Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:"

Transkript

1 Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår. Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: 1 Almindelig månedsafslutning med fakturering, kostprisregulering m.m. 2 Åbning af nyt regnskabsår. 3 Afslutning af gammelt regnskabsår, når de sidste bilag vedrørende det gamle regnskabsår er bogført, og gerne før. Gammelt regnskabsår skal helst afsluttes før du udskriver den første balance i det nye regnskabsår, da der ellers vil blive medtaget saldi fra gammelt år i årtil-dato-tal. 4 Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat til resultatopgørelseskonto i balancen. Hvis der kommer efterposteringer til det gamle regnskabsår efter at resultatet er overført, kan disse poster stadig bogføres i det gamle regnskabsår. Så skal du blot huske at gentage punkt 3 (kan gentages flere gange, såfremt der er behov herfor). Åbning af nyt regnskabsår Før du går i gang skal du kontrollere status på eksisterende regnskabsperioder. Det gør du under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder: Her er 2006 det eneste åbne regnskabsår (2006 er det gamle regnskabsår). For at åbne næste regnskabsår 2007 skal du gøre følgende:

2 Klik på knappen Nyt år, herved fremkommer følgende vindue: I feltet Startdato indtastes den første dag i det nye regnskabsår. I feltet Antal perioder indtastes det antal perioder, der skal være i det nye regnskabsår, f.eks. antal måneder. I feltet Periodelængde indtastes ved hjælp af en datoformel længden af hver periode, f.eks. 1M = 1 måned, 3M = 3 måneder. Klik OK for at oprette det nye regnskabsår. I eksemplet oprettes regnskabsåret 2007, som starter 1. januar 2007 og som består af 12 måneder. Det nye regnskabsår kan nu ses under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder: Før du kan bogføre i det nyoprettede regnskabsår skal du huske at åbne for den tilladte bogføringsperiode, så bogføring er tilladt i det nyt år

3 Gå ind under Økonomistyring Opsætning Regnskabsopsætning: Felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til bestemmer den periode, der er åben for bogføring. Hvis felterne er tomme er der ingen datomæssig begrænsning for bogføring. Hvis der anvendes Navision adgangskontrol, kan der opsættes individuel bogføringsperiode pr. bruger under Opsætning Programopsætning Brugere - Brugeropsætning. Afslutning af gammelt regnskabsår Det gamle regnskabsår afsluttes under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder. Klik på en vilkårlig linie: Klik derefter på knappen Afslut år, herved fremkommer følgende tekstboks:

4 Kontroller, at det er det korrekte regnskabsår, du er ved at afslutte. Klik Ja, hvis det er det korrekte år, herved afsluttes året. Hvis det ikke er det korrekte år, skal du klikke nej. Bemærk at man ikke kan genåbne et regnskabsår, når det først er afsluttet. Dette indebærer at der ikke længere kan slettes eller oprettes perioder i året. Under Økonomistyring Opsætning Regnskabsperioder kan du nu se, at alle perioder i det gamle år er lukket: Selvom perioderne er lukkede kan der stadig bogføres i det gamle regnskabsår, såfremt der under Økonomistyring Opsætning Regnskabsopsætning er åbent for bogføring i perioden (felterne Bogføring tilladt fra / til). Alle poster der bogføres i gammelt år efter lukning af regnskabsåret vil automatisk blive mærket som efterposteringer, så de nemt kan identificeres. F.eks. kan man i en posteringsoversigt sætte filter på feltet Efterpost og derved kun få vist efterposteringerne. Du har også mulighed for at bogføre særlige efterposteringer, med en speciel dato, der ligger efter sidste dato i regnskabsåret. Hvis du ønsker at bogføre sådanne poster, skal de ved bogføringen forsynes med den særlige ultimodato, f.eks. U Disse poster holdes udenfor f.eks. den alm. finansbalance og medtages kun, hvis man sætter et særligt datofilter ved anfordringen, f.eks. perioden U

5 Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat Sidste trin i årsafslutningen er at nulstille driftsresultatet i det gamle regnskabsår samt overføre resultatet til en resultatkonto under egenkapitalen. Nulstillingskørslen kan kun udføres efter at regnskabsåret er afsluttet. Gå ind under Økonomistyring Finans - Periodiske aktiviteter - Regnskabsår - Nulstil resultatopgørelse: I feltet Regnskabsårets slutdato skal du angive den sidste dato i det afsluttede regnskabsår. I feltet Finanskladdetype skal du vælge typen GENERELT. I feltet Finanskladdenavn skal du angive navnet på den finanskladde, hvori udligningsposterne fra nulstillingen skal placeres. Tryk evt. F6 for at få en oversigt over de kladdenavne, der er oprettet. Opret evt. et specielt kladdenavn til brug for årsafslutningen. I feltet Bilagsnr. skal du angive ønsket bilagsnummer for nulstillingsposterne. Hvis der på den kladde, du har valgt at anvende, er

6 angivet en nummerserie, vil næste bilagsnummer herfra automatisk blive foreslået. I feltet Resultatkonto skal du vælge den finanskonto, som driftsresultatet overføres til. Tryk evt. F6 for at se en finanskontooversigt. I feltet Bogføringsbeskrivelse kan du skrive den bogføringstekst, som posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil resultatopgørelse. Nederst i bestillingsbilledet er der mulighed for at markere feltet Nulstil pr. konc. virksomhedskode. Her kan du vælge, om der skal dannes en post for hver koncernvirksomhedskode i en finanskonto. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der kun én post for hver konto. Anvendes kun ved inter company/koncernregnskab. Hvis du markerer feltet skal du vælge pr. hvilke(n) dimension(er), der skal dannes udligningsposter pr. finanskonto. Feltet dimensioner anvendes hvis der skal nulstilles pr. dimension (anvendes der globale dimensioner skal disse nulstilles). Vælges ved at klikke på knappen med de tre prikker i højre side af feltet Dimensioner. Herved fremkommer et valgbillede som følgende: Marker de dimensioner, du ønsker at få dannet nulstillingsposter til pr. finanskonto ved at klikke i kolonnen Markeret. Tryk OK for at overføre dine valg til foregående skærmbillede. Det udfyldte skærmbillede ser nu således ud i vort eksempel:

7 Dimensionen maskine skal aldrig nulstilles a.h.t. økonomioversigt. I eksemplet er der valgt dannelse af nulstillingsposter pr. afdeling pr. konto. Klik på OK for at starte nulstillingskørslen og danne posteringer i finanskladden NULSTIL, som vi har valgt at anvende i eksemplet. Alle poster forsynes med regnskabsårets ultimodato. Når kørslen er afviklet finder du de dannede poster under Økonomistyring Finans Finanskladder, i det kladdenavn du har angivet ved opstart af kørslen: Ved nulstillingen er der blevet dannet følgende poster: 1 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og der ikke anvendes dimensioner: - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) for hver finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost (= summen af de nulstillede kontis saldi)

8 2 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og der anvendes dimensioner: - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. dimension pr. finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost pr. dimension (= summen af de nulstillede kontis saldi). 3 Hvis du har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode og valgt dimension(er): - en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. konc. virksomhedskode pr. dimension pr. finanskonto med typen Resultatopgørelse. - en resultatkontopost pr. konc. virksomhedskode pr. dimension (= summen af de nulstillede kontis saldi pr. dimension). Nederst i kassekladden kan du se det beløb, der vil blive bogført på resultatkontoen. Du kan evt. tilføje flere linier, f.eks. hvis du ønsker at fordele resultatet på flere forskellige konti. Før bogføring kan du udskrive kassekladden ved at klikke på knappen Bogføring og vælge Kontroller: Når du har kontrolleret, at alt ser ud til at være i orden, skal du igen klikke på knappen Bogføring og vælge Bogfør. Klik Ja på den efterfølgende meddelelse: Herefter er driften nulstillet og årets resultat overført til balancen

9 Bemærk at en nulstilling ikke kan fortrydes. Hvis du ved en fejl kommer til at bogføre nulstillingen kan du kun rette det ved manuelt at bogføre rettelsesposter på alle berørte driftskonti samt på den konto, hvor resultatet af nulstillingen blev bogført ind. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at anvende enslydende bilagsnr. Nulstillingen vil fremgå af de enkelte konti, og du har også mulighed for at se de bogførte poster under Økonomistyring Finans Oversigt Journaler: Marker den ønskede journal (ligger nederst i oversigten), klik på knappen Journal og vælg Finansposter for at få en oversigt over de bogførte poster: Som det fremgår af skærmbilledet ovenfor bliver nulstillingsposterne bogført på regnskabsårets ultimodato, i eksemplet U Dette bevirker at man ved at sætte datofilter på f.eks. den alm. finansbalance kan holde nulstillingsposterne udenfor, eller man kan vælge at medtage dem ved at angive perioden U På samme måde kan man ved at sætte datofilter i kontoplanen se resultatopgørelse og balance pr Gå ind under Økonomistyring Finans Kontoplan. Vælg Vis, Flowfilter på menulinien (eller tryk Shift + F7) og indtast datofilter som vist her:

10 Herved holdes nulstillingsposterne udenfor. Vælg Vis, Flowfilter på menulinien (eller tryk Shift + F7) for at fjerne filteret igen. Efterposteringer Selvom du har lukket for et regnskabsår og nulstillet driftsresultatet kan du fortsat bogføre efterposteringer, når blot bogføringsperioden er åben. Posteringerne bogføres som normalt og vil automatisk blive markeret som efterposteringer. Du skal så blot huske at foretage nulstillingskørslen igen dette gøres på nøjagtig samme måde som den egentlige nulstilling. På denne måde kan man bogføre og nulstille efterposteringer lige så ofte, man ønsker det. Husk derfor at lukke for bogføringsperioden i det gamle regnskabsår, når alt er færdigbogført (under Økonomistyring Opsætning - Regnskabsopsætning), således at der ikke bogføres i gammelt år ved en fejl

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor)

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Oprydning på bogholderiposter er opdelt i 4 separate kørsler disse finder du under menu 99.30: 05 Oprydning bogholderi debitorposter 06 Oprydning bogholderi

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere