Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj Dansk Bueskytteforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2012. Dansk Bueskytteforbund"

Transkript

1 Medlesblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / aj 2012 EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER

2 Alt til den traditionelle bueskytte ETHAFOAM Det perfekte skiveateriale til alle forer for bueskydning GRANBY FOAM AS TELEFON WWW. GRANBYFOAM.DK Alt hvad du skal bruge til dine pile: Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine Spidser i stål og essing Fjerfaner i 17 forskellige forer Rådgivning o valg af pile-spine og vægt Forsendelse til hele landet Værktøj og tilbehør Læderhandsker, -arbeskyttere og -koggere Spændende 3D dyr fra Longlife Langbuer fra Falco, Border og Toahawk Tlf LEDER Forandringer Hvad er freskridt, og ønsker vi freskridt? Hvad er fretiden for dansk bueskydning, og hvordan skaber vi den? Nogle af de spørgsål ko Dansk Bueskytteforbund rundt o på Forbundsødet i april. Forand Rolf Lind præsenterede ved den lejlighed en række punkter, so kan skabe forandring for DBSF og dansk bueskydning i det hele taget. Det skabte en god debat, so forhåbentlig vil køre videre i tiden, der koer, og åske skabe grobund for ideer og initiativer til gavn for os alle. DBSF skal have en udviklingskonsulent. Det står også klart efter Forbundsødet. En sådan konsulent skal varetage breddens interesser, det vil sige konsulenten skal støtte op o og saarbejde ed især landets klubber. Hvordan det præcist koer til at forløbe, er for tidligt at sige, da der skal laves en rae for konsulentens arbejde. Udviklingskonsulentens priære opgave bliver dog at være ed til at skaffe flere edleer til forbundet, og det skal ske i tæt saarbejde ed klubber, der vil være ed i et sådant projekt. Det vil kræve forandringer hos ange, så tag udfordringen op, så vi kan stræbe højere og skabe bedre kvalitet til gavn for hvert et edle i DBSF. God læselyst! Allan B. Grønkjær Redaktør, BUESKYDNING BUESKYDNING 69. ÅRGANG NR. 4 aj udgivelser årligt (februar, arts, april, aj, juni, august, septeber, oktober, noveber, deceber). Årsabonneent kr Udgiver Dansk Bueskytteforbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontaktoplysninger: Telefonnuer Mail: Oplag Tryk TopTryk Grafisk, 6300 Gråsten INDHOLD Jesper Dyhr Ottesvej Sorø EN NY START? 4 NYE MEDLEMMER HVORDAN? 6 TENNIS I FORSKELLIGE GRADER 8 ARNE JACOBSEN ENE MAND 10 gili-store.dk SUPER SLIDSTÆRKT VANDTÆT- TÅLER AL SLAGS VEJR NÆNSOM VED PILENE NEMT AT ARBEJDE MED ØKONOMISK RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER - håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser - stabilisator - dæper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripaker - scopes - sigter - sigtenåle - altid gode tilbud - arbeskytter - bueben - strengeåler - nocktænger - ubraco-sæt - pile - strenge - li - voks - plunger - pilehylder - clicker - pilekogger - bueopspænder - copoundbuer - ansigter - kisser - nocker - træningsbånd - peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv OL 1980 OG 1984 UDEN DANSKERE 12 BUESKYDNINGS HISTORIKER 14 DBSF INFORMERER OM 3D-DYR 15 IAGTTAGELSER 18 VILJE STYRKE 20 SNAPSHOTS 21 DBSF S TRÆNINGSBANE VED NR. SNEDE 22 STÆVNEKALENDEREN 23 Redaktionen odtager gerne uopfordret stof til bladet en kan ikke love, at dette bliver bragt. Redaktionen påtager sig i øvrigt intet ansvar for originalaterialer, der indsendes uopfordret. Næste udgivelse: JUNI 2012 Deadline: 20. MAJ KL Forside: VILJE - STYRKE Foto: Rasus Lind Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Stavtrupvej 1 K Viby J. Tlf Mail: Redaktion Allan B. Grønkjær telefon Indlæg sendes til Grafisk design Pia Rolschau Hansen, Tlf Fax: E-ail: Åbnings- og telefontider i Sekretariatet i Idrættens Hus Mandag - torsdag Sekretariatet varetages af Helle Jakobsen. Ønsker du at aflægge kontoret et besøg så ring og aftal nærere ed Helle. 3

3 En ny start? Forand Rolf Lind står på talerstolen og fortæller o året der er gået i Dansk Bueskytteforbund. Han fortæller blandt andet o en tilbagegang i forbundets edlestal. Det kunne være en dyster beretning, en den erfarne forand vender i stedet blikket fread. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal sætte ind på breddeorådet. Vi ønsker at skabe ere kvalitet i det store arbejde, der allerede sker i klubberne, en vi har brug for nye tiltag for at fastholde og tiltrække nye edleer, so Rolf Lind forklarede det. Ideerne, so Rolf Lind præsenterer på Forbundsødet i Odense den 15. april 2012, er visionære. Tidligere har vi talt o, at bueskydning skal være sjovt for alle, en nu skal vi alle være ed til at få alle ind i bueskydning. Det er ed andre ord ude hos klubberne, at det store træk skal gøres. Det kræver dog større kvalitet at tiltrække og ikke indst fastholde dagens nysgerrige bueskytter, såvel so nye og erfarne. Tilbuddene til de danskere, der vil dyrke idræt, er ange, og det konstante tab af edleer, so landets klubber set over en bred vifte oplever, tyder på, at bueskydning kæper od gode tilbud andre steder. Rolf Lind foreslår nogle konkrete oderniseringer af DBSF, so kan være ed til at skabe en debat o, hvor vi skal gå hen ed sporten. Forslagene er kort fortalt: Skal vi ændre navnet fra Dansk Bueskytteforbund til for eksepel bueskydning danark? Internationalt kan vi benytte os af World Archery nye designlinje ved at kalde os world archery denark. Både nationalt og internationalt er det også uligt at benytte WA s logo. Vi ved alle, hvad Dansk Bueskytteforbund i dag står for. I daglig tale bliver vi dog ofte til DBSF, og det er der ingen udefrakoende, der ved, hvad betyder og står for. Navnet bueskydning danark vil have en langt højere grad af iødekoenhed over sig. Vi skal arbejde for at få flere unge edleer i bestyrelsen. Skal det for eksepel ske ved, at der indsættes i lovene, at bestyrelsen udvides ed to edleer, og disse to personer skal være under 30 år ved indtrædelsen? I stedet for at udvide bestyrelsen kan det også ske ved, at vi nedlægger regionsrepræsentanternes plads i bestyrelsen og erstatter pladserne ed repræsentanter for ungdoen. Vi kan vælge udvalgsforænd politisk, og disse får andat til at nedsætte ad hoc udvalg. Det vil sige, at hvis der opstår et behov for et ad hoc udvalg, kan udvalgsforanden udpege dette udvalg. Behovet kan blandt andet opstå so følge af en ide fra en eller flere klubben. Hensigten vil være, at ad hoc udvalget fuldfører opgaven, og foranden nedlægger udvalget igen. Det vil give en dynaisk arbejdsgang. Satidig vil det kunne flytte adinistrative opgaver fra bestyrelsen, der i stedet får ulighed for at lave ere visio nært arbejde. Skal vi fortsat holde Forbundsøde hvert år? Hvis vi holder det for eksepel hvert 2. år, kan det åbne for uligheden for at holde Forbundsødet over to dage. Det vil give tid til drøftelser af forskellige ener i wokshops Kan og skal vi udvikle et handikapsyste, so an kender det fra golf, so gør det uligt for bredde- og eliteskytter at konkurrere od hinanden? Der kan være potentielt nye edleer hos handikappede personer. Bueskydning er en sport, der kan dyrkes af personer, uanset o an er rask atlet eller handikappet. Handlinger DBSF koer til at gå forrest i at skabe bedre kvalitet hos de klubber, der vil være ed. Materialet til Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er ved at være klar, og det ligger nu til redigering. Det færdige ateriale bliver en bog ed træningsvejledninger, øvelser ed ere, og det koer ud til klubberne i efteråret Det vil blive suppleret af blandt andet en hjeeside ed en øvelsesbank, inforationer, videoer af best practise inden for eksepelvis teknik og lignende. Også vores træneruddannelse bliver berørt af ATK, da den røde tråd fra ATK vil gå genne nye og gale træneres uddannelser. Udviklingskonsulent Rolf Lind præsenterede et overordnet budget for , hvor DBSF ønsker at få en udviklingskonsulent på deltid på lønningslisten. En sådan konsulent skal være ed til at hjælpe vores klubber til at lave højere kvalitet i træning, projekter, faciliteter ed ere. En udviklingskonsulent skal for eksepel være ed til at starte og støtte projekter i klubber, der ønsker denne slags hjælp. Det er en kraftigt satsning fra forbundet, en Rolf Lind hæftede sig ved, at når DBSF ansætter folk til et stykke arbejde, så rykker det. Det kan vi se fra vores angeårige elitesatsning, hvor resultaterne er tydelige. Ligeso elitearbejdet igenne ange år har været støtte af Tea Danark, vil en udviklingskonsulent blive støttet af Dansk Idrætsforbund. Støtten vil være i for af økonoisk tilskud til løn, en det vil især også være støtte til konsulentens arbejde, so DIF vil kunne sparre på løbende. Har du holdninger til ovenstående eller ligger du inden ed gode ideer der kan være ed til at styrke edlestilgangen og fastholdelse af edleer er du hered inviteret til at give din ening tilkende. Alle forslag og eninger edtages ed tak. 4 5

4 Nye edleer hvordan DBSF ønsker, at klubber generelt set får flere edleer. Det vil styrke den enkelte klub, forbundet og sporten generelt. Det er dog neere sagt end gjort at få flere edleer. Der er ange idrætsforbund, der ønsker det sae, og udviklingen går i retning af, at de gale idrætter får en drejning eller to, så de passer bedre til dagens Danark. Idrætterne ålrettes også forskellige aldersgrupper, da unge og gale typisk gerne vil og kan forskellige ting. BUESKYDNING koer her ed et indspark til debat, tanker og drøftelser. Tekst og foto: Allan B. Grønkjær Antallet af edleer i DBSF er faldende, og det er det i dansk idræt generelt set. Det sker selvo, vi bliver ere og ere opærksoe på, hvilken stor effekt regelæssig otion har på vores sundhed. Gennesnitsdanskeren koer ikke nok ud at løbe, spille fodbold, skyde ed bue ja, han bevæger sig for lidt i det daglige. Motion kaster gevinster af sig såso indre risiko for at få blodpropper, forebyggelse af sukkersyge, vægttab, styrkelse af uskler og otorik og et generelt bedre velbefindende. Derfor er det på sin vis odstridende, at tendensen går od indre aktive danskere. Raske personer over 50 kan sagtens dyrke idræt. Nogle opgiver på forhånd ed begrundelsen jeg er ikke i for til at dyrke idræt, en det er dårlig undskyldning. Det gælder o at få brugt hele kroppen, og hvis an starter fra nul, skal an træne langsot op, så an får styrket led og sener for at undgå skader. Så kan alle være ed, forklarede Nina Bundgaard, konsulent i Danarks Idræts-Forbund, DIF til Lokalavisen Nyborg, den 24. aj Her frehævede hun nogle idrætsgrene, der fungerer godt til personer over 50 år: Alle kan have gavn af vandaktiviteter. Her tænker jeg ikke blot på svøning en også på roning, kano, kajak, osv. Stavgang er en oplagt aktivitet, hvis an starter helt fra nul. Her kan alle være ed, og det sociale aspekt i stavgang er stort, for an har luft til at tale saen undervejs. Hvor er bueskydning Vi ved alle, at bueskydning hører til blandt de indst profilerede idrætsgrene i Danark, en netop vores sport ruer de sae positive eleenter, so Nina Bundgaard frehæver for vandaktiviteter og stavgang. Alle kan være ed i bueskydning, og det er uligt at hygge sig ed andre i ens, an træner. Måske skal vi være bedre til at fortælle den historie o bueskydning, og så koer bevågenheden og interessen fra nye ålgrupper åske. Der er i det hele taget ikke ange idrætsgrene, der ikke kan dyrkes af personer over 50, hvis bare træningen er tilpasset den enkeltes niveau og dagsfor. Glæden ved at svede i flok bringer folk tættere saen, og det sociale aspekt er eget vigtigt, fortalte Nina Bundgaard videre til Lokalavisen Nyborg, den 24. aj Hun frehævede også, at Dansk Volleybold Forbund har skabt projektet Bedstevolley. Det er volleybold på de ældres præisser. I denne idræt so i alle idrætter gælder det, at ennesker øder andre ennesker. Man kan skabe sig et netværk, og for den ældre generation er der ulighed for at dyrke hyggen også henover en kop kaffe. Måske kan vi skabe et eller flere projekter, der tager højde for de udfordringer og ønsker forskellige ålgrupper har i dagens Danark. Kan vi skabe et projekt Bedste-bue? Børne-bue? Man kan forestille sig et projekt i saarbejde ed skoler rundt okring i landet. Sidder du ed en ide, so rækker ud over din klub, så eld endelig ind ed dit forslag til eller ring på Hvorfor spille Bedstevolley? Bedstevolley er et spil for alle uanset boldspilserfaring. Der bliver lagt vægt på: Hyggeligt socialt savær Alle kan være deltage (uanset tidligere boldspilserfaring) Glæde Sjov Mulighed for at udvikle sig Blanding af kønnene Konkurrence Motion og konditionstræning I Bedstevolley trænes både styrke, bevægelighed, balance, koordination og kondition. Alle disse eleenter, når de bliver trænet, er ed til at gøre hverdagen lidt lettere og eget sjovere. Træningen er en øget kilde til ekstra energi i hverdagen, bedre nattesøvn, højere huør. Træningen kan desuden være edvirkende til selvtillid og forstærket livsod. Når det så satidig er sjovt, er det svært at sige nej! Se ere på 6 7

5 Tennis i forskellige grader Dansk Tennis Forbund er et af de forbund, der ligeso DBSF har oplevet tilbagegang i edlestallet. Tennis kigger derfor på alternative forer for at spille tennis, og det internationale tennisforbund (ITF) har blandet andet udviklet Play and Stay, so nu kører i Danark også. Det er tennisturneringer i forskellige forater og sværhedsgrader. Forålet er: At få flere til at blive ved ed at spille tennis. Tekst: Allan B. Grønkjær. Grafik: Dansk Tennis Forbund Findes der en Wozniacki-effekt? Noget kan tyde på det. I 1990 rate Dansk Tennis Forbund (DTF) sin indtil nu største overlægger i forhold til antal edleer. Dengang var der edleer på landsplan. 18 år senere i 2008 rate DTF bunden edlesæssigt, da de var ned på edleer. Det var satidig det laveste antal siden De sidste år har der været en stigning i antal edleer var der edleer og i edleer. Der er ingen tvivl o, at der er en Wozniacki-effekt. Interessen for tennis er stor, fordi hun er på skæren næsten hver dag, sagde tennisforbundets pressechef Michael Tannis Beck til Nordjyske Stiftstidende den 24. aj Han uddybede: Det gør, at der er en asse unge ennesker, so godt kunne tænke sig at prøve at spille tennis. Men det er ikke uligt at bibeholde de her nysgerrige, hvis ikke, der er kvalitet ude i klubberne og hvis ikke, der står en asse frivillige klar til at tage iod de. Tilpasning Tennissporten forsøger at tilpasse sig til de behov, ønsker og udfordringer, danskerne har i dag. Et af redskaberne er det såkaldte Play and Stay-koncept. En tennisturnering kan være sjov for spillere på alle niveauer, hvis den er organiseret rigtigt. Turneringen kan tilpasses spillere på alle niveauer og derved give spillerne ulighed for altid at dyste i en sjov og hyggelig atosfære. Sådan lyder indledningen til en folder o Play and Stay, so blandt andet kan downloades fra Dansk Tennis Forbunds hjeeside. Konceptet Play and Stay gør det uligt at ændre for klubber og trænere at ændre i spillereglerne. På den åde kan an lave turneringer efter spillernes ønsker og behov. Folderen koer ed disse eksepler på, hvordan en turnering kan tilpasses til spillernes forskellige niveauer: Spilletid Spilletiden kan reduceres på forskellige åder, således at intensiteten bevares satidig ed, at spillerne stadig får et aksialt udbytte. F.eks: Korte sæt (4. partier) Først til 8 partier Kapen spilles på tid Puljer Turneringen kan ed fordel tilrettelægges efter et puljesyste, der sikrer, at alle spillere i turneringen spiller lige ange kape. Play and Stay For eget unge spillere og nybegyndere generelt, so endnu ikke er klar til at spille på fuld bane ed en alindelig tennisbold, kan turneringer organiseres ed den est velegnede bold: den røde, orange eller grønne sat den optiale banestørrelse. En del af udærkelserne ved tennis frehæves også i Play and Stay-konceptet. Der slås blandt andet på, at tennis er sundt og sjovt. Sporten stiller krav til styrke, kondition og en lang række andre ting. Undersøgelser viser blandt andet: At an ved at spille tennis i en tie net løber ere end 2,5 k. At den gennesnitlige puls ofte når forbi 150 slag i inuttet At tennis generelt forbedrer din sundhed og dit velvære At tennis forbedrer din udholdenhed og sidighed At sporten kan forbedre din evne til at fokusere, tage beslutninger og løse opgaver På næste side kan du se et udsnit af Play and Stayfolderen. baseret på langsoere bolde ed nedsat tryk, der giver øget tid og kontrol sat reducerede banestørrelser. Det er afgørende at bruge den rigtige bold og bane til spillere på forskellige niveauer, og Play & Stay farverne gør, at spillet kan introduceres for børn og nybegyndere, i alle aldre, på en eget effektiv åde. HVIS DU SERVER, SPILLER OG VINDER POINT Det kan være svært for en begynder at spille ed en klassisk gul tennisbold. Derfor anbefaler vi, at an istedet bruger den røde, orange eller grønne bold på en tilsvarende hensigtsæssig banestørrelse for at hjælpe den nye spiller ed at lære spillet at kende. Dansk Tennis Forbund ener, at tennis er for alle, hvilket særligt koer til udtryk igenne vores Play & Stay koncept. Play & Stay konceptet fokuserer på, at tennisspillere skal serve, spille og vinde point, og at børn og nybegyndere skal kunne spille tennis fra første lektion. Play & Stay bliver brugt i en lang række førende tennisnationer og støttes af de største trænerorganisationer. Målet ed konceptet er, at give alle tennisspillere sjove og positive oplevelser ed sporten fra første færd. TENNIS ER LET, SJOVT OG SUNDT Med Play & Stay bliver træningen på den åde ne, underholdende og otiverende. Spilleren kan uanset niveau koe i gang ed at spille tennis ed det sae, og i ange tilfælde vil teknik og taktik kunne trænes, ens der spilles! Play & Stay er ed til at sikre, at træningen fra start består af aktiviteter og øvelser, der både er sjove og udfordrende, og giver spillerne en forsag på det fantastiske ved tennisspillet, nelig: at serve, spille og vinde point. Med Play & Stay følger spillerens udvikling et syste, der er syboliseret af farverne; rød, orange og grøn. Udviklingen er RØD ORANGE GRØN PLAY & STAY GRØN PLAY & STAY ORANGE PLAY & STAY RØD 25 % langsoere bold, ideel til opstart af spil på alindelig bane Grøn softkernebold Banestørrelse: Fuld bane Nethøjde: Noral (91 c) Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Børn 8-14 år sat otionister og seniorer over 50 år 50 % langsoere bold, ideel til let øvede i alle aldersgrupper Orange softkernebold Banestørrelse: 18 x 6,5. (kan dog være op til 8,23. i bredden i træningssaenhænge) Anbefalet nethøjde: 80 c. Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Let øvede børn 7-11 år sat voksne 75 % langsoere bold, ideel til nybegyndere både inden- og udendørs Skubold på 9 c (27 gra) til brug på trægulv eller i sportshaller, eller en tofarvet softkernebold til indendørs tennisbaner eller udendørs brug Banestørrelsen: 11 x 6. Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Børn 5-8 år, nybegynder børn og voksne GRØN BANE Alindelig bane Grøn eller al. bold ORANGE BANE Banelængde 18. Banebredde 6,5-8,23. Orange bold RØD BANE Banelængde 11. Banebredde 6. Rød bold deriod bruger den røde, orange eller grønne bold afhængig af brugerens spilleæssige niveau. Ved at bruge de langsoe bolde vil spilleren lettere kunne udvikle en bedre teknik og være i stand til at ipleentere taktiske situationer i kape, hvor dette so oftest ikke vil være uligt ed en klassisk bold på en fuld bane. DEN RØDE, ORANGE OG GRØNNE BOLD OG DERES BETYDNING FOR TALENTUDVIKLINGEN AF JUNIORER- SPILLERE Dansk Tennis Forbund anbefaler, at spillere op til 10 år hverken træner eller spiller kape ed klassiske gule tennisbolde, en 8 9

6 Arne Jacobsen ene and BUESKYDNING bringer her de næste afsnit i føljetonen o bueskydning ved OL. Tekst: Holger Kürstein I BUESKYDNING gav forand for Dansk Bueskytteforbund, Knud Andreasen i sine tanker for det nye år 1976 blandt andet udtryk for, at der denne gang nok ikke ville blive udtaget fuldt hold til OL (to herrer og to kvinder) so sidst i München. Knud Andersen henviste til, at DOK (Danarks Olypiske Koite) kun ville udtage skytter, so var i den absolutte verdenselite. Yderere havde IOC (den Internationale Olypiske Koite) fundet det nødvendigt at begrænse det salede deltagerantal. Men Knud Andreasen håbede alligevel på, at Danark ville blive repræsenteret ed flest ulige skytter. I en kort eddelelse i artsnueret af DBSF s organ hedder det, at kun Arne Jacobsen foreløbig var udtaget. Og studerer an resultatlisterne fra årets tidlige udendørs stævner, var det nok ikke helt ved siden af. Arne Jacobsen var flere længder foran de øvrige herrer. På kvindesiden havde Erna Rabek Pedersen dog et flot resultat på 1178 point i juni åned. Med det var nok for sent. Og en 18.-plads ved EM på hjelig grund var åbenbart ikke nok til en sidste øjebliks udtagelse. Arne Jacobsen blev eneste danske bueskytte ved OL i Montreal, Canada i Sikkerhed og politik Mens Darell Pace, verdensesteren fra året før, kørte i bus de 62 k. fra den olypiske by i Montreal til bueskydebanen i Joilette, kunne han ikke undgå at føle sig en lille sule underlig. Der var ilitærvagter over det hele, genkaldte Pace sig nogen tid efter. Jeg var tildelt både ilitære og civile vagter, so var ed ig hele tiden. (Citater er fra Archery: An Olypic History, ). Det var sporene fra terrorangrebet i München, der skræte. Arne Jacobsen, Han var eneste danske bueskytte ved OL i 1976 Darrell Pace diskuterer scoren ed Ji Easton, den senere præsident for FITA , der var i Montreal so producer og instruktør af FITA s officielle fil o bueskydningen ved OL. Derudover var der allerede inden første fanfare for alvor gået politik i de olypiske lege. Det startede ed en disput vedrørende Taiwan på det tidspunkt kendt i olypiske kredse so Chinese Taipei. Den canadiske regering nægtede Taiwan visa, idet an ikke anerkendte Taiwans uafhængighed af Kina. Nogle af taiwaneserne var på det tidspunkt allerede indlogeret. Den canadiske regering gav sig lidt under intenst pres og lovede Taiwan adgang. Såfret de ikke insisterede på at kalde sig Republic of China, so IOC havde anerkendt de so. Taiwaneserne rejste hje. Heller det end at lade sig nedværdige. Aerikansk doinans Bueskydningen ofattede kun 37 herrer fra 23 nationer og 27 kvinder fra 15 nationer et freøde so skuffede præsidenten for det internationale bueskydningsforbund, Inger Frit. Hun følte, at ange nationer havde undladt at tilelde kvalificerede skytter. I 1970-erne var det aerikanerne, so doinerede bueskydningen. Siden sidst i 1960-erne var det so en svingdør, der bare lukkede talenter ind. John Willias, den 18 årige guldedaljetager fra München og hans arvtager Darell Pace, var bare toppen af fænoenet. John Willias havde stoppet karrieren, og noralt skulle tabet af sådan en kapacitet have betydet en periode ed genopbygning. Men det var ikke nødvendigt i den aerikanske lejr. Darell Pace havde i den forolypiske turnering passeret 1300-grænsen, og han var den første i verden til at skyde 1316 point i en enkelt FITA-ronde. Så han var godt forberedt til Montreal. Det var an også på kvindesiden. Luann Ryon gjorde so Darell Pace i den forolypiske turnering. Begge distancerede konkurrenterne eftertrykkeligt. Pace ed 69 point og Ryon ed 39 point til nr. to. Derudover satte Luann Ryon ny verdensrekord for en dobbelt FITA-ronde. Også Luann Ryon var en opkoling. Kun tre år før havde den 23-årige sydcalifornier startet ed buen. Hun blev en sensation ved den aerikanske udtagelseskonkurrence. På den dobbelte FITA skød hun 2457 point kun otte point under den gældende verdensrekord, hvilket gav hende en plads på det aerikanske OL-tea. Her satte hun endnu en gang verdensrekord ed 2499 points. OL-turneringen 1976 Vor enlige deltager, Arne Jacobsen skød noget under sit bedste ved OL 1976, og en salet 25.-plads var forentlig heller ikke, hvad han selv havde håbet på. Ved forårets skydninger havde Arne blandt andet skudt 1193 point i Aarhus, 1229 point i Frederikshavn sat 1168 point ved EM i Brøndby. Det kunne være et tegn på, at OL er noget specielt, og det er vanskeligt at præstere sit bedste under OL hvilket adskillige andre atleter både før og efter også har åttet sande Darell Pace, USA Point Total placering 1. Fita Fita /1 Arne Jacobsen 1. Fita Fita / 25 Luann Ryon, USA 1. Fita Fita / 1 10

7 OL 1980 og 1984 uden danske bueskytter Den nyvalgte præsident for FITA, Francesco Gnecchi-Ruscone, so havde afløst Inger Frith på FITA s kongres i 1977 i Canberra Australien, fik sin sag for ved kongressen i forbindelse ed OL i Moskva. Tekst: Holger Kürstein At overtage FITA fra den universelt anerkendte rs. Frith, var sin sag. Heldigvis for den italienske præsident arvede han en organisation, so var blevet ledet upåklageligt, og so derudover havde en positiv økonoi til en aktiv strategi. Havde han bare skulle forholde sig til at planlægge og arrangere bueskytte-stævner havde det ikke været nogen sag. Politisk boykot I stedet åtte FITA og den olypiske bevægelse betræde det politiske inefelt, so OL i Moskva 1980 var, og so genererede probleer, der udfordrede selv en person so den ilanesiske arkitekt. I sin åbningstale på OL-kongressen i auditoriet på universitetet i Moskva, åtte an konstatere, at kun 29 FITA-delegerede var ødt. Gnecchi-Ruscone opridsede situationen og sagde blandt andet: So alle ved, invaderede den sovjetiske hær Afghanistan i slutningen af En del lande specielt USA stod for en kapagne o at boykotte Moskvas olypiske lege. Beslutningen o at deltage i legene eller ej, er ikke blevet debatteret i ret ange lande. Ikke engang i USA havde an taget beslutningen o boykot før indtil en åned før åbningssereonien (Archery; An Olypic History ). De sene afbud havde tvunget de internationale sportsorganisationer og organisationskoiteen til at udfylde hullerne efter atleter, officials og doere. USA, Canada, Kina, Vesttyskland, Sydkorea og Kenya var blandt de 65 nationer, so blev væk, hvilket naturligvis satte sit præg på kvaliteten af de forskellige sportsgrene og konkurrencer. Danark var et af de lande, so deltog. På bueskydningsbanen gjorde det ingen forskel for Danark. Ingen dansk bueskytte havde forået at kvalificere sig. Og går an de danske resultatlister igenne i 1979 og 1980, er det forentlig naturligt. Der var ikke opnået resultater, so ed rielighed kunne indikere en deltagelse. Foranden for DBSF, Knud Andreasen udtrykte det således i sit tilbageblik over året 1980: Bortset fra enkelte lyspunkter å vi konstatere, at vore eliteskytters resultater er stagneret. Og videre: Helt afgørende for, at vi opnår resultater, er indstillingen hos de aktive. Der skal ydes en ekstraordinær indsats for at erobre en plads i verdenseliten i dag, og er vi ikke parate til at øde disse udfordringer, nytter det hele intet. (BUESKYDNING) Kun 29 kvinder og 38 herrer deltog i den olypiske bueskydning, og studerer an resultatlisten, var vinderresultaterne noget under, hvad der var opnået fire år før i hvert fald for herrernes vedkoende. Blandt andet var USA s topskytter var ikke ed. Herrernes konkurrence blev vundet af en ny finsk stjerne Toi Poikolainen. Kvinder Keto Losaberidze Herrer Toi Poikolainen URS på vejen od OL havde deltaget i de svenske skytters OL-test, sat i Nordisk Mesterskab hvor svenskerne og finnerne distancerede de danske. Derudover havde an arrangeret et lukket stævne so sidste ulighed for at kvalificere sig. Men forgæves. Man kunne have forventet en reaktion på den politiske boykot af OL i Moskva. Og det var, hvad der skete. Officielt eldte Sovjet fra - og ed de den salede østblok - grundet sikkerhedsprobleer. Man ente ikke, at organisationskoiteen i Los Angeles qua den rekordhøje kriinalitet i USA kunne garantere for de sovjetiske atleters sikkerhed. Til gengæld deltog Kina for første gang efter kounisens overtagelse i landet. Til forskel fra legene i Moskva fik det ikke den store betydning for kvaliteten af bueskydningskonkurrencen. De aerikanske topskytter var på plads. Richard McKinney og Darell Pace, so ved VM året før og sae sted var blevet nr. 1 og 2 i øvrigt ed sae pointtal 2616 på den dobbelte FITA var favoritter. Yaaoto fra Japan, so var i sin første olypiske konkurrence, fik efterfølgende en lang olypisk karriere. Toi Poikolainen, vinderen fra Moskva, blev fete. Koreanerne var ed ved OL for første gang. I 1979 brød de igenne internationalt, da Ki Jin-Ho vandt kvindernes verdensesterskab det år. Kis succes satte en lavine i gang i hjelandet. Man be- Finland FITA 1 FITA 2 FITA 1 FITA Toi Poikolainen blev den hidtil yngste olypiske ester i bueskydning ed sine kun 18 år. I årene fra 1980 til 1996 deltog han i OL, og vandt flere edaljer ved store esterskaber for Finland blandt andet guld ved EM i 1986 og sølv for hold ved OL i Barcelona OL 1984 i Los Angeles Fire år gik, og OL 1984 fandt sted i Los Angeles, USA. Desværre var Danark heller ikke denne gang repræsenteret. Prøver an at finde noget dero i vort tidsskrift BUESKYDNING op til OL, leder an forgæves. Måske fordi der netop på det tidspunkt foregik store diskussioner og ovæltninger i forbundsledelsen, so optog sindene. Og også at resultaterne ikke var til det. På repræsentantskabsødet i 1985 efter kunne trænerudvalget ved Arne Jacobsen berette, at an Total Point placering 2491/ / 1 På hjeebanen i Los Angeles, USA doinerede Richard McKinney og Darell Pace herrekonkurrencen ved OL I (Foto: Archery; An Olypic History ). Koreanske Huang-Soon Soe var ved OL i 1984 ed til at sætte standarden for de flotte koreanske resultater i årtierne, der fulgte. (Foto: Archery; An Olypic History ). gyndte at producere verdensklasseskytter på salebånd i idten af 1980 erne. Guldedaljevinder Seo Hyang-Soon hos kvinderne satte ny olypisk rekord på den dobbelte FITA, og det var den første af seks på hinanden følgende koreanske OL guldedaljevindere. Ki havde følgeskab af to nye og yngre teakaerater, 17-årige Sco Hyang-Soo og den 18- årige Young-Sook Park. Det var ventet, at Ki so den ældste skulle gå foran teenagerne, en Ki lærte, at de unge ikke altid følger reglerne Kvinder point Total / Placering Hyang-Soon Seo Lingiuan Li Jin-Ho Ki Herrer Darrell Pace Richard McKinney Hiroshi Yaaoto Sydkorea Kina Sydkorea USA USA Japan FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA / / / / / /

8 BUESKYDNINGs historiker Holger Kürstein fra Rønne er vores entusiatiske og hårdt arbejdende and, der pløjer historisk ateriale igenne for at give jer læsere indblik i tiden, der har været. BUESKYDNING har bedt ha o at koe ed en præsentation af sig selv. Tekst og foto: Holger Kürstein Min interesse for bueskydning går hulans ange år tilbage. So 5-6 årig ko jeg ed in far, so var en af Rønne Bueskytte Laugs første edleer, til bueskydning først i 1950 erne. Jeg havde in egen bue og nogle gale aflagte træpile til at begynde ed. So årig skød jeg stadig ed en træbue so iidlertid brast en dag, og jeg fik aldrig nogen anden. Hvorfor jeg startede ed at spille håndbold. Men det at skyde interesserede ig stadig. Denne gang bare ed pistol. Efter håndbolden var jeg i 30 år aktiv pistolskytte i Rønne Skytteforening ed to danske holdesterskaber på standardpistol på cv et til følge. Outdoor og indoor for at blive i terinologien. I 15 år var jeg forand for pistolafdelingen i foreningen og derefter i 14 år forand for Bornhols Skytte Forbund. Jeg blev også uddannet so Tea Danark-træner i pistolskydning og var i et par år leder/træner for Dansk Skytte Unions juniorskytter ved blandt andet EM og NM. Sideløbende skrev jeg referater o håndbold og senere pistolskydning og andet til avisen, jeg var ansat på. Desværre lukkede den i 1994 (dagbladet Bornholeren). Efter 30 år havde jeg fået nok af pistolskydning, og efterhånden var jeg koet på efterløn sat havde investeret i en racercykel, so bragte ig til både Italien, Mallorca, Sverige og Norge sat selvfølgelig på de bornholske knolde. Mange gange saen ed in ældste søn. O soeren skriver jeg helst ikke. Jeg ser Tour de France i TV. Nå, en ellers var der tid til at skrive artikler til bladet for den lokale cykelklub. Hvorefter jeg blev redaktør af bladet i 2005, og det er jeg stadig. Rønne Bueskytte Laug holdt så et åbent hus først i 2000-tallet. Og hvorfor ikke! Jeg startede igen. Undervejs har jeg altid haft interesse for historie. I begyndelsen den bornholske krigshistorie fra Og jo, 1946 er rigtigt nok. Russerne forlod jo først øen i aj 1946! Og efter et ophold på Lokalhistorisk Arkiv på Bornhols Centralbibliotek so anbragt aktivist under in ledighed, havde jeg rig lejlighed til at grave i de gale aviser o både cykelsport og bueskydning. Det blev derudover også til et 60-års jubilæusskrift o Rønne Holger Kürstein er ivrig skribent på forskellige ener til BUESKYDNING. Han har sendt os dette billede og skrevet o det: Medfølgende foto er bevis på, at jeg startede tidligt Bueskytte Laug. I RBL havde an for ange år tilbage et edlesblad PLETSKUD. Det er så også koet op at stå igen. Dog nu fra i år kun so et nyhedsbrev, so vore edleer selv å printe ud, hvis det har deres interesse. Det kan i øvrigt læses på wwws.rblbornhol.dk. Så når ikke det lige er cykel- eller bueskydningsvejr, sidder jeg altså stadig og graver. Vi er så heldig i RBL at have adgang til de allerfleste nure af BUESKYDNING, sat FITA s historiebog fra 1941 til 1991 i tre bind, så det naturligt for ig at finde gode historier fra tidligere tiders bueskydning. Hvad angår in egen bueskydning er det nu so Master-hyggeskytte. Et enkelt DM-guld so oldboys er det da blevet til for nogle år siden. Efter vor forand Henrik Larsen gik bort for nogle år siden, orokerede vi i bestyrelsen, og sekretærposten tilfaldt ig. Jeg havde ellers forsvoret, at jeg ikke ere skulle påtage ig lederposter efter de 30 år so pistolskytteboss, en sådan er der så eget. Derudover tager jeg del i de fleste af de gøreål, so findes i vor forening. Desværre er det ikke blevet til så ange stævner og konkurrencer ovre i det øvrige Danark. Det er lidt af et logistisk areridt, hver gang an skal fra øen specielt når an aldrig har ejet en bil. Måske jeg en gang koer til Køge for at skyde. Dertil er der jo direkte forbindelse DBSF inforerer Vores 3D-dyr blev diskuteret på det Forbundsødet i Odense den 15. april 2012 Over vinteren har bestyrelsen truffet beslutning o, at vore indkøbte 3D-dyr skulle bruges. Vi indkøbte disse 3D-dyr efter anbefaling fra det daværende jagt-udvalg, og efter indkøbet har 3D-dyrene, der er placeret i Øst (Kongskilde banen/køge) og Vest (Nørre Snede), næsten ikke været brugt. Faktisk er det kun nogle af 3D-dyrene fra Vest, der har været udlejet 1 gang. Da vi nu stod i den situation, at vores 3D-dyr på vores feltbaner stod for udskiftning/fornyelse, foreko det os fra et økonoisk perspektiv unødvendigt at anskaffe nye 3D-dyr, når vi havde 2 sæt a 30 3D-dyr indkøbt i 2009 og næsten ikke brugt. Satidig er der ikke økonoi til at vi bare indkøbte flere 3D-dyr. Vi traf derfor beslutningen og iværksatte afviklingen først i Vest, hvor hovedparten af 3D-dyrene nu er overgået til vores feltbane, og de sidste er solgt til Nørre Snede. Alle 3Ddyrene fra Øst er ikke koet helt så langt. De har hele tiden været opbevaret i Køge (tak til Køge for indsatsen,) og når 3D-dyrene ko på græs, skulle der tages en beslutning o, hvad der så skulle ske; hvor ange skulle bruges på Kongskilde banen over de næste 2-3 år, og resten skulle så sættes til salg. Alt dette skulle der så koe en eddelelse o i BUESKYDNING, så alle fik besked. I elletiden ko det så fre på Forbundsødet, at 3 klubber havde planlagt at benytte forbundets dyr til stævner her i 2012, hvoraf vi kun havde hørt o det ene. Derfor har vi den ulighed, at de 2/3 klubber, der vil leje dyrene, har ulighed for at leje de 30 3D-dyr, der i dag henstår i Køge. Vi ser fre til en forel ansøgning snarest, da vi i begyndelsen af aj skal tage stilling til, hvad vi skal gøre ed 3D-dyrene. Hvis et eller to af udlejningsstederne er i Jylland, vil forbundet så give kopensation for den forøgede fragtudgift, klubben åtte have. Når vi så efter aj ved, hvilke 3D-dyr der skal udlejes i år, og hvilke der skal bruges i Kongskilde, vil forbundet freover så ikke have 3D-dyr til udlejning, da de resterende vil blive sat til salg. Med venlig hilsen Steen Jørgensen Telefon Økonoi ansvarlig for DBSF 14 15

9 TØMMERUPJAGTEN MÅLS 3D STÆVNE SØNDAG 17. JUNI TK 9:30 START 10:00 Tøeup Byvej Kalundborg Der skydes 1 pil pr ål. Point : Kadet, Mini og Mikro skyder en pil ere (i alt aksiu 2 pile), hvis den første ikke har rat en scorezone. Point : / Deltagergebyret er incl. orgenkaffe/juice sat rundstykke ed ost eller skinke. Der skydes på købte dyr, sat dyr af egen avl. Under pointoptælling skydes Tigeren fra 100 eterskoven i Rød, Blå og Hvid gruppe. Lettere forplejning, såso pølser, frikadeller, sandwich.. kan købes under stævnet. Tilelding gerne klub-vis på Eller på telefon: Torben / Arne RØD / 5-45 METER / PILE / GEBYR Senior/Master: Recurve, Copound 150 kr. BLÅ / 5-30 METER / PILE / GEBYR Senior/Master: 150 kr. Barbue, Langbue, Instinktiv bue HVID / 5-20 METER / PILE / GEBYR Mini: 50 kr. Alle buetyper FITA Junior : Recurve, Copound 150 kr. FITA Junior: 150 kr. Barbue, Langbue, Instinktiv bue Mikro: Alle buetyper 50 kr. FITA Kadet: Alle buetyper Kadet: Alle buetyper National Buejæger: 100 kr. 50 kr. 150 kr. Ørbækvej Brande Hovedgaden 17A 4140 Borup Tlf AnnonceA5_februar2010.indd :50:31

10 18 Iagttagelsesskydninger I løbet af foråret afholder DBSF tre iagttagelsesstævner. Det er lukkede stævner for bruttolandsholdsskytter og særligt inviterede. Forålet er, at trænerne kan se skytterne an under pressede situationer sat give skytterne en træning, de har svært ved at efterligne i deres daglige træningsiljø. Tekst: Ole Gaelgaard og Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen Vi vil stille ed det bedst ulige hold til soerens internationale stævner. Derfor vil DBSF give bruttoholdsskytterne de bedste uligheder for at kunne forberede sig til denne vigtige sæson, der indeholder World Cup i Tyrkiet, EM ed OL kvalifikation i Holland, World Cup i USA ed OL kvalifikation og ikke indst OL i London sidst i juli for seniorerne og Junior Cup i Kroatien og Ungdos-EM i Nykøbing Falster for ungdo. Iagttagelsesskydninger giver DBSFs trænerne ulighed for at se skytterne under andre vilkår og ere intenst end i alindelig træning og konkurrencer. Ved disse lukkede stævner får skytterne en asse kvalificeret konkurrencetræning, so satidigt øger deres erfaringer betydeligt ed ange atch-skydninger fre od sæsonstarten. I disse situationer ser vi, hvordan skytterne fungerer under intense konkurrencesituationer under påvirkning af vind og vejr, intern konkurrence ed ere. Skytterne vurderes undervejs på points og indbyrdes styrkeforhold, en de vurderes også på teknisk kunnen, fysisk udholdenhed, indstilling og konkurrenceentalitet. Der tælles efter af Anne Marie Laursen, Silkeborg Den april afholdt vi årets første iagttagelsesstævne for recurve, og vi bringer her et indblik i prograet for dagen: Lørdag Afholdes so en alindelig konkurrence, der afgøres på en dag. En indledende runde efterfulgt af en finalerunde. Indledende runde: Der skydes først en dobbelt OL runde af 4 x 36 pile på 70., og rækkefølgen af resultaterne er besteende for puljerne til søndagens atchskydninger, der vil koe til at bestå af et antal nogenlunde lige stærke puljer. Finale-runde Efter den indledende runde ødes de otte bedste skytter, dae recurve (DR) henholdsvis herre recurve (HR), i atcher od hinanden efter reglerne for sætsysteet. Der skydes en noral vind eller forsvindrunde (1 od nr. 8, 2 od nr. 7 etc.), indtil vi har placeringerne indenfor DR og HR. I denne atchrunde skydes so noralt 3 piles sæt, indtil en skytte først når 6 atchpoint. Søndag Målet ed dagen er at skyde så ange atcher ed god kvalitet so uligt. Alle od alle uanset køn og alder. Der skydes i puljer af cirka syv skytter per pulje. Placeringerne fra den indledende OL-runde o lørdagen besteer, hvilken atchgruppe, i 1. atchrunde, skytterne ko i. Vi forsøger så vidt uligt at lave grupperne til 1. atchrunde lige stærke. Alle i den enkelte gruppe koer til at skyde od hinanden. Iagttagelsesstævne Aalborg april 2012 Matchrunde starter og skydes på følgende åde: Der skydes i hver atch 3 sæt af 6 pile (et vundet sæt giver 2 p. et uafgjort sæt giver 1 p. et tabt sæt giver 0 p.) Alle skriver undervejs sin score op på en til lejligheden frestillet personlig skydeseddel, der altid føres af odstanderen sådan at vi også har en score at vurdere på. I vores konkurrence skyder alle skytter 3 sæt i hver atch, og dered er der potentielt 6 p. at hente i hver atch. Både scoren for hvert sæt såvel so atchpointene skal noteres på skydesedlen Hvis antallet af skytter betyder, at der er et tidspunkt, hvor an er oversidder, skal intet noteres. Man vil i stedet have ulighed for en lille pause eller at skyde lidt træningspile. Når disse atcher fra 1. atchrunde er afgjort, vil vi inddele skytterne i nye atchgrupper til 2. atchrunde. MP tæller est og dernæst score. De nye atchgrupper til 2. atchrunde inddeles efter placering i grupperne og salet score i atcherne, således at vi opnår bedst ulig kvalitet i atcherne. atchrunde Der dannes en A-atchgruppe på otte skytter af nr. 1 og 2 fra hver af de 3 grupper fra 1.atchrunde, sat de 2 bedste derefter ålt på antal MP (og ved lige antal MP afgøres det på score. Er det stadig lige afgøres placeringen ved shoot-off). Der dannes en B-atchgruppe på otte skytter. De næste otte placeringer. Der dannes en C-atchgruppe af de resterende skytter. Match-runde: Matchrunden foregår so beskrevet for 1. atchrunde Der vil altså ikke forekoe nogen shoot-offs i hverken 1. eller 2. atchrunde. Finalerunde (1 skytte pr. skive): De fire bedste skytter fra A-atchgruppen vil skyde seifinaler, hvor nr. 1 øder nr. 4 og nr. 2 øder nr. 3 og derefter skydes bronze og guld finaler. Seifinaler og finaler skydes hver især ed 5 sæt af 3 pile. Vinder er den skytte, der først når 6 p. Ved delt atch vil der være shoot off ed 1 pil tættest od idten. Det blev altså til rigtig ange pile og ange tiers bueskydning de to dage. Skytterne blev også udsat for opgaver, hvor de skulle skyde en atch od en fiktiv skytte. De fik for eksepel besked på, at de skulle tage deres streng af buen, og så havde de fe inutter til at finde en ny, sætte den på og være klar til at skyde atchen. Det var en opgave, so de fleste klarede, en der var altså også skytter, so ikke var ordentlig forberedt. Navn total indledende runde slut Slut p p Total Indl.Plac Plac.Lør plac.søn. Mads Krogshede, Randers Johan Weiss, Randers Frederik Sönnichsen, TIK Carina Christiansen, Aalborg Dennis Bager, Arcus Martin Laursen, TIK Mathias Galberg, Aalborg Anne Marie Laursen, Silkeborg Maja Jager, Broby Mads Andersen, TIK Nicolai Wulff, Aalborg Mathis Gerlich, Silkeborg Aske Halskov, Aalborg Randi Degn, TIK Benjain Ipsen, Køge Niels Dall, Randers Syg Laust Andersen, København Mathilde Tønder, Aalborg Nynne Holdt Caspersen, Aalborg Therese Kjær, Lyngby Rune Lassen, Sønderborg Stoppet

11 Snapshots Vilje styrke Forsiden af BUESKYDNING prydes denne gang af et billede af en statue, der står på Østerbro Stadion i København. Det er en statue ed en historie og et billede ed sybolværdi. Stævneforatet doge er ved at få rodfæste i dansk bueskydning. Køge Bueskyttelaug afholdt endnu et yderst vellykket dogestævne den 22. april. Ved dogestævne skal skytterne hjælpe til ed blandt andet at sætte skiver op, rydde op osv. (Foto: Kaj Frandsen) Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Rasus Lind Vilje og styrke. De to ord indledte forand Rolf Linds beretning under Forbundsødet i april. Saen ed ordene stod billedet af statuen her. Sybolikken var soleklar. DBSF vil være kendetegnet af vilje og styrke, og det er det sae, der er kendetegnende for ange af vores skytter. Historien bag statuen finder vi hos billedhugger Ernst Moritz Geyger fra Tyskland. Statuen skabte han i 1895, og den var næsten fire eter høj. Han lod den opføre i bronze i Denne købte den tyske kejser Wilhel II. Han ville have Bueskytten til at pryde en park ved Sanssouci i Potsda. To år efter skabte Moritz Geyger fire kopier, der i dag findes i Dresden, Hannover, Ludwigshafen og altså på Østerbro Stadion i København i aksen od Østerbrogade. Statuen på Østerbro Stadion endte der ii forbindelse ed opførelsen af Idrætshuset i Brygger Carl Jacobsen, der blandt stod bag opførelsen af Ny Carlsberg Glyptoteket, købte Bueskytten og lod den opstille på Østerbro Stadion i 1913 saen ed fe andre skulpturer. I 2009 blev de seks statuer og Idrætshuset ed dets stakit, portpiller og porte od pladsen fredet. Kilde: Wikipedia. I forbindelse ed Forbundsødet 2012 uddelte DBSF tre hædersbevisninger. Henrik Toft, Aalborg Bueskyttelaug, fik DBSFs sølvnål for sit store arbejde for dansk bueskydning, herre copoundholdet, der vandt World Cup sølv og VM sølv i 2011, bestående af Martin Dasbo, Brande, Patrick Laursen, Midtfyn og Torben Johannessen, Broby fik årets Jubilæuspokal, en Maja Jager, Broby, fik årets Ungdospokal. Skytterne blev hyldet i forbindelse ed et iagttagelsesstævne i Køge den 21. april, hvorfra billedet staer. (Foto: Kaj Frandsen) Ved sae dogestævne, der fandt sted i perfekt skydevejr, væltede rekorderne ind. Det fangede fotograf Kaj Frandsen på denne åde

12 STÆVNEkalenderen [Klik ind på og få flere detaljer] MAJ DATO STEd arrangør STÆVNETYPE Antalya, Tyrkiet World Archery World Cup 2 5. Aalborg Aalborg Dogestævne, skiv 6. Vejen Vejen 3D Porec, Kroatien EMAU Junior Cup Aalborg DBSF Iagttagelsesstævne Senior/Ungdo Recurve/Cop 17. Sønderborg Sønderborg Bskl. 900 runde 3*30 pile 19. Hillerød Hillerød Skivestævne ungdo 20. Hillerød Hillerød Skivestævne senior Asterda, Holland EMAU EM senior / Olypisk kval Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open / 3D 27. Adlerhusbanen, Middelfart Middelfart Bskl. FITA Stævne DBSF S TRÆNINGSBANE I GRÆTTRUP VED NR. SNEDE. JUNI DATO STEd arrangør STÆVNETYPE 2. Mølleholen, Taastrup TIK Maj Pokalen - FITA Stævne Jylland/Fyn DBSF Storsaling Cypern EMAU GP1 9. Herning Herning Bskl 3D stævne 9. Køge Køge Bskl. SM Ungdo - OL Runde 10. Køge Køge Bskl. SM Senior - OL Runde 16. Lyngby Lyngby Bskl. Skivestævne Ungdo Nykøbing Falster DBSF EM - Saling - Copound Ungdo 17. Tøerupvej, Kalundborg Kalundborg Tøerupjagten - 3D - 30 ål 17. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA Ogden, USA World Archery WC 3 / Olypisk kval 24. Adlerhusbanen, Middelfart Middelfart Bskl. FM og FITA stævne Lindoe, Sverige Sverige NUM Sandefjord, Norge Norge Danage Archery Challenge DBSF træningsbane ved Nr. Snede er nu åben for sæsonen. Sidste dag i sæsonen er tirsdag den 25. septeber Banen har følgende åbningstider: Tirsdage fra kl solnedgang Fredage fra kl solnedgang Lørdage fra kl solnedgang Der kan forekoe ændrede åbningstider i forbindelse ed andre aktiviteter i orådet, se Nr. Snede Bueskyttelaugs hjeeside eller kontakt lodsejeren Preben Ludvigsen på tlf Banen er lukket i perioden aj pga. Danish Open. Bane 7 er lukket i påskehelligdagene pga. anden aktivitet i det sydlige oråde. Træningsbanen består af 15 ål ed arrowhead og 15 ål ed 3D-dyr. Banen er åben for alle skytter, der er edle af DBSF. Vi håber, der er ange, der i år vil benytte denne, i alle henseender, krævende og udfordrende bane i det eget kuperede terræn ved Nr. Snede. Banen er i eget fin stand. Alle dyrene er klar til skud. DBSFs BESTYRELSE Forand Rolf Lind Tlf Næstforand Søren Holdt Jensen Tlf / Økonoi Steen J. Jørgensen Tlf / Eliteudvalgsforand Klaus Lykkebæk Tlf Breddeudvalgsforand Hans Lassen Tlf / Best.edle Sjælland Sanne Rahbek Mølleager 124, 2640 Hedehusen Tlf Best.edle Fyn Jan Jager Tlf Best.edle Jylland Bjarne Strandby Tlf / UDVALG UNDER DBSF Doerudvalgsforand Jane Sigil Tlf Mob Ordens-og aatørudvalgsforand Erik Hjortebjerg Tlf Lovudvalgsforand Fleing Skjoldborg Tlf

13 Tlf / Fax E-ail: DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010 Siden sidste nyhedsbrev Sidste nyhedsbrev udkom i juni 2009. Der er sket meget siden og ikke alt kommer med her.bestyrelsen og nogle få frivillige og erfarne forældre og tidligere bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 LOVÆNDRINGER FORBEDRET TRÆNINGS- FORHOLD TIL TIK REGLERNE I BRUG MEDALJEREGN OVER DANMARK www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2012 NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN www.langbue.dk

Læs mere

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / December 2012 BESØG FRA BHUTAN GLÆDEN VED BUESKYDNING DANSK SUCCeS VED FACE2FACE NYE VÆRKTØJER TIL DE FRIVILLIGE www.langbue.dk

Læs mere

Bueskydning DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM. Bueskydning Danmark / september 2013

Bueskydning DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM. Bueskydning Danmark / september 2013 Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / september 2013 DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011 DANSK MESTER INDENDØRS BANEN I KONGSKILDE VEJEN TIL PERFEKTION STÆRKE MINDER FRA UNGDOMS-OL www.langbue.dk Alt til

Læs mere

Bueskydning PARATHED GAV BRONZE DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM OG SENIOR LAS VEGAS 2013 BUESKYTTEN, 2. DEL. DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2013

Bueskydning PARATHED GAV BRONZE DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM OG SENIOR LAS VEGAS 2013 BUESKYTTEN, 2. DEL. DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2013 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2013 PARATHED GAV BRONZE DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM OG SENIOR LAS VEGAS 2013 BUESKYTTEN, 2. DEL www.langbue.dk Alt

Læs mere

Bueskydning UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK. DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012. Dansk Bueskytteforbund

Bueskydning UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK. DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012. Dansk Bueskytteforbund Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2012 UNGDOMS-EM MED SUCCES OL-HISTORIE OL OG IDRÆTTENS RØDE TRÅD MEDALJESTATISTIK www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009

Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009 3 09 Medlemsblad for Dansk Bueskytte Forbund April 2009 Dansk Bueskytteforbunds officielle Tidskrift Bueskydning nr.3 April 2009 1 Stævnekalender dag måned Sted Arrangør Type 10 4 Haderslev Haderslev Bskl.

Læs mere

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? www.langbue.dk Alt

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bueskydning. DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS. DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013

Bueskydning. DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS. DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013 DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS www.langbue.dk

Læs mere

Bueskydning. Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen. Bueskydning Danmark / december 2013. Bueskydning Danmark.

Bueskydning. Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen. Bueskydning Danmark / december 2013. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / december 2013 Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen Bueskytte skød gang i håndboldfesten Mød manden, der skal stå for

Læs mere

Bueskydning DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING

Bueskydning DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / juni 2013 DAMSBO TOG SØLV VED WORLD CUP 1 KAN, VIL OG TØR BLIV KLOGERE PÅ DE UNGE VELLYKKET DEBUT MED 3D-STÆVNE I KOLDING www.langbue.dk

Læs mere

Bueskydning PÅ TOPPEN I PARIS DM I EFTERÅRSVEJR VELBESØGT DM I 3D FELT LANDSHOLDSSAMLING I NØRRE SNEDE. Bueskydning Danmark / OKtober 2013

Bueskydning PÅ TOPPEN I PARIS DM I EFTERÅRSVEJR VELBESØGT DM I 3D FELT LANDSHOLDSSAMLING I NØRRE SNEDE. Bueskydning Danmark / OKtober 2013 Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / OKtober 2013 PÅ TOPPEN I PARIS DM I EFTERÅRSVEJR VELBESØGT DM I 3D FELT LANDSHOLDSSAMLING I NØRRE SNEDE www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2011 MARTIN DAMSBO RAMTE PLET DEBUTANT VANDt JYSK MESTERSKAB SPIS BEDRE SKYD BEDRE AMBITION OM AT SÆTTE AARHUS PÅ VERDENSKORTET

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT af. Forbundsmøde 2007. afholdt i. Idrættens Hus, Brøndby Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43262728 Fax : +45 43262729 Email dbsf@dbsf.dk Hjemmeside: www.dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2007 afholdt i Idrættens Hus,

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, april 2007. Udendørssæson 2007. Forord fra formanden TIK bueskydning Nyhedsbrev, april 2007 Forord fra formanden...1 Udendørssæson 2007...1 DM...2 Sponsor BG bank...3 Maj pokalen...3 Klubmesterskab 2007...3 Pokalvindere...3 Sommerlejr...4 Fleece trøjer...4

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

Stævnekalender. www.dbsf.dk

Stævnekalender. www.dbsf.dk Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.7 September 2008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type Ude 2008 1-6 9 Llwynnpia, Wales FITA VM Felt Arrowhead 7 9 Grønningen,

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom 24. 25. marts 2007 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til Dansk Mesterskab for ungdom Lørdag

Læs mere

2011 Aarhus Archery Cup

2011 Aarhus Archery Cup Tid Aarhus Archery Cup finder sted d. 18-19 Juni, og der vil være mulighed for at træne på banen fredag fra kl. 16. Der vil være opvarmning fra kl 9.00 Sted Aarhus Firma Sport Paludan-Müllers Vej 110 8200

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Bueskydning ÅRETS SPORTSNAVN 2013 ARCHER OF THE YEAR 2013 DET VIGTIGSTE DU SKAL VIDE OM VM I BUESKYDNING ATK BUE. Bueskydning Danmark / februar 2014

Bueskydning ÅRETS SPORTSNAVN 2013 ARCHER OF THE YEAR 2013 DET VIGTIGSTE DU SKAL VIDE OM VM I BUESKYDNING ATK BUE. Bueskydning Danmark / februar 2014 Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / februar 2014 ÅRETS SPORTSNAVN 2013 ARCHER OF THE YEAR 2013 DET VIGTIGSTE DU SKAL VIDE OM VM I BUESKYDNING ATK BUE www.langbue.dk Alt

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master TIK bueskydning (Taastrup) og Bueskydning Danmark inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master 14. 15. marts 2015 TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark indbyder til Danmarks

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008

Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund. april 20008 Medlemsblad For Dansk Bueskytteforbund Dansk Bueskytteforbunds officielle tidsskrift Bueskydning nr.3 April 2008 april 20008 1 www.dbsf.dk Stævnekalender Dato Måned Sted Arrangør Type 5 4 København København

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015

Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 Referat Generalforsamling HBF onsdag d. 28. januar 2015 1 Valg af dirigent Jens Hansen er valgt 2. Formandens Beretning Vi har fortsat stor medlemsfremgang. Vi har nu næsten 60 medlemmer. Det kan skyldes

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Bueskydning LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for

Bueskydning LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / december 2011 LEG OG FÆLLESSKAB EN ILDSJÆL I DANSK BUESKYDNING SKAT OG SPORT LEVERBOW www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

INFOMØDE DEN 3. APRIL

INFOMØDE DEN 3. APRIL Slide nr. 1 Velkommen Informationsmøde ifm. Tennis10-landsstævne den 03.04.2015 Indhold Slide nr. 2 Hvem er vi? Om bogen: Aldersrelateret Træning i Tennis Formål med træning/kamp på forskellige udviklingsniveauer/aldersgrupper

Læs mere

Bueskydning SENSATIONEL SUCCES VED VM 3D BUESKYTTE VANDT SELVVÆRD OG VM-SØLV. VERDENS BEDSTE STEPHAN EN LANDSHOLDSDEBUTANTS PERSONLigE BERETNING

Bueskydning SENSATIONEL SUCCES VED VM 3D BUESKYTTE VANDT SELVVÆRD OG VM-SØLV. VERDENS BEDSTE STEPHAN EN LANDSHOLDSDEBUTANTS PERSONLigE BERETNING Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / november 2013 SENSATIONEL SUCCES VED VM 3D BUESKYTTE VANDT SELVVÆRD OG VM-SØLV VERDENS BEDSTE STEPHAN EN LANDSHOLDSDEBUTANTS PERSONLigE

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Medaljeoversigt. VM 2015 i København Christianborg Slotsplads. for senior og ungdom ved VM - EM - OL

Medaljeoversigt. VM 2015 i København Christianborg Slotsplads. for senior og ungdom ved VM - EM - OL Medaljeoversigt for senior og ungdom ved VM - EM - OL VM 2015 i København Christianborg Slotsplads Stephan Hansen, Patrick Lauersen og Martin Damsbo skød sig til bormzemedaljer ved at vinde over det italienske

Læs mere

WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS

WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / december 2010 VM I ØNSKES ALLE GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR KOMMER IGEN I 2015 Danish bid to host WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS like

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Bueskydning FIRE PÅ STRIBE KVINDE PÅ LANG(BUE)REJSE. Bueskydning Danmark / juni 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for

Bueskydning FIRE PÅ STRIBE KVINDE PÅ LANG(BUE)REJSE. Bueskydning Danmark / juni 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for Danmark Danmark / juni 2014 FIRE PÅ STRIBE KVINDE PÅ LANG(BUE)REJSE RESTITUTION PROGRAM FOR VM 2015 Danmark Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby T: 43 26 27 28 info@bueskydningdanmark.dk www.bueskydningdanmark.dk

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Fax: +45 43 26 27 29. E-mail: dbsf@dbsf.dk. Hvidovre Kettevej 4

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Fax: +45 43 26 27 29. E-mail: dbsf@dbsf.dk. Hvidovre Kettevej 4 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk DAGSORDEN Hotel Scandic Hvidovre Kettevej

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere