DK domænet i ord og tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK domænet i ord og tal"

Transkript

1 DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven i kraft i Danmark. Det betød at nationalbibliotekerne i Danmark Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fik pligt og lovhjemmel til at indsamle og bevare den danske del af internettet. Indsamlingen begyndtes i juli 2005 og varetages af et virtuelt center: netarkivet.dk, der drives i et tæt samarbejde mellem de to biblioteker. Indsamlingen gennemføres med traditionelt webcrawler software der foretager automatiseret indhentning såkaldt høstning efter en 3 strenget strategi: 1. Tværsnitshøstning af alle relevante domæner 4 gange årligt. 2. Selektiv høstning af ca. 80 domæner med hyppigere frekvens (fx dagligt). 3. Begivenhedshøstning af 2 3 begivenheder årligt. Tværsnitshøstningen giver et bredt billede af den danske del af internettet. Alle kendte domæner hentes med få ristrektioner komplet. De selektive høstninger dækker udvalgte netsteder (fx nyhedsmedier) med højere frekvens potentielt ned til 1 gang i timen og giver et kontinuerligt billede at et lille antal særligt betydningsfulde og dynamiske netsteder mens begivenhedshøstningerne kombinerer de 2 andre strategier og indsamler et højere antal i størrelsesordenen med en hyppigere frekvens fx dagligt. Netarkivet har i oktober/november gennemført den første begivenhedshøstning omkring kommunalvalget Den samlede strategi kan illustreres på følgende måde:

2 Denne artikel omhandler netarkivets første erfaringer med tværsnitshøstningen som blev gennemført i juli oktober Denne tværsnitshøstning dækkede kun DK domæner, hvorfor erfaringerne fra den giver et meget godt billede af netop DK domænet. Det er så vidt vides den første så dækkende karakteristik af det danske domæne. Konceptuelle præmisser Tværsnitshøstningen er gennemført under en række præmisser. 1. Høsterne blev igangsat på en komplet liste fra DK hostmaster fra juni Listen rummede ca domænenavne. 2. Høsterne kunne på det tidspunkt ikke håndtere domænenavne der rummede danske karakterer (æ, ø og å) hvorfor det reelle antal domæner der forsøgtes høstet var ca Høsterne respekterede ikke robots.txt standarden (læs længere nede hvorfor) 4. Indsamlingen blev gennemført med en grænse på maksimalt 5000 objekter pr. domæne for at undgå blandt andet overlast på de besøgte web servere og for at undgå de såkaldte crawlertraps (læs mere om dem senere) Tekniske forhold Teknisk blev høstningen gennemført underfølgende forhold: 1. På 2 maskiner med hver 2 CPU er og 4 GB RAM. Hver maskine kørte 2 instanser af webcrawlersoftwaren 2. Med open source høsteren heritrix 1 3. Gennem nationalbibliotekernes 100 Mbit netforbindelse på forskningsnettet. 4. Med en båndbreddebegrænsning på maksimalt 3 Mb/sek pr. høster maskine og maksimumgrænse på 500 Kb/sek pr. domæne. 5. Tog ca. 3 uger i effektiv høstnings tid fordelt over perioden juli oktober 2005 altså et effektivt båndbreddeforbrug på 2.9 Mb/s hvilket svarer til ca. 25 Mbit/s 6. Hentede objekter som fylder ca. 5.3 Tbytes (5.300 Gbytes) Begrænsninger Da dette var den første totale indsamling af det danske domæne og da netarkivet ønskede at gå varsomt frem blev det besluttet at sætte en maksimal grænse på antallet af objekter pr. domæne. Grænsen blev sat til 5000 objekter pr. domæne ud fra en tese om, at dette ville sikre hovedparten af de danske netsteder komplet og stadig give et dækkende billede af de meget store sites. Grænsen blev primært sat af 2 grunde. For det første ønskede vi ikke at overbelaste de danske web servere mere end højst nødvendigt. Vi var klar over denne indsamling for mange netsteder ville generere en langt højere trafik end normalt og ønsker naturligvis til stadighed at holde os gode venner med ejerne af de berørte netsteder de er trods alt vores vigtigste samarbejdspartnere om end de i princippet ikke selv skal foretage sig noget. Indsamlingen med webcrawler software fungerer konceptuelt på den måde at softwaren fodres med en række startsteder (her den komplette liste af DK domænernes forsider). Disse sider hentes, softwaren finder links til nye sider og sådan kører processen ind til der ikke er flere sider 1 Udviklet primært af Internet Archive (http://crawler.archive.org) men i samarbejde blandt andet med de nordiske nationalbiblioteker gennem IIPC samarbejdet (http://www.netpreserve.org)

3 tilbage på de domæner der blev startet på, eller til grænsen på de 5000 objekter per domæne er nået. For det andet fungerer grænsen også som et praktisk værn mod de såkaldte crawlertraps. Crawlertraps er steder på nettet hvor web crawleren som navnet antyder fanges i den virtuelle verden, forstået på den måde, at web crawleren kommer til at hente i princippet uendelige mange sider, hvis den ikke bremses på den ene eller anden måde. En typisk og ofte forekommende crawlertrap er en kalender applikation hvor man på et netsted kan klikke sig rundt i kalenderen fx med links til næste dag, næste måned og næste år. Her kan web crawleren bliver ved med at finde nye links og hente nye sider helt uden reelt indhold i det de færreste kalendere rummer indgange mange år ud i fremtiden (eller fortiden) Det at anvende en maksimal grænse giver naturligvis en række usikkerheder på den efterfølgende statistik. Især påvirkes statistikkerne over hvor store de danske netsteder er, forstået på den måde, at de netsteder der nåede grænsen på de 5000 objekter jo reelt er større end 5000 vi ved bare ikke hvor meget. Antallet af sites der helt praktisk nåede grænsen var dog ikke så stort, som den efterfølgende statistik vil vise, hvorfor usikkerheden reelt kun omfatter et mindre antal sites. Forekomsten af crawlertraps trækker også statistikken over de danske netsteder størrelse lidt op, idet crawlertraps får sites til at se større ud end de reelt er. Vi har ikke nogen brugbar statistik over hyppigheden af crawlertraps primært fordi de er næsten umulige at finde maskinelt. Robots.txt Indsamlingen af den danske del af internettet respekterer ikke de såkaldte robots.txt direktiver. Undersøgelser fra viste, at rigtig mange af de særligt vigtige netsteder (fx nyhedsmedier, politiske partier) havde ret strenge robots.txt direktiver der gjorde, at hvis de blev efterlevet ville der ikke bliver arkiveret noget som helst. Robots.txt er derfor eksplicit nævnt i bemærkningerne til loven, ikke fordi robots.txt er en juridisk standard (snarere en slags gentlemen agreement) men netop fordi de parter der blev inviteret i høringsfasen (professionelle aktører inden for internet branchen) havde mulighed for at forholde sig kritisk til den tilgangsvinkel. Statistikken for den første tværsnitshøstning viste at godt netsteder havde robots.txt direktiver og dermed havde mere eller mindre strenge regler for hvad web crawlere må hente. Netarkivet har ikke ressourcer til manuelt at kigge på indholdet af disse mange forekomster, hvorfor udgangspunktet med at ignorerer robots.txt standarden med arkivets formål in mente synes naturligt. Netarkivet er naturligvis klar over, at robots.txt også er opfundet for at hindre web crawlere i at lave forespørgsler på URL er der potentielt kunne skabe problemer på de besøgte netsteder. (fx sender et indlæg til et debatfora, sender en mail til webmaster og lignende). Vi står altid til rådighed til at finde en hurtig og effektiv løsning såfremt det skulle vise sig af netarkivets webcrawlere har opført sig uhensigtsmæssigt, og vi har da også haft et mindre antal henvendelser af den art. En oplagt løsning er, at overholde robots.txt på de sites, hvor det måtte skabe gener at lade være, og den model er da også blevet brugt i et par tilfælde. En anden mindre begrænsende løsning er, at netarkivet i sit system kan indbygge nogle regler for bestemte URL er (eller URLsynktakser) der ikke må hentes. Nogle få henvendelser har også peget på robots.txt direktivernes anvendelse til at undlade materiale som producenten finder irrelevant (fx private fotos m.m.). Det er hverken netarkivets eller folks egen opgave at definere hvad der i 2005 er relevant eller ej. Fremtidens forskere kunne

4 måske netop afsløre interessante ting netop på baggrund af materiale, der måske i dag umiddelbart vurderes som uinteressant men om 10 eller 50 år måske er vigtige kilder. Da netarkivets formål er at bevare den danske del af internettet i al evighed (i princippet), skal vi ikke begrænses af hvad nogle i dag måtte finde relevant eller irrelevant, hvilket også er hovedårsagen til at tværsnitshøstningen overhovedet gennemføres. I andre lande (fx Australien) har man ind til for ganske nyligt kun indsamlet efter en selektiv strategi men også her har man nu indset (og fået en lovgivning der matcher dette), at vi ikke i dag kan sige hvad der er interessant i fremtiden, hvorfor det findes mest sikkert at prøve at bevare alting. Prisen på lagerplads falder stadig, hvorfor dette i praksis også i dag er en overkommelig opgave sammenholdt med for bare 5 10 år siden hvor datamængder af denne størrelse skulle lægges på bånd for at holde internetarkiveringsprojekter på et rimeligt budget. Filtyper Indsamlingen af hele det danske domæne giver flere interessante statistikker. Den følgende statistik viser fordelingen af filtyper på det indsamlede. Den kan blandt andet være med til at sige noget om, hvilke formater der er de mest populære om danskerne fx foretrækker Word eller PDF når der skal publiceres dokumenter på internettet. Følgende diagram viser datamængden i Mbytes for de 15 filtyper der fylder mest i indsamlingen. Mest overraskende er det nok, at JPG billeder ligger som topscorer. Vi tolker dette som et vidnesbyrd om, at digitalkameraer efterhånden er blevet ret almindelige, og at danskerne i stadigt stigende grad lægger det private fotoalbum ud på den offentlige del af internettet. Stikprøver har vist, at vi fra en del netsteder har hentet private fotoalbums med 1000 vis af billeder, flere af disse albums med billeder i endog meget høj opløsning. En anden mindre overraskelse har det været, at PDF filer ligger på 3. pladsen med antal Mbytes. Det er et klart tegn på, at PDF filer i 2005 er langt det mest foretrukne format til publicering af

5 dokumenter (bortset fra dokumenter i HTML format). Det bliver interessant at følge den statistik i de kommende år. Ikke overraskende fylder AV materialet (audio/* & video/*) også meget i statistikken fordi disse formater i sig selv fylder meget. Sammenlagt dækker de 15 filtyper mere end 93 % af den samlede datamængde. Ud af en samlet liste på 613 unikke mimetypes (hvor af en pæn del ikke er officielt registrerede mimetypes) er det således en stor andel. Langtidsbevaringen af filer i netarkivet vil sandsynligvis ikke kunne holde liv i samtlige filtyper, men denne statistik viser, at vi kan bevare langt størstedelen af det samlede arkiv hvis bare vi kan bevare et mindre antal forskellige filtyper. Flere af filtyperne på top 15 listen rummer dog også endog meget store udfordringer når det kommer til bevaring, men det er en problemstilling der slet ikke er plads til i denne artikel. Statistikken over de 15 filtyper der fylder mest målt i antal Mbytes ser i tal således ud. Skemaet rummer også information om antallet af objekter der er hentet af de pågældende typer samt den gennemsnitlige filstørrelse for filtyperne. Målt i antal er det ikke overraskende HTML filer der er langt de mest udbredte over 50 %. Derefter kommer de 2 mest udbredte billedformater, JPG og GIF. Sammenlagt dækker de 3 filtyper over mere end 97 % af antallet af objekter, men altså kun 52 % af mængden målt i Mbytes. Målt i antal er det også klart, at PDF er langt mere udbredt end Microsoft Word idet der er mere end 8 gange så mange PDF filer end Word filer. Også publicering af videoklip på internettet ser ud til at være en stadigt mere almindelig praksis. Således har den første tværsnitshøstning indsamlet mere end videoklip. Den gennemsnitlige filstørrelse for samtlige de filer der er indsamlet ligger på ca. 40 Kb. Dette er en pæn stigning i forhold til en undersøgelse de to biblioteker lavede i Her var den gennemsnitlige filstørrelse ca. 34 Kb. Stigningen på 17 % vidner om stadigt større båndbredde i de danske hjem og mere plads på webhotellerne rundt om i det danske land.

6 Danske netsteders størrelse Den første tværsnitshøstning blev reelt igangsat på ca domæner pga. problemer med domænenavne der indeholder æ, ø og å. Statistikken kan derfor være en smule forvredet i de tilfælde, hvor domæner, der ikke kunne hentes, størrelsesmæssigt ikke fordeler sig, som andre domæner. Vi har ingen fornuftig grund til at tro, at de ikke gør, hvorfor statistikken er rimelig præcis. Antallet af registrerede domæner er stadigt stigende. Således var der i oktober registreret domænenavne mod de godt der var på listen fra juni 2005 som indsamlingen tog udgangspunkt i. Antallet af domæner med de danske tegn er stort set uændret i samme periode, fra til Danskerne kan åbenbart stadig blive ved med at finde ord og bogstavkombinationer der endnu ikke er registreret hos DK hostmaster. Målt på antallet af objekter pr. domæne ser den samlede statistik således ud: Statistikken i figur 3 viser at næsten 70% af alle domænenavne dækker over netsteder, der rummer mellem 0 og 10 objekter i praksis kun en forside måske med et par billeder. Kun 4,4 % af domænenavnene (26.024) rummer mere end 500 objekter og kun 0,6 % (3.500) rummer mere end 5000 objekter. Det sidste tal er der en vis usikkerhed på pga. de tidligere beskrevne begrænsninger. Et gennemsnitligt dansk netsted rummer således ca. 275 objekter. Det meget store antal registrerede domæner har vist sig at ligge væsentligt over det reelle antal netsteder. En stor del af de registrerede domænenavne svarer nemlig enten slet ikke på DNSopslag eller web serveren der har fået navnet svarer ikke. Disse tilfælde dækker over lidt mere end domænenavne eller godt 17 % af alle registrerede navne. Reelt er der altså kun arkiveret materiale fra levende danske domæner. Dette antal modsvarer ikke antallet af unikke netsteder idet mange producenter (primært de kommercielle) har registreret flere domænenavne til samme netsted såkaldte aliasser. Den første tværsnitshøstning har ikke forholdt sig til denne problematik men bare hentet alle de netsteder der var liv i ud fra den samlede liste. Der arbejdes i øjeblikket på funktionalitet der skal være med til automatisk at identificere disse aliasser for dermed at undgå at arkivere helt identiske netsteder 2 hostmaster.dk/index.php?id= hostmaster.dk/index.php?id=116

7 under flere forskellige navne; både for at spare plads i arkivet men også for at sætte belastningen på de berørte web servere dramatisk ned. Målt på antal Mbytes fordeler de danske netsteder sig således: Igen er der en vis usikkerhed på de største netsteder, men diagrammet viser med al tydelighed at langt de fleste sites rummer under 100Mb data (98,2 %) hvilket svarer til at lige under danske sites rummer mere end 100Mb. Et gennemsnitligt dansk netsted fylder således knap 12 Mb. Statistikken kan også vise noget om, hvor udbredt anvendelsen af forskellige host navne er på det danske domæne (sporten.tv2.dk / nyhederne.tv2.dk / politik.tv2.dk). Langt hovedparten af domænerne har kun Kun (7,3 %) af de besøgte domæner har mere end et host navn defineret (og besøgt af netarkivets høster). Gennemsnitligt har disse domæner 5.14 host navne. Langt de fleste har præcis to forskellige host navne (de fleste bruger både og domænenavn.dk) Af disse har 5829 mere end to host navne. I denne gruppe har domænerne gennemsnitligt mere end 21 forskellige host navne defineret hvilket peger på, at når et domæne først har taget mere end 2 navne i brug stiger chancen for at få endnu flere dramatisk. Det gennemsnitlige antal påvirkes i opadgående retning af et mindre antal domæner med rigtig mange host navne. Topscoren ligger på mere end host navne til samme domæne. Her er ord i en ordbogslignende applikation brugt som host navn hvorfor tallet bliver unormalt stort. Eksterne netsteder Web crawlersoftwaren er indrettet således at der kun findes links og køres videre på de domæner der blev inkluderet i start listen. Dog arkiveres også eksterne filer der skal bruges for at genskabe websiderne f.eks. billeder og lign. Det har resulteret i, at netarkivets høstere har hentet materiale fra i alt unikke domæner uden for DK domænet. Her kan man hurtigt konkludere, at der er meget almindeligt at linke til fx billeder uden for sit eget netsted. Antallet af objekter der er hentet fra servere uden for DK domæner er dog kun hvilket svarer til lige godt 6 % af det samlede antal. Fra eksterne servere er der altså hentet gennemsnitligt 51 objekter pr. domæne.

8 Konklusion Den første tværsnitshøstning af det samlede danske DK domæne har vist en række interessante ting omkring det danske domænes størrelse og indhold: 1. Der var i perioden juli oktober 2005 omkring DK domæner der var i live. 2. Et gennemsnitligt netsted rummer 275 objekter og fylder knap 12 Mbytes ,2 % af alle domæner rummer mindre end 100Mb data 4. JPG billeder er den filtype der sammenlagt fylder mest 5. HTML filer er den filtyper der sammenlagt er flest af 6. PDF filer er langt det mest anvendte til publicering af dokumenter der ikke ligger i HTML format. 7. Den gennemsnitlige filstørrelse vokser i takt med båndbredde / serverplads 8. Brugen af flere host navne på et domæne navn er forholdsvis udbredt og tager man først mere end 2 navne i brug stiger chancen for at flere kommer til kraftigt. Erfaringerne fra denne indsamling har vist at både aliasser og crawlertraps er et reelt problem. Netarkivet arbejder derfor på at finde metoder der kan automatisere identifikationen af disse. På grund af en meget varierende filstørrelse fra det ene netsted til det andet har den øvre grænse på antallet af objekter vist sig at være uhensigtsmæssig hvorfor der nu opereres med en øvre grænse på antal bytes i stedet (fx kan et netsted med 5000 videofilm fylde rigtig meget). Netarkivet undersøger samtidig muligheden for duplikatreduktion idet stikprøver har vist at mindst 50 % af materialet ikke ændrer sig hvorfor efterfølgende tværsnitshøstninger vil hente og arkivere rigtig meget redundant data. Duplikatreduktionen kan foretages enten efter download, hvilket ikke giver mindre belastning for producenterne / netværket, eller under nedtagningen ved ikke at genhente statiske data (fx JPG, GIF, PDF der ikke har ændret sig siden sidste gang). Planen er at generere statistikker efter hver tværsnitshøstning så der efterhånden bliver et godt sammenligningsgrundlag. Flere af tallene er interessante at følge fx udbredelsen / brugen af bestemte formater der kan falde / stige eller den gennemsnitlige størrelse på både enkelt objekter og netsteder som et hele. For yderligere information besøg:

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Introduktion Dette dokument udgør en strategi for langtidsbevaring af materiale

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 NetLab/forfatteren, 2015 Udgivet af NetLab Helsingforsgade 14, 8200

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge!

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Internet regningen, komprimér, gener ikke vennerne, pas på dine originaler og vær effektiv! Viggo Liebmann Hansen, CIO Ilisimatusarfik, viha@uni.gl

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline.

Offline besked. Det budskab, der vil blive vist på sitet, når webstedet er offline. Global Configuration Websted> Global Configuration. Indstillinger for websted Site Offline. Denne indstilling viser, hvornår sitet er offline. Kun Administratorer vil være i stand til at se stedet, når

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Webside score simmi.it

Webside score simmi.it Webside score simmi.it Genereret August 01 2015 12:13 PM Scoren er 45/100 SEO Indhold Titel SIMMI - TORINO - Bomboniere, Sacchettini, Tipografia, Accessori, Confettate, Fardamè, per le Nozze, Længde :

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Enhver succesrig website starter med et solid webhosting

Enhver succesrig website starter med et solid webhosting Webhosting Enhver succesrig website starter med et solid webhosting Er du på udkig efter et robust, sikkert og brugervenligt webhotel til din hjemmeside og e-mail? IQX's webhoteller giver dig Danmarks

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Skal du have nyt website?

Skal du have nyt website? Skal du have nyt website? Så kan Siteimprove hjælpe. 1. Research 2. Planlægning 3. Udvikling 4. Indhold 5. Test & lancering RAPPORT OVERBLIK Står din organisation overfor at skulle have en ny hjemmeside?

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere