PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB"

Transkript

1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

2

3 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af medlemmer af DDPFFs kvalitetsgruppe/ddf og DRBs Tekniske udvalg

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 4 Baggrund og formål side 5-6 Arbejdsgruppens medlemmer side 7 Standarden side 9-11 PDF i praksis side Vejledning for bureauer side Fremstilling fra QuarkXPress side Check ved hjælp af PitStop side 23 Vejledning for aviser side Referenceguide side 26 Standarden i forhold til arbejdsprocessen (skema) Side 27

5 Baggrund I forlængelse af den indgåede aftale mellem DDF og DRB om elektronisk udveksling af annoncer blev det i første omgang besluttet, at kun ADS kunne anvendes som udvekslingsformat. Denne beslutning blev truffet fordi det, på det tidspunkt hvor aftalen blev indgået, var det eneste format, som man havde testet tilstrækkeligt, og som var udbredt nok, til at kunne anvendes uden videre. Der var imidlertid ingen tvivl om, at dette kun skulle være en kort overgang. Alle er enige om, at det bedste format at anvende i dag, er PDF. Samtidig med at man færdiggjorde aftalen om vilkårene for elektronisk annonceaflevering, blev der igangsat et projekt som skulle gennemteste anvendelsen af PDF og fremkomme med løsninger på overførsel via telenettet eller Internettet. Et udvalg, bestående af teknikere og produktionsfolk fra hhv. DDPFF/DDF og DRB blev nedsat. Opgaven lød på at finde teknisk gennemførlige løsninger, som alle foreningernes medlemmer ville kunne tilslutte sig. En brugbar løsning skulle være: Let tilgængelig, nem at arbejde med, og frem for alt give en meget høj grad af sikkerhed. Da medlemmerne af udvalgene alle har en travl hverdag, blev det besluttet at hente ekspertise udefra, til at forestå test og udarbejde beskrivelser af en standard, som kunne ligge til grund for det fremtidige arbejde med PDF. Formålet Formålet med denne beskrivelse er at give alle en ensartet opfattelse af, hvilke krav der stilles til filer, der skal transmitteres. Hvordan man sikrer sig at man overholder standarden, samt give en praktisk vejledning i, hvordan man anvender Acrobat Distiller (i praksis, hvordan man laver de korrekte indstillinger). Som en ekstra hjælp har vi lagt indstillingsfiler til såvel Acrobat Distiller som PitStop på de involverede organisationers hjemmesider. Her kan du altid hente de seneste indstillingsfiler. Ved at importere disse indstillinger i programmerne, er man helt sikker på, at man overholder standarden, og man slipper for at ændre alle indstillingerne selv. Hvis du ikke selv kan lave integreringen til dit system, kan din IT-leverandør, med dette i hånden, klare opgaven for dig. Vi håber at vi med dette, har banet vejen for en let og sikker overgang til et nyt afleveringsformat, som gerne skulle gøre det, at aflevere annoncer elektronisk, til en selvfølgelighed. Uden problemer for de involverede parter. DDPFF/DDF og DRB, december

6 Forudsætninger Da dette projekt blev startet op, forudsatte vi at PDF var en anerkendt standard. I løbet af arbejdet med tests og beskrivelser, er vi imidlertid blevet belært om noget andet. Der findes i dag adskillige programmer, der kan arkivere PDF filer, men testen har vist, at der er stor forskel på, hvordan disse filer opfører sig i næste led. Der er ganske enkelt flere måder at lave PDF filerne på, og da dette ikke er kontrollerbart, har vi måttet lave en ny forudsætning: Vi har kun testet ud fra følgende forudsætninger, som er et minimalt workflow, der kan anskaffes for meget små penge, og derfor er tilgængelige for alle. Vi har vedtaget at vi som udgangspunkt altid genererer en PostScript fil, som konverteres til PDF i Acrobat Distiller version 4.05, og checkes ved hjælp af PitStop version 4.05, med anvendelse af de beskrevne indstillingsfiler, der kan hentes på organisationernes hjemmesider. Hvis man anvender et af de mange andre programmer, som kan anvendes til at generere postscriptfiler, anbefales det at man selv får checket PDF-filen, som er resultatet af det man laver. Det er en forudsætning at man kan åbne PDF-filen i Acrobat, og herfra lave en EPS fil. Flere af de kendte workflows på markedet kan gøre dette på en fuldt ud tilfredsstillende måde. Det er imidlertid ikke udvalgets opgave at se på de enkelte programmer, men blot at sikre at anvendelsen af den udarbejdede standard kan fungere. Derfor har vi valgt den billigste løsning, nemlig Acrobat Distiller og Pitstop til alle test. Fremtiden Vi er selvfølgelig godt klar over, at der er tale om et område i rivende udvikling. De fleste programmer vil om kort tid kunne arkivere direkte i PDF, ligesom Apples kommende System X vil anvende PDF som arkivformat. Derfor vil standarden løbende blive korrigeret og ændret efterhånden som tests vil vise at de nye versioner og arbejdsmetoder er anvendelige og sikre at anvende. Vi er allerede nu igang med at teste for Acrobat 4.0 som format. Så snart vi er har fået verificeret at alle aviser kan anvende disse filer, vil vi indstille at man ændrer format. Der vil dog ikke være meget hyppige ændringer. Der skal endog meget gode grunde til at ændre på en standard, der virker tilfredsstillende. Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling December 2000 DDPFF/DDF og DRB, december

7 Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling Jan Maagaard, DRB Bo Astrup, NP3 Communication Dorthe Fink, Young & Rubicam Jann Larsen, Reklametjenesten Jesper Klæbel, DDB Needham Lasse Stålung, Dagbladet Politiken Rasmus Bengtsson, Berlingske Tidende Steen Høy, Berlingske Tidende Allan Salling Pedersen, Morgenavisen JyllandsPosten Svend Aage Linde, DDF Erling Petersen, DDPFF May-Britt Price, DDPFF Eksterne deltagere: Niels Højer-Pedersen, Ritzaus Medienet A/S Marlene Hjorth, Ritzaus Medienet A/S Jacob Salomonsen, Scanfors Jørgen Fynsø, Scanfors Christian Wermuth, Integration X DDPFF/DDF og DRB, december

8

9 PDF standarden Filformat Version PDF-filerne skal være i version 1.2 Den nyeste version af PDF er version 1.3, men for at sikre at alle aviser kan modtage og bearbejde filerne, må vi endnu et stykke tid anvende version 1.2. Årsagen hertil er at en del ripper ikke kan tolke version 1.3 endnu. Sikkerhedsindstillinger Da faciliteterne til at låse PDF-filerne bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, skal sikkerhedindstillingerne ikke anvendes hverken i Pitstop eller Distiller. Preflight funktionen vil give fejl, hvis denne sikkerhed ikke er sat korrekt. Navngivning PDF-filerne skal altid navngives med.pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows baserede systemer altid åbner PDF-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er.pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres.pdf i alle tilfælde. Størrelser og styringstegn Skære/pasmærker PDF-filerne må ikke indeholde skære- eller pasmærker. Farver Annoncer, der ikke har en ramme, skal derimod markeres med små prikker i alle 4 hjørner. Årsagen hertil er at en del aviser anvender automatisk placering af annoncerne. Hvis der ikke er en angivelse af formatet, vil annoncerne ikke blive placeret korrekt. Anvend en prik på 0,2 punkt, hvis du ikke ønsker en tydelig prik. Omfatter farver uanset om de indgår i bitmappede eller vektoriserede sammenhænge. For nærmere gennemgang af bitmappede billeder i forhold til denne standard, se afsnittet om billeder. CMYK farver Staffagefarver CMYK farver understøttes. RGB farver må derimod ikke forekomme, idet konverteringen mellem RGB og CMYK alene påhviler designeren. RGB farver vil blive afvist i preflight kontrollen. Understøttes ikke. Alle farver skal være defineret som CMYK. Se tillige vejledningen PDF Workflow fra DRB. Gråtoner Farveforløb Gråtoner understøttes. Farveforløb baseret på CMYK understøttes. DDPFF/DDF og DRB, december

10 Diffusiering og udsparing Overprint Diffusiering Overprint oplysninger fra designprogrammet understøttes. Der vil som regel være automatisk overprint på sort tekst, men i preflight funktionen checkes tillige for dette. Denne standard tager ikke højde for diffusiering, idet diffusiering oftest foretages i et specialprogram. Der skal dog tages højde for korrekte indstillinger i overprint. Fonte Fonttyper Følgende fonttyper er tilladt: PostScript skrifter (Type 1) Multiple Master skrifter Bemærk at brugen af TrueType skrifter ikke er understøttet. Skriftinkludering Alle skrifter inkluderes i PDF-filen og for at imødegå problemstillingen omkring udskiftning af skrifter i rippen, omdøbes inkluderede skrifter til et tilfældigt valgt navn. Denne omdøbning foretages automatisk af Acrobat Distiller. Eksterne referencer Visse skriftsnit kan dog af tekniske årsager ikke indlejres. Dette skyldes en ophavsret som skriftdesigneren kan kræve overholdt. Det betyder i praksis, at skrifter der er underlagt disse rettigheder, ikke inkluderes i PDF-filen og PDF-filen vil i disse tilfælde være fejlbehæftet. Fejlen afsløres i preflight funktionen, men der er ingen umiddelbare løsningsmuligheder andre end at vælge en anden skrift, eller at få en version af skriften der ikke er underlagt denne ophavsret. OPI Fonte OPI kommentarer er ikke tilladt i PDF-filerne. Billederne skal være inkluderet i PDF-filen. Referencer til eksterne fonte understøttes ikke (se afsnit om inkludering af skrifter). Indlejrede formater CopyDot CopyDot filer kan indlejres i PDF-filerne. Opløsning skal i alle tilfælde aftales mellem designeren og modtageren. Denne standard har ingen indflydelse på disse filer, idet de ikke påvirkes af indstillingerne i Distiller. Eventuelle duplex-effekter udarbejdes i CMYK. Billeder Duplex billeder Billeder med Duplex funktion (Duotone billeder) understøttes ikke da der ikke understøttes staffagefarver. Du kan vælge at lave duplex billedet som en CMYK fil, som vil blive understøttet. DDPFF/DDF og DRB, december

11 Billedopløsning Farve og gråtone Billeder sættes automatisk til en opløsning på 200 dpi. Dette er en absolut værdi idet der ikke tages højde for ændringer i faktisk opløsning som følge af skaleringer af billedet i designprogrammet. Lavere opløsninger end 200 dpi vil udløse en advarsel i preflight programmet, men vil teknisk set blive accepteret. Streg Opløsning af stregtegninger ændres ikke af Distiller, idet CopyDot scanninger skal kunne passere direkte igennem. Billedkomprimering Farve og gråtone Billeder komprimeres automatisk med den komprimeringsalgoritme der giver det bedste forhold mellem kvalitet og filstørrelse. I Distiller er komprimeringsfaktoren sat til: High Streg Stregtegninger komprimeres i henhold til Gruppe 4 standarden. Farvestyring ICC profiler Brug af ICC profiler er ikke relevante for standarden, idet farveseparation skal foretages i den del af arbejdsprocessen, som ligger før konvertering til PDF. CMYK konverteringer skal foretages i henhold til anvisningerne i 4-farver i avisens verden/farvekatalog Navnekonvention Filnavne Filernes filnavne skal bestå af bureauets Jobnummer (-side, hvis der er flere sider. Siderne skal arkiveres enkeltvis) og Titel, og slutte med.pdf. Der må ikke anvendes æøå, samt \ / og mellemrum. Ved mellemrum skrives _ DDPFF/DDF og DRB, december

12

13 PDF i praksis Indhold Dette dokument omfatter den dokumentation som brugere af den nye annonceudvekslingsstandard, kan få brug for. Den er således rettet mod både medarbejdere på bureauer og medarbejdere i avisernes annoncemodtagelse. Dokumentet indeholder således dels en udførlig brugervejledning i de rutiner der skal gennemarbejdes for at fremstille og checke PDF-filer, dels de rutiner der skal benyttes ved check og konvertering af PDF-filerne, når de skal indsluses i avisernes produktionssystemer. Herudover findes der et referenceafsnit, som i detaljer beskriver hvad den nye standard omfatter. Dette afsnit er tænkt som en hjælp til de produktions- og IT-medarbejdere der ønsker yderligere dokumentation af standarden, eventuelt med henblik på yderligere integration til eksisterende produktionssystemer og workflows. Øvrigt materiale Som supplement til dette dokument kan man støtte sig til dokumentet PDF Workflow som Jann Larsen fra arbejdsgruppen har udfærdiget. Her får man overblik og eksempler på, hvorledes PDF programmerne kan integreres i workflows med henblik på automatisering af arbejdsprocesserne. DDPFF/DDF og DRB, december

14 Vejledning Denne vejledning beskriver hvorledes man fremstiller og aftester PDF-filer af annoncer. Vejledningen tager udgangspunkt i at annoncerne er designet i QuarkXpress. Den indeholder således en beskrivelse af, hvordan man genererer korrekte PDF-filer i henhold til standarden og også hvordan disse filer testes ved hjælp af programmet PitStop. For at kunne benytte denne vejledning, er det vigtigt, at man har et vist kendskab til brugen af Acrobat. Derudover vil en vis forståelse for PDF filformatet være en fordel. Vejledningen er ikke en komplet manual til de enkelte programmer. Vi henviser derfor til dokumentationen for Adobe Acrobat 4.05, PitStop og QuarkXpress for yderligere information. PDF kan også laves i InDesign, PageMaker, Illustrator, PhotoShop eller FreeHand. Disse programmer har vi også testet, og konklusionen er, at man sagtens kan anvede disse programmer, blot man ikke vælger at save som PDF-fil. Det ekstremt vigtigt at man genererer en postscript-fil, som grundlag for PDF-filen. Når først man har generet en postscript fil, har oprindelsen ikke længere betydning. Hvad skal der være installeret? For at kunne fremstille og checke PDF-filer skal du have følgende programmer: Adobe Acrobat 4.05 Den fulde pakke inklusiv Acrobat Distiller. Acrobat Reader er ikke nok. PitStop 4.05 PitStop er et såkaldt Plug-in program til Acrobat PostScript driver Til Mac: Minimum version 8.6 (kan hentes gratis på Adobes hjemmeside). Til PC: Windows 98/2000/NT standard PostScript drivere virker som regel OK. Det er vigtigt at de nævnte programversioner er overholdt. Din forhandler kan være behjælpelig med eventuelle opdateringer af ældre programversioner. Hjælpefiler Med standarden leveres 4 hjælpefiler som skal sikre, at der produceres ensartede PDF-filer: Filnavn Funktion Placering DDPFF_DRB_1.1.joboption Indeholder indstillinger Settings under Distiller mappen til Acrobat Distiller DDPFF_DRB_1.1.ppp Indeholder de regler der Importeres til PitStop ved hjælp af skal testes efter i PitStop Import funktionen i PitStop Preflight Control Panel. Prologue.ps Støttefil til Distiller som Distiller mappen/data sikrer, at dokumentstørrelsen fra QuarkXpress dokumenter overholdes. Epilogue.ps Støttefil til Prologue.ps Distiller mappen/data DDPFF/DDF og DRB, december

15 Opsætning af programmer Det vil ofte være meget individuelt, hvorledes de enkelte programmer er opsat. Denne standard specificerer således ikke krav til opsætning af de enkelte programmer, blot at de ovenfor nævnte hjælpefiler er installeret og benyttes. Det vil således være helt op til jer selv, hvordan I ønsker at benytte programmerne. Har I eksempelvis opbygget et workflow, hvor Distiller fungerer ved at overvåge mapper (hot folder) kan hjælpefilerne udmærket integreres heri. Som nævnt ovenfor er PitStop et såkaldt plug-in program til Acrobat. Det betyder, at PitStop ikke kan aktiveres som et almindeligt program. Det kan således udelukkende benyttes inde fra Acrobat. PitStop kan ligesom Acrobat benyttes til en lang række formål, som vi ikke kommer ind på her. Det er udelukkende PitStop s evne til at kontrollere PDF-filer (Preflight), som vi benytter. Både Acrobat, Distiller og PitStop kan naturligvis stadig benyttes til andre typer PDF-filer og formål end netop PDF baserede annoncer. Test af PDF-filerne For at sikre at PDF-filer lever op til standarden inden de transmitteres til aviserne, er det nødvendigt at foretage et check (Preflight) af PDF-filen. Checkproceduren kontrollerer om PDF-filen er korrekt med hensyn til en lang række forhold. I checkproceduren vil man således kunne afsløre om der eksempelvis forekommer RGB billleder, er benyttet forkerte fonttyper, om der forekommer skæremærker, er referencer til eksterne billeder og meget mere. Checkproceduren munder ud i et rapportdokument (i PDF format), som indeholder en oversigt og beskrivelse over eventuelle fejl. PitStop, som foretager checket, vurderer tillige fejlenes alvor. Visse fejltyper udløser blot advarsler som indikerer, at her er en potentiel fejlkilde, mens andre fejl vil være alvorlige og medføre at PDF-filen skal genereres på ny inden den kan afsendes. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at gå tilbage i originaldokumentet og rette fejlen for derefter at oprette en PostScript fil og en PDF-fil på ny. Den nye PDF-fil skal naturligvis checkes igen. Forskelle mellem Mac og PC I store træk fungerer Acrobat Distiller og PitStop helt ens på Mac og PC. Der vil dog være en vis forskel i den måde man udskriver til en PDF-fil på fra QuarkXpress, idet man her benytter en printerdriver som er individuel fra platform til platform. I det følgende er skærmbilleder vist fra Mac platformen, med mindre der er væsentlige forskelle mellem Mac versionen og PC versionen. DDPFF/DDF og DRB, december

16 Vejledning for bureauer: Følgende vejledning henvender sig specifikt til de bureauer, hvor PDF-filerne af annoncerne skal fremstilles. Fremstilling af PDF-filer fra QuarkXPress Der tages udgangspunkt i at det er QuarkXpress som benyttes som det endelige designprogram til annoncer. Det er således fra QuarkXPress at man iværksætter fremstillingen af PDF-filer. Før man kan lave PDF-filen er det dog vigtigt at man har tænkt en del ting igennem i QuarkXPress, idet PDF-filen ikke vil blive korrekt hvis QuarkXPress filen heller ikke er korrekt. Nedenstående checkliste kan således måske hjælpe til at undgå de værste faldgruber: Sørg for at dokumentformatet i QuarkXPress er sat til det korrekte fysiske format af annoncen. Sørg for at farver er korrekt defineret. Det vil sige at der ikke må forekomme staffage-farver (eksempelvis Pantone-farver) eller RGBfarver. Det skal med andre ord være CMYK-farver. Check eventuelle værdier for overprint. Når dokumentet er korrekt dannes PDF-filen på følgende måde: 1.1 I Vælger sikrer du dig at du har valgt den korrekte PostScript driver, eksempelvis Adobe PS 8.6. DDPFF/DDF og DRB, december

17 1.2 På en Mac gøres følgende: Åben udskriftdialogen og klik i knappen Printer I pop up -menuen Sendes til vælges Arkiv Vælg en passende sti og et passende navn for arkivering af PostScript filen. I pop up -menuen, hvor der står Generelt vælges Arkiver som arkiv Indstil valgmulighederne som vist nedenfor: Husk at vælge at alle skrifter vedlægges. Klik i Arkiver for at vende tilbage til QuarkXPress udskriftsdialog DDPFF/DDF og DRB, december

18 På en PC gøres følgende: Åben printdialogen og vælg To file under Printer. I QuarkXPress egen udskriftsdialog følges indstillingerne fra nedenstående skærmbilleder. DDPFF/DDF og DRB, december

19 Her er det vigtigt at dokumentets bredde indtastes nøjagtigt. DDPFF/DDF og DRB, december

20 I Vis dialogen kan du sikre dig visuelt at annoncens format passer 1.3 Klik i Udskriv for at danne PostScript filen. Herefter fortsættes i Acrobat Distiller. DDPFF/DDF og DRB, december

21 Konvertering af PostScript fil til PDF-fil i Acrobat Distiller 2.1 Åben Acrobat Distiller. Såfremt Distiller ikke har den rigtige joboption aktiveret, kan den vælges ved at klikke i pop up -menuen job options og vælge DDPFF_DRB_ Åben PostScript filen i Distiller på én af følgende måder: Vælg Open menupunktet fra File menuen eller Træk PostScript filen over i Distiller vinduet Herefter begynder Distiller at konvertere PostScript filen til PDF. Den resulterende PDF-fil vil typisk få samme filnavn som PostScript filen, men med.pdf som extension. PDF-filen placeres, med mindre andet angives, i samme mappe som PostScript filen. Det er vigtigt at PDF-filen netop har.pdf som extension, idet PC ere benytter denne extension til at identificere filtypen. Herefter er PDF-filen dannet og klar til check. DDPFF/DDF og DRB, december

22 Sikkerhedsopsætning PDF-filer med annoncer må ikke være låst, idet låste filer, hverken kan placeres eller printes. 3.1 I Acrobat er det muligt at sætte en "Security"-lås på PDF-filerne når disse gemmes. I Distiller kan lignende sikkerhedsindstilling sættes op. Da disse faciliteter bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, må sikkerhedindstillingerne ikke anvendes - hverken i Pitstop eller Distiller. Der må med andre ord ikke sættes X i nogen af felterne i nedenstående skærmbillede. På denne måde vil alle PDF-filer, uanset hvilken joboption der er valgt, få den specificerede sikkerhedsindstiling. DDPFF/DDF og DRB, december

23 Check af PDF-filer med PitStop 4.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 4.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.joboption for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 4.4 Klik i knappen Create Report, hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 4.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til afsendelse. DDPFF/DDF og DRB, december

24 Vejledning for aviser Denne vejledning beskriver, hvorledes man kontrollerer og konverterer en PDF-fil med en annonce, fremstillet i henhold til standarden. Den er således specifik henvendt til avisernes annoncemodtagelse. Aftestningen foretages gennem programmet PitStop, mens konvertering af PDF-filen foretages fra Acrobat Da den metode der skal anvendes til konvertering ofte vil være meget individuel, vil den vejledning blot give vejledning i den enkleste form for konvertering. Den form har gennem tests vist, at være problemfri, men det er helt op til det enkelte dagblad at benytte den konverteringsform, som giver det bedste resultat på deres respektive produktionssystem. I visse tilfælde, vil det slet ikke være nødvendigt at konvertere PDF-filen. Hvis produktionssystemet således kan håndtere PDF-filer, kan PDF-filerne umiddelbart anvendes uden konvertering. Check af PDF-filer med PitStop 5.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 5.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.ppp for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 5.4 Klik i knappen Create Report hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 5.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. DDPFF/DDF og DRB, december

25 Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til at blive sendt videre i produktionssystemet eventuelt til konvertering. Konvertering Som nævnt ovenfor, vil det være individuelt fra avis til avis, hvilket filformat man ønsker at konvertere PDF-filen til. Vi vil i dette tilfælde konvertere til EPS level Åben PDF-filen i Acrobat I File menuen vælges Export og derefter PostScript or EPS Følg indstillingerne fra nedenstående skærmbilled. 6.3 Klik i Save for at arkivere EPS level 1 filen. Hermed er PDF-filen gemt som EPS level 1 fil. DDPFF/DDF og DRB, december

26 Referenceguide Omfang Denne referenceguide beskriver de enkelte elementer i standarden. Der henvises til øvrige dokumenter for gennemgang af brugervejledninger, joboptions og dokumentation af øvrige støttesystemer. Definitioner: Designeren Designprogrammet Distiller Modtager Designeren er den person, der betjener designprogrammet. Det program, som annoncen rentegnes i typisk QuarkXPress Programmet i Acrobat serien, som benyttes til konvertering af PostScript og EPS-filer til PDF. Modtageren af PDF dokumentet typisk et dagblad. DDPFF/DDF og DRB, december

27 Standarden i forhold til arbejdsprocessen = ikke tilladt = punktet indstilles, genereres eller verificeres i den pågældende fase. Indstilles/genereres i Design- PostScript Acrobat Verificeres i program driver Distiller PitStop Filformat Version Navngivning Størrelser og styringstegn Skære-/pas mærker Farver CMYK farver Staffage farver Gråtoner Farveforløb Diffusiering og udsparing Overprint Diffusieringsinformation Fonte Valg af fonttyper Inkludering af skrifter Eksterne referencer OPI Fonte Indlejrede formater CopyDot Billeder Duplex billeder* Billedopløsning Farve og gråtone Streg Billedkomprimering Farve og gråtone Streg ICC profiler * Duplex effekter udarbejdes i CMYK DDPFF/DDF og DRB, december

28 PRESSENS HUS: DDF DANSKE DAGBLADES FORENING DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF 1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af

Læs mere

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Indstillinger - Distiller & PitStop JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Acrobat Distiller indstillinger side 3-7 Kontrolkrav (Enfocus PitStop-indstillinger) side 8-37 2 DISTILLER OPTIONS ACROBAT

Læs mere

pdffilter1.4 hvis du trykker mellemrum-tasten under opstarten af QuarkXPress.

pdffilter1.4 hvis du trykker mellemrum-tasten under opstarten af QuarkXPress. pdffilter1.4 filter Xtensions udvider QuarkXPress med nye funktioner. Du installerer dine xtensions ved at træk/kopiere xtension-ikonet til xtension-mappen inde i QuarkXPress-mappen. Xtensions optager

Læs mere

Levering af PDF er. til GO-CARD. Vejledning til følgende programmer:

Levering af PDF er. til GO-CARD. Vejledning til følgende programmer: Levering af PDF er til GO-CARD Vejledning til følgende programmer: Adobe Acrobat Distiller 6 og 7 Adobe InDesign CS og CS2 Adobe PageMaker 6.52 / 7.0 Quark Xpress 6.5 Acrobat Distiller 6 Denne vejledning

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Regionens it afdeling skulle promovere sig selv internt i regionen. It-afdelingen kan tit være lidt i modvind. De hjælper folk i regionen med it problemer, deres kunder

Læs mere

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard GENERELT Grafiker skal teknisk være i stand til at hente og sende filer over FTP-server. FORMATER HRF og Mksg arbejder med disse standardformater:

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB.

Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB. Retningslinier for levering af annoncemateriale. DDF og DRRB. Leverings- og kvalitetssikkerhed. Formål Udgangspunkt for retningslinierne for digital levering af annoncemateriale er løbende at sikre en

Læs mere

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW GW GRAFISK WORKFLOW Opgavebeskrivelse Dette var en opsætningsopgave af en folder og to plakater i to forskellige sprog til Ivans Lystfiskeri. Jeg vil primært fokusere på at beskrive Preflight og udskydningsdelen

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

MAC. Hvorfor printe til PDF?

MAC. Hvorfor printe til PDF? Hvordan laver jeg en korrekt PDF-fil? MAC Hvorfor printe til PDF? En printet PDF er optimeret til print, og indeholder ikke unødvendig information der kan gøre filen tung at printe. En printet PDF er derfor

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog i flere farver til hardcoverbog Opgaven består i at lave et smudsomslag til en bog med hardcover i A5-størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6 PDF dokumenter Her kan du læse om: Hvordan man gør et PDF dokument skrivbart og efterfølgende gembart. Hvilken version af Adobe Readeren, derr er nødvendig for at mann kan skrive i og efterfølgende gemme

Læs mere

DVD Flick. Fra videofiler til DVD. Version: August 2012

DVD Flick. Fra videofiler til DVD. Version: August 2012 DVD Flick Fra videofiler til DVD Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Fra videofiler til DVD...4 Hvilke filtyper er understøttet?...4 Hent programmet...5 At lave en DVD...5 Step 1: Hent videoklip...6

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign

Fremstilling af trykklar PDF-fil med InDesign Her får du skridt for skridt at vide, hvilke indstillinger du skal vælge i InDesign for at lave et professionelt layout, vælge de korrekte farveindstillinger og fremstille en trykklar PDF-fil i en god

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

PRODUKTION OG WORKFLOW 1. HOVEDFORLØB

PRODUKTION OG WORKFLOW 1. HOVEDFORLØB PRODUKTION OG WORKFLOW 1. HOVEDFORLØB ALDI BUS BANNER //PRODUKTION OG WORKFLOW BRIEF Aldi i Svendborg skal have lavet et bus banner pga. åbning af en ny Aldi i samme by. Det er uvidst fra kunden hvad der

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007

OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007 OPRETTELSE AF TRYKFILER I MICROSOFT POWERPOINT 2007 Denne vejledning er ingen garanti for korrekt oprettelse af trykfiler. Denne skal nærmere ses som en hjælp. Hvis du ikke er vant til at oprette trykdata

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Fremstilling af layoutfil til logovand

Fremstilling af layoutfil til logovand Vejledning Fremstilling af laoutfil til logovand Gælder for 0.33 L & 0.50 L flasker. Såvel standard- som D LUX-etiketter. side 1 : Vejledning side 2 : Det færdige resultat side 3 : Eksempler på rigtig

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

kreativ kommunikation

kreativ kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve kreativ kommunikation Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Kreativ Kommunikation Forprøven består af to

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion Tina Outzen Søllested 35 Farveprofil sammensættes i InDesign og colour settings synkroniseres med Bridge. Specifikation Kunde DOF Paarup Aftenskole Opgave Aftenskoleprogram 2014-15 Programmer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Print og PDF. PDF til print. Betjening af printer. Print fra Acrobat. Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1

Print og PDF. PDF til print. Betjening af printer. Print fra Acrobat. Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1 Print og PDF PDF til print Betjening af printer Print fra Acrobat Kunstakademiets arkitektskole, Institut for design og kommunikation 2008 1 PDF fra InDesign Øvelsen tager udgangspunkt i print på en HP

Læs mere

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat 6 6 tips der sikrer dig optimalt resultat Nemt og enkelt, gennem kundetilpassede produkter styrker Print2People virksomheder i at give håndgribelige indtryk. Bestil markedsføringsmateriale online www.print2people.dk

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver

Prepress Serigrafi Grafisk Tekniker Grundforløb. Opgave: Klistermærker i flere farver Grafisk Tekniker Grundforløb Opgave: Klistermærker i flere farver I denne opgave skal der skabes et antal klistermærker i flere farver. Temaet er frit. Husk at der i serigrafi skal laves ramme for hver

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE På mit arbejde ville vi prøve os med en ny måde at komme ud til vores kunder på. Vi har tidligere benyttet os af Post Danmarks mulighed for at sende brochurer ud

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nyt PDF arbejdskort, Garanti og Kulancebehandling, Elektronisk underskrift på arbejdskort fra Check-in på ipad Indhold Garanti-

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Vektorgrafik et spørgsmål om fortolkning Hvad er vektorgrafik? Vektorgrafik er den ene af de to forskellige typer computergrafik, som computeren kan arbejde med. Den anden type er pixelgrafik eller bitmaps.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING

DIVISIONSMATCHBEREGNING DIVISIONSMATCHBEREGNING ANDERS KLINTING FIR HILLERØD ORIENTERING JANUAR 2013 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Løbsdata fra OE2003... 3 Klasser... 3 Klubber... 5 Resultater... 7 Brug af programmet...

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint

Grafisk Tekniker Digitalprint Grafisk Tekniker Digitalprint Opgave: emballage til nyt slikprodukt printet med CMYK-farver og lak på Flatbed Versa UV LEF-12 Opgave: Emballage til nyt slikprodukt Forestil dig, at du står overfor et lille

Læs mere

Photoshop Illustrator

Photoshop Illustrator Photoshop Illustrator Transform Hvilke programmer bruges til hvad: Logo Officedokumenter, Brevpapir, visitkort Annoncer Skilte, bannere, rollups, standere og stande Tryksager og brochurer Hjemmesider og

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver

Serigrafisk tryk af bogomslag i flere farver i flere farver Opgaven består i at lave et omslag til en bog med softcover i A5 størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes i serigrafi i grupper

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere