GODE RÅD OM BRUG AF PRIVATDETEKTIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD OM BRUG AF PRIVATDETEKTIVER"

Transkript

1 GODE RÅD OM BRUG AF PRIVATDETEKTIVER

2 De fleste mennesker har en eller anden form for opfattelse af privatdetektivbranchen fra pressen, film, TV mv. I den virkelige verden er det som i alle brancher professionelle mennesker, der her blot har valgt en branche, der stiller strenge krav til diskretion. I sagens natur hører man derfor meget lidt om virkelighedens opgaver, de resultater, der kommer ud af dem og den måde, der arbejdes på. Som regel har man ikke selv brugt en privatdetektiv og selv om man har tænkt på at bruge en, udskyder man ofte tanken om at bruge en detektiv, fordi man forbinder det med snagen i andres gøren og laden. Men det er måske lige præcis det, der er behov for, for at få vished for de formodninger, man har. Bare det sker inden for lovens rammer. Hvad kan en privatdetektiv hjælpe med? Har man opgaver, der skal løses, er man i de fleste tilfælde ikke blege for at kontakte advokater, revisorer, læger, bankrådgivere, reklamebureauer, personalebureauer, ledelseskonsulenter eller andre professionelle, der kan løse opgaverne. Lige så naturligt er det at bruge privatdetektiver - de er professionelle hjælpere, der er eksperter på deres område. Privatdetektivernes område er ofte at skabe vished for en formodning og levere en dokumentation for denne vished. Det kan f.eks. være: Om en afskediget medarbejder bearbejder virksomhedens kunder og dermed måske overtræder kunde- og/eller konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakten. Om en medarbejder lækker fortrolige oplysninger til konkurrenter og overtræder fortrolighedsklausuler. Om virksomheden er udsat for industrispionage fra konkurrenter. Om en stillingsansøgers baggrund stemmer overens med det, der bliver fortalt og det, der står i CV et. Om bedrageri, svindel, krænkelse af ophavsrettigheder o.l. Om hvor bortgemte værdier eller tyvekoster skal findes. Om hvor debitorer og andre forsvundne personer befinder sig. - samt den klassiske: om ægtefællens færden. Uanset hvad der skal undersøges, findes frem til eller skabes vished om, er det lige præcis det, der er ekspertisen hos en privatdetektiv. Så derfor er det lige så naturligt her at gå til en specialist som inden for alle andre områder. Man skal blot vælge det rigtige detektivbureau.

3 Valg af detektivbureau Netop behovet for at få vished, koblet med ønsket om diskretion, fortrolighed, lovlighed og fokus på ens egen sag samt det at man ikke har prøvet det før, gør, at det kan virke vanskeligt at vælge et detektivbureau til en opgave. Men er behovet der, er her en række retningslinier, der kan være til hjælp. Vælg et professionelt bureau - det er et, der er momsregistreret, har en offentlig forretningsadresse, har et CVR-nummer og som angiver præcise oplysninger om selskabsform mv. i CVR-registret. Ved at vælge et professionelt bureau sikrer man sig først og fremmest en erfaren eksperthjælp. Den professionelle privatdetektiv ved, hvordan man skal løse opgaverne, og kender den fulde betydning af diskretion og fortrolighed over for klienterne og deres sager - en fortrolighed, der også ses inden for andre brancher så som læger, revisorer, advokater mm. Indgå ikke aftaler med bureauer eller personer, som alene driver virksomhed via anonyme mobiltelefonnumre, anonyme hjemmesider mv. Undersøg bureauets størrelse og kontaktnet Det er afgørende for en sag, om der kan findes de rigtige personer til den - miljøer er jo forskellige. Et større bureau eller et bureau med flere kontorer og/eller et omfattende kontakt- og agentnet kan bedre vælge den rette person til opgaven ud fra specialer, alder og køn. Et sådant bureau kan også bedre tilbyde 24 timers overvågning og efter behov skifte personer og biler, en stor fordel ved længerevarende opgaver. En kontant fordel ved, at et bureau har flere kontorer, kan også være, at man som kunde sparer udgifter til kørsel, fordi der kun beregnes kørsel fra det lokale kontor. En anden væsentlig fordel er lokalkendskabet. Undersøg medlemskab af brancheforeninger Selv om det ville være ønskeligt, findes der i modsætning til mange andre lande i Danmark ikke nogen offentlig autorisation på det at være privatdetektiv. Drejer det sig derimod om butiksdetektiver og vagter af den ene eller anden art, kræves autorisation i henhold til loven om vagtselskaber. Derfor bør man i stedet undersøge, hvilke foreninger, bureauet er medlem af. Ofte har nationale og internationale brancheforeninger et regelsæt, der til en vis grad styrer etikken i medlemmernes aktiviteter og dermed sikrer professionalismen.

4 I Danmark er hovedorganisationen FDDE - Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere. Foreningen har, ud over et sæt etiske regler, medlemmerne skal overholde, et ankenævn. Skulle der opstå en tvist i en sag og man ønsker at klage over udførelsen af en opgave, er det betryggende at vide, at et bureau er medlem af FDDE, så man kan få en uvildig behandling af en eventuel klage. Man kan læse mere om foreningen, de etiske regler og ankenævnet på foreningens hjemmeside Besøg bureauet Er det muligt, bør man tage et møde med bureauet, inden man indgår en aftale, gerne på bureauets kontor. Det giver et ekstra indblik i bureauets professionelle niveau. Kontoret behøver ikke at være prangende eller ligge på et hovedstrøg - så vil honorarerne sikkert være indrettet derefter - men skal udstråle renlighed og ryddelighed. Så er der også styr på detektivopgaverne. er administration mv. som regel samlet på hovedkontoret. At have et egentligt lokalkontor, som det meste af tiden ville være tomt, er derfor en omkostning, de fleste bureauer undgår. Hjemmekontorerne skal naturligvis fremstå på samme professionelle vis som hovedkontoret. Læs mere om hvordan et sagsforløb bør være under overskriften et gennemarbejdet sagsforløb. Til sidst Følger man disse retningslinier, er man godt rustet til at kunne engagere et privatdetektivbureau til løsning af opgaven. Alligevel kan det måske være svært at vælge ét ud af flere mulige. Her kan man i nogle situationer spørge brancheforeninger, arbejdsgiverforeninger, kollegaer, familie, venner eller bekendte - de har oftere end man tror en viden og/eller erfaring, de er villige til at dele med andre. Andre gange kan det være artikler i pressen, der giver et fingerpeg om gode og mindre gode bureauer. Besøger man en lokalafdeling, kan det dog ofte være på en detektivs hjemmeadresse, hvor han/hun har sit kontor. Privatdetektiver arbejder meget ofte i marken og derfor

5 Et gennemarbejdet sagsforløb Inden man beslutter sig, bør man høre om det typiske sagsforløb hos detektivbureauet. Et gennemarbejdet sagsforløb er den ekstra sikkerhed, man bør forvente når man henvender sig til et professionelt bureau. Sagsforløbet bør starte med, at bureauet holder et indledende møde med klienten, enten hos klienten (almindeligt i erhvervssager), på bureauets kontor eller et helt tredje sted (bruges ofte i privatsager). Ved denne indledende samtale bør klienten medbringe en række forskellige oplysninger og eventuelt billeder for, at bureauet skal kunne forstå klientens sag. Ved den indledende samtale bør bureauet stille en lang række spørgsmål og sammen med klienten vurdere de fremlagte oplysninger, og, allerede inden bureauet går i gang med den egentlige opgave, give svar på, om der er sandsynlighed for, at der kan være en afklaring, når opgaven er afsluttet. Man er således sikker på en saglig vurdering, inden man forpligter sig - man kan naturligvis også opleve, at et bureau afviser en sag. Bureauet bør så indsamle eventuelle yderligere oplysninger, der skal bruges, hvorefter der i samarbejde med klienten lægges en plan for, hvordan sagen kan løses. Sagen bør først påbegyndes, når planen er gennemarbejdet. Under sagen er det oftest en fordel, at bureauet kan være i kontakt med klienten for at kunne koordinere forløbet. Man bør snarest efter sagens afslutning få en skriftlig rapport indeholdende de udfald, sagen har haft. Rapporten bør være ledsaget af digitale billeddokumentationer. Bureauet bør også kunne forsyne klienten med de nødvendige, fyldestgørende rapporter, der kan bruges i en eventuel retssag. Efter sagens afslutning bør klientens billeder returneres til klienten. I det hele taget er det vigtigt, at bureauet ikke gør noget uden, at det er i nøje overensstemmelse med klientens ønsker samt at klienten, hvis han/hun ønsker det, til enhver tid med øjeblikkelig virkning kan standse et sagsforløb.

6 Hvem er vi? UIP Consult ApS Privatdetektiver beskæftiger sig fuldtids og professionelt med erhvervsmæssig og privat efterforskning og overvågning. Vi opererer både nationalt og internationalt - via et omfattende netværk dækker vi hele Danmark, Skandinavien og andre dele af verden. UIP Consult ApS Privatdetektiver har stor erfaring inden for erhvervsdetektivarbejde, f.eks. i forbindelse med afskedigelses-, kundeklausul- og konkurrenceklausulsager, kontraktbrudssager og baggrundsundersøgelser af personer og deres CV er. Hertil kommer bedrageri-, ophavsrets- og tyverisager, eftersøgning af tyvekoster og forsvundne personer, opsporing af debitorer, bortgemte værdier mv. samt undersøgelser i forbindelse med større kriminalitet (organiseret tyveri mv.). Også sager i forbindelse industrispionage ligger inden for kompetenceområdet. Inden for privatområdet arbejder vi med opsporing af forsvundne personer, ægteskabs- og samværssager samt almen efterforskning, overvågning, skygning mv. Vi har kontorer i København, Odense og Viborg. Vores agenter er spredt ud over landet og vi udnytter ofte vores internationale netværk og de foreninger, vi er medlem af, ved løsning af sagerne. Ud over modersmålet dansk er vi sprogkyndige på tysk, engelsk og spansk. Vi arbejder i det hele taget professionelt, vi har over 20 års erfaring i branchen og er i dag Danmarks førende detektivbureau. Mågevej 29-31, 2400 København NV Tlf Fax

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Start med at teste dig selv: 1 Jeg er god til at lytte til folk og forstå deres behov 2 Jeg har en god faglig ballast 3 Jeg har solid erfaring fra tidligere jobs 4 Komplekse problemer tiltaler mig 5 Jeg

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Den personlige samtale

Den personlige samtale Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere