Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk"

Transkript

1 Minigrammatik Oversigter fra

2 Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal, og hvilken kasus substantivet står i. Den bestemte artikel Den bestemte artikel kan bøjes i tre køn, ental og flertal og fire kasus. Køn og tal bestemmes af substantivet, som artiklen hører til. Kasus kan du finde ved at analysere sætningen. Artiklen i flertal er ens for alle tre køn og kun skal bøjes i kasus. Den ubestemte artikel Den ubestemte artikel bøjes i tre køn og fire kasus. Køn bestemmes af substantivet, som artiklen hører til. Kasus kan du finde ved at analysere sætningen.

3 Verber (udsagnsord) Verber udtrykker en handling eller en tilstand. 2 I ordbogen står verberne i infinitiv (navnemåde), fx kaufen. Når -en fjernes, er stammen tilbage, fx kauf-. Verballeddet (udsagnsleddet) i en sætning bøjes i person (1., 2., 3. person), tal (ental/flertal) og tid. Det gøres ved at sætte forskellige endelser på stammen. Nogle verbers stamme kan ændre sig, når de bøjes. Disse verber er uregelmæssige. Hjælpeverber (hjælpeudsagnsord) De tre verber haben (at have), sein (at være) og werden (at blive) kaldes hjælpeverber, fordi de hjælper andre verber med at danne sammensatte tider som perfektum (førnutid), pluskvamperfektum (førdatid) og futurum (fremtid). Hjælpeverberne kan også stå alene som hovedverber. Sein at være På dansk siger vi 'jeg har været', men på tysk hedder det ich bin gewesen.

4 Haben at have 3 Werden at blive Werden bruges som hjælpeverbum, når det hjælper andre verber med at danne den sammensatte tid futurum (fremtid). Futurum dannes af hjælpeverbet werden i præsens (nutid), der er bøjet i person og tal, og et hovedverbum i infinitiv (navnemåde).

5 Regelmæssige verber (udsagnsord) De regelmæssige verbers stamme forandrer sig ikke under bøjningen. 4 Præsens (nutid) Præteritum (datid)

6 Perfektum (førnutid) Den korte tillægsform dannes med forstavelsen ge- foran og endelsen -t efter stammen. 5 I modsætning til dansk står den korte tillægsform til sidst i sætningen. Uregelmæssige verber (udsagnsord) De uregelmæssige verbers stamme forandrer sig under bøjningen. I ordbogens liste over uregelmæssige verber ses hvordan. Præsens (nutid) I præsens har de uregelmæssige verber samme endelser som de regelmæssige verber, men deres stamme kan ændre vokal under bøjningen.

7 Præteritum (datid) I præteritum (datid) har de uregelmæssige verber ikke nogen endelse i 1. og 3. person, ental. De øvrige personendelser er de samme som ved de regelmæssige verber. Stammevokalen ændres altid i præteritum. 6 Perfektum (førnutid) Den korte tillægsform dannes med forstavelsen ge- foran og endelsen -en efter stammen. Stammen ændrer ofte vokal. I modsætning til dansk står den korte tillægsform til sidst i sætningen.

8 Brennen-gruppen Brennen-gruppen har de regelmæssige verbers endelser, men vokalen i stammen ændres ligesom de uregelmæssige verber, når de bøjes. I skemaet kan du se verberne bøjet i 3. person, ental. 7 Modalverber (mådesudsagnsord) Modalverber er en særlig slags hjælpeverber, der fortæller noget om forholdet mellem subjektet (grundleddet) og hovedverbet. Selve handlingen fremgår af hovedverbet, men modalverberne forklarer den måde, man skal forstå handlingen på. Der findes seks modalverber. dürfen måtte tilladelse können kunne evne mögen kunne lide, have lyst til ønske/lyst müssen måtte, at være nødt til nødvendighed sollen skulle, burde forpligtelse/påbud wollen ville vilje Modalverberne bøjes i person (1., 2., 3. person), tal (ental/flertal) og tid, mens hovedverbet ligesom på dansk står i infinitiv (navnemåde). Hovedverbet placeres på tysk sidst i sætningen.

9 Præsens (nutid) 8 Præteritum (datid) Perfektum (førnutid)

10 Pronomener (stedord) Pronomen betyder "i stedet for navnet", dvs. at et pronomen kan stå i stedet for en person, et substantiv (navneord) eller en hel sætning. 9 Personlige pronomener (personlige stedord) De personlige pronomener bøjes i køn og tal efter det substantiv eller den person, de står i stedet for, og kasus bestemmes af det led, det er i sætningen. På tysk bruger man er eller sie om substantiver, når de er maskulinum eller femininum. De personlige pronomener i 3. person, ental og 3. person, flertal kan bruges i stedet for substantiver. Possessive pronomener (ejestedord) De possessive pronomener udtrykker et ejerforhold eller et tilhørsforhold. De kan bruges som artiklerne og bøjes efter substantivets køn, tal og kasus.

11 Mein kan udskiftes med alle de andre possessive pronominer; de får de samme endelser. 10 Ental mein (min) dein (din) sein (hans, sin/sit) ihr (hendes, sin/sit) sein (dens/dets, sin/sit) Flertal unser (vores) euer (jeres) ihr/ihr (deres/deres) Sein og ihr betyder også sin/sit. Derfor er det vigtigt ikke bare at oversætte sin/sit med sein, men at undersøge hvilket ord pronomenet viser tilbage til. Relative pronomener (henførende stedord) De relative pronomener viser tilbage til et led i den foregående sætning. Sætningen, som indledes af et relativt pronomen, er en bisætning. Det relative pronomen retter sig i køn og tal efter det ord, det viser tilbage til. Ved at analysere bisætningen finder man ud af, hvilket led det relative pronomen er, og hvilken kasus det skal stå i. Adjektiver (tillægsord) Adjektiver er ord, der beskriver substantiver (navneord). Når adjektivet står foran et substantiv, har det altid en endelse. Det bøjes i køn, tal og kasus efter det substantiv, det står foran. Adjektivet har to forskellige bøjninger, som afhænger af, hvilket bestemmelsesord der står foran adjektivet: den svage og den stærke bøjning. Man siger, at et bestemmelsesord er stærkt bøjet, hvis det har den samme endelse som ved den bestemte artikel. Det vil altså sige, at det stærkt bøjede bestemmelsesord viser køn, tal og kasus. Husk! Stærkt bøjet bestemmelsesord Svagt bøjet adjektiv Svagt bøjet eller intet bestemmelsesord Stærkt bøjet adjektiv

12 Den svage bøjning 11 Den stærke bøjning Præpositioner (forholdsord) Præpositioner med akkusativ durch, für, gegen, ohne, um Præpositioner med dativ aus, bei, mit, nach, seit, von, zu Præpositioner med akkusativ eller dativ an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen Præpositionerne med akkusativ eller dativ styrer: akkusativ, når verballeddet udtrykker en bevægelse mod et mål. Du kan spørge med hvorhen? dativ, når verballeddet udtrykker forbliven på et sted eller bevægelse inden for et område. Du kan spørge med hvorhenne?

13 Har du husket 12 at skrive alle substantiverne (navneordene) med stort begyndelsesbogstav? Die Schule, das Mädchen, der Computer at undersøge substantivets køn, tal og kasus? Det skal du vide for at kunne sætte fx den rigtige artikel (kendeord) foran. Husk, at det kræver, at du analyserer sætningen og finder substantivets køn i ordbogen. Die Schule ist neu Schule er subjekt (grundled). Schule er femininum, ental. Den bestemte artikel skal være femininum, ental i nominativ: die. at bøje verberne (udsagnsordene) i person, tal og tid? Sætningens subjekt bestemmer, hvilken person og tal verballeddet skal bøjes i. Das Handy klingelt das Handy er subjekt i sætningen, det er 3. person, ental. Klingelt er bøjet i 3. person, ental i præsens (nutid). Husk også at være opmærksom på, om verbet er uregelmæssigt. at adjektiver (tillægsord), som er subjektsprædikativ (omsagnsled til grundled), er ubøjede på tysk? Skolerne er nye hedder på tysk: Die Schulen sind neu. at bøje adjektiver, som står foran et substantiv, i køn, tal og kasus og efter den svage eller den stærke bøjning? Das neue Handy klingelt adjektivet er svagt bøjet, fordi der står det stærkt bøjede bestemmelsesord, das, foran. Ein neues Handy klingelt adjektivet er stærkt bøjet, fordi der står det svagt bøjede bestemmelsesord, ein, foran. at undersøge, hvilken kasus præpositionerne (forholdsordene) styrer? Sie legt das Handy auf den Tisch legen udtrykker en bevægelse mod et mål, og auf skal styre akkusativ. Tisch er maskulinum, ental. Den bestemte artikel skal være maskulinum, ental i akkusativ: den. at sætte verballedet (udsagnsleddet) til sidst i bisætninger? Er sagt, dass er ein neues Handy hat underordnende konjunktioner (bindeord) som als, dass, ob, wann, weil og wenn indleder en bisætning.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II)

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Wär ich Eve, hätt ich Steve Mein Leben wär erfüllt und nicht so primitiv Wäre, würde, rein fiktiv, was wär, wenn s für mich besser lief Vollkommen bin ich leider

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Indhold Side Emne 1 Forord 2 Die deutsche Sprache 3-5 Die Familie 6-7 Mein Zimmer 8-9 Die deutschen Bundesländer

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere