DK domænet i ord og tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK domænet i ord og tal"

Transkript

1 DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven i kraft i Danmark. Det betød at nationalbibliotekerne i Danmark Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fik pligt og lovhjemmel til at indsamle og bevare den danske del af internettet. Indsamlingen begyndtes i juli 2005 og varetages af et virtuelt center: netarkivet.dk, der drives i et tæt samarbejde mellem de to biblioteker. Indsamlingen gennemføres med traditionelt webcrawler software der foretager automatiseret indhentning såkaldt høstning efter en 3 strenget strategi: 1. Tværsnitshøstning af alle relevante domæner 4 gange årligt. 2. Selektiv høstning af ca. 80 domæner med hyppigere frekvens (fx dagligt). 3. Begivenhedshøstning af 2 3 begivenheder årligt. Tværsnitshøstningen giver et bredt billede af den danske del af internettet. Alle kendte domæner hentes med få ristrektioner komplet. De selektive høstninger dækker udvalgte netsteder (fx nyhedsmedier) med højere frekvens potentielt ned til 1 gang i timen og giver et kontinuerligt billede at et lille antal særligt betydningsfulde og dynamiske netsteder mens begivenhedshøstningerne kombinerer de 2 andre strategier og indsamler et højere antal i størrelsesordenen med en hyppigere frekvens fx dagligt. Netarkivet har i oktober/november gennemført den første begivenhedshøstning omkring kommunalvalget Den samlede strategi kan illustreres på følgende måde:

2 Denne artikel omhandler netarkivets første erfaringer med tværsnitshøstningen som blev gennemført i juli oktober Denne tværsnitshøstning dækkede kun DK domæner, hvorfor erfaringerne fra den giver et meget godt billede af netop DK domænet. Det er så vidt vides den første så dækkende karakteristik af det danske domæne. Konceptuelle præmisser Tværsnitshøstningen er gennemført under en række præmisser. 1. Høsterne blev igangsat på en komplet liste fra DK hostmaster fra juni Listen rummede ca domænenavne. 2. Høsterne kunne på det tidspunkt ikke håndtere domænenavne der rummede danske karakterer (æ, ø og å) hvorfor det reelle antal domæner der forsøgtes høstet var ca Høsterne respekterede ikke robots.txt standarden (læs længere nede hvorfor) 4. Indsamlingen blev gennemført med en grænse på maksimalt 5000 objekter pr. domæne for at undgå blandt andet overlast på de besøgte web servere og for at undgå de såkaldte crawlertraps (læs mere om dem senere) Tekniske forhold Teknisk blev høstningen gennemført underfølgende forhold: 1. På 2 maskiner med hver 2 CPU er og 4 GB RAM. Hver maskine kørte 2 instanser af webcrawlersoftwaren 2. Med open source høsteren heritrix 1 3. Gennem nationalbibliotekernes 100 Mbit netforbindelse på forskningsnettet. 4. Med en båndbreddebegrænsning på maksimalt 3 Mb/sek pr. høster maskine og maksimumgrænse på 500 Kb/sek pr. domæne. 5. Tog ca. 3 uger i effektiv høstnings tid fordelt over perioden juli oktober 2005 altså et effektivt båndbreddeforbrug på 2.9 Mb/s hvilket svarer til ca. 25 Mbit/s 6. Hentede objekter som fylder ca. 5.3 Tbytes (5.300 Gbytes) Begrænsninger Da dette var den første totale indsamling af det danske domæne og da netarkivet ønskede at gå varsomt frem blev det besluttet at sætte en maksimal grænse på antallet af objekter pr. domæne. Grænsen blev sat til 5000 objekter pr. domæne ud fra en tese om, at dette ville sikre hovedparten af de danske netsteder komplet og stadig give et dækkende billede af de meget store sites. Grænsen blev primært sat af 2 grunde. For det første ønskede vi ikke at overbelaste de danske web servere mere end højst nødvendigt. Vi var klar over denne indsamling for mange netsteder ville generere en langt højere trafik end normalt og ønsker naturligvis til stadighed at holde os gode venner med ejerne af de berørte netsteder de er trods alt vores vigtigste samarbejdspartnere om end de i princippet ikke selv skal foretage sig noget. Indsamlingen med webcrawler software fungerer konceptuelt på den måde at softwaren fodres med en række startsteder (her den komplette liste af DK domænernes forsider). Disse sider hentes, softwaren finder links til nye sider og sådan kører processen ind til der ikke er flere sider 1 Udviklet primært af Internet Archive (http://crawler.archive.org) men i samarbejde blandt andet med de nordiske nationalbiblioteker gennem IIPC samarbejdet (http://www.netpreserve.org)

3 tilbage på de domæner der blev startet på, eller til grænsen på de 5000 objekter per domæne er nået. For det andet fungerer grænsen også som et praktisk værn mod de såkaldte crawlertraps. Crawlertraps er steder på nettet hvor web crawleren som navnet antyder fanges i den virtuelle verden, forstået på den måde, at web crawleren kommer til at hente i princippet uendelige mange sider, hvis den ikke bremses på den ene eller anden måde. En typisk og ofte forekommende crawlertrap er en kalender applikation hvor man på et netsted kan klikke sig rundt i kalenderen fx med links til næste dag, næste måned og næste år. Her kan web crawleren bliver ved med at finde nye links og hente nye sider helt uden reelt indhold i det de færreste kalendere rummer indgange mange år ud i fremtiden (eller fortiden) Det at anvende en maksimal grænse giver naturligvis en række usikkerheder på den efterfølgende statistik. Især påvirkes statistikkerne over hvor store de danske netsteder er, forstået på den måde, at de netsteder der nåede grænsen på de 5000 objekter jo reelt er større end 5000 vi ved bare ikke hvor meget. Antallet af sites der helt praktisk nåede grænsen var dog ikke så stort, som den efterfølgende statistik vil vise, hvorfor usikkerheden reelt kun omfatter et mindre antal sites. Forekomsten af crawlertraps trækker også statistikken over de danske netsteder størrelse lidt op, idet crawlertraps får sites til at se større ud end de reelt er. Vi har ikke nogen brugbar statistik over hyppigheden af crawlertraps primært fordi de er næsten umulige at finde maskinelt. Robots.txt Indsamlingen af den danske del af internettet respekterer ikke de såkaldte robots.txt direktiver. Undersøgelser fra viste, at rigtig mange af de særligt vigtige netsteder (fx nyhedsmedier, politiske partier) havde ret strenge robots.txt direktiver der gjorde, at hvis de blev efterlevet ville der ikke bliver arkiveret noget som helst. Robots.txt er derfor eksplicit nævnt i bemærkningerne til loven, ikke fordi robots.txt er en juridisk standard (snarere en slags gentlemen agreement) men netop fordi de parter der blev inviteret i høringsfasen (professionelle aktører inden for internet branchen) havde mulighed for at forholde sig kritisk til den tilgangsvinkel. Statistikken for den første tværsnitshøstning viste at godt netsteder havde robots.txt direktiver og dermed havde mere eller mindre strenge regler for hvad web crawlere må hente. Netarkivet har ikke ressourcer til manuelt at kigge på indholdet af disse mange forekomster, hvorfor udgangspunktet med at ignorerer robots.txt standarden med arkivets formål in mente synes naturligt. Netarkivet er naturligvis klar over, at robots.txt også er opfundet for at hindre web crawlere i at lave forespørgsler på URL er der potentielt kunne skabe problemer på de besøgte netsteder. (fx sender et indlæg til et debatfora, sender en mail til webmaster og lignende). Vi står altid til rådighed til at finde en hurtig og effektiv løsning såfremt det skulle vise sig af netarkivets webcrawlere har opført sig uhensigtsmæssigt, og vi har da også haft et mindre antal henvendelser af den art. En oplagt løsning er, at overholde robots.txt på de sites, hvor det måtte skabe gener at lade være, og den model er da også blevet brugt i et par tilfælde. En anden mindre begrænsende løsning er, at netarkivet i sit system kan indbygge nogle regler for bestemte URL er (eller URLsynktakser) der ikke må hentes. Nogle få henvendelser har også peget på robots.txt direktivernes anvendelse til at undlade materiale som producenten finder irrelevant (fx private fotos m.m.). Det er hverken netarkivets eller folks egen opgave at definere hvad der i 2005 er relevant eller ej. Fremtidens forskere kunne

4 måske netop afsløre interessante ting netop på baggrund af materiale, der måske i dag umiddelbart vurderes som uinteressant men om 10 eller 50 år måske er vigtige kilder. Da netarkivets formål er at bevare den danske del af internettet i al evighed (i princippet), skal vi ikke begrænses af hvad nogle i dag måtte finde relevant eller irrelevant, hvilket også er hovedårsagen til at tværsnitshøstningen overhovedet gennemføres. I andre lande (fx Australien) har man ind til for ganske nyligt kun indsamlet efter en selektiv strategi men også her har man nu indset (og fået en lovgivning der matcher dette), at vi ikke i dag kan sige hvad der er interessant i fremtiden, hvorfor det findes mest sikkert at prøve at bevare alting. Prisen på lagerplads falder stadig, hvorfor dette i praksis også i dag er en overkommelig opgave sammenholdt med for bare 5 10 år siden hvor datamængder af denne størrelse skulle lægges på bånd for at holde internetarkiveringsprojekter på et rimeligt budget. Filtyper Indsamlingen af hele det danske domæne giver flere interessante statistikker. Den følgende statistik viser fordelingen af filtyper på det indsamlede. Den kan blandt andet være med til at sige noget om, hvilke formater der er de mest populære om danskerne fx foretrækker Word eller PDF når der skal publiceres dokumenter på internettet. Følgende diagram viser datamængden i Mbytes for de 15 filtyper der fylder mest i indsamlingen. Mest overraskende er det nok, at JPG billeder ligger som topscorer. Vi tolker dette som et vidnesbyrd om, at digitalkameraer efterhånden er blevet ret almindelige, og at danskerne i stadigt stigende grad lægger det private fotoalbum ud på den offentlige del af internettet. Stikprøver har vist, at vi fra en del netsteder har hentet private fotoalbums med 1000 vis af billeder, flere af disse albums med billeder i endog meget høj opløsning. En anden mindre overraskelse har det været, at PDF filer ligger på 3. pladsen med antal Mbytes. Det er et klart tegn på, at PDF filer i 2005 er langt det mest foretrukne format til publicering af

5 dokumenter (bortset fra dokumenter i HTML format). Det bliver interessant at følge den statistik i de kommende år. Ikke overraskende fylder AV materialet (audio/* & video/*) også meget i statistikken fordi disse formater i sig selv fylder meget. Sammenlagt dækker de 15 filtyper mere end 93 % af den samlede datamængde. Ud af en samlet liste på 613 unikke mimetypes (hvor af en pæn del ikke er officielt registrerede mimetypes) er det således en stor andel. Langtidsbevaringen af filer i netarkivet vil sandsynligvis ikke kunne holde liv i samtlige filtyper, men denne statistik viser, at vi kan bevare langt størstedelen af det samlede arkiv hvis bare vi kan bevare et mindre antal forskellige filtyper. Flere af filtyperne på top 15 listen rummer dog også endog meget store udfordringer når det kommer til bevaring, men det er en problemstilling der slet ikke er plads til i denne artikel. Statistikken over de 15 filtyper der fylder mest målt i antal Mbytes ser i tal således ud. Skemaet rummer også information om antallet af objekter der er hentet af de pågældende typer samt den gennemsnitlige filstørrelse for filtyperne. Målt i antal er det ikke overraskende HTML filer der er langt de mest udbredte over 50 %. Derefter kommer de 2 mest udbredte billedformater, JPG og GIF. Sammenlagt dækker de 3 filtyper over mere end 97 % af antallet af objekter, men altså kun 52 % af mængden målt i Mbytes. Målt i antal er det også klart, at PDF er langt mere udbredt end Microsoft Word idet der er mere end 8 gange så mange PDF filer end Word filer. Også publicering af videoklip på internettet ser ud til at være en stadigt mere almindelig praksis. Således har den første tværsnitshøstning indsamlet mere end videoklip. Den gennemsnitlige filstørrelse for samtlige de filer der er indsamlet ligger på ca. 40 Kb. Dette er en pæn stigning i forhold til en undersøgelse de to biblioteker lavede i Her var den gennemsnitlige filstørrelse ca. 34 Kb. Stigningen på 17 % vidner om stadigt større båndbredde i de danske hjem og mere plads på webhotellerne rundt om i det danske land.

6 Danske netsteders størrelse Den første tværsnitshøstning blev reelt igangsat på ca domæner pga. problemer med domænenavne der indeholder æ, ø og å. Statistikken kan derfor være en smule forvredet i de tilfælde, hvor domæner, der ikke kunne hentes, størrelsesmæssigt ikke fordeler sig, som andre domæner. Vi har ingen fornuftig grund til at tro, at de ikke gør, hvorfor statistikken er rimelig præcis. Antallet af registrerede domæner er stadigt stigende. Således var der i oktober registreret domænenavne mod de godt der var på listen fra juni 2005 som indsamlingen tog udgangspunkt i. Antallet af domæner med de danske tegn er stort set uændret i samme periode, fra til Danskerne kan åbenbart stadig blive ved med at finde ord og bogstavkombinationer der endnu ikke er registreret hos DK hostmaster. Målt på antallet af objekter pr. domæne ser den samlede statistik således ud: Statistikken i figur 3 viser at næsten 70% af alle domænenavne dækker over netsteder, der rummer mellem 0 og 10 objekter i praksis kun en forside måske med et par billeder. Kun 4,4 % af domænenavnene (26.024) rummer mere end 500 objekter og kun 0,6 % (3.500) rummer mere end 5000 objekter. Det sidste tal er der en vis usikkerhed på pga. de tidligere beskrevne begrænsninger. Et gennemsnitligt dansk netsted rummer således ca. 275 objekter. Det meget store antal registrerede domæner har vist sig at ligge væsentligt over det reelle antal netsteder. En stor del af de registrerede domænenavne svarer nemlig enten slet ikke på DNSopslag eller web serveren der har fået navnet svarer ikke. Disse tilfælde dækker over lidt mere end domænenavne eller godt 17 % af alle registrerede navne. Reelt er der altså kun arkiveret materiale fra levende danske domæner. Dette antal modsvarer ikke antallet af unikke netsteder idet mange producenter (primært de kommercielle) har registreret flere domænenavne til samme netsted såkaldte aliasser. Den første tværsnitshøstning har ikke forholdt sig til denne problematik men bare hentet alle de netsteder der var liv i ud fra den samlede liste. Der arbejdes i øjeblikket på funktionalitet der skal være med til automatisk at identificere disse aliasser for dermed at undgå at arkivere helt identiske netsteder 2 hostmaster.dk/index.php?id= hostmaster.dk/index.php?id=116

7 under flere forskellige navne; både for at spare plads i arkivet men også for at sætte belastningen på de berørte web servere dramatisk ned. Målt på antal Mbytes fordeler de danske netsteder sig således: Igen er der en vis usikkerhed på de største netsteder, men diagrammet viser med al tydelighed at langt de fleste sites rummer under 100Mb data (98,2 %) hvilket svarer til at lige under danske sites rummer mere end 100Mb. Et gennemsnitligt dansk netsted fylder således knap 12 Mb. Statistikken kan også vise noget om, hvor udbredt anvendelsen af forskellige host navne er på det danske domæne (sporten.tv2.dk / nyhederne.tv2.dk / politik.tv2.dk). Langt hovedparten af domænerne har kun Kun (7,3 %) af de besøgte domæner har mere end et host navn defineret (og besøgt af netarkivets høster). Gennemsnitligt har disse domæner 5.14 host navne. Langt de fleste har præcis to forskellige host navne (de fleste bruger både og domænenavn.dk) Af disse har 5829 mere end to host navne. I denne gruppe har domænerne gennemsnitligt mere end 21 forskellige host navne defineret hvilket peger på, at når et domæne først har taget mere end 2 navne i brug stiger chancen for at få endnu flere dramatisk. Det gennemsnitlige antal påvirkes i opadgående retning af et mindre antal domæner med rigtig mange host navne. Topscoren ligger på mere end host navne til samme domæne. Her er ord i en ordbogslignende applikation brugt som host navn hvorfor tallet bliver unormalt stort. Eksterne netsteder Web crawlersoftwaren er indrettet således at der kun findes links og køres videre på de domæner der blev inkluderet i start listen. Dog arkiveres også eksterne filer der skal bruges for at genskabe websiderne f.eks. billeder og lign. Det har resulteret i, at netarkivets høstere har hentet materiale fra i alt unikke domæner uden for DK domænet. Her kan man hurtigt konkludere, at der er meget almindeligt at linke til fx billeder uden for sit eget netsted. Antallet af objekter der er hentet fra servere uden for DK domæner er dog kun hvilket svarer til lige godt 6 % af det samlede antal. Fra eksterne servere er der altså hentet gennemsnitligt 51 objekter pr. domæne.

8 Konklusion Den første tværsnitshøstning af det samlede danske DK domæne har vist en række interessante ting omkring det danske domænes størrelse og indhold: 1. Der var i perioden juli oktober 2005 omkring DK domæner der var i live. 2. Et gennemsnitligt netsted rummer 275 objekter og fylder knap 12 Mbytes ,2 % af alle domæner rummer mindre end 100Mb data 4. JPG billeder er den filtype der sammenlagt fylder mest 5. HTML filer er den filtyper der sammenlagt er flest af 6. PDF filer er langt det mest anvendte til publicering af dokumenter der ikke ligger i HTML format. 7. Den gennemsnitlige filstørrelse vokser i takt med båndbredde / serverplads 8. Brugen af flere host navne på et domæne navn er forholdsvis udbredt og tager man først mere end 2 navne i brug stiger chancen for at flere kommer til kraftigt. Erfaringerne fra denne indsamling har vist at både aliasser og crawlertraps er et reelt problem. Netarkivet arbejder derfor på at finde metoder der kan automatisere identifikationen af disse. På grund af en meget varierende filstørrelse fra det ene netsted til det andet har den øvre grænse på antallet af objekter vist sig at være uhensigtsmæssig hvorfor der nu opereres med en øvre grænse på antal bytes i stedet (fx kan et netsted med 5000 videofilm fylde rigtig meget). Netarkivet undersøger samtidig muligheden for duplikatreduktion idet stikprøver har vist at mindst 50 % af materialet ikke ændrer sig hvorfor efterfølgende tværsnitshøstninger vil hente og arkivere rigtig meget redundant data. Duplikatreduktionen kan foretages enten efter download, hvilket ikke giver mindre belastning for producenterne / netværket, eller under nedtagningen ved ikke at genhente statiske data (fx JPG, GIF, PDF der ikke har ændret sig siden sidste gang). Planen er at generere statistikker efter hver tværsnitshøstning så der efterhånden bliver et godt sammenligningsgrundlag. Flere af tallene er interessante at følge fx udbredelsen / brugen af bestemte formater der kan falde / stige eller den gennemsnitlige størrelse på både enkelt objekter og netsteder som et hele. For yderligere information besøg:

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen

Digital Bevaring - Internetarkivering. Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring - Internetarkivering Dansk Datahistorisk Forening Ballerup d. 30/3 2011 Birgit Nordsmark Henriksen Digital Bevaring en ekspertgruppe på KB Samlingsafd., DIS, ADM DEFF Digital Bevaring

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 9. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Undersøgelse af det danske webdomæne

Undersøgelse af det danske webdomæne DEIC KONFERENCE 2016 Undersøgelse af det danske webdomæne ULRICH HAVE, IT-UDVIKLER, NETLAB VERSITET UNI PROBING-PROJEKTET Titel: Probing a Nation s Web Domain the Historical Development of the Danish Web

Læs mere

Heritrix mimetypes fra indholdet i Netarkivet for hvert af årene

Heritrix mimetypes fra indholdet i Netarkivet for hvert af årene Netarkivet statistik fra 2005 til 2010 Heritrix mimetypes fra indholdet i Netarkivet for hvert af årene 2005-2010. opgjort efter antallet af filer opgjort efter størrelse af filer Det er kun medregnet

Læs mere

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014

Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Strategi for langtidsbevaring af materiale indsamlet til Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket 2014 Introduktion Dette dokument udgør en strategi for langtidsbevaring af materiale

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Vejledning til hjemsendelse af filer

Vejledning til hjemsendelse af filer 26. juni 2017 JKP/BCD Forskningsservice Vejledning til hjemsendelse af filer Under Danmark Statistiks forskerordning er det tilladt at hjemsende analyseresultater fra forskermaskinen. Denne vejledning

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

PERFORMANCE DokumentBrokeren

PERFORMANCE DokumentBrokeren PERFORMANCE DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Målinger og analyse...1 1.1 Kørsler på Amazon-serveren...1 1.1.1 PDF...1 1.1.2 ODF...2 1.2 Kørsler på PC med 2 kerner og 12 GB RAM...2

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Punktskrift eller Tale Via e-mail

Punktskrift eller Tale Via e-mail Punktskrift eller Tale Via e-mail Send et dokument via e-mail og få det retur som forkortet punktskrift eller syntetisk tale. Det er ideen bag Sensus Braille Mail Robotten, en e-mail baseret tjeneste som

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 NetLab/forfatteren, 2015 Udgivet af NetLab Helsingforsgade 14, 8200

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det?

Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Hvad er SkyDrive Pro og hvordan bruges det? Et SkyDrive Pro bibliotek kan anses som en brugers personlige drev i organisationens SharePoint Online (SPO) løsning. Når dokumenter gemmes på SkyDrive Pro er

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

<meta name=dcs.dcssta content=404/> 404 fejlrapportering i Webtrends I Webtrends Analytics 10 er det muligt at fange File not found errors (Client errors), som de besøgende løber ind i. Det er ikke kun de interne fejl som fanges, men også

Læs mere

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge!

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Internet regningen, komprimér, gener ikke vennerne, pas på dine originaler og vær effektiv! Viggo Liebmann Hansen, CIO Ilisimatusarfik, viha@uni.gl

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent Bevaring og udvikling af krav til elektroniske arkivalier, herunder evaluering af formater, medier mv. Status for anvendelse af PDF SA benytter ikke

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt.

Giv tid Alle former for volontør arbejde penge indsamling, rejser mm. Søg Søg felt. Above the fold analyser For at evaluere placering af de vigtigste links og elementer på forsiden, har jeg analyseret 18 tilfældige hjælpeorganisationers hjemmesider inklusiv Red Barnet Danmark. Jeg analyserede

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere)

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Priser Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Oprettelse Hovedabonnement 79,20 79,20 79,20*** 79,20 Tillægsabonnement 39,60 0,00 0,00 0,00 Abonnement

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

NGF projekter 2015/2016 Løsningsbeskrivelse

NGF projekter 2015/2016 Løsningsbeskrivelse NGF projekter 2015/2016 Løsningsbeskrivelse 1 Ekstra e-postadresse på et medlem For et medlem som har en familie-relation kan man i dag vælge at familie-relationen altid skal have en kopi af alle e-poster.

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

AO Værktøjer. Installationsvejledning. Version 3. Version 1.0

AO Værktøjer. Installationsvejledning. Version 3. Version 1.0 AO Værktøjer Version 3 Installationsvejledning Version 1.0 28. oktober 2006 AO Værktøjer 3.2 Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Værktøjsvalg...3 Forudsætninger...4 Hvad er.net

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 6. februar 2017

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 6. februar 2017 Versionsbrev LUDUS Web version 2.54.1 Den 6. februar 2017 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere