Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012

2 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag 2 Afsnit 2 Resultatkontraktens formål 2 Afsnit 3 Præsentation af erhvervsoperatør 3 Afsnit 4 Baggrund 5 Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation Arrangementer, events, netværk og kurser Service A. Erhvervsservice - Iværksætteri B. Erhvervsservice Vejledning, sparring & 9 assistance 5.2.C. Service overfor turister og borgere Udvikling 14 Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus 17 Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning 18 Afsnit 8 Økonomi 18 Underskrift 18 1

3 Afsnit 1 Lovgrundlag Kommunernes erhvervsfremmeindsats er reguleret gennem Lov nr. 602 af Lov om erhvervsfremme. Karakteren og omfanget af den kommunale erhvervsfremmeindsats er specificeret i 12 og siger: Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2 Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3 Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13 siger: Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1. Innovation, vidensdeling og vidensopbygning 2. Anvendelse af ny teknologi 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet 6. Udviklingsaktiviteter i yderområderne Afsnit 2 Resultatkontraktens formål I Skive Kommune er det politiske ansvar for erhvervs- og turismeområdet henlagt under et nyoprettet udvalg, som hedder Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. Det er dette udvalg, der er den politiske kontraktspart i Skive Kommune i forhold til denne aftale. Resultatkontrakten imellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og Skive Kommune har følgende overordnede formål: Kontrakten skal skabe sammenhæng imellem Byrådets visioner, Erhvervspolitikken, Turisme- og oplevelsespolitiken og SET s strategier 2

4 Kontrakten skal præcisere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på, at nå de overordnede mål, der bl.a. er fastlagt i Skive Kommunes erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. Kontrakten skal synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem SET og Skive Kommune herunder samarbejdsaftale mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Kontrakten skal synliggøre SET s ydelser og serviceniveau i forhold til de midler Skive Byråd stiller til rådighed Kontrakten skal understøtte den decentrale opgaveløsning af erhvervsfremmeindsatsen, som er udgangspunktet i Skive Kommune Af hensyn til fleksibiliteten arbejdes der med 1 årige resultatkontrakter. Afsnit 3 Præsentation af operatøren Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har til formål at fremme udviklingen på Skiveegnen, specielt hvad angår erhvervsvirksomheder, turisme og handel. SET skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. SET udfører vejledning, sparring, service og arrangementer overfor kommunens erhvervsliv og servicerer egnens gæster og borgere med turistinformation. SET er organiseret som en forening med pt. 420 medlemmer. SET, der har til huse i lejede lokaler, har adresse på Østerbro 7, 7800 Skive. SET ledes af en direktør, og beskæftiger udover turistchef, handelschef og erhvervschef 10 medarbejdere svarende til 12,9 årsværk. SET arbejder tæt sammen med Skive Kommune, men foreningen har selvstændig bestyrelse og medlemsvalgt formand. SET har overordnet set haft en positiv udvikling med tilgang af medlemmer og samarbejdspartnere samt en sund økonomi. 3

5 Organisationsdiagram for SET Direktør Sekretær Sekretær / Bureaumedarbejder Bogholder Event Manager / Handelscehf Turistchef Erhvervschef / Souschef Udviklingskonsulent Bureaumedarbejder Bureaumedarbejder Turistkonsulent Erhvervskonsulent / IT Seniorkonsulent Erhvervs- og udviklingskonsulent 4

6 Afsnit 4 Baggrund SETs bestyrelse afholdt strategiseminar den 9. november I forbindelse med dette seminar blev det besluttet, at SETs strategi fremover skal være 100% i overensstemmelse med Skive Kommunes aktuelle erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. SETs strategi og handlingsplaner skal bruges til at udmønte politikkerne i tæt samarbejde med Skive Kommune og de relevante aktører. De overordnede strategiske udfordringer for SET de kommende år er flg.: - Opretholde en god erhvervsservice samtidig med en større fokusering på erhvervsudvikling - At få etableret et tættere samarbejde med detailhandelen - At få etableret en erhvervstænketank - At få etableret et antal turismeprojekter som skal videreudvikle egnen som turistdestination - Udvikling og styrkelse af turisterhvervet på egnen - Digitalisering og ny struktur af turistservice o Effektivisering via digitale løsninger, så der kan bruges mere tid på turismeudvikling - Nytænke arrangementer og events med henblik på en større egenindtjening, ny og bedre kundekanal samt bedre dialog med SETs interessenter. Nærværende resultatkontrakt skal ses i relation til resultatet af strategiseminaret. Det betyder bla., at resultatkontrakten for 2012 er mere kvalitativ end kvantitativ, end det har været tilfældet tidligere. Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation SET s funktioner ligger indenfor tre hovedområder: 1. Arrangementer, events, netværk og kurser 2. Service a. Erhvervsservice Iværksætteri b. Erhvervsservice Vejledning, sparring & assistance c. Service overfor turister og borgere 3. Udvikling 5

7 5.1. Arrangementer, events, netværk og kurser Afholdelse af erhvervsrelaterede arrangementer og aktiviteter SET afholder en række arrangementer af forskellig karakter. Fælles for dem alle er, at de, foruden et fagligt indhold, giver iværksættere og virksomheder mulighed for at indgå i dialog med hinanden. Foruden de traditionelle erhvervsarrangementer for lokale virksomheder planlægger SET, som noget nyt, at arrangere større arrangementer/events som skal sætte Skiveegnen på landkortet. SET vil i 2012 indgå samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder og organisationer med henblik på at tiltrække faglige arrangementer med interesse for såvel det lokale som for et større geografisk område Offentlige udbud SET vil i samarbejde med Skive Kommune arrangere et antal kurser, som har til formål at undervise de lokale virksomheder i, hvad der skal til for at komme i betragtning til de lokale kommunale udbud. Kvaliteten måles vha. evalueringsskemaer Målet for 2012 er at få samarbejdsaftaler på plads gældende for sidste ½-år 2012 og Samt at indgå forhandlinger vedr. større arrangementer/events for At lokale virksomheder vinder nogle af de kommunale udbud. Opkvalificering af iværksættere og nystartede virksomheder i form af iværksætterkurser og drift af iværksætternetværk Iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes forskellige former for lokalt netværk initieret af SET. I 2012 opereres med 3 forskellige netværk Alle lokale iværksættere tilbydes via dialog med en etableringsvejleder deltagelse i et af de tre netværk. Iværksætternetværk Godt i gang- netværket Kvinder på Vej -netværket Afholdelse af to iværksætterkurser med tilfredse deltagere. Potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes deltagelse i modulopdelt iværksætterkursus i foråret og efteråret. Efterfølgende måles vha. evalueringsskemaer - kvaliteten og tilfredsheden med forløbene. 6

8 Drift og tovholderfunktion i 4 virksomhedsnetværk mhp. sparring og kompetenceudvikling. Lean-netværket Flere gæster hos netværkets deltager Ejerledernetværket. Netværket for oplevelsesøkonomi. Ved udgivelse af publikation, at øge synligheden af netværkets medlemmer. Desuden ved at nogle af netværkets medlemmer deltager i festivalen I DNA 2012 Målet er, som minimum, at fastholde netværkenes nuværende medlemstal. LederVækst Særlig indsats for handelslivet i Skive i form af markedsføringstiltag og events. Skærpe Skives og Skive Citys profil som handelsområde overfor faste og potentielle nye kunder. Ved massiv markedsføring og redaktionel omtale i forb. med kampagnen Køb lokalt. Dette skal bl.a. ske i form af afholdelse af torvemarkeder og forskellige arrangementer i midtbyen. Implementering af Skive App, indeholdende info om medlemmer og aktivitetskalender Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster Service 5.2.A. Erhvervsservice - Iværksætteri Generel vejledning til potentielle iværksættere og nystartede virksomheder, herunder henvisning til specialrådgivere. Det er et mål at bevare en høj overlevelsesrate, som min. er på niveau med landsgennemsnittet. Tilfredsstillende vejledning (via PRO START) af iværksættere ved en faglig kompetent etableringsvejleder hos SET. Konstatering ud fra SET s egne undersøgelser evt. suppleret med data fra Danmarks statistik. Alle potentielle, lokale iværksættere tilbydes professionel og uvildig vejledning/ sparring. Dog sættes særlig fokus på mere perspektivrige 7

9 iværksættere, der således tilbydes udvidet hjælp. Tilfredsheden måles bl.a. ved hjælp af evalueringsskemaer til de iværksættere, der modtager vejledningen. Opretholde og udbygge samarbejdet med lokale rådgivere omkring iværksætterrådgivning. Kendskabsgraden blandt de lokale rådgivere i relation til SET (og specielt til SETs etableringsvejledning) skal være høj. Måles bl.a. i relation til henvisninger fra disse til SET. Særlig indsats i forhold til potentielle vækstiværksættere Inddragelse af Væksthus Midtjylland og START Midtprogrammet. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Der sættes fokus på at spotte de iværksættere, der har et særligt vækstpotentiale. Dette sket via en screening på 1. vejledningsmøde eller anden form for kontakt. Iværksætterkulturen på Skiveegnen Det er et mål, at Skive er med i opløbet om at blive Årets iværksætterby i SET vil arbejde for at sikre at rammebetingelserne er tilstede for at målet nås. SET har som mål at fremme iværksætterkulturen blandt unge studerende i Skive kommune. SET indsender en ansøgning, som muliggør deltagelse i opløbet. Der arbejdes kontinuerligt med at gøre eksisterende tilbud endnu bedre samt skabe nye aktuelle tilbud. Dette sker gennem et tæt samarbejde med de lokale erhvervsskoler og Skive Gymnasium bl.a. i form af tilbud om indlæg vedr. iværksætteri, materialer og deltagelse i mindre projekter i skolernes regi. 8

10 5.2.B. Erhvervsservice vejledning, sparring & assistance Særlig indsats i forhold til eksisterende virksomheder med vækstpotentiale Inddragelse af Væksthus Midtjylland og relevante programmer. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET Der sættes særlig fokus på at spotte de virksomheder, der har et vækstpotentiale. Dette sket hovedsageligt via en screening på første kontaktmøde samt via kontinuerligt at markedsføre de aktuelle programmer fra Væksthuset. Ansvarlig for Skives andel af projektet Iværksætteri og udvikling af landdistrikter (Vokseværket), initieret af Region Midtjylland. Projektet er startet i 2010 og afsluttes i medio For at skabe vækst og fastholde virksomheder og arbejdspladser i landdistrikterne deltager SET sammen med 13 yderkommuner i projektet, der har fokus på iværksættere og virksomheder med 0-10 ansatte. 1) SET skal: Gennemføre 88 vejledningsbesøg Projektet afsluttet i overensstemmelse med indsatserne beskrevet i indsatsafsnittet. At tilbyde detailhandlere i Skive rådgivning i forb. med projekt vokseværket Skabe 18 kontakter mellem virksomheder og videninstitutioner Henvise 4 iværksættere/virksomheder med vækstpotentiale til Væksthus Midtjylland. Vejlede 10 virksomheder om medfinansiering af nye projekter Assistere min. 2 virksomheder med ansøgning til LAG Oprette et virksomhedsnetværk Afholdelse af seminar mhp. på særlig vejledning og sparring overfor virksomheder, der opererer indenfor begrebet oplevelsesøkonomi. Der arbejdes med udviklingen af en videreførsel af projektet version

11 2) Forlængelse af projektet SET deltager i en forlængelse af projektet. Dette betyder, at SET skal varetage yderligere aktiviteter inden : Gennemføre min. 29 vejledningsbesøg Udføre diverse aktiviteter rettet mod målgruppen, svarende til 100 timer Deltagelse i Projekt IKraft, der omhandler implementering af nye IT-løsninger i virksomheder. SET samarbejder med konsulenter tilknyttet IKraftprojektet. Der samarbejdes om markedsføring af tiltaget, screening af virksomheder samt gennemførsel af konkrete opgaver og projekter. Der samarbejdes også omkring tværkommunale arrangementer og projekter. Der skal i perioden skabes kontakt til en række virksomheder, som tilbydes rådgivning og sparring samt deltagelse i arrangementer og projekter. Der afholdes i perioden workshop for primært detailhandlere. 5.2.C. Service overfor turister og borgere Markedsføring og profilering af Skive kommune som turistområde. Opdatering af hjemmesiden visitskive.dk på dansk, tysk og engelsk Lancering og implementering af Skive App en indeholdende medlemsinfo, nyheder og aktivitetskalender Inddatering af alle relevante turistprodukter i Skive kommune til VisitDenmarks landsdækkende database (Guide-Danmark) Profilering af Skiveegnen som turistmål via: pressen Øget trafik på hjemmesiden Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster. Aktuelle oplysninger til synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud internationalt Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud sociale medier Udgivelse af relevante temafoldere og kort, herunder Synliggørelse af egnens turistaktører 10

12 bykort, vandre- og cykelkort og turfoldere efter behov Udgivelse af VisitSkive, den fælles turistbrochure for hele Skiveegnen Løbende profilering af aktiviteter på væsentlige aktivitetskalendere Skive guiderne sekretariat for guidekorpset samt koordinator på udbud af guidede ture Udarbejdelse af målgruppeanalyse og markedsstrategi i samarbejde med turisterhvervet og oplevelsesklyngerne (jf. turisme- og oplevelsespolitikken) Udbredelse af Skives nye brand, Rent Liv Koordinering af fælles markedsføringskampagner til profilering af Skiveegnen som turistmål. SET skal fungere som platform og koordinator for fælles markedsføringsaktiviteter ud fra medlemmernes ønsker, herunder: og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens mange oplevelser for turisterne. Professionel formidling af området. Målrettet markedsføring (value for money) Koordineret kommunikation udadtil Koordineret og slagkraftig kommunikation og markedsføring overfor potentielle turister Messedeltagelse (ex. Ferie for Alle) Annoncekampagner Webkampagner Events Videreudvikling og afholdelse af Herregårdenes Dag 2012 Salg og videreudvikling af turforslag og pakkerejser til: Udvikling i besøgstal Inddragelse af pejlemærkerne fra RENT LIV Markedsføring af området samt øget salg hos aktørerne Individuelle gæster Grupperejsende Deltagelse i det fælles Limfjordssamarbejde, Netværk Limfjorden: Aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter, herunder projekter og initiativer vedr. havneudvikling Deltagelse i netværkets organisering (bestyrelse og forretningsudvalg) Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring Limfjorden som samlet destination. Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i Limfjordsturismen generelt. Sekretariat og koordinator for 11

13 Limfjordsfortællingerne for hele Limfjordsområdet Produktudvikling af tilbud for erhvervsliv og foreninger Deltagelse i det regionale turismeudviklingsarbejde, Midtjysk Turisme: Aktiv deltagelse i udviklingsselskabets aktiviteter og møder deltagelse i udviklingsselskabets organisering (følgegruppe og repræsentantskab) Deltagelse i De Digitale Informationspiloter Bindeled ml. MT og de lokale turistaktører Sekretær for Fagrådet for kultur, turisme og erhverv Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring den midtjyske/regionale turismesatsning Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i den regionale turisme generelt. Sparring og input Opbakning til fagrådet Projektet Salling Sport. Videreudvikle og øge kendskabet til Salling Sport som led i markedsføringen af Skiveegnen som maritim feriedestination, herunder: Fast aktivitetsprogram i sommerferien Afholdelse af Ungetræf i sommerferien Fortsat fokus på det maritime Fokus på det maritime Synliggørelse af egnens tilbud til de unge Flere deltagere på aktiviteterne Øget turismeomsætning. Implementering af aktiviteterne på skive app en Pressebearbejdning Profilering i pressen gennem Løbende pressebearbejdning Plan for udsendelse af pressemeddelelser til både lokale og landsdækkende medier Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning 12

14 Samarbejde med Midtjysk Turisme om gennemførelse af presseture Brug af sociale medier for spredning af budskab Kompetent og faglig korrekt information og service overfor gæster, borgere og virksomheder på Skiveegnen. Overordnet ansvar for og koordinering af turistserviceringen i Skive Kommune, herunder drift af autoriseret bureauet i Skive samt driftsaftaler med informationsstederne i Glyngøre, Spøttrup og på Fur. Tilfredse turister Salg/gensalg Implementering af ny struktur for fælles drift af turistservicering i Skive Kommune Fastholdelse af status som Grønt i -bureau på bureauet i Skive jf. Autorisationsudvalget krav til bemanding, kompetencer, åbningstider og sortiment. Bureauet har centerfunktion for egnens øvrige informationssteder. Tilfredse turister Professionel service til gæsterne Salg/gensalg 13

15 Afsnit 5.3. Udvikling For at understøtte samt skabe innovation og erhvervsudvikling på Skiveegnen, planlægger SET at deltage i forskellige udviklingsprojekter Energieffektivisering Energirenovering Skive-Viborg SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere - projektet, hvis formål er at afdække lokale bygge- og anlægsvirksomheders behov for efter- og videreuddannelse i forhold til energirenovering. Målet er at styrke lokale håndværkeres position på markedet for energirenovering og bidrage til at modvirke effekterne af nedgangen i nybyggeriet. SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. t er at få startet efterog videreuddannelsen af håndværkerne i 2012, samt skabe rammerne for at de private boligejere begynder at energirenovere deres boliger. At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland til etablering af sekretariat, som kan levere support til aktiviteten. Energieffektivisering i virksomhederne SET undersøger muligheden for at etablere en aktivitet, som skal hjælpe de lokale virksomheder med energieffektivisering (eksempelvis varme og ventilation) At få etableret en aktivitet med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Etablering af Videncenter for Intelligente Energisystemer SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere realiseringen af centeret, hvis formål er proaktivt at bidrage til en positiv erhvervsudvikling med udgangspunkt i grøn energi og bæredygtige teknologier. De overordnede mål er: - Tiltrække og generere viden og nye muligheder inden for intelligente energisystemer SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. I 2012 er succeskriterierne: - At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland Det forberedende arbejde for 14

16 - Bidrage til relateret udvikling af nye kompetencer, produkter, og produktionsmetoder (herunder også (erhvervs-)turisme) - Skabe nye, tværfaglige samarbejdsmetoder - Generere arbejdspladser og relaterede uddannelser etablering af videnscenteret Etablering af netværk af virksomheder og relevante videninstitutioner omkring SET og Energibyen fokus på udvikling af nye arbejdsformer, produkter, produktionsmetoder og ny teknologi Formel etablering ansøgning, vision Ressourceafdækning herunder styrker og kompetencer i virksomheder og eksisterende netværk, identifikation af nationale og internationale kompetencemiljøer Etablering af mentorkorps SET vil udvikle et koncept for et lokalt mentorkorps bestående af virksomhedsledere primært fra virksomheder i Skive kommune. Målet med dannelse af mentorkorpset er primært at tilbyde iværksættere rådgivning og sparring fra erfarne virksomhedsledere. r SET udvikler et koncept for etableringen af mentorkorpset og gennemfører herefter realiseringen af projektet. Varetager herefter drift og markedsføring af korpset. Etablering af Erhvervstænketank SET vil forsøge at etablere en erhvervstænketank, som skal levere input til SET s bestyrelse og Skive Kommune omkring erhvervsudviklingsaktiviteter på egnen. At få etableret tænketanken bestående af relevante og toneangivende erhvervsfolk. Tænketanken skal bruges til at forankre erhvervsudviklingsaktiviteter hos relevante aktører på Skiveegnen. 15

17 Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter med støtte fra Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland og Skive Kommune at undersøge muligheden for at etablere et antal erhvervsudviklingsaktiviteter, som skal skabe vækst på Skiveegnen. Mulighederne vil blive undersøgt inden for områderne: - Iværksætteri - Innovation og forretningsudvikling - Turisme - Fødevarer I 2012 er målet at få afdækket mulighederne og evt. få startet et antal erhvervsudviklingsaktiviteter. Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner. SET vil afdække mulighederne for at inddrage de lokale uddannelsesinstitutioner i fremtidige erhvervsudviklingsaktiviteter. Dette skal ses i sammenhæng med visionen om at Campus Skive skal have en erhvervsprofil At få skabt et konkret samarbejdsprojekt med en af uddannelsesinstitutionerne. Udvikling af Skive Kommune s Erhvervspolitik SET vil bidrage til udviklingen af Skive Kommunens Erhvervspolitik i tæt samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Erhvervspolitikken er færdiggjort og godkendt ultimo Deltagelse i følgende turismeudviklingsprojekter Grøn Vækst i Limfjorden projektsamarbejde med Struer, Holstebro og Lemvig kommuner om mersalg og øget turisme i den midtjyske del af Limfjorden via bl.a.: Agentnet Øget beskæftigelse og turismeomsætning Opfyldelse af delmål jf. projektansøgning Pakketilbud Bookingportal Markedsføring på nærmarkederne Loyalitetsprogram Deltagelse i projektet Cykelsafari på Fur for øget cykelturisme på øen. Flere cykelturister 16

18 Deltagelse i arbejdsgruppen bag molerlandskabernes kandidatur til UNESCOs Verdensnaturarvliste. Deltagelse i Energibyen Skives aktiviteter for øget erhvervsturisme til Skiveegnen, herunder assistance til tiltrækning og afvikling af delegationsbesøg. Tovholder for Inspirationsforum samarbejdsforum for de fire turistforeninger/de fire klynger i turismeog oplevelsespolitikken, herunder: International anerkendelse og synliggørelse af området. Øget erhvervsturisme Øget fokus på energi og bæredygtighed Koordinering af lokale tiltag Øget samarbejde blandt aktører Afvikling af produktkendskabstur for SETs medlemmer til nye turistvirksomheder forud for den nye sæson. Afholdelse af fælles sæsonstartmøde for turisterhvervet SET deltager i udmøntningen af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsesøkonomi. Arbejdet vil være i overensstemmelse med den handlingsplan, som SET udarbejder i samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Deltagelse i koordineringsmøder med Skive kommunes afdelinger. Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling Opfyldelse af handlingsplan Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling og markedsføring Digitalisering af turistinformation Etablering af digital turistinformation på udvalgte knudepunkter i Skive Kommune (herunder havne) som supplement til den eksisterende turistservice Tilfredse turister Professionel og tidssvarende service til gæsterne Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus Samarbejde med Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland, Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har for 2012 indgået en særskilt samarbejdsaftale. Aftalen definerer bl.a. rollefordelingen i forbindelse med den lokale og den specialiserede erhvervsservice og de gensidige forpligtigelser i forbindelse med samarbejdet. 17

19 Som udgangspunkt er rollerne fordelt således, at Væksthuset varetager den specialiserede rådgivning og SET varetager den generelle rådgivning af iværksættere og virksomheder. Aftalen evalueres og justeres årligt i henhold til de i aftalen formulerede resultatmål. SET har desuden forpligtiget sig til at deltage i Væksthus Midtjyllands kompetenceudviklingsforløb samt afholde regelmæssige møder med Væksthuset. Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning Hvert år i januar kvartal skal der ske en skriftlig afrapportering over det forgangne års forløb. Afrapporteringen udarbejdes af SET og skal indeholde en sammenstilling af de opstillede mål og den faktiske målopfyldelse, som den er forløbet. Afrapporteringen forelægges bestyrelsen for SET, hvorefter den sendes til udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi samt Økonomiudvalget. Resultatkontrakt for det følgende år udarbejdes og godkendes i bestyrelsen for SET og ovennævnte politiske udvalg i 4. kvartal året inden. Afsnit 8 Økonomi Skive Kommune yder et tilskud til driften af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Tilskuddet udgør i 2012 kr Skive kommune påtager sig udgiften til deltagelse i projekt Vokseværket, der udgør kr. i Større opgaver fra Skive Kommune, som ligger uden for rammer og ordlyd, af denne aftale kan udføres af SET mod betaling eller væsentlig omprioritering af de i kontrakten anførte opgaver. Det er politisk aftalt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, at tilskuddet reduceres med kr i Beløbene er afsat i 2010 priser og kan blive ændret ved budgetlægning for 2013 eller følgende år. 18

20 Dato, Dato, Skive Kommune Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 19

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Handleplan og budget

Handleplan og budget og budget 2011-2012 og budget 2011-2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 kulturinstitutioner,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Chef for TurismeSilkeborg

Chef for TurismeSilkeborg Jobprofil version 2013 / KB Chef for TurismeSilkeborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Organisation 3. Succeskriterier 4. Ydre samspil 5. Indre samspil 6. Chefens kompetencer 7. Jobprofilens

Læs mere