18. årg. nr. 2 august Sommer i sognet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet"

Transkript

1 18. årg. nr. 2 august 2013 Sommer i sognet Besøg hos Lars Pedersen se side 4 Ny sognemedhjælper se side 8 Jubilæumsaktiviteter se side 25

2 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Kirkekontor: Kordegn Hanne Busch Raklev Sogns Kirkekontor, Raklev Skillevej 1, Tlf Fax: Mail: Kontoret er åbent tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes rettet til kirkekontoret. Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t. tidspunkter. Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne. Graver: Ulla Ellelonndal, Raklev Skillevej 1, Mobil: Organist: Niels Kosack Wakabayashi Tlf Mail: Kirketjener: Kaj Ladefoged Tlf Menighedsrådsformand: René Petersen Elledevej 55, 4400 Kalundborg Tlf Kirkeværge: Svend Erik Larsen Tlf Hjemmeside: BESTYRELSE: Formand: Anne-Grethe Andersen Vollerupvej 73 Tlf mobil Mail: Næstformand: Kurt Kristensen Tlf Kasserer: Poul Erik Olsen Tranemosevej 15, tlf Mobil: Sekretær: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf AFDELINGSFORMÆND: Badminton: Kurt Kristensen Skovvej 9, tlf Gymnastik og folkedans: Lone Klitten, Elledevej 65 Tlf Fodbold: Søren Elmelund Kysttoften 17 Tlf / Håndbold: Knud Benkjer, Lundemarken 28 Tlf til hele bestyrelsen: Uden for bestyrelse: Folkedans: Palle Petersen Ternevænget 8, tlf Røsnæshallen, Elledevej 29, tlf REDAKTIONEN: Hans E. Hansen (redaktør) Lyngknuden 53, tlf RGI-kontoret Røsnæshallen Elledevej Kalundborg Tlf lokal 103 og 104 Telefax: Hjemmeside: Åbningstider: Tirsdag kl Raklev Skole Elledevej 57, 4400 Kalundborg Skolebestyrelse: Formand: Claus Gjeding Olsen Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg Anne Vibeke Thornild Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg Betina Huniche Newberry Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg Gitte Roer Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg Mette Kristiansen Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg Mie Drejø Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg Eva Forsberg Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg Ledelse: Karsten Hillersborg, skoleleder Anja Olsen, viceinspektør Jeanett Skov, sfo-leder Rævebakken 27, 4400 Kalundborg, tlf Medarbejderrepræsentanter: Malene Lange Susanne Prenslev Kontakt i øvrigt: Pedel: Poul Jensen Klosterparkvej 8, 1. tv. tlf Kontor: Fax: SFO: , Portal: Mail: Raklev Lokalarkiv Bent Erdmann Madsen, formand Lyngvangen 2, tlf Rud E. Larsen, næstformand Brandsbjerg 7, tlf Kate Hansen, kasserer Gl. Nyrupvej 76, tlf Jørgen Woetmann Andersen, sekretær Granlyvænget 32, tlf Villy Hald, arkivleder Rævebakken 10, tlf

3 Af indholdet: Besøg hos Lars Pedersen Laurits Randrup er taget til Vollerup for en portrætsamtale. Side... 4 Børn og unge fortæller om skolegang i Danmark og udlandet. 6 Side... Det sker i kirken Nyt ansigt, nye tiltag og også meget af det velkendte. 8 Side... Plads til stilhed Kirkens tilbud om fordybelse og retræte i ro og stilhed. 12 Side... RGI s 150-års jubilæum Få oversigt over fest og fejring. 20 Side... En mangfoldighed af tilbud i næste sæson fra gymnastikafdelingen i RGI. Side Erindringer fra tiden i RGI Ester Jensen har været med siden 1947 og har prøvet mangt og meget. 30 Side... Bronzealder Jens Nielsen fortæller, bl.a. om fund af offergaver til guderne. 34 Side års jubilæum Raklev Lokalarkiv inviterer til reception. Side... Se bagsiden Raklev Skoles Kulturcenter Arne Bang Pedersen, kasserer Højen 36, tlf Kirsten Pedersen Kim Gorm Hansen Anette Warming Lea Thorslund Villy Hald Ebbe Glinsvad Helle Milàn Nielsen Raklev-Spejderne Web: raklev-spejderne.dk Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk mail: tlf Adresse: Ulvestien 6 8, Kalundborg Se også Raklev Sogneblad på Send gerne linket til andre. Hvordan gør vi sognebladet bedre? Hvad skal vi også have med i bladet? Forslag og ideer modtages gerne af redaktionen. 3

4 Besøg hos Lars Pedersen i Vollerup Vi er på besøg hos Bodil og Lars Pedersen i Vollerup, i Lars fødehjem, som de er vendt tilbage til. Lars Pedersen er kendt i sognet for sin mangeårige deltagelse i det lokale politiske arbejde og for sin indsats i menighedsrådet i Raklev. Men hvordan begyndte det hele? Jeg er født her på gården i 1931 efter en svær fødsel. Doktoren troede ikke på, at jeg ville overleve, men da jeg fyldte 1 år, forærede han mig en tøjhund, som jeg for øvrigt har endnu. Mine forældre var gode venner med Lærer Nielsen, og da skolen var vores nabo, løb jeg meget ovre i skolegården og spillede fodbold med drengene i frikvartererne. Derfor kom jeg et år for tidligt i skole. Til gengæld måtte jeg så gå i 7. klasse to år, da jeg var for ung til at komme ud af skolen. Det sidste år arbejdede jeg dog en del herhjemme, så det var ikke så meget, jeg var i skolen. Det var jo i 30 erne, hvor det var svære tider, og mine forældre havde brug for min hjælp. Men det var svært for alle på landet dengang. Vi var fælles om at mangle dengang. Nu er vi fælles om at dele overfloden og det er sværere. Jeg var så på Ubby Efterskole i 5 måneder. Der holdt jeg min første tale. De havde nemlig allerede dengang et elevråd, som jeg blev valgt som formand for, og det indebar, at jeg skulle byde velkommen til nogle ting, og at jeg skulle holde tale ved afslutningen. Mærkede I noget til verdenskrigen her i Vollerup? Hurtigt efter 9. april var der mange tyskere heromkring. Men vi opdagede jo også, at de var almindelige 4 Raklev Sogn mennesker. Flere havde børn hjemme i Tyskland på min alder. Engang skulle jeg spænde en hest for, og der kom en gruppe tyske soldater. Jeg havde svært ved at få hesten til at lystre, men så kom der en soldat hen og tog hesten ved hovedtøjet, så jeg kunne spænde for. Vi havde også heste, som blev indkaldt til tjeneste. Den 29. august 1943, hvor det hele brød sammen, rejste min far til Ringsted og en karl til Holbæk for at hente vore heste. Min far fik én med hjem, men da karlen kom til Holbæk, var hestene væk, eller der stod nogle gamle ubrugelige tilbage. Vognmændene i Holbæk havde hentet de bedste og afleveret deres udtjente heste. Men det, jeg husker bedst, var min mors uro, mens de var væk. Hvad med sport? Jeg spillede fodbold i Illerup Boldklub. Men ellers var det jo RGI, når jeg opholdt mig hjemme. Da jeg senere kom til Rørby for at tjene, spillede jeg der. Senere kom jeg til Ringe på Fyn og tjente på en gård der. Her spillede jeg i Ringe i fynsserien. Det var på en gård med meget ordnede forhold, og moderne. Man pløjede med dobbeltplov, og der var alle datidens hjælpemidler. Det var et godt sted at tjene, og jeg fik bl.a. et meget varmt forhold til de fire børn på gården; vi har senere haft forbindelse med dem. Men så blev min far syg, og der var brug for mig herhjemme igen. Du har også haft en militær karriere. Hvornår begyndte den? Jeg kom på Vallekilde Højskole, da jeg var 18 år. Vi var et hold på 117 karle, og vi var jo meget forskellige i vores viden om dansk og regning. Derfor blev vi delt op i hold, for at vi kunne få den rigtige undervisning. Jeg var heldig at komme på hold 1 i både dansk og regning, og i dansk havde vi mest litteratur. På højskolen blev jeg opfordret til at søge ind på Landbohøjskolen, men søgte så ind som soldat for at få det overstået. Så var jeg hjemme for at spille en fodboldkamp og flækkede knæskallen, så jeg blev ikke soldat i den omgang. Efter højskolen kom jeg til min mors fødegård på Samsø, kom på session og kom i 1952 til Fredericia som rekrut. Selvom jeg blev opereret for blindtarmsbetændelse, blev jeg alligevel mod mine ønsker udtaget til sergentskolen på Kronborg. Jeg kom til Slagelse, derefter igen på skole og blev løjtnant, tilbage til Slagelse og blev efterhånden premierløjtnant. Bodil og jeg var imidlertid blevet gift. Men jeg var glad for at arbejde med de unge mennesker på kasernen. De var jo ikke ens, og jeg holdt på, at der skulle være en ordentlig omgangstone. Hvornår kom så alt det med politikken ind i billedet, og hvorfor blev det Venstre, som du valgte som dit parti? Jeg blev meget tidligt medlem af VU, Venstres Ungdom, og de holdt nogle gode fester, men også gode møder. Men det var naturligt for mig at holde fast i det parti. I 1963 kunne mine forældre ikke klare landbruget her i Vollerup mere. Vi købte så en ejendom i Kærby samtidig med, at vi købte gården her. Mine forældre blev boende her, og vi flyttede til Kærby. Jeg var dog stadig tilknyttet militæret indtil Efterhånden som tankerne om en kommunesammenlægning bragte sindene mere og mere i kog, begyndte jeg at blande mig i lokalpolitik, og jeg blev formand for Venstre i Rørby-Værslev. Jeg mente, at vi skulle have større kommuner, ingen amter og så staten; ikke en tre-leddet administration her i vores lille land. Jeg blev så valgt ind i Hvidebæk Kommunalbestyrelse i Min indstilling har altid været, at så længe det er muligt at få sin indstilling igennem, skal man kæmpe for det, men derefter skal det besluttede fungere. I 1979 traf vi en beslutning. Bodils forældre ønskede at

5 Raklev Sogn sælge gården i Ellede, og vi besluttede så at sælge gården i Kærby og flytte til Ellede, hvor vi byggede gården om lige efter vores hoved. Har du aldrig haft lyst til politisk arbejde på landsplan? Jeg blev opfordret til at stille op som Kalundborgkredsens folketingskandidat. Men jeg ville vælges, så der var en modkandidat. Men jeg blev valgt, men fandt ud af, at lige meget hvor mange taler jeg holdt, så fik Kalundborgkredsen ikke valgt nogen folketingsmand fra Venstre. Så efter to år sagde jeg det fra. Jeg var imidlertid blevet engageret i forskellige tillidsposter inden for landbruget, bl.a. som formand for mejerikredsen, som dækkede Nykøbing, Holbæk og Kalundborg, og medlem af regionsbestyrelsen. Det var dengang, der var tale om de store mejerisammenslutninger. Jeg var også kommet med i ligningskommissionen i 1986 og blev formand i Men det varede jo ikke længe, før du blandede dig i politik i Kalundborg Kommune. Jeg blev valgt til byrådet i 1989 med start 1. januar Først var det Arne Nielsen fra socialdemokraterne, der blev borgmester, så Gitte Høgh, da Arne Nielsen blev syg, og senere var det Tommy Dinesen fra SF. Du var med til at pege på både Arne Nielsen og Tommy Dinesen? De var det største parti og havde fået flest stemmer. Men det er den indflydelse, man får, der tæller. Derefter arbejder vi sammen. Du har altså haft et hav af tillidsposter. Hvordan har du kunnet nå alt det, når du også havde dit landbrug at passe? Bodil har været herhjemme. Og så har vi haft god hjælp. Når jeg skulle meget tidligt af sted om morgenen, så havde vi en husbondafløser til at malke om morgenen. Om aftenen klarede de unge mennesker det. Og så har vi aldrig haft store maskiner, der kun skulle arbejde 8 dage om året. De unge mennesker. Der var altid unge mennesker hos jer i Ellede? Ja, der kom en del unge mennesker. Nogle af interesse, nogle fordi de trængte til nogle trygge rammer, vi har også haft nogle fra hjælpeskoleafdelingen på Rynkevangsskolen. Vi satte nogle betingelser: De skulle have lov af deres forældre, det skulle være et fritidsjob ikke et arbejde, de skulle kun komme to dage om ugen, og de skulle altid være to på jobbet samtidig. Samtidig skulle de spise sammen med os; hvis de ikke kunne spise med kniv og gaffel, fik de det lært, og hvis de rejste sig fra bordet, før Bodil sagde velbekomme, så fik de også lært, at det gør man ikke. Vi ville også have et ordentligt sprog. Men vi var meget glade for dem alle og for den indsats, de gjorde. Det var en stor hjælp. Hvad med løn? Jeg bestemte 1) hvad de skulle lave, 2) hvordan de skulle opføre sig og 3) deres løn. De bestemte, om de ville være der eller ej. Så din kirkelige interesse, menighedsrådsarbejde osv. Allerede hjemmefra var det naturligt at gå i kirke eller høre gudstjenester i radioen. Jeg kom i menighedsrådet i Rørby i 1972, blev formand og var i løbet af 2 år med til at skifte præst, kirkesanger, organist og graver. Her blev jeg bevidst om, at det at vælge en ny præst er rådets vigtigste opgave. Efter vi flyttede til Ellede, kom jeg også med her. Overordnet kan man sige, at det er rådets opgave at skabe nogle rammer for, at ordet kan blive forkyndt. Det er ikke kun højmessen om søndagen, der er vigtig; det kirkelige liv er også meget vigtigt. Og med det kirkelige liv mener jeg koncerter, foredrag, ungdomsarbejde osv. Raklev Kirke er en folkekirke, der kan bruges af folket. Gården her er lavet om. Specielt den ene længe, der engang var kostald. Vi har altid haft et tæt familieliv, og vi har gemt minderne. Billeder, møbler, papirer osv. Så derovre er lavet et lille museum med alle de ting fra vore familier, vi har kunnet få. Vi har altid været åbne. F.eks. boede en del af min familie på Samsø, i Ringsted eller i København, så vi skulle altid rejse, når vi skulle besøge familie. Når vi var i København, så tog min mor os altid med til et eller andet, det kunne være en torsdagskoncert, i Det kongelige Teater eller på et museum. Det var derfor naturligt at samle på ting fra de steder, hvor vi kom. Og derovre må jeg bestemme, hvor tingene skal stå. Inde i stuehuset er det Bodil, der bestemmer. Vi sidder her på en skøn sommerdag og kigger ned over den fine have og mosen, der er blevet frilagt. Har du altid haft haveinteresse? Nej, det med haven var et ubeskrevet blad. Men da vi kom tilbage hertil, og vi fik lavet udsigten, så begyndte jeg at interessere mig for haven, blomster og urter og grøntsager og den slags. Det er sjovt at dyrke jorden, og jeg har det allerbedst, når jeg har noget at lave. Når jeg har truffet en beslutning, eller jeg har trukket mig ud af et eller andet, så tænker jeg fremad, og der kommer altid noget nyt, der interesserer. Solen bager ned i den hyggelige havekrog, kaffen er drukket og samtalen er ved at ebbe ud. Så kommer der en løs bemærkning om noget med et ridderkors. Det spørges der ind til, og Lars må ind for at finde papirerne, for hvornår var det nu lige, han fik det kors? Jo, i 2006, og jo, for resten, han fik også Hjemmeværnets fortjenstmedalje i 2008 for i mange år at have siddet i udvælgelseskomiteen for medlemmer af hjemmeværnet. Men det snakkes der ikke så meget om, for som Lars siger: Man skal passe på ikke at være for højtidelig. Afstanden mellem det højtidelige og det latterlige er ikke alle steder ret stor! Lars Pedersen understreger dog, at han er meget taknemmelig for, at nogen har syntes, at han fortjente anerkendelse for sit arbejde. Laurits Randrup. 5

6 Raklev Sogn Den danske og den amerikanske skole Vores familie har været udstationeret i staten North Carolina, USA, i to et halvt år. Jeg startede i den lokale skole i 4. klasse, 4 dage efter vi var ankommet, og jeg kunne ikke ret meget engelsk. Trods dette blev jeg fantastisk godt modtaget af både børn og voksne på skolen. Det hele foregår på en lidt anden måde og på et andet sprog, end jeg var vant til i Danmark. I USA tager de fleste børn med skolebussen eller bliver kørt i skole af deres mor. Ingen cykler! Der er ingen cykelstier eller fortov omkring skolen. Til gengæld stoppede den bus, som jeg skulle med om morgenen og om eftermiddagen, lige uden for mit hus. Det er kun skolebørn, som må køre med disse busser. I USA gik jeg i skole fra kl. 8:15-15:00 hver dag, kun afbrudt af et frikvarter/spisepause på 30 minutter. I Danmark havde vi en lille pause mellem hvert fag. Det savnede jeg meget i starten. I USA havde vi den samme rækkefølge af fag hver dag. Dagene var ens! Det var nemt at huske, men også kedeligt i længden. I USA har man stor respekt for læreren. Man skal tiltale dem ved efternavn, og hvis de beder dig om at gøre noget, så gør man det!! Når man møder om morgenen, starter dagen med, at alle eleverne siger et løfte i kor: Vi respekterer det amerikanske flag, nationen, folkene omkring os, og vi passer på hinanden og opfører os ærefuldt over for hinanden m.m. Der er meget mere ro i klassen i USA. Næsten ingen laver ballade. Hvis de gør, bliver de efter bare én advarsel sendt op til skoleinspektørens kontor, hvor der bliver ringet til forældrene, og man bliver sendt hjem! Jeg lærte meget i de to et halvt år i USA, men det var også dejligt at vende tilbage til Danmark, til den danske folkeskole og de gamle klasse kammerater. Mathilde Lei Skoleskift fra udlandet til Danmark Thorbjørn og Maren Dyxenburg har skiftet skole i , hvor de boede i Kina og gik på international skole, IST International School of Tianjin. Thorbjørn på 12 år i dag siger om det at skifte skole fra en skole i udlandet til en skole i Danmark, at der var en helt anden undervisningsstil på IST end i Danmark. Man gik i skole fra kl til 15.10, og det var ens for alle børn på skolen uanset klassetrin. Børnene begyndte i skole, når de var 3 år, og så var der op til 10. klasse samt 1., 2. og 3. gymnasieklasse. Der var strengere krav og disciplin. Hvis man havde glemt at lave sine 6 lektier, fik man ikke middagspause. Middagspausen var på 60 min. Havde man glemt at lave lektier, skulle man lave dem i middagspausen. Thorbjørn siger, at hvis man knokler hårdt her i Danmark, så kan der bevilges en pause på 5 minutter, og det kan han godt lide. Thorbjørn oplevede også, at der er helt andre fag i Danmark, end der var i Kina, fx natur og teknik. Det faglige niveau var dog meget højere på IST, og så var der mange lektier efter skole og i weekenden. Thorbjørn synes, det var mærkeligt at komme tilbage i sin klasse efter at have været væk i 2 år, fordi alle havde forandret sig så meget. Han synes, det var svært at komme ind i fællesskabet igen. Jeg måtte arbejde meget for at komme ind i fællesskabet. Nu har jeg et godt fællesskab med mine klassekammerater. Maren, som nu er 10 år, gik i 1. og 2. klasse i Kina på IST. Hun oplevede også, at der var strengere regler på IST end på Raklev Skole, f.eks. mht. tøj. Man måtte ikke have klipklapper, toppe eller korte shorts på i skole i Kina. Jeg gik fra børnehave og direkte i 1. klasse, så jeg har aldrig gået i 0. klasse. Man havde mere respekt for hinanden, voksne og børn, på IST end her, og der var også mere ro i klassen i undervisningen. Det kunne jeg godt lide, siger Maren. Men Maren slutter også med, at det til gengæld er rart, at man ikke hele tiden skal skifte lærer her i Danmark. På den internationale skole rykkede man rundt på klasserne og skiftede lærer hvert år.

7 Raklev Sogn 13 års skolegang Huen sidder nu på skrå, og jeg kan endelig ånde lettet op efter en veloverstået sidste eksamen. Som mine forældre og bedsteforældre gratulerer mig med karakteren, går det op for mig, at jeg faktisk har været gennem 13 års konstant skole. Frisk fra børnehaven starter man i 0. A på Raklev Skole. Vi er lige flyttet ud i området, og jeg husker tydeligt nervøsiteten, der breder sig i den lille krop første skoledag. Det interessante ved Raklev var, at man blev hygget om. Det var trygge rammer, som få kender til og har oplevet. Man var virkelig blommen i det berygtede æg. Men sådan var det vel i 0. til 7.? Fagligt handlede det om at skabe en basis for de tre år i overtrinnet og gymnasiet, og jeg må sige, at det virkede. Det, der til gengæld nu kan reflekteres over, er, om man udviklede sig! Personligt følte jeg mig anonym på Raklev. Kun i lærernes øjne var man et selvstændigt individ. I klassen var man bare en grå masse, der ventede på at blive formet. Men jeg dannede mig først et egentligt billede af mig selv engang i 8., da jeg startede på Skolen på Herredsåsen. Det var en total omvæltning i mit liv. Skoledistriktet var netop fra kommunens side blevet ændret således, at vi fra Raklev skulle rykkes op på den ny moderne skole i Kalundborg. I lang tid havde man gået og ventet spændt på at skulle op til de store på Nyrup. Men sådan blev det ikke, og vi kom nye og grønne 25 mand op på denne monstrøse skole og blev delt ud på 4 nye klasser. På Herredsåsen blev man taget godt imod, og de var egentlig ret flinke alle sammen, lærere som klassekammerater. De kendte heller ikke hinanden super godt, da klasserne var blevet lavet i 7., og vi bare blev delt ud over dem. Så det var let at blive integreret i Deres nærhedsbutik - med stort udvidet varesortiment Frisk frugt og grønt, nu på køl - Stort udvidet dybfrostsortiment Større udvalg i salater, pålægs- og røgvarer Hver dag friskbagt friskt brød fra brød Kvickly-bageren fra egen ovn benzin-anlæg med seddelautomat/kontokort fællesskabet. Og det blev jeg. Jeg havde i lang tid gået på Raklev og ventet på at få skiftet den daglige trummerum ud med noget nyt. Og bedst som det gik godt, og hormonerne begyndte at pumpe rundt, nærmede 9. klasses afslutning sig. Man skulle til at indse, at endnu et kapitel i ens liv var overstået, og at forude ventede endnu større udfordringer. Man skulle gøre sig bevidst om, at man skulle gennemgå en forvandling fra barn til voksen i og med, at man stod overfor en række beslutninger, der ville følge en resten af livet. En af disse var studievalg. STX blev mit valg. Så den 15. august 2010 startede jeg i skole igen efter en teenagesommerferie, der ville noget. Denne gang på Kalundborg Gymnasium og HF i 1.A. Endnu en gang fik vi lov at være de små, grønne, friske og formbare mennesker, vi var i 0. Hvad man ikke havde regnet med, var til gengæld det høje niveau. Det har været 3 års hårdt slid. En kamp med lærerne om ens præstation og en kamp med lysten til at fortsætte og overleve. Men huen sidder nu endelig på mit hoved og pynter fint, mens jeg stadig evaluerer de 13 års læring og en fantastisk udvikling fra barn til voksen. Nu venter universitetet og alle de andre udfordringer derude. Pas på, jeg er klar til at erobre verden. Magnus Larsen»dit lokale trykkeri«visitkort Brevpapir Brochure Flyer Plakater Bøger Banner Roll-up POS materiale RAKLEV

8 Raklev Kirke Velkommen til vores nye sognemedhjælper Hej, jeg hedder Arnth og har været så heldig, at man har antaget mig som sognemedhjælper ved Raklev og Vor Frue Kirker. Det er først og fremmest børn og unge, der bliver mit egentlige kompetenceområde, men jeg glæder mig til at blive benyttet i alle kirkelige sammenhænge. Nogle vil måske tænke: Er han ikke lige lovlig gammel? Men jeg kan fortælle jer, at bag det rynkede ydre gemmer der sig den unge kristne mand, der springer højt af glæde. Og så har jeg en voksens livsvisdom med i rygsækken, som jeg meget gerne vil dele ud af. Jeg er født i 1950 i København, og mit første kendskab til Kalundborg er helt tilbage i 50 erne; far var lokomotivfører og kasserer for Dansk Lokomotivmands Forening, som havde et feriehjem (den nuværende kursusejendom på Klintedalsvej), hvor jeg og mine søskende kom som feriebørn. Jeg har i mange år sunget i kirkekor. Jeg læste musik ved Københavns Universitet og valgte kirkeorgel som hovedinstrument, og lige siden har jeg været tilknyttet en række kirker som organist. Siden har jeg undervist i kristendom, jeg har været højskolelærer på Skælskør Højskole, og jeg har haft nogle herlige oplevelser med ud over at være organist at undervise konfirmander og minikonfirmander. Mit hovedbudskab har været: Vær dus med kirken, du har brug for den, så kan du bedre klare livet i sorg og i glæde, så har du et sted at gå hen. Jeg glæder mig til at udbygge bekendtskabet med menighederne i Raklev og Vor Frue. Den modtagelse, jeg har fået, har overgået alle mine forventninger, og i ydmyghed og i glæde vil jeg med Herrens hjælp gå i gang. Stor tak til hele personalet i begge kirker. Arnth Ravn Babysalmesang efteråret 2013 Kære nybagte forældre tillykke med den ny! Vi tilbyder babysalmesang ved Raklev Kirke til efteråret med start torsdag den 22. august kl Vi mødes en gang om ugen i 10 uger. Vi starter, når barnet er mellem 3 og 6 måneder. Vi bruger kirken som lokale, hvor vi synger blide sange med få toner. Der er ro og mange gentagelser, og med udgangspunkt i barnets udvikling vil jeg give jer inspiration til udvikling af musikaktiviteter. Hver lektion tager 3 kvarter, men vi bruger et kvarter før og efter, hvor vi taler om det enkelte barn. Der er mig, der leder forløbet. Jeg har en lærereksamen i musik, jeg har studeret børnekor, jeg er uddannet organist, og babysalmesang er blevet en del af gerningen i kirken. Jeg har derfor intensivt studeret emnet og er blevet mere og mere optaget af det, og jeg har læst alt om barnets tidlige udvikling. Det er gratis at deltage, men der vil være en bindende tilmelding. I vil modtage materiale, så I selv kan supplere og fortsætte legen, når I kommer hjem. Lige efter sommerferien inviterer jeg til et intro-møde, hold øje med lokalavisen. Jeg glæder mig til at se jer og jeres guldklump. Venlig hilsen Arnth Ravn, sognemedhjælper v. Raklev og Vor Frue Kirker. 8

9 Raklev Kirke Mini-konfirmand 2013 Kære 3.-klasser Efter sommerferien er det jeres tur til at få tilbud om at gå til minikonfirmand. I vil blive hentet fra skolen i taxa og kørt til kirken. Her tager jeg imod jer, og så skal vi rigtig hygge os. Vi skal lære kirkebygningen at kende, vi skal synge gamle og nye salmer, høre fortællinger og drikke saftevand og spise boller. Desuden skal vi fremstille forskellige ting, som vi skal sælge på et loppemarked i kirken. Vi skal øve os på et skuespil, som vi skal opføre ved en gudstjeneste i kirken. Vi har to hold mini-konfirmander, som man kan tilmelde sig i efteråret: Hold 1: 6 torsdage før efterårsferien i Vor Frue Kirke Hold 2: 6 onsdage efter efterårsferien i Raklev Kirke Hold 1 begynder 29. august kl i kirkeladen ved Vor Frue Kirke, Præstegade 14, og slutter 3. oktober. Hold 2 begynder 30. oktober kl i sognehuset ved Raklev Kirke og slutter 4. december. I bliver som nævnt hentet fra skolen og kørt til kirken, hvor jeres forældre kan hente jer mellem kl og Tilmelding kan ske til Arnth Ravn på mail: eller på tlf.: Der er en maks. holdstørrelse, og man bliver optaget efter først-tilkirkebænk-princippet. I kan frit vælge, hvilket hold det passer jer at gå på. Ved tilmeldingen oplyses følgende: jeres navn og skole forældres telefonnummer mailadresse skriv også til os, hvis man ikke ønsker, at vi viser fotos af jer på hjemmeside og lign. ønske om hold: hold 1 eller hold 2 Med venlig hilsen sognemedhjælper Arnth Ravn og præsterne ved Raklev Kirke og Vor Frue Kirke Velkommen til nye konfirmander Vi glæder os meget til at møde jer nye konfirmander fra Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen. Konfirmationsforberedelsen ved Raklev Kirke begynder den 27. august for Skolen på Herredsåsen og den 28. august for elever fra Nyrupskolen. Tilmeldingsfristen var 1. august, men har du glemt at melde dig til, så skynd dig! Konfirmationerne i Raklev Kirke 2014 er fredag den 16. maj (store bededag) for Nyrupskolen, og lørdag den 17. maj for konfirmander fra Skolen på Herredsåsen. Hvis du er elev fra en anden skole og ønsker at blive konfirmeret ved Raklev Kirke, så henvend dig til en af præsterne. Vi byder jer nye årgang konfirmander velkommen sammen med jeres familier til orientering om konfirmationsforberedelsen samt efterfølgende gudstjeneste søndag den 1. september kl Vi mødes i sognehuset og spiser rundstykker sammen, samtidig med at der bliver orienteret om det at være konfirmand ved Raklev Kirke. Derefter er der gudstjeneste. Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til dette arrangement. Vi glæder os til at se jer. Flere oplysninger på kirkens hjemmmeside Lisbeth Dyxenburg og Helle Brink BaSix I skrivende stund er der stadig ca. 50 ledige billetter til BaSix-koncerten fredag den 13. september kl Billetterne kan købes på kirkekontoret eller på kirkens hjemmeside Niels Wakabayashi 9

10 Raklev Kirke Spaghetti-gudstjenester Er en discipel en slags æsel? og er en gudmor Guds mor? Det kan man få svar på, hvis man kommer til Guds ord, god mad og glade børn, som er spaghettigudstjenester for børn på hverdagseftermiddage. Mange unge forældre i dag vil gerne oplære deres børn i den kristne tro, men mangler måske indsigt og redskaber, og derfor vil vi her ved kirken gerne yde dem den hjælp. Børnene holder af at komme og opleve dette mystiske rum, som kirken er. De forstår måske ikke salmerne eller de bibelske fortællinger, men de kan sagtens mærke den varme og udstråling og den gode mening, det hele har. Spaghettigudstjenesterne er uhøjtidelige og umiddelbare gudstjenester, der forkynder kristendom i børne-øjenhøjde. Det er sjovt og kan få én til at gå smilende i seng. Vi starter med en kort børnevenlig gudstjeneste. Bagefter laver vi aktiviteter sammen i en halv times tid, og til slut (ved 18-tiden) spiser vi sammen. Det er børnevenlige retter, og prisen er kun 25 kr. for voksne, børn spiser gratis. Mød op til denne afslappende og hyggelige start på weekenden, og slip for at lave mad denne dag! Det foregår første fredag i måneden, og her i efteråret er datoerne: Fredag den 6. september kl vi holder 2-års dåbsjubilæum. Fredag den 4. oktober kl det handler om høst. Fredag den 1. november kl vi taler om det at miste nogen, man elsker, f.eks. et kæledyr eller et familiemedlem. Lisbeth Dyxenburg Sangglæden skal udvides kom og hjælp til! Onsdag den 28. august kl Det er nu 10 år siden, den danske folkekirke fik ny salmebog. Nogle salmer blev ikke genoptaget fra den gamle salmebog, og nye kom ind i stedet. Dog var der så mange nye, der stod i kø, at den nye salmebog var beriget med hele 37 flere salmer end den gamle. Der bliver stadig skrevet nye salmer, og Unitas Forlag har i 2011 udgivet et salmebogstillæg, som vi overvejer at anskaffe til kirken. Tillægget hedder Lysets utålmodighed. Vi har allerede ved et par gudstjenester sunget nogle få af salmerne, og vores kirkesanger, Bente, har også sunget en del af dem for os. Der er bestemt mulighed for, at vi kommer til at bruge og holde af dette tillæg. Efter en første halvleg i kirken med Lysets utålmodighed går vi i sognehuset, hvor vi drikker kaffe og synger velkendte sange fra højskolesangbogen, så stemmerne kan få frit løb. Her vil der også blive mulighed for at spørge og kommentere på det nye salmebogstillæg. Arrangementet koster kr. 20,- og alle er hjerteligt velkomne. Forlaget skriver: Tolv salmedigtere fremlægger her 165 salmer, hvoraf langt de fleste er blevet til inden for de sidste tre år. De har læst salmerne for hinanden, sunget dem, når de fik melodi, og givet hinanden kritik og gode råd til, hvor de kunne forbedres. Resultatet er denne samling af salmer fordelt på kirkeårets søndage der forhåbentlig kan berige gudstjenesten med liv og poesi og nye toner. Salmerne er forfattet af: Lisbeth Smedegaard Andersen, Arne Andreasen, Niels Johansen, Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Sten Kaalø, Holger Lissner, Leif Rasmussen, Jens Rosendal, Jens Simonsen, Lars Busk Sørensen og Inge Hertz Aarestrup. Melodierne er komponeret af bl.a.: Erling Lindgren, Klaus Brinch, Erik Sommer, Jesper Gottlieb, Werner Knudsen, Willy Egmose og Jens Nielsen. Niels Wakabayashi 10

11 Raklev Kirke Høstgudstjeneste med trompet og blomstertema Søndag den 22. september fejrer vi høstgudstjeneste med tak for høstens rige gaver. Kirken vil være smukt pyntet, og vi synger vores dejlige høstsalmer. Ved gudstjenesten medvirker trompetist Kristian Noe. Kristian begyndte at spille på Musisk Skole i Kalundborg og er nu i rivende musikalsk udvikling som elev hos Nikolaj Viltoft. Efter gudstjenesten samles vi i sognehuset, hvor vi skal se, hvordan man kan lave dekorationer og buketter af høsttidens blomster. Derefter serveres der en høstfrokost med blomsterinspiration. Tilmelding til frokosten senest tirsdag den 17. september kl til kontoret: Frokosten koster 40 kr., børn under 15 år gratis. Drikkevarer kan købes. Café-koncert 2013 Årets café-koncert løber af stabelen fredag den 25. oktober kl Det er sognets musikalske kræfter, der går i samarbejde om denne aften. Derfor er det vigtigt, at de musikalske kræfter melder sig, ligesom det er vigtigt, at sognets beboere kommer og bakker op om projektet. Vi begynder i kirken med det repertoire, der hører sig til her, og går derefter i sognehuset, hvor den mere løsslupne musik får lov at udfolde sig, mens vi nyder lidt godt til ganen. Musikken er gratis, mens caféen koster kr. 50,- De musikalske kræfter skal henvende sig til mig på eller tlf.: Jeg glæder mig til at se jer, både musikydere og musiknydere, til en dejlig aften. Niels Wakabayashi Gudstjeneste til allehelgen søndag den 3. november kl Allehelgen giver rum til minder og sorg. I kirken holder vi allehelgensgudstjeneste den første søndag i november, hvor alle, som har mistet en af deres nærmeste, er særligt indbudt. Men det er også en mindedag for andre mennesker, uanset hvornår man har været ude for et tab. Dagen er på én gang forbundet med sorg og savn; men samtidig også med kærlighed, fordi vi er knyttet med kærlighed til vores kære. Salmerne og Bibelens ord giver os tro og håb på, at Gud favner os alle, både os, som sørger, og dem, vi har sagt farvel til. Ved gudstjenesten skal vi lytte til harpemusik ved Trine Opsahl, og der bliver mulighed for at tænde lys. 11

12 Raklev Kirke Plads til stilhed Prøv at lægge mærke til, hvordan mange børn søger ro og fred, når de kommer hjem fra deres institution om eftermiddagen. Efter en lang dag med mange andre børn og aktiviteter kan det være skønt at være alene på sit værelse eller sidde og hænge lidt foran fjernsynet. Jeg kan huske, at et af mine egne børn som helt lille kom hjem fra vuggestuen og klart gav tegn om at komme op i kravlegården. Derinde bag tremmerne var den nødvendige ro efter en aktiv dag. Hvad gør vi voksne, når vi kommer hjem fra en hektisk dag? Der er måske ikke tid til at sætte sig og være indadvendt, fordi andre pligter trænger sig på. Og selvom hverdagen måske ikke er så hektisk længere, fordi man er holdt op med at arbejde, - finder man så tid til fordybelse og fred? Det kan være nødvendigt at træffe et valg om at gøre plads til den stilhed, som mange mennesker længes efter for den kommer ikke af sig selv. At længes efter stilhed har flere aspekter; helt konkret kan man blive træt af radioens lydtapet og det konstante flimmer af billeder og aktivitet, som omgiver os i det daglige. Men det kan også være en oplevelse af, at man ikke kan mærke sig selv, så længe der er meget støj omkring én. Mennesker, som går ned med stress, kan ofte se bagefter, at mange faresignaler blinkede men de opfattede det ikke i tide, fordi livet kørte med så høj hastighed. Endelig kan længslen efter stilhed grunde i, at man savner en dybere mening og forankring i livet; for det er i stilheden, der kan blive plads til kontakt med det grundlæggende i livet, - det, som vi i kirken kalder Gud. Det er ikke nyt, at mennesker længes og søger. I vores tid er den søgen ofte gået til Østens filosofi og religion, men vi har også muligheder i vores egen kristne tradition. Der er muligheder i vores tekster fra både Det gamle og Det nye Testamente og i gudstjenestens bønner; kirkerummet giver en god ramme om stilheden, og vores salme- og musiktradition åbner for fordybelse. Jeg håber selv at kunne bidrage med åbenhed i de stilhedsgudstjenester og retrætedage, som jeg sætter på programmet i efteråret. HB Stilhedsgudstjeneste I efteråret bliver der mulighed for at runde dagen af med en fredfyldt stund i kirken. Gudstjenesten vil være meditativ med musik, læsning fra Bibelen med efterfølgende stilhed og plads til egen eftertanke, og med enkel bøn og sang. Kom gerne i god tid og lad roen i kirkerummet sænke sig. Stilhedsgudstjenesterne ligger torsdage kl og varer en halv times tid. 12. september: at møde Gud i stilheden 10. oktober: menneskets uro og søgen 14. november: længsel efter fred 12. december: at tage imod velsignelse 12

13 Raklev Kirke Retrætedage til fordybelse Retræte har fra gammel tid været en del af kirkens åndelige liv. Ordet retræte betyder tilbagetrækning, idet man for en periode trækker sig bort fra det almindelige liv for at rette opmærksomheden mod et åndeligt liv. En retræte vil ofte være over to eller flere dage, men her vil jeg tilbyde to enkeltdagsretræter, som man kan deltage i enkeltvis eller begge dage. Dagene er en mulighed for at lære retræteformen at kende, hvor der foruden den enkelte dags tema vil være vejledning i afspænding, bøn og hjertemeditation. Lørdag den 7. september kl : Livsvejen Dagen tager udgangspunkt i en bøn af Birgitta af Vadstena: Herre, vis mig din vej og giv mig mod til at gå den. Det kan give god mening at se sit livsløb som en vej, man bevæger sig ad. Både når man ser bagud, og når man ser fremad. Vi vil rette opmærksomheden på, hvor Gud er som en medvandrer på livsvejen. Lørdag den 23. november kl og søndag den 24. november kl : Jeg hjertets dør vil åbne dig Adventsretræte om hjertet som mødested for Gud og menneske. Det er ugen inden advent, og vi vil sætte fokus på hjertets væsen med afsæt i julesalmerne. Retrætedagen om lørdagen lægger op til søndagens gudstjeneste, sådan at vi søger at bære hjertets opmærksomhed med til gudstjeneste. Peter Ruge retræteleder og underviser på Præstehøjskolen medvirker i dagene. Program for dagene kan hentes på hjemmesiden og i kirken. Der kræves ikke særlige forudsætninger, og alle interesserede er velkomne. Pris for deltagelse inklusiv kaffe og frokost 50 kr. Retrætedagene holdes i Raklev Kirke og sognehuset. Tilmelding til Helle Brink på tlf eller LÆS EN GOD BOG og tal om den med andre Litteraturkreds om romanen Jerusalem af Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf Jerusalem er en slægts- og kærlighedshistorie, som foregår i Dalarna omkring århundredskiftet. I dette sogn bor Ingmarsslægten, der i talrige slægtled har været den mægtigste familie på egnen. Rundt om tre generationer af Ingmarssønner fortæller Selma Lagerlöf om en lille flok sognebørn, der lader sig omvende af en vækkelsesprædikant og udvandrer til den hellige stad Jerusalem for at leve et sandere og mere renfærdigt liv. Selma Lagerlöf ( ), var den første kvindelige forfatter, der modtog Nobels litteraturpris. Det gjorde hun i 1909, og man regner normalt Jerusalem for at være det værk, der særligt motiverede prisen. Vi mødes tre gange til samtaler om bogen tirsdage den 3. og 17. september og den 1. oktober kl i Sognehuset. Bogen er bestilt på biblioteket til studiekreds i mit navn. Det giver man besked om til bibliotekaren, og det betyder, at man får bogen til langtidslån. Til den første gang læser vi til side 139. Tilmelding til litteraturkredsen til mig på mail eller tlf eller til kirkens kontor tlf Helle Brink 13

14 Raklev Kirke Seniorkirke Efterår og vinter Formiddagsmøder Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre, der har tid og lyst til at deltage i arrangementerne, er naturligvis også velkomne. Formiddagsmødet begynder med morgensang kl i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak. Pris for deltagelse: 20 kr. Fredag den 23. august kl : Mødrehjælpen i Kalundborg. Ida Nielsen vil fortælle om den nystartede mødrehjælp her i byen. Fredag den 13. september kl : Trædrejning. John Pedersen og Peter Lund vil fortælle og vise eksempler på deres håndværk. Fredag den 18. oktober kl : Frauenkirche. Valdemar Christensen vil med billeder, musik og ord fortælle om genopbygningen af Frauenkirche i Dresden efter bombardementet under 2. verdenskrig. Fredag den 15. november kl : Historier fra og om lokalarkivet. Rud Larsen og Villy Hald beretter i anledning af lokalarkivets jubilæum. Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring dagen før mødet, senest kl. 12, til Karens Minibusser på tlf Kirkens hjemmeside har fået et facelift Har du været inde på kirkens hjemmeside for nylig? Eller er du blevet fan af Raklev Kirke på facebook? I sommerens løb har vi skiftet til et mere moderne design. Siden er blevet mere brugervenlig, så der nu kun er maks. to klik til de oplysninger, du leder efter. Det er nu muligt at tilmelde sig konfirmandundervisning elektronisk, ligesom det også er muligt at købe koncertbilletter til direkte leverance i din mailbox. Har du et godt billede fra én af livets store begivenheder, som du kunne tænke dig at dele, så gå ind i fotogalleriet og send det til webmasteren. Kunne du tænke dig en liste med kirkens arrangementer, fx til at hænge på køleskabsdøren? Så tilmeld dig det elektroniske månedsbrev. Find et telefonnummer, et billede af kirken, et børnevenligt arrangement, en praktisk oplysning og meget, meget mere på Niels Wakabayashi 14

15 Raklev Kirke Vielser under åben himmel På bispemødet i Nyborg den 23. april 2013 besluttede biskopperne, at man nu kan få tilladelse til at afholde vielse uden for kirkens rum, i en forsøgsordning på to år. Biskoppen skal dog ansøges om lov forud for den enkelte vielse. Baggrunden er, at der gennem de senere år har været et stigende antal par, der har ønsket at knytte et personligt sted til denne højtidelige dag, og da folkekirken hen over de senere år har opnået gode erfaringer med at afholde friluftsgudstjenester og andre højtideligheder uden for det kirkelige rum, åbnes der altså nu op for vielser i det fri. Præsten skal kunne godkende det pågældende sted, og det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer eller hos den pågældende politimyndighed. Lisbeth Dyxenburg Skal folkekirken selv bestemme i fremtiden? Frem til den 31. oktober kan alle i Danmark debattere et foreløbigt udspil omkring folkekirkens struktur. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har valgt at afholde 11 møder ud over hele landet. Tirsdag den 20. august kommer udvalget til Osted Efterskole kl Her er ordet frit efter en gennemgang af udspillets modeller og pejlemærker. Tirsdag den 3. september kl i Ubby Forsamlingshus afholder Provstiudvalg og Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti et lokalt møde, hvor Preben Juul Sørensen, Landsforeningens af Menighedsråds ene repræsentant i udvalget, vil forelægge hele debatudkastet. Flere landspolitikere, kirkefolk og lokalpolitikere er inviterede, og foreløbigt har Mette Bock fra Folketinget givet tilsagn om at deltage. Denne aften er DIN spørgelyst vigtig og kan være med til at præge det videre udvalgsarbejde, frem til den endelige betænkning kommer i april måned Kaffe og øl/vand kan købes i forsamlingshuset. Alle uanset religiøst standpunkt kan deltage. Hold øje med den lokale presse for yderligere informationer! Debatoplæg i kort form vil blive lagt i våbenhuset og sognehuset til fri afbenyttelse. Vel mødt til en spændende debataften! 15

16 Raklev Kirke De andre kom på ferie det gjorde vi også Ferien fandt sted i Helsingør Ferielejr i uge 27, og der var to frivillige rejseledere med til at tilrettelægge turen for familierne. En af mødrene på turen fortalte, at det var den eneste ferie, de længe havde været på. Familierne fik deres eget sommerhus at bo i på ferielejren og kunne så melde sig på forskellige aktiviteter og ture. Der var bl.a. ture til Kronborg og til Helsingborg i Sverige. Der var også mulighed for at lave snobrød og koge bolsjer sammen med en masse andre børn. Og som den store overraskelse på turen kom Peter Mygind på besøg og spillede bl.a. rundbold med familierne. Det var en stor oplevelse. Menighedsplejen har sendt tre familier fra Kalundborg på en dejlig sommerferie. Det er en glæde at kunne fortælle, at menighedsplejen i Kalundborg Provsti fik mulighed for, gennem Folkekirkens Feriehjælp, at give en håndsrækning til tre børnefamilier, som ikke selv havde råd til at tage på sommerferie. Skuespilleren Peter Mygind er præsident for Folkekirkens Feriehjælp. Han siger: Ligegyldigt om man går på arbejde eller er arbejdsløs, har man brug for luft sammen med sin familie. I ferien har man mulighed for at være sammen med sine børn eller sine forældre på en anden måde end i dagligdagen. Det er en form for ilt, der er nødvendig. Tak til Folkekirkens Feriehjælp samt Red Barnet i Kalundborg, som gjorde det muligt, at tre familier kunne komme på en uforglemmelig ferie. Hjertestarter til Raklev Kirke Raklev Kirke har købt en hjertestarter. Der kommer så mange mennesker i kirken i løbet af ugen; derfor føler vi os trygge ved at have en hjertestarter. Hele personalegruppen ved Raklev Kirke har været på førstehjælpskursus, så vi nu kan betjene en hjertestarter. 16

17 Raklev Kirke Indsamling i kirken Mødrehjælpen i Kalundborg har brug for en håndsrækning. Derfor samler vi ind til Mødrehjælpen i Raklev Kirke det næste kvartal. Mødrehjælpen har startet en afdeling i Kalundborg for et lille års tid siden. Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der rådgiver, hjælper og støtter børnefamilier og gravide, som har det svært. Mødrehjælpen giver økonomisk, social og uddannelsesmæssig støtte. Den kan også hjælpe med at (gen)etablere sociale netværk omkring den enkelte, så der er nogen til at støtte og hjælpe den unge mor eller vordende mor. Mødrehjælpen arbejder også politisk for at bedre børnefamiliers vilkår. I Kalundborg er der siden 2012 blevet opbygget en genbrugsforretning midt i Kordilgade, hvor der sælges brugt, men pænt babytøj og udstyr af kompetente og frivillige medarbejdere. Endvidere har lokalafdelingen et tilbud om Den Rullende Kagemand, som er støtte til en fødselsdag for et barn på 3 13 år, hvor forældrene ellers ikke har ressourcer til selv at etablere en fødselsdagsfest. Alle de penge, vi samler ind i forbindelse med arrangementer i kirken, vil gå til Mødrehjælpens lokalafdeling i Kalundborg. Hvis man er interesseret i at høre mere om Mødrehjælpen, kan man komme til seniorkirken den 23. august kl i Raklev Kirke, hvor Ida Nielsen, som er frivillig i Mødrehjælpen, vil komme og fortælle om sit arbejde. Lisbeth Dyxenburg Udstillinger i sognehuset Blomster, natur, mennesker, huse. Den første kunstner efter sommerferien i sognehuset bliver Lena Rasmussen. Lena har i mange år malet porcelæn, hvorfor studier af blomster og natur er helt naturligt for hende. Hun står helst udenfor og maler, ligesom Lena altid har sit akvarelgrej med i kufferten, når hun og manden rejser på ferier. Lena er autodidakt, men har deltaget i flere korte kurser, bl.a. hos Ulla Fredsøe, Gerda Swane og på Århus Kunstakademi. Man kan nyde Lena Rasmussens dejlige billeder i august og september måned. Herefter overtager Lis Parsum væggene i sognehuset. Lis er ligeledes autodidakt. Hun har altid haft lysten til at male, men det er først de sidste ca. 5 år, at hun har helliget sig akvarelmaleriet. Lis maler bl.a. skæve huse og små mennesker på sine lærreder, ofte også med et bibelsk islæt puttet ind. Man kan nyde Lis Parsums glade billeder i oktober og november. I skrivende stund er der ikke aftalt ferniseringer, så hold venligst øje med kirkens hjemmeside, hvor dato for dette vil blive offentliggjort! Begge udstillinger kan besøges i kirkekontorets åbningstid eller nydes i forbindelse med deltagelse i kirkens forskellige aktiviteter. 17

18 Døbte Mia Trampe Søholm Hestehavebakken 127 Arthur Michael Nielsen Hestehaven 12 Malou Kaster Jørgensen Bøgevej Viktor Walentin Jørgensen Elledevej 32 Caroline Holmquist Storm Klintedalsvej Clara Nielsen Rohrmann Solskrænten Marie Birkedal Trebbien Klovbyvej Jerslev Sjælland Oskar-Emil Abkjær Petersen Hestehavebakken Nicklas Aaskov Hemmingsen Kåstrup Holmevej Camille Høgh Heilberg Lynggårdsvej 6 Julie Levy Nielsen Nostrupvej 150 Viede Heidi Ama Kaster Jørgensen Ulrik Kaster Jørgensen Bøgevej Stephanie Pihl Petersen Bo Krarup Kåstrupvej Inger Bjerregaard Martin Neumann Bjerregaard Gl Nyrupvej Louise Fønlev Rune Nehls Rasmussen Nyrupvænget 16 Mads Levy Nielsen Nostrupvej 150 Isabella Joan Petersen Leece England Malik Radich Johansen Solskrænten 1 Anton Enoch Engberg Borrehøj Emilie Hegelund Ravnsbjerg Azaleavej Svebølle Alberte Neumann Bjerregaard Gl Nyrupvej Nikoline Hoffmeyer Pedersen Rævebakken 11 Walther Ole Sandberg Kalnæs Nordre Frihavnsgade 78, st tv 2100 København Ø Milan Vindahl Andersen Elledevej Agnes Holm Eliasen Strandhaven 40 Signe Holm Eliasen Strandhaven Heidi Hessner Seibæk Brian Jensen Raklev Høje Marie Louise Nipper Nielsen Casper Aleksander Nipper Nielsen Udsigten 9 Ruth Jensen Egon Knudsen Munkesøparken 127 DØDE Erik Julius Funch Krøjerup Overdrev Sorø Finn Andersen Svenstrupvej Kay Gjeding Hellemosevej 1B Oda Marie Elken Hesselbjergvej Max Rasmussen Lærkebakken Annette Margrethe van Bloom Saltbæklund Jimmi Frøslev Røsnæsvej 69D, Lisbeth Karnof Kraft Strandbakken Rud Lundblad Jensen Elledvænget 3A Eleonora Kirstine Elmer Kåstrupvej 47B Else Ravn Strandbakken Ernst Daniel Fich Lyngknuden Gerda Margrethe Pedersen Røsnæsvej 69 D, st Moses Kaj Nielsen Gl. Nyrupvej 29 18

19 Gudstjenester i Raklev Kirke august november 2013 August Søndag den 18. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 25. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste = Koret medvirker September Søndag den 1. kl Begge præster Velkomstgudstjeneste for konfirmander Fredag den 6. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Søndag den 8. kl Helle Brink Gudstjeneste Torsdag den 12. kl Helle Brink Stilhedsgudstjeneste Søndag den 15. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 22. kl Helle Brink Høstgudstjeneste Søndag den 29. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Oktober Fredag den 4. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Lørdag den 5. kl Helle Brink Dåbsgudstjeneste Søndag den 6. kl Helle Brink Gudstjeneste Torsdag den 10. kl Helle Brink Stilhedsgudstjeneste Søndag den 13. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 20. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 27. kl Helle Brink BUSK-gudstjeneste November Fredag den 1. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad og glade børn Søndag den 3. kl begge præster Allehelgensgudstjeneste Søndag den 10. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Torsdag den 14. kl Helle Brink Stilhedsgudstjeneste Søndag den 17. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 24. kl Helle Brink Gudstjeneste December Søndag den 1. kl Helle Brink 1. søndag i advent Søndag den 8. kl Lisbeth Dyxenburg Luciagudstjeneste 2. søndag i advent Menighedsrådets møder Torsdag den 15. august Torsdag den 12. september Torsdag den 10. oktober Torsdag den 14. november Møderne begynder kl med de lukkede sager, men fra kl er møderne offentlige og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1. Dagsorden og senere referat af møderne kan ses på opslagstavlen i sognehuset. 19

20 R G I Raklev Gymnastik og Idrætsforening ønsker alle en god sommer i klubbens jubilæumsår 2013 det skal fejres! Hvis I i sommermånederne planlægger jeres aktiviteter for 2. halvår, så tillader vi os at minde jer om klubbens 150- års jubilæum den 6. oktober 2013 og alle de aktiviteter, der er planlagt i den anledning, både før og efter. Søren Kondrups tegning om hvordan han forestiller sig jubilæet bliver modtaget. Læs her og se vort udbud af aktiviteter. Glæd os og familien, venner og bekendte med at deltage i vort fælles JUBILÆUM, så RGI kan fejre 175 år om 25 år sammen med jer og jeres familie og bekendte. KAN I HUSKE RØSSERFESTERNE? Søndag den 15. september 2013 afholdes der JUBILÆUMSLØB og FAMILIELØB med start ved Røsnæshallen klokken og Søndag den 22. september 2013 afholdes der JUBILÆUMSBANKO- SPIL klokken i Raklev Sognegård. Busafgang som normalt til spillet. Lørdag den 28. september 2013 er der kæmpe JUBILÆUMSFEST i Røsnæshallen med spisning, levende musik og underholdning, amerikansk lotteri m.m. Festen starter klokken Husk køb af billetter og bordbestilling. Søndag den 6. oktober 2013 er der RECEPTION på selve JUBILÆ- UMSDAGEN. Receptionen afholdes i hele Røsnæshallen, cafeteriet og træningshallen kl Der vil være et let traktement med lidt at drikke, udstillinger, faneindvielse og flere aktiviteter for hele familien. Har du kendskab til relevante historiske ting til udstillingen, så kon- takt venligst: Herbert Rasmussen på og Rud E.Larsen fra lokalarkivet på Fredag den 25. oktober 2013 vil der blive inviteret til DISKOTEK i Røsnæshallen om aftenen fra kl til kl , som i de gode gamle dage. Vi vil løbende og i god tid omtale og oplyse om de enkelte aktiviteter, og nærmere oplysninger om tilmeldinger, billetsalg, priser m.m. er allerede lagt ind på under jubilæum. Der vil være mulighed for at købe billetter og ordne bordbestilling på RGI-kontoret i Røsnæshallen tirsdage kl og på tlf Med venlig hilsen bestyrelsen og jubilæumsudvalget RGI Svenstrupvej Kalundborg Tlf

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

15. årg. nr. 3 December 2010

15. årg. nr. 3 December 2010 15. årg. nr. 3 December 2010 En sommerhilsen i vinterkulden Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 1 MAJ 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2014 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Marts April Maj 2012 Nr. 1 32. årg. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Sognepræst og provst Anders

Læs mere

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen:

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen: Så tag dog ansvar!! Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadsereture rundt i området, og passerede henover Lillebæltsbroen, mødte der hende et yderst ejendommeligt syn: Ovenpå det store,

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere