Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR)"

Transkript

1 første lå det jo nogle år frem i tiden, der skulle nemlig først etableres en vejunderføring i Englerup, og vejbroer i Skullerup og Rislev. Tove og mig var da heller ikke mere kede af det, end vi i efteråret 1964 reserverede os en grund på en ny udstykning bag biografen. En kommunal udstykning fra Østergården, der dengang var ejet af sognefoged Aksel Jensen. Den sporombygning, man nu gik i gang med på Ringsted - Næstved banen, skulle foregå på en hel ny måde, der vist ikke havde været prøvet her i landet før. Det var en arbejdsgang, der i store træk gik ud på, at man på et arbejdssted samlede nogle elementer af betonsveller og skinner, og så på specielle køre-aggregater kørte dem ud på strækningen, hvor et andet arbejdshold havde fjernet de gamle skinner og sveller. Det var en arbejdsmetode, hvormed man noget hurtigere kunne lægge nogle skinnelængder ud, og dermed ikke behøvede så lange sporspærringer, når først forarbejdet var gjort. Men det krævede en ret stor arbejdsstyrke, og jeg tror, at banekolonnen, der før bestod af 5 faste og et par løst antaget, nu voksede til i alt en ca. 80 mand. Det var også en arbejdsmetode, der krævede en del plads, og Glumsøs læssevej og læssespor blev hurtigt omdannet til oplagsplads for skinner og beton-sveller og til arbejdsplads for samling af elementerne. Det betød at vognladningsforsendelser til og fra Glumsø station midlertidig blev aflyst, for aldrig mere at blive genoptaget, og Herregårdsmejeriet måtte nu køre til Sorø og læsse deres kølevogne der. Æggepakkeriets forsendelser til København blev overtaget af private vognmænd. Stationens mangeårige baneformand Ingvorsen gik på pension, lige inden det store sporombygningsarbejde gik i gang. Det har været i 1963, hvor vores kære nabo Tofts flyttede til Mørkøv. Og det blev så vores nye nabo, baneformand Brems, der kom fra Fredericia, som sammen med overbanemester Hansen fra Ringsted skulle lede det ret store arbejde. Og det gjorde han da også med megen iver og ildhu. En ildhu der nogle gange førte til unødige gnidninger. Det komplicerede arbejde betød et ikke ringe merarbejde for os på stationen. Ikke alene blev toggangen i høj grad besværliggjort af sporspærringer og venstresporkørsel, men som jeg vist tidligere har beskrevet, var troljer og arbejdskøretøjer noget mere vanskelige at holde styr på end almindelige tog, og der opstod da også enkelte faresituationer, uden at der heldigvis skete noget. I forbindelse med sporombygningen husker jeg en særlig episode fra februar 1966, hvor den belgiske konge Baudouin kom på officielt besøg i Danmark, og det skete med tog. Trafikinspektør H.W. Mortensen gjorde et stort nummer ud af det. Der var naturligvis de samme regler som for Kongetog, at det var stationens chef, der skulle være på per- De lokale persontog mellem Ringsted og Næstved bestod ofte blot af en enkelt MO-motorvogn. Mo 564 i Ringsted med tog til Næstved ca (arkiv TAO) 90

2 Fra 1964 kørte eksprestoget Neptun med østtysk lyntog mellem Berlin og København - via Glumsø. (AR) ron, men det så stationsmester Nielsen stort på, og da det efter planen var mig, der havde tjeneste, var det også mig, der skulle ekspedere den Belgiske konge gennem Glumsø. Ja ekspedere ham gennem det virvar af sveller, skinner og jordbunker, der lå over hele stationen. Trafikinspektøren havde været i Glumsø dagen før og var lidt rystet over at se, hvordan det hele så ud og udstedte så nogle direktiver, der bl. a. betød, at arbejdet ikke måtte gå i gang den dag, før kongetoget havde passeret, og arbejderne måtte end ikke vise sig på stationen, men skulle blive i deres skurvogne. Jeg stod så, som jeg skulle, og gjorde honnør, medens toget listede igennem stationen med en km fart, og pokker om ikke kong Baudouin stod bag en af de store panoramaruder og løftede hånden til hilsen til mig. Arbejdsholdets sjakbajs, Konrad Hansen, havde sørget for, at der var øl i skurvognene, så der kunne skåles for kongen af Belgien, og det gjorde de så, ja, det gjorde de så grundigt, at selv om kongetoget var passeret midt på formiddagen, kom der ikke en eneste ud på arbejde den dag. Og det var vel en folk, det drejede sig om. Den belgiske kong Bouduins særtog passerer Glumsø den 7. februar 1966 og Arne Rehder gør honnør. Toget fremføres af et udsmykket MY-lokomotiv og 2. vogn er den danske kongevogn og 3. vogn den belgiske. (Arkiv AR) 91

3 Herlufmagle station med den selvstændige signalpost, (JBP) Jeg nedlagde 3 stationer At jeg nedlagde tre stationer passer naturligvis ikke, men man kan godt sige, at jeg lukkede tre stationer, således at forstå, at jeg var sidste mand på skansen eller så godt som. Og så er det ikke er så mange endda, når i al fald 44 af de stationer, jeg har været på, senere er raderet væk. De tre stationer jeg tænkte på, da jeg skrev overskriften er Herlufmagle, Vrangstrup og Klarskov. I 1966, hvor jeg havde fast station i Glumsø, indgik jeg i et turskifte, der dækkede fridage for folkene i Herlufmagle, Vrangstrup og i Lov. Derfor var jeg d. 20 maj i 1966 i Herlufmagle; det var sidste dag, stationen fungerede som togfølgestation. Togene skulle endnu den 21. maj holde ved stationen, men den var kun at regne som et trinbræt, og fra den køreplan der trådte i kraft dagen efter, var Herlufmagle og Vrangstrup ikke med. Jeg mødte tidligt om morgenen lidt før kl. 6 sammen med stationens rengøringsdame, jeg tror hun hed Kristine. Men jeg er helt sikker på, at det var en af de dygtigste og mest omhyggelige rengøringsdamer, jeg i min jernbanetid har mødt. Der var ikke mange steder, man oplevede en så ren og skinnende station som Herlufmagle. Skrivebordet var, så man kunne spejle sig i det, og gulvene blev skuret hver eneste dag. Det var til tider ellers et lidt utaknemmeligt arbejde, hun udførte, for stationens 2 faste personer Stations Ejnar og stationsmester Zelasney, var ikke slemme til at slide på dørmåtterne eller i det hele taget med til at bidrage til den almindelige orden på kontoret. Jeg nævnte Stations Ejnar først med velberåd i hu, for nok var han stationens ekstramand, men det var der bestemt ingen udenforstående, der fik indtrykket af. Stor og kraftig med et meget myndigt blik og en overlegenhed som en ægte stationsforstander tronede han dagen lang bag det skinnende skrivebord. Han tog alle telefonopringninger, selv om han sjældent kunne svare på dem, og når en kunde kom med et lidt besværligt fragtbrev, sagde han rask: Ja det skal jeg klare, og så rakte han det over til mig og sagde bydende: Vil du lige ordne det. Men han var en ualmindelig flink mand, en personlighed uden lige. Der var dog en ting jeg ikke var så begejstret over at han blandede sig i, og det var i toggangen; af- og tilbagemeldinger og signalgivning, det tog han efter min mening lidt for let og overfladisk på. Der er lige en episode fra Herlufmagle, jeg må have med. Det var på en af de dage, hvor jeg afløste på stationen, måske et år før den lukkede, at der kom revision. Det kom der mindst en gang om året på alle landstationer, og det var trafikinspektøren og hans hund, som man kaldte den trafikkontrollør, han havde som medhjælp. De kom til Herlufmagle en tidlig morgen i bil, selv om trafik- 92

4 inspektøren havde en blå Ford V8, der kunne køre på skinner, til rådighed. Men brugte han den, så vidste hele strækningen med det samme, at han var på vej, og så var det jo ingen uanmeldt revision. Det, der fik mig til at huske denne revision ganske særligt, det var, at der i hovedkassen lå en seddel, der talte for vistnok 500 kroner, et ikke helt lille beløb. Om det var Zelasneys eller Ejnars ved jeg ikke, de har måske været fælles om den. En sådan en lap måtte der naturligvis ikke være i kassen men jeg havde ikke så mange penge at lægge i kassen i stedet. Jeg slap dog gennem revisionen om end på en ikke helt reel måde. Da trafikinspektør Bertelsen havde opgjort billetkassen, gav fru Zelasnéy morgenkaffe i lokalet ved siden af stationskontoret, og medens de drak kaffe, så jeg mit snit til at bytte lappen fra hovedkassen ud med rigtige menneske-penge fra den reviderede billetkasse. Stationsmesteren, Zelasney, gik noget nervøst omkring, inden revisionen var vel ude af døren igen; at han turde låne af kassen fatter jeg ikke. Men tilbage til Herlufmagle stations sidste dag. Stationen blev naturligvis gjort ren på samme omhyggelige måde, som på andre dage, men da Kristine kom til den lille trappe, der førte fra mellemgangen op til signalhuset, sagde jeg, at det kunne hun godt springe over i dag. Jeg var jo klar over, at om lidt kom signaltjenestens folk og splittede det hele ad. Men nej, hun lagde sig ned på knæene og skurede hele gulvet og trappen med, men hun var da også knapt kommet ud af døren, før signaltjenestens folk dukkede op, og så snart centralsikringen var blevet aflyst, og der var sat låsebolte på sporskifterne, ja så hamrede de med en stor hammer støbejernsfundamentet til sikringsanlægget i stumper og stykker, de gav sig ikke engang tid til at skrue det løs af de store bolte, der ellers var passet med olie og maling i de mange år. Og så bare ud med det hele, de blanke håndtag og de pudsede messingdele, der var drejet og betjent i tusindvis af gange! Og ak, det fine nyskurede gulv. Pressen, Næstved Tidende, kom i løbet af dagen, og til ære for deres fotograf, tog et par banearbejdere det store skilt med Herlufmagle ned, selv om togene skulle holde her endnu en dag; jeg hørte dog heller aldrig om, at der var nogle, der savnede det. I det hele taget gik nedlæggelsen af Herlufmagle station meget stille af, i forhold til den jammer man hørte andre steder, hvor en station blev lukket. Måske var det også fordi stationen på en måde lå forkert i forhold til byen. Havde stationen ligget på den anden side af sporene, havde byen sikkert tidligere udviklet sig, sådan som den er i dag, og stationen var kommet mere beboerne ved og var blevet benyttet noget mere. Men i 1966 var der ikke mange, der fandt ned til stationen, der kørte jo busser til Næstved og Ringsted lige gennem hovedgaden, og Herlufmagle havde jo rigtigt posthus med postmester og det hele, så der var vist ikke mange, der ænsede den lukning særligt. Det skulle da lige være indehaveren af det lokale bryghus, han fik en vognladning øl og vand en gang imellem; han kom da også en tur i løbet af dagen med en lille kasse stærke øl, så vi kunne drikke gravøl på stationen. Ellers var der her på det sidste kun et par enkelte kunder tilbage, det var en maskinfabrik Herny der sendte en masse trillebøre rundt i landet, og et firma i Spragelse, der fabrikerede grønthøstere, som var meget i vælten i de år. På det sidste kom der en masse højspændingsmaster fra Jylland til en hovedledning tværs gennem Sjælland, for i Herlufmagle var der plads og fred og ro til at rode med alt det tunge isenkram. Der havde ikke altid været lige meget fred og ro på Herlufmagle station. I årene op til anden verdenskrig havde stationen fungeret som udskibningshavn for jordbrugskalk fra kalkgravene i Trælløse. Der blev fortalt, at Herlufmagle station i nogle år havde den største vognudveksling af de sjællandske stationer. Der blev også fortalt, at der blev snydt med antallet af de ekspederede vogne, men fakta var, at stationsmesteren rykkede mange lønklasser op og blev udnævnt til stationsforstander. Men nu rykkede stationen alle lønklasserne ned, og efter ca. 42 år var navnet Herlufmagle ikke mere at finde i DSBs publikumskøreplaner. Dagen efter, den 21. maj 1966, var jeg på afløsning i Vrangstrup, og det var så stationens uigenkaldeligt sidste dag. Modsat Herlufmagle med sine befordringer af jordbrugskalk, havde der i Vrangstrup vist aldrig nogensinde været noget særligt jernbanearbejde ud over toggangen. Man kunne Adgangen til Herlufmagle stations læssespor skete fra stationens spor 2 og krydsede spor 1. Foto (JBP) 93

5 En E-maskine med ballasttog på Vrangstrup station (AR) Vrangstrup station med læssesporet i forgrunden. Foto (JBP) godt stille sig det spørgsmål, om der i det hele taget var nogen berettigelse for at have lagt en station netop her. Der var jo et par kilometer til den lille samling huse og gårde, der lå omkring Sjællands næstmindste kirke og udgjorde selve Vrangstrup. Og der var endnu længere til de andre små landsbyer Tyvelse, Sandby og Vetterslev, der postmæssigt hørte under Vrangstrup postekspedition. For postekspedition var der dog på stationen, men ellers var der kun en købmand, Sigfred, og nogle få huse ved selve stationen; deraf var de 3 jernbanens og beboede af banearbejderne Verner, Børge og Keld. Der var naturligvis tjenestebolig på stationen stationsmesteren, og det var i den sidste tid E.V.B.R. Jensen, som havde været trafikekspeditør i Fjenneslev, da jeg var aspirant der, så vi kendte hinanden ganske godt. Han var en ualmindelig energisk mand, han sov bestemt ikke sin tid væk. Ud over sit jernbanearbejde var han kønssorterer ved et kontrolhønseri i Tybjerg, og det brugte han meget tid på, og mange gange betalte han min kollega E.B. Christensen og mig for at passe stationen i Vrangstrup, medens han var i Tybjerg. Han var også udlært dykker og havde en fiskebåd i Skælskør, og så fabrikerede han papkasser til kyllingeforsendelser; den maskine blev nu mest passet af en banearbejder, så noget skete der dog i Vrangstrup. Jernbanemæssigt var der kun én tjeneste i Vrangstrup, det var på almindelige hverdage fra kl. ca til kl om formiddagen og om eftermiddagen fra ved tiden til ca Arbejdet bestod om formiddagen - foruden at passe tog-gangen, af- 94

6 Perronen på Vrangstrup station 1966 med postbud og bud med Nibusmotocykel. (AR) og tilbagemelding og signalgivning, i at sende postbudene ud og sælge et par billetter. Kl til kl åbnede man så postekspeditionen, men der var ikke mange kunder på den tid. Om eftermiddagen blev postekspeditionen passet af en postdame, fru Jensen. Hendes mand Knud-Børge, kørte og solgte fisk, ja han havde vist også lidt grøntsager og ost med i bilen. Han var vist en af landets sidste af den lange række af brødkuske, mælkemænd, slagtere, ostemænd, og jeg ved ikke hvad, der havde deres ugentlige ruter på landet, hvor købmænd og brugser endnu ikke handlede med ferskvarer. Fra postekspeditionen udgik 2½ postrute. Den halve rute der betjente de nærmestboende omkring stationen og Vrangstrup by, blev besørget af en ældre mand, Aksel Nielsen eller Distriktsforstanderen, som han blev kaldt i daglig tale, fordi han havde et ekstra job som distriktsforstander i en eller anden brandkasse. De to hele ruter var Vetterslev, der blev kørt af Richard og Tyvelseruten, der blev klaret af post Hans. Richard havde tilladelse til at køre sin rute på motorcykel, men jeg tror kun han fik alm. cykelgodtgørelse. Motorcyklen var en Nimbus med sidevogn, og man skulle passe på, når man mødte ham oppe i Sandby; han fór på kryds og tværs ind over vejen nogle gange med sidevognen højt op i luften. Hans rute blev ved nedlæggelsen af stationen flyttet til Ringsted og blev samtidig ændret, så den kom til at følge kommunegrænsen (Susåen), for at tilpasse til postnummersystemet. Post Hans og Tyvelseruten blev flyttet til Glumsø, og det var en af de første ruter, der blev motoriseret. Da det skete, fik post Hans, der var nær de to meter, et problem, han kunne ikke komme ind med kasket på i den lille postbil. Jeg tror han var med til at lægge grunden til, at skråhuerne blev indført ved postvæsenet. Den lille postrute til Vrangstrup blev lagt til Tyvelse ruten og Distriktsforstanderen gik meget mod sin vilje på pension. På pension gik også stationens stationspasser og portør Anders Christiansen, men han havde et lille landbrug lige ved stationen, så ligefrem pension var det vel ikke for ham. Hans arbejde på Vrangstrup station bestod i at sikre, at der ikke var gennemkørende tog i spor 1, når der var holdende tog i spor 2, han var altså uddannet i at stille signaler, men kunne altså kun stille på stop eller kør/kør igennem, Det var den almindelige sikkerhedsforanstaltning, man havde, inden højttalerne med gå ikke over sporet blev indført. Hans arbejde var naturligvis kun tidlig morgen eller sen aften, når stationen ikke var betjent som togfølgestation. Ud over det job var Anders så ellers stationens portør, det var nu nærmest kun lørdag, han gik en tur med kosten omkring stationen. Men nu skulle Anders altså ikke på det job mere og kunne nu hellige sig landbruget sammen med sin kone Grethe. Anders var dog lige nede på stationen og takke farvel i løbet af eftermiddagen, det var postbudene også, fru Jensen lavede næsten kaffe hele dagen, og flere af det 95

7 En D-maskine med lokaltogene Ringsted-Næstved forlader Herlufmagle station ca (AK) togpersonale der havde kørt på strækningen var også inde og få et glas portvin til afsked. Stationsmester Jensen gik hele eftermiddagen lidt hvileløs rundt, det meste af stationens arkivsager var sendt til Ringsted, og resten gik han nu og brændte af ovre på den anden side af sporene, der var en bålplads hvor stationen skilte sig af med papiraffald, det måtte man dengang. Jeg reddede et par gamle messingstempler, inden de også røg på bålet, men der var ellers ikke meget tilbage på stationen. Jensen var meget ked af, at stationen lukkede, han havde dog allerede fået en ny plads, idet han skulle til Kværkeby og være stationsmester der. Den station blev dog også lukket nogle år efter, og Jensen sluttede sin karriere som stationsmester Holme-Olstrup. Sikkerhedsmæssigt var overgangen til lukket station i Vrangstrup ikke stor, stationen havde for længst fået et relæapparat installeret, og nu var det kun at ændre stationens udkørselssignaler til AM (automatisk mellemblok) signaler og tage relæapparatet ned. Der blev en lidt trykket stemning, efterhånden som eftermiddagen gik, og tiden nærmede sig, hvor vi skulle tage afsked og lukke. Jeg havde under oprydningen fundet stationens beholdning af knaldsignaler, det var nogle runde metalkapsler med krudt i, de var beregnet til at anbringe på skinnerne for at varsko lokomotivførerne om f.eks. et nedbrudt tog, eller skinnebrud. Knaldsignalerne gav et grusomt brag, og jeg syntes, at det kunne være et passende afskedssalut til det sidste tog, så da det blev meldt, satte jeg to på skinnen i spor 1, den ene så jeg regnede med, at den blev ramt, når toget kørte ind og den anden noget længere ude. Jeg havde også mit fotografiapparat med, og da toget var ved at komme, bad jeg stationsmesteren om at give afgang, medens jeg fotograferede, men det vilde han ikke, han kunde ikke sagde han, og tårerne stod ham i øjnene, da han hastede op i lejligheden på 1. sal. Toget standsede nogle få cm foran den første knaldperle, jeg gav naturligvis føreren besked om, at de var lagt ud, alligevel stod han med hovedet halvt ude af det åbne vindue, da toget kørte, men jeg skal da love for at han fik næsen til sig, to mægtige brag og det var så sidste tog fra Vrangstrup. Den sidste af de tre stationer, jeg lukkede døren på for sidste gang, var så Klarskov station, mellem Lundby og Vordingborg. Jeg kom fra Jyderup til Klarskov på en lidt anderledes måde end ellers. I Jyderup var jeg på en fortsat udstationering, det vil sige en udstationering af længere varighed, jeg var begyndt den 12. maj 1967, og reglen var, at man normalt ikke blev taget ud af en sådan udstationering, efter 29 dage kom man nemlig på nedsatte dagpenge. Det betød dengang, når man lagde dagpenge og nattillæg sammen en forskel fra 50,30 kr. til 26,85 kr., altså ca. 25 kr. mere pr. døgn i 29 dage, og en sådan udgift så Jernbanen meget tungt på dengang. 96

8 Klarskov station i sne, vinteren (AR) Men sidst i september 1967 blev jeg ringet op i Jyderup af trafikkontrollør Smidt i 1. distrikts personalekontor, som spurgte, om jeg ville tage på afløsning i Klarskov og være der til stationen lukkede sidst i maj Jeg blev mildest talt noget forbavset, det var første gang, jeg ligefrem fik et tilbud, ja blev spurgt om jeg ville tage et sted hen. Jeg har tidligere nævnt at trafikkontrollør Smidt ikke var en tjenestefordeler, man diskuterede sit arbejde med, man fik sine ordrer og så ellers ikke mere. Dermed være ikke sagt, at Smidt ikke var en flink og venlig mand, og her fik jeg da et meget fint tilbud, der var knapt så langt til Klarskov som til Jyderup, og jeg tjente i en måned nogle flere penge, så selv om jeg var glad for at være i Jyderup og kunne have fortsat nogen tid endnu, så sagde jeg ja tak til Klarskov, jeg fik heller ikke nogen betænkningstid, jeg skulle sige ja eller nej her og nu, Stationsforstander Jensen (min herre) var ked af, at jeg rejste, men Jyderup blev en station, hvor jeg hele min jernbanetid jævnligt kom på udstationering. Jeg begyndte så i Klarskov d. 2 oktober Stationens faste personale var forflyttet, afløseren for Stationsmester var trafikekspeditør P.B. Pedersen, som jeg havde været sammen med i min aspiranttid i Fjenneslev, så vi kendte jo hinanden ret godt. Vi fandt hurtigt ud af, hvorledes vi skulle dele vagterne. Det blev således, at vi skiftede mellem formiddag kl til og eftermiddag kl. 13 til 19.30, var det vist. Nogle gange tog vi en hel dag, hvis den anden skulle noget, så vi havde det rigtigt godt. Pedersen boede i Næstved og kørte som regel hjem om natten, men jeg overnattede de fleste gange på stationen, jeg havde jo hele stationsmester lejligheden til rådighed, og der var temmelig meget sne den vinter, så det var rart at være på stationen om morgenen tidligt, selv om min lille blå. folkevogn næsten gik gennem både ild og vand. Ud over at passe toggangen var der som på andre af de små landstationer ikke meget jernbanearbejde tilbage, og det at betjene en nedlæggelsesdømt station kunne på en måde være lidt deprimerende. Gods til afsendelse og til modtager blev klaret af lastbiler fra Vordingborg. Der var, og havde vist gennem tiderne kun været en virkelig stor kunde i Klarskov, og det var Paludans Planteskole, der tidligere havde sendt en masse planter til det ganske land. Det var planter, træer, emballeret i store halmruller, så store at der skulle flere mænd til at bakse dem ind og ud af godsvognene; jeg kendte dem kun alt for godt fra min allerførste jernbanetid på varehuset i Slagelse. Der var naturligvis postekspedition i Klarskov med åbningstid både for- og eftermiddag og lørdag formiddag. Det var ikke den store ekspedition, men så var der udlevering af aviser om eftermiddagen, og den lejlighed benyttede en 6-7 af byens ældre mandlige beboere sig af til at sætte hinanden stævne i stationens ventesal eller inde på kontoret. Jeg husker især en af de ældste, han begyndte 97

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen

Kapitel 6 Silkeborg. 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen 1 Kapitel 6 Silkeborg 1. SilkeborgHos Peter Jessen i Silkeborg 2. Det var ikke arbejde altsammen 3. Doris 4. Soldat 5. Tilbage hos Peter Jessen Hos Peter Jessen i Silkeborg Jeg havde søgt 2 pladser en

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard Henry Ahle med sin elskede harmonika fot. Grundlovsdag 2004 i Kastanjevænget sammen med Bjarne Hudecek og forrest Ove og Rigmor Steffensen. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom Fortalt af Henry Ahle

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

En autentisk historie fra det virkelige liv, med uddrag af en bils historie.

En autentisk historie fra det virkelige liv, med uddrag af en bils historie. Page 1 of 35 En autentisk historie fra det virkelige liv, med uddrag af en bils historie. Skrevet til Vamdrup Ford A klub, af den nuværende ejer, som selv er en model '48. Når overskriften er valgt som

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Hvad blev der af ham?

Hvad blev der af ham? Hvad blev der af ham? Hvorfor kun gå én vej? En mand skal i dag både være den bløde familie far og den lidenskabelige elsker. Han skal turde sige til og fra efter sine egne behov og følelser. Med andre

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn.

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Der hvor du blev født, dit barndomshjem, det var så---? Mit barndomshjem

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt.

Var det din bror, der giftede sig? Ja, og så var vi hjemme og det var det store sus, jeg gik jo ellers og havde det godt. Arbejdererindring J.nr. 03/117/01 - Kvinde Hvornår er du født? 11.6. 1908 Hvor henne? I Horsens Hvad lavede dine forældre? Min far var barbermester og musiker Og musiker? Egen forretning? Var der flere

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere