Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food"

Transkript

1 Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6

2 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre følgende sider gennemgår statusforløbet i hovedpunkter i et tidsforløb. Tal i parentes henviser til punkter i vejledningen til status. Hent denne på Bemærk: Sørg for at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan, når du i håndterminalen registrerer på en varegruppe. Forkerte ("gamle") varegruppenumre, vil blive vist som fejlede tømningslinjer. Disse skal rettes efterfølgende. Nogle 14- og 15-cifrede eankoder kan ikke indlæses i NewStore Food. Ved indlæsningen oplyses, at varen ikke kan indlæses. Noter eankoden, find varen i håndterminalen, og ændr antal til 0. Tryk ikke på Slet på håndterminalen, da det vil slette hele optællingen. For efterfølgende at kunne indlæse status fra håndterminalen igen, skal NewStore Food genstartes. Luk derfor hele NewStore Food og start programmet igen. SuperGros Regnskabsservice anbefaler, at du bogfører din status, dels for at låse lagerværdien på statusdagen, dels for at få kontrolleret, at der ikke er fejl. Du kan dog gennemføre en status med relevante rapporter uden at bogføre. Når du bogfører, bliver den optalte lagerbeholdning overført til varekortene. Beholdningen registreres som ultimobeholdning på statusdatoen. Hvis du holder åbent i butikken under optællingen, skal der derfor efterfølgende tages højde for det salg, der er sket i løbet af optællingsdagen. Udskriv derfor salgsrapporter for statusdagen, så du/revisoren kan estimere salget. Hvis du ikke kan nå at tælle alle varer på statusdagen, kan du gennemføre flere delstatusser, som bogføres hver for sig. (Du kan dog evt. optælle lager efter lukketid dagen før statusdagen, hvis du ikke efterfølgende flytter varer fra lageret til butikken). Med flere delstatusser vil du dog ikke kunne udskrive en samlet statusrapport for hele butikken. Hvis du vil have helt retvisende statustal uden at skulle efterregulere, kan du med fordel gennemføre delstatusser efter og før lukketid af mindre dele af butikken. Du vil dog heller ikke her kunne udskrive en samlet statusrapport for hele butikken. Varer, du ikke køber gennem SuperGros, skal oprettes manuelt i NewStore Food. Kampagner og sortimenter indlæses og opdateres automatisk samtidig med indlæsningen af elektronisk post. Disse kørsler retter kun salgspriser og har derfor ingen betydning for det endelige statusresultat. Dagen før status eller på statusdagen før du begynder optællingen Dagen før status efter lukketid Bogfør: Reguleringer i varekladden til og med dags dato. Interne ordrer. Ver Side 2

3 Status forløb. Butikker med lagerstyring Statusdagen (med lagerstyring) Inden optælling Statusdag 1. Kontrol ATE 2. Elektronisk fakturabeh. og varemodt.dato 3. Opret statushoved GET 10, GET 20, GET 30 og OPG. Disse job sørger for, at alt salg fra dagen før er overført til NewStore Food og bogført korrekt. Hvis finansrapporten ligger klar om morgenen, er alle fire job kørt korrekt. Kontakt supporten ved fejl. Jobbet Vareimport. Hvis der er fejl i jobbet, skal du kontrollere Vareimportkladder. Fejl, der er relevante for status, skal behandles. Relevante fejl er prisændringer og nye varer. Indlæs Elektronisk post alle fakturadatoer: Må ikke være senere end statusdatoen, hvis varerne er modtaget. Skal være efter statusdatoen, hvis varer ikke er modtaget. Ret dato i feltet Varemodt. dato (Vejl. 2) Bogfør fakturaer Opret et statushoved (niveau 1 i statusmodulet) Statusdatoen er lig med statusdagen (Vejl. 3) Optælling. Statusdag 1. Optælling 2. Løbende kontrol af linjer 3. Bogfør manuelle posteringer Optælling Overfør varekartoteket til HT (Vejl. 4) Registrer på HT. Du bør sørge for at have priser på alle varer i de varegrupper, du har lagerstyring på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du senere bogfører. (Vejl. 4) Indlæs fra HT (Vejl 5) Tilføj og ret optællingslinjer efter behov. Opdater linjerne enkeltvis (Vejl. 6) løbende tømningslinjer med fejl, ret fejl og overfør til optælling (Vejl. 7). løbende optællingslinjer med fejl. Opdater linjerne enkeltvis (Vejl. 8) Når alle optællinger er indlæst: en ekstra gang, at der ikke er optællingslinjer eller tømningslinjer med fejl. En status med fejlede tømningslinjer kan ikke bogføres. Bogfør løbende: Reguleringer i varekladden dags dato Interne ordrer dags dato Tag højde for disse poster i optællingslinjer Efter optælling. Statusdag 1. Kalkuler ej optalte 2. Udskriv Kalkulér ej optalte varer. Fremsøg evt. kun de optalte varegrupper, du har lagerstyring på. Varer uden købs- og salgspris vil fejle, når du kalkulerer. Du bør derfor sørge for, at alle varer i de varegrupper, du kalkulerer for, har priser på varekortet. (Vejl. 9) Behandl linjerne (Ignorer fejl). (Vejl. 9) Udskriv lagerbeholdningsrapport (vis evt. differencer) (Vejl. 10) Brug rapporten som et ekstra tjek: Gennemgå optællingslinjerne og tjek/ret "mærkelige" differencer Opdater de linjer, du retter (Vejl. 6) Du kan nu evt. udskrive en statusrapport som et foreløbigt tjek. (Vejl. 12). Ver Side 3

4 Status forløb. Butikker med lagerstyring Dagen efter status (når fakturaer på alle optalte varer er modtaget). Butikker med lagerstyring. Dagen efter status (når fakturaer på alle optalte varer er modtaget) 1. Kontrol ATE 2. El. fakturabeh. og varemodt. 3. Opdater evt. status og kontroller linjer 4. Bogfør status 5. Udskriv ATE-rapport: Tjek for evt. fejl på det automatiske job OPG, som bogfører salget fra kassen. Ved fejl: Kontakt supporten. ATE-rapport: Tjek for fejl i jobbet Vareimport. Er der fejl, skal du rette relevante fejl i Vareimportkladden (prisændringer og nye varer). Indlæs elektronisk post og find fakturaer, hvor varerne er modtaget i butikken på statusdatoen. Ret varemodtagelsesdato til statusdatoen) for disse fakturaer. (Vejl. 2) Bogfør fakturaerne. Hvis du har optalt varer, som du ikke har modtaget en faktura for, skal du vente med at bogføre din status. Når fakturaen er modtaget, skal du ændre varemodtagelsesdatoen for fakturaen til statusdagen. Først herefter kan du fortsætte med at opdatere og bogføre. Opdater evt. status: Dette er kun nødvendigt, hvis du vil udskrive rapporter før bogføringen og/eller slet ikke vil bogføre. Status opdateres nemlig også automatisk, når du bogfører. Opdateringen kan tage et godt stykke tid. (Vejl. 11). :, om der er optællingseller tømningslinjer med fejl. Ret og overfør til optælling. (Vejl. 7). Hvis status skal bogføres senere, kan statusrapporten udskrives nu. (Vejl. 12) Bogfør status. (Vejl. 13) Du kan udskrive: Estimeret lageropgørelse (Vejl. 14) Lagerværdirapport pr. dato, som viser varer med lagerstyring. Udskriv evt. rapporten med Nullinjer (=0 i antal). Denne rapport kan bruges som en ekstra kontrol. (Vejl. 14) Bogført statusrapport, hvis revisor ønsker denne. (Vejl. 15) Hvis du gennemfører status i butikkens åbningstid, og du ønsker, at revisoren efterfølgende tager højde for dagens salg: Udskriv en salgsstatistik (summeret pr. afdeling og varegruppe) over dagens omsætning. Ver Side 4

5 Status forløb. Butikker uden lagerstyring 2: Butikker uden lagerstyring Butikker uden lagerstyring kan følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side. Fremgangsmåden er mere enkel end i butikker med lagerstyring. Tal i parentes henviser til punkter i vejledningen til status. Hent denne på Bemærk: Sørg for at bruge varegruppenumrene fra DSK Kategoriplan, når du i håndterminalen registrerer på en varegruppe. Forkerte ("gamle") varegruppenumre, vil blive vist som fejlede tømningslinjer. Disse skal rettes efterfølgende. Nogle 14- og 15-cifrede eankoder kan ikke indlæses i NewStore Food. Ved indlæsningen oplyses, at varen ikke kan indlæses. Noter eankoden, find varen i håndterminalen, og ændr antal til 0. Tryk ikke på Slet på håndterminalen, da det vil slette hele optællingen. For efterfølgende at kunne indlæse status fra håndterminalen igen, skal NewStore Food genstartes. Luk derfor hele NewStore Food og start programmet igen. SuperGros Regnskabsservice anbefaler, at du bogfører din status, dels for at låse lagerværdien på statusdagen, dels for at få kontrolleret, at der ikke er tømningslinjer med fejl. Du kan dog gennemføre en status med relevante rapporter uden at bogføre. Du kan nulstille varer, som du har i dit varekartotek, men ikke har optalt. Det gør du gennem Kalkuler ej optalte. SuperGros anbefaler, at du ikke kalkulerer ej optalte varer. Beholdningen registreres som ultimobeholdning på statusdatoen. Hvis du holder åbent i butikken under optællingen, skal der derfor efterfølgende tages højde for det salg, der er sket i løbet af optællingsdagen. Udskriv derfor salgsrapporter for statusdagen, så du/revisoren kan estimere salget. Varer, du ikke køber gennem SuperGros, skal oprettes manuelt i NewStore Food. Ver Side 5

6 Status forløb. Butikker uden lagerstyring Statusdagen (uden lagerstyring) Statusdag 1. Fakturabehandling 2. Opret statushoved 3. Gennemfør optælling Behandl og bogfør alle modtagne fakturaer. Hermed bliver købspriserne opdateret. Opret statushoved (Vejl. 3). Statusdatoen i statushovedet skal være lig med statusdagen (optællingsdagen). Overfør varekartoteket til HT (Vejl. 4) Registrer beholdning på HT. Husk at bruge varegruppenumre fra DSK Kategoriplan på varer, der registreres på varegruppenummer (Vejl 4). Indlæs optællinger fra HT (Vejl 5). 4. Løbende kontrol af linjer og opdatering af rettelser (5. Kalkuler evt. ej optalte. Iikke obligatorisk) Tilføj og ret optællingslinjer efter behov. Opdater linjerne enkeltvis Kalkuler evt. ej optalte. Undgå gerne (Vejl. 6) afdeling 07, da det er omkostningsvarer, Ret løbende tømningslinjer med fejl, og overfør linjerne til optælling. der typisk ikke har købs- og salgspris. Dette er vigtigt, da du ikke kan bogføre en status med fejle- Husk dog at registrere afd. 07-varer, der de tømningslinjer (Vejl. 7) repræsenterer en værdi, fx paller. SuperGros Ret løbende optællingslinjer med fejl. Opdater linjerne enkeltvis anbefaler, at du ikke kalkulerer (Vejl. 8). ej optalte varer. (Vejl. 9) 6. Opdater evt. status Opdater evt. status. Dette er kun nødvendigt, hvis du vil udskrive rapporter før bogføringen og/eller slet ikke vil bogføre. Status opdateres nemlig automatisk, når du bogfører. Opdateringen kan tage lang tid. (Vejl. 11). 7. Udskriv lagerbeholdningsrapport 8. Bogfør 9. Udskriv Udskriv evt. lagerbeholdningsrapport (Vejl. 10). Udskriv statusrapport, hvis du ikke vil bogføre nu (Vejl. 12). Bogfør (Vejl. 13). Udskriv rapport over bogført status (Vejl.15). Hvis du gennemfører status i butikkens åbningstid, og du ønsker, at revisoren efterfølgende tager højde for dagens salg: Udskriv en salgsstatistik (summeret pr. afdeling og varegruppe) over dagens omsætning. Ver Side 6

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere