Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:"

Transkript

1 Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/ Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Udbyder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Kontaktperson: Karin Anna Harvest ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Opgave: Skab en effektiv kampagne om Danmarks nye udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at finde et bureau, vi kan indlede et godt og konstruktivt samarbejde med. Sammen skal vi skabe en effektiv kampagne, der kan udbrede kendskabet til Danmarks nye udbudslov, der træder i kraft til efteråret. Vi skal finde et bureau, der får til opgave, at: Udvikle en effektiv kampagne om Danmarks nye udbudslov til udvalgte målgrupper, der skal gå i luften medio september 2015 og løbe frem til 1. januar Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: At øge kendskabsgraden til den nye udbudslov blandt de valgte målgrupper. At motivere til at anvende udbudslovens nye muligheder. At lette tilgængeligheden til information om udbudsreglerne. Det overordnede slogan for kampagnen er som udgangspunkt Bedre udbud med følgende sekundære budskaber:

2 Udbudsloven skal være med til at sikre klarhed, forenkling og fleksibilitet. Hvorfor en kampagne om udbudsloven til efteråret? Udbudsloven er netop nu under behandling i Folketinget, og den forventes at blive vedtaget, så den kan træde i kraft den 1. oktober Dog kan et eventuelt folketingsvalg udskyde behandlingen og ikrafttrædelsen. Kampagnen Bedre udbud skal formidle de væsentligste ændringer i den nye udbudslov og udbrede kendskab til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forskellige vejledninger og informationsindsatser til dem, der arbejder med udbud ordregivere og leverandører. Ambitionen er, at kampagnen kan sætte fokus på et udpluk af ændringerne i loven og dermed motivere udbudspraktikerne til at bruge de nye muligheder. Kort sagt så ændrer udbudsloven rammerne, så det fremover bliver muligt at gennemføre udbud mere enkelt og fleksibelt. Kampagnen skal i stil og kreativt udtryk formidle dette på en let, tilgængelig og gerne overraskende måde. På starttidspunktet for kampagnen vil målgrupperne med stor sandsynlighed have hørt om den nye lov. En del vil have deltaget i de kursusrækker, oplæg og seminarer som mange advokatfirmaer og konsulenthuse allerede nu udbyder. Målgrupperne vil også have modtaget information eller på anden vis have fået en indføring i den nye lov - fx fra interesseorganisationer og brancheforeninger. Udbudslovens generelle nyhedsværdi må derfor antages at være begrænset. Men et højt generelt kendskab til loven generelt er ikke ensbetydende med, at målgrupperne har en indgående viden om, hvordan ændringerne håndteres i praksis. Her skal kampagnen sætte ind og vise vejen fremad. Kampagnen skal lanceres medio september 2015 og skal løbe frem til og med 1. januar Forundersøgelse af målgrupper og lovelementer m.m. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået foretaget en forundersøgelse af forudsætningerne for en kampagneindsats om udbudsloven. Det er sket i samarbejde med PR og Kommunikationsbureauet Mannov. Foranalysen giver en indsigt i målgruppernes forudsætninger for at anvende loven, og hvordan relevante elementer fra det store lovkompleks, kan formidles til dem. Det vil sige, at vi allerede nu har en klar fornemmelse af, hvad grundlaget for kampagne skal være i forhold til: 2

3 målsætning og timing kampagnens målgrupper og deres udgangspunkter interessenter og mulige strategiske partnerskaber hovedbudskaber og temaer med afsæt i de væsentligste nye lovændringer kampagnestrategi kampagneelementer formidlingstemaer Hvilke kampagneelementer ser vi for os? Forundersøgelsen peger på, at kampagnen med fordel kan forløbe i samarbejde med strategiske partnere centralt placeret på ordregiver- og leverandørsiden. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på nuværende tidspunkt i dialog med de potentielle partnere. I hovedtræk forestiller vi os, at kampagnen kan foregå med følgende aktiviteter og platforme, der dog kan ændres og tilpasses i samarbejde med den valgte leverandør: Udvikling og eksekvering af et kreativt kampagnekoncept med design, billeder, logo, tone, slogans mv. Opbygning og implementering af et kampagne-website, som henvender sig til ordregivere og tilbudsgivere. Udvikling af social medie-strategi og -eksekvering, som henvender sig til de valgte målgrupper og derved øger den relevante trafik til kampagne-websitet. Eksekveringsplan af målrettet webannoncering. Produktion af en udbudsavis, som henvender sig til lokalpolitikere, private ledere mv. Produktion af en kort introduktion til udbudsloven, som henvender sig til ordregivere. Introduktionen skal forklare de vigtigste ændringer ved lovgivningen, og hvordan disse bedst muligt udnyttes. Forslag til samarbejdsaktiviteter med partnere - eksempelvis informationsmøder. Forundersøgelsen kan bruges som afsæt for den kreative udvikling af de forskellige kampagneelementer. Undersøgelsen indeholder ikke en komplet opskrift på udviklingen af kampagnedesignet. Det kan udvikles frit 3

4 og under hensyntagen til kampagnebudgettet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens overordnede designlinje. Først ansøgning fra alle så tilbud fra 3-5 bureauer Vi gennemfører opgavetildelingen i to faser: En ansøgningsrunde og en tilbudsrunde. I ansøgningsrunden skal interesserede bureauer indsende de få oplysninger, der fremgår nedenfor og altså ikke et tilbud. Resultatet af ansøgningsrunden vil efterfølgende blive meddelt ansøgerne. 1. fase: Ansøgningsrunden (prækvalifikation) Ansøgningsrunden udvælgelseskriterier og frist I første omgang ønsker vi at modtage en kortfattet ansøgning om deltagelse fra interesserede tilbudsgivere. Man søger om deltagelse ved at maile følgende oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen CV for deltagende medarbejdere i det kampagneteam, der tilbydes til løsning af opgaven, herunder især: a. deres specifikke viden og erfaring i forhold til at udvikle kampagner b. deres specifikke viden og erfaring i forhold til at udvikle kampagne-webdesign. Hvis I er flere bureauer, der går sammen om at løse opgaven i et konsortium, skal ovennævnte oplysninger gives for alle de deltagende bureauer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal have modtaget ansøgninger om at deltage senest den 7. april 2015 kl Ansøgningen må maksimalt fylde 5 sider. Vi udvælger herefter 3 til 5 bureauer, som inviteres til at afgive et tilbud på opgaveløsningen. De 3 til 5 udvalgte bureauer vil være dem, der efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering tilbyder det kampagneteam, der samlet har den bedste viden og erfaring i forhold til opgaven. Er der uklarheder eller spørgsmål i relation til udformningen af ansøgningen, kontakt da gerne Niels Kristian Friis Juhl, fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mailadressen: frem til den 30. marts 2015 kl Svar på spørgsmål mailes til alle deltagere i ansøgningsrunden den 1. april

5 2. fase: Tilbudsrunden De bureauer, der går videre til tilbudsrunden, vil modtage den før omtalte forundersøgelse i sin helhed med henblik på udformning af tilbuddet. Udformning af tilbuddet Tilbuddet skal bestå af dels et skriftligt oplæg, dels en mundtlig præsentation af det skriftlige oplæg. Det skriftlige oplæg skal ligge til grund for den mundtlige præsentation, og der må derfor ikke udformes nyt eller særskilt materiale til den mundtlige præsentation. Tilbuddet må ikke være over 20 A4 sider inklusive bilag. Tilbud, der er over 20 sider kommer ikke i betragtning. Tilbuddet skal indeholde: 1. Forslag til en udviklingsproces for kampagnen. 2. Oversigt over processens faser og aktiviteter. 3. Forslag til hvordan incitamenter hos modtagerne, fx nudging, kan indgå i kampagnen. 4. Beskrivelse af samarbejdsformen mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og bureauet. 5. Beskrivelse af hvordan kampagnens form og indhold kvalitetssikres, fx målgruppetest- og afprøvningsforløb. 6. Detaljeret budget. 7. Forslag til succeskriterier for kampagnen. (Bemærk - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at kunne afsætte kr. til målrettet annoncering). Husk Tro- og loveerklæring Som bilag til tilbuddet skal alle deltagende bureauer underskrive en Troog loveerklæring på, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Tilbud uden erklæring kommer ikke i betragtning til opgaveløsningen. Erklæringen medregnes ikke i det maksimale sideantal. Erklæringen kan findes på Udbudsportalen på webadressen: _love_erkl-ring_vedr.pdf Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal have modtaget tilbuddene senest den 4. maj 2015 kl Tilbud sendes til Karin Anna Harvest, specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mailadressen 5

6 Spørgsmål til udformningen af tilbuddet kan sendes til Karin Anna Harvest, specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mailadressen frem til den 24. april 2015 kl Skriv gerne følgende emnefelt: Bedre Udbud kampagne for den nye udbudslov. Svar på spørgsmål mailes til alle deltagere i tilbudsfasen den 28. april Præsentation af tilbuddet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I uge inviteres de 3 til 5 tilbudsgivere til at præsentere deres tilbud i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi ønsker som udgangspunkt, at det er deltagerne i bureauets kampagneteam, der præsenterer tilbuddet på mødet. Dagsordenen vil være: Præsentation af tilbuddet. Eventuelle spørgsmål og svar. Videre proces Præsentationen bør maks. tage 30 minutter, og herefter vil der være afsat minutter til opklarende spørgsmål. Sådan vurderer vi tilbuddene Det tilbud, der indeholder den bedste og mest overbevisende kampagneproces mv. til kr. vinder opgaven. Vi lægger vægt på følgende kriterier: Den generelle opgaveforståelse hos bureauet. Evne til at skabe en overbevisende udviklingsproces, der kan bringe kampagnen i mål til tiden. Evne til at skabe de rette incitamenter hos modtagerne. Evne til at arbejde med relevante kvalitetssikringsprocesser. Evne til at opstille ambitiøse succeskriterier for kampagnen. Budget og bonus Der er afsat kr. til honorar for udvikling af kampagnen. Udgifter til gennemførelse af annoncering, mediekøb og tilsvarende er ikke omfattet af de kr. Da opgaven tildeles ved omvendt licitation, dvs. mest for pengene, vil hverken tilbud over eller under kr. komme i betragtning. Det bureau, der ender med at løse opgaven, vil få tilbudt en bonusaftale i forbindelse med kontraktindgåelsen. Aftalen vil tage udgangspunkt i de forslag til succeskriterier for kampagnen, som er en del af bureauets til- 6

7 bud. Såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at succeskriterierne er opfyldt, vil dette udløse en bonus til bureauet på kr. ved opgavens afslutning. Overordnet tidsplan Aktivitet Deadline Annoncering af opgaven 24. marts 2015 Tidsfrist for spørgsmål i relation til annonceringsmaterialet Svar på spørgsmål i relation til annonceringsmaterialet Tidsfrist for ansøgninger 30. marts 2015 kl april april 2015 kl Meddelelse om udvælgelse 10. april 2015 Tidsfrist for spørgsmål i relation til tilbudsmaterialet Svar på spørgsmål i relation til tilbudsmaterialet 24. april 2015 kl april 2015 Frist for tilbudsafgivning 4. maj 2015 kl Præsentation af tilbud Uge Meddelelse om tildeling af kontrakt Uge Sprog Tilbuddet med tilhørende bilag og kampagnen skal være på dansk. 7

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625

13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625 13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1. Udbud efter annonceringspligten... 2 2.2. Udbyder... 2 2.3. Det udbudte... 2 2.4. Finansielle oplysninger... 2 2.5.

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere