Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)"

Transkript

1 første lå det jo nogle år frem i tiden, der skulle nemlig først etableres en vejunderføring i Englerup, og vejbroer i Skullerup og Rislev. Tove og mig var da heller ikke mere kede af det, end vi i efteråret 1964 reserverede os en grund på en ny udstykning bag biografen. En kommunal udstykning fra Østergården, der dengang var ejet af sognefoged Aksel Jensen. Den sporombygning, man nu gik i gang med på Ringsted - Næstved banen, skulle foregå på en hel ny måde, der vist ikke havde været prøvet her i landet før. Det var en arbejdsgang, der i store træk gik ud på, at man på et arbejdssted samlede nogle elementer af betonsveller og skinner, og så på specielle køre-aggregater kørte dem ud på strækningen, hvor et andet arbejdshold havde fjernet de gamle skinner og sveller. Det var en arbejdsmetode, hvormed man noget hurtigere kunne lægge nogle skinnelængder ud, og dermed ikke behøvede så lange sporspærringer, når først forarbejdet var gjort. Men det krævede en ret stor arbejdsstyrke, og jeg tror, at banekolonnen, der før bestod af 5 faste og et par løst antaget, nu voksede til i alt en ca. 80 mand. Det var også en arbejdsmetode, der krævede en del plads, og Glumsøs læssevej og læssespor blev hurtigt omdannet til oplagsplads for skinner og beton-sveller og til arbejdsplads for samling af elementerne. Det betød at vognladningsforsendelser til og fra Glumsø station midlertidig blev aflyst, for aldrig mere at blive genoptaget, og Herregårdsmejeriet måtte nu køre til Sorø og læsse deres kølevogne der. Æggepakkeriets forsendelser til København blev overtaget af private vognmænd. Stationens mangeårige baneformand Ingvorsen gik på pension, lige inden det store sporombygningsarbejde gik i gang. Det har været i 1963, hvor vores kære nabo Tofts flyttede til Mørkøv. Og det blev så vores nye nabo, baneformand Brems, der kom fra Fredericia, som sammen med overbanemester Hansen fra Ringsted skulle lede det ret store arbejde. Og det gjorde han da også med megen iver og ildhu. En ildhu der nogle gange førte til unødige gnidninger. Det komplicerede arbejde betød et ikke ringe merarbejde for os på stationen. Ikke alene blev toggangen i høj grad besværliggjort af sporspærringer og venstresporkørsel, men som jeg vist tidligere har beskrevet, var troljer og arbejdskøretøjer noget mere vanskelige at holde styr på end almindelige tog, og der opstod da også enkelte faresituationer, uden at der heldigvis skete noget. I forbindelse med sporombygningen husker jeg en særlig episode fra februar 1966, hvor den belgiske konge Baudouin kom på officielt besøg i Danmark, og det skete med tog. Trafikinspektør H.W. Mortensen gjorde et stort nummer ud af det. Der var naturligvis de samme regler som for Kongetog, at det var stationens chef, der skulle være på per- De lokale persontog mellem Ringsted og Næstved bestod ofte blot af en enkelt MO-motorvogn. Mo 564 i Ringsted med tog til Næstved ca (arkiv TAO) 90

2 Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR) ron, men det så stationsmester Nielsen stort på, og da det efter planen var mig, der havde tjeneste, var det også mig, der skulle ekspedere den Belgiske konge gennem Glumsø. Ja ekspedere ham gennem det virvar af sveller, skinner og jordbunker, der lå over hele stationen. Trafikinspektøren havde været i Glumsø dagen før og var lidt rystet over at se, hvordan det hele så ud og udstedte så nogle direktiver, der bl. a. betød, at arbejdet ikke måtte gå i gang den dag, før kongetoget havde passeret, og arbejderne måtte end ikke vise sig på stationen, men skulle blive i deres skurvogne. Jeg stod så, som jeg skulle, og gjorde honnør, medens toget listede igennem stationen med en km fart, og pokker om ikke kong Baudouin stod bag en af de store panoramaruder og løftede hånden til hilsen til mig. Arbejdsholdets sjakbajs, Konrad Hansen, havde sørget for, at der var øl i skurvognene, så der kunne skåles for kongen af Belgien, og det gjorde de så, ja, det gjorde de så grundigt, at selv om kongetoget var passeret midt på formiddagen, kom der ikke en eneste ud på arbejde den dag. Og det var vel en folk, det drejede sig om. Den belgiske kong Bouduins særtog passerer Glumsø den 7. februar 1966 og Arne Rehder gør honnør. Toget fremføres af et udsmykket MY-lokomotiv og 2. vogn er den danske kongevogn og 3. vogn den belgiske. (Arkiv AR) 91

3 Herlufmagle station med den selvstændige signalpost, (JBP) Jeg nedlagde 3 stationer At jeg nedlagde tre stationer passer naturligvis ikke, men man kan godt sige, at jeg lukkede tre stationer, således at forstå, at jeg var sidste mand på skansen eller så godt som. Og så er det ikke er så mange endda, når i al fald 44 af de stationer, jeg har været på, senere er raderet væk. De tre stationer jeg tænkte på, da jeg skrev overskriften er Herlufmagle, Vrangstrup og Klarskov. I 1966, hvor jeg havde fast station i Glumsø, indgik jeg i et turskifte, der dækkede fridage for folkene i Herlufmagle, Vrangstrup og i Lov. Derfor var jeg d. 20 maj i 1966 i Herlufmagle; det var sidste dag, stationen fungerede som togfølgestation. Togene skulle endnu den 21. maj holde ved stationen, men den var kun at regne som et trinbræt, og fra den køreplan der trådte i kraft dagen efter, var Herlufmagle og Vrangstrup ikke med. Jeg mødte tidligt om morgenen lidt før kl. 6 sammen med stationens rengøringsdame, jeg tror hun hed Kristine. Men jeg er helt sikker på, at det var en af de dygtigste og mest omhyggelige rengøringsdamer, jeg i min jernbanetid har mødt. Der var ikke mange steder, man oplevede en så ren og skinnende station som Herlufmagle. Skrivebordet var, så man kunne spejle sig i det, og gulvene blev skuret hver eneste dag. Det var til tider ellers et lidt utaknemmeligt arbejde, hun udførte, for stationens 2 faste personer Stations Ejnar og stationsmester Zelasney, var ikke slemme til at slide på dørmåtterne eller i det hele taget med til at bidrage til den almindelige orden på kontoret. Jeg nævnte Stations Ejnar først med velberåd i hu, for nok var han stationens ekstramand, men det var der bestemt ingen udenforstående, der fik indtrykket af. Stor og kraftig med et meget myndigt blik og en overlegenhed som en ægte stationsforstander tronede han dagen lang bag det skinnende skrivebord. Han tog alle telefonopringninger, selv om han sjældent kunne svare på dem, og når en kunde kom med et lidt besværligt fragtbrev, sagde han rask: Ja det skal jeg klare, og så rakte han det over til mig og sagde bydende: Vil du lige ordne det. Men han var en ualmindelig flink mand, en personlighed uden lige. Der var dog en ting jeg ikke var så begejstret over at han blandede sig i, og det var i toggangen; af- og tilbagemeldinger og signalgivning, det tog han efter min mening lidt for let og overfladisk på. Der er lige en episode fra Herlufmagle, jeg må have med. Det var på en af de dage, hvor jeg afløste på stationen, måske et år før den lukkede, at der kom revision. Det kom der mindst en gang om året på alle landstationer, og det var trafikinspektøren og hans hund, som man kaldte den trafikkontrollør, han havde som medhjælp. De kom til Herlufmagle en tidlig morgen i bil, selv om trafik- 92

4 inspektøren havde en blå Ford V8, der kunne køre på skinner, til rådighed. Men brugte han den, så vidste hele strækningen med det samme, at han var på vej, og så var det jo ingen uanmeldt revision. Det, der fik mig til at huske denne revision ganske særligt, det var, at der i hovedkassen lå en seddel, der talte for vistnok 500 kroner, et ikke helt lille beløb. Om det var Zelasneys eller Ejnars ved jeg ikke, de har måske været fælles om den. En sådan en lap måtte der naturligvis ikke være i kassen men jeg havde ikke så mange penge at lægge i kassen i stedet. Jeg slap dog gennem revisionen om end på en ikke helt reel måde. Da trafikinspektør Bertelsen havde opgjort billetkassen, gav fru Zelasnéy morgenkaffe i lokalet ved siden af stationskontoret, og medens de drak kaffe, så jeg mit snit til at bytte lappen fra hovedkassen ud med rigtige menneske-penge fra den reviderede billetkasse. Stationsmesteren, Zelasney, gik noget nervøst omkring, inden revisionen var vel ude af døren igen; at han turde låne af kassen fatter jeg ikke. Men tilbage til Herlufmagle stations sidste dag. Stationen blev naturligvis gjort ren på samme omhyggelige måde, som på andre dage, men da Kristine kom til den lille trappe, der førte fra mellemgangen op til signalhuset, sagde jeg, at det kunne hun godt springe over i dag. Jeg var jo klar over, at om lidt kom signaltjenestens folk og splittede det hele ad. Men nej, hun lagde sig ned på knæene og skurede hele gulvet og trappen med, men hun var da også knapt kommet ud af døren, før signaltjenestens folk dukkede op, og så snart centralsikringen var blevet aflyst, og der var sat låsebolte på sporskifterne, ja så hamrede de med en stor hammer støbejernsfundamentet til sikringsanlægget i stumper og stykker, de gav sig ikke engang tid til at skrue det løs af de store bolte, der ellers var passet med olie og maling i de mange år. Og så bare ud med det hele, de blanke håndtag og de pudsede messingdele, der var drejet og betjent i tusindvis af gange! Og ak, det fine nyskurede gulv. Pressen, Næstved Tidende, kom i løbet af dagen, og til ære for deres fotograf, tog et par banearbejdere det store skilt med Herlufmagle ned, selv om togene skulle holde her endnu en dag; jeg hørte dog heller aldrig om, at der var nogle, der savnede det. I det hele taget gik nedlæggelsen af Herlufmagle station meget stille af, i forhold til den jammer man hørte andre steder, hvor en station blev lukket. Måske var det også fordi stationen på en måde lå forkert i forhold til byen. Havde stationen ligget på den anden side af sporene, havde byen sikkert tidligere udviklet sig, sådan som den er i dag, og stationen var kommet mere beboerne ved og var blevet benyttet noget mere. Men i 1966 var der ikke mange, der fandt ned til stationen, der kørte jo busser til Næstved og Ringsted lige gennem hovedgaden, og Herlufmagle havde jo rigtigt posthus med postmester og det hele, så der var vist ikke mange, der ænsede den lukning særligt. Det skulle da lige være indehaveren af det lokale bryghus, han fik en vognladning øl og vand en gang imellem; han kom da også en tur i løbet af dagen med en lille kasse stærke øl, så vi kunne drikke gravøl på stationen. Ellers var der her på det sidste kun et par enkelte kunder tilbage, det var en maskinfabrik Herny der sendte en masse trillebøre rundt i landet, og et firma i Spragelse, der fabrikerede grønthøstere, som var meget i vælten i de år. På det sidste kom der en masse højspændingsmaster fra Jylland til en hovedledning tværs gennem Sjælland, for i Herlufmagle var der plads og fred og ro til at rode med alt det tunge isenkram. Der havde ikke altid været lige meget fred og ro på Herlufmagle station. I årene op til anden verdenskrig havde stationen fungeret som udskibningshavn for jordbrugskalk fra kalkgravene i Trælløse. Der blev fortalt, at Herlufmagle station i nogle år havde den største vognudveksling af de sjællandske stationer. Der blev også fortalt, at der blev snydt med antallet af de ekspederede vogne, men fakta var, at stationsmesteren rykkede mange lønklasser op og blev udnævnt til stationsforstander. Men nu rykkede stationen alle lønklasserne ned, og efter ca. 42 år var navnet Herlufmagle ikke mere at finde i DSBs publikumskøreplaner. Dagen efter, den 21. maj 1966, var jeg på afløsning i Vrangstrup, og det var så stationens uigenkaldeligt sidste dag. Modsat Herlufmagle med sine befordringer af jordbrugskalk, havde der i Vrangstrup vist aldrig nogensinde været noget særligt jernbanearbejde ud over toggangen. Man kunne Adgangen til Herlufmagle stations læssespor skete fra stationens spor 2 og krydsede spor 1. Foto (JBP) 93

5 En E-maskine med ballasttog på Vrangstrup station (AR) Vrangstrup station med læssesporet i forgrunden. Foto (JBP) godt stille sig det spørgsmål, om der i det hele taget var nogen berettigelse for at have lagt en station netop her. Der var jo et par kilometer til den lille samling huse og gårde, der lå omkring Sjællands næstmindste kirke og udgjorde selve Vrangstrup. Og der var endnu længere til de andre små landsbyer Tyvelse, Sandby og Vetterslev, der postmæssigt hørte under Vrangstrup postekspedition. For postekspedition var der dog på stationen, men ellers var der kun en købmand, Sigfred, og nogle få huse ved selve stationen; deraf var de 3 jernbanens og beboede af banearbejderne Verner, Børge og Keld. Der var naturligvis tjenestebolig på stationen stationsmesteren, og det var i den sidste tid E.V.B.R. Jensen, som havde været trafikekspeditør i Fjenneslev, da jeg var aspirant der, så vi kendte hinanden ganske godt. Han var en ualmindelig energisk mand, han sov bestemt ikke sin tid væk. Ud over sit jernbanearbejde var han kønssorterer ved et kontrolhønseri i Tybjerg, og det brugte han meget tid på, og mange gange betalte han min kollega E.B. Christensen og mig for at passe stationen i Vrangstrup, medens han var i Tybjerg. Han var også udlært dykker og havde en fiskebåd i Skælskør, og så fabrikerede han papkasser til kyllingeforsendelser; den maskine blev nu mest passet af en banearbejder, så noget skete der dog i Vrangstrup. Jernbanemæssigt var der kun én tjeneste i Vrangstrup, det var på almindelige hverdage fra kl. ca til kl om formiddagen og om eftermiddagen fra ved tiden til ca Arbejdet bestod om formiddagen - foruden at passe tog-gangen, af- 94

6 Perronen på Vrangstrup station 1966 med postbud og bud med Nibusmotocykel. (AR) og tilbagemelding og signalgivning, i at sende postbudene ud og sælge et par billetter. Kl til kl åbnede man så postekspeditionen, men der var ikke mange kunder på den tid. Om eftermiddagen blev postekspeditionen passet af en postdame, fru Jensen. Hendes mand Knud-Børge, kørte og solgte fisk, ja han havde vist også lidt grøntsager og ost med i bilen. Han var vist en af landets sidste af den lange række af brødkuske, mælkemænd, slagtere, ostemænd, og jeg ved ikke hvad, der havde deres ugentlige ruter på landet, hvor købmænd og brugser endnu ikke handlede med ferskvarer. Fra postekspeditionen udgik 2½ postrute. Den halve rute der betjente de nærmestboende omkring stationen og Vrangstrup by, blev besørget af en ældre mand, Aksel Nielsen eller Distriktsforstanderen, som han blev kaldt i daglig tale, fordi han havde et ekstra job som distriktsforstander i en eller anden brandkasse. De to hele ruter var Vetterslev, der blev kørt af Richard og Tyvelseruten, der blev klaret af post Hans. Richard havde tilladelse til at køre sin rute på motorcykel, men jeg tror kun han fik alm. cykelgodtgørelse. Motorcyklen var en Nimbus med sidevogn, og man skulle passe på, når man mødte ham oppe i Sandby; han fór på kryds og tværs ind over vejen nogle gange med sidevognen højt op i luften. Hans rute blev ved nedlæggelsen af stationen flyttet til Ringsted og blev samtidig ændret, så den kom til at følge kommunegrænsen (Susåen), for at tilpasse til postnummersystemet. Post Hans og Tyvelseruten blev flyttet til Glumsø, og det var en af de første ruter, der blev motoriseret. Da det skete, fik post Hans, der var nær de to meter, et problem, han kunne ikke komme ind med kasket på i den lille postbil. Jeg tror han var med til at lægge grunden til, at skråhuerne blev indført ved postvæsenet. Den lille postrute til Vrangstrup blev lagt til Tyvelse ruten og Distriktsforstanderen gik meget mod sin vilje på pension. På pension gik også stationens stationspasser og portør Anders Christiansen, men han havde et lille landbrug lige ved stationen, så ligefrem pension var det vel ikke for ham. Hans arbejde på Vrangstrup station bestod i at sikre, at der ikke var gennemkørende tog i spor 1, når der var holdende tog i spor 2, han var altså uddannet i at stille signaler, men kunne altså kun stille på stop eller kør/kør igennem, Det var den almindelige sikkerhedsforanstaltning, man havde, inden højttalerne med gå ikke over sporet blev indført. Hans arbejde var naturligvis kun tidlig morgen eller sen aften, når stationen ikke var betjent som togfølgestation. Ud over det job var Anders så ellers stationens portør, det var nu nærmest kun lørdag, han gik en tur med kosten omkring stationen. Men nu skulle Anders altså ikke på det job mere og kunne nu hellige sig landbruget sammen med sin kone Grethe. Anders var dog lige nede på stationen og takke farvel i løbet af eftermiddagen, det var postbudene også, fru Jensen lavede næsten kaffe hele dagen, og flere af det 95

7 En D-maskine med lokaltogene Ringsted-Næstved forlader Herlufmagle station ca (AK) togpersonale der havde kørt på strækningen var også inde og få et glas portvin til afsked. Stationsmester Jensen gik hele eftermiddagen lidt hvileløs rundt, det meste af stationens arkivsager var sendt til Ringsted, og resten gik han nu og brændte af ovre på den anden side af sporene, der var en bålplads hvor stationen skilte sig af med papiraffald, det måtte man dengang. Jeg reddede et par gamle messingstempler, inden de også røg på bålet, men der var ellers ikke meget tilbage på stationen. Jensen var meget ked af, at stationen lukkede, han havde dog allerede fået en ny plads, idet han skulle til Kværkeby og være stationsmester der. Den station blev dog også lukket nogle år efter, og Jensen sluttede sin karriere som stationsmester Holme-Olstrup. Sikkerhedsmæssigt var overgangen til lukket station i Vrangstrup ikke stor, stationen havde for længst fået et relæapparat installeret, og nu var det kun at ændre stationens udkørselssignaler til AM (automatisk mellemblok) signaler og tage relæapparatet ned. Der blev en lidt trykket stemning, efterhånden som eftermiddagen gik, og tiden nærmede sig, hvor vi skulle tage afsked og lukke. Jeg havde under oprydningen fundet stationens beholdning af knaldsignaler, det var nogle runde metalkapsler med krudt i, de var beregnet til at anbringe på skinnerne for at varsko lokomotivførerne om f.eks. et nedbrudt tog, eller skinnebrud. Knaldsignalerne gav et grusomt brag, og jeg syntes, at det kunne være et passende afskedssalut til det sidste tog, så da det blev meldt, satte jeg to på skinnen i spor 1, den ene så jeg regnede med, at den blev ramt, når toget kørte ind og den anden noget længere ude. Jeg havde også mit fotografiapparat med, og da toget var ved at komme, bad jeg stationsmesteren om at give afgang, medens jeg fotograferede, men det vilde han ikke, han kunde ikke sagde han, og tårerne stod ham i øjnene, da han hastede op i lejligheden på 1. sal. Toget standsede nogle få cm foran den første knaldperle, jeg gav naturligvis føreren besked om, at de var lagt ud, alligevel stod han med hovedet halvt ude af det åbne vindue, da toget kørte, men jeg skal da love for at han fik næsen til sig, to mægtige brag og det var så sidste tog fra Vrangstrup. Den sidste af de tre stationer, jeg lukkede døren på for sidste gang, var så Klarskov station, mellem Lundby og Vordingborg. Jeg kom fra Jyderup til Klarskov på en lidt anderledes måde end ellers. I Jyderup var jeg på en fortsat udstationering, det vil sige en udstationering af længere varighed, jeg var begyndt den 12. maj 1967, og reglen var, at man normalt ikke blev taget ud af en sådan udstationering, efter 29 dage kom man nemlig på nedsatte dagpenge. Det betød dengang, når man lagde dagpenge og nattillæg sammen en forskel fra 50,30 kr. til 26,85 kr., altså ca. 25 kr. mere pr. døgn i 29 dage, og en sådan udgift så Jernbanen meget tungt på dengang. 96

8 Klarskov station i sne, vinteren (AR) Men sidst i september 1967 blev jeg ringet op i Jyderup af trafikkontrollør Smidt i 1. distrikts personalekontor, som spurgte, om jeg ville tage på afløsning i Klarskov og være der til stationen lukkede sidst i maj Jeg blev mildest talt noget forbavset, det var første gang, jeg ligefrem fik et tilbud, ja blev spurgt om jeg ville tage et sted hen. Jeg har tidligere nævnt at trafikkontrollør Smidt ikke var en tjenestefordeler, man diskuterede sit arbejde med, man fik sine ordrer og så ellers ikke mere. Dermed være ikke sagt, at Smidt ikke var en flink og venlig mand, og her fik jeg da et meget fint tilbud, der var knapt så langt til Klarskov som til Jyderup, og jeg tjente i en måned nogle flere penge, så selv om jeg var glad for at være i Jyderup og kunne have fortsat nogen tid endnu, så sagde jeg ja tak til Klarskov, jeg fik heller ikke nogen betænkningstid, jeg skulle sige ja eller nej her og nu, Stationsforstander Jensen (min herre) var ked af, at jeg rejste, men Jyderup blev en station, hvor jeg hele min jernbanetid jævnligt kom på udstationering. Jeg begyndte så i Klarskov d. 2 oktober Stationens faste personale var forflyttet, afløseren for Stationsmester var trafikekspeditør P.B. Pedersen, som jeg havde været sammen med i min aspiranttid i Fjenneslev, så vi kendte jo hinanden ret godt. Vi fandt hurtigt ud af, hvorledes vi skulle dele vagterne. Det blev således, at vi skiftede mellem formiddag kl til og eftermiddag kl. 13 til 19.30, var det vist. Nogle gange tog vi en hel dag, hvis den anden skulle noget, så vi havde det rigtigt godt. Pedersen boede i Næstved og kørte som regel hjem om natten, men jeg overnattede de fleste gange på stationen, jeg havde jo hele stationsmester lejligheden til rådighed, og der var temmelig meget sne den vinter, så det var rart at være på stationen om morgenen tidligt, selv om min lille blå. folkevogn næsten gik gennem både ild og vand. Ud over at passe toggangen var der som på andre af de små landstationer ikke meget jernbanearbejde tilbage, og det at betjene en nedlæggelsesdømt station kunne på en måde være lidt deprimerende. Gods til afsendelse og til modtager blev klaret af lastbiler fra Vordingborg. Der var, og havde vist gennem tiderne kun været en virkelig stor kunde i Klarskov, og det var Paludans Planteskole, der tidligere havde sendt en masse planter til det ganske land. Det var planter, træer, emballeret i store halmruller, så store at der skulle flere mænd til at bakse dem ind og ud af godsvognene; jeg kendte dem kun alt for godt fra min allerførste jernbanetid på varehuset i Slagelse. Der var naturligvis postekspedition i Klarskov med åbningstid både for- og eftermiddag og lørdag formiddag. Det var ikke den store ekspedition, men så var der udlevering af aviser om eftermiddagen, og den lejlighed benyttede en 6-7 af byens ældre mandlige beboere sig af til at sætte hinanden stævne i stationens ventesal eller inde på kontoret. Jeg husker især en af de ældste, han begyndte 97

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nygift Anna-Christina

Nygift Anna-Christina Kapitel 51, Jeg bor, arbejder og er gift i Kiruna: Sidst i 1976 landede jeg så i Kiruna i Lappland. Jeg kom til at køre på de lange skinner dvs. fra by til by i stedet for rundt i den samme by og dens

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog)

Svanemærket Printet i Danmark 2011. ISBN: 1. udgave, 1. oplag 978-87-993288-1-9 (paperback) 978-87-993288-2-6 (PDF e-bog) Copyright 2011 Dortea Berg-Jensen Forsidefoto: Mette Berg-Jensen Omslag: Sitara Bruns Tilrettelægning og fotos: Dortea Berg-Jensen Coverillustrationer: Sven Aage Berg Bogen er sat med New Baskerville Tryk:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

- Det skal du bare ikke blande dig i! Vi skal ha et møde med postmesteren!

- Det skal du bare ikke blande dig i! Vi skal ha et møde med postmesteren! 12. kapitel Mødet med Nis Juul Dagen efter frokostmødet på plejecenteret Ældrero mødte postbudene Lars Lang og Robert Juul på posthuset kl. 8.30, en halv time før de skulle møde på dagtur. Det var under

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere