Underrubrik eller dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underrubrik eller dato"

Transkript

1 gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014

2 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært Ekstra Særligt stk Særligt stk Børnefamilieydelse (pr. kvartal) Pr. barn 0-2 år, Baby ydelse Pr. barn 3-6 år, Småbørns ydelse Pr. barn 7-14 år, Børne ydelse Pr. barn år, Unge ydelse Normalbidrag (pr. halvår) Begravelseshjælp (indtægtsbestemt) Sygedagpenge Ugemax Arbejdsløshedsdagpenge (pr. dag) Fuldtidsforsikrede 815 Deltidsforsikrede 543 Nyuddannede over 18 år 668 Pensioner (pr. måned) Grundbeløb Pensionstillæg Førtidspension - enlige andre Helbredstillæg Formuegrænse Befolkningen i Gladsaxe Kommune Antal Befolkningen Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1) Største befolkningstal var i 1969: Tallet for 2014 er foreløbigt. Afgifter kr. incl. moms Renovationsafgift årlig, 1 tømning/uge Kilde: Jurainformation og Budgettet. 20 1

3 Befolkningens aldersfordeling 2004, 2014 og 2028 Alder Antal Pct. Antal Pct. Pct. 0 2 år , ,6 3,8 3 5 år , ,1 3, år , ,6 12, år , ,4 10, år , ,7 50, år , ,9 16, år , ,5 2,3 Ialt , ,0 100,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik og kommunens befolkningsprognose. Tallene fra 2014 er foreløbige. Befolkningens bevægelser Bevægelser i året Befolkningen Fødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Flytteoverskud Korrektioner I alt nettotilvækst Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Nettodriftsudgifter 2014 Budget 2014 Mio. Kr. Pct. fordeling Driftsvirksomhed ekskl. forsyningsvirksomheder By, bolig og miljø 127,2 3,2 Trafik og infrastruktur 88,1 2,2 Administration mv. 445,9 11,3 Skoler 538,7 13,7 Dagtilbud 380,5 9,7 Støttekrævende børn og unge m.v. 341,5 8,7 Kultur, fritid og idræt 123,1 3,1 Tilbud til ældre 593,5 15,1 Forebyggelse, sundhed mv.. 600,4 15,2 Beskæftigelse og integration - aktivering 27,2 0,7 - forsørgelse 664,1 16,8 - øvrige udgifter 12,9 0,3 I alt 3.941,7 100,0 Kilde: Budget

4 Fordeling af driftsudgifter 2014 Sundhedsområdet Undervisning og kultur Befolkningsprognose Gladsaxe Trafik og infrastruktur Sociale opgaver Administrationen By, bolig og miljø Vand, renovation, varme Forsørgelse Aktivering Forebyggelse og sundhed Nettodriftsudgifter fordelt på sociale opgaver 2014 Øvrige udgifter Støttekrævende børn og unge Tilbud til ældre år Befolkningsprognosen for Gladsaxe Kommune år år år år år år år Ialt Kilde: Befolkningsprognose , Gladsaxe Kommune. 18 3

5 Økonomiske forhold Indvandrere og efterkommere 1. Januar Regnskab 2012 og budget 2014 Vestlige lande Ikke vestlige lande I alt % andel af befolkning , , , , , , , , ,9 Kilde: Velfærdsministeriet, Km Nøgletal for udlændingeområdet, og DST Nøgletal Antal familier 2013 Gladsaxe Region Hovedstaden Antal Pct. fordeling Pct. fordeling Familier i alt ,0 100,0 Familier uden børn ,8 74,2 - enlige mænd ,2 25,8 - enlige kvinder ,2 26,9 - ægtepar/par ,8 21,4 Familier med børn ,9 25,6 - enlige mænd 431 1,3 1,1 - enlige kvinder ,3 5,7 - ægtepar/par ,3 18,8 Ikke-hjemmeboende børn 108 0,3 0,3 Kilde: Danmarks Statistik. Millioner kr. Regnskab Budget udgift indtægt udgift indtægt Driftsvirksomhed By, bolig og miljø 113,2 33,1 152,2 25,0 Forsyningsvirksomheder 142,6 142,7 196,9 211,9 Trafik og infrastruktur 94,8 8,6 94,6 6,5 Undervisning og kultur 975,7 195,9 838,7 199,2 Sundhedsområdet 338,2 3,8 78,4 2,2 Sociale opgaver mv , , , ,7 Administration mv. 489,3 66,3 497,5 51,6 I alt 5.502, , , ,1 Heraf refusion 523,9 548,8 Anlægsvirksomhed By, bolig og miljø 35,8 20,1 35,2 11,9 Forsyningsvirksomheder 65,6 1,4 15,0 Trafik og infrastruktur 23,6 3,6 31,6 Undervisning og kultur 183,7 103,4 Sundhedsområdet 0,5 1,0 Sociale opgaver mv. 64,0 2,2 25,5 Administration mv. 19,4 5,6 I alt 392,6 27,3 217,3 11,9 Finansiering Renter, afdrag og finansfors , ,6 142,4 54,3 Optagelse af lån 77,2 26,5 Tilskud og udligning 101,7 975,7 191,2 931,7 Skatter -331, , ,8 Forøgelse eller forbrug af kassebeholdning 198,4 100,6 I alt 1.421, ,1 434, ,3 Balance 7.315, , , ,4 Kilde: Regnskab 2012 og Budget

6 Folketingsvalg i Gladsaxe Antal stemmer A Socialdemokratiet B Radikale Venstre C Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti I Liberal Alliance K Kristendemokraterne O Dansk Folkeparti V Venstre Y Ny Alliance Ø Enhedslisten De Rød-Grønne Andre 2 31 Gyldige stemmer i alt heraf personlige Ugyldige og blanke stemmer I alt afgivne stemmer Stemmeprocent 87,3 88,2 Kilde: Valgbogen Anm.: Folketingsvalg hhv og Boliger Boliger fordelt efter art, udlejningsforhold, ejerforhold og alder Gladsaxe Regionen Antal Pct. fordeling Pct. fordeling I alt ,0 100,0 Boligart: Parcelhuse ,4 22,6 Rækkehuse m.v ,2 12,6 Etageboliger ,1 63,4 Andre ,4 1,4 Udlejningsforhold: Benyttet af ejer ,1 36,1 Udlejet ,7 58,9 Ubeboede 990 3,1 4,3 Uoplyst 340 1,1 0,8 Ejerforhold: Privatpersoner ,1 32,8 Almennyttige boligselskaber ,7 22,3 Aktieselskaber, Aps 631 2,0 4,7 Private andelsboligforeninger ,8 15,9 Stat og kommune 660 2,1 1,7 Ejerlejligheder ,4 18,1 Uoplyst ,0 4,5 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelse pr af samtlige boliger. 1. Inkl. Kollegier 2. Inkl. Anden helårsbeboelse, døgninstitutioner og sommerhuse 16 5

7 Offentlige valg Pct. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Før 1950 Bygningens alder i procent Gladsaxe Region Hovedstaden Byrådsvalg i Gladsaxe Antal stemmer Procent Antal Byrådsmedlemmer A Socialdemokratiet ,9 10 B Radikale Venstre ,9 1 C Konservative Folkeparti ,4 1 F Socialistisk Folkeparti ,9 2 I Liberal Alliance ,3 1 J Liste Fleks ,5 - O Dansk Folkeparti ,9 3 T Trykhedspartiet V Venstre ,0 4 Ø Enhedslisten De Rød-Grønne ,2 3 Boliger fordelt efter alder Bygningens alder Gladsaxe Regionen Antal Pct. fordeling Pct. fordeling Før ,7 44, ,0 10, ,9 14, ,6 14, ,1 6, ,9 3, ,2 5, ,7 1,0 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Opgørelse pr af samtlige boliger. Gyldige stemmer i alt ,0 25 heraf personlige Ugyldige og blanke stemmer I alt afgivne stemmer Stemmeprocent 62,7 68,4 Kilde: Valgbogen Anm.: Byrådsvalg hhv og Valgforbund ved Byrådsvalget i 2009: V1: A-B-F, V2: C-I-O-V 2013: V1: V-O-C-I, V2: A-F-B, V3: Ø-J 6 15

8 Undervisning Skolernes elevtal m.v kommuneskoler Klasse kvotient Børnehaveklasse ,3 1. klasse , klasse ,5 8. klasse ,6 9. klasse ,6 Børnehavekl Kl. i alt ,7 Klassekvotient Kl. 21,6 21,7 22,4 22,5 Klassekvotient Kl. 21,5 21,0 21,7 22,1 Klassekvotient bhkl. 9. Kl. 21,7 21,8 22,5 22,7 Boligbyggeri fuldført i Boligart Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Flerfamiliehuse Fælleshusholdninger Øvrige boliger I alt Gladsaxe I alt region Hovedstaden Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: 2012 er foreløbige tal. 10. klasse centret Lundevang skole Specialundervisning Ungdomsskoleafdelingen, heltidselever 67 Kilde: Børne- og Kulturforvaltningen. Opgørelsen er pr. september i året. 14 7

9 Beskæftigelse og erhverv Erhverv og stilling for personer med arbejde/bolig i Gladsaxe i 2013 Erhverv og stilling Med arbejde Antal Antal Med bolig Pct. fordeling I alt antal beskæftigede ,0 Erhverv: Gartneri m.v ,2 Fremstilling ,8 Energi- og vandforsyning ,7 Bygge og anlæg ,2 Handel og restaurant ,2 Transport ,3 It-tjenester og finansiering ,8 Personlige tjenester ,7 Offentlig administration ,0 Undervisning ,5 Sundhedsvæsen ,2 Sociale institutioner ,4 Andre serviceydelser mv ,5 Uoplyst aktivitet ,5 Stilling: Selvstændige ,8 Topledere ,1 Lønm. Højesteniveau ,1 Lønm. Mellemniveau ,1 Lønm. Grundniveau ,0 Andre lønmodtagere ,4 Lønmodtagere u.n.a ,6 Kilde: Danmarks Statistik. Anm: Befolkningen pr opgjort efter erhverv og stilling i november året før. Antal modtagere af sociale pensioner pr Sociale pensioner Antal modtagere i alt Folkepension Førtidspension højeste mellemste forhøjet almindelig ny lov Invaliditetsydelse Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Foranstaltninger for ældre Antal Plejeboliger fortrinsvis for ældre Plejeboliger for fysisk/psykisk handicappede Boliger for ældre Midlertidige boliger Modtagere af hjemmehjælp heraf omfattet af frit valg Fuldtidsberegnet personale i ældreomsorg i alt Social- og sundhedsass Social- og sundhedshjælper m.v Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. 8 13

10 Sociale forhold Antal modtagere af sociale ydelser Sociale ydelser Boligsikring (december) Antal modtagere Boligydelse(december) Antal modtagere Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse I alt (16-64 år) Sygedagpenge Barselsdagpenge A-dagpenge Hjælp til forsørgelse Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Efterløn Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Antal ledige i november Køn og alder Gladsaxe Regionen I pct. af arbejdsstyrken I alt 5,2 5,6 5,7 5,9 Mænd 5,6 6,1 6,2 6,0 Kvinder 4,9 5,0 5,1 5,8 Alder år 5,6 4,9 5,1 4, år 8,4 9,6 10,4 8, år 5,4 6,0 6,1 6, år 4,7 5,0 5,1 5, år 4,8 5,1 4,9 5, år 3,4 4,1 4,2 4,1 I pct. af samtlige forsikrede Udvalgte A-kasser Akademikere 2,8 3,9 3,4 4,6 Funktionærer og tjenestemænd 2,4 3,0 3,8 4,5 Handels- og kontorfunktionærer 4,7 5,9 5,2 5,8 Faglige fælles A-kasse 9,9 10,5 8,8 10,6 Ikke forsikrede i pct. af samtlige ledige 26,5 24,2 31,5 25,8 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. 12 9

11 Indkomstforhold m.v. Antal personer i Gladsaxe fordelt efter bruttoindkomstinterval, år I alt Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr og derover Kilde: Danmarks Statistik, Nøgletal på kommuner Gennemsnitlig disponibel personindkomst i kr. fordelt på alder 2011 og

12 Indholdsfortegnelse Side Befolkning 1 Boliger 5 Beskæftigelse og erhverv 8 Indkomstforhold m.v. 10 Sociale forhold 12 Undervisning 14 Offentlige valg 15 Økonomiske forhold 17 Takster og skatter 20 Betaling for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber (kr. pr. måned) Barnets alder Heldagstilbud SFO og Klubber år år SFO Fritidsklub Ungdomsklub Kilde: Kommunens Budget 2013 og Anm.: Takstændring i heldagstilbud finder sted fra den 1. i den måned, hvori barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvori barnet begynder i SFO. Skatter Udskrivningsprocent: 24,1 24,1 24,1 24,0 Kirkeskat 0,75 0,75 0,75 0,75 Grundskyldspromille 23,0 23,0 23,0 23,0 Kilde: Kommunens budget. Gladsaxe Kommune Budget og Analyseafdelingen Rådhus Alle 2860 Søborg Tlf

13 Sats: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 600 Januar 2014 Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhus Allé Søborg Telefon:

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere