Oktober Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011 19. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin"

Transkript

1 4 Oktober Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

2 Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FAGOMRÅDERNE Smerte... 4 FYA... 5 SELSKABERNE DASAIMs generalforsamling 2011 Generalforsamling, dagsorden... 9 Formandsberetning... 9 Beretning fra udvalg mv...15 Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv DASAIMs årsmøde 2011 Posterpræsentationer Tilmeldingsblanket Program (medsendt som indstik) DASAIMs forskningsinitiativ abstracts sats SATS-København rekrutterer fortsat..kommende anæstesiologer LEGATER KURSER, SYMPOSIER, MØDER og KONGRESSER DASAIMS OFFICIELLE MAILADRESSER DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Ole Nørregaard Århus Universitetshospital, 8200 Århus N. Tlf / NÆSTFORMAND Karen Skjelsager Næstved Sygehus, 4700 Næstved Tlf BESTYRELSESSEKRETÆR Læge Øivind Jans, Rigshospitalet, Sektion for Kir. Patofysiologi 4074, Kbh Ø KASSERER Overlæge Annette Ulrich Rigshospitalet, Thoraxan. klinik, HJE 4141, Kbh Ø - Tlf ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Mette Hyllested (Anæstesi) Overlæge Torsten Lauritsen (Børneanæstesi) Overlæge Lone Poulsen (Intensiv) Overlæge Luana Leonora Jensen (Kronisk smerte) Overlæge Karsten Bülow (Neuroanæstesi) Overlæge Eva Weitling (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Kim Garde (Præhospital og akutmed. udv.) Overlæge Lisbeth Bredahl (Thoraxanæstesi) Overlæge Karen Skjelsager (Uddannelse) Læge Lars B. Holst (FYA) REDAKTØR Professor Jørgen B. Dahl Rigshospitalet, Anæstesiklinikkerne, afsnit 4231, Kbh Ø Tlf ORGANISATIONSKOMITÈ ÅRSMØDE Overlæge Lars S. Rasmussen (Koordinator) Overlæge Steen Møiniche (Videnskab) SEKRETARIAT Tina Calundann Rigshospitalet, AN-OP, HOC 4231, Kbh Ø Tlf Fax AD HOC-REDAKTION 2011: Overlæge Kirsten Møller Overlæge Mette Hyllested Ledende overlæge Kristian Antonsen Klinisk asst.: Martin Kryspin Sørensen FORSIDE: Opsætning: Tina Calundann TRYK: ISSN OPLAG: 1400 stk. 2 DASINFO Oktober 2011

3 Leder Redaktør Jørgen B. Dahl Programmet for DASAIMs årsmøde 2011 overgår endnu en gang sig selv! Lars, Steen og Tina har sammen med udvalgene sammensat et alsidigt program, der afspejler alle aspekter af specialet fagområderne, uddannelse, forskning, ledelse. Det tegner mere end godt! I år har organisationskomitéen modtaget ikke mindre end 66 abstracts, hvoraf 46 er tilmeldt foredragskonkurrencen. Dette er en næsten ufattelig rekord. Mangfoldigheden blandt de indsendte abstracts er stor, og kvaliteten generelt høj. Bedømmelsenskomitéen består som bekendt af fagets seks professorer, og disse har haft en meget vanskelig opgave. Som bekendt udtages blot 6 abstracts til selve fordragskonkurrencen, og mange af de abstracts der ikke kom med er af overordentlig høj kvalitet. Ydermere har antallet af indsendte abstracts oversteget kapaciteten for postersessionerne, således at et antal postere i år ikke vil blive præsenteret ved de ordinære postersessioner. Dette vil uden tvivl give organisationskomitéen anledning til fremadrettede overvejelser. Det aktuelle nummer af DASINFO bliver samtidig den nuværende redaktørs sidste. En række andre opgaver presser sig på, og det er blevet nødvendigt at prioritere. Det har været en stor fornøjelse at bestride dette job, og jeg vil gerne takke alle der har bidraget med artikler, kommentarer og indlæg. Ad hoc redaktionsgrupperne i 2010 og 2011 takkes for deres store indsats. Sidst, men ikke mindst en stor tak til Tina Calundann, der har gjort alt for at samle trådene og få det hele til at hænge sammen. Godt årsmøde! DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 1, januar Deadline 2. december 2011 DASINFO nr. 2, april Deadline 2. marts 2012 DASINFO nr. 3, juli Deadline 25. maj 2012 DASINFO nr. 4, oktober Deadline 23. august 2012 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Professor Jørgen B. Dahl, Rigshospitalet, afsnit 4231 Tlf / Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag. d. 10. november 2011, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 10. november 2011, kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København. Dagsorden ifølge vedtægter. Oktober 2011 DASINFO 3

4 FAGOMRÅDERNE - Smerte Dansk Smerteforum - også for anæstesiologer! Overlæge, ph.d. Lone Nikolajsen (formand). Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Smerteforum (DSF) blev stiftet i 1994 og har siden arbejdet for at fremme kendskabet til smerter, smertebehandling og smerteforskning i Danmark. Selskabet er tværfagligt og har medlemmer fra flere forskellige faggrupper, både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og farmaceuter m.fl. Medlemmerne er overvejende klinikere, men i løbet af de senere år er der kommet større tilslutning fra forskere og ph.d.- studerende. Dansk Smerteforum afholder to videnskabelige møder årligt. Årsmødet (af to til tre dages varighed) afholdes oftest i marts, og efterårsmødet afholdes den første lørdag i november. Efterårsmødet 2011 har akutte smerter som overordnet tema og afholdes den 5. november i Odense. Programmet kan ses på DSF s hjemmeside. Årsmødet 2012 afholdes i samarbejde med SASP (the Scandinavian Association for the Study of Pain) og foregår den april i Århus. Emnerne vil bl.a. være eksperimentel smerteforskning, neuropatiske smerter, postoperative smerter, hovedpine og kroniske non-maligne smerter. Internationalt samarbejder DSF med SASP, EFIC (the European Federation of IASP-chapters) og IASP (the International Association for the Study of Pain). Danmark overtager EU-formandskabet primo 2012, og i den forbindelse vil DSF i samarbejde med EFIC forsøge at arrangere et internationalt symposium med fokus på smerter. DSF er en non-profit organisation. Priser for medlemskab og for at deltage i møderne er favorable; aktuelt er medlemskontingentet 250,- kr. årligt. Takket være sponsorstøtte kan DSF uddele posterpriser, legater til kongresdeltagelse m.m. I år er der fx uddelt 6 legater med henblik på deltagelse i EFIC s smertekongres den september i Hamburg. Yderligere oplysninger om DSF kan ses på hjemmesiden eller ved henvendelse til formanden. 4 DASINFO Oktober 2011

5 FYA Foreningen af Yngre Anæstesiologer - 25 år efter På vegne af FYA s bestyrelse. Øivind Jans, formand»i år er det 25 år siden at FYA blev stiftet. Den stiftende generalforsamling fandt sted 25. maj 1986, og foreningens formal var ifølge vedtægterne, at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. Formålet er fortsat det samme, men et jubilæum giver anledning til at reflektere lidt over hvad FYA er for en størrelse her 25 år efter stiftelsen. Kort sagt, hvad har vi i FYA beskæftiget os med her i jubilæumsåret. Den lægelige videreuddannelse FYA arbejder kontinuerligt for at sikre kvaliteten af videreuddannelsen, både på introduktions- og hoveuddannelsesniveau i alle 3 uddannelsesregioner. FYA er repræsenteret i DASAIM s bestyrelse, i DASAIM s Uddannelsesudvalg (DUU) og i de 3 Regioners respektive Specialespecifikke Uddannelsesråd. FYA er ligeledes repræsenteret i målbeskrivelsesgruppen under DUU med 2 medlemmer af bestyrelsen og 2 - til opgaven indkaldte - yngre læger. Her arbejdes der med at opdatere alle aspekter af målbeskrivelsen for hoveduddannelsen, således at den fremstår relevant og opdateret. Til alle udvalgsmøderne deltager FYA s repræsentanter på lige fod med de øvrige af udvalgets medlemmer og har dermed en aktiv og afgørende stemme dér, hvor rammerne for yngre kollegers uddannelse formes. Det forgangne år har været præget af store udfordringer for planlægningen af det gode uddannelsesforløb. Dels pga. de vedvarende besparelser på hospitalsområdet og dels pga. de mange sammen- og omlægninger af afdelinger; dertil kommer nedlæggelse af akutberedskaber på en del sygehuse. Som eksempel på konsekvenserne af dette kan nævnes at anæstesiafdelingerne på Gentofte og Glostrup ikke længere modtager læger i hoveduddannelse samt at Nykøbing-Falster er blevet en del af uddannelsen. FYA sætter løbende fokus på uddannelseskvaliteten rundt omkring på landets anæstesiafdelinger, blandt andet ved afholdelse af landsdækkende uddannelsesenquetter samt aktiv deltagelse i inspektorordningen. Vi har i vores speciale det luksusproblem at have mange dygtige og velkvalificerede ansøgere til hoveduddannelsen i anæstesiologi - mange flere, end der er stillinger til. Det er glædeligt med den store søgning til specialet, men desto vigtigere er det at sikre en fair og transparent udvælgelse af de mange ansøgere. FYA arbejder løbende for dette og er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg. FYA Kurser og foredrag At tilbyde FYA s medlemmer fagligt relevante kurser og foredrag har lige fra begyndelsen været en af forenin- Oktober 2011 DASINFO 5

6 6 DASINFO Oktober 2011 Få en gratis simulations-cd

7 FYA gens hovedaktiviteter. FYA s nuværende bestyrelse arbejder kontinuerligt med dette og i år har vi i hhv. Aarhus og København afholdt 2 aftenkurser i børneanæstesi med fokus på børn over 2 år. I januar tilrettelagde vi sammen med Yngre Neurologer og Neurokirurger (YNN) et aftenmøde om den neurotraumatiserede patient. Netop et sådant samarbejde er en konsekvens af endnu én af FYA s målsætninger - nemlig at styrke det tværfaglige samarbejde med relevante specialer. Vores naturlige samarbejdspartnere er i den sammenhæng andre specialers sandkasseforeninger. YNN og FYA har således planer om at afholde endnu et tværfagligt møde sidst på året omhandlende den komatøse intensive patient. I forbindelse med FYAs generalforsamling i september afholdes kurset Kritisk blødning - kirurgiske, hæmodynamiske og hæmostatiske overvejelser og den november afholder anæstesiologisk afdeling på OUH, i samarbejde med FYA, et 2-dages kursus i anæstesiologisk ultralyd. På det kommende årsmøde er FYA også repræsenteret. Her kan man under titlen FYA - Goes Higher høre om udfordrende arbejdsmuligheder i London via 2 yngre kollegers erfaringer fra London s Air Ambulance og Londons "børne-henteordning - CATS. Relevante kursusemner er der mange af - derfor opfordrer FYA s bestyrelse vores medlemmer til at hele tiden at komme med input til hvad der er behov for aktuelt. Jeg vil slutte dette indlæg med at rette en meget stor tak til alle FYA s samarbejdspartnere samt alle de mange kolleger der talrige gange velvilligt stiller op som foredragsholdere og undervisere til stor gavn for FYA s medlemmer. Det er mit håb, at FYA, også i de næste 25 år, kan være med til at sikre et godt uddannelsesmiljø på landets anæstesiafdelinger samt bidrage til faglig udvikling blandt alle yngre anæstesiologer. Dagbog fra en introduktionslæge - del 3 2 mdr. tilbage af min introduktionsstilling. Jeg har skrevet det før, men tiden er godt nok gået stærkt. De fleste kompetencekort er i hus. En lille status over introforløbet må være på sin plads. Mit intensivophold var meget lærerigt og spændende. Intensivmedicin er en spændende gren af anæstesispecialet. Det er med til at give anæstesien endnu mere bredde og variation. I hvert fald for mig. Det gav nogle nye redskaber som jeg bruger dagligt, nu jeg er tilbage på OP-stuerne og opvågningen. Introkurserne har været lærerige, og vi havde et godt hold der var gennemgående i forløbet. I mit sidste dagbogsnotat havde jeg redigeret nogle afsnit væk. Jeg syntes ikke de var så relevante i forbindelse med dagbogen. Men en dagbog handler jo faktisk om hvilke tanker og overvejelser man gør sig i dagligdagen, og i takt med at introtiden snart er overstået fylder tanker om hoveduddannelse, og den videre karriere som læge og anæstesilæge en del. Jeg kommer ikke til at søge hoveduddannelse med det første. Ikke fordi jeg ikke gerne vil i gang og ikke fordi jeg er i tvivl om mit speciale. Nej, jeg er bare ikke tilstrækkelig kvalificeret endnu. Men jeg har jo (forhåbentligt snart), introuddannelsen vil nogle måske spørge. Jo, men det er ikke nok. De 7 lægeroller skal udfyldes. Jeg mener i al beskedenhed at være rimeligt rustet i alle rollerne. Men når jeg snakker med mine kolleger, både de der fik en hoveduddannelsesstilling, og de som ikke fik, er der et godt stykke vej igen. Heldigvis har vi en uddannelsesansvarlig overlæge der kan give målrettet og kompetent karriererådgivning. Det betyder mindre spildtid i forbindelse med kvalificering for de yngre læger på vores afdeling. Noget jeg synes er utrolig vigtigt når vilkårene er som de er i vores speciale. Vi som yngre læger sætter stor pris på at vores uddannelsesansvarlige overlæge tager sig tid til det - for tid er der ikke for meget af i forvejen. Spørgsmålet er vel om det bliver bedre i fremtiden. Mine ældre kolleger prioriterer supervision og undervisning af os yngre kolleger. Men bare under min introtid har jeg kunnet se hvordan dagligdagen er blevet mere presset. Der skal spares, og effektiviseres. Et mantra i det danske sundhedsvæsen som har været næsten enerådende i en årrække. Hvornår grænsen er nået? Jeg mener den er nået, og har været det et stykke tid. Hverdagen stemmer ikke overens med de politiske løfter og mål om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det kan få en til at frygte for kvaliteten i uddannelsen i fremtiden. Det forekommer mig absurd, i en tid hvor der angiveligt er mangel på læger. I en periode hvor vi burde have haft alle muligheder for at forbedre vores vilkår som læger, er dette ikke sket. Tværtimod har den budt på forringelser. Turnus er blevet afløst af KBU. Hvilket har givet flere uddannelsespladser, men i nogle forløb er det en betydelig forringelse. Til gengæld har vi så fået 4-års reglen - jeg har endnu ikke mødt en kollega der ser den som en forbedring. Jeg efterlyser en lægeforening der går mere skarpt ud og forbedrer forholdende for sine medlemmer og patienterne og som formår, at nuancere debatten (hemmelige koder) samt påpeger konsekvenserne af de politiske beslutninger og stiller politikerne til ansvar for dem. Nå, det var lige et surt opstød. Heldigvis har jeg stadig et par måneder endnu i et speciale jeg er glad for og med kolleger der gør, hvad de kan for at prioritere uddannelse og patienterne. Mikkel Oktober 2011 DASINFO 7

8 NYHED! ÈN TIMES BEHANDLING, TRE MÅNEDERS SMERTELINDRING. Behandle lokaliserede neuropatiske smerter lokalt og undgå systemiske bivirkninger. QUTENZA TM (capsaicin) er en kutanfilm med en høj koncentration af capsaicin som aktiverer TRPV-receptorerne og desensibiliserer nerverne i huden. QUTENZA giver en hurtig og langvarig lindring til patienter med perifere neuropatiske smerter. QUTENZA kan ordineres til ikke-diabetiske voksne, enten alene eller i kombination med andre smertestillende lægemidler. Referencer: QUTENZA SPC, McCormack PL. Drugs 2010;70(14): Backonja M et al. Lancet Neurol 2008;7(12): Erratum in Lancet Neurol 2009;8:31. Simpson DM et al. Neurology 2008;70(24): Qutenza (capsaicin) 179 mg kutanplaster. Hvert kutanplaster på 280 cm 2 indeholder i alt 179 mg capsaicin svarende til 640 µg capsaicin pr. cm 2 plaster (8 % w/w). Lægemiddelform: kutanplaster. Indikationer: behandling af perifere neuropatiske smerter hos ikke-diabetiske voksne enten alene eller i kombination med andre smertestillende lægemidler. *Dosering og indgivelsesmåde: det smertefulde område skal bestemmes af lægen og markeres på huden. Qutenza skal appliceres på intakt, ikke-irriteret, tør hud og skal sidde på i 30 minutter, hvis det drejer sig om en fod (f.eks. hiv-associeret neuropati), og 60 minutter, på andre steder (f.eks. postherpetisk neuralgi). Qutenzabehandlinger kan gentages hver 90. dag, hvis smerten varer ved eller vender tilbage. Qutenza-kutanplastret skal påføres af en læge eller af en faguddannet inden for sundhedssektoren under overvågning af en læge. Plastrene må ikke komme i nærheden af øjne eller slimhinder. Om nødvendigt klippes behåringen i det berørte område for at plastret kan klæbe (undgå barbering). Områderne, der skal behandles, vaskes forsigtigt med vand og sæbe og tørres grundigt. Behandlingsområdet skal klargøres med et topisk anæstetikum, inden Qutenza appliceres, for at reducere applikationsrelateret ubehag. Det bør appliceres, så det dækker hele det område, der skal behandles med Qutenza og 1 2 cm omkring dette område. I kliniske forsøg blev patienter klargjort med en 4 % topisk lidocain i 60 minutter. Efter fjernelse af Qutenza skal det behandlede område smøres ind i en rigelig mængde rensegel, der skal blive på i mindst ét minut. Rensegelen skal tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra huden. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området forsigtigt med vand og sæbe. Akutte smerter under og efter behandlingen bør behandles med lokal køling (såsom et kuldekompres) og orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion: det er ikke nødvendigt at tilpasse dosis hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Pædiatrisk population: Qutenza bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Kontraindikationer: overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. *Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: sundhedspersonale bør anvende nitrilhandsker ved håndtering af plastre og rensning af behandlingsområder. Latex-handsker må IKKE anvendes, da de ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Quntenza må ikke anvendes i ansigtet, over hårgrænsen på hovedet og/eller i nærheden af slimhinder. Utilsigtet kontakt med plastrene eller andre materialer, der har været i kontakt med de behandlede områder, skal så vidt muligt undgås. Eksponering af huden for capsaicin medfører forbigående erytem og brændende fornemmelse, og slimhinderne er særligt følsomme. Inhalering af luftbåren capsaicin kan medføre hoste eller nysen. Hvis Qutenza kommer i kontakt med hud, der ikke skal behandles, skal rensegelen anvendes i ét minut og derefter tørres af med et stykke tørt gazebind for at fjerne eventuelle rester af capsaicin fra hudoverfladen. Efter fjernelse af rensegelen vaskes området forsigtigt med vand og sæbe. Hvis patienten oplever en brændende fornemmelse i øjnene, på huden eller i luftvejene, skal vedkommende straks flyttes væk fra Qutenza-plastret. Øjne og slimhinder skal skylles med vand. Relevant medicinsk behandling skal iværksættes, hvis patienten bliver stakåndet. Som følge af behandlingsrelaterede stigninger i smerter kan der optræde forbigående stigninger i blodtrykket (i gennemsnit < 8,0 mmhg) under og kort efter Qutenza-behandlingen. Blodtrykket skal monitoreres under behandlingsproceduren. Patienter, der oplever øget smerte, skal behandles på understøttende vis med lokal kulde eller orale anæstetika (dvs. korttidsvirkende opioider). For så vidt angår patienter med ustabil eller dårligt kontrolleret hypertension eller med nylige anamnestiske hjertekar-hændelser, bør der tages højde for risikoen for uønskede hjerte-kar-reaktioner forårsaget af den potentielle behandlingsinducerede stress, inden behandling med Qutenza iværksættes. *Graviditet og amning: der er ingen erfaring med anvendelse af Qutenza til gravide. Der bør dog alligevel udvises forsigtighed ved ordination til gravide Det er som forholdsregel tilrådeligt, at patienten ikke ammer den dag, behandlingen har fundet sted. *Bivirkninger: de hyppigst rapporterede uønskede hændelser er forbigående lokal brændende fornemmelse på applikationsstedet, smerter, erytem og pruritus som er forbigående, selvbegrænsende og sædvanligvis milde til moderate i intensitet. Meget almindelig ( 1/10): almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: smerte og erytem på applikationsstedet. Almindelig ( 1/100 til < 1/10): almene symptomer: pruritus, papler, vesikler, ødemer, hævelser og tørhed på applikationsstedet. Ikke almindelig ( 1/1.000 til < 1/100): hjerte: 1. grads AV-blok, takykardi, palpitationer. Vaskulære sygdomme: hypertension. Infektioner og parasitære sygdomme: herpes zoster. Nervesystemet: dysgeusi, hypæstesi, brændende fornemmelse. Øjne: irritation af øjnene. Luftveje, thorax og mediastinum: hoste, halsirritation. Mave-tarm-kanalen: kvalme. Hud og subkutane væv: pruritus. Knogler, led, muskler og bindevæv: ekstreme smerter, muskelkramper. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: urticaria, paræstesi, dermatitis, hyperæstesi, inflammation, reaktioner, irritation og blå mærker på applikationsstedet, perifere ødemer. Undersøgelser: forhøjet blodtryk. ATC-kode: N01BX04, lokal anæstetika. Udlevering: B. Tilskud: Nej. Pakninger og priser (pr ): 1 stk. kutanplaster 3173,85 kr (AUP inkl. recepturgebyr). Dagsaktuelle priser på Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland. *Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 11. februar Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 19. november Astellas Pharma a/s. Naverland 4, 2600 Glostrup. Telefon Fax QTZ

9 SELSKABERNE DASAIMs 63. ordinære generalforsamling 10. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1 9. Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen 10. Valg af formænd for øvrige udvalg 11. Valg af øvrige medlemmer til udvalg 12. Valg af repræsentanter for selskabet 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 14. Evt. Formandsberetning Pr. 1. september 2011 har Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin medlemmer, heraf er 3 æresmedlemmer. 17 har meldt sig ud af selskabet. Nye medlemmer Søren Bøgevig, Karsten Sørensen, Christian Rothe, Allan Bach, Luise Jessen Lundorf, Frederik Mondrup, Frank Hansen, Rikke Meisler, Jørgen Nordentoft, Mark Niegsch, Maria Louise Fabritius, Jan Herzog, Martin Krog, Jens Albertsen, Kristian Janus Andersen, Erick Rial, Niels Dalsgaard Nielsen, Nicola Groes Clausen, Haydar Al Shaalan, Søren Rune Larsen, Padmaja Kamble, Anders Damm, Anne-Karina Larsen, Elin Edda Sigurdardottir, Sanne Vibe Nielsen, Klaus Vennick Marcussen, Thomas Lafrenz, René Christian Bleeg, Mads Holten, Hans Kristian Sangill Brødløs, Alexandra Hedvig Damgaard Vejlby, Anne Møller Nielsen, Lene Viholt, Søren Aalbæk Madsen, Theis Skovsgaard Itenov, Jesper Røjskjær Pedersen, Jacob Vad, Gabriele Hanke, Anne Grønborg Sørensen, Kion Bo Støving, Peter Zepernick, Maria Birkvad Rasmussen, Roar Borregaard Medici, Kenn Nordenkjær, Kirsten Gjeraa, Christian Fenger-Eriksen, Louise Lind Schierbeck, Jenni Volmar, Sacha Sølbeck, Julie Therese Wiis, Nette Møller- Nielsen, Anja Lindén, Signe Tellerup Nielsen, Esben Hansen, Christina Ankjær Sørensen, Mikkel Overgaard, Kjartan Hanning, Olav Schjørring, Jesper Fjølner, Maria Egede Johansen, Gitte Rye Hinrichs, Niels Erikstrup Clausen, Mette Lenstrup, Søren Helbo Skaarup, Jurgita Pilypaite, Rasmus Aagaard, Henrik Park Preisler, Tina Kousgaard Kobborg. En række af de problemstillinger som har præget billedet det seneste år har stået på dagsordenen i flere perioder. En af de dominerende for det anæstesiologiske speciale er fortsat Akutområdet Region Sjælland Regionen afskaffede med effekt pr som bekendt akutlægebilerne. DASAIM har ved flere lejligheder advaret mod tiltaget og på den baggrund rettet kontakt til både regionen og Sundhedsstyrelsen. Desuden har vi forsøgt at holde både Sundhedsstyrelsen og regionen fast på begges tilkendegivelse vedr. nødvendigheden af en monitorering af tiltaget. Bedre sent end aldrig kom der omsider et udspil til plan for monitorering fra regionen medio maj På papiret indeholder det nogle spiselige elementer. Der er imidlertid i skrivende stund ikke DASAIM bekendt taget praktiske skridt til effektuering af øvelsen, og i hvert fald er der ikke tilgået DASAIM nogen invitation til at deltage i et sådant arbejde til trods for at vi flere gange har tilbudt dette. Hele initiativet er fortsat problematisk. Heldigvis har regionens særegne logik ikke bredt sig til andre dele af landet. Fortsat initiativ afventes. Paramedicinere Tæt forbundet med afskaffelsen af akutlægebilen er paramedicinernes (og i en vis udstrækning ambulanceassistenters og ambulancebehandleres) rolle i det akutte præhospitale arbejde. Tilkendegivelser som, at en paramediciner kan klare 98% af hvad en læge kan klare er, pænt sagt, skudt et godt stykke over målet. Det må som udgangspunkt ligge helt fast at diagnostik og behandling alene er lægelige discipliner. Herfra kan der videredelegeres og ordineres, som det også foregår i talrige scenarier i sygehusregi. Det muligt produktive startpunkt er en fælles erkendelse hos alle involverede af at det akutte præhospitale arbejde fungerer bedst som et samarbejde mellem forskellige aktører, herunder læger og paramedicinere, hvor roller og arbejdsgange er veldefinerede. Der har 8. juni 2011 være afholdt et indledende møde mellem Lægeforeningen, LVS, DASAIM og Dansk Paramedicinsk Selskab med henblik på at drøfte dels udviklingen på det præhospitale område og dels muligheder for fremtidig fælles indsatsområder og aktiviteter. Det blev indledningsvist konstateret, at der er behov for mere formaliserede krav mere strukturerede og standardiserede definitioner fælles faglige begreber mere standardiserede uddannelsesforløb for alle personalegrupper (uddannelse til paramediciner er løbende under revision - forholdsmæssig stor del er i øjeblikket selvstudier). Oktober 2011 DASINFO 9

10 SELSKABERNE Trods forskelligheder i deltagernes opfattelser var der dog også enighed om det hensigtsmæssige i at nå frem til en fælles tegning af området. Det fremadrettede arbejde har dette som fokus (konference). Der var på denne baggrund enighed om, at det vil være produktivt, hvis de faglige aktører kan udarbejde et forslag til en fælles beskrivelse af de faglige opgaver på det præhospitale område, samt afklaring af hvem gør hvad? og hvem kan hvad? - en nærmere definition af, hvem der er den relevante aktør i forhold til det konkrete behov med henblik på at sikre de rette kompetencer til den rette opgave. Afklaringen kan bl.a. medvirke til at sikre en præcis visitation samt, at aktørerne i felten bliver mere afklarede om roller og funktioner og dermed også grundlag for at indgå i et veldefineret samspil. Beskrivelsen vil endvidere kunne danne grundlag for en nærmere beskrivelse af uddannelsesbehovet for de forskellige grupper. Området har i øvrigt været til genstand for høring over sommeren i form af Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mm. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. en ny og udvidet uddannelse af paramedicinere, som omfatter simulation og intravenøs medicinering og afslutning (gennemførelse) af (vellykket) behandling efter lægelig ordination. DASAIM har i sit høringssvar understreget nødvendigheden af lægelig tilstedeværelse i det akutte præhospitale arbejde, af klarlagte og transparente delegations- og ordinationsretningslinier løbende justeret i henhold til den faglige udvikling og evaluering og af en opdateret samlet beskrivelse af hele området. FAM (fælles akutmodtagelser) Strukturen er fortsat en del af den fremtidig tænkning, men er stort set ikke blevet udviklet eller yderligere retningsbestemt i det forløbne år. En stor del af tilkendegivelserne i årsberetningen 2010 er således stadig aktuelle. DR har dog klarere signaleret ambitionen om etablering af FAM, men fortsat uklart hvilken eller hvilke former for FAM. Overlægeforeningen og Yngre Læger har med betydelig sammenfald af holdninger, argumenteret for en struktur med en kerne af akutmedicinere ansvarlige for drift, uddannelse og retningslinier, suppleret med speciallæger fra relevante specialer, som rutinemæssigt i tilslutning til deres specialespecifikke arbejde også tilbringer dage i FAM. Det er pointeret at øvelsen primært er et kvalitetsløft og ikke et spareprojekt. Nødvendigheden af de rette bygningsmæssige forudsætninger er understreget. Synspunkterne ligger tæt på DASAIMs holdning. Virkeligheden understreger behovet for vedvarende at fastholde det faglige fokus. På Helsingør sygehus havde man i foråret 2011 planlagt modtagelse af også uvisiterede akutte patienter, uden at der var en speciallæge i anæstesiologi til stede. DASAIM må med tilfredshed konstatere, at Sundhedsstyrelsen i sit svar af på baggrund af henvendelsen fra FAS, tager udgangspunkt i Akutrapporten (Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (2007)) og fastslår at modtagelse af akutte patienter bør ske visiteret gennem de fælles akutmodtagelser. Akutmedicin Møderækken i netværksgruppen vedr. det akutmedicinske område mellem Lægeforeningen, LVS, DASAIM og DASEM er fortsat ind i LVS arbejder i øjeblikket med revision af det akutmedicinske fagområde. Dette forventes ikke at ændre grundlæggende på fagområdebeskrivelsen. Modulopdelt uddannelse har været foreslået. DASAIM fastholder i det arbejde fortsat flowmasterfunktionen som en central komponent i akutmedicinerens rolle. Sundhedsstyrelsens specialeudmelding Sundhedsstyrelsen udsendte en revideret udgave af specialevejledningen, men kun mindre ændringer i forhold til juni-udgaven. Der er fortsat tidligere nævnte forhold bl.a. vedr højt specialiserede funktioner, som ikke kan betragtes endelig optimalt afsluttet. Der efterlyses fra SST i samtidig skrivelse ønske om udviklingsfunktioner inden for de forskellige specialer. DASAIM har haft områderne palliativ medicin, transportmedicin og ambulant anæstesi til overvejelse. Patientklagesystemet Det nye patientklagesystem, Patientombuddet, som trådte i kraft den , er selvsagt ikke et specialespecifikt organ, men fortjener trods dette at blive nævnt også i relation til det anæstesiologiske speciale. En tiltagende presset hverdag, som må forventes at blive fremtiden, har potentiale til at øge risikoen for patientklager. Hensigten med det nye patientklagesystem er at styrke patienternes retsstilling, at øge klagemuligheden, at effektuere en hurtigere sagsbehandling og at stimulere til læring. Et nyt element, er tilbuddet til patienten som klager, om en dialog med den pågældende region. Fører dialogen til at klagen bortfalder, er sagen hermed selvsagt afsluttet. Det var initialt en anstødssten for læger og andre sundhedsarbejdere at partshøringen i den sagkyndiges indstilling var elimineret. Efterfølgende forhandlinger mellem Patientombuddet, DR, Lægeforeningen og DSR har resulteret i at der ikke skal foretages partshøring i de (ca 80%) tilfælde, hvor der i den sagkyndiges udtalelse og forslag til afgørelse, ikke lægges op til kritik. I de ca 20% af tilfældene, hvor der lægges op til kritik, skal der foretages partshøring af de indklagede sundhedspersoner i relation til den sagkyndiges udtalelse og forslag til afgørelse. Det kan kun anbefales, hvis man bliver indklaget, at søge råd og vejledning og forholde sig positivt til dialogen. 10 DASINFO Oktober 2011

11 SELSKABERNE LVS (tidligere DMS) Selskabet (DMS) skiftede på en udramatisk generalforsamling navn til LVS (organisationen af lægevidenskabelige selskaber). Det har generelt været kendetegnende for samarbejdet mellem LVS og DASAIM at det i det forløbne år har været præget af god gensidig orientering og koordination. Den potentielt konfliktfyldte afgrænsning af fagområdet akutmedicin i forhold til det anæstesiologiske speciale er blevet håndteret fornuftigt og med gensidig respekt fra de involverede aktører. Fagområdebeskrivelsen for Akut Medicin er i skrivende stund under revision, med deltagelse fra DASAIMs side. Det er en prisværdig udvikling, som behøves mere og mere fremover i bestræbelserne på at udvikle og effektuere robust lægefaglig rådgivning i et sundhedsvæsen, som er både under øget omstillingspres og som også fremover skal håndtere det voksende spænd mellem tilbud og efterspørgsel. LVS tog ultimo december 2010 initiativ til at komme videre i processen med i samarbejde med de videnskabelige selskaber, at etablere nationale retningslinjer og at opstille krav til datafangst til nationale databaser. Det er et næsten uoverskueligt, men også uomgængeligt og nødvendigt arbejde, som DASAIM støtter. Helt generelt er det indlysende et hensigtsmæssigt projekt, og især i tider med økonomisk pres er dokumenteret faglighed et nyttigt bolværk mod en faglig glidebane. DASAIM har i forbindelse med opdatering af fagområder inden for LVS indmeldt de 6 eksisterende fagområder som en del af det anæstesiologiske speciale, samt tilkendegivet ønske om at selskabet tilknyttes fagområderne palliation, søvnmedicin og akutmedicin. LVS s årsmødet fokuserede på kvaliteten af fremtidens speciallæger. KBU høstede kritiske bemærkninger i retning af at være for kort og for dårlig til at klæde de nye kandidater ordentlig på til at varetage lægefunktionen. Forskningens nødlidende forhold blev desuden understreget. Uddannelse DASAIM har deltaget i Sundhedsstyrelsens arbejde med evaluering og perspektivering af speciallægeuddannelsen efter dennes 10 års levetid. Arbejdet er yderligere beskrevet i uddannelsesudvalgets årsrapport. Uddannelse er fortsat et meget velfungerende og dynamisk område inden for det anæstesiologiske speciale, og et område specialet med rette fortsat kan være stolt af. Det maner derfor til bekymring når den stigning der har været i inspektorrapporternes temascoringer gennem årene2006 til 2009, viser faldende tendens i DA- SAIM kan kun opfordre til og arbejde for at de stramme økonomiske forhold i sundhedssektoren ikke leder til at man forfalder til den kortsigtede løsning at slække på uddannelsen. Det kan måske lune lidt i øjeblikket, men bliver som bekendt hurtigt og meget længe ubehageligt koldt. Den praksis man anvender på Rigshospitalet, hvor inspektorrapporterne indgår som en del af grundlaget for direktionens strategi kunne man ønske sig udbredt til andre hospitaler. Udvalgene mm Der henvises i sagens natur til beretningerne fra de enkelte udvalg/organisationsrepræsentationer. Det bør dog særskilt fremhæves, at der fra flere af udvalgene i det forløbne år er produceret rekommendationer/guidelines for forskellige problemstillinger. Udover respekten for det store arbejde der er ydet, er det også vigtigt at se det fremadrettede perspektiv i retning af, at det understøtter at specialets virksomhed i så høj grad som muligt hviler på bedste evidens. Der er ud over dette produceret flere fagområdebeskrivelser, og det er ambitionen at alle fagområder og kommissorier opdateres i det kommende år. Det bør også nævnes, at der i udvalgene foregår et meget stort arbejde med besvarelse af en efterhånden endeløs strøm af høringsudkast med ofte urealistiske deadlines, samt et betydeligt arbejde med repræsentation i en række råd og faglige udvalg hos offentlige myndigheder. Det er i udgangspunktet naturligvis godt at selskabet er meget efterspurgt i relation til faglig rådgivning, men gerne under realistiske vilkår. Dette er påpeget over for LVS, som har meldt videre til centrale myndigheder. Det er desuden værd at glæde sig over, at det store og formentlig stærkt voksende område ambulant anæstesi og DASAIM har etableret en stærkere gensidig tilknytning med etablering af en fast position for ambulant anæstesi i anæstesiudvalget. DAD og DID Den meget store tanker er fortsat i gang med kursopretningsmanøvren. Dækningsgraden er nogenlunde uændret. Håndteringen af de store udfordringer der ligger i bl.a. sammedagskirurgi/ambulant anæstesi s meningsfyldte liv inden for databasens rammer er søgt styrket med repræsentation fra ambulant anæstesi i styregruppen. Der skal fortsat opfordres til at indrapportere til databasen. Der henvises i øvrigt til beretningen fra DAD. DID er nu næsten på plads med en datakomplethed på 95% for intensivforløbenes vedkommende. Der henvises i øvrigt beretningen. Ledelse Som det har været påpeget flere gange er den overordnede situation præget tiltagende ressourceknaphed, og af et stigende span mellem hvad vi kan og hvad vi vil. Vi er ved at etablere et sundhedsvæsen som vi ikke har råd til, har det lydt fra flere sider. Der foregår, delvist uafhængigt af dette, store omorganiseringer i hospitalsvæsenet, måske yderligere forstærket af den politiske uro om regionernes fortsatte eksistensberettigelse. Der hersker en betydelig usikkerhed om hvilke konsekvenser næste overenskomstforhandlingsrunde får for den enkeltes arbejdsforhold og -tilrettelæggelse. Forhold som i højeste grad kalder på kvalificeret ledelse, hvis optimal ressourceudnyttelse og anstændighed i patientbehandlingen og personalepolitik skal fastholdes. Samtidig er det kendetegnende for det anæstesiologiske speciale at det i en række sammenhænge står for organiseringen af den daglige drift, ikke alene inden for specialets egen fag- Oktober 2011 DASINFO 11

12 SELSKABERNE lighed, men også ofte for tilrettelæggelsen af store dele af f.eks. den perioperative aktivitet. Eksempelvis viste en svensk undersøgelse i 2008 at over 80% af operationsgangene blev ledet af anæstesiafdelingen. Mønstret genkendes herhjemme. De overordnede udfordrende problemstillinger, og den allerede etablerede ledelsestradition inden for specialet gør det både naturligt og velkomment, at den vision om anæstesiologisk ledelse, der blev præsenteret i SSAI-position paper nu føres videre til en mere operativ fase mhp styrkelse af anæstesiologen som leder, muligvis i form af et SSAI-kursus. Det er prisværdigt at DASINFO med fin timing har været med til at fokusere på problemstillingen i april-udgaven Deltagelse i fagpolitisk arbejde Deltagelse i organisatorisk og fagligt/fagpolitisk arbejde kan for nogle synes at være på kanten af hvad et lægevidenskabeligt selskab skal problematisere. Det er vel primært specialefaglige forhold DASAIM er sat i verden for at fremme og kvalificere. Rigtigt. Det er imidlertid helt grundlæggende for alt organisatorisk virke at der gives rum og tid at nogen kan gøre det til virkelighed. Det må desværre konstateres at der på det seneste er forekommet tilfælde, hvor den stramme økonomiske styring har givet nedslag i form af at betingelserne for et sådant arbejde er blevet så ringe, at de involverede ikke har set anden mulighed end at afvikle engagementet. Det er meget beklageligt, og det er en meget kortsigtet politik at udsulte mulighederne for deltagelse i fagligt/fagpolitisk arbejde. Det er velkendt for de fleste at der leveres uendelig meget ulønnet arbejde i diverse organisationer, herunder også DASAIM. Arbejde som i vid udstrækning er grundlæggende for fagets udvikling, og dermed også driftsherrernes og de officielle myndigheders mulighed for at give borgerne et lægefagligt tilbud af høj kvalitet. I stedet for at betragte det arbejde der lægges i f.eks. DASAIM som en særlig fritidstilbøjelighed, burde man forstå det som en integreret og langtidsholdbar forudsætning for at specialerelaterede problemstillinger behandles kvalificeret. En del af afdelingernes drift og udvikling. Det ville være ordentlig ledelse! Bestyrelsens møde med de anæstesiologiske specialerådsformænd Specialerådsformændene (titlen varierer fra region til region) og bestyrelsen afholdt igen et meget givtigt møde sommeren De følgende områder var blandt de diskuterede: dimensioneringsproblemstillingen. Det er fortsat svært at etablere valide tal, især på behovssiden. Aftrækket er formentlig ca. 40% over de næste 10 år, primært fordi aktive speciallæger ophører med klinisk virke, men også begyndende udvandring af helt unge til andre nordiske lande i bekymring for arbejdssituationen i DK tæller med. Efterspørgslen er uklar, påvirket af den overordnede økonomi, graden af centralisering, nedlæggelse af vagtlagt og behovet for præhospital og interhospital aktivitet. Periodeprojektet, hvor overlægeforeningen og driftsherrerne i fælles udvalgsarbejde identificerer problemfelter og løsningsmuligheder i relation til arbejdstilrettelæggelse og drift som udgangspunkt for næste overenskomstforhandling. Mulige implikationer for faglighed og arbejdsgange blev diskuteret. Præhospital status. Region Sjælland-modellen er undtagelsen. Lægebiler er den fremherskende ordning, som DASAIM selvsagt ønsker fuldt udbredt. NAPS (nurse (ikke anæstesi-nurse!) administered Propofol sedation)/naap (non-anaesthesiologist administered Propofol ) er fortsat kun i ringe grad udbredt her i landet. Der var enighed om at fastholde DASAIMs holdning om at Propofol alene administreres/dispenseres af anæstesiologisk uddannet personale. Se i øvrigt under ESA senere i beretningen om den europæiske diskussion af emnet. DASINFO DASAIMs officielle tidsskrift har holdt sin flotte form og hyppigt tematiserende fokus. Det er fortsat en af selskabets centrale måder at brande sig på. Med et kig i krystalkuglen vil der være rigeligt med problemstillinger at formulere sig i forhold til også fremover, og forhåbningen er at DASINFO holder flyvehøjden. Desværre bliver det uden Jørgen, den nuværende redaktør, som har bebudet afslutningen på jobbet. Kæmpestor tak til Jørgen og andre omkring bladet for én fornem indsat. Hjemmesiden DASAIMs hjemmeside har været igennem en grundlæggende omkalfatring, som fortsat er i proces. Hvad den i princippet forhåbentlig vil fortsætte med at være som tegn på dynamik og vitalitet. Resultatet er blevet en meget markant forbedret udgave med et behageligt layout, gode søgefunktioner og god opdatering. Den gode proces bestyrelsen ønskede at effektuere er kommet godt fra land. Stor tak til de involverede og en stor opfordring til at alle melder ind med relevant stof. Det er den bedste garant for hjemmesidens fortsatte liv og for at vi alle vedbliver at have et brugbart og nyttigt organ, og at selskabet har en facade som det kan være stolt af. Økonomi DASAIMs økonomi er passende velkonsolideret. Det er meget tilfredsstillende at notere, at der fortsat er øget medlemstilgang og velbesøgte årsmøder, og at selskabet fortsat er attraktivt for sponsorer og betænkes med fondsmidler. Se i øvrigt kassererens beretning. Kirurgisk Forum Arbejdet i kirurgisk forum har omfattet lægeprognoserne. Der forekommer en vis variation mellem specialerne med tendens til at der inden for nogle af de mindre skærende specialer er en vis nervøsitet for overproduktion af kandidater på sigt. Generelt præger den store usikkerhed dog billedet og det svære i at tage højde for det komplekse spil af faktorer på både efterspørgsels- og udbudssiden. Uddannelsesproblemstillingen er i mange specialer en 12 DASINFO Oktober 2011

13 SELSKABERNE tiltagende udfordring, i særdeleshed er det et problem at få afgrænset indholdet i speciallæge-uddannelsen, og at få det afstemt med hvad der rent faktisk kan tilbydes af uddannelse på de enkelte afdelinger. Den accelererede faglige udvikling inden for de forskellige specialer komplicerer yderligere billedet. Rekruttering af kvinder til visse af de skærende specialer, især ortopædkirurgi er ved at være problematisk, og der forekommer tilfælde med overbelastnings- og stresssymptomer. Med inspiration fra Holland overvejes tiltag til afhjælpning af problemet. Specialeplanlægningen er for de fleste specialer ved at være på plads SSAI Der henvises til den separate omtale af SSAI, andet sted i bladet. Det skal kort nævnes at året har været præget af flere produktive tiltag, herunder en vellykket kongres i Bergen. De danske repræsentanter i SSAI Board er Hans Kirkegaard, Ole Nørregaard og chefredaktør for Acta, Lars Rasmussen. ESA European Society of Anaesthesiology er den europæiske anæstesiologiske organisation, som omfatter specialet bredt. Det er en (potentiel) skrøbelig konstruktion, forstået således at der aktuelt er godt 5000 medlemmer af de skønsmæssigt over (enkelte skøn nævner op til ) europæiske anæstesiologer. Det er kun lykkedes at øge antallet af medlemmer i meget moderat omfang. Organisationen kan forståeligt forekomme noget fjern og uden klar mission. Det er imidlertid vigtigt at erkende organisationens legitime perspektiv. Der vil under alle omstændigheder på europæisk niveau blive truffet beslutninger som i tiltagende grad vil afføde konsekvenser også på nationalt niveau. Det er derfor vigtigt - helt analogt med forholdene på nationalt niveau - at der foretages en rådgivende og påvirkende aktivitet som hviler på en faglighed over for de besluttende europæiske aktører. Eksempler på relevante områder omfatter guidelines på europæisk niveau, specialers og fagområders taxonomi og afgrænsning, uddannelse (education and training), website applikationer, lovgivning og tekniske specifikationer. Diskussionen vdr intensiv medicins (Intensive Care Medicine(ICM)) status som fagområde versus speciale er et af de vedvarende varme emner. ICM er aktuelt anerkendt som speciale i Schweiz, Spanien og England. Ligeledes er der kommet tiltagende fokus på diskussionen vedr. anerkendelse af speciallæger i de forskellige EU-lande i lyset af princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed over landegrænser. Der er samtidig med, og formentlig på grund heraf et ønske om at sikre at kvaliteten af de enkelte landes speciallægeuddannelse har et sådant niveauet at den enkelte speciallæges faglighed også kan accepteres af andre lande i EU. ESA kongressen i Amsterdam blev en deltagermæssig succes med over 5000 deltagere, og flere end ved Helsinki-kongressen i Der var også i år flot deltagelse på den faglige del af danske forelæsere og deltagere i øvrigt, og generelt et fint program. NAPS(nurse administered propofol sedation)/naap(nonanaesthesiologist administered propofol) guidelines, som blev bragt i EJA 2007;24:563-67, blev igen heftigt diskuteret, både i en dedikeret (og underholdende) session, og senere på General Assembly. Der har været udtalt kritik og vrede i en betydelig del af Council over såvel det legitimerende indhold i disse guidelines i forhold til NAPS/NAAP, samt over at Council først blev præsenteret for dem efter at de var gået i trykken. Følgen er blevet at proceduren fremover er ændret således at Council præsenteres for diverse forslag til guidelines før de sendes videre. Desuden er der i EJA i sommeren 2011 bragt en afstandtagen til disse guidelines fra ca 25 navngivne og signerede europæiske anæstesiologiske selskaber, herunder DASAIM. Endelig vedtog General Assembly et pålæg til ESA Board om officielt i EJA at tilbagetrække (de-endorse) disse guidelines. Der nu således både fra et stort antal nationale selskaber (som i øvrigt ikke er bundet af ESA-beslutninger) og fra ESA selv taget afstand fra disse NAPS/NAAP guidelines. Der arbejdes i øvrigt i ESA med fremstilling af et nyt sæt guidelines vdr sedation i bredere forstand. Tidshorisonten forventes at være ca 1½ år. ESA var også på andre områder på vej til bevægelse. På mødet i ESA Council var der opmærksomhed på den historisk betingede lidt komplekse interne struktur i ESA, som bl.a. omfatter 1) Council, som er de individuelle medlemmers repræsentation, og som er det organ bestyrelsen (Board) primært har politiske diskussioner og afklaringer med, og 2) NASC, som er de nationale selskabers repræsentation. Det var forventningen at der med de nye forslag til by-laws ville komme en mere enstrenget organisation som ville være mere slagkraftig, i og med at de nationale selskaber skulle knyttes tættere til ESA. Samtidig skulle ESA ikke være svækket af at have et Council med nationale medlemmer uden mandat. Forslaget var at de nationale selskaber opstillede kandidater til council. Desuden var der forslag fra undertegnede om at det medlem af President s Forum som har sæde i Board skal have stemmeret. Diskussionen var i perioder ophedet, krydret med ekstraordinært Council møde. Den korte udgave er at General Assembly efter min mening gik i politisk sort og nedstemte forslagene til nye by-laws, så ESA nu fremstår som en politisk bevægeforskrækket organisation, godt låst i fortidens utidssvarende struktur. Det kalder på forandring. En god nyhed: Jannicke Melin-Olsen (Norge) blev (med dansk støtte) indvalgt i det nye ESA Board. Professor Eberhard Kochs (München) blev indstillet af Council og efterfølgende på General Assembly valgt til president for ESA. ESA s videnskabelige tidsskrift, EJA, har en rejection rate på ca 85%. Kvaliteten af manuskripterne stiger langsomt. Ganske trist og tankevækkende bruger EJA s chefredaktør (Martin Tramér (MT) ca 25% af sin tid på at afsløre plagiarisme og svindel. MT tilkendegav i øvrigt at tidsskriftet Oktober 2011 DASINFO 13

14 SELSKABERNE også gerne modtager diskuterende indlæg. De danske repræsentanter i henholdsvis NASC og i ESA Council er Hans Kirkegaard og Ole Nørregaard. Til sidst Hvordan er selskabets form efter endnu et år? Den er fremragende! DASAIM er med den fortsatte medlemstilgang ifølge LVS s oversigt det største monofaglige speciale fraset almen medicin. Der er stor søgning til uddannelsesforløbene, på uddannelsesområdet har vi nok fortsat førertrøjen på, der er produktion i udvalgene, vi præsterer nogle meget velfungerende årsmøder, og vi er centralt placeret i nogle af de aktuelt betydende og dynamiske problemstillinger i sundhedsvæsenet. Når det er sagt, er det samtidig bekymrende at uddannelse og jobsituation - og på nogle punkter fagligheden - er begyndt at komme under pres. Det må fortsat være selskabets ambition og mission at sikre at uddannelse, forskning, høj faglighed og patientsikkerhed forbliver centrale positioner. Jeg håber på og opfordrer til at selskabets medlemmer også fremover vil være aktive på disse præmisser. Afsluttende vil jeg sige stor tak til både afgående og fortsat aktive medlemmer af selskabet, til bestyrelsen og sekretariatet. 14 DASINFO Oktober 2011

15 SELSKABERNE BERETNINGER FRA UDVALG, REPRÆSENTANTER OG ARBEJDSGRUPPER Anæstesiudvalget Udvalget har brugt meget tid på at revidere Målsætning og rekommandation for anæstesiologi og hermed målsætning for perioperativ monitorering, så de bliver tidssvarende. Målsætning for anæstesiologi og intensiv medicin er nu skrevet i et særskilt dokument. Rekommandationerne for anæstesi, overvågning efter anæstesi og anæstesi til ambulant kirurgi er nu lavet som 3 separate dokumenter mhp. at øge overskueligheden. Specielt er rekommandationen omkring sammedagskirurgi blevet ændret væsentligt. Ved årsmødet 2010 blev der foretaget en lille undersøgelse omkring anæstesilægers ASA-scoring af veldefinerede patientbeskrivelser. Resultaterne af denne lille undersøgelse vil blive publiceret i DASINFO. Anæstesiudvalget koordinerer udvikling af nye landsdækkende rekommandationer og man opfordres til at komme med idéer til nye rekommandationer. Vi har haft en del diskussioner omkring prioritering og organisering af disse rekommandationer i forhold til SSAI, regionale og lokale rekommandationer. Opsætning af nye rekommandationer skulle gerne følge Vejledning til udarbejdelse af rekommandationer, som ses på DASAIM s hjemmeside. Mette Hyllested Børneanæstesiudvalgets årsberetning 2011 I alle regioner har der de sidste par år været arbejdet med en organisering af den børneanæstesiologiske aktivitet, der tilgodeser Sundhedsstyrelsens udmelding. Centralt i diskussionen og i anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen har været højere grad af centralisering. Det faktiske resultat har også medført færre enheder, der bedøver især de mindste og de sygeste. DASAIM har hele tiden været fortaler for større faglighed gennem dels øget volumen, dels bedre uddannelse. Derfor er vi tilfredse med at være på rette vej. Vi er i særdeleshed glade for den øgede opmærksomhed, der har været på området og derigennem vilje til forbedringer. Der har været stor lyst til at diskutere hvordan fagligheden opnås. Det har ikke været DASAIM s ide, at diskussionen skulle koncentreres om volumenkrav som eneste parameter. Fremtiden vil forhåbentligt nuancere debatten om børneanæstesiologiske kompetencer til også at omfatte uddannelse, udvikling og samarbejde. Der har i år været meget stor interesse for videreuddannelse indenfor børneanæstesi. SSAI-uddannelsen er revideret gennem det danske formandskab for styregruppen. Således er uddannelsen gjort 2-årig og det teoretiske indhold er øget med 50%. Principielt har vi besluttet kun at optage kandidater, der har en aftale med et nordisk universitetshospital, men uddannelsens ry har medført en syndflod af henvendelser fra først og fremmest vesteuropæiske lande, men også Asien og flere arabiske lande. Den nordiske model for børneanæstesiologisk videreuddannelse står fagligt og pædagogisk stærkt i vores udenlandske kollegers bevidsthed og der er stor lyst til at kopiere SSAI modellen. Torsten Lauritsen DASINFO Arbejdet omkring DASINFO er i 2011 blevet udført af sekretæren, redaktøren samt en ad hoc nedsat redaktionsgruppe bestående af Kirsten Møller, Mette Hyllested, Kristian Antonsen og Martin Kryspin Sørensen. Gruppen har afholdt en række møder, hvor idéer og potentielle emner er blevet diskuteret og prioriteret. Ad hoc-redaktionsgruppen takkes for et inspirerende samarbejde. Endvidere takkes kolleger og andre bidragsydere fra hele landet for artikler, kommentarer og indlæg, der forhåbentlig har gjort DASINFO læseværdigt. DASINFO 2011:4 bliver den nuværende redaktørs sidste. En række andre opgaver presser sig på, og det er blevet nødvendigt at prioritere. Det har været en stor fornøjelse at bestride jobbet som redaktør, og jeg vil gerne takke alle der har bidraget til bladet i disse 2 år. Ad hoc redaktionsgrupperne i 2010 og 2011 takkes for deres store indsats og sidst, men ikke mindst en stor tak til Tina Calundann, der har fået det hele til at hænge sammen. Jørgen B. Dahl Etisk Udvalg Etisk udvalg har haft fornøjelsen af, at byde afdelingslæge Mirjana Cvetkovic velkommen som nyt medlem velkommen og består nu af fem medlemmer. Der har været afholdt et møde i udvalget siden generalforsamlingen, hvor vi har arbejdet videre med planerne om en spørgeskemaundersøgelse vedrørende prioritering af intensive pladser, bl.a. etiske og andre overvejelser. På opfordring af formanden for DASAIM er etisk udvalg repræsenteret i udvalg for kompetenceudvikling indenfor klinisk etiske drøftelser om organdonation under Center for Organdonation. J. Asger Petersen Oktober 2011 DASINFO 15

16 SELSKABERNE Forskningsudvalget Forskningsudvalget har uddelt kr. Bevilget af DASAIM til forskning.pengene blev uddelt til 8 forskellige forskere, der alle vil præsentere deres forskning på næstkommende årsmøde. Palle Toft Kassereren Regnskabet for året 2010/2011 lægges på ligesom det vil blive uddelt og gennemgået på generalforsamlingen. Annette G. Ulrich Kronisk smerteudvalg Kronisk smerteudvalgs arbejde fokuserer på målbeskrivelsen af smertebehandling i hoveduddannelsen i anæstesiologi, implementering af nye behandlingstiltag samt medicinbivirkninger. Kronisk smerteudvalg har afholdt 3 møder. Revision af målbeskrivelsen i hoveduddannelsen i anæstesiologi har været temaet i et seminar afholdt af DASA- IM's Uddannelsesudvalg den 4. og 5. april Et udkast for en revideret målsætning for smertebehandling er udarbejdet efter seminaret og indsendt til uddannelsesudvalget til videre bedømmelse før egentlig vurdering. Den overordnede målsætningen for den uddannelsessøgende er fortsat at kunne varetage smertebehandling i hht. god anæstesiologisk praksis. Målbeskrivelsen inden for smertebehandling er blevet specificeret til at omhandle et mål for smertebehandling af tre hovedgrupper af smertetilstande: akutte smerter (nociceptive og inflammatoriske) kroniske non-maligne smertetilstande cancerrelaterede smerter Nyt i målbeskrivelsen er inddragelsen af de syv metakompetencer med fokus på kommunikator, samarbejder og medicinsk ekspert. Som kommunikator er der lagt vægt på information og dialog med plejepersonale, patient og pårørende. I samarbejdsrollen inddrages andre specialer i udarbejdelse af realistisk plan for smertebehandlingen. I rollen som medicinsk ekspert er der lagt vægt på farmakologisk viden, valg af relevant smertebehandling ud fra anvendelse af diagnostik og kendskab til relevant litteratur. Alle læger i hoveduddannelsen deltager i 2 nationale smertekurser som omhandler de tre hovedgrupper af smertetilstande. Kronisk smerteudvalg arrangerer 2 sessioner på DASA- IMs årsmøde, som omhandler evidensen omkring psykologiske aspekter i smertebehandlingen samt nuværende viden om invasive teknikker til behandling af neuropatiske smerter. Luana E. Jensen Neuroanæstesiudvalget Udvalget har efter færdiggørelse og implementering af de nationale retningslinjer for organdonorterapi genoptaget arbejdet med retningslinjer for anæstesi til neurotraumepatienter, der skal gennemgå ekstrakraniel kirurgi. Udvalget blev ved sidste årsmøde udvidet med et medlem, Niels Juul fra Århus. Alle neurocentre er nu repræsenteret. Udvalget har afholdt et enkelt møde i udvalgsregi og udvalget har også været repræsenteret under møde i Dansk Neurotraumeudvalg. Arbejdsformen har herudover været korrespondence pr. mail. Udvalgets medlemmer har endvidere været involveret i udarbejdelse og implementering af nationale retningslinjer for endovaskulær behandling af akut ischæmisk stroke. Et område, der har haft stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Disse retningslinjer blev på ultrakort tid genereret i et tværfagligt miljø og på grund af den anæstesiologiske involvering i hele behandlingsforløbet forventer vi i neuroanæstesiudvalget at det er et område, vi fremover vil blive yderligere involveret i. Karsten Bülow Obstetrisk anæstesiudvalg årsberetning Den nationale rekommandation for fødeepidural er færdiggjort og det er en stor glæde at det er sket i samarbejde med DSOG. Hermed er der skabt mulighed for en ensartet holdning til smertelindring under fødsler i Danmark. Herefter er udvalget påbegyndt revideringen af præeklampsi-rekommandationen. Dette sker også i samarbejde med DSOG. Det har været en stor kilde til irritation i dagligdagen, at der ikke er en fælles rekommandation. Det er vores håb, at der også på dette meget vigtige område vil foreligge en fælles anbefaling for behandling. Udvalget deltager meget aktivt med uddannelse af speciallæger i obstetrisk anæstesi sammen med tidligere medlemmer af udvalget Ulla Bang og Hanne Lippert fra Skejby Sygehus. Anja Mitchell og Charlotte Albrechtsen har for nylig over taget kurset i København efter en mangeårig indsats fra Ulla Bang. Eva Weitling 16 DASINFO Oktober 2011

17 SELSKABERNE Præhospital- og akutmedicinsk udvalg (PAU) PAU har i det forløbne år mistet et medlem, der som følge af besparelser i sin afdeling ikke mere kunne tilgodeses med tjenestefri i forhold til udvalgets arbejde. Dette beklager PAU i meget høj grad. PAU s medlemmer har i øvrigt deltaget i et arbejde under Sundhedsstyrelsen omkring optimering af brugen og tilgængeligheden til AED ere i Danmark. Rapporten udtrykker en række tiltag og anbefalinger overfor ejere og leverandører af AED er, hvilket DASAIM har tilsluttet sig. DASAIM har imidlertid fremsat ønske om at der i større omfang blev stillet konkrete krav, og at man anvender økonomiske incitamenter til at sikre kortlægning og drift af opsatte AED ere. PAU er aktive i PHTLS bestyrelse og fakultet og har lagt et stort arbejde i, at medvirke til at PHTLS lærebogen i 7. udgave er blevet oversat med tilhørende undervisningsmateriale. Dertil kommer opdatering af instruktører inden efterårets uddannelser starter. PAU har igen deltaget i arbejdet under Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (tidl. Dansk Medicinsk Selskab) omkring målbeskrivelsen for akutlæger i akutmodtagelser. Arbejdet består i at gennemføre den tidligere aftalte revision af den oprindelige målbeskrivelse. Arbejdet er afsluttet og målbeskrivelsen er i høring over sommeren. PAU deltager også med et medlem i styregruppen for fagområdet. PAU har sammen med DASAIM s bestyrelse udtrykt klar afstandtagen til den udvikling, der pågår i Region Sjælland indenfor det præhospitale område. I en tid hvor antallet af akutmodtagelser reduceres, hvorved en større del af den akutte evaluering og behandling af patienterne skal varetages præhospitalt, så vælger en region at reducere - på visse felter helt at fjerne - det lægefaglige engagement. I forlængelse af dette arbejder PAU mod at etablere et fagligt referencepunkt i form af et dokument, der på faglige kriterier beskriver de bedste muligheder for at udvikle den mest effektive og kvalitetsmæssige optimale præhospitale organisation. Dokumentet skal udarbejdes af alle relevante aktører i den præhospitale sfære. PAU er engageret i den opgradering af KOOL funktionen, der pågår med uddannelse af læger i moderne indsatsledelse, og har emnet med til årsmødet. PAU deltager i uddannelsesudvalgets arbejde mht. at definere uddannelseskrav indenfor det præhospitale og akutte område. Kim Gaarde Thoraxanæstesiologisk Udvalg Thoraxanæstesiudvalget fravalgte i år at holde et symposium, idet økonomien ikke tillod det. I stedet opfordrede vi afdelingerne til at sende repræsentanter til EACTA, som er den europæiske sammenslutning af thoraxanæstesiologer. EACTAs årlige møde blev holdt i Wien i starten af juni. Det var et glimrende møde med adskillige danske bidrag i form af posters og foredrag. Faktisk vandt de danske foredrag både 1. og 2. pladsen, samt en poster vandt også en pris i konkurrencerne. Udvalget har desuden arbejdet videre med andre nordiske repræsentanter i SSAI regi mhp. en nordisk uddannelse i thoraxanæstesi. Uddannelsen vil være 2-årig og vi regner med at første hold starter i september Udvalget har holdt fire udvalgsmøder, hvor vi har planlagt årsmødet, diskuteret fremmødeplaner på de forskellige afdelinger og den nordiske uddannelse. Vi deltager i år i DASAIMs årsmøde med emnerne: Strategi ved akut kirurgi til en patient i antitrombotisk behandling, TEE, TTE og FATE, Behandling af mitralinsufficiens, kirurgisk vs. Endovaskulært og Unge og voksne med medfødt hjertefejl (GUCH). Lisbeth Bredahl Rosengaard Uddannelsesudvalget DASAIM s uddannelsesudvalg (DUU) har i løbet af 2011 iværksat den bebudede revision af målbeskrivelserne og det forventes at de nye målbeskrivelser kan præsenteres på årsmødet i stort set færdig form. Målbeskrivelsesgruppen mødtes primo april til et to dages seminar, hvor der blev arbejdet hårdt og diskuteret meget om ombygning af målbeskrivelsen, hvilke nye mål vi gerne ville have ind på baggrund af nye undersøgelses- og behandlingsmuligheder og hvilke mål der kunne fjernes. Ikke overraskende var der en del nye mål som alle var enige om skulle med - det var straks meget sværere at finde mål der kunne fjernes. Nogle mål er blevet opdelt i flere mål og er blevet mere konkretiseret. Alle i målbeskrivelsesgruppen har bidraget aktivt på selve seminaret, men også i den efterfølgende skriveproces, hvor formuleringer af målene har været sendt ud til de relevante subspecialer til kommentering. Tak til alle for indsatsen. Samtidig med at DASAIM ønskede at revidere målbeskrivelsen har Sundhedsstyrelsen nedsat flere arbejdsgrupper til at evaluere speciallægeuddannelsen. Resultatet af dette arbejde forventes at foreligge i en rapport ved årets udgang. De har dog allerede annonceret en ny skabelon som alle specialer skal bruge ved udarbejdelse af deres målbeskrivelser. De væsentligste forandringer bliver, at Sundhedsstyrelsen forfatter en relativ omfangsrig generel del om uddannelsen og at specialerne får meget lidt plads til at beskrive specialet - i stedet forventes det at vi indsætter link til mere detaljeret beskrivelse på DASAIMs hjemmeside. Kravene til hvor konkret målene skal beskri- Oktober 2011 DASINFO 17

18 SELSKABERNE ves er også blevet strammet op. Der er placeret anæstesiologer i 5 af de 6 arbejdsgrupper. Uddannelsesstillingerne Der er forsat stor søgning til både introduktions- og hoveduddannelsesstillingerne. Når de uddannelsessøgende har afsluttet deres introduktionsstilling er det meget vanskeligt for dem at få en uklassificeret stilling at supplere deres anæstesierfaring i, hvilket har bevirket at nogle afdelinger har ansat læger, der har gennemført en introduktionsstilling i en klassificeret introduktionsstilling - uanset om intentionen har været at give den uddannelsessøgende mulighed for at supplere sin anæstesierfaring eller det har været et ønske om at ansætte en læge med anæstesierfaring er det DUU s holdning at klassificerede introduktionsstillinger skal være forbeholdt læger, der ikke tidligere har gennemført en introduktionsstilling. Ved forårets ansættelsesrunde til hoveduddannelsesstillinger var der i alt 80 personer der søgte, men der var flere end ved tidligere runder, der søgte flere regioner. Blandt ansøgerne var der 2 KBU-læger, der fik tilbudt stilling. Ansættelsesudvalgene gør et meget stort og grundigt arbejde med vurdering af ansøgerne. Vi er forsat et attraktivt speciale og de prognoser, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet viser, at der skulle blive job til alle dem vi uddanner. Uddannelsesrådene i de tre regioner har forsat store udfordringer med at få uddannelsesforløbene sammensat sådan, at alle målbeskrivelsens kompetencer kan opnås. Det er vigtigt, at de ledende overlæger og de uddannelsesansvarlige overlæger samarbejder tæt omkring mulighederne for at udnytte uddannelsesmulighederne og også være med til at sige fra, hvis uddannelsesmulighederne bliver insufficiente. Det er vigtigt at vi forsat selv om vi alle er underlagt store besparelser også forsøger at fastholde den gode uddannelse, som specialet er kendt for. DASAIMs uddannelsesudvalg er begyndt at diskutere, om det er muligt nationalt at udstikke nogle retningslinjer for hvilken længde nogle af de mere specialiserede ophold i hoveduddannelsen skal have. Dette er en diskussion som netop er påbegyndt. DASAIMs uddannelsesudvalg har valgt at jobbet som inspektor skal opslås og at det kan besættes for en 6 årig periode, hvorefter det genopslås. Der er mulighed for at genansøge jobbet. I år var der en inspektor i hver region der havde bestridt jobbet i 6 år og ingen af dem ønskede at søge igen. Stor tak til Anders Gadegaard-Jensen, Peter Mouridsen og Rikke Maaløe for deres indsats som inspektorer. Som nye inspektorer er ansat Karin Graeser - Region Øst, Gustav Gerstrøm - Region Nord og Elke Knoke Region Syd. DUU har udarbejdet et nyt kommissorium, som er godkendt af bestyrelsen. Det ligger på DASAIMs hjemmeside. Tak til alle I DUU for en engageret og aktiv indsats i det forgangne år Karen Skjelsager Udvalget for Intensiv Medicinsk Terapi (UFIM) I slutningen af 2010 godkendte DASAIMs bestyrelse en revision af UFIMs kommissorium og dermed også en ændring i udvalgets sammensætning. Fra 2011 består udvalget af 4 medlemmer valgt af DASAIMs generalforsamling, 4 medlemmer udpeget af DSIT, den nationale repræsentant for ESICM og et nationalt medlem af SSAIs styregruppen for træningsprogrammet for intensiv medicin. Således en udvidelse fra 8 til 10 medlemmer og en tættere tilknytning til de nordiske og europæiske organisationer. I SSAI pågår i øjeblikket en tilpasning af ESICMs målbeskrivelse for intensiv medicin, Cobatrice, til nordiske forhold. Det er hensigten, at Cobatrice skal forankres i SSAIs styregruppe for det intensiv medicinske træningsprogram og integreres dels i kursisternes kontrakter i form af individuelle porteføljer, dels i kursusrækken, hvor det er relevant. Implementering af Cobatrice i Norden har tidligere mødt modstand blandt kursisterne, fordi den bredt formulerede målbeskrivelse medtager kompetencer, som er implicit i den anæstesiologiske hoveduddannelse, og derfor opleves som redundant. Den nordiske tilpasning består i at beskrive og henføre de beskrevne kompetencer til 3 kategorier; nemlig endeligt erhvervet i den anæstesiologiske hoveduddannelse, delvist erhvervet og helt nye kompetencer. Derved fremkommer en målbeskrivelse, hvor kursisterne kan koncentrere sig om dels at videreudvikle og dels erhverve kompetencer relevant for intensiv medicin. Sidste hånd er ved at blive lagt på et udkast, som vil blive sendt i høring hos de nationale videnskabelige selskaber. Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i anæstesiologi gennemgår i år planlagt revision og i den forbindelse er UFIM blevet hørt i intensiv medicinsk relevant emner. Det helt centrale i den sammenhæng har været at koordinere indholdet af målbeskrivelsen med de første nationale rekommandationer udgået fra Hindsgavl i vinter. Speciel opmærksomhed fik rekommandationerne omkring perkutan dilatationstrakeotomi med hensyn til kompetenceniveau for henholdsvis hoveduddannelsessøgende og intensivister. Ved Hindsgavl-mødet blev de første resultater fra det nye initiativ for oprettelse af nationale intensiv-guidelines præsenteret. Tre guidelines omhandlende perkutan dilatationstrakeotomi, ventilator-associeret pneumoni og sedation og anden behandling af ubehag hos intensivpatienter blev fremlagt og ivrigt debatteret. Efter mødet er to af de tre guidelines lagt på nettet (se index.php?option=com_content&view=article&id=22&ite mid=29). Der er endvidere nedsat tre nye grupper, der skal udarbejde guidelines vedrørende respiratorbehandling, invasive svampeinfektioner og ernæring mhp. præsentation i januar Alle uanset charge og erfaringsniveau inden for intensiv terapi er velkomne til at deltage i arbejdet, der må forventes at være meriterende inden for videreuddannelsen i anæstesiologi og intensiv terapi. Lone Poulsen 18 DASINFO Oktober 2011

19 SELSKABERNE ATLS ATLS i Danmark er inde i en stabil fase og det sidste år har været præget af godt samarbejde internt og eksternt og økonomien er tilfredsstillende. Fripladssystemet er efterhånden veletableret og synes at fungere til alles tilfredshed. Antallet af kurser er de seneste år øget med 20% til nu 12 kurser om året, men der er stadig ventelister og der er stadig behov for at se på muligheden for at øge antallet af kurser. Anæstesiologer udgør stadig en stor del af kursisterne. På ATCN-siden er kapaciteten passende og der er af og til ledige pladser. Der har, med stor succes, været afholdt ATLS kursus på Grønland og afhængigt af behovet og interessen kan dette gentages om et år eller to. Endelig har ATLS Danmark, som tidligere, deltaget i internationale aktiviteter. Der har været tale om hjælp til etablering af kurser i Tjekkiet og Libanon, deltagelse i kursus i England ligesom der har været en forespørgsel fra Island om samarbejde i forbindelse med etablering af ATLS der. Ivan Petersen Dansk Anæstesi Database (DAD) DAD har til formål at registrere kvalitet og ydelser vedrørende anæstesiforløb i Danmark og er en klinisk kvalitetsdatabase, godkendt og finansieret af Danske Regioner. En stor del af de danske hospitaler såvel private som offentlige, indtaster nu kvalitetsdata i DAD således at dækningsprocenten udregnet på antal afdelinger er ca 70%. DAD vil endnu engang gerne takke de registreringsansvarlige sygeplejersker og læger i afdelingerne for deres store indsats med at sikre indlevering af elektroniske skemaer til DAD via Klinisk Måle System (KMS). Der er fortsat store forskelle mellem de deltagende afdelinger, både hvad angår patientpopulationernes sammensætning men også afdelingernes registreringskultur. De registrerede forskelle kan også skyldes både behandlings- og kvalitetsforskelle, hvilket man endnu ikke kan sige med sikkerhed ud fra de foreliggende data. Mortaliteten indenfor 48 timer efter anæstesi er 4 på landsplan i perioden fra til og har ligget fuldstændig stabilt på dette niveau siden databasens startede registreringen af danske anæstesiforløb Den tidl. Analyseportal gennemgik væsentlige forbedringer både hvad angår performance, hurtighed og analysemuligheder. Gennem implementeringen af en ny Analyseportal kunne afdelingerne selv analysere alle deres egne data. Årsrapporter om landsresultater kan udarbejdes på baggrund af statusrapporter, der ligger på Analyseportalen. Afdelingerne har i DAD3 adgang til månedlige standardrapporter på indikatorerne fra egne data sammenlignet måned for måned og med landsgennemsnittet. Styregruppen har diskuteret, hvordan man skal forholde sig til indikatorresultater, der afviger signifikant fra landsgennemsnittet. Styregruppen vil i næste årsrapport forsøge at tage hul på dette. Siden 2009 har DAD, men også en del af de øvrige kliniske databaser havde store IT-problemer. For DAD s vedkommende formentlig på grund af størrelsen, kompleksitetsgrad og datatrafik. Det er forsøgt løst, uden det store held. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har haft møder med de kliniske databaser om bl.a. dette. Sidste aktuelle udspil er, at Region Hovedstaden, som står for Klinisk Kompetancecenter Øst, der drifter DAD, har valgt at nedlægge kompetencecentret og lægge området ind under KIT. Aktuelt virker driften forholdsvis stabil om end der fortsat er dage hvor DAD er ude af drift. Der arbejdes med dette fra Styregruppens side, DAD har i årets løb modtaget økonomisk støtte fra Danske Regioner. Pengene er anvendt til datavalidering/- kvalitetssikring samt IT udvikling og drift. DAD s eneste ansatte, Birgitte Rühman, takkes for sit engagerede arbejde med undervisning og at afhjælpe mange af de små og store problemer der er opstået rundt omkring i afdelingerne i årets løb. DAD s specialeansvarlige Peter Ahlburg har ønsket at træde tilbage fra posten, og afløses nu af Sven Felsby Mange tak til Peter for indsatsen! Årsrapporten kan downloades fra: eller Per Føge Jensen Dansk Center for Organdonation Indsatsområderne det sidste år har især været opstarten af organdonationsdatabasen. Registreringen af dødsfald på intensivafdelingerne startede 1. april 2010 og første årsrapport (1. april til 31.dec 2010) er udsendt. Der er indberettet 1206 dødsfald, af disse var der hos 337 mistanke om eller påvist potentiel dødelig hjerneskade. 170 blev vurderet som potentielle donorer. 68 blev erklæret hjernedøde og 48 blev donorer. 102 blev ikke erklæret hjernedøde. Årsagerne til at patienterne ikke blev donorer er forskellige og vil blive undersøgt nærmere, men som meget positivt kan nævnes at nej fra pårørende kun var årsag i 23% af forløbene (mod ca 50% for 10 år siden). Årsrapporten er tilgængelig på DCOs hjemmeside. Der har været afprøvet forskellige former for udrykningshold til assistance ved donorforløb, hvor det har været muligt at få neurokirurg, neurointensiv sygeplejerske og/ eller anæstesiolog ud på donorafdelinger. Især tilbuddet om neurokirurg og intensivsygeplejerske har været benyttet. Evaluering af denne funktion kan ligeledes ses på hjemmesiden. Der arbejdes på at gøre ordningen permanent i en eller anden form. Herudover arbejdes på at etablere funktioner som donoransvarlige læger og sygeplejersker i region hovedstaden/sjælland, region syd og region midt og region nord. Disse skal hjælpe med uddannelse og undervisning Oktober 2011 DASINFO 19

20 SELSKABERNE inden for området. De udpeges af hospitalsledelserne på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital og Ålborg Sygehus. Der har været afholdt etikkonference hvor forskellige etiske problemstillinger blev præsenteret og drøftet og der planlægges nedsættelse af en arbejdsgruppe med fokus på etiske overvejelser omkring organdonation. I løbet af efteråret vil DCO besøge intensivafdelingerne for at møde afdelingsledelserne og nøglepersonerne, her vil den enkelte afdelings dødsfaldsrapport blive gennemgået og der vil blive mulighed for at drøfte problemer i forbindelse med donorforløb. Blandt andet problemerne med opløbsagrafi som er et problem på flere hospitaler. I efteråret vil der blive afholdt kursus i håndtering af den ustabile donor. Kurset afholdes i færdighedslaboratoriet på Skejby og er et pilotkursus for at afprøve om simulatortræning er velegnet til undervisning i donorpleje. Centerleder Helle Haubro Andersen og undertegnede deltog i intensivsymposiet på Hindsgavl i januar 2011 for at fortælle om centrets aktiviteter. Der har været afholdt 3 styregruppemøder for DCO og 1 styregruppemøde for organdonationsdatabasen. Inge Krogh Severinsen Dasaim-repræsentant i styregruppen for Dansk Center for Organdonation og Organdonationsdatabasen Dansk Råd for Genoplivning årsberetning 2010 Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er det nationale råd for genoplivning. Torsten Lauritsen er formand for DRG. Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er en tværfaglig organisation bestående af en række medlemsorganisationer, herunder lægevidenskabelige selskaber, med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning. DRG rådgiver og samarbejder med organisationer og sundhedsfaglige myndigheder inden for såvel basal som avanceret hjertelungeredning. DRG er en del af det Europæiske Råd for genoplivning (European Resuscitation Council - ERC). Guidelines 2010 blev offentliggjort den 18. oktober 2010 af ERC og American Heart Association. DRG og DASAIM har med flere medlemmer været centralt repræsenteret i arbejdet med udformningen af de nye guidelines. DRG kunne samtidigt med den internationale offentliggørelse publicere dansk bearbejdelse og danske postere. Efterfølgende er den danske folder om avanceret genoplivning revideret og offentlig tilgængelig i samarbejde med Hjerteforeningen. Materiale kan downloades på DRG s hjemmeside DRG og Trygfonden har i år indgået et strategisk samarbejde, der betyder et løbende samarbejde med Trygfonden og mulighed for flere ressourcer til DRG s arbejde. Dermed vil DRG kunne styrke sin indsats indenfor nogle af kerneområderne: Uddannelse af lægfolk inden for HLR og AED/hjertestarter Øge lægfolks muligheder for adgang til og kendskab til AED/hjertestarter Udvikling og styrkelse af den professionelle indsats Udviklingen af forskningsmiljøer for at tilvejebringe ny viden på alle niveauer Medvirke til at udvikle medicinske akutindsatser, herunder støtte til uddannelse og træning af læge og andre sundhedsprofessionelle DRG deltager i år i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen for udarbejdelse af anbefalinger for og implementeringen af hjertestartere i Danmark og er medvært ved en konference om udbredelse af hjertestartere den 4. november 2011 i Bella Centret. Torsten Lauritsen og Freddy Lippert Dansk Standards udvalg S-104 angående anæstesiog respiratorisk udstyr Udvalgets arbejde er uændret stillingtagen og medvirkning til udfærdigelse af nye standarder samt deltagelse i revision af eksisterende standarder såvel inden for EU (EN) som worldwide (ISO). Udvalget består af interessenter fra erhvervslivet, undertegnede fra DASAIM og en sekretær fra DS. Arbejdet i udvalget er baseret på elektronisk kommunikation eventuelt suppleret med et til to møder om året hos Dansk Standard. Der har ikke været afholdt møder i det forløbne år. Udvalgets erhvervsinteressenter har udover papirarbejdet deltaget i arbejdsgruppemøder i udlandet. Da jeg i mit kliniske arbejde endnu ikke har set anvendelse af standardiseret injektionssprøjte-mærkning skal jeg atter gøre opmærksom på eksistensen af ISO-standard vedrørende medicinlabels til injektionssprøjter, udgivet august Anvender man labels til mærkning af sprøjter til anæstesibrug, skal jeg opfordre til at man anskaffer sig standarden og følger dennes forslag til mærkning af medicinholdige injektionssprøjter. Lars Rybro Advanced Life Support kurserne (ALS), European Pediatric Life Support kurserne (EPLS) og HLR-AED kurserne afholdes fortsat i DRG regi med stor søgning. Advanced Life Support (ALS)-kurserne startede i slutningen af 2004 og der har siden start været 1752 kursister. EPLS (European Paediatric Life Support)-kurserne startede i 2006 og der har været i alt 480 kursister. Nyt i år er Safe Transfer and Retrieval (STaR), der fremover organiseres som kursus under DRG. 20 DASINFO Oktober 2011

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. Tid: Torsdag den 27. januar 2011 kl Sted: Domus Medica

Bestyrelsesmøde. Referat. Tid: Torsdag den 27. januar 2011 kl Sted: Domus Medica Bestyrelsesmøde Tid: Torsdag den 27. januar 2011 kl. 17-20 Sted: Domus Medica Referat Til stede: J. Michael Hasenkam, Ulla Breth Knudsen, Hans Kirkegaard, Peter Schwarz, Henrik Steen Hansen, Niels Qvist,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Patologiafdelingen Dato for besøg 26.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling

Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling Referat 9. ordinære generalforsamling i FS-KAB lørdag d. 24/10-2015 kl. 10 12. Odense Universitetshospital, Patienthotellet

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat 10.-11. januar 2016 Sted: Hindsgavl Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Annette

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002359 Afdelingsnavn Ortopædkirurgisk afd. Hospitalsnavn Regionshospitalet Viborg Besøgsdato 08-04-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/03-2016 kl. 15.00 18.45 Sted: RH Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Tobias Lyngeraa

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital THG Kirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere