TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011"

Transkript

1 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 Side 1

2 Indhold 1. Generel information Public Service-formål Indhold Handicappede Dansk sprog og europæiske programmer Dialog med befolkningen i regionen Vinduer i TV 2-sendefladen Regionale udsendelser uden for TV 2-sendefladen Internet Arkiver Regnskab Side 2

3 1. Generel information 1.1 TV 2/Bornholms dækningsområde er Bornholm og Ertholmene. 1.2 Inden for dækningsområdet er der ca indbyggere. Heraf er ca i gruppen +12 år. 1.3 I 2011 havde TV 2/Bornholm 73,1 ansatte omregnet til helårs ansatte. Heraf er 47,2 årsværk beskæftiget med den direkte TV-produktion, mens 25,9 årsværk er beskæftiget i ledelse, omstilling, administration, bogholderi, rengøring, kantine og vicevært. 1.4 TV 2/Bornholm bor på Brovangen 1, 3720 Aakirkeby, og har ikke redaktioner etableret uden for denne adresse. 1.5 Antallet af sendetimer i 2011 sammenlignet med de foregående år fremgår af dette skema. Side 3

4 Timer Nyproduceret*) Genudsendelser Reklamer Nyproduceret samsendt **) I alt *)Nyproduceret udsendt enten på TV 2/Danmark (vinduer på den gamle kanal) eller på Kanal Bornholm (den 4. kanal på MUX1). **) ny kategori efter den 1. november 2009 for at kunne registrere nyproduceret materiale, der samsendes på de to kanaler, dvs. udsendes samtidigt. Det skete f.eks. under kommunalvalget i I forhold til 2010 er der i 2011 sket en fremgang i mængden af nyproducerede udsendelser fra 572 timer til 785 timer. Fremgangen er på 213 timer svarende til 37 %. Licensindtægterne blev sat op med 10,5 % fra 2010 til 2011 med henblik på forberedelse af den nye regionale kanal, som havde premiere den 11. januar Produktionsfremgangen skal ses i lyset af, at bestyrelsen for TV 2/Bornholm valgte at budgettere med et overskud i 2011, der skal finansiere investering i ny teknologi bla. med henblik på produktion af udsendelser i HD. Reelt er der derfor også tale et endnu større fald i den gennemsnitlige minutpris. Den samlede udsendelsesvirksomhed er steget med 34 timer til 949 timer. Den væsentligste årsag til denne stigning er ekstra udsendelser under folketingsvalget i september. 1.6 TV 2/Bornholm har i 2011 sendt programmer dels i vinduerne på TV 2/Danmarks hovedkanal og dels mellem kl. 20 og kl. 21 på Kanal Bornholm (den 4. kanal på MUX 1). TV 2/Bornholms programflade består på hverdage af seks regionale vinduer i TV 2/Danmarks programflade: Kl Kl Kl Kl Kl Fra 2010 til 2011 er opgørelsesmetoden ændret, så den er i overensstemmelse med de øvrige regioner og TV 2/Danmark. Det betyder, at et program registreres første gang det vises på en kanal. Et program kan således registreres ved visning først på den ene og siden den anden kanal. En væsentlig del af stigning kan henføres til dette. Side 4

5 Kl (dog ikke fredag) Lørdage og søndage er der to regionale vinduer: Kl Kl (lørdag) Kl (søndag) I hele 2011 er sendetiden kl på Kanal Bornholm blevet udfyldt alle ugens syv dage. 1.7 TV 2/Bornholms seertal blev i 2011 målt med 10 seerundersøgelser foretaget af Jysk Analyseinstitut. Undersøgelserne foretages som telefon-undersøgelse og adskiller sig derfor i metoden fra de andre regioners seermålinger. Årsagen er, at der er så få TV meter bokse på Bornholm, så den normale Gallup TV meter måling ikke kan være retvisende. Jysk Analyseinstitut har brugt samme metode igennem årene, og deres tal er derfor sammenlignelige over årene, men der vil på grund af undersøgelsesmetoden være en større statistisk usikkerhed end TV-meter undersøgelsen. Siden slutningen af 2009 er der også blev spurgt til udsendelsen på Kanal Bornholm. En telefonundersøgelse har en højere statistisk usikkerhed, og den indebærer, at mindre udsving (+/- 3 % point) ikke kan danne grundlag for en konklusion om stigning eller fald. Sådan har udviklingen set ud for udsendelsen hen over de 10 undersøgelser: I procent Brutto Netto/rating Share Januar 43,9 39,2 85,1 Februar 47,3 39,7 80,4 Marts 33,0 29,0 76,0 April 44,6 37,1 84,7 Maj 27,7 23,6 70,7 August 35,3 26,3 83,7 September 26,3 21,0 68,9 Oktober 49,5 43,5 85,2 November 34,2 26,1 68,3 December 40,5 35,0 61,9 Gennemsnit 38,2 32,0 76,5 Brutto: Antallet af personer, som har set hele udsendelsen eller dele af den. Netto: En matematisk omregning af bruttotallet til personer, som har set hele udsendelsen og dermed et sammenligneligt tal med TV-meter opgivelsen af at have set hele udsendelsen. Share: Betegner andelen af tændte TV-apparater, som viser TV 2/Bornholm. Side 5

6 Det fremgår af undersøgelsen, at TV 2/Bornholms seertilslutning stadig er væsentlig større end andre regioners. Det samme gælder share. I denne søjle er der et par uforklarlige udsving; september, november og december ligger under de andre måneder, og vi har ikke kunne finde nogen forklaring i programflade eller konkurrencesituation. Her følger det årlige gennemsnit sammenlignet med de foregående år. I procent Brutto 38,2 44,5 37,1 49,9 47,1 Netto/rating 32,0 38,7 32,0 41,4 38,6 Share 76,5 78,4 75,1 87,3 87,0 Som det ses, så er 2011 på niveau med 2009, så set over fem års perioden er der tre år på nogenlunde samme niveau og to på et lidt lavere niveau. Det er i øvrigt de tre afvigende måneder (se foregående skema, som trækker gennemsnittet ned på 09-niveau.) En væsentlig udvikling i de senere år har været stigende seertal på den sene nyhedsudsendelse. Udsendelsen har disse gennemsnitlige seertal: I procent Januar til december Brutto 19,9 23,8 11,0 13,7 14,0 Der var en voldsom (fordobling) udvikling fra 2009 til Niveauet er stadig væsentligt over 07-09, men er dog faldet en anelse tilbage. I hele 2011 har TV 2/Bornholm sendt den nye regionale time på Kanal Bornholm i tidsrummet Sammenlagt dermed 365 timers TV på Kanal Bornholm sammenlignet med andre kanaler i 2011: I procent DR1 TV 2/DK Andre Brutto Netto/rating Share Brutto Brutto Brutto Januar 19,3 17,4 35,6 20,2 7,3 12,5 Februar 27,2 24,9 40,8 12,9 11,6 15,6 Marts 25,7 24,8 41,6 9,5 8,9 14,7 April 42,0 38,0 64,6 4,2 8,1 12,5 Maj 32,3 31,7 54,1 2,2 8,2 17,3 August 36,7 33,5 57,9 7,1 4,7 9,9 September 21,8 20,3 43,4 6,3 7,1 14,4 Oktober 15,0 11,8 26,7 10,9 10,2 17,8 November 37,3 34,4 53,9 10,5 8,6 14,5 December 24,4 22,4 33,6 7,5 24,9 18,3 Gennemsnit 28,2 25,9 45,2 9,1 10,0 14,7 Side 6

7 I superprimetime er TV 2/Bornholm således mere set end de to største danske TV-kanaler, DR 1 og TV 2/Danmark. Sammenlignet med 2010 ser tallene således ud: I procent Brutto Netto/rating Share Brutto Netto/rating Share Januar 19,3 17,4 35,6 20,7 19,7 35,3 Februar 27,2 24,9 40,8 37,0 30,4 52,2 Marts 25,7 24,8 41,6 32,2 27,4 61,9 April 42,0 38,0 64,6 50,6 46,8 68,2 Maj 32,3 31,7 54,1 22,5 19,6 43,6 August 36,7 33,5 57,9 48,2 43,2 64,4 September 21,8 20,3 43,4 32,7 30,1 44,6 Oktober 15,0 11,8 26,7 45,0 43,0 51,2 November 37,3 34,4 53,9 28,9 27,3 41,4 December 24,4 22,4 33,6 34,0 32,7 40,9 Gennemsnit 28,2 25,9 45,2 35,2 32,0 50,4 Her er der således også en mindre nedgang. En del af forklaringen ses i oktober, som af en eller anden grund er meget anderledes. Det kan være, at der i virkeligheden er tale om en statistisk fejl, så undersøgelsen ikke er valid på det punkt. 1.8 Der blev afholdt folketingsvalg torsdag den 15. september Det indebar ekstra udsendelser på både TV 2/Danmark og Kanal Bornholm. Her oversigten over ekstra udsendelser i vinduer på TV 2/Danmark: 31. august kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 1. september kl : Kampen om din stemme, varighed 52 minutter. 1. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 5. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 6. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 7. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 8. september kl : Super Torsdag, varighed 27 minutter. 8. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 12. september kl : De unges valg, varighed 90 minutter. 12. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 13. september kl : Ekstra valg udsendelse, varighed 25 minutter. Side 7

8 13. september kl : Partipræsentation, varighed 18 minutter. 14. september kl : Det sidste ord, varighed 45 minutter. 16. september (flere tidspunkter), varighed i alt 147 minutter. I alt ekstra udsendelser i vinduer på TV 2/Danmark: 530 minutter. Her er kun nævnt ekstraudsendelser med valgindhold. Der er ikke redegjort for valgindhold i ordinære vinduer på TV 2/Danmark. På Kanal Bornholm blev der også sendt valgudsendelser. I al væsentlighed var der tale om genudsendelser eller sammendrag (f.eks. af De unges valg). Bortset fra på valgdagen, så var der ikke tale om ekstra udsendelser men udnyttelse af den time fra kl. 20. til kl. 21, som TV 2/Bornholm råder over på Kanal Bornholm. På selve valgdagen var TV 2/Bornholm udelukket fra at sende nyheder morgen og aften i vinduer på TV 2/Danmark. TV 2/Bornholm fik i stedet tilladelse fra de andre sendetilladelses-indehavere på Kanal Bornholm til at få ekstra sendetid her, idet TV 2/Bornholm anser det for væsentligt at formidle de lokale resultater. Det betød, at der på valgdagen var ekstraudsendelser kl. 6.30, 7.30, 8.30, og om morgenen og kl , 20.30, og Udsendelserne varede 10 minutter hver. Det vil sige i alt 90 minutters ekstra udsendelser på valgdagen. 1.9 TV 2/Bornholm er oprettet og fungerer i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Stationens programmer er finansieret af licens (se regnskab senere). Indtægter fra de regionale reklamer tilfalder TV 2/Danmark til finansiering af landsdækkende udsendelsesvirksomhed. TV 2/Bornholm har indgået en Public Service kontrakt med kulturministeren, som udstikker rammerne for udsendelsesvirksomheden. Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, som på baggrund af lovgivningen og kontrakten har udarbejdet denne målsætning, der også er offentliggjort på hjemmesiden: Målsætning TV 2/Bornholms kerneværdier er - kvalitet - alsidighed - nærhed - troværdighed Side 8

9 Med udgangspunkt i disse værdier skal TV 2/Bornholm sikre øen en formidling, der inden for Public Service kontraktens rammer sker ad de elektroniske kanaler, der er til rådighed. Nyhedsformidlingen skal baseres på informations- og ytringsfrihed, saglighed, upartiskhed og høj etisk standard. Som public service institution skal programlægningen være uafhængig af økonomiske, politiske og religiøse interesser. Nyhedsformidlingens vigtigste opgave er at informere om det bornholmske samfund og dermed være med til at sikre, at borgerne har viden om samfunds- og kulturlivet, så de kan være aktive deltagere i den demokratiske proces. I den øvrige produktion skal stationen gennem et vedkommende, væsentligt og alsidigt udbud af programvirksomhed og elektroniske tjenester i tilknytning hertil beskrive livet på Bornholm. I perioden skal TV 2/Bornholm udøve medieskolevirksomhed for børn og unge bl. a. i samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner m.v. med henblik på at udbrede kendskabet til tv- og internet-medier. TV 2/Bornholm skal alene eller i samarbejde med det lokale sports- og kulturliv producere TV udsendelser og tjenester, som understøtter eller skaber kulturelle begivenheder på Bornholm i udstrakt grad med aktører fra Bornholm. TV 2/Bornholm skal være aktiv i den mediepolitiske debat med det formål at styrke den regionale public service formidling. Udgangspunktet er stærke regionale TV 2- stationer, der i fremtiden også råder over en egen TV-kanal og har muligheder for at udkomme på flere platforme. De regionale TV-stationer skal fortsat licensfinansieres. TV 2/Bornholm skal arbejde på at skabe innovative og kreative rammer for en dynamisk indholdsproduktion. Medarbejderne skal have mulighed for at udvikle sig gennem et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der også er plads og tid til eksperimenter. Arbejdspladsen skal have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. TV 2/Bornholms produktionsapparat skal udvikles, så det er effektivt og afspejler den indholdsproduktion, der til enhver tid skal foregå. TV 2/Bornholms ledelse og medarbejdere skal fortsat arbejde med effektivisering af produktionen med henblik på at styrke kvaliteten i programmerne og på at forøge mængden af programmer successivt. Effektiviseringen vil ske gennem implementering af ny teknik og omlægning af arbejdsgange. Denne målsætning skal evalueres hvert år i august måned. Bestyrelsen TV 2/Bornholm September 2011 Side 9

10 Der udarbejdes ikke en oversigt over sendetiden fordelt geografisk på Bornholm. Det vil være overflødigt bureaukrati på Bornholm. Af samme årsag udarbejdes der heller ikke en oversigt over sendetiden fordelt på emner. Der foretages kun en inddeling i de overordnede kategorier (kun udsendelsen): Timer Nyheder Sport Fakta (magasin) Andet Nyproduceret i alt Reklamer uds. i alt Det fælles regionale program Danmark Rundt har været udsendt 170 timer i Programmet sendes kl på Kanal Bornholm og genudsendes kl i en lidt forkortet udgave næste dag på TV 2/Danmark. 2. Public Service-formål 2.10 TV 2/Bornholm sendte i løbet af 2011 i alt 785 timer nyproducerede TV-programmer om Bornholm til bornholmerne. Det har været stationens ambition at nå bredt ud ikke kun ved at lave mainstream programmer men også ved at producere smalle programmer, som mindre målgrupper efterspørger. Det er bl.a. sket med forøget magasin produktion til sendetiden på Kanal Bornholm. På internettet blev der lavet et omfattende re-design og omprogrammering af stationens website med henblik på en nødvendig modernisering både af udseende, CMS-system og bagvedliggende motor. I hele 2011 har TV 2/Bornholms applikation til Android-telefoner kørt med nyheder. Det er vores analyse af brugermønstre, at det interessante er korte tekstbaserede nyheder, fordi der er tale om nyhedsformidling, som udnyttes mens brugerne typisk er under transport. TV 2/Bornholm har fravalgt en applikation til iphone, idet disse telefoner er mindre udbredte end Android. Desuden bevæger medieverdenen sig væk fra egentlige applikationer og til programmering i HTML-5, som med en programmering kan udkomme på alle platforme og dermed ikke kræver særlig programmering til hver platform. Side 10

11 Android-applikationen indeholder desuden en programoversigt samt mulighed for at sende SMS/MMS til redaktionen Der henvises til afsnit 1.8 for så vidt angår omfanget af valg-dækningen af folketingsvalget i september På TV blev der udsendt programmer om hvert af de partier, som var opstillet, hvor seerne desuden fik lejlighed til at møde alle opstillede lokale kandidater. Udover dette blev der bragt en række debatudsendelser, som hver for sig havde sine egne temaer. Som noget særligt blev 300 unge fra Campus Bornholm (gymnasium og erhvervsskole) inviteret til at lave deres egen valgdebat, hvor de mødte spidskandidaterne fra alle partier i en halvanden time lang valgdebat. For at sikre en regional nyhedsdækning på selve valgdagen bad TV 2/Bornholm om ekstra sendetid på Kanal Bornholm. Det er en afgørelse, som ligger hos Sendesamvirke Bornholm. Her fik stationen tilladelse til at sende ni ekstra nyhedsudsendelser på valgdagen. Efter kanalomlægningen den 11. januar 2012 bliver sådanne tiltag ikke længere nødvendige, idet TV 2/Bornholm som de andre regioner disponerer over en TV-kanal hele døgnet. På nettet blev der skrevet ganske mange valg-relaterede nyheder. Der blev ikke åbnet for en fri debat fra brugernes side. Det er ganske enkelt umuligt at holde sådan en debat på et etisk niveau, som er acceptabelt for et licensfinansieret public service medie. Ved et folketingsvalg har Bornholm to selvstændige valgkredse, og der er derfor ikke noget samarbejde med andre regioner TV 2/Bornholm har i løbet af året løbende samarbejdet med TV 2/Danmark. Her er en oversigt over omfang og omsætning sammenlignet med de foregående år. I kr Nyhedsindslag mv ENG, SNG mv Nyhederne i alt Sporten Program afd Omsætning i alt Antal nyhedsindslag Side 11

12 Som det fremgår af skemaet, så var der en meget stor fremgang fra 2009 til Dette er alene udtryk for, at der i 2010 har været større nyhedshistorier på Bornholm bla. med den meget kraftige snestorm i julen Som følge af at det ikke har været tilfældet i 2011, så er omfanget faldet igen. Folkemødet 2011 bidrager dog positivt til omsætningen under nyhedsindslag. 3. Indhold 3.13 TV 2/Bornholms programflade består udover nyhederne af magasinformater, der løbende udskiftes eller videreudvikles. Alle de små udsendelser indeholder kun nyheder, mens udsendelsen kl på TV 2/Danmark og kl på Kanal Bornholm består helt eller delvist af magasiner. Alle magasinerne har tilknytning til regionen eller tager udspring i regionen. Blandt de vigtigste faste magasiner er: Naturprogrammet EKKO, som sendes månedligt, og som har holdt flyttedag fra TV 2/Danmark fladen til Kanal Bornholm. Det betyder, at det er blevet fordoblet i varigheden. Noget der har haft en positiv effekt på programmet. Debatprogrammet 360, som stadig sendes i udsendelsen, men som har fået en storebror i form af en længere fortsættelse på Kanal Bornholm under navnet Eventuelt. Kulturmagasinet Ø som beskæftiger sig bredt med kulturlivet på øen, men som også har rapporteret om bornholmske kunstneres virke/udstillinger uden for Bornholm. Månedligt magasin om arbejdet i kommunalbestyrelsen kombineret med live- eller forskudt live transmission fra mødet i kommunalbestyrelsen. Sprogblomster quiz om det bornholmske sprog, som nu er blevet fornyet og med længere varighed bliver sendt på med en del 1 på TV 2/Danmark og en del 2 på Kanal Bornholm. Kong Gulerod. Et nyt hus- og haveprogram med fokus på tips og inspiration til indretning og livsstil. Det dybdeborende journalistiske magasin Perspektiv, som efter tilførsel af ekstra ressourcer i 2009 stadig er inde i en positiv udvikling. Side 12

13 I juni 2011 havde Folkemødet premiere på Bornholm. Inspireret af Almedals-veckan på Gotland var ambitionen at politikere satte hinanden stævne uden for det vante miljø. Alle partiledere kom til Bornholm, incl. daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. TV 2/Bornholm indgik en aftale med TV 2/News og Danmarks Radio om at være pool-producent af partiledernes taler på den store scene. Samtidigt anmodede vi om og fik ekstra sendetid på Kanal Bornholm, så der også her blev sendt ekstra udsendelser bl.a. med partiledernes taler. Arrangøren, Bornholms Regionskommune, konkluderede, at Folkemødet havde været en succes, og det bliver gentaget i juni TV 2/Bornholm har en særlig forpligtigelse til at samarbejde med kultur og idræt på Bornholm. Det har i 2011 følgende større produktioner med sig. I 2005 søsatte TV 2/Bornholm bogstaveligt talt Danmarks første direkte TV-transmitterede lystfiskerkonkurrence, Trolling Master Bornholm. Med 162 deltagere blev det allerede i premiere-året en af de største trollingkonkurrencer i Skandinavien. I 2006 voksede konkurrencen til 233 både, og TV 2/Bornholm besluttede på baggrund af den programmæssige succes at gentage det for 3. gang i 2007, hvor 239 både tilmeldte sig. Den 4. konkurrence i 2008 havde 263 deltagere, mens der i 2009 var 249 deltagende både fra hele landet og i både. I 2011 deltog 245 både. Arrangementet afholdes i samarbejde med Tejn Borgerforening og Tejn Idrætsforening, som får hele overskuddet fra salg af mad og drikke. TV 2/Bornholm er med i det projekt, fordi det er godt TV, men samtidigt er det klart, at netop regional-tv s engagement i sådan en aktivitet er med til at skabe en unik kulturbegivenhed på Bornholm, hvor deltagere rejser til øen i en lille uge. Samarbejdet med Etape Bornholm blev gentaget i sommeren Etape Bornholm er et 5-dages løb, hvor løberne henover etaperne tilsammen ender med i alt at have løbet en maratondistance. Løbet foregår over hele øen, og indebærer derfor, at deltagerne både har været på en strabadserende strandetape og en bjergetape med en stigning på 14 %. Løbet arrangeres af Viking Atletik i Rønne. For andet år i træk blev løbet udsolgt i Det betyder, at der var over 2000 deltagere. Selvom der formentlig er mulighed for at skaffe flere deltagere, så kan især start-områderne ikke rumme flere deltagere. En gruppe bornholmske unge har tre år i træk arrangeret en musikfestival, Wonderfestiwall ved Hammershus. I 2009 gik TV 2/Bornholm med i arrangementet. Der blev produceret fire koncerter med fire lokale rockbands, og bornholmerne kunne stemme, hvem de syntes, der skulle have 1. præmien, det vil sige muligheden for at optræde på festivalen. Den grundlæggende ide i at skaffe et bornholmsk talent-orkester på scenen fortsatte i Side 13

14 Med fire af Danmarks største kokke som dommere blev der på Gudhjem Havn i juni 2011 afholdt en kokkekonkurrence for unge talentfulde kokke fra hele landet. Arrangementet blev lavet i samarbejde med lokale producenter af kvalitetsfødevarer. Udover ovennævnte er TV 2/Bornholm også forpligtiget til at udøve medieskoleaktiviteter: Det særlige samarbejde med folkeskolerne om en specifik uge, hvor alle erhvervspraktikanter, der gerne vil i praktik i mediebranchen bliver samlet, fortsatte i Praktikanterne danner en redaktion, og de får mulighed for at producere indslag og samle det i en udsendelse, der så bliver produceret i studiet. Redaktionen har hele ugen en journalist og fotograf tilknyttet, så de bliver undervist i TV-mediet. I samarbejde med den private forening Filmværksted Bornholm lagde TV 2/Bornholm i efteråret 2010 hus til fire TV-aftener for unge mellem 15 og 25 år. På disse aftener kunne unge bornholmere med interesse for TV-produktion bl.a. opleve medarbejdere med vidt forskellige funktioner fortælle om deres arbejde og se eksempler på arbejdsprocesser og programmer. I 2011 fortsatte samarbejdet, idet TV 2/Bornholm tilbød at sende de færdige produktioner. Der var dog problemer med den tekniske standard. Det bliver nu adresseret i en ny aftale i Desuden har en række skoleklasser fra såvel gymnasium som andre ungdomsuddannelser været på rundvisninger og virksomhedsbesøg i løbet af året. I 2010 havde TV 2/Bornholms kulturpris premiere som et led i den i PS-kontrakten nævnte indsats for kulturlivet på Bornholm. Efter evaluering af uddelingen blev det besluttet at uddele prisen igen i Kulturprisen blev beskrevet på denne måde: TV 2/Bornholms Kulturpris er bornholmernes belønning til et menneske, der igennem handling har skabt liv for eller i kulturen på Bornholm. Prisen er på kr. og uddeles en gang om året. Efter norminering af tre kandidater er det bornholmerne, der stemmer om tildelingen blandt de tre kandidater. I 2010 blev det arrangørerne af Wonderfestiwall, som vandt. I 2011 blev følgende nominerede: - Sangerinden Aura for hendes personlige og banebrydende popsange. - Lederen af Grønbechs Gård, Mai Ørsted for hendes revitalisering af kulturhuset i Hasle. - Billedkunstneren Martin Thaulow for hans energiske indsats for billedkunsten på Bornholm. Prisen gik til Mai Ørsted. Side 14

15 Bornholms Kulturuges faste element, Uden for sæsonen, fandt også sted i Det er sangeren Steffen Brandt, som samler erfarne kunstnere med unge kommende. Det lykkedes at få mulighed for at optage koncerten. I 2011 blev der også afsat penge til et par dokumentarudsendelser af lidt usædvanlig karakter. TV 2/Bornholm fulgte med den nye hurtigfærge fra værftet i Australien og til aflevering på Bornholm. Desuden fulgte seks videojournalister med seks bornholmere en dag i november for at skildre netop den dag i deres liv. Det bliver til en to timer og 30 minutters dokumentarfilm. Filmen bliver bragt på den nye kanal i Handicappede 4.17 I juni 2009 besluttede de mediepolitiske ordførere at bevilge en ekstra licensbevilling til TV 2/Regionerne. I november blev regionerne bedt om at angive, hvad denne bevilling skulle bruges til. I brevet til Kulturministeriet blev det foreslået, at det blev brugt til at indføre tale-til-tekst software, som gør det muligt at omsætte det talte indhold i programmerne til tekst-tv baserede tekster. Denne indstilling blev bekræftet af de mediepolitiske ordførere i december, men først i januar 2010 fik TV 2-Regionerne brev om dette. Tale-til-tekst er en software løsning, som gør det muligt at tekste udsendelserne også de direkte. Det har tidligere ikke været muligt på grund af begrænsninger i tekst-tv at anvende det regionalt. Teksterne ses ved tilvalg af side 399 på tekst-tv. De er forsinket nogle sekunder i forhold til udsendelsen af tekniske årsager. Da systemet kun kan genkende én stemme, betyder det, at der er oplært og ansat re-speakere, som under udsendelsen gentager alt, hvad der bliver sagt. Systemet giver mening ikke bare for døve, men også folk med nedsat hørelse kan med fordel tilvælge disse tekster. Systemet blev taget i brug i alle TV 2-Regioner (og dermed også TV 2/Bornholm) den 1. oktober 2010 og har dermed kørt i hele Det anvendes i overensstemmelse med Public Service kontrakten på hovedudsendelsen kl på TV 2/Danmark på alle hverdage. Det er hensigten i 2012 at flytte TTT-systemet til den nye kanal. Denne har ikke i nogen regioner tekst-tv, og før der findes en teknisk løsning på tekst-tv på denne kanal, så kan TTT-systemet ikke flyttes. Side 15

16 5. Dansk sprog og europæiske programmer 5.19 TV 2/Bornholm arbejder aktivt med sprogpolitikken igennem daglig efterkritik af udsendelsen. Her er sproget et fast punkt. Desuden har vi igennem hele 2011 gennemført danskundervisning for medarbejderne med en fast tilknyttet dansklærer. Med hensyn til programinitiativer, der vedrører sprog, henvises til beskrivelsen af programmet Sprogblomster I henhold til Public Service kontrakten skal vi opgøre andelen af europæiske programmer, der er udsendt. Andelen er 100 % Der er således kun udsendt dansk producerede udsendelser. Desuden skal der iagttages diverse hensyn til mindreårige. Der har ikke i 2011 været bragt programmer (hverken i vinduerne på TV 2/Danmark eller Kanal Bornholm), hvor det har været relevant at tage denne regel i anvendelse. Samtidig er der lavet en opgørelse over, hvor stor en andel af sendetiden, der består af programmer leveret af uafhængige producenter. Heri skal ikke medregnes nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst TV. I 2011 er der sendt 44 programmer produceret af produktionsfirmaer, hvor der er købt visningsrettigheder. Disse programmer har en samlet varighed på 15 timer og 5 minutter. De samlede udgifter til disse produktioner udgjorde i kr. (2010: kr., 2009: kr.) I opgørelsen over udgifterne indgår kontrakten på vejrudsigten, som leveres dagligt af TV 2/Vejret, der produceres af TV-produktionsfirmaet STV i Odense. Vi har dog ikke medtaget vejrudsigterne i opgørelsen over antal produktioner og varigheden. Der er tale om ganske mange vejrudsigter, men de er alle korte (typisk 50 sekunder). Når vi ser på Bornholms særlige geografiske beliggenhed, så er det kun få om nogen eksterne producenter, bosiddende udenfor Bornholm, som ønsker at lave programmer på eller om Bornholm. Der er tre mindre uafhængige producenter på øen, som alle er mindre virksomheder med en eller to personer beskæftiget. De har alle leveret færdige programmer til TV 2/Bornholm. Ingen af dem har tekniske muligheder for at lave større fler-kamera produktioner. Eksempler på færdigt producerede TV-programmer leveret af eksterne producenter: Industri-eventyret. Side 16

17 De bornholmske færgers historie Fotoalbummet (portrætudsendelser med udgangspunkt i folks private fotos fra deres liv). Derudover er der beskæftiget flere enmandsvirksomheder, som også indgår på freelance basis i TV- produktionen af nyheder og aktualitet. Den samlede anvendelse af disse momsregistrerede virksomheder indgår i regnskaberne med et køb af ydelser på programbasis/freelancebasis med kr. i (2010: kr. 2009: kr.) 6. Dialog med befolkningen i regionen 6.21 Den væsentligste direkte del af dialogen med befolkningen foregår i repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 34 lokale foreninger og organisationer. Der er tale om et fald på to organisationer. Årsagen er fusioner blandt bornholmske uddannelsesinstitutioner, som hidtil har haft hver sin repræsentant. Repræsentantskabet har to årlige møder. Møderne indeholder, udover generelle diskussioner, også specifikke diskussioner i forhold til udsendelserne. Arbejdsmetoden har ganske ofte været gruppearbejde, hvor debatten så er foregået med efterfølgende forelæggelse i plenum. I 2011 har der bla. været afholdt tema aften om konstruktiv journalistik med en ekstern gæst. Debatterne har været præget af nyttigt og direkte indhold, idet der i repræsentantskabet generelt er et stort engagement omkring TV 2/Bornholm Lytter- og seerorganisationer er medlem af repræsentantskabet, og deres holdninger kommer derfor til udtryk ad denne vej TV 2/Bornholm har valgt at begrænse adgangen for brugerne til websiderne, selvom det faktisk begrænser den dialog, som stationen kunne have med seerne. Årsagen er, at åbne debatsider bliver bombarderet med indlæg, gerne anonyme eller under falsk navn. Disse indeholder ofte injurier mod navngivne personer, racistiske ytringer o. lign. Det vil ikke være i overensstemmelse med TV 2/Bornholms etik at disse er tilgængelige på et licensfinansieret website. Der modtages 5-6 mails om ugen med kritik eller ros sendt enten til medarbejderen, redaktionspostkassen eller direktøren. Der er i øvrigt en stigende tendens. Langt de fleste handler om seriøse Side 17

18 kommentarer, men der noteres enkelte vrede mails, hvor ord som amatører latterlig osv. indgår. Det er forbløffende, hvor uhøfligt nogen anser det for tilladt at optræde. Klager og henvendelser i øvrigt søges behandlet og besvaret inden for 24 timer. Der kan dog være praktiske ting og undersøgelser, der skal foretages, inden henvendelserne kan besvares. Deciderede klager fra medvirkende er der ganske få af. Der har været bragt nogle få rettelser eller præciseringer i løbet af året. Der har ikke i 2011 været klager til Pressenævnet. 7. Vinduer i TV 2-sendefladen 7.25 I afsnit 1.6 er der redegjort for sendetiderne for vinduerne på TV 2/Danmark. Nyhederne er rygraden i programproduktionen, og der er friske nyheder i alle udsendelserne undtaget i blokken fra kl til kl Her genudsendes først gårsdagens udsendelse efterfulgt af en genudsendelse af programmet, som blev sendt aftenen før på Kanal Bornholm. Kl sendes dagens første nyhedsoversigt efterfulgt af en genudsendelse af den fælles regionale udsendelse Danmark Rundt, som har førstegangsvisning på Kanal Bornholm aftenen før kl Alle de korte udsendelser indeholder kun nyheder, mens den lange udsendelse kl altid er delt i en nyhedsdel og en aktualitets/magasindel. I magasindelen har der været sendt en bred palette af udsendelser. Der har bla. været et fast debatmagasin, hvor der i året løb har været arbejdet meget med at få seerne vænnet til at skifte kanal kl. 20, idet programmet fortsætter på Kanal Bornholm frem til kl Med sigte på den nye kanal, som starter i 2012, har der været eksperimenteret videre med denne programlægning. Bla. har naturmagasinet EKKO sendt sit første kvarter fra og til Den sidste halve time er så sendt i direkte forlængelse frem på Kanal Bornholm frem til kl Regionale udsendelser uden for TV 2-sendefladen 8.26 I hele året har TV 2/Bornholm sendt fra kl. 20. til kl. 21 på Kanal Bornholm (dog med enkelte ekstra udsendelser som tidligere nævnt). Side 18

19 Sendetiden anvendes generelt på denne måde: Kl : Regionalt bornholmsk magasin eller live produceret udsendelse. Kl : Det fælles regionale magasin Danmark Rundt. Kl : Nyhedsudsendelse. Der har tidligere i denne redegørelse været nævnt konkrete eksempler på magasiner, som sendes på Kanal Bornholm. 9. Internet 9.27 TV 2/Bornholm udgiver nyheder m.m. på hertil kommer forbrug af et ældre videoarkiv på Der er ikke dele af websiderne, der drives på kommercielle vilkår. I 2011 blev der udgivet ca nyheder på websiden. Det svarer til ca. 18 enheder pr. dag. Det er på niveau med Heri er dog inkluderet andre artikler om stationens udsendelser mv., men det gælder begge årene, og dermed er tallene sammenlignelige. Der foretages ikke en opgørelse internt, der præcist siger, hvor meget tid (=hvor mange ressourcer), der bruges på henholdsvis web-udgivelse og TV. Der er en fast normering på nettet fem dage om ugen, mens weekenden klares af den vagtsatte bemanding, men det vil være forkert at se det som et udtryk for de ressourcer, der anvendes til web-dækningen. Det er nemlig også de TVproducerende medarbejderes ansvar at udgive deres historier i net-versioner. Det sker typisk i tidsrummet til Og det sker typisk også via en sammenkædning med video-materialet fra udsendelsen. Der foretages ikke en registrering af dette, fordi TV 2/Bornholm anser en sådan registrering for overflødigt bureaukrati, som hellere anvendes i den kreative produktion. I november 2011 blev web-sitet gennemarbejdet med ny grafik, nyt CMS system. En række af de større programinitiativer, f.eks. har trolling og EKKO sine egne sektioner. Alle udsendelser plus et udvalg af andre udsendelser bliver udgivet på nettet til gennemsyn Der er desuden udvalgte begivenheder (bl.a. kommunalbestyrelsesmøder), der bliver udsendt livestreamet på nettet. Fra midten af 2010 er alle udsendelser udgivet som H264 pakket ind i en Flash Player. Det er den samme opsætning, som DR har valgt. Skiftet er valgt grundet kravet om åbne standarder. Side 19

20 Desværre har det vist sig, at Apple ikke længere understøtter anvendelsen af Flash. Det indebærer, at udsendelserne ikke kan ses på iphone og ipad. Det ligger uden for TV 2/Bornholms muligheder at ændre denne beslutning, men det har betydet enkelte henvendelser fra brugere, som ikke kan se video på websitet. Der er blandt disse enkelte brugere en manglende forståelse for problemstillingen. Arkivet over udsendelser, som rækker flere år tilbage, er i WMV, som kan afvikles på alle tre platforme (Windows, Mac og Linux), hvilket er det væsentligste for at sikre alle brugeres adgang. Har mobil-telefoner indbygget browser, så kan TV 2/Bornholms website besøges fra mobiltelefonen. I 2010 blev TV 2/Bornholm tilført ekstra licensmidler. Disse skulle udover programmer anvendes til at udkomme på nye platforme og indføre tale-til-tekst (se senere). For så vidt angår nye platforme blev beslutningen at udvikle en applikation til Android-telefoner. Valget faldt på Android, fordi det er en åben platform, som ikke er underlagt den styring også omkring indhold som iphone er. Ydermere er det klart den mest udbredte platform, og da det forekommer vigtigt at tilbyde indholdet til flest mulige brugere, så var valget klart. Applikationen indeholder to dele: - En widget som kan ligge på forsiden af telefon indeholdende tophistorien og de to nyeste historier. Brugeren vælger selv, hvor tit disse skal opdateres. - Den egentlig applikation som indeholder tophistorien plus de 30 nyeste historier med både tekst og billede. Applikationen var klar til download fra Android Marked den 1. oktober 2010, og har dermed kørt i hele Applikationen er den 31. december 2011 aktiv på 1234 telefoner/tablets. Den 1. januar var den aktiv på 451 platforme. Der er altså mere end en fordobling. Aktiv menes, at den er downloaded flere gange, men er afinstalleret et antal gange, så det tal vi trækker ud af statistikken er altså kun dem, der har valgt at beholde den og bruge den. Aktiviteten med læsning af artikler er efter vores opfattelse overraskende høj. Den gennemsnitlige bruger læser 10 artikler om dagen! Sådan ser deres aktivitet ud henover året (bemærk at statistikken starter i midten af december 2010). Side 20

21 De markante toppe er snestorm, raketaffyring, storm og igen i 12 en snestorm. Det markante fald til 0 var en dag, hvor systemet til fødning af artikler var i stykker. Det er klart at sådanne trafiktal bekræfter væsentligheden i at være på en mobil platform som Android som supplement til et egentligt website. Vi når nogle brugere, som er på farten, og som vi ellers ikke ville have nået. Disse trafiktal skal tillægges de efterfølgende driftstal på vores website, og cementerer derfor TV 2/Bornholms position som øens største digitale nyhedsformidler. Radio- og TV-nævnet udbeder sig desuden en opgørelse af unikke månedlige brugere på hjemmesiden. TV 2/Bornholm har igennem årene konstateret betydelige afvigelser alt efter hvilken målesoftware, der har været anvendt. På den baggrund OG fordi registrering af brugernes IP-adresser IKKE siger noget om antallet af unikke månedlige brugere, har TV 2/Bornholm hidtil undladt at anvende denne opgørelse. Årsagen til at der opstår væsentlige fejlkilder er, at den samme bruger i løbet af den angivne tidshorisont kan besøge hjemmesiden fra forskellige IP-adresser. Brugeren vil så blive registreret som unik, selvom det er den samme bruger. Det sker f.eks., hvis man først besøger hjemmesiden fra ens arbejdsplads og dernæst fra ens hjem senere på dagen. Det vil blive registreret som to unikke brugere pga. de forskellige IP-adresser, men det er den samme bruger. Det gælder også for alle brugere af mobilt bredbånd. Hver gang de logger på mobilt bredbånd, får de tildelt en ny IP-adresse, og bliver derfor registreret som en unik bruger flere gange. Det omvendte sker imidlertid også; mange unikke brugere kan blive registreret som den samme bruger. Det sker, hvis flere fra samme arbejdsplads, der typisk har samme IP-adresse, besøger hjemmesiden. I det tilfælde vil disse brugere bliver registreret som én unik bruger, selvom det kan Side 21

22 være ganske mange personer. Anvendelsen af forskellig software og metode til opgørelse af trafik gør, at sådan statistik ikke er sammenlignelig fra website til website. Der var i unikke i brugere i gennemsnit pr. dag (2010: 4250, 2009: 3152). Det er en fremgang på 4 % Antallet af besøg pr. dag er En unik bruger besøger således vores webside i gennemsnit 1,7 gang i løbet af en dag. Antallet af unikke månedlige brugere fremgår af dette skema: Måned Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total Gns Den væsentlige afvigelse i december 2010 (faldet fra til ) skyldes høj trafik under den voldsomme snestorm i julen. Samlet er året gået 5% frem i forhold til 2010, hvilket anses for tilfredsstillende, idet man skal huske at alle tal skal tillægges driften fra vores applikation. Driftstallene for web-udbuddet siger således ikke længere noget om den samlede drift på andre platforme end TV. Der var 8 mio. sidevisninger i (2010: 9 mio. 2009: 6. mio.). Den væsentligste årsag til faldet er utroligt mange sidevisninger under snestormen i december Her var december 2011 nede på et mere normalt niveau. Omlægningen af vores website til en ny konstruktion kan også have indflydelse på antallet af sidevisninger. Til tallet skal i øvrigt lægges et antal sidevisninger på vores video-arkiv side. Det er indlysende, at antallet af sidevisninger skal falde, når så mange læser nyheder på telefonen. De går jo ikke på nettet for at læse det samme. Side 22

23 10. Arkiver Alle programmer udsendt på TV 2/Bornholm bliver bevaret i arkivet. De nyeste er alle opbevaret i digitalt format Der er ikke til TV 2/Regionerne afsat licensmidler (som det er sket i DR) til digitalisering af de ældste arkiver (perioden ). Al produktion i de sidste mere end 10 år er foregået på digitalt format og opbevares på bånd i digitalt format TV 2/Bornholm har siden 1998 udgivet sine udsendelser på nettet. I dag er der et for brugerne tilgængeligt og søgbart arkiv ca. 7 år tilbage. Dette arkiv vil blive bevaret i WMV-format fremover også efter skiftet til H264. Side 23

24 Regnskab 2011 Set over en 5 årig periode kan virksomhedens udvikling beskrives ved følgende hovedog nøgletal. Beløb i kr Resultatopgørelse: Indtægter Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Resultat, finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum, ultimo Egenkapital, ultimo Pengestrømme: Driftsaktiviteter Investeringer Heraf, investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver Finansiering Årets likviditetsvirkning Antal beskæftigede 73,1 70,1 66,5 70,4 70,5 Sendetimer Nøgletal i %: Bruttomargin 24,7 19,9 19,7 19,4 22,5 Soliditetsgrad 50,0 42,1 33,9 37,5 38,3 Side 24

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 9 3. Indhold... 11 4. Jordbaseret digitalt TV... 17 5. Arkiver... 18 6. Dialog med befolkningen...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2013 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 16 3. Indhold... 18 4. Handicap forpligtigelser... 22 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 174 Offentligt TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Den verdensberømte saxofonist David Sanborn spillede i juni 2007 i Musikhuzet i Rønne. TV 2/Bornholm

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2012 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 29. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 82 J.nr.

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 BILAG 1 15. december 2014 Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 På grundlag af Aftale mellem TV 2 DANMARK og regionerne om sendetider

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2012

TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2012 TV SYD PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 212 INDHOLD 3 GENEREL INFORMATIOM 1 PUBLIC SERVICE FORMÅL 22 SPECIFIKKE PUBLIC SERVICE FORPLIGTELSER 24 DE HANDICAPPEDE 25 DANSK SPROG OG EUROPÆISKE PROGRAMMER 26 DIALOG

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

- i nærkontakt med dine kunder

- i nærkontakt med dine kunder - i nærkontakt med dine kunder KØBENHAVNERNES EGEN TV KANAL Kanal København - i nærkontakt med dine kunder - ses af ikke mindre end 819.000 mennesker per måned. Kanal København har sendt siden 1989. Kanal

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere