Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010"

Transkript

1 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010

2 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål

3 Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsmarkedsstyrelsen

4 Baggrunden for NemRefusion (1) Anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af refusion af syge- og barseldagpenge Ca. 1,7 mio. blanketter pr. år. Udbetalinger for ca. 24 mia. kr. pr. år. Hvilken kommune skal blanketten sendes til? Fejl i 50 pct. af papirblanketterne Ingen underskrift fra lønmodtageren Arbejdsgiver sparer arbejdstid og porto

5 Baggrunden for NemRefusion (2)

6 Baggrunden for NemRefusion (3) Eksisterende, succesfuld løsning på Virk.dk Lanceret i marts 2006 Obligatorisk for kommunerne Frivillig for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende I marts 2010 var der indberetninger Svarer til ca. 65 pct. af alle indberetninger

7 Baggrunden for NemRefusion (4) Behov for en ny løsning: Behov for at videreudvikle løsningen Etablering af et venteregister Mulighed for at overføre oplysninger fra arbejdsgiverens lønsystem til løsningen Større genbrug af data A-kasserne med Refusion af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

8 Baggrunden for NemRefusion (5) Regeringsgrundlaget november 2007 Der skal etableres en obligatorisk digital indberetningsløsning Økonomiaftalen for 2009 Fastslår kommunal finansiering og ejerskab Lov nr. 283 af 15. april 2009 Fastlægger kravene til organisering og finansiering af løsningen, samt at denne skal blive obligatorisk Løsningen vil bidrage til realisering af de fællesoffentlige e2012-mål om at al relevant kommunikation mellem virksomhed og myndighed skal foregå digitalt.

9 Baggrunden for NemRefusion (6) Organiseringen af NemRefusion Fællesoffentligt projekt: Samarbejde mellem KL, AMS og KOMBIT KOMBIT varetager projektledelsen KMD er efter udbud blevet valgt som leverandør af NemRefusion Kommunalt ejerskab Kommunal finansiering - dækker etablering, drift, vedligehold, videreudvikling og markedsføring af NemRefusion

10 Præsentation af NemRefusion Projektleder Ulrik Røhl KOMBIT A/S

11 Præsentation af NemRefusion (1) Indberetningsløsning for: Anmeldelser og anmodning om sygedagpenge Anmeldelser og anmodning om barseldagpenge Indberetning af syge(fraværs)samtaler Hvem skal bruge NemRefusion? Virksomheder Selvstændige A-kasser Obligatorisk for kommunerne at modtage data

12 Præsentation af NemRefusion (2) To indberetningskanaler: 1. Brugergrænseflade på Virk.dk: Indtastning af oplysninger Forbedret udgave af eksisterende løsning Forudfyldning af felter og løbende validering Signering med digital medarbejdersignatur Målgruppe: Mindre og mellemstore virksomheder, samt revisorer m.v.

13 Præsentation af NemRefusion (3) 2. System-til-system-grænseflade: Automatisk overførsel af data fra virksomhedens eget løn-, HR- og økonomi-system. Ingen indtastning af oplysninger. Forudsætter tilslutning og test af eget system. 10 timers vederlags-fri support i forbindelse med tilslutning og test. Målgruppe: Store virksomheder og lønservicebureauer Virksomhed, der indberetter på opdrag fra en eller flere andre virksomheder

14 Præsentation af NemRefusion (4) Overblik og målsætninger: 1. Nemmere indberetning for virksomheder, selvstændige og A-kasser Virk.dk 3. Nemmere sagsbehandling for kommunerne System-tilsystem NemRefusion Kommunale systemer 5. Besparelser på porto, arbejdstid m.v. for virksomheder, selvstændige, a-kasser og kommuner Eksterne services 2. Færre fejl i indberetninger på grund af valideringer og forudfyldelser 4. Mere præcis udbetaling af syge- og barseldagpenge

15 Værdi for brugeren Præsentation af NemRefusion (5) Forventede tidsbesparelser for virksomhederne System-til-system (0 min.) Behovs-baseret holisme: Integration, 2-vejs kommunikation, data-genbrug, brugertilpasning m.v. Integration og 2-vejs kommunikation Virk.dk (10 min.) 2-vejs kommunikation 1-vejs kommunikation Papir (23 min.) Information Teknisk og organisatorisk forandring

16 Præsentation af NemRefusion (6) Hvad er nyt? 1. Flere forudfyldelser 2. Mulighed for genbrug af tidligere indberetninger m.v. 3. Mulighed for anvendelse af skabeloner ved mange ensartede ansættelsestyper 4. Flere valideringer af indberettede oplysninger 5. Tidssvarende brugervenlighed 6. Venteregister: Frist- og advis-funktion via sms og 7. Adgang til resultat: Mulighed for at se kommunens sagsbehandlingsresultatet med tilhørende udbetaling Bedre mulighed for afstemning i virksomheden 8. Mulighed for system-til-system-indberetning

17 Præsentation af NemRefusion (7) Metoder i systemudviklingen: Udgangspunkt i analyser af arbejdsgange: As is og to be Erfaringsbaseret: Bygger på erfaringer med eksisterende løsning Informationsmodel: Kortlægning og standardisering af samtlige begreber på området. Use cases: Bruger-behov baseret på arbejdsgange. Personas: Fiktive brugerbeskrivelser baseret på statistiske data. Fokusgruppe: Løbende input fra erfarne og uerfarne brugere. Brugervenlighedstest: Test af system via erfarne og uerfarne brugere.

18 Informationskampagnen Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsmarkedsstyrelsen

19 Informationskampagne (1) Udfordringen Administrationen skal ændres fra en papirbaseret administration til en digitaliseret administration. Efter en periode som en frivillig løsning bliver NemRefusion obligatorisk i Overgangen til digitaliseret administration er hjulpet af, at det fra marts 2006 har været muligt at indberette digitalt i den nuværende sygedagpengeløsning. Ca. 65 pct. af indberetninger kommer ind digitalt i dag.

20 Informationskampagne (2) Mål og succeskriterier Succeskriterium Procentsatser Bemærkninger Kendskab pct. Vigtigt at stort set alle ved, at NemRefusion bliver obligatorisk fra xx. Xx Adfærd pct. Målet er, at alle ændrer adfærd og anvender NemRefusion fra xx.xx 2011 Relevant pct. Eneste undtagelse er de meget små virksomheder, der meget sjældent skal anvende løsningen Timing pct. Informationen skal gives på det rette tidspunkt. Det sikres primært via den nuværende løsning på virk.dk samt ved besked i udbetalingssager fra kommunen Andre målbare mål pct. Alle sagsbehandlere i kommunen har et godt kendskab til NemRefusion

21 Informationskampagne (3) Aktiviteter Information til arbejdsgivere Via den nuværende løsning på virk.dk Via brancheorganisationerne Fra kommunen Information til medlemmer af sygedagpengeforsikringsordningen (mindre arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende) NemRefusion bliver en del af edag3-kampagnen rettet mod virksomhederne Information til arbejdsgiverne via løn-bureauer

22 Informationskampagne (4) Information til arbejdsgivere via den nuværende løsning på virk.dk Målgruppen: Primært de repræsentanter for arbejdsgiverne, der står for det daglige arbejde med syge- og barseldagpengeindberetninger og -refusion. Formål/indhold: Formålet er løbende at holde brugerne af den nuværende løsning og senere af NemRefusion orienterede om ændringer, hvilke (nye) muligheder der kommer / udgår, samt hvad det indebærer for den enkelte bruger. Fokus på forbedringer. Tidsplan og aktivitet: Virk.dk sætter, ca. 1 måned før NemRefusion går i luften, info på introsiden til den nuværende løsning om, at der kommer en ny løsning og hvad det betyder for brugerne

23 Informationskampagne (5) Information til arbejdsgivere via brancheorganisationerne Målgruppe: Brancheorganisationerne som dernæst skal kunne videreformidle til arbejdsgiverne Formål/indhold: Brancheorganisationerne skal klædes på til at kunne formidle NemRefusion til arbejdsgiverne Tidsplan og aktivitet: Informationsmøde for brancheorganisationerne medio april med det formål at fortælle, at der er lanceret en ny digital indberetningsløsning. Mødet skal primært informere om de fordele, som virksomhederne opnår ved at anvende løsningen. Materiale på til brug for brancheorganisationerne.

24 Informationskampagne (6) Information til arbejdsgivere fra kommunen Målgruppe: Arbejdsgivere, som anmelder sygefravær og anmoder om refusion af syge- og barseldagpenge. Formål/indhold: At orientere arbejdsgiverne og selvstændig erhvervsdrivende om NemRefusion. Tidsplan og aktivitet: En gang om måneden udsendes der en refusionsopgørelse til samtlige virksomheder, der har fået udbetalt hhv. syge- eller barseldagpenge. Ved denne vedlægges en flyer, som fortæller om NemRefusion. Under Nyt fra kommunen i lokalavisen bringer kommunen information om NemRefusion, både i forbindelse med den frivillige løsning og når løsningen bliver obligatorisk.

25 Informationskampagne (7) Information til medlemmer af sygedagpengeforsikringsordningerne Målgruppe: De ca medlemmer af forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende samt de ca medlemmer af forsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere. Formål/indhold: At orientere medlemmer af forsikringsordningerne om NemRefusion. Tidsplan og aktivitet: I pjecerne om forsikringsordningerne og optagelsesblanketterne tilpasses teksten om proceduren ved anmodning om sygedagpengerefusion. På Økonomistyrelsens hjemmeside oplyses om ny procedure ved anmodning om sygedagpengerefusion.

26 Informationskampagne (8) NemRefusion bliver en del af edag3-kampagnen rettet mod virksomhederne Målgruppe: Landets aktive virksomheder. Konkret for NemRefusion er der fokus på at nå helt bredt ud med budskabet om, at NemRefusion bliver obligatorisk, dvs. nå den lille, sidste svære målgruppe, der kun sporadisk søger sygedagpengerefusion og hidtil kun har gjort det på papir. Formål/indhold: Formålet med edag3-kampagnen rettet mod virksomhederne er at bidrage til at nå regeringens 2012-mål om, at al relevant kommunikation mellem virksomhed og myndighed foregår digitalt. Målet med kampagnen er at øge kendskabet til og anvendelse af de konkrete løsninger, der deltager i kampagnen, samt at brande det offentlige som en moderne, digital og servicebevidst koncern. Tidsplan og aktivitet: Ultimo 2010 primo 2011

27 Informationskampagne (9) Information til arbejdsgiverne via lønbureauer Målgruppe: Virksomheder, der anvender løn-bureauer. Formål/indhold: Leverandører af løn- og personalesystemer og herunder lønbureauer, skal klædes på til at informere deres kunder om NemRefusion. Tidsplan og aktivitet: Leverandører af løn- og personalesystemer, og herunder lønbureauer, er meget tidligt i NemRefusions projektet blevet inviteret til workshops og informationsmøder. Senest primo oktober 2009 blev der afholdt informationsmøder med ca. 55 deltagere og med positiv respons på de planer, der blev fremlagt. Lønbureauernes nyhedsbreve og websider er en særdeles effektiv og meget målrettet informationskanal som skal forsynes med informationer/artikler m.v.

28

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om VAS juni 2014. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l s e n f o r A r b e j d s m a r k e d o g R e k r u t t e r i n g Værd at vide om VAS juni 2014 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær S t y r e l

Læs mere