert møde starter med godkendelse og underskrift af referatet fra forrige møde. Inden hvert møde udsendes dagsorden for mødet. Også regnskabsaflæggelsen er med bistand fra stavgangsforeningens kasserer blevet opdateret og systematiseret. Det er aftalt, at NV s bidrag til vedligeholdelse af anlægget består i, at vi to gange om året, ved start og slut på badesæsonen, gennemfører en hovedrengøring af sauna, bade- og omklædningsrum. I sidste sæson skete det hhv. 2. november 2013 og 30. marts Kirsten Bundgaard-Nielsen fra KKES bistod som en effektiv og behagelig rengøringsfaglig koordinator. Rengøringen sluttede med en fælles frokost. Referaterne fra Fællesudvalgsmøderne kan fra og med oktober 2013 ses på KKES hjemmeside. Tidligere referater står i fællesudvalgets protokol, der ligger i klubhuset. KKES har af egne midler anskaffet er mikrobølgeovn og repareret den udendørs grill, som begge også må anvendes af de andre klubbers medlemmer. Medlemstal. Med udgangen af foreningens første sæson i september 2011 havde vi 38 medlemmer. Året efter var medlemstallet 37, og 3. sæson sluttede med 50 medlemmer. Med udgangen af september 2014 har foreningen nu 52 medlemmer. Klip fra året. Side 9

10 Det er bestyrelsens klare oplevelse, at det sociale liv i foreningen stadig fungerer rigtigt godt. Stemningen er god, og der er stor vilje blandt medlemmerne til at deltage aktivt med at få løst både store og små opgaver. Nogle klip fra årets gang i Nødebo Vikingerne: Sæsonen startede onsdag den 2. oktober med det første bad. Siden er der badet i søen hver onsdag, lørdag og søndag morgen med tilhørende sauna. Fra og med 30. oktober er badetiden udvidet til også at omfatte 2 timer onsdag eftermiddag. Fra medio februar er lørdag- og søndagsbadningen udvidet fra 2 til 3 timer. Den første lørdag i måneden har der efter badet været fælles morgenbord med megen snak og hygge og mange lækkerier, faste såvel som flydende. 5. oktober havde vores venskabsklub, Hornbæk Vinterbadelaug inviteret til indvielse af sit nye hus med sauna og omklædning, hvor Stephen Wessels repræsenterede vikingerne. Senere, 16. marts, var der klubtur til Hornbæk, hvor en halv snes vikinger fik lejlighed til at bade fra huset og bagefter blev inviteret på morgenkaffe med sang og gewesen er. Juleaftensmorgen og nytårsaftensmorgen afholdtes særbadning med udklædning og servering af hhv. bitter og champagne ved søbredden. Desværre var vinteren så varm, at vi ikke fik anledning til at bruge hverken is- øksen eller møggreben. 11. februar udkom HillerødPosten med en artikel Nødebo Vikingerne skal til VM ved polarcirklen illustreret med fine fotos af badende vikinger. Artiklen udsprang af PRudvalgets arbejde, som også førte til, at Frederiksborg Centret sponsorerede flotte, lette jakker med foreningens logo på ryggen til alle VM-deltagerne. Vinterbadesæsonen afsluttedes søndag den 30. marts med bad, morgenmad, rengøring og frokost. Herefter har der været fri og uorganiseret badning iført badetøj, indtil vintersæsonen igen startede onsdag den 1. oktober. 1. pinsedag, den 8. juni, var der pinsebadning kl , hvor pinsesolen stod op og for fjerde år i træk dansede smukt for os. Der blev serveret champagne fra to flydende barer. Fredag 20. juni var der Rovaniemi aften i klubhuset med spisning af egen buffet, sang, billeder og beretninger. Side 10

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: 09.00 Morgenbadning- og kaffe 10.00 Kort præsentation v/de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

KANOJAK. Nr. 4 september 2007. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø

KANOJAK. Nr. 4 september 2007. Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø Nr. 4 september 2007 Klubblad for Kajakklubben Esrum Sø KANOJAK Hvornår har du sidst testet hvor grænsen går? Billedet er fra august-introduktions-holdets første dag. Denne situation endte ikke med en

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere