Sammenstilling af udgifter i og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne."

Transkript

1 Sammenstilling af udgifter i og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ringkøbing- Ringkøbing- Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Holstebro Lemvig Herning Ikast- Skjern Skjern Brande Skive Struer Vægtet Ringkøbing- Ikast- Holstebro Lemvig Herning gennens. Skjern Brande Skive Struer Døgn Dag I alt Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Ringkøbing- Holstebro Lemvig Skjern Herning Ikast- Brande Skive Struer Vægtet gennens. P/L 2011 P/L 2011 Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Døgn Dag I alt INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ikast- Brande Skive Struer Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer Ringkøbing- Holstebro Lemvig Skjern Herning Ikast- Brande Skive Struer Vægtet gennens. P/L 2011 P/L 2011 Ringkøbing- Skjern Holstebro Lemvig Herning Døgn Dag I alt INDEX UDGIFTER PR. INDBYGGER SAMLET UDGIFTER Ikast- Brande Skive Struer

2 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2009 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2009 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-Brande Skive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

3 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Antonio M. Barahona Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2010 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

4 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab 2011 Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2011 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud afv. Til gns. Døgn Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag afv. Til gns. Dag I alt afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

5 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2009 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,4 4360,33725 INDEX afv. Til gns. Døgn I alt Dag , ,87 84,87 121,36 105,72 108,49 76, afv. Til gns. Dag I alt , ,39 84, ,28 102,62 115,16 87, afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

6 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Herning, Struer, Skive og Ikast-Brande Antonio M. Barahona Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-Brande Skive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,6 4544, afv. Til gns. Døgn 100,5 88, ,5 106,9 90,9 Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag , ,33 85, ,58 104,57 105,29 80, afv. Til gns. Dag I alt , ,79 88, ,2 102,78 106,63 89, afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

7 Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Skive og Ikast-Brande Krista Mortensen Benchmarking af udgifter på handicap- og psykiatriområdet - Regnskab Antal Kommuner Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l 2010 Udgift pr. borger +18 år - I alt Ringkøbing-Skjern Holstebro Lemvig Herning Ikast-BrandeSkive Struer I alt Ringkøbing-Skjern Hols Lemv Hern Ikast-BrandeSkive Struer Vægt. Gns. Døgntilbud gr og gr I alt Botilbud ,75 afv. Til gns. Døgn 104, , , , , Driftsudgift ex. Statsrefusion (1.000 kr.) p/l I alt Dag , , , , , , afv. Til gns. Dag I alt , , , , , , afv. i alt Antal indbyggere +18 pr. 1/1-09 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/1-09

8 Krista Mortensen Oversigt over hvilke funktioner der er med i benchmarkingen Funktion konto Bemærkning Medtages under handicapkørsel Medtages ikke Medtages ikke Kompencerende specialundervisning for voksne Undervisningsdel tages ikke med i første omgang. Døgndel som er en konsekvens af kt. 3 udgifter medtages, idet det er en udgift vi ville have haft uanset. Medtages ikke STU Undervisningsdel tages ikke med i første omgang. Døgndel som er en konsekvens af kt. 3 udgifter medtages, idet det er en udgift vi ville have haft uanset. Medtages ikke Færdigbehandlede patienter Medtages ikke. Kun Lemvig har forbrug adskilt Medtages ikke Børneområdet Medtages ikke Medtages ikke Drift af ældreboliger Tages ikke med her, driften af disse skal give 0 Medtages ikke Udgifter vedr. 83, som er isoleret, holdes Døgntilbud udenfor, uanset om der er snak om en intern eller en ekstern sag. Plejeboliger: Vi medregner handicappede/psyk. såvel i eget regi som i Døgntilbud. Disse fire funktioner ses under et som andre kommuner, som har en botilbud. Udgiften deles op i to: plejeboligplads. Det gør vi dog ikke, hvis Hjemmevejledning incl. Bofællesskaber (typisk tilbuddet ikke er omfattet af rammeaftalen. timetakst) NYT i 2011 (konkretisering) Plejeboliger: Botilbud (med døgndækning og typisk døgntakst) Vi medregner handicappede/psyk. såvel i eget regi som i andre kommuner, som har en plejeboligplads Døgntilbud Alle udgifter på 5.50 og 5.52 skal medtages, Døgntilbud uanset hvilke forvaltning driver tilbuddet.. Døgntilbud gr. 002 og 003 Borgerstyret personlig assistance (BPA), 95 og 96 her medtages ikke udgifter vedr. ældre Døgntilbud Rådgivning og rådgivningsinst. medtages ikke idet de fleste udgifter er objektivt finansierede her. Medtages ikke gr. 010 Merudgifter til voksne Medtages ikke Medtages ikke Medtages ikke, idet det hovedsageligt vedr Botilbud for personer med særlige problemer (forsorgshjem) udgifter vedr. selvhenvendere Medtages ikke Alkoholbehandling Medtages ikke Medtages ikke Stofbehandling Medtages ikke Medtages ikke Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Følgeudgifter Her medtages ikke tilskud til private, feks. Væresteder. Alle personbogført udgifter efter SEL medtages, uanset hvilket område/forvaltning driver tilbud. NYT i 2011: Beskyttet beskæftigelse Udgift til befordring medtages Aktivitets og samværstilbudg Her medtages ikke tilskud til private, feks. Væresteder. Alle personbogført udgifter efter SEL medtages, uanset hvilket område/forvaltning leverer tilbud. NYT i 2011: Udgift til befordring medtages Øvrige sociale formål Medtages ikke Medtages ikke OBS: Interne udgifter: Det konstateres, at Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig ikke bruger intern afregning. Det betyder, at der umiddelbart mangler overheads udgifter i opgørelsen denne udgift er dog med for de andre kommuner. Det løses ved at de kommuner, som ikke bruger intern afregning, skal omregne udgifter pr. person. Dette gøres ved at gange antal enheder med den timepris/takst, som afregnes med andre kommuner. Rundspørge i 2011, konkretisering: Væresteder/støttecentre, hvor borgere kan komme og gå, bliver ikke visiteret, medtages ikke. Rundspørge i 2011, konkretisering: 83 i botilbud: Hvis der ydes 83 i et botilbud og det er en del af taksten, medtager vi udgiften. Hvis der ydes 85 og noget af tilbudet egentlig er 83, medtager vi udgiften som 85.

9 Økonomifolk Holstebro Kommune Kirsten Bjerg Herning Kommune Antonio M. Barahona Ikast-Brande Kommune Janni Abildtrup Struer Kommune Hanne Skjerl Skive Kommune Jytte Larsen Ringkøbing-Skjern Kommune Kirsta Mortensen Lemvig Kommune Vivi Lund Chef : Mogens Wehrs : Lene Hornstrup : Lars Kristiansen

10 Kommune : Lemvig Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr Forbruget for 2010 er inkl. restanceførsel på kr. for tidligere år samt kr. vedr. 85 leveret til egne borgere - (er ikke tidligere konteret) Forbruget for 2010 er inkl. restanceførsel på kr. for tidligere år I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

11 resten gr gr Sen-hjerneskadet (2.668) (3.060) - Huntigson Chorea (576) (621) Sen-hjerneskadet (1.720) (1.249) Forbruget for 2010 er inkl. restancef ørsel på kr Forbruget for Sen-hjerneskadet (190) (115) Sen-hjerneskadet (65) (68) I alt Samlet

12 Kommune : Ringkøbing-Skjern Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten excl Holmegården gr gr netto (respiratorindt er fradraget) excl støttecentre incl. fra S og O incl. fra S og O I alt Døgntilbud incl. beford , incl. beford , I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

13 Kommune : Holstebro Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr tilrettet 2009 og 2010 i gr tilrettet 2009 og 2010 i I alt Døgntilbud incl. Kørsel incl. Kørsel I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

14 Kommune : Herning Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Evt. bemærkning/forklaring R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) OSV resten gr gr I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere +18 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

15

16 Kommune : Skive Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr Socialområdet Socialområdet Socialområdet Socialområdet I alt Døgntilbud Socialområdet Socialområdet I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

17 Kommune : Struer Den: 25. maj 2012 Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr gr I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere +18 Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

18 Kommune : Ikast-Brande Den: Døgntilbud Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion Driftsudgift ex.statsrefusion R2009 (2009 p/l) R2010 (2010 p/l) R2011 (2011 p/l) Evt. bemærkning/forklaring resten gr BPA gr BPA 96 Her er medtaget udgifter til mellemkommunale betalinger på 83 for personer mellem 18 og 67 år Vi har bl.a. skåret rigtig meget i 85 støtte i eget hjem og i 85 vi køber i andre kommuner I alt Døgntilbud I alt Samlet Antal indbyggere Antal indbyggere +18 til 65 pr. 1/

19 Herning ikke med Holstebro Ikast-Brande Lemvig ikke med Ringkøbing-Skjern Skive ikke med Struer

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Udvalget for Social Omsorg

Udvalget for Social Omsorg Udvalgsmedlemmer Hans Jørgen Hansen (V) Formand OBS: Nyt medlem Daniel Toft Jakobsen (A) Næstformand Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs.

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. uden visitation: : Oplyst: Favrskov Væresteder Favrskov s Bostøtte driver følgende væresteder, der er åbne for alle borgere: Den Grønne

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5.

1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5. RAPPORT Skjern Industri-Service en kommunal produktionsvirksomhed Udarbejdet af Viden & Strategi Økonomi & Rådgivning 2014 Skjern Industriservice Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning hvad er Skjern

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere