UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e) 5) Leverancens indhold 6) Kommunikationskampagnens delelementer 7) Afvikling, evaluering og administration 8) Udvælgelsen 9) Indlevering 10) Bilag 2

3 1. Indledning Rotary i Danmark ønsker at udbrede kendskabet til Rotary som organisation, historien om Rotary som forretningsnetværk og de velgørende aktiviteter, som Rotary er i stand til at gennemføre på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Image- og branding kampagnens formål er i sidste ende at tiltrække nye medlemmer i Danmark, der kan bære organisationen videre til næste æra. Den kommende image- og branding kampagne skal følge guidelines for det nye image, der er udviklet af Rotary International indenfor det sidste år. Forskellige materialer sendes sammen med udbudsmaterialet. Rotary har igennem de sidste mange år erfaret, at medlemstilgangen ikke har haft det omfang der er nødvendigt for at vedligeholde den 1.2 millioner medlemmer store velgørenheds- og forretningsorganisations fortsatte styrke og størrelse. Som det ofte sker med stærke historiske brands glemmer man at pleje dem og viderebringe de budskaber, som eksisterende medlemmer allerede kender og ofte tager for givet. Konkurrencen med andre organisationer, der brander sig løbende, som for eksempel Læger uden Grænser og Unicef, er også en medvirkende faktor. Rotary vil gerne genfortælle og genoplive deres sunde og stadig aktuelle historie i en moderniseret udgave for netop at sprede budskabet til nye målgrupper, der ikke har kendskab til Rotary organisationen, og de fordele der følger med et medlemskab. Rotary International s verdensomspændende imagekampagne gav blandt andet følgende oplysning: ud af 10 tilfældige personer udenfor Rotary har 4 aldrig hørt om Rotary, 4 har måske hørt navnet engang, 2 kender lidt til organisationen. Rotary i Danmark sender denne opgave i udbud til PR-bureauer for at sikre at nye øjne kan give et frisk bud på kampagnen. Kampagnen skal forberedes og være klar til afvikling i foråret 2014, fra januar og skal være afsluttet i maj. Opgaven kan blive tildelt 1 eller 2 bureauer. Budgettet er på kr inkl. moms. 3

4 2. Baggrund og formål I forbindelse med det moderniserede image vil Rotary gerne bringe diversitet ind i billedet og ønsker flere kvinder og andre forretningstyper end de traditionelle typer med slips og mørke jakkesæt. Det behøver ikke være personer, der allerede sidder i seniorpositioner, det kan sagtens være personer, der er på vej i deres karriere. Til forskel fra øvrige velgørenhedsorganisationer er Rotary s unikke position, at den kører på to spor; At medlemmer bidrager på forskelligt niveau i forbindelse med velgørenhedsprojekter lokalt, nationalt og internationalt. At medlemmer får adgang til at styrke personlige business netværk lokalt, nationalt og internationalt. Rotary er en organisation for personer der tager et ansvar, altså ledere af hjertet, og ikke kun af titel. Personer der er i stand til at bringe ideer, velgørenhed og forretning et skridt videre. Vigtige amerikanske talemåder i den forbindelse: Hvis tilbudsgiver finder det brugbart for kampagnen må nedenstående talemåder tilpasses til dansk. Join leaders, Exchange ideas, Take action Leaders by mind not by title Service Above Self 4 way test Rotary Danmark har oversat og besluttet følgende formulering: Firepunktsprøven (Testen anvendes som en etisk guide for Rotarianere i forbindelse med deres personlige og professionelle relationer): - er det sandt? - er det retfærdigt for alle parter? - vil det skabe goodwill og fremme venskab? - er det til fordel for alle parter? Som baggrundsmaterialer vedhæftes følgende: Tell Rotary s Story Voice and Visual Identity Guidelines for Rotarians Rotary at a Glance World Rotary Day Strengthening Rotary Initiative 4

5 Rotary Danmark som organisation For at arbejde med opgaven er det nødvendigt at have indsigt i Rotary Danmarks organisationsstruktur. Rotary Danmark består af fem distrikter, der ledes af hver deres guvernør. Klubberne sorterer under den distriktsledelse, som de hører til - se Hvert år roterer ledelsen, således at der vælges nye guvernører, men hver guvernør sidder i fire år i guvernørgruppen, dog ikke som øverste leder. Under hvert ledelseslag i den tredelte organisationsstruktur hører der typisk et PR udvalg. Det betyder i praksis at PR udvalget under Rotary Danmark varetager den nationale presseaktivitet samt videreformidler og sikrer, at PR udvalgene i de fem distrikter følger de guidelines og opgaver, der er i forbindelse med formidling til klubber, men også, at der er styr på udvælgelsen og prioriteringen af Rotary International s 6 fokusområder i forbindelse med humanitære opgaver; 1) Fredsmægling og konfliktløsning 2) Sygdomsbekæmpelse og -behandling 3) Vand og sanitet 4) Mødres og børns sundhed 5) Grundlæggende uddannelse og bekæmpelse af analfabetisme 6) Økonomisk og samfundsmæssig udvikling Distrikternes PR udvalg varetager i samarbejde med de respektive guvernører de distriktsmæssige PR-aktiviteter og sikrer, at klubberne i distriktet sender budskaber i overensstemmelse med Rotary International Guidelines. Herudover kan der separat fokuseres på Rotary s forskellige udvekslingsprogrammer for studerende unge. Den nævnte struktur skal ses i forbindelse med den eksterne presseaktivitet og ligeledes den interne kommunikation og sikring af organisationens værdiarbejde. 3. Udbyder og kontaktpersoner PR kampagnen udbydes af de fire Rotary-distrikter: 1440, 1450, 1470 og Kontaktpersoner: Guvernør Jørgen Windfeldt, Gjorslev Slot, 4660 Store Heddinge, tlf , Fagspecialist Karin Lund-Frank, Bredland 10, 2850 Nærum, tlf , mobil , 5

6 4. Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e) Opgaven sendes til udbud den 15. oktober 2013, og deadline for modtagelse af tilbud er 30. oktober 2013 kl Vinderen eller vinderne bliver kontaktet personligt d. 11. november Leverancens indhold 1. Rotary ønsker sig en tredelt kampagne, inklusive konkrete strategier, handlingsplaner og priser. 2. Definition af succeskriterier og måling af resultaterne. 3. Økonomi og betalingsterminer. 4. Forslag til evalueringsmetoder. 6. Kommunikationskampagnens delelementer Det følgende er en overordnet beskrivelse af de begivenheder og aktiviteter som Rotary Danmark ønsker, at den tilhørende kommunikationskampagne blandt andet skal rumme. Der skal gøres opmærksom på, at den årlige rullende ledelsespraksis i Rotary betyder, at det vil være en fordel at udarbejde præcise handlingsplaner, aktiviteter og værktøjskasser der kan genbruges. a. Beskriv den storytelling som Rotary skal kendes Our på. Hvad er det for en historie som PR bureauet finder væsentlig at fortælle på de tre plan. Hvilke fokusområder skal fremhæves og hvad er den røde tråd gennem kampagnen. Historien skal følge Rotary International s Guidelines. Se f.eks. side 6 i Tell Rotary s Story Our Values and Essence. Side 22 viser hvilke visuelle udtryk Rotary ønsker: Mennesker i handling, der gør en forskel. Rotary vil gerne bevæge sig væk fra det visuelle udtryk af ældre VIP s i jakkesæt, der overrækker checks og donationer. b. Definition af målgrupper for kommunikationen Målgruppen er personer der er på vej i deres karriere, alle der tager ansvar og naturligt påtager sig lederskab. Der må gerne være en særlig henvisning til, at kvinder er mere end velkomne, og det samme gælder ledertyper, der ikke traditionelt forbindes med Rotary. Aldersgruppen er fortrinsvis 30 år 55 år. 6

7 c. Den tredelte kampagne Kommunikationskampagnen skal køre på tre niveau. Det er op til bureaet at vægte og forklare den fordeling og de strategier, kommunikationsværktøjer, handlingsplaner og succeskriterier, der anbefales. De efterfølgende punkter vil Rotary gerne have indarbejdet i oplægget. Det er også op til bureaet at overveje og beskrive det traditionelle pressearbejde som pressemeddelelser, baggrundsartikler, nyhedsbreve, events, streams, samt hvilke medier, digitale og visuelle strategier og arbejde, som bureauet vil anvende på de forskellige niveauer. Niveau 1: National kampagne Corporate kommunikation Vigtige begivenheder: Pressestrategi, mediebeskrivelser og tilhørende medielister Rotary s fødselsdag d. 23. februar Rotary dagen der foreslås som en landsdækkende begivenhed d. 6. september (kan indarbejdes i strategien men i sagens natur kan den ikke afholdes af to grunde; budget og tidsramme) Niveau 2: Distrikts kampagner lokalt særpræg kan inddrages her Det skal nævnes her, at distrikt 1460 ikke deltager i denne public image kampagne. Distrikt 1460 dækker Fyn, Sydjylland og de omkringliggende øer. Se evt. under distrikter. Vigtige begivenheder og værktøjer: Pressestrategi, mediebeskrivelser og tilhørende medielister Herunder markering af Rotary dagen d. 6. september. Rotary s fødselsdag d. 23. februar. Skabeloner og værktøjskasser til brug i klubber evt. tilpasning af eksisterende materiale/skabeloner fra (Effective public relations, Club Public Relations Committee Manual, Crisis Handbook etc) Niveau 3: Klub PR aktiviteter klub særpræg og budskaber kan inddrages her: Udvikling af aktivitetskalender Udvikling af pressestrategi Udvikling af skabeloner Udvikling af værktøjskasser Forankring af ansvar 7

8 d. Sociale medier Overvejelse af om en strategi og implementering for sociale medier er aktuel. Hvis ja, hvilke platforme, forankring af ansvar samt en content strategy. Sociale medier kan være vigtige medier for at opnå dialogen med den yngre målgruppe. Overvej den videre forankring af ansvar og content strategy. Det skal nævnes at Rotary Danmark i øjeblikket er i gang med forarbejdet til en nyudvikling af landswebportalen: På samme tidspunkt har Rotary International udviklet et helt nyt image koncept, som tidligere nævnt, hvilket også indbefatter rammen/skabelonen for det grafiske udtryk, Indholdet skal hvert land selv udarbejde. Derfor vil vi opfordre til, at der reflekteres over og beskrives, hvorledes en positiv tilgang til anvendelsen af diverse platforme for sociale medier indarbejdes på det nye site. 7. Afvikling, evaluering og administration Beskriv en plan for jævnlig afrapportering, indfrielse af succeskriterier/evaluering samt administration af økonomi. 8. Udvælgelsen De indsendte oplæg vurderes på baggrund af en vurdering af kvalitet, originalitet samt genanvendelsesværdien i forhold til Rotary International s guidelines og den værdi, man mener kampagnen tilfører udbredelsen af Rotarys brand-values, samt værdien set i forhold til det fastsatte budget. De indsendte oplæg diskuteres af den nedsatte projektgruppe bestående af distriktsguvernørerne fra distrikt 1440, 1450, 1470 og 1480 samt deres tilknyttede fagspecialister samt fagspecialisten for zone 16, og der findes i fællesskab frem til den bedste løsning for Rotarydistrikterne. Der bliver set på tilbudsgivers udnyttelse af budgettet i forhold til den stillede opgave. Budget værdien er fastsat til kr inkl. moms. Tilbudsgiver tilskyndes til at beskrive relevante erfaringer i forhold til nævnte opgave samt de ressourcer, der står bag opgaveløsningen. 9. Indlevering Hvert tilbud skal sendes elektronisk til de to kontaktpersoner: Guvernør Jørgen Windfeldt Fagspecialist Karin Lund-Frank 8

9 Bilag: pr_rotary_at_a_glance_en.pdf (Rotary fakta-beskrivelse) pr_sample_proclamation.pdf (Beskrivelse af World Rotary Day) Strengthening Rotary Initiative aug 13.pdf (Siegel & Gale s image undersøgelse worldwide) TELL ROTARY S STORY.pdf (Rotary s nye kommunikation guidelines) 9

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480 Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere