Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe"

Transkript

1 Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Anbefalinger Turismebranchen i tal Nye tendenser i dansk turisme Kompetencebehov hos faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere Virksomhedernes kompetencebehov Matchet mellem udbud og efterspørgsel Medarbejderens behov for digital opkvalificering Opererer medarbejderne i et oplevelses- eller serviceparadigme? Efteruddannelsesbehovet i turismebranchen Ledelsen er nøglen til medarbejdernes efteruddannelse Branchens struktur er en udfordring Lønarbejderlivsformen Turismebranchens erfaringer med AMU AMU mindre attraktiv overfor virksomhederne AMU skolerne mangler et økonomisk incitament Metode Litteratur Side 1

3 1 Sammenfatning Over de sidste ti år har det oplevelsesøkonomiske paradigme ændret en stor del af de danske virksomheders forretningsmodeller, så oplevelser i dag er en integreret del af virksomhedernes produkter, services, kommunikation og markedsføring 1. For at være konkurrencedygtige er virksomheder nødt til indarbejde forskellige typer af oplevelseselementer så deres kunder oplever en særlig iscenesættelse af det produkt de køber. Udviklingen har fx resulteret i, at en hotelovernatning ikke længere blot er en hotelovernatning, men skal iscenesættes om en oplevelse. Inden for turismebranchen har det oplevelsesøkonomiske paradigme haft indflydelse på den klassiske turisme som fx hoteller, feriehuse, restauranter og attraktioner, så disse er nødt til at arbejde med forskellige typer af oplevelser fx ved rejser eller omkring et restaurations- eller hotel besøg. Og der er etableret nye og mere oplevelsesøkonomisk orienterende brancher fx inden for kulturoplevelser, gastronomi- og sportsbegivenheder, som meget målrettet arbejder med at sikre forbrugerne oplevelser som et kerneprodukt. Det betyder fx, at restauranter må iscenesætte menuen som en oplevelse som det ses på restauranter som Madeleines Madteater eller restauranten 1.th, der ligger i en gammel herskabslejlighed. Det øgede fokus på oplevelser, har for hovedparten af de danske turismevirksomheder resulteret i, at der stilles nye krav til branchens medarbejdere, som ikke længere kun skal levere en ydelse eller service, men i mange tilfælde også en god oplevelse. Det betyder, at det ikke længere er tilstrækkeligt at kunne håndtere kunder korrekt og venligt, men medarbejdere skal også kunne aflæse behov, være meget servicemindede, forstå forskellige kulturer, kunne kommunikere og være innovative ved et kundemøde. I denne rapport anslås det, at der er omkring medarbejdere, som faglært og ufaglært arbejder med administrative opgaver typisk på hoteller, campingpladser, messer, museer, restaurationer mv. Manto er sammen med analysekompagniet blevet bedt om at afdække, hvilke konsekvenser konvergensen mellem turismeindustrien og oplevelsesøkonomien har for de administrative faglærte og ufaglærte medarbejderes kompetencebehov. Samtidig kortlægger analysen, hvilke udfordringer der er for at skabe en efterspørgsel efter AMU på turismeområdet og endeligt kommer rapporten med anbefalinger til, hvordan HAKL bedst muligt skaber match mellem uddannelsesudbud og kompetencebehov konkretiseret ved forslag til konkrete handlinger og justeringer vedrørende kursusudbuddet. 1 Regeringens vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi (2013) m.fl. Side 2

4 I analysearbejdet er der afholdt to workshops med deltagelse af seks forskellige eksperter inden for området, der er afviklet 18 kvalitative interviews (både medarbejdere og ledere), en række eksperter indenfor området, skoler og der er indledningsvist udarbejdet en desk research på baggrund af tidligere analyser af området. På denne baggrund er der følgende konklusioner fra analysearbejdet: Der er sket en løbende brancheglidning mellem turismebranchen og oplevelsesområdet: Brancheglidningen har fundet sted over en længere årrække og opleves derfor blandt de interviewede virksomheder som en naturlig udvikling, som følge af turisternes skiftende behov, krav og nye tendenser. De interviewede virksomheder har løbende tilpasset sig de nye behov og har derfor ikke oplevet ændringen som radikal. Snarere tværtimod oplever flere af de interviewede, at der blot er sket en sammensmeltning af begreberne turisme, service og oplevelse, hvor de tre gensidigt betinger hinanden, mere end det ene har været under afvikling til fordel for det andet. Kompetencebehovene har ændret sig løbende, men ikke radikalt: Brancheglidningen har resulteret i nye kompetencebehov blandt de danske turismemedarbejdere (inkl. eventkoordinatorerne og eventassistenterne), herunder øget fokus på den gode service og værtskab, tværfaglighed og digitalisering, men samtidig nævner nogle af virksomhederne at disse kompetencebehov også var eksisterende inden det oplevelsesøkonomiske paradigme indtraf. Samtidig er det værd at bemærke, at ingen af de interviewede aftagere eller medarbejdere oplever, at medarbejdernes kompetencebehov har ændret sig radikalt som følge af det oplevelsesøkonomiske paradigme. Snarere tværtimod har virksomhederne oplevet, at deres kompetencebehov løbende ændrer sig som følge af indførelsen af konkrete nye arbejdsopgaver som fx implementering af et nyt lønsystem eller en ny hjemmeside. Der skelnes blandt de interviewede aftagere og medarbejdere mellem need to have efteruddannelse og nice to have efteruddannelse: Det betyder konkret, at der stadig blandt særligt de store virksomheder er fokus på efteruddannelse, når det kommer til fag-faglige kurser relateret til moms, løn, hjemmeside mv. Men at virksomhederne italesætter at, nice to have kurser som samarbejde, kommunikation mv. nedprioriteres på grund af økonomiske hensyn. Så til trods for at virksomhederne oplever et behov for efteruddannelse inden for både samarbejde og kommunikation, så prioriteres det ikke, da de ikke opleves som fag-faglige nok og dermed ikke værdiskabende nok set i forhold til de økonomiske omkostninger, der er forbundet med at sende medarbejderne på kursus. Forskel på SMV ere og store virksomheders efteruddannelsesfokus: Datamaterialet viser, at det særligt er medarbejderne i de små virksomheder, Side 3

5 der ikke kompetenceudvikles, eftersom der ikke er fokus på efteruddannelse eller økonomi til at sende medarbejderne på kursus i de mindre virksomheder. De større virksomheder har ofte en HR afdeling, hvor efteruddannelse er systematiseret med det resultat, at de større virksomheder har mere fokus på efteruddannelse af deres medarbejdere. Grundlæggende kan det siges, at både de små og store virksomheder oplever de samme kompetencebehov, men at der i de små virksomheder ikke er midler til at forfølge behovet for efteruddannelse. Match mellem efterspørgsel og udbud, men alligevel ringe gennemførelsesgrad på AMU kurserne: Når man sammenligner branchens kompetencebehov, medarbejderne nuværende jobfunktioner med udbuddet i HAKL regi, så er der et grundlæggende match mellem udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at HAKL overvejende har et kursusudbud, der modsvarer branchens behov, hvis vi ser på dataindsigterne fra det kvalitative interviewmateriale. Virksomhederne nævner et stigende behov for digitaliseringskurser, hvorfor det er et af de efteruddannelsesemner, der optager dem. At der trods et overordnet match mellem udbud og efterspørgsel fortsat er en ringe gennemførelsesgrad på AMU området, skal findes i nogle mere generelle barrierer, som præger turismeefteruddannelsesområdet. Barrierer for efteruddannelse i turistbranchen: De største barrierer for manglende gennemførelse og brug af AMU handler om strukturelle forhold: Manglende tradition for efter- og videreuddannelse i en sæsonpræget branche med mange ufaglærte og studerende. Manglende kendskab til AMU blandt virksomheder og en del fordomme om mulighederne i systemet. Manglende eller for ringe kommunikation om AMU til turistvirksomheder herunder at kursustilbuddene kommunikeres i et attraktivt og virksomhedsrettet sprog. Side 4

6 2 Anbefalinger Kortlægningen af kompetencebehovene blandt de interviewede turismevirksomheder viser et billede af virksomheder, hvor officiel kompetenceudvikling generelt ikke prioriteres blandt de mindre virksomheder (prioriteringen er højere blandt de større virksomheder) og hvor der er behov for holdningsbearbejdning og kommunikationsindsatser for at løfte kompetenceudviklingen i branchen. På den baggrund handler anbefalingerne i højere grad om synliggørelse og kommunikation frem for revision eller etablering af nye kurser i regi af efteruddannelsesudvalget. Anbefalingerne er: 1# Behov for mere fokus på værdien ved efteruddannelse : Den overordnede udfordring, som handler om at ændre branchens syn på efteruddannelse, er en barriere, der bedst løftes ved en samlet indsats. Der er behov for en fælles, national indsats, hvor de relevante brancheorganisationer samarbejder om at vise nødvendigheden af efteruddannelse af branchen. Lige så vel som der er behov for en mere samlet indsats, hvis branchen skal ændre sit syn på AMU kurserne. Aktiviteterne der understøtter anbefalingen er: Samarbejde om en fælles serviceindsats a la Horestas Open Arms projekt, hvor fokus er på at synliggøre sammenhængen mellem efteruddannelse, service og bundlinje. Engagere ledere som skal anerkende behovet for et fælles kompetenceløft af branchen. Højne den faglige identitet gennem øget fokus på, hvor vigtigt servicefaget er og hvorfor. Hvad betyder god service for virksomhedernes bundlinje? 2# Styrkelse af branchens syn på AMU: Afmystifikation af AMU: Etablere et stærkt samarbejde på tværs af organisationer der i fællesskab vil arbejde for at forbedre AMU s image i branchen ved at fortælle de gode historier. Konkret ved at udvikle en fælles folder, der har til formål at afmystificere AMU og sætte fokus på de mange muligheder, der ligger i AMU. Politisk lobbyarbejde for at sikre en mere fleksibel ramme for at udbyde AMU kurser, sådan at skolerne får et større incitament for at udbyde og gennemføre AMU kurser. 3# Øget kommunikation og synliggørelse af HAKL s kursusudbud: Synliggørelsen af efteruddannelsesudvalgets kurser kunne med fordel styrkes. Mange af de interviewede er ikke bekendte med de forskellige kursusudbud inden for AMU. Aktiviteterne der understøtter anbefalingen er: Side 5

7 Synliggørelse udbuddet: Hvis efteruddannelsesudvalgets kurser for alvor skal nå ud til branchen, er der behov for en øget synliggørelse af udbuddet. Udbuddet skal præsenteres for virksomhederne direkte. Revision af kursusoverskrifter og kursusbeskrivelse: Sprog, kommunikation og underviser er vigtige elementer, når turistbranchen vælger efteruddannelsesudbud. Derfor er det oplagt at lave en gennemgang af kursusoverskrifter set med virksomhedernes øjne for at sikre, at disse stemmer overens med branchens behov. Eksempelvis ved en gennemgang af kursernes overskrifter med henblik på at gøre dem mere fængende overfor virksomheder. Der skal være fokus på udbytte og værdiskabelse for den enkelte virksomhed og medarbejder. Skræddersyede kurser: Muligheden for skræddersyede kurser kan med fordel synliggøres, da det har stor værdi for turismevirksomhederne og de er ikke klar over, at denne mulighed eksisterer i AMU regi. Muligheden i at samle virksomheder i forhold til udfordringer, om særlige turistmålgrupper, geografiske områder er af stor værdi for turismevirksomhederne og det kan med fordel synliggøres, at det er en mulighed. Samarbejde med nogle gode partnere: Behov for at samarbejde med nogle væsentlige aktører som fx VisitDenmark eller regionale turismeudviklingsselskaber for at få deres anerkendelse af kurserne synliggjort. Anbefalinger vejer tungt blandt turismevirksomhederne, så er kurserne kvalitetsstemplet af andre virksomheder eller organisationer, har det stor værdi. Introducer et hold uddannelsesfødselshjælpere: Der er behov for et hold specialister, der kan hjælpe virksomhederne med den indledende identifikation af kursusbehov til match med kursus til konkret gennemførelse. En fødselshjælper der bistår på sidelinjen gennem hele forløbet. 4# Vurdering af behov for etablering af nye kursustiltag i HAKL regi: Denne kortlægning peger ikke på, at der er et behov for at udvikle nye kurser inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. De udviklede kurser rammer de identificerede kompetencebehov inden for branchen. Til gengæld peger flere af de interviewede virksomheder på, at det digitale område er i kraftig vækst og virksomhederne efterspørger større kendskab, viden og redskaber, der kan klæde dem på til at operere i det digitale univers. Det anbefales, at de nuværende AMU tilbud inden for det digitale område gennemgås med henblik på at vurdere om de nuværende tilbud er tilstrækkelige til at imødekomme virksomhedernes behov inden for digital kommunikation og digitale værktøjsfag. Side 6

8 3 Turismebranchen i tal Turisme og oplevelsesøkonomi er som tidligere beskrevet - ikke klart afgrænsede brancher. Hoteller, campingpladser, feriehuse, lufthavne, restauranter og attraktioner er centrale turismevirksomheder. Men øvrige oplevelseserhverv som fx kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, sportsbegivenheder og events udgør også en væsentlig del af turismens værdikæde. Turismen står for en stor del af omsætningen i disse erhverv, men der er også dele af omsætningen i oplevelsesøkonomien, som ikke er turismerelateret. Det gælder fx den del af kulturinstitutionernes eller andre oplevelsers omsætning som forbruges af lokale borgere og virksomheder. Turismen defineres altså økonomisk af turistens efterspørgsel og forbrug 2. Til gengæld indregnes hele detailhandelssektoren og transportsektoren ikke, til trods for at turismen også kan stå for en central del af omsætningen i disse erhverv. Men der er også dele af omsætningen i oplevelsesøkonomien, som ikke er turismerelateret. Det gælder fx den del af en kulturinstitutions eller anden oplevelses omsætning, som forbruges af lokale borgere og virksomheder 3. Den mangfoldige turismebranche er samtidig kendetegnet ved mange sæsonansatte og autodidakte medarbejdere kendetegnet ved et lavt eller slet intet uddannelsesniveau. Ca medarbejdere er beskæftiget direkte eller indirekte i turismebranchen og dens mange delbrancher: Overnatning Bespisning Attraktioner og museer Operatører/incoming bureauer Events og begivenheder Møde- og konferencesteder Transport Detailhandel. Oplevelsesøkonomi defineres i forlængelse heraf som økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller serviceydelses værdi. Sat på formel øges markedsværdien for produkter og oplevelser, når de indeholder både god funktion, kvalitet og oplevelser. Virksomheder kan dermed opnå en gunstigere situation på markedet, hvis deres produkter indeholder alle tre elementer og deres medarbejdere formår at sælge og formidle oplevelsen. 2 Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). 3 Regeringens vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi (2013). Side 7

9 Rapporten Vækst via oplevelser (2011) opdeler de danske virksomheder i to grupper: Virksomheder, hvis kerneydelse er oplevelser. Det er typisk de klassiske turismevirksomheder som attraktioner, forlystelser og museer mv. Virksomheder, der bruger oplevelser eller serviceydelser til at udvikle og sælge produkter og ydelser. Det er typisk traditionelle virksomheder i det øvrige erhvervsliv som hoteller, restaurationer mv. Gennem de seneste år, har Danmark tabt markedsandele og overnatningstallet er faldet over de seneste 20 år. Bare siden år 2011 og frem til i dag har der været færre udenlandske overnatninger i Danmark. I 2011 var der 22 mio. udenlandske turistovernatninger i Danmark i alt. En af grundene til dette fald kan findes i det høje danske prisniveau, og som gør Danmark markant dyrere end de lande, vi normalt sammenligner os med som fx Sverige, Norge & Tyskland. Dertil kommer, at vores kernemålgrupper vælger Danmark fra. Det gælder primært de tyske børnefamilier, som ellers har været tro mod den danske vestkyst gennem mange år. Antallet af tyske overnatninger er faldet fra 15,7 mio. DKK i 2000 til ca mio. DKK i 2012 ifølge regeringens Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). Faktaboks: Dansk turisme i tal Danmark tjener ca. 82 milliarder kroner på turisme årligt. Udenlandsk turisme stod for 34.1 mia. DKK. Turisterhvervet er Danmarks sjettestørste eksporterhverv. Knap er beskæftiget direkte eller indirekte via turismen og en væsentlig del af denne beskæftigelse ligger i de kystnære områder det vil sige 4.3% af den samlede beskæftigelse i Danmark mio. årlige overnatninger hvoraf halvdelen stammer fra udenlandske turister. Klassiske nærmarkeder er: Norge, Sverige, Tyskland. Nye fjernmarkeder i vækst for Danmark: Brasilien, Canada, Kina, Australien & Rusland. Side 8

10 Kilde: Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi: Anbefalinger Nye tendenser i dansk turisme Mens vi i Danmark ser et fald på nærmarkederne, ses der en ny tendens, hvor nye turistgrupper fra fjernmarkeder som Brasilien, Rusland, Kina og Canada er i vækst. Til trods for at turismen på fjernmarkederne er i vækst modsvarer væksten ikke det tab, som der ses på nærmarkederne. Samtidig er det væsentligt at have for øje, at netop turisterne fra fjernmarkederne er en interessant turistgruppe med et højt døgnforbrug, der gør dem attraktive for hotel- og restaurationsliv, detailhandel og attraktioner. Men samtidig stiller netop denne gruppe af turister også flere krav end turisterne fra nærmarkederne: En inder er jo vant til et helt andet serviceniveau. Dem der rejser til København fra fjernmarkederne, det er dem med penge, de er vant til et højt serviceniveau. En inder i den målgruppe de har tjenestefolk til alt Citat ekspert, Wonderful Copenhagen. Samtidig stiller de nye turistgrupper ifølge interviewpersonerne en række krav til medarbejderne i turistbranchen, som adskiller sig fra de gamle turistgrupper fra nærmarkederne. Hvor turister fra nærmarkeder ofte booker et sommerhus, kører i egen bil og oftest også har besøgt Danmark tidligere, har turisterne fra fjernmarkederne et helt andet rejsemønster, idet de oftest rejser med fly, oftest bor på hotel og ofte kommer til Danmark for første gang. Sidstnævnte rejsemønster kræver et langt større infoniveau end førstnævnte, lige såvel som den sproglige forskel gør det vanskeligere for denne nye gruppe af turister, at rejse og opleve Danmark og de derfor kræver mere af guides, frontpersonale mv. Disse nye tendenser og turistgrupper, der præger det danske turismelandskab skaber derved nogle nye krav til medarbejderne i branchen. Konkret ved at frontpersonalet skal have målgruppekendskab og kunne sætte sig ind i turistens ønsker og behov, som kan være markant forskellige afhængig af, om turisten er fra Kina eller Norge. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at de nye turistmålgrupper primært rejser til hovedstaden og derfor ikke er udtryk for en landsdækkende tendens. En tendens der dog er slået igennem i de fleste turismevirksomheder, er behovet Side 9

11 for målgruppekendskab og evnen til at sætte sig i turistens sted, hvad enten turisten er fra Mors eller Kina: Vi har en mission om at vi skal yde noget ud over det forventelige. Turisterne kan komme ind og spørge om, hvor skal vi spise? Så spørger jeg ind til deres behov i stedet for bare at sige de kan gå ind ved siden af Citat medarbejder på Bureau. Det oplevelsesøkonomiske paradigme og nye turistgrupper har gennem de sidste år resulteret i en række forandringer, der stiller nye krav til vores turismemedarbejdere,. I det følgende ser vi nærmere på, hvad brancheglidningen og de nye tendenser skaber af ændrede kompetencebehov blandt de administrative medarbejdere. Side 10

12 4 Kompetencebehov hos faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere Der er ca mennesker ifølge Danmarks Statistisk ansat inden for den danske turisme- og rejsebranche. Målgruppen for de AMU kurser, som HAKL udbyder, anslås at omfatte personer. Herudover er der andre brancheområder inden for oplevelsesøkonomien, som også er potentielle brugere på baggrund af HAKL s fælles kompetencebeskrivelse (herefter FKB). Gennem de seneste årtier har kravene til medarbejderne inden for turist og rejse ændret sig løbende, hvorfor medarbejdernes typiske jobfunktioner er under kontinuerlig udvikling. HAKL s medarbejdere er ikke længere udelukkende administrative medarbejdere, men forventes også at kunne arbejde tværfagligt, håndtere de nye krav til online servicering af turister, mersælge, yde værtskab, give turisterne en oplevelse udover basisydelsen samt ikke mindst kommunikere med turisterne og imødekomme deres forskellige behov. Derudover er der et stigende behov for, at medarbejderen formår at samarbejde ikke kun på tværs af kollegaer og virksomheden, men også på tværs af branchens, servicens og oplevelsens værdikæde. De tre typiske arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, som de er beskrevet i FKB beskrivelsen, er: 1. Kommunikation, service og samarbejde i turist- og rejseområdet 2. Produktkendskab, trendspotting og innovation i turist- og rejseområdet 3. Salg, markedsføring og branding af turist- og rejseprodukter. Blandt de aftagere og medarbejdere, som er interviewet til denne analyse, er den arbejdsmarkedsrelevante kompetence beskrevet under punkt 1 den mest udbredte. Dvs. kommunikation, service og samarbejde i turist- og rejseområdet er en kompetence samtlige af de interviewede gør brug af. Produktkendskab er også en vigtig kompetence, mens trendspotting og innovation opleves som mindre vigtigt blandt de adspurgte aftagere og medarbejdere. Salg og markedsføring er ligeledes vigtigt for særligt det administrative personale, der sidder på bureau eller i receptioner herunder blandt eventassistenterne. Side 11

13 4.1 Virksomhedernes kompetencebehov Nej, vores krav har ikke ændret sig, overhovedet ikke, det er de samme krav, vi stiller. Medarbejderne skal lave det samme, der er ikke noget nyt i deres opgaver, men der er et højere pres i forhold til at det økonomiske ikke går godt for vores branche Citat leder, virksomhed. Hverken aftagere eller medarbejdere oplever som nævnt indledningsvist, at det administrative personales kompetencer eller kompetencebehovet har ændret sig radikalt inden for de sidste par år. Det oplevelsesøkonomiske paradigme er slået igennem, men ændringerne er kommet gradvist og overlapper en del med de eksisterende arbejdsopgaver, som medarbejderne allerede havde. Der er kommet mere fokus på tværfaglighed, samarbejde, kommunikation og mersalg, men flere af de interviewede virksomheder havde også fokus på dette før oplevelsesøkonomien blev italesat, hvilket gør det svært at optegne en skillelinje mellem tiden før og efter det oplevelsesøkonomiske paradigme. Virksomhederne oplever i højere grad, at udviklingen i kompetencebehovene optræder gradvist og oftest er knyttet mest til konkrete arbejdsopgaver i virksomheden frem for ud fra kommende strømninger og tendenser selvom de anerkender, at tendenserne har en betydning for virksomhederne. Fx ved at der er sket et skift, hvor der er et overlap mellem service- og oplevelsesøkonomi. Flere af interviewpersonerne påpeger dog, at de igennem en lang årrække har haft fokus på den gode oplevelse, hvorfor de ikke nødvendigvis oplever at dette fokus er kommet som følge af det oplevelsesøkonomiske paradigme, men i højere grad fordi der gennem en årrække har været flydende grænser mellem service og oplevelse. Set i det lys er konvergensen mellem turisme- og oplevelsesområdet sket løbende over en årrække og ikke radikalt fra den ene dag til den anden. Det gør, at virksomhederne oplever, at de løbende har tilpasset sig de nye tendenser og behov. Når medarbejdernes arbejdsområder eller jobfunktioner ændrer sig, er det ofte som følge af en helt konkret ændring i arbejdsopgaver som fx etablering af ny hjemmeside, lancering af nyt produkt eller implementering af nyt IT eller lønsystem. Disse ændringer skaber ofte et behov for efteruddannelse eller kursusforløb for at sikre, at medarbejderne er i stand til at løfte den nye arbejdsopgave. Nogle gange varetages den kompetenceudvikling konkret Side 12

14 gennem learning by doing i virksomheden uden ledsagelse af efteruddannelse og andre gange er der tale om formaliseret efteruddannelse. Når vi har spurgt virksomhedslederne hvad de mest udbredte kompetencebehov, som de oplever lige nu, er svaret: Fag-faglige kurser ved virksomhedslederne forstået som moms, løn, hjemmeside mv. Salg og markedsføring. Service og værtskab. Kommunikation og samarbejde. Målgruppeforståelse. Digitalisering. Set over en længere årrække, er der ikke sket nogle radikale ændringer i virksomhedernes kompetencebehov 4, hvis vi sammenligner denne analyses resultater med tidligere analysers kortlægninger af turismevirksomheders kompetencebehov. 4.2 Matchet mellem udbud og efterspørgsel Generelt viser interviewmaterialet, at der er et glimrende match mellem virksomhedernes kompetencebehov og HAKL s kursusudbud. Digitalisering er et af de eneste områder, der kunne styrkes for at sikre et også fremtidigt match, hvor digitalisering må forventes at blive endnu mere fremherskende i turismeerhvervet. De adspurgte virksomheder oplever allerede nu et stigende behov for digitalisering. 4.3 Medarbejderens behov for digital opkvalificering Flere gode online kurser kunne være godt, også i AMU regi Citat interviewrunde. Den stigende digitalisering giver turismebranchen en række muligheder og samtidig udfordrer digitaliseringen virksomhederne i deres forretningsmodeller. 4 Oxford Research (2009) & Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). Side 13

15 Det er gennemgående i interviewene både med virksomhedsledere og medarbejdere, at turismevirksomheder i dag skal tilbyde deres produkter og services på internettet og kunne bruge forskellige former for sociale medier. Det er her kunderne leder efter kommende rejsemål, tjekker hoteller ud, booker og planlægger deres rejser. Derfor er det meget tydeligt krav, at medarbejdere i turismebranchen skal kunne understøtte, at de digitale medier er det helt centrale markedsførings- og kommunikationsredskab. Særligt de mere udadvendte virksomheder med stor kundekontakt har i stigende grad taget hul på det digitale medieunivers. Flere af de interviewede virksomheder peger på, at digitaliseringen af stadig flere arbejdsgange og her særligt mange af de administrative arbejdsprocesser har været nødvendige for at minimere personaleforbruget. Konkret betyder det, at mange administrative medarbejdere selv står for at skulle etablere og vedligeholde en hjemmeside, lave elektronisk indtjekning, sende elektroniske faktura er etc. Rigtig meget af det manuelle administrative arbejde foregår i dag elektronisk. Virksomhedernes forventninger om stadig højere grad af digitalisering af kundekontakten og de interne administrative processer, løses for mange turismevirksomheder ved interne kurser, sidemandsoplæring eller gennem learning by doing. Samlet set må det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for at styrke virksomhedernes digitale kompetencer særligt omkring den eksterne kommunikation og markedsføring. På denne baggrund er der behov for vurdere om de kurser inden for HAKL s område i tilstrækkelig grad imødekommer virksomhedernes behov for digital kommunikation, hvor mange turismevirksomheder er i færd med at bruge og udvikle forskellige former for digital kommunikation for at optimere deres forretning. Det handler både om intern kommunikation mellem medarbejdere. Og det handler særligt om at bruge forskellige digitale og sociale medier til markedsføre og kommunikere med kunderne. Samtidig betyder den digitale udvikling betyder, at mange turismevirksomheder er nødt til at holde sig opdateret digitalt. Ofte sker denne opdatering gennem det daglige arbejde, men konkrete værktøjsfag inden for digitalisering er et område, hvor der behov for at kunne tilbyde opdatering. Side 14

16 4.4 Opererer medarbejderne i et oplevelses- eller serviceparadigme? Når vi taler turisme, så handler det jo om servicebegrebet. Det er vigtigt, at klæde medarbejderne på, så de kan være servicemindede og skal forstå hvilken kultur, der kommer ind i butikken Citat leder, virksomhed. Flere af virksomhederne hvor de interviewede faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere er ansat, arbejder til dagligt med en række serviceydelser og oplevelser. Konkret ved at de er ansat i en virksomhed, der sælger en ydelse, hvor et af elementerne i denne ydelse er af oplevelsesmæssig karakter. Nogle af de administrative medarbejdere opererer og er i daglig kontakt med turister i kraft af at de fx sidder på bureau eller er receptionister på et hotel. Deres arbejdsopgaver i den type virksomheder stiller krav til at de kan sælge, formidle eller give turisterne en oplevelse, hvor andre af de interviewede medarbejdere som dem der udelukkende har med administrative kontoropgaver at gøre slet ikke er i berøring med turisterne og derfor i mindre grad har brug for kompetencer, der sætter dem i stand til at formidle og sælge oplevelser. Samtidig viser interviewmaterialet, at for de medarbejdere, der til daglig lever af at sælge og formidle oplevelser, foregår det ikke i et sådant omfang, at det kræver en særlig revision af efteruddannelsesudbuddet. Behovet er der ganske enkelt ikke. Nærlæser man de seneste analyser, der stiller skarpt på dansk turisme i krise, så er det særligt manglen på netop service og produktivitet, der popper op: Medarbejderne skal jo netop være gearet til ikke at se efter, hvad man selv vil have, men kunne sætte sig ind i at her er en familie fra Indien og at de er helt fra månen. Man kan ikke bare sige, stationen er dernede. Det handler om at få en forståelse for forskellige kulturer og de forskellige målgrupper for der er stor forskel. For jo bedre service du udøver, jo mere får du for det Citat ekspert, Wonderful Copenhagen. Som tidligere nævnt er den danske turismebranche en mangfoldig affære bestående af en række små og mellemstore virksomheder. Nogle sælger en serviceydelse. Nogle sælger et konkret produkt. Andre sælger en oplevelse. Ofte vil der være koblinger, hvor der sælges en oplevelse understøttet af en service. Dette illustrerer, at det oplevelsesøkonomiske paradigme for alvor er Side 15

17 slået igennem og at flere turismevirksomheder forholder sig til deres produkt som værende en oplevelse og ikke blot et produkt. Restauranter og hoteller leverer ikke kun bespisning længere, men også oplevelser som udvikles, styrkes og italesættes i højere grad end tidligere. Men hvor det oplevelsesøkonomiske paradigme i stigende grad stiller krav til lederne og medarbejderne behind the scene som har med den konkrete produkt- og oplevelsesudvikling at gøre, viser interviewmaterialet, at de administrative medarbejdere i højere grad underlagt et serviceparadigme, hvor deres ansvar er at sælge og markedsføre denne oplevelse i mødet med turisterne. Her har de brug for produktkendskab kombineret med et godt service- og salgstalent. Ydermere forventes medarbejderne i fronten at agere serviceminded, have destinationskendskab og samtidig yde godt værtskab: Service giver en god hverdag. Hvis vi har glade folk, der går ud af butikken, det giver glade folk. Jeg tror, at hvis vi alle sammen kan gøre lidt ekstra, så er det lidt sjovere at ekspedere Citat leder, virksomhed. Her er det værd at bemærke, at det langt fra er alle i HAKL målgruppen, der er i direkte kontakt med turisterne og derfor har behov for opkvalificering udi service, værtskab, mersalg etc. Her er der særligt tale om receptionister, eventsassistenter og bureaumedarbejdere, som til daglig er i berøring med turisterne. Efter at have sat fokus på de administrative medarbejderes arbejdsområder og kompetencebehov, vil vi nu sætte fokus på nogle af de barrierer, der ligger til grund for, at det er svært at gennemføre AMU kurser i HAKL regi indenfor turisme- og rejseområdet. Side 16

18 5 Efteruddannelsesbehovet i turismebranchen Virksomhederne kan ikke undvære deres medarbejdere og der mangler generelt en kultur for efteruddannelse i de små virksomheder Citat uddannelsesinstitution. Der er en række forskellige faktorer, der ligger til grund for, at det er svært at skabe AMU aktivitet inden for turist og rejseområdet. En velkendt barriere er, at turismebranchen traditionelt ikke har haft for vane at efteruddanne sine medarbejdere 5. Eksperter har gennem en årrække og det er blevet kvalificeret ved denne analyses ekspertteam, peget på at den danske turismebranche har et udækket kompetencebehov. En årsag til virksomhedernes manglende prioritering af efteruddannelse kan ifølge interviewpersonerne findes i mangel på info eller kendskab om de aktuelle kursustilbud. Efteruddannelse kræver ofte ledelsens proaktive stillingtagen og handling og det kan være svært at prioritere uden et kendskab til det aktuelle udbud. Kendskab til det aktuelle udbud kræver ofte, at ledelsen selv sætter sig ind i udbuddet og det kan være svært at prioritere blandt de mindre virksomheder, som ifølge interviewpersonerne har rigtig meget fokus på drift frem for udvikling og efteruddannelse. Den aktuelle økonomi og krise i erhvervet gør det svært for de mindre virksomheder at prioritere ressourcer og midler til efteruddannelse 6. Dertil kommer at medarbejderne i turismebranchen ofte er ufaglærte og arbejder som sæsonansatte. Selvom lige præcist denne gruppe ofte er i daglig berøring med turisterne med mulighed for salg og mersalg, er det ofte den gruppe hvor efteruddannelsen nedprioriteres, eftersom virksomhederne ikke er sikre på, at den ansatte er i virksomheden det kommende år. Enkelte af de interviewede virksomhedsledere er meget bevidste omkring det paradoks, der ligger i det manglende fokus på de sæsonansatte, men vælger at prioritere efteruddannelse af de fastansatte frem for sæsonansatte. Både Fårup Sommerland og Vikingeskibsmuseet i Roskilde er eksempler på virksomheder, der systematisk uddanner deres sæsonansatte, idet de ser en tydelig sammenhæng mellem efteruddannelse og bundlinje både i forhold til deres fast- og sæsonansatte. I det følgende udfolder vi ovenstående pointer. 5 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013) og Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). 6 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013) og Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). Side 17

19 5.1 Ledelsen er nøglen til medarbejdernes efteruddannelse Interviewmaterialet viser, at ledelsen er en vigtig nøglefaktor i forhold til at sikre efteruddannelse i branchen: Det er den store udfordring, når det kommer til uddannelse, det er jo nemt at påvise, hvad man sparer ved ikke at sende vores medarbejdere på kursus, men det er svært at påvise værdien ved at sende dem af sted. Det er den der ironi i, at vi ikke ved, hvad det koster ikke at gøre det på den lange bane Citat HR Chef, virksomhed. I de større, interviewede virksomheder er der ofte en HR strategi, der systematiserer medarbejdernes efteruddannelse, men selv her har krisen fået et godt tag i medarbejdernes efteruddannelse, hvilket har resulteret i, at hver eneste efteruddannelseskrone bliver vendt og drejet med henblik på at sikre det største og bedste afkast. De interviewede større virksomheder vælger derfor i højere grad at pulje deres efteruddannelsesmidler, således at de kan afvikle storkurser, hvor en større medarbejdergruppe får udbytte frem for en mindre gruppe. De mindre interviewede virksomheder har ingen HR afdeling eller efteruddannelsesprogrammer og er samtidig økonomisk pressede på grund af krisen, hvorfor stort set alle de små interviewede virksomheder fravælger efteruddannelse af medarbejderne. I stedet har de fokus på driften og når driften er presset er det meget svært at prioritere at tage medarbejderne væk fra driften også selvom, at der gives tilskud til AMU og uagtet om man er en stor eller mindre virksomhed: I bund og grund handler det jo sindssygt meget om økonomi. Vi omsatte for 600 mio. DKK sidste år og havde et overskud på 9 mio. DKK. Vi var et af de få hoteller, der havde overskud og når der ikke er overskud, så er det svært at prioritere at sende folk af sted også selvom, at der er tilskud til AMU. Det koster jo stadigvæk. Citat HR Chef, virksomhed. De interviewede større virksomheder prioriterer fortsat efteruddannelse, men de skelner tydeligt mellem need to have og nice to have. Det betyder, at de faglige efteruddannelsestilbud som er nødvendige for at medarbejderne kan følge med udviklingen i deres arbejdsopgaver, bliver prioriteret. Konkret er det faglige kurser der vælges som fx nye momsregler, indføring i nye løn- Side 18

20 eller EDB systemer, Excel kurser eller de lovpligtige kurser. Mens de større virksomheder i denne analyse kategoriserer de mere tværfaglige kurser som fx kommunikation og samarbejde som nice to have kurser. En anden tendens som er fremherskende i de kvalitative interviews er, at lederne ofte prioriterer skræddersyet efteruddannelse af deres medarbejdere frem for hyldevarerne 7, når de søger efteruddannelse. Det er særligt blandt de større virksomheder, at denne tendens ses. Det er ikke altid at de offentlige tilgængelige tilbud opleves som indholdsmæssigt relevante eller skræddersyede for medarbejdere og virksomheder. Enkelte af virksomhedslederne peger på, at det kan skyldes et manglende kendskab til AMU udbuddet. Nogle gange gør vi det, at vi laver storkurser fx for teamledere. Vi identificerer et behov og så finder vi dem, der kan løse det. Typisk har vi en masse kontakter til private underleverandører og så henvender vi os til dem, som vi kender lidt i forvejen Citat leder, virksomhed. 5.2 Branchens struktur er en udfordring Den danske turismebranche er en sæsonbetonet branche med mange sæsonansatte og studerende, som trives under fleksible ansættelsesforhold. Resultatet er, at en stor del af de turistmedarbejdere der møder gæster og/eller besøgende i frontlinjen er unge under uddannelse uden for serviceog turistfaget, det er ufaglærte og det er ofte kortuddannede. Det er ikke i sig selv et alvorligt problem. Det har blot den konsekvens, at ganske få af de medarbejdere, der møder turisterne ikke er service- eller turistuddannede, og det stiller betydelige krav til ledelsen i virksomhederne, som skal sørge for at klæde deres medarbejdere på til opgaven med at servicere turisterne. Dansk turisme er kendetegnet ved mange små virksomheder. Derudover er 2/3 dele af turismens ansatte kortuddannede, som ofte er ansat i kortere tid i forbindelse med turismens højsæsoner 8. Lige præcist branchens struktur sætter en række begrænsninger både i forhold til indholdet i efteruddannelseskurserne, som ikke må være for tungt. Formen på efteruddannelsen som ikke må være for skolebænksagtigt eller teoretisk, 7 Asnæs & Vangstrup Advice: Analyse af HAKL s målgrupper inden for FKB turist og rejse med særlig fokus på mødeturismen s. 5. Evaluering og effektvurdering af Oplevelsernes Academy Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). Side 19

21 eftersom mange af medarbejderne er skoletrætte. Og sidst - men ikke mindst - stiller det nogle krav til, hvornår kurserne kan lægges, deres varighed etc. 5.3 Lønarbejderlivsformen Når jeg taler om uddannelse med medarbejderne, så er de meget interesserede, men når de så skal vælge, så sker der ikke så meget, fordi de selv skal sørge for at komme af sted Citat leder, virksomhed.. Ledelsens opbakning er vigtig, når det kommer til efteruddannelse af medarbejderne. Men medarbejdernes motivation er også væsentlig, hvis ønsket om efteruddannelse skal forankre sig i praksis. Der er blandt en række af lederne en generel oplevelse af, at de administrative medarbejdere opererer inden for en klassisk lønarbejderlivsform, som gør dem svære at få på efteruddannelse, ligeledes svære at flytte for efteruddannelse (geografisk) og slutteligt efterspørger denne målgruppe ifølge de interviewede ledere i ringere grad efteruddannelse end det ses blandt medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Koblingen af en manglende ledelsesmæssig opbakning og medarbejdernes motivation i denne målgruppe skaber nogle meget svære forudsætninger for efteruddannelse i denne målgruppe. Efter at have sat fokus, hvilke udfordringer, der ligger i branchen med henblik på kompetenceudvikling af de administrative medarbejdere, vil vi nu vende blikket mod AMU systemet og kortlægge nogle af de barrierer, som interviewpersonerne har identificeret. Side 20

22 6 Turismebranchens erfaringer med AMU Vores erfaringer med AMU er dårlig. Vi oplever ikke at have en branche, der på nogen måde er interesseret i vores efteruddannelseskurser. Der er nogle enkelte, der er interesserede i at gøre noget med de private konsulenter Citat uddannelsesinstitution.. Jeg har ikke oplevet at AMU har et dårligt rygte blandt mine medarbejdere Citat leder, virksomhed. Som interviewcitaterne illustrerer er der delte meninger omkring AMU kurserne. Helt generelt er der dog en tydelig tendens i interviewmaterialet der viser, at AMU kurserne gennem tiden har været forbundet med en række udfordringer, som kan være enten baseret på virksomhedernes konkrete erfaringer eller en diskursiv konstruktion, hvor der er den antagelse at AMU har et dårligt rygte og det derfor er den diskurs, der bliver reproduceret i den enkelte virksomhed. Resultatet er, at der er etableret to forskellige uddannelsesparadigmer, det offentlige og det private, der lever side om side, men hvor de fleste interviewede turismevirksomheder i høj grad favoriserer de private udbydere. Her mærker skolerne,, at det kan være svært at sælge AMU kurserne til branchen: Generelt har vi meget vanskeligt ved at sælge AMU. Eksempelvis har en af vores sælgere holdt 180 virksomhedsmøder og han har solgt tre kurser Citat uddannelsesinstitution.. Til trods for at skolerne agerer mere proaktivt, tager kontakt til branchen og kortlægger branchens behov i samarbejde med virksomhederne, har det ikke den ønskede effekt af flere kursister. Ifølge de interviewede virksomheder er der altså flere udfordringer forbundet med efteruddannelse i HAKL regi, som resulterer i at der er ringe opbakning til kursusudbuddet. De to primære udfordringer er set hhv. fra branchens og fra udbydernes synspunkt: AMU mindre attraktivt overfor virksomhederne. AMU skolerne mangler et økonomisk incitament. I det følgende udfoldes de to udfordringer yderligere. Side 21

23 6.1 AMU mindre attraktiv overfor virksomhederne Det er en historik. Man har dårlige erfaringer med AMU. Vi tænker: Er det så kompetente undervisere? Citat HR Chef, virksomhed. AMU har gennem en del år lidt under et dårligt image blandt turismebranchens ledere og medarbejdere. Det understøttes af, at lederne ofte vælger private udbydere i forbindelse med efteruddannelse af medarbejderstaben, idet de private udbydere for en række af lederne er synonym med kvalitet, fleksibilitet og skræddersyet og her mener de ikke, at AMU kan være med, idet de som ledere ikke er sikre på, hvad og hvem de betaler for. Konkret betyder det, at det er meget vigtigt for en række af de interviewede turismevirksomheder at kende til underviserne bag et kursusforløb. Er det en kompetent underviser, der formår at være i øjenhøjde med deres medarbejdere? Lige såvel som det er vigtigt for dem at vide, hvilket udbytte deres medarbejdere får med fra kurset. Det skal være konkret, operationelt og gerne tage udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle problemstillinger. Lederne har altså relativt store forventninger til udbytte, indhold og forløb og de forventninger er de vant til at få indfriet hos de private leverandører, idet de private leverandører har mulighed for at fokusere på tiden både før og efter kursusforløbet. Det vil sige de kan prioritere indledende behovsafklaring og dialog samt tilbyde efterfølgende opfølgning på et kursusforløb. Skulle jeg have en medarbejder på mersalgskursus så ville jeg benytte mig af en udbyder, der har gode resultater. Der ved jeg ikke, hvad AMU kan. Det er negativt ladet. Der skal AMU ud og vise, hvad de kan. Citat HR Chef, virksomhed.. Enkelte af de interviewede ledere nævner, at det dårlige image ofte hænger ved i lang tid og derfor kan det bunde i en enkelt erfaring, som virksomheden har haft for mange år siden, men oplevelsen hænger ved og reproduceres diskursivt længe efter i det, at AMU italesættes negativt. Enkelte af virksomhederne er godt klar over, at deres erfaringer med AMU kan være udaterede og bygge på erfaringer, der er mange år gamle, men eftersom de har et alternativ i de private leverandører, så benytter de dette alternativ frem for at afprøve AMU på ny: Side 22

24 Hvis jeg skal bruge AMU kurserne mere, så har jeg brug for at se kvaliteten jeg skal se hvad AMU kan Citat leder, virksomhed. Det er naturligvis en stor udfordring, at én dårlig kursuserfaring kan resultere i at flere virksomheder helt afholder sig fra at benytte sig af AMU kursusudbuddet over en årrække, men det synliggør samtidig behovet for, at AMU afmystificeres og italesættes positivt fra udbydernes side. Der er altså et behov for en synliggørelse af, hvad kursisterne får ud af deres deltagelse i et AMU kursus. Kort sagt: hvad er udbyttet, som den enkelte kursist tager med sig derfra. Derudover er det også muligt at lade sig inspirere af de private underleverandører i efteruddannelse og se på, hvad det er de gør godt. Fx er de private leverandører gode til at synliggøre, præsentere og sælge deres produkt gennem succeshistorier og gode business cases med virksomheder, der har oplevet effekt som følge af deres kursusdeltagelse. Den slags sælger. Virksomhederne efterspørger den fokus på værdiskabelse som følge af kursusforløb, fleksibilitet og skræddersyet kursusudbud, som de oplever, at de private leverandører er garanter for. Jeg tror godt, at man kan løse opgaven i det traditionelle efteruddannelsesudbud, men det kræver at man samarbejder med de lokale virksomheder og de lokale erhvervsfremmeaktører. Udbyderne skal arbejde med at skabe relationer og arbejde i netværk. Det at man har et kursus i salg og markedsføring og som står i et kursuskatalog, det trækker ikke kunder til. Citat uddannelsesinstitution. Både Niels Brock og Tradium har brugt mange ressourcer på, at kortlægge branchens behov via virksomhedsbesøg og oplevelsen er, at virksomhederne er meget interesserede og gerne tager imod besøgene fra skolekonsulenterne. Men når det kommer til at få omsat de gode hensigter og intentioner til konkret deltagelse på kurser, så sker der ikke noget. Udfordringerne ifølge ekspertteamet handler om, at skolerne og virksomhederne taler et forskelligt sprog, hvilket gør det svært at kommunikere konstruktivt sammen. Ekspert teamet peger derfor på muligheden for, at skolekonsulenterne uddannes til en slags fødselshjælpere, som i højere grad taler og forstår branchens sprog og som udover at kortlægge virksomhedernes kompetencebehov også kan matche virksomhederne konkret med oplagte kursustilbud. Side 23

25 Oplevelsernes Academy 9, som er et regionalt kompetenceudviklingsprojekt har brugt mange ressourcer på indledningsvist at kortlægge virksomhedernes behov, dernæst at kunne omsætte den viden og matche den med et konkret kursustilbud for slutteligt at sikre matchet og deltagelsen fra virksomhederne. Rollen som oversætter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, har fyldt meget i Oplevelsernes Academy sekretariatets arbejde, hvilket tydeliggør behovet for dialog mellem de to verdener for at sikre, at udbydere har et produkt, som aftagerne finder attraktivt. 6.2 AMU skolerne mangler et økonomisk incitament vi er ikke så glade for garantikurserne. Skolen har ikke råd til at køre med få kursister. Et AMU forløb skal helst have kursister Citat uddannelsesinstitution.. En anden forklaring på den manglende gennemførelse af AMU kurser skal findes i de stramninger omkring målgrupper og godtgørelse, der er indført i AMU systemet over de sidste 5-6 år. Det betyder, at de økonomiske incitamenter for skolerne omkring udbud af AMU er blevet væsentlig forringet og gør sig altså bredt gældende i alle brancher. Derudover peger de interviewede skoler på, at de mange regler på AMUområdet, som ifølge skolerne ændres ofte, gør det vanskeligt for skolerne at holde sig opdaterede på reglerne. Omsat til skolernes hverdag betyder det, at skolernes ledelser skal sikre, at alle medarbejdere kender reglerne og kan agere i overensstemmelse med disse. Det er vanskeligt at sikre og er ressourcekrævende. Kombinationen af det ringere økonomiske incitament til at afholde AMU kurser og de ressourcer, der skal bruges for at skolerne kan holde sig opdaterede på nyeste regler, betyder, at skolernes interesse i at markedsføre AMU er blevet væsentligt begrænset i de senere år. Udgangspunktet for os på skolerne kan være forkert, måske er det vigtigt, at vende det rundt og se på det med virksomhedernes og de unges øjne. Her er det vigtigt, at tilbuddene er praksisnære, så virksomhederne ikke skal 9 Oplevelsernes Academy er et regionalt kompetenceudviklingsprojekt, hvis formål er at give region Syddanmarks turismebranche et kompetenceløft. Projektet har mere end 500 partnere og er finansieret gennem EU midler. Projektet afvikles i projektperioden Side 24

26 undvære medarbejdere, men det er så imod AMU reglerne Citat uddannelsesinstitution.. Afslutningsvist kan det konkluderes at skolerne nærer et ønske om at imødekomme branchen og dens behov, men at de oplever, at systemet som de opererer i, skaber nogle udfordringer for at løse opgaven optimalt. Side 25

27 7 Metode Analysen er baseret på følgende metoder: Indledende desk research: Orientering og strukturering af eksisterende materiale i forhold til at kortlægge den eksisterende viden på feltet. Produktet blev et analytisk kortlægningsnotat. Afholdelse af eksplorativ ekspertworkshop: Workshoppen havde til formål at udfordre de eksisterende analyser og hypoteser i forhold til at afklare, hvad der skulle undersøges i interviewene. Afvikling af 18 kvalitative interviews med aftagere, medarbejdere og ressourcepersoner: Afholdelse af ekspertanalyseworkshop: Workshoppen havde til formål at diskutere interviewdata og indsigter og komme med bud på anbefalinger til HAKL. Der er en række aktører, der har bidraget til analysen, til dem skal der lyde et stort tak. Uden deres bidrag, tid og ressourcer havde der ikke været nogen analyse. Aktørerne er: Ekspertteamdeltagere: Claudia Rota Andersen, Chefkonsulent Videncenter for Kystturisme Claus Agø, Uddannelsespolitisk sekretær HK Jan Bjarni Bjarnason, Videncenter for Kystturisme Marie Bjørg Nordlund, Projektleder Oplevelsernes Academy Marianne Kragh, Uddannelseschef Horesta Poul Feier, Direktør Campingrådet. Derudover har konsulenterne Kristi Maire Rammo og Susanne Clemmensen, begge fra Uddannelsesnævnet, siddet med ved workshops ene. Interviewpersoner: Aftagere Claus Christiansen, Administrationschef Vikingeskibsmuseet Grete Højgård, Direktør Fonden Messe C Lene Jensby, HR Manager Odense Sport og Event Lars Nielsen, Direktør VisitKøge Lotte Marie Roesgaard, HR chef Comwell Side 26

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Medarbejdergrupperne: Udvælgelse af respondenter, indbydelse og kontakt Respondenternes profil

Medarbejdergrupperne: Udvælgelse af respondenter, indbydelse og kontakt Respondenternes profil Analyse af hotel- og restaurantbranchens nuværende og fremtidige krav til medarbejderkompetencer og deraf afledte behov for efteruddannelse af AMUmålgruppen - Efterår 2007 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Læsevejledning

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere