Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe"

Transkript

1 Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Anbefalinger Turismebranchen i tal Nye tendenser i dansk turisme Kompetencebehov hos faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere Virksomhedernes kompetencebehov Matchet mellem udbud og efterspørgsel Medarbejderens behov for digital opkvalificering Opererer medarbejderne i et oplevelses- eller serviceparadigme? Efteruddannelsesbehovet i turismebranchen Ledelsen er nøglen til medarbejdernes efteruddannelse Branchens struktur er en udfordring Lønarbejderlivsformen Turismebranchens erfaringer med AMU AMU mindre attraktiv overfor virksomhederne AMU skolerne mangler et økonomisk incitament Metode Litteratur Side 1

3 1 Sammenfatning Over de sidste ti år har det oplevelsesøkonomiske paradigme ændret en stor del af de danske virksomheders forretningsmodeller, så oplevelser i dag er en integreret del af virksomhedernes produkter, services, kommunikation og markedsføring 1. For at være konkurrencedygtige er virksomheder nødt til indarbejde forskellige typer af oplevelseselementer så deres kunder oplever en særlig iscenesættelse af det produkt de køber. Udviklingen har fx resulteret i, at en hotelovernatning ikke længere blot er en hotelovernatning, men skal iscenesættes om en oplevelse. Inden for turismebranchen har det oplevelsesøkonomiske paradigme haft indflydelse på den klassiske turisme som fx hoteller, feriehuse, restauranter og attraktioner, så disse er nødt til at arbejde med forskellige typer af oplevelser fx ved rejser eller omkring et restaurations- eller hotel besøg. Og der er etableret nye og mere oplevelsesøkonomisk orienterende brancher fx inden for kulturoplevelser, gastronomi- og sportsbegivenheder, som meget målrettet arbejder med at sikre forbrugerne oplevelser som et kerneprodukt. Det betyder fx, at restauranter må iscenesætte menuen som en oplevelse som det ses på restauranter som Madeleines Madteater eller restauranten 1.th, der ligger i en gammel herskabslejlighed. Det øgede fokus på oplevelser, har for hovedparten af de danske turismevirksomheder resulteret i, at der stilles nye krav til branchens medarbejdere, som ikke længere kun skal levere en ydelse eller service, men i mange tilfælde også en god oplevelse. Det betyder, at det ikke længere er tilstrækkeligt at kunne håndtere kunder korrekt og venligt, men medarbejdere skal også kunne aflæse behov, være meget servicemindede, forstå forskellige kulturer, kunne kommunikere og være innovative ved et kundemøde. I denne rapport anslås det, at der er omkring medarbejdere, som faglært og ufaglært arbejder med administrative opgaver typisk på hoteller, campingpladser, messer, museer, restaurationer mv. Manto er sammen med analysekompagniet blevet bedt om at afdække, hvilke konsekvenser konvergensen mellem turismeindustrien og oplevelsesøkonomien har for de administrative faglærte og ufaglærte medarbejderes kompetencebehov. Samtidig kortlægger analysen, hvilke udfordringer der er for at skabe en efterspørgsel efter AMU på turismeområdet og endeligt kommer rapporten med anbefalinger til, hvordan HAKL bedst muligt skaber match mellem uddannelsesudbud og kompetencebehov konkretiseret ved forslag til konkrete handlinger og justeringer vedrørende kursusudbuddet. 1 Regeringens vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi (2013) m.fl. Side 2

4 I analysearbejdet er der afholdt to workshops med deltagelse af seks forskellige eksperter inden for området, der er afviklet 18 kvalitative interviews (både medarbejdere og ledere), en række eksperter indenfor området, skoler og der er indledningsvist udarbejdet en desk research på baggrund af tidligere analyser af området. På denne baggrund er der følgende konklusioner fra analysearbejdet: Der er sket en løbende brancheglidning mellem turismebranchen og oplevelsesområdet: Brancheglidningen har fundet sted over en længere årrække og opleves derfor blandt de interviewede virksomheder som en naturlig udvikling, som følge af turisternes skiftende behov, krav og nye tendenser. De interviewede virksomheder har løbende tilpasset sig de nye behov og har derfor ikke oplevet ændringen som radikal. Snarere tværtimod oplever flere af de interviewede, at der blot er sket en sammensmeltning af begreberne turisme, service og oplevelse, hvor de tre gensidigt betinger hinanden, mere end det ene har været under afvikling til fordel for det andet. Kompetencebehovene har ændret sig løbende, men ikke radikalt: Brancheglidningen har resulteret i nye kompetencebehov blandt de danske turismemedarbejdere (inkl. eventkoordinatorerne og eventassistenterne), herunder øget fokus på den gode service og værtskab, tværfaglighed og digitalisering, men samtidig nævner nogle af virksomhederne at disse kompetencebehov også var eksisterende inden det oplevelsesøkonomiske paradigme indtraf. Samtidig er det værd at bemærke, at ingen af de interviewede aftagere eller medarbejdere oplever, at medarbejdernes kompetencebehov har ændret sig radikalt som følge af det oplevelsesøkonomiske paradigme. Snarere tværtimod har virksomhederne oplevet, at deres kompetencebehov løbende ændrer sig som følge af indførelsen af konkrete nye arbejdsopgaver som fx implementering af et nyt lønsystem eller en ny hjemmeside. Der skelnes blandt de interviewede aftagere og medarbejdere mellem need to have efteruddannelse og nice to have efteruddannelse: Det betyder konkret, at der stadig blandt særligt de store virksomheder er fokus på efteruddannelse, når det kommer til fag-faglige kurser relateret til moms, løn, hjemmeside mv. Men at virksomhederne italesætter at, nice to have kurser som samarbejde, kommunikation mv. nedprioriteres på grund af økonomiske hensyn. Så til trods for at virksomhederne oplever et behov for efteruddannelse inden for både samarbejde og kommunikation, så prioriteres det ikke, da de ikke opleves som fag-faglige nok og dermed ikke værdiskabende nok set i forhold til de økonomiske omkostninger, der er forbundet med at sende medarbejderne på kursus. Forskel på SMV ere og store virksomheders efteruddannelsesfokus: Datamaterialet viser, at det særligt er medarbejderne i de små virksomheder, Side 3

5 der ikke kompetenceudvikles, eftersom der ikke er fokus på efteruddannelse eller økonomi til at sende medarbejderne på kursus i de mindre virksomheder. De større virksomheder har ofte en HR afdeling, hvor efteruddannelse er systematiseret med det resultat, at de større virksomheder har mere fokus på efteruddannelse af deres medarbejdere. Grundlæggende kan det siges, at både de små og store virksomheder oplever de samme kompetencebehov, men at der i de små virksomheder ikke er midler til at forfølge behovet for efteruddannelse. Match mellem efterspørgsel og udbud, men alligevel ringe gennemførelsesgrad på AMU kurserne: Når man sammenligner branchens kompetencebehov, medarbejderne nuværende jobfunktioner med udbuddet i HAKL regi, så er der et grundlæggende match mellem udbud og efterspørgsel. Det vil sige, at HAKL overvejende har et kursusudbud, der modsvarer branchens behov, hvis vi ser på dataindsigterne fra det kvalitative interviewmateriale. Virksomhederne nævner et stigende behov for digitaliseringskurser, hvorfor det er et af de efteruddannelsesemner, der optager dem. At der trods et overordnet match mellem udbud og efterspørgsel fortsat er en ringe gennemførelsesgrad på AMU området, skal findes i nogle mere generelle barrierer, som præger turismeefteruddannelsesområdet. Barrierer for efteruddannelse i turistbranchen: De største barrierer for manglende gennemførelse og brug af AMU handler om strukturelle forhold: Manglende tradition for efter- og videreuddannelse i en sæsonpræget branche med mange ufaglærte og studerende. Manglende kendskab til AMU blandt virksomheder og en del fordomme om mulighederne i systemet. Manglende eller for ringe kommunikation om AMU til turistvirksomheder herunder at kursustilbuddene kommunikeres i et attraktivt og virksomhedsrettet sprog. Side 4

6 2 Anbefalinger Kortlægningen af kompetencebehovene blandt de interviewede turismevirksomheder viser et billede af virksomheder, hvor officiel kompetenceudvikling generelt ikke prioriteres blandt de mindre virksomheder (prioriteringen er højere blandt de større virksomheder) og hvor der er behov for holdningsbearbejdning og kommunikationsindsatser for at løfte kompetenceudviklingen i branchen. På den baggrund handler anbefalingerne i højere grad om synliggørelse og kommunikation frem for revision eller etablering af nye kurser i regi af efteruddannelsesudvalget. Anbefalingerne er: 1# Behov for mere fokus på værdien ved efteruddannelse : Den overordnede udfordring, som handler om at ændre branchens syn på efteruddannelse, er en barriere, der bedst løftes ved en samlet indsats. Der er behov for en fælles, national indsats, hvor de relevante brancheorganisationer samarbejder om at vise nødvendigheden af efteruddannelse af branchen. Lige så vel som der er behov for en mere samlet indsats, hvis branchen skal ændre sit syn på AMU kurserne. Aktiviteterne der understøtter anbefalingen er: Samarbejde om en fælles serviceindsats a la Horestas Open Arms projekt, hvor fokus er på at synliggøre sammenhængen mellem efteruddannelse, service og bundlinje. Engagere ledere som skal anerkende behovet for et fælles kompetenceløft af branchen. Højne den faglige identitet gennem øget fokus på, hvor vigtigt servicefaget er og hvorfor. Hvad betyder god service for virksomhedernes bundlinje? 2# Styrkelse af branchens syn på AMU: Afmystifikation af AMU: Etablere et stærkt samarbejde på tværs af organisationer der i fællesskab vil arbejde for at forbedre AMU s image i branchen ved at fortælle de gode historier. Konkret ved at udvikle en fælles folder, der har til formål at afmystificere AMU og sætte fokus på de mange muligheder, der ligger i AMU. Politisk lobbyarbejde for at sikre en mere fleksibel ramme for at udbyde AMU kurser, sådan at skolerne får et større incitament for at udbyde og gennemføre AMU kurser. 3# Øget kommunikation og synliggørelse af HAKL s kursusudbud: Synliggørelsen af efteruddannelsesudvalgets kurser kunne med fordel styrkes. Mange af de interviewede er ikke bekendte med de forskellige kursusudbud inden for AMU. Aktiviteterne der understøtter anbefalingen er: Side 5

7 Synliggørelse udbuddet: Hvis efteruddannelsesudvalgets kurser for alvor skal nå ud til branchen, er der behov for en øget synliggørelse af udbuddet. Udbuddet skal præsenteres for virksomhederne direkte. Revision af kursusoverskrifter og kursusbeskrivelse: Sprog, kommunikation og underviser er vigtige elementer, når turistbranchen vælger efteruddannelsesudbud. Derfor er det oplagt at lave en gennemgang af kursusoverskrifter set med virksomhedernes øjne for at sikre, at disse stemmer overens med branchens behov. Eksempelvis ved en gennemgang af kursernes overskrifter med henblik på at gøre dem mere fængende overfor virksomheder. Der skal være fokus på udbytte og værdiskabelse for den enkelte virksomhed og medarbejder. Skræddersyede kurser: Muligheden for skræddersyede kurser kan med fordel synliggøres, da det har stor værdi for turismevirksomhederne og de er ikke klar over, at denne mulighed eksisterer i AMU regi. Muligheden i at samle virksomheder i forhold til udfordringer, om særlige turistmålgrupper, geografiske områder er af stor værdi for turismevirksomhederne og det kan med fordel synliggøres, at det er en mulighed. Samarbejde med nogle gode partnere: Behov for at samarbejde med nogle væsentlige aktører som fx VisitDenmark eller regionale turismeudviklingsselskaber for at få deres anerkendelse af kurserne synliggjort. Anbefalinger vejer tungt blandt turismevirksomhederne, så er kurserne kvalitetsstemplet af andre virksomheder eller organisationer, har det stor værdi. Introducer et hold uddannelsesfødselshjælpere: Der er behov for et hold specialister, der kan hjælpe virksomhederne med den indledende identifikation af kursusbehov til match med kursus til konkret gennemførelse. En fødselshjælper der bistår på sidelinjen gennem hele forløbet. 4# Vurdering af behov for etablering af nye kursustiltag i HAKL regi: Denne kortlægning peger ikke på, at der er et behov for at udvikle nye kurser inden for turisme- og oplevelsesøkonomien. De udviklede kurser rammer de identificerede kompetencebehov inden for branchen. Til gengæld peger flere af de interviewede virksomheder på, at det digitale område er i kraftig vækst og virksomhederne efterspørger større kendskab, viden og redskaber, der kan klæde dem på til at operere i det digitale univers. Det anbefales, at de nuværende AMU tilbud inden for det digitale område gennemgås med henblik på at vurdere om de nuværende tilbud er tilstrækkelige til at imødekomme virksomhedernes behov inden for digital kommunikation og digitale værktøjsfag. Side 6

8 3 Turismebranchen i tal Turisme og oplevelsesøkonomi er som tidligere beskrevet - ikke klart afgrænsede brancher. Hoteller, campingpladser, feriehuse, lufthavne, restauranter og attraktioner er centrale turismevirksomheder. Men øvrige oplevelseserhverv som fx kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, sportsbegivenheder og events udgør også en væsentlig del af turismens værdikæde. Turismen står for en stor del af omsætningen i disse erhverv, men der er også dele af omsætningen i oplevelsesøkonomien, som ikke er turismerelateret. Det gælder fx den del af kulturinstitutionernes eller andre oplevelsers omsætning som forbruges af lokale borgere og virksomheder. Turismen defineres altså økonomisk af turistens efterspørgsel og forbrug 2. Til gengæld indregnes hele detailhandelssektoren og transportsektoren ikke, til trods for at turismen også kan stå for en central del af omsætningen i disse erhverv. Men der er også dele af omsætningen i oplevelsesøkonomien, som ikke er turismerelateret. Det gælder fx den del af en kulturinstitutions eller anden oplevelses omsætning, som forbruges af lokale borgere og virksomheder 3. Den mangfoldige turismebranche er samtidig kendetegnet ved mange sæsonansatte og autodidakte medarbejdere kendetegnet ved et lavt eller slet intet uddannelsesniveau. Ca medarbejdere er beskæftiget direkte eller indirekte i turismebranchen og dens mange delbrancher: Overnatning Bespisning Attraktioner og museer Operatører/incoming bureauer Events og begivenheder Møde- og konferencesteder Transport Detailhandel. Oplevelsesøkonomi defineres i forlængelse heraf som økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller serviceydelses værdi. Sat på formel øges markedsværdien for produkter og oplevelser, når de indeholder både god funktion, kvalitet og oplevelser. Virksomheder kan dermed opnå en gunstigere situation på markedet, hvis deres produkter indeholder alle tre elementer og deres medarbejdere formår at sælge og formidle oplevelsen. 2 Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). 3 Regeringens vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi (2013). Side 7

9 Rapporten Vækst via oplevelser (2011) opdeler de danske virksomheder i to grupper: Virksomheder, hvis kerneydelse er oplevelser. Det er typisk de klassiske turismevirksomheder som attraktioner, forlystelser og museer mv. Virksomheder, der bruger oplevelser eller serviceydelser til at udvikle og sælge produkter og ydelser. Det er typisk traditionelle virksomheder i det øvrige erhvervsliv som hoteller, restaurationer mv. Gennem de seneste år, har Danmark tabt markedsandele og overnatningstallet er faldet over de seneste 20 år. Bare siden år 2011 og frem til i dag har der været færre udenlandske overnatninger i Danmark. I 2011 var der 22 mio. udenlandske turistovernatninger i Danmark i alt. En af grundene til dette fald kan findes i det høje danske prisniveau, og som gør Danmark markant dyrere end de lande, vi normalt sammenligner os med som fx Sverige, Norge & Tyskland. Dertil kommer, at vores kernemålgrupper vælger Danmark fra. Det gælder primært de tyske børnefamilier, som ellers har været tro mod den danske vestkyst gennem mange år. Antallet af tyske overnatninger er faldet fra 15,7 mio. DKK i 2000 til ca mio. DKK i 2012 ifølge regeringens Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). Faktaboks: Dansk turisme i tal Danmark tjener ca. 82 milliarder kroner på turisme årligt. Udenlandsk turisme stod for 34.1 mia. DKK. Turisterhvervet er Danmarks sjettestørste eksporterhverv. Knap er beskæftiget direkte eller indirekte via turismen og en væsentlig del af denne beskæftigelse ligger i de kystnære områder det vil sige 4.3% af den samlede beskæftigelse i Danmark mio. årlige overnatninger hvoraf halvdelen stammer fra udenlandske turister. Klassiske nærmarkeder er: Norge, Sverige, Tyskland. Nye fjernmarkeder i vækst for Danmark: Brasilien, Canada, Kina, Australien & Rusland. Side 8

10 Kilde: Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi: Anbefalinger Nye tendenser i dansk turisme Mens vi i Danmark ser et fald på nærmarkederne, ses der en ny tendens, hvor nye turistgrupper fra fjernmarkeder som Brasilien, Rusland, Kina og Canada er i vækst. Til trods for at turismen på fjernmarkederne er i vækst modsvarer væksten ikke det tab, som der ses på nærmarkederne. Samtidig er det væsentligt at have for øje, at netop turisterne fra fjernmarkederne er en interessant turistgruppe med et højt døgnforbrug, der gør dem attraktive for hotel- og restaurationsliv, detailhandel og attraktioner. Men samtidig stiller netop denne gruppe af turister også flere krav end turisterne fra nærmarkederne: En inder er jo vant til et helt andet serviceniveau. Dem der rejser til København fra fjernmarkederne, det er dem med penge, de er vant til et højt serviceniveau. En inder i den målgruppe de har tjenestefolk til alt Citat ekspert, Wonderful Copenhagen. Samtidig stiller de nye turistgrupper ifølge interviewpersonerne en række krav til medarbejderne i turistbranchen, som adskiller sig fra de gamle turistgrupper fra nærmarkederne. Hvor turister fra nærmarkeder ofte booker et sommerhus, kører i egen bil og oftest også har besøgt Danmark tidligere, har turisterne fra fjernmarkederne et helt andet rejsemønster, idet de oftest rejser med fly, oftest bor på hotel og ofte kommer til Danmark for første gang. Sidstnævnte rejsemønster kræver et langt større infoniveau end førstnævnte, lige såvel som den sproglige forskel gør det vanskeligere for denne nye gruppe af turister, at rejse og opleve Danmark og de derfor kræver mere af guides, frontpersonale mv. Disse nye tendenser og turistgrupper, der præger det danske turismelandskab skaber derved nogle nye krav til medarbejderne i branchen. Konkret ved at frontpersonalet skal have målgruppekendskab og kunne sætte sig ind i turistens ønsker og behov, som kan være markant forskellige afhængig af, om turisten er fra Kina eller Norge. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at de nye turistmålgrupper primært rejser til hovedstaden og derfor ikke er udtryk for en landsdækkende tendens. En tendens der dog er slået igennem i de fleste turismevirksomheder, er behovet Side 9

11 for målgruppekendskab og evnen til at sætte sig i turistens sted, hvad enten turisten er fra Mors eller Kina: Vi har en mission om at vi skal yde noget ud over det forventelige. Turisterne kan komme ind og spørge om, hvor skal vi spise? Så spørger jeg ind til deres behov i stedet for bare at sige de kan gå ind ved siden af Citat medarbejder på Bureau. Det oplevelsesøkonomiske paradigme og nye turistgrupper har gennem de sidste år resulteret i en række forandringer, der stiller nye krav til vores turismemedarbejdere,. I det følgende ser vi nærmere på, hvad brancheglidningen og de nye tendenser skaber af ændrede kompetencebehov blandt de administrative medarbejdere. Side 10

12 4 Kompetencebehov hos faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere Der er ca mennesker ifølge Danmarks Statistisk ansat inden for den danske turisme- og rejsebranche. Målgruppen for de AMU kurser, som HAKL udbyder, anslås at omfatte personer. Herudover er der andre brancheområder inden for oplevelsesøkonomien, som også er potentielle brugere på baggrund af HAKL s fælles kompetencebeskrivelse (herefter FKB). Gennem de seneste årtier har kravene til medarbejderne inden for turist og rejse ændret sig løbende, hvorfor medarbejdernes typiske jobfunktioner er under kontinuerlig udvikling. HAKL s medarbejdere er ikke længere udelukkende administrative medarbejdere, men forventes også at kunne arbejde tværfagligt, håndtere de nye krav til online servicering af turister, mersælge, yde værtskab, give turisterne en oplevelse udover basisydelsen samt ikke mindst kommunikere med turisterne og imødekomme deres forskellige behov. Derudover er der et stigende behov for, at medarbejderen formår at samarbejde ikke kun på tværs af kollegaer og virksomheden, men også på tværs af branchens, servicens og oplevelsens værdikæde. De tre typiske arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, som de er beskrevet i FKB beskrivelsen, er: 1. Kommunikation, service og samarbejde i turist- og rejseområdet 2. Produktkendskab, trendspotting og innovation i turist- og rejseområdet 3. Salg, markedsføring og branding af turist- og rejseprodukter. Blandt de aftagere og medarbejdere, som er interviewet til denne analyse, er den arbejdsmarkedsrelevante kompetence beskrevet under punkt 1 den mest udbredte. Dvs. kommunikation, service og samarbejde i turist- og rejseområdet er en kompetence samtlige af de interviewede gør brug af. Produktkendskab er også en vigtig kompetence, mens trendspotting og innovation opleves som mindre vigtigt blandt de adspurgte aftagere og medarbejdere. Salg og markedsføring er ligeledes vigtigt for særligt det administrative personale, der sidder på bureau eller i receptioner herunder blandt eventassistenterne. Side 11

13 4.1 Virksomhedernes kompetencebehov Nej, vores krav har ikke ændret sig, overhovedet ikke, det er de samme krav, vi stiller. Medarbejderne skal lave det samme, der er ikke noget nyt i deres opgaver, men der er et højere pres i forhold til at det økonomiske ikke går godt for vores branche Citat leder, virksomhed. Hverken aftagere eller medarbejdere oplever som nævnt indledningsvist, at det administrative personales kompetencer eller kompetencebehovet har ændret sig radikalt inden for de sidste par år. Det oplevelsesøkonomiske paradigme er slået igennem, men ændringerne er kommet gradvist og overlapper en del med de eksisterende arbejdsopgaver, som medarbejderne allerede havde. Der er kommet mere fokus på tværfaglighed, samarbejde, kommunikation og mersalg, men flere af de interviewede virksomheder havde også fokus på dette før oplevelsesøkonomien blev italesat, hvilket gør det svært at optegne en skillelinje mellem tiden før og efter det oplevelsesøkonomiske paradigme. Virksomhederne oplever i højere grad, at udviklingen i kompetencebehovene optræder gradvist og oftest er knyttet mest til konkrete arbejdsopgaver i virksomheden frem for ud fra kommende strømninger og tendenser selvom de anerkender, at tendenserne har en betydning for virksomhederne. Fx ved at der er sket et skift, hvor der er et overlap mellem service- og oplevelsesøkonomi. Flere af interviewpersonerne påpeger dog, at de igennem en lang årrække har haft fokus på den gode oplevelse, hvorfor de ikke nødvendigvis oplever at dette fokus er kommet som følge af det oplevelsesøkonomiske paradigme, men i højere grad fordi der gennem en årrække har været flydende grænser mellem service og oplevelse. Set i det lys er konvergensen mellem turisme- og oplevelsesområdet sket løbende over en årrække og ikke radikalt fra den ene dag til den anden. Det gør, at virksomhederne oplever, at de løbende har tilpasset sig de nye tendenser og behov. Når medarbejdernes arbejdsområder eller jobfunktioner ændrer sig, er det ofte som følge af en helt konkret ændring i arbejdsopgaver som fx etablering af ny hjemmeside, lancering af nyt produkt eller implementering af nyt IT eller lønsystem. Disse ændringer skaber ofte et behov for efteruddannelse eller kursusforløb for at sikre, at medarbejderne er i stand til at løfte den nye arbejdsopgave. Nogle gange varetages den kompetenceudvikling konkret Side 12

14 gennem learning by doing i virksomheden uden ledsagelse af efteruddannelse og andre gange er der tale om formaliseret efteruddannelse. Når vi har spurgt virksomhedslederne hvad de mest udbredte kompetencebehov, som de oplever lige nu, er svaret: Fag-faglige kurser ved virksomhedslederne forstået som moms, løn, hjemmeside mv. Salg og markedsføring. Service og værtskab. Kommunikation og samarbejde. Målgruppeforståelse. Digitalisering. Set over en længere årrække, er der ikke sket nogle radikale ændringer i virksomhedernes kompetencebehov 4, hvis vi sammenligner denne analyses resultater med tidligere analysers kortlægninger af turismevirksomheders kompetencebehov. 4.2 Matchet mellem udbud og efterspørgsel Generelt viser interviewmaterialet, at der er et glimrende match mellem virksomhedernes kompetencebehov og HAKL s kursusudbud. Digitalisering er et af de eneste områder, der kunne styrkes for at sikre et også fremtidigt match, hvor digitalisering må forventes at blive endnu mere fremherskende i turismeerhvervet. De adspurgte virksomheder oplever allerede nu et stigende behov for digitalisering. 4.3 Medarbejderens behov for digital opkvalificering Flere gode online kurser kunne være godt, også i AMU regi Citat interviewrunde. Den stigende digitalisering giver turismebranchen en række muligheder og samtidig udfordrer digitaliseringen virksomhederne i deres forretningsmodeller. 4 Oxford Research (2009) & Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). Side 13

15 Det er gennemgående i interviewene både med virksomhedsledere og medarbejdere, at turismevirksomheder i dag skal tilbyde deres produkter og services på internettet og kunne bruge forskellige former for sociale medier. Det er her kunderne leder efter kommende rejsemål, tjekker hoteller ud, booker og planlægger deres rejser. Derfor er det meget tydeligt krav, at medarbejdere i turismebranchen skal kunne understøtte, at de digitale medier er det helt centrale markedsførings- og kommunikationsredskab. Særligt de mere udadvendte virksomheder med stor kundekontakt har i stigende grad taget hul på det digitale medieunivers. Flere af de interviewede virksomheder peger på, at digitaliseringen af stadig flere arbejdsgange og her særligt mange af de administrative arbejdsprocesser har været nødvendige for at minimere personaleforbruget. Konkret betyder det, at mange administrative medarbejdere selv står for at skulle etablere og vedligeholde en hjemmeside, lave elektronisk indtjekning, sende elektroniske faktura er etc. Rigtig meget af det manuelle administrative arbejde foregår i dag elektronisk. Virksomhedernes forventninger om stadig højere grad af digitalisering af kundekontakten og de interne administrative processer, løses for mange turismevirksomheder ved interne kurser, sidemandsoplæring eller gennem learning by doing. Samlet set må det vurderes, at der er et betydeligt potentiale for at styrke virksomhedernes digitale kompetencer særligt omkring den eksterne kommunikation og markedsføring. På denne baggrund er der behov for vurdere om de kurser inden for HAKL s område i tilstrækkelig grad imødekommer virksomhedernes behov for digital kommunikation, hvor mange turismevirksomheder er i færd med at bruge og udvikle forskellige former for digital kommunikation for at optimere deres forretning. Det handler både om intern kommunikation mellem medarbejdere. Og det handler særligt om at bruge forskellige digitale og sociale medier til markedsføre og kommunikere med kunderne. Samtidig betyder den digitale udvikling betyder, at mange turismevirksomheder er nødt til at holde sig opdateret digitalt. Ofte sker denne opdatering gennem det daglige arbejde, men konkrete værktøjsfag inden for digitalisering er et område, hvor der behov for at kunne tilbyde opdatering. Side 14

16 4.4 Opererer medarbejderne i et oplevelses- eller serviceparadigme? Når vi taler turisme, så handler det jo om servicebegrebet. Det er vigtigt, at klæde medarbejderne på, så de kan være servicemindede og skal forstå hvilken kultur, der kommer ind i butikken Citat leder, virksomhed. Flere af virksomhederne hvor de interviewede faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere er ansat, arbejder til dagligt med en række serviceydelser og oplevelser. Konkret ved at de er ansat i en virksomhed, der sælger en ydelse, hvor et af elementerne i denne ydelse er af oplevelsesmæssig karakter. Nogle af de administrative medarbejdere opererer og er i daglig kontakt med turister i kraft af at de fx sidder på bureau eller er receptionister på et hotel. Deres arbejdsopgaver i den type virksomheder stiller krav til at de kan sælge, formidle eller give turisterne en oplevelse, hvor andre af de interviewede medarbejdere som dem der udelukkende har med administrative kontoropgaver at gøre slet ikke er i berøring med turisterne og derfor i mindre grad har brug for kompetencer, der sætter dem i stand til at formidle og sælge oplevelser. Samtidig viser interviewmaterialet, at for de medarbejdere, der til daglig lever af at sælge og formidle oplevelser, foregår det ikke i et sådant omfang, at det kræver en særlig revision af efteruddannelsesudbuddet. Behovet er der ganske enkelt ikke. Nærlæser man de seneste analyser, der stiller skarpt på dansk turisme i krise, så er det særligt manglen på netop service og produktivitet, der popper op: Medarbejderne skal jo netop være gearet til ikke at se efter, hvad man selv vil have, men kunne sætte sig ind i at her er en familie fra Indien og at de er helt fra månen. Man kan ikke bare sige, stationen er dernede. Det handler om at få en forståelse for forskellige kulturer og de forskellige målgrupper for der er stor forskel. For jo bedre service du udøver, jo mere får du for det Citat ekspert, Wonderful Copenhagen. Som tidligere nævnt er den danske turismebranche en mangfoldig affære bestående af en række små og mellemstore virksomheder. Nogle sælger en serviceydelse. Nogle sælger et konkret produkt. Andre sælger en oplevelse. Ofte vil der være koblinger, hvor der sælges en oplevelse understøttet af en service. Dette illustrerer, at det oplevelsesøkonomiske paradigme for alvor er Side 15

17 slået igennem og at flere turismevirksomheder forholder sig til deres produkt som værende en oplevelse og ikke blot et produkt. Restauranter og hoteller leverer ikke kun bespisning længere, men også oplevelser som udvikles, styrkes og italesættes i højere grad end tidligere. Men hvor det oplevelsesøkonomiske paradigme i stigende grad stiller krav til lederne og medarbejderne behind the scene som har med den konkrete produkt- og oplevelsesudvikling at gøre, viser interviewmaterialet, at de administrative medarbejdere i højere grad underlagt et serviceparadigme, hvor deres ansvar er at sælge og markedsføre denne oplevelse i mødet med turisterne. Her har de brug for produktkendskab kombineret med et godt service- og salgstalent. Ydermere forventes medarbejderne i fronten at agere serviceminded, have destinationskendskab og samtidig yde godt værtskab: Service giver en god hverdag. Hvis vi har glade folk, der går ud af butikken, det giver glade folk. Jeg tror, at hvis vi alle sammen kan gøre lidt ekstra, så er det lidt sjovere at ekspedere Citat leder, virksomhed. Her er det værd at bemærke, at det langt fra er alle i HAKL målgruppen, der er i direkte kontakt med turisterne og derfor har behov for opkvalificering udi service, værtskab, mersalg etc. Her er der særligt tale om receptionister, eventsassistenter og bureaumedarbejdere, som til daglig er i berøring med turisterne. Efter at have sat fokus på de administrative medarbejderes arbejdsområder og kompetencebehov, vil vi nu sætte fokus på nogle af de barrierer, der ligger til grund for, at det er svært at gennemføre AMU kurser i HAKL regi indenfor turisme- og rejseområdet. Side 16

18 5 Efteruddannelsesbehovet i turismebranchen Virksomhederne kan ikke undvære deres medarbejdere og der mangler generelt en kultur for efteruddannelse i de små virksomheder Citat uddannelsesinstitution. Der er en række forskellige faktorer, der ligger til grund for, at det er svært at skabe AMU aktivitet inden for turist og rejseområdet. En velkendt barriere er, at turismebranchen traditionelt ikke har haft for vane at efteruddanne sine medarbejdere 5. Eksperter har gennem en årrække og det er blevet kvalificeret ved denne analyses ekspertteam, peget på at den danske turismebranche har et udækket kompetencebehov. En årsag til virksomhedernes manglende prioritering af efteruddannelse kan ifølge interviewpersonerne findes i mangel på info eller kendskab om de aktuelle kursustilbud. Efteruddannelse kræver ofte ledelsens proaktive stillingtagen og handling og det kan være svært at prioritere uden et kendskab til det aktuelle udbud. Kendskab til det aktuelle udbud kræver ofte, at ledelsen selv sætter sig ind i udbuddet og det kan være svært at prioritere blandt de mindre virksomheder, som ifølge interviewpersonerne har rigtig meget fokus på drift frem for udvikling og efteruddannelse. Den aktuelle økonomi og krise i erhvervet gør det svært for de mindre virksomheder at prioritere ressourcer og midler til efteruddannelse 6. Dertil kommer at medarbejderne i turismebranchen ofte er ufaglærte og arbejder som sæsonansatte. Selvom lige præcist denne gruppe ofte er i daglig berøring med turisterne med mulighed for salg og mersalg, er det ofte den gruppe hvor efteruddannelsen nedprioriteres, eftersom virksomhederne ikke er sikre på, at den ansatte er i virksomheden det kommende år. Enkelte af de interviewede virksomhedsledere er meget bevidste omkring det paradoks, der ligger i det manglende fokus på de sæsonansatte, men vælger at prioritere efteruddannelse af de fastansatte frem for sæsonansatte. Både Fårup Sommerland og Vikingeskibsmuseet i Roskilde er eksempler på virksomheder, der systematisk uddanner deres sæsonansatte, idet de ser en tydelig sammenhæng mellem efteruddannelse og bundlinje både i forhold til deres fast- og sæsonansatte. I det følgende udfolder vi ovenstående pointer. 5 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013) og Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). 6 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013) og Evaluering af Oplevelsernes Academy (2013). Side 17

19 5.1 Ledelsen er nøglen til medarbejdernes efteruddannelse Interviewmaterialet viser, at ledelsen er en vigtig nøglefaktor i forhold til at sikre efteruddannelse i branchen: Det er den store udfordring, når det kommer til uddannelse, det er jo nemt at påvise, hvad man sparer ved ikke at sende vores medarbejdere på kursus, men det er svært at påvise værdien ved at sende dem af sted. Det er den der ironi i, at vi ikke ved, hvad det koster ikke at gøre det på den lange bane Citat HR Chef, virksomhed. I de større, interviewede virksomheder er der ofte en HR strategi, der systematiserer medarbejdernes efteruddannelse, men selv her har krisen fået et godt tag i medarbejdernes efteruddannelse, hvilket har resulteret i, at hver eneste efteruddannelseskrone bliver vendt og drejet med henblik på at sikre det største og bedste afkast. De interviewede større virksomheder vælger derfor i højere grad at pulje deres efteruddannelsesmidler, således at de kan afvikle storkurser, hvor en større medarbejdergruppe får udbytte frem for en mindre gruppe. De mindre interviewede virksomheder har ingen HR afdeling eller efteruddannelsesprogrammer og er samtidig økonomisk pressede på grund af krisen, hvorfor stort set alle de små interviewede virksomheder fravælger efteruddannelse af medarbejderne. I stedet har de fokus på driften og når driften er presset er det meget svært at prioritere at tage medarbejderne væk fra driften også selvom, at der gives tilskud til AMU og uagtet om man er en stor eller mindre virksomhed: I bund og grund handler det jo sindssygt meget om økonomi. Vi omsatte for 600 mio. DKK sidste år og havde et overskud på 9 mio. DKK. Vi var et af de få hoteller, der havde overskud og når der ikke er overskud, så er det svært at prioritere at sende folk af sted også selvom, at der er tilskud til AMU. Det koster jo stadigvæk. Citat HR Chef, virksomhed. De interviewede større virksomheder prioriterer fortsat efteruddannelse, men de skelner tydeligt mellem need to have og nice to have. Det betyder, at de faglige efteruddannelsestilbud som er nødvendige for at medarbejderne kan følge med udviklingen i deres arbejdsopgaver, bliver prioriteret. Konkret er det faglige kurser der vælges som fx nye momsregler, indføring i nye løn- Side 18

20 eller EDB systemer, Excel kurser eller de lovpligtige kurser. Mens de større virksomheder i denne analyse kategoriserer de mere tværfaglige kurser som fx kommunikation og samarbejde som nice to have kurser. En anden tendens som er fremherskende i de kvalitative interviews er, at lederne ofte prioriterer skræddersyet efteruddannelse af deres medarbejdere frem for hyldevarerne 7, når de søger efteruddannelse. Det er særligt blandt de større virksomheder, at denne tendens ses. Det er ikke altid at de offentlige tilgængelige tilbud opleves som indholdsmæssigt relevante eller skræddersyede for medarbejdere og virksomheder. Enkelte af virksomhedslederne peger på, at det kan skyldes et manglende kendskab til AMU udbuddet. Nogle gange gør vi det, at vi laver storkurser fx for teamledere. Vi identificerer et behov og så finder vi dem, der kan løse det. Typisk har vi en masse kontakter til private underleverandører og så henvender vi os til dem, som vi kender lidt i forvejen Citat leder, virksomhed. 5.2 Branchens struktur er en udfordring Den danske turismebranche er en sæsonbetonet branche med mange sæsonansatte og studerende, som trives under fleksible ansættelsesforhold. Resultatet er, at en stor del af de turistmedarbejdere der møder gæster og/eller besøgende i frontlinjen er unge under uddannelse uden for serviceog turistfaget, det er ufaglærte og det er ofte kortuddannede. Det er ikke i sig selv et alvorligt problem. Det har blot den konsekvens, at ganske få af de medarbejdere, der møder turisterne ikke er service- eller turistuddannede, og det stiller betydelige krav til ledelsen i virksomhederne, som skal sørge for at klæde deres medarbejdere på til opgaven med at servicere turisterne. Dansk turisme er kendetegnet ved mange små virksomheder. Derudover er 2/3 dele af turismens ansatte kortuddannede, som ofte er ansat i kortere tid i forbindelse med turismens højsæsoner 8. Lige præcist branchens struktur sætter en række begrænsninger både i forhold til indholdet i efteruddannelseskurserne, som ikke må være for tungt. Formen på efteruddannelsen som ikke må være for skolebænksagtigt eller teoretisk, 7 Asnæs & Vangstrup Advice: Analyse af HAKL s målgrupper inden for FKB turist og rejse med særlig fokus på mødeturismen s. 5. Evaluering og effektvurdering af Oplevelsernes Academy Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi (2013). Side 19

21 eftersom mange af medarbejderne er skoletrætte. Og sidst - men ikke mindst - stiller det nogle krav til, hvornår kurserne kan lægges, deres varighed etc. 5.3 Lønarbejderlivsformen Når jeg taler om uddannelse med medarbejderne, så er de meget interesserede, men når de så skal vælge, så sker der ikke så meget, fordi de selv skal sørge for at komme af sted Citat leder, virksomhed.. Ledelsens opbakning er vigtig, når det kommer til efteruddannelse af medarbejderne. Men medarbejdernes motivation er også væsentlig, hvis ønsket om efteruddannelse skal forankre sig i praksis. Der er blandt en række af lederne en generel oplevelse af, at de administrative medarbejdere opererer inden for en klassisk lønarbejderlivsform, som gør dem svære at få på efteruddannelse, ligeledes svære at flytte for efteruddannelse (geografisk) og slutteligt efterspørger denne målgruppe ifølge de interviewede ledere i ringere grad efteruddannelse end det ses blandt medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Koblingen af en manglende ledelsesmæssig opbakning og medarbejdernes motivation i denne målgruppe skaber nogle meget svære forudsætninger for efteruddannelse i denne målgruppe. Efter at have sat fokus, hvilke udfordringer, der ligger i branchen med henblik på kompetenceudvikling af de administrative medarbejdere, vil vi nu vende blikket mod AMU systemet og kortlægge nogle af de barrierer, som interviewpersonerne har identificeret. Side 20

22 6 Turismebranchens erfaringer med AMU Vores erfaringer med AMU er dårlig. Vi oplever ikke at have en branche, der på nogen måde er interesseret i vores efteruddannelseskurser. Der er nogle enkelte, der er interesserede i at gøre noget med de private konsulenter Citat uddannelsesinstitution.. Jeg har ikke oplevet at AMU har et dårligt rygte blandt mine medarbejdere Citat leder, virksomhed. Som interviewcitaterne illustrerer er der delte meninger omkring AMU kurserne. Helt generelt er der dog en tydelig tendens i interviewmaterialet der viser, at AMU kurserne gennem tiden har været forbundet med en række udfordringer, som kan være enten baseret på virksomhedernes konkrete erfaringer eller en diskursiv konstruktion, hvor der er den antagelse at AMU har et dårligt rygte og det derfor er den diskurs, der bliver reproduceret i den enkelte virksomhed. Resultatet er, at der er etableret to forskellige uddannelsesparadigmer, det offentlige og det private, der lever side om side, men hvor de fleste interviewede turismevirksomheder i høj grad favoriserer de private udbydere. Her mærker skolerne,, at det kan være svært at sælge AMU kurserne til branchen: Generelt har vi meget vanskeligt ved at sælge AMU. Eksempelvis har en af vores sælgere holdt 180 virksomhedsmøder og han har solgt tre kurser Citat uddannelsesinstitution.. Til trods for at skolerne agerer mere proaktivt, tager kontakt til branchen og kortlægger branchens behov i samarbejde med virksomhederne, har det ikke den ønskede effekt af flere kursister. Ifølge de interviewede virksomheder er der altså flere udfordringer forbundet med efteruddannelse i HAKL regi, som resulterer i at der er ringe opbakning til kursusudbuddet. De to primære udfordringer er set hhv. fra branchens og fra udbydernes synspunkt: AMU mindre attraktivt overfor virksomhederne. AMU skolerne mangler et økonomisk incitament. I det følgende udfoldes de to udfordringer yderligere. Side 21

23 6.1 AMU mindre attraktiv overfor virksomhederne Det er en historik. Man har dårlige erfaringer med AMU. Vi tænker: Er det så kompetente undervisere? Citat HR Chef, virksomhed. AMU har gennem en del år lidt under et dårligt image blandt turismebranchens ledere og medarbejdere. Det understøttes af, at lederne ofte vælger private udbydere i forbindelse med efteruddannelse af medarbejderstaben, idet de private udbydere for en række af lederne er synonym med kvalitet, fleksibilitet og skræddersyet og her mener de ikke, at AMU kan være med, idet de som ledere ikke er sikre på, hvad og hvem de betaler for. Konkret betyder det, at det er meget vigtigt for en række af de interviewede turismevirksomheder at kende til underviserne bag et kursusforløb. Er det en kompetent underviser, der formår at være i øjenhøjde med deres medarbejdere? Lige såvel som det er vigtigt for dem at vide, hvilket udbytte deres medarbejdere får med fra kurset. Det skal være konkret, operationelt og gerne tage udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle problemstillinger. Lederne har altså relativt store forventninger til udbytte, indhold og forløb og de forventninger er de vant til at få indfriet hos de private leverandører, idet de private leverandører har mulighed for at fokusere på tiden både før og efter kursusforløbet. Det vil sige de kan prioritere indledende behovsafklaring og dialog samt tilbyde efterfølgende opfølgning på et kursusforløb. Skulle jeg have en medarbejder på mersalgskursus så ville jeg benytte mig af en udbyder, der har gode resultater. Der ved jeg ikke, hvad AMU kan. Det er negativt ladet. Der skal AMU ud og vise, hvad de kan. Citat HR Chef, virksomhed.. Enkelte af de interviewede ledere nævner, at det dårlige image ofte hænger ved i lang tid og derfor kan det bunde i en enkelt erfaring, som virksomheden har haft for mange år siden, men oplevelsen hænger ved og reproduceres diskursivt længe efter i det, at AMU italesættes negativt. Enkelte af virksomhederne er godt klar over, at deres erfaringer med AMU kan være udaterede og bygge på erfaringer, der er mange år gamle, men eftersom de har et alternativ i de private leverandører, så benytter de dette alternativ frem for at afprøve AMU på ny: Side 22

24 Hvis jeg skal bruge AMU kurserne mere, så har jeg brug for at se kvaliteten jeg skal se hvad AMU kan Citat leder, virksomhed. Det er naturligvis en stor udfordring, at én dårlig kursuserfaring kan resultere i at flere virksomheder helt afholder sig fra at benytte sig af AMU kursusudbuddet over en årrække, men det synliggør samtidig behovet for, at AMU afmystificeres og italesættes positivt fra udbydernes side. Der er altså et behov for en synliggørelse af, hvad kursisterne får ud af deres deltagelse i et AMU kursus. Kort sagt: hvad er udbyttet, som den enkelte kursist tager med sig derfra. Derudover er det også muligt at lade sig inspirere af de private underleverandører i efteruddannelse og se på, hvad det er de gør godt. Fx er de private leverandører gode til at synliggøre, præsentere og sælge deres produkt gennem succeshistorier og gode business cases med virksomheder, der har oplevet effekt som følge af deres kursusdeltagelse. Den slags sælger. Virksomhederne efterspørger den fokus på værdiskabelse som følge af kursusforløb, fleksibilitet og skræddersyet kursusudbud, som de oplever, at de private leverandører er garanter for. Jeg tror godt, at man kan løse opgaven i det traditionelle efteruddannelsesudbud, men det kræver at man samarbejder med de lokale virksomheder og de lokale erhvervsfremmeaktører. Udbyderne skal arbejde med at skabe relationer og arbejde i netværk. Det at man har et kursus i salg og markedsføring og som står i et kursuskatalog, det trækker ikke kunder til. Citat uddannelsesinstitution. Både Niels Brock og Tradium har brugt mange ressourcer på, at kortlægge branchens behov via virksomhedsbesøg og oplevelsen er, at virksomhederne er meget interesserede og gerne tager imod besøgene fra skolekonsulenterne. Men når det kommer til at få omsat de gode hensigter og intentioner til konkret deltagelse på kurser, så sker der ikke noget. Udfordringerne ifølge ekspertteamet handler om, at skolerne og virksomhederne taler et forskelligt sprog, hvilket gør det svært at kommunikere konstruktivt sammen. Ekspert teamet peger derfor på muligheden for, at skolekonsulenterne uddannes til en slags fødselshjælpere, som i højere grad taler og forstår branchens sprog og som udover at kortlægge virksomhedernes kompetencebehov også kan matche virksomhederne konkret med oplagte kursustilbud. Side 23

25 Oplevelsernes Academy 9, som er et regionalt kompetenceudviklingsprojekt har brugt mange ressourcer på indledningsvist at kortlægge virksomhedernes behov, dernæst at kunne omsætte den viden og matche den med et konkret kursustilbud for slutteligt at sikre matchet og deltagelsen fra virksomhederne. Rollen som oversætter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, har fyldt meget i Oplevelsernes Academy sekretariatets arbejde, hvilket tydeliggør behovet for dialog mellem de to verdener for at sikre, at udbydere har et produkt, som aftagerne finder attraktivt. 6.2 AMU skolerne mangler et økonomisk incitament vi er ikke så glade for garantikurserne. Skolen har ikke råd til at køre med få kursister. Et AMU forløb skal helst have kursister Citat uddannelsesinstitution.. En anden forklaring på den manglende gennemførelse af AMU kurser skal findes i de stramninger omkring målgrupper og godtgørelse, der er indført i AMU systemet over de sidste 5-6 år. Det betyder, at de økonomiske incitamenter for skolerne omkring udbud af AMU er blevet væsentlig forringet og gør sig altså bredt gældende i alle brancher. Derudover peger de interviewede skoler på, at de mange regler på AMUområdet, som ifølge skolerne ændres ofte, gør det vanskeligt for skolerne at holde sig opdaterede på reglerne. Omsat til skolernes hverdag betyder det, at skolernes ledelser skal sikre, at alle medarbejdere kender reglerne og kan agere i overensstemmelse med disse. Det er vanskeligt at sikre og er ressourcekrævende. Kombinationen af det ringere økonomiske incitament til at afholde AMU kurser og de ressourcer, der skal bruges for at skolerne kan holde sig opdaterede på nyeste regler, betyder, at skolernes interesse i at markedsføre AMU er blevet væsentligt begrænset i de senere år. Udgangspunktet for os på skolerne kan være forkert, måske er det vigtigt, at vende det rundt og se på det med virksomhedernes og de unges øjne. Her er det vigtigt, at tilbuddene er praksisnære, så virksomhederne ikke skal 9 Oplevelsernes Academy er et regionalt kompetenceudviklingsprojekt, hvis formål er at give region Syddanmarks turismebranche et kompetenceløft. Projektet har mere end 500 partnere og er finansieret gennem EU midler. Projektet afvikles i projektperioden Side 24

26 undvære medarbejdere, men det er så imod AMU reglerne Citat uddannelsesinstitution.. Afslutningsvist kan det konkluderes at skolerne nærer et ønske om at imødekomme branchen og dens behov, men at de oplever, at systemet som de opererer i, skaber nogle udfordringer for at løse opgaven optimalt. Side 25

27 7 Metode Analysen er baseret på følgende metoder: Indledende desk research: Orientering og strukturering af eksisterende materiale i forhold til at kortlægge den eksisterende viden på feltet. Produktet blev et analytisk kortlægningsnotat. Afholdelse af eksplorativ ekspertworkshop: Workshoppen havde til formål at udfordre de eksisterende analyser og hypoteser i forhold til at afklare, hvad der skulle undersøges i interviewene. Afvikling af 18 kvalitative interviews med aftagere, medarbejdere og ressourcepersoner: Afholdelse af ekspertanalyseworkshop: Workshoppen havde til formål at diskutere interviewdata og indsigter og komme med bud på anbefalinger til HAKL. Der er en række aktører, der har bidraget til analysen, til dem skal der lyde et stort tak. Uden deres bidrag, tid og ressourcer havde der ikke været nogen analyse. Aktørerne er: Ekspertteamdeltagere: Claudia Rota Andersen, Chefkonsulent Videncenter for Kystturisme Claus Agø, Uddannelsespolitisk sekretær HK Jan Bjarni Bjarnason, Videncenter for Kystturisme Marie Bjørg Nordlund, Projektleder Oplevelsernes Academy Marianne Kragh, Uddannelseschef Horesta Poul Feier, Direktør Campingrådet. Derudover har konsulenterne Kristi Maire Rammo og Susanne Clemmensen, begge fra Uddannelsesnævnet, siddet med ved workshops ene. Interviewpersoner: Aftagere Claus Christiansen, Administrationschef Vikingeskibsmuseet Grete Højgård, Direktør Fonden Messe C Lene Jensby, HR Manager Odense Sport og Event Lars Nielsen, Direktør VisitKøge Lotte Marie Roesgaard, HR chef Comwell Side 26

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kvalitets- og servicestandard for turisme

Kvalitets- og servicestandard for turisme Kvalitets- og servicestandard for turisme Agenda Hvorfor lave en standard for kvalitetsturisme? Idé, baggrund og formål Hvilken form og hvilket indhold får standarden? Myter og virkelighed Hvordan foregår

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov

HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov HANDLINGSPLAN for Analyse af receptionistens ændrede rolle og deraf afledte kompetencebehov Projektnummer: 139060 Projektpulje: AMU7681 Udvikling af Analyser AMU 2017 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14)

Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn:fritidsmanagement din fremtid inden for turisme, oplevelse, sport og event (dok 23521/14) Klassetrin: 8.-9. klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere