PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB"

Transkript

1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

2

3 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af medlemmer af DDPFFs kvalitetsgruppe/ddf og DRBs Tekniske udvalg

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 4 Baggrund og formål side 5-6 Arbejdsgruppens medlemmer side 7 Standarden side 9-11 PDF i praksis side Vejledning for bureauer side Fremstilling fra QuarkXPress side Check ved hjælp af PitStop side 23 Vejledning for aviser side Referenceguide side 26 Standarden i forhold til arbejdsprocessen (skema) Side 27

5 Baggrund I forlængelse af den indgåede aftale mellem DDF og DRB om elektronisk udveksling af annoncer blev det i første omgang besluttet, at kun ADS kunne anvendes som udvekslingsformat. Denne beslutning blev truffet fordi det, på det tidspunkt hvor aftalen blev indgået, var det eneste format, som man havde testet tilstrækkeligt, og som var udbredt nok, til at kunne anvendes uden videre. Der var imidlertid ingen tvivl om, at dette kun skulle være en kort overgang. Alle er enige om, at det bedste format at anvende i dag, er PDF. Samtidig med at man færdiggjorde aftalen om vilkårene for elektronisk annonceaflevering, blev der igangsat et projekt som skulle gennemteste anvendelsen af PDF og fremkomme med løsninger på overførsel via telenettet eller Internettet. Et udvalg, bestående af teknikere og produktionsfolk fra hhv. DDPFF/DDF og DRB blev nedsat. Opgaven lød på at finde teknisk gennemførlige løsninger, som alle foreningernes medlemmer ville kunne tilslutte sig. En brugbar løsning skulle være: Let tilgængelig, nem at arbejde med, og frem for alt give en meget høj grad af sikkerhed. Da medlemmerne af udvalgene alle har en travl hverdag, blev det besluttet at hente ekspertise udefra, til at forestå test og udarbejde beskrivelser af en standard, som kunne ligge til grund for det fremtidige arbejde med PDF. Formålet Formålet med denne beskrivelse er at give alle en ensartet opfattelse af, hvilke krav der stilles til filer, der skal transmitteres. Hvordan man sikrer sig at man overholder standarden, samt give en praktisk vejledning i, hvordan man anvender Acrobat Distiller (i praksis, hvordan man laver de korrekte indstillinger). Som en ekstra hjælp har vi lagt indstillingsfiler til såvel Acrobat Distiller som PitStop på de involverede organisationers hjemmesider. Her kan du altid hente de seneste indstillingsfiler. Ved at importere disse indstillinger i programmerne, er man helt sikker på, at man overholder standarden, og man slipper for at ændre alle indstillingerne selv. Hvis du ikke selv kan lave integreringen til dit system, kan din IT-leverandør, med dette i hånden, klare opgaven for dig. Vi håber at vi med dette, har banet vejen for en let og sikker overgang til et nyt afleveringsformat, som gerne skulle gøre det, at aflevere annoncer elektronisk, til en selvfølgelighed. Uden problemer for de involverede parter. DDPFF/DDF og DRB, december

6 Forudsætninger Da dette projekt blev startet op, forudsatte vi at PDF var en anerkendt standard. I løbet af arbejdet med tests og beskrivelser, er vi imidlertid blevet belært om noget andet. Der findes i dag adskillige programmer, der kan arkivere PDF filer, men testen har vist, at der er stor forskel på, hvordan disse filer opfører sig i næste led. Der er ganske enkelt flere måder at lave PDF filerne på, og da dette ikke er kontrollerbart, har vi måttet lave en ny forudsætning: Vi har kun testet ud fra følgende forudsætninger, som er et minimalt workflow, der kan anskaffes for meget små penge, og derfor er tilgængelige for alle. Vi har vedtaget at vi som udgangspunkt altid genererer en PostScript fil, som konverteres til PDF i Acrobat Distiller version 4.05, og checkes ved hjælp af PitStop version 4.05, med anvendelse af de beskrevne indstillingsfiler, der kan hentes på organisationernes hjemmesider. Hvis man anvender et af de mange andre programmer, som kan anvendes til at generere postscriptfiler, anbefales det at man selv får checket PDF-filen, som er resultatet af det man laver. Det er en forudsætning at man kan åbne PDF-filen i Acrobat, og herfra lave en EPS fil. Flere af de kendte workflows på markedet kan gøre dette på en fuldt ud tilfredsstillende måde. Det er imidlertid ikke udvalgets opgave at se på de enkelte programmer, men blot at sikre at anvendelsen af den udarbejdede standard kan fungere. Derfor har vi valgt den billigste løsning, nemlig Acrobat Distiller og Pitstop til alle test. Fremtiden Vi er selvfølgelig godt klar over, at der er tale om et område i rivende udvikling. De fleste programmer vil om kort tid kunne arkivere direkte i PDF, ligesom Apples kommende System X vil anvende PDF som arkivformat. Derfor vil standarden løbende blive korrigeret og ændret efterhånden som tests vil vise at de nye versioner og arbejdsmetoder er anvendelige og sikre at anvende. Vi er allerede nu igang med at teste for Acrobat 4.0 som format. Så snart vi er har fået verificeret at alle aviser kan anvende disse filer, vil vi indstille at man ændrer format. Der vil dog ikke være meget hyppige ændringer. Der skal endog meget gode grunde til at ændre på en standard, der virker tilfredsstillende. Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling December 2000 DDPFF/DDF og DRB, december

7 Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling Jan Maagaard, DRB Bo Astrup, NP3 Communication Dorthe Fink, Young & Rubicam Jann Larsen, Reklametjenesten Jesper Klæbel, DDB Needham Lasse Stålung, Dagbladet Politiken Rasmus Bengtsson, Berlingske Tidende Steen Høy, Berlingske Tidende Allan Salling Pedersen, Morgenavisen JyllandsPosten Svend Aage Linde, DDF Erling Petersen, DDPFF May-Britt Price, DDPFF Eksterne deltagere: Niels Højer-Pedersen, Ritzaus Medienet A/S Marlene Hjorth, Ritzaus Medienet A/S Jacob Salomonsen, Scanfors Jørgen Fynsø, Scanfors Christian Wermuth, Integration X DDPFF/DDF og DRB, december

8

9 PDF standarden Filformat Version PDF-filerne skal være i version 1.2 Den nyeste version af PDF er version 1.3, men for at sikre at alle aviser kan modtage og bearbejde filerne, må vi endnu et stykke tid anvende version 1.2. Årsagen hertil er at en del ripper ikke kan tolke version 1.3 endnu. Sikkerhedsindstillinger Da faciliteterne til at låse PDF-filerne bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, skal sikkerhedindstillingerne ikke anvendes hverken i Pitstop eller Distiller. Preflight funktionen vil give fejl, hvis denne sikkerhed ikke er sat korrekt. Navngivning PDF-filerne skal altid navngives med.pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows baserede systemer altid åbner PDF-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er.pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres.pdf i alle tilfælde. Størrelser og styringstegn Skære/pasmærker PDF-filerne må ikke indeholde skære- eller pasmærker. Farver Annoncer, der ikke har en ramme, skal derimod markeres med små prikker i alle 4 hjørner. Årsagen hertil er at en del aviser anvender automatisk placering af annoncerne. Hvis der ikke er en angivelse af formatet, vil annoncerne ikke blive placeret korrekt. Anvend en prik på 0,2 punkt, hvis du ikke ønsker en tydelig prik. Omfatter farver uanset om de indgår i bitmappede eller vektoriserede sammenhænge. For nærmere gennemgang af bitmappede billeder i forhold til denne standard, se afsnittet om billeder. CMYK farver Staffagefarver CMYK farver understøttes. RGB farver må derimod ikke forekomme, idet konverteringen mellem RGB og CMYK alene påhviler designeren. RGB farver vil blive afvist i preflight kontrollen. Understøttes ikke. Alle farver skal være defineret som CMYK. Se tillige vejledningen PDF Workflow fra DRB. Gråtoner Farveforløb Gråtoner understøttes. Farveforløb baseret på CMYK understøttes. DDPFF/DDF og DRB, december

10 Diffusiering og udsparing Overprint Diffusiering Overprint oplysninger fra designprogrammet understøttes. Der vil som regel være automatisk overprint på sort tekst, men i preflight funktionen checkes tillige for dette. Denne standard tager ikke højde for diffusiering, idet diffusiering oftest foretages i et specialprogram. Der skal dog tages højde for korrekte indstillinger i overprint. Fonte Fonttyper Følgende fonttyper er tilladt: PostScript skrifter (Type 1) Multiple Master skrifter Bemærk at brugen af TrueType skrifter ikke er understøttet. Skriftinkludering Alle skrifter inkluderes i PDF-filen og for at imødegå problemstillingen omkring udskiftning af skrifter i rippen, omdøbes inkluderede skrifter til et tilfældigt valgt navn. Denne omdøbning foretages automatisk af Acrobat Distiller. Eksterne referencer Visse skriftsnit kan dog af tekniske årsager ikke indlejres. Dette skyldes en ophavsret som skriftdesigneren kan kræve overholdt. Det betyder i praksis, at skrifter der er underlagt disse rettigheder, ikke inkluderes i PDF-filen og PDF-filen vil i disse tilfælde være fejlbehæftet. Fejlen afsløres i preflight funktionen, men der er ingen umiddelbare løsningsmuligheder andre end at vælge en anden skrift, eller at få en version af skriften der ikke er underlagt denne ophavsret. OPI Fonte OPI kommentarer er ikke tilladt i PDF-filerne. Billederne skal være inkluderet i PDF-filen. Referencer til eksterne fonte understøttes ikke (se afsnit om inkludering af skrifter). Indlejrede formater CopyDot CopyDot filer kan indlejres i PDF-filerne. Opløsning skal i alle tilfælde aftales mellem designeren og modtageren. Denne standard har ingen indflydelse på disse filer, idet de ikke påvirkes af indstillingerne i Distiller. Eventuelle duplex-effekter udarbejdes i CMYK. Billeder Duplex billeder Billeder med Duplex funktion (Duotone billeder) understøttes ikke da der ikke understøttes staffagefarver. Du kan vælge at lave duplex billedet som en CMYK fil, som vil blive understøttet. DDPFF/DDF og DRB, december

11 Billedopløsning Farve og gråtone Billeder sættes automatisk til en opløsning på 200 dpi. Dette er en absolut værdi idet der ikke tages højde for ændringer i faktisk opløsning som følge af skaleringer af billedet i designprogrammet. Lavere opløsninger end 200 dpi vil udløse en advarsel i preflight programmet, men vil teknisk set blive accepteret. Streg Opløsning af stregtegninger ændres ikke af Distiller, idet CopyDot scanninger skal kunne passere direkte igennem. Billedkomprimering Farve og gråtone Billeder komprimeres automatisk med den komprimeringsalgoritme der giver det bedste forhold mellem kvalitet og filstørrelse. I Distiller er komprimeringsfaktoren sat til: High Streg Stregtegninger komprimeres i henhold til Gruppe 4 standarden. Farvestyring ICC profiler Brug af ICC profiler er ikke relevante for standarden, idet farveseparation skal foretages i den del af arbejdsprocessen, som ligger før konvertering til PDF. CMYK konverteringer skal foretages i henhold til anvisningerne i 4-farver i avisens verden/farvekatalog Navnekonvention Filnavne Filernes filnavne skal bestå af bureauets Jobnummer (-side, hvis der er flere sider. Siderne skal arkiveres enkeltvis) og Titel, og slutte med.pdf. Der må ikke anvendes æøå, samt \ / og mellemrum. Ved mellemrum skrives _ DDPFF/DDF og DRB, december

12

13 PDF i praksis Indhold Dette dokument omfatter den dokumentation som brugere af den nye annonceudvekslingsstandard, kan få brug for. Den er således rettet mod både medarbejdere på bureauer og medarbejdere i avisernes annoncemodtagelse. Dokumentet indeholder således dels en udførlig brugervejledning i de rutiner der skal gennemarbejdes for at fremstille og checke PDF-filer, dels de rutiner der skal benyttes ved check og konvertering af PDF-filerne, når de skal indsluses i avisernes produktionssystemer. Herudover findes der et referenceafsnit, som i detaljer beskriver hvad den nye standard omfatter. Dette afsnit er tænkt som en hjælp til de produktions- og IT-medarbejdere der ønsker yderligere dokumentation af standarden, eventuelt med henblik på yderligere integration til eksisterende produktionssystemer og workflows. Øvrigt materiale Som supplement til dette dokument kan man støtte sig til dokumentet PDF Workflow som Jann Larsen fra arbejdsgruppen har udfærdiget. Her får man overblik og eksempler på, hvorledes PDF programmerne kan integreres i workflows med henblik på automatisering af arbejdsprocesserne. DDPFF/DDF og DRB, december

14 Vejledning Denne vejledning beskriver hvorledes man fremstiller og aftester PDF-filer af annoncer. Vejledningen tager udgangspunkt i at annoncerne er designet i QuarkXpress. Den indeholder således en beskrivelse af, hvordan man genererer korrekte PDF-filer i henhold til standarden og også hvordan disse filer testes ved hjælp af programmet PitStop. For at kunne benytte denne vejledning, er det vigtigt, at man har et vist kendskab til brugen af Acrobat. Derudover vil en vis forståelse for PDF filformatet være en fordel. Vejledningen er ikke en komplet manual til de enkelte programmer. Vi henviser derfor til dokumentationen for Adobe Acrobat 4.05, PitStop og QuarkXpress for yderligere information. PDF kan også laves i InDesign, PageMaker, Illustrator, PhotoShop eller FreeHand. Disse programmer har vi også testet, og konklusionen er, at man sagtens kan anvede disse programmer, blot man ikke vælger at save som PDF-fil. Det ekstremt vigtigt at man genererer en postscript-fil, som grundlag for PDF-filen. Når først man har generet en postscript fil, har oprindelsen ikke længere betydning. Hvad skal der være installeret? For at kunne fremstille og checke PDF-filer skal du have følgende programmer: Adobe Acrobat 4.05 Den fulde pakke inklusiv Acrobat Distiller. Acrobat Reader er ikke nok. PitStop 4.05 PitStop er et såkaldt Plug-in program til Acrobat PostScript driver Til Mac: Minimum version 8.6 (kan hentes gratis på Adobes hjemmeside). Til PC: Windows 98/2000/NT standard PostScript drivere virker som regel OK. Det er vigtigt at de nævnte programversioner er overholdt. Din forhandler kan være behjælpelig med eventuelle opdateringer af ældre programversioner. Hjælpefiler Med standarden leveres 4 hjælpefiler som skal sikre, at der produceres ensartede PDF-filer: Filnavn Funktion Placering DDPFF_DRB_1.1.joboption Indeholder indstillinger Settings under Distiller mappen til Acrobat Distiller DDPFF_DRB_1.1.ppp Indeholder de regler der Importeres til PitStop ved hjælp af skal testes efter i PitStop Import funktionen i PitStop Preflight Control Panel. Prologue.ps Støttefil til Distiller som Distiller mappen/data sikrer, at dokumentstørrelsen fra QuarkXpress dokumenter overholdes. Epilogue.ps Støttefil til Prologue.ps Distiller mappen/data DDPFF/DDF og DRB, december

15 Opsætning af programmer Det vil ofte være meget individuelt, hvorledes de enkelte programmer er opsat. Denne standard specificerer således ikke krav til opsætning af de enkelte programmer, blot at de ovenfor nævnte hjælpefiler er installeret og benyttes. Det vil således være helt op til jer selv, hvordan I ønsker at benytte programmerne. Har I eksempelvis opbygget et workflow, hvor Distiller fungerer ved at overvåge mapper (hot folder) kan hjælpefilerne udmærket integreres heri. Som nævnt ovenfor er PitStop et såkaldt plug-in program til Acrobat. Det betyder, at PitStop ikke kan aktiveres som et almindeligt program. Det kan således udelukkende benyttes inde fra Acrobat. PitStop kan ligesom Acrobat benyttes til en lang række formål, som vi ikke kommer ind på her. Det er udelukkende PitStop s evne til at kontrollere PDF-filer (Preflight), som vi benytter. Både Acrobat, Distiller og PitStop kan naturligvis stadig benyttes til andre typer PDF-filer og formål end netop PDF baserede annoncer. Test af PDF-filerne For at sikre at PDF-filer lever op til standarden inden de transmitteres til aviserne, er det nødvendigt at foretage et check (Preflight) af PDF-filen. Checkproceduren kontrollerer om PDF-filen er korrekt med hensyn til en lang række forhold. I checkproceduren vil man således kunne afsløre om der eksempelvis forekommer RGB billleder, er benyttet forkerte fonttyper, om der forekommer skæremærker, er referencer til eksterne billeder og meget mere. Checkproceduren munder ud i et rapportdokument (i PDF format), som indeholder en oversigt og beskrivelse over eventuelle fejl. PitStop, som foretager checket, vurderer tillige fejlenes alvor. Visse fejltyper udløser blot advarsler som indikerer, at her er en potentiel fejlkilde, mens andre fejl vil være alvorlige og medføre at PDF-filen skal genereres på ny inden den kan afsendes. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at gå tilbage i originaldokumentet og rette fejlen for derefter at oprette en PostScript fil og en PDF-fil på ny. Den nye PDF-fil skal naturligvis checkes igen. Forskelle mellem Mac og PC I store træk fungerer Acrobat Distiller og PitStop helt ens på Mac og PC. Der vil dog være en vis forskel i den måde man udskriver til en PDF-fil på fra QuarkXpress, idet man her benytter en printerdriver som er individuel fra platform til platform. I det følgende er skærmbilleder vist fra Mac platformen, med mindre der er væsentlige forskelle mellem Mac versionen og PC versionen. DDPFF/DDF og DRB, december

16 Vejledning for bureauer: Følgende vejledning henvender sig specifikt til de bureauer, hvor PDF-filerne af annoncerne skal fremstilles. Fremstilling af PDF-filer fra QuarkXPress Der tages udgangspunkt i at det er QuarkXpress som benyttes som det endelige designprogram til annoncer. Det er således fra QuarkXPress at man iværksætter fremstillingen af PDF-filer. Før man kan lave PDF-filen er det dog vigtigt at man har tænkt en del ting igennem i QuarkXPress, idet PDF-filen ikke vil blive korrekt hvis QuarkXPress filen heller ikke er korrekt. Nedenstående checkliste kan således måske hjælpe til at undgå de værste faldgruber: Sørg for at dokumentformatet i QuarkXPress er sat til det korrekte fysiske format af annoncen. Sørg for at farver er korrekt defineret. Det vil sige at der ikke må forekomme staffage-farver (eksempelvis Pantone-farver) eller RGBfarver. Det skal med andre ord være CMYK-farver. Check eventuelle værdier for overprint. Når dokumentet er korrekt dannes PDF-filen på følgende måde: 1.1 I Vælger sikrer du dig at du har valgt den korrekte PostScript driver, eksempelvis Adobe PS 8.6. DDPFF/DDF og DRB, december

17 1.2 På en Mac gøres følgende: Åben udskriftdialogen og klik i knappen Printer I pop up -menuen Sendes til vælges Arkiv Vælg en passende sti og et passende navn for arkivering af PostScript filen. I pop up -menuen, hvor der står Generelt vælges Arkiver som arkiv Indstil valgmulighederne som vist nedenfor: Husk at vælge at alle skrifter vedlægges. Klik i Arkiver for at vende tilbage til QuarkXPress udskriftsdialog DDPFF/DDF og DRB, december

18 På en PC gøres følgende: Åben printdialogen og vælg To file under Printer. I QuarkXPress egen udskriftsdialog følges indstillingerne fra nedenstående skærmbilleder. DDPFF/DDF og DRB, december

19 Her er det vigtigt at dokumentets bredde indtastes nøjagtigt. DDPFF/DDF og DRB, december

20 I Vis dialogen kan du sikre dig visuelt at annoncens format passer 1.3 Klik i Udskriv for at danne PostScript filen. Herefter fortsættes i Acrobat Distiller. DDPFF/DDF og DRB, december

21 Konvertering af PostScript fil til PDF-fil i Acrobat Distiller 2.1 Åben Acrobat Distiller. Såfremt Distiller ikke har den rigtige joboption aktiveret, kan den vælges ved at klikke i pop up -menuen job options og vælge DDPFF_DRB_ Åben PostScript filen i Distiller på én af følgende måder: Vælg Open menupunktet fra File menuen eller Træk PostScript filen over i Distiller vinduet Herefter begynder Distiller at konvertere PostScript filen til PDF. Den resulterende PDF-fil vil typisk få samme filnavn som PostScript filen, men med.pdf som extension. PDF-filen placeres, med mindre andet angives, i samme mappe som PostScript filen. Det er vigtigt at PDF-filen netop har.pdf som extension, idet PC ere benytter denne extension til at identificere filtypen. Herefter er PDF-filen dannet og klar til check. DDPFF/DDF og DRB, december

22 Sikkerhedsopsætning PDF-filer med annoncer må ikke være låst, idet låste filer, hverken kan placeres eller printes. 3.1 I Acrobat er det muligt at sætte en "Security"-lås på PDF-filerne når disse gemmes. I Distiller kan lignende sikkerhedsindstilling sættes op. Da disse faciliteter bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, må sikkerhedindstillingerne ikke anvendes - hverken i Pitstop eller Distiller. Der må med andre ord ikke sættes X i nogen af felterne i nedenstående skærmbillede. På denne måde vil alle PDF-filer, uanset hvilken joboption der er valgt, få den specificerede sikkerhedsindstiling. DDPFF/DDF og DRB, december

23 Check af PDF-filer med PitStop 4.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 4.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.joboption for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 4.4 Klik i knappen Create Report, hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 4.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til afsendelse. DDPFF/DDF og DRB, december

24 Vejledning for aviser Denne vejledning beskriver, hvorledes man kontrollerer og konverterer en PDF-fil med en annonce, fremstillet i henhold til standarden. Den er således specifik henvendt til avisernes annoncemodtagelse. Aftestningen foretages gennem programmet PitStop, mens konvertering af PDF-filen foretages fra Acrobat Da den metode der skal anvendes til konvertering ofte vil være meget individuel, vil den vejledning blot give vejledning i den enkleste form for konvertering. Den form har gennem tests vist, at være problemfri, men det er helt op til det enkelte dagblad at benytte den konverteringsform, som giver det bedste resultat på deres respektive produktionssystem. I visse tilfælde, vil det slet ikke være nødvendigt at konvertere PDF-filen. Hvis produktionssystemet således kan håndtere PDF-filer, kan PDF-filerne umiddelbart anvendes uden konvertering. Check af PDF-filer med PitStop 5.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 5.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.ppp for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 5.4 Klik i knappen Create Report hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 5.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. DDPFF/DDF og DRB, december

25 Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til at blive sendt videre i produktionssystemet eventuelt til konvertering. Konvertering Som nævnt ovenfor, vil det være individuelt fra avis til avis, hvilket filformat man ønsker at konvertere PDF-filen til. Vi vil i dette tilfælde konvertere til EPS level Åben PDF-filen i Acrobat I File menuen vælges Export og derefter PostScript or EPS Følg indstillingerne fra nedenstående skærmbilled. 6.3 Klik i Save for at arkivere EPS level 1 filen. Hermed er PDF-filen gemt som EPS level 1 fil. DDPFF/DDF og DRB, december

26 Referenceguide Omfang Denne referenceguide beskriver de enkelte elementer i standarden. Der henvises til øvrige dokumenter for gennemgang af brugervejledninger, joboptions og dokumentation af øvrige støttesystemer. Definitioner: Designeren Designprogrammet Distiller Modtager Designeren er den person, der betjener designprogrammet. Det program, som annoncen rentegnes i typisk QuarkXPress Programmet i Acrobat serien, som benyttes til konvertering af PostScript og EPS-filer til PDF. Modtageren af PDF dokumentet typisk et dagblad. DDPFF/DDF og DRB, december

27 Standarden i forhold til arbejdsprocessen = ikke tilladt = punktet indstilles, genereres eller verificeres i den pågældende fase. Indstilles/genereres i Design- PostScript Acrobat Verificeres i program driver Distiller PitStop Filformat Version Navngivning Størrelser og styringstegn Skære-/pas mærker Farver CMYK farver Staffage farver Gråtoner Farveforløb Diffusiering og udsparing Overprint Diffusieringsinformation Fonte Valg af fonttyper Inkludering af skrifter Eksterne referencer OPI Fonte Indlejrede formater CopyDot Billeder Duplex billeder* Billedopløsning Farve og gråtone Streg Billedkomprimering Farve og gråtone Streg ICC profiler * Duplex effekter udarbejdes i CMYK DDPFF/DDF og DRB, december

28 PRESSENS HUS: DDF DANSKE DAGBLADES FORENING DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning P/I OfficeMail Windows Printer Driver Installations- og brugervejledning Version: 3.7 Udgivelsesdato: juni 2013 Pitney Bowes stiller dette dokument vederlagsfrit til rådighed for dig til brug sammen med

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING 16. JANUAR 2012 En indføring i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin Regin brugervejledning En indføring i brugen af Kulturarvsstyrelsens elektroniske

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 E-bøger...1 Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger...1 Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger...2 Læseprogrammer til computere og bærbare enheder...2 Overførsel

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

OpenOffice.org 1.0. Installationsvejledning. April 2002, Revision D

OpenOffice.org 1.0. Installationsvejledning. April 2002, Revision D OpenOffice.org 1.0 Installationsvejledning April 2002, Revision D Indhold 1. OpenOffice.org installationsvejledning 7 Ikoner i dokumentationen 7 2. OpenOffice.org installationen 9 Installationstyper 9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013 I gang med til brug i Mediekonkurrence 2013 3. udgave Januar 2013 Indhold Om WordPress 3 Hvad er WordPress? 3 Hvad er widgets? 3 Hvad er forskellen på indlæg og sider? 4 Hvad er forskellen på kategorier

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere