Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015"

Transkript

1 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1

2 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning: Markante resultater: Generaliserbarhed: Demografi: Kønsfordelingen Aldersfordelingen den samlede rapport alle uddannelser: Geografi: Prioritering: Årsager til at DMJX som 1. prioritet Årsager til at DMJX ikke var 1. prioritet Finansiering: Forældres uddannelsesniveau: De nye studerendes uddannelsesmæssig baggrund Afslutningsår for ungdomsuddannelser Fordelingen af mænd og kvinder som har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse Fordelingen af studerende som har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse Sprogkendskab Forberedelseskurser Antal ansøgninger til DMJX Information om uddannelserne Tidspunkt for interesse for uddannelsen Opsamling Bilag

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. september Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt onsdag den 2. september Der var i alt 368 indskrevne til at besvare spørgeskemaet, hvoraf 287 har besvaret på spørgeskemaet, altså en besvarelsesprocent på 78. Besvarelserne på spørgeskemaet fordeler sig som følger: Antal Indskrevne Procent Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og ledelse Tv- og medietilrettelæggelse Visuel Kommunikation FK GD ID KK Total Tabel 1 Kommunikationsuddannelsen og Fotojournalistuddannelsen har en svarprocent på 100, men der er flere af uddannelserne, hvor der skal gøres en ekstra indsats for at få de studerende til at besvare undersøgelsen. Eftersom det er første gang, at vi på DMJX laver en undersøgelse af de nye studerende, hvor vi efterfølgende samler alle data i en samlet rapport og tilmed har inkluderet spørgsmål, som vi ikke tidligere har haft med, så er der i denne rapport ikke sammenlignet og konkluderet i forhold til tidligere år. Fremad vil der blive sammenlignet med tidligere undersøgelser, og eventuelle udviklinger vil blive draget frem. Men denne rapport indeholder således kun tal fra ny studerende i efteråret Markante resultater 61 af de nye studerende er kvinder, og kun to uddannelser har en overvægt af mænd. De fleste studerende på campus øst er i forvejen fra København og omegn, og de fleste studerende på campus vest er fra Østjylland. 95,4 af de nye studerende havde uddannelsen som deres 1. prioritet. 77 af de studerende har valgt deres uddannelse på DMJX på baggrund af faglige årsager. 55 af de nye studerende har studiejob ved påbegyndelsen af studiet. Næsten halvdelen af de nye studerende har en mor med en mellemlang videregående uddannelse. Lige under 4 af de nye studerende har ingen gymnasial uddannelse. Kun 10 af de nye studerende kommer lige fra gymnasiet. Hele 63,5 af de studerende på GD har tidligere været i gang med en anden videregående uddannelse. 3

4 52 af de nye journaliststuderende blev interesseret i journalistuddannelsen, mens de gik i folkeskolen. 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 78 i denne undersøgelse. Den vurderes at være repræsentativ for alle studerende på 1. semester. Det er ikke givet, at alle respondenter har svaret på samtlige spørgsmål, og andre steder er det muligt med flere svarmuligheder. 5. Demografi 5.1 Kønsfordelingen Som det kan ses i tabellerne nedenfor er der en overvægt af kvinder på uddannelserne. Antal Procent Mænd ,0 Kvinder ,0 Tabel 2 Der er enkelte uddannelser (interaktivt design (69) og kreativ kommunikation (53)), hvor der er en overvægt af mænd på uddannelsen. Men særligt Medieproduktion og Ledelse (73) samt kommunikationsuddannelsen (72) har en stor overvægt af kvinder. Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 3 Mænd Kvinder Antal 3 5 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 8 18 Procent Antal Procent Antal 7 14 Procent Antal 9 10 Procent Antal 9 4 Procent Antal 8 7 Procent

5 5.2 Aldersfordelingen Når vi kigger på aldersfordelingen på de nye studerende, så er det samlede aldersgennemsnit 22,5 år på alle vores nye studerende. Mænd Kvinder Samlet Yngst og ældst Yngst og ældst Yngst og ældst Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Efterår ,6 år 19 og 34 år 22,5 år 18 og 50 år 22,5 år 18 og 50 år Tabel 4 Når man kigger på tallene fordelt på køn og uddannelse, er der er lidt mere nuanceret billede. Den yngste studerende på alle uddannelser er år. Den ældste studerende på alle uddannelser ligger ikke over 30 år, bortset fra journalistuddannelsen, hvor der er en studerende på 50 år. Kommunikation og fotojournalist har et aldersgennemsnit, der ligger lidt under det samlede gennemsnit for alle uddannelserne. Der i mod har Interaktivt design, Grafisk design, Tv- og medietilrettelæggelse og særligt Fotografisk kommunikation en gennemsnitsalder, der ligger lidt over det samlede gennemsnit. Efterår 2015 Alderssnit i år Yngst og ældst Fotojournalist 22,3 18 og 24 år Journalist 22,8 18 og 50 år Kommunikation 22,1 19 og 28 år Medieproduktion og Ledelse 22,7 20 og 27 år Tv- og medietilrettelæggelse 23,6 19 og 29 år Visuel kommunikation 23,5 19 og 30 år FK 24,1 19 og 30 år GD 23,4 20 og 28 år ID 23,8 20 og 28 år KK 22,5 19 og 28 år Tabel 5 6. Geografi I tabel 6 kan man se fordelingen af de nye studerendes primære bopæl de sidste 10 år, før de begyndte på DMJX. Det er helt tydeligt, at de fleste studerende kommer fra Østjylland og København, hvor de to campusser ligger. Efterår 15 Antal Procent Nordjylland 15 5,2 Østjylland 72 25,1 Midt- og Vestjylland 29 10,1 5

6 Syd- og 17 5,9 Sønderjylland Fyn 12 4,2 København 91 31,8 Nordsjælland 22 7,7 Øvrige Sjælland 20 7,0 Andet 8 2,8 Tabel 6 I forhold til de nye studerendes primære bopæl de sidste 10 år før studiestart, er det interessant at se på dem delt ud på de enkelte uddannelser. Der er nogle områder, som der ikke rekrutteres mange studerende fra. Nordjylland, Midt-og Vestjylland, Syd og Sønderjylland er generelt dårligst repræsenteret på uddannelserne, mens Østjylland og København danner rammen om de nye studerendes primære bopæl de sidste 10 år. I tabel 7 er der fremhævet med fed, hvor de enkelte uddannelser primært henter nye studerende. Helt entydigt kan man se, at uddannelserne i Aarhus primært rekrutterer fra Østjylland, og uddannelserne i København primært rekrutterer fra København. KK ID GD FK Visuel kommunikation Tv- og Medietilrettelæggelse Medieproduktion og Ledelse Kommunikation Journalistik Fotojournalistik Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Syd- og Sønderjylland Fyn København Nordsjælland Øvrige Sjælland Andet Sum Tabel 7 6

7 7. Prioritering Uafhængig af uddannelse har hele 95,4 valgt deres uddannelse på DMJX som 1. prioritet. Antal Procent E ,4 Tabel 8 Af tabel 9 kan man se, at der kun er en studerende fra interaktivt design og 2 studerende fra kommunikation (svarende til 1), der har deres uddannelse som 3. prioritet. Af de nye studerende er der 10 studerende (svarende til 3), der havde uddannelsen som deres 2. prioritet. Uddannelserne Fotojournalist, Grafisk design, Kreativ kommunikation og Tv- og medietilrettelæggelse har udelukkende nye studerende, der er optaget på deres 1. prioritet. 1. prioritet 2 prioritet 3. prioritet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Fotojournalist Journalist Kommunikation ,6 2 0,4 Medieproduktion og Ledelse Tv- og medietilrettelæggelse Visuel kommunikation ,5 FK GD ID ,8 1 0,8 KK Sum Tabel Årsager til at DMJX som 1. prioritet I tabel 10 kan man se de samlede årsager til, at de nye studerende har valgt deres uddannelse på DMJX som 1. prioritet. Det er muligt at markere mere end en årsag, hvorfor det samlede antal besvarelser kan overstige 100. Faglige årsager ligger højest, skarpt efterfulgt af DMJXs ry og omdømme. Men også årsager som geografi og kendskab påpeges. Kommentarerne til dette punkt i undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Kommentarerne er ikke inddelt på uddannelser. Årsager Antal Procent Geografiske årsager Faglige årsager DMJXs ry og omdømme Forventninger til/ viden om optagelsesprøve Størst kendskab til DMJX Eneste uddannelse med en fotojournaliststuderende 9 3 Andre grunde 26 9 Tabel 10 7

8 ÅRSAGER TIL DMJX SOM 1. PRIORITET Geografiske årsager Faglige årsager 7 DMJX's ry og omdømme Forventninger til/ viden om optagelsesprøve 37 Størst kendskab til DMJX 31 Eneste uddannelse med en fotojournaliststuderende Andre grunde Figur 1 I tabel 11 kan man se de samlede årsager til, at de nye studerende har valgt deres uddannelse på DMJX som 1. prioritet fordelt på de enkelte uddannelser. Det er muligt at markere mere end en årsag, hvorfor det samlede antal besvarelser kan overstige 100. Tabellen viser samme tendens til, at faglige årsager ligger højest som årsager til DMJX som 1. prioritet. Dog er der på Fotojournalist og Grafisk design mere vægt på højskolens ry og omdømme end de faglige årsager. På journalistuddannelsen er der hele 68, der angiver andre grunde til at DMJX er valgt som 1. prioritet. Men eftersom kommentarfeltet ikke er benyttet til at angive, hvad disse andre grunde kan være, vides det ikke, hvad de andre grunde dækker over. Fotojournalist Geografiske årsager Journalist 34 Kommunikation 23 Medieproduktion og Ledelse 5 Tv- og Medietilrettelæggelse 19 Visuel kommunikation 23 Faglige årsager DMJXs ry og omdømme Forventninger til optagelsesprøve Størst kendskab til DMJX Eneste uddannelse med en fotojournalistuddannelse Andre grunde Ikke besvaret

9 FK 19 GD 21 ID 38 KK 13 Tabel Årsager til at DMJX ikke var 1. prioritet I tabel 12 kan man se, at de faglige årsager også ligger højest, når de studerende skal angive, hvorfor deres uddannelse på DMJX ikke var 1. prioritet. Der er tale om meget få besvarelser i denne kategori, så årsagerne kan ikke tillægges samme vægt som i tabel 11. Kommentarerne til dette punkt i undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Kommentarerne er ikke inddelt på uddannelser. Antal Procent Geografisk årsager 1 0,3 Faglige årsager 6 2,1 DMJXs ry og omdømme 1 0,3 Forventninger til/ viden om optagelsesprøve 1 0,3 Andre grunde 5 1,7 Tabel Finansiering Finansiering er et nyt punkt i vores undersøgelser. Vi har valgt at undersøge, hvordan de studerende finansierer deres studietid for at få en idé om deres prioriteringer. Det er muligt at markere mere end en årsag, hvorfor det samlede antal besvarelser kan overstige 100. Antal Procent SU SU og SU-lån Banklån 1 0,3 Støtte fra forældre eller andre Opsparing Studiejob Andet 10 4 Tabel 13 Tabel 13 viser, at en meget stor del af de nye studerende får SU. 27,3 af de studerende supplerer med lån eller støtte fra forældre. 31 har sparret penge op, og 55 har et studiejob. Disse tal vil formodentlig ændre sig, når de studerende kommer længere på studiet. Der kan potentielt være flere studerende, som løber tør for SU særligt, hvis de har været i gang med en videregående uddannelse før. En evt. opsparing efter sabatår med arbejde kan være brugt, og dermed kan antallet af studerende med studiejob og lån øges, jo længere de kommer på uddannelserne. 5 9

10 Andet Studiejob Opsparing Støtte fra forældre/andre Banklån SU og SU-lån SU Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 14 Når man kigger på finansieringen af uddannelsen blandt de nye studerende fordelt på de enkelte uddannelser, kan man se, at alle studerende på Kreativ kommunikation får SU men ingen su-lån. Der er færrest TVM-studerende (73), der får SU til gengæld er det de studerende, der har størst andel af studiejobs (69) og får mest støtte af forældre eller andre (27). Fotojournaliststuderende ligger relativt lavt i forhold til studiejobs (25). 9. Forældres uddannelsesniveau Endnu et nyt punkt i undersøgelsen af de nye studerende er forældres uddannelsesniveau. Det øgede fokus på social mobilitet gør, at det er relevant og interessant at se på, hvor de nye studerende fordeler sig i forhold til forældres uddannelsesniveau. 10

11 Forældres højeste uddannelsesniveau for de enkelte uddannelser: Ung/ Folkeskole erhverv KVU MVU LVU Andet Ved Ikke Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 15 I tabel 15 for de enkelte uddannelser og figur 2 af de nye studerende samlet kan man se fordelingen af de nye studerendes forældres uddannelsesniveau. Langt størstedelen af de nye studerende har forældre med en mellemlang videregående uddannelse. Der er særligt mange mødre i denne kategori. Den næststørste kategori er ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse og den tredjestørste kategori er de lange videregående uddannelser. Mor Procent 4,30 0,40 2,10 11,70 Far Procent 2,50 2,80 6,70 22,70 20,00 28,00 47,90 10,60 28,20 11,00 Figur 2 Folkeskole Kort vidergående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved Ikke Ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse Mellemlang videregående uddannelse Andet 11

12 10. De nye studerendes uddannelsesmæssig baggrund I kapitel 10 er fokus på de nye studerendes uddannelsesmæssige baggrund, inden de starter på deres nuværende uddannelse. Der er 281 studerende, der har afgivet et svar. Procentdelen af nedenstående figur og tabel er derfor med udgangspunkt i de 281 besvarelse. Det skal også nævnes, at HF ikke har været angivet som svarmulighed for gymnasial uddannelse. Derfor kan besvarelser i anden uddannelse også inkludere HF, ligesom det kan forklare de 8 studerende af de deltagende, der ikke har svaret på dette spørgsmål. Ungdomsuddannelse 0,35 2,84 9,22 3,90 17,38 65,30 STX HHX HTX EUX anden Ingen gymnasiel udd. Figur 3 Figur 3 viser, at langt størstedelen af vores nye studerende har en ungdomsuddannelse. Det er under 4 af de studerende, der har svaret, der ikke har en ungdomsuddannelse. Og det er endda inklusiv de uddannelser, hvor en ungdomsuddannelse ikke er en del af adgangsgrundlaget. STX HHX HTX EUX Anden Ingen Antal Antal Antal Antal Antal Antal Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 15 Når de nye studerendes gymnasiale baggrund kortlægges ned på de enkelte uddannelser, er det samme billede. Den største del på alle uddannelser har en STX. En stor del (35) af de studerende på kommunikationsuddannelsen har en HHX, og kun en studerende har en EUX. 12

13 10.1 Afslutningsår for ungdomsuddannelser Nedenstående figur 4 viser, hvor mange år der er mellem afsluttet ungdomsuddannelse og påbegyndelse af uddannelse på DMJX. En lille del 7,8 er påbegyndt deres uddannelse samme år, som de påbegynder deres uddannelse på DMJX. Halvdelen af alle nye studerende er dimitteret 2-3 år før, de påbegynder uddannelsen på DMJX. Afsluttet ungdomsuddannelse 6,74 9,57 6,74 7,80 10,28 9,93 28,37 20, før 2009 Figur 4 Før Fotojournalist Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel 16 Når man kigger på tallene i tabel 16, er der en tendens til, at de studerende har afsluttet deres ungdomsuddannelse 1-3 år før de påbegynde uddannelsen på DMJX. Fotojournalist, Grafisk design og Kreativ kommunikation har slet ikke studerende, der er dimitteret fra deres 13

14 ungdomsuddannelse samme år. Det kan skyldes flere faktorer; sabatår, andre videregående uddannelser eller at de har brugt flere år på at komme ind osv Fordelingen af mænd og kvinder som har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse Tabel 17 viser, hvor mange mænd og kvinder af de nye studerende, der tidligere har været i gang med en videregående uddannelse, og hvor mange der har afsluttet en videregående uddannelse. Der er flest kvinder, der har påbegyndt en videregående uddannelse tidligere. Men hvis man kigger på andelen af mænd og kvinder separat, så er der en større andel af mænd, der tidligere har være i gang med en videregående uddannelse. Mændene ligger også højere end kvinderne i forhold til at afslutte den videregående uddannelse, de har været indskrevet på tidligere. Mænd Kvinder Påbegyndt videregående uddannelse Afsluttet videregåend e uddannelse Afsluttet påbegyndt videregående uddannelse Påbegyndt videregående uddannelse Afsluttet videregående uddannelse Afsluttet påbegyndt videregående uddannelse Af alle studerende 51 (17,8) 16 (5,6) 31,4 72 (25,1) 20 (7,7) 27,8 Kun af samme køn 51 (45,5) 16 (14,3) 72 (41,1) 20 (11,4) - Tabel Fordelingen af studerende som har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse Når man kigger på tabel 18, er der ikke en kønsopdeling af tallene for påbegyndt videregående uddannelse og afsluttet videregående uddannelse. Fotojournalisterne har den laveste andel (12,5) af studerende, der tidligere har været i gang med en videregående uddannelse, og grafisk design ligger højest med 63,5. Hvis man kigger på hvilke uddannelser, der har flest studerende, der afslutter den videregående uddannelse, som der har været i gang med, før de blev studerende på DMJX, så ligger interaktivt design absolut højest med 80. Det svarer til, at de 4 studerende ud af 13 på interaktivt design (31) har en afsluttet videregående uddannelsen med sig i forvejen. Der er ingen fotojournalister i efteråret 2015, der har en afsluttet videregående uddannelse, og hele VK samt TVM ligger ret højt i forhold til journalistik og kommunikation, når man kigger på andelen af studerende, der har en afsluttet videregående uddannelse i forvejen. Påbegyndt videregående udd. Afsluttet videregående udd. Antal Procent Antal Procent Fotojournalist 1 12,5 0 0 Journalist 38 43,2 7 18,4 Kommunikation 18 34,0 1 6,0 Medieproduktion og Ledelse 21 47,7 6 28,6 14

15 Tv- og Medietilrettelæggelse 11 42,3 6 54,5 Visuel kommunikation 34 50, ,1 FK 10 47,6 5 50,0 GD 12 63,2 4 33,3 ID 5 38,5 4 80,0 KK 7 46,7 3 42,9 Tabel 18 (procent er set i forhold til de studerende, der er på den pågældende uddannelse) 11. Sprogkendskab Sprogkendskabet er undersøgt på tværs af alle nye studerende på DMJX i efteråret ,6 taler og skriver dansk flydende, og 63 taler og skriver engelsk flydende. Derudover har 10 stort kendskab til norsk, og 10,5 stort kendskab til tysk. 16,4 har en del kendskab til spansk. Ingen kendskab En smule kendskab En del kendskab Stort kendskab Taler/skriver flydende Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk ,4 3 1, ,6 Norsk 21 8, , , ,0 5 1,9 Engelsk ,4 12 4, , ,0 Tysk 35 13, , , ,5 6 2,2 Fransk , ,6 20 7,8 6 2,3 1 0,4 Spansk , , ,4 14 5,3 3 1,1 Andet , , ,7 6 13,0 Tabel Forberedelseskurser Når der kigges på andelen af de nye studerende, som har forberedt sig på uddannelsen via forberedelseskurser, så har 109 studerende deltaget i forberedelseskurser. Det svarer til 38 af alle de nye studerende altså over hver 3. studerende. Det er ikke alle uddannelser, der har en lige stor andel af studerende, der har deltaget i forberedende kurser. Grafisk design topper med 73,7 af de studerende. Derefter kommer Tv- Medietilrettelæggelse (57,7) og Kreativ kommunikation (53,3). Fotojournalist (50) og Journalist (40,9) ligger lidt over gennemsnittet. Interaktivt design (38,5) og Fotografisk kommunikation (38,1) ligger lige på gennemsnittet, mens Medieproduktion og Ledelse (25) ligger under. Kommunikationsuddannelsen ligger lavest med 15,1 og er den eneste uddannelse uden optagelsesprøve. Det betyder, at de kommunikationsstuderende, som har angivet, at de har deltaget i forberedende kurser enten har brugt kurserne til at kvalificere sig til kvote 2 optaget eller som forberedende kurser inden selve studiestart. Antal Procent Fotojournalist 4 50,0 Journalist 36 40,9 Kommunikation 8 15,1 Medieproduktion og Ledelse 11 25,0 Tv- og Medietilrettelæggelse 15 57,7 15

16 Visuel kommunikation 35 51,5 FK 8 38,1 GD 14 73,7 ID 5 38,5 KK 8 53,3 Alle studerende ,0 Tabel Antal ansøgninger til DMJX I nedenstående figur vises den procentvise fordeling af det antal forsøg, de nye studerende har brug for at komme ind på deres respektive uddannelse. Hele 72 er kommet ind på deres uddannelse i første forsøg. 23 har brugt to forsøg. Der er samlet set 5, der har brugt 3-4 forsøg på at komme ind på uddannelsen. Procent Figur 5 Tabel 21 viser den procentvise fordeling på alle uddannelserne. Kommunikationsuddannelsens studerende ligger højest med 94 af uddannelsens nye studerende er optaget i første forsøg. Lavest ligger Tv- og Medietilrettelæggelse med 42. De resterende 7 uddannelser ligger på Hvis man kigger på de uddannelser med studerende, der har brugt 2 forsøg, så har lige omkring halvdelen af de studerende på fotojournalist (50) og Tv- og Medietilrettelæggelse (58) brugt to forsøg på at komme ind. Tallet for de kommunikationsstuderende er 2, men de resterende 7 uddannelser ligger fra Grafisk design har tre studerende, der har brugt tre forsøg, mens fotojournalist, interaktivt design, kreativ kommunikation og tv- og Medietilrettelæggelse slet ikke har optaget studerende, der brugt tre forsøg. Dog har interaktivt design og Kreativ kommunikation samt journalistik hver optaget en studerende, der har været ude i 4. forsøg for at komme ind på uddannelsen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Fotojournalist

17 Journalist Kommunikation Medieproduktion og Ledelse Tv- og Medietilrettelæggelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel Information om uddannelserne Der er i dette afsnit ikke lavet en opdeling af information om uddannelserne i forhold til de enkelte uddannelser. I forhold til den samlede information om uddannelserne er det tydeligt, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles egen hjemmeside (27) står for den største del af informationen. Åbent hus, familie og venner samt UG.dk står også for en del af den samlede information om uddannelserne. Orientering og vejledning på ungdomsuddannelserne, andre uddannelser, studievalg og uddannelseszoom har alle under 3. Antal Procent Studievejledningen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 40 5 Studievejledningen på tidligere uddannelsessted 17 2 Studievalg 25 3 Åbent hus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside Andre steder på internettet 63 8 Familie og venner/bekendte UG.dk Orientering om uddannelse på gymnasie/ungdomsuddannelse 24 3 Uddannelseszoom 1 0,1 Andet 15 2 Tabel Tidspunkt for interesse for uddannelsen Når man kigger nærmere på tidspunktet for de nye studerendes interesse for uddannelsen, så har 33 svaret, at det var i en periode, hvor de ikke var under uddannelse. Men næsten lige så mange (27) har fået interesse for den uddannelse, som de går på nu, mens de var i gang med deres ungdomsuddannelse og endnu 22 har fået interesse for uddannelsen, mens de endnu gik i folkeskolen. Det er altså sammenlagt halvdelen af de studerende i denne undersøgelse, der har fået interesse 17

18 for netop den videregående uddannelse, som de går på, men de gik i folkeskole i på en ungdomsuddannelse. Antal Procent I folkeskole/privatskole På ungdomsuddannelse På en tidligere videregående uddannelse Ikke under uddannelse Andet tidspunkt 17 6 Tabel 23 Tabel 24 viser den procentvise fordeling på de enkelte uddannelser. Over halvdelen af de nye studerende på journalistuddannelsen (52) svarer, at de fik interesse for uddannelsen, mens de gik i folkeskolen. Det var der ingen fra interaktivt design og kun 2 fra kommunikationsuddannelsen, der svarede. Generelt har journaliststuderende fået interesse for uddannelsen tidligt, og studerende på interaktivt design sent de fleste faktisk, mens de læste en anden videregående uddannelse. En stor del af de kommunikationsstuderende (57) svarer, at de fik interesse for uddannelsen, på et tidspunkt mens de ikke var under uddannelse. De andre uddannelser fordeler sig mere jævnt i forhold til de forskellige tidspunkter. Folkeskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Andet tidspunkt Procent Procent Procent Procent Procent Fotojournalist Journalist Kommunikation Tv- og Medietilrettelæggelse Medieproduktion og Ledelse Visuel kommunikation FK GD ID KK Tabel Opsamling og overvejelser Der er et par uddannelser, som har en ret lav svarprocent. Det skal sikres, at der er afsat tid i undervisningen til at besvare undersøgelsen. Hvis underviser ikke er til stede, bør studievejlederen være til stede. Man kunne overveje at sammenholde køn og alder med ansøgerens køn og alder for at se, om det stemmer overens, eller om tallene adskiller sig så meget, at der er tale om en særlig gruppe, der optages blandt ansøgerne. 18

19 Der er ikke en ret stor geografisk spredning på de studerende, der rekrutteres. Men kunne overveje, om det i forhold til social mobilitet var værd at kigge på at få flere ansøgere fra andre geografiske områder end der, hvor den pågældende uddannelse ligger. Til trods for denne tendens udgør de geografiske årsager kun 22 af årsagerne til, at de nye studerendes pågældende uddannelse på DMJX var deres 1. prioritet. Det er faglige årsager (77) og højskolens ry og omdømme (64), der ligger i top. Når man kigger på finansiering af leveomkostninger i forbindelse med uddannelse, så har hele 55 ad de nye studerende et studiejob ved siden af, at de lige er startet op på deres uddannelse. At tilrettelægge studiet ud fra, at der ikke er plads til studiejob, vil derfor formodentligt få en del studerende i klemme økonomisk. Dog handler et studiejob ikke kun om økonomi men også adspredelse fra studiet. Mange studerende har forældre (særligt en mor), der selv har en mellemlang videregående uddannelse mor 48 og far (28). Men alle uddannelsesniveauer er repræsenterede, hvorfor der i forbindelse med forældres uddannelsesniveau er tale om social mobilitet for en stor gruppe af vores studerende. Der er kun 4, der ikke har en gymnasial uddannelse, og hele 65 har en STX-eksamen. Af de studerende, der har en ungdomsuddannelse, kommer kun 10 direkte fra gymnasiet. Der går typisk mellem 1 og 3 år fra de afslutter deres ungdomsuddannelse, til at de starter på DMJX. Generelt har 17,8 af de nye mandlige studerende være påbegyndt en anden videregående uddannelse, mens det for kvindernes vedkommende er 25,1, men på hvis man kigger på de enkelte uddannelser, så har hele 63,2 af de nye studerende på GD været i gange med en videregående uddannelse inden denne uddannelse, hvoraf hele 33,3 har afsluttet uddannelsen. Det kunne i den forbindelse undersøges, om der er andre videregående uddannelser, der er afgørende for optagelsen. 38 af de nye studerende har deltaget i forberedelseskurser igen topper GD med 73,7 af de studerende. 72 af de nye studerende er kommet ind i første forsøg. Det kunne være interessant at se, hvordan det går de studerende (28), som har brugt mere end 1 forsøg på at komme ind. Der er en stor gruppe af nye studerende, som bliver interesserede i deres nuværende uddannelse på et tidligt tidspunkt i deres skole- og uddannelsesforløb. Det kunne være brugbar viden at se, om det har betydning for deres uddannelsesforløb og gennemførselsprocent på deres uddannelse på DMJX. 19

20 16. Bilag 1 Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet Mere praktisk fokus end for eksempel SDU og RUC Det er den uddannelse, jeg gerne vil have og brænder for :) Desuden har jeg ingen gymnasial uddannelse, og det var derfor min eneste mulighed for at læse journalistik. På U-Days fik jeg mulighed for at snakke med undervisere og elever på uddannelsen, hvilket gav mig et indblik i hvordan de oplevede uddannelsen. Dette overbeviste mig mere, end hvad der ellers er sagt/skrevet om den. Professionsbachelor Praktik Det var den eneste uddannelse jeg kunne tænke mig - søgte ikke andre Kommunikation er så bredt, at det giver mig mulighed for at ende mange forskellige steder, ude på arbejdsmarkedet. Yderligere virker blandingen af teori med den virkelige verden som noget, der skaber en stærk profil i forhold til når man er færdiguddannet. Jeg har den opfattelse, at der er mest praksis kontra teori i Århus. Fordi jeg altid har kunnet lide de humanistiske fag (også sprog) samtidigt med at jeg interessere mig for hvordan virksomheder kommunikere, herunder både internet og eksternt. Denne kommunikationsuddannelse har også lidt journalistisk med ind over sig, som jeg også synes lød spændende da jeg skulle søge. Ligeledes er der 2 x praktik, hvilket jeg også havde med i tankerne da jeg skulle søge, da disse praktikperioder er med til at vise, hvordan man udnytter ens teori i praksis. Jeg har altid ville være journalist. Jeg var mest tiltrukket af netop DMJX frem for de andre journalistuddannelser, og jeg vil rigtig gerne læse i Århus. Eneste uddannelse, jeg var interesseret i. Ellers ville jeg være fortsat på min kandidat. Interesse Pga. jeg gik på kommunikationslinjen på HHX og derigennem fik interessen for uddannelsen. Desuden tæller den praktiske del meget for mig. Fandt uddannelsens mest interessant ift. andre uddannelser Det var den eneste uddannelse jeg søgte Bred uddannelse, hvor jeg i sidste ende kan komme til at arbejde med alt muligt forskelligt. Det er mit drømmestudie, og synes Århus er en fed by, men kommer fra Sjælland, så det er ikke geografiske årsager. Havde kun hørt positivt om DMJX. Specielt den praktiske del ved kommunikation Den eneste uddannelse jeg synes der appellerede til mig. Det var første og eneste prioritet. Mange andre dygtige mennesker. Hovedsageligt geografiske årsager, da jeg bor i Aarhus og faglige årsager, da jeg forventer at DMJX har et højere Samfundsfagligt niveau end eksempelvis SDU - dømt blandt andet ud fra optagelsesprøvens udformning og spørgsmål. Drømmeuddannelse. Det er den eneste bacheloruddannelse i Danmark, der for alvor tiltaler mig. En af de eneste adgange til fotograf uddannelsen God fotouddannelse Skolen kunne tilbyde mig lige præcis dét, jeg søgte. Fordi uddannelsen med opbygning af fag og praktik tiltalte mig, hvor journalistuddannelsen på SDU er langt mere akademisk, tiltrak den praktiske tilgang mig. Det var den eneste uddannelse jeg ansøgte, efter to mislykkedes forsøg på hhv. SDU og KU. Har kæreste i København. Mest interessante linje Anser lidt dmjx som en haskehals forstået således at når du er kommet igennem åbningen, åbnes der op for langt flere 20

21 Muligheder i forhold til både: viden, personlig udvikling og fremtidsmuligheder end fx andre uddannelser. Den eneste uddannelse jeg søgte Undervisningstypen - learn by doing Det er min drømme uddannelse En fra mit tidligere studie fortalte mig at Kreativ Kommunikation eksisterede, og at det ville passe godt til mig. Det er jeg glad for hun gjorde! Det bedste valg, efter min mening, for et studie med udelukkende grafisk design. Samt at undervisningen ville hælde mere til det kommercielle frem for det kunstneriske Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til ikke at vælge DMJX som 1. prioritet: Medievidenskab var 1 og 2 da de ligger tættere på egne interesser. Bestod ikke optagelsesprøven til journalistuddannelsen. Jeg prioriterede efter hvilke der havde ansøgningsfrist først Havde en anden uddannelse, jeg hellere ville ind på Jeg havde en ide om, at Kunstakademiet var mere mig, men jeg fandt ud af efter optagelsesprøven, at ID på DMJX var meget mere mig, og heldigvis endte jeg det rette sted. 21

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2016 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX DMJX 9 Uddannelser, 2 campusser, 1800 heltidsstuderende: Aarhus: Journalist, Fotojournalist, Kommunikation København: Kommunikation, Medieproduktion og ledelse,

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere