Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj Dansk Bueskytteforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2012. Dansk Bueskytteforbund"

Transkript

1 Medlesblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / aj 2012 EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER

2 Alt til den traditionelle bueskytte ETHAFOAM Det perfekte skiveateriale til alle forer for bueskydning GRANBY FOAM AS TELEFON WWW. GRANBYFOAM.DK Alt hvad du skal bruge til dine pile: Pileskafter i østrisk fyrretræ i 13 forskellige spine Spidser i stål og essing Fjerfaner i 17 forskellige forer Rådgivning o valg af pile-spine og vægt Forsendelse til hele landet Værktøj og tilbehør Læderhandsker, -arbeskyttere og -koggere Spændende 3D dyr fra Longlife Langbuer fra Falco, Border og Toahawk Tlf LEDER Forandringer Hvad er freskridt, og ønsker vi freskridt? Hvad er fretiden for dansk bueskydning, og hvordan skaber vi den? Nogle af de spørgsål ko Dansk Bueskytteforbund rundt o på Forbundsødet i april. Forand Rolf Lind præsenterede ved den lejlighed en række punkter, so kan skabe forandring for DBSF og dansk bueskydning i det hele taget. Det skabte en god debat, so forhåbentlig vil køre videre i tiden, der koer, og åske skabe grobund for ideer og initiativer til gavn for os alle. DBSF skal have en udviklingskonsulent. Det står også klart efter Forbundsødet. En sådan konsulent skal varetage breddens interesser, det vil sige konsulenten skal støtte op o og saarbejde ed især landets klubber. Hvordan det præcist koer til at forløbe, er for tidligt at sige, da der skal laves en rae for konsulentens arbejde. Udviklingskonsulentens priære opgave bliver dog at være ed til at skaffe flere edleer til forbundet, og det skal ske i tæt saarbejde ed klubber, der vil være ed i et sådant projekt. Det vil kræve forandringer hos ange, så tag udfordringen op, så vi kan stræbe højere og skabe bedre kvalitet til gavn for hvert et edle i DBSF. God læselyst! Allan B. Grønkjær Redaktør, BUESKYDNING BUESKYDNING 69. ÅRGANG NR. 4 aj udgivelser årligt (februar, arts, april, aj, juni, august, septeber, oktober, noveber, deceber). Årsabonneent kr Udgiver Dansk Bueskytteforbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kontaktoplysninger: Telefonnuer Mail: Oplag Tryk TopTryk Grafisk, 6300 Gråsten INDHOLD Jesper Dyhr Ottesvej Sorø EN NY START? 4 NYE MEDLEMMER HVORDAN? 6 TENNIS I FORSKELLIGE GRADER 8 ARNE JACOBSEN ENE MAND 10 gili-store.dk SUPER SLIDSTÆRKT VANDTÆT- TÅLER AL SLAGS VEJR NÆNSOM VED PILENE NEMT AT ARBEJDE MED ØKONOMISK RING FOR NÆRMESTE FORHANDLER - håndsektioner - fingerlapper - pileudtrækker - faner - nocker - spidser - stabilisator - dæper - V-bar - buestativer - buetasker - skydehandsker - faneapparater - fingerslynger - gripaker - scopes - sigter - sigtenåle - altid gode tilbud - arbeskytter - bueben - strengeåler - nocktænger - ubraco-sæt - pile - strenge - li - voks - plunger - pilehylder - clicker - pilekogger - bueopspænder - copoundbuer - ansigter - kisser - nocker - træningsbånd - peeps - brystskjold - releaser - begyndersæt - osv OL 1980 OG 1984 UDEN DANSKERE 12 BUESKYDNINGS HISTORIKER 14 DBSF INFORMERER OM 3D-DYR 15 IAGTTAGELSER 18 VILJE STYRKE 20 SNAPSHOTS 21 DBSF S TRÆNINGSBANE VED NR. SNEDE 22 STÆVNEKALENDEREN 23 Redaktionen odtager gerne uopfordret stof til bladet en kan ikke love, at dette bliver bragt. Redaktionen påtager sig i øvrigt intet ansvar for originalaterialer, der indsendes uopfordret. Næste udgivelse: JUNI 2012 Deadline: 20. MAJ KL Forside: VILJE - STYRKE Foto: Rasus Lind Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Stavtrupvej 1 K Viby J. Tlf Mail: Redaktion Allan B. Grønkjær telefon Indlæg sendes til Grafisk design Pia Rolschau Hansen, Tlf Fax: E-ail: Åbnings- og telefontider i Sekretariatet i Idrættens Hus Mandag - torsdag Sekretariatet varetages af Helle Jakobsen. Ønsker du at aflægge kontoret et besøg så ring og aftal nærere ed Helle. 3

3 En ny start? Forand Rolf Lind står på talerstolen og fortæller o året der er gået i Dansk Bueskytteforbund. Han fortæller blandt andet o en tilbagegang i forbundets edlestal. Det kunne være en dyster beretning, en den erfarne forand vender i stedet blikket fread. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal sætte ind på breddeorådet. Vi ønsker at skabe ere kvalitet i det store arbejde, der allerede sker i klubberne, en vi har brug for nye tiltag for at fastholde og tiltrække nye edleer, so Rolf Lind forklarede det. Ideerne, so Rolf Lind præsenterer på Forbundsødet i Odense den 15. april 2012, er visionære. Tidligere har vi talt o, at bueskydning skal være sjovt for alle, en nu skal vi alle være ed til at få alle ind i bueskydning. Det er ed andre ord ude hos klubberne, at det store træk skal gøres. Det kræver dog større kvalitet at tiltrække og ikke indst fastholde dagens nysgerrige bueskytter, såvel so nye og erfarne. Tilbuddene til de danskere, der vil dyrke idræt, er ange, og det konstante tab af edleer, so landets klubber set over en bred vifte oplever, tyder på, at bueskydning kæper od gode tilbud andre steder. Rolf Lind foreslår nogle konkrete oderniseringer af DBSF, so kan være ed til at skabe en debat o, hvor vi skal gå hen ed sporten. Forslagene er kort fortalt: Skal vi ændre navnet fra Dansk Bueskytteforbund til for eksepel bueskydning danark? Internationalt kan vi benytte os af World Archery nye designlinje ved at kalde os world archery denark. Både nationalt og internationalt er det også uligt at benytte WA s logo. Vi ved alle, hvad Dansk Bueskytteforbund i dag står for. I daglig tale bliver vi dog ofte til DBSF, og det er der ingen udefrakoende, der ved, hvad betyder og står for. Navnet bueskydning danark vil have en langt højere grad af iødekoenhed over sig. Vi skal arbejde for at få flere unge edleer i bestyrelsen. Skal det for eksepel ske ved, at der indsættes i lovene, at bestyrelsen udvides ed to edleer, og disse to personer skal være under 30 år ved indtrædelsen? I stedet for at udvide bestyrelsen kan det også ske ved, at vi nedlægger regionsrepræsentanternes plads i bestyrelsen og erstatter pladserne ed repræsentanter for ungdoen. Vi kan vælge udvalgsforænd politisk, og disse får andat til at nedsætte ad hoc udvalg. Det vil sige, at hvis der opstår et behov for et ad hoc udvalg, kan udvalgsforanden udpege dette udvalg. Behovet kan blandt andet opstå so følge af en ide fra en eller flere klubben. Hensigten vil være, at ad hoc udvalget fuldfører opgaven, og foranden nedlægger udvalget igen. Det vil give en dynaisk arbejdsgang. Satidig vil det kunne flytte adinistrative opgaver fra bestyrelsen, der i stedet får ulighed for at lave ere visio nært arbejde. Skal vi fortsat holde Forbundsøde hvert år? Hvis vi holder det for eksepel hvert 2. år, kan det åbne for uligheden for at holde Forbundsødet over to dage. Det vil give tid til drøftelser af forskellige ener i wokshops Kan og skal vi udvikle et handikapsyste, so an kender det fra golf, so gør det uligt for bredde- og eliteskytter at konkurrere od hinanden? Der kan være potentielt nye edleer hos handikappede personer. Bueskydning er en sport, der kan dyrkes af personer, uanset o an er rask atlet eller handikappet. Handlinger DBSF koer til at gå forrest i at skabe bedre kvalitet hos de klubber, der vil være ed. Materialet til Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er ved at være klar, og det ligger nu til redigering. Det færdige ateriale bliver en bog ed træningsvejledninger, øvelser ed ere, og det koer ud til klubberne i efteråret Det vil blive suppleret af blandt andet en hjeeside ed en øvelsesbank, inforationer, videoer af best practise inden for eksepelvis teknik og lignende. Også vores træneruddannelse bliver berørt af ATK, da den røde tråd fra ATK vil gå genne nye og gale træneres uddannelser. Udviklingskonsulent Rolf Lind præsenterede et overordnet budget for , hvor DBSF ønsker at få en udviklingskonsulent på deltid på lønningslisten. En sådan konsulent skal være ed til at hjælpe vores klubber til at lave højere kvalitet i træning, projekter, faciliteter ed ere. En udviklingskonsulent skal for eksepel være ed til at starte og støtte projekter i klubber, der ønsker denne slags hjælp. Det er en kraftigt satsning fra forbundet, en Rolf Lind hæftede sig ved, at når DBSF ansætter folk til et stykke arbejde, så rykker det. Det kan vi se fra vores angeårige elitesatsning, hvor resultaterne er tydelige. Ligeso elitearbejdet igenne ange år har været støtte af Tea Danark, vil en udviklingskonsulent blive støttet af Dansk Idrætsforbund. Støtten vil være i for af økonoisk tilskud til løn, en det vil især også være støtte til konsulentens arbejde, so DIF vil kunne sparre på løbende. Har du holdninger til ovenstående eller ligger du inden ed gode ideer der kan være ed til at styrke edlestilgangen og fastholdelse af edleer er du hered inviteret til at give din ening tilkende. Alle forslag og eninger edtages ed tak. 4 5

4 Nye edleer hvordan DBSF ønsker, at klubber generelt set får flere edleer. Det vil styrke den enkelte klub, forbundet og sporten generelt. Det er dog neere sagt end gjort at få flere edleer. Der er ange idrætsforbund, der ønsker det sae, og udviklingen går i retning af, at de gale idrætter får en drejning eller to, så de passer bedre til dagens Danark. Idrætterne ålrettes også forskellige aldersgrupper, da unge og gale typisk gerne vil og kan forskellige ting. BUESKYDNING koer her ed et indspark til debat, tanker og drøftelser. Tekst og foto: Allan B. Grønkjær Antallet af edleer i DBSF er faldende, og det er det i dansk idræt generelt set. Det sker selvo, vi bliver ere og ere opærksoe på, hvilken stor effekt regelæssig otion har på vores sundhed. Gennesnitsdanskeren koer ikke nok ud at løbe, spille fodbold, skyde ed bue ja, han bevæger sig for lidt i det daglige. Motion kaster gevinster af sig såso indre risiko for at få blodpropper, forebyggelse af sukkersyge, vægttab, styrkelse af uskler og otorik og et generelt bedre velbefindende. Derfor er det på sin vis odstridende, at tendensen går od indre aktive danskere. Raske personer over 50 kan sagtens dyrke idræt. Nogle opgiver på forhånd ed begrundelsen jeg er ikke i for til at dyrke idræt, en det er dårlig undskyldning. Det gælder o at få brugt hele kroppen, og hvis an starter fra nul, skal an træne langsot op, så an får styrket led og sener for at undgå skader. Så kan alle være ed, forklarede Nina Bundgaard, konsulent i Danarks Idræts-Forbund, DIF til Lokalavisen Nyborg, den 24. aj Her frehævede hun nogle idrætsgrene, der fungerer godt til personer over 50 år: Alle kan have gavn af vandaktiviteter. Her tænker jeg ikke blot på svøning en også på roning, kano, kajak, osv. Stavgang er en oplagt aktivitet, hvis an starter helt fra nul. Her kan alle være ed, og det sociale aspekt i stavgang er stort, for an har luft til at tale saen undervejs. Hvor er bueskydning Vi ved alle, at bueskydning hører til blandt de indst profilerede idrætsgrene i Danark, en netop vores sport ruer de sae positive eleenter, so Nina Bundgaard frehæver for vandaktiviteter og stavgang. Alle kan være ed i bueskydning, og det er uligt at hygge sig ed andre i ens, an træner. Måske skal vi være bedre til at fortælle den historie o bueskydning, og så koer bevågenheden og interessen fra nye ålgrupper åske. Der er i det hele taget ikke ange idrætsgrene, der ikke kan dyrkes af personer over 50, hvis bare træningen er tilpasset den enkeltes niveau og dagsfor. Glæden ved at svede i flok bringer folk tættere saen, og det sociale aspekt er eget vigtigt, fortalte Nina Bundgaard videre til Lokalavisen Nyborg, den 24. aj Hun frehævede også, at Dansk Volleybold Forbund har skabt projektet Bedstevolley. Det er volleybold på de ældres præisser. I denne idræt so i alle idrætter gælder det, at ennesker øder andre ennesker. Man kan skabe sig et netværk, og for den ældre generation er der ulighed for at dyrke hyggen også henover en kop kaffe. Måske kan vi skabe et eller flere projekter, der tager højde for de udfordringer og ønsker forskellige ålgrupper har i dagens Danark. Kan vi skabe et projekt Bedste-bue? Børne-bue? Man kan forestille sig et projekt i saarbejde ed skoler rundt okring i landet. Sidder du ed en ide, so rækker ud over din klub, så eld endelig ind ed dit forslag til eller ring på Hvorfor spille Bedstevolley? Bedstevolley er et spil for alle uanset boldspilserfaring. Der bliver lagt vægt på: Hyggeligt socialt savær Alle kan være deltage (uanset tidligere boldspilserfaring) Glæde Sjov Mulighed for at udvikle sig Blanding af kønnene Konkurrence Motion og konditionstræning I Bedstevolley trænes både styrke, bevægelighed, balance, koordination og kondition. Alle disse eleenter, når de bliver trænet, er ed til at gøre hverdagen lidt lettere og eget sjovere. Træningen er en øget kilde til ekstra energi i hverdagen, bedre nattesøvn, højere huør. Træningen kan desuden være edvirkende til selvtillid og forstærket livsod. Når det så satidig er sjovt, er det svært at sige nej! Se ere på 6 7

5 Tennis i forskellige grader Dansk Tennis Forbund er et af de forbund, der ligeso DBSF har oplevet tilbagegang i edlestallet. Tennis kigger derfor på alternative forer for at spille tennis, og det internationale tennisforbund (ITF) har blandet andet udviklet Play and Stay, so nu kører i Danark også. Det er tennisturneringer i forskellige forater og sværhedsgrader. Forålet er: At få flere til at blive ved ed at spille tennis. Tekst: Allan B. Grønkjær. Grafik: Dansk Tennis Forbund Findes der en Wozniacki-effekt? Noget kan tyde på det. I 1990 rate Dansk Tennis Forbund (DTF) sin indtil nu største overlægger i forhold til antal edleer. Dengang var der edleer på landsplan. 18 år senere i 2008 rate DTF bunden edlesæssigt, da de var ned på edleer. Det var satidig det laveste antal siden De sidste år har der været en stigning i antal edleer var der edleer og i edleer. Der er ingen tvivl o, at der er en Wozniacki-effekt. Interessen for tennis er stor, fordi hun er på skæren næsten hver dag, sagde tennisforbundets pressechef Michael Tannis Beck til Nordjyske Stiftstidende den 24. aj Han uddybede: Det gør, at der er en asse unge ennesker, so godt kunne tænke sig at prøve at spille tennis. Men det er ikke uligt at bibeholde de her nysgerrige, hvis ikke, der er kvalitet ude i klubberne og hvis ikke, der står en asse frivillige klar til at tage iod de. Tilpasning Tennissporten forsøger at tilpasse sig til de behov, ønsker og udfordringer, danskerne har i dag. Et af redskaberne er det såkaldte Play and Stay-koncept. En tennisturnering kan være sjov for spillere på alle niveauer, hvis den er organiseret rigtigt. Turneringen kan tilpasses spillere på alle niveauer og derved give spillerne ulighed for altid at dyste i en sjov og hyggelig atosfære. Sådan lyder indledningen til en folder o Play and Stay, so blandt andet kan downloades fra Dansk Tennis Forbunds hjeeside. Konceptet Play and Stay gør det uligt at ændre for klubber og trænere at ændre i spillereglerne. På den åde kan an lave turneringer efter spillernes ønsker og behov. Folderen koer ed disse eksepler på, hvordan en turnering kan tilpasses til spillernes forskellige niveauer: Spilletid Spilletiden kan reduceres på forskellige åder, således at intensiteten bevares satidig ed, at spillerne stadig får et aksialt udbytte. F.eks: Korte sæt (4. partier) Først til 8 partier Kapen spilles på tid Puljer Turneringen kan ed fordel tilrettelægges efter et puljesyste, der sikrer, at alle spillere i turneringen spiller lige ange kape. Play and Stay For eget unge spillere og nybegyndere generelt, so endnu ikke er klar til at spille på fuld bane ed en alindelig tennisbold, kan turneringer organiseres ed den est velegnede bold: den røde, orange eller grønne sat den optiale banestørrelse. En del af udærkelserne ved tennis frehæves også i Play and Stay-konceptet. Der slås blandt andet på, at tennis er sundt og sjovt. Sporten stiller krav til styrke, kondition og en lang række andre ting. Undersøgelser viser blandt andet: At an ved at spille tennis i en tie net løber ere end 2,5 k. At den gennesnitlige puls ofte når forbi 150 slag i inuttet At tennis generelt forbedrer din sundhed og dit velvære At tennis forbedrer din udholdenhed og sidighed At sporten kan forbedre din evne til at fokusere, tage beslutninger og løse opgaver På næste side kan du se et udsnit af Play and Stayfolderen. baseret på langsoere bolde ed nedsat tryk, der giver øget tid og kontrol sat reducerede banestørrelser. Det er afgørende at bruge den rigtige bold og bane til spillere på forskellige niveauer, og Play & Stay farverne gør, at spillet kan introduceres for børn og nybegyndere, i alle aldre, på en eget effektiv åde. HVIS DU SERVER, SPILLER OG VINDER POINT Det kan være svært for en begynder at spille ed en klassisk gul tennisbold. Derfor anbefaler vi, at an istedet bruger den røde, orange eller grønne bold på en tilsvarende hensigtsæssig banestørrelse for at hjælpe den nye spiller ed at lære spillet at kende. Dansk Tennis Forbund ener, at tennis er for alle, hvilket særligt koer til udtryk igenne vores Play & Stay koncept. Play & Stay konceptet fokuserer på, at tennisspillere skal serve, spille og vinde point, og at børn og nybegyndere skal kunne spille tennis fra første lektion. Play & Stay bliver brugt i en lang række førende tennisnationer og støttes af de største trænerorganisationer. Målet ed konceptet er, at give alle tennisspillere sjove og positive oplevelser ed sporten fra første færd. TENNIS ER LET, SJOVT OG SUNDT Med Play & Stay bliver træningen på den åde ne, underholdende og otiverende. Spilleren kan uanset niveau koe i gang ed at spille tennis ed det sae, og i ange tilfælde vil teknik og taktik kunne trænes, ens der spilles! Play & Stay er ed til at sikre, at træningen fra start består af aktiviteter og øvelser, der både er sjove og udfordrende, og giver spillerne en forsag på det fantastiske ved tennisspillet, nelig: at serve, spille og vinde point. Med Play & Stay følger spillerens udvikling et syste, der er syboliseret af farverne; rød, orange og grøn. Udviklingen er RØD ORANGE GRØN PLAY & STAY GRØN PLAY & STAY ORANGE PLAY & STAY RØD 25 % langsoere bold, ideel til opstart af spil på alindelig bane Grøn softkernebold Banestørrelse: Fuld bane Nethøjde: Noral (91 c) Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Børn 8-14 år sat otionister og seniorer over 50 år 50 % langsoere bold, ideel til let øvede i alle aldersgrupper Orange softkernebold Banestørrelse: 18 x 6,5. (kan dog være op til 8,23. i bredden i træningssaenhænge) Anbefalet nethøjde: 80 c. Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Let øvede børn 7-11 år sat voksne 75 % langsoere bold, ideel til nybegyndere både inden- og udendørs Skubold på 9 c (27 gra) til brug på trægulv eller i sportshaller, eller en tofarvet softkernebold til indendørs tennisbaner eller udendørs brug Banestørrelsen: 11 x 6. Anbefalet ketsjerstørrelse: c. Målgruppe: Børn 5-8 år, nybegynder børn og voksne GRØN BANE Alindelig bane Grøn eller al. bold ORANGE BANE Banelængde 18. Banebredde 6,5-8,23. Orange bold RØD BANE Banelængde 11. Banebredde 6. Rød bold deriod bruger den røde, orange eller grønne bold afhængig af brugerens spilleæssige niveau. Ved at bruge de langsoe bolde vil spilleren lettere kunne udvikle en bedre teknik og være i stand til at ipleentere taktiske situationer i kape, hvor dette so oftest ikke vil være uligt ed en klassisk bold på en fuld bane. DEN RØDE, ORANGE OG GRØNNE BOLD OG DERES BETYDNING FOR TALENTUDVIKLINGEN AF JUNIORER- SPILLERE Dansk Tennis Forbund anbefaler, at spillere op til 10 år hverken træner eller spiller kape ed klassiske gule tennisbolde, en 8 9

6 Arne Jacobsen ene and BUESKYDNING bringer her de næste afsnit i føljetonen o bueskydning ved OL. Tekst: Holger Kürstein I BUESKYDNING gav forand for Dansk Bueskytteforbund, Knud Andreasen i sine tanker for det nye år 1976 blandt andet udtryk for, at der denne gang nok ikke ville blive udtaget fuldt hold til OL (to herrer og to kvinder) so sidst i München. Knud Andersen henviste til, at DOK (Danarks Olypiske Koite) kun ville udtage skytter, so var i den absolutte verdenselite. Yderere havde IOC (den Internationale Olypiske Koite) fundet det nødvendigt at begrænse det salede deltagerantal. Men Knud Andreasen håbede alligevel på, at Danark ville blive repræsenteret ed flest ulige skytter. I en kort eddelelse i artsnueret af DBSF s organ hedder det, at kun Arne Jacobsen foreløbig var udtaget. Og studerer an resultatlisterne fra årets tidlige udendørs stævner, var det nok ikke helt ved siden af. Arne Jacobsen var flere længder foran de øvrige herrer. På kvindesiden havde Erna Rabek Pedersen dog et flot resultat på 1178 point i juni åned. Med det var nok for sent. Og en 18.-plads ved EM på hjelig grund var åbenbart ikke nok til en sidste øjebliks udtagelse. Arne Jacobsen blev eneste danske bueskytte ved OL i Montreal, Canada i Sikkerhed og politik Mens Darell Pace, verdensesteren fra året før, kørte i bus de 62 k. fra den olypiske by i Montreal til bueskydebanen i Joilette, kunne han ikke undgå at føle sig en lille sule underlig. Der var ilitærvagter over det hele, genkaldte Pace sig nogen tid efter. Jeg var tildelt både ilitære og civile vagter, so var ed ig hele tiden. (Citater er fra Archery: An Olypic History, ). Det var sporene fra terrorangrebet i München, der skræte. Arne Jacobsen, Han var eneste danske bueskytte ved OL i 1976 Darrell Pace diskuterer scoren ed Ji Easton, den senere præsident for FITA , der var i Montreal so producer og instruktør af FITA s officielle fil o bueskydningen ved OL. Derudover var der allerede inden første fanfare for alvor gået politik i de olypiske lege. Det startede ed en disput vedrørende Taiwan på det tidspunkt kendt i olypiske kredse so Chinese Taipei. Den canadiske regering nægtede Taiwan visa, idet an ikke anerkendte Taiwans uafhængighed af Kina. Nogle af taiwaneserne var på det tidspunkt allerede indlogeret. Den canadiske regering gav sig lidt under intenst pres og lovede Taiwan adgang. Såfret de ikke insisterede på at kalde sig Republic of China, so IOC havde anerkendt de so. Taiwaneserne rejste hje. Heller det end at lade sig nedværdige. Aerikansk doinans Bueskydningen ofattede kun 37 herrer fra 23 nationer og 27 kvinder fra 15 nationer et freøde so skuffede præsidenten for det internationale bueskydningsforbund, Inger Frit. Hun følte, at ange nationer havde undladt at tilelde kvalificerede skytter. I 1970-erne var det aerikanerne, so doinerede bueskydningen. Siden sidst i 1960-erne var det so en svingdør, der bare lukkede talenter ind. John Willias, den 18 årige guldedaljetager fra München og hans arvtager Darell Pace, var bare toppen af fænoenet. John Willias havde stoppet karrieren, og noralt skulle tabet af sådan en kapacitet have betydet en periode ed genopbygning. Men det var ikke nødvendigt i den aerikanske lejr. Darell Pace havde i den forolypiske turnering passeret 1300-grænsen, og han var den første i verden til at skyde 1316 point i en enkelt FITA-ronde. Så han var godt forberedt til Montreal. Det var an også på kvindesiden. Luann Ryon gjorde so Darell Pace i den forolypiske turnering. Begge distancerede konkurrenterne eftertrykkeligt. Pace ed 69 point og Ryon ed 39 point til nr. to. Derudover satte Luann Ryon ny verdensrekord for en dobbelt FITA-ronde. Også Luann Ryon var en opkoling. Kun tre år før havde den 23-årige sydcalifornier startet ed buen. Hun blev en sensation ved den aerikanske udtagelseskonkurrence. På den dobbelte FITA skød hun 2457 point kun otte point under den gældende verdensrekord, hvilket gav hende en plads på det aerikanske OL-tea. Her satte hun endnu en gang verdensrekord ed 2499 points. OL-turneringen 1976 Vor enlige deltager, Arne Jacobsen skød noget under sit bedste ved OL 1976, og en salet 25.-plads var forentlig heller ikke, hvad han selv havde håbet på. Ved forårets skydninger havde Arne blandt andet skudt 1193 point i Aarhus, 1229 point i Frederikshavn sat 1168 point ved EM i Brøndby. Det kunne være et tegn på, at OL er noget specielt, og det er vanskeligt at præstere sit bedste under OL hvilket adskillige andre atleter både før og efter også har åttet sande Darell Pace, USA Point Total placering 1. Fita Fita /1 Arne Jacobsen 1. Fita Fita / 25 Luann Ryon, USA 1. Fita Fita / 1 10

7 OL 1980 og 1984 uden danske bueskytter Den nyvalgte præsident for FITA, Francesco Gnecchi-Ruscone, so havde afløst Inger Frith på FITA s kongres i 1977 i Canberra Australien, fik sin sag for ved kongressen i forbindelse ed OL i Moskva. Tekst: Holger Kürstein At overtage FITA fra den universelt anerkendte rs. Frith, var sin sag. Heldigvis for den italienske præsident arvede han en organisation, so var blevet ledet upåklageligt, og so derudover havde en positiv økonoi til en aktiv strategi. Havde han bare skulle forholde sig til at planlægge og arrangere bueskytte-stævner havde det ikke været nogen sag. Politisk boykot I stedet åtte FITA og den olypiske bevægelse betræde det politiske inefelt, so OL i Moskva 1980 var, og so genererede probleer, der udfordrede selv en person so den ilanesiske arkitekt. I sin åbningstale på OL-kongressen i auditoriet på universitetet i Moskva, åtte an konstatere, at kun 29 FITA-delegerede var ødt. Gnecchi-Ruscone opridsede situationen og sagde blandt andet: So alle ved, invaderede den sovjetiske hær Afghanistan i slutningen af En del lande specielt USA stod for en kapagne o at boykotte Moskvas olypiske lege. Beslutningen o at deltage i legene eller ej, er ikke blevet debatteret i ret ange lande. Ikke engang i USA havde an taget beslutningen o boykot før indtil en åned før åbningssereonien (Archery; An Olypic History ). De sene afbud havde tvunget de internationale sportsorganisationer og organisationskoiteen til at udfylde hullerne efter atleter, officials og doere. USA, Canada, Kina, Vesttyskland, Sydkorea og Kenya var blandt de 65 nationer, so blev væk, hvilket naturligvis satte sit præg på kvaliteten af de forskellige sportsgrene og konkurrencer. Danark var et af de lande, so deltog. På bueskydningsbanen gjorde det ingen forskel for Danark. Ingen dansk bueskytte havde forået at kvalificere sig. Og går an de danske resultatlister igenne i 1979 og 1980, er det forentlig naturligt. Der var ikke opnået resultater, so ed rielighed kunne indikere en deltagelse. Foranden for DBSF, Knud Andreasen udtrykte det således i sit tilbageblik over året 1980: Bortset fra enkelte lyspunkter å vi konstatere, at vore eliteskytters resultater er stagneret. Og videre: Helt afgørende for, at vi opnår resultater, er indstillingen hos de aktive. Der skal ydes en ekstraordinær indsats for at erobre en plads i verdenseliten i dag, og er vi ikke parate til at øde disse udfordringer, nytter det hele intet. (BUESKYDNING) Kun 29 kvinder og 38 herrer deltog i den olypiske bueskydning, og studerer an resultatlisten, var vinderresultaterne noget under, hvad der var opnået fire år før i hvert fald for herrernes vedkoende. Blandt andet var USA s topskytter var ikke ed. Herrernes konkurrence blev vundet af en ny finsk stjerne Toi Poikolainen. Kvinder Keto Losaberidze Herrer Toi Poikolainen URS på vejen od OL havde deltaget i de svenske skytters OL-test, sat i Nordisk Mesterskab hvor svenskerne og finnerne distancerede de danske. Derudover havde an arrangeret et lukket stævne so sidste ulighed for at kvalificere sig. Men forgæves. Man kunne have forventet en reaktion på den politiske boykot af OL i Moskva. Og det var, hvad der skete. Officielt eldte Sovjet fra - og ed de den salede østblok - grundet sikkerhedsprobleer. Man ente ikke, at organisationskoiteen i Los Angeles qua den rekordhøje kriinalitet i USA kunne garantere for de sovjetiske atleters sikkerhed. Til gengæld deltog Kina for første gang efter kounisens overtagelse i landet. Til forskel fra legene i Moskva fik det ikke den store betydning for kvaliteten af bueskydningskonkurrencen. De aerikanske topskytter var på plads. Richard McKinney og Darell Pace, so ved VM året før og sae sted var blevet nr. 1 og 2 i øvrigt ed sae pointtal 2616 på den dobbelte FITA var favoritter. Yaaoto fra Japan, so var i sin første olypiske konkurrence, fik efterfølgende en lang olypisk karriere. Toi Poikolainen, vinderen fra Moskva, blev fete. Koreanerne var ed ved OL for første gang. I 1979 brød de igenne internationalt, da Ki Jin-Ho vandt kvindernes verdensesterskab det år. Kis succes satte en lavine i gang i hjelandet. Man be- Finland FITA 1 FITA 2 FITA 1 FITA Toi Poikolainen blev den hidtil yngste olypiske ester i bueskydning ed sine kun 18 år. I årene fra 1980 til 1996 deltog han i OL, og vandt flere edaljer ved store esterskaber for Finland blandt andet guld ved EM i 1986 og sølv for hold ved OL i Barcelona OL 1984 i Los Angeles Fire år gik, og OL 1984 fandt sted i Los Angeles, USA. Desværre var Danark heller ikke denne gang repræsenteret. Prøver an at finde noget dero i vort tidsskrift BUESKYDNING op til OL, leder an forgæves. Måske fordi der netop på det tidspunkt foregik store diskussioner og ovæltninger i forbundsledelsen, so optog sindene. Og også at resultaterne ikke var til det. På repræsentantskabsødet i 1985 efter kunne trænerudvalget ved Arne Jacobsen berette, at an Total Point placering 2491/ / 1 På hjeebanen i Los Angeles, USA doinerede Richard McKinney og Darell Pace herrekonkurrencen ved OL I (Foto: Archery; An Olypic History ). Koreanske Huang-Soon Soe var ved OL i 1984 ed til at sætte standarden for de flotte koreanske resultater i årtierne, der fulgte. (Foto: Archery; An Olypic History ). gyndte at producere verdensklasseskytter på salebånd i idten af 1980 erne. Guldedaljevinder Seo Hyang-Soon hos kvinderne satte ny olypisk rekord på den dobbelte FITA, og det var den første af seks på hinanden følgende koreanske OL guldedaljevindere. Ki havde følgeskab af to nye og yngre teakaerater, 17-årige Sco Hyang-Soo og den 18- årige Young-Sook Park. Det var ventet, at Ki so den ældste skulle gå foran teenagerne, en Ki lærte, at de unge ikke altid følger reglerne Kvinder point Total / Placering Hyang-Soon Seo Lingiuan Li Jin-Ho Ki Herrer Darrell Pace Richard McKinney Hiroshi Yaaoto Sydkorea Kina Sydkorea USA USA Japan FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA FITA / / / / / /

8 BUESKYDNINGs historiker Holger Kürstein fra Rønne er vores entusiatiske og hårdt arbejdende and, der pløjer historisk ateriale igenne for at give jer læsere indblik i tiden, der har været. BUESKYDNING har bedt ha o at koe ed en præsentation af sig selv. Tekst og foto: Holger Kürstein Min interesse for bueskydning går hulans ange år tilbage. So 5-6 årig ko jeg ed in far, so var en af Rønne Bueskytte Laugs første edleer, til bueskydning først i 1950 erne. Jeg havde in egen bue og nogle gale aflagte træpile til at begynde ed. So årig skød jeg stadig ed en træbue so iidlertid brast en dag, og jeg fik aldrig nogen anden. Hvorfor jeg startede ed at spille håndbold. Men det at skyde interesserede ig stadig. Denne gang bare ed pistol. Efter håndbolden var jeg i 30 år aktiv pistolskytte i Rønne Skytteforening ed to danske holdesterskaber på standardpistol på cv et til følge. Outdoor og indoor for at blive i terinologien. I 15 år var jeg forand for pistolafdelingen i foreningen og derefter i 14 år forand for Bornhols Skytte Forbund. Jeg blev også uddannet so Tea Danark-træner i pistolskydning og var i et par år leder/træner for Dansk Skytte Unions juniorskytter ved blandt andet EM og NM. Sideløbende skrev jeg referater o håndbold og senere pistolskydning og andet til avisen, jeg var ansat på. Desværre lukkede den i 1994 (dagbladet Bornholeren). Efter 30 år havde jeg fået nok af pistolskydning, og efterhånden var jeg koet på efterløn sat havde investeret i en racercykel, so bragte ig til både Italien, Mallorca, Sverige og Norge sat selvfølgelig på de bornholske knolde. Mange gange saen ed in ældste søn. O soeren skriver jeg helst ikke. Jeg ser Tour de France i TV. Nå, en ellers var der tid til at skrive artikler til bladet for den lokale cykelklub. Hvorefter jeg blev redaktør af bladet i 2005, og det er jeg stadig. Rønne Bueskytte Laug holdt så et åbent hus først i 2000-tallet. Og hvorfor ikke! Jeg startede igen. Undervejs har jeg altid haft interesse for historie. I begyndelsen den bornholske krigshistorie fra Og jo, 1946 er rigtigt nok. Russerne forlod jo først øen i aj 1946! Og efter et ophold på Lokalhistorisk Arkiv på Bornhols Centralbibliotek so anbragt aktivist under in ledighed, havde jeg rig lejlighed til at grave i de gale aviser o både cykelsport og bueskydning. Det blev derudover også til et 60-års jubilæusskrift o Rønne Holger Kürstein er ivrig skribent på forskellige ener til BUESKYDNING. Han har sendt os dette billede og skrevet o det: Medfølgende foto er bevis på, at jeg startede tidligt Bueskytte Laug. I RBL havde an for ange år tilbage et edlesblad PLETSKUD. Det er så også koet op at stå igen. Dog nu fra i år kun so et nyhedsbrev, so vore edleer selv å printe ud, hvis det har deres interesse. Det kan i øvrigt læses på wwws.rblbornhol.dk. Så når ikke det lige er cykel- eller bueskydningsvejr, sidder jeg altså stadig og graver. Vi er så heldig i RBL at have adgang til de allerfleste nure af BUESKYDNING, sat FITA s historiebog fra 1941 til 1991 i tre bind, så det naturligt for ig at finde gode historier fra tidligere tiders bueskydning. Hvad angår in egen bueskydning er det nu so Master-hyggeskytte. Et enkelt DM-guld so oldboys er det da blevet til for nogle år siden. Efter vor forand Henrik Larsen gik bort for nogle år siden, orokerede vi i bestyrelsen, og sekretærposten tilfaldt ig. Jeg havde ellers forsvoret, at jeg ikke ere skulle påtage ig lederposter efter de 30 år so pistolskytteboss, en sådan er der så eget. Derudover tager jeg del i de fleste af de gøreål, so findes i vor forening. Desværre er det ikke blevet til så ange stævner og konkurrencer ovre i det øvrige Danark. Det er lidt af et logistisk areridt, hver gang an skal fra øen specielt når an aldrig har ejet en bil. Måske jeg en gang koer til Køge for at skyde. Dertil er der jo direkte forbindelse DBSF inforerer Vores 3D-dyr blev diskuteret på det Forbundsødet i Odense den 15. april 2012 Over vinteren har bestyrelsen truffet beslutning o, at vore indkøbte 3D-dyr skulle bruges. Vi indkøbte disse 3D-dyr efter anbefaling fra det daværende jagt-udvalg, og efter indkøbet har 3D-dyrene, der er placeret i Øst (Kongskilde banen/køge) og Vest (Nørre Snede), næsten ikke været brugt. Faktisk er det kun nogle af 3D-dyrene fra Vest, der har været udlejet 1 gang. Da vi nu stod i den situation, at vores 3D-dyr på vores feltbaner stod for udskiftning/fornyelse, foreko det os fra et økonoisk perspektiv unødvendigt at anskaffe nye 3D-dyr, når vi havde 2 sæt a 30 3D-dyr indkøbt i 2009 og næsten ikke brugt. Satidig er der ikke økonoi til at vi bare indkøbte flere 3D-dyr. Vi traf derfor beslutningen og iværksatte afviklingen først i Vest, hvor hovedparten af 3D-dyrene nu er overgået til vores feltbane, og de sidste er solgt til Nørre Snede. Alle 3Ddyrene fra Øst er ikke koet helt så langt. De har hele tiden været opbevaret i Køge (tak til Køge for indsatsen,) og når 3D-dyrene ko på græs, skulle der tages en beslutning o, hvad der så skulle ske; hvor ange skulle bruges på Kongskilde banen over de næste 2-3 år, og resten skulle så sættes til salg. Alt dette skulle der så koe en eddelelse o i BUESKYDNING, så alle fik besked. I elletiden ko det så fre på Forbundsødet, at 3 klubber havde planlagt at benytte forbundets dyr til stævner her i 2012, hvoraf vi kun havde hørt o det ene. Derfor har vi den ulighed, at de 2/3 klubber, der vil leje dyrene, har ulighed for at leje de 30 3D-dyr, der i dag henstår i Køge. Vi ser fre til en forel ansøgning snarest, da vi i begyndelsen af aj skal tage stilling til, hvad vi skal gøre ed 3D-dyrene. Hvis et eller to af udlejningsstederne er i Jylland, vil forbundet så give kopensation for den forøgede fragtudgift, klubben åtte have. Når vi så efter aj ved, hvilke 3D-dyr der skal udlejes i år, og hvilke der skal bruges i Kongskilde, vil forbundet freover så ikke have 3D-dyr til udlejning, da de resterende vil blive sat til salg. Med venlig hilsen Steen Jørgensen Telefon Økonoi ansvarlig for DBSF 14 15

9 TØMMERUPJAGTEN MÅLS 3D STÆVNE SØNDAG 17. JUNI TK 9:30 START 10:00 Tøeup Byvej Kalundborg Der skydes 1 pil pr ål. Point : Kadet, Mini og Mikro skyder en pil ere (i alt aksiu 2 pile), hvis den første ikke har rat en scorezone. Point : / Deltagergebyret er incl. orgenkaffe/juice sat rundstykke ed ost eller skinke. Der skydes på købte dyr, sat dyr af egen avl. Under pointoptælling skydes Tigeren fra 100 eterskoven i Rød, Blå og Hvid gruppe. Lettere forplejning, såso pølser, frikadeller, sandwich.. kan købes under stævnet. Tilelding gerne klub-vis på Eller på telefon: Torben / Arne RØD / 5-45 METER / PILE / GEBYR Senior/Master: Recurve, Copound 150 kr. BLÅ / 5-30 METER / PILE / GEBYR Senior/Master: 150 kr. Barbue, Langbue, Instinktiv bue HVID / 5-20 METER / PILE / GEBYR Mini: 50 kr. Alle buetyper FITA Junior : Recurve, Copound 150 kr. FITA Junior: 150 kr. Barbue, Langbue, Instinktiv bue Mikro: Alle buetyper 50 kr. FITA Kadet: Alle buetyper Kadet: Alle buetyper National Buejæger: 100 kr. 50 kr. 150 kr. Ørbækvej Brande Hovedgaden 17A 4140 Borup Tlf AnnonceA5_februar2010.indd :50:31

10 18 Iagttagelsesskydninger I løbet af foråret afholder DBSF tre iagttagelsesstævner. Det er lukkede stævner for bruttolandsholdsskytter og særligt inviterede. Forålet er, at trænerne kan se skytterne an under pressede situationer sat give skytterne en træning, de har svært ved at efterligne i deres daglige træningsiljø. Tekst: Ole Gaelgaard og Allan B. Grønkjær. Foto: Kaj Frandsen Vi vil stille ed det bedst ulige hold til soerens internationale stævner. Derfor vil DBSF give bruttoholdsskytterne de bedste uligheder for at kunne forberede sig til denne vigtige sæson, der indeholder World Cup i Tyrkiet, EM ed OL kvalifikation i Holland, World Cup i USA ed OL kvalifikation og ikke indst OL i London sidst i juli for seniorerne og Junior Cup i Kroatien og Ungdos-EM i Nykøbing Falster for ungdo. Iagttagelsesskydninger giver DBSFs trænerne ulighed for at se skytterne under andre vilkår og ere intenst end i alindelig træning og konkurrencer. Ved disse lukkede stævner får skytterne en asse kvalificeret konkurrencetræning, so satidigt øger deres erfaringer betydeligt ed ange atch-skydninger fre od sæsonstarten. I disse situationer ser vi, hvordan skytterne fungerer under intense konkurrencesituationer under påvirkning af vind og vejr, intern konkurrence ed ere. Skytterne vurderes undervejs på points og indbyrdes styrkeforhold, en de vurderes også på teknisk kunnen, fysisk udholdenhed, indstilling og konkurrenceentalitet. Der tælles efter af Anne Marie Laursen, Silkeborg Den april afholdt vi årets første iagttagelsesstævne for recurve, og vi bringer her et indblik i prograet for dagen: Lørdag Afholdes so en alindelig konkurrence, der afgøres på en dag. En indledende runde efterfulgt af en finalerunde. Indledende runde: Der skydes først en dobbelt OL runde af 4 x 36 pile på 70., og rækkefølgen af resultaterne er besteende for puljerne til søndagens atchskydninger, der vil koe til at bestå af et antal nogenlunde lige stærke puljer. Finale-runde Efter den indledende runde ødes de otte bedste skytter, dae recurve (DR) henholdsvis herre recurve (HR), i atcher od hinanden efter reglerne for sætsysteet. Der skydes en noral vind eller forsvindrunde (1 od nr. 8, 2 od nr. 7 etc.), indtil vi har placeringerne indenfor DR og HR. I denne atchrunde skydes so noralt 3 piles sæt, indtil en skytte først når 6 atchpoint. Søndag Målet ed dagen er at skyde så ange atcher ed god kvalitet so uligt. Alle od alle uanset køn og alder. Der skydes i puljer af cirka syv skytter per pulje. Placeringerne fra den indledende OL-runde o lørdagen besteer, hvilken atchgruppe, i 1. atchrunde, skytterne ko i. Vi forsøger så vidt uligt at lave grupperne til 1. atchrunde lige stærke. Alle i den enkelte gruppe koer til at skyde od hinanden. Iagttagelsesstævne Aalborg april 2012 Matchrunde starter og skydes på følgende åde: Der skydes i hver atch 3 sæt af 6 pile (et vundet sæt giver 2 p. et uafgjort sæt giver 1 p. et tabt sæt giver 0 p.) Alle skriver undervejs sin score op på en til lejligheden frestillet personlig skydeseddel, der altid føres af odstanderen sådan at vi også har en score at vurdere på. I vores konkurrence skyder alle skytter 3 sæt i hver atch, og dered er der potentielt 6 p. at hente i hver atch. Både scoren for hvert sæt såvel so atchpointene skal noteres på skydesedlen Hvis antallet af skytter betyder, at der er et tidspunkt, hvor an er oversidder, skal intet noteres. Man vil i stedet have ulighed for en lille pause eller at skyde lidt træningspile. Når disse atcher fra 1. atchrunde er afgjort, vil vi inddele skytterne i nye atchgrupper til 2. atchrunde. MP tæller est og dernæst score. De nye atchgrupper til 2. atchrunde inddeles efter placering i grupperne og salet score i atcherne, således at vi opnår bedst ulig kvalitet i atcherne. atchrunde Der dannes en A-atchgruppe på otte skytter af nr. 1 og 2 fra hver af de 3 grupper fra 1.atchrunde, sat de 2 bedste derefter ålt på antal MP (og ved lige antal MP afgøres det på score. Er det stadig lige afgøres placeringen ved shoot-off). Der dannes en B-atchgruppe på otte skytter. De næste otte placeringer. Der dannes en C-atchgruppe af de resterende skytter. Match-runde: Matchrunden foregår so beskrevet for 1. atchrunde Der vil altså ikke forekoe nogen shoot-offs i hverken 1. eller 2. atchrunde. Finalerunde (1 skytte pr. skive): De fire bedste skytter fra A-atchgruppen vil skyde seifinaler, hvor nr. 1 øder nr. 4 og nr. 2 øder nr. 3 og derefter skydes bronze og guld finaler. Seifinaler og finaler skydes hver især ed 5 sæt af 3 pile. Vinder er den skytte, der først når 6 p. Ved delt atch vil der være shoot off ed 1 pil tættest od idten. Det blev altså til rigtig ange pile og ange tiers bueskydning de to dage. Skytterne blev også udsat for opgaver, hvor de skulle skyde en atch od en fiktiv skytte. De fik for eksepel besked på, at de skulle tage deres streng af buen, og så havde de fe inutter til at finde en ny, sætte den på og være klar til at skyde atchen. Det var en opgave, so de fleste klarede, en der var altså også skytter, so ikke var ordentlig forberedt. Navn total indledende runde slut Slut p p Total Indl.Plac Plac.Lør plac.søn. Mads Krogshede, Randers Johan Weiss, Randers Frederik Sönnichsen, TIK Carina Christiansen, Aalborg Dennis Bager, Arcus Martin Laursen, TIK Mathias Galberg, Aalborg Anne Marie Laursen, Silkeborg Maja Jager, Broby Mads Andersen, TIK Nicolai Wulff, Aalborg Mathis Gerlich, Silkeborg Aske Halskov, Aalborg Randi Degn, TIK Benjain Ipsen, Køge Niels Dall, Randers Syg Laust Andersen, København Mathilde Tønder, Aalborg Nynne Holdt Caspersen, Aalborg Therese Kjær, Lyngby Rune Lassen, Sønderborg Stoppet

11 Snapshots Vilje styrke Forsiden af BUESKYDNING prydes denne gang af et billede af en statue, der står på Østerbro Stadion i København. Det er en statue ed en historie og et billede ed sybolværdi. Stævneforatet doge er ved at få rodfæste i dansk bueskydning. Køge Bueskyttelaug afholdt endnu et yderst vellykket dogestævne den 22. april. Ved dogestævne skal skytterne hjælpe til ed blandt andet at sætte skiver op, rydde op osv. (Foto: Kaj Frandsen) Tekst: Allan B. Grønkjær. Foto: Rasus Lind Vilje og styrke. De to ord indledte forand Rolf Linds beretning under Forbundsødet i april. Saen ed ordene stod billedet af statuen her. Sybolikken var soleklar. DBSF vil være kendetegnet af vilje og styrke, og det er det sae, der er kendetegnende for ange af vores skytter. Historien bag statuen finder vi hos billedhugger Ernst Moritz Geyger fra Tyskland. Statuen skabte han i 1895, og den var næsten fire eter høj. Han lod den opføre i bronze i Denne købte den tyske kejser Wilhel II. Han ville have Bueskytten til at pryde en park ved Sanssouci i Potsda. To år efter skabte Moritz Geyger fire kopier, der i dag findes i Dresden, Hannover, Ludwigshafen og altså på Østerbro Stadion i København i aksen od Østerbrogade. Statuen på Østerbro Stadion endte der ii forbindelse ed opførelsen af Idrætshuset i Brygger Carl Jacobsen, der blandt stod bag opførelsen af Ny Carlsberg Glyptoteket, købte Bueskytten og lod den opstille på Østerbro Stadion i 1913 saen ed fe andre skulpturer. I 2009 blev de seks statuer og Idrætshuset ed dets stakit, portpiller og porte od pladsen fredet. Kilde: Wikipedia. I forbindelse ed Forbundsødet 2012 uddelte DBSF tre hædersbevisninger. Henrik Toft, Aalborg Bueskyttelaug, fik DBSFs sølvnål for sit store arbejde for dansk bueskydning, herre copoundholdet, der vandt World Cup sølv og VM sølv i 2011, bestående af Martin Dasbo, Brande, Patrick Laursen, Midtfyn og Torben Johannessen, Broby fik årets Jubilæuspokal, en Maja Jager, Broby, fik årets Ungdospokal. Skytterne blev hyldet i forbindelse ed et iagttagelsesstævne i Køge den 21. april, hvorfra billedet staer. (Foto: Kaj Frandsen) Ved sae dogestævne, der fandt sted i perfekt skydevejr, væltede rekorderne ind. Det fangede fotograf Kaj Frandsen på denne åde

12 STÆVNEkalenderen [Klik ind på og få flere detaljer] MAJ DATO STEd arrangør STÆVNETYPE Antalya, Tyrkiet World Archery World Cup 2 5. Aalborg Aalborg Dogestævne, skiv 6. Vejen Vejen 3D Porec, Kroatien EMAU Junior Cup Aalborg DBSF Iagttagelsesstævne Senior/Ungdo Recurve/Cop 17. Sønderborg Sønderborg Bskl. 900 runde 3*30 pile 19. Hillerød Hillerød Skivestævne ungdo 20. Hillerød Hillerød Skivestævne senior Asterda, Holland EMAU EM senior / Olypisk kval Grættrup, Nr. Snede Nr. Snede Danish Open / 3D 27. Adlerhusbanen, Middelfart Middelfart Bskl. FITA Stævne DBSF S TRÆNINGSBANE I GRÆTTRUP VED NR. SNEDE. JUNI DATO STEd arrangør STÆVNETYPE 2. Mølleholen, Taastrup TIK Maj Pokalen - FITA Stævne Jylland/Fyn DBSF Storsaling Cypern EMAU GP1 9. Herning Herning Bskl 3D stævne 9. Køge Køge Bskl. SM Ungdo - OL Runde 10. Køge Køge Bskl. SM Senior - OL Runde 16. Lyngby Lyngby Bskl. Skivestævne Ungdo Nykøbing Falster DBSF EM - Saling - Copound Ungdo 17. Tøerupvej, Kalundborg Kalundborg Tøerupjagten - 3D - 30 ål 17. Idrætscenter Vest, Holstebro Holstebro Bsk. FITA Ogden, USA World Archery WC 3 / Olypisk kval 24. Adlerhusbanen, Middelfart Middelfart Bskl. FM og FITA stævne Lindoe, Sverige Sverige NUM Sandefjord, Norge Norge Danage Archery Challenge DBSF træningsbane ved Nr. Snede er nu åben for sæsonen. Sidste dag i sæsonen er tirsdag den 25. septeber Banen har følgende åbningstider: Tirsdage fra kl solnedgang Fredage fra kl solnedgang Lørdage fra kl solnedgang Der kan forekoe ændrede åbningstider i forbindelse ed andre aktiviteter i orådet, se Nr. Snede Bueskyttelaugs hjeeside eller kontakt lodsejeren Preben Ludvigsen på tlf Banen er lukket i perioden aj pga. Danish Open. Bane 7 er lukket i påskehelligdagene pga. anden aktivitet i det sydlige oråde. Træningsbanen består af 15 ål ed arrowhead og 15 ål ed 3D-dyr. Banen er åben for alle skytter, der er edle af DBSF. Vi håber, der er ange, der i år vil benytte denne, i alle henseender, krævende og udfordrende bane i det eget kuperede terræn ved Nr. Snede. Banen er i eget fin stand. Alle dyrene er klar til skud. DBSFs BESTYRELSE Forand Rolf Lind Tlf Næstforand Søren Holdt Jensen Tlf / Økonoi Steen J. Jørgensen Tlf / Eliteudvalgsforand Klaus Lykkebæk Tlf Breddeudvalgsforand Hans Lassen Tlf / Best.edle Sjælland Sanne Rahbek Mølleager 124, 2640 Hedehusen Tlf Best.edle Fyn Jan Jager Tlf Best.edle Jylland Bjarne Strandby Tlf / UDVALG UNDER DBSF Doerudvalgsforand Jane Sigil Tlf Mob Ordens-og aatørudvalgsforand Erik Hjortebjerg Tlf Lovudvalgsforand Fleing Skjoldborg Tlf

13 Tlf / Fax E-ail: DBSF, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK

FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK Torsdag d. 5. juli 2012 FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK Herre junior compound holdet skal skyde Guld finale på lørdag. Junior compound holdet med Claus Frantzen, Joachim Andersen og Mads Knudsen. Torsdag

Læs mere

Rejsebrev nr. 2 og 3. Onsdag den 14. juli

Rejsebrev nr. 2 og 3. Onsdag den 14. juli Rejsebrev nr. 2 og 3 Onsdag den 14. juli Dagen stod på kvalifikation for hele holdet, formiddagen havde kadetterne fornøjelsen af, og eftermiddagens steghede solstråler havde juniorerne. Dagen blev en

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Dansk mesterskab for seniorer & juniorer

Dansk mesterskab for seniorer & juniorer 4 Skive Navn Kval. Res. Johan Weiss 1 Randers 1264 * 16 Skive Navn Res. 1A Johan Weiss Randers 108 Jesper Lie 1B 96 Johnni Ingerslev 1A 1006 82 9 8 Jesper Lie Skive Navn Res. 1B 1125 104 Johan Weiss 1

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina 1 Rejsebrev nr. 3 To top 10 placeringer Maja Jager og Martin Damsbo stod for de bedste resultater i dag for danskerne, da de begge skød sig i top 10. Maja Jager blev bedste dansker på en fornem 6. plads,

Læs mere

Se Taastrup 10. & 11. martso

Se Taastrup 10. & 11. martso Se Taastrup 10. & 11. martso Velkommen til Årets Idrætskommune Det er mig en stor glæde at kunne byde deltagerne ved DM 2012 velkommen til Høje-Taastrup, Årets Idrætskommune 2010! Bueskydning på højeste

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior

Krocket. Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger. dgi.dk/senior Idræt for seniorer i DGI s lokalforeninger Krocket Krocket et udendørs spil med køller og kug ler. Få frisk luft, motion og konkurrence. Krocket er et taktisk og spændende makkerspil, hvor man konkurrerer

Læs mere

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12.

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12. 1/4 semi Guld 1 Maja Jager Bye Maja Jager 8 bane 11 5 Anne Marie Laursen bane 10 bane 24 bane 12 4 Stephanie Christensen 6 Stine Pedersen bane 22 bane 23 bane 25 3 bane 13 Katrine Gammelmark bane 11 7

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 Junior Cup i Kroatien Lørdag den 12. maj 2012.

Rejsebrev nr. 6 Junior Cup i Kroatien Lørdag den 12. maj 2012. Holdet består af: Kadet recurve: Kadet compound: Junior recurve: Junior compound: Holdledere: Rejsebrev nr. 6 Junior Cup i Kroatien Lørdag den 12. maj 2012. Aske Halskov, Mads Andersen og Mathilde Tønder

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Udendørs Ungdoms DM Randers d. 26.- 27. august 2006

Udendørs Ungdoms DM Randers d. 26.- 27. august 2006 Udendørs Ungdoms DM d. 26.- 27. august 2006 Recurve Guld Sølv Bronze Herre Kadet Jimmi T. Christensen Christopher Hansen Mark Waaentz Aalborg Nykøbing F. Aalborg Dame Kadet Stephanie Kragelund Carina Rosenvinge

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

DAME JUNIOR COMPUOND

DAME JUNIOR COMPUOND DAME JUNIOR COMPUOND placer Deltagere Point Deltager Point Deltager Point Deltager Point 1 Michaline Sigil Nykøb F 16 Michaline 9 8 Michaline 5 12 13 4 GULD SØLV 3 BRONCE 14 BRONZE 11 6 GULD Michaline

Læs mere

Dansk Mesterskab 2012 MEDAL STANDINGS. 1 TIK - TIK bueskydning 1 2 3 1 1 2 2 3 5 1. 2 ABL - Aalborg Bueskyttelaug 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2

Dansk Mesterskab 2012 MEDAL STANDINGS. 1 TIK - TIK bueskydning 1 2 3 1 1 2 2 3 5 1. 2 ABL - Aalborg Bueskyttelaug 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 MEDAL STANDINGS Rank NOC Individual Team Total Rank by G S B Tot G S B Tot G S B Tot Total 1 TIK - TIK bueskydning 1 2 3 1 1 2 2 3 5 1 2 ABL - Aalborg Bueskyttelaug 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 HIL - Hillerød

Læs mere

Aarhus Indoor Archery Cup 2011 MEDAL STANDINGS. 1 ARC - Arcus 1 1 1 1 = 1. 1 LAV - Lavia Odense 1 1 1 1 = 1. 3 AABL - Aarhus Bueskyttelaug 1 1 1 1 = 1

Aarhus Indoor Archery Cup 2011 MEDAL STANDINGS. 1 ARC - Arcus 1 1 1 1 = 1. 1 LAV - Lavia Odense 1 1 1 1 = 1. 3 AABL - Aarhus Bueskyttelaug 1 1 1 1 = 1 MEDAL STANDINGS Rank NOC Individual Team Total Rank by G S B Tot G S B Tot G S B Tot Total 1 ARC - Arcus 1 1 1 1 = 1 1 LAV - Lavia Odense 1 1 1 1 = 1 3 AABL - Aarhus Bueskyttelaug 1 1 1 1 = 1 3 RAN - Randers

Læs mere

REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen.

REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen. REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen. Lørdag den 27. aug. 2011: Den eneste dag hvor ingen danske skytter skulle skyde var i dag, men heldigvis skulle vi møde op på stadion, for at hente to sæt bronzemedaljer!

Læs mere

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010

Tik Bue Nyhedsbrev, Dec. 2010 Siden sidste nyhedsbrev Sidste nyhedsbrev udkom i juni 2009. Der er sket meget siden og ikke alt kommer med her.bestyrelsen og nogle få frivillige og erfarne forældre og tidligere bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra GP 1 i Marathon i Grækenland

Rejsebrev nr. 6 fra GP 1 i Marathon i Grækenland Rejsebrev nr. 6 fra GP 1 i Marathon i Grækenland Deltagere på turen: Herre Recurve: Frederik Sönnichsen, Aske Halskov Sørensen, Bjarne Laursen, Nikolaj Wulff, Laust Andersen, Claus Andersen Herre Compound:

Læs mere

REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen.

REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen. REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen. Recurve Carina Christiansen Nynne Holdt-Caspersen Anne Marie Laursen Mads Krogshede Frederik Sönnichsen Martin Laursen Casper Lauridsen Laust Andersen Mads Andersen

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 Søndag den 6. maj 2012.

Rejsebrev nr. 1 Søndag den 6. maj 2012. Rejsebrev nr. 1 Søndag den 6. maj 2012. Årets første Junior Cup er i gang! Som det kan ses på logoet finder stævnet sted i Porec, Kroatien. 11 forventningsfulde bueskytter og to ledere er ankommet og indkvarteret

Læs mere

Rekorderne er opdateret efter bestemmelser ved Forbundsmødet 2011. Rekordlisten er senest opdateret d. 12-11-2012

Rekorderne er opdateret efter bestemmelser ved Forbundsmødet 2011. Rekordlisten er senest opdateret d. 12-11-2012 Dame Senior Recurve 25m (60 pile) Anne Marie Laursen Silkeborg Kristiansand, Norge 11. november 2012 571 18m (60 pile) Carina Rosenvinge Christiansen Aalborg Aarhus 25. februar 2012 589 70m (36 pile) 122

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

Information om sæsonen Samarbejdet med Team Danmark 2015 og forventninger til Team Danmark støttede atleter 2

Information om sæsonen Samarbejdet med Team Danmark 2015 og forventninger til Team Danmark støttede atleter 2 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk Version 22.01.2016 Information om sæsonen 2016 - senior bruttolandsholdene for recurve og compound Indhold side Information

Læs mere

FITA Stjernestævne. Afholdt af Holstebro Bueskytteforening den i Holstebro Bueskytte forening

FITA Stjernestævne. Afholdt af Holstebro Bueskytteforening den i Holstebro Bueskytte forening FITA Stjernestævne Afholdt af Holstebro Bueskytteforening den 17-06-2012 i Holstebro Bueskytte forening Resultatliste for: Micro Recurve 1 1 2B Frederik Gerdes Vejle Bueskyttelaug 308 308 290 319 1225

Læs mere

Information om sæsonen Samarbejdet med Team Danmark 2015 og forventninger til Team Danmark støttede atleter 2

Information om sæsonen Samarbejdet med Team Danmark 2015 og forventninger til Team Danmark støttede atleter 2 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk Version 31.03.2016 Information om sæsonen 2016 - senior bruttolandsholdene for recurve og compound Indhold side Information

Læs mere

Bueskydning DANSKE MESTRE REKORD PÅ REKORD BAG OM OL. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for

Bueskydning DANSKE MESTRE REKORD PÅ REKORD BAG OM OL. Dansk Bueskytteforbund. Medlemsblad for Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / september 2012 DANSKE MESTRE REKORD PÅ REKORD BAG OM OL www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte Alt hvad du skal bruge

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 Den 16. og 17. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 LOVÆNDRINGER FORBEDRET TRÆNINGS- FORHOLD TIL TIK REGLERNE I BRUG MEDALJEREGN OVER DANMARK www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet 5. 6. marts 2011 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009

Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar 2009 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk Referat fra Nordisk møde 21. 22. februar

Læs mere

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009 Navn Marcus Sehested, 1 Vordingborg kval res 16 Marcus Sehested, Vordingborg 5 12 Marcus Sehested, Vordingborg 13 Marcus Sehested, 4 Guldfinale Vordingborg 3 2. plads Oliver bayle, Lyngby 1. plads 3 Svante

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Dogmestævne i Køge 19. april 2015 Kvalifikation 70 meter recurve

Dogmestævne i Køge 19. april 2015 Kvalifikation 70 meter recurve Dogmestævne i Køge 19. april 2015 Kvalifikation 70 meter recurve Placering Bane (Indsæt skytter) Navn Klub Klasse Afstand 36 72 I alt 10'er & X'er X'er 1 08B Dennis Bager Arcus Odense HSR 70 326 320 646

Læs mere

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter

DM 2006 - gruppe resultat for 70meter DM 2006 - gruppe resultat for 70meter Gladsaxe Bueskytteklub. Dato: 2.+3. September 2006 Danmarksmesterskab 2006. Gruppe: HSR Resultat efter 72 Pile. 1 9A Bo Steimann Roskilde 0 323 0 0 323 36 11 16 2

Læs mere

Vi havde alle håbet at denne dag skulle blive endnu en dag med medaljer til Danmark, men det blev det desværre ikke.

Vi havde alle håbet at denne dag skulle blive endnu en dag med medaljer til Danmark, men det blev det desværre ikke. Rejsebrev nr. 7 20 9 2014 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Fotograf Team Manager: Peter Slot, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff,

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2010

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2010 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / august 2010 FØRSTE DANSKE HIT & MISS-STÆVNE MÅNEDENS SNAPSHOT PÅ VEJ TIL SINGAPORE STORSLÅET SOMMER FOR DEN DANSKE UNGDOM YOUTH

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN

Bueskydning NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / April 2012 NYE DANSKE MESTRE ANMELDELSE AF NY DANSK BOG OM BUESKYDNING DBSF INFORMERER OM UDTAGELSER OL OG ARNE JACOBSEN www.langbue.dk

Læs mere

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Lørdag den 18. juli skulle der skydes holdfinaler og her var Herre junior compoundholdet i bronzefinalen mod Canada. På forhånd var der lagt op til en

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 9 November DM 10-ball for juniorer Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz, Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde Nyt fra DDBU "Billardens dag i Danmark"

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden.

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden. Opgaver til dommermødet den 20-3-2015 Navn: Opgaverne vil blive en blanding af individuelle opgaver og gruppeopgaver 1-2 er individuelle opgaver 15 min: Herefter 15 min gennemgang. 1.- oplys om følgende

Læs mere

Rejsebrev. Katja. Holdleder: Ørsted. Martin. finaler. Camilla. Katja skulle kamp, hun. skød. blev 1'er i. til Katja.

Rejsebrev. Katja. Holdleder: Ørsted. Martin. finaler. Camilla. Katja skulle kamp, hun. skød. blev 1'er i. til Katja. nummer 6, 23.maj 2015 : Finaledagen med de individuelle finaler. Danmark med deltagelse i compound dame kadet guldfinalen med Katja og recurve dame kadet bronzefinalen med Camilla. Katja skulle som den

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Bueskydning DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM. Bueskydning Danmark / september 2013

Bueskydning DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM. Bueskydning Danmark / september 2013 Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / september 2013 DE DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOM SUCCES I WORLD CUP ÅBENT HUS I TIK 50 ÅRS JUBILÆUM www.langbue.dk Alt til den traditionelle

Læs mere

Finaler HSR - 16 deltagere Nr. 1 Bo Steimann 103 Bo Steimann 98 Nr.16 Emil Store 84 Johan Weiss 94 Nr. 8 Johan Weiss 106 Johan Weiss 100 Nr.

Finaler HSR - 16 deltagere Nr. 1 Bo Steimann 103 Bo Steimann 98 Nr.16 Emil Store 84 Johan Weiss 94 Nr. 8 Johan Weiss 106 Johan Weiss 100 Nr. Finaler HSR - 16 deltagere Nr. 1 Bo Steimann 103 Bo Steimann 98 Nr.16 Emil Store 84 Johan Weiss 94 Nr. 8 Johan Weiss 106 Johan Weiss 100 Nr. 9 Franz Jakobsen 96 Johan Weiss 96 Nr. 5 Jesper Lie 95 Jesper

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1 Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013 Rejsebrev 1 Søndag var der afrejse til Junior Cup 1, som i år bliver afholdt i Ljubljana, Slovenien. Dagen startede kl. 6 i Kastrup hvor Stephan Hansen og Kasper

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2010

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2010 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2010 DM FOR UNGDOM ET GODT DM KRÆVER MANGE INGREDIENSER Dansk succes IT HAPPENED IN VEGAS INTERNATIONALT STÆVNE DANISH

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Cpu årsberetning 2014

Cpu årsberetning 2014 Cpu årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

Dommermøde. 21. marts 2015

Dommermøde. 21. marts 2015 Dommermøde 21. marts 2015 Program Kl. 10.00-10.15 Velkomst Kl. 10.15-11.00 Tid system v/ Jens Fudge Kl. 11.00-12.00 Nyt fra WA v/ Flemming Skjoldborg Kl. 12.00-12.30 Cases v/ Klaus Lykkebæk Kl. 12.30-13.00

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / april 2011 DANSK MESTER INDENDØRS BANEN I KONGSKILDE VEJEN TIL PERFEKTION STÆRKE MINDER FRA UNGDOMS-OL www.langbue.dk Alt til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.10. august 2014 1 Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde d.10. august 2014 1 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Referat af bestyrelsesmøde d.10. august 2014 1 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43262728 Fax: +45 43262729 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E-mail:

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012

Bueskydning VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / marts 2012 VI KAN LÆRE AF ELITEN SKO, SKYDNING, SIKKERHED LAS VEGAS 3 I EN ER KLUBARBEJDE OPLEVELSESØKONOMI? www.langbue.dk Alt

Læs mere