Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)"

Transkript

1 første lå det jo nogle år frem i tiden, der skulle nemlig først etableres en vejunderføring i Englerup, og vejbroer i Skullerup og Rislev. Tove og mig var da heller ikke mere kede af det, end vi i efteråret 1964 reserverede os en grund på en ny udstykning bag biografen. En kommunal udstykning fra Østergården, der dengang var ejet af sognefoged Aksel Jensen. Den sporombygning, man nu gik i gang med på Ringsted - Næstved banen, skulle foregå på en hel ny måde, der vist ikke havde været prøvet her i landet før. Det var en arbejdsgang, der i store træk gik ud på, at man på et arbejdssted samlede nogle elementer af betonsveller og skinner, og så på specielle køre-aggregater kørte dem ud på strækningen, hvor et andet arbejdshold havde fjernet de gamle skinner og sveller. Det var en arbejdsmetode, hvormed man noget hurtigere kunne lægge nogle skinnelængder ud, og dermed ikke behøvede så lange sporspærringer, når først forarbejdet var gjort. Men det krævede en ret stor arbejdsstyrke, og jeg tror, at banekolonnen, der før bestod af 5 faste og et par løst antaget, nu voksede til i alt en ca. 80 mand. Det var også en arbejdsmetode, der krævede en del plads, og Glumsøs læssevej og læssespor blev hurtigt omdannet til oplagsplads for skinner og beton-sveller og til arbejdsplads for samling af elementerne. Det betød at vognladningsforsendelser til og fra Glumsø station midlertidig blev aflyst, for aldrig mere at blive genoptaget, og Herregårdsmejeriet måtte nu køre til Sorø og læsse deres kølevogne der. Æggepakkeriets forsendelser til København blev overtaget af private vognmænd. Stationens mangeårige baneformand Ingvorsen gik på pension, lige inden det store sporombygningsarbejde gik i gang. Det har været i 1963, hvor vores kære nabo Tofts flyttede til Mørkøv. Og det blev så vores nye nabo, baneformand Brems, der kom fra Fredericia, som sammen med overbanemester Hansen fra Ringsted skulle lede det ret store arbejde. Og det gjorde han da også med megen iver og ildhu. En ildhu der nogle gange førte til unødige gnidninger. Det komplicerede arbejde betød et ikke ringe merarbejde for os på stationen. Ikke alene blev toggangen i høj grad besværliggjort af sporspærringer og venstresporkørsel, men som jeg vist tidligere har beskrevet, var troljer og arbejdskøretøjer noget mere vanskelige at holde styr på end almindelige tog, og der opstod da også enkelte faresituationer, uden at der heldigvis skete noget. I forbindelse med sporombygningen husker jeg en særlig episode fra februar 1966, hvor den belgiske konge Baudouin kom på officielt besøg i Danmark, og det skete med tog. Trafikinspektør H.W. Mortensen gjorde et stort nummer ud af det. Der var naturligvis de samme regler som for Kongetog, at det var stationens chef, der skulle være på per- De lokale persontog mellem Ringsted og Næstved bestod ofte blot af en enkelt MO-motorvogn. Mo 564 i Ringsted med tog til Næstved ca (arkiv TAO) 90

2 Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR) ron, men det så stationsmester Nielsen stort på, og da det efter planen var mig, der havde tjeneste, var det også mig, der skulle ekspedere den Belgiske konge gennem Glumsø. Ja ekspedere ham gennem det virvar af sveller, skinner og jordbunker, der lå over hele stationen. Trafikinspektøren havde været i Glumsø dagen før og var lidt rystet over at se, hvordan det hele så ud og udstedte så nogle direktiver, der bl. a. betød, at arbejdet ikke måtte gå i gang den dag, før kongetoget havde passeret, og arbejderne måtte end ikke vise sig på stationen, men skulle blive i deres skurvogne. Jeg stod så, som jeg skulle, og gjorde honnør, medens toget listede igennem stationen med en km fart, og pokker om ikke kong Baudouin stod bag en af de store panoramaruder og løftede hånden til hilsen til mig. Arbejdsholdets sjakbajs, Konrad Hansen, havde sørget for, at der var øl i skurvognene, så der kunne skåles for kongen af Belgien, og det gjorde de så, ja, det gjorde de så grundigt, at selv om kongetoget var passeret midt på formiddagen, kom der ikke en eneste ud på arbejde den dag. Og det var vel en folk, det drejede sig om. Den belgiske kong Bouduins særtog passerer Glumsø den 7. februar 1966 og Arne Rehder gør honnør. Toget fremføres af et udsmykket MY-lokomotiv og 2. vogn er den danske kongevogn og 3. vogn den belgiske. (Arkiv AR) 91

3 Herlufmagle station med den selvstændige signalpost, (JBP) Jeg nedlagde 3 stationer At jeg nedlagde tre stationer passer naturligvis ikke, men man kan godt sige, at jeg lukkede tre stationer, således at forstå, at jeg var sidste mand på skansen eller så godt som. Og så er det ikke er så mange endda, når i al fald 44 af de stationer, jeg har været på, senere er raderet væk. De tre stationer jeg tænkte på, da jeg skrev overskriften er Herlufmagle, Vrangstrup og Klarskov. I 1966, hvor jeg havde fast station i Glumsø, indgik jeg i et turskifte, der dækkede fridage for folkene i Herlufmagle, Vrangstrup og i Lov. Derfor var jeg d. 20 maj i 1966 i Herlufmagle; det var sidste dag, stationen fungerede som togfølgestation. Togene skulle endnu den 21. maj holde ved stationen, men den var kun at regne som et trinbræt, og fra den køreplan der trådte i kraft dagen efter, var Herlufmagle og Vrangstrup ikke med. Jeg mødte tidligt om morgenen lidt før kl. 6 sammen med stationens rengøringsdame, jeg tror hun hed Kristine. Men jeg er helt sikker på, at det var en af de dygtigste og mest omhyggelige rengøringsdamer, jeg i min jernbanetid har mødt. Der var ikke mange steder, man oplevede en så ren og skinnende station som Herlufmagle. Skrivebordet var, så man kunne spejle sig i det, og gulvene blev skuret hver eneste dag. Det var til tider ellers et lidt utaknemmeligt arbejde, hun udførte, for stationens 2 faste personer Stations Ejnar og stationsmester Zelasney, var ikke slemme til at slide på dørmåtterne eller i det hele taget med til at bidrage til den almindelige orden på kontoret. Jeg nævnte Stations Ejnar først med velberåd i hu, for nok var han stationens ekstramand, men det var der bestemt ingen udenforstående, der fik indtrykket af. Stor og kraftig med et meget myndigt blik og en overlegenhed som en ægte stationsforstander tronede han dagen lang bag det skinnende skrivebord. Han tog alle telefonopringninger, selv om han sjældent kunne svare på dem, og når en kunde kom med et lidt besværligt fragtbrev, sagde han rask: Ja det skal jeg klare, og så rakte han det over til mig og sagde bydende: Vil du lige ordne det. Men han var en ualmindelig flink mand, en personlighed uden lige. Der var dog en ting jeg ikke var så begejstret over at han blandede sig i, og det var i toggangen; af- og tilbagemeldinger og signalgivning, det tog han efter min mening lidt for let og overfladisk på. Der er lige en episode fra Herlufmagle, jeg må have med. Det var på en af de dage, hvor jeg afløste på stationen, måske et år før den lukkede, at der kom revision. Det kom der mindst en gang om året på alle landstationer, og det var trafikinspektøren og hans hund, som man kaldte den trafikkontrollør, han havde som medhjælp. De kom til Herlufmagle en tidlig morgen i bil, selv om trafik- 92

4 inspektøren havde en blå Ford V8, der kunne køre på skinner, til rådighed. Men brugte han den, så vidste hele strækningen med det samme, at han var på vej, og så var det jo ingen uanmeldt revision. Det, der fik mig til at huske denne revision ganske særligt, det var, at der i hovedkassen lå en seddel, der talte for vistnok 500 kroner, et ikke helt lille beløb. Om det var Zelasneys eller Ejnars ved jeg ikke, de har måske været fælles om den. En sådan en lap måtte der naturligvis ikke være i kassen men jeg havde ikke så mange penge at lægge i kassen i stedet. Jeg slap dog gennem revisionen om end på en ikke helt reel måde. Da trafikinspektør Bertelsen havde opgjort billetkassen, gav fru Zelasnéy morgenkaffe i lokalet ved siden af stationskontoret, og medens de drak kaffe, så jeg mit snit til at bytte lappen fra hovedkassen ud med rigtige menneske-penge fra den reviderede billetkasse. Stationsmesteren, Zelasney, gik noget nervøst omkring, inden revisionen var vel ude af døren igen; at han turde låne af kassen fatter jeg ikke. Men tilbage til Herlufmagle stations sidste dag. Stationen blev naturligvis gjort ren på samme omhyggelige måde, som på andre dage, men da Kristine kom til den lille trappe, der førte fra mellemgangen op til signalhuset, sagde jeg, at det kunne hun godt springe over i dag. Jeg var jo klar over, at om lidt kom signaltjenestens folk og splittede det hele ad. Men nej, hun lagde sig ned på knæene og skurede hele gulvet og trappen med, men hun var da også knapt kommet ud af døren, før signaltjenestens folk dukkede op, og så snart centralsikringen var blevet aflyst, og der var sat låsebolte på sporskifterne, ja så hamrede de med en stor hammer støbejernsfundamentet til sikringsanlægget i stumper og stykker, de gav sig ikke engang tid til at skrue det løs af de store bolte, der ellers var passet med olie og maling i de mange år. Og så bare ud med det hele, de blanke håndtag og de pudsede messingdele, der var drejet og betjent i tusindvis af gange! Og ak, det fine nyskurede gulv. Pressen, Næstved Tidende, kom i løbet af dagen, og til ære for deres fotograf, tog et par banearbejdere det store skilt med Herlufmagle ned, selv om togene skulle holde her endnu en dag; jeg hørte dog heller aldrig om, at der var nogle, der savnede det. I det hele taget gik nedlæggelsen af Herlufmagle station meget stille af, i forhold til den jammer man hørte andre steder, hvor en station blev lukket. Måske var det også fordi stationen på en måde lå forkert i forhold til byen. Havde stationen ligget på den anden side af sporene, havde byen sikkert tidligere udviklet sig, sådan som den er i dag, og stationen var kommet mere beboerne ved og var blevet benyttet noget mere. Men i 1966 var der ikke mange, der fandt ned til stationen, der kørte jo busser til Næstved og Ringsted lige gennem hovedgaden, og Herlufmagle havde jo rigtigt posthus med postmester og det hele, så der var vist ikke mange, der ænsede den lukning særligt. Det skulle da lige være indehaveren af det lokale bryghus, han fik en vognladning øl og vand en gang imellem; han kom da også en tur i løbet af dagen med en lille kasse stærke øl, så vi kunne drikke gravøl på stationen. Ellers var der her på det sidste kun et par enkelte kunder tilbage, det var en maskinfabrik Herny der sendte en masse trillebøre rundt i landet, og et firma i Spragelse, der fabrikerede grønthøstere, som var meget i vælten i de år. På det sidste kom der en masse højspændingsmaster fra Jylland til en hovedledning tværs gennem Sjælland, for i Herlufmagle var der plads og fred og ro til at rode med alt det tunge isenkram. Der havde ikke altid været lige meget fred og ro på Herlufmagle station. I årene op til anden verdenskrig havde stationen fungeret som udskibningshavn for jordbrugskalk fra kalkgravene i Trælløse. Der blev fortalt, at Herlufmagle station i nogle år havde den største vognudveksling af de sjællandske stationer. Der blev også fortalt, at der blev snydt med antallet af de ekspederede vogne, men fakta var, at stationsmesteren rykkede mange lønklasser op og blev udnævnt til stationsforstander. Men nu rykkede stationen alle lønklasserne ned, og efter ca. 42 år var navnet Herlufmagle ikke mere at finde i DSBs publikumskøreplaner. Dagen efter, den 21. maj 1966, var jeg på afløsning i Vrangstrup, og det var så stationens uigenkaldeligt sidste dag. Modsat Herlufmagle med sine befordringer af jordbrugskalk, havde der i Vrangstrup vist aldrig nogensinde været noget særligt jernbanearbejde ud over toggangen. Man kunne Adgangen til Herlufmagle stations læssespor skete fra stationens spor 2 og krydsede spor 1. Foto (JBP) 93

5 En E-maskine med ballasttog på Vrangstrup station (AR) Vrangstrup station med læssesporet i forgrunden. Foto (JBP) godt stille sig det spørgsmål, om der i det hele taget var nogen berettigelse for at have lagt en station netop her. Der var jo et par kilometer til den lille samling huse og gårde, der lå omkring Sjællands næstmindste kirke og udgjorde selve Vrangstrup. Og der var endnu længere til de andre små landsbyer Tyvelse, Sandby og Vetterslev, der postmæssigt hørte under Vrangstrup postekspedition. For postekspedition var der dog på stationen, men ellers var der kun en købmand, Sigfred, og nogle få huse ved selve stationen; deraf var de 3 jernbanens og beboede af banearbejderne Verner, Børge og Keld. Der var naturligvis tjenestebolig på stationen stationsmesteren, og det var i den sidste tid E.V.B.R. Jensen, som havde været trafikekspeditør i Fjenneslev, da jeg var aspirant der, så vi kendte hinanden ganske godt. Han var en ualmindelig energisk mand, han sov bestemt ikke sin tid væk. Ud over sit jernbanearbejde var han kønssorterer ved et kontrolhønseri i Tybjerg, og det brugte han meget tid på, og mange gange betalte han min kollega E.B. Christensen og mig for at passe stationen i Vrangstrup, medens han var i Tybjerg. Han var også udlært dykker og havde en fiskebåd i Skælskør, og så fabrikerede han papkasser til kyllingeforsendelser; den maskine blev nu mest passet af en banearbejder, så noget skete der dog i Vrangstrup. Jernbanemæssigt var der kun én tjeneste i Vrangstrup, det var på almindelige hverdage fra kl. ca til kl om formiddagen og om eftermiddagen fra ved tiden til ca Arbejdet bestod om formiddagen - foruden at passe tog-gangen, af- 94

6 Perronen på Vrangstrup station 1966 med postbud og bud med Nibusmotocykel. (AR) og tilbagemelding og signalgivning, i at sende postbudene ud og sælge et par billetter. Kl til kl åbnede man så postekspeditionen, men der var ikke mange kunder på den tid. Om eftermiddagen blev postekspeditionen passet af en postdame, fru Jensen. Hendes mand Knud-Børge, kørte og solgte fisk, ja han havde vist også lidt grøntsager og ost med i bilen. Han var vist en af landets sidste af den lange række af brødkuske, mælkemænd, slagtere, ostemænd, og jeg ved ikke hvad, der havde deres ugentlige ruter på landet, hvor købmænd og brugser endnu ikke handlede med ferskvarer. Fra postekspeditionen udgik 2½ postrute. Den halve rute der betjente de nærmestboende omkring stationen og Vrangstrup by, blev besørget af en ældre mand, Aksel Nielsen eller Distriktsforstanderen, som han blev kaldt i daglig tale, fordi han havde et ekstra job som distriktsforstander i en eller anden brandkasse. De to hele ruter var Vetterslev, der blev kørt af Richard og Tyvelseruten, der blev klaret af post Hans. Richard havde tilladelse til at køre sin rute på motorcykel, men jeg tror kun han fik alm. cykelgodtgørelse. Motorcyklen var en Nimbus med sidevogn, og man skulle passe på, når man mødte ham oppe i Sandby; han fór på kryds og tværs ind over vejen nogle gange med sidevognen højt op i luften. Hans rute blev ved nedlæggelsen af stationen flyttet til Ringsted og blev samtidig ændret, så den kom til at følge kommunegrænsen (Susåen), for at tilpasse til postnummersystemet. Post Hans og Tyvelseruten blev flyttet til Glumsø, og det var en af de første ruter, der blev motoriseret. Da det skete, fik post Hans, der var nær de to meter, et problem, han kunne ikke komme ind med kasket på i den lille postbil. Jeg tror han var med til at lægge grunden til, at skråhuerne blev indført ved postvæsenet. Den lille postrute til Vrangstrup blev lagt til Tyvelse ruten og Distriktsforstanderen gik meget mod sin vilje på pension. På pension gik også stationens stationspasser og portør Anders Christiansen, men han havde et lille landbrug lige ved stationen, så ligefrem pension var det vel ikke for ham. Hans arbejde på Vrangstrup station bestod i at sikre, at der ikke var gennemkørende tog i spor 1, når der var holdende tog i spor 2, han var altså uddannet i at stille signaler, men kunne altså kun stille på stop eller kør/kør igennem, Det var den almindelige sikkerhedsforanstaltning, man havde, inden højttalerne med gå ikke over sporet blev indført. Hans arbejde var naturligvis kun tidlig morgen eller sen aften, når stationen ikke var betjent som togfølgestation. Ud over det job var Anders så ellers stationens portør, det var nu nærmest kun lørdag, han gik en tur med kosten omkring stationen. Men nu skulle Anders altså ikke på det job mere og kunne nu hellige sig landbruget sammen med sin kone Grethe. Anders var dog lige nede på stationen og takke farvel i løbet af eftermiddagen, det var postbudene også, fru Jensen lavede næsten kaffe hele dagen, og flere af det 95

7 En D-maskine med lokaltogene Ringsted-Næstved forlader Herlufmagle station ca (AK) togpersonale der havde kørt på strækningen var også inde og få et glas portvin til afsked. Stationsmester Jensen gik hele eftermiddagen lidt hvileløs rundt, det meste af stationens arkivsager var sendt til Ringsted, og resten gik han nu og brændte af ovre på den anden side af sporene, der var en bålplads hvor stationen skilte sig af med papiraffald, det måtte man dengang. Jeg reddede et par gamle messingstempler, inden de også røg på bålet, men der var ellers ikke meget tilbage på stationen. Jensen var meget ked af, at stationen lukkede, han havde dog allerede fået en ny plads, idet han skulle til Kværkeby og være stationsmester der. Den station blev dog også lukket nogle år efter, og Jensen sluttede sin karriere som stationsmester Holme-Olstrup. Sikkerhedsmæssigt var overgangen til lukket station i Vrangstrup ikke stor, stationen havde for længst fået et relæapparat installeret, og nu var det kun at ændre stationens udkørselssignaler til AM (automatisk mellemblok) signaler og tage relæapparatet ned. Der blev en lidt trykket stemning, efterhånden som eftermiddagen gik, og tiden nærmede sig, hvor vi skulle tage afsked og lukke. Jeg havde under oprydningen fundet stationens beholdning af knaldsignaler, det var nogle runde metalkapsler med krudt i, de var beregnet til at anbringe på skinnerne for at varsko lokomotivførerne om f.eks. et nedbrudt tog, eller skinnebrud. Knaldsignalerne gav et grusomt brag, og jeg syntes, at det kunne være et passende afskedssalut til det sidste tog, så da det blev meldt, satte jeg to på skinnen i spor 1, den ene så jeg regnede med, at den blev ramt, når toget kørte ind og den anden noget længere ude. Jeg havde også mit fotografiapparat med, og da toget var ved at komme, bad jeg stationsmesteren om at give afgang, medens jeg fotograferede, men det vilde han ikke, han kunde ikke sagde han, og tårerne stod ham i øjnene, da han hastede op i lejligheden på 1. sal. Toget standsede nogle få cm foran den første knaldperle, jeg gav naturligvis føreren besked om, at de var lagt ud, alligevel stod han med hovedet halvt ude af det åbne vindue, da toget kørte, men jeg skal da love for at han fik næsen til sig, to mægtige brag og det var så sidste tog fra Vrangstrup. Den sidste af de tre stationer, jeg lukkede døren på for sidste gang, var så Klarskov station, mellem Lundby og Vordingborg. Jeg kom fra Jyderup til Klarskov på en lidt anderledes måde end ellers. I Jyderup var jeg på en fortsat udstationering, det vil sige en udstationering af længere varighed, jeg var begyndt den 12. maj 1967, og reglen var, at man normalt ikke blev taget ud af en sådan udstationering, efter 29 dage kom man nemlig på nedsatte dagpenge. Det betød dengang, når man lagde dagpenge og nattillæg sammen en forskel fra 50,30 kr. til 26,85 kr., altså ca. 25 kr. mere pr. døgn i 29 dage, og en sådan udgift så Jernbanen meget tungt på dengang. 96

8 Klarskov station i sne, vinteren (AR) Men sidst i september 1967 blev jeg ringet op i Jyderup af trafikkontrollør Smidt i 1. distrikts personalekontor, som spurgte, om jeg ville tage på afløsning i Klarskov og være der til stationen lukkede sidst i maj Jeg blev mildest talt noget forbavset, det var første gang, jeg ligefrem fik et tilbud, ja blev spurgt om jeg ville tage et sted hen. Jeg har tidligere nævnt at trafikkontrollør Smidt ikke var en tjenestefordeler, man diskuterede sit arbejde med, man fik sine ordrer og så ellers ikke mere. Dermed være ikke sagt, at Smidt ikke var en flink og venlig mand, og her fik jeg da et meget fint tilbud, der var knapt så langt til Klarskov som til Jyderup, og jeg tjente i en måned nogle flere penge, så selv om jeg var glad for at være i Jyderup og kunne have fortsat nogen tid endnu, så sagde jeg ja tak til Klarskov, jeg fik heller ikke nogen betænkningstid, jeg skulle sige ja eller nej her og nu, Stationsforstander Jensen (min herre) var ked af, at jeg rejste, men Jyderup blev en station, hvor jeg hele min jernbanetid jævnligt kom på udstationering. Jeg begyndte så i Klarskov d. 2 oktober Stationens faste personale var forflyttet, afløseren for Stationsmester var trafikekspeditør P.B. Pedersen, som jeg havde været sammen med i min aspiranttid i Fjenneslev, så vi kendte jo hinanden ret godt. Vi fandt hurtigt ud af, hvorledes vi skulle dele vagterne. Det blev således, at vi skiftede mellem formiddag kl til og eftermiddag kl. 13 til 19.30, var det vist. Nogle gange tog vi en hel dag, hvis den anden skulle noget, så vi havde det rigtigt godt. Pedersen boede i Næstved og kørte som regel hjem om natten, men jeg overnattede de fleste gange på stationen, jeg havde jo hele stationsmester lejligheden til rådighed, og der var temmelig meget sne den vinter, så det var rart at være på stationen om morgenen tidligt, selv om min lille blå. folkevogn næsten gik gennem både ild og vand. Ud over at passe toggangen var der som på andre af de små landstationer ikke meget jernbanearbejde tilbage, og det at betjene en nedlæggelsesdømt station kunne på en måde være lidt deprimerende. Gods til afsendelse og til modtager blev klaret af lastbiler fra Vordingborg. Der var, og havde vist gennem tiderne kun været en virkelig stor kunde i Klarskov, og det var Paludans Planteskole, der tidligere havde sendt en masse planter til det ganske land. Det var planter, træer, emballeret i store halmruller, så store at der skulle flere mænd til at bakse dem ind og ud af godsvognene; jeg kendte dem kun alt for godt fra min allerførste jernbanetid på varehuset i Slagelse. Der var naturligvis postekspedition i Klarskov med åbningstid både for- og eftermiddag og lørdag formiddag. Det var ikke den store ekspedition, men så var der udlevering af aviser om eftermiddagen, og den lejlighed benyttede en 6-7 af byens ældre mandlige beboere sig af til at sætte hinanden stævne i stationens ventesal eller inde på kontoret. Jeg husker især en af de ældste, han begyndte 97

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af

S: Den nuværende uddannelse(pædagog) JA, men den jeg oprindeligt flyttede for (psykolog) var ikke muligt. Dog frygtede jeg meget for kvaliteten af Interviewguide til Stine Hyllegaard Munkeboe Interviewet vil omhandle Stines egne erfaringer og erindringer fra Lolland. Interviewet skal belyse Stines erfaringer ud fra Floridas udsagn om centralisering

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Rita Møller Nielsen. At miste alt - en dagbog om demens. Redigeret af John Lykkegaard. forlaget mine erindringer

Rita Møller Nielsen. At miste alt - en dagbog om demens. Redigeret af John Lykkegaard. forlaget mine erindringer Rita Møller Nielsen At miste alt - en dagbog om demens Redigeret af John Lykkegaard forlaget mine erindringer Rita Møller Nielsen At miste alt - en dagbog om demens udgivet januar 2007 Udgivet som E-bog

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den gamle togkonduktør

Den gamle togkonduktør SANDSYNLIGHEDSREGNING OG LOGIK SVÆR Den gamle togkonduktør Grubleren En pensioneret togkonduktør går en gang i døgnet en tur med sin hund. Han kommer altid forbi broen over banen og altid på et tilfældigt

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana.

15. PLENARY PRÆSENTATION. SIDE OM SIDE: DEN GODE KLUBHUS DYNAMIK. Andy Wilson, Carriage house, Indiana. Godmorgen! Jeg hedder Andy Wilson fra Carriage House i Fort Wayne, Indiana. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil dele mit møde med konceptet at arbejde sammen side om side i Klubhuset. Jeg mener ikke, jeg

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere