Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop"

Transkript

1 Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1

2 Management Summary Fyn er fin? Fyn er et lille ø-rige, som dækker 8% af Danmarks areal, men 15% af kystlinien. 25% af alle danske øer ligger omkring Fyn. Procentvis er der lidt mere landbrug og lidt mindre skov på Fyn i forhold til hele Danmark. Ingen af de 5 kommende danske nationalparker ligger på Fyn. Fyn har færre regnvejrsdage og højere temperaturer end landsgennemsnittet. Desværre også færre solskinstimer. En gang Fynbo altid Fynbo! Knap 9% af den danske befolkning bor på Fyn. og de føder mange børn. Fynboerne er geografisk loyale: mange af dem bor og arbejder i den samme kommune. Og de bliver på deres føde-ø. dog er der en del unge (og fattige) som flytter fra Fyn. Sandsynligvis når de er færdige med deres uddannelse. Fyn = fødevarer, turisme og transport, og i mindre grad IT/kommunikation, energi & miljø samt medico. Fynske virksomheder mener selv at de har store vækstambitioner og vækstsucces, men de er ikke tilfredse med kommunernes erhvervsklima. Ikke mange fynboer er højtuddannede (set i forhold til landet som helhed), og de som er det, arbejder især for det offentlige. Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fynske virksomheder er ikke særligt forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i 2011 Fyn er fattig! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende, og kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning. Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold: Management summary Geografi og klima Befolkning Turisme Erhverv Uddannelse Arbejdsmarked Økonomi Bilag Side

4 Geografi og klima Det fynske ø-rige har relativt mere landbrug og relativt mindre skov, og ingen nationalparker. Men mindre regn og desværre også mindre sol! Fyn er lille men ø- og kystrig! Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal, men har 15% af kystlinien. 25% af alle Danmarks øer ligger omkring Fyn. (bilag 1) Fyn har ingen nationalparker... Ingen af de 5 områder der er udpeget som nationalparker i Danmark ligger på Fyn Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge - blev indviet i hhv og 2009, og den tredje i rækken, Nationalpark Vadehavet, vil blive indviet den 16. oktober De sidste to, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland forventes indviet i løbet af de næste par år.... til gengæld er Fyn fin, hvis man elsker tørvejr! Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Og knap så fin hvis man elsker solskin.. Til gengæld er der desværre også færre solskinstimer (bilag 2) Mere landbrug, mindre skov Rent arealudnyttelsesmæssigt har Fyn relativt mere dyrket jord end landet som helhed, og knap så meget skov og naturarealer som resten af landet (tallene er fra år 2005) % Arealudnyttelse Hele landet Fyn Dyrket areal i % af det samlede areal skovareal i % af det samlede areal Naturarealer i % af det samlede areal Kilder: Fyns Amts jordbrugsanalyse 4

5 Befolkning Knap 9% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Fynboerne er geografisk loyale og fertiliteten er høj. 8,8% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Og der kommer flere!! Befolkningstætheden er mere koncentreret på Fyn end gennemsnitligt for Danmark, og også højere end hele Region Syddanmark. (bilag 1) - Og Fyn ligger i den højere ende af befolkningsfremskrivningen Befolkningsfremskrivning i kommunerne. Udvikling fra 2009 til 2030 Befolkningstilvækst 10% + 5-9,9% 0-4,9% -4,9% - 0% Under -5% Samlet fertilitet Baby-boom...? Ærø har den højeste samlede fertilitet i Danmark (3,78 mens den laveste er 1,60 i København). og generelt ligger Fyn højt på fertilitets-skalaen 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-3,78 En gang Fynbo altid Fynbo Fynboerne er geografisk loyale og bliver på deres føde-ø 62 procent af Fyns indbyggere over 40 år er født på Fyn. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik Figuren viser andelen af befolkningen over 40 år, der bor i den landsdel, hvor de er født. 5

6 Befolkning De årige kommer og går. De årige kommer og går.. Nettotilflytningen til Fyn viser at til- og fraflytning stort set udligner hinanden for de fleste aldersgrupper. Undtaget er dog de årige hvor antallet af fraflytninger er en del større end antallet af tilflytninger Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet... og de studerende flytter? Tilflytterne i Fyns kommuner har generelt højere indkomst end fraflytterne. Den største fraflytning fra Fyn i 2009 skete i indkomstintervallet kr. Dette indikerer at de studerende rejser fra øen når de er færdiguddannet!! Figuren viser nettotilflytningen i 2009 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik 6

7 Befolkning På Fyn, som i resten af Danmark, ses store regionale udsving i befolkningstilvækst og i indvandreres/ efterkommeres andel af befolkningen. Også Fyn s regioner har uens befolkningstilvækst. Størst omkring Odense.. Befolkningstilvæksten er størst i og omkring de større byer København, Århus, Odense og Aalborg, men også i Vejle, Kolding og Esbjerg. I yderområderne er der negativ befolkningstilgang. Og det samme gælder indvandrere og efterkommeres andel af hele befolkningen. Fordelingen af indvandrere og efterkommere er meget forskellig på Fyn. - Med den klart største koncentration i Odense. Kilde: 7

8 Befolkning Fyn skiller sig ikke ud på politisk overbevisning, men har flere kirkelige handlinger end landsgennemsnittet. Og så er Fynboerne knap så tilfredse med tilværelsen Fyn ligger over landsgennemsnittet når det kommer til kirkelige handlinger Men ikke så højt som nogle af de jyske landsdele (Viborg topper statistikken). Københavns Stift trækker landsgennemsnittet voldsomt ned Fyn ligner resten af landet hvad angår politisk overbevisning Fynboerne er ikke helt så tilfredse med livet -Som folk fra Sydjylland. Generelt ligger fynboerne lidt lavere end sydjyderne på tilfredshedsbarometeret Venstre og Socialdemokraterne er også de store partier på Fyn Fynboer og sydjyder er enige om at når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Bilag 3 Figuren viser andelen af respondenterne fra henholdsvis Fyn og øerne og Sydjylland, der angiver, at de er i godt humør, har et godt helbred og generelt er tilfredse med livet. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, februar svar. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn pdf 8

9 Turisme Campingpladser og lystbådehavne er populære på Fyn. Det samme er Odense Zoo og Egeskov Slot. Forretningsovernatninger er ikke! Antallet af overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne vokser på Fyn Antallet er overnatninger på Fyn og øerne er faldet med 8 procent fra , hvilket svarer til udviklingen på landsplan Fyn og øerne lægger senge til 3,3 mio. overnatninger hvert år. 44 procent af overnatningerne er på campingplads, mens 9 procent er i lystbådehavne. De tilsvarende tal for resten af landet er 28 og 2 procent. Fyn Hele landet UDVIKLING I OVERNATNINGER Ialt; 8% Ialt; 8% Feriehuse; 26% Feriehuse; 11% Lystbådehavn; 3% Lystbådehavn; 1% Vandrerhjem; 23% Vandrerhjem; 14% Camping; 4% Lystbådehavn; 1% Hoteller og feriecentre; 12% Hoteller og feriecentre; 10% Det samme kan ikke siges om forretningsovernatningerne Udviklingen i forretningsovernatninger har de seneste år været blandt de svageste i landet. Figuren viser udviklingen fra i antallet af forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks 100 Fyn har 2 af Danmarks 50 mest besøgte attraktioner Fyn og øerne har to attraktioner (Odense Zoo og Egeskov Slot) blandt Danmarks 50 mest besøgte attraktioner. Sydjylland har seks Top 50 attraktioner. Kilde: Business Fyn

10 Erhverv Fyn = fødevarer, turisme og transport Fyn er specialiseret inden for erhvervsområderne fødevarer, turisme og transport. Figuren viser Fyn og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på Fyn og øerne. Men den beskæftigelsesmæssige udvikling indenfor disse områder ligger på niveau med eller under gennemsnittet i resten af landet. På Fyn har udviklingen i beskæftigelsen indenfor medico/sundhed og energi/miljø været helt skæv i forhold til landsgennemsnittet. Her halter Fyn virkelig langt bagefter Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på Fyn og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. På Fyn er der procentvis ikke helt så mange ansatte i de helt store virksomheder (50+ ansatte) sammenlignet med landsgennemsnittet Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for Fyn og øerne, Sydjylland og hele landet. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

11 Erhverv Fyn stikker ikke ud hvad angår arbejdspladser indenfor videnfremstilling, når man sammenligner med Syddanmark 38 procent af de syddanske arbejdspladser indenfor videnfremstilling ligger på Fyn og øerne (dette er den samme andel som for samtlige arbejdspladser generelt: 38% af Syddanmarks arbejdspladser ligger på Fyn) Nordjylland Antallet af ansatte indenfor videnfremstilling vokser hurtigst i Nordjylland. Men Midtjylland har den største andel af ansatte indenfor videnfremstilling målt ud fra alle ansatte i regionen Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

12 Erhverv Varieret produktivitetsudvikling på Fyn: bedst på fødevareområdet, dårligst på IT/kommunikation Produktiviteten i det fynske erhvervsliv ligger lidt lavere end på landsplan. Dog ikke på fødevareområdet og øvrige-erhverv, hvor produktiviteten er højere end landsgennemsnittet. Figuren viser Fyn&øers erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

13 Erhverv En nyetableret fynsk virksomhed skaber ikke mange jobs og har 50/50 chance for at eksistere efter de første 5 år Fyn ligger under landsgennemsnittet i etablering af nye virksomheder.... men over region Syddanmark Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i % af samtlige virksomheder De nye virksomheder skaber ikke mange jobs, og har kun lidt over 50% chance for at overleve de første 5 år Helt modsat ser det ud i Hovedstaden, hvor en nystartet virksomhed har under 45% chance for at overleve de første 5 år. Men til gengæld skaber de mange flere jobs Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. 13

14 Erhverv Fynske virksomheder har store vækstambitioner og vækstsucces, men er ikke tilfredse med de fynske kommuners erhvervsklima.. Figuren viser fynske og sydjyske virksomheder fordelt på dem der har: Vækstsucces: Virksomheder der har svaret, at de har haft højere vækst end resten af branchen de foregående 2 år. Vækstambition: Virksomheder der har svaret, at de forventer Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn højere vækst end resten af branchen de kommende 2-4 år. Kilde: Virksomhedspanel, Region Syddanmark, maj Kilde: DI Figuren viser erhvervsklimaet i de fynske og sydjyske kommuner målt på 11 dimensioner. En score på 96 angiver at kommunen har landets bedste erhvervsklima. 14

15 Uddannelse Ikke mange fynboer er højtuddannede, og de som er, arbejder for det offentlige Fynboerne er ikke højtuddannede Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men ligger langt under på de lange uddannelser (bachelorniveau og derover) Bilag 4+5 Og de som er højtuddannede arbejder for det offentlige Hvad angår andelen af de højtuddannede i den offentlige sektor, ligner Fyn landsgennemsnittet. Men ligger et pænt stykke under, når man ser på andelen af de højtuddannede i den private sektor Figurerne viser andellen af de ansatte i hhv den offentlige og den private sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

16 Arbejdsmarked Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fyn har mange ledige, efterlønnere og førtidspensionister Fyn ligger over landsgennemsnittet både hvad angår fuldtidsledige, efterlønnere og førtidspensionister Bilag men ansætter ikke så mange med løntilskud Det er især mænd over 30 år, som går fuldtidsledige Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Bilag 9 Og fynske virksomheder er knap så forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i Sammenlignet med sydjyderne Fynboerne arbejder på Fyn Fynboerne pendler gennemsnitligt 18-19km Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

17 Økonomi konomi Fyn er en fattig landsdel! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende.. Både erhvervsindkomster og disponible familieindkomster. Bilag tjenes på Fyn.. En stor del af fynboernes erhvervsindkomst tjenes også på Fyn Bilag 12 Andel af erhvervsindkomst som tjenes i bopælskommunen og betales af det offentlige En stor del af Fyns indkomst kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning Bilag 13 Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. Bilag 14.. og derudover findes der en del dårlige betalere på Fyn På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Bilag 15 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

18 Bilag 18

19 Bilag 1: Fyn dækker ca 8% af Danmark....både areal- og befolkningsmæssigt Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal og 8,8% af hele Danmarks befolkning bor her. Befolkningstætheden er mere koncentreret her end gennemsnitligt for Danmark, og også højere på Fyn end samlet for Region Syddanmark. Kilde: 19

20 Bilag 2: Fyn er fin hvis man elsker tørvejr! Hele landet Fyn Nedbør og solskinstimer Klimadata Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Til gengæld er der også færre solskinstimer Nedbør (mm) nedbørdage solskinstimer I Danmark er det Bornholm der har flest solskinstimer og færrest nedbørsdage grader celcius 12 10, ,4 Temperaturer Klimadata Hele landet Fyn 8 7,7 8, ,3 4,4 2 Kilde: 0 dagtemp middeltemp nattemp 20

21 Bilag 3: Når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Figuren viser borgernes vigtigste grunde for valg af bolig i henholdsvis Sydjylland og på Fyn og øerne. Der er svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver Ingen betydning og 5 står for Afgørende betydning. Figuren viser den gennemsnitlige score for de to områder. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, januar svar. Kilde: Business Fyn pdf 21

22 Bilag 4: Fyn ligner landsgennemsnittet når det kommer til erhvervskompetencegivende uddannelser Mere overraskende er det at Svendborg ligger højere end Odense Kilde: 22

23 Bilag 5: De højt-uddannede er på Sjælland, - ikke på Fyn Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men for de lange uddannelser (Bachelor-niveau og derover) ligger Fyn et stykke under landsgennemsnittet % fordeling i regioner (samt Fyn) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Højeste fuldførte uddannelse fordelt efter region (30-69 årige, bopæl pr ) Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fyn 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Gymnasiale Erhvervs-faglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående/phd Uoplyst Kilde: 23

24 Bilag 6: Fyn har flere fuldtidsledige end landsgennemsnittet... Der er 3,7% ledige på Fyn, mod landsgennemsnitligt 3,4%. 4,5% af den mandlige arbejdsstyrke er ledig på Fyn, mod kun 2,9% af kvinderne (som er det samme som landsgennemsnittet). Nordsjælland er den landsdel med færrest arbejdsløse (2,9% mænd, 2,1% kvinder, 2,5% i alt) Bornholm er den landsdel med flest arbejdsløse (5,9% mænd, 4,5% kvinder, 5,3% i alt) % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm mænd kvinder ialt Kilde: 24

25 Bilag 7: Fyn ligger i den høje ende hvad angår andele af de årige på efterløn Flest på efterløn i Nordjylland og i ø-kommunerne I fjerde kvartal 2010 var 34 pct. af den danske befolkning i alderen år på efterløn, svarende til personer. Det er færre end tilsvarende kvartal året før. Med 47 pct. havde Læsø Kommune den højeste andel, efterfulgt af Sønderborg og Frederikshavns Kommuner med 42 pct. De laveste andele var i kommunerne nord for København, hvor Gentofte havde den laveste andel efterlønnere med 18 pct. Alle tal er omregnet til fuld tid. Kilde: 25

26 Bilag 8: Fyn har flere på førtidspension og færre på barsel! Fyn ligner landsgennemsnittet når man kigger på fordelingen af offentligt forsørgede. Der er knap så mange på barselsdagpenge, men til gengæld en del flere på førtidspension % af alle offentligt forsørgede 40,0 35,0 30,0 Offentligt forsørgede efter ydelsestype (minus pension og dagpenge) Hele landet Fyn 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ansættelse med løntilskud Fleks-, skåne og servicejob Voksenlærling Barsel og børnepasningsorlov Førtidspension Efterløn Kontanthjælp Introduktionsydelse Revalideringsydelse i øvrigt Ledighedsydelse Sygedagpenge Kilde: 26

27 Bilag 9: Det er især mænd, der er arbejdsløse - mere specifikt mænd over 30 år! Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Nordsjællænderne er dem der klarer sig bedst i alle grupper, og Bornholmerne dem der klarer sig dårligst i alle grupper % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken efter køn, område og alder (2009) Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt mænd kvinder ialt Kilde: 27

28 Bilag 10: Fyn er en fattig landsdel Fyn ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige disponible familieindkomst Nordsjællandske kommuner landets rigeste Den gennemsnitlige familieindkomst efter skat, dvs. den disponible familieindkomst, var kr. i De højeste gennemsnitlige disponible familieindkomster fandtes i kommunerne nord for Københavns Kommune. I Rudersdal var den kr. og i Gentofte kr. De laveste gennemsnitlige familieindkomster fandtes i København med kr.. Kilde: 28

29 Bilag 11:.. men Vestfyn klarer sig lidt bedre når man ser på den gennemsnitlige erhvervsindkomst Øst- og Sydfyn, samt Odense ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige erhvervsindkomst. Vestfyn klarer sig en smule bedre og især Middelfart ligger pænt. Kilde: 29

30 Bilag 12: De fleste fynboer tjener deres penge på Fyn Det største sammenfald mellem arbejdsstedskommune og bopælskommune ses i de store bykommuner som Odense, Århus og Ålborg samt udkantskommunerne. Her tjenes over 70 pct. af indkomsten indenfor kommunegrænsen. Kilde: 30

31 Bilag 13: En stor del af erhvervsindkomsten på Fyn kommer fra arbejde med offentlig service og forvaltning Offentlig service og forvaltning er en relativ stor kilde til erhvervsindkomst for beboerne i de store byer, samt på Sydsjælland, Lolland-Falster og en del af de små øer. Med over 36 pct. af den samlede erhvervsindkomst fra det offentlige er Svendborg og Bornholm de kommuner, som er mest præget af indtægter fra offentlige arbejdspladser. Store byer som Odense, Århus og Ålborg følger lige efter. I den anden ende af skalaen finder vi kommunerne Billund, Hørsholm og Vejen, hvor mindre end 22 pct. af indbyggernes erhvervsindkomst stammer fra den offentlige sektor. Ovenstående giver et indtryk af hvilke kommuner, som er mest præget af indtægter fra arbejde i det offentlige. Det er dog ikke nødvendigvis et billede på, hvor den offentlige sektor er størst, idet den gennemsnitlige erhvervsindkomst er forholdsvis lav i mange af de kommuner, hvor en stor del af erhvervsindkomsten er tjent i det offentlige. Kilde: 31

32 Bilag 14: Fyn klarer sig dårligere end landsgennemsnittet når man ser på BNP og realvækst Kilde: 32

33 Bilag 15: Der findes en del dårlige betalere på Fyn Indbyggere registreret i RKI Dog ikke så mange som det vestlige sjælland og Lolland-falster På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Kilde: Jyllandsposten 13. marts

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 2 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Modtagere af uddannelseshjælp

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ

VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin. Journal 0203/MW RESUMÈ i:\december 99\regional oek-mw.doc VELFÆRDSPOLITIK 06.01.2000 Af Martin Windelin Journal 0203/MW Direkte telefon: 33 31 23 23-248 RESUMÈ REGIONAL ØKONOMI OG UDDANNELSE Regionalpolitik har en tendens til

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere