PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale. Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB"

Transkript

1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale Udarbejdet december 2000 DDPFF/DDF-DRB

2

3 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af medlemmer af DDPFFs kvalitetsgruppe/ddf og DRBs Tekniske udvalg

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 4 Baggrund og formål side 5-6 Arbejdsgruppens medlemmer side 7 Standarden side 9-11 PDF i praksis side Vejledning for bureauer side Fremstilling fra QuarkXPress side Check ved hjælp af PitStop side 23 Vejledning for aviser side Referenceguide side 26 Standarden i forhold til arbejdsprocessen (skema) Side 27

5 Baggrund I forlængelse af den indgåede aftale mellem DDF og DRB om elektronisk udveksling af annoncer blev det i første omgang besluttet, at kun ADS kunne anvendes som udvekslingsformat. Denne beslutning blev truffet fordi det, på det tidspunkt hvor aftalen blev indgået, var det eneste format, som man havde testet tilstrækkeligt, og som var udbredt nok, til at kunne anvendes uden videre. Der var imidlertid ingen tvivl om, at dette kun skulle være en kort overgang. Alle er enige om, at det bedste format at anvende i dag, er PDF. Samtidig med at man færdiggjorde aftalen om vilkårene for elektronisk annonceaflevering, blev der igangsat et projekt som skulle gennemteste anvendelsen af PDF og fremkomme med løsninger på overførsel via telenettet eller Internettet. Et udvalg, bestående af teknikere og produktionsfolk fra hhv. DDPFF/DDF og DRB blev nedsat. Opgaven lød på at finde teknisk gennemførlige løsninger, som alle foreningernes medlemmer ville kunne tilslutte sig. En brugbar løsning skulle være: Let tilgængelig, nem at arbejde med, og frem for alt give en meget høj grad af sikkerhed. Da medlemmerne af udvalgene alle har en travl hverdag, blev det besluttet at hente ekspertise udefra, til at forestå test og udarbejde beskrivelser af en standard, som kunne ligge til grund for det fremtidige arbejde med PDF. Formålet Formålet med denne beskrivelse er at give alle en ensartet opfattelse af, hvilke krav der stilles til filer, der skal transmitteres. Hvordan man sikrer sig at man overholder standarden, samt give en praktisk vejledning i, hvordan man anvender Acrobat Distiller (i praksis, hvordan man laver de korrekte indstillinger). Som en ekstra hjælp har vi lagt indstillingsfiler til såvel Acrobat Distiller som PitStop på de involverede organisationers hjemmesider. Her kan du altid hente de seneste indstillingsfiler. Ved at importere disse indstillinger i programmerne, er man helt sikker på, at man overholder standarden, og man slipper for at ændre alle indstillingerne selv. Hvis du ikke selv kan lave integreringen til dit system, kan din IT-leverandør, med dette i hånden, klare opgaven for dig. Vi håber at vi med dette, har banet vejen for en let og sikker overgang til et nyt afleveringsformat, som gerne skulle gøre det, at aflevere annoncer elektronisk, til en selvfølgelighed. Uden problemer for de involverede parter. DDPFF/DDF og DRB, december

6 Forudsætninger Da dette projekt blev startet op, forudsatte vi at PDF var en anerkendt standard. I løbet af arbejdet med tests og beskrivelser, er vi imidlertid blevet belært om noget andet. Der findes i dag adskillige programmer, der kan arkivere PDF filer, men testen har vist, at der er stor forskel på, hvordan disse filer opfører sig i næste led. Der er ganske enkelt flere måder at lave PDF filerne på, og da dette ikke er kontrollerbart, har vi måttet lave en ny forudsætning: Vi har kun testet ud fra følgende forudsætninger, som er et minimalt workflow, der kan anskaffes for meget små penge, og derfor er tilgængelige for alle. Vi har vedtaget at vi som udgangspunkt altid genererer en PostScript fil, som konverteres til PDF i Acrobat Distiller version 4.05, og checkes ved hjælp af PitStop version 4.05, med anvendelse af de beskrevne indstillingsfiler, der kan hentes på organisationernes hjemmesider. Hvis man anvender et af de mange andre programmer, som kan anvendes til at generere postscriptfiler, anbefales det at man selv får checket PDF-filen, som er resultatet af det man laver. Det er en forudsætning at man kan åbne PDF-filen i Acrobat, og herfra lave en EPS fil. Flere af de kendte workflows på markedet kan gøre dette på en fuldt ud tilfredsstillende måde. Det er imidlertid ikke udvalgets opgave at se på de enkelte programmer, men blot at sikre at anvendelsen af den udarbejdede standard kan fungere. Derfor har vi valgt den billigste løsning, nemlig Acrobat Distiller og Pitstop til alle test. Fremtiden Vi er selvfølgelig godt klar over, at der er tale om et område i rivende udvikling. De fleste programmer vil om kort tid kunne arkivere direkte i PDF, ligesom Apples kommende System X vil anvende PDF som arkivformat. Derfor vil standarden løbende blive korrigeret og ændret efterhånden som tests vil vise at de nye versioner og arbejdsmetoder er anvendelige og sikre at anvende. Vi er allerede nu igang med at teste for Acrobat 4.0 som format. Så snart vi er har fået verificeret at alle aviser kan anvende disse filer, vil vi indstille at man ændrer format. Der vil dog ikke være meget hyppige ændringer. Der skal endog meget gode grunde til at ændre på en standard, der virker tilfredsstillende. Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling December 2000 DDPFF/DDF og DRB, december

7 Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling Jan Maagaard, DRB Bo Astrup, NP3 Communication Dorthe Fink, Young & Rubicam Jann Larsen, Reklametjenesten Jesper Klæbel, DDB Needham Lasse Stålung, Dagbladet Politiken Rasmus Bengtsson, Berlingske Tidende Steen Høy, Berlingske Tidende Allan Salling Pedersen, Morgenavisen JyllandsPosten Svend Aage Linde, DDF Erling Petersen, DDPFF May-Britt Price, DDPFF Eksterne deltagere: Niels Højer-Pedersen, Ritzaus Medienet A/S Marlene Hjorth, Ritzaus Medienet A/S Jacob Salomonsen, Scanfors Jørgen Fynsø, Scanfors Christian Wermuth, Integration X DDPFF/DDF og DRB, december

8

9 PDF standarden Filformat Version PDF-filerne skal være i version 1.2 Den nyeste version af PDF er version 1.3, men for at sikre at alle aviser kan modtage og bearbejde filerne, må vi endnu et stykke tid anvende version 1.2. Årsagen hertil er at en del ripper ikke kan tolke version 1.3 endnu. Sikkerhedsindstillinger Da faciliteterne til at låse PDF-filerne bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, skal sikkerhedindstillingerne ikke anvendes hverken i Pitstop eller Distiller. Preflight funktionen vil give fejl, hvis denne sikkerhed ikke er sat korrekt. Navngivning PDF-filerne skal altid navngives med.pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows baserede systemer altid åbner PDF-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er.pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres.pdf i alle tilfælde. Størrelser og styringstegn Skære/pasmærker PDF-filerne må ikke indeholde skære- eller pasmærker. Farver Annoncer, der ikke har en ramme, skal derimod markeres med små prikker i alle 4 hjørner. Årsagen hertil er at en del aviser anvender automatisk placering af annoncerne. Hvis der ikke er en angivelse af formatet, vil annoncerne ikke blive placeret korrekt. Anvend en prik på 0,2 punkt, hvis du ikke ønsker en tydelig prik. Omfatter farver uanset om de indgår i bitmappede eller vektoriserede sammenhænge. For nærmere gennemgang af bitmappede billeder i forhold til denne standard, se afsnittet om billeder. CMYK farver Staffagefarver CMYK farver understøttes. RGB farver må derimod ikke forekomme, idet konverteringen mellem RGB og CMYK alene påhviler designeren. RGB farver vil blive afvist i preflight kontrollen. Understøttes ikke. Alle farver skal være defineret som CMYK. Se tillige vejledningen PDF Workflow fra DRB. Gråtoner Farveforløb Gråtoner understøttes. Farveforløb baseret på CMYK understøttes. DDPFF/DDF og DRB, december

10 Diffusiering og udsparing Overprint Diffusiering Overprint oplysninger fra designprogrammet understøttes. Der vil som regel være automatisk overprint på sort tekst, men i preflight funktionen checkes tillige for dette. Denne standard tager ikke højde for diffusiering, idet diffusiering oftest foretages i et specialprogram. Der skal dog tages højde for korrekte indstillinger i overprint. Fonte Fonttyper Følgende fonttyper er tilladt: PostScript skrifter (Type 1) Multiple Master skrifter Bemærk at brugen af TrueType skrifter ikke er understøttet. Skriftinkludering Alle skrifter inkluderes i PDF-filen og for at imødegå problemstillingen omkring udskiftning af skrifter i rippen, omdøbes inkluderede skrifter til et tilfældigt valgt navn. Denne omdøbning foretages automatisk af Acrobat Distiller. Eksterne referencer Visse skriftsnit kan dog af tekniske årsager ikke indlejres. Dette skyldes en ophavsret som skriftdesigneren kan kræve overholdt. Det betyder i praksis, at skrifter der er underlagt disse rettigheder, ikke inkluderes i PDF-filen og PDF-filen vil i disse tilfælde være fejlbehæftet. Fejlen afsløres i preflight funktionen, men der er ingen umiddelbare løsningsmuligheder andre end at vælge en anden skrift, eller at få en version af skriften der ikke er underlagt denne ophavsret. OPI Fonte OPI kommentarer er ikke tilladt i PDF-filerne. Billederne skal være inkluderet i PDF-filen. Referencer til eksterne fonte understøttes ikke (se afsnit om inkludering af skrifter). Indlejrede formater CopyDot CopyDot filer kan indlejres i PDF-filerne. Opløsning skal i alle tilfælde aftales mellem designeren og modtageren. Denne standard har ingen indflydelse på disse filer, idet de ikke påvirkes af indstillingerne i Distiller. Eventuelle duplex-effekter udarbejdes i CMYK. Billeder Duplex billeder Billeder med Duplex funktion (Duotone billeder) understøttes ikke da der ikke understøttes staffagefarver. Du kan vælge at lave duplex billedet som en CMYK fil, som vil blive understøttet. DDPFF/DDF og DRB, december

11 Billedopløsning Farve og gråtone Billeder sættes automatisk til en opløsning på 200 dpi. Dette er en absolut værdi idet der ikke tages højde for ændringer i faktisk opløsning som følge af skaleringer af billedet i designprogrammet. Lavere opløsninger end 200 dpi vil udløse en advarsel i preflight programmet, men vil teknisk set blive accepteret. Streg Opløsning af stregtegninger ændres ikke af Distiller, idet CopyDot scanninger skal kunne passere direkte igennem. Billedkomprimering Farve og gråtone Billeder komprimeres automatisk med den komprimeringsalgoritme der giver det bedste forhold mellem kvalitet og filstørrelse. I Distiller er komprimeringsfaktoren sat til: High Streg Stregtegninger komprimeres i henhold til Gruppe 4 standarden. Farvestyring ICC profiler Brug af ICC profiler er ikke relevante for standarden, idet farveseparation skal foretages i den del af arbejdsprocessen, som ligger før konvertering til PDF. CMYK konverteringer skal foretages i henhold til anvisningerne i 4-farver i avisens verden/farvekatalog Navnekonvention Filnavne Filernes filnavne skal bestå af bureauets Jobnummer (-side, hvis der er flere sider. Siderne skal arkiveres enkeltvis) og Titel, og slutte med.pdf. Der må ikke anvendes æøå, samt \ / og mellemrum. Ved mellemrum skrives _ DDPFF/DDF og DRB, december

12

13 PDF i praksis Indhold Dette dokument omfatter den dokumentation som brugere af den nye annonceudvekslingsstandard, kan få brug for. Den er således rettet mod både medarbejdere på bureauer og medarbejdere i avisernes annoncemodtagelse. Dokumentet indeholder således dels en udførlig brugervejledning i de rutiner der skal gennemarbejdes for at fremstille og checke PDF-filer, dels de rutiner der skal benyttes ved check og konvertering af PDF-filerne, når de skal indsluses i avisernes produktionssystemer. Herudover findes der et referenceafsnit, som i detaljer beskriver hvad den nye standard omfatter. Dette afsnit er tænkt som en hjælp til de produktions- og IT-medarbejdere der ønsker yderligere dokumentation af standarden, eventuelt med henblik på yderligere integration til eksisterende produktionssystemer og workflows. Øvrigt materiale Som supplement til dette dokument kan man støtte sig til dokumentet PDF Workflow som Jann Larsen fra arbejdsgruppen har udfærdiget. Her får man overblik og eksempler på, hvorledes PDF programmerne kan integreres i workflows med henblik på automatisering af arbejdsprocesserne. DDPFF/DDF og DRB, december

14 Vejledning Denne vejledning beskriver hvorledes man fremstiller og aftester PDF-filer af annoncer. Vejledningen tager udgangspunkt i at annoncerne er designet i QuarkXpress. Den indeholder således en beskrivelse af, hvordan man genererer korrekte PDF-filer i henhold til standarden og også hvordan disse filer testes ved hjælp af programmet PitStop. For at kunne benytte denne vejledning, er det vigtigt, at man har et vist kendskab til brugen af Acrobat. Derudover vil en vis forståelse for PDF filformatet være en fordel. Vejledningen er ikke en komplet manual til de enkelte programmer. Vi henviser derfor til dokumentationen for Adobe Acrobat 4.05, PitStop og QuarkXpress for yderligere information. PDF kan også laves i InDesign, PageMaker, Illustrator, PhotoShop eller FreeHand. Disse programmer har vi også testet, og konklusionen er, at man sagtens kan anvede disse programmer, blot man ikke vælger at save som PDF-fil. Det ekstremt vigtigt at man genererer en postscript-fil, som grundlag for PDF-filen. Når først man har generet en postscript fil, har oprindelsen ikke længere betydning. Hvad skal der være installeret? For at kunne fremstille og checke PDF-filer skal du have følgende programmer: Adobe Acrobat 4.05 Den fulde pakke inklusiv Acrobat Distiller. Acrobat Reader er ikke nok. PitStop 4.05 PitStop er et såkaldt Plug-in program til Acrobat PostScript driver Til Mac: Minimum version 8.6 (kan hentes gratis på Adobes hjemmeside). Til PC: Windows 98/2000/NT standard PostScript drivere virker som regel OK. Det er vigtigt at de nævnte programversioner er overholdt. Din forhandler kan være behjælpelig med eventuelle opdateringer af ældre programversioner. Hjælpefiler Med standarden leveres 4 hjælpefiler som skal sikre, at der produceres ensartede PDF-filer: Filnavn Funktion Placering DDPFF_DRB_1.1.joboption Indeholder indstillinger Settings under Distiller mappen til Acrobat Distiller DDPFF_DRB_1.1.ppp Indeholder de regler der Importeres til PitStop ved hjælp af skal testes efter i PitStop Import funktionen i PitStop Preflight Control Panel. Prologue.ps Støttefil til Distiller som Distiller mappen/data sikrer, at dokumentstørrelsen fra QuarkXpress dokumenter overholdes. Epilogue.ps Støttefil til Prologue.ps Distiller mappen/data DDPFF/DDF og DRB, december

15 Opsætning af programmer Det vil ofte være meget individuelt, hvorledes de enkelte programmer er opsat. Denne standard specificerer således ikke krav til opsætning af de enkelte programmer, blot at de ovenfor nævnte hjælpefiler er installeret og benyttes. Det vil således være helt op til jer selv, hvordan I ønsker at benytte programmerne. Har I eksempelvis opbygget et workflow, hvor Distiller fungerer ved at overvåge mapper (hot folder) kan hjælpefilerne udmærket integreres heri. Som nævnt ovenfor er PitStop et såkaldt plug-in program til Acrobat. Det betyder, at PitStop ikke kan aktiveres som et almindeligt program. Det kan således udelukkende benyttes inde fra Acrobat. PitStop kan ligesom Acrobat benyttes til en lang række formål, som vi ikke kommer ind på her. Det er udelukkende PitStop s evne til at kontrollere PDF-filer (Preflight), som vi benytter. Både Acrobat, Distiller og PitStop kan naturligvis stadig benyttes til andre typer PDF-filer og formål end netop PDF baserede annoncer. Test af PDF-filerne For at sikre at PDF-filer lever op til standarden inden de transmitteres til aviserne, er det nødvendigt at foretage et check (Preflight) af PDF-filen. Checkproceduren kontrollerer om PDF-filen er korrekt med hensyn til en lang række forhold. I checkproceduren vil man således kunne afsløre om der eksempelvis forekommer RGB billleder, er benyttet forkerte fonttyper, om der forekommer skæremærker, er referencer til eksterne billeder og meget mere. Checkproceduren munder ud i et rapportdokument (i PDF format), som indeholder en oversigt og beskrivelse over eventuelle fejl. PitStop, som foretager checket, vurderer tillige fejlenes alvor. Visse fejltyper udløser blot advarsler som indikerer, at her er en potentiel fejlkilde, mens andre fejl vil være alvorlige og medføre at PDF-filen skal genereres på ny inden den kan afsendes. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at gå tilbage i originaldokumentet og rette fejlen for derefter at oprette en PostScript fil og en PDF-fil på ny. Den nye PDF-fil skal naturligvis checkes igen. Forskelle mellem Mac og PC I store træk fungerer Acrobat Distiller og PitStop helt ens på Mac og PC. Der vil dog være en vis forskel i den måde man udskriver til en PDF-fil på fra QuarkXpress, idet man her benytter en printerdriver som er individuel fra platform til platform. I det følgende er skærmbilleder vist fra Mac platformen, med mindre der er væsentlige forskelle mellem Mac versionen og PC versionen. DDPFF/DDF og DRB, december

16 Vejledning for bureauer: Følgende vejledning henvender sig specifikt til de bureauer, hvor PDF-filerne af annoncerne skal fremstilles. Fremstilling af PDF-filer fra QuarkXPress Der tages udgangspunkt i at det er QuarkXpress som benyttes som det endelige designprogram til annoncer. Det er således fra QuarkXPress at man iværksætter fremstillingen af PDF-filer. Før man kan lave PDF-filen er det dog vigtigt at man har tænkt en del ting igennem i QuarkXPress, idet PDF-filen ikke vil blive korrekt hvis QuarkXPress filen heller ikke er korrekt. Nedenstående checkliste kan således måske hjælpe til at undgå de værste faldgruber: Sørg for at dokumentformatet i QuarkXPress er sat til det korrekte fysiske format af annoncen. Sørg for at farver er korrekt defineret. Det vil sige at der ikke må forekomme staffage-farver (eksempelvis Pantone-farver) eller RGBfarver. Det skal med andre ord være CMYK-farver. Check eventuelle værdier for overprint. Når dokumentet er korrekt dannes PDF-filen på følgende måde: 1.1 I Vælger sikrer du dig at du har valgt den korrekte PostScript driver, eksempelvis Adobe PS 8.6. DDPFF/DDF og DRB, december

17 1.2 På en Mac gøres følgende: Åben udskriftdialogen og klik i knappen Printer I pop up -menuen Sendes til vælges Arkiv Vælg en passende sti og et passende navn for arkivering af PostScript filen. I pop up -menuen, hvor der står Generelt vælges Arkiver som arkiv Indstil valgmulighederne som vist nedenfor: Husk at vælge at alle skrifter vedlægges. Klik i Arkiver for at vende tilbage til QuarkXPress udskriftsdialog DDPFF/DDF og DRB, december

18 På en PC gøres følgende: Åben printdialogen og vælg To file under Printer. I QuarkXPress egen udskriftsdialog følges indstillingerne fra nedenstående skærmbilleder. DDPFF/DDF og DRB, december

19 Her er det vigtigt at dokumentets bredde indtastes nøjagtigt. DDPFF/DDF og DRB, december

20 I Vis dialogen kan du sikre dig visuelt at annoncens format passer 1.3 Klik i Udskriv for at danne PostScript filen. Herefter fortsættes i Acrobat Distiller. DDPFF/DDF og DRB, december

21 Konvertering af PostScript fil til PDF-fil i Acrobat Distiller 2.1 Åben Acrobat Distiller. Såfremt Distiller ikke har den rigtige joboption aktiveret, kan den vælges ved at klikke i pop up -menuen job options og vælge DDPFF_DRB_ Åben PostScript filen i Distiller på én af følgende måder: Vælg Open menupunktet fra File menuen eller Træk PostScript filen over i Distiller vinduet Herefter begynder Distiller at konvertere PostScript filen til PDF. Den resulterende PDF-fil vil typisk få samme filnavn som PostScript filen, men med.pdf som extension. PDF-filen placeres, med mindre andet angives, i samme mappe som PostScript filen. Det er vigtigt at PDF-filen netop har.pdf som extension, idet PC ere benytter denne extension til at identificere filtypen. Herefter er PDF-filen dannet og klar til check. DDPFF/DDF og DRB, december

22 Sikkerhedsopsætning PDF-filer med annoncer må ikke være låst, idet låste filer, hverken kan placeres eller printes. 3.1 I Acrobat er det muligt at sætte en "Security"-lås på PDF-filerne når disse gemmes. I Distiller kan lignende sikkerhedsindstilling sættes op. Da disse faciliteter bevirker at filerne hverken kan printes eller placeres i QuarkXPress, må sikkerhedindstillingerne ikke anvendes - hverken i Pitstop eller Distiller. Der må med andre ord ikke sættes X i nogen af felterne i nedenstående skærmbillede. På denne måde vil alle PDF-filer, uanset hvilken joboption der er valgt, få den specificerede sikkerhedsindstiling. DDPFF/DDF og DRB, december

23 Check af PDF-filer med PitStop 4.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 4.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.joboption for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 4.4 Klik i knappen Create Report, hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 4.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til afsendelse. DDPFF/DDF og DRB, december

24 Vejledning for aviser Denne vejledning beskriver, hvorledes man kontrollerer og konverterer en PDF-fil med en annonce, fremstillet i henhold til standarden. Den er således specifik henvendt til avisernes annoncemodtagelse. Aftestningen foretages gennem programmet PitStop, mens konvertering af PDF-filen foretages fra Acrobat Da den metode der skal anvendes til konvertering ofte vil være meget individuel, vil den vejledning blot give vejledning i den enkleste form for konvertering. Den form har gennem tests vist, at være problemfri, men det er helt op til det enkelte dagblad at benytte den konverteringsform, som giver det bedste resultat på deres respektive produktionssystem. I visse tilfælde, vil det slet ikke være nødvendigt at konvertere PDF-filen. Hvis produktionssystemet således kan håndtere PDF-filer, kan PDF-filerne umiddelbart anvendes uden konvertering. Check af PDF-filer med PitStop 5.1 PDF-filen åbnes i Acrobat Aktiver funktionen Show PitStop Preflight Control Panel fra Window menuen i Acrobat 5.3 Klik på profilen DDPFF_DRB_1.1.ppp for at sikre, at det netop er den profil der benyttes til at checke PDF-filen. 5.4 Klik i knappen Create Report hvorefter PitStop checker dokumentet mod de egenskaber der er defineret i profilen. 5.5 Når PitStop er færdig åbnes en rapportering på skærmen som en PDF-fil. Denne rapport viser eventuelle fejl. Ved at klikke i markeringen ud for selve fejlen, kan man springe direkte til de fejlbehæftede elementer i annonce PDF-filen. Fejltyper: Error: Caution: En alvorlig fejl som skal rettes En advarsel som kan rettes, men som formentlig ikke vil give anledning til produktionsproblemer med annoncen. DDPFF/DDF og DRB, december

25 Husk at fejl ikke må rettes i Acrobat. De skal rettes i originalprogrammet. Hvis PDF-filen ikke indeholder alvorlige fejl, er annoncen klar til at blive sendt videre i produktionssystemet eventuelt til konvertering. Konvertering Som nævnt ovenfor, vil det være individuelt fra avis til avis, hvilket filformat man ønsker at konvertere PDF-filen til. Vi vil i dette tilfælde konvertere til EPS level Åben PDF-filen i Acrobat I File menuen vælges Export og derefter PostScript or EPS Følg indstillingerne fra nedenstående skærmbilled. 6.3 Klik i Save for at arkivere EPS level 1 filen. Hermed er PDF-filen gemt som EPS level 1 fil. DDPFF/DDF og DRB, december

26 Referenceguide Omfang Denne referenceguide beskriver de enkelte elementer i standarden. Der henvises til øvrige dokumenter for gennemgang af brugervejledninger, joboptions og dokumentation af øvrige støttesystemer. Definitioner: Designeren Designprogrammet Distiller Modtager Designeren er den person, der betjener designprogrammet. Det program, som annoncen rentegnes i typisk QuarkXPress Programmet i Acrobat serien, som benyttes til konvertering af PostScript og EPS-filer til PDF. Modtageren af PDF dokumentet typisk et dagblad. DDPFF/DDF og DRB, december

27 Standarden i forhold til arbejdsprocessen = ikke tilladt = punktet indstilles, genereres eller verificeres i den pågældende fase. Indstilles/genereres i Design- PostScript Acrobat Verificeres i program driver Distiller PitStop Filformat Version Navngivning Størrelser og styringstegn Skære-/pas mærker Farver CMYK farver Staffage farver Gråtoner Farveforløb Diffusiering og udsparing Overprint Diffusieringsinformation Fonte Valg af fonttyper Inkludering af skrifter Eksterne referencer OPI Fonte Indlejrede formater CopyDot Billeder Duplex billeder* Billedopløsning Farve og gråtone Streg Billedkomprimering Farve og gråtone Streg ICC profiler * Duplex effekter udarbejdes i CMYK DDPFF/DDF og DRB, december

28 PRESSENS HUS: DDF DANSKE DAGBLADES FORENING DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF 1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

MAC. Hvorfor printe til PDF?

MAC. Hvorfor printe til PDF? Hvordan laver jeg en korrekt PDF-fil? MAC Hvorfor printe til PDF? En printet PDF er optimeret til print, og indeholder ikke unødvendig information der kan gøre filen tung at printe. En printet PDF er derfor

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design x danmarks medie- og journalisthøjskole campus københavn Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Du skal designe tre

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Grafisk workflow ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 OPGAVE Jeg fik en opgave i skolepraktikken af en kunde fra Musicon som gerne vil

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Nyheder fra Adobe - og lidt til...

Nyheder fra Adobe - og lidt til... Nyheder fra Adobe - og lidt til... Per Haslev Territory Account Manager Adobe Systems Danmark per.haslev@adobe.com 1 AGENDA Adobe Acrobat 8 Adobe løsninger tilknyttet PDF Lidt praktiske eksempler - komprimering

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

At komme igang. For at anvende pdffactory:

At komme igang. For at anvende pdffactory: Att komma igång At komme igang pdffactory er en printerdriver. Det betyder at du kan udskrive til den, præcis som du udskriver til andre printere. De fleste applikationer giver mulighed for fra menuen

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail?

Jens Holm. Er du nervøs for, at uvedkommende læser med, når du sender mails? Og er det overhovedet sikkert at sende en god gammeldags e-mail? 1 af 16 29-01-2014 12:15 Publiceret 22. januar 2014 kl. 16:01 på cw.dk/art/229651 Printet 29. januar 2014 Guide: Så nemt kommer du i gang med e-mail-kryptering Undgå at andre kan snage i dine e-mails og

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011

Manual til IPL. Adgang. Menu og værktøjslinie. Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Manual til IPL Manual til dem der har adgang til at skrive i IPL. Februar 2011 Adgang Alle på virksomheden har adgang til at læse de indtastede data. Hvis du skal have adgang til at arbejde i IPL skal

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Layout og opsætning af bog og bogomslag for Zebra Media. Fra skitse til trykklar fil. Udgivet i august 2014 af Gyldendal. Bogens titel Danmarks vilde lægeplanter. DANMARKS

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere