MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og organisationer 3 SAMLINGSARBEJDET 4 Accession og givere 4 Undersøgelsessager 4 Registrering 5 Brug af samlingen og forskningsmediering 5 Bevaringsarbejde 6 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 6 Jøder i dansk erhvervsliv 6 Publikationer 6 Forespørgsler 7 FORMIDLING 7 HJEM: Museets særudstilling HJEM 7 Arrangementer 7 Formidling uden for museet 9 Hjemmeside 10 Nyhedsbreve 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 Presse og medier 10 Egne artikelbidrag 11 Annoncering 11 Slotsholmssamarbejdet 12 Incomingbureauer 12 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 Samarbejdspartnere 13 Efteruddannelse af undervisere 13 ANTAL UNDERVISNINGSFORLØB OG OMVISNINGER 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 Besøgstal 13 Entré 13 Museumsbutikken 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 Vedligeholdelse 14 Kontorer 14 Inventar og materiel 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 Forsikringer 15 MUSEETS PERSONALE 15 Fast personale 15 Timelønnet personale 16 Frivillige i Personalearrangementer 16 Kurser og efteruddannelse 16 MUSEETS ØKONOMI 17

3 DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag. Men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk jødisk kulturhistorie, og det internationale samarbejde er fundamentalt for museet. Det udvikler sig støt i kraft af det museumsfaglige arbejde og museets projekter. Samlingsarbejdet relaterer museet til andre jødiske museer i Europa og USA. Dansk Jødisk Museum har materialer af relevans for disse museer og omvendt, idet museets samlingsmaterialer i høj grad handler om mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænserne. Samarbejdet med de jødiske museer i Europa gennem foreningen Association of European Jewish Museums udvikler sig støt, og Dansk Jødisk Museum er valgt som vært for foreningens årsmøde i I 2014 blev museets særudstilling HJEM en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse forlænget til og med 30. september Udstillingen i Galejsalen bliver dermed en del af markeringen for 70-året for Danmarks befrielse i maj Det har været et vigtigt skridt for museet at komme videre med muligheden for at kunne vise særudstillinger. Museet har haft en besøgsmæssig fremgang på 39 % i 2014 i forhold til besøgstallet i 2013, hvilket viser betydningen af at kunne tilbyde særudstillinger i forhold til museumsbesøget. Men betydningen ligger også i samarbejdsmulighederne internationalt og det at kunne vise internationale udstillinger på museet. Museet arbejder videre med at få permanent afgang til Galejsalen. Jøder i dansk erhvervsliv er museets nye projekt, og i 2014 blev det indledt med pilotprojektet Klik & Find til museets hjemmeside. Museet præsenterede dette projekt på årsmødet i Association of European Jewish Museums i Warszawa i november, og ideen blev på stedet efterspurgt af andre lande. På samme årsmøde blev det vedtaget, at Dansk Jødisk Museum er vært for årsmødet i Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet 3

4 Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museumsdirektøren er medlem af den danske delegation i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Kulturnat på museet, oktober 2014 Samlingsarbejdet Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2014 er på 190 objekter, herunder 29 genstande, 52 fotos, 94 arkivindhold samt 10 storformater. Objekterne er doneret af 31 forskellige givere, hvoraf 17 er nye givere, mens de resterende 14 tidligere har doneret til museet. Samlesager Museet har i 2014 indsamlet materialer til museets undersøgelsessager samt modtaget materiale, der belyser andre dele af museets ansvarsområde. Eksempelvis har museet overtaget Dansk Israelsk Selskab for Fyns arkiv og samling bestående af plakater, tegninger, arkivalier og udvekslingsgaver i form af vimpler og T-shirts. Museet har modtaget slægtsmateriale, der belyser Goldschmidtfamilien indvandret fra Sonderhausen i Tyskland og en række flotte sort/hvide fotos af scener fra teaterstykket Indenfor murene på Det Kongelige Teater m.m. Undersøgelsessager De første interviews af polske jøder flygtet til Danmark i årene er indsamlet til museets samling. Projektet med at indhente interviews fra polske jøder blev allerede formuleret i 2013 og blev igangsat ved hjælp af medlemmer af Coordination Committee med Jozef Herzl, Sofia Petring og Henia Vrazda som frivillige interviewere. Det har i år resulteret i interviews af polske jøder, der hører til den ældste generation blandt dem, der kom fra Polen til Danmark Denne gruppe nåede at opleve Holocaust som barn eller unge, og de er blevet prioriteret, fordi indsamlingen af deres vidnesbyrd haster. Til museets undersøgelsessager er der også i år modtaget materiale med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig. Desuden er der indsamlet materiale til museets kommende indsamlingsprojekt om Jøder i dansk erhvervsliv, eksempelvis en brevsamling, der illustrerer Louis Schottlænders liv som pelshandler for pelsfirmaet M. Lewinsky & Co, der stod for en gros salget på 1. sal i 4

5 forretningen i Østergade, mens Birger Christensen stod for detailhandlen i stueetagen. Registrering Ud over den løbende accession arbejdes der i samlingen fortsat med de materialer, der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. Materialet sorteres efter relevans. Uønskede effekter returneres jf. overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret. 5 Som følge af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 2014 er den største del af museets samling i 2014 blevet publiceret på de offentlige centralregistre og uanset om der stadig indsamles til sagerne, eller om sagerne er afsluttet. Samlingsansvarlige Inge Bucka Mejlhede har igennem hele 2014 endvidere været en aktiv deltager i Kulturstyrelsen workshops i forbindelse med udviklingen af et nyt Fælles-IT, der skal afløse det nuværende online registreringssystem Regin. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2014 har der været mange forskellige forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder netop hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og Museet har bistået med råd og vejledning til kommende udlån fra samlingen samt ekspederet fotosager og arkivhenvendelser. Sidst på året er henvendelser relateret til markeringen af 70-året for Befrielsen begyndt at præge samlings- og arkivarbejdet. Jøder i dansk erhvervsliv: Hugo Wagner var blandt de første til at få bevilling til salg af pølser fra pølsevogn i Danmark i Her ses én af hans pølsevogne på Rådhuspladsen i København i aftenbelysning. Følgende forskere, studerende m.m. har i 2014 opsøgt museets arkiv og forsket i forskellige dele af samlingen: Morgan Southwick, Bent Blüdnikow, Therkel Stræde, Miriam Isaacs, Amanda Rosenhagen Christensen, Sofie W. Nielsen og Søren Aagaard Rasmussen.

6 Udlån Museet forlængede allerede i 2013 udlånet af samlingsobjekter til Immigrantmuseets permanente udstilling frem til Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. Lånet af samlingsobjekter til Københavns Museum blev forlænget tilsvarende og vises fortsat på udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Af kommende udlån, som er blevet forberedt og sagsbehandlet i 2014, kan nævnes udlån til Deutsches Historisches Museum i Berlin og House of European History i Bruxelles. Samtlige lån gælder samlingsobjekter, der er blevet indsamlet i forbindelse med museets indsamlingsprojekt om danske jøders krigsoplevelser I forbindelse med det stigende udlån er lånepapirer og -procedurer blevet opdaterede. Bevaringsarbejde I starten af 2014 er om rokeringen i museets magasiner og arkiver blevet afsluttet. Et resultat af arbejdet er blandt andet, at arkivalier nu står i nummerrækkefølge. Derfor har det været nemt at organisere arbejdet med digitaliseringen af museets arkivalier, der blev påbegyndt i 2014 med henblik på at dele arkivalier og interviews vedrørende danske jøders krigsoplevelser under 2. verdenskrig med United States Holocaust Memorial Museum, Washington. Kopi af museets interviews blev allerede overleveret til museet i Washington i sommeren 2014 under museumsinspektør Ellen Hegens besøg her på museet. Digitaliserings- og samarbejdsprojektet forventes afsluttet i I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering er der desuden indført nye procedurer vedrørende klimakontrol og monitering af samlingen. Der er foretaget forebyggende foranstaltninger vedrørende vandskade og tyveri, og der er sket bevaringsmæssigt forbedrende justeringer i særudstillingen. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Jøder i dansk erhvervsliv Museets nye store projekt handler om jøder i dansk erhvervsliv og arbejdet med dette blev igangsat i Der er arbejdet med problemformuleringer og oplæg i forhold til en række rådgivere. Desuden har museet har søgt samarbejde med Copenhagen Business School og ToRS-instiuttet på Københavns Universitet. Indsamlingen til museets samling er ligeledes påbegyndt i Museet indleder projektet med et google map projekt på museets hjemmeside: Kilk & Find, der viser eksempler på jøder i Danmark med opholds- og arbejdstilladelse. Der har boet jøder i de fleste danske byer også de, der ikke havde en jødisk menighed. Det er museets vision, at dette projekt skal aktivere jødisk lokalhistorie i Danmark og give bl.a. skoler mulighed for at arbejde med lokale eksempler på indvandrere til Danmark med anden religion end kristendommen. Klik & Find giver mulighed for brugerinddragelse, og museet ser Klik & Find som en forberedende materialeafdækning til museets projekt om jøder i dansk erhvervsliv. Museet præsenterede projektet på årsmødet i Warszawa for jødiske museer i Europa i november, og ideen blev taget til efterretning af bl.a. den delegerede fra Canada, der fik inspiration til et tilsvarende projekt i Canada. Publikationer Museet holder løbende øje med specialer og ph.d. afhandlinger, der relaterer sig til museets arbejdsområde, og skaffer dem om muligt til museets bibliotek. En del heraf formidles også på museets hjemmeside. Museet er det eneste sted i landet, der er videns center for den videns udvikling, der sker inden for museets arbejdsområde. Museets personale har i 2014 gennemarbejdet en række sider til museets hjemmeside og oprettet en nye side Vidste du at. 6

7 Forespørgsler 70-året for jødeaktionen oktober 1943 betød en overvældende mængde af henvendelser til museet fra ind- og udland i Dette fortsatte ind i Det har været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af samlingsmaterialer, ønsker om lån fra samlingen og lån af museets film samt ønsker om rådgivning. Henvendelserne er fra andre museer, biblioteker, forskere, journalister, medier og ambassader. Henvendelser har været både skriftlige og telefoniske. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. 7 Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlingsog forskningsarbejde så efterspurgt. FORMIDLING Museets særudstilling i 2014 HJEM - En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse I 2014 har museets formidling været fokuseret på arrangementer i museets særudstilling HJEM, og der er gjort en målrettet indsats med henblik på at udbrede kendskabet til udstillingen i den brede offentlighed. Denne indsats gælder også undervisningssektoren med særligt henblik på folkeskolelærere såvel som gymnasielærere. Der er derfor også gjort en særlig indsats med at planlægge og afvikle læreseminarer. Derudover har museet i forlængelse af resultaterne af den Nationale Brugerundersøgelse valgt i 2014 at indgå et samarbejde med kunstneren Michala Norup for at oparbejde erfaringer inden for arrangementer målrettet børnefamilier. Samarbejde med kunstner Michala Norup om arrangementer for børn i museet. Arrangementer Arrangementsprogrammet i 2014 var sammensat således: Januar På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, var temaet i 2014 modstand. Museet markerede traditionen tro dagen med gratis adgang. Da dagen i 2014 faldt på en mandag, valgte museet at holde særåbent med foredraget: Humor og satire som modstand i Danmark under besættelsen ved cand.mag. i historie Signe Bergman Larsen med efterfølgende visning af filmen Diktatoren af Charlie Chaplin. I januar gennemførtes 11 omvisninger. Februar I februar husede museet et foredrag med Tove Udsholt, der fortalte om sine erindringer om at være gemt barn i Danmark under 2.

8 Verdenskrig. På omvisningsområdet blev der gennemført 14 omvisninger i februar. 8 Marts Marts var en travl måned på museet. Museet indledte med et foredrag i HJEM, hvor Salle Fischermann fortalte sin øjenvidneberetning fra 2. Verdenskrig om at være ung i Theresienstadt. I marts måned valgte museet ekstraordinært at afholde to særomvisninger om omskærelse i forlængelse af den huserende debat i dagspressen. Efter omvisningen blev filmen Mig og jøderiet vist i museets biograf. Museet inviterede yderligere alle interesserede til en gratis søndagsomvisning i særudstillingen HJEM. I anledning af 200-året for Anordningen af 1814 den 29. marts blev en særomvisning afholdt under titlen Minoritet og medborgerskab. Sidst men ikke mindst blev der i marts måned gennemført 15 omvisninger. April I april afholdt museet to søndagsomvisninger for publikum. Den ene i den permanente udstilling og den anden i HJEM. Desuden blev børnefamilier inviteret inden for i museet til en omvisning om den jødiske påske og andre jødiske ritualer. Det blev en stor succes. Ud over disse arrangementer husede museet 15 omvisninger og undervisningsforløb. Maj I maj måned rykkede arrangementerne udendørs. Den første søndag i maj startede museet således sæsonen med en omvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. I maj deltog museet for anden gang i JAGTEN - et kulturhistorisk familieløb for børn og voksne iværksat af Golden Days. Museet indgik i et samarbejde med Rigsarkivet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tøjhusmuseet og Nationalmuseet om dette, og titlen på årets løb var Jagten på freden. 382 børn og voksne deltog i løbet. Derudover husede museet 16 omvisninger og undervisningsbesøg. Seks af disse omvisninger foregik på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Arrangement om den jødiske påske pesach, april Sommersæsonen Sommersæsonen blev indledt med et udendørs arrangement med den populære byvandring Jødeaktionen i 43 i indre København. Den 10. juni kunne museet fejre sin 10-års fødselsdag med et spændende projekt med lys- og lydinstallationer i museets faste udstilling ved to specialestuderende, Trine Christensen og Anna Cecilie Björklund fra IT-Universitetet i København.

9 I juni måned bidrog museet også til den fjerde jødiske kulturfestival med halv pris på billetter på indgangen til særudstillingen HJEM i hele festivalperioden. Sommeren bød derudover som sædvanlig på omvisninger på engelsk i juni, juli og august. I år blev der afholdt 2 omvisninger ugentligt en i den faste udstilling og en i HJEM. I august blev der afholdt både byvandringer og omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads, som stadig trækker mange gæster til. Udover de engelske omvisninger blev der i juni måned afviklet 10 omvisninger, og i august måned 5 omvisninger. September Efteråret på museet var præget af travlhed med mange omvisninger og arrangementer. Museet tilbød en række søndagsomvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads og i byrummet. Derudover husede museet et arrangement med Auschwitz-overlever Leslie Schwartz i samtale med journalist og forfatter Karen Thisted. Det blev et yderst velbesøgt arrangement og ventelisten var overvældende. Der blev desuden gennemført 22 omvisninger i september. Oktober Traditionen tro var fokus i oktober på Kulturnatten. I 2014 satte museet fokus på jødisk madkultur under overskriften Jewish Mama s Kitchen. I en ramme af musik og lysinstallationer kunne gæsterne dykke ned i jødisk madkultur via museets skærme, installationer og gættekonkurrence. Desuden blev et opskriftshæfte produceret særligt til arrangementet med fine opskriftsbidrag fra museets frivillige personale med illustrationer af studentermedhjælper Siri Vilbøl. Efterårsferien bød på klippe-klistrearrangement for børn, da museet markerede sukkot (løvhyttefesten) med højtlæsning og kreativt værksted i museumsbutikken. I oktober indgik museet en aftale med Politiken PLUS om afviklingen af en række omvisninger i museets særudstilling HJEM. Der blev desuden gennemført 18 omvisninger i oktober måned. November I november satte museet alle sejl til på særudstillingen HJEM og gennemførte 3 gæsteomvisninger under titlen Med andre øjne. Her præsenterede gæsteomvisere med forskellige faglige eller personlige vinkler udstillingen HJEM for publikum. Den første gæsteomviser var overrabbiner emeritus Bent Lexner, der fortalte om sin personlige erfaring med eftervirkningerne af 2. Verdenskrig. Den næste gæsteomviser var historiker ph.d. og seniorforsker ved DIIS, Cecilie Felicia Stokholm Banke under titlen Folk og fællesskab. Flygtninge i DK Sidst i rækken var forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen, der sammenlignede menneskesmugling i dag med de fiskere, der hjalp jøder til Sverige under 2. Verdenskrig. Hertil blev 25 omvisninger gennemført i november. Tidligere overrabbiner Bent Lexner viser rundt i særudstillingen HJEM. 9

10 10 December I december indgik museet et samarbejde med 2200kultur om at indgå i en kultur-julekalender, hvor museet bød ind med en fuldt booket aften-omvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Her var der fokus på uhygge med historier om spøgelser og onde ånder. Derudover blev 10 omvisninger afviklet på museet i december. Formidling uden for museet Samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede underviste i 2014 i Regin for kunstmuseer for Organisationen Danske Museer (ODM). I oktober holdt museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt et foredrag for AOF Amager om Jødedom og jøder i Danmark. Museumsdirektør Janne Laursen og museumsformidler Sara Fredfeldt deltog den november i AEJM s årsmøde (Association of European Jewish Museums) i Warszawa, der i 2014 blev afholdt på POLIN museet. Janne Laursen var inviteret til at præsentere Dansk Jødisk Museums Klik & Find-projekt. Derudover blev det besluttet, at Dansk Jødisk Museum skal være værter for konferencen i VIP-besøg Museets bestyrelsesformand og direktør har taget imod en række VIPbesøg i årets løb og repræsenteret museet i mange forskellige sammenhænge. Hjemmeside Museets hjemmeside samt undersiden HJEM blev i foråret revideret og opdateret med særligt fokus på den engelske version samt billedsiden. havde i besøg heraf unikke besøg. Nyhedsbreve I 2014 blev der udsendt otte nyhedsbreve med information om arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, museumsbutikken og meget andet. Der er ca tilmeldte modtagere af museets nyhedsbreve. I september kunne museets gæster opleve Auschwitz-overlever Leslie Schwartz i samtale med journalist og forfatter Karen Thisted. PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presse og medier Museet er løbende omtalt i pressen og medier: TV2 Lorry bragte den 7. februar et indslag fra særudstillingen HJEM i forbindelse med anbefalinger til kulturelle tilbud i vinterferien. Udstillingen blev anbefalet af Kulturklik. Den 28. februar sendte TV2 Lorry et indslag i anledning af 200-året for Anordningen af Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt blev interviewet på museet sammen med journalist og forfatter Bent Blüdnikow, som har redigeret bogen Jøderne som frie borgere: Anordningen af 29. marts 1814.

11 DR P1 bragte den 1. april en radioudsendelse fra særudstillingen HJEM. Journalist Michael Müller interviewede her Salle Fischermann og museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen om udstillingen. I forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse den 4. maj kunne man på TV2 Lorry opleve en omtale af særudstillingen HJEM inklusiv et interview med museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Museet blev endvidere omtalt i artiklen Russere og kinesere fylder godt på danske museer den 27. maj. Det fremgår af artiklen, at flere end to ud af tre besøgende på Dansk Jødisk Museum er udlændinge med bopæl i udlandet, og at hver fjerde museumsgæst i gennemsnit er udlænding. I juni-udgaven af magasinet Danske Museer kunne man læse en omtale af museets særudstilling HJEM. Den 26. september bragte Dagbladet Politiken en beskrivelse af særudstillingen HJEM i Plus-sektionen af den trykte avis skrevet af journalist Jakob Sheikh. Dette som en del af samarbejdet med Politiken Plus om omvisninger i særudstillingen HJEM. I forbindelse med Kulturnatten i oktober blev museets arrangement Jewish Mama s Kitchen anbefalet på AOK. Egne artikelbidrag I november 2014 bidrog museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen med en artikel til Jødisk Orientering i anledning af museets 10 årsfødselsdag med et tilbageblik på de første 10 år af museets virke. Magasinet Sfinx bragte i december 2014 artiklen Chanukkah - en jødisk lysfest i december af stud.mag. i hebraisk, Casper Lindblad Andresen. Generel markedsføring Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og 11 engelsk, som løbende bliver omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere i København. Ligeledes markedsføres særudstillingen HJEM i en særskilt informationsbrochure på dansk og engelsk, som ligeledes distribueres ovennævnte steder. I 2014 blev både den danske og engelske flyer gennemarbejdet, og justeringer blev foretaget både mht. tekst og design. Arrangementsprogrammet markedsføres gennem gratis-portalerne KultuNaut og AOK samt via Kulturklik, egne nyhedsbreve og flyers samt museets facebookprofil. Desuden annonceres arrangementer via Det Jødiske Samfund i Danmark samt Shir Hazafons hjemmeside og nyhedsbreve. Som noget nyt er der blevet lagt særlig vægt på at bringe information om museets faglige arrangementer ud til universiteterne i form af indlæg til nyhedsbreve og uddeling af egenproducerede flyers. Annoncering Museet prioriterer at annoncere på en måde, hvor annoncen rækker ud over en enkelt dag. Skal den type annonce give noget, skal der flere til, og det har museet ikke ressourcer til. Den primære indsats overfor det udenlandske publikum ligger i at møde dem der, hvor de er: Museet annoncerer således i medier, der findes de steder, turisten færdes både på print og web: På hotellerne, på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen. Museet havde i 2014 turistrettede annonce- og PR-aftaler med følgende: Minicards, Copenhagen Tourist, Venture Denmark, Copenhagen Book og Sky Map. Det dansksprogede publikum kunne i 2014 møde annoncer fra Dansk Jødisk Museum i Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk Handicapårbog. Et nyt tiltag i 2014 er betalt annoncering for museets arrangementer via Facebook. I alt blev der kørt annoncering på seks forskellige Facebook-opslag på museets side i Dette har medført en større synlighed på Facebook, hvor museet er nået ud til et markant større antal brugere end ved ikke-betalte opslag på Facebook. I kølvandet på betalte opslag på Facebook er der kommet flere likes på museets Facebook-side.

12 I 2014 fortsatte museets medlemskab af MIK Museer i København og Omegn. Museet var præsenteret i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer og i kampagner i offentlige transportmidler. Museet er også sikret en præsentationsside samt omtale på MIKs webportal Kulturklik samt Brug Kulturen Erhvervslivets klik til kultur. 12 Museet fortsatte i 2014 annoncesamarbejdet med Wonderful Copenhagen og annoncerer på deres bykort, i turistinformationen og på deres digitale platform ispot. Også deltagelsen i COPENhagen cardordningen fortsatte og bringer år for år flere og flere besøgende til museet. Sociale medier Konkret er antallet af likes på museets Facebook-side steget fra 474 til 722 likes i perioden 1. januar 2014 til 31. december På Flickr kan brugerne få et visuelt indtryk af livet på museet samt et indblik i fotografier fra museets samling. Slotsholmssamarbejdet Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament på Slotsholmen med deltagelse af De Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant, Ruinerne under Christiansborg Slot, Teatermuseet i Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Dansk Jødisk Museum, Nationalmuseet og Dansk Arkitektur Center. Der arbejdes videre med at udvikle Slotsholmssamarbejdet med henblik på at inddrage flere aktører og spørgsmålet om. Hvad navnet skal være på dette samarbejde. I 2014 samarbejdede museet med Rigsarkivet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tøjhusmuseet og Nationalmuseet om kultur- og motionsløbet JAGTEN iværksat af Golden Days. Løbet blev afholdt den 23. maj. Børnefamilie til kultur- og motionsløbet Jagten på Slotsholmen. Forbedring af skiltning I 2014 blev nye skilte sat op flere steder i indre by, der viser mod Dansk Jødisk Museum. Det vil forhåbentlig føre flere gæster frem til museet, da museet ofte får henvendelser om, at adressen er svær at finde. Dette er blandt andet resultatet af det høringssvar, museet var medafsender på fra en gruppe af institutioner på Slotsholmen. Incoming bureauer Museet fortsatte det stærke samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister samt Turistførerforeningen, der i sommersæsonen besøger museet sammen med de udenlandske krydstogtturister. Museet inviterede i juli måned medarbejdere fra diverse incoming bureauer inden for til guidede ture i særudstillingen HJEM et tilbud DMC Denmark, ICS/Delta of Scandinavia, Best Destination Partners benyttede sig af. Dette er med til at styrke samarbejdet med incoming bureauerne og skaffe flere besøg på museet.

13 MUSEETS SKOLETJENESTE Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er forsat i 2014 blandt andet med direct-mail til alle skoler på Sjælland. Samarbejdspartnere I 2014 forsatte arbejdet med Skoletjenesten København, der er ved at udvikle et nationalt netværk, som museet håber på at drage nytte af i Museet har fortsat haft sine tilbud annonceret på skoletjenestens hjemmeside og er med i det trykte katalog. Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i I hele 2014 har museet tilbudt undervisningsforløb, der betales af DIIS, og dermed er gratis for skolerne. Allerede i november 2014 efter blot 3 måneder måtte der meldes alt udsolgt indenfor dette tilbud. Museet værdsætter dette samarbejde meget, da det giver mulighed for at komme ud til en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets længere undervisningsforløb. I 2014 indledte museet et samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste. Folkekirkens skoletjeneste kontaktede museet i forbindelse med udviklingen af et undervisningstilbud til markeringen af 70-året for Danmarks befrielse med titlen Frihed til hvad?. Dette samarbejde blev til tre velbesøgte seminardage med samlet 100 deltagere, og resulterede i en række samarbejder hvor enkelte folkekirker betaler for lokale skolers besøg på museet. Dette samarbejde har resulteret i et travlt år for museets undervisningsarbejde. Museet afholdt også en workshop for SOSU-uddannelsen i Brøndby i 2014 under titlen: Minoritet og medborgerskab. Dette har desværre ikke kastet mere konkret af sig, men har dog udbredt kendskabet til museet i en målgruppe, der ellers ikke for alvor bruger museet. Efteruddannelse af undervisere Museet har i 2014 fået 1 ny underviser: Casper Lindblad Andreasen. Hans efteruddannelse med deltagelse i ODM og skoletjenestens kursus 13 i dialogbaseret undervisning er fastlagt til vinter I efteråret 2014 måtte museet midlertidigt sige farvel til Jonathan Klit Harmat i undervisningsarbejdet da han skulle en tur til Israel og studere. Han er vendt stærkt tilbage i det nye år Antal undervisningsforløb og omvisninger Museet har i 2014 haft besøg af 68 klasser fra folkeskolen, 28 klasser fra gymnasier og 19 klasser fra de højere læreanstalter. Hertil kommer 47 bookede omvisningsbesøg i og udenfor museet samt 45 arrangementer, som museet selv har tilbudt. Dette er en markant stigning fra sidste år. Næsten en fordobling på både folkeskolebesøg og gymnasiebesøg. I gennemsnit har museet afviklet knap 4 gruppe besøg eller arrangementer i hver uge gennem 52 uger. BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Museet har oplevet en stor besøgsfremgang i 2014 der skyldes, at flere turister har besøgt København, og at museets særudstilling blev forlænget fra 1. november 2014 til og med 30. september Besøg i særudstillingen inkl. omvisninger Besøg i permanentudstilling inkl. omvisninger Besøg på omvisninger Samlet besøg Entré Museets entreindtægt blev ,80 kr. mod budgetteret kr. Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og foredragsvirksomhed med en omsætning på ,28 kr. mod budgetteret kr. Museet har gennemført alle annoncerede omvisninger uanset deltagerantal. Der er samme pris for en omvisning til skoler og andre

14 uddannelsesinstitutioner i museet, såfremt der er tale om en gruppe med en lærer. BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 Museumsbutikken Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. Ikke desto mindre er vidensformidling en vigtig formidlingsmæssig funktion ved museumsbutikken, således at nyere relevant litteratur indgår i sortimentet. Museets projekt om jøder i dansk erhvervsliv inspirerer også sortimentet i museumsbutikken, der i 2014 fik ministole af Arne Jacobsen til salg samt hans eget hus som dukkehus. Museumsbutikken omsatte for ,88 kr. mod budgetteret kr. Vedligeholdelse Der arbejdes løbende med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset. Hertil kommer renoveringen af den permanente udstilling, hvor der også inkluderes vedligeholdelses opgaver. Arkitekt Jørgen Hempel er fortsat museets tovholder for disse vedligeholdelsesopgaver. Kontorer Museets bestyrelsesformand og direktør har arbejdet med mulige løsninger på museets behov for yderligere plads til administration, samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. I 2014 er der blevet kikket på Den Røde Barak på Slotsholmen, en afklaring forestår stadig. Magasin Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads og afventer respons på muligt nyt initiativ for museumsfusionen i Københavns Kommune. Inventar og materiel I forbindelse med særudstillingen HJEM har museet anskaffet handikaplift og AV-udstyr til særudstillingen, spots og anden belysning samt hele den fysiske ramme for særudstillingen. Museet har et lovpligtigt serviceabonnement på handikapliften. Fremtiden for disse anskaffelser skal drøftes med Det Kongelige Bibliotek i En af museets frivillige i museumsbutikken Museet har i 2014 købt en printer og kopimaskine og er kommet ud af sin leasingaftale.

15 Fhv. overborgmester Lars Weiss (udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune). 15 Generalsekretær Michael Metz Mørch (udpeget af Visit Denmark). Merete Christensen (udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsdirektør Frank Birkebæk Michael Feder Bestyrelsen har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Stemningsbillede fra Kulturnatten Jewish Mama s Kitchen der sælges suppe på forpladsen. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Museets bestyrelse bestod i 2014 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén (udpeget af Dansk Industri). Næstformand advokat Finn Schwarz (udpeget af Det Mosaiske Troessamfund). Professor, dr. phil. Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet). Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (Kulturborgmesteren i Københavns Kommune er født medlem af Museets bestyrelse). Forsikringer Museet var i 2014 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2014 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt Samlingsansvarlig, mag. art. Inge Bucka Mejlhede (åremålsansættelse) PR- og kommunikationskonsulent, cand.mag. Shuli Nordbek Azoulay (21 timer) Museumsassistent Dorrit Raiter Regnskabskonsulent Benny Kusk

16 Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2014 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde m.m. Nye studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet arbejde. Museets studentermedhjælpere i 2014 var: Stud. mag. Anette Berg Walbech Tordrup Stud. mag. Astrid Uldall-Hansen Stud. mag. Ivalu Kristine Lidsmoes Stud. scient. cons. Siri Vilbøl Stud. mag. Søren Henriksen Stud. mag. Jonathan Klit Harmat Stud. scient. cons. Kristine Bønløkke Spejlborg Stud. mag. Magnus Juhl Jørgensen Stud. mag. Anna Carolina Nielsen Stud. mag. Bo Felipe Pedersen Stud. mag. Casper Linblad Andresen Stud. scient. cons. Cecilie Odderskov Stud. mag. Frederikke Preskou Stud. mag. Jeanette Linkhorst Stud. mag. Anders Kieler Stud. mag. Mads Emil Løkke Kristensen Stud.mag. Sofie Amalie Jørgensen B.A. Pernille Jelsgaard Frivillige i 2014 Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde og yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m. Kate Krivaa Jørgen Sandholm Poulsen Ulla Rudaizky Hanna Skop Magda Goldschmidt Lis Ekner Sofia Petring Tove Udsholt Merete Lexner Mona Rosenbaum Henia Vrazda 16 Personalearrangementer Årets arrangement kun for museets frivillige bestod af en særomvisning på Folketeatret samt besøg på Perch s tesalon. Her takkede bestyrelsesformanden museets frivillige for deres indsats og uvurderlige hjælp til museet. Museet afholdte det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 8. december for alle museets medarbejdere og nære samarbejdspartnere. Kurser og efteruddannelse Janne Laursen deltog i møde i International Holocaust Remenbrance Alliance i London, maj Janne Laursen og Sara Fredfeldt deltog i nov i årsmødet i Association of European Jewish Museums. Mødet blev holdt på Polin Museet i Warszawa. Shuli Norbek deltog i ODM s seminar Sharing is Caring i april De frivillige i 2014 var: Alice Fingeret

17 17 Finn Meyer, KPMG er fortsat museets revisor, og regnskabskonsulent Benny Kusk er museets regnskabsfører. Museets studentermedhjælpere flankeret af en skuespiller til familie-og kulturløbet Jagten. MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2014 modtaget kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt kr. i statstilskud fra Kulturstyrelsen. Museet har i 2013 på ny ansøgt Københavns Kommune om forlængelse af det yderligere driftstilskud på 1 mio. kr., hvilket Københavns Kommune godkendte for en 4årig periode fra 1. januar Museet har et underskud på kr. Det består af kr., som museets bestyrelse bevilgede af driftskapitalen til aflønning af museets PR og Kommunikationsassistent. Hertil kommer et legat på kr. museet har modtaget. De resterende kr. figurer som en kortfristet gæld i balancen. Hertil kommer udgifter til bl.a. en runderende vagt, som entreindtægten ikke kunne dække, og mindre salg i museumsbutikken. Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi.

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere