September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer"

Transkript

1 September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat

2 2 Detailhandel i Provinsbyerne

3 Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under forandring. Flytning mod de større byer, en større andel af ældre borgere og butikslukninger påvirker mange mindre og mellemstore byer. Detailhandlen er også under forandring, og internethandel, butikscentre og udflytning af butikker påvirker bymidterne. Attraktive bymidter er et vigtigt parameter for bosætning og for byernes fortsatte udvikling. Indledning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har igangsat projektet, Nye billeder på provinsbyerne, som koordineres af Dansk Byplanlaboratorium. Projektet sætter fokus på at afprøve og diskutere forskellige strategier og redskaber for udvikling af købstæder i forandring. Dette notat indeholder COWIs erfaringer, tal og tendenser i forbindelse med detailhandlen i købstæderne. Vores arbejde med detailhandel tog for alvor fart efter de første detailhandelsregler blev indført i planloven i Siden har vi været rådgiver på flere af Miljøministeriets detailhandelsopgaver, og har bl.a. stået for baggrundsanalyserne til ministeriets redegørelse om detailhandel til Folketinget i Vi har også erfaringer med detailhandelsanalyser fra ca. 30 kommuner alene siden Derudover trækker vi også på erfaringerne fra VVM af mange store butiksprojekter, konsekvensvurderinger ved nye dagligvarebutikker, lokalplaner, strategier for handelslivet, bymidteplaner og meget andet, der vedrører udvikling af detailhandel. Med udgangspunkt i den fysiske planlægning har vi stor erfaring med udvikling af detailhandlen i danske købstæder og provinsbyer. Vi håber, at notatet giver et godt overblik over tal, tendenser og erfaringer til arbejdet med udvikling af detailhandlen i købstæderne. Detailhandel er ikke ekstakt videnskab Det vil være nemmere at planlægge vores byer, hvis detailhandlen kunne forudsiges. Som bekendt kan finanskriser, udvikling i internethandlen og discountbutikkernes udflytning vanskeligt forudsiges. Alligevel kan en række overordnede tendenser kortlægges. COWI anvender det bedst tilgængelige datamateriale, samtale med butiksdrivende, fysisk besigtigelse, spørgeskemaundersøgelser, erfaringer fra andre faggrupper som trafik og byggeri og mange andre metoder. Med et solidt grundlag og mange års erfaring er det muligt at skabe et samlet billede på detailhandlens udvikling og muligheder i provinsbyerne. Vi er klar over, at detailhandlen aldrig kan forudsiges helt. Alligevel mener vi, at notatet indeholder bedste bud anno 2014 på baggrund af eksisterende data og erfaringer.

4 4 Detailhandel i Provinsbyerne tal og tendenser Detailhandlen har de seneste år været udsat for store ændringer, der også har påvirket bymidterne i provinsbyerne. Finanskrise, flere butikscentre, internethandel og liberalisering af lukkeloven har betydet mange butikslukninger siden Siden finanskrisen Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgsvarehandlen, men også dagligvarehandlen er ramt. I de kommende år forventes den økonomiske krise fortsat at have stor betydning for udviklingen i forbruget. Tilbagegangen fra har været størst inden for beklædning, hvor omsætningen er faldet med ca %. Inden for øvrige udvalgsvarer er omsætningen faldet med ca %, mens dagligvareomsætningen er faldet med ca % (Danmarks Statistik, 2014a). Til trods for, at omsætningen i udvalgsvarehandlen i det kommende år ikke forventes at stige, må det forventes, at der fortsat vil ske vækst i privatforbruget de kommende år om end i et noget mere afdæmpet tempo end gennemsnittet for perioden fra Butikscentre Der er over 100 butikscentre i Danmark med et areal større end m 2. Butikscentrene står i 2014 for ca. 25 % af den samlede danske detailhandel. De fleste storcentre er ejet af kapitalstærke investorer. (Retail Institute Scandinavia, 2014a) Butikscentre Butikscentrene har de sidste mange år vundet markedsandele på bekostning af de traditionelle handelsgader. Hvis centrenes markedsandel fortsat øges vil det betyde, at bymidterne vil blive yderligere udfordret af butikscentrene. Butikscentrene har generelt klaret sig bedre gennem krisen end den øvrige detailhandel. Det vurderes, at især butikscentrene, der med fælles åbningstider (og søndagsåbent), fælles markedsføring og mange stærke kapitalkæder har udnyttet liberaliseringen af lukkeloven. Butikscentrene vil ligesom den øvrige detailhandel blive udfordret af den stigende internethandel (NCSC, 2013). I modsætning til bymidtens butikker er centrene organiseret mere centralt og har ofte en betydelig kapital i ryggen. Nye tal viser en mindre tilbagegang i storcentrenes dagligvarebutikker (Steen & Strøm, 2014). Der er også set eksempler på, at dagligvarebutikker i storcentrene klarer sig dårlige end dagligvarebutikkerne uden for centrene (COWI, a). Inden for de seneste 2 år er flere dagligvarebutikker i storcentre lukket som følge af lavere omsætning, højere lejepriser og færre storindkøb. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks (her 2010-priser). Mængdeindekset er regnet i faste priser og er derfor et udtryk for den reelle udvikling. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Detailhandel i Provinsbyerne 5 Lukkeloven Liberalisering af lukkeloven i 2012 har betydet, at mange mindre butikker, der før havde monopol på søndagshandel, nu er meget udfordret. Udviklingen har særligt haft betydning for de mindre kiosker og købmænd, samt butikker, der har stået overfor et generationsskifte. Den større konkurrence med udvidede åbningstider i storcentrene har også haft betydning for mange mindre og selvstændige udvalgsvarebutikker med begrænset personale (COWIa, ). Internethandel Internethandlen vinder hastigt frem, og der er udsigt til fortsat vækst i online handel med varer til private. I 2013 handlede mere end 70 % af danskerne på internettet. Ud af alle de, som har e-handlet, har ca. 40 % handlet i udenlandske internetbutikker. Det betyder, at Danmark ikke blot er et af de mest e-handlende lande i EU, men også at Danmark indtager en europæisk topplacering, når det kommer til e-grænsehandel. Udviklingen i internethandlen har skærpet konkurrencen i detailhandlen. Hvor internetbutikkerne kan konkurrere på prisen, må de fysiske butikker konkurrere på indkøbsoplevelsen. (FDIH, 2014) Indkøbsmiljø, serviceniveau og den samlede attraktivitet af handelsmiljøet har betydning for, om danskerne vælger de fysiske butikker frem for internetbutikker (Accenture, 2013; Interresearch, 2013). Flere tendenser peger på, at internethandel i højere grad integreres med fysiske butikker. Internationale tendenser peger også mod, at mobilhandlen vil blive udbredt de kommende år og spås som det næste skridt i udviklingen af e-handel. Også detailhandel via sociale medier vinder frem, og det er vigtigt for butikkerne at være til stede på alle salgskanaler og platforme (Ebetoft Group, 2012). Nye tendenser i detailhandlen peger på en større integration af de to koncepter; fysiske butikker og internetbutikker. Flere kæder arbejder på at udvikle koncepter med showrooms med et højt serviceniveau, hvor den fysiske vare kan ses, prøves og opleves. Når varen er købt, bliver den leveret til den lokale butik, der kan levere en høj service. Kombinationen af den fysiske oplevelse med den lavere pris grundet reducerede omkostninger til f.eks. indkøb, lager mv. kan vise sig at have en positiv betydning for den fremtidige udvikling af kombinerede web- og fysiske butikker i provinsbyerne. Flere undersøgelser viser, at de fysiske butikker langt fra skal afskrives. Særligt de modne markeder, hvor internethandlen har haft luft under vingerne de seneste år, viser større interesse for den fysiske butik. Et nøgleord for den fremtidige fysiske butik er et højt serviceniveau (Accenture, 2013; Interresearch, 2013) Hvad siger branchen selv? Ifølge detailbranchen vil internethandlen have fordoblet sin omsætning om 10 år. Det svarer til, at omsætningen i internethandlen fortsætter med at stige med ca. 10 % om året de næste år. (NCSC, 2013) Internethandlen i tal Internethandlen vokser med % om året. Det estimeres, at internethandlen i 2014 vil omsætte for ca. 74 mia. kr. Internethandlen i 2014 svarer til ca. 17 % af den samlede danske detailhandel. I 2013 handlede mere end 70 % af danskerne på internettet. 60 % af handlen med elektronik og hvidevarer foregår over internettet. Tøj og sko er de varer, der oftest købes på nettet, mens online salg udgør kun 13 % af det samlede tøjsalg. Kun ca. 2 % af omsætningen af fødevarer foregår online. (FDIH, 2014) Internethandlen i mia. kr. Tal for 2014 er estimeret. Kilde: Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

6 6 Detailhandel i Provinsbyerne Butiksudvikling i provinsbyerne Erfaringerne viser, at befolkningsudviklingen betyder et lavere kundegrundlag i de mindre byer. Samtidig bliver butikkerne større, og flere af de mindre butikker i bymidten lukker. For at styrke bymidten og byernes attraktivitet er der behov for særligt én strategi: Koncentration af byens funktioner. Forbrug i fysiske butikker COWI beregner forbruget pr. indbygger på baggrund af følgende: Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse af mere end varenumre. Indkomstniveau i de forskellige regioner og kommuner. Udviklingen i internethandel. Udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Forbrug pr. indbygger i en typisk købstad Dagligvarer: Ca kr. Tøj og sko: Ca kr. Øvrige udvalgsvarer: ca kr. I alt: ca kr. (Årligt forbrug pr. indbygger i de fysiske butikker) Befolkningsudvikling Indbyggertallet i byen og i oplandet har stor betydning for detailhandlens vilkår. Flere indbyggere har en direkte positiv indflydelse på omsætningen i de lokale butikker, og omvendt har en nettofraflytning en negativ indflydelse. COWIs erfaringer og beregninger viser, at det årlige forbrug i de fysiske butikker er i størrelsesordenen kr. pr. person. Der er betydelige regionale og kommunale forskelle på forbruget, og det afspejler sig også i butikkernes omsætning. Det følgende indeholder to eksempler på betydningen af befolkningsudvikling i provinsbyerne. Eksempel: Udvikling af boliger nær bymidten Erfaringsmæssigt bliver størstedelen af forbruget lagt i de nærmeste butikker. Den lokale effekt er typisk størst for dagligvarehandlen. I det følgende eksempel er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig provinsby, der ønsker at etablere nye etageboliger. Hvis der over en årrække etableres 200 nye etageboliger nær bymidten, kan det være som større lejligheder til seniorpar, unge familier eller enlige. Der vil typisk bo ca. 2 til 2,5 personer pr. lejlighed. Det svarer til, at der vil bo personer i de nye boligprojekter. For overskuelighedens skyld antages det, at der er tale om en nettotilflytning på personer. På baggrund af COWIs erfaringer med forbrug i fysiske butikker vil boligprojektet svare til et årligt forbrugsgrundlag på i størrelsesordenen mio. kr. Størstedelen forventes at blive lagt i de nærmeste butikker. Til sammenligning omsætter en typisk discountbutik på m 2 for ca mio. kr. pr. år og en mindre selvstændig udvalgsvarebutik på ca. 200 m 2 omsætter typisk for 2-4 mio. kr. Boligprojektet genererer således omsætning svarende til ca. 1/3 af omsætningen i en discountbutik samt ca. 2-5 mindre udvalgsvarebutikker.

7 Detailhandel i Provinsbyerne 7 Eksempel: Betydningen af fraflytning Fraflytning har på den anden side en direkte negativ påvirkning på forbrugsgrundlaget til de fysiske butikker. Hvis en by over en årrække mister ca personer svarer det til, at forbrugsgrundlaget vil være i størrelsesordenen 50 mio. kr. mindre pr. år. Det svarer til omsætningen i ca. 1 gennemsnitlig dagligvarebutik på ca m 2 samt omsætningen i ca gennemsnitlige mindre udvalgsvarebutikker. Fraflytningen kan betyde, at den sidste butik lukker i en eller flere af de mindre byer. Når den sidste butik lukker har det mærkbare konsekvenser for byens og dens indbyggere. I 2014 blev der foretaget en undersøgelse blandt ca. 200 ejendomsmæglere om effekten for huspriserne, når den sidste butik i byen lukker. Undersøgelsen viser, at 49 % af ejendomsmæglerne mener, at ejendomspriserne falder med mere end 10 %, når den sidste butik lukker. 60 % mener, at der i byer uden butikker er huse, der slet ikke kan sælges på grund af de manglende butikker. Dagligvarebutikken har derfor en stor betydning for byen og bylivet i de mindre byer. (Dansk Ejendomsmæglerforening, 2014) Butiksstørrelser De sidste år er både dagligvare- og udvalgsvarebutikkerne blevet større. I 1997 blev der bygget discountbutikker på ca m 2, og det blev betragtet som meget store butikker. I 2007 var den typiske discountbutik vokset til m 2. I dag begynder flere discountkæder at efterspørge butikker på op til m 2. Udvalgsvarebutikkerne bliver også større. I udkanten af flere store provinsbyer har Jysk, Biltema, Elgiganten mv. åbnet flere store butikker uden for bymidten. I bymidterne efterspørger kædebutikkerne også større og mere moderne lokaler på ca m 2. I mange byer er der derfor et overskud af mindre og utidssvarende lokaler, og det er ikke utænkeligt, at flere byer fremover vil stå med tomme dagligvarebutikker på op til 800 m 2. Borgernes forbrug stiger sjældent som følge af nye butikker. Derimod er den generelle tendens, at omsætningen i de nye butikker bliver hentet fra eksisterende butikker. Erfaringer fra detailhandelsanalyser i hele Danmark viser, at antallet af butikker generelt er faldet med % i perioden ,

8 8 Detailhandel i Provinsbyerne Hvordan tilpasser de fysiske butikker sig til fremtiden? Behov for flere restauranter og servicefunktioner sammen med fysiske butikker. Mulighed for at bestille online og afhente/returnere i butikken. Alle fysiske butikker har responsive hjemmesider til e-handel og markedsføring. Behov for at smage/mærke/lugte/opleve varer i butikken. Det bliver endnu vigtigere med butiksbeliggenheder med stor synlighed og god tilgængelighed. Kravene til mere fleksible butiksarealer stiger. Det skal være muligt at tilgå et gratis WiFi-netværk med høj hastighed. Det bliver vigtigere for butikker at satse på luksusvarer. (NCSC, 2013 men at butiksarealet har været nogenlunde stabilt. Årsagen skal i høj grad findes i udviklingen mod færre men større butikker. Tomme lokaler Som følge af det faldende privatforbrug, flytning mod de største byer, stigende internethandel mv. har mange provinsbyer oplevet en tendens mod flere butikslukninger. Butikslukninger har flere konsekvenser for bymidten, herunder: Faldende attraktivitet, hvis ikke der åbner en ny butik eller anden publikumsfunktion. Lavere kundeflow, som kan påvirke de andre butikker og servicefunktioner. Spredning af detailhandlen i usammenhængende områder. Fraflytning og faldende huspriser som følge af en ikke-eksisterende detailhandel. Nogle analyser har vist, at internethandel, butikscentre mv. vil betyde, at flere provinsbyer stort set ikke vil have udvalgsvarehandel om år (ICP, 2012). Sådan et scenario kan vise sig, hvis ikke de negative tendenser bliver brudt. På den anden side er det svært at forestille sig en provinsby uden udvalgsvarebutikker. Undersøgelser fra bl.a. Accenture og Interresearch viser desuden, at de fysiske butikker med et højt serviceniveau særligt bliver efterspurgt i lande, hvor internethandlen har været eksisterende længe, herunder i Danmark. Der er ikke entydige tendenser til, hvilke byer der har de største andele af tomme lokaler. Der er mange eksempler på mindre og lokale byer med et spændende byliv, gode butikker og andre publikumsfunktioner. Erfaringerne viser, at det er muligt at vende de negative tendenser med en aktiv strategi, opbakning fra handelstandsforening, kommune og borgere samt villighed til at bevare og udvikle lokalsamfundets detailhandel.

9 Detailhandel i Provinsbyerne 9 Erfaringer fra ind- og udland viser, at byer, der har noget at komme efter, kan udvikle sig til attraktive byer. I en fremtid kendetegnet ved høj internethandel vil oplevelser, serviceniveau og det unikke betyde meget for valget af indkøbssted. Dagligvarebutikkernes betydning Dagligvarebutikkerne har stor betydning for særligt provinsbyerne og de mindre byer. Betydningen er stor for de nærmeste udvalgsvarebutikker og servicefunktioner, som nyder godt at det daglige kundeflow, som en stor dagligvarebutik genererer. Følgende eksempel viser betydningen af dagligvarebutikkerne i bymidten. Eksempel: Dagligvarebutikkers betydning for den øvrige udvalgsvarehandel Erfaringer fra kundeundersøgelser viser, at forbrugerne typisk køber både dagligvarer og udvalgsvarer på ca % af turene bymidten (COWI, ). Erfaringer fra dagligvarebranchen viser, at en discountbutik på ca m 2 dagligt genererer ca kunder alt efter type, beliggenhed mv. Kombinationen af dagligvarer og udvalgsvarer kan overføres til, at en discountbutik dagligt genererer i størrelsesordenen daglige kunder i de nærmeste udvalgsvarebutikker. Hvis et gennemsnitligt køb i en udvalgsvarebutik er ca. 200 kr., og hvis butikken har åbent ca. 300 dage om året, svarer det til en årlig omsætning på 3-12 mio. kr. i de nærmeste udvalgsvarebutikker. Med andre ord danner en discountbutik grundlag for 2-4 gennemsnitlige udvalgsvarebutikker. Med en hård konkurrence og en efterspørgsel efter stadigt større butikker søger mange dagligvarekæder at udvide deres eksisterende butikker eller bygge nye. Forhold som støj, ejerforhold, tilkørselsforhold mv. kan besværliggøre en udvidelse i bymidten. For at stå stærkt i konkurrencen har dagligvarebutikkerne generelt et ønske om gode, synlige og tilgængelige beliggenheder på ubebyggede matrikler. De placeringer findes typisk i udkanten af byen. Som ovenstående eksempel illustrerer, har en dagligvarebutik også afledte effekter for den øvrige detailhandel. Hvis en dagligvarebutik lukker i bymidten, kan det også medføre lukning af 2-4 udvalgsvarebutikker. For at imødekomme udviklingen med udflytning af dagligvarebutikker med lukning af udvalgsvarebutikker og servicefunktioner til følge, kan kommunen indgå i en aktiv dialog med dagligvarekæderne om at udvikle egnede placeringer i eller nær bymidten. Ifølge Planloven kan der etableres lokalcentre eller enkeltstående butikker til områdets lokalforsyning. Det er ofte de dele af Planloven, som kæderne henviser til som argument for at etablere butikker i udkanten af byerne. Erfaringer viser, at omsætningen i en discountbutik svarer til det årlige dagligvareforbrug fra ca borgere. Hvis der er under borgere i lokaloplandet kan det således være vanskeligt at argumentere for, at der er et tilstrækkeligt lokalt opland til butikken. Dagligvarebutikker: Tal og Erfaringer En typisk discountbutik i en typisk provinsby er ca m 2 og omsætter for ca mio. kr. pr. år. En lokal købmand i en mindre by er typisk ca. 500 m 2 og omsætter for ca mio. kr. pr. år. Som hovedregel generer en moderne dagligvarebutik på ca m 2 ca daglige kunder. En moderne dagligvarebutik på ca m 2 skaber grundlag for ca. 2-4 mindre udvalgsvarebutikker. Den årlige omsætning i en m 2 discountbutik svarer til det årlige dagligvareforbrug fra ca borgere.

10 10 Detailhandel i Provinsbyerne Litteratur Accenture, The Seamless Consumer Retail Survey. COWI, a. Detailhandelsanalyse : Kolding, Sønderborg, Fredericia, Kalundborg, Horsens, Skanderborg, Bornholm, Viborg, Odense, Aabenraa, Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Hørsholm, Struer, Hjørring, Roskilde, Ringsted, Hedensted, Langeland, Ærø, Svendborg, Kerteminde, Helsingør m.fl. COWI, b. Kundeanalyse : Hjørring, Holbæk, Struer, Sønderborg, Aabenraa m.fl. COWI, c. Vurdering af store butiksprojekter : Design Outlet Billund, Magasin Vejle, Bilka Hjørring, Hillerød Storcenter, aflastningsområde i Viborg, Bilka Randers m.fl. Danmarks Statistik 2014a. Detailomsætningsindeks, Danmarks Statistik 2014b. Forbrugsundersøgelsen 2010:2012, Dansk Erhverv, Dans Ejendomsmæglerforening, Huspriserne dykker, når byens sidste dagligvarebutik lukker. Undersøgelse for De Samvirkende Købmænd. Dansk Handelsblad, De Samvirkende Købmænd (DSK), Detailfolk.dk, Ebeltoftgroup, Global Cross Channel Retailing Report - The (un)connected store. FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, Fødevarewatch.dk, ICP, Op mod en tredjedel af det samlede danske butiksareal bliver overflødiggjort frem mod Pressemeddelelse. Interresearch, Interresearch for Dansk Erhverv. NCSC, 2013 (Nordic Council of Shopping Centres), Retail Institute Scandinavia, 2014a. Danmarks Største Shoppingcentre Retail Institute Scandinavia, 2014b. Kæder i Dansk Detailhandel Retail Institute Scandinavia, 2014c. Supermarkedshåndbogen Retailnews.dk, Steen & Strøm,

11

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 ICP A/S Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomsudvikling AS ECE

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Detailhandelsanalyse Fyn

Detailhandelsanalyse Fyn Detailhandelsanalyse Fyn 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Svendborg og Ærø samt med bidrag

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune Detailhandelsanalyse Langeland Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Langeland Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Roskilde Kommune Januar 2009 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsrapport, Roskilde Kommune 2009 COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune Layout: COWI A/S Fotos:

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn Naturstyrelsen Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund og metode 5 1. Konklusion 9 2. Byerne på Fyn kvalitativ analyse 21 3. Detailhandelsudviklingen

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne Kommune Udviklingsmulighederne September 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet 19 3. Detailhandelen i kommune 31 4. ICP Shopping Index

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring

Hørsholm Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Bymidte, detailhandelsundersøgelse resultat af interessenthøring Detailhandelsundersøgelsen har været i høring fra den 25. maj til den 12. juni 2012. De butikker der er omfattet af undersøgelsen (i alt

Læs mere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere Stig Birk Dørler ABSALON & CO Etableret 1988 Butiksmæglere & udviklere Værdiskabelse ved at matche ønsker og behov indenfor fast ejendom og detailhandel Skabelse og sikring af attraktiv beliggenhed Kan

Læs mere

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen Helsingør Kommune Analyse af detailhandelen December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Scenarier for fremtiden i Helsingør 33 3. Detailhandelen i Helsingør Kommune 2013 45 4.

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2013 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout:

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse Assens Hedensted Kommune 2008 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune, 2008 COWI A/S i samarbejde med Hedensted

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Erhvervsmarkedet i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn Assens 28 28 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 28 COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2009 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst!

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst! pej gruppen inviterer til STORE KÆDEDAG Forbrugskrisen er aflyst! 12. juni 2012 Forbrugskrisen er forbi. Forbrugertilliden stiger og forbrugerne vejrer morgenluft. Danskerne bruger lige så mange penge

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere