Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion."

Transkript

1 Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr Ø Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010

2 Indledning Lovgrundlag: Bek. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder, hvor det bl.a. fremgår af: 2 Stk. 1 Kommuner og regioner skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring af samtlige udgifter og indtægter, der i årets løb afholdes eller modtages i henhold til de love og lovbestemmelser, som bekendtgørelsen omfatter, jf. 1. Stk. 2 Konteringen skal følge de regler, som Socialministeriet fastsætter i "Budget- og regnskabssystem for kommuner", og i "Budget og regnskabssystem for regioner". 3 Stk. 1 For at opnå statsrefusion eller tilskud skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Ydelsen eller tilskuddet skal være tildelt i overensstemmelse med lovgivningen. 2) Udgifterne skal være bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne. 3) Kravene i denne bekendtgørelse skal være opfyldt. I henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse og regnskabsregulativ afsnit 1.2 Formål skal vi sikre tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi. Med udgangspunkt heri udfærdiges nedenstående forretningsgangsbeskrivelse omkring sikringen af korrekt hjemtagelse af de statslige refusioner. Side 2

3 Hjemtagelsen foregår via Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside således: Refusionsanmodning for 1. kvartal, samt regulering for 4. kvartal, indsendes senest 10. november for det kommende budgetår. Refusionsanmodning for 2. kvartal, samt regulering for 1. kvartal, indsendes senest 1. marts Refusionsanmodning for 3. kvartal, samt regulering for 2. kvartal, indsendes senest 1. juni Refusionsanmodning for 4. kvartal, samt regulering for 3. kvartal, indsendes senest 1. september Grundlaget for hjemtagelsen af statsrefusion dannes af de enkelte medarbejdere som konterer og bogfører data under de enkelte aftaleområder, hvorunder det respektive refusionsbelagte område er placeret. De enkelte medarbejdere under de enkelte aftaleområder er ansvarlige for korrekt kontering af udgifterne på de refusionsgivende konti. Økonomistaben forestår den konkrete hjemtagelse af den kvartalsvise statsrefusion fra Indenrigs- og Socialministeriet. Rettidig og korrekt hjemtagelse af statsrefusionen er vigtig bl.a. i relation til kommunens likviditet og den løbende økonomistyring. Den løbende hjemtagelse af refusion: Økonomistabens sikring af korrekt hjemtagelse af refusion kan beskrives således: kvartals forskudsrefusion hjemtages i forhold til det budgetlagte med udgangspunkt i 12-dele, dog med hensyn til udgiftsmønsteret det foregående år. 2. Efterfølgende hjemtagelse af forskudsrefusion sker på baggrund af det faktiske forbrug i de foregående måneder. 3. Løbende efterregulering for det foregående kvartal sker ud fra regnskabstallene i det foregående kvartals første 2 måneder + 1 måneds skøn ud fra foregående kvartals første 2 måneder. 4. For yderligere at kvalificere såvel efterreguleringen og forskudsrefusionen, foretages stikprøvevis check og kontrol til udgiftsmønsteret i foregående regnskabsår. 5. Konstateres der væsentlige afvigelser i forbruget tager økonomistaben kontakt til det enkelte aftaleområde for at få afklaret årsagen og kvalificere refusionshjemtagelsen. 6. Økonomistabens 2 fagkonsulenter på Social- og arbejdsmarkedsområdet har fokus på korrekt bogføring på området Side 3

4 Ledelsestilsyn: Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er bl.a. at sikre præcisering af budgetansvar og ledelsestilsyn. I tilknytning hertil er der udfærdiget et bilag vedrørende budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn, hvor det bl.a. fremgår, at den budgetansvarlige i de fleste tilfælde vil have behov for at delegere administrationen af visse dele af budgettet til sine medarbejdere. I disse tilfælde har den budgetansvarlige pligt til at udføre et økonomisk ledelsestilsyn. Der henvises tillige til bilag 8.2 til kasse- og regnskabsregulativet, korrekt bogføring og god bogføringsskik. I praksis udmøntes ledelsestilsynet ved at hver enkelt aftaleholder/den budgetansvarlige selv beskriver hvordan det økonomiske ledelsestilsyn finder sted med udgangspunkt i Faaborg- Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Et eksemplel fra Jobcenterets egenbeskrivelse: Budgetkontrol: Økonomistaben udskriver månedligt regnskabsrapporter, som drøftes i et fælles forum bestående af fagchefen, jobcenterchefen og afdelingsleder i jobcentret, og ydelseschefen + 2 konsulenter fra økonomistaben. Desuden overvåges bevægelserne månedligt, sammenholdt med budgetforudsætningerne, på samtlige ydelsesgrupperinger, årspersoner, månedlige ydelser, gnm. varighed og udgifter, med henblik på lokalisering af problemområder. I forbindelse hermed er aftaleholder opmærksom på om området modtager den statsrefusion, som de refusionsberettigede udgifter berettiger til. Er der ikke overensstemmelse mellem den hjemtagne forskudsrefusion og den løbende efterregulering tages kontakt til økonomistaben. Der afrapporteres begge veje, dels i kraft af efterlevelsen af ledelsestilsynet, men også i forbindelse med økonomistabens kvalitetssikring af, at de korrekte refusioner hjemtages. Økonomistaben: I forbindelse med såvel den løbende finansielle revision samt i forbindelse med det almindelige ledelsestilsyn, vil der kunne opstå situationer, hvor der skal foretages refusionsberigtigelser. Økonomikonsulenterne for Social- og arbejdsmarkedsområdet sørger for, at refusionsberigtigelserne bliver videreinformeret til refusionsmedarbejderen i økonomistaben. Refusionsmedarbejderen samler og redegør i en samlet opgørelse for de refusionsberigtigelser, der skal foretages i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. I forbindelse med økonomistabens ledelsestilsyn følges op på, hvorvidt at forretningsgangen på området fungerer på tilfredsstillende vis. Side 4

5 Særligt dyre enkeltsager: Lovgrundlag: Lov om social service 176 stk. 2. Bekendtgørelse nr af 10. oktober 2006 samt vejledning nr. 2 af 26. januar Hjemtagelsen foregår som ovenfor nævnt og på samme måde, via Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside. For at understøtte opgaven med refusionen på området er der indkøbt et særligt udarbejdet refusionsregneark hos BDO Kommunernes Revision. Økonomistabens sikring af korrekt hjemtagelse af refusion kan beskrives således: 1 1. kvartals forskudsrefusion hjemtages i forhold til det budgetlagte med udgangspunkt i 12-dele. 2 Da der ofte er tale om komplekse sager, som består dels af udgifter på tværs af kontoområder, men også på tværs af fagsekretariaterne, er det aftalt med fagsekretariaterne, at de melder til økonomistaben såfremt: - Der er nye særligt dyre enkeltsager på vej - En eksisterende særlig dyr enkeltsag ophører - Der sker væsentlig ændringer i en særlig dyr enkeltsag 3 Refusionsanmodningen vil efterfølgende blive tilrettet i forhold hertil. (I forbindelse med kvalificering budgetopfølgningen og for at få et bedre overblik over udgifterne på det specialiserede socialområde er der indkøbt en database AØL som er et disponeringsværktøj, der kan hjælpe med at holde styr på disponerede midler. Disponeringsværktøjet er indkøbt hos BDO Kommunernes Revision og vil blive indfaset i efteråret Disponeringsværktøjet forventer vi kan være medvirkende til også at kvalificere refusionen på de særlig dyre enkeltsager) Side 5

6 Restafregning regnskabsaflæggelse af refusion: Foreløbig / endelig afregning af statsrefusion: Straks efter udløbet af supplementsperioden påbegyndes den foreløbige opgørelse / bogføringsberigtigelse af refusionerne. Når den foreløbige opgørelse er udarbejdet, foretages afregning af for meget/lidt modtaget refusion til staten. Revisionens løbende bemærkninger og decisioner: For at sikre et samlet overblik i forbindelse med den endelige afregning af statsrefusionerne, samler refusionsmedarbejderen i et notat, beregning og opgørelse over eventuelle bemærkninger, decisioner og berigtigelser, jf. bl.a. ovenstående under ledelsestilsyn. Side 6

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere