Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året"

Transkript

1 Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø s DNA. Det var det, der startede turismen på Fanø og det er fortsat det, der er tiltrækningskraften for langt den største del af øens gæster. Det har nu fået en ekstra dimension eller kvalitetsstempel om man vil ved at det er blevet en del af en nationalpark og UNESCO Verdensnaturarv. Strandferie er langt det største og mest populære ferieprodukt på verdensplan, og undersøgelser på Fanøs suverænt vigtigste marked Tyskland har vist, at Nordsø brand et ligger helt i top blandt de tyske forbrugere. Danmarks og Fanøs udfordringer med at skabe vækst for kystturismen er ikke at strandferie er et produkt på vej ud, men at vi ikke har været dygtige nok til at tilpasse vores strandferieprodukt til forbrugernes skiftende behov. Så det handler først og fremmest om at opdatere og udvikle strandproduktet, ikke at erstatte det med noget andet. Så det handler ikke om at Fanø skal omdøbes til festivalernes ø, kunstens ø, musikkens ø eller gourmet øen. Det er ikke det samme som at sige at der ikke kan og vil eksistere andre turistprodukter på Fanø end strandferie. I skuldersæsonen tiltrækker Fanø eksempelvis i stort omfang +65, som både søger natur-og kulturoplevelser, og der vil også være en række eksisterende nicheprodukter, som også fremover vil kunne eksistere i bedste velgående. Samtidig er strandferie naturligvis mere end strand. Det er også andre naturoplevelser (flora og fauna, landskaber, vandre og cykleture), bymiljøer og shopping, familieoplevelser (leg, sport), kulturelle oplevelser samt events/festivaler. Men det er stranden, der er hovedbudskabet i kommunikationen til markedet, og den strategiske indsats fra FET /Fanø Kommune bør i de kommende år fokusere på at udvikle de områder, som kan styrke strandferie produktet. Der vil være fokus på sæsonforlængende aktiviteter. Højsæsonen er i dag ca 6-8 uger i juli/august, så der er langt til helårsturisme. Opgaven bliver gradvist at udvide sæsonen. FET ser 2 spor, som Fanø både har gode forudsætninger for at kunne følge og som har et markedsmæssigt potentiale. De 2 spor vil blive udviklet sideløbende, og i videst omfang supplere hinanden. Vision Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Fanø er det bedste sted i Danmark at tage på sommer strandferie for børnefamilier

2 Vind er på mange måder en fællesnævner for Fanø. Øen er præget af vinden, landskabsmæssigt og kulturelt, og vinden bruges også turistmæssigt, fra frisk havluft over rav til vindsport. Fanø har gode forudsætninger for at udvikle vindsportsaktiviteter som drageflyvning, strandsejlads og surf, aktiviteter der er i vækst og som udøves store dele af året. Fanø er et ideelt sted for børnefamilier. Der er trygt, korte afstande og har en strand, der i Nordsø sammenhæng er børnevenlig. Børnefamilierne er den helt dominerende gruppe af gæster i højsæsonen (juli/august). Ud af de ca gæste sengepladser, der er til rådighed på Fanø, udlejes de ca kommercielt via feriehusudlejnings bureauer, campingpladser, kroer og B&B/privat overnatning. Den resterende kapacitet er de feriehuse, som ikke lejes ud, men ikke desto mindre udgør en væsentlig kundegruppe. En stor del af denne gruppe er således også familieferie. Strategi Den strategiske indsats for at realisere visionen for turismen på Fanø indeholder følgende elementer, Identitet Med identitet menes her FETs identitet eller rolle. FET er en turismeorganisation, der udelukkende arbejder med turismeudvikling og turismerelaterede virksomheder og aktører. Identitet: Sikre at FET fremstår som turismeeksperter og det naturlige samlingspunkt for turismerelaterede virksomheder. Kommunikere og agere i forhold til at FET er eksperter. Og at FET er til for de turismerelaterede virksomheder. FET samler trådende og bidrager til at skabe en sammenhængende og langsigtet indsats med udgangspunkt FET og Fanø Kommunes fælles strategiske retning. FET har en klar strategisk retning, som kan kommunikeres. Det er FETs bestyrelse, der har ansvaret for at skabe en klar og entydig identitet for FET. Interessenter Med interessenter menes FETs kunder og samarbejdspartnere. Turisme berør hele samfundet på Fanø, og der er derfor mange interessenter: turismerelaterede virksomheder, virksomheder der helt eller delvist er underleverandør til de turismerelaterede

3 virksomheder, borgerne på Fanø, feriehusejerne, turist- og erhvervsorganisationer og offentlige institutioner på og udenfor Fanø. Turistproduktet Fanø består af en lang række selvstændige udbydere med mange forskellige interesser og målgrupper. Der er både virksomheder, private foreninger og offentlige institutioner, som udbyder oplevelser med turistmæssigt potentiale. FET vil arbejde for, at der bliver optimal sammenhæng mellem de forskellige udbydere og markedets efterspørgsel. Dette skal i en respekt for udbydernes interesser. Det er ikke alle oplevelsesprodukter, som er eller skal være målrettet mod de turister, der gæster. Det er naturligvis op til den enkelte at afgøre, om de ønsker at være en del turistproduktet Fanø. FET vil fokusere på de udbydere, som ønsker at være en del af turistproduktet Fanø. Interessenter: Samle og inddrage sommerhusejerne og borgerne i udviklingsarbejdet og få dem til at deltage endnu mere i begivenheder på øen. Udvikle begge grupper til ambassadører på sigt. Indgå i tæt samarbejde med bl.a. færgen, Nationalpark Vadehavet, Destination Sydvestjylland, de andre kommuner langs Vestkysten og andre Formidle viden om turisme og FETs aktiviteter til alle relevante interessenter At skabe forståelse for og samarbejde mellem interessenterne med henblik på at fremme turismen er såvel en offentlig opgave og en opgave for FET. Det er afgørende at der sker en koordinering af denne indsats mellem Fanø Kommune og FET. Indhold Med indhold menes de faciliteter og aktiviteter, der skal etableres og udvikles for at realisere visionen. Stranden på Fanø er af en sådan størrelse og beskaffenhed, at den er ideel til en række former for vindbaserede sportsaktiviteter. For at løfte Fanø fra at være kendt en dragefestivalen i juni til at være et internationalt kendt sted for at dyrke drageflyvning, strandsejlads, surf med mere, er der behov for at få etableret såvel faciliteter som et aktivitetsprogram For børnefamilierne er Fanø i dag meget vejrafhængige. Når det er strandvejr er alt godt, når det ikke er strandvejr er der store mangler. I et vist omfang kan tilbuddene på fastlandet supplere tilbuddene på Fanø, men erfaringerne viser, at gæsterne på Fanø ikke er tilbøjelige til at tage til fastlandet mere end 1-2 gange. Der vil primært blive fokuseret på sæsonforlængende aktiviteter, og eventuelle nye højsæson aktiviteter skal samtidig være af en karakter, så de kan medvirke til en sæsonforlængelse. Vindsport: Etableringen af et vindsport center der skal fungere for kraftcenter for disse aktiviteter. Aktivitetsprogram, der dækkes store del af året med events inden for drager, strandsejlads og surf samt relaterede events. Aktivitetstilbud til børnefamilier.

4 Aktivitetsprogram for udendørs aktiviteter i juli/august Etablering af idendørs aktivitetscenter Kommunikation Med kommunikation menes her både den kommunikationsmæssige infrastruktur på Fanø, kommunikation til interessenterne i turismeindustrien og den markedsmæssige kommunikation. Digital kommunikation er en integreret del af dagligdagen, også for Fanøs gæster. Nem og hurtig adgang til internet er en basisydelse, som forventes at være tilstede. Det samme gælder mobildækning. Den digitale kommunikation bliver afgørende for formidlingen af nationalparken/verdensnaturarv området, som ikke er så visuelt imponerende som f.eks. Grand Canyon, Victoria Falls og Serengeti. Der skal en mere omfattende fortælling til. FET er det naturlige omdrejningspunkt for både den markedsføring, som skal tiltrække gæster til øen, og den markedsføring, som foregår over for gæsterne, når de er på øen. Den eksterne produktmarkedsføring udføres hovedsageligt af de private aktører (overnatningssektor, eventarrangører mm), hvorimod image markedsføring både udføres af de enkelte virksomheder og grupper af virksomheder i samarbejde med FET. Den interne produktmarkedsføring udføres af både de private aktører og FET. Hele paletten af kommunikationsformer tages i brug (digitale, skriftlige og mundtlige). FET s aktiviteter med turistinformation er en del af den kommunikationsmæssige infrastruktur. Kommunikationsmæssig infrastruktur: Wifi på hele øen Mobildækning på hele øen Drift af postbutik for at sikre en høj kvalitet af postbetjeningen på Fanø Ekstern markedsføring: Aktiv brug af digitale platforme, dvs web, sociale medier, online booking med mere Nedsættelse af markedsføringsgrupper fordelt på fx virksomhedstyper, målgrupper og/eller oplevelsestyper PR, herunder presseture Intern markedsføring: Turistinformation, bureau i Nordby, Digitale infocentre i Nordby, Fanø Bad, Rindby Strand og Sønderho Diverse skriftlige publikationer, som f.eks. Fanø Guide, Aktivitetskalender, Restaurant guide med mere

5 Den kommunikationsmæssige infrastruktur incl. turistinformation og de digitale infocentre er en offentlig opgave. Den eksterne markedsføring og den interne produktmarkedsføring er en privat opgave og udføres i et samarbejde mellem, de private aktører, FET og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. VisitDenmark. Viden Med viden menes her viden om både internationale trends i turisme og viden om turisme og turister på Fanø. Indsamling af viden: FET er samlingssted for viden om turisme generelt og specifikt for Fanø især i forhold til, hvad gæster og potentielle gæster efterspørger. Indsamling af ny viden foretages i samarbejde med såvel Fanø Kommune som private aktører på Fanø og eksterne samarbejdspartnere (Færgen A/S, Sydvestjysk Udviklingsforum, Center for Kystturisme, VisitDenmark) Formidling af viden: FET har ansvaret for formidle viden om turismen og turister til alle relevante aktører og samarbejdspartnere Indtægter Med indtægter menes at udvikle turismen som forretning med de afledte positive effekter det vil have for virksomheder i og uden for turisterhvervet, kommune og borgere på Fanø FET vil medvirke til, at de turismerelaterede virksomheder får mulighed for at benytte de muligheder, som Esbjerg Erhvervsudvikling tilbyder for at udvikle virksomhedens forretning og indtjening. Indtægter: Formidling af de konkrete tilbud i forretningsudvikling, som Esbjerg Erhvervsudvikling tilbyder virksomhederne på Fanø. Formidling af viden om kundeefterspørgsel og markedsudvikling på en række af de vigtigste markeder for Fanø Kompetence udvikling Med kompetence udvikling menes udvikling af virksomhederne og deres medarbejders kompetence for at kunne møde markedets behov. FET har ikke nogen selvstændig rolle at spille med hensyn til kompetence udvikling. Der findes allerede et udbygget tilbud i uddannelse og kurser rettet mod turismens aktører som f.eks. handelsskolerne. Kompetenceudvikling.

6 FET som formidler af uddannelsestilbud med relevans for turismerelaterede virksomheder. FET har overblikket på virksomhedernes vegne; bl.a. i forhold til forskellige projekttyper, som indeholder kompetenceudviklingselementer. Kompetence udvikling er en opgave der udføres af de private aktører. Infrastruktur Med infrastruktur menes her den fysiske infrastruktur Grundlæggende er den nordlige del af stranden på Fanø af høj kvalitet. Stranden er bred, sandet af god kvalitet og badesikkerhedsmæssigt er den en af de bedste på de jyske vestkyst. Den østlige del af stranden er under omdannelse til strandeng og kan efterhånden dårligt kaldes strand, det minder mere om mudder. Der er behov for at finde ud af, hvad man skal stille op. Aktivitetsområder på stranden: Det nuværende surf område udvides til også at være det officielle strandsejlads område. Man kunne med fordel overveje at rykke området 200 m længere mod nord, så det starter ved badesti 21. Etablere et særligt begynderområde for en række vind og strandbaserede sportsaktiviteter (begynderundvisning i kajak, SUP og surf) i nærheden af Nordby Havn. Et særligt løbsområde i den sydlige ende af Søren Jessens Sand, hvor der 5-6 gange om året uden for fuglenes rugesæson gives adgang til løbsarrangementer med behov for større arealbehov. Et aktivitetsområde nord for nedkørslen ved Fanø Bad med diverse sportsfaciliteter som Beach Volley, strandfodbold og andet. Børnevenlig badestrand mellem Fanø bad og badesti 21 Veje og offentlig transport: Skabelse af et ø dækkende stisystem Etablering af transportkorridor langs stranden Etablere flexibel offentlig transport Forbedre førstehåndsindtrykket af Fanø (ankomstarealerne) Anden infrastruktur: Etablere indendørs svømmefaciliteter Infrastruktur er en offentlig opgave. For at sikre at oplevelses- og turismevinklen får en fremtrædende rolle i udviklingen af infrastrukturen, er der et antal faste møder årlige møder med Fanø Kommune og andre offentlige instanser med væsentlig betydning for infrastrukturen på Fanø.

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Turisme. Politik for Hedensted Kommune Turisme Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner og mål...5 3. Status...9 4. Målgrupper...12 5. Indsatsområder...14 6. Arbejdsform... 18 Udarbejdet af Kultur & Erhverv

Læs mere