Tal om gartneriet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal om gartneriet 2013"

Transkript

1 Tal om gartneriet 2013

2 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL PÅ FRILAND, M TABEL 3 - GARTNERIAREALETS GEOGRAFISKE FORDELING 2011, M TABEL 4 - ANTAL EJENDOMME OG AREAL FORDELT EFTER STØRRELSE, TABEL 5 - UDVIKLINGEN I EJENDOMSSTRUKTUREN... 8 TABEL 6 - VÆKSTHUSENES ALDER, TABEL 7 - FRILANDSGARTNERI, VIRKSOMHEDERNES AREAL OG ANTAL... 8 TABEL 8 - AREAL MED FRILANDSGRØNTSAGER, I HA... 8 TABEL 9 - GARTNERIETS PRODUKTIONSVÆRDI, I MIO. KR TABEL 10 RESULTATOPGØRELSE, BALANCE M.V. FOR GARTNERIER 2011, I KR. PR. BEDRIFT... 9 TABEL 11 - VÆKSTHUSGARTNERIER FORDELT EFTER ENERGIFORSYNING SAMT BRÆNDSELSFORBRUG, TABEL 12 - EKSPORTEN AF BLOMSTER OG PLANTER FORDELT PÅ LANDE, I MIO. KR TABEL 13 - EKSPORTEN AF UDVALGTE GARTNERIPRODUKTER, I MIO. KR TABEL 14 - HOLLANDS EKSPORT AF UDVALGTE GARTNERIPRODUKTER, I MIO. KRONER TABEL 15 - HOLLANDS EKSPORT AF PLANTER FORDELT PÅ LANDE, I MIO. KRONER TABEL 16 HOLLANDS VÆKSTHUSAREAL, I HA TABEL 17 - HOLLANDS FRILANDSAREAL, I HA TABEL 18 - ANTALLET AF VÆKSTHUSGARTNERIER I HOLLAND TABEL 19 - FORBRUGET AF PLANTER OG SNITBLOMSTER I EUROPA,

3 Struktur Færre, men større gartnerier Inden for alle grene af dansk gartneri går udviklingen i retning af færre, men til gengæld større gartnerier. I 2011 gennemførte Danmarks Statistik en væksthustælling, som viste, at der i Danmark er 395 virksomheder beskæftiget med væksthusproduktion. Det er et fald på næsten 40 % siden På trods af det store fald i antallet af væksthusgartnerier har det samlede produktionsareal under glas været næsten konstant. Fra knap 5,0 mio. m 2 i 1996 til godt 4,5 mio. m 2 i Figur 1 Udviklingen i væksthusarealets geografiske placering Flest potteplanter Størstedelen af det benyttede væksthusareal blev i 2011 brugt til produktion af potteplanter (52,7 pct.), mens der blev dyrket grøntsager på 27 pct. af arealet. Udplantningsplanter udgjorde 9,7 pct. Økonomi Gartneriernes produktionsværdi er konstant Værdien af gartneriernes samlede produktion ab gartneri blev i 2012 på 4,4 mia. kr. Resultatet er på niveau med året før. Produktionen af potteplanter tegner sig for lidt over halvdelen af den samlede produktionsværdi. Udviklingen i produktionsværdien og dens fordeling på væksthus- og frilandsgartnerier er vist i figur 2. 3

4 Udvikling i produktionsværdien Figur 2 Danmarks Statistik Kilde: Figur 3 Produktionsværdiens fordeling på driftsgrene i 2012 Planteskoleprodukter 12% Væksthusgrøntsager 12% Frilandsgrøntsager 19% Potteplanter 47% Champignon 1% Frugt og bær Snitblomster 8% og - grønt 1% Højere driftsresultat Gartneriregnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik viser, at en gennemsnitlig gartneribedrift havde et driftsresultat på kr. i 2011, hvilket var en stigning på 33 pct. i forhold til året før. Stigningen kom efter tre år med næsten uændret driftsresultat og hænger bl.a. sammen med lidt højere priser på produkterne ab gartneri i Prisindeks for væksthusprodukter Uændrede priser i 2012 Priserne på gartneriprodukter under ét hverken steg eller faldt i 2012 sammenlignet med året før. Der var en prisstigning på 5 pct. for frugt og bær, mens prisen på både potteplanter 4

5 og frilandsgrøntsager i gennemsnit havde uændrede priser. Priser på væksthusgrøntsager og på planteskoleplanter faldt begge med 1 pct. Prisudviklingen for spiselige gartneriprodukter Index 2010 = 100 Figur 4-5 Prisudviklingen for blomster og planter Index 2010 = 100 Energiforbrug Væksthusgartneriernes energiforbrug er fortsat faldende. Det samlede energiforbrug til opvarmning er således reduceret med godt 20 pct. pr. m2 væksthusareal i 2011 set i forhold til Det er især forbruget af fuelolie og gasolie, der er faldet. Elforbruget har været tilnærmelsesvis konstant i perioden. 5

6 Eksport Betydelig eksport af blomster og planter Eksporten af gartneriprodukter er på næsten 3 mia. kr. Af den samlede eksport udgør eksporten af potteplanter 2/3. Eksporten fordelt på sektorer i 2012 Figur 6 Kilde: Landbrug & Fødevarer Blomster og planter eksporteres primært til Tyskland, Sverige og Holland Tyskland er fortsat den største aftager af danske blomster og planter. I 2012 blev eksporten på 641 mio. kr., mens eksporten til Sverige blev på 542 mio. kr. Holland har overhalet Norge den tredjestørste aftager af blomster og planter med en import på 292 mio. kr. Tilsammen tegner de tre lande sig for næsten 2/3 af den samlede eksport af blomster og planter. Eksporten af blomster og planter fordelt på lande i 2012 Figur 7 Kilde: Landbrug & Fødevarer 6

7 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion Væksthusproduktion i alt* Grøntsager Snitblomster og -grønt Potteplanter** Udplantningsplanter** Planteskoleplanter Anden benyttelse Med drivareal på friland * Eksklusive gartnerier med et væksthusareal på mindre end m 2 ** Dobbeltregistrering forekommer.. Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion og drivareal på friland, i m Glasdækket areal* Grøntsager Snitblomster og -grønt Potteplanter Udplantningsplanter Andet * Eksklusive gartnerier med et væksthusareal på mindre end m 2 Tabel 3 - Gartneriarealets geografiske fordeling i 2011, i m 2 Østlige øer Fyn Jylland Hele landet Væksthusareal Grøntsager Afskårne blomster og snitgrønt Potteplanter Udplantningsplanter m.v Andet Tabel 4 - Antal ejendomme og arealets fordeling efter størrelse i 2011 Ejendomme Areal Antal Akk. Akk. pct m 2 Akk m 2 Akk. pct m m m m m m 2 og herover

8 Tabel 5 - Udviklingen i ejendomsstrukturen pct. af pct. af pct. af pct. af pct. af pct. af ejendom areal ejendom areal ejendom areal m m m m 2 og herover Kilde: Danmarks statistik Tabel 6 - Væksthusenes alder i år år 20 år og derover I alt m Antal bedrifter Tabel 7 - Frilandsgartneri, virksomhedernes antal og areal i ha Antal Areal i ha Antal Areal i ha Antal Areal i ha Grøntsager Blomster inkl. løg Æbler Pærer Jordbær Anden frugt og bær Planteskoler Tabel 8 - Areal med frilandsgrøntsager, i ha Konventionel Økologisk Grøntsager i alt heraf - Gulerødder Løg Blomkål Icebergsalat Rødbeder Porrer Rødkål Kinakål

9 Tabel 9 - Gartneriets produktionsværdi, i mio. kr Væksthussektoren Grøntsager Snitblomster og -grønt Potteplanter Frilandssektoren Grøntsager Frugt og bær Planteskoleprodukter Champignon I alt Tabel 10 Resultatopgørelse, balance m.v. for gartnerier i 2011 i kr. pr. virksomhed Frugt og bær Potteplanter Væksthusgrøntsager Frilandsgrøntsager Planteskoler I alt Bruttoudbytte Driftsomkost heraf energi heraf løn Finansieringsomk Driftstilskud Driftsresultat Investeringer Balance ultimo Aktiver heraf i gartneriaktiver Gæld Egenkapital Tabel 11 - Væksthusgartnerier fordelt efter energiforsyning samt brændselsforbrug i 2011 Brændselstyper Elektricitet Fuelolie Gasolie Naturgas Kul og koks Fjernvarme Biomasse tons m m 3 tons m 3 tons kwh Antal bedrifter* Energiforbrug GJ Energiforbrug * Virksomheden er medregnet, hvis mindst 70 pct. af energiforbruget til brændsel stammer fra én energikilde 9

10 Tabel 12 - Eksporten af blomster og planter fordelt på lande, i mio. kr Tyskland Sverige Holland Norge UK Finland Frankrig Polen Schweiz Belgien Andre lande Total Kilde: Landbrug & Fødevarer Tabel 13 - Eksporten af udvalgte gartneriprodukter, i mio. kr Frugt og bær (friske) Snitblomster (inkl. løgblomster) Grøntsager (friske) Planteskoleprodukter Potteplanter Total Kilde: Landbrug & Fødevarer Tabel 14 - Hollands eksport af udvalgte gartneriprodukter, i mio. kr Snitblomster Potteplanter Grøntsager (friske) Frugt (frisk) Kilde: Central Bureau voor de Statistiek og Dutch Floricultural Wholesale Board. Tabel 15 - Hollands eksport af planter fordelt på lande, i mio. kr Tyskland Frankrig Italien England Belgien Østrig Danmark Polen Schweiz Spanien Sverige Andre lande Total Kilde: Dutch Floricultural Wholesale Board 10

11 Tabel 16 Hollands væksthusareal, i ha Grøntsager heraf tomat agurk Snitblomster Potteplanter heraf blomstrende grønne Udplantningsplanter Totalt væksthusareal Kilde: Central Bureau voor de Statistiek Tabel 17 - Hollands frilandsareal, i ha Grøntsager Frugt Blomster Planteskoleprodukter Blomsterløg Kilde: Centraal Bureau voor de Statistiek Tabel 18 - Antallet af væksthusgartnerier i Holland Grøntsager heraf tomater agurker Afskårne blomster Potteplanter heraf blomstrende grønne Total Kilde: Centraal Bureau voor de Statistiek 11

12 Tabel 19 - Forbruget af planter og snitblomster i Europa i 2007 Planter Snitblomster Total Kroner pr. indbygger Mio. kroner Tyskland England Frankrig Italien Holland Spanien Rusland Schweiz Sverige Belgien Norge Danmark Finland Kilde: AIPH 12

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere