Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune"

Transkript

1 Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune L= Line Gerstrand Knive I= Intervieweren fra projektgruppen L: Kan I høre mig? I: Ja du går klart igennem. L: Super. Godt. I: Ja, vi ville som sagt godt stille dig nogle spørgsmål om den her brandingkampagne, Aarhus Danish for Progress, og lige for at give dig et overblik over, hvad vi kommer ind på, så handler det noget om: - Forholdet mellem teori og praksis. - Noget omkring jeres forståelse af identitet. - Lidt omkring noget politisk ansvar. - Og sidst men ikke mindst, noget omkring mål og status. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? L: Jo, lad os gøre det. I: Ja, vi har et første spørgsmål der handler lidt om begrebet place branding. Hvad er jeres forståelse af det her begreb? L: Altså vi har jo. Altså for os handler city branding om at tiltrække nye målgrupper til Aarhus. Og det har primært været virksomheder, Side 1 af 26

2 medarbejdere, studerende og endeligt besøgende. Så vi har egentlig ikke opereret med en fast definition af place branding. I: Okay. L: Men det som er målet med vores indsats er at tiltrække internationale, altså de her fire målgrupper. I: Ja, det tror jeg simpelthen også, vi kommer lidt ind på senere. L: Ja. I: Det var egentlig for at høre mere om jeres grundlæggende forståelse af begrebet place branding. Men det, kan jeg så forstå, er at tiltrække en bestemt gruppe mennesker til et geografisk område. L: Ja. I: Okay. L: Altså det kan man jo se, øøh. Hvis jeg nu havde[...] Altså det var jo en lang proces dengang, det er muligt vi har arbejdet med definitionen, men det er jo ikke det der har fyldt mest, at have det teoretiske grundlag på plads forud for sådan en proces. I: Nej, altså det er jo også begrænset, hvor meget man benytter sig af teorien ude i den virkelige verden. L: Ja. Side 2 af 26

3 I: Og det bringer os også videre til vores næste spørgsmål, om I på forhånd havde læst noget teori eller søgt hjælp eller anden ekspertise om branding selvfølgelig. L: Det har vi. Vi startede det her arbejde i 2010, hvor vi var i London hos fem bureauer, øhm. I: Undskyld hvad? L: I London hos fem bureauer, branding bureauer. Og snakke med dem om at udvikle et internationalt brand for en mellemstor by i Danmark, som stort set er ukendt. Øhm, og der brugte vi også hele 2010 på at forberede processen, og så lavede vi et internationalt udbud i slutningen af 2010, hvor vi ledte efter konsortier der havde både byudviklingseksperter og brandingbureauer, og hvor vi endte med at vælge et konsortium fra London også, der hed Global Cities and Goosebumps. Fordi vi ser meget at city branding hænger sammen med byudviklingen også. At det langt hen af vejen er en integreret del af det. Og der er selvfølgelig også noget definition i det, så det er ikke kun ren marketing kommunikation. Det er også byudvikling, del af en vision for en by. I: Ja, selvfølgelig. Øhm. Vores næste spørgsmål lyder på, hvad jeres incitament for at Aarhus skulle have sig et nyt brand har været? L: Det var jo meget tydeligt jo. Altså det var i forbindelse med den nye erhvervsplan i 2009, der havde de en byudviklingsekspert, Greg Clark i Aarhus, som sagde meget tydeligt at øh, Aarhus har mange af de ting som Side 3 af 26

4 der er efterspørgsel på på det internationale marked, men der er ingen der ved det. Og samtidig havde vi også en proces, hvor vi talte med stort set alle dele af erhvervslivet, som vi gør når vi udvikler en erhvervsplan hvert fjerde år, hvor de efterlyste en fælles platform og markedsføre byen på. Så det var efterspørgslen fra erhvervslivet efter et mere internationalt brand end et smil. Fordi det er rigtig godt i Danmark at være smilets by, og det er vi også stadigvæk, men det er ikke et international brand. Så det var baggrunden. I: Ja, det står selvfølgelig lidt i kontrast til det tidligere smilets by. L: Men den, man skal jo ikke se det som hinandens modsætninger, det er jo bare, altså Aarhus er stadig smilets by i Danmark, og det siger man også stadigvæk når man er på P4 at så stiller vi om til smilets by. Så det er jo ikke noget der skal erstatte noget andet, det er simpelthen bare et internationalt brand. I: Okay. Men det kommer ikke sådan eksplicit til udtryk i jeres branding, nye brandingkampagne. L: Altså vi brander os ikke som smilets by, nej. Nej, det er det ikke en del af. I: Okay. Øhm. Har I haft nogle begrænsninger på brandet? Hvem havde det sidste ord? Nu nævnte du også selv det her med, at I havde et skel mellem city- og place branding, om der havde været noget, der spillede ind i den forbindelse? L: Altsååå, det er to spørgsmål, sådan som jeg hører det. Side 4 af 26

5 I: Ja, altså lad os tage den fra. L: Altså prøv lige at fortælle mig, hvad forskellen på city branding og place branding er i dine øjne, sådan jeg lige forstår det. I: Altså vi ville bare have jeres udlægning af det, om det havde spillet ind, om man betragter place som et langt større geografisk område, hvilket jeg kan forstå I har gjort med Aarhus. Altså det omfavner ikke kun Aarhus som by, men egentlig også hele oplandet. L: Ja. Ja. Altså vi ser det meget som place branding, fordi vi ser også at. Altså, byregioner er langt mere interessante. Og vi ser også, altså når vi brander siger vi at vi har to universiteter; vi har et i Aalborg og vi har et i Aarhus. Vi har to lufthavne; en i Billund og en i Aarhus. Vi har Legoland, altså. Vi synes co-branding er rigtig interessant fordi, for mange udenlandske målgrupper der er en times kørsels ingenting. Så øøh, ja. I: Ja, okay. L: Men det klart, at, vi har ikke kunnet få Silkeborg til at sige de ville være en del af det her, altså fordi. Vi kan godt brande hele området, men vi kan jo ikke sige at det er Aarhus karakteristika der klæbes på alle mulige andre. I: Hvordan foregår det så sådan rent lavpraktisk, hvis nu man gerne ville inddrage Aalborg som by i brandingen af Aarhus? Side 5 af 26

6 L: Ja, så. Altså det ville typisk være en specifik kampagne, altså hvis man så har et eller andet på Aalborg Universitet som er relevant for en bestemt målgruppe, så laver man en specifik aftale om det, eller går sammen om det det nu end måtte være man ville lave. I: Med hvem laver man den aftale? L: Det er jo så dem som laver den kampagne. Altså hvis vi nu siger, altså i denne uge laver vi Internet Week i Aarhus. Og der kommer nogle udenlandske målgrupper, øh, og Invest in Denmark, og hører om Danmarks fortrinligheder. Jamen så ville vi jo lave en aftale med dem der skal møde dem. Altså, hvis, der var jo fx nogle fra Aalborg og fortælle om hvad man kunne der. Altså så er det jo sådan noget vi gør. Og det er så med os som arrangerer festivalen, eller hvem det måtte være. I: Ja, okay. L: Så det typisk noget med at vi sætter nogle aftaler op, og sørger for at lave nogle koblinger. I: Ja, selvfølgelig. Øhm, nu nævnte du tidligere, at det var begrænset, hvor meget I har forholdt jer til det her teori. Øhm, men kan man alligevel snakke om, at I på en eller anden måde har implementeret det her teori i praksis, eller hvordan det i så fald så har forløbet? L: Øhm nej, det synes jeg ikke man kan. Fordi altså hele processen har faktisk været.. vi har aldrig fået implementeret branded ordentligt. Og det skyldes mange ting, men blandt andet at da branded blev udviklet, der ser der en strategisk kommunikationschef med direkte reference til vores Side 6 af 26

7 direktør, og det var et stil(?)projekt der er der en sparerunde i kommunen, hvor kommunikationschefen siger op, og den stilling bliver ikke genbesat. Samtidig er der en hetz i medierne imod kommunikationsmedarbejdere, spindoktorer og sådan noget. Så man tør simpelthen ikke ansatte nogle nye, og det betød også at der var nogle som siger op. Det betyder simpelthen at det her område har været underprioriteret frem til i dag faktisk. Og det har betydet at branded ikke er blevet ordentligt implementeret. Vi har tiden forsøgt at gøre det ad hoc, men altså den strategi vi havde med implementeringen af branded, den er ikke blevet kørt igennem. I: Okay, så du, du ville.. Kunne du gå så vidt og sige at brandingen endnu ikke har været vellykket? L: Ej, det ville jeg ikke. For jeg synes faktisk der er rigtig mange i byen som bruger det. Altså vi har mange aktører der bruger det. Og vi har også den her marketingsalliance, hvor alle dem der har kontakt med internationale målgrupper er repræsenteret stort set. Men, den meget ambitiøse plan der netop blev lavet da branded blev udviklet, den har vi ikke været i stand til at gennemføre. Der er rigtig mange ting der kunne bruge noget mere rugbrødsarbejde, nogle flere ressourcer, nogle flere timer som ikke har fået den opmærksomhed det skulle ha. Så vi har overlevet. Der er flere og flere der begynder at bruge det, og vi har også en erkendelse af at det faktisk tager nogle år og få sådan en identitet til at sive ud. Men øhm, helt klart, den idé og teori vi havde om hvordan det skulle implementeres, den har vi ikke kunne føre ud i livet 100%. I: Okay. Øhm, nu har vi jo også kastet et blik på den her brandingkampagne, og har bemærket, at der er virkelig meget Side 7 af 26

8 symbolisme i kampagnen. I spiller meget på det visuelle. Er der en grund til, I har valgt det? Altså med logos og taglines osv. L: Altså øhm, nej. Da vi udviklede. Altså det der er det væsentligste er fortællingen om Aarhus. Og man kan sige, man skal have en visuel identitet, synes vi i hvert fald på det tidspunkt, og det skulle være en visuel identitet som alle aktører let kunne bruge og som man kunne customize. Altså vi har faktisk kaldt det et open source brand, fordi man må bruge de farver man vil i den sammenhæng man vil. Og det skal kunne stå sammen med ens corporate brand. Øhm. Så det er egentlig ikke fordi vi har lagt særlig fokus på det visuelle, men det er fordi, at det er det, som der er flest, der har taget til sig. I: Ja, okay. Øh. Man har også set det tidligere i Amsterdam og København. Men der er selvfølgelig også en vis risiko ved at have så stor fokus på det visuelle, at det netop bliver en meget flad identitet, hvis man kan kalde det det. Er det også noget i har været bevidste om? L: Altså vi har hele tiden gerne villet fortælle historien, og det som vi kan se har været udfordringen, det er jo at progress er et enormt abstrakt begreb, og det siger ikke noget i sig selv. Ligeså snart vi kommer og fortæller historien om de fire key differentiators, nu ved jeg ikke hvor meget I har læst om strategien, men så kan folk genkende det og skrive sig ind i det og synes det er super fedt. Men altså, det kommunikerer ikke noget i sig selv, og det er en kæmpe udfordring for branded. Og det er meget abstrakt. Så derfor vil vi meget gerne have mere fokus på fortællingen, og så er logo egentlig ikke så afgørende. Side 8 af 26

9 I: Ja, okay. Har der været nogen tanke bag den måde at kanalisere de her tanker? Altså vi har faret os, eller vi for lidt vild inde på de her mange forskellige hjemmesider. L: Øhm, prøv lige at nævn de hjemmesider. I: Eller I har: Citybrandaarhus.dk, Aarhus.dk, withaarhus.dk. Og der er helt sikkert også en lang række flere, hvis man Googler brandet. Øhm, det er ikke nært så strømlinet, som man kunne ønske sig for at få det her budskab igennem. L: Nej. Det har du fuldstændig ret i. Man kan sige, at Aarhus.dk er jo Aarhus kommunes portal. I: Mmh. L: Øhm, Citybrandaarhus er en redskabsportal for alle dem der brander byen, og Withaarhus det den der modtager internationale målgrupper, som også er på engelsk. Så, og der hvor brandstrategien står er selvfølgelig på CItybrandaarhus, fordi det er den som dem der bruger branded, skal kende. I: Det har været den primære kanal? L: Ja, altså den er til dem der bruger city branded, og ikke til dem som skal læse om Aarhus. Der er jo aarhus.dk og withaarhus. Men det er jo klart, det at I ikke forstår det, det afspejler at det ikke hænger sammen godt nok [griner]. Side 9 af 26

10 I: Ja, det, det kan der jo selvfølgelig være noget om. L: Ja I: Eeehm, ja vi vil egentlig gerne springe videre til vores næste punkt der omhandler lidt mere jeres identitetsforståelse, som jeg kan forstå har i haft meget fokus på i jeres branding kampagne. L: Ja I: Det første er sådan lidt mere generelt hvad jeres forståelse af [...] begrebet identitet har været da i skulle brande Aarhus? [...] Altså om det udelukkende er en måde at differentiere sig på eller hvordan i nu forstår identitet. L: Ja, altså vi arbejder meget bevidst med, og det er også derfor vi har hevet udenlandske virksomheder til at hjælpe med at udvikle brandet, det var at det skulle ikke kun være et karakteristisk brand men også et differentierende brand. Øøhm på et globalt marked. Så, så det er helt klart noget vi ser som noget differentierende men selvfølgelig noget man skal kunne genkende sig selv i, vi har haft en meget omfattende identitetsproces med 43 fokusgrupper med alle byens erhvervsklynger, studerende, gymnasielever, hoteller, bloggere, øøhm, altså hvad som helst, plus en survey med 1500 borgere hvor de har været igennem en masse, altså billeder om hvad der for dem kendetegner byen og også hvordan de gerne ville have den skulle se ud i fremtiden. I: Ja, okay Side 10 af 26

11 L: Så det er, altså det er jo et sammenkog af det som borgerne har sagt som så er forfinet til de ting som vi synes adskiller os positivt i en global kontekst. I: Så det er langt højere grad noget med borgerinddragelse frem for noget I egentlig har påduttet byen? L: Helt klart. Altså det er byens aktører det er også byens brand det er jo ikke Aarhus kommunes brand, og det har jo været vigtigt i hele processen hvor vi både har haft, altså en, hvad hedder det, en følgegruppe og en styrkegruppe som har bestået af byens aktører og som også har haft det sidste ord i forhold til hvad det endte med at blive. I: Du kan egentlig bekræfte at, at hvad hedder det indbyggerne i Aarhus afspejler lidt selve byen? [ ] Eller er det blot et ønske om at tiltrække nogle andre typer mennesker end dem der blot bor der i forvejen? L: Ja det er nok mest det sidste, altså vi har brug for at tiltrække international talent for at bevare den velstand vi har i dag, kan man sige. I: Og snarere, snarere end det er en afspejling af de mennesker der bor i byen? L: Ja I: Okay L: Men ja altså det er jo begge dele, for man kan sige Aarhus kvaliteter er jo også det der skal tiltrække talent man kan jo ikke bare finde på et Side 11 af 26

12 eller andet altså det holder jo ikke altså branding er jo et løfte man giver som man også gerne skulle leve op til. I: Jaaa det er jo noget meget at faciliterer det således at det kan tiltrække rigtige, hvad hedder det, attraktive mennesker til byen. L: [...] Det, det kan man godt sige altså det handler om at være synlig der jo ikke nogen der kan vælge Aarhus til hvis de ikke ved hvad Aarhus er. I: Nej selvfølgelig det er jo så det i har forsøgt at italesætte. L: Det handler om at fremhæve de ting som er interessante for den målgruppe man taler til og hvis det er medarbejdere så er det jo også meget de danske værdier så det der med work life balance øøhm at der langt, at der ikke er ret langt til skov og vand at der er stor tillid i samfundet at man faktisk kan stille sin barnevogn udenfor en cafe og alle de her ting [ ] de er selvfølgelig en del af det her når man taler italesættelsen af sine målgrupper. I: Ja, nu har vi så spørgsmålet til 1 million kroner [grin] Hvad i mener Aarhus identitet er? L: [...] Jamen det er jo de her fire key differentiaters I: Ja L: Som består af de her fire karakteristika I: Ja dem har vi også fokuseret lidt på Side 12 af 26

13 L: Ja [...] og det, det mener jeg faktisk er Aarhus identitet, man kan sige vores tagline Aarhus Danish for progress det handler mere om hvad er det du får når du kommer til Aarhus, altså uanset om du er studerende eller du er medarbejder eller du er en virksomhed så vil du opleve fremskridt eller udvikling i en eller anden form. I: Okay så de her fire [...] kernekompetencer eller hvad man nu kan kalde dem det er sådan som Aarhus fremstår nu og ikke sådan som i ønsker at Aarhus skal fremstå? L: Det er faktisk en blanding for det er også noget af det hvis du kigger på vores brandstrategi som ligger som ligger inde på citybrandaarhus.dk, at det er det at lave et realistisk stretch, man kan sige hvor er vi i dag og et sted mellem hvor vil vi gerne hen, så man skal tage den så langt at det også bliver en vision for byen men at den stadig samtidig er troværdig altså at den ikke kammer over og siger det der det kan vi slet ikke se os selv i, men at det også er en vision for hvor vi gerne vil hen. Hvis du konkretiserer det lidt mere så kan man sige noget af det vi gerne ville med brandet det var altså at åbne byen op og være mere internationale. [...] Så hele den her with us kampagne afspejler jo også at det handler om at gøre noget sammen [...] Så, så det ligger et sted midt imellem altså det tager udgangspunkt i det vi er i dag men også med en vision for hvor vi gerne vil hen. I: Ja okay. Så jeg kan egentlig forstå at dem i ønsker der skal identificere sig med Aarhus det er talent, talentfulde mennesker? Side 13 af 26

14 L: [...] uuh altså jeg tror den er svær at skære så, jo vi vil gerne tiltrække talent men det er jo ikke fordi vi ikke vil have andre altså, altså det er ikke kun en bestemt demografisk gruppe vi gerne vil tiltrække. I: Nej selvfølgelig. Øøhm og det bringer os måske også lidt videre til vores næste spørgsmål. Øøhm vi har jo læst noget teori af Richard Florida, øøhm jeg ved ikke om du kender ham? L: Jo det gør jeg I: Han har en teori om det kreative klasse er det noget i har haft indtænkt? Altså det her med at det er en meget snæver målgruppe en meget nichepræget målgruppe, hvor det er den her kreative klasse hvor de handler med viden frem for arbejdskraft? L: Ja tiderne skifter hele tiden og man kan sige at han var meget hot der i 2009 også da vi. I: Ja der er flere der har brugt ham i hvert fald. L: brandede øøhm og hvor vores erhvervsplan også viden til vækst og hvor det handlede meget om de her vidensmålgrupper og da kan man jo sige der er sket lidt siden hvor man blandt andet har fået en erkendelse af at produktion er enormt vigtigt for at man kan lave reasearch and development. Eeehm, og i det hele for, for produktudvikling og innovation, så derfor så er den ikke, den er ikke så snæver men altså helt klart han var jo hot på det tidspunkt og har også spillet ind tror jeg også på i branding udviklingen. [kort pause] Men altså det er jo også dynamisk Side 14 af 26

15 på den måde at vi jo ikke bare laver en plan i 2011 og så holder vi os til den fordi verden er jo dynamisk så den kan også justeres undervejs. I: Ja selvfølgelig men, men vi kan vel blive enige om at det er hovedsageligt øøh den her kreative klasse man kan identificerer i jeres branding kampagne. L: [...] Ja altså vi har jo ikke defineret øøhm, vi har jo ikke beskrevet målgrupperne nærmere end det er medarbejdere, virksomheder, studerende og besøgende altså vi har faktisk ikke gået ind og sagt om det er talent eller ej, øøhm, så den er nok lidt skarp at skære og sige at det er den kreative klasse men altså det er helt klart nogle af dem vi gerne ville tiltrække. Men det har ikke været en definition for brandudviklingsprocessen. I: Nej i skriver jo i hvert fald inde på citybrandaarhus i ønsker at tiltrække veluddannede arbejdskraft, studerende, virksomheder og besøgende som alle er internationale. L: Ja I: Øøhm så det er jo egentlig hovedsageligt det her ønske om at internationalisereraarhus L: Ja, ja I: Okay. L: Helt rigtigt Side 15 af 26

16 I: Øøhm har i været opmærksomme på nogle, på det politiske ansvar overfor byens borgere ved at inddrage den her meget snævre målgruppe? L: Men jeg synes ikke. I: For eksempelvis kassedamen i Netto. L: Vi er ikke bevidste om at det er en snæver målgruppe I: Det vil du ikke give mig ret i eller hvad? L: Nej. Altså jeg synes ikke det er en snæver målgruppe. Altså tænker du at det at det er internationale der er den snævre målgruppe eller det at vi har skrevet veluddannede? I: Veluddannet arbejdskraft og studerende hvis man ligger tryk i det. Det er jo halvdelen af de mennesker i ønsker at tiltrække. L: [ ] Nej så må du lige stille spørgsmålet igen fordi hvad siger du at, at det kan være et problem for kassedamen i Netto at. I: Om i har medtænkt hende da I har brandet det her eller I har været opmærksomme på det her politiske ansvar der omkring det at brande det vi kalder en meget nichepræget målgruppe i de her studerende og veluddannede arbejdskraft? L: Jamen der skærer i den jo til ved at sige at det har vi skrevet men de fire målgrupper er studerende rent, medarbejdere rent, virksomheder rent Side 16 af 26

17 og besøgende. Vi vil gerne tiltrække veluddannet arbejdskraft og talenter men det er jo ikke det som brandet kun fokuserer på det er en internationalisering af Aarhus. Så jeg vil ikke gå med til at sige at det er en snæver målgruppe vi arbejder på at tiltrække, det gør vi i nogle bestemte kampagner men brandet er ikke udviklet til en snæver målgruppe. I: Så den måde i differentierer, hvad siger du? L: Så den præmis køber jeg ikke helt. I: Nej okay L: Vi har ikke udviklet brandet til kassedamen i Netto, det er nemlig ikke super relevant for hende. I: Nej men ikke desto mindre er hun vel også en del af Aarhus som by L: Ja men, I: En del af det der får Aarhus til at fungere L: Ja helt klart, men vi har jo ikke set det som et identitetsprojekt for byen, vi har set det som at skulle udvikle en international identitet der kunne tiltrække de her målgrupper til Danmark, eller til Aarhus. Så det har jo ikke været altså hvis vi havde sagt vi skulle lave et identitetsprojekt for byen så skulle vi have holdt fast i smilets by og dyrket det og lavet en instagram og en twitter og en send dit billede af Aarhus. Det var ikke projektet den gang. Side 17 af 26

18 I: Nej selvfølgelig men nu nævnte du at du ikke så det som et identitetsprojekt, øøhm, hvis, jeg troede netop at det var den måde i ønskede at differentiere jer på ved at skabe den her internationale identitet til Aarhus eller er det noget vi helt har misforstået? L: [...] Jamen det er et super godt spørgsmål. Men altså jeg kan jo huske, i år 2012 har vi den her marketingalliance som er alle de aktører der kommunikerer via internationale målgrupper, visit Aarhus, erhverv Aarhus, international community, Aros, filmby Aarhus alle de her og der foreslog vi at nu skulle vi prøve at lave noget for borgerne i Aarhus og det var de faktisk ikke interesserede i [grin] altså vi har lagt ansvaret for byens brand ud til de her aktører der har efterlyst det og det synes ikke at vi skulle lave en borgerkampagne som sådan og man kan sige måske er vi blevet lidt klogere undervejs så vi tror egentlig at det er vigtigt at have borgerne med men det var ikke det der var formålet i første omgang. I: Nej det er jo så heller ikke, man kan sige det at det er endt ud med. L: [...] Hvordan tænker du? I: Når det hovedsageligt er internationale studerende eller i hvert fald internationale mennesker i ønsker at tiltrække byen. Hvordan skal den almene borger i Aarhus så identificerer sig med byen? L: Men altså man kan jo sige I: Om de bliver lidt udeladt måske? Side 18 af 26

19 L: Man skulle jo gerne kunne genkende sig selv i de værdier og skulle også gerne kunne sige jamen for eksempel så er Google Chrome bare sådan udviklet i Aarhus for eksempel så bygger vi Nordeuropas største universitetshospital det her er ting man kan være stolte af, det vil vi gerne have er en del af den her fortælling som borgerne kender. Men det er altså en erkendelse vi er nået til inden for det sidste par år det var ikke noget der var en del af brandudviklingsprocessen. I: Nej okay. Øøhm. Nu nævnte du jo også det her igen med at det var, hvad sagde du var det Google Chrome der var udviklet i Aarhus og i havde et af landets største universiteter, Nordeuropas største universitet undskyld. Øøøhm. L: Det er universitetshospitalet I: Ja hospitalet selvfølgelig. L: Ja. I: Øøøhm. Men det peger bare igen i retningen af lidt af det her jeg gerne vil frem til at det er en meget nichepræget branding. Øøhm altså det er ikke skibsværftet nede på havnen. L: Nej det har du fuldstændig ret i, altså det er jo, det er et vækstbrand. Øøhm. Og altså det kommer ud af Aarhus kommunes erhvervsplan, så det handler jo om altså vækst og arbejdspladser, altså men ikke på et industrisamfund, men vi er en vidensby og det er også det vi brander os som. Side 19 af 26

20 I: Ja nemlig. L: Men synes du det er en snæver gruppe, altså jeg synes at det måske for moderne byer ikke er super snævert men, men det er jo en fortolkning. I: Ja okay, vi kan godt omformulere det til ikke at være snævert men det ekskluderer i hvert fald vis gruppe af mennesker i byen øøhm og måske kan man se et demokratisk problem i det. Det ved jeg ikke om det er noget i har tænkt? L: Det er ikke noget der har fyldt meget vil jeg sige, jeg kan sagtens se din pointe men altså [ ] når man laver en erhvervsplan og man laver et brand så handler det om at tiltrække nogle der skaber mere vækst og ikke tiltrække de grupper der egentlig koster noget for en by. I: Så dermed sagt, at viden skaber vækst? L: Ja, det var hvert fald vores udgangspunkt, da vi lavede planen. I: Okay. Ja [ ] L: Så man kan sige jo, hvis man ser på det samfundsøkonomisk, så vil de mennesker, der koster brutto for en kommune, de kommer alligevel. Men dem, der skaber vækst og udvikling af arbejdspladser, dem skal vi arbejde på for at tiltrække ekstraordinært, fordi det skaber vækst og dermed nye muligheder. I: Selvfølgelig. Det er nok også en udvikling, som globaliseringen har været med til at fremskynde. Side 20 af 26

21 L: Ja. I: Øhm. Afslutningsvis vil vi gerne snakke lidt om, hvad status på brandet er, og hvad du føler, I nu har opnået? L: Ja. I: Okay. Har I haft nogle evalueringer eller målinger på brandingkampagnen? L: Det har vi ikke. Det er det korte svar. Det er igen, ressourcesituationen har simpelthen været så kritisk, at vi har holdt det flydende og serviceret dem, der gerne vil bruge det ude i byen og være med på nogle kampagner, men vi har ikke evalueret sammen omkring talenttiltrækningen. I: Du nævnte jo selv indledningsvis, at I ikke har været helt tilfredse med forløbet og hvad, det har kastet af sig. At det endnu ikke har været ført helt ud i livet. Har I så justeret jeres brandingkampagne undervejs? Altså i takt med, at det ikke var så bragende en succes, eller har I bare hundrede procent trumfet jeres oprindelige første tanke igennem? L: Nej, vi har justeret. Mange gange. I: Hvordan er det kommet til udtryk? L: Jamen altså [ ] dels har vi jo hele tiden oplevet, at der blev færre ressourcer, så vi har simpelthen måtte justere til hvad, der er realistisk at Side 21 af 26

22 få lavet. Det kommer til udtryk ved, at vi ikke har været proaktive i forhold til at markedsføre den her, blandt andet den portal, altså withaarhus.com, vi slet ikke har vedligeholdt, og der er ikke ret mange besøgende på den. Så nu, pr. 1. april, har vi fået en ny leder på området, der er indsat nogle flere folk, så der skal laves en ny strategi for, hvordan vi arbejder videre med det her. Men noget af det, vi kan se, virker, det er jo at lave storywill, som for eksempel det vi holder lige nu, internetweek Denmark, hvor der er rigtig mange deltagere, og vi har fået rigtig meget mediedækning. Der er kommet delegation fra New York, der skal studere danske smartcities, og de kommer til Aarhus, fordi vi holder internetweek. Vi har kunnet lancere Google Glass for første gang i Danmark og sådan nogle ting, og det er langt bedre city branding end det at køre nogle kampagner i et tog i London, eller hvor vi nu måtte være, som koster kassen. I: Så jeg kan forstå, at I med ansættelsen af den nye leder nu igen vil skrue op for ambitionsniveauet for at internationalisere Aarhus? L: Ja, det kan du. I: Hvad er så det fremtidige mål for brandet? L: Det er ikke defineret endnu. Der starter en proces, når teamet er på plads, og så skal vi til at finde ud af, hvad vi så gør. Men vi holder fast i den identitet, vi har, men hvordan den skal implementeres og bringes til live skal vi undersøge igen. I: Og hvordan forholder det sig så med henblik på, at I skal være kulturhovedstad i 2017? Side 22 af 26

23 L: Ja. Altså, det er jo en sag for sig. I: Er det et endemål for brandingen eller er brandingen en skrue uden ende så at sige? L: Det er jo et brand, der gerne skal vare længere end til I: Klart, men er det sådan, at I har en deadline på jeres arbejde? Når vi rammer 2017, smider I så alt, hvad I har i hænderne og lader brandingen køre sit eget løb. L: Nej [ ]. Jeg tror ikke, man skal se branding med et endemål. Det er jo en proces. I: Lige nøjagtig. L: Man skal have en platform, som er konsistent, og som man kan bygge ud fra, men der skal heller ikke være stiv og ufleksibel, at den ikke kan tilpasses, for vi lever i en omskiftelig verden, og i en politisk kontekst skal man også tilpasse de til dagsordener, der er aktuelle. I: I har adapteret jer til globaliseringen? L: Mh, lad os sige det. I: Så om ti år, kan Aarhus have sig en helt anden identitet for at spejle samfundet? Side 23 af 26

24 L: Tanken var jo, at denne brandingkampagne skulle leve længe, fordi det bygger på Aarhus reelle identitet, men samtidig også har en vision. I: Og det må man da sige, at den har [griner]. Her på falderebet vil vi gerne høre lidt om, hvordan jeres publikationer distribueres? Hvor og hvornår? Vi vil nemlig gerne være meget tekstorienterede i vores analyse. L: Det kommer lidt an på hvilke publikationer, du tænker på. I: Det er magasinet, Aarhus Danish for Progress, udgivet i 2012, som beskriver nogle aktuelle historier fra byen. På trods af, at den sidst var udgivet for to år tilbage. Den kan findes inde på aarhus.dk. L: Ja. Ja. Okay. Det var et forsøg. Vi har længe kørt med avisen Aarhus International, som fortæller de internationale historier om Aarhus kommune. Den prøvede vi at gøre til et magasin i 2012, hvilket egentlig var lidt en bedaget strategi, så den har vi [ ] I: I har dræbt den? L: Ja. Og så det andet magasin. Det er vel Do business with Aarhus? I: Nemlig. L: Den er næsten lige udkommet. Og den er revet væk. Vi havde et oplag på 2000, som næsten er væk nu til alle mulige samarbejdspartnere, virksomheder, ejendomsmæglere, der gerne ville have den ud. Så den trykker vi nok igen, men den kommer ikke i en fast edition. Det trykker vi simpelthen efter behov og opdaterer, hvis der kommer en stor nyhed. Side 24 af 26

25 Men so far har det været meget lidt struktureret og med en høj grad af tilfældighed. I: Okay. Har I været selektive i distributionen af magasinet eller har alle haft mulighed for selv aktivt at efterspørge den? L: Vi har distribueret dem til vores kernesamarbejdspartnere, og mange af dem, der har bidraget med fakta til teksterne, som så sender den videre til deres kontakter. I: Og det var et oplag på hvor meget, siger du? L: 2000 i første omgang. I: Okay. Så med henblik på en tekstanalyse vil det hovedsagligt kun være at finde i de to udgivelser og selvfølgelig jeres hjemmeside? L: Ja. Den, der vil afspejle brandingprocessen bedst, vil nok være den engelske version af vores brandingstrategi på citybrandaarhus. I: Er den så forskellig fra den danske version? L: Den danske version er komprimeret, mens den engelske version har mere substans, og sproget er mere levende og tro mod processen. I: Selvfølgelig. L: Og publikationen fra 2012 har ikke været under citybrand-teamet. Det har været i et andet regi.. Side 25 af 26

26 I: Og hvad med den nyeste? Er den stadig troværdig i forhold til den oprindelige tanke? L: Det er et moderne produkt, der afspejler brandingstrategi og de fire kerneværdier. Så ja. Måske har den nogle andre nuancer. Det kan I akademikere jo analysere frem til. I: Vi må give det et skud hvert fald. Jeg tror såmænd ikke, at vi har flere spørgsmål. Vi siger mange tak for din tid. Det har været et udbytterigt interview. L: Selv tak. Held og lykke med projektet. I: Mh, tak. Vil du have, at vi sender den færdige rapport til dig, bare for at afstemme? L: Kun hvis I er interesserede i det fra en videnskabelig vinkel. Men jeg behøver ikke at kontrollere, at I citerer mig korrekt. Men jeg vil gerne læse resultatet. I: Du får selvfølgelig et eksemplar, når vi før eller siden får det færdigskrevet. God 1. Maj. L: Mange tak. God fornøjelse. Hej hej. Side 26 af 26

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Branding toolkit vol 1

Branding toolkit vol 1 Branding toolkit vol 1 _ t h e P i o n e e r i n g N a t i o n 2 3 NATION BRANDING - hvad er det? Indhold Nation Branding Hvad er det?... side 3 Nation Branding Hvorfor?... side 5 Branding Værktøjskasse...

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer.

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer. Hvordan nu med it? Hanne Wacher Kjærgaard, lektor i engelsk ved Læreruddannelsen i Århus og programkoordinator i CELM VIAs videncenter for e-læring og medier I forbindelse med de ventede Fælles Mål for

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Bilag 2. M: Øøh jaer okay, men hvad lavede du som frivillig da du var på Find skatten kampagnen?

Bilag 2. M: Øøh jaer okay, men hvad lavede du som frivillig da du var på Find skatten kampagnen? Bilag 2 Interview med Martin Brehm Christensen M = Moderator C = Christensen 5 M: Når du ikke har sagt noget fra før C: Jaer jaer. M: Så er vi kørende. C: Det var så Jeg tror også det er videnskabeligt

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SO-forløb, Branding af London

SO-forløb, Branding af London 2012 SO-forløb, Branding af London Christian Størvold Larsen Jacob Kostecki Daniel Guldberg Klasse 3.5 23-10-2012 Branding af storby Det er essentielt for de storbyer, som ønsker omtale og en masse omsætning

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere