Referat Kultur- og Turismeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Anlægsregnskab Vandskulptur Hornbæk Udvalgets tilskudspulje - orientering Børnekultur - orientering Helsingør Kommunes Musikskole - orientering Begivenheder orientering Kulturjagten - orientering Koncert i Kulturhavnen "13 Oder til Maria", tilskud Projekt "Litteratour 2014", tilskud Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...23 Bilagsliste...24

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsorden blev godkendt.

3 3 02. Anlægsregnskab Vandskulptur Hornbæk Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22446 Kultur- og Turismeudvalget Anlægsregnskab KTU marts 2014.pdf Indledning/Baggrund Regnskab for anlægsbevilling, opsætning og installation af vandskulpturen Live Source i Hornbæk. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kunstudvalget, under Kultur- og Turismeudvalget, har gennem en årrække sparet midler op på driftsbudgettet til køb og installation af vandskulptur på Hornbæk Torv. Kunstudvalget indgik i 2008 aftale med kunstner Jun Ichi-Inoue om udsmykning af Hornbæk Torv bl.a. på baggrund af henvendelse fra Lokal Samvirket i Hornbæk, som længe havde ønsket udsmykning af torvet til glæde for såvel de mange udenlandske turister som sommerhusejerne og borgerne i Hornbæk. Med tilladelse fra Naturstyrelsen m.fl. er vandskulpturen sat op. Kunstudvalget har indkøbt selve skulpturen for udvalgets driftsbudget. Opsætning af skulpturen er finansieret dels af opsparede driftsmidler til Kunstudsmykning, dels af tilskud fra Lokal Samvirke i Hornbæk ( kr.) og dels af tilskud fra Byrumspuljen ( kr.). Udsmykningen er gennemført i samarbejde med Lokal Samvirket i Hornbæk med lokal borger som rådgiver og konsulentbistand uden honorar. Vandskulpturen blev indviet den 5. maj Økonomi/Personaleforhold Driftsmidler overgik i 2013 til anlægsmidler, og pr. 18. marts 2013 blev anlægsbevillingen på kr. godkendt. Det samlede regnskabsresultat er kr. Regnskabet viser et mindre forbrug på kr. Tallene fordeler sig således: (1.000 kr.) Bevilling Udgift Afvigelse Elinstallation og bidrag Jordfundament og jordbundsundersøgelse Vandteknik og brønde

4 4 Belægningsarbejder reetablering Antigraffiti Uforudsigelige udgifter I alt = merforbrug/ + = mindre forbrug Mindre forbruget på kr. vil blive søgt overført til driftsbudgettet til kunstudsmykning til brug for bl.a. vedligeholdelse m.v. af skulpturen. Der søges i forbindelse med Budgetrevisionen pr. 30. april Bemærkninger fra Center for Økonomi og Styring: Regnskabet er gennemgået i henhold til forelagte regnskabsbilag og udtræk fra Økonomisystemet. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

5 5 03. Udvalgets tilskudspulje - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget (KTU marts ØK-Pulje 2014).pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 19. februar 2014 ajourført oversigt over bevilgede tilskud. Sagsfremstilling Puljens samlede budget kr. Der er bevilget kr. Der er således kr. til rådighed i puljen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

6 6 04. Børnekultur - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21226 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Årlig status om børnekulturen samt fokus på hvad den nye skolereform betyder for børnekultursamarbejdet, Kulturaftale Kreative Børn og Helsingør Kunstskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Børn og unges kreative kompetencer er en del af indsatsen under livslang læring med fokus på børn og unges kunstneriske og innovative kompetencer. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, v/børnekulturkonsulent Ida Wettendorff, vil på mødet orientere om status for arbejdet med børn og unges kreative kompetencer Under mødet vil børnekulturkonsulenten gennemgå følgende: Status Kultur og Folkeskolereformen Kulturaftale Kreative Børn Helsingør Kunstskab Ida Wettendorff er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

7 7 05. Helsingør Kommunes Musikskole - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2935 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er leder af Musikskolen, Henrik Nedergaard, indbudt til at orientere udvalget om deres virksomhed. Der vil være særlig fokus på Musikskolens aktuelle situation forud for overflytning til den nye skole. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Musikskolens virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Åbne og levende byer Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, gode muligheder uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv på begge sider af Øresund, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv Sagsfremstilling Henrik Nedergaard vil i mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Musikskolens hovedaktiviteter 2. MGK 3. Musikskolens udvikling , herunder MGK 4. Økonomiske nøgletal Fokusområder og udfordringer lige nu 6. Udviklingsmuligheder og potentialer 7. Musikskolens lokalesituation 8. Bemærkninger fra Musikskolen i forhold til ny vision og strategi 9. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Henrik Nedergaard er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

8 8 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

9 9 06. Begivenheder orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2370 Kultur- og Turismeudvalget Begivenheder oversigt 2014 JSP vers 4.pdf Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling afholder 2 gange årligt et såkaldt Kulturtræf for en meget bred kreds af kulturelle aktører i Helsingør Kommune. Et af formålene er at sammensætte en årskalender, således at der er synlighed og fælles viden om de vigtigste begivenheder året igennem. På baggrund af denne kalender og input fra Team Idræt, Fritid og Frivillighed (som pr. 1. februar 2014 administrativt er placeret i samme center som kulturen) er der udarbejdet en oversigt over store kultur- og idrætsbegivenheder i Helsingør Kommune i Hensigten er at give et billede af de store oplevelser, der er i vente, og kunne bruge oversigten som redskab til at skabe sammenhæng, koordination og synergi både praktisk/infrastrukturmæssigt, indholdsmæssigt og markedsføringsmæssigt. Sagsfremstilling Oversigten over store kultur- og idrætsbegivenheder præsenteres både i Kultur- og Turismeudvalget og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Sagen blev udsat til mødet den 12. marts. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

10 Kulturjagten - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3495 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Jagten gennem historien er et af projekterne under den regionale kulturaftale, og finder sted i 11 forskellige kommuner den 23. maj. I Helsingør vil årets jagt hedde Jagten på Kaptajn Ginges Proviant. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Jagten på Kaptajn Ginges proviant vil finde sted med udgangspunkt i Kulturhavnen, og forme sig som en skattejagt gennem Helsingørs historiske centrum. I år vil der være et maritimt tema, udarbejdet i samarbejde med M/S Museet for Søfart, der også har tilbudt, at deltagelse i begivenheden udløser en fribillet til museet. Udover søfartsmuseet er der følgende samarbejdspartnere: Bibliotekerne, Museerne (Værftsmuseet og Skibsklarerergården), Teaterbøtten og HSOK. Ydermere er der flere af byens handlende, der er med (bl.a. Tibberup Høkeren og Slagteren på Stengade) samt Asylet på Stengade og en lang række frivillige. Forud for selve arrangementet arrangerer byens SFO er en parade gennem byen med slut i Kulturhavnen, hvorved der er sikret en høj deltagelse af børnefamilier. Det anslås, at der var ca. 600 deltagere i Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering.

11 11 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

12 Koncert i Kulturhavnen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5289 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Kulturværftet har igennem længere tid undersøgt mulighederne for at benytte forpladsen til at afvikle store udendørs koncerter med internationale navne. Dette sker i forlængelse af visionen for såvel Helsingør Kommune ( Vi skal tilbyde og profilere os på kulturelle muligheder af internationalt format ) som for Kulturhavnen, som taler om, at der skal skabes store enkeltstående såvel som tilbagevendende begivenheder i kulturhavnen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ovenfor henvises til Helsingør Kommunes vision og strategien for begivenheder i Kulturhavnen. Også turismestrategien taler om, at Kulturturisme ses som motoren i forhold til udvikling af helårsturisme og attraktionsudvikling, at Kernen i kultur- og oplevelsesprogrammet er aktiviteter i Kulturhavnen, og at den internationale dimension i kulturoplevelserne bør vægtes. Sagsfremstilling Kulturværftet har undersøgt mulighederne for at afvikle større koncerter både i Hal 14 og på forpladsen foran Kulturværftet. Der ligger endnu ikke afklaring om mulighederne/begrænsninger i hal 14. For så vidt angår forpladsen, har Beredskabet vurderet, at der kan skabes plads til et publikum på ca , mens adgangsvejene til Museet for Søfart og Kronborg via ravelinen fastholdes åbne. Der opereres med, at området indhegnes både af hensyn til billettering og af hensyn til sikkerheden. Kulturværftet har sammen med en samarbejdspartner på koncertarrangør-området gennemgået de tekniske specifikationer i forbindelse med afviklingen af en stor koncert med et internationalt anerkendt navn. Der arbejdes med mulighederne for at afvikle en sådan koncert i sidste halvdel af august Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at det vil have stor betydning at kunne afprøve Kulturhavnens muligheder for at danne ramme om koncerter med betydelige internationale navne og for at tiltrække et stort publikum fra hele Øresundsregionen at sådanne arrangementer klart vil understøtte den vedtagne turismestrategi og give et billede af en by tæt på København med et mangesidet og kvalitetspræget oplevelsesprogram med plads til både de helt store internationale navne og de meget lokalt forankrede aktiviteter, som føjer sig til Kulturhavnens fine og internationalt berømmede attraktioner Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vil på mødet fremlægge yderligere oplysninger om de aktuelle muligheder for en sådan koncert og den dertil hørende økonomi. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

13 13 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Drøftet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at udvalget stiller en underskudsgaranti på op til kr. til afholdelse af koncert i Kulturhavnen i eftersommeren at midlerne findes i Turismepuljen for Indstillingerne godkendt, idet Ib Kirkegaard (O) dog ikke kunne tiltræde indstillingerne. Kultur- og Turismeudvalget besluttede i tilknytning hertil, at drøftelserne med det lokale erhvervsliv om at bidrage til sikkerhedsstillelse til sådanne internationale arrangementer skal intensiveres med henblik på at finde fast model til at håndtere fremtidige muligheder for at tiltrække og afvikle store internationale koncerter/shows i Kulturhavnen at et eventuelt overskud fra koncerten indgår i arbejdet med at skabe en sådan fast bæredygtig model for fremtidige koncerter.

14 "13 Oder til Maria", tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1643 Kultur- og Turismeudvalget Budget modt Ny projektbeskrivelse.pdf Indledning/Baggrund Foreningen Teater Solaris v/ fmd. Sananda Solaris og Beate Willma ansøger i skrivelse af den 4. december 2013 om tilskud til opførelse af 13 Oder til Maria - et salmeoratorium, der kaster lys over mariaskikkelsen i et nutidigt og historisk perspektiv. Opsætningen uropføres i november 2014 i Roskilde Domkirke og to yderligere opførelser er arrangeret i Helligåndskirken i København den 7. november og Sct. Mariæ Kirke i Helsingør den 9. november Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Aktiviteten understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud. Sagsfremstilling Oratoriet 13 Oder til Maria er et større musikalsk værk, hvor omdrejningspunktet er et kor bestående af ca. 32 sangere. En knivskarp scenografi vil danne rammen om koret, som via levende koreografi dramatiserer individets møde med Maria. Ansøger skriver bl.a. om stykkets indhold: I to tusind år har kunstnere, digtere og musikere dyrket kvindelighedens guddommelige symboler i Maria-skikkelsen, både i kunsten, musikken og salmerne. Disse mange kunstnere digtede også videre på de utallige beretninger om hende, som ikke nødvendigvis blev taget med i bibelen, men ofte i liturgien, og satte Maria i relation til tidligere og parallelle kvindeskikkelser. 13 Oder til Maria inddrager dette rige bagland og hylder Maria i et storslået teatermusikværk. Med sit nutidige og dog oldgamle sprog er stykket som en slags vidnesbyrd på det idéhistoriske aspekt hen over to tusind års skaberværk, men også som en konklusion en rækken tilbage i vores fortid. Projektet indeholder original musikkomposition og fremførelse, der komplimenteres af en fleksibel scenografi og koreografi. 1. Budget for alle 4 koncerter Udgifter: Honorarer: musikere, kor, komponist, scenograf m.fl. Koncertomkostninger: Leje af lys, lyd, scene, noder, scenografi mv kr kr.

15 15 PR og salgsomkostninger: Tryksager, annoncer og web. Administration: Producent, bogholder og Koda Transport og hotel: Uforudsete udgifter: Udgifter i alt: Indtægter: Ansøgt Statens Kunstfond og øvrige fonde Sponsorer: Stagesound.dk Brugsen Hvalsø Yderligere erhvervssponsorer Billetindtægter anslået Egenfinansiering Indtægter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Forventet samlet resultat: kr. Ansøger budgetterer med salg af 300 billetter til opførelsen i Sct. Mariæ Kirke i Helsingør. Billetprisen er sat til 150 kr. (+ gebyr 20 kr.) Der henvises til bilag med projektbeskrivelse og budget. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ydes tilskud i form af køb af 30 billetter svarende til kr. til brug for Musikskolen. 2. at der ydes en underskudsgaranti på op til kr. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

16 Projekt "Litteratour 2014", tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2495 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Foreningen Litteratour har i skrivelse af den 28. januar 2014 ansøgt om et tilskud på kr. til projektet Litteratour 2014 Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Aktiviteten understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Åbne og levende byer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud. Sagsfremstilling Med det formål at promovere dansk litteratur i hele sin bredde planlægger foreningen at gennemføre en Litteratour 2014 i perioden den 25. august til den 14. september. I perioden besøger den mobile forfatterscene Helsingør, Hillerød, Vordingborg, Lolland, Svendborg, Odense, Sønderborg, Tønder og Flensborg. Foreningen ønsker undervejs at inddrage lokale kulturinstitutioner, biblioteker og kulturforeninger om at skabe et par spændende dage i litteraturens tegn i de nævnte byer. I forbindelse med at bogbilen gør holdt, vil en lang række forfattere fra lokalområdet blive inviteret til at komme og fortælle om forfatterskabet, læse op og signere bøger. Udover aktiviteter i dagtimerne arbejdes der på også at gennemføre aftenarrangementer. Foreningen gennemførte en Litteratour i 2013 fra Skagen til Flensborg, hvor omkring 40 forfattere deltog. Litteratour 2013 var et pilotprojekt, og det er erfaringer herfra, der danner grundlag for Det er foreningens mål at Litteratour 2014 bliver godt forankret og med en økonomi, som gør det muligt at skabe større gennemslagskraft for de deltagende forfattere og større synlighed for dansk litteratur i det hele taget. 1. Praktisk jf. foreningen Når finansieringen er på plads, vil Litteratour kontakte ledelsen af Helsingør Biblioteker og andre lokale kulturorganisationer for at skabe samarbejde om denne litteraturbegivenhed i Helsingør. På den baggrund ansøger foreningen om et tilskud på kr. Beløbet vil indgå i den samlede finansiering af Litteratour 2014, og vil blive administreret af foreningen. Hvis det mod forventning ikke lykkes for foreningen Litteratour at skaffe finansiering af Litteratour 2014, vil bevilgede beløb straks blive returneret til kommunen. 2. Budget

17 17 Udgifter: Planlægning, koordination, PR Billeje, forsikring (bogbilen) Klapskole, bannere, borde mv. Chaufførhonorar, overnatning og bespisning mv. undervejs Forfatterhonorarer (40 forfattere á kr.) I alt: Indtægter: Deltagende kommuner kr. x 9 Tilskud fra Arkivpakke 1-midlerne Ansøgninger sendt til bl.a. Autorkontoen (Copydan), statens Kunstfond og en række Kulturfonde. I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ansøgningen har været forelagt bibliotekschefen, der har følgende bemærkninger: Biblioteket indgår gerne i samarbejde med arrangøren. De decentrale biblioteker kunne danne ramme om aktiviteterne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ydes et tilskud på kr. 2. at det prioriteres at lægge aktiviteterne i for eksempel Hornbæk, Ålsgårde og/eller Espergærde. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

18 Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12 Kultur- og Turismeudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis: Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato Præsentation af Helsingør Kommunes Museer og Frilandskulturcenter Præsentation af Bølgen Skulpturprojekt Værftsarbejderne Potentialeplan for Hornbæk Status vedr. museumssamarbejdet i Nordsjælland Orientering om filmområdet Kultur i lokalsamfundet Regnskab orientering Økonomi og Styring Driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Økonomi og Styring Handleplan for udmøntning af besparelser - budget Økonomi og Styring Budget Økonomi og Styring/ Kultur, Idræt og Byudvikling Præsentation af HamletScenen Øresundsakvariet - samarbejdsaftale Foreningshuse Budgetrevision pr. 30. april

19 19 Præsentation af Helsingør Camping/Vandrerhjem Museet for Søfart - samarbejdsaftale Teknisk Museum - samarbejdsaftale Tilskud løbende ansøgninger Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

20 Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26995 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Meddelelser v/center for Kultur, Idræt og Byudvikling: 1. Kulturpolitisk Topmøde den 11. marts 2014 Det Kulturpolitiske Topmøde er en årligt tilbagevendende tradition, der i år finder sted tirsdag den 11. marts i Turbinehallen i Aarhus. Kulturministeren mødes med kommunale repræsentanter for de 15 kulturaftaler, der eksisterer på landsplan. Temaerne på topmødet vil bl.a. være arkitekturpolitik og børn og unges møde med kunst og kultur. Også minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, deltager på topmødet, der også rummer en opfølgning på KulturDanmark-initiativet og den store rolle, kunst og kultur spiller for lokalmiljøet. 2. Nycirkus Nordea-fonden er ansøgt om støtte til nycirkus-projekt, der er planlagt gennemført i et samarbejde mellem Københavns Internationale Teater (KIT) og en række kommuner, ungdomsskoler, kulturhuse m.v. Der vil være nycirkus-aktiviteter målrettet skoler og institutioner i 18 kommuner, og sideløbende afholdes en landsdækkende nycirkus-turné. Projektet forløber over 3 år, og første fase gennemføres i august-oktober 2014 og bygger på erfaringer med et tidligere gennemført. Blandt de lokale interessenter er Ungdomsskolen, Teaterbøtten, Kulturværftet og Helsingør Teater. 3. Det aktive byrum Projektet Det aktive byrum er en del af kulturaftalen Kultur Metropol Øresund. Det afprøver nye koncepter for programmering af byrum og undersøger nye veje til samspil mellem kommuner, kulturinstitutioner og selvorganiserede borgere for at generere nye ideer til fremtidens kulturelle byplanlægning. De deltagende kommuner er: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Køge Kommune og Hillerød Kommune. Bevilling fra Kulturministeriet til projektet bortfaldt i 2014, men de involverede kommuner søger at finde et grundlag for at kunne fortsætte indsatsen. 4. Maritim Begivenhed Helsingør har været med til at udvikle begivenhedsstrategi for Øresundsregionen og deltager i det EU-støttede Øresund Event Center. Et af de prioriterede projekter i strategien er en maritim festival med deltagelse af de vigtigste byer i regionen: København, Malmø, Køge, Helsingborg og Helsingør. Der er udviklet et samarbejde mellem byerne. I 2014 vil Øresund Event Center bidrage med at opbygge en fælles markedsføringsplatform, mens udviklingen af fælles events, der binder byerne og regionen sammen, tidligst kan blive i For Helsingørs vedkommende vil hovedaktiviteterne i 2014 være Sundtoldsmarked og byrumsprojekt med fokus på Øresund til august Kulturpriser Der har været annonceret i den lokale presse efter forslag til prismodtagere til Helsingørs Kulturpris og Helsingørs Børne- og Ungdoms Kulturpris. De indkomne forslag har været vurderet i lokale arbejdsgrupper. Offentliggørelse af vinderne vil ske i løbet af foråret 2014.

21 21 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

22 Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Udvalget drøftede herunder 1. Sejlads med SS Bjørn forventes af kunne gennemføres i forsommeren 2. Der er behov for at afsætte tid til temamøde evt. kombineret med besøgstur til udvalgte steder/aktører i Helsingør Kommune 3. Centret anmodes om at undersøge muligheden for studietur i august 2015

23 23 Bilagsliste 2. Anlægsregnskab Vandskulptur Hornbæk 1. Anlægsregnskab KTU marts 2014.pdf (17632/14) 3. Udvalgets tilskudspulje - orientering 1. (KTU marts ØK-Pulje 2014).pdf (20782/14) 6. Begivenheder orientering 1. Begivenheder oversigt 2014 JSP vers 4.pdf (21995/14) 9. "13 Oder til Maria", tilskud 1. Budget modt (22911/14) 2. Ny projektbeskrivelse.pdf (16132/14)

24 Bilag: 2.1. Anlægsregnskab KTU marts 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 12. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17632/14

25

26

27 Bilag: 3.1. (KTU marts ØK-Pulje 2014).pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 12. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20782/14

28 s tilskudspulje 2014: Budget Heraf budget Heraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud KPE/lbo Bevilget Under- I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, "2015" den: skudsg. begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed KTU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Ajourført den 20. februar 2014 BUDGET: Athelas budget 2014 overført til puljen KU Budgetbesparelse 2014 KU Overført fra året før (mer- mindreforbrug) Til rådighed i puljen i alt : BEVILGEDE TILSKUD: Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe, se note 1* KU tilskud Kulturnatten KU tilskud Hornbæk Jazzklub KU tilskud Musikhuset Elværket KU tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørorkestre KU tilskud Espergærde Musikforening KU tilskud Espergærde / Helsingør Ungdomsskole KU tilskud Helsingør Håndværkerforening 5x kr. KU tilskud Jazzklub Divino KU tilskud Teaterbøtten KU tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Teater: Teater i alt: 0 0 Kunst - udstillinger: Kunst - udstillinger alt: 0 0 Helsingør Kammerorkester KU undersk.g Musik, kor, orkestre, Opera osv i alt:

29 Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) KU Kulturpris KU 2001/ Børne- og Ungekulturpris KU 2001/ *Øresundsregionalt Eventkompetencecenter*KU * for henholdsvis 2012, 2013 og 2014 Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU Under foruds. af tilsk. Fra kommunikation. *Kulturaftale, projektdelt., for hvert af årene KU tilskud *For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015 *Kulturaftale, sekretariat KU tilskud *For hvert af årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Projekt "Words" Fortællinger KU tilskud Projekt "Words" Fortællinger KU undersk.g Murmalerier KU tilskud Øresundsoperaen KU undersk.g Maritim Festival KU tilskud Øvrige tilskud i alt: Bevilget fordelt på begivenheder og faste/øvrige tilskud I alt bevilget: *heraf administrativt bevilget: Rest Rest i alt: *Adm. bevillinger op til kr. I alt 0

30 Bilag: 6.1. Begivenheder oversigt 2014 JSP vers 4.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 12. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21995/14

31 Store begivenheder Helsingør Kommune 2014 Kultur Idræt Januar Februar Marts April Maj Juni Sted Ansv. Externt Ansv. Internt Wienerbal Kronborg/Østrigsk uge Kronborg inde Vækst & Viden Ungdomsskole musical Kulturværftet inde Ungdomsskolen Kulturværftet Ckickfestival Kulturværftet inde + forplads Kulturværftet Kulturjagten Kulturhavn og indre by Kulturaftale KPE Multik. Festival P plads Sthens kirke Multikulturelt Forum Byfest Kulturhavn Kulturhavn Kulturværftet Words-festival Kronborg inde Words-forening Fars Dag DTM Teknisk Museum Teknisk Museum Jazzfestival Indre by Cityforeningen Kulturværftet Musikskolens dag Indre by Musikskolen Opera i tørdok Museet for Søfart Nordic Opera KIB En forårsdag i Hellsingør (cykling) Teglstrup Hegn CKK KIB Gran Fondo (cykling) Axeltorv + landeveje nord DCU KIB Kronborg-stafetten Rundt om Kronborg PO/KIB Dragon DM Hornbæk Hornbæk havn Hornbæk bådeklub Stafet for livet (løb) Området v Idrætspark Kræftens Bekæmpelse Andre Helsingør Messen Påske/Scandlines Helsingør Hallerne Diverse Spejderfest i Kulturhavnen Kulturhavnen Spejderne Kultur Idræt Andre Juli August September Oktober November December Kidz on Tour (?) Gadeteaterfestival Indre by Helsingør Teater Helsingør Festival (Elværket) Elværket inde og ude Elværket Shakespeare at Hamlet's Castle Kronborg slotsgård HamletScenen Opera på Kronborg Kronborg ude HamletScenen KIB Kunst & byrum: murmalerier m.v. Området ved togstation Togstation området Sundtoldsmarked P-Plads og Kongekaj Komm. Museer Golden Days Diverse Kulturaftale Bibliotek/Hanne Høstfest Flynderupgård Flynderupgård Komm. Museer Kulturnatten Indre by Helsingør Espergærde Kulturnatten Knejpefestival Indre by Kulturværftet Robotfestival DTM Teknisk Museum Teknisk Museum Kulturhavn forplads? Øresunds Marathon Ikke fastlagt, Sdr Strandvej Ny organisation Kronborg Cup (fodbold) Kulturværftet forplads, indre by? Forening Skandinavisk etape-løb Kronborg Campingplads t/r Privat Albatros Helsingør Touren (cykling)? Kysten rundt (motionsløb cykling) Veggerby Sport Triathlon Ironman Kulturhavn - område nord Ironman KIB Nordic Cross (cykling) Marienlyst Slot Teglstrup Hegn CKK/DCU/ICU Hornbæk Havnefest Hornbæk havn Hornbæk Havn Hornbæk ugen Hornbæk Hornbæk turistforening Sunde Dage Diverse Cityforening Børnenes Markedsdag Kulturhavn (?) SFO Jul i Helsingør Diverse Cityforening/Kronborg

32 Bilag: 9.2. Ny projektbeskrivelse.pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 12. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16132/14

33 13 ODER TIL MARIA PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund for projektet Stykkets indhold Projektets form Tid og sted Organisation Foreningen Teater Solaris Solister Holdet bag

34 Baggrund for projektet 13 ODER TIL MARIA er et nyskrevet og originalt salmeoratorium, der kaster lys over Maria skikkelsen i et nutidigt og historisk perspektiv. Værket inddrager de gamle modergudinders karaktertræk, som har overlevet i Maria skikkelsen. Opsat som teaterkoncert, er dette oratorium et større musikalsk værk, hvor omdrejningspunktet er et kor bestående af 24 sangere. En knivskarp scenografi vil danne rammen om koret, som via levende koreografi dramatiserer individets møde med Maria. Opsætningen uropføres i november 2014 i Roskilde Domkirke, som afslutning af Roskilde Bachuge. To yderlige opførelser er arrangeret i Helligåndskirken i København og Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, samt forpremiere i Sonnerupgaard Godsets lade. De kirkelige og ikke- kirkelige opførelses- steder reflekterer stykkets brobygning mellem den hedenske oldtid og nutidens kvindebillede. Stykkets indhold I to tusind år har kunstnere, digtere og musikere dyrket kvindelighedens guddommelige symboler i Maria- skikkelsen, både i kunsten, musikken og salmerne. Disse mange kunstnere digtede også videre på de utallige beretninger om hende, som ikke nødvendigvis blev taget med i bibelen, men ofte i liturgien, og satte Maria i relation til tidligere og parallelle kvindeskikkelser. 13 ODER TIL MARIA inddrager dette rige bagland og hylder Maria i et storslået teatermusik værk. Med sit nutidige og dog oldgamle sprog er stykket som en slags vidnesbyrd på det idéhistoriske aspekt hen over to tusind års skaberværk, men også som en konklusion, en rækken tilbage i vores fortid. Projektets form Projektet indeholder original musikkomposition og fremførelse, der komplimenteres af en fleksibel scenografi og koreografi. Det er sidstnævntes opgave at supplere det sceniske udtryk i tæt samarbejde med scenografien og instruktionen med bevægelser og arrangementer. Til opsætningen af 13 ODER TIL MARIA vil koret blive inddelt i to korgrupper på 12 sangere, som hver er tilknyttet én vokalsolist. Stykket består af 13 satser i forskellige kombinationer af kor, vokal- og instrumentalsolister. Varigheden er 50 minutter, hvoraf koret synger i ca. 30 minutter. Musik: Hans- Erik Philip Tekst og instruktion: Sananda Solaris Kor: Kor Solaris, i alt 24 professionelle sangere To Sopraner: Aileen Bramhall Itani og Nina Bols Lundgren Trompet: Dorthe Zielke Cello: Toke Møldrup Dirigent: Beate Willma Scenografi: Nikolaj Heiselberg Trap Koreograf: Tove Degn Producent: Beate Willma/ Teater Solaris Medproducent: Schubertselskabet Roskilde (Bent- Erik Rasmussen)

35 Tid og sted Forpremiere på Sonnerupgaard Gods, fredag, d. 31. oktober 2014, kl. 17 Uropførelse i Roskilde Domkirke, søndag den 2. november 2014, kl Helligåndskirken i København, fredag den 7. november 2014, kl. 20 Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, søndag den 9. november 2014, kl. 15 Organisation Foreningen Teater Solaris har stiftet sig selv i december 2013 for at skabe nyskrevet musikteater uden kunstnerisk kompromis. Dette er sket efter det kunstneriske teams 8- årige samarbejde bl.a. på Gladsaxe Ny Teater og Det Kongelige Teater (Operaen): Federico García Lorca, Blodbryllup (2008) det er lykkedes Veronika Kær at få sanserne i kog over Lorca. Så heftigt, at tilskueren mærker den rigtige metalsmag af blod. Anne Middelboe Christensen, Information Benjamin Britten, The Rape of Lucretia (2009) Det er en meget musikalsk iscenesættelse Gregers Dirckinck- Holmfeld, gregersdh.dk Lucretia i Det Kongelige Teaters opsætning er en fryd for såvel øjet som øret en flot forestilling både scenisk og sangmæssigt, og instruktøren Veronika Kær har i sandhed fået det bedste ud af sin besætning Louise Nabe, teateranmeldelse.dk Teatret opbygger sig selv som 1) delvist selvfinanserende gennem kursusvirksomhed i tæt sammenarbejde med Sonnerupgaard Gods. Et koncept, som er unikt og fremtidsvisende det danske teaterlandskab. 2) et stærkt samarbejdspartner sammen med Lejre Kommune og det lokale erhvervsliv, således at teatret bliver til et fælles projekt som i de gamle dage, hvor lokale forretninger bliver en levende del af produktionsprocessen. Der Arbejdes p.t. på at skaffe EU midler sammen med Lejre Kommune og erhvervslivet, for at genopsætte 13 ODER TIL MARIA i europæiske Maria- kirker, for at understrege og udveksle erfaringer om vores fælles kulturelle arv, både fra oldtiden og den kristne periode. Solister Sopran Aileen Itani Uddannet fra Operaakadmiet i København, Conservatoire de Paris i Frankrig og Eastman School of Music i Rochester, New York. Finalist ved Queen Sonja International Music Competition 2005 i Oslo, stipendiat ved Sonnings Musikfond i 2006 og modtager af den Danske Musikanmelderringens Kunstnerpris. Professionel gennembrud I 2008 på Den Jyske Opera som Marguerite i Gounods Faust, siden roller som Pamina i Tryllefløjten på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater, den Kvindelige Fortæller i Lucretia, dirigeret af Britten- specialisten Steuart Bedford, og Skovfuglen i Siegfried under den anmelderroste Copenhagen Ring - cyklus. I 2013 blev hun rost for hendes fortolkning af Varvara I Kat a Kabanova på Den Jyske Opera.

36 Samarbejde med FIGURA Ensemble i den anmelderroste uropførelse af operaen Fire Vinkler på Medea, uropførelse af Peter Bruuns ny sangcyklus Skønheden hænger på træerne hos Sangselskabet Pro Musica, og deltagelse i en ny opera af Andy Pape for ØresundsOperan. Aileen Itani har været solist med Det Kongelige Kapel dirigeret af Michael Schønwandt, og med de fleste af de danske landsdelsorkestre, især Aarhus Symfoniorkester, hvor hun har sunget både Mahlers Symfoni nr. 4 og Händels Messias under Maestro Giancarlo Andretta. Aileen Itani (er) ukuelig i sin ungdoms friskhed som Varvara... Det er sangkunst på topniveau Peter Johannes Erichsen, Weekendavisen, November 15, 2013 Aileen Bramhall Itani is the production s best contributor with the stylistic vocal security and linguistic precision that are alpha and omega in Britten s narrative and textually precise music. Jens Cornelius, Jyllands- Posten, February 25, 2009 Nina Bols Lundgren Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Solistklasse med Susanna Eken som lærer. Masterclasses hos Lars Ulrik Mortensen, Kirsten Buhl Møller, Ulrich Stærk, Inga Nielsen, Bo Boje Skovhus, Helmut Deutsch, Rudolf Jansen, Edith Mathis og Roger Vignoles. Finalist og prismodtager i 'The Mozart Singing Competition' på Royal Academy i London, semifinalist i 'Internationaler Wettbewerb Für Liedkunst, Stuttgart'. Modtager af en lang række legater, bl.a. fra Augustinus Fonden for studier hos Barbara Bonney i Salzburg. Operadebut på Den Fynske Opera i rollen som Norina, med fine anmeldelser til følge. Koncerter med bl.a. Sjællands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Ålborg Symfoniorkester, RUO, medlemmer af Det Kongelige Kapel, Radiosymfoniorkestret og Aarhus Symfoniorkester, sammen med solister som Tuva Semmingsen, Andrea Pellegrini, Ditte Højgaard Andersen, Peter Lodahl, Gert- Henning Jensen, Niels Jørgen Riis og Per Høyer. Oratoriekoncerter bla. på Det Kongelige Teater, i DRs Koncerthus, Holmens Kirke, Fredensborg Slotskirke, Sorø Internationale Musik Festival, Statens Museum for Kunst og Diamanten. I 2010 anmelderroste koncerter med New Dutch Baroque i Den Haag, Nederlande. Magnificent Dutch Debut Danish Soprano Nina Bols Lundgren... Ms Lundgren wowed The Hague s audience with her sparkle, warmth and technical mastery in an electrifying performance which was also captured by Dutch radio. Trompet Dorthe Zielke Uddannet med diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Undervisning i New York, Chicago, Berlin og Oslo af verdenskendte trompetister og messingpædagoger., hvortil hun modtog flere studielegater. Erfaring i både danske og udenlandske orkestre herunder bl.a. Det Kgl. Kapel, DR s Symfoniorkestre, landsdelsorkestrene, Radiosymfoniorkestret i Berlin og Frankfurt, Helsingborgs Symfoniorkester, Europa Philharmonie og Mahler Chamber Orchestra. Flere af disse orkestre er Dorthe stadig tilknyttet.

37 Dorthe har gjort det at spille i kirker til sit speciale og får ros for sin klang, musikalitet og evne til at tilpasse sig de forskellige kirkerum. Sammen med Søren Johannsen har hun spillet adskillige kirkekoncerter og udgivet fire cd er med musik for trompet og orgel, den sidste på pladeselskabet NAXOS med The Messiah music for trumpet and organ. Smaddermusikalsk Blidhed og styrke går hånd i hånd i trompetistens udtryksmiddel. Jyllandsposten Bornholms Tidende Cello - Toke Møldrup Solist, kammermusiker og solocellist i Copenhagen Phil (Sjællands og Tivolis Symfoniorkester). Uddannet i Århus, Chicago, København, Köln, Karlsruhe, Wien og Zagreb. Mesterkurser som Kronberg Academy og London Master Classes, hos bl.a Valter Despalj, David Geringas, Ralph Kirschbaum, Yo- Yo Ma, György Kurtag, Alban Berg Kvartetten og Amadeus Kvartetten. Koncerter i Carnegie Hall, New York, Wigmore Hall, London, Musikverein, Wien, Daiichi Seimei Hall, Tokyo, Melbourne Concert Hall og Musée D Orsay Auditoriet i Paris. I Danmark koncerter for mange musikforeninger og på festivals, og som solist iøvrigt med danske og udenlandske symfoniorkestre, heriblandt Aarhus og Odense Symfoniorkestre, Copenhagen Phil, Belgrade Philharmonic Orchestra og Bratislava Radio Orchestra, under ledelse af dirigenter som Aldo Ceccato, Mika Eischenholz, Morten Ryelund Sørensen, Santtu- Matias Rouvali og Joshua Weilerstein. Førstepriser bl.a. i Melbourne International Chamber Music Competition (med Paizo Kvartetten), Den Danske Strygerkonkurrence og EBU- konkurrencen New Talent. Modtager af mange legater og hædersbevisninger, bl.a. Jacob Gades Legat og Anmelderringens Kunstnerpris. Fast samarbejde med pianisten Yaron Kohlberg, akkordeonisten Bjarke Mogensen og Copenhagen Cello Quartet og Athelas Sinfonietta Copenhagen. Toke Møldrup... er uden tvivl en af nordens mest fremtrædende musikere Politiken 2011 Kor Solaris bliver rekrutteret i disse uger af konservatorieuddannede sangere i København og omegn, ofte med baggrund også i opera, etnisk sang, eksperimentelle teknikker, dans/koreografi, skuespil og musical. Holdet bag Komponist Hans- Erik Philip Medlem af Dansk Komponistforbund. I Danmark bedst kendt for musikken til TV- serien Fiskerne og Den Hvide Viking. Han har skrevet solokoncerter, kammermusik og symfonisk musik.

38 Har skrevet musik til: Michala Petri, Kishiko Suzumi, Dizzy Gillespie, Palle Mikkelborg, Morten Zeuthen, Dino Saluzzi (argentinsk bandoneon virtuos), Sjællands Symfoniorkester, Sveriges Radio Symfoniorkester, Budapest Radio Symfoni Orkester og Kor. Har komponeret musik til mere end 80 film- og TV- produktioner. Af værker komponeret til teater kan nævnes Sandhedens hævn (Karen Blixen), Ord og musik (Samuel Beckett) og Blodbryllup (Frederico García Lorca). musikken til García Lorcas berømte skuespil Blodbryllup er smuk, så smuk at det næsten ikke er til at bære Philip kan lave melodier og skabe klange, der er forførende. Man kan næsten ikke få nok. Mogens Wenzel Andreasen for High Fidelity, Marts 2011 Dramatiker og teaterinstruktør Sananda Solaris Uddannet teaterinstruktør v/ Statens Teaterskole, Arbejder i øjeblikket på den dansk- grønlandske musikforestilling Navaranaaq, dramaet Edderkoppekvindens Kys og er formand for Foreningen Teater Solaris. Instruktion af Benjamin Brittens The Rape of Lucretia, Operaen. Leder af et stort symposium v/ Det Kongelige Teater. Videnskabsfolk indenfor mytologi, musikhistorie, kunsthistorie og spiritualitet bliver introduceret til en ny forståelse af den originale version af The Rape of Lucretia. Bearbejdelse og instruktion af Blodbryllup v/federico García Lorca som storslået musikteater v/gladsaxe Ny Teater. Instruktør for solodanser Gudrun Bøjesen i Enetime v/ Flemming Flint, opført v/det Kongelige Ballet som del af den danske kulturkanon. Hun har afholdt Masterclasses i skuespil for Den Kongelige Opera og Det Kongelige Ballet, og Sananda Solaris er blevet optaget i Krak s Blå Bog for personer, hvis arbejde har ydet ekstraordinær historisk og positiv indflydelse på det danske samfund. In a journalist s career that has spanned 25 years and included hundreds and hundreds of interviews with creative people, I have maybe never encountered a person of Veronika Kær s mightiness. - Michael Bo for Politiken Kordirigent og producent Beate Willma Uddannet organist og kordirigent v/musikhochschule Stuttgart/Tyskland og som musikforsker v/ King s College London (PhD). Undervises i kordirektion af Alice Granum, masterclasses v/ Morten Schuldt- Jensen, Peter Hanke, Timo Nourannen. Aktiv som organist og kordirigent. Har uropført en række korværker af Hans- Erik Philip bl.a. v/festival Jean Langlais (Bretagne), Riddersalen i Roskilde Kloster, Jesuskirken, med forskellige ensembler. Tidligere koncerter inkluderer Brahms Ein deutsches Requiem i en kammerversion og Brittens A Ceremony of Carols. Tidligere sammenarbejde med Sananda Solaris (Veronika Kær) og Hans- Erik Philip som produktionsdramaturg og korleder på Blodbryllup (Gladsaxe Ny Teater) og med Sananda Solaris

39 som produktionsdramaturg på The Rape og Lucretia v/ Den Kongelige Opera, inkl. arbejde på et internationalt symposium med deltagere bl. a. fra London, Cambridge og Stanford University. Har også arbejdet som produktionsdramaturg for Kasper Holten (Don Carlos, 2006) og Statsoperaen i Stuttgart/Tyskland. Har undervist i musikvidenskab v/ King s College London og er nu tilknyttet Paros International Music Programme som universitetslærer. Under Beate Willma s direction, the choir have achieved a balance and tonal quality which can be likened to fine silk. Brenda Dean, Festival Jean Langlais, Brittany, 2010 Gladsaxe Ny Teaters Folkekor er nu prægnant til stede, strålende indstuderet af Beate Willma. Peter Johannes Erichsen for Weekendavisen, 2008 Scenograf Nikolaj Heiselberg Trap Uddannet scenograf v/ Statens Teaterskole, Ansat v/ Aalborg Theater, hvor han skabte scenografien for Ibsens Et dukkehjem. n har han arbejdet som freelance scenograf v/ Mungo Park (Anna Bridge og Martin Lyngbos Reumert- vindende forestilling Suburban ). Derudover har Trap arbejdet på Teater Grob (Pelle Millers Way to Heaven og Per Scheel- Krügers I, me and my ), Caféteatret (Aleksa Okanovics Diamond Dust Shoes og Modern Life ), Theater V (Jakob Weis Helmer Hardcore ), Svalegangen i Arhus og Teater Momentum i Odense. Han har tidligere arbejdet sammen med instruktør Sananda Solaris på Bloodbryllup v/ Gladsaxe Ny Teater og The Rape of Lucretia v/ Den Kongelige Opera I Heiselberg Traps dekorationer, der på mageløs vis skaber både romersk lejr og romersk, hjemlig intimitet hos Lucretia, med vidunderligt glidende overgange fra scene til scene, belysninger, som skaber perspektiv og dybde, og en farverigdom, der er dybt stimulerende. Gregers Dirckinck- Holmfeld Koreograf Tove Degn Undervist i moderne dans og bevægelse på folkeskoler, daghøjskoler, højskoler og aftenskoler siden 82. Som koreograf har Tove mest arbejdet med at placere danseforestillinger i utraditionelle omgivelser siden 1982, for på den måde at få nyt publikum til dansen. Forestillingerne har blandt andet været opført i en skov, i et loppemarked og ved kanalerne i København. Foruden dette har hun været initiativ tager til flere event forestillinger, for igen at få et nyt fokus på kunstformen dans. Af udvalgte forestillinger kan nævnes Det Er Strålende, Fools 5, Blå Time, Århus Festuge, Bassin 2o2o, Team Teatret, Verden er Våd og Lys, Det Kongelige Teater, og Strip - O - Mania, Base Camp, Holmen. Studerede moderne dans i Danmark, Norge, Frankrig og USA. Blandt andet på Martha Graham Center of Contemporary Dance, New York, USA

40 Kontakt 13 ODER TIL MARIA Beate Willma Tlf Mail: Kontakt Foreningen Teater Solaris Sananda Solaris (Formand) Tlf.: Mail:

41 Bilag: 9.1. Budget modt Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget : 12. marts Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22911/14

42 Budget Regnskab INDTÆGTER Ansøgt Bevilget Kommunen Ansøgt beløb X - - Staten Statens Kunstråd x - (søgt om alle omkostninger men uden admin) Statens Kunstfond - - Fonde Den Obelske Familiefond x (søgt om samme beløb: - - Beckett Fonden Augustinus Fonden) A.P. Møller Fond Toyota Fonden x (Søgt om , det samme hos: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond - - Rockwool Fonden Oticon Fonden Velux Fonden Albani Fonden m.fl.) Sponsorer stagesound.dk x Brugsen Hvalsø x Yderlige erhvervssponsorer x Billetindtægter Antal x Pris Barindtægter mm. Bar - - Andet - - Egenfinansiering Indtægter I ALT UDGIFTER Antal Beløb Honorarer Musikere (4 solister) Musikere (24 kor) Komponist (3 mdr.) Dirigent (1 m) Tekstforfatter og instruktør (2 mdr.) Lydmand - - Scenograf og lysmand (1 1/2 mdr) Koreograf (1 m) Kameramand Tekniker Koncert- Leje af lyd/lys omkostninger Nodeleje - - Sceneleje - - Lokaleleje, koncert - - Lokaleleje, øve Pianist Nodeskriver Scenografi og sminke PR og salgs- Tryksager omkostninger Annoncer - - Web Andet - - Administration Producent Bogholder og korregissør Koda Transport/Hotel mm. Transport Hotel/ophold - - Forplejning - - Uforudsete udgifter Uforudsete Udgifter I ALT RESULTAT, Indtægter minus udgifter Publikumsantal forventet / realiseret 1.800

43

13 ODER TIL MARIA PROJEKTBESKRIVELSE

13 ODER TIL MARIA PROJEKTBESKRIVELSE 13 ODER TIL MARIA PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund for projektet Stykkets indhold Projektets form Tid og sted Organisation Foreningen Teater Solaris Solister Holdet bag Baggrund for projektet 13 ODER TIL MARIA

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje:

Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Notat Forslag til principper for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje: Budgetområde 309 Kultur består af 2 hovedområder - Bevillinger til kulturinstitutioner, i alt netto kr. 86,2 mio. kr. -

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 68 Offentligt NAVARANAAQ. - Et storslået musikdrama om de sidste vikinger

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 68 Offentligt NAVARANAAQ. - Et storslået musikdrama om de sidste vikinger Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 68 Offentligt NAVARANAAQ - Et storslået musikdrama om de sidste vikinger Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet... 2 Projektets form... 2 Musikken... 3 Koret...

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Referat Kulturudvalget

Referat Kulturudvalget Referat : Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Malene Carmel (L) Fuat Yalan (TL) Christian Saggau (F) Morten Westergaard (C)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling Grafisk design Den Fynske Opera, forestilling KUNDE DEN FYNSKE OPERA Opgave: Hæfte og plakater af forestilling Opgaven indeholder: Kreativ opsætning Billeder Design linje Den Fynske Opera får lavet plakater

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Kultur- & Fritidsudvalget har i løbet af 2010 truffet beslutning om en række tilskud

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

HUMAN CHAIN. Projektbeskrivelse: Koncert med Hans-Erik Philips nyskrevne sangcyklus, HUMAN CHAIN

HUMAN CHAIN. Projektbeskrivelse: Koncert med Hans-Erik Philips nyskrevne sangcyklus, HUMAN CHAIN Projektbeskrivelse: Koncert med Hans-Erik Philips nyskrevne sangcyklus, HUMAN CHAIN Torsdag, d. 2. juni 2016, kl. 20, Sct. Mariæ Kirke, Helsingør HUMAN CHAIN Sangcyklus for solosopran, trompet, cello,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Mødested: Ndr. Strandvej 24 Bemærkninger: Bemærk: Mødestart kl. 12.00 på Helsingør Vandrerhjem

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verdenspremiere med Toke Møldrup

Verdenspremiere med Toke Møldrup Verdenspremiere med Toke Møldrup Dirigent / Rory Macdonald Solist / Toke Møldrup Koncertmester / Jon Gjesme Torsdag 30. januar kl. 19:30 Galaksen, Værløse Fredag 31. januar kl. 19:30 Aftenens dirigent

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Referat Kulturudvalget

Referat Kulturudvalget Referat Kulturudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.10. Jens Breinegaard,

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00 Sangkunstogstrygermusik StøttekoncertforSønderjyskpigekor Lørdagden19.september2009kl.19.00 Pigekorettakkerdeoptrædendekunstnereog sponsorerforderesstøttetilkinaturen!! Detvilefterfølgendeværemuligtat

Læs mere