Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering - April KF - Temadrøftelse. Dialogmøde med Musikskolens bestyrelse KF - Temadrøftelse vedr. Scenekunst KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad KF - Revision af Biblioteks-og Arkivplan KF - Bom ved adgangsvej til Bramsnæs Strand, Nagels Rende KF - Afholdelse af Asyl Cup i samarbejde med Røde Kors KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturkaravanen KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver. Teater Solaris KF - Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Kulturaftale KF- Ansøgning om underskudsdækning i forbindelse med Operaforestilling. Lejre Musik Skole SSÆ - Opfølgning på Handicappolitik for 2013 med høringssvar KF - Eventuelt...29

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Orientering - April Sagsnr.: 13/21909 Resumé: Orientering til udvalget. April Se nyhedsbrevet her: A. Oplev Lejre - plakat for april 2014 B. Orientering fra Idrætshallerne C. Orientering fra Bibliotek & Arkiv D. Orientering fra Musikskolen E. Nyhedsbrev fra Center for frivilligt socialt arbejde F. SWOP 2014, dansefestival i maj G. Kåringen af Årets Amatør Kultur Kommune. En ny pris som Amatørernes Kunst og Kultur Samråd og landsforeningen for dramatisk virksomhed, har taget initiativ til. H. Kriterierne for Udvalgets puljer. Puljen til andre kulturelle opgaver samt pulje til fritagelse for byggesags-gebyrer og halleje I. Frihedsstøtten i Kr. Såby. En borger har henvendt sig vedr. stenens dårlige fatning. Administrationen undersøger, behovet og evt. omkostninger ved at restaurere stenen. J. Gode historier fra Fjordlandet. Lejre er gået sammen med Holbæk, Roskilde og Odsherred kommune om at lave en folder over turistaktiviteter omkring fjorden. K. Fritid & Samfund debatmøde NY dato: 19. september 2014 kl på Christiansborg. Mødet flyttes fra april til september. L. Publikumsrekord på Roskilde Museum i Mere end besøgende lagde vejen forbi besøgsstederne i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommune. M. Center for Kultur og Udvikling (CKU) og Holbæk kommune inviterer kommunerne i Region Sjælland til et seminar om udvikling af internationalt kultursamarbejde. Lørdag d. 10.maj 2014 i Næstved N. Status på implementering af Bookingsystem. Der arbejdes i øjeblikket med at oprette alle lokaliteter i systemet. Systemet

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 introduceres til foreningerne i maj. Introduktionen skal følges op af en yderligere en undervisningsgang i efteråret. O. Osted Gymnastikforening holder reception for Hanne I. Pedersen d.23.april. Hanne I. Pedersen træder tilbage fra bestyrelsen for Osted Gymnastikforening efter 42 år som medlem, de sidste 28 år som formand. Der er reception onsdag d kl i Cafeteriaet i Osted Hallen. P. Orientering om status på arbejdet med forslag til optimering af brug af lokaler. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Puljen - hvad er der bevilget midler til.xlsx 2. Fritid & Samfund debatmøde pdf

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 3. KF - Temadrøftelse. Dialogmøde med Musikskolens bestyrelse Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Dialogmøde med Musikskolens bestyrelse og ledelse. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Sagsfremstilling: Musikskolens ledelse og bestyrelse ønsker en dialog med udvalget om bla. musikskolens generelle lokalesituation. Musikskolen vil fortælle om ønsker og behov og give udvalget nogle bud på forskellige løsningsmodeller. Desuden ønsker ledelsen og bestyrelsen af komme ind på nedenstående punkter: Venteliste. Den skarpe profil: Den pædagogiske vurdering omkring profilering af Klassik & Rytmisk musik. Rabatordninger i musikskolen; fripladser / søskende rabatter Økonomi: Hvor stor en del af udgiften er dækket af kommune, stat og bruger betaling. Folkeskolereformen: Hvor langt er vi med planlægningen af det kommende samarbejde. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oplæg til Dialogmøde med Musikskolen_ docx

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Temadrøftelse vedr. Scenekunst Sagsnr.: 14/1363 Resumé: Temadrøftelse vedrørende scenekunst. På baggrund af en række henvendelser de seneste par år, fra aktører på scenekunstområdet, har administration taget initiativ til en overordnet kortlægning og analyse af området med henblik på en politisk debat og stillingtagen i forhold til en eventuel strategisk udvikling af området i Lejre kommune Kulturkonsulent Trine Lindhardt-Roux deltager under punktet. Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Temadrøftelse Scenekunst_ docx

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 5. KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus Sagsnr.: 11/18884 Resumé: Den 5. marts 2014 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid at udsætte sagen. Der udestår opgaver til lovliggørelse af Osted Kulturhus, som bestyrelsen fremsender ansøgning på. Der søges om kr. Endvidere søger bestyrelsen om et fast driftstilskud på kr., på lige fod med de øvrige kulturhuse. Dette behandles når politikprocessen for 2015 kendes. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge ekstra midler til lovliggørelse af Kulturhuset i Osted. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen om kr. til lovliggørelse af Osted Kulturhus imødekommes, 2. at beløbet på kr. finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane, 3. at der bevilges driftstilskud på kr., 4. at driftstilskud finansieres via , lokaletilskud, 5. at punkt 3 vedrørende driftstilskud på kr. sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: På baggrund af en henvendelse fra borgere i Osted, blev der i forbindelse med budgetforhandling for 2013, afsat kr. til kulturhus, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2013 blev det vedtaget, at de kr. skulle bruges til etablering af indvendige faciliteter, samt til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Bestyrelsen for Kulturhuset har prioriteret en stor del af midlerne til opstart af Kulturhuset. Bygningen Alfarvejen 13, Osted er oprindelig en skolebygning. Efterfølgende blev huset brugt til administrationsbygning/kommunehus for den gamle sognekommune Osted. Da Lejre Kommune blev dannet, flyttede administrationen til Allerslev og bygningen på Alfarvejen 13 blev brugt til forskellige interessegrupper, cafe, ungdomsklub, spillested, Lions domicil og mødested for det frivillige foreningsliv i Osted. I 2007 flyttede Heldagsskolen ind i lokalerne, og de andre aktiviteter måtte flytte ud. Heldagsklassen er nu flyttet til Skolevang 1, Kr. Sonnerup. Huset kan derfor igen benyttes til beboerhus. Det arbejde der mangler at blive udført, vil i videst muligt omfang blive udført af frivillig arbejdskraft.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Dog er der også udgifter til byggesagsbehandling og udgifter til bygherrerådgivning indeholdt i beløbet. Følgende skal etableres for at bygningen kan lovliggøres: 2 handicapramper Spindeltrappe, ny flugtvej fra 1. sal Udvendig dør til spindeltrappe 2 branddøre på 1. sal 8 stk. dørpumper til branddøre Ombygning af handicaptoilet Trappelift til 1. sal (er etableret) Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at lovliggørelsen af bygningen bør igangsættes snarest muligt, da der er stor efterspørgsel for benyttelse af lokalerne. Handicappolitik: Der etableres 2 handicapramper og 1 stolelift til 1. sal inden for afsat budget. Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen afsatte den 28. januar kr., hvoraf kr. var til etablering af indvendige faciliteter og kr. til etablering af handicaprampe, isætning af to hoveddøre og udskiftning af termoruder. Den samlede udgift til at færdiggøre lovliggørelsen af bygningen i forhold til tilgængelighed og brandsikkerhed vil være kr., som bestyrelsen for Kulturhuset søger om. Af de kr. er der forbrugt ca kr. Der er indkøbt stole, borde, køleskab, opvaskemaskine mm for den kr., og handicaprampe, stolelift og flugtvejstrappe fra 1. sal er bestilt. Administrationen foreslår, at beløbet finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane. Administrationen foreslår, at ønsket om kr. til driftstilskud finansieres vil lokaletilskud, bevilling Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 6. KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad Sagsnr.: 14/1097 Resumé: Den 5. marts 2014 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid at udsætte sagen. Bestyrelsen for Sæby Svømmebad fremsender ansøgning om tilskud til anlæggelse af flisebelægning under solceller. Der søger om kr. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til anlæggelse af flisebelægning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen imødekommes, 2. at udgiften på kr. finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Lejre Kommune ejer Sæby Svømmebad, men udlejer det til bestyrelsen for Sæby Svømmebad. Udlejningen er vederlagsfrit og bestyrelsen modtager et driftstilskud, fra Lejre Kommune, på kr. årligt (2013-pris). I forbindelse med energioptimering ved Børnehaven Birken, Multisalen og Svømmebadet er der opsat solceller på 100 kvm på et grønt område, der støder op til Svømmebadet. Bestyrelsen ser en mulighed i, at solcellerne kan fungere som skygge for gæsterne i Svømmebadet. Det er planlagt, at der skal sås græs, under solcellerne, men bestyrelsen for Svømmebadet ønsker, at der anlægges fliser for at undgå, at der slæbes jord med ud i badet. Bestyrelsens begrundelse er, at der vil gå mindst en sæson før græsset er stærkt nok til at græsarealet kan benyttes, og bestyrelsen mener, at der vil være stor risiko for at gæsterne slæber jord med ud i badet. Det kan endvidere være tvivlsomt om græsset kan gro under solcellerne. Bestyrelsen oplyser, at såfremt der kommer jord eller grus i det tekniske udstyr til badet, er bestyrelsen nød til at lukke badet ned i en eller flere dage. Bestyrelsen har ikke selv midler til at anlægge flisebelægningen, da bestyrelsen også står over for investering af ny dug til badet. Såfremt der ikke etableres fliser vil bestyrelsen etablere hegn/afspærring således, at der ikke bliver adgang til arealet.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at ansøgningen kan dækkes via mindre forbrug vedrørende kunstgræs fodboldbanen i Allerslev. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud. Det billigste lyder på kr. ex. moms. Bestyrelsen oplyser, at den har mulighed for at betale kr. fra egen kassebeholdning. Der søges derfor om kr. Administrationen foreslår, at beløbet finansieres gennem restbeløb der, i henhold til budget 2012, kan overføres til fritidsområdet fra anlægsprojekt , kunstgræs fodboldbane i Allerslev. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning 2. Tilbud 3. Tilbud 2

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Revision af Biblioteks-og Arkivplan 2015 Sagsnr.: 14/44 Resumé: Udvalget for Kultur og Fritid vedtog den 12. februar 2014, at Biblioteks-og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling medio Der foreligger nu et oplæg til kommissorium for udarbejdelse af strategiproces for hhv. bibliotek og arkiv. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kommissorium inklusiv tidsplan godkendes, 2. at udvalget aftaler en dato for en temadrøftelse primo-juni. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes, idet der ønskes særligt fokus også på involvering af brugere. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur og Fritid vedtog 12. februar 2014, at Biblioteks-og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling medio Ledelsen af bibliotek og arkiv lægger op til en tostrenget strategiproces, som skal munde ud i et oplæg til ny strategi for hhv. biblioteks- og arkivområdet. Oplægget vil beskrive de strategiske potentialer, udviklingsmuligheder, økonomi, rationaler, samt udfordringer. Det forventes, at oplægget munder ud i bud på forskellige udviklingsretninger for bibliotekerne og arkiverne med henblik på en efterfølgende politisk drøftelse og stillingtagen. Oplægget vil ikke indeholde oplæg til organisatoriske ændringer, som vil afvente den politiske bearbejdning af strategien. Medarbejdere og frivillige inddrages i processen, og da forholdene omkring bibliotekerne og arkiverne er meget forskellige, afvikles de to strategiprocesser hver for sig. Medarbejderinddragelse planlægges i samarbejde med MED-udvalget. Oplægget vil for bibliotekernes vedkommende indeholde forslag til mulige fremtidige strategier på området, men ikke oplæg til organisatoriske ændringer, som må afvente den politiske bearbejdning af strategien. Der tages udgangspunkt i eksisterende modeller i andre kommuner, herunder Lejres nabokommuner. Oplæg til tidsplan Deadline Aktivitet 21. maj Udarbejdelse af strategioplæg til udvalget sammen med ekstern konsulent Juni Temadrøftelse om strategi for Kultur og Fritid med deltagelse af ekspertpanel 01. aug. Udarbejdelse af oplæg til revideret Biblioteks- og Arkivplan 13. aug. Høring om revideret Biblioteks- og Arkivplan 10. sep. UKF politisk behandling af revideret Biblioteks- og Arkivplan 29. sep. Evt. politisk behandling i KB

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 11 Udvalget opfordres til at finde en dato i juni til en temadrøftelse om strategi mv. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et kommissorium vil danne en god baggrund for en strategisk politisk drøftelse. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. KOMMISSORIUM revision af Biblioteks- og Arkivplan 2015

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Bom ved adgangsvej til Bramsnæs Strand, Nagels Rende Sagsnr.: 11/21725 Resumé: Beboerne på vejen Nagels Rende, Ejby har henvendt sig til Lejre Kommune, med ønsket om, at få aflåst bom ved vejen ned til Bramsnæs Strand, Nagels Rende. Administrationen har sendt henvendelsen til vejmyndigheden, Midt- og Vestsjællands Politi. Midt- og Vestsjællands Politi ønsker Lejre Kommunes udtalelse inden de træffer beslutningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det anbefales, at bom låses, 2. at der etableres en ordning med nøgleboks, hvor handicappende kan ringe til Lejre Brandvæsen, der kommer og lukker op, 3. at der skiltes tydeligt med denne ordning. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget godkender indstillingerne med forbehold for om handicaprådet har indsigelser. Sagsfremstilling: Beboerne ved Nagels Rende har henvendt sig til kommunen med ønsket om, at bom ved nedkørsel til Bramsnæs Strand, Nagels Rende aflåses således, at der ikke er mulighed for at uvedkommende kan køre i bil eller på knallert til stranden. Der har igennem længere tid været problemer med motortrafik på Nagels Rende til gene for beboerne på vejen. Endvidere har, både beboere og Bramsnæs Sejlklub der har til huse ved Bramsnæs Strand, Nagels Rende, givet udtryk for irritation over, at grupper af unge mennesker kører ned på stranden og holder larmende fester mv. ved stranden. Beboerne oplyser, at der køres stærkt og der er meget larm, og beboerne føler sig generet. Det er Midt- og Vestsjællands politi, der har vejmyndighed, hvilket vil sige, at de har den endelige afgørelse. I henhold til Styrelsesvedtægten hører strande under Udvalget for Kultur & Fritid. Ifølge Lejre Brandvæsen er der ikke noget til hinder for at bommen låses, såfremt Lejre Brandvæsen har en nøgle. I 2009/10 blev der gennemført en renovering af strandområdet på baggrund af en samlet plan, som var vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø. Planlægning og projektudførelse blev gennemført med inddragelse af offentligheden, herunder brugere af strandområdet, grundejerforeninger og vejlaug. I forbindelse med renovering af strandområdet blev der etableret en ny p-plads for handicappede og opsat handicapvenligt bordebænkesæt.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 13 Administrationens vurdering: Administrationen kan oplyse, at SSP har været involveret i området, idet beboerne har klager over uroen ved og på stranden. Administrationen vurderer, at en ændring af nuværende oplukkelige spærring til en permanent aflåst bom vil afskære kørestolsbrugere og andre bevægelsesbesværede adgang til strandområdet, hvilket ikke vurderes at være i overensstemmelse med de politiske intentioner for området. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at adgangen til strandområdet fremadrettet hindres for al motoriseret kørsel. Det foreslås derfor, at bommen låses, og der opsættes nøgleboks, med mulighed for at ringe til Lejre Bandvæsen, der kører ud og åbner/lukker. Handicappolitik: Såfremt det besluttes, at bommen aflåses, skal handicappede, der ønsker adgang til stranden, have mulighed for at ringe til Lejre Brandvæsen, der lukker bommen op. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Afholdelse af Asyl Cup i samarbejde med Røde Kors Sagsnr.: 14/4222 Resumé: Center for Kultur & Fritid har indledt et samarbejde med Røde Kors asylcenter Avnstrup. Formålet er øget, gensidig involvering af bl.a. biblioteker, forenings- og fritidsliv i Avnstrups aktiviteter og brugernes og lokalbefolkningens liv. Asylcup er første produkt af samarbejdet og en del af den løbende afklaring af, hvordan Lejre Kommune og Avnstrup kan drage nytte af hinanden. Center for Kultur & Fritid assisterer med faciliteter og foreningskontakt til afholdelsen af Avnstrups Asylcup d juni 2014 i og omkring Hvalsø-hallerne. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering idet det oplyses, at arrangementet formentligt flyttes til juni. Sagsfremstilling: Center for Kultur & Fritid har indledt et samarbejde med Røde Kors asylcenter Avnstrup. Formålet er øget, gensidig involvering af bl.a. biblioteker, forenings- og fritidsliv i Avnstrups aktiviteter og brugernes og lokalbefolkningens liv. Asylcup er første produkt af samarbejdet og en del af den løbende afklaring af, hvordan Lejre Kommune og Avnstrup kan drage nytte af hinanden. Center for Kultur & Fritid assisterer med faciliteter og foreningskontakt til afholdelsen af Avnstrups Asylcup d juni 2014 i og omkring Hvalsø-hallerne. Der afholdes turneringer i fodbold, volleyball, cricket og Ombold. Ombold er fodbold for hjemløse, og der planlægges en optræden af det danske kvindelandshold i Ombold. Der forventes en brugerdeltagelse på ca mennesker. Det forventes at ca. 300 brugere overnatter i hallerne. Foreløbigt program for Asylcup: Onsdag 25/6 Eftermiddag/ aften: - Brugerne ankommer - Gadeløb med deltagelse af lokale indbyggere, og deltagelse af fx lokal løbeklub Torsdag 26/6 - Turneringer for brugerne. Fest om aftenen. Fredag 27/6 - Afsluttende kampe, åbent for publikum - Afslutning

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15 Asylcup vil være en eksponent for arbejdet med at synliggøre og integrere Avnstrup og dets brugere. Arrangementet åbner for en høj grad af lokal borgerdeltagelse og inddragelse af interesserede foreninger og interessegrupper. Med udgangspunkt i bibliotekerne igangsættes aktiviteter til at tydeliggøre brugerhistorier og spejle brugerne og lokalbefolkningen i Lejre kommune. De fremtidige perspektiver i samarbejdet med Røde Kors Avnstrup asylcenter er en øget overordnet mulighed for tilbud til borgerne fra brugerne og omvendt. Udover fremtidige tilbud om sundheds- og bevægelsesaktiviteter, vil der være fokus på bibliotekernes vigtige rolle for Avnstrups brugere, som en sikker indgang til samfundet og en udgang til verden. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune deltager aktivt i samarbejdet med Røde Kors og asylcenter Avnstrup. Dels for at bidrage til større interkulturel forståelse, dels for at påvirke forenings- og fritidslivet i Lejre Kommune til at se, hvordan det kan hjælpe medborgere på hidtil uvante måder. Handicappolitik: Arrangementet kan være en mulighed for socialt udsatte og fysisk udfordrede at skabe nye netværk, fx gennem deltagelse på et Ombold-hold. De fysiske rammer i og omkring Hvalsø-hallerne er tilgængelige for mennesker med fysiske handicap. Økonomi og finansiering: Der er ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen. Eventuelle udgifter til fx foto- og pressedækning, vil komme som en særskilt ansøgning til Udvalget. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Kulturkaravanen 2014 Sagsnr.: 14/2911 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 23. februar 2013 fra Kulturkaravanen, om underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. til 4 arrangementer i Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Udvalget for Kultur & Fritid skal tage stilling til, om udvalget vil bevilge tilskud/underskudsgaranti til Kulturkaravanens arrangementer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilges kr. i underskudsgaranti og kr. i tilskud, 2. at pengene bevilges fra pulje til andre kulturelle opgaver. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne godkendes. Sagsfremstilling: Kulturkaravanen, der blev etableret i 1985, er en lokal musikforening med fokus på arrangementer i Hvalsø. Foreningens arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft og alle arrangementer er åben for alle. Foreningen har ingen lokaler, men afholder arrangementerne rundt i byen, fx. i Hvalsø Kulturhus. Det er intentionen, at præsentere navne i Hvalsø, hvor publikum får den ægte vare og livemusik i høj kvalitet i omgivelser, hvor stemningen kommer tæt på et klubmiljø. Kulturkaravanen tilstræber, at der til arrangementerne varmes op og supporteres fra kunstnere fra amatørscenen. Bands og optrædende, der genremæssigt matcher aftenens hovednavn, tager måske her et skridt på vejen op og ud. Kulturkaravanen har planlagt 4 koncerter for 2014: Marts: The Sandmen September: Allan Olsen solo Oktober: Signe Svendsen November: Doc Houlinds Revival Arrangementerne er beskrevet i vedlagte bilag. I Lejre Kommune har Kulturkaravanen modtaget tilskud siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokal forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik:

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. I 2010 søgte Kulturkaravanen om underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. Udvalget bevilgede underskudsgaranti på kr. I 2011 søgte Kulturkaravanen om underskudsgaranti på kr. Udvalget bevilgede underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. I 2012 søgte Kulturkaravanen om underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. Udvalget bevilgede underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. I 2013 søgte Kulturkaravanen om underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. Udvalget bevilgede underskudsgaranti på kr. og tilskud på kr. Kulturkaravanen har forbrugt tilskud på kr. og regnskabet viser, at der efter tilskuddet på kr. er et underskud på kr., hvoraf underskudsgarantien dækker de kr. i Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" kr., hvoraf der er kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Bilag: 1. Ansøgnnig 2. Budget 3. Økonomisk oversigt - puljen 4. Bilag

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver. Teater Solaris Sagsnr.: 14/3168 Resumé: I mail af 26. februar 2014 søger Teater Solaris om et tilskud på kr. til opførelse af teaterkoncerten "13 ODER TIL MARIA" med efterfølgende oldtids-/ Halloween folkefest på Sonnerupgaard den 31. oktober Teater Solaris ønsker at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv i produktion af Oratoriet og i markedsaktiviteterne. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Det anbefales, at bevilge en underskudsgaranti fra Oplevelsespuljen, idet arrangementet betragtes som et oplevelsesøkonomisk tiltag. Det forventes, at der sker en solid borgerinvolvering samt, at der udarbejdes en grundig evaluering af arrangementet. Da oplevelsespuljen ligger under Kommunalbestyrelsen oversendes sagen hertil. Sagsfremstilling: I mail af 26. februar 2014 søger Teater Solaris om et tilskud på kr. til opførelse af teaterkoncerten "13 ODER TIL MARIA" med efterfølgende oldtids-/ Halloween folkefest på Sonnerupgaard d. 31. oktober Teater Solaris ønsker at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv i produktion af Oratoriet og i markedsaktiviteterne. Teatergruppen har nedsat det, gruppen kalder, et Roundtable hvor de har inviteret centralt erhvervsliv, kommune, politikkere mfl. til drøftelse af muligheder for teater på tværs af traditionelle fagområder mv. - såvel generelt som specifikt i forbindelse med denne opførelse. "13 ODER TIL MARIA" er et nyskrevet og originalt scenisk oratorium, der kaster lys over Mariaskikkelsen i et nutidigt og historisk perspektiv. Værket inddrager de gamle modergudinders karaktertræk, som har overlevet i Mariaskikkelsen til den dag i dag. Opsætningen har forpremiere i Sonnerupgaard Godsets 1877-lade i oktober og uropføres i november 2014 i Roskilde Domkirke, som afslutning på Roskilde Bachuge. To yderlige opførelser er arrangeret i Helligåndskirken i København og Sct. Mariæ Kirke i Helsingør. Oldtids-/ Halloween marked Freias Æbler på Sonnerupgaards gårdsplads med boder med mad og drikke, Oldtids totalteater uhyggelige scener over hele arealet, gøglere osv. Lokale firmaer er repræsenteret i oldtids-/ Halloween markedet og indgår i totalteatret. Involverede erhverv/ foreninger: ORATORIET Produktionsskolen Koh-i-noor, hjælp med scenografi Syerske Inge Planck Christensen syr kostumer med sine elever Vestergaard Company stiller værksted til rådighed Alle lokale kor synger med i oratoriets slutkor

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 19 Musikskolens sangelever synger med i oratoriets slutkor Lokale butikker reklamerer, sælger billetter Der rekrutteres løbende flere frivillige og sponsorer af ydelser FEST Lokale udbydere af mad og drikkelse, mad, drikkevarer Lokale firmaer repræsenteret i oldtids version, sælger varer, tilbyder aktiviteter, bidrager til dekoration Rollespils-foreningen, totalteater, gøglere Teaterforeningen, totalteater Kunstforeningen, kunstaktviteter? Produktionsskolen Koh-i-noor, hjælp med opbygning Spejderne, bål, aktiviteter, fakkeloptog Sagnlandet, tilbyder oldtids-aktiviteter? Roundtables medlemmer kommer løbende med flere ideer/muligheder Tids- og Handlingsplan: April-juni Rekruttering af flere bidragende til oratoriets produktion og folkefest. Roundtables medlemmer kommer med flere indskud Sonnerupgaard Gods kommer med info Rekruttering af koordinator lokalt eller blandt eventledelse-studerende August Opsamling på aftaler September-oktober Produktionsfase Oratorium 31. oktober, Opførelse Teater Solaris har stiftet sig selv i december 2013 for at skabe ny skrevet musikteater uden kunstnerisk kompromis, efter det kunstneriske teams 8-årige samarbejde bl.a. på Gladsaxe Ny Teater og Det Kongelige Teater (Operaen). Teatret er ved at opbygge sig selv som delvist selvfinansierende gennem kursusvirksomhed i tæt sammenarbejde med Sonnerupgaard Gods og det lokale erhvervsliv, hvorfra overskud bliver doneret til Teater Solaris produktioner. Der arbejdes p.t. på at skaffe EU midler med henblik på at genopsætte 13 ODER TIL MARIA i europæiske Maria-kirker Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen. Arrangementet er lokalt forankret, delvist ikke-kommercielt og tilgængeligt for alle. Det vurderes som delvist ikke-kommercielt idet der forventes en stor inddragelse af foreninger og erhvervsliv. Administrationen gør opmærksom på, at der er afholdt tre møder med teatergruppen Solaris. Gruppen bag Teater Solaris er særdeles visionær, og ser mange muligheder i forskellige samarbejder i og med kommunen. Teatergruppen har nedsat en styregruppe som kaldes Roundtable. Det er intentionen, at dette Roundtable skal forholde sig mere generelt til samarbejdet mellem kultur og erhvervsliv.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 Administrationen anbefaler, at udvalget forholder sig generelt til, hvorledes man vil understøtte scenekunst i kommunen, inden man forpligter sig til yderligere samarbejder. Således vurdere administrationen, at det vil være fornuftigt, at såfremt Lejre kommune ønsker at involvere sig i et samarbejde med Teater Solaris, gøres dette afgrænset til ét projekt, hvor der bør være stor opmærksomhed på evaluering. Denne evaluering bør have stor fokus på involveringsgraden af borgere og erhvervsliv. Det anbefales, at kommunen indgår i det nedsatte Roundtable under forudsætning af, at det udelukkende omhandler ansøgte arrangement og således udgør en slags styregruppe for dette. Såfremt forummet ønskes anvendt til mere principielle diskussioner vedr. kultur, udvikling og erhvervsliv mv., bør en sådan drøftelse nøje afstemmes med hvilke aktører og interesser, der i øvrigt er i kommunen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Udgifter for Lejre INDTÆGTER status Sponsorer Brugsen Hvalsø bevilget /4 af stagesound.dk bevilget Yderlige erhvervssponsorer, besparelser gennem frivilligt arbejde forventet Tilskud Kulturpulje Lejre søgt Spar Nord søgt Billetindtægter fra Lejre opførelse, efter moms Kursusvirksomhed forventet Indtægter I ALT Finansieringsbehovet forventes dækket af underskudsgarantier samt private og statslige fonde. Det samlede budget for hele forestillingen samt budget kun relateret til Lejre er vedlagt som bilag. Administrationen oplyser, at der i budget 2014 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er kr, hvoraf der er kr til rådighed. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. TeaterSolarisPROJEKTBESKRIVELSE13ODER pdf Oder til Maria - Teaterkoncert og Folkefest Oder til Maria - TeaterSolaris13ODER_BUDGET xlsx Oder_Budget Lejre xlsx

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Kulturaftale Sagsnr.: 14/4587 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid skal drøfte kultursamarbejde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland med afsæt i en orientering om kulturaftale og de medfølgende spørgsmål. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at oplæg og spørgsmål drøftes med henblik på at tilvejebringe input til kulturgruppens fremadrettede arbejde. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Sagsfremstilling: Kulturministeriet afløste i 2007 efter kommunalreformen og Amternes nedlæggelse de amtslige regionale kulturaftaler med de kulturregionale aftaler. Odsherred Kommune indgik aftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er 13 kulturaftaler i landet og kun 8 kommuner er ikke med i en aftale. I Region Sjælland er der to Kulturaftaler; Kulturregion Storstrøm og Midt- og Vestsjælland. Kulturaftalernes formål er fra Kulturministeriets side at være en ramme om kulturpolitisk samarbejde og dialog ml. stat og kommuner og ml. kommuner, og målet er først og fremmest at fremme dispositionsfrihed, ressourceudnyttelse og udvikling på kulturområdet og understøtte kommunernes engagement. Det har gennem aftaleperioderne vist sig for kommunerne i Kulturaftalen, at en kulturaftale også er en platform og en strategisk mulighed for øget tværkommunalt samarbejde på kulturområdet. Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland blev indgået i 2011 og udløber med udgangen af Visionen for aftalen er; Alle borgere skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kultur, der er unik for Midt- og Vestsjælland. Nutidige Kunstneriske udtryk skal sammen med formidlingen af den historiske arv styrke identiteten og selvforståelsen. Kulturregionen skal være attraktiv for børn og unge og styrke deres kulturelle kompetencer Aftalen omfatter følgende indsatsområder: Talentudvikling Børne- og ungekultur Identitet og kulturarv International kunst- og kulturudveksling Indsatsområderne er i denne aftale periode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende: Da Danmark blev til SWOP, Dansefestival Kunstrejsen Bandakademiet Billedkunstnerisk Grundkursus Ud over dette har Kulturgruppe siden 2011 igangsat og støttet projekter som:

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 22 Festival for ung kunst og kultur (FLUKS) Forfatterskole Kunstdage i Pinsen Kulturlink Teaterprojekt for udviklingshæmmede Dansefyrtårnsprojektet ROK Seminar om international kunst og kulturudveksling. Fælles for de projekter, der er sat i gang i denne aftaleperiode er at det er større projekter, der har en volumen, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Det er projekter, der har høj kvalitet og nogle af dem kræver specifikke fagligheder, der måske heller ikke kan tilvejebringes i en enkelt kommune. Tværgående samarbejder - sammenhæng og fællesskab er centrale fokus punkter i de fleste projekter. Kulturgruppen, 16 politikere, to fra hver kommune. Administrative følgegruppe, 8 kulturchefer Fagråd; billedkunst, musik, børene og ungekultur, biblioteker, teater, museum Sekretariat Kulturaftaleperioderne følger ikke byrådsperioderne, og den nye kulturgruppe tager over i det sidste år af den nuværende kulturaftale. Den nye kulturgruppe har dermed mulighed for at kunne lægge de strategiske spor og visioner for en kommende ny kulturaftale. Den tidligere Kulturgruppe ønskede, at der inden udløbet af nuværende kulturgruppeperiode blev gennemført et politisk temamøde i oktober 2013 med fokus på muligheder og visioner i det tværkommunale samarbejde på kulturområdet i og udenfor regi af kulturaftalen, med henblik på at kunne sætte stafetten videre til den nye kulturgruppe. På temamødet var der blandt andet enighed om : At kommunerne i samarbejde kan løfte større projekter og initiativer end man kan som enkelt kommune. At Kommunernes økonomiske situation gør, at det ikke er økonomisk muligt at have alle kulturtilbud i alle kommuner på et højt kvalitetsniveau. at kommunerne med fordel både kan arbejde sammen i regi af kulturaftalen, og uden for kulturaftalen. At kommunerne skal se hinanden som samarbejdspartnere på kulturområdet og ikke som konkurrenter. At kommunerne kan støtte hinanden i bestræbelserne for at udvikle kulturregionen og ikke blot egen kommune. Den administrative følgegruppe har på den baggrund udarbejdet spørgsmål til drøftelser i Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede, at spørgsmålene skulle sendes til de lokale fagudvalg til drøftelse. Tilbagemeldinger vil derefter indgå i Kulturgruppens videre arbejde. Spørgsmål til drøftelse: Hvilke perspektiver og forventninger har udvalget til i det kulturregionale samarbejde på kulturområdet? Hvor ser I jeres kommunes styrkepositioner på kulturområdet? Hvilke og forventninger har I til en eventuel kommende kulturaftale? Hvordan vil udvalget gerne inddrages i kulturgruppens arbejde? Udtalelser: Spørgsmålene er udsendt til kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland med henblik på, at fagudvalgenes input kan indgå i den nye kulturgruppes fremtidige arbejde

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 23 med ny kulturaftale, og anvendes som afsæt til at fortsætte de strategiske drøftelser om samarbejde og arbejdsdeling på kulturområdet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at, det er væsentligt at holde fokus på større tværgående indsatser, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Administrationen mener desuden, at det er væsentligt at fastholde de succeser, der allerede har skabt i regi af Kulturregionen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: De 8 kommuner i kulturregionen betaler 3 kr. pr. indbygger pr. år til kulturregionen, hvoraf kr. 0,50 går til drift af kulturaftalens sekretariat, som er placeret i Odsherred Kommune og kr. 2,50 til initiativer/projekter i kulturregionalt regi. Det samlede kommunale bidrag på ca. kr. 1 mio. indgår i Kulturgruppens frie midler, sammen med overførte uforbrugte midler fra den tidligere kulturaftale ( ), og midler fra de tidligere amtslige tilskud uden for lov, som er lagt ud til kulturregionen i henhold til aftalen. Midlerne medfinansierer projekterne i Kulturaftalen med minimum 50 % og restbeløbet disponerer Kulturgruppen over til nye projekter og initiativer. Herudover finansieres projekterne i kulturaftalen med et projekttilskud fra Kulturministeriet og gennem en rammeaftale med Region Sjælland. Ligesom der i nogle projekter indhentes ekstern finansiering og i særlige tilfælde ekstra bidrag fra de deltagende kommuner. Der udover har Kulturregionen en rammeaftale på teaterområdet. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid

26 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF- Ansøgning om underskudsdækning i forbindelse med Operaforestilling. Lejre Musik Skole. Sagsnr.: 14/4686 Resumé: Lejre Musikskole har indledt et samarbejde med Ledreborg Slot om en opførelse af Operaforestillingen Rigoletto af Verdi udført af det professionelle ensemble Opera i Provinsen. Operaforestillingen ønskes opført i Slotsladen på Ledreborg Slot, primo juni Lejre Musikskole søger i den forbindelse om et tilskud på kr. Tilskuddet søges gennem Oplevelsespuljen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der bevilliges et tilskud på kr. fra oplevelsespuljen. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen sendes retur med henblik på uddybelse af budget. Sagsfremstilling: Lejre Musikskole har indgået et samarbejde med Ledreborg Slot om at gennemfører et musikalsk scenekunstnerisk pilotprojekt. Pilotprojekt omhandler opførsel af Operaen Rigoletto af Verdi, udført af Opera i Provinsen Hvis formål er at bringe Opera af høj kvalitet ud til alle dele af Danmark. Operaforestillingen ønskes opført i Slotsladen på Ledreborg Slot, primo juni Operaen synges på dansk, og der er en målsætning om en intim oplevelse. Opera I Provinsen er en veletableret gruppe bestående af kgl. Operasangere samt et semiprofessionelt kor. Musikskolens samarbejde med Ledreborg Slot og Opera i Provinsen, om etablering af denne event, er et pilotprojekt i forbindelse med 2 strategiske satsninger: Udvikling af samarbejde mellem kulturinstitutioner og oplevelsesøkonomiske virksomheder. Udvikling af understøttelse af det lokale musikmiljø Samarbejdet har således til formål, i et strategisk greb, at afprøve møder for offentligt/privat partnerskaber indenfor det oplevelsesøkonomiske område, hvor kvalitetsopera er den vare der sælges til publikum. Musikskolen tilbyder i forbindelse med opførslen gratis billetter til musikskoleeleverne. Musikskolen håber på længere sigt at udvikle samarbejde dels med Ledreborg om afvikling af større musikalske arrangementer, som samarbejdet med Opera i Provinsen sidstnævnte således at der også ved fremtidige opførsler, indgår operaworkshop til børn og unge samt særforestillinger fx for alle udskolingseleverne i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen falder indenfor det felt af ansøger der tidsligere har ansøgt om midler gennem oplevelsespuljen, deriblandt Fortælleforeningen der i 2011 modtog midler i forbindelse med fortællefestivalen i Sagnlandet Lejre. Administration peger på at der er tale om et kulturbåret pilotprojekt indenfor det oplevelsesøkonomiske område, og at det vil være interessant at høste yderligere

27 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 25 erfaringer af samarbejdet mellem kommunale kulturinstitutioner og oplevelsesøkonomiske virksomheder. Administrationen gør opmærksom på, at der er tale om en operaforestilling drevet af professionelle scenekunstneriske kræfter med en lang erfaring indenfor afvikling af denne type arrangementer. Opera i Provinsens erfaringer peger således også på, at dette ensemble formår at tiltrække nye publikumssegmenter til operaoplevelser; da det udføres med høj kunstnerisk kvalitet og opføres i lokale rammer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Lejre Musikskole søger om et tilskud på kr. Udgifter i forbindelse med opførsel af Operaforestilling: kr. Ledreborg Slot stiller med underskudsgaranti på kr. Forventede indkomst gennem billetsalg (350 stk. x 200 kr.): kr. Forventet overskud: kr. Administrationen oplyser at der i oplevelsespuljen er kr hvoraf der er kr. til rådighed. Kram Kamelen finansieres normalt fra oplevelsespuljen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Ansøgning til Oplevelsespuljen-Opera i Provinsen

28 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side SSÆ - Opfølgning på Handicappolitik for 2013 med høringssvar Sagsnr.: 11/18317 Resumé: Da Kommunalbestyrelsen vedtog Lejre Kommunes handicappolitik december 2012 blev det samtidig besluttet, at der udarbejdes en årlig opfølgning for at sikre den nødvendige forankring af politikken. Hermed forelægges opfølgning på handicappolitikken for 2013 med Handicaprådets høringssvar. I denne sag drøftes opfølgningen på Handicappolitikken med henblik på at beslutte, om der er indsatsområder, som skal understøttes yderligere fremadrettet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At opfølgning på Handicappolitikken for 2013 tages til efterretning. 2. At det besluttes, hvorvidt der er indsatsområder, som skal understøttes yderligere fremadrettet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Udvalget peger på følgende indsatsområder som skal løftes i dialog med erhvervslivet: - tilgængelighed til det offentlige rum, herunder øget tilgængelighed for borgere med handicap i detailhandel og virksomheder i øvrigt; - tilgængelighed til natur og turismetilbud i kommunen; - videreudvikle et rummeligt arbejdsmarked for borgere med både psykisk eller psykisk handicap. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling pkt. 1 anbefales. De af Handicaprådet indstillede indsatsområder (Udvikling af tilbud i Socialpsykiatrien, Handicapidræt, Tilgængelighed til natur) anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen 1. anbefales. Indstilling 2. at udvalget anbefaler at indsatsområder socialpsykiatri og idrætstilbud er fokusområder- Udvalget anbefaler at man i endnu et år har handicappolitikken som et særligt fokusområde i forhold til de politiske dagsordener Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den :

29 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 27 Indstilling anbefales. Indsatsområderne - Udvikling af tilbud i Socialpsykiatrien og - Tilgængelighed i naturen. Udvalget anbefaler endvidere, at punktet Handicappolitik: fortsat skal fremgå af alle dagsordner et år mere. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Da Kommunalbestyrelsen vedtog Lejre Kommunes handicappolitik december 2012 blev det samtidig besluttet, at der udarbejdes en årlig opfølgning for at sikre den nødvendige forankring af politikken. Opfølgningen, som er udarbejdet af administrationen, samler op på, hvilke konkrete initiativer, der er iværksat i forhold til vision og målsætninger i handicappolitikken. Oversigten er en status på konkrete gennemførte og planlagte indsatser i 2013 og frem. Der er derfor tale om et øjebliksbillede og der vil løbende kunne blive planlagt og gennemført nye indsatser udover de indsatser, der er skitseret i oversigten. Udover at være en status på indsatser, imødekommer opfølgningen også et ønske om at evaluere administration af model for implementeringen. Opfølgningen indeholder derfor en evaluering af den nuværende praksis, hvor alle politiske sagsfremstillinger skriftligt har skullet forholde sig til handicappolitikken, og om handicappolitikken løbende inddrages i beslutningsprocesser vedr. opgaveløsningen. Opfølgningen konkluderer, at: Handicappolitikken løbende bliver inddraget i beslutningsprocesser vedr. kommunens opgaveløsning. Der er bredt i administrationen et godt kendskab til Handicappolitikken, og politikken anses for aktuel og relevant for opgaveløsningen. I takt med at Handicappolitikken i stigende grad forankres i kommunens opgaveløsning, bør det overvejes at lade kravet, om at alle politiske sagsfremstillinger skriftligt skal forholde sig til Handicappolitikken, gælde for en tidsbegrænset periode. Der er i Lejre Kommune iværksat en omfattende række aktiviteter, som bidrager til at understøtte Handicappolitikkens vision og målsætninger. Enkelte af Handicappolitikkens målsætninger er ikke dækket af de nuværende aktiviteter. Det gælder handicapidræt og tilgængelighed til naturen. Udtalelser: Handicaprådet har følgende anbefalinger til indsatsområder i 2014 og frem: Udvikling af tilbud i Socialpsykiatrien Handicapidræt Tilgængelighed til natur

30 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 28 Administrationens vurdering: Det vurderes, at det nuværende niveau af indsatser og bredden i indsatserne, der understøtter Handicappolitikken, er tilfredsstillende. Der er enkelte målsætninger, som endnu ikke er understøttet på nuværende tidspunkt, hvilket dog ikke vurderes som værende problematisk, idet de nuværende indsatser skal ses i sammenhæng med, at politikken har et fire-årigt sigte og skal evalueres i Det bemærkes, at kommunens haller i dag anvendes til handicapidræt, idet hallerne anvendes af flere botilbud for voksne og en gruppe forældre til børn med handicap. Handicappolitik: Opfølgningen på Handicappolitikken for 2013 udarbejdes for at sikre at politikkens målsætninger og vision understøttes af indsatser på kommunens forskellige opgaveområder. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Årlig opfølgning på handicappolitikken for 2013

31 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

32 Bilag: 2.1. Puljen - hvad er der bevilget midler til.xlsx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31110/14

33 Oversigt over ansøgninger til puljen for andre kulturelle opgaver År Opgave/projekt Bemærkninger Ansøgninger til Puljer 2010 Ansøgninger til puljen for andre kulturelle aktiviteter 14 ansøgninger vedrører arrangementer, 3 udgivelser af bøger, cd eller andet og 2 vedrører kontingenter 2010 Ansøgninger til puljen til fritagelse for halleje Ansøgninger til puljen for andre kulturelle aktiviteter 17 ansøgninger vedrører arrangementer, 2 kontingenter og 2 vedrørende udvikling af kulturområdet 2011 Ansøgninger til puljen til fritagelse for halleje Ansøgninger til puljen for andre kulturelle aktiviteter 16 ansøgninger vedrører arrangementer, 2 kontingenter og 1 vedrører udvikling på kulturområdet Ansøgninger til puljen til fritagelse for halleje Ansøgninger til puljen for andre kulturelle aktiviteter 12 ansøgninger vedrører arrangementer og 4 vedrører kontingent ol Ansøgninger til puljen til fritagelse for halleje 4 vedrører arrangementer Der er bevilget til Lejre Kulturdage, Kulturkaravanens musik arrangementer, Kunstdage i pinsen, Sang Café, kulturnatten i Hvalsø, Torsdagskoncerter, sommerfest i Osted, Vandreudstilling og meget mere.

34 Bilag: 2.2. Fritid & Samfund debatmøde pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31107/14

35 p r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Pris 765 kr. for medlemmer af Fritíd & Samfund, 995 kr. for andre. Tid & sted 19. september 2014 kl på Christiansborg. Forplejning I prisen er inkl. kaffe/te, morgenbrød, frokost. Tilmelding Senest fredag 22. august NB! Begrænset antal pladser. Man bliver optaget i den rækkefølge, man tilmelder sig. Man kan indsende tilmeldingskuponen til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C eller maile de tilsvarende oplysninger til Yderligere oplysninger hos Fritid & Samfund: tlf Sikkerhedstjek ved Folketinget, Christiansborg Alle, der skal ind på Christiansborg, bliver scannet som i en lufthavn. Folketingets Besøgstjeneste anbefaler derfor, at man møder frem 15 minutter før ens mødetidspunkt. Ved ankomsten til Folketinget Når man ankommer til Folketingets besøgsindgang, melder man sin ankomst ved at ringe på dørklokken. Når man er kommet ind, bliver man bedt om at lægge tasker, overtøj, smykker og indhold fra lommer i en bakke, der scannes. Man skal ligeledes selv passere igennem en scanner. Derefter bliver man guidet videre i Folketinget. Folketingets besøgsindgang er til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården. Yderligere oplysninger på Folketingets hjemmeside navn privatadresse postnr. funktion/udvalg kommune by fritid & samfund I februar 2014 I ret til ændringer forbeholdes evt. ean tlf. tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb Fritid & Samfund indbyder til debat Bidrager idrætsforeningerne til udviklingen eller afviklingen af demokratiet i Danmark? Christiansborg Fredag 19. september 2014 Kl

36 d e b a t m ø d e t d e b a t m ø d e t Bidrager idrætsforeningerne til udviklingen eller afviklingen af demokratiet i Danmark? Program En af de vigigste begrundelser for at give offentlig støtte til idrætsforeninger er, at børn og unge lærer om, hvordan man bliver aktiv demokratisk medborger og indgår i forpligtende fællesskaber, jf. formålsbestemmelserne i folkeoplysningsloven. Spørgsmålet er imidlertid, i hvor høj grad idrætsforeningerne konkret lever op til denne målsætning. De fleste har hørt eksempler på, at enkelte foreninger overhovedet ikke påtager sig denne rolle, og at børn og unge stadig lærer, at de sportsudøvere, der har de bedste evner, også skal have den største opmærksomhed, den højeste sociale status og de bedste vilkår på alle niveauer, hvad der ikke rimer på demokrati og ligeværdighed. Men hvad er realitet, og hvad er myte? Phd. stipendiat Karsten Østerlund er for øjeblikket i gang med at lave en undersøgelse af forandringerne i foreningslivet, der bl.a. kaster nyt lys over de voksnes (16 år og opefter) deltagelse i foreningsdemokrati, fællesskaber og det frivillige arbejde i idrætsforeninger. Debatmødet skal med udgangspunkt i denne undersøgelse tage pulsen på foreningsdemokratiet og give nogle bud på, hvordan det kan udvikles. Kl Morgenkaffe/te m. rundstykker Kl Velkomst v. Fritid & Samfunds fmd. Leif Max Hansen. Kl Oplæg v. Flemming Møller Mortensen, fmd. for Folketingets Kulturudvalg. Kl Oplæg v. Karsten Østerlund, phd. stipendiat, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund v. Syddansk Universitet. Kl Paneldiskussion Preben Astrup, konsulent, DIF Udvikling Henrik Brandt, direktør, IDAN Mogens Kirkeby, medlem af DGIs hovedbestyrelse. Kl Kaffepause Der udformes spørgsmål til panelet. Kl Spørgsmål til panelet Kl Tak for i dag Kl Frokost.

37 Bilag: 3.1. Oplæg til Dialogmøde med Musikskolen_ docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30517/14

38 Kære Udvalg Her er en kort oversigt over hvilke emner vi ønsker at præsentere på vores kommende møde. Musikskolens ledelse og bestyrelse ønsker at belyse musikskolens generelle lokalesituation, fortælle jer om ønsker og behov og give udvalget nogle bud på forskellige løsningsmodeller vi arbejder mod. Udgangspunktet for et dialogmøde med fokus på lokalesituationen, udspringer af en direkte opfordring fra det tidligere udvalg om specifikke ønsker og behov for musikskolen, med henblik på udarbejdelse af en handleplan på dette område. Vi anser Lejre musikskole som en meget ambitiøs og kompetent institution på sit område og musikskolen spiller en væsentlig rolle i det samlede kulturliv i Lejre kommune. Vi er samtidig en innovativ og fremadrettet spiller på det regionale og nationale niveau og oplever at der er et stigende fokus, eksternt som internt, på musik- og kulturskolernes rolle i børn og unges generelle dannelse og dermed også et behov for en fortsat professionalisering og udvikling af musik- og kulturskolerne. Vi oplever at vi i Lejre Musikskole indeholder kompetencerne og viljen, men også at vi har svært ved at komme videre i denne udvikling med de faciliteter, vi arbejder under. Kommunerne omkring os har indenfor de sidste par år investeret i faciliteter til deres musikskoler og vi håber at Lejre kommune også kan blive en del af denne udvikling mod en større professionalisering af musik- og kulturskoler. Den eksisterende lokalesituation. Musikskolen er meget bevidst om værdien ved at være repræsenteret i hele kommunen og som udgangspunkt underviser vi derfor også på alle kommunens folkeskoler. Dette er grundlaget for vores rekruttering og synlighed. Og grundlaget for at vi forsat kan være en musikskole for hele kommunen. Vi oplever ikke de store lokaleproblem på kommunens mindre skoler, men har store udfordringer i de tre hove byer: Kirke Hyllinge, Lejre/Allerslev og Hvalsø. Det er her, der er den største koncentration af elever og behovet for lokaler er størst. Ikke blot for musikskolen, men for alle interessenter i kommunens lokaler; folkeskolen, aftenskolen, billedskolen, ungdomsskolen, div. foreninger og organisationer. Med denne massive lokaleefterspørgsel er det umuligt for os at opbygge et musikmiljø med professionelle undervisningslokaler, der kan spille sammen med og facilitere den undervisning vi kan tilbyde. Det er ikke muligt for os at skabe de rammer, der understøtter elever og forældres forventning til et professionelt undervisnings forløb i Lejre Musikskole, endsige et arbejdsmiljø der er attraktivt og tidssvarende nok til at vi fortsat kan tiltrække og fastholde de bedste musikpædagogiske kompetencer, sådan som vi er kendt for i Lejre Musikskole.

39 Vores undervisningslokaler er til låns stort set alle steder i kommunen og det betyder, udover at vi skal koordinere med alle andre brugere, at vi ikke kan skabe ejerskab til lokaler og faciliteter, men må nøjes med en lavest fællesnævner i forhold til indretning og vedligehold af lokaler. I forhold til den nye skolereform kan vi forvente et yderligere pres på folkeskolens lokaler. Både i form af længere undervisning for folkeskolens elever, men også i forhold til den forberedelse folkeskolens lærere skal udføre på skolen. Bud på løsningsmodeller. Det vigtigste for musikskolen i forhold til lokaler er tilgængelighed og ejerskab. På den baggrund har vi undersøgt forskellige muligheder. Udvalget vil blive præsenteret for overordnede ideer, skitser og ønsker på: Hvalsø skole. Den gamle børnehave i Hvalsø (Søpavillonen) Gl. Allerslev skole Lageret i Lejre Kirke Hyllinge skole Musikskolen generelt. Information om musikskolens vurderinger, muligheder og handling på: Venteliste. Den skarpe profil: Den pædagogiske vurdering omkring profilering af Klassik & Rytmiskmusik. Rabat ordninger i musikskolen; fripladser / søskende rabatter Økonomi: Hvor stor en del af udgiften er dækket af kommune, stat og bruger betaling. Folkeskolereformen: Hvor langt er vi med planlægningen af det kommende samarbejde.

40 Bilag: 4.1. Temadrøftelse Scenekunst_ docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30516/14

41 Notat Scenekunst På baggrund af en række henvendelser de seneste par år, fra aktører på scenekunstområdet, har administration taget initiativ til en overordnet kortlægning og analyse af området med henblik på en politisk debat og stillingtagen i forhold til en eventuel strategisk udvikling af området i Lejre kommune. Hvad dækker begrebet scenekunst: Begrebet scenekunst er en definition der dækker over mere end det traditionelle Teaterbegreb. Scenekunstområdet er ifølge kunststyrelsen defineret således: (---) Der er således tale om både stationære teatre, turnerende og opsøgende teatre, teatergrupper, projektteatre, teatre uden scene mv. For så vidt angår indholdet af betegnelsen teater, rummer begrebet også genrer som ny cirkus, musikdramatik, dans og performance. Dvs at der er tale om alt fra moderne dans eller ballet, til opera og musical, fortælling, cirkus til hele det klassiske og moderne teaterfelt. Området pt: Lige nu er der stort set INGEN scenekunst i Lejre Kommune, så ethvert tiltag vil være et betegne som en positiv udvikling. Det tætteste Lejre Kommune har været på at understøtte, i et strategisk greb, scenekunstområdet har været arbejde med at udvikle fortællekunst bla. gennem Fortællefestival + forsøg. Hvad eksisterer der i dag af professionelt udført scenekunst for borgere i Lejre Kommune? Der findes ingen veletablerede professionelle permanente scenekunsttilbud for borgere i kommunen Børn og unge har adgang til scenekunst pt. gennem decentralt ikke centralt-koordinerede og sporadiske turnerende professionelle scenekunstforestillinger gennem bibliotek og skole. Voksne har adgang til scenekunst pt. gennem decentralt ikke-koordinerede og sporadiske turnerende professionelle scenekunstforestillinger gennem ældrecentre og menighedsråd. Tidligere har kommunen huset Fortællefestival med professionelle forestillinger, samt man har gennemført Caravanen ( børneteaterfestival) og SWOP 2012/SWOP 2014 ( dans for og med børn). Desuden har der været enkelte forestillinger i forbindelse med øvrige tiltag på børnekulturområdet lokalt i forbindelse med Kram Kamelen, desuden i forbindelse med udviklingsprojekter såsom kulturpakker, fortællekaravanen etc. Hvad eksisterer der af samarbejde mellem professionelle og amatører: Musicalholdet ungdomsskolen Gæstelærer i forbindelse med diverse projekter under Kram Kamelen Tidligere har der været samarbejde i forbindelse med diverse børnekulturforsøg og projekter såsom: Historieorkanen, SWOP, dansegrillen, fantasiværksteder med Ulrikka Strandbygaard, kurser udbudt til lærere og pædagoger under Kram Kamelen. På amatørområdet for scenekunst findes pt flg. aktører: Spor 1, amatørteater i Hvalsø

42 Ad hoc projekter i skole og daginstitutionsområdet, hvor ansatte leger og skaber forestillinger med børn og elever. Aktør - Historik: Der har indenfor de seneste år været rettet henvendelse fra følgende aktører om støtte til udførsel af professionel scenekunst for publikum: - Opera I Provinsen/Lejre Musikskole. Professionelt etableret ensemble. Ønsker i samarbejde med Lejre musikskole og Ledreborg slot at opføre forestilling for at afprøve om der er marked for punktvise opera-opførsler i Lejre. ( Ansøgning ansendt) - Teaterkilden ( 2013). Teater der ønsker at etablere sig med udgangspunkt i Lejre Kommune. Består bla. af bosiddende aktører. (har modtaget økonomisk støttet fra UKF, som efterfølgende blev returneret idet teateret tilsyneladende opløste sig selv) - Sananda Solaris (2013/2014). Skuespiller der ønsker at etablere sig med et teater i Lejre Kommune. Består bla. af bosiddende aktører. Ønsker at få økonomisk og praktisk støtte (Ansøgning afsendt) - Holbæk Teater ( 2013/2014) Allerede etableret egnsteater i Holbæk Kommune, der stiller viden og rådgiven til rådighed samt tilbyder at udvikle et samarbejde med udgangspunkt (dialog pågår) - Fortællefestivalen ( ). National og international fortællefestival. I den forbindelse udvikling af refusionsstøtteordning Fortællekavalkaden ( ) med støtte til professionel fortælling i hele kulturregionen (økonomisk støttet og gennemført. Sekretariatsfunktion for Fortællekavalkaden varetaget af Lejre Kommune, finansieret af eksterne midler) - Ringsted Kommune vedr. samarbejde om afholdelse af Børneteaterfestival (2012). ( afvist) - Åben Dans vedr. SWOP dansebinneale ( ). Danseforestillinger til børn + undervisning i dans. (kulturregionalt) (gennemført igangværende gennemførsel i 2014) - Caravanen (2008 ). International børneteaterfestival under kulturregionen. (gennemført. Finasieret gennem kulturregion) Der har indenfor de seneste år været rettet henvendelse fra følgende aktører om støtte til udførsel af professionel scenekunst sammen med amatører: - HistorieOrkanen (2011). Fortælleforsøg på Allerslev/Glim-skole udført af Fortæller Hans Laurens indehaver af Gi en historie. Efterfølgende produceret kandidatspeciale i samarbejde med RUC med dokumentation af fortællings betydning for læring. (finansieret gennem kulturministeriet) - Bettie Uldall ( 2012). Professionel koregraf og instruktør. Ang. etablering af vikingemusical med unge mennesker. (dialog) (Blev benyttet til kurser for lærere og pædagoger samt workshop med Børn/Unge i forbindelse med Kram Kamelen Er desuden fra 2013 tilknyttet Ungdomsskolen Musicalhold) - Ulrikka Strandbygaard. (2012) Fortælle og billedværksteder for mindre børn. (støttet og gennemført. Delfinasieret gennem Huskunstnerordningen) - Hans Laurens. (2012) Ønsker at lave et 1-2 årigt forskningsforsøg i forhold til skolebørn indenfor specialområdet; gerne gennem firkløverskolen for at undersøge om målrette arbejde med fortælling kan øge kognitive og sociale kompetencer. (dialog) - Nikolai Siltan. (2014) Ønsker at oprette teater/musik -hold for børn (dialog)

43 - Opera i Provinsen og Lejre Musikskole (2014) ønsker på sigt at stimulere musikskoleelever og folkeskoleelever til musikalske oplevelser med opera gennem workshop ( dialog om fremtid samarbejde) Kulturpolitiske overvejelser Det er vigtigt at man politisk tager stilling til hvilket primært formål et eventuelt engagement i scenekunstområdet skal have. Det helt store spørgsmål er jo hvad man vil med et engagement i scenekunstområdet, og det helt store politiske spørgsmål er Hvorfor vil vi det? og Hvad vil vi have ud af det? Det er også centralt at forholde sig til hvilke primære målgrupper man ønsker at ramme.fx: I. Målgruppe: Børn/unge mål : Stimulering af kreativitet og vækstlag gennem inspiration II. Målgruppe: Marginaliserede borgere mål: Øget forebyggelse af diverse problematikker gennem dannelse og inspiration III. Målgruppe: Erhvervsaktive voksne mål: Glæde gennem underholdning Analyse: Hvad kan man bruge Scenekunst til: Man kan groft sagt bruge professionel optrædende scenekunst til tre formål: 1. Underholdning af publikum 2. Dannelse af publikum 3. Inspiration af publikum Masser af forestillinger vil selvfølgelig kunne rumme mere end en kategori. Der er ingen af formålene som er objektivt bedre end andre. Man kan bla. få følgende resultater ud af arbejde prof/amatører: Inspiration og værktøjer til et vækstlags egen kunstneriske produktion Livslyst Fællesskabsfølelse Tilegnelse af værktøjer af social og kognitiv art. Øget nysgerrighed Øget kreativitet Man kan sædvanligvis forvente at amatørscenekunst kan bibringe: Socialt klister Livsglæde underholdning stolthed

44 HVAD NU? På baggrund af en politisk stillingtagen til hvad, man politisk ønsker med et eventuelt engagement i scenekunstområdet vil administrationen kunne opstille forskellige modeller til imødekommelse af det ønskede. Men allerede nu vil administration pege på tre forskellige retninger et engagement kan gå i retning af ved hjælp af en beskrivelse af tre scenarier: 1. Etablering af eget Egnsteater med lokaler og egen drift. Den statslige refusion for det kommunale tilskud er pt (for 2014) 41 % af det årlige tilskud. En kommune binder sig som noget nyt 8 loov af 2012) for en 4-årig kontrakt. Som regneeksempel Holbæk teater: modtager hvert år årligt tilskud ca kr. hvoraf staten refundere 41% dvs. netto udgift Holbæk kommune 2014 ca kr årligt. En egnsteateraftale indeholder en kontrakt mellem det pågældende kompagni og den kommune de betjener. For at være egnsteater skal man have minimum 2 egenproduktioner hvert år. Det er vigtigt at huske at det ikke betyder at alle nu kan gå gratis i teateret. Man kan stille krav til et egnsteater om at reservere en del af sit virke til samarbejde prof/ amatør. Væsentlige overvejelser ved valg af egnsteater: - valg af genre. -Valg af ensemble (HUSK: det er næsten alle scenekunstneres drøm at blive egnsteatre ) - hvilke hovedkrav stiller vi til ensemblet i forhold til målgrupper, stimulering af vækstlag, understøttelse af kommunes øvrige strategier etc. - Hvilke krav stilles til stationær/turnerende virksomhed og dermed også indkomstgenerende virksomhed. - sikring af en velsmurt, professionelt udført, driftsmæssige administrativ maskine i scenekunstgruppen. Et egnsteater skal IKKE driftes af en kommune. Fordele: - Kommunal stolthed - Nærhed til borgere - Kommunalt forpligtede ressourcepersoner - Mulighed for strategiske greb Ulemper: - Hvis ikke allerede etableret scenekunstgruppe, risiko for administrativ belastning - Samme kunstneriske udtryk - Stor Økonomisk forpligtigelse 2. Indkøbe service i allerede eksisterende egnsteater. I den nye egnsteaterlov har man mulighed for at være flere kommuner der går sammen om at etablere og drifte et egnsteater. Disse behøver ikke at være bidragsydere på samme økonomiske andel. Den statslige refusion følger procentvis. Dvs. eksempel køber man sig ind med kr i Holbæk teater (svarende til en ejer-procent på 17 %)

45 vil nettoudgift være kr årligt. Man vil i en aftale kunne modtage en service der svarer til andel. Det er de samme overvejelser man bør gøre sig. Væsentlige overvejelser: - Hvorledes vil man sikre det lokale ejerskab og engagement? - Hvilke forpligtigelser ønsker man i forhold til forestillingernes genre? - Hvilken rolle skal en understøttelse af amatørernes vækstmiljø spille? - Skal et sådan aftale også omfatte administration af indkøb af eksterne turnerende forestillinger + fx eksterne scenekunstnere til stimulering af amatører. Fordele: - kommunalt forpligtede ressourcepersoner - mulighed for strategiske greb - Mulighed for en velsmurt administrativ maskine - Mulighed for kvalitetssikring, også mht. indkøb af turnerende eksterne forestillinger Ulemper: - Risiko for samme kunstneriske udtryk, såfremt man ikke er meget opmærksom på kravsspecifikationerne - Økonomisk forpligtigelse - Indkøb i virksomhed som allerede er fyrtårn i en anden kommune 3. Oprettelse af scenekunstpulje. Man kan også forestille sig at man vil løfte området ved at sætte et bestemt beløb af årligt. Fx kr til turnerende forestillinger, kulturpakker, kunstneriske forløb etc. Der findes en lang række støttemuligheder og refusionsordninger gennem teatercentrum, kunststyrelse, teaterforeninger etc. Disse kan i nogen udstrækning også benyttes af kommuner der vil satse på scenekunst uden fx at have et egnsteater. Regneeksempel. En typisk turnerende børneteaterforestilling koster ca. 8000kr, hvoraf 50 % refunderes af staten gennem teatercentrum. Nettopris for kommune 4000 kr. Man vil også kunne reservere en del til samarbejde prof/ amatør samt rene amatør. Væsentlige overvejelser: - Hvem skulle administrere en sådan pulje - Hvordan sikres ensartethed i kvaliteten for såvel professionel scenekunst for publikum, som arbejde mellem prof/amatører Fordele: - Udelukkende varierede udtryk - Mulighed for varieret budget Ulemper: - Ingen ressourcepersoner - Intet fyrtårn - Fare for mangel på strategisk greb og tilfældigheds-princip

46 - Administrativt tung belastning En slut-bemærkning om genre: Udover at det kan være væsentligt at beslutte hvad man fra politisk hold ønsker at fremme med et økonomisk engagement i scenekunstområdet, og en beslutning om hvilken model der er mest optimal for at imødekomme dette, kan det også være væsentligt at tage en beslutning om der en bestemt kunstart indenfor scenekunstområdet man ønsker at satse på. Eksempel 1. Eksempel 2. Roskilde Kommune har valgt at satse på at støtte Moderne Dans. Anker for dette er egnsteateret Åben Dans. Holbæk Kommune har valgt at satse på bla. Børne/unge Teater. Dette gøres dels gennem kommunens to Egnsteatre Holbæk Teater og Fair Play. Tema diskussion handler Med Andre ORD om : At tage en debat således at spørgsmålene her kan besvares Såfremt Lejre Kommune ønsker at gå strategisk ind i scenekunstområdet. 1 Hvorfor vil Lejre Kommune engagere sig i scenekunst? a. Jo, det vi ønsker at scenekunst kan understøtte. b. Og det vil vi gøre gennem fokus på målgruppen c. For at opnå.. d. Vi ved, at vi har opnået målet når 2 Ønsker Lejre Kommune at satse på en speciel genre? a. Ja, vi ønsker særligt at satse på. b. Eller Nej, vi ønsker.. 3 Hvordan vil Lejre Kommune opnå dette? a. Vi har tænkt os nærmere at undersøge model.. b. Vores plan er, at næste skridt er.

47 Bilag: 5.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14070/14

48 Lejre Kommune Lejrevej 12, Allerslev 4320 Lejre Att.: Udvalget for Kultur og Fritid Osted, den 8. januar 2014 Vedr. godkendelse af Osted Kulturhus I forbindelse med gennemgang af husets brandmæssige sikkerhed er der, fra Center for Ejendomsdrift, opstået yderligere udgifter, som vi kan forstå skal dækkes af den bevilling på kr. som Lejre Kommune har stillet til rådighed, for at gøre huset anvendeligt. Center for Ejendomsdrift har skønnet at disse ekstra omkostninger beløber sig til ca kr. Disse omkostninger er vi efterfølgende blevet pålagt på trods af at vi tidligere, principielt, har fået godkendt huset, allerede i begyndelsen af 2013, af de nødvendige myndigheder. Af de penge som kommunen har stillet til rådighed har vi på nuværende tidspunkt brugt ca til indkøb af inventar, trappelift mv. Da der kun er afsat kr. til istandsættelse og lovliggørelse inkl. handicaprampe ved hovedindgangen, står vi og mangler ca kr. som vi som forening naturligvis ikke er i stand til at realisere. Vi regner med, ved frivilligt arbejde, at kunne spare ca kr. af det budgetterede beløb. For hurtigst muligt at få huset gjort lovligt i forhold til det vi allerede har brugt det til i ca. 10 måneder, ansøger vi derfor om en tillægsbevilling på kr. Yderligere bør man overveje om vores udgifter til bredbånd og bookingsystem skal bogføres i lighed med øvrige driftsomkostninger som f.eks. el, vand og varme. Fra starten af vores møder med chefen for Kultur og Fritid er vi blevet lovet at Kulturhuset i Osted, i lighed med Domus Felix og Kulturhuset i Hvalsø, ville modtage et årligt driftstilskud på ca kr. Dette vil vi naturligvis gerne have skrevet ind i den endelige brugeraftale. Det er desværre ikke blevet skrevet ind i den midlertidige brugeraftale af 20. april Siden vi har taget huset i brug ca. 1. april 2013, kan vi konstatere at projektet har været en klar succes, til glæde for borgerne i Osted og omegn.

49 Vi kan foreslå at Udvalget for Kultur og Fritid tager kontakt til Center for Ejendomsdrift, Sune Reitzel, for yderligere information omkring de stillede krav. Vi må jo erkende at vi er lidt overraskede over at disse krav bliver stillet på dette tidspunkt, da vi ved flere lejligheder har bedt bl.a. beredskabschefen om at vurdere om huset levede op til de nødvendige krav, hvilket han ikke har fundet nødvendigt. Vi har derfor handlet i god tro. Vi havde naturligvis disponeret meget anderledes hvis vi havde været bekendt med disse krav. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Niels Rasmussen, formand

50 Bilag: 6.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6959/14

51 Lejre kommune Kultur og Fritid Vedr: Tilskud til etablering af fliser ved solceller På vores dialog møde den 16/1-2014, hvor Ina Frederiksen og repræsentanter fra Center for Ejendomsdrift deltog, blev vi informeret omkring energi optimerings projektet som er i gang omkring børnehaven Birken, multi hallen og svømmebadet. Et af projekterne er at etablere solceller på et grønt område som støder op til svømmebadet. Der bliver opsat solceller på et 100 kvm område, som skal fungere som skygge, for badets gæster. Der er desværre valgt en løsning, som på ingen måde er optimal for os. I stedet for at etablere fliser magen til dem som er i resten af badet, har projektet kun kunne afsætte penge til at så græs. Den manglende "færdiggørelse" er ikke en optimal løsning. Der vil gå mindst en sæson før, at vi kan tage dette område i brug. Græsset vil ikke være stærkt eller tæt nok til at kunne benyttes. Der er stor risiko for at elever og gæster vil komme i kontakt med den jord som er en hygiejne risiko. Hvis der kommer jord eller grus i vores tekniske udstyr, er vi nødt til at lukke ned i en eller flere dage. Der gælder også i forbindelse med Lejre kommunes nye tiltag omkring svømmeundervisning. Der vil der være mange elever samlet på matriklen. Vi har ikke selv midler til at etablere fliserne, da vi står overfor investering af ny dug til selve badet. Vi håber, at der kan ydes tilskud til at få etableret fliser, så vi kan gå en ny sæson i møde. Mvh Mikkel Heede Sæby/Gershøj svømmebad

52

53 Bilag: 6.2. Tilbud Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6957/14

54 Sæby/ Gershøj Svømmebad Hornsherredvej Kirke Hyllinge Att.: Mikkel Heede Skibby, den Hermed fremsendes ifølge aftale tilbud på etablering af belægning 20x40 belægning i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg. Tilbuddet er opdelt så tilbuddet kan vælges med eller uden udgravning og jord bortkørsel. Projektbeskrivelse 100 m2 belægning inkl. udgravning og jord bortkørsel: 1) Udgravning til etablering af 100 m2 belægning. Der udgraves 30 cm under færdig belægnings kote. Jorden bortkøres til godkendt deponering. 2) Levering og udlægning af 15 cm stabilgrus 0-32 og 3-5 cm afretningsgrus ) Levering og lægning af 20x40x6 cm fliser. Inkl opfugning med 0-4 grus. 4) Reetablering af kanter omkringbelægningen. Tilbud 52 ton Bortkørsel af jord inkl afgift á kr. 265,00 kr ,00 2 dg Gravemaskine 2 ton á kr ,00 kr 3.400,00 2 dg Motorbør á kr. 550,00 kr 1.100,00 29 ton Stabilgrus 0-32 á kr. 185,00 kr 5.365,00 8 ton Grus 0-8 á kr. 198,00 kr 1.584, m2 Fliser 20x40x6 cm á kr. 142,00 kr ,00 70 stk Mandetimer á kr. 365,00 kr ,00 Pris total ekskl. moms kr ,00 Pris total inkl. moms kr ,75 Forbehold for opgravet jord er klasse 0-1. Side 1 af 2

55 Projektbeskrivelse 100 m2 belægning uden udgravning og jord bortkørsel: 1) Levering og udlægning af 15 cm stabilgrus 0-32 og 3-5 cm afretningsgrus ) Levering og lægning af 20x40x6 cm fliser. Inkl opfugning med 0-4 grus. 3) Reetablering af kanter omkringbelægningen. Tilbud 1 dg Gravemaskine 2 ton á kr ,00 kr 1.700,00 1 dg Motorbør á kr. 550,00 kr 550,00 29 ton Stabilgrus 0-32 á kr. 185,00 kr 5.365,00 8 ton Grus 0-8 á kr. 198,00 kr 1.584, m2 Fliser 20x40x6 cm á kr. 142,00 kr ,00 54 stk Mandetimer á kr. 365,00 kr ,00 Pris total ekskl. moms kr ,00 Pris total inkl. moms kr ,25 Prisen er fast og gælder i 6 måneder fra dags dato ved accept. Ved udførelse senere end 6 måneder fra dags dato kan prisen reguleres. Anlægsgartner Gottlieb A/S kan forlange bankgaranti eller forudbetaling. Betalingsbetingelser netto 14 dg, Anlægsgartner Gottlieb A/S har ret til at fremsende krav om a conto betaling for udført arbejde og leverede materialer. Inden rimelig tid skal reklamationer være virksomheden i hænde. Ved for sen betaling tillægges renter og gebyr i henhold til gældende lovgivning. Accept af tilbud: Dato Underskrift (Kunde) Jeg håber dette er tilfredsstillende, og skulle der være spørgsmål / ændringer, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller Med venlig hilsen Anlægsgartner Gottlieb A/S Tobias Røndbjerg Driftsleder Anlæg Side 2 af 2

56 Bilag: 6.3. Tilbud 2 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6961/14

57 To:Ina Frederiksen Subject:Fwd: Original meddelelse Fra: Svend Hemmingsen Til: Cc: Lisbeth Jacobsen Søren Jensen Dato: Man, 20. jan :32 Hej Mikkel Som ønskede tilbud på fliser under solceller. Der regnes med 6 x 22 m. i alt 132 m 2 40x40x5 cm. fliser, overskydende jord køres i depot, udlægning af grusbund 0,15 m og skæring omkring søjler. Reduktion for planering og såning af græs er indeholdt i tilbud. Fliser i henhold til ovenstående excl. moms kr ,00. Hvis ovennævnte ønskes skal vi have besked idenfor 8 dage da vi skal i gang med etablering af solcellestativet. Med venlig hilsen Svend Hemmingsen Projektleder Ingeniør M IDA Project Manager

58 Hovedvejen 232, Osted 4320 Lejre Tlf Direkte Mobil Fax web Fra: Sendt: 20. januar :20 Til: Svend Hemmingsen Cc: Lisbeth Jacobsen; Søren Jensen Emne: Fliser ved solceller. Godmorgen Svend Jeg vil høre om du kan hjælpe mig. Vi har haft en snak i badet og finder ikke den løsning med at så græs under solcellerne for optimal. Der vil gå for lang tid, inden at græsset er tæt og stærkt nok til at vi kan benytte det. Risikoen for at der kommer jord m.m fra den del af området er for stor, og vi kan i værste fald skulle lukke i en eller flere dage, hvis der kommer for meget jord/grus i bassinet. Kan du hjælpe med en super god pris på fliser under solcellerne. Jeg vil godt have tilbudet i dag, da jeg har mulighed for at få det med i "ønske" runden om tilskud i år. Jeg skal have sendt noget afsted idag til Ina Frederiksen, som er min kontakt i Kultur og Fritid hos Lejre kommune. Har du nogle spørgsmål til mig, kan du ringe eller maile tilbage.

59 Mvh Mikkel Heede Sæby-Gershøj svømmebad

60 Bilag: 7.1. KOMMISSORIUM revision af Biblioteks- og Arkivplan 2015 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28882/14

61 KOMMISSORIUM Strategiproces for Lejre Bibliotek og Arkiv Baggrund Udvalget for Kultur og Fritid vedtog februar 2014, at Biblioteks-og Arkivplan 2015 skal revideres med henblik på politisk behandling medio 2014 (sagsnr. 14/44). Formål Ledelsen af bibliotek og arkiv lægger derfor op til en tostrenget strategiproces, som skal munde ud i oplæg til ny strategi for hhv. biblioteks- og arkivområdet. Oplægget skal beskrive de mulige strategiske muligheder for udvikling af biblioteks- og arkivområdet. Oplægget fremlægges for udvalget i forbindelse med en temadrøftelse om emnet. Medarbejdere og frivillige skal inddrages i processen. Da forholdene omkring bibliotekerne og arkiverne er meget forskellige, afvikles de to strategiprocesser hver for sig. Strategiproces for bibliotekerne Der tages udgangspunkt i eksisterende modeller i andre kommuner, herunder Lejres nabokommuner. Det forventes, at undersøgelsen munder ud i en 3-4 veje, bibliotekerne kan gå. Oplægget vil beskrive det strategiske potentiale, herunder udviklingsmuligheder, økonomi, rationale, samt udfordringer og farer, for hver enkelt vej. Ekstern konsulent inddrages til udarbejdelse af oplægget. Eventuel ansøgning om midler til konsulent forelægges udvalget, når økonomien er beskrevet. Ledelsen foreslår, at der samles et ekspertpanel, som kan medvirke til at belyse biblioteksvæsenets udfordringer og muligheder og sætte dem i perspektiv, fx i forbindelse med en temadag. Der involveres borgere i ekspertpanelet. Side 1 af 2

62 Medarbejderinddragelse planlægges i samarbejde med MED-udvalget. Oplægget vil for bibliotekernes vedkommende indeholde forslag til mulige fremtidige strategier på området, men ikke oplæg til organisatoriske ændringer, som afventer den politiske bearbejdning af strategien. Strategiproces for arkiverne En revideret strategi for arkiverne kræver inddragelse af både medarbejderne og de frivillige omkring arkivet. Medarbejderne inddrages gennem jævnlige personalemøder, der giver mulighed for drøftelse af fremtiden for arkiverne. De frivillige inddrages gennem dialogmøder, som afholdes, når de grundlæggende muligheder og udfordringer er beskrevet. Der nedsættes en kontaktgruppe med frivillige fra hvert arkiv. Strategien vil indeholde både oplæg til en fremtidig strategi for arkivernes virke og oplæg til organisatoriske ændringer, der kan støtte en sådan strategi. Organisering Herunder beskrives, hvordan arbejdet med strategiprocesserne organiseres. Projektejer: Thure Dan Petersen Projektleder: Erik Barfoed - Styregruppe: Erik Barfoed (tovholder), Thure Dan Petersen, Gunvor Eggert, Bente Trane, Jane Rosengaard, Mette Nordsted, Marianne Vergmann Tidsplan Deadline Aktivitet 21 MAJ Udarbejdelse af strategioplæg til udvalget sammen med ekstern konsulent 04 JUN Temadrøftelse om strategi for Kultur og Fritid 01 AUG Udarbejdelse af oplæg til revideret Biblioteks- og Arkivplan 13 AUG Politisk behandling, Udvalget for Kultur og Fritid 18 AUG Høring om revideret Biblioteks- og Arkivplan. 4 uger 8 OKT Politisk behandling af revideret Biblioteks- og Arkivplan. Udvalget for Kultur og Fritid 27 OKT Evt. politisk behandling i KB Side 2 af 2

63 Bilag: Ansøgnnig Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19006/14

64 Lejre Kommune, Center for Kultur og Fritid Lejrevej Lejre Att.: Thure Dan Petersen Kassereren Tingerupvej 58, 4330 Hvalsø Afleveret som brev Kopi pr. mail: Ina Frederiksen / Hvalsø, den 23. februar 2014 Vedr.: Ansøgning om Tilskud og Underskudsgaranti 2014 Jeg skal hermed, på samme måde som i tidligere år, ansøge Lejre kommune om støtte til vore arrangementer i 2014 fra kommunens midler til kulturelle formål. Jeg ansøger på vegne af Hvalsø musikforeningen, Kulturkaravanen, og ansøger konkret om støtte dels i form af et Tilskud og dels i form af en Underskudsgaranti. Samlet søger vi om støtte på kr ,- fordelt mellem et egentligt Tilskud på kr ,- og resten, kr ,- som en Underskudsgaranti. Midlerne ønskes anvendt til formål, som angivet nedenstående med tilhørende bilag. Kulturkaravanen planlægger at afholde 4 arrangementer i 2014, hvilket ses specificeret i vedlagte arrangementsbudget for Heri ses også, hvordan behovet for direkte tilskud og for underskudsgaranti er fordelt mellem de enkelte arrangementer. Vi er glade for den nuværende model, hvor underskudsgarantien gives som en samlet garanti på tværs af arrangementerne. Usikkerheden ved det enkelte arrangement er langt større end usikkerheden ved summen af arrangementer. Vi arbejder stadig på den sidste del af planerne for Det er intentionen at præsentere navne og oplevelser i Hvalsø, hvor publikum får den ægte vare og levende musik i høj kvalitet præsenteret i omgivelser, hvor stemningen er tæt og intim. Kulturkaravanen tilstræber, at der til arrangementerne varmes op og supporteres fra kunstnere fra amatørscenen. Bands og optrædende, der genremæssigt matcher aftenens hovednavn, tager måske her et skridt på vejen videre frem. Vi vedlægger, som bilag til denne ansøgning, en kort beskrivelse af arrangementer i 2014 og ser frem mod endnu et år med musik i Hvalsø. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger om arrangementer mv., står jeg selvfølgelig til rådighed. Vi håber, at ansøgningen kan behandles ved førstkommende lejlighed og benytter lejligheden til at takke Kultur- og Fritid for støtten sidste år i På bestyrelsen vegne Med venlig hilsen Mads Ambus Kasserer Tlf Cc: Bestyrelsen i Kulturkaravanen LEJRE Ansøgning om underskudsgaranti

65 Bilag: Budget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19003/14

66 KULTURKARAVANEN BUDGET 2014 / Arrangementer Ver02 Lejre Kommune Kroner The Sandmen Skt. Hans Aften Hvalsø Kulturnat Allan Olsen Solo Signe Svendsen Doc Houlinds Revival (Rock) m/ dansk musik - siddende koncert m/ orkester (N Orleans Jazz) TOTAL Kulturhuset (22/3) Gl. grusgrav (23/6) Kulturhuset (sept) Kulturhuset (okt) Kulturh.(8/11) m/ spisn. Antal Til koncert - incl. evt. spisning heraf til spisning Billetpris Koncertbillet, INCL. moms 240, ,00 195,00 195,00 tillæg for spisebillet ,00 Barsalg i gn.sn. pr. gæst, INCL. moms 50, ,00 50,00 80, <-- Antal musikere Indtægter : (excl. moms) Entre indtægt Spisebilletter Bar-omsætning Tilskud, Lejre Kommune Tilskud, Statens KunstRåd, Musikudvalget Sponsor-bidrag Indtægter i alt Udgifter : (excl. moms) Kunstnerhonorar, Hovednavn Kunstnerhonorar, Supportband Leje af udstyr og Lydproduktion Forplejning m.v., kunstnere Indkøb af mad til spisning (90% af salg) Bar-køb (50% af salg) Annoncer og reklame Lokaleleje Kuverter, porto, billetgebyrer m.v Oprydning, rengøring og assistance Mad, øl og vand m.v., bestyr. og hjælpere KODA-afgift Diverse (Trasnport, toiletleje mv) Udgifter i alt RESULTAT Ansøgning: Underskudsgaranti søges, Lejre Kommune MA/ E11.XLS

67 Bilag: Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26324/14

68 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2014 Budgettet for puljen udgør netto kr Dato for bevilling Ansøger Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb Nettoudgift Kultur-,Fritids- og Turismepolitik Stormøde 11/20417 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Møder mm ifm billedkunstrådets Vedr. Billedkunstrådet arb 13/16013 kr ,00 kr ,00 kr 9.200,00 Kultunaut Kontingent 2014 kr ,00 kr ,00 kr ,00 KomVest Cafekoncert 13/21167 kr ,00 kr ,00 kr ,00 underskudsgaranti er underskudsgaranti og er alm. Lejre Kulturdage 13/21583 kr ,00 kr ,00 kr ,00 tilskud Kunstdage i Pinsen Kunstdag i Pinsen 14/870 kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 KulturLINK Femern Bælt Vandreudstilling 14/1090 kr 5.000,00 kr 5.000, ,00 Ensemble Lydebskab Pop-up koncerter 14/2290 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Lejre Kulturnat Kulturnat 14/1545 kr ,00 kr ,00 kr ,00 underskudsgaranti Tilskud/underskudsgaranti Nettoudgift/ Dags dato Aflagt regnskab Styregruppen Spil Dansk Lejre Musikskole Pluss Leadership Kulturregionen Kulturkaravanen Lejre Kunstforening Høstfestival i Lejre Lejre Musikskole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - - Saldo den ,00 konto Teaterkilden Skt. Hans 2014 (adm. + arr.) 13/13800 kr ,00 kr ,00 kr ,00 AFLYST(ikke nok tilslutning)

69 Bilag: Bilag Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19010/14

70 Ansøgning til Lejre Kommune om tilskud og underskudsgaranti Bilag med beskrivelse af arrangementer i The Sandmen i Hvalsø kulturhus Kulturkaravanen har skrevet kontrakt med Sandmen om koncert i Hvalsø kulturhus den 22. marts Danske The Sandmen har ikke turneret siden 2008, men nu vender bandet tilbage til de danske landeveje med december-koncerter i København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers. Gruppen står bag hits som Western Blood, House in The Country, Weather With Heather, 5 Minutes Past Loneliness og Snowman, og bandet fortæller, at koncerterne har fokus på deres store bagkatalog. The Sandmen blev dannet tilbage i 1985, gik i opløsning i 1995, og i 2003 blev bandet gendannet. Siden har de udgivet en opsamlingsplade med firsernes og halvfemsernes hits og to nye roste album. I 2009 kunne man dog læse på spillestedet Pumpehusets hjemmeside, at bandet holdt pause på ubestemt tid, på grund af uoverensstemmelser internt i bandet i øjeblikket. De aflyste alle deres koncerter i 2009, men nu er de tilbage. Musikdokumentaren Get Up Get Out Inden koncerten vises filmen Get Up Get Out der følger det danske rockband The Sandmen i to år op til udgivelsen af deres studiealbum Shine. Instruktøren Pil Nørgaard præsenterer filmen, og fortælle om de to år hun har fulgt The Sandmen under optagelsen. September 2014: Koncert i Hvalsø kulturhus med f.eks. Allan Olsen solo Der arbejdes på at finde de rigtige orkestre til efterårskoncerterne og helt med etablerede og kendte navne. Hvis muligheden byder sig, så kunne det være en koncert med Allan Olsen solo primo september måned 2014 LEJRE Ansøgning om garanti BILAG Side 1 af 2

71 Oktober 2014: Koncert i Hvalsø kulturhus med f.eks. Signe Svendsen m/band Der arbejdes på at finde de rigtige orkestre til efterårskoncerterne og helst med etablerede og kendte navne. Hvis muligheden byder sig, så kunne det være en koncert med Signe Svendsen med band primo oktober måned Koncert med Doc Houlinds Revival. Spisearrangement i Hvalsø kulturhus Mortens aften med andesteg og god musik i Hvalsø Kulturhus er blevet en tradition. Kulturkaravanen forventer, at holde traditionen i live og arbejder med at finde det rette musiknavn til dette arrangement. Spisebilletterne og indtægten herfra dækker 100 % kuvertpriserne, men et godt musiknavn kan ikke finansieres af koncertbilletter og barsalg alene. I år kunne det passende være en repræsentant for traditionel jazzmusik og en mulighed kunne være Doc Houlinds Revival LEJRE Ansøgning om garanti BILAG Side 2 af 2

72 Bilag: TeaterSolarisPROJEKTBESKRIVELSE13ODER pdf Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20745/14

73 13 ODER TIL MARIA PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund for projektet Stykkets indhold Projektets form Organisation Foreningen Teater Solaris

74 Baggrund for projektet 13 ODER TIL MARIA er et nyskrevet og originalt scenisk oratorium, der kaster lys over Maria skikkelsen i et nutidigt og historisk perspektiv. Værket inddrager de gamle modergudinders karaktertræk, som har overlevet i Maria skikkelsen til den dag i dag. Stykkets indhold I to tusind år har kunstnere, digtere og musikere dyrket kvindelighedens guddommelige symboler i Maria- skikkelsen, både i kunsten, musikken og salmerne. Disse mange kunstnere digtede også videre på de utallige beretninger om hende, som ikke nødvendigvis blev taget med i bibelen, men ofte i liturgien, og satte Maria i relation til tidligere og parallelle kvindeskikkelser. 13 ODER TIL MARIA inddrager dette rige bagland og hylder Maria i et storslået teatermusik værk. Med sit nutidige og dog oldgamle sprog er stykket som en slags vidnesbyrd på det idéhistoriske aspekt hen over to tusind års skaberværk, men også som en konklusion, en rækken tilbage i vores fortid. Handlingen udspiller sig mellem to kvindelige karakterer, som bliver spillet og sunget af Aileen Itani og Nina Bols Lundgren. I lighed med de middelalderlige mysteriespil, følger handlingen Individets møde med Marias guddommelige kvindelighed, hvilket i en smertefuld, men samtidig utrolig smuk proces fører til menneskets dybere møde med sig selv. Projektets form Projektet indeholder original musikkomposition og fremførelse, der komplimenteres af en fleksibel scenografi og koreografi. Det er sidstnævntes opgave at supplere det sceniske udtryk i tæt samarbejde med scenografien og instruktionen med bevægelser og arrangementer. To halvkor omgiver de to kvinder som levende scenografi af klang og bevægelse, der anskueliggør det kvindeliges poesi og sanselighed, og reflekterer såvel som modspiller de to karakterers drama. I stykkets 13 episoder, indgår de i et bevæget vekselspil også med solocelloen og solotrompet. En bevægelig scenografi og storladent lyskoncept lader tilskueren opleve kirkerummene på en hidtil ukendt måde. Forestillingens varighed er 60 minutter. Opsætningen uropføres i november 2014 i Roskilde Domkirke, som afslutning af Roskilde Bachuge. To yderlige opførelser er arrangeret i Helligåndskirken i København og Sct. Mariæ Kirke i Helsingør, samt forpremiere i Sonnerupgaard Godsets lade. De kirkelige og ikke- kirkelige opførelses- steder reflekterer stykkets brobygning mellem den hedenske oldtid og nutidens kvindebillede. Foreningen Teater Solaris har stiftet sig selv i december 2013 for at skabe nyskrevet musikteater uden kunstnerisk kompromis, efter det kunstneriske teams 8- årige samarbejde bl.a. på Gladsaxe Ny Teater og Det Kongelige Teater (Operaen). Teatret er ved at opbygge sig selv som delvist selvfinanserende gennem kursusvirksomhed i tæt sammenarbejde med Sonnerupgaard Gods i Lejre Kommune, Lejre Kommune, og det lokale erhvervsliv.

75 Der arbejdes p.t. på at skaffe EU midler sammen med Lejre Kommune og erhvervslivet, for at genopsætte 13 ODER TIL MARIA i europæiske Maria- kirker, for at understrege og udveksle erfaringer om vores fælles kulturelle arv, både fra oldtiden og den kristne periode. Medvirkende Sopran Aileen Itani Uddannet fra Operaakadmiet i København, Conservatoire de Paris i Frankrig og Eastman School of Music i Rochester, New York. Finalist ved Queen Sonja International Music Competition 2005 i Oslo, stipendiat ved Sonnings Musikfond i 2006 og modtager af den Danske Musikanmelderringens Kunstnerpris. Professionel gennembrud I 2008 på Den Jyske Opera som Marguerite i Gounods Faust, siden roller som Pamina i Tryllefløjten på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater, den Kvindelige Fortæller i Lucretia, dirigeret af Britten- specialisten Steuart Bedford, og Skovfuglen i Siegfried under den anmelderroste Copenhagen Ring - cyklus. I 2013 blev hun rost for hendes fortolkning af Varvara I Kat a Kabanova på Den Jyske Opera. Samarbejde med FIGURA Ensemble i den anmelderroste uropførelse af operaen Fire Vinkler på Medea, uropførelse af Peter Bruuns ny sangcyklus Skønheden hænger på træerne hos Sangselskabet Pro Musica, og deltagelse i en ny opera af Andy Pape for ØresundsOperan. Aileen Itani har været solist med Det Kongelige Kapel dirigeret af Michael Schønwandt, og med de fleste af de danske landsdelsorkestre, især Aarhus Symfoniorkester, hvor hun har sunget både Mahlers Symfoni nr. 4 og Händels Messias under Maestro Giancarlo Andretta. Aileen Itani (er) ukuelig i sin ungdoms friskhed som Varvara... Det er sangkunst på topniveau Peter Johannes Erichsen, Weekendavisen, November 15, 2013 Aileen Bramhall Itani is the production s best contributor with the stylistic vocal security and linguistic precision that are alpha and omega in Britten s narrative and textually precise music. Jens Cornelius, Jyllands- Posten, February 25, 2009

76 Sopran - Nina Bols Lundgren Uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Solistklasse med Susanna Eken som lærer. Masterclasses hos Lars Ulrik Mortensen, Kirsten Buhl Møller, Ulrich Stærk, Inga Nielsen, Bo Boje Skovhus, Helmut Deutsch, Rudolf Jansen, Edith Mathis og Roger Vignoles. Finalist og prismodtager i 'The Mozart Singing Competition' på Royal Academy i London, semifinalist i 'Internationaler Wettbewerb Für Liedkunst, Stuttgart'. Modtager af en lang række legater, bl.a. fra Augustinus Fonden for studier hos Barbara Bonney i Salzburg. Operadebut på Den Fynske Opera i rollen som Norina, med fine anmeldelser til følge. Koncerter med bl.a. Sjællands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Ålborg Symfoniorkester, RUO, medlemmer af Det Kongelige Kapel, Radiosymfoniorkestret og Aarhus Symfoniorkester, sammen med solister som Tuva Semmingsen, Andrea Pellegrini, Ditte Højgaard Andersen, Peter Lodahl, Gert- Henning Jensen, Niels Jørgen Riis og Per Høyer. Oratoriekoncerter bla. på Det Kongelige Teater, i DRs Koncerthus, Holmens Kirke, Fredensborg Slotskirke, Sorø Internationale Musik Festival, Statens Museum for Kunst og Diamanten. I 2010 anmelderroste koncerter med New Dutch Baroque i Den Haag, Nederlande. I sommer 2014 skal Nina synge én af hovedpartierne i en nykomponeret opera ved Århus Sommeropera. Magnificent Dutch Debut Danish Soprano Nina Bols Lundgren... Ms Lundgren wowed The Hague s audience with her sparkle, warmth and technical mastery in an electrifying performance which was also captured by Dutch radio. Trompet Dorthe Zielke Uddannet med diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Undervisning i New York, Chicago, Berlin og Oslo af verdenskendte trompetister og messingpædagoger., hvortil hun modtog flere studielegater. Erfaring i både danske og udenlandske orkestre herunder bl.a. Det Kgl. Kapel, DR s Symfoniorkestre, landsdelsorkestrene, Radiosymfoniorkestret i Berlin og Frankfurt, Helsingborgs

77 Symfoniorkester, Europa Philharmonie og Mahler Chamber Orchestra. Flere af disse orkestre er Dorthe stadig tilknyttet. Dorthe har gjort det at spille i kirker til sit speciale og får ros for sin klang, musikalitet og evne til at tilpasse sig de forskellige kirkerum. Sammen med Søren Johannsen har hun spillet adskillige kirkekoncerter og udgivet fire cd er med musik for trompet og orgel, den sidste på pladeselskabet NAXOS med The Messiah music for trumpet and organ. Smaddermusikalsk Jyllandsposten Blidhed og styrke går hånd i hånd i trompetistens udtryksmiddel. Bornholms Tidende Cello - Toke Møldrup Solist, kammermusiker og solocellist i Copenhagen Phil (Sjællands og Tivolis Symfoniorkester). Uddannet i Århus, Chicago, København, Köln, Karlsruhe, Wien og Zagreb. Mesterkurser som Kronberg Academy og London Master Classes, hos bl.a Valter Despalj, David Geringas, Ralph Kirschbaum, Yo- Yo Ma, György Kurtag, Alban Berg Kvartetten og Amadeus Kvartetten. Koncerter i Carnegie Hall, New York, Wigmore Hall, London, Musikverein, Wien, Daiichi Seimei Hall, Tokyo, Melbourne Concert Hall og Musée D Orsay Auditoriet i Paris. I Danmark koncerter for mange musikforeninger og på festivals, og som solist iøvrigt med danske og udenlandske symfoniorkestre, heriblandt Aarhus og Odense Symfoniorkestre, Copenhagen Phil, Belgrade Philharmonic Orchestra og Bratislava Radio Orchestra, under ledelse af dirigenter som Aldo Ceccato, Mika Eischenholz, Morten Ryelund Sørensen, Santtu- Matias Rouvali og Joshua Weilerstein. Førstepriser bl.a. i Melbourne International Chamber Music Competition (med Paizo Kvartetten), Den Danske Strygerkonkurrence og EBU- konkurrencen New Talent. Modtager af mange legater og hædersbevisninger, bl.a. Jacob Gades Legat og Anmelderringens Kunstnerpris. Fast samarbejde med pianisten Yaron Kohlberg, akkordeonisten Bjarke Mogensen og Copenhagen Cello Quartet og Athelas Sinfonietta Copenhagen. Toke Møldrup... er uden tvivl en af nordens mest fremtrædende musikere Politiken 2011

78 Kor Solaris bliver rekrutteret i disse uger af konservatorieuddannede sangere i København og omegn, ofte med baggrund også i etnisk sang, eksperimentelle teknikker, dans/koreografi, skuespil og musical. Holdet bag Komponist Hans- Erik Philip Medlem af Dansk Komponistforbund. I Danmark bedst kendt for musikken til TV- serien Fiskerne og Den Hvide Viking. Han har skrevet solokoncerter, kammermusik og symfonisk musik. Har skrevet musik til: Michala Petri, Kishiko Suzumi, Dizzy Gillespie, Palle Mikkelborg, Morten Zeuthen, Dino Saluzzi (argentinsk bandoneon virtuos), Sjællands Symfoniorkester, Sveriges Radio Symfoniorkester, Budapest Radio Symfoni Orkester og Kor. Har komponeret musik til mere end 80 film- og TV- produktioner. Af værker komponeret til teater kan nævnes Sandhedens hævn (Karen Blixen), Ord og musik (Samuel Beckett) og Blodbryllup (Frederico García Lorca). musikken til García Lorcas berømte skuespil Blodbryllup er smuk, så smuk at det næsten ikke er til at bære Philip kan lave melodier og skabe klange, der er forførende. Man kan næsten ikke få nok. Mogens Wenzel Andreasen for High Fidelity, Marts 2011 Dramatiker og teaterinstruktør Sananda Solaris Uddannet teaterinstruktør v/ Statens Teaterskole, Arbejder i øjeblikket på den dansk- grønlandske musikforestilling Navaranaaq, dramaet Edderkoppekvindens Kys og er formand for Foreningen Teater Solaris.

79 Instruktion af Benjamin Brittens The Rape of Lucretia, Operaen. Leder af et stort symposium v/ Det Kongelige Teater. Videnskabsfolk indenfor mytologi, musikhistorie, kunsthistorie og spiritualitet bliver introduceret til en ny forståelse af den originale version af The Rape of Lucretia. Bearbejdelse og instruktion af Blodbryllup v/federico García Lorca som storslået musikteater v/gladsaxe Ny Teater. Instruktør for solodanser Gudrun Bøjesen i Enetime v/ Flemming Flint, opført v/det Kongelige Ballet som del af den danske kulturkanon. Hun har afholdt Masterclasses i skuespil for Den Kongelige Opera og Det Kongelige Ballet, og Sananda Solaris er blevet optaget i Krak s Blå Bog for personer, hvis arbejde har ydet ekstraordinær historisk og positiv indflydelse på det danske samfund. I et journalistliv, der har strakt sig over 25 år og har omfattet hundreder og atter hundreder af kreative folk, er denne signatur måske aldrig stødt på en person af Veronika Kærs mægtighed. Michael Bo, Politiken Sananda Solaris er uden tvivl et meget stort og og frodigt talent, som især i det store format imponerer med sine visioner og sin evne til at omsætte dem til levende, gribende teater. Henrik Engelbrecht, Musikchef i Tivoli og tidl. Chefdramaturg v/den Kongelige Opera Federico García Lorca, Blodbryllup (2008) det er lykkedes Veronika Kær at få sanserne i kog over Lorca. Så heftigt, at tilskueren mærker den rigtige metalsmag af blod. Anne Middelboe Christensen, Information Benjamin Britten, The Rape of Lucretia (2009) Det er en meget musikalsk iscenesættelse Gregers Dirckinck- Holmfeld, gregersdh.dk Lucretia i Det Kongelige Teaters opsætning er en fryd for såvel øjet som øret en flot forestilling både scenisk og sangmæssigt, og instruktøren Veronika Kær har i sandhed fået det bedste ud af sin besætning Louise Nabe, teateranmeldelse.dk Kordirigent Beate Willma Uddannet organist og kordirigent v/musikhochschule Stuttgart/Tyskland og som musikforsker v/ King s College London (PhD). Undervises i kordirektion af Alice Granum, masterclasses v/ Morten Schuldt- Jensen, Peter Hanke, Timo Nourannen. Aktiv som organist og kordirigent. Har uropført en række korværker af Hans- Erik Philip bl.a. v/festival Jean Langlais (Bretagne), Riddersalen i Roskilde Kloster, Jesuskirken, med forskellige ensembler. Tidligere koncerter

80 inkluderer Brahms Ein deutsches Requiem i en kammerversion og Brittens A Ceremony of Carols. Tidligere sammenarbejde med Sananda Solaris (Veronika Kær) og Hans- Erik Philip som produktionsdramaturg og korleder på Blodbryllup (Gladsaxe Ny Teater) og med Sananda Solaris som produktionsdramaturg på The Rape og Lucretia v/ Den Kongelige Opera, inkl. arbejde på et internationalt symposium med deltagere bl. a. fra London, Cambridge og Stanford University. Har også arbejdet som produktionsdramaturg for Kasper Holten (Don Carlos, 2006) og Statsoperaen i Stuttgart/Tyskland. Har undervist i musikvidenskab v/ King s College London og er nu tilknyttet Paros International Music Programme som universitetslærer. Under Beate Willma s direction, the choir have achieved a balance and tonal quality which can be likened to fine silk. Brenda Dean, Festival Jean Langlais, Brittany, 2010 Gladsaxe Ny Teaters Folkekor er nu prægnant til stede, strålende indstuderet af Beate Willma. Peter Johannes Erichsen, Weekendavisen, 2008 Scenograf Nikolaj Heiselberg Trap Uddannet scenograf v/ Statens Teaterskole, Ansat v/ Aalborg Theater, hvor han skabte scenografien for Ibsens Et dukkehjem. Siden har han arbejdet som freelance scenograf v/ Mungo Park (Anna Bridge og Martin Lyngbos Reumert- vindende forestilling Suburban ). Derudover har Trap arbejdet på Teater Grob (Pelle Millers Way to Heaven og Per Scheel- Krügers I, me and my ), Caféteatret (Aleksa Okanovics Diamond Dust Shoes og Modern Life ), Theater V (Jakob Weis Helmer Hardcore ), Svalegangen i Arhus og Teater Momentum i Odense. Han har tidligere arbejdet sammen med instruktør Sananda Solaris på Bloodbryllup v/ Gladsaxe Ny Teater og The Rape of Lucretia v/ Den Kongelige Opera I Heiselberg Traps dekorationer, der på mageløs vis skaber både romersk lejr og romersk, hjemlig intimitet hos Lucretia, med vidunderligt glidende overgange fra scene til scene, belysninger, som skaber perspektiv og dybde, og en farverigdom, der er dybt stimulerende. Gregers Dirckinck- Holmfeld

81 Koreograf Tove Degn Undervist i moderne dans og bevægelse på folkeskoler, daghøjskoler, højskoler og aftenskoler siden 82. Som koreograf har Tove mest arbejdet med at placere danseforestillinger i utraditionelle omgivelser siden 1982, for på den måde at få nyt publikum til dansen. Forestillingerne har blandt andet været opført i en skov, i et loppemarked og ved kanalerne i København. Foruden dette har hun været initiativ tager til flere event forestillinger, for igen at få et nyt fokus på kunstformen dans. Af udvalgte forestillinger kan nævnes Det Er Strålende, Fools 5, Blå Time, Århus Festuge, Bassin 2o2o, Team Teatret, Verden er Våd og Lys, Det Kongelige Teater, og Strip - O - Mania, Base Camp, Holmen. Studerede moderne dans i Danmark, Norge, Frankrig og USA. Blandt andet på Martha Graham Center of Contemporary Dance, New York, USA

82 Bilag: Oder til Maria - Teaterkoncert og Folkefest Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31650/14

83 ROUNDTABLE TEATER ERHVERV KOMMUNE 13 ODER TIL MARIA / FOLKEFEST FREIAS ÆBLER PÅ SONNERUPGAARD GODS FREDAG, D. 31. OKTOBER 2014 IDÉ o o Teaterkoncert med efterfølgende kæmpe oldtids/helloween folkefest Involvering af så mange som muligt i oratoriets produktion og markedsaktiviteter erhverv/foreninger/kor/musikskolen, så alle kommer PROGRAMUDKAST kl. 17 Teaterkoncert 13 ODER TIL MARIA i 1877-laden (som refererer til de hedenske gudinder) fra kl Oldtids Helloween marked Freias Æbler på gårdspladsen o o o o o o o o o o o o o o Mad og drikkelse i boder (5-6 lokale udbydere) Oldtids totalteater uhyggelige scener over hele arealet Bålfade med ild Gøglere Lokale firmaer er repræsenteret i oltids/helloween version og indgår i totalteatret Salg af oldtids varer Salg af kunsthåndværk Saftpresning af medbragte æbler Helloween hairstyling Salg af oldtids varer Sminkning af ikke-udklædte børn og voksne Fakkeloptog af spejderne Oldtids aktiviteter, bål, lege (spejdere) Evt. involvering af Sagnlandet kl. 19 kl. 20 Kåring af børnenes bedste Helloween kostume Musik i laden evt. Nukâka Coster-Waldau med grønlandsk soft pop kl. 21 slut og oprydning

84 INVOLVEREDE ERHVERV/ FORENINGER ORATORIET Produktionsskolen Kohinoor hjælp med scenografi Syerske Inge Planck Christensen syer kostumer med sine elever Vestergaard Company stiller værksted til rådighed Alle lokale kor synger med i oratoriets slutkor Musikskolens sangelever synger med i oratoriets slutkor Lokale butikker reklamerer, sælger billetter Der rekrutteres løbende flere frivillige og sponsorer af ydelser FEST Lokale udbydere af mad og drikkelse mad, drikkevarer Lokale firmaer repræsenteret i oldtids version Sælger varer, tilbyder aktiviteter, bidrager til dekoration Rollespils-foreningen totalteater, gøglere Teaterforeningen totalteater Kunstforeningen kunstaktviteter? Produktionsskolen Kohinoor hjælp med opbygning Spejderne bål, aktiviteter, fakkeloptog Sagnlandet tilbyder oldtids-aktiviteter? Roundtables medlemmer kommer løbende med flere ideer/musligheder TIDS- OG HANDLINGSPLAN April-juni Rekruttering af flere bidragende til oratoriets produktion og folkefest. Koordination af Beate Willma og Nikolaj Trap Roundtables medlemmer kommer med flere indskud Sonnerupgaard Gods kommer med info Rekruttering af koordinator lokalt eller blandt eventledelsestuderende August September-oktober opsamling på aftaler, handover til koordinator Produktionsfase oratorium, Beate som dirigent (også indstudering med de lokale kor), Nikolaj som scenograf 31. oktober fra formiddagen opbygning, Nikolaj og koordinator tilstede

85 Bilag: Oder til Maria - TeaterSolaris13ODER_BUDGET xlsx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31649/14

86 Budget for Teater Solaris projekt 13 Oder til Maria UDGIFTER INDTÆGTER status Honorarer Musikere (4 solister) SponsorerStagesound.dk bev Musikere (24 kor) Brugsen Hvalsø bev Yderligere erhvervssponsorer, Komponist (3 mdr.) besparelser gennem friv. forv arbejde Dirigent (1 md.) Undersk. Underskudsgaranti København søgt Tekstforfatter og instruktør (2 mdr.) Underskudsgaranti Helsingør bev Tilskud Kulturpulje Lejre forv. bev Scenograf og lysmand (1 1/2 mdr) Priv. og statsl. fonde, fx. Kunstrådet, Beckett Fonden søgt Billetindtægter, ikke dækket af Koreograf (1 md.) underskudsgarantier (70% belægning) Kameramand Egenfin. Kursusvirksomhed forv Tekniker Indtægter I ALT Koncertomk. Leje af lyd/lys Lokaleleje, øve Pianist Nodeskriver Scenografi og sminke PR og salgs-tryksager omkostningerannoncer Web Andet - Admin. Producent Bogholder og korregissør Koda Transport Transport Uforudsete Uforudsete Udgifter I ALT Side 1 af 1

87 Bilag: Oder_Budget Lejre xlsx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31836/14

88 Budget for Teater Solaris projekt 13 Oder til Maria - UDGIFTER INDTÆGTER status SponsorerBrugsen Hvalsø bev /4 af stagesound.dk bev Yderlige erhvervssponsorer, besparelser gennem friv. forv arbejde Tilskud Kulturpulje Lejre søgt Spar Nord søgt Billetindtægter fra Lejre opførelse, efter moms Kursusvirksomhed forv /4 af alle udgifter Indtægter I ALT Side 1 af 1

89 Bilag: Ansøgning til Oplevelsespuljen-Opera i Provinsen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 09. april Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32003/14

90 Musikskolen Nu med Oplevelsesøkonomi og Opera Lejre Musikskole ansøger hermed om et tilskud på kr. fra oplevelsespuljen til realisering af et privat/offentligt samarbejde med Ledreborg Slot i forbindelse med opførsel af Rigoletto af Verdi, udført af det professionelle ensemble Opera I Provinsen. Projektet undgår som et forsøg i forbindelse med to strategiske satsninger: 1. Udvikling af samarbejde mellem kulturinstitutioner og oplevelsesøkonomiske virksomheder. 2. Udvikling af understøttelse af det lokale musikmiljø De korte fakta: Hvad søges der tilskud til: Operaforestillingen Rigoletto udført af Opera i Provinsen Musikskolens samarbejdspartnere: Ledreborg slot + Opera I Provinsen Tid og sted: juni 2014 i Ledreborg Slotslade der omdannes til teater for en enkelt aften. Estimeret antal publikum: 350 betalende publikummer samt gratis billetter til alle musikskoleelever. Udgift for forestilling: kr. Billetpris: 200 kr. dvs. Indkomst: 350 gange 200 = kr. Estimeret overskud til deling mellem Ledreborg Slot og Musikskolen: kr. Hvad vil Musikskolen: I musikskolen ønsker vi at understøtte det lokale musikmiljø og ikke blot ved undervisning af børn og unge, men også ved bla. at indgå i partnerskaber der understøtter at voksne og børn/unge i Lejre kommune får udfordret deres evne til at lytte til musik samt får øjnene op for andre musikalske udtryk. Det er hensigten at denne ene opførsel bruges som et pilotprojekt for dels at udvikle Musikskolens mulighed for at indgå i indkomstgenerende samarbejde mellem de oplevelses-økonomiske virksomheder i kommunen, dels kan være prøveballon i forhold til at musikskolen og kan indgå et fremadrettet samarbejde med Opera i Provinsen, om i forbindelse med offentlige forestillinger, at skabe særforestillinger til børn/unge samt opera-workshop. Musikskolen har fået etableret samarbejdet med Ledreborg som vil indgå som lige partner og dermed også skyde en underskudsgaranti på kr. ind i projektet. Ideen i dette projekt er at opsætte en Opera-forestilling, som synges på dansk en aften i juni. Forestilling vil have de lokale borgere i Lejre Kommune som målgruppe; også de som sædvanligvis ikke ser opera fordi det virker fremmedgørende at tage til Operahuset i København. For at sikre at også unge og større børn stimuleres med dette musikalske sceneudtryk vil alle musikskoleelever få tilbudt gratis billetter. Hvem er Opera i Provinsen : Opera i Provinsen er en selvejende institution, oprettet i 2002 med det formål at producere og formidle god klassisk opera og opføre dem på dansk i så minimalistisk regi, at de lader sig opføre på mindre og utraditionelle steder, hvor opera ellers sjældent eller aldrig vil nå ud. Derfor bruger de ikke et stort orkester, men alene et koncertflygel som musikkilde, og scenografien er minimalistisk. De bærende roller spilles af Kgl. Operasangere der til dagligt af ansat i Operahuset på Holmen i København. Gennem ad-hoc arbejdet i Opera i Provinsen skaber de en musikalsk og formidlingsmæssig legeplads, hvor de får mulighed for at kaste sig ud i at nå et publikum, der ellers ikke ville finde vej til denne musikalske scenekunst-genre. Derfor opføres forestillinger også kun på dage hvor de ikke er forestillinger i operahuset Opera i Provinsen. Operakoret der indgår i forestilling er baseret på et foreningskor af semi-professionelle sangere. Opera i Provinsen er drevet af kærligheden til at få opera og formidling ud til alle.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2 3. KF - Temadrøftelse. Introduktion af området

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 23. april 2014 Referat onsdag den 23. april 2014 Kl. 18:00 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Valg af formand og næstformand til... 2 3. FOU - Orientering... 4 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. marts 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3, 4200 Slagelse Til stede Emrah Tuncer, Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. april Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. april Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. april 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - april...2 3. JA - Dialogtema Beskæftigelsesindsatser overfor

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 8. oktober 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Erik Winther,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 22. januar 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 22. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2 3. KF - Valg af formand...4 4. KF - Valg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015 Referat onsdag den 14. januar 2015 Kl. 17:00 i Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, 4070 Kr. Hyl Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 12. februar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Februar...2 3. KF - Årshjul samt oplæg til præsentation

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere