Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013"

Transkript

1 Handicapstatistik Statistik, Regnskab oktober 2014

2

3 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske nøgletal 6 Rejsenøgletal 7 Årrækker 10 Takster 11 Organisering 13

4 4 Handicapstatistik Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Trafikstyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. Lov om er, 11. Nærværende statistik beskriver kørslen i 2013 som den kommer til udtryk i trafikselskabernes regnskaber udarbejdet i foråret Med oprettelsen af de seks nuværende trafikselskaber (Movia, BAT, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og ) har flere trafikselskaber måtte samkøre adskillige datasystemer, hvilket har skabt udfordringer i dataindsamlingen. Derfor kan handicapordningen indenfor ét selskab dække over forskelle i serviceniveau og betaling de geografiske områder imellem. Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for regnskabsåret 2013 med sammenligninger med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel er faldet til 271,4 mio. kr. i 2013, dette svarer til et fald på 2,2 % i forhold til 2012 (løbende priser). Samtidig er brugerbetalingen steget og er i 2013 på 52 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 3,6 % fra 2012 til Det offentlige tilskud er faldet med 3,4 % til 219,5 mio. kr. i (Se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under er i 2013 på 19 %. Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 til 27 procent trafikselskaberne imellem. (Se Tabel 3) Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse er faldet med 13 kr. til 312 kr. pr. rejse i 2013 (Se Tabel 3). Landsgennemsnittet på 312 kr. pr. rejse dækker dog over en spredning fra 252 kr. til 341 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. I 2013 varierede km-prisen i trafikselskaberne fra 18 kr. til 41 kr. pr. km. med et landsgennemsnitslig km-pris på 25 kr. pr. km. (se Tabel 3). De udtalte forskelle i kmprisen trafikselskaberne imellem kan tilskrives flere faktorer, fx benytter nogle trafikselskaber i højere grad muligheden for samkørsel end andre, der er forskel på trafikselskabernes geografiske udstrækning, og der kan være forskel på hvilken service, der er behov for så vel som tilbydes (fx kantsten-til-kantsten i forhold til entredør-til-entredør, hvor den handicappede bliver også transporteret op og ned ad eventuelle opgangstrapper) (se Tabel 13). Det offentlige tilskud pr. rejse varierede i 2013 trafikselskaberne imellem fra 197 kr. til 284 kr., med et landsgennemsnitligt tilskud på 252 kr. pr. rejse (Se Tabel 3). Dette svarer til et fald på 14 kr. (5,3 %) i forhold til 2012, hvor det landsgennemsnitlige tilskud pr. rejse var på 266 kr.

5 5 Handicapstatistik Indledning Offentligt tilskud pr. visiteret varierede i 2013 fra kr. til kr. med et landsgennemsnit på kr. (se Tabel 3) et fald på 2,4 % i forhold til 2012, hvor tilskuddet var på kr. pr. rejse. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser er steget med 2,0 % til i Den landsgennemsnitlige turlængde pr. rejse er dog faldet en anelse med 2,3 % fra 12,9 km i 2012 til 12,6 km i 2013, dog igen med spredning trafikselskaberne imellem (se tabel 4). Det samlede persontransportarbejde ved individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år er næsten uændret i 2013 i forhold til Persontransportarbejdet var således på personkm (se Tabel 4). Der er stor forskel på antallet af handicapture som udføres af trafikselskaberne set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således køres der af BAT 130 handicapture om året pr indbyggere. Tilsvarende køres 236 handicapture pr indbyggere i Fynbus område. Samlet blev der i 2013 kørt 155 ture pr indbyggere i Danmark, hvilket er en stigning på 1,9 % i forhold til Antallet af visiterede på landsplan er faldet med 1,1 % til i 2013 (se Tabel 5). Antallet af visiterede pr. indbygger er på 8,9 visiterede pr indbyggere i 2013, hvilket er meget lille fald i forhold til de forgående år, hvor det lå på 9 visiterede pr indbyggere i både 2011 og 2012 (se Tabel 3). Det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret er uændret på 17 ture pr. visiteret pr. år i 2013 og Dette dækker over en spredning fra 12 (Midttrafik) til 25 (Fynbus) ture pr. visiteret trafikselskaberne imellem (se Tabel 3). Spredningen er således blevet større end i 2012, hvor det gennemsnitlige antal ture pr. visiteret varierede mellem 13 og 25 ture. I Tabel 7 og 8 ses sammenligninger af udvalgte nøgletal fra 2000 til 2013.

6 6 Handicapstatistik Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i kr.), handicapkørsel, Regnskab 2013 Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter (2) Taxi-bevilling Bus Andre vogne Samlede entreprenørudg. Admin. udg. til personale Samlede bruttoudgifter Brugerbetaling Abonnementskort Turafhængig brugerbetaling Hjælperbetaling Anden ledsagerbetaling Tilkøb af ture Andet Samlet brugerbetaling Offentligt tilskud Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafi k Alle (3) (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Movia: Entreprenørudgifter er skønnet ud fra udbud (3) Sydtrafik har opgjort drift uden for kontrakt under ufordelte udgifter, hvilket indgår i den samlede entreprenørudgift. Tabel 2. Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2013 (i kr.) Alle Samlet efterregulering (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

7 7 Handicapstatistik Rejsenøgletal Rejsenøgletal Tabel 3. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Regnskab 2013 Alle Gns. km-pris (kr.) Passagerfinanseringsgrad 22 % 27 % 15 % 17 % 16 % 22 % 19 % Antal rejser i alt Visiterede pr Indb. pr Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift Tilskud Entreprenørbetaling Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) Tilskud pr. år (kr.) Gns. antal ture Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) Visiterede pr indb. 7,1 7,2 9,8 12,4 10,5 8,4 8,9 Antal rejser pr indb Tabel 4. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Regnskab 2013 Rejser fordelt på km 0-10 km km >40 km Gns. turlængde (km.) Antal rejser i alt Person transportarb. (km.) 20 % 30 % 72 % 60 % 71 % 61 % 48 % 70 % 69 % 25 % 34 % 24 % 32 % 45 % 10 % 1 % 3 % 6 % 5 % 8 % 7 % 15,7 14,9 8,0 13,2 8,9 14,0 12, Alle

8 8 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 5. Antal visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2013 Alle Indtil 45 år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder år Mænd Kvinder Ældre end 85 år Mænd Kvinder Visiterede i alt Mænd Kvinder Heraf til speciel vogn (i alt) Mænd Kvinder

9 9 Handicapstatistik Rejsenøgletal Tabel 6. Visiterede fordelt på alder og køn, handicapkørsel regnskab 2013 i pct. Alle Indtil 45 år 5 % 9 % 6 % 7 % 6 % 7 % 6 % Mænd 2 % 5 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % Kvinder 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % år 6 % 3 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % Mænd 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Kvinder 3 % 2 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % år 11 % 19 % 13 % 11 % 12 % 12 % 11 % Mænd 4 % 7 % 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % Kvinder 6 % 11 % 8 % 6 % 7 % 7 % 6 % år 9 % 9 % 8 % 7 % 8 % 8 % 8 % Mænd 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % Kvinder 5 % 6 % 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % år 10 % 8 % 12 % 11 % 10 % 9 % 10 % Mænd 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 4 % Kvinder 7 % 4 % 9 % 7 % 6 % 6 % 7 % år 13 % 16 % 17 % 15 % 14 % 11 % 14 % Mænd 3 % 4 % 5 % 4 % 4 % 3 % 4 % Kvinder 10 % 12 % 12 % 11 % 10 % 8 % 10 % år 17 % 19 % 19 % 20 % 14 % 17 % 17 % Mænd 4 % 3 % 4 % 5 % 4 % 4 % 4 % Kvinder 14 % 16 % 15 % 15 % 11 % 13 % 13 % Ældre end 85 år 29 % 18 % 18 % 22 % 27 % 30 % 28 % Mænd 5 % 3 % 3 % 4 % 6 % 6 % 5 % Kvinder 24 % 15 % 15 % 18 % 22 % 23 % 23 % Visiterede i alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mænd 27 % 31 % 29 % 32 % 33 % 31 % 30 % Kvinder 73 % 69 % 71 % 68 % 67 % 69 % 70 % Heraf til speciel vogn (i alt) 47 % 43 % 35 % 32 % 41 % 24 % 39 % Mænd 17 % 23 % 14 % 14 % 18 % 10 % 16 % Kvinder 30 % 19 % 21 % 18 % 23 % 13 % 23 %

10 10 Handicapstatistik Årrækker Årrækker Tabel 7. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turprs, Handicapkørsel 2000, Bruttoudgifter Entreprenørudgifter Brugerbetaling Offentligt tilskud Gennemsnitlig turpris Tilskud pr. rejse Tilskud pr. visiteret pr. år Udgifter, indtægter og tilskud er indekseret og deflateret med nettoprisindeks (jf. Danmark statistik) Indeks: år 2000 = 100 Tabel 8. Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel 2000, Passagerfinansieringsgrad Antal visiterede Antal rejser Gns. antal ture pr. visiteret Gennemsnitlig turlængde Samlet persontransportarb Indeks: år 2000 = 100

11 11 Handicapstatistik Takster Takster Tabel 9. Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2013 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 400 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 39 kr. (13/7 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km. inkl.) 30 kr. (ca. 11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,6 kr. (Interval 10 km.) 2,70 kr. Betaling pr. km. derefter 2,6 kr. 2,50 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (fra 11 km) 2,70 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) Zonetakster Betaling for første zone 3 kr. pr. km. (min. 39 kr.) (1) 9 kr. (fra 101 km) Betaling pr. zone derefter Differentieret betaling pr. zone Anden brugerbetaling Andet 1) 3 kr. pr. km. dog min. 39 kr. mellem kl (13 km inkluderet). 6 kr. pr. km. Dog min. 39 kr. mellem (7 km inkluderet)

12 12 Handicapstatistik Takster Tabel 10. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel 2012 Hjælper-/ledsagerbetaling Hjælpers betaling 0 kr. (1) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers betaling Tilkøb af ture 50 % af prisen for den visiterede Ledsager betaler som visiterede (2) Visiterede ledsager (hjælper) er gratis (3) Ledsager betaler som visiterede. Unge til nedsat pris. Børn gratis (4) Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Som ovenfor i tabel 9 Andet Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture 5,2 kr. pr. km over 1200 Det er ikke muligt at tilkøbe ekstrature, ud over de af kommunen visiterede ture. Den enkelte kommune kan visitere en kunde til flere ture Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture (1) Op til to hjælpere gratis med, hvis de er visterede af kommunen. (Man må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris.) (2) Ledsagere må ikke være visiteret til ordningen. Ledsagerens kilometer forbrug indregnes i den visiteredes kilometeropgørelse. (3) Voksne: betaler det samme som brugeren, Børn: betaler ½ pris af brugeren, Kæledyr: betaler det samme som brugeren (4) Voksne gæster betaler samme pris som bruger. Børn under 12 rejser gratis. Børn mellem 12 og 15 år rejser til halv takst. På- og afstigning samtidig med bruger. Max 4 personer pr. bestilling.

13 13 Handicapstatistik Organisering Organisering Tabel 11. Visitering, handicapkørsel 2012 Kørselsperiode Tidsrum for befordringsmulighed 00:00-23:59 06:00-23:00 (1) 07:00-23:00 (søndag-torsdag) 00:00-23:59 06:00-24:00 00:00-23:55 07:00-02:00 (fredag-lørdag) (1) Kørselsperioden udvides jule- og nytårsaften

14 14 Handicapstatistik Organisering Tabel 12. Bestillingspraksis, handicapkørsel 2012 Bestillingspraksis ved korte ture Hos vognmand X Hos trafikselskab/region X X X (1) X X Anden (ekstern) bestillingscentral X (2) Bestillingspraksis ved længere ture Hos vognmand X Hos trafikselskab/region X X X X X Anden (ekstern) bestillingscentral (1) Plus selvbetjening via web. (2) Hos ekstern bestillingscentral aften og weekend frem til 1/ herefter kun hos ekstern i weekend og helligdage.

15 15 Handicapstatistik Organisering Tabel 13. Antal ture og dør-til-dør kørsel, handicapkørsel 2012 Antal ture pr. år 104 ture pr. år X X X (1) X X Andet km. pr. år X Mulighed for tilkøb af ture Nej Ja (til dobbelt takst) Ja Nej (2) Ja Nej Dør-til-dør kørsel Kantsten-til-kantsten X X Gadedør-til-gadedør X X X Entredør-til-entredør (trappetransport) X X (1) Mulighed for flere ture, hvis kommunen beslutter det. En række kommuner bevilger flere ture. (2) Ikke mulighed for individuelt tilkøb udover det kommunen bevilger

16 16 Handicapstatistik Organisering Tabel 14. Hjælpere og ledsagere, handicapkørsel 2012 Hjælpere Der kan visiteres til gratis hjælper X X X X X X Der kan visiteres til betalende hjælper Ingen visitering, men hjælpere kører gratis med Ingen visitering, men hjælper kan mod betaling køre med X Ledsagere Anden ledsager kører gratis med X Anden ledsager betaler som den visiterede X (3) X X (1) X X (3) Anden ledsager betaler højere pris end den visiterede Anden ledsager betaler lavere pris end den visiterede X (1/2 takst) X (2) Anden ledsager kan ikke køre med (1) Hvis den ikke-visiterede ledsager er 16 år eller over. (2) Ledsager under 16 år betaler halv pris. Der kan gratis medtages 2 børn under 12 år. (3) Der kan medtages op til to betalende ledsagere. (3) Betales via visiteredes konto.

17 17 Handicapstatistik Organisering Tabel 15. Praksis for brugerbetaling, handicapkørsel 2012 Kun abonnement Abonnement + turafhængig pris (betales efter endt tur) X X (3) Abonnement + turafhængig pris (betales måneds/kvartalsvis) X X (1) Kun turafhængig pris (betales ved turens start) X Kun turafhængig pris (betales måneds-/ kvartalsvis) Abonnement + kuponer/klippekort (betales efter endt tur) Kuponer/klippekort, som afleveres/klippes efter endt tur Andet betalings-system X (2) X (1) Udover abonnement betaler den visiterede i portioner af 100 km. (2) Kun turafhængig pris, betales ved turens start (3) Egenbetaling betales ved turens begyndelse

18 Trafikstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicapkørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Handicapstatistik, R2012

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening

Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Service i den individuelle handicapordning -omkostninger ved generel indførelse af entrédørsbetjening Maj 2007 Service i den individuelle handicapordning Service i den individuelle handicapordning -omkostninger

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Att.: Maj-Britt Fahnøe Sendes pr. mail til mbf@movia.dk Ringsted den 02. april 2008 Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til Budget

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark Bilag 08.4 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Hvidovre, 4. april 2008 Sag 08/220 Dok. 3837/08 CAG/kft Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere