KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP"

Transkript

1 33. ÅRGANG NOVEMBER 2014 Nr. 9 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Tybjerg Privatskole indledte kartoffelferien på deres helt egen facon!

2 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf Kirkeværge Tyvelse Kirke: Knud Erik Ingerslev Jensen tlf Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen tlf Kirkeværge Aversi Kirke: Holger Lunden tlf Kirkeværge Tybjerg Kirke: Susanne Haunstrup Jeppesen tlf Kasserer: Knud Myrhøj tlf SANDBY MENIGHEDSRÅD Formand: Kirsten Larsen tlf Kontaktperson: Leif Jensen. Tlf Kirkeværge: Bente Vistisen, tlf Kasserer: Naja Mejer, tlf TYBJERG GYMNASTIKFORENING Formand: Susanne Feldthusen Tlf TYBJERGLILLE BAKKER VANDVÆRK Formand Johnny Sørvin Tlf SANDBY-VRANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Kontaktperson: Lise Nielsen , mobil bedst mellem kl TYBJERG FORSAMLINGSHUS Formand Mitzi Jensen. Tlf Husbestilling v/solveig Olsen Tlf.: torsdag i hver måned mellem kl. 19 og 20 er Forsamlingshuset åbent for besigtigelse. LANDSBYFORENINGEN TYBJERG & OMEGN ww.tybjerg.info Formand Jørn Haaber Christiansen Tlf.: TYBJERG PRIVATSKOLE Kontakt: Skoleleder Kenneth Oksborg Tlf FORENINGEN TYBJERGHUS Formand: Tina Olsen Tlf.: Vedr. Café: Lene Pedersen. Tlf LOKALRÅDET TYBJERG & OMEGN Formand Peter Seedorff Tlf TYBJERG SPEJDERNE Kontaktperson: Helge Christensen Tlf AVERSI FALDSKÆRMS CLUB Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev. Form.: Michael Kattrup Lassen Tlf HERLUFLILLE MØLLELAUG Formand: Peter Castberg Tvedevej 10, Tybjerglille, 4160 Herlufmagle Tlf Møllen: TYBJERG OG OMEGNS FOLKEDANSERFORENING Formand: Nina Hossy Tlf.: Mobil TYBJERG ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB (TØF) Formand: Steen Sørensen Tlf SUSÅ HUSHOLDNINGSFORNING Formand: Liselotte Andersen Tlf.: SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING Formand: Anni Dam Tlf RIDERS CUP Kontaktperson: Jesper Poulsen Tlf SOGNEBLADETS BESTYRELSE Formand: Johnny Sørvin tlf Næstformand: Jens Barlund tlf Kasserer: Knud Arne Jensen tlf

3 Løvfald behøver ikke at være = modfald! Start venligst med at vende bladet om, altså Sognebladet, og I vil se, at der absolut ikke hersker modfald, men optimisme her på egnen. Det har godt nok regnet en del på det sidste, men regnen, den gav grøde, så det pibler frem med alskens aktiviteter indenfor alles interessefelter. Denne glade lille gris er en opfordring til at deltage i et meget aktuelt emne, som Tybjerggård tager op via et informationsmøde vedrørende MRSA 398. Her vil man kunne få de allerseneste opdateringer omkring denne trussel. Se side 25. Hermed er linket til kød oplagt: Landbotikken i Tybjerghus har fået udvidet sortimentet af økologisk frisknedfrosset kød i montren, og salget går strygende. Det var nok lige dét, som manglede i butikken blandt det øvrige udvalg. Selv om der skrivende stund er lidt over to måneder til juleaften, må det erkendes, at julen står for døren, således at man snart hverken kan komme ud eller ind. Men deltag i de forskellige arrangementer, som alle de frivillige i bladets udgivelsesområde med krum hals og glad iver kaster sig ud i. Tybjerg Privatskole og børnehaven Skattekisten har hver for sig haft fingrene helt nede i efterårsmulden. Læs også meget mere herom i dette nummer. Det i sidste måned omtale samarbejde med Sneslev er fint. I oktobers udgave af SNYT (Sneslev Nyt), bragtes ikke mindre to helsider om nyt fra Tybjerg, idet såvel Suså Husholdningsforenings og Suså Egnshistoriske Forenings programmer for sæsonen blev bragt. Plus omtale af Sognehøjskolens program. Dejligt med kommunikation på tværs af å-skellet. DR Dramas 1864 har givet grøde til meget debat i såvel medier som i private kredse. Ikke mindst fortolkningen af Monrad. Jeg kan kun sige, at jeg savner Rislund. Undskyld. Hav nu en god læselyst, men giv jer tid, for der er uhyggeligt meget stof i dette novemberblad. Lad det venligst ikke bare falde i papirkurven. Tak. Annegrete Forside: Tybjerg Privatskole graver kartofler op på Parkgården l brug for Smagens Dag Læs mere på side 12 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annegrete Schmidt (agt) Tlf , mobil DEADLINE: 15. NOV. TRYK: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup OPLAG: eksemplarer OBS. OBS. Udebliver månedens udgave af Sognebladet, kontakt da venligst Jens Barlund på tlf , mobil: ANNONCEPRISER 1/1 side: 350,00 kr. 1/2 side: kr. 1/4 side: 87,50 kr. Sognebladet udkommer 10 gange årligt, dvs. ikke i januar og juli måneder. Udgives af Foreningen Sognebladet. Brug af tekst, og fotos eller dele deraf er kun tilladt med kildeangivelse 3

4 BEGRAVELSESKAFFE En god afslutning er altid vigtig. Vi kan garantere rolige og harmoniske omgivelser, og personale, der har fuld forståelse for, hvordan I har det netop denne dag. Vores begravelseskaffe består af kaffebord med boller og kringle/lagkage. Kontakt Lene Andersen på tlf.: Mobil Med venlig hilsen Støtteforeningen for Tybjerg Forsamlingshus Kirkelig vejviser Sognepræst og provst Vagn Birk Jensen Birkelundsvej 10, Tyvelse 4171 Glumsø Træffes på tlf.: eller Træffetider: tirsdag 10-11, onsdage kl , torsdag og fredag kl Mandag er fridag. Sognepræst Mette Paulin Blomgren Tlf Mail: Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Graver for Aversi og Tybjerg kirker: Annette Olsen tlf.: Graver for Vrangstrup - Sandby og Tyvelse kirker: Jørgen Jensen tlf.: Gravermedhjælper Tanja Saamkopf Jacobsen Organist: Flemming Mørk Pedersen tlf Kirkesangere for de 5 sogne er: Stine Horslev og Knud Østergaard Jensen Tlf Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården samt til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet. 1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf , hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. 2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf Bestil venligst dagen før. Kirkekassen betaler. 4

5 Aversi Tybjerg Tyvelse Sandby Vrangstrup Gudstjenester Kirkens aktivitetskalender. NOVEMBER 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Aversi Kirke 09:00 Aversis Kirke 9. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Sandby Kirke 10:30 Sandby Kirke 16. Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Vrangstrup Kirke 09:00 Vrangstup Kirke 19.Suså Sognehøjskole: Grundtvig Oneline foredrag v/historiker Jørgen Carlsen. Se side Sangaften arrangeret af Tyvelse Pastorat og Sandby/Vrangstrup Forsamlingshus. Se side 11 19:30 Herlufmagle Præstegård 19:30 Sandby/ Vrangstrup Forsamlingshus 23. Spejdergudstjeneste. Se side 9 09:00 Tybjerg Kirke 30. Efter gudstjenesten tændes juletræet i Sandby/Vrangstrup Forsamlingshus. Se side10 14:00 Sandby Kirke/ Forsamlingshus DECEMBER 6. Menighedsrådsmøde i Sandby Menighedsråd 17:30 Gl. Næstvedv Indsættelse af sognepræst Mette Blomgren i Tyvelse Kirke 10:30 Tyvelse Kirke 7. De ni læsninger med deltagelse af konfirmander og konfirmandforældre 11. Spisning i Forsamlingshuset. Luciaoptog i Tybjerg Kirke samt Juletræsfest i Forsamlingshuset. Se side 19 14:00 Tyvelse Kirke 17:00 Tybjerg Forsamlingshus 21. Syng julen ind med de mest kendte julesalmer 14:00 Vrangstrup Kirke 5

6 SØVANG. Altergangsgudstjeneste torsdage kl Torsdag d.6. november v/ Vagn Birk Jensen Torsdag d. 4. december v/connie Beier Alle er velkomne! Præsentation af Mette Paulin Blomgren Jeg hedder Mette Paulin Blomgren og er jeres nye deltidspræst i pastoratet. Gennem tre år har jeg været deltidspræst i Glumsø-Bavelse-Næsby sogne. Det har betydet, at jeg igennem årene har haft fornøjelsen af at komme i jeres fem kirker som vikar for Vagn, og alle steder er jeg blevet mødt hjerteligt og imødekommende. Det er jeg meget taknemmelig for. Privat er jeg gift med Jesper Blomgren, som er præst nord for Vordingborg i Udby-Ørslev pastorat. Vi har sammen tre børn; Theodor 11 år, Tobias 8 år og Juliane 5 år. Jeg glæder mig over, at jeg nu får lov at være en del af menigheden i de fem sogne og efterhånden lære jer alle bedre at kende. Med venlig hilsen Mette Paulin Blomgren Det første sted Mette Paulin Blomgren blev indsat, var i Tybjerg Kirke, hvor mere end 50 børn og voksne mødte op for at hilse på hende. De kommende indsættelser finder sted på følgende søndage. 9. november kl i Aversi Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 9. november kl i Sandby Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 16. november kl i Vrangstrup Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset 7. december kl i Tyvelse Kirke efterfølgende kaffe og kage i våbenhuset Tag godt imod sognepræst Mette Paulin Blomgren og mød hende ved indsættelsesgudstjenesterne. Oplysning om tidspunkter for gudstjenester og arrangementer kan ses på nettet: Klik ind på - indtast sogn, eller kirke, hvorefter du efter et enter og endnu et klik vil kunne se de planlagte gudstjenester og arrangementer. 6

7 Suså Sognehøjskole Sogneaften onsdag den 19. november 2014 kl i Herlufmagle Præstegård GRUNDTVIG ONELINE - foredrag af Jørgen Carlsen Der findes næppe en enkeltperson, der i højere grad har præget dansk kultur en N.F.S. Grundtvig. Hans liv og virke har sat sig så mangfoldige spor, at det på det nærmeste er umuligt at overskue følgerne af hans virksomhed. Alle er enige om Grundtvigs store historiske betydning. Men er han mere end et historisk koryfæ, man tænker taknemmeligt tilbage på? Er der stadig en strømførende forbindelse mellem ham og danskerne i dag? Hvad betyder hans tanker og ideer for nutidsmennesket? Alle med interesse for Grundtvig og for alt det, han har betydet for vores folke- og kirkeliv i Danmark og stadig betyder, er velkomne. Jørgen Carlsen (billedet) er idehistoriker, forstander på Testrup Højskole siden 1986 samt medlem af Det Etiske Råd. Tidligere biskop, kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen holdt et levende og muntert foredrag i Tyvelse Præstegård den 7. oktober, hvor det kneb med at finde stole til de 70 fremmødte. Den tidligere biskop talte varmt om Grundtvigs salmer og deres tilblivelse. Der blev også sunget undervejs og fortalt anekdoter fra Erik Norman Svendsens tid som formand for salmebogskommissionen. Salmebogen er stadig den mest læste bog i Danmark og en guldgrube af menneskelige erfaringer om både glæde og sorg. Erik Norman Svendsen har i øvrigt udgivet bogen "Syng for livet", der er en guide til salmebogen. Han er en varm og inspirerende foredragsholder, som har meget på hjerte. Han vil med stor sikkerhed kunne fylde konfirmandstuen endnu engang, hvis han vil holde foredrag igen ved en senere lejlighed. Sangaften i Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus torsdag den 20. november kl Arrangeret af forsamlingshuset og menighedsrådene Kom og lad sangen få vinger. Aller er velkomne. Der serveres kaffe og brød. Entre 40 kr. 7

8 Månedens salme november: DDS 653: I falmende blade, du kølige vind. Synges ved gudstjenesterne d. 23/11 i Tybjerg kl og Vrangstrup kl I falmende blade, du kølige vind! Tør mer ej med eder jeg gækkes? Hvad rager det mig, hvem der blegner om kind, mens efterårsdagene stækkes? Går jeg ind, går jeg ud, står mit håb ej til Gud! O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Se storken og stæren og svalerne små, hvor de sig til rejsen berede, de er dog kun fugle, som ikke forstå med tro og med tillid at bede. Se til dem! se til Gud! Gør din bøn! gå dit skud!1 O min sjæl! sig, hvad klynker du over? De grånende skyer, det vildene hav, hvi gør de ej fuglene bange? Med kraftløse vinger i bundløse grav dér sank og dér synker jo mange. Uden knur, uden frygt, liden fugl flyver trygt. O min sjæl! sig, hvad klynker du over? De kender ej faren og tænker ej på, hvad times dem kan, vil du sige; de kender ej hamover skyerne grå, hvis arm og hvis ord kan ej svige. Havde ord de af hans? Så de glimt af hans glans? O min sjæl! Sig, hvad klynker du over? De kender ej faren og tænker ej på, hvad times dem kan, vil du sige; de kender ej ham over skyerne grå, hvis arm og hvis ord kan ej svige. Havde ord de af hans? Så de glimt af hans glans? O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Hvor er nu din tro, og hvor er nu dit håb, og hvor er dit syn for Guds finger? Og tænker du nu, han ej hører dit råb, og har nu hans engle ej vinger? River kød eller ånd dig vel ud af hans hånd! O min sjæl! sig, hvad klynker du over? Klynk over dig selv, over alt under sky, som end for dit eget du holder, bortkasted vel ofte, optog dog på ny, det sorgen og bangheden volder. Hold på ham, som er alt, hvad Guds ord ham har kaldt! O min sjæl! hold på Jesus, din frelser! Her i november mærker vi for alvor efteråret med dets kulde og vejrskift Det er tydeligt at det lakker mod vinter. Naturen taler sit tydelige sprog. Vi er kommet på den anden side af efterårsjævndøgn. Løvfald, mørke aftener, lyset der svinder, mørket der tiltager. Vi ved dog, at foråret kommer igen med lysere tider. Vi må i vores sind bevare troen og håbet om foråret, selvom det visner og dør omkring os. Det er vigtigt med tillid og kærlighed i sindet, så lyset kan blive i os og mørket ikke få overtaget, indtil foråret igen kan mærkes i naturen. I salmebogen er der flere salmer, der handler om kampen mod mismodet på trods af efterår og modgang. Flere af salmebogens salmer er her centrale. Jeg har i denne måned valgt Grundtvigs salme 'I falmende blade, du kølige vind'. Det er ikke én af Grundtvigs kendteste salmer, da den ikke har været med i tidligere salmebøger. Den blev dog optaget af salmebogskommissionen i den nuværende salmebog. Salmen indeholder stærke naturbilleder på efteråret, fugletrækket, løvfaldet, korte dage. Alligevel opfordres man til at undgå klynkeri og klage og sætte sin lid til Gud. I de første fire vers siges dette direkte i omkvædet: O min sjæl! Sig, hvad klynker du over?. 8

9 Fuglen er ubekymret trods uvidenhed om Gud, men mennesket har glemt sin tro. Hele salmens stemning er præget af melankoli og mørke. I vers to hører vi om fuglene, der gør sig klar til at rejse mod syd uden frygt. Efteråret med dets vilde naturbegivenheder, stormfuldt hav og mørke skyer synes ikke at bekymre himlens fugle. I hele salmen foregår der en indre dialog hos digteren. Han er i en anfægtelse, hvor han spørger sig selv om hvorfor han ikke kan finde troen. Salmens melodi er af Thomas Laub og den udtrykker fint melankolien og efterårsstemningen. Hør og lær melodien på Organist Flemming Mørk Pedersen. Efter familiegudstjenesten i Tybjerg Kirke den 12. oktober, med indsættelse af sognepræst Mette Paulin Blomgren, var der inviteret til spaghetti og kødsovs i Tybjerg Forsamlingshus. Her ses tre af de deltagende mætte og glade efter det velsmagende måltid. Der deltog omkring 30 i forsamlingshuset. Salmeværkstedet i Tyvelse Pastorat. I november er der åbent i salmeværkstedet den 13. november kl. 11 og den 27. november kl. 11. Husk, at værkstedet nu er flyttet til Tyvelse Præstegård. Alle med lyst til fællessang kan deltage. Organist Flemming Mørk Pedersen leder sangen. Hver måned vil have et bestemt tema. I november måned vil temaet være én af de tre store salmedigtere, nemlig Thomas Kingo. Vi skal høre om hans liv og salmedigtning og synge hans mange salmer. Det er tanken med salmesangsværkstedet at opmuntre og styrke kendskabet til salmer og sange. Man behøver ikke have en god eller stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at synge sammen med andre. Er du interesseret, så kik indenfor på værkstedet i Tyvelse Præstegård. Alle er velkomne. Spejdergudstjeneste i Tybjerg Kirke søndag den 23. november kl Det har i en meget lang årrække været en tradition, at spejderne fra Tybjerg og Herlufmagle møder op til denne gudstjeneste, som er sidste søndag i kirkeåret. Andre spejdere, børn og voksne er naturligvis også velkomne. 9

10 Alle Helgens dag med gudstjeneste i Vrangstrup Kirke søndag den 2. november kl Alle Helgen falder altid første søndag i november, som i 2014 er den 2. november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten i Vrangstrup Kirke er lagt an på, gennem bønner og salmer, at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Der er også plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Her i pastorater bliver navnene på dem, som i årets løb er døde, læst op og der bliver tændt lys for dem. Kirken er som altid åben for alle Juletræet tændes i Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus søndag den 30. november. Efter gudstjenesten kl i Sandby Kirke tændes lysene på juletræet i forsamlingshuset. Der vil i den forbindelse blive serveret gløgg og æbleskiver og sunget et par sange. Alle er velkomne Præstens hjørne: I den kommende måneds tid ser jeg med glæde frem til at indsætte min kollega sognepræst Mette Paulin Blomgren i Aversi- Sandby-Vrangstrup og Tyvelse kirke. I den forbindelse vil det være på sin plads kort at redegøre for præsteløftet, der er underskrevet af præsten ved ordinationen i Roskilde. I dette løfte har hun forpligtet sig til at forkynde Guds ord rent og purt således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor dansk evangelisk -lutherskefolkekirkes symbolske bøger. Ved selve indsættelsen i kirkerne oplæser jeg som provst biskoppens kollats. Kollats er betegnelsen for det brev, hvormed biskoppen overdrager sognepræst Mette Paulin det kirkelige præsteembede her i pastoratet. Folkekirken bygger som bekendt på den evangelisk-lutherske lære, som blev indført ved reformationen i Her har vi bl.a. tilsluttet os det såkaldte almindelige præstedømme. Hvilket betyder,at alle er præster. Den eneste forskel på en lægmand og en præst er tjenesten, siger Martin Luther i et skrift. Med venlig hilsen Vagn Birk Jensen Provst og sognepræst 10

11 KOM TIL SANGAFTEN I SANDBY FORSAMLINGSHUS Torsdag d. 20. november Kl De tre Musikanter spiller til. Alle er velkomne. Kom og vær med, vi har det så hyggeligt Med venlig hilsen Bestyrelsen Entre, kaffe og brød 40 kr. NYT FRA SKATTEKISTEN.. Da vi arbejder med læreplaner ud fra Næstved kommunes Arbejds- og strategigrundlag, har vi valgt, at det overordnede tema for året er Natur og naturfænomener. Vi har bl.a. haft projekt omkring smådyr på legeplads og i skov. Vi lavede et regnorme-bo, som vi har passet. Vi fandt og søgte viden omkring regnormen. De elsker blade og fugtig jord... og den røde tråd i temaet for næste projekt er hvem spiser regnormene? det gør nemlig fugle. Vi vil lære om og udforske de fugle, som vi ser på legepladsen. Vi skal også bygge et fint foderbræt. Børnene har været kreative med de naturmaterialer som er blevet fundet.. Her ses nogle søde ugler, der nu pynter fint på stuen. Foto: Skattekisten 11

12 Siden skolestart i august er der igangsat og afviklet mange fantastiske aktiviteter på skolen. I Klub og SFO er der tilbud om aktiviteter alle ugens dage fx båldage, skating og madlavning. I skoletiden er der e-lektioner (ekstra lektioner), hvor eleverne tilmelder sig forskellige aktiviteter, fx rollespil, musik og bevægelse, legepatrulje og Lego League. Derudover er der lektiecafe 3 dage om ugen samt tilbud om kor og billedkunst om eftermiddagen. Traditionen tro har indskolingen afholdt Smagens dag med emnet kartoflen. Eleverne blev inddelt i hold på tværs af klasserne Sigrid, Caroline, Kaya m.fl. snitter grøntsager ved Smagens Dag Nyt fra dagligdagen og alle hold besøgte 4 værksteder. På 1. værksted besøgte eleverne Parkgaarden, hvor de gravede kartofler op. (Se forsidefoto) Magnus og og Nanna gufler kartoffelherligheder. På værksted 2+3 lavede eleverne hhv. bagekartofler, kartoffelsuppe og kartoffelbrød og pommes frites, rösti og kartoffeldessert. På sidste værksted lærte eleverne om kartoflens historie og betydning. Afslutningsvis var der fællesspisning i skolegården, hvor der var smagsprøver på alle herlighederne Tirsdag d. 7. oktober havde Tybjerg privatskole besøg fra København, hvor 35 elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole kom til kortræf med vores 28 kor-elever. Målet med dagen var at skabe et univers med spændende korsang, musik og hyggeligt samvær, hvilket til fulde lykkedes. Om formiddagen øvede korene deres i alt 8 sange. Efter frokost var der koncert for alle elever og personaler, samt forældre og bedsteforældre på Tybjerg Privatskole. Om eftermiddagen var kor-eleverne i skoleskoven, hvor der blev lavet mad over bål til stor fornøjelse for alle. Det er fantastisk at opleve, hvordan korene fungerer sammen, og hvordan eleverne allerede knytter bånd mellem de 2 skoler, selvom det kun er anden gang de er sammen. Stor tak til Mette, Merete og Diana for denne fantastiske dag. Astrid, Mikaela, Victoria mfl. dybt koncentreret mens korene øver sig. Billeder fra koncerten (kortræf) 12

13 Skolemad Ordningen med skolemad er i gang igen. Denne gang er det Spisefrikvarteret.dk, et koncept under Holmegård hallens restaurant, der er leverandør. Der leveres mad alle ugens dage. Skolen har desværre taget afsked med Peter Sommer, som har været ansat fra skolens opstart. Vi ønsker Peter held og lykke med tømrerjobbet. Vi har haft tilgang af nye personaler; lærerne Christian og Heidi samt Joan, som er afdelingsleder i klub/sfo. Desuden har vi fået nye vikarer; Sigrid, Anne-Sofie og Aske. Yderligere har vi Carmen i løntilskudsjob i en længere periode. Vi ønsker alle velkommen. Kommende aktiviteter Personalet i Klub/Sfo afholder Halloweenfest for store og små fredag d. 31. Oktober Lørdag d. 8 november deltager elever og personale i Lego League Konkurrence Fredag d. 28 november er der klippe-klistre dag på skolen, hvor der pyntes op til julemåneden. Som de foregående år, deltager skolens kor i december måned med Lucia ved julearrangement i Tybjerg Kirke. (Se s. 19, red.) Nyt fra bestyrelsen Det er med stor glæde, at vi kan se, at udfordringerne omkring skolereformen løses på fineste vis på vores skole. Der er mange, der har reageret positivt, på de nye tiltag. De længere pauser, som har været efterlyst i de sidste to spørgeundersøgelser, er det heldigvis lykkedes at få ind i det nye skema. Nu har de mindste elever også en chance for både at spise OG få tid til at lege. De store kan hvile hjernen inden de næste lektioner. Vores skemaer og de lange pauser/e- lektioner har dog været et omdiskuteret emne. Det er vigtigt for mig at fortælle, at vi har en skole der stadig er ny. De næste mange år vil skolen være under udvikling. I kan sammenligne med skoler, der har eksisteret i mange år. De har alle deres faste traditioner på plads, men skal samtidig følge lovgivningen og ændre og udvikle på forholdene. Tybjerg Privatskole ER stadig ny. Vi skal både skabe traditioner, udvikle vores koncept yderligere og følge reformen. Det tager tid! Vi er som bestyrelse garanter for, at vores udbygning/udvidelse skal være på plads til sommer. Vi skal sikre, at rammerne er på plads, så vi kan videreudvikle vores niveaudeling, og vi samarbejder om, at ledelsen har de bedste vilkår at arbejde under. Vi arbejder på højtryk! Vores børn er vigtigst! De er hele omdrejningspunktet for alle tanker og planlægning. Hvordan pædagogikken udføres i praksis, hvordan byggeplanen udvikles, hvordan procedurerne er på skolen. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at vi i vores udviklingsarbejde, ikke går på kompromis med vores kerneværdier. Ordentlighed, relationer, alsidig undervisning, niveaudeling så alle kan lykkedes, og udeskole når det giver mening. Det ændrer vi ikke ved, men vi udvikler det. Tak til alle jer forældre, der konstruktivt spørger om ting, I undrer jer over, og jer som husker at rose, hvor det er vigtigt. Det varmer og giver energi til vores personale. Tak til vores ledelse og alle personaler, som allesammen yder en fantastisk indsats! Jeg kan, som formand for bestyrelsen, kun glæde mig over den ro og det spændende arbejde der udvikles på vores skole. Vi er heldige forældre! Med venlig hilsen Maria Thielke Hansen formand 13

14 Vi har modtaget: Nu er det ganske vist, at de kreative aftener igen afholdes i caféen på Tybjerghus. Deltagerne medbringer, hvad de gerne vil arbejde med, og alle er velkomne. Det er bare super hyggeligt, og vi mødes hver anden torsdag i lige uger fra kl 19:00 til 21:30. For hele sæsonen fra midt oktober til midt april, koster det 200 kr. samt et medlemsskabs af Tybjerghus, som kan fås for 25 kr. for resten af året og 100 kr. for Der er ikke mødepligt og vil man hellere betale pr gang, koster det 25 kr. Kom og vær med - vi snakker også og drikker kaffe /te. Venligst Lotte Dalsgaard Medlems-madaftener Selvom vi i cafégruppen forsøger at dække alle fredage ind med at der er madservering fra cafeens køkken, er det ikke altid, det kan lykkes. Hvis caféen udelukkende har åbent med servering af drikkevarer, kommer der kun ganske få gæster. Vi har derfor synes vi selv fundet på en rigtig god idé: Fredage hvor vi ikke selv har mulighed for at tilberede mad, fordi vi ikke har nogen kok til at gøre det, vil i stedet være medlems-madaftener, hvor temaet er, at man selv skal medbringe en ret svarende til det kvantum man selv kan spise. Retten sættes på en fælles buffet. Vi afprøvede konceptet d. 3 oktober og havde dér lavet aftenen med et særligt tema, nemlig HVIDLØG! Der kom mange spændende retter på bordet: Hokkaido-hvidløgschilisuppe, kyllingeret med hvidløg, thatzhiki, hvidløgsfarsbrød, tomatsalat og spændende brød med fyld af tomat/hvidløg o.m.a. Det var en rigtig hyggelig og uformel aften derfor mener vi det er værd at afprøve i en periode. Men der behøver ikke nødvendigvis være et tema hver gang, det skal være sådan at man i stedet for at spise hjemme, kan beslutte sig til at tage sin mad med i caféen og bidrage til det fælles bord og hygge sig i caféen i stedet for at sidde hjemme. Man behøver således heller ikke tilmelde sig. Drikkevarer skal naturligvis stadig købes i caféen. Hold derfor øje med hjemmesidens kalender, opslag ved café og butik og hvis ikke du er med på maillisten, så skriv til os på tybjerghus.dk, så du får af vide hvornår der er medlemsmadsaften. Er du ikke medlem i forvejen, kan du melde dig ind på selve aftenen. Foreningen Tybjerghus. Venlig hilsen Cafégruppen i Tybjerghus 14

15 Så inviteres atter til V I S E A F T EN MANDAG D. 17. NOVEMBER KL. 19:30 I TYBJERGHUS CAFÉ Erik Christensen, Sandby, spiller som sædvanligt for, og nu medbringer han Højskolesangbøger, så der kan vælges imellem de mange kendte sange og viser. Kaffe/te og hjemmebagt kage kan købes for kr. 25,00. Øl, vand og vin til de sædvanlige lave priser. GRATIS ADGANG ALLE ER VELKOMNE! På foreningens vegne Jørn Haaber Christiansen, formand KOM OG SYNG MED TIL DET NYSTEMTE KLAVER! Landbotikken Morgenbrød kan forudbes lles i bu kkens åbnings der ÅBNINGSTIDER Lørdag: Søndag og helligdage: Onsdag:

16 Nyt fra Tybjergspejderne Den sidste søndag i september deltog vi i Sct. Georgs løbet, der igen i år blev afholdt i Rådmandshaven i Næstved. Vi stillede op med 3 hold, et B-hold for spejderne, der går i 2., 3. eller 4. klasse samt 2 A-hold, der er for spejderne, der går i 1. klasse eller er yngre. Temaet for Sct. Georgs løbet var bygget op omkring Emil fra Lønneberg, så spejderne skulle bl.a. gå på stylter, lime en krukke sammen, lave en figur og flere andre ting. Løbet gik godt, vores spejdere var rigtigt dygtige til at løse opgaverne og til at holde sammen, så vi fik et fantastisk resultat ud af dagen. Vores B-hold blev nr. 3 med 188 point. Vores 2 A-hold blev nr. 1 og nr. 2 og så var det vores blå hold, der vandt Turn-out, hvilket betyder at de var bedst til at arbejde sammen og opføre sig pænest på og mellem posterne, så det var en stolt bæverleder, der modtog skjoldet, som nu hænger og pynter i vores hytte. Det er i øvrigt 2. år i træk, at vi vinder skjoldet. Her er blåt hold i gang med at hejse Ida op i flagstangen GODT GÅET, BÆVERE! Søndag den 23. november afholder vi SKOVMANDS- ØKSEN. Vi starter kl ved Tybjerg Kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten, hvorefter spejderne har løb (med opgaver) tilbage til spejderhytten. Kl vil vi gerne se forældre og søskende til gløgg og æbleskiver. Her uddeles der årsstjerner m.m. Spejderne får nærmere information på møderne. EFTERÅRETS PROGRAM: Bævere: Ledere: Inge og Katja Ulve: Mikael og Jonn Junior: Ledere: Helge og Stine nov: weekendtur Roverklan: Leder: Helge HUSK HUSK HUSK 23. nov: Skovmandsøksen Tybjergspejderne: Adresse: Bjergbakken Herlufmagle Mødeaftener: Bæver og ulve: Onsdag kl. 17:30 19:00 Rover: TYT Hver anden tirsdag (lige uger) Kl. 19:00 21:00 16

17 IRSK AFTEN! Lørdag d. 8. november kl i Tybjerghus Café Kom til endnu en rigtig hyggelig Irsk inspireret aften, hvor caféen byder på: Irsk mad, irsk øl, irsk kaffe og ikke mindst IRSK INSPIRERET MUSIK LEVERET AF BJERRE, BJERRE OG BJERRE - som sædvanligt krydret med øvrige numre fra deres store repertoire. Menuer består af: Irsk kalvefilet m/whiskysauce, bagt kartoffel og grøntsager samt dessert: Pærer belle Helene. Mad og musik kr. 185,00. Børn halv pris. Tilmelding enten eller ring/sms Henry tlf senest fredag d. 7. november kl. 18:00 Venlig hilsen Foreningen Tybjerghus Smedebakken 32b, Tybjerglillebakker, 4160 Herlufmagle 17

18 Normanns graner! Også fæld-selv-salg af træerne Weekend-åbent: fra 29. nov. til 21. dec. kl Hverdagsåbent: fra dec. kl Gratis glögg og æbleskiver ved køb af juletræ Hjelmsølillevej 13, 4160 Herlufmagle René tlf.: www. renesjueltraer.dk Det lune sving Bill Gates talte med direktøren for en af de større bilfabrikker.? - Det er nu en skam, at udviklingen inden for biler ikke går lige så stærkt, som den gør inden for operativsystemer. - Det ved jeg snart ikke. Jeg tror nu, vores kunder er glade nok for, at bilen ikke stiller spørgsmål som: Du har forsøgt at bremse. Er du helt sikker på, at du vil bremse nu? 18

19 Tybjerg Forsamlingshus, Tybjerg Kirke og Suså Husholdningsforening inviterer l JULETRÆSFEST Tybjerg Forsamlingshus TORSDAG D. 11. DECEMBER Program: Kl : Kl : Kl : Spisning - Italiensk Lasagne Julegudstjeneste i Tybjerg Kirke v. Vagn Birk Jensen Juletræsfest med julemand i Forsamlingshuset m. kaffe og kage Entré: Voksne: 80 kr. Børn: 30 kr. (inkl. slikpose) Kommer man kun til juletræsfesten er entré 30 kr. Tilmelding på eller på tlf Tilmelding senest den

20 FREDAGSPROGRAM I CAFÉEN D. 31. OKTOBER KL. 18:30 MAD MED MUSIK! Kom til en særdeles anderledes fredag aften i Caféen.. Vores huspianist, Erik, spiller gaffelmusik, men vi gufler og der bliver uden tvivl også lejlighed til en sang eller to undervejs. Menuen består af ROASTBEEF M/SAUCE BEARNAICE, HASSELBACHKARTOFLER, GLACEREDE PERLØG SAMT EN FRISK SALAT. Desserten er en udsøgt drøm: SVEND ÅGES EVENTYRLIGE ÆBLEKAGE. Pris KUN kr. 85,00 børn under 12 år det halve. Tilmelding senest torsdag d. 30. oktober kl. 12 til Lone tlf mail Denne aften er arrangeret i samarbejde med Tybjerghus og Visevennerne fra Landsbyforeningen Multi Service Fra Hus til Have - Alt kan vi lave Tømrer- og Anlægsarbejde udføres Mobildiskotek/Musik til fest Ring og hør nærmere / Martin Sloth 20

21 Landsbyforeningen og Lokalrådet inviterer til møde om: Alle Foreningers Dag 2015 Som det blev besluttet i foråret rykker Alle Foreningers Dag i Tybjerg, så vi fremover tilstræber at holde arrangementet i foråret, hvilket betyder, at vi springer 2014 over og holder Alle Foreningers Dag næste gang søndag d. 10. maj Vi håber på et alsidigt arrangement, hvor vi viderefører det bedste fra de tidligere år og gerne skulle kunne supplere med nye, interessante aktiviteter vi har allerede tilsagn fra et par nye bidragydere. Derfor går planlægningen allerede i gang nu: Indledende møde i Cafeen, Tybjerghus, onsdag d. 19. november kl Vores kontaktpersoner i foreninger skulle gerne være indkaldt direkte per mail; men skulle du sidde inde med nogle gode ideer, eller er indkaldelsen druknet i mailbakken, så kontakt Jørn (Landsbyforeningen) eller Peter (Lokalrådet), kontaktoplysningerne står forrest i Bladet, og meld dig til mødet eller videregiv din gode idé! Tømrermester Søren Dahl Jensen Klintemarksvej 2 Tybjerg 4160 Herlufmagle Tlf Kontakt os med dine ønsker og få et uforpligtende tilbud 21

22 Aktivitet tidligt søndag morgen i Torbens og Kirsten køkken. Elsa tæller op, mens Helen monterer platter Menighedsrådenes årlige udflugt var i år søndag den 28. september, hvor næsten alle rødderne med ægtefæller samt andre med relation til pastoratet med ægtefæller efterkom indbydelsen. Vi mødtes kl. 08:30 foran Benløse Kro, hvor bussen blev fyldt næsten op, og i det flotte efterårsvejr kørtes gennem landskaberne nordvest over med Nykøbing Sjælland som første destination. Dog først en morgenkaffepause ved diget op mod Lammefjorden. Her nød vi Torbens hjemmebagte rundstykker til den gode kaffe. Enkelte forcerede diget og skuede ud over fjorden. I Nykøbing Sj, hvor vi skulle overvære søndagsgudtjenesten, følte te Vagn sig rigtig på hjemmebane, idet han har boet og arbejdet dér som bankmand, inden han læste til præst, så der blev hilst på mange gamle bekendte. Den stedlige præst, Caroline Kollenberg Thisted, holdt en for os lidt anderledes gudstjeneste med en prædiken, så man spontant var på nippet til bifald med stående ovationer! Efter gudstjenesten fik vi en rundvisning i den smukke gamle kirke, som dateres tilbage til 1200-tallet og med rester fra cistercienserordenens byggeskik. Blandt andet de tre vinduer i koret, med ordenens symboler. Næste program var frokost i Rørvig, hvor Vagns familie har sommerhus, dvs. Vagns mor drev i sin tid Vagn og Torben kører maden ind. pensionat dér, og nu bruges bygningerne af familien til lange ophold i ferier og weekends. De fleste af os blev dog sat af ved Rørvig Havn, og gik så en aldeles dejlig tur langs Isefjorden, inden vi nåede frem til et fantastisk sommerhus i første parket ud mod vandet. Mens vi nød denne lille vandretur, havde køkkenholdet i mellemtiden fragtet Torbens lækre platter samt drikkevarer og kaffen frem til huset, hvor bordet ved fælles hjælp hurtigt blev dækket Det blev også til en omvisning i det store hus, som kunne fortælle meget om sin fortid som pensionat. 22

23 Godt mætte og tilfredse fragtede bussen os videre til Malergården, Swanefamilens atelier og residens i Plejerup ved Grevinge. Her kom en guide og fortalte om historien bag det hele, og at Gerda Swane kort før sin død i 2004 overdrog det alt sammen som en testamentarisk gave til Odsherred Kunstmuseum. Det hele drives primært af frivillig arbejdskraft, og der er nok at tage fat på! Det var meget spændende både at se de mange Information under det store valnøddetræ inden omvisning på Malergården skønne malerier, opleve det store atelier og bagefter gå rundt i den store park med mange æbletræer og ikke mindst beundre udsigten og lyset over vandet. Under bordet gemmer sig sjove klatmalerier. Dette vidste guiden ikke! Heldigvis havde vi det gode vejr med os hele dagen, men inden denne sluttede og vi drog hjemover, var der tid til en lille rundvisning omkring Benløse Kirke. Her blev der en livlig diskussion om forskellen på præst og pastor! Det blev aftensmadstid, og vi blev fragtet tilbage til Benløse Kro, hvor der blev serveret en 300 grams veltillavet hakkebøf til hver! Dessert fik vi også: lækker fløderand med masser af frisk frugt til. Astrid synger for Gitte. I baggrunden til højre skimtes Jette og Knud. Under middagen kom det frem, at Gitte fra Aversi Kirke netop dén dag fyldte 40 år. Så kom der flag på bordet, og Astrid sang solo (!) en grønlandsk fødselsdagssang for Gitte. Men ikke nok med det! Det blev også røbet, at korsanger Knud og fru Jette også netop denne fejrede deres 40-års bryllupsdag, og endnu et flag måtte frem og stilles foran dem. Dette havde Astrid ikke lige forberedt sig på, så desværre fik de ikke en grønlandsk sang i dén anledning. Efter næsten 12 timer på farten var det tid til opbrud. Alle var meget glade og taknemmelige for den gode dag fyldt med så forskelligartede oplevelser. Nu bliver det spændende, hvad Vagn finder på til næste år. Fotos: Kirsten Larsen, brochurer fra Nykøbing Sj. Kirke samt Malergården. Tekst: Agt SOGNEBLADET takker hjerteligt for den dejlige dag blandt alle de glade deltagere. Se også et dejligt foto side

24 En næsten ny lille sal Nu da efteråret er begyndt at gøre sit indtog i vores lille landsby, findes der et sted, hvor der stadig er lys og glæde, og det er i vores dejlige Tybjerg Forsamlingshus. I de sene sommermåneder, har der været frivillige kræfter, der har gjort deres til, at forsamlingshusets lille sal er blevet lys og venlig at komme ind i. Den lille sal er blevet malet og der er hængt nogle flotte malerier op, som er malet af Solveig Arnensstrøm, og jeg skulle hilse at sige, de er til salg. Gulvene i både den store sal og lille sal er blevet slebet og lakeret igen, det er også bare blevet så flot og er også med til at lysne op i forsamlingshuset. Væggene i køkkenet er også blevet malet, så det går langsomt men sikkert fremad, med at få gjort lidt ved vores forsamlingshus. Venlig hilsen Mitzi Jensen Formand Tybjerg Forsamlingshus ************************************************************************************* SOGNEBLADET har været inde og beskuet herlighederne. Det er, som om,den lille sal er blevet næsten dobbelt så stor og ikke mindst meget mere indbydende at træde ind i. Stort tillykke med renoveringen og alt held fremover ønskes. Nu opfordres alle hermed til at sponsorere til de nye stole, som vil sætte prikken over i et for et fuldendt forsamlingshus. Kontakt Mitzi for sponsorat telefonnummer og mail-adresse på side 2 i nærværende blad. 24

25 MRSA 398 Skal vi være bekymret? Der er mange fakta og input fra medierne omkring MRSA 398, derfor har vi arrangeret et aftenmøde med: Tinna Ravnholt Urth Rådgivningstjenesten for MRSA i husdyr Hygiejnesygeplejerske, MPH Mikrobiologi & Infektionskontrol Sektor for Diagnostik & Infektionskontrol Mødet bliver tirsdag den 18. november kl , på Tybjerggård, Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle Mødet er gratis for alle, der er interesseret i at høre mere om dette, og hvad det er, vi skal forholde os til. Tilmelding senest 14 november på tlf eller på mail Med venlig hilsen Susanne & Bent Jeppesen Udsigt fra Malergården

26 Er du en hund efter at læse de bedste nyheder fra lokalområdet? Så læs SOGNEBLADET Eller skriv selv! Sognebladet læses også udenfor lige omdelingsområdet og har fået stor anerkendelse. Annoncer også gerne i Kontakt eller ring TBC Byg & Anlæg Udførelse af tømrer- og snedkerarbejde - tag - udskiftning af vinduer og døre - renovering - til- og ombygning salg og montering af vinduer og døre til fordelagtig pris. Ring og få et uforpligtende tilbud Tlf Smedebakken 22 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle T B C 26

27 TipTopByg Godt dansk håndværk efter kundens ønske til fast lav timeløn eller fast pris. Alt tømrer/snedkerarbejde udføres til fuld tilfredshed Udlejning af minigraver med fører, er også muligt til pris 1500,- + moms pr. dag. TipTopByg Tømrer- & Snedkerfirma v/ronni Jensen Tybjerg Bygade 14G 4160 Herlufmagle Ring for gratis og uforpligtende tilbud. Tlf DUPONT S AUTOGENBRUG Jeppevej 1- Spragelselille Herlufmagle Tlf Fax OBS! Nye åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Lørdag 9-12 Altid mange brugte dele på lager Autoriseret miljøbehandling af biler. Virksomheden er ISO certificeret. 27

28 Kender du det Du er inviteret til fødselsdag, hvor hovedpersonen absolut ikke går hjem fra skole, ej heller venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Benny Andersen har på fornurlig vis kreeret en ny fødselsdagssang specielt for dem over skolealderen, og for at få den udbredt mest muligt, gengives den hermed til fri afbenyttelse. Den kan også googles og downloades. Blot søg på Fødselsdagssang. God fornøjelse ved næste fødselsdagsfest. Se, hvilken fødselar vi her iblandt os har. Dagen skal fejres med sang, vi er jo godt i gang. Årene går nej, de spæner af sted, og vi andre følger med. Tænk under hvilke kår mange må fejre år. Langt væk fra dem de har kær. Godt vi har dig så nær. Det må vi fejre med endnu en tår, og vi ses til næste år! Ih, hvor vi har det godt flaget, det vajer flot. Nu må vi skåle i flok vi er jo mange nok Skål for det festlige midtpunkt, vi har: vores kære fødselar! Tekst: Benny Andersen/Elisabeth Ehmer Mel. Benny Andersen Et lille hjertesuk fra redaktionen: Det vil hjælpe usigeligt på produktionen af Sognebladet, dersom alle, som indsender materiale til bladet, husker og overholder deadline. Der kan selvfølgelig være f.eks. referat af et møde, som først finder sted på deadlinedagen, men hvis I lige giver et signal herom, kan der findes en løsning. Der jo skal være plads til alle. Og deadline er altid d. 15. i måneden før udgivelsen. Se side 3. På forhånd varmt tak Annegrete 28

29 MARKEDSPLADSEN Her kan I slå til!! Markedspladsen er en køb/ salg/bytte-rubrik for private. Her kan I indrykke en lille annonce, dersom I søger noget, I vil af med, eller bytte med, ja næsten hvad som helst. Det skal understreges, at formidlingen ikke gælder levende dyr og ej heller trælse svigermødre. Førstnævnte af hensyn til loven om køb/salg af dyr, sidstnævnte har vist noget med Menneskerettighedskommisionen at gøre. Ellers er der frit slag. Og det er ganske gratis!! Ring eller skriv til redaktionen. Jens Christensen Tybjerglille Bakker Tlf SÆLGES Elektrisk håndklæde/viskestykketørrer. Mål: H 55 cm B 60 cm. 4 bøjler, Har aldrig været i brug, og derfor nedtaget fra væg e er 14 dage! Diverse beslag medfølger. Nypris kr. 199,00 - nu blot kr. 75,00. Henv. tlf Reparationer - Forsikringsskader - Prøvestation - Test også af nye biler - Trailere Variant - Plæneklippere - Rustskader - Bilsalg - Dækskift - Re else: I septemberudgaven af Sognebladet kom der ved ombrydningen en fejl ind mht. SUSÅ HUSHOLDNINGSFORENINGS KONTONUMMER. Det korrekte nummer er: Redaktøren beklager meget. 29

30 Tradi onen tro tænder vi JULETRÆET! D. 1. SØNDAG I ADVENT (30. november) KL VED TYBJERGHUS KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG JULETRÆSTÆNDNING OG KOM I JULESTEMNING. Seancen foregår kl Programmet er: Juletræet tændes kl vi synger en lille julesang here er er caféen åben med Æbleskiver og gløgg Med venlig hilsen Foreningen Tybjerghus 30

31 Salon Sieben Birkevang Med venlig hilsen Mai Bri Sieben Hansen Birkevænget 55, 4160 Herlufmagle salonsieben.dk Personlig behandling af netop dit hår såvel herre som dame og børneklip mv. Også specielle ønsker opfyldes, når det gælder frisuren. Tidsbes lling på Vil du gerne have styr på økonomien og en sund forretning? Så har du måske brug for en revisor med speciale i sådanne forhold. Det er blandt andet spørgsmål om Etablering og start af virksomhed Bogføring og omkostningsstyring Regnskab og revision Skatterådgivning Så kontakt Ivan Kjeldsen Statsautoriseret Revisor Slagelsevej 25A 4700 Næstved Tlf Fax for at høre, hvad vi kan gøre for dig OBS: Ny adresse og Mailadresse. J DAG! Sneen falder i Tybjerghus Café fredag d. 7. november kl Caféen holder naturligvis J dag fredag d. 7. november hvor sneøllen bliver "frigivet". Vi åbner kl , og sneøllen bliver "frigivet" kl

32 OPSLAGSTAVLEN Caféen er åben alle fredage kl. 17?. Se opslag for dagens ret og evt. arrangementer. Tilmeld dig maillisten og få direkte besked om tilbud. Plus se opslag i butik/café. Besøg også Vi er også på if Face Book. OKTOBER Fre. 31. Mad med Musik. Caféen. Se s. 21 Kl. 18:30 NOVEMBER Ons. 5. Suså Husholdn.foren. Besøg i Genbrugsbu kken, Storegade i Glumsø Kl. 19:00 Fre. 7. J DAG i Caféen. Se s. 31 Kl. 17:00 Lør. 8. Irsk A en. Caféen. Se s. 17 Kl. 18:00 Man 10.Suså Egnshist.foren. Foredrag v/ Frede Hvam. Glumsø Kro Kl. 19:30 Man.17. Visea en. Caféen. Se s. 15 Kl. 19:30 Tirs. 18. Infomøde vedr. MRSA 398 Tybjerggård. Se s. 25 Kl. 19:00 Ons.19. Suså Sognehøjskole. Grundtvig Online Herlufmagle Præstegård. Se s. 7 Kl. 19:30 Ons.19. Fællesmøde vedr. Alle foreningers Dag Tybjerghus Café Se s. 21 Kl. 19:30 Tor. 20 Sanga en Sandby Forsamlingshus S. 11 Kl. 19:30 Fre. 21. Gule ærter. Caféen. Kl. 18:00 Søn.30. Juletræstænding. Tybjerghus. Se s. 30 Kl. 16:00 Søn.30. Suså Hushold.foren. Julemarked i Andel Landsbyen Nyvang Kl. 11:00 DECEMBER Tor. 11. Juletræsfest. Tybjerghus Forsamlingshus Se s. 19 Kl. 17:00 Søn. 7. Julemarked. Herluflille Mølle Kl Tor. 11. Juletræsfest. Tybjerg Fors.hus. Se s. 19 Kl. 17:00 Fre. 12. Julefrokost. Caféen se næste nummer Lørd/sønd Julemarked Herluflille Mølle Kl Lørd/sønd Julemarked Herluflille Mølle Kl For nærmere info vedr. arrangementerne henvises l side 2, hvor man kan finde de respek ve foreninger. Der tages forbehold for trykfejl og evt. ændringer i arrangementerne! Redaktionen modtager gerne nye opslag vedr. arrangementer, som kan have interesse for alle i lokalområdet. 32

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG OKTOBER Nr. 8 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP Camma,NanogCathrinekommedfrugtoggrønt lauk onenvedhøstgudstjenesteniaversikirke FORENINGER & KONTAKTPERSONER

Læs mere

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG MAJ 2015 NR. 4 Velkommen til ALLE FORENINGERS DAG I TYBJERG SØNDAG D. 10.MAJ Suså Egnshistoriske Forening Hjulmandens Aloe Vera

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang

Korintherbrevet 77. Miljøministeren til indvielse. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. November 2012 19. årgang Korintherbrevet 77 November 2012 19. årgang Miljøministeren til indvielse Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere Så nåede vi til juleudgaven! Og med den mit 1 års ju bilæum som redaktør af Korintherbrevet.

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe

STJÆR AVIS. med Storring, Høver og Søballe STJÆR AVIS med Storring, Høver og Søballe Nr. 36 9. årgang Februar, marts, april og halvdelen af maj 2011 Den skønneste natur er lige uden for døren - nyd den! Læs mere om ture i området på side 16-17og

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere