KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG NOVEMBER 2014 Nr. 9 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Tybjerg Privatskole indledte kartoffelferien på deres helt egen facon!

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 Løvfald behøver ikke at være = modfald! Start venligst med at vende bladet om, altså Sognebladet, og I vil se, at der absolut ikke hersker modfald, men optimisme her på egnen. Det har godt nok regnet en del på det sidste, men regnen, den gav grøde, så det pibler frem med alskens aktiviteter indenfor alles interessefelter. Denne glade lille gris er en opfordring til at deltage i et meget aktuelt emne, som Tybjerggård tager op via et informationsmøde vedrørende MRSA 398. Her vil man kunne få de allerseneste opdateringer omkring denne trussel. Se side 25. Hermed er linket til kød oplagt: Landbotikken i Tybjerghus har fået udvidet sortimentet af økologisk frisknedfrosset kød i montren, og salget går strygende. Det var nok lige dét, som manglede i butikken blandt det øvrige udvalg. Selv om der skrivende stund er lidt over to måneder til juleaften, må det erkendes, at julen står for døren, således at man snart hverken kan komme ud eller ind. Men deltag i de forskellige arrangementer, som alle de frivillige i bladets udgivelsesområde med krum hals og glad iver kaster sig ud i. Tybjerg Privatskole og børnehaven Skattekisten har hver for sig haft fingrene helt nede i efterårsmulden. Læs også meget mere herom i dette nummer. Det i sidste måned omtale samarbejde med Sneslev er fint. I oktobers udgave af SNYT (Sneslev Nyt), bragtes ikke mindre to helsider om nyt fra Tybjerg, idet såvel Suså Husholdningsforenings og Suså Egnshistoriske Forenings programmer for sæsonen blev bragt. Plus omtale af Sognehøjskolens program. Dejligt med kommunikation på tværs af å-skellet. DR Dramas 1864 har givet grøde til meget debat i såvel medier som i private kredse. Ikke mindst fortolkningen af Monrad. Jeg kan kun sige, at jeg savner Rislund. Undskyld. Hav nu en god læselyst, men giv jer tid, for der er uhyggeligt meget stof i dette novemberblad. Lad det venligst ikke bare falde i papirkurven. Tak. Annegrete Forside: Tybjerg Privatskole graver kartofler op på Parkgården l brug for Smagens Dag Læs mere på side 12 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. NOV. TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Kirkens aktivitetskalender. NOVEMBER 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Aversi Kirke 09:00 Aversis Kirke 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Sandby Kirke 10:30 Sandby Kirke 16. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Vrangstrup Kirke 09:00 Vrangstup Kirke 19.Suså Sognehøjskole: Grundtvig Oneline foredrag v/historiker Jørgen Carlsen. Se side Sangaften arrangeret af Tyvelse Pastorat og Sandby/Vrangstrup Forsamlingshus. Se side 11 19:30 Herlufmagle Præstegård 19:30 Sandby/ Vrangstrup Forsamlingshus 23. Spejdergudstjeneste. Se side 9 09:00 Tybjerg Kirke 30. Efter gudstjenesten tændes juletræet i Sandby/Vrangstrup Forsamlingshus. Se side10 14:00 Sandby Kirke/ Forsamlingshus DECEMBER 6. Menighedsrådsmøde i Sandby Menighedsråd 17:30 Gl. Næstvedv Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Tyvelse Kirke 10:30 Tyvelse Kirke 7. De ni læsninger med deltagelse af konfirmander og konfirmandforældre 11. Spisning i Forsamlingshuset. Luciaoptog i Tybjerg Kirke samt Juletræsfest i Forsamlingshuset. Se side 19 14:00 Tyvelse Kirke 17:00 Tybjerg Forsamlingshus 21. Syng julen ind med de mest kendte julesalmer 14:00 Vrangstrup Kirke 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d.6. november v/ Vagn Birk Jensen Torsdag d. 4. december v/connie Beier Alle er velkomne! Præsentation af Mette Paulin Blomgren Jeg hedder Mette Paulin Blomgren og er jeres nye deltidspræst i pastoratet. Gennem tre år har jeg været deltidspræst i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Det har betydet, at jeg igennem årene har haft fornøjelsen af at komme i jeres fem kirker som vikar for Vagn, og alle steder er jeg blevet mødt hjerteligt og imødekommende. Det er jeg meget taknemmelig for. Privat er jeg gift med Jesper Blomgren, som er præst nord for Vordingborg i Udby-Ørslev pastorat. Vi har sammen tre børn; Theodor 11 år, Tobias 8 år og Juliane 5 år. Jeg glæder mig over, at jeg nu får lov at være en del af menigheden i de fem sogne og efterhånden lære jer alle bedre at kende. Med venlig hilsen Mette Paulin Blomgren Det første sted Mette Paulin Blomgren blev indsat, var i Tybjerg Kirke, hvor mere end 50 børn og voksne mødte op for at hilse på hende. De kommende indsættelser finder sted på følgende søndage. 9. november kl i Aversi Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 9. november kl i Sandby Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 16. november kl i Vrangstrup Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 7. december kl i Tyvelse Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset Tag godt imod sognepræst Mette Paulin Blomgren og mød hende ved indsættelsesgudstjenesterne. Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. 6

7 Suså Sognehøjskole Sogneaften onsdag den 19. november 2014 kl i Herlufmagle Præstegård GRUNDTVIG ONELINE - foredrag af Jørgen Carlsen Der findes næppe en enkeltperson, der i højere grad har præget dansk kultur en N.F.S. Grundtvig. Hans liv og virke har sat sig så mangfoldige spor, at det på det nærmeste er umuligt at overskue følgerne af hans virksomhed. Alle er enige om Grundtvigs store historiske betydning. Men er han mere end et historisk koryfæ, man tænker taknemmeligt tilbage på? Er der stadig en strømførende forbindelse mellem ham og danskerne i dag? Hvad betyder hans tanker og ideer for nutidsmennesket? Alle med interesse for Grundtvig og for alt det, han har betydet for vores folke- og kirkeliv i Danmark og stadig betyder, er velkomne. Jørgen Carlsen (billedet) er idehistoriker, forstander på Testrup Højskole siden 1986 samt medlem af Det Etiske Råd. Tidligere biskop, kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen holdt et levende og muntert foredrag i Tyvelse Præstegård den 7. oktober, hvor det kneb med at finde stole til de 70 fremmødte. Den tidligere biskop talte varmt om Grundtvigs salmer og deres tilblivelse. Der blev også sunget undervejs og fortalt anekdoter fra Erik Norman Svendsens tid som formand for salmebogskommissionen. Salmebogen er stadig den mest læste bog i Danmark og en guldgrube af menneskelige erfaringer om både glæde og sorg. Erik Norman Svendsen har i øvrigt udgivet bogen "Syng for livet", der er en guide til salmebogen. Han er en varm og inspirerende foredragsholder, som har meget på hjerte. Han vil med stor sikkerhed kunne fylde konfirmandstuen endnu engang, hvis han vil holde foredrag igen ved en senere lejlighed. Sangaften i Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus torsdag den 20. november kl Arrangeret af forsamlingshuset og menighedsrådene Kom og lad sangen få vinger. Aller er velkomne. Der serveres kaffe og brød. Entre 40 kr. 7

8 Månedens salme november: DDS 653: I falmende blade, du kølige vind. Synges ved gudstjenesterne d. 23/11 i Tybjerg kl og Vrangstrup kl I falmende blade, du kølige vind! Tør mer ej med eder jeg gækkes? Hvad rager det mig, hvem der blegner om kind, mens efterårsdagene stækkes? Går jeg ind, går jeg ud, står mit håb ej til Gud! O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Se storken og stæren og svalerne små, hvor de sig til rejsen berede, de er dog kun fugle, som ikke forstå med tro og med tillid at bede. Se til dem! se til Gud! Gør din bøn! gå dit skud!1 O min sjæl! sig, hvad klynker du over? De grånende skyer, det vildene hav, hvi gør de ej fuglene bange? Med kraftløse vinger i bundløse grav dér sank og dér synker jo mange. Uden knur, uden frygt, liden fugl flyver trygt. O min sjæl! sig, hvad klynker du over? De kender ej faren og tænker ej på, hvad times dem kan, vil du sige; de kender ej hamover skyerne grå, hvis arm og hvis ord kan ej svige. Havde ord de af hans? Så de glimt af hans glans? O min sjæl! Sig, hvad klynker du over? De kender ej faren og tænker ej på, hvad times dem kan, vil du sige; de kender ej ham over skyerne grå, hvis arm og hvis ord kan ej svige. Havde ord de af hans? Så de glimt af hans glans? O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Hvor er nu din tro, og hvor er nu dit håb, og hvor er dit syn for Guds finger? Og tænker du nu, han ej hører dit råb, og har nu hans engle ej vinger? River kød eller ånd dig vel ud af hans hånd! O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Klynk over dig selv, over alt under sky, som end for dit eget du holder, bortkasted vel ofte, optog dog på ny, det sorgen og bangheden volder. Hold på ham, som er alt, hvad Guds ord ham har kaldt! O min sjæl! hold på Jesus, din frelser! Her i november mærker vi for alvor efteråret med dets kulde og vejrskift Det er tydeligt at det lakker mod vinter. Naturen taler sit tydelige sprog. Vi er kommet på den anden side af efterårsjævndøgn. Løvfald, mørke aftener, lyset der svinder, mørket der tiltager. Vi ved dog, at foråret kommer igen med lysere tider. Vi må i vores sind bevare troen og håbet om foråret, selvom det visner og dør omkring os. Det er vigtigt med tillid og kærlighed i sindet, så lyset kan blive i os og mørket ikke få overtaget, indtil foråret igen kan mærkes i naturen. I salmebogen er der flere salmer, der handler om kampen mod mismodet på trods af efterår og modgang. Flere af salmebogens salmer er her centrale. Jeg har i denne måned valgt Grundtvigs salme 'I falmende blade, du kølige vind'. Det er ikke én af Grundtvigs kendteste salmer, da den ikke har været med i tidligere salmebøger. Den blev dog optaget af salmebogskommissionen i den nuværende salmebog. Salmen indeholder stærke naturbilleder på efteråret, fugletrækket, løvfaldet, korte dage. Alligevel opfordres man til at undgå klynkeri og klage og sætte sin lid til Gud. I de første fire vers siges dette direkte i omkvædet: O min sjæl! Sig, hvad klynker du over?. 8

9 Fuglen er ubekymret trods uvidenhed om Gud, men mennesket har glemt sin tro. Hele salmens stemning er præget af melankoli og mørke. I vers to hører vi om fuglene, der gør sig klar til at rejse mod syd uden frygt. Efteråret med dets vilde naturbegivenheder, stormfuldt hav og mørke skyer synes ikke at bekymre himlens fugle. I hele salmen foregår der en indre dialog hos digteren. Han er i en anfægtelse, hvor han spørger sig selv om hvorfor han ikke kan finde troen. Salmens melodi er af Thomas Laub og den udtrykker fint melankolien og efterårsstemningen. Hør og lær melodien på Organist Flemming Mørk Pedersen. Efter familiegudstjenesten i Tybjerg Kirke den 12. oktober, med indsættelse af sognepræst Mette Paulin Blomgren, var der inviteret til spaghetti og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus. Her ses tre af de deltagende mætte og glade efter det velsmagende måltid. Der deltog omkring 30 i forsamlingshuset. Salmeværkstedet i Tyvelse Pastorat. I november er der åbent i salmeværkstedet den 13. november kl. 11 og den 27. november kl. 11. Husk, at værkstedet nu er flyttet til Tyvelse Præstegård. Alle med lyst til fællessang kan deltage. Organist Flemming Mørk Pedersen leder sangen. Hver måned vil have et bestemt tema. I november måned vil temaet være én af de tre store salmedigtere, nemlig Thomas Kingo. Vi skal høre om hans liv og salmedigtning og synge hans mange salmer. Det er tanken med salmesangsværkstedet at opmuntre og styrke kendskabet til salmer og sange. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at synge sammen med andre. Er du interesseret, så kik indenfor på værkstedet i Tyvelse Præstegård. Alle er velkomne. Spejdergudstjeneste i Tybjerg Kirke søndag den 23. november kl Det har i en meget lang årrække været en tradition, at spejderne fra Tybjerg og Herlufmagle møder op til denne gudstjeneste, som er sidste søndag i kirkeåret. Andre spejdere, børn og voksne er naturligvis også velkomne. 9

10 Alle Helgens dag med gudstjeneste i Vrangstrup Kirke søndag den 2. november kl Alle Helgen falder altid første søndag i november, som i 2014 er den 2. november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten i Vrangstrup Kirke er lagt an på, gennem bønner og salmer, at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Der er også plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Her i pastorater bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op og der bliver tændt lys for dem. Kirken er som altid åben for alle Juletræet tændes i Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus søndag den 30. november. Efter gudstjenesten kl i Sandby Kirke tændes lysene på juletræet i forsamlingshuset. Der vil i den forbindelse blive serveret gløgg og æbleskiver og sunget et par sange. Alle er velkomne Præstens hjørne: I den kommende måneds tid ser jeg med glæde frem til at indsætte min kollega sognepræst Mette Paulin Blomgren i Aversi- Sandby-Vrangstrup og Tyvelse kirke. I den forbindelse vil det være på sin plads kort at redegøre for præsteløftet, der er underskrevet af præsten ved ordinationen i Roskilde. I dette løfte har hun forpligtet sig til at forkynde Guds ord rent og purt således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor dansk evangelisk -lutherskefolkekirkes symbolske bøger. Ved selve indsættelsen i kirkerne oplæser jeg som provst biskoppens kollats. Kollats er betegnelsen for det brev, hvormed biskoppen overdrager sognepræst Mette Paulin det kirkelige præsteembede her i pastoratet. Folkekirken bygger som bekendt på den evangelisk-lutherske lære, som blev indført ved reformationen i Her har vi bl.a. tilsluttet os det såkaldte almindelige præstedømme. Hvilket betyder,at alle er præster. Den eneste forskel på en lægmand og en præst er tjenesten, siger Martin Luther i et skrift. Med venlig hilsen Vagn Birk Jensen Provst og sognepræst 10

11 KOM TIL SANGAFTEN I SANDBY FORSAMLINGSHUS Torsdag d. 20. november Kl De tre Musikanter spiller til. Alle er velkomne. Kom og vær med, vi har det så hyggeligt Med venlig hilsen Bestyrelsen Entre, kaffe og brød 40 kr. NYT FRA SKATTEKISTEN.. Da vi arbejder med læreplaner ud fra Næstved kommunes Arbejds- og strategigrundlag, har vi valgt, at det overordnede tema for året er Natur og naturfænomener. Vi har bl.a. haft projekt omkring smådyr på legeplads og i skov. Vi lavede et regnorme-bo, som vi har passet. Vi fandt og søgte viden omkring regnormen. De elsker blade og fugtig jord... og den røde tråd i temaet for næste projekt er hvem spiser regnormene? det gør nemlig fugle. Vi vil lære om og udforske de fugle, som vi ser på legepladsen. Vi skal også bygge et fint foderbræt. Børnene har været kreative med de naturmaterialer som er blevet fundet.. Her ses nogle søde ugler, der nu pynter fint på stuen. Foto: Skattekisten 11

12 Siden skolestart i august er der igangsat og afviklet mange fantastiske aktiviteter på skolen. I Klub og SFO er der tilbud om aktiviteter alle ugens dage fx båldage, skating og madlavning. I skoletiden er der e-lektioner (ekstra lektioner), hvor eleverne tilmelder sig forskellige aktiviteter, fx rollespil, musik og bevægelse, legepatrulje og Lego League. Derudover er der lektiecafe 3 dage om ugen samt tilbud om kor og billedkunst om eftermiddagen. Traditionen tro har indskolingen afholdt Smagens dag med emnet kartoflen. Eleverne blev inddelt i hold på tværs af klasserne Sigrid, Caroline, Kaya m.fl. snitter grøntsager ved Smagens Dag Nyt fra dagligdagen og alle hold besøgte 4 værksteder. På 1. værksted besøgte eleverne Parkgaarden, hvor de gravede kartofler op. (Se forsidefoto) Magnus og og Nanna gufler kartoffelherligheder. På værksted 2+3 lavede eleverne hhv. bagekartofler, kartoffelsuppe og kartoffelbrød og pommes frites, rösti og kartoffeldessert. På sidste værksted lærte eleverne om kartoflens historie og betydning. Afslutningsvis var der fællesspisning i skolegården, hvor der var smagsprøver på alle herlighederne Tirsdag d. 7. oktober havde Tybjerg privatskole besøg fra København, hvor 35 elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole kom til kortræf med vores 28 kor-elever. Målet med dagen var at skabe et univers med spændende korsang, musik og hyggeligt samvær, hvilket til fulde lykkedes. Om formiddagen øvede korene deres i alt 8 sange. Efter frokost var der koncert for alle elever og personaler, samt forældre og bedsteforældre på Tybjerg Privatskole. Om eftermiddagen var kor-eleverne i skoleskoven, hvor der blev lavet mad over bål til stor fornøjelse for alle. Det er fantastisk at opleve, hvordan korene fungerer sammen, og hvordan eleverne allerede knytter bånd mellem de 2 skoler, selvom det kun er anden gang de er sammen. Stor tak til Mette, Merete og Diana for denne fantastiske dag. Astrid, Mikaela, Victoria mfl. dybt koncentreret mens korene øver sig. Billeder fra koncerten (kortræf) 12

13 Skolemad Ordningen med skolemad er i gang igen. Denne gang er det Spisefrikvarteret.dk, et koncept under Holmegård hallens restaurant, der er leverandør. Der leveres mad alle ugens dage. Skolen har desværre taget afsked med Peter Sommer, som har været ansat fra skolens opstart. Vi ønsker Peter held og lykke med tømrerjobbet. Vi har haft tilgang af nye personaler; lærerne Christian og Heidi samt Joan, som er afdelingsleder i klub/sfo. Desuden har vi fået nye vikarer; Sigrid, Anne-Sofie og Aske. Yderligere har vi Carmen i løntilskudsjob i en længere periode. Vi ønsker alle velkommen. Kommende aktiviteter Personalet i Klub/Sfo afholder Halloweenfest for store og små fredag d. 31. Oktober Lørdag d. 8 november deltager elever og personale i Lego League Konkurrence Fredag d. 28 november er der klippe-klistre dag på skolen, hvor der pyntes op til julemåneden. Som de foregående år, deltager skolens kor i december måned med Lucia ved julearrangement i Tybjerg Kirke. (Se s. 19, red.) Nyt fra bestyrelsen Det er med stor glæde, at vi kan se, at udfordringerne omkring skolereformen løses på fineste vis på vores skole. Der er mange, der har reageret positivt, på de nye tiltag. De længere pauser, som har været efterlyst i de sidste to spørgeundersøgelser, er det heldigvis lykkedes at få ind i det nye skema. Nu har de mindste elever også en chance for både at spise OG få tid til at lege. De store kan hvile hjernen inden de næste lektioner. Vores skemaer og de lange pauser/e- lektioner har dog været et omdiskuteret emne. Det er vigtigt for mig at fortælle, at vi har en skole der stadig er ny. De næste mange år vil skolen være under udvikling. I kan sammenligne med skoler, der har eksisteret i mange år. De har alle deres faste traditioner på plads, men skal samtidig følge lovgivningen og ændre og udvikle på forholdene. Tybjerg Privatskole ER stadig ny. Vi skal både skabe traditioner, udvikle vores koncept yderligere og følge reformen. Det tager tid! Vi er som bestyrelse garanter for, at vores udbygning/udvidelse skal være på plads til sommer. Vi skal sikre, at rammerne er på plads, så vi kan videreudvikle vores niveaudeling, og vi samarbejder om, at ledelsen har de bedste vilkår at arbejde under. Vi arbejder på højtryk! Vores børn er vigtigst! De er hele omdrejningspunktet for alle tanker og planlægning. Hvordan pædagogikken udføres i praksis, hvordan byggeplanen udvikles, hvordan procedurerne er på skolen. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at vi i vores udviklingsarbejde, ikke går på kompromis med vores kerneværdier. Ordentlighed, relationer, alsidig undervisning, niveaudeling så alle kan lykkedes, og udeskole når det giver mening. Det ændrer vi ikke ved, men vi udvikler det. Tak til alle jer forældre, der konstruktivt spørger om ting, I undrer jer over, og jer som husker at rose, hvor det er vigtigt. Det varmer og giver energi til vores personale. Tak til vores ledelse og alle personaler, som allesammen yder en fantastisk indsats! Jeg kan, som formand for bestyrelsen, kun glæde mig over den ro og det spændende arbejde der udvikles på vores skole. Vi er heldige forældre! Med venlig hilsen Maria Thielke Hansen formand 13

14 Vi har modtaget: Nu er det ganske vist, at de kreative aftener igen afholdes i caféen på Tybjerghus. Deltagerne medbringer, hvad de gerne vil arbejde med, og alle er velkomne. Det er bare super hyggeligt, og vi mødes hver anden torsdag i lige uger fra kl 19:00 til 21:30. For hele sæsonen fra midt oktober til midt april, koster det 200 kr. samt et medlemsskabs af Tybjerghus, som kan fås for 25 kr. for resten af året og 100 kr. for Der er ikke mødepligt og vil man hellere betale pr gang, koster det 25 kr. Kom og vær med - vi snakker også og drikker kaffe /te. Venligst Lotte Dalsgaard Medlems-madaftener Selvom vi i cafégruppen forsøger at dække alle fredage ind med at der er madservering fra cafeens køkken, er det ikke altid, det kan lykkes. Hvis caféen udelukkende har åbent med servering af drikkevarer, kommer der kun ganske få gæster. Vi har derfor synes vi selv fundet på en rigtig god idé: Fredage hvor vi ikke selv har mulighed for at tilberede mad, fordi vi ikke har nogen kok til at gøre det, vil i stedet være medlems-madaftener, hvor temaet er, at man selv skal medbringe en ret svarende til det kvantum man selv kan spise. Retten sættes på en fælles buffet. Vi afprøvede konceptet d. 3 oktober og havde dér lavet aftenen med et særligt tema, nemlig HVIDLØG! Der kom mange spændende retter på bordet: Hokkaido-hvidløgschilisuppe, kyllingeret med hvidløg, thatzhiki, hvidløgsfarsbrød, tomatsalat og spændende brød med fyld af tomat/hvidløg o.m.a. Det var en rigtig hyggelig og uformel aften derfor mener vi det er værd at afprøve i en periode. Men der behøver ikke nødvendigvis være et tema hver gang, det skal være sådan at man i stedet for at spise hjemme, kan beslutte sig til at tage sin mad med i caféen og bidrage til det fælles bord og hygge sig i caféen i stedet for at sidde hjemme. Man behøver således heller ikke tilmelde sig. Drikkevarer skal naturligvis stadig købes i caféen. Hold derfor øje med hjemmesidens kalender, opslag ved café og butik og hvis ikke du er med på maillisten, så skriv til os på tybjerghus.dk, så du får af vide hvornår der er medlemsmadsaften. Er du ikke medlem i forvejen, kan du melde dig ind på selve aftenen. Foreningen Tybjerghus. Venlig hilsen Cafégruppen i Tybjerghus 14

15 Så inviteres atter til V I S E A F T EN MANDAG D. 17. NOVEMBER KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for, og nu medbringer han Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagt kage kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED TIL DET NYSTEMTE KLAVER! Landbotikken Morgenbrød kan forudbes lles i bu kkens åbnings der ÅBNINGSTIDER Lørdag: Søndag og helligdage: Onsdag:

16 Nyt fra Tybjergspejderne Den sidste søndag i september deltog vi i Sct. Georgs løbet, der igen i år blev afholdt i Rådmandshaven i Næstved. Vi stillede op med 3 hold, et B-hold for spejderne, der går i 2., 3. eller 4. klasse samt 2 A-hold, der er for spejderne, der går i 1. klasse eller er yngre. Temaet for Sct. Georgs løbet var bygget op omkring Emil fra Lønneberg, så spejderne skulle bl.a. gå på stylter, lime en krukke sammen, lave en figur og flere andre ting. Løbet gik godt, vores spejdere var rigtigt dygtige til at løse opgaverne og til at holde sammen, så vi fik et fantastisk resultat ud af dagen. Vores B-hold blev nr. 3 med 188 point. Vores 2 A-hold blev nr. 1 og nr. 2 og så var det vores blå hold, der vandt Turn-out, hvilket betyder at de var bedst til at arbejde sammen og opføre sig pænest på og mellem posterne, så det var en stolt bæverleder, der modtog skjoldet, som nu hænger og pynter i vores hytte. Det er i øvrigt 2. år i træk, at vi vinder skjoldet. Her er blåt hold i gang med at hejse Ida op i flagstangen GODT GÅET, BÆVERE! Søndag den 23. november afholder vi SKOVMANDS- ØKSEN. Vi starter kl ved Tybjerg Kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten, hvorefter spejderne har løb (med opgaver) tilbage til spejderhytten. Kl vil vi gerne se forældre og søskende til gløgg og æbleskiver. Her uddeles der årsstjerner m.m. Spejderne får nærmere information på møderne. EFTERÅRETS PROGRAM: Bævere: Ledere: Inge og Katja Ulve: Mikael og Jonn Junior: Ledere: Helge og Stine nov: weekendtur Roverklan: Leder: Helge HUSK HUSK HUSK 23. nov: Skovmandsøksen Tybjergspejderne: Adresse: Bjergbakken Herlufmagle Mødeaftener: Bæver og ulve: Onsdag kl. 17:30 19:00 Rover: TYT Hver anden tirsdag (lige uger) Kl. 19:00 21:00 16

17 IRSK AFTEN! Lørdag d. 8. november kl i Tybjerghus Café Kom til endnu en rigtig hyggelig Irsk inspireret aften, hvor caféen byder på: Irsk mad, irsk øl, irsk kaffe og ikke mindst IRSK INSPIRERET MUSIK LEVERET AF BJERRE, BJERRE OG BJERRE - som sædvanligt krydret med øvrige numre fra deres store repertoire. Menuer består af: Irsk kalvefilet m/whiskysauce, bagt kartoffel og grøntsager samt dessert: Pærer belle Helene. Mad og musik kr. 185,00. Børn halv pris. Tilmelding enten eller ring/sms Henry tlf senest fredag d. 7. november kl. 18:00 Venlig hilsen Foreningen Tybjerghus Smedebakken 32b, Tybjerglillebakker, 4160 Herlufmagle 17

18 Normanns graner! Også fæld-selv-salg af træerne Weekend-åbent: fra 29. nov. til 21. dec. kl Hverdagsåbent: fra dec. kl Gratis glögg og æbleskiver ved køb af juletræ Hjelmsølillevej 13, 4160 Herlufmagle René tlf.: www. renesjueltraer.dk Det lune sving Bill Gates talte med direktøren for en af de større bilfabrikker.? - Det er nu en skam, at udviklingen inden for biler ikke går lige så stærkt, som den gør inden for operativsystemer. - Det ved jeg snart ikke. Jeg tror nu, vores kunder er glade nok for, at bilen ikke stiller spørgsmål som: Du har forsøgt at bremse. Er du helt sikker på, at du vil bremse nu? 18

19 Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Kirke og Suså Husholdningsforening inviterer l JULETRÆSFEST Tybjerg Forsamlingshus TORSDAG D. 11. DECEMBER Program: Kl : Kl : Kl : Spisning - Italiensk Lasagne Julegudstjeneste i Tybjerg Kirke v. Vagn Birk Jensen Juletræsfest med julemand i Forsamlingshuset m. kaffe og kage Entré: Voksne: 80 kr. Børn: 30 kr. (inkl. slikpose) Kommer man kun til juletræsfesten er entré 30 kr. Tilmelding på eller på tlf Tilmelding senest den

20 FREDAGSPROGRAM I CAFÉEN D. 31. OKTOBER KL. 18:30 MAD MED MUSIK! Kom til en særdeles anderledes fredag aften i Caféen.. Vores huspianist, Erik, spiller gaffelmusik, men vi gufler og der bliver uden tvivl også lejlighed til en sang eller to undervejs. Menuen består af ROASTBEEF M/SAUCE BEARNAICE, HASSELBACHKARTOFLER, GLACEREDE PERLØG SAMT EN FRISK SALAT. Desserten er en udsøgt drøm: SVEND ÅGES EVENTYRLIGE ÆBLEKAGE. Pris KUN kr. 85,00 børn under 12 år det halve. Tilmelding senest torsdag d. 30. oktober kl. 12 til Lone tlf mail Denne aften er arrangeret i samarbejde med Tybjerghus og Visevennerne fra Landsbyforeningen Multi Service Fra Hus til Have - Alt kan vi lave Tømrer- og Anlægsarbejde udføres Mobildiskotek/Musik til fest Ring og hør nærmere / Martin Sloth 20

21 Landsbyforeningen og Lokalrådet inviterer til møde om: Alle Foreningers Dag 2015 Som det blev besluttet i foråret rykker Alle Foreningers Dag i Tybjerg, så vi fremover tilstræber at holde arrangementet i foråret, hvilket betyder, at vi springer 2014 over og holder Alle Foreningers Dag næste gang søndag d. 10. maj Vi håber på et alsidigt arrangement, hvor vi viderefører det bedste fra de tidligere år og gerne skulle kunne supplere med nye, interessante aktiviteter vi har allerede tilsagn fra et par nye bidragydere. Derfor går planlægningen allerede i gang nu: Indledende møde i Cafeen, Tybjerghus, onsdag d. 19. november kl Vores kontaktpersoner i foreninger skulle gerne være indkaldt direkte per mail; men skulle du sidde inde med nogle gode ideer, eller er indkaldelsen druknet i mailbakken, så kontakt Jørn (Landsbyforeningen) eller Peter (Lokalrådet), kontaktoplysningerne står forrest i Bladet, og meld dig til mødet eller videregiv din gode idé! Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 21

22 Aktivitet tidligt søndag morgen i Torbens og Kirsten køkken. Elsa tæller op, mens Helen monterer platter Menighedsrådenes årlige udflugt var i år søndag den 28. september, hvor næsten alle rødderne med ægtefæller samt andre med relation til pastoratet med ægtefæller efterkom indbydelsen. Vi mødtes kl. 08:30 foran Benløse Kro, hvor bussen blev fyldt næsten op, og i det flotte efterårsvejr kørtes gennem landskaberne nordvest over med Nykøbing Sjælland som første destination. Dog først en morgenkaffepause ved diget op mod Lammefjorden. Her nød vi Torbens hjemmebagte rundstykker til den gode kaffe. Enkelte forcerede diget og skuede ud over fjorden. I Nykøbing Sj, hvor vi skulle overvære søndagsgudtjenesten, følte te Vagn sig rigtig på hjemmebane, idet han har boet og arbejdet dér som bankmand, inden han læste til præst, så der blev hilst på mange gamle bekendte. Den stedlige præst, Caroline Kollenberg Thisted, holdt en for os lidt anderledes gudstjeneste med en prædiken, så man spontant var på nippet til bifald med stående ovationer! Efter gudstjenesten fik vi en rundvisning i den smukke gamle kirke, som dateres tilbage til 1200-tallet og med rester fra cistercienserordenens byggeskik. Blandt andet de tre vinduer i koret, med ordenens symboler. Næste program var frokost i Rørvig, hvor Vagns familie har sommerhus, dvs. Vagns mor drev i sin tid Vagn og Torben kører maden ind. pensionat dér, og nu bruges bygningerne af familien til lange ophold i ferier og weekends. De fleste af os blev dog sat af ved Rørvig Havn, og gik så en aldeles dejlig tur langs Isefjorden, inden vi nåede frem til et fantastisk sommerhus i første parket ud mod vandet. Mens vi nød denne lille vandretur, havde køkkenholdet i mellemtiden fragtet Torbens lækre platter samt drikkevarer og kaffen frem til huset, hvor bordet ved fælles hjælp hurtigt blev dækket Det blev også til en omvisning i det store hus, som kunne fortælle meget om sin fortid som pensionat. 22

23 Godt mætte og tilfredse fragtede bussen os videre til Malergården, Swanefamilens atelier og residens i Plejerup ved Grevinge. Her kom en guide og fortalte om historien bag det hele, og at Gerda Swane kort før sin død i 2004 overdrog det alt sammen som en testamentarisk gave til Odsherred Kunstmuseum. Det hele drives primært af frivillig arbejdskraft, og der er nok at tage fat på! Det var meget spændende både at se de mange Information under det store valnøddetræ inden omvisning på Malergården skønne malerier, opleve det store atelier og bagefter gå rundt i den store park med mange æbletræer og ikke mindst beundre udsigten og lyset over vandet. Under bordet gemmer sig sjove klatmalerier. Dette vidste guiden ikke! Heldigvis havde vi det gode vejr med os hele dagen, men inden denne sluttede og vi drog hjemover, var der tid til en lille rundvisning omkring Benløse Kirke. Her blev der en livlig diskussion om forskellen på præst og pastor! Det blev aftensmadstid, og vi blev fragtet tilbage til Benløse Kro, hvor der blev serveret en 300 grams veltillavet hakkebøf til hver! Dessert fik vi også: lækker fløderand med masser af frisk frugt til. Astrid synger for Gitte. I baggrunden til højre skimtes Jette og Knud. Under middagen kom det frem, at Gitte fra Aversi Kirke netop dén dag fyldte 40 år. Så kom der flag på bordet, og Astrid sang solo (!) en grønlandsk fødselsdagssang for Gitte. Men ikke nok med det! Det blev også røbet, at korsanger Knud og fru Jette også netop denne fejrede deres 40-års bryllupsdag, og endnu et flag måtte frem og stilles foran dem. Dette havde Astrid ikke lige forberedt sig på, så desværre fik de ikke en grønlandsk sang i dén anledning. Efter næsten 12 timer på farten var det tid til opbrud. Alle var meget glade og taknemmelige for den gode dag fyldt med så forskelligartede oplevelser. Nu bliver det spændende, hvad Vagn finder på til næste år. Fotos: Kirsten Larsen, brochurer fra Nykøbing Sj. Kirke samt Malergården. Tekst: Agt SOGNEBLADET takker hjerteligt for den dejlige dag blandt alle de glade deltagere. Se også et dejligt foto side

24 En næsten ny lille sal Nu da efteråret er begyndt at gøre sit indtog i vores lille landsby, findes der et sted, hvor der stadig er lys og glæde, og det er i vores dejlige Tybjerg Forsamlingshus. I de sene sommermåneder, har der været frivillige kræfter, der har gjort deres til, at forsamlingshusets lille sal er blevet lys og venlig at komme ind i. Den lille sal er blevet malet og der er hængt nogle flotte malerier op, som er malet af Solveig Arnensstrøm, og jeg skulle hilse at sige, de er til salg. Gulvene i både den store sal og lille sal er blevet slebet og lakeret igen, det er også bare blevet så flot og er også med til at lysne op i forsamlingshuset. Væggene i køkkenet er også blevet malet, så det går langsomt men sikkert fremad, med at få gjort lidt ved vores forsamlingshus. Venlig hilsen Mitzi Jensen Formand Tybjerg Forsamlingshus ************************************************************************************* SOGNEBLADET har været inde og beskuet herlighederne. Det er, som om,den lille sal er blevet næsten dobbelt så stor og ikke mindst meget mere indbydende at træde ind i. Stort tillykke med renoveringen og alt held fremover ønskes. Nu opfordres alle hermed til at sponsorere til de nye stole, som vil sætte prikken over i et for et fuldendt forsamlingshus. Kontakt Mitzi for sponsorat telefonnummer og mail-adresse på side 2 i nærværende blad. 24

25 MRSA 398 Skal vi være bekymret? Der er mange fakta og input fra medierne omkring MRSA 398, derfor har vi arrangeret et aftenmøde med: Tinna Ravnholt Urth Rådgivningstjenesten for MRSA i husdyr Hygiejnesygeplejerske, MPH Mikrobiologi & Infektionskontrol Sektor for Diagnostik & Infektionskontrol Mødet bliver tirsdag den 18. november kl , på Tybjerggård, Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle Mødet er gratis for alle, der er interesseret i at høre mere om dette, og hvad det er, vi skal forholde os til. Tilmelding senest 14 november på tlf eller på mail Med venlig hilsen Susanne & Bent Jeppesen Udsigt fra Malergården

26 Er du en hund efter at læse de bedste nyheder fra lokalområdet? Så læs SOGNEBLADET Eller skriv selv! Sognebladet læses også udenfor lige omdelingsområdet og har fået stor anerkendelse. Annoncer også gerne i Kontakt eller ring TBC Byg & Anlæg Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde - tag - udskiftning af vinduer og døre - renovering - til- og ombygning salg og montering af vinduer og døre til fordelagtig pris. Ring og få et uforpligtende tilbud Tlf Smedebakken 22 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle T B C 26

27 TipTopByg Godt dansk håndværk efter kundens ønske til fast lav timeløn eller fast pris. Alt tømrer/snedkerarbejde udføres til fuld tilfredshed Udlejning af minigraver med fører, er også muligt til pris 1500,- + moms pr. dag. TipTopByg Tømrer- & Snedkerfirma v/ronni Jensen Tybjerg Bygade 14G 4160 Herlufmagle Ring for gratis og uforpligtende tilbud. Tlf DUPONT S AUTOGENBRUG Jeppevej 1- Spragelselille Herlufmagle Tlf Fax OBS! Nye åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Lørdag 9-12 Altid mange brugte dele på lager Autoriseret miljøbehandling af biler. Virksomheden er ISO certificeret. 27

28 Kender du det Du er inviteret til fødselsdag, hvor hovedpersonen absolut ikke går hjem fra skole, ej heller venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Benny Andersen har på fornurlig vis kreeret en ny fødselsdagssang specielt for dem over skolealderen, og for at få den udbredt mest muligt, gengives den hermed til fri afbenyttelse. Den kan også googles og downloades. Blot søg på Fødselsdagssang. God fornøjelse ved næste fødselsdagsfest. Se, hvilken fødselar vi her iblandt os har. Dagen skal fejres med sang, vi er jo godt i gang. Årene går nej, de spæner af sted, og vi andre følger med. Tænk under hvilke kår mange må fejre år. Langt væk fra dem de har kær. Godt vi har dig så nær. Det må vi fejre med endnu en tår, og vi ses til næste år! Ih, hvor vi har det godt flaget, det vajer flot. Nu må vi skåle i flok vi er jo mange nok Skål for det festlige midtpunkt, vi har: vores kære fødselar! Tekst: Benny Andersen/Elisabeth Ehmer Mel. Benny Andersen Et lille hjertesuk fra redaktionen: Det vil hjælpe usigeligt på produktionen af Sognebladet, dersom alle, som indsender materiale til bladet, husker og overholder deadline. Der kan selvfølgelig være f.eks. referat af et møde, som først finder sted på deadlinedagen, men hvis I lige giver et signal herom, kan der findes en løsning. Der jo skal være plads til alle. Og deadline er altid d. 15. i måneden før udgivelsen. Se side 3. På forhånd varmt tak Annegrete 28

29 MARKEDSPLADSEN Her kan I slå til!! Markedspladsen er en køb/ salg/bytte-rubrik for private. Her kan I indrykke en lille annonce, dersom I søger noget, I vil af med, eller bytte med, ja næsten hvad som helst. Det skal understreges, at formidlingen ikke gælder levende dyr og ej heller trælse svigermødre. Førstnævnte af hensyn til loven om køb/salg af dyr, sidstnævnte har vist noget med Menneskerettighedskommisionen at gøre. Ellers er der frit slag. Og det er ganske gratis!! Ring eller skriv til redaktionen. Jens Christensen Tybjerglille Bakker Tlf SÆLGES Elektrisk håndklæde/viskestykketørrer. Mål: H 55 cm B 60 cm. 4 bøjler, Har aldrig været i brug, og derfor nedtaget fra væg e er 14 dage! Diverse beslag medfølger. Nypris kr. 199,00 - nu blot kr. 75,00. Henv. tlf Reparationer - Forsikringsskader - Prøvestation - Test også af nye biler - Trailere Variant - Plæneklippere - Rustskader - Bilsalg - Dækskift - Re else: I septemberudgaven af Sognebladet kom der ved ombrydningen en fejl ind mht. SUSÅ HUSHOLDNINGSFORENINGS KONTONUMMER. Det korrekte nummer er: Redaktøren beklager meget. 29

30 Tradi onen tro tænder vi JULETRÆET! D. 1. SØNDAG I ADVENT (30. november) KL VED TYBJERGHUS KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG JULETRÆSTÆNDNING OG KOM I JULESTEMNING. Seancen foregår kl Programmet er: Juletræet tændes kl vi synger en lille julesang here er er caféen åben med Æbleskiver og gløgg Med venlig hilsen Foreningen Tybjerghus 30

31 Salon Sieben Birkevang Med venlig hilsen Mai Bri Sieben Hansen Birkevænget 55, 4160 Herlufmagle salonsieben.dk Personlig behandling af netop dit hår såvel herre som dame og børneklip mv. Også specielle ønsker opfyldes, når det gælder frisuren. Tidsbes lling på Vil du gerne have styr på økonomien og en sund forretning? Så har du måske brug for en revisor med speciale i sådanne forhold. Det er blandt andet spørgsmål om Etablering og start af virksomhed Bogføring og omkostningsstyring Regnskab og revision Skatterådgivning Så kontakt Ivan Kjeldsen Statsautoriseret Revisor Slagelsevej 25A 4700 Næstved Tlf Fax for at høre, hvad vi kan gøre for dig OBS: Ny adresse og Mailadresse. J DAG! Sneen falder i Tybjerghus Café fredag d. 7. november kl Caféen holder naturligvis J dag fredag d. 7. november hvor sneøllen bliver "frigivet". Vi åbner kl , og sneøllen bliver "frigivet" kl

32 OPSLAGSTAVLEN Caféen er åben alle fredage kl. 17?. Se opslag for dagens ret og evt. arrangementer. Tilmeld dig maillisten og få direkte besked om tilbud. Plus se opslag i butik/café. Besøg også Vi er også på if Face Book. OKTOBER Fre. 31. Mad med Musik. Caféen. Se s. 21 Kl. 18:30 NOVEMBER Ons. 5. Suså Husholdn.foren. Besøg i Genbrugsbu kken, Storegade i Glumsø Kl. 19:00 Fre. 7. J DAG i Caféen. Se s. 31 Kl. 17:00 Lør. 8. Irsk A en. Caféen. Se s. 17 Kl. 18:00 Man 10.Suså Egnshist.foren. Foredrag v/ Frede Hvam. Glumsø Kro Kl. 19:30 Man.17. Visea en. Caféen. Se s. 15 Kl. 19:30 Tirs. 18. Infomøde vedr. MRSA 398 Tybjerggård. Se s. 25 Kl. 19:00 Ons.19. Suså Sognehøjskole. Grundtvig Online Herlufmagle Præstegård. Se s. 7 Kl. 19:30 Ons.19. Fællesmøde vedr. Alle foreningers Dag Tybjerghus Café Se s. 21 Kl. 19:30 Tor. 20 Sanga en Sandby Forsamlingshus S. 11 Kl. 19:30 Fre. 21. Gule ærter. Caféen. Kl. 18:00 Søn.30. Juletræstænding. Tybjerghus. Se s. 30 Kl. 16:00 Søn.30. Suså Hushold.foren. Julemarked i Andel Landsbyen Nyvang Kl. 11:00 DECEMBER Tor. 11. Juletræsfest. Tybjerghus Forsamlingshus Se s. 19 Kl. 17:00 Søn. 7. Julemarked. Herluflille Mølle Kl Tor. 11. Juletræsfest. Tybjerg Fors.hus. Se s. 19 Kl. 17:00 Fre. 12. Julefrokost. Caféen se næste nummer Lørd/sønd Julemarked Herluflille Mølle Kl Lørd/sønd Julemarked Herluflille Mølle Kl For nærmere info vedr. arrangementerne henvises l side 2, hvor man kan finde de respek ve foreninger. Der tages forbehold for trykfejl og evt. ændringer i arrangementerne! Redaktionen modtager gerne nye opslag vedr. arrangementer, som kan have interesse for alle i lokalområdet. 32

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG OKTOBER Nr. 8 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke FORENINGER & KONTAKTPERSONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere