Variabelt budget Indirekte omkostninger timer timer timer timer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Variabelt budget Indirekte omkostninger. 16.000 timer 960.000 18.000 timer 980.000 20.000 timer 1.000.000 22.000 timer 1.020.000"

Transkript

1 OPGAVE 34 I 1992 havde en ny afdeling af NIMBUS A/S specialiseret sig i at producere en speciel komponent til motorcykler. De oprindelige estimater fra udviklingsafdelingen havde resulteret i følgende standardomkostningssatser: Standardomkostninger pr. enhed Direkte materialer 10 kg á 15 kr 150,00 Direkte løn 2 t á 60 kr 120,00 Variable indirekte omkostninger 2 t á 10 kr 20,00 Faste indirekte omkostninger 2 t á 40 kr. 80,00 Total standard omk. 370,00 I forbindelse med budgettet for 1992 er der udarbejdet et budget for indirekte (variable og faste) omkostninger ved forskellige produktionsniveauer (målt i timer): Arbejdstimer Variabelt budget Indirekte omkostninger Budgetterede omkostninger timer timer timer timer Den faktiske udvikling i 1992 har været meget forskellig fra det budgetterede, jvf. følgende data fra regnskabet: Faktisk resultat 1992 Direkte materialer Direkte løn Variable indirekte omkostninger Faste indirekte omkostninger Totale produktionsomkostninger Produktion (enheder) Totale produktionsomkostninger pr. enhed 415,80 Side 1 af 5

2 Ole, der er værkfører for den pågældende afdeling, holder af at kommunikere i klare og utvetydige vendinger. Hans analyse af resultatet for 1992 er gengivet nedenfor: Som sædvanligt har de nålestribede i Indkøb og Personale afdelingerne klokket i det og forsøger at sende sorteper videre til os. De højtbetalte planlæggere har budgetteret med en lønsats på 60,00 kr. pr. time og siden aftalte de blødsødne en timesats på 66,00 kr. pr. time. I tilgift har Indkøb betalt kr. 18,00 pr. kg. for materialer, som de skulle have fået for kr. 15,00. Det var 20% for meget. Med den inkompetance, forekommer det mig at vor afdeling fortjener ros for at have holde de faktiske enhedsomkostninger nede på kr. 415,80. Dette er kun en overskridelse på 12,4%. Det antages at der ikke er lagre primo og ultimo. Der anvendes et just-in-time koncept og der anvendes relativt meget arbejdskraft. Spørgsmål 1 Lav en komplet afvigelsesanalyse for ovenstående afdeling til vurdering af resultaterne i (I analyserne skal man også anvende de oplysninger om priser og timesatser, der fremgår af Ole s redegørelse). Spørgsmål 2 Der synes at være et alvorligt problem. Det rapporteres, at udgifterne har været næsten 35% højere end forventet, og det har givet anledning til et stort træk på kassekreditten. Beregn det oprindelige budget og giv en forklaring på problemet. Spørgsmål 3 Giv en fortolkning af afvigelsesanalysen der er fundet under spørgsmål 1 og sammenhold denne med Ole s erklæring. OPGAVE 35 Matador A/S er en produktionsvirksomhed, som producerer og sælger et enkelt produkt, MatadorMax. Virksomheden anvender et fuld-fordelings standardregnskab. Hvert år udarbejdes et budget for det kommende år og det faktiske resultat sammenlignes hvert halve år med det budgetterede. Budgettet for hver halvårs-periode er på alle poster halvdelen af årsbudgettet. Claus Konto er netop blevet ansat som regnskabsmedarbejder (på prøve) hos Matador A/S. Han er netop færdiguddannet HD i regnskabsvæsen, men har ikke tidligere haft ansættelse i en virksomhed med et standard regnskabssystem. Regnskabschefen finder derfor, at det kunne være en passende test af Claus Konto s forståelse af regnskabssystemet at lade ham foretage en komplet analyse af regnskabet for 1996, som netop er afsluttet. For at kunne vurdere Claus Konto, henvender regnskabschefen sig nu til dig. Du bedes på grundlag af bilagene 1-4 (som også er Claus Konto s datagrundlag) besvare følgende spørgsmål: Side 2 af 5

3 Spørgsmål 1 Opstil det fleksible budget for 1. halvår Spørgsmål 2 Vis ved anvendelse af T-konti, hvorledes indkøb af råmaterialer registreres. Spørgsmål 3 Forklar så detaljeret som muligt, hvorfor det faktiske resultat for 1. halvår 1996 afveg fra det budgetterede. Spørgsmål 4 Vis hvorledes resultatopgørelsen for årets første 6 måneder ville have set ud, dersom Matador A/S i stedet havde benyttet et bidragsregnskabssystem. BILAG 1 Standard enhedsomkostningskalkule Standard omkostning for MatadorMax (baseret på normal produktionsvolumen på stk. pr. halvår) Omkostning pr. stk. DKK Råmaterialer (9 enh. á 10,00) 90 Direkte løn (2 timer á 85,00) 170 Variable IPO (2 dir. løntimer á 47,00) 94 Faste IPO 224,5 578,5 BILAG 2 Budgetteret og realiseret resultat for 1996 Årsbudget Faktisk resultat 1996 Alle beløb i DKK halvår 2. halvår Total Omsætning Omkostninger ved solgte varer a , , Bruttoresultat ,2 6180, Salgs- og administrationsomk. b Driftsresultat ,2 2180, Noter: a Alle afvigelser på produktionsomkostninger er hvert halvår udgiftsført på Omkostninger ved solgte varer b Alle Salgs- og administrationsomk. er faste. Side 3 af 5

4 BILAG 3 Salgs-, produktions- og lagerstatistikker halvår 2. halvår Budgetteret salg stk stk. Faktisk salg stk stk. Budgetteret produktion stk stk. Faktisk produktion stk stk. Primo lager færdigvarer a stk stk. Primo lager varer i arbejde 0 stk. 0 stk. Primo lager råmaterialer b enh enh. Indkøbte råmaterialer enh enh. Ultimo lager råmaterialer b enh enh. a Værdiansat til standardomkostning 578,50 DKK pr. stk. b Værdiansat til standardpris 10,00 DKK pr. enh. BILAG 4 Faktisk afholdte produktionsomkostninger 1996 Alle beløb i DKK 1. halvår 2. halvår Direkte materiale indkøb Direkte løn ( hhv timer) Variable IPO Faste IPO Total OPGAVE 36 TeknoByg A/S samler næsten alle sine produkter i montageafdelingen. Følgende data er hentet fra budgettet for år 2000 for montageafdelingen: Variable omkostninger: Direkte materialer Direkte arbejdsløn El Indirekte arbejdsløn Hjælpematerialer Variable omkostninger i alt Faste omkostninger: Forsikringer Løn til ledere Afskrivninger Leje af udstyr Faste omkostninger i alt Budgetterede direkte arbejdstimer Side 4 af 5

5 Fordi det meste montagearbejde foregår manuelt, kan afdelingens produktion bedst måles ved antallet af arbejdstimer, der er blevet udført. I økonomiafdelingen regner man med, at de omkostningssammenhænge, der er grundlaget for ovenstående budget, kan anvendes ved en produktion i montageafdelingen i intervallet mellem og arbejdstimer. Økonomichefen ønsker, at virksomheden i højere grad skal udnytte idéen i fleksible budgetter i virksomhedens omkostningsstyring af de indirekte omkostninger. Han vil derfor gerne præsentere idéen for direktøren og ønsker udarbejdet følgende materiale: Spørgsmål 1 Et fleksibelt omkostningsbudget for år 2000 med spring i produktionsniveauet på arbejdstimer. (Budgettet kan specificeres som ovenstående opstilling). Spørgsmål 2 En beregning af satser for faste og variable IPO, der kan anvendes ved tilregning af IPO til produkterne. Spørgsmål 3 En illustration af behandlingen af IPO, idet det antages at de faktiske omkostninger bliver: Variable IPO : kr. Faste IPO: kr. mens den faktiske produktion i afdelingen er arbejdstimer, og der i henhold til standarderne for de producerede varer burde være brugt arbejdstimer. Denne illustration skal omfatte 3.1) T-konti, der viser tilregningen af IPO til produkterne og bestemmelse af overhhv. underindregnede IPO. 3.2) En afvigelsesanalyse for de indirekte omkostninger, samt forklaring af hvad disse afvigelser kan skyldes. Spørgsmål 4 En forklaring til direktøren af hvordan fleksible budgetter kan hjælpe virksomheden ved vurdering af salgspriser og ved kontrol. Side 5 af 5

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp. 180-197 excl. appendix (pp. 203-207))

Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp. 180-197 excl. appendix (pp. 203-207)) Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 1 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet 21. september 2005 Ugeseddel nr. 5 Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014

Matematik B. Højere handelseksamen. Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00. hhx143-mat/b-15122014 Matematik B Højere handelseksamen hhx143-mat/b-15122014 Mandag den 15. december 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul B

Revisoreksamen 2014. Modul B Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Indhold. Den medadministrerende 3 ej erboligforening. Indledning 4. Administration 5. Opkrævning 7. Bestyrelse 12. Afslutning 13

Indhold. Den medadministrerende 3 ej erboligforening. Indledning 4. Administration 5. Opkrævning 7. Bestyrelse 12. Afslutning 13 Indhold Vagn Noach Den medadministrerende 3 ej erboligforening Vagn Noach Statsautoriseret revisor Indledning 4 Øresunds Alle 25 2791 Dragør Tlf. 32532653 Administration 5 Født 1935 1956: Kontoruddannelse

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK.

hvor x er den mængde råolie (antal tønder), der transporteres pr. dag og v er antal HK. Opgavesamling 1 Opgavesamling Opgaver til Kapitel 2 2.1. Råolie transporteres fra oliekilden til lagertanke eller udskibningssteder i rørledninger. Output af en rørledning er den mængde olie, ledningen

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere