MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og organisationer 3 SAMLINGSARBEJDET 4 Accession og givere 4 Undersøgelsessager 4 Registrering 5 Brug af samlingen og forskningsmediering 5 Bevaringsarbejde 6 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 6 Jøder i dansk erhvervsliv 6 Publikationer 6 Forespørgsler 7 FORMIDLING 7 HJEM: Museets særudstilling HJEM 7 Arrangementer 7 Formidling uden for museet 9 Hjemmeside 10 Nyhedsbreve 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 Presse og medier 10 Egne artikelbidrag 11 Annoncering 11 Slotsholmssamarbejdet 12 Incomingbureauer 12 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 Samarbejdspartnere 13 Efteruddannelse af undervisere 13 ANTAL UNDERVISNINGSFORLØB OG OMVISNINGER 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 Besøgstal 13 Entré 13 Museumsbutikken 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 Vedligeholdelse 14 Kontorer 14 Inventar og materiel 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 Forsikringer 15 MUSEETS PERSONALE 15 Fast personale 15 Timelønnet personale 16 Frivillige i Personalearrangementer 16 Kurser og efteruddannelse 16 MUSEETS ØKONOMI 17

3 DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag. Men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk jødisk kulturhistorie, og det internationale samarbejde er fundamentalt for museet. Det udvikler sig støt i kraft af det museumsfaglige arbejde og museets projekter. Samlingsarbejdet relaterer museet til andre jødiske museer i Europa og USA. Dansk Jødisk Museum har materialer af relevans for disse museer og omvendt, idet museets samlingsmaterialer i høj grad handler om mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænserne. Samarbejdet med de jødiske museer i Europa gennem foreningen Association of European Jewish Museums udvikler sig støt, og Dansk Jødisk Museum er valgt som vært for foreningens årsmøde i I 2014 blev museets særudstilling HJEM en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse forlænget til og med 30. september Udstillingen i Galejsalen bliver dermed en del af markeringen for 70-året for Danmarks befrielse i maj Det har været et vigtigt skridt for museet at komme videre med muligheden for at kunne vise særudstillinger. Museet har haft en besøgsmæssig fremgang på 39 % i 2014 i forhold til besøgstallet i 2013, hvilket viser betydningen af at kunne tilbyde særudstillinger i forhold til museumsbesøget. Men betydningen ligger også i samarbejdsmulighederne internationalt og det at kunne vise internationale udstillinger på museet. Museet arbejder videre med at få permanent afgang til Galejsalen. Jøder i dansk erhvervsliv er museets nye projekt, og i 2014 blev det indledt med pilotprojektet Klik & Find til museets hjemmeside. Museet præsenterede dette projekt på årsmødet i Association of European Jewish Museums i Warszawa i november, og ideen blev på stedet efterspurgt af andre lande. På samme årsmøde blev det vedtaget, at Dansk Jødisk Museum er vært for årsmødet i Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet 3

4 Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museumsdirektøren er medlem af den danske delegation i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Kulturnat på museet, oktober 2014 Samlingsarbejdet Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2014 er på 190 objekter, herunder 29 genstande, 52 fotos, 94 arkivindhold samt 10 storformater. Objekterne er doneret af 31 forskellige givere, hvoraf 17 er nye givere, mens de resterende 14 tidligere har doneret til museet. Samlesager Museet har i 2014 indsamlet materialer til museets undersøgelsessager samt modtaget materiale, der belyser andre dele af museets ansvarsområde. Eksempelvis har museet overtaget Dansk Israelsk Selskab for Fyns arkiv og samling bestående af plakater, tegninger, arkivalier og udvekslingsgaver i form af vimpler og T-shirts. Museet har modtaget slægtsmateriale, der belyser Goldschmidtfamilien indvandret fra Sonderhausen i Tyskland og en række flotte sort/hvide fotos af scener fra teaterstykket Indenfor murene på Det Kongelige Teater m.m. Undersøgelsessager De første interviews af polske jøder flygtet til Danmark i årene er indsamlet til museets samling. Projektet med at indhente interviews fra polske jøder blev allerede formuleret i 2013 og blev igangsat ved hjælp af medlemmer af Coordination Committee med Jozef Herzl, Sofia Petring og Henia Vrazda som frivillige interviewere. Det har i år resulteret i interviews af polske jøder, der hører til den ældste generation blandt dem, der kom fra Polen til Danmark Denne gruppe nåede at opleve Holocaust som barn eller unge, og de er blevet prioriteret, fordi indsamlingen af deres vidnesbyrd haster. Til museets undersøgelsessager er der også i år modtaget materiale med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig. Desuden er der indsamlet materiale til museets kommende indsamlingsprojekt om Jøder i dansk erhvervsliv, eksempelvis en brevsamling, der illustrerer Louis Schottlænders liv som pelshandler for pelsfirmaet M. Lewinsky & Co, der stod for en gros salget på 1. sal i 4

5 forretningen i Østergade, mens Birger Christensen stod for detailhandlen i stueetagen. Registrering Ud over den løbende accession arbejdes der i samlingen fortsat med de materialer, der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. Materialet sorteres efter relevans. Uønskede effekter returneres jf. overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret. 5 Som følge af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 2014 er den største del af museets samling i 2014 blevet publiceret på de offentlige centralregistre og uanset om der stadig indsamles til sagerne, eller om sagerne er afsluttet. Samlingsansvarlige Inge Bucka Mejlhede har igennem hele 2014 endvidere været en aktiv deltager i Kulturstyrelsen workshops i forbindelse med udviklingen af et nyt Fælles-IT, der skal afløse det nuværende online registreringssystem Regin. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2014 har der været mange forskellige forespørgsler vedrørende brug af samlingen, herunder netop hjælp til at søge i den del af samlingen, der er offentligt tilgængelig via og Museet har bistået med råd og vejledning til kommende udlån fra samlingen samt ekspederet fotosager og arkivhenvendelser. Sidst på året er henvendelser relateret til markeringen af 70-året for Befrielsen begyndt at præge samlings- og arkivarbejdet. Jøder i dansk erhvervsliv: Hugo Wagner var blandt de første til at få bevilling til salg af pølser fra pølsevogn i Danmark i Her ses én af hans pølsevogne på Rådhuspladsen i København i aftenbelysning. Følgende forskere, studerende m.m. har i 2014 opsøgt museets arkiv og forsket i forskellige dele af samlingen: Morgan Southwick, Bent Blüdnikow, Therkel Stræde, Miriam Isaacs, Amanda Rosenhagen Christensen, Sofie W. Nielsen og Søren Aagaard Rasmussen.

6 Udlån Museet forlængede allerede i 2013 udlånet af samlingsobjekter til Immigrantmuseets permanente udstilling frem til Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. Lånet af samlingsobjekter til Københavns Museum blev forlænget tilsvarende og vises fortsat på udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling. Af kommende udlån, som er blevet forberedt og sagsbehandlet i 2014, kan nævnes udlån til Deutsches Historisches Museum i Berlin og House of European History i Bruxelles. Samtlige lån gælder samlingsobjekter, der er blevet indsamlet i forbindelse med museets indsamlingsprojekt om danske jøders krigsoplevelser I forbindelse med det stigende udlån er lånepapirer og -procedurer blevet opdaterede. Bevaringsarbejde I starten af 2014 er om rokeringen i museets magasiner og arkiver blevet afsluttet. Et resultat af arbejdet er blandt andet, at arkivalier nu står i nummerrækkefølge. Derfor har det været nemt at organisere arbejdet med digitaliseringen af museets arkivalier, der blev påbegyndt i 2014 med henblik på at dele arkivalier og interviews vedrørende danske jøders krigsoplevelser under 2. verdenskrig med United States Holocaust Memorial Museum, Washington. Kopi af museets interviews blev allerede overleveret til museet i Washington i sommeren 2014 under museumsinspektør Ellen Hegens besøg her på museet. Digitaliserings- og samarbejdsprojektet forventes afsluttet i I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering er der desuden indført nye procedurer vedrørende klimakontrol og monitering af samlingen. Der er foretaget forebyggende foranstaltninger vedrørende vandskade og tyveri, og der er sket bevaringsmæssigt forbedrende justeringer i særudstillingen. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Jøder i dansk erhvervsliv Museets nye store projekt handler om jøder i dansk erhvervsliv og arbejdet med dette blev igangsat i Der er arbejdet med problemformuleringer og oplæg i forhold til en række rådgivere. Desuden har museet har søgt samarbejde med Copenhagen Business School og ToRS-instiuttet på Københavns Universitet. Indsamlingen til museets samling er ligeledes påbegyndt i Museet indleder projektet med et google map projekt på museets hjemmeside: Kilk & Find, der viser eksempler på jøder i Danmark med opholds- og arbejdstilladelse. Der har boet jøder i de fleste danske byer også de, der ikke havde en jødisk menighed. Det er museets vision, at dette projekt skal aktivere jødisk lokalhistorie i Danmark og give bl.a. skoler mulighed for at arbejde med lokale eksempler på indvandrere til Danmark med anden religion end kristendommen. Klik & Find giver mulighed for brugerinddragelse, og museet ser Klik & Find som en forberedende materialeafdækning til museets projekt om jøder i dansk erhvervsliv. Museet præsenterede projektet på årsmødet i Warszawa for jødiske museer i Europa i november, og ideen blev taget til efterretning af bl.a. den delegerede fra Canada, der fik inspiration til et tilsvarende projekt i Canada. Publikationer Museet holder løbende øje med specialer og ph.d. afhandlinger, der relaterer sig til museets arbejdsområde, og skaffer dem om muligt til museets bibliotek. En del heraf formidles også på museets hjemmeside. Museet er det eneste sted i landet, der er videns center for den videns udvikling, der sker inden for museets arbejdsområde. Museets personale har i 2014 gennemarbejdet en række sider til museets hjemmeside og oprettet en nye side Vidste du at. 6

7 Forespørgsler 70-året for jødeaktionen oktober 1943 betød en overvældende mængde af henvendelser til museet fra ind- og udland i Dette fortsatte ind i Det har været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af samlingsmaterialer, ønsker om lån fra samlingen og lån af museets film samt ønsker om rådgivning. Henvendelserne er fra andre museer, biblioteker, forskere, journalister, medier og ambassader. Henvendelser har været både skriftlige og telefoniske. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. 7 Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlingsog forskningsarbejde så efterspurgt. FORMIDLING Museets særudstilling i 2014 HJEM - En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse I 2014 har museets formidling været fokuseret på arrangementer i museets særudstilling HJEM, og der er gjort en målrettet indsats med henblik på at udbrede kendskabet til udstillingen i den brede offentlighed. Denne indsats gælder også undervisningssektoren med særligt henblik på folkeskolelærere såvel som gymnasielærere. Der er derfor også gjort en særlig indsats med at planlægge og afvikle læreseminarer. Derudover har museet i forlængelse af resultaterne af den Nationale Brugerundersøgelse valgt i 2014 at indgå et samarbejde med kunstneren Michala Norup for at oparbejde erfaringer inden for arrangementer målrettet børnefamilier. Samarbejde med kunstner Michala Norup om arrangementer for børn i museet. Arrangementer Arrangementsprogrammet i 2014 var sammensat således: Januar På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, var temaet i 2014 modstand. Museet markerede traditionen tro dagen med gratis adgang. Da dagen i 2014 faldt på en mandag, valgte museet at holde særåbent med foredraget: Humor og satire som modstand i Danmark under besættelsen ved cand.mag. i historie Signe Bergman Larsen med efterfølgende visning af filmen Diktatoren af Charlie Chaplin. I januar gennemførtes 11 omvisninger. Februar I februar husede museet et foredrag med Tove Udsholt, der fortalte om sine erindringer om at være gemt barn i Danmark under 2.

8 Verdenskrig. På omvisningsområdet blev der gennemført 14 omvisninger i februar. 8 Marts Marts var en travl måned på museet. Museet indledte med et foredrag i HJEM, hvor Salle Fischermann fortalte sin øjenvidneberetning fra 2. Verdenskrig om at være ung i Theresienstadt. I marts måned valgte museet ekstraordinært at afholde to særomvisninger om omskærelse i forlængelse af den huserende debat i dagspressen. Efter omvisningen blev filmen Mig og jøderiet vist i museets biograf. Museet inviterede yderligere alle interesserede til en gratis søndagsomvisning i særudstillingen HJEM. I anledning af 200-året for Anordningen af 1814 den 29. marts blev en særomvisning afholdt under titlen Minoritet og medborgerskab. Sidst men ikke mindst blev der i marts måned gennemført 15 omvisninger. April I april afholdt museet to søndagsomvisninger for publikum. Den ene i den permanente udstilling og den anden i HJEM. Desuden blev børnefamilier inviteret inden for i museet til en omvisning om den jødiske påske og andre jødiske ritualer. Det blev en stor succes. Ud over disse arrangementer husede museet 15 omvisninger og undervisningsforløb. Maj I maj måned rykkede arrangementerne udendørs. Den første søndag i maj startede museet således sæsonen med en omvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. I maj deltog museet for anden gang i JAGTEN - et kulturhistorisk familieløb for børn og voksne iværksat af Golden Days. Museet indgik i et samarbejde med Rigsarkivet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tøjhusmuseet og Nationalmuseet om dette, og titlen på årets løb var Jagten på freden. 382 børn og voksne deltog i løbet. Derudover husede museet 16 omvisninger og undervisningsbesøg. Seks af disse omvisninger foregik på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Arrangement om den jødiske påske pesach, april Sommersæsonen Sommersæsonen blev indledt med et udendørs arrangement med den populære byvandring Jødeaktionen i 43 i indre København. Den 10. juni kunne museet fejre sin 10-års fødselsdag med et spændende projekt med lys- og lydinstallationer i museets faste udstilling ved to specialestuderende, Trine Christensen og Anna Cecilie Björklund fra IT-Universitetet i København.

9 I juni måned bidrog museet også til den fjerde jødiske kulturfestival med halv pris på billetter på indgangen til særudstillingen HJEM i hele festivalperioden. Sommeren bød derudover som sædvanlig på omvisninger på engelsk i juni, juli og august. I år blev der afholdt 2 omvisninger ugentligt en i den faste udstilling og en i HJEM. I august blev der afholdt både byvandringer og omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads, som stadig trækker mange gæster til. Udover de engelske omvisninger blev der i juni måned afviklet 10 omvisninger, og i august måned 5 omvisninger. September Efteråret på museet var præget af travlhed med mange omvisninger og arrangementer. Museet tilbød en række søndagsomvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads og i byrummet. Derudover husede museet et arrangement med Auschwitz-overlever Leslie Schwartz i samtale med journalist og forfatter Karen Thisted. Det blev et yderst velbesøgt arrangement og ventelisten var overvældende. Der blev desuden gennemført 22 omvisninger i september. Oktober Traditionen tro var fokus i oktober på Kulturnatten. I 2014 satte museet fokus på jødisk madkultur under overskriften Jewish Mama s Kitchen. I en ramme af musik og lysinstallationer kunne gæsterne dykke ned i jødisk madkultur via museets skærme, installationer og gættekonkurrence. Desuden blev et opskriftshæfte produceret særligt til arrangementet med fine opskriftsbidrag fra museets frivillige personale med illustrationer af studentermedhjælper Siri Vilbøl. Efterårsferien bød på klippe-klistrearrangement for børn, da museet markerede sukkot (løvhyttefesten) med højtlæsning og kreativt værksted i museumsbutikken. I oktober indgik museet en aftale med Politiken PLUS om afviklingen af en række omvisninger i museets særudstilling HJEM. Der blev desuden gennemført 18 omvisninger i oktober måned. November I november satte museet alle sejl til på særudstillingen HJEM og gennemførte 3 gæsteomvisninger under titlen Med andre øjne. Her præsenterede gæsteomvisere med forskellige faglige eller personlige vinkler udstillingen HJEM for publikum. Den første gæsteomviser var overrabbiner emeritus Bent Lexner, der fortalte om sin personlige erfaring med eftervirkningerne af 2. Verdenskrig. Den næste gæsteomviser var historiker ph.d. og seniorforsker ved DIIS, Cecilie Felicia Stokholm Banke under titlen Folk og fællesskab. Flygtninge i DK Sidst i rækken var forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Thomas Gammeltoft-Hansen, der sammenlignede menneskesmugling i dag med de fiskere, der hjalp jøder til Sverige under 2. Verdenskrig. Hertil blev 25 omvisninger gennemført i november. Tidligere overrabbiner Bent Lexner viser rundt i særudstillingen HJEM. 9

10 10 December I december indgik museet et samarbejde med 2200kultur om at indgå i en kultur-julekalender, hvor museet bød ind med en fuldt booket aften-omvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads. Her var der fokus på uhygge med historier om spøgelser og onde ånder. Derudover blev 10 omvisninger afviklet på museet i december. Formidling uden for museet Samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede underviste i 2014 i Regin for kunstmuseer for Organisationen Danske Museer (ODM). I oktober holdt museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt et foredrag for AOF Amager om Jødedom og jøder i Danmark. Museumsdirektør Janne Laursen og museumsformidler Sara Fredfeldt deltog den november i AEJM s årsmøde (Association of European Jewish Museums) i Warszawa, der i 2014 blev afholdt på POLIN museet. Janne Laursen var inviteret til at præsentere Dansk Jødisk Museums Klik & Find-projekt. Derudover blev det besluttet, at Dansk Jødisk Museum skal være værter for konferencen i VIP-besøg Museets bestyrelsesformand og direktør har taget imod en række VIPbesøg i årets løb og repræsenteret museet i mange forskellige sammenhænge. Hjemmeside Museets hjemmeside samt undersiden HJEM blev i foråret revideret og opdateret med særligt fokus på den engelske version samt billedsiden. havde i besøg heraf unikke besøg. Nyhedsbreve I 2014 blev der udsendt otte nyhedsbreve med information om arrangementer, nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, museumsbutikken og meget andet. Der er ca tilmeldte modtagere af museets nyhedsbreve. I september kunne museets gæster opleve Auschwitz-overlever Leslie Schwartz i samtale med journalist og forfatter Karen Thisted. PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Presse og medier Museet er løbende omtalt i pressen og medier: TV2 Lorry bragte den 7. februar et indslag fra særudstillingen HJEM i forbindelse med anbefalinger til kulturelle tilbud i vinterferien. Udstillingen blev anbefalet af Kulturklik. Den 28. februar sendte TV2 Lorry et indslag i anledning af 200-året for Anordningen af Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt blev interviewet på museet sammen med journalist og forfatter Bent Blüdnikow, som har redigeret bogen Jøderne som frie borgere: Anordningen af 29. marts 1814.

11 DR P1 bragte den 1. april en radioudsendelse fra særudstillingen HJEM. Journalist Michael Müller interviewede her Salle Fischermann og museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen om udstillingen. I forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse den 4. maj kunne man på TV2 Lorry opleve en omtale af særudstillingen HJEM inklusiv et interview med museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. Museet blev endvidere omtalt i artiklen Russere og kinesere fylder godt på danske museer den 27. maj. Det fremgår af artiklen, at flere end to ud af tre besøgende på Dansk Jødisk Museum er udlændinge med bopæl i udlandet, og at hver fjerde museumsgæst i gennemsnit er udlænding. I juni-udgaven af magasinet Danske Museer kunne man læse en omtale af museets særudstilling HJEM. Den 26. september bragte Dagbladet Politiken en beskrivelse af særudstillingen HJEM i Plus-sektionen af den trykte avis skrevet af journalist Jakob Sheikh. Dette som en del af samarbejdet med Politiken Plus om omvisninger i særudstillingen HJEM. I forbindelse med Kulturnatten i oktober blev museets arrangement Jewish Mama s Kitchen anbefalet på AOK. Egne artikelbidrag I november 2014 bidrog museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen med en artikel til Jødisk Orientering i anledning af museets 10 årsfødselsdag med et tilbageblik på de første 10 år af museets virke. Magasinet Sfinx bragte i december 2014 artiklen Chanukkah - en jødisk lysfest i december af stud.mag. i hebraisk, Casper Lindblad Andresen. Generel markedsføring Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og 11 engelsk, som løbende bliver omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere i København. Ligeledes markedsføres særudstillingen HJEM i en særskilt informationsbrochure på dansk og engelsk, som ligeledes distribueres ovennævnte steder. I 2014 blev både den danske og engelske flyer gennemarbejdet, og justeringer blev foretaget både mht. tekst og design. Arrangementsprogrammet markedsføres gennem gratis-portalerne KultuNaut og AOK samt via Kulturklik, egne nyhedsbreve og flyers samt museets facebookprofil. Desuden annonceres arrangementer via Det Jødiske Samfund i Danmark samt Shir Hazafons hjemmeside og nyhedsbreve. Som noget nyt er der blevet lagt særlig vægt på at bringe information om museets faglige arrangementer ud til universiteterne i form af indlæg til nyhedsbreve og uddeling af egenproducerede flyers. Annoncering Museet prioriterer at annoncere på en måde, hvor annoncen rækker ud over en enkelt dag. Skal den type annonce give noget, skal der flere til, og det har museet ikke ressourcer til. Den primære indsats overfor det udenlandske publikum ligger i at møde dem der, hvor de er: Museet annoncerer således i medier, der findes de steder, turisten færdes både på print og web: På hotellerne, på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen. Museet havde i 2014 turistrettede annonce- og PR-aftaler med følgende: Minicards, Copenhagen Tourist, Venture Denmark, Copenhagen Book og Sky Map. Det dansksprogede publikum kunne i 2014 møde annoncer fra Dansk Jødisk Museum i Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk Handicapårbog. Et nyt tiltag i 2014 er betalt annoncering for museets arrangementer via Facebook. I alt blev der kørt annoncering på seks forskellige Facebook-opslag på museets side i Dette har medført en større synlighed på Facebook, hvor museet er nået ud til et markant større antal brugere end ved ikke-betalte opslag på Facebook. I kølvandet på betalte opslag på Facebook er der kommet flere likes på museets Facebook-side.

12 I 2014 fortsatte museets medlemskab af MIK Museer i København og Omegn. Museet var præsenteret i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer og i kampagner i offentlige transportmidler. Museet er også sikret en præsentationsside samt omtale på MIKs webportal Kulturklik samt Brug Kulturen Erhvervslivets klik til kultur. 12 Museet fortsatte i 2014 annoncesamarbejdet med Wonderful Copenhagen og annoncerer på deres bykort, i turistinformationen og på deres digitale platform ispot. Også deltagelsen i COPENhagen cardordningen fortsatte og bringer år for år flere og flere besøgende til museet. Sociale medier Konkret er antallet af likes på museets Facebook-side steget fra 474 til 722 likes i perioden 1. januar 2014 til 31. december På Flickr kan brugerne få et visuelt indtryk af livet på museet samt et indblik i fotografier fra museets samling. Slotsholmssamarbejdet Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament på Slotsholmen med deltagelse af De Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant, Ruinerne under Christiansborg Slot, Teatermuseet i Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Dansk Jødisk Museum, Nationalmuseet og Dansk Arkitektur Center. Der arbejdes videre med at udvikle Slotsholmssamarbejdet med henblik på at inddrage flere aktører og spørgsmålet om. Hvad navnet skal være på dette samarbejde. I 2014 samarbejdede museet med Rigsarkivet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tøjhusmuseet og Nationalmuseet om kultur- og motionsløbet JAGTEN iværksat af Golden Days. Løbet blev afholdt den 23. maj. Børnefamilie til kultur- og motionsløbet Jagten på Slotsholmen. Forbedring af skiltning I 2014 blev nye skilte sat op flere steder i indre by, der viser mod Dansk Jødisk Museum. Det vil forhåbentlig føre flere gæster frem til museet, da museet ofte får henvendelser om, at adressen er svær at finde. Dette er blandt andet resultatet af det høringssvar, museet var medafsender på fra en gruppe af institutioner på Slotsholmen. Incoming bureauer Museet fortsatte det stærke samarbejde med Best Destination Partner, der arrangerer ture for krydstogtturister samt Turistførerforeningen, der i sommersæsonen besøger museet sammen med de udenlandske krydstogtturister. Museet inviterede i juli måned medarbejdere fra diverse incoming bureauer inden for til guidede ture i særudstillingen HJEM et tilbud DMC Denmark, ICS/Delta of Scandinavia, Best Destination Partners benyttede sig af. Dette er med til at styrke samarbejdet med incoming bureauerne og skaffe flere besøg på museet.

13 MUSEETS SKOLETJENESTE Museets arbejde med tilbud til undervisningssektoren er forsat i 2014 blandt andet med direct-mail til alle skoler på Sjælland. Samarbejdspartnere I 2014 forsatte arbejdet med Skoletjenesten København, der er ved at udvikle et nationalt netværk, som museet håber på at drage nytte af i Museet har fortsat haft sine tilbud annonceret på skoletjenestens hjemmeside og er med i det trykte katalog. Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i I hele 2014 har museet tilbudt undervisningsforløb, der betales af DIIS, og dermed er gratis for skolerne. Allerede i november 2014 efter blot 3 måneder måtte der meldes alt udsolgt indenfor dette tilbud. Museet værdsætter dette samarbejde meget, da det giver mulighed for at komme ud til en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets længere undervisningsforløb. I 2014 indledte museet et samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste. Folkekirkens skoletjeneste kontaktede museet i forbindelse med udviklingen af et undervisningstilbud til markeringen af 70-året for Danmarks befrielse med titlen Frihed til hvad?. Dette samarbejde blev til tre velbesøgte seminardage med samlet 100 deltagere, og resulterede i en række samarbejder hvor enkelte folkekirker betaler for lokale skolers besøg på museet. Dette samarbejde har resulteret i et travlt år for museets undervisningsarbejde. Museet afholdt også en workshop for SOSU-uddannelsen i Brøndby i 2014 under titlen: Minoritet og medborgerskab. Dette har desværre ikke kastet mere konkret af sig, men har dog udbredt kendskabet til museet i en målgruppe, der ellers ikke for alvor bruger museet. Efteruddannelse af undervisere Museet har i 2014 fået 1 ny underviser: Casper Lindblad Andreasen. Hans efteruddannelse med deltagelse i ODM og skoletjenestens kursus 13 i dialogbaseret undervisning er fastlagt til vinter I efteråret 2014 måtte museet midlertidigt sige farvel til Jonathan Klit Harmat i undervisningsarbejdet da han skulle en tur til Israel og studere. Han er vendt stærkt tilbage i det nye år Antal undervisningsforløb og omvisninger Museet har i 2014 haft besøg af 68 klasser fra folkeskolen, 28 klasser fra gymnasier og 19 klasser fra de højere læreanstalter. Hertil kommer 47 bookede omvisningsbesøg i og udenfor museet samt 45 arrangementer, som museet selv har tilbudt. Dette er en markant stigning fra sidste år. Næsten en fordobling på både folkeskolebesøg og gymnasiebesøg. I gennemsnit har museet afviklet knap 4 gruppe besøg eller arrangementer i hver uge gennem 52 uger. BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK Besøgstal Museet har oplevet en stor besøgsfremgang i 2014 der skyldes, at flere turister har besøgt København, og at museets særudstilling blev forlænget fra 1. november 2014 til og med 30. september Besøg i særudstillingen inkl. omvisninger Besøg i permanentudstilling inkl. omvisninger Besøg på omvisninger Samlet besøg Entré Museets entreindtægt blev ,80 kr. mod budgetteret kr. Hertil kommer indtægter på omvisninger, byvandringer og foredragsvirksomhed med en omsætning på ,28 kr. mod budgetteret kr. Museet har gennemført alle annoncerede omvisninger uanset deltagerantal. Der er samme pris for en omvisning til skoler og andre

14 uddannelsesinstitutioner i museet, såfremt der er tale om en gruppe med en lærer. BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 Museumsbutikken Erfaringen med museumsbutikken er, at ting sælger bedre end bøger. Ikke desto mindre er vidensformidling en vigtig formidlingsmæssig funktion ved museumsbutikken, således at nyere relevant litteratur indgår i sortimentet. Museets projekt om jøder i dansk erhvervsliv inspirerer også sortimentet i museumsbutikken, der i 2014 fik ministole af Arne Jacobsen til salg samt hans eget hus som dukkehus. Museumsbutikken omsatte for ,88 kr. mod budgetteret kr. Vedligeholdelse Der arbejdes løbende med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i Galejhuset. Hertil kommer renoveringen af den permanente udstilling, hvor der også inkluderes vedligeholdelses opgaver. Arkitekt Jørgen Hempel er fortsat museets tovholder for disse vedligeholdelsesopgaver. Kontorer Museets bestyrelsesformand og direktør har arbejdet med mulige løsninger på museets behov for yderligere plads til administration, samlingsarbejde, magasin, undervisning m.m. I 2014 er der blevet kikket på Den Røde Barak på Slotsholmen, en afklaring forestår stadig. Magasin Museet leder fortsat efter yderligere magasinplads og afventer respons på muligt nyt initiativ for museumsfusionen i Københavns Kommune. Inventar og materiel I forbindelse med særudstillingen HJEM har museet anskaffet handikaplift og AV-udstyr til særudstillingen, spots og anden belysning samt hele den fysiske ramme for særudstillingen. Museet har et lovpligtigt serviceabonnement på handikapliften. Fremtiden for disse anskaffelser skal drøftes med Det Kongelige Bibliotek i En af museets frivillige i museumsbutikken Museet har i 2014 købt en printer og kopimaskine og er kommet ud af sin leasingaftale.

15 Fhv. overborgmester Lars Weiss (udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune). 15 Generalsekretær Michael Metz Mørch (udpeget af Visit Denmark). Merete Christensen (udpeget af Selskabet for Dansk Jødisk Historie). Kommitterede medlemmer: Steen Langebæk Museumsdirektør Frank Birkebæk Michael Feder Bestyrelsen har i 2014 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Stemningsbillede fra Kulturnatten Jewish Mama s Kitchen der sælges suppe på forpladsen. MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION Museets bestyrelse bestod i 2014 af: Bestyrelsesformand Ivar Samrén (udpeget af Dansk Industri). Næstformand advokat Finn Schwarz (udpeget af Det Mosaiske Troessamfund). Professor, dr. phil. Hanne Trautner-Kromann (udpeget af Lunds Universitet). Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (Kulturborgmesteren i Københavns Kommune er født medlem af Museets bestyrelse). Forsikringer Museet var i 2014 fortsat medlem af Top Danmarks museumsforsikring. MUSEETS PERSONALE Fast personale I 2014 bestod det fuldtidsansatte personale af følgende medarbejdere: Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt Samlingsansvarlig, mag. art. Inge Bucka Mejlhede (åremålsansættelse) PR- og kommunikationskonsulent, cand.mag. Shuli Nordbek Azoulay (21 timer) Museumsassistent Dorrit Raiter Regnskabskonsulent Benny Kusk

16 Timelønnet personale Museets studentermedarbejdere varetog i 2014 flere typer opgaver: Bemanding af udstilling og butik i åbningstiden, gruppeomvisninger, korrekturlæsning, samlingsarbejde, diverse markedsføringsopgaver, assistance ved særarrangementer, lageroptælling, administrativt arbejde m.m. Nye studentermedhjælpere rekrutteres løbende gennem året, efterhånden som de tidligere færdiggør studierne eller får andet arbejde. Museets studentermedhjælpere i 2014 var: Stud. mag. Anette Berg Walbech Tordrup Stud. mag. Astrid Uldall-Hansen Stud. mag. Ivalu Kristine Lidsmoes Stud. scient. cons. Siri Vilbøl Stud. mag. Søren Henriksen Stud. mag. Jonathan Klit Harmat Stud. scient. cons. Kristine Bønløkke Spejlborg Stud. mag. Magnus Juhl Jørgensen Stud. mag. Anna Carolina Nielsen Stud. mag. Bo Felipe Pedersen Stud. mag. Casper Linblad Andresen Stud. scient. cons. Cecilie Odderskov Stud. mag. Frederikke Preskou Stud. mag. Jeanette Linkhorst Stud. mag. Anders Kieler Stud. mag. Mads Emil Løkke Kristensen Stud.mag. Sofie Amalie Jørgensen B.A. Pernille Jelsgaard Frivillige i 2014 Frivillige bidrog på mange måder til museets arbejde og yder en stor indsats med service af museets gæster i åbningstiden, i samlingsarbejdet, som assistance ved særlige arrangementer m.m. Kate Krivaa Jørgen Sandholm Poulsen Ulla Rudaizky Hanna Skop Magda Goldschmidt Lis Ekner Sofia Petring Tove Udsholt Merete Lexner Mona Rosenbaum Henia Vrazda 16 Personalearrangementer Årets arrangement kun for museets frivillige bestod af en særomvisning på Folketeatret samt besøg på Perch s tesalon. Her takkede bestyrelsesformanden museets frivillige for deres indsats og uvurderlige hjælp til museet. Museet afholdte det årlige traditionsrige Chanukkah-arrangement den 8. december for alle museets medarbejdere og nære samarbejdspartnere. Kurser og efteruddannelse Janne Laursen deltog i møde i International Holocaust Remenbrance Alliance i London, maj Janne Laursen og Sara Fredfeldt deltog i nov i årsmødet i Association of European Jewish Museums. Mødet blev holdt på Polin Museet i Warszawa. Shuli Norbek deltog i ODM s seminar Sharing is Caring i april De frivillige i 2014 var: Alice Fingeret

17 17 Finn Meyer, KPMG er fortsat museets revisor, og regnskabskonsulent Benny Kusk er museets regnskabsfører. Museets studentermedhjælpere flankeret af en skuespiller til familie-og kulturløbet Jagten. MUSEETS ØKONOMI Museet har i 2014 modtaget kr. i driftstilskud fra Københavns Kommune samt kr. i statstilskud fra Kulturstyrelsen. Museet har i 2013 på ny ansøgt Københavns Kommune om forlængelse af det yderligere driftstilskud på 1 mio. kr., hvilket Københavns Kommune godkendte for en 4årig periode fra 1. januar Museet har et underskud på kr. Det består af kr., som museets bestyrelse bevilgede af driftskapitalen til aflønning af museets PR og Kommunikationsassistent. Hertil kommer et legat på kr. museet har modtaget. De resterende kr. figurer som en kortfristet gæld i balancen. Hertil kommer udgifter til bl.a. en runderende vagt, som entreindtægten ikke kunne dække, og mindre salg i museumsbutikken. Museets statsanerkendelse pr. 1. januar 2011 har betydet en væsentlig konsolidering af museets økonomi.

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 ÅRSBERETNING 2015 1 2 Indhold Indledning... 3 Arbejdsgrundlag... 4 Museets formål og emnemæssige indhold... 4 Oprettelse... 4 Museets ledelse... 4 Medlemskab af foreninger og organisationer... 4 Samlingsarbejdet...

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2012 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2012 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Dansk Jødisk Museum i 2016

Dansk Jødisk Museum i 2016 ÅRSBERETNING 2016 1 Dansk Jødisk Museum i 2016 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag, men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Til Kultur- og Fritidsudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om Støtte til Copenhagen Winter Pride Week 2017 og 2018. Foreningen Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 180.00 kr om året i de næste 2 år til udgifter

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement. Inspirationskatalog

Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement. Inspirationskatalog Læs for Livet og Danske Forlags samarbejde for samfundsengagement Inspirationskatalog Om Læs for Livet Læs for Livet indretter gratis og skræddersyede biblioteker på hjem og døgninstitutioner, hvor udsatte

Læs mere

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds)

BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 DANSK. 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 (Sæt kryds) BILAG 3 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 1.Hvor bor du? (notér land) 2.Giv en samlet vurdering af din oplevelse på en skala fra 1 til 10 DÅRLIG GOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.Bedøm din oplevelse i dag på en skala fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere