Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010"

Transkript

1 Hovedpunkter fra Ledelsesworkshop for marketingdirektører 31. maj 2010 En dag med fokus på marketingledelse i en digitaliseret og fragmenteret verden i dialog med andre marketingdirektører

2 Indhold Sammenfatning af dagens overordnede tema og de tre perspektiver på tværs af oplæg og gruppediskussioner Sammenfatning af hver enkelt af de 3 gruppediskussioner

3 Temaet og de 3 perspektiver Marketingledelse i en digitaliseret og fragmenteret verden Udfordringer på 3 niveauer: Marketingstrategiske perspektiv -> Marketings udfordringer og muligheder i en digitaliseret og fragmenteret verden. Organisationsperspektivet -> Krav til marketings organisering og kompetencer i en digitaliseret og fragmenteret verden. Teknologi perspektivet -> Marketings egen anvendelse af teknologi til planlægning og eksekvering.

4 Marketingstrategiske perspektiv Digitaliseringen skal adresseres strategisk Overvej og beslut hvad formålet er er muligheden fx input til produktudvikling og ikke kun markedsføring. Skal samtænkes og planlægges sammen med de øvrige aktiviteter med afsæt i forretnings- og marketingmål. Det er en afgørende succesparameter at planlægge og arbejde på tværs af virksomhedens funktioner. Store dele af virksomheden vil medvirke til at skabe produktet, bygge brand og kommunikere i de digitale relationer. I fremtiden er det i højere grad produkterne og virksomheden, der skal skabe involvering, end markedsføringen. Effektiv adressering af de digitale- og ikke mindst sociale medier stiller store krav Man kan ikke styre men kun bidrage til kommunikationen i de sociale medier derfor vigtigt med orden i eget hus. Virksomhedens adfærd bliver en stadig vigtigere del af brandingen. Deltag kommunikationen vil opstå under alle omstændigheder. Alle kan ikke gøre det på samme måde afsæt i egen virksomheds natur og brand. Sociale medier skal tilgås med konsekvens, integritet og høje etiske standarder. Digitaliseringen øger tracking og analysekompleksiteten voldsomt og rejser nye krav Behov for opdaterede Brand tracking metoder og værktøjer. De enkelte mål så som konvertering, evnen til targeting etc. er til stede. Udfordringen at organisere det ordentligt på tværs af marketingindsats og kanaler Digitale såvel som Analoge!! Endemål ikke tilstrækkeligt nødvendigt at måle hvad der fører til endemålet. Nye mål og KPI er nødvendige men der skal være konsistens på tværs af marketingindsatser og kanaler. Et robust scorecard, der er forankret i de overordnede forretningsmål medvirker til at skabe sammenhæng. Sund fornuft, intuition og købmandskab har stadig en stor ret i marketing Det ændres ikke fordi måling og dokumentationsmuligheder øges eller fordi der kommer en række nye medie-muligheder til.

5 Organisations perspektivet Marketings berettigelse vil i stigende grad være at sikre kundeperspektivet Vi skal organisere os ift. salgs- og kundeprocessen + adressere det grundlæggende branding og positioneringsansvar. Styring og optimering af kundeoplevelse, positionering, aktiviteter på tværs af medier nye i kombination med de gamle, kanaler og salgs- og kundeprocessen bliver helt centrale. Marketing har indsigten og kan dermed sikre relevansen for kunder. Analoge og digitale medier er i den sammenhæng midler som vurderes på lige fod. Behov for nye kompetencer i marketingfunktionen Når fokus på digitale medier og kanaler øges skal marketingorganisationen følge med. Grænsen for hvad der er de marketing-interne kompetencer rykker ift. salgs- og kundeprocessen såvel som i forhold hvad vi kan internt henh. køber os til. Marketing skal styrke indsigt i alle aspekter af salgs- og kundeprocessen. Behov for folk som forstår at arbejde med data og kundeproces 1:1 igennem salgs- og kundeprocessen bearbejde og analysere vigtigere end nogensinde tidligere. Samtidig Marketing sørge for at fastholde og udbygge forretningsforståelsen. Køb specialkompetencer og sørg for løbende afdækning af mulighederne Stil krav om input til de ændrede muligheder og kompetencekrav fra samarbejdspartnere. Eksterne ressourcer oplagt på nogle områder enten fordi behovet kan ændres med kort varsel eller fordi der er tale om meget specialiserede kompetencer, som det er vanskeligt at vedligeholde internt. Reorganisering Bliver nødt til at skifte på pladserne vi kan ikke omskole os til målet. De nødvendige kompetencer kan ikke opbygges via uddannelse alene rekruttering vil være nødvendigt. Organisationsopbygningen skal samtidig ændres så den bedre sikrer at de nye kompetencer og prioriteringen af digitale vs. analoge aktiviteter realiseres.

6 Teknologi perspektivet Anvendelse af teknologi et must Forretningsprocesserne skal understøttes med relevant teknologi. Løsningsvalg skal tage afsæt i den digitale verden og dens præmisser. Det er forudsætningen for at der kan frigøres tid til forretningen og for at time-to-market kan reduceres. ROI skal være attraktiv, ligesom som time to market er vigtigt. Marketing skal samtidig passe på ikke at miste det langsigtede perspektiv. Marketing skal involvere sig mere i teknologien Der skal tænkes langsigtet og investeringerne skal kunne retfærdiggøres. Marketing skal selv kunne anvende teknologien uden indblanding fra IT. Marketing skal nøje vurdere sin afhængighed af IT. Det kræver større viden om teknologi og om hvordan den kan understøtte forretningen. Indflydelse på virksomhedens IT-pipeline er vigtig for at sikre ressourcer og betinget af forretnings- og teknologiforståelse. Marketingledelsens nærhed til løsningerne skal bevares efter implementering. Gøre selv vs. Købe Standardsystemer og lejede løsninger snarere end egenudviklede / stand alone Fleksibel standard software og åbne teknologier er ofte det bedste løsningsvalg for Marketing men Marketing skal være ambitiøs ift. fx integration med forretningssystemer og BI. Fleksibilitet, hurtighed og mulighed for at flytte indhold mellem platforme er vigtig. Commitment til processer er en succesparameter Fælles og forankret syn på processer salgs- og kundeprocesserne på tværs af virksomheden afgørende for succes med øget anvendelse af teknologi. Marketingledelsen skal derfor forstå værdikæden og tage ansvaret for forankring.

7 Sammenfatning af gruppedialogerne

8 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema I Marketings udfordring i en digitaliseret og fragmenteret verden. Hvilke udfordringer, muligheder og krav rejser digitaliseringen af medier og markeder såvel som fragmenteringen af kunderne og deres empowerment? Hvilken rolle skal marketing spille i fremtidens virksomhed? 1. How can your company build connectivity and relationships to stimulate your brand eco-system? 2. What can you and your company achieve via Social Media? - What does it take to be successful in the social space seen from your perspective? Skabe involvering i produkterne og virksomheden snarere end markedsføringen. Markedsføringen kan medvirke til at gøre det relativt uinteressante interessant og den vej nå frem med produktinformationerne. Vigtigt at gøre sig klart hvorfor man gør det (formålet) branding, input til produktudvikling, salg? Behov for en strategisk indgang / ledelsesbeslutning der skal skabes de rigtige rammer (placering af ansvar, retning og ressourceforbrug skal legitimeres). Tænke anderledes - den traditionelle tænkning holder ikke i de sociale medier: Man kan ikke styre kommunikation men bidrage, vær åben for kritik og gå ikke I forsvar hver gang men brug det konstruktivt, møde modtageren i øjnehøjde, vis du lytter ti kritisk. Gør dit indhold flybart til sociale netværk. Alle kan gøre det, men på deres egen måde afsæt i egen virksomheds natur og brand. God mulighed for at nå nichegrupper interessebaseret. Billig adgang til pull. Involvering for adgang til kontinuerlig dialog oplysning som vi ellers ikke ville få. Styrke brandet skabe sympati. --- Man kan lige så godt gå ind i det og selv tage styringen hvor det lader sig gøre der sker noget uanset hvad vi selv gør. Sørg derfor for at have en sund og ordentlig forretning orden i eget hus. Alle kan ikke gøre det på samme måde afsæt i egen virksomheds natur og brand

9 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema I Marketings udfordring i en digitaliseret og fragmenteret verden. Hvilke udfordringer, muligheder og krav rejser digitaliseringen af medier og markeder såvel som fragmenteringen af kunderne og deres empowerment? Hvilken rolle skal marketing spille i fremtidens virksomhed? 3. Hvordan måles succes på Branding i den digitale verden bedst? Forudsætning: vide hvad man vil måle sit brand på. Succes skal primært måles på kundernes adfærd! Måling ifm. kundekontakten er et godt mål. Eksempel: LEGO der arbejder med NPS score (Net Promoter Score) og APS score (Average Purchase Score) Mål på brug af konkrete ydelser fx antal apps. til iphone, Volumen ikke altid et succesparameter i sig selv det kvalitative aspekt vigtigt. Behov for nye værktøjer / opdaterede Brand tracking metoder og for at tracke hyppigere. Virksomhedens egen adfærd er (stadig) vigtigere end brandingen. Lack mål (endemål) er ikke nok! Vi skal vide mere om hvad der bygger vores Brands status. Lead mål (vejmål). Lead mål skal brydes ned på dimensioner, kanaler, kontakter, involverende handlinger mm. som påvirker Brandet s status. OBS: Sund fornuft, intuition og købmandskab vurderer vi stadig har en meget stor ret i marketing uanset de mange målemuligheder.

10 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema I Marketings udfordring i en digitaliseret og fragmenteret verden. Hvilke udfordringer, muligheder og krav rejser digitaliseringen af medier og markeder såvel som fragmenteringen af kunderne og deres empowerment? Hvilken rolle skal marketing spille i fremtidens virksomhed? 4. Hvordan organiseres tracking af den digitale marketing effekt bedst på tværs af SEM, affiliate, kampagneaktiviteter, branding, sociale medier mv? Løsning ligger i høj grad i planningen og et robust scorecard, der tager afsæt i forretningsmålene. Udfordringen at organisere det ordentligt på tværs af marketingindsats og kanaler Digitale såvel som Analoge!! Analoge er fortsat ligeså væsentlige som digitale kanaler i trackingen vi skal hele vejen rundt. Afgørende at definere de rigtige KPI er for de nye medier. Ikke de samme som for massekommunikation men der skal være sammenhæng. Gør det action-drevet. Byg tracking og analyse ind i aktivitetsplanlægning og kampagner fra start. Brug sunde fornuft data er godt men man kan blive for detaljeret. Sæt mål som giver mening. Husk: konvertering er typisk en kombination af flere indsatser (kundeservice, massekommunikation, online, sociale netværk etc.).

11 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema II Krav til marketings organisering og kompetencer i en digitaliseret og fragmenteret verden. Hvordan skal marketing organiseres for at kunne arbejde effektivt og hvilke krav stiller det til processer og kompetencer? Hvad skal marketing selv kunne og hvad skal købes ind udefra? 1. Har den traditionelle marketingfunktion en berettigelse i fremtiden eller vil der opstå en ny type funktioner på tværs af marketing, pr/kommunikation, salgsprocesser mv.? Marketing har stadig en rolle ift. styring og optimering af kundeoplevelse, positionering, aktiviteter på tværs af kanaler og salgs- og kundeprocessen. De rene kommunikations-/reklamefunktioner overlever ikke, men marketing vil bestå - med nogle nye forudsætninger. Marketing skal tættere på og forstå salg og markederne dvs. mere ud i forretningen (gælder alle i Marketing!). Og tættere på IT (og dermed også forstå IT). Marketing skal være (endnu)mere involveret i eksekveringen fremover ikke færdig når annoncematerialet er færdigt der skal løbende optimeres, justeres budskaber, søge ord mv. Afgørende at kunne dokumentere effekt viden er bedre end tro for at kunne diskutere på et faktuelt grundlag. Den ændrede situation får altså ikke nødvendigvis betydning for organisationen men helt sikkert for de emner der er på agendaen..og udfordringen ift. at få samarbejdet til at fungere på tværs bliver ikke mindre. Organisering vil i stigende omfang følge salgs- og kundeprocesserne.

12 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema II Krav til marketings organisering og kompetencer i en digitaliseret og fragmenteret verden. Hvordan skal marketing organiseres for at kunne arbejde effektivt og hvilke krav stiller det til processer og kompetencer? Hvad skal marketing selv kunne og hvad skal købes ind udefra? 2. Hvordan opbygger man organisatorisk de nødvendige kompetencer til at drive et marketing system i en digitaliseret verden - opgradering af eksisterende medarbejdere, ansæt nye eller outsource? Krav om nye kompetencerne: forretningsforståelse / en bredere profil end man typisk ser i dag i Marketing og dertil en række nye special-kompetencer. Grænsen for hvad der er / bør være marketing-interne funktioner ændres nye kompetencer bliver centrale og nogle nuværende kompetencer vil i stigende omfang blive købt ude i byen. Behov for folk som forstår at arbejde med IT, data og 1:1 kundeprocesser, analysere data bliver vigtigere end nogensinde tidligere. Kompetenceopbygningen vil være en kombination af uddannelse af eksisterende medarbejdere og rekruttering af nye uddannelse af eksisterende er ikke tilstrækkelig på alle områder. Bliver nødt til at skifte på pladserne og reorganisere vi kan ikke omskole os til målet. Vi skal organisere os ift. salg- og kundeprocessen + fortsat adressere det grundlæggende branding og positioneringsansvar. Prøv, reagér og tilpas - skab en ny kultur.

13 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema III Marketings egen anvendelse af teknologi til planlægning og eksekvering. Hvilke krav stiller digitaliseringen til marketings egen anvendelse af teknologi i forbindelse med planlægning og eksekvering? Hvilken teknologi skal marketing selv besidde og hvilken kan outsources? 1. Hvilke krav bør inddrages i de grundlæggende teknologivalg set fra Marketing s synspunkt? 2. Hvilke krav bliver marketing nødt til at stille til sin omverden ved en automatiseret /digitaliseret arbejdsform? Strategi og løsningsvalg skal tage afsæt i den digitale verden og dens præmisser. Endemålet styrende for krav: fx mere tid til forretningen og vækst og hurtigere time-tomarket teknologien ikke et mål i sig selv. Det kræver, at Marketing kan tænke langsigtet og synliggøre at investeringerne har en kontinuitet (forudsætningen for at være med ved bordet). Fleksibilitet, hurtighed og løsninger som ikke kræver IT s involvering hver gang, der skal laves mindre justeringer (minimere IT s betydning efter lancering). Skal understøtte forretningsprocesser. Datastruktur der muliggør opsamling af data i brugbart format (på tværs af kilder). Funktionskrav- og brugervenlighed. Integration: dvs. adgang til at anvende forretningsdata og virksomhedens BI Standardløsninger ikke egenudviklede (det bliver for tungt og for lidt fleksibelt). Vigtigt at overveje andet end traditionelle løsninger fx leje-løsninger. Kunde, service, produkt og forretningsudvikling skal tage afsæt i den digitale verdens præmisser og det skal forstås og accepteret bordet rundt fungerer ikke hvis kun Marketing vælger den digitale vej. Synliggørelse af processer, leverancer, succeskriterier mv. som er afgørende for at kunne levere overfor kunderne. Afsæt i kundeoplevelsen. Der skal sikres commitment fra alle involverede. Involverede skal fx arbejde efter vedtagne workflow. Og det er ikke et spørgsmål om krav alene: udgangspunktet bør være et fælles og forankret syn på processen dvs. enighed om at der kun er én måde at køre processen på. Hastigheden time-to-market vil så blive langt større end i den analoge verden.

14 Hovedpunkter fra gruppediskussion / tema III Marketings egen anvendelse af teknologi til planlægning og eksekvering. Hvilke krav stiller digitaliseringen til marketings egen anvendelse af teknologi i forbindelse med planlægning og eksekvering? Hvilken teknologi skal marketing selv besidde og hvilken kan outsources? 3. Hvad skal Marketing selv kunne ift. de valgte teknologier? Målsætning: Marketing skal være selvhjulpen. Anvendelse af teknologi skal ikke vedblive med at være et IT-projekt. Kræver en del mere end i dag herunder viden om processer, data og digitalisering / IT. Kulturændring nødvendig: fra ikke særlig meget struktur til faste workflows for nøgleprocesser. Kræver ikke mindst forståelse for IT, data og bearbejdning af data (BI) nye discipliner for (mange) i marketing. Marketingledelsen skal bevare nærheden til løsningerne efter implementering for at kunne optimere gevinster og afdække videre muligheder.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere