Kulturudvalget (Omtryk - 17/08/ Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget (Omtryk - 17/08/ Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIV 1. JANUAR DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmer af fondens repræsentantskab, bestyrelse og udvalg s. 2 Beretning fra bestyrelsen s. 5 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg s. 8 Uddelinger Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum s. 10 Uddelinger Indkøbs- og Legatudvalget s. 12 Indkøbte værker s. 18 Beretning fra Litteraturudvalget s. 23 Uddelinger s. 24 Beretning fra Tonekunstudvalgene s. 29 Uddelinger Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik s. 31 Uddelinger Tonekunstudvalget for Klassisk Musik s. 37 Uddelinger Tonekunstudvalgene i fællesskab s. 44 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget s. 46 Uddelinger s. 48 Indkøbte værker s. 51 Beretning fra Arkitekturudvalget s. 53 Uddelinger s. 56 Beretning fra Film- og Scenekunstudvalget s. 59 Uddelinger s. 60 Ligebehandlingsstatistik s. 64 Indstillinger til livsvarige ydelser i 2008 s. 68 Regnskab for finansåret 2008 s. 69 1

2 MEDLEMMER AF FONDENS REPRÆSENTANTSKAB, BESTYRELSE OG UDVALG Repræsentantskabet for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2009 Rådmand Søren Møller, formand - udpeget af kulturministeren Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen til november 2007 Folketingsmedlem Henriette Kjær fra juni udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Jens Rohde til marts 2006 Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra marts udpeget af Venstre Folketingsmedlem Mogens Jensen - udpeget af Socialdemokraterne Folketingsmedlem Ole Sohn til november 2006 Folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra november 2006 til marts 2008 Folketingsmedlem Pernille Frahm fra april udpeget af Socialistisk Folkeparti Direktør Uffe Elbæk - udpeget af Det Radikale Venstre Borgerrepræsentationsmedlem Louise Frevert - udpeget af Dansk Folkeparti Byrådsmedlem Anna Rytter fra marts udpeget af Enhedslisten Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast (til januar 2007) - udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Viceborgmester Jytte Frijs Byrådsmedlem Bo Fibiger fra november 2007 til oktober udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Anne Borup Lektor, mag.art. Rune Gade Lektor, cand.mag. Ansa Lønstrup - udpeget af de humanistiske fakulteter Billedhugger Thomas Bang Arkitekt Bo Wermuth Frederiksen Maler Jytte Rex - udpeget af Akademiraadet Forfatter Thomas Harder Forfatter Maj-Britt Willumsen - udpeget af forfatterforeningerne Manuskriptforfatter Camilla Hübbe - udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Peter Laugesen Forfatter Pia Tafdrup - udpeget af Det Danske Akademi 2

3 Komponist Eva Noer Kondrup Komponist Svend Aaquist - udpeget af Dansk Komponistforening Komponist, docent Hans Abrahamsen til april 2007 Professor Morten Zeuthen fra maj udpeget af musikkonservatorierne Komponist og sangskriver Franka Abrahamsen til oktober 2008 Komponist Torben Edvard Kjær til september 2008 Komponist Benjamin Koppel fra november 2008 Komponist Jacob Groth fra november udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist og tekstforfatter Sascha Dupont til november 2008 Komponist Kristina Holgersen fra november udpeget af Danske Populærautorer Maler og billedhugger Hans Christian Rylander - udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Keramiker Ann Lilja til april 2007 Guldsmed Ulrik Jungersen fra maj udpeget af Danske Kunsthåndværkere Billedkunstner Jane Balsgaard Billedkunstner Jesper Fabricius Billedkunstner Karen Kjær Laursen - udpeget af Billedkunstnernes Forbund Cand.arch. Lise Vejse Klint - udpeget af Danske Designere Arkitekt MAA Søren Bøgh - udpeget af Akademisk Arkitektforening Overbibliotekar Lone Thaarup til november 2006 Administrationschef Erna Reutzer fra november udpeget af Danmarks Biblioteksforening Scenograf Bjarne v.h.h. Solberg Ekstern lektor, ph.d. Karen Vedel - udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Filminstruktør Ebbe Nyvold til april 2007 Filminstruktør Ulla Boje Rasmussen fra maj udpeget af Danske Filminstruktører Bestyrelsen for 2008 Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Steffensen, næstformand Arkitekt, professor Anne Beim Designer Louise Campbell TV-, film- og sceneinstruktør Ulla Gottlieb Professor, mag.art. Nils Gunder Hansen 3

4 Udvalgene for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Steffensen, formand - udpeget af kulturministeren Billedkunstner Kerstin Bergendal - udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Henrik Terkelsen - udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Stefffensen, formand - udpeget af kulturministeren Billedkunstner Hjørdis Haack - udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner, rektor Jesper Rasmussen - udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Professor, mag.art. Nils Gunder Hansen, formand - udpeget af kulturministeren Forfatter Christina Hesselholdt - udpeget af repræsentantskabet Forfatter Morten Søndergaard - udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for Klassisk Musik Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand - udpeget af kulturministeren Komponist Anders Brødsgaard - udpeget af repræsentantskabet Komponist, professor Olav Anton Thommessen - udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand - udpeget af kulturministeren Komponist, orkesterleder, slagtøjsspiller Marilyn Mazur - udpeget af repræsentantskabet Sangskriver, komponist, musiker Tobias Trier - udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Designer Louise Campbell, formand - udpeget af kulturministeren Industriel designer, arkitekt, lektor Thomas Dickson - udpeget af repræsentantskabet Tekstil- og ædelmetalformgiver Bess Kristoffersen - udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekt, professor Anne Beim, formand - udpeget af kulturministeren Arkitekt Henrik Schmidt - udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Mette Tony - udpeget af repræsentantskabet Film- og Scenekunstudvalget TV-, film- og sceneinstruktør Ulla Gottlieb, formand - udpeget af kulturministeren Filmklipper, filminstruktør Janus Billeskov Jansen - udpeget af repræsentantskabet Sceneinstruktør, koreograf Mikala Bjarnov Lage - udpeget af repræsentantskabet Statens Kunstfonds sekretariatsopgaver varetages af Kunststyrelsen. 4

5 BERETNING FRA BESTYRELSEN Fokus på kunstnære værdier Statens Kunstfonds bestyrelse har hele tiden fokus på, at vores rolle i den kulturpolitiske kommunikation er at være garant for, at kunstfaglige synspunkter bliver repræsenteret i kulturpolitiske sammenhænge. Kunstnære værdier er fuldstændig bestemmende for vores arbejde og prioriteringer, og den individuelle kunstnerpraksis med sine unikke værker er det vores embede og privilegium at støtte. Kunst er mangfoldig, og ingen på forhånd givne kriterier kan dække over alle kunstneres virke. Derfor er det også svært at fastholde kunstens værdier, når der skal konkurreres om opmærksomhed og midler i den kulturpolitiske debat. Også fordi kulturelle oplevelser er subjektive. Statens Kunstfonds midler er måske de frieste i hele kunststøttesystemet, bredt tilegnet fortsat kunstnerisk virke. Trods det, at mange faktorer spiller ind i de enkelte udvalgs stillingstagen til hver støttebehandling, er det suverænt udvalgenes respons på det, vi hører og ser i den pågældende kunstneriske praksis, der får tommelfingeren til at vende op- eller nedad. Livsvarige ydelser Også i 2008 har medierne har haft fokus på en af Danmarks ældste kunstnerstøtteordninger - de livsvarige ydelser. Forårets voldsomme talkrig tog fart, mens Statens Kunstfond stod tom i årets første måneder, og gav meget lidt plads til kvalitative overvejelser om ordningens egentlige værdi for de hædrede kunstnere og for samfundet som sådan. En mere kunstnær debat dukkede op i efteråret med afsæt i sidste års beretning fra den daværende bestyrelse om den skæve fordeling af ydelser mellem kunstarterne. Netop som den nye kulturminister var tiltrådt, fik den nye bestyrelse lejlighed til at bekræfte situationens uholdbarhed over for både ministeren og i medierne. Den nuværende fordeling af de i alt 275 livsvarige ydelser er: 93 ydelser til bildende kunstnere, 89 ydelser til forfattere (herunder 73 ydelser til skønlitterære forfattere, 12 ydelser til forfattere med alment kulturelt forfatterskab og 4 til oversættere), 35 ydelser til klassiske og rytmiske komponister, 26 ydelser til kunsthåndværkere og designere, 18 ydelser til skabende kunstnere inden for film- og scenekunst, og 14 ydelser til arkitekter. Situationen er så langt fra tilfredsstillende, og bestyrelsen kan ikke se nogen løsning i en omfordeling af ydelserne, da dette blot ville skabe nye urimeligheder. Lige så langsigtet det kan synes i dagens politiske virkelighed at pege på nødvendigheden af flere livsvarige ydelser, lige så nødvendigt er det fra vores side at gentage, at også på kunstens område forlanger vi vækst og udvikling frem for omfordeling og inerti. 30 nye ydelser til de mindre tilgodesete kunstarter ville være en god start. Øget ligestilling mellem kunstarterne En række emner har samlet sig til nogle overordnede overvejelser om kunstområdernes ligestilling. Det afspejler sig dels i den ujævne fordeling af livsvarige ydelser mellem kunstarterne, dels i forhold til den manglende parallelitet mellem Statens Kunstfond og Kunstrådet, hvor områderne arkitektur, design og kunsthåndværk ikke er repræsenteret i Kunstrådet. Bestyrelsen har over for blandt andre kulturministeren forsøgt at argumentere for, at også kunstkyndige repræsentanter fra kunsthåndværk, design og arkitektur bør sidde med ved bordet i Kunstrådet, hvor mange vigtige beslutninger vedrørende kunst og kulturens trivsel træffes. 5

6 Samarbejde mellem udvalgene Helt fra forårsuddelingen har bestyrelsen haft øje på, at tværkunstneriske profiler og projekter også må kunne finde vej i Statens Kunstfonds fagspecifikke udvalgsstruktur og til en fair og kompetent behandling. Det drejer sig her både om kunstnere, der vitterligt manifesterer sig i forskellige kunstformater, ved både at udgive f.eks. plader og bøger. Og det handler også om kunstnere, som agerer selvstændigt i et felt, der kombinerer indhold og sammenhæng fra forskellige kunstarter. Under forårsuddelingen gik Det Billedkunstneriske Inkøbs- og Legatudvalg således sammen med Tonekunstudvalgene og tildelte i fællesskab et større arbejdslegat til en lydkunstner, hvilket er et eksempel på, at tværkunstneriske aspekter varetages i Kunstfondens arbejde. I efteråret 2008 afholdt bestyrelsen og sekretariatet seminar om det tværkunstneriske samarbejde mellem udvalgene i Statens Kunstfond. Pointen her er, at blot fordi flertallet af ansøgninger rammer lige ned i et af Statens Kunstfonds udvalgs områder, skal vores midler også kunne følge med i kunstpraksisser, der udfordrer den etablerede kunstfaglige opdeling. Kommunikation Trods den delvis negative mediedækning af årets stipendieuddeling, betragter bestyrelse og udvalg det som vores glædelige pligt og privilegium at heppe offentligt på de treårige arbejdsstipendiater, som vi kårer hvert år under forårsuddelingen med en fest, der hædrer dem i dette afgørende moment. Men vi har konstateret, at Statens Kunstfonds kerneydelser navnlig de livsvarige ydelser og treårige arbejdsstipendier er svære at formidle og nemt misforstås i en mediedækning, hvor kun de instrumentelle og økonomiske aspekter får spalteplads. Bestyrelsen har i løbet af efteråret udarbejdet Statens Kunstfonds første kommunikationspolitk, som dels klargør arbejdsgange mellem Kunststyrelsen og fondens udvalg og bestyrelse. Derudover sætter kommunikationspolitikken fokus på Statens Kunstfonds behov for at opgradere sin eksterne kommunikation på en tidssvarende måde. Ved tildeling af nye treårige arbejdsstipendier fra og med 2009 vil modtagerne blive bedt om at indgå i et samarbejde med Statens Kunstfond i forbindelse med synliggørelse af kunstnernes eget virke i løbet af stipendieperioden samt i forhold til synliggørelse af fondens støtte generelt. Bestyrelsen ønsker, dels at være med til at skabe opmærksomhed omkring de enkelte kunstneres aktualitet, dels at formidle denne vigtige støtteform bedre til offentligheden - at oplyse om hvilke aspekter af kunstnernes løbebane, der særligt hjælpesmed denne form for arbejdsro. I forbindelse med førstnævnte aspekt, er det bestyrelsens håb, at Statens Kunstfond kan være med til at stimulere en synergieffekt omkring de enkelte kunstnere og dermed optimere effekten af det særlige moment, som stipendiet repræsenterer i deres løbebane. Vi lægger op til en overvejende fri form for tilbagemelding fra kunstnerne, og Statens Kunstfonds hjemmeside vil indgå som omdrejningspunkt i den kunstnære synliggørelse i form af bl.a. billeder, lydfiler, m.v. Sværere tilgængeligt er en udvidet formidling af modtagerne af livsvarige ydelser, men vi håber på at kunne tage hul på dette emne i forbindelse med en udbygning af kunst.dk. Kunststøttesystemet 2008 har været feedbacktime i det statslige kunststøttesystem, hvor Pluss-rapporten tog temperaturen på Kunstrådet og dermed den kunststøttestruktur, som Statens Kunstfond blev en del af ved oprettelsen af 6

7 Kunstrådet og Kunststyrelsen i I forbindelse med bestyrelsens tiltræden bad den daværende kulturminister Statens Kunstfonds Bestyrelse og Repræsentantskab om at bidrage med synspunkter og overvejelser i relation til Statens Kunstfond og kunststøttesystemet på en række områder i forlængelse af Plussrapporten. Med 44 år på bagen, er Statens Kunstfond på godt og ondt det ældste og mest statiske led i dette støttesystem. Året 2008 endte med, at overvejelserne om ændringer blev rundet af med en konsoliderende politisk aftale indeholdende kun få ændringer for Kunstfondens vedkommende. Bestyrelsen ser frem til at fortsætte den frugtbare og åbne sparring, som vi allerede har indledt med den nye kulturminister Carina Christensen. JULIANA HODKINSON / FORMAND 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Hvad er tidligere blevet overset, findes der alternativer til den eksisterende måde at gøre tingene på, kan vi stimulere kunstlivet og som nyudnævnte udvalg være med til at gøre en kvalitativ forskel hvor er kunsten på vej hen netop nu? Disse spørgsmål har været centrale for begge de to billedkunstneriske udvalgs arbejde i deres første år. Denne optik vil givetvis ændre sig over de kommende to år, og udvalgene har af samme grund ikke udstukket særlige fokusområder, men håber at bevare en åbenhed over for de opgaver, vi er blevet udpeget til at løfte. Ét initiativ har begge udvalg tidligt og i fællesskab valgt at sætte i gang. Det drejer sig om et formidlingssamarbejde med internetportalerne kunsten.nu og kopenhagen.dk, der som et supplement til sætter fokus på de billedkunstnere og de arbejder, der har modtaget støtte fra de to billedkunstudvalg. Vi håber, at den større opmærksomhed på formidlingen kan synliggøre den støttede kunst, men samtidig også forebygge mytedannelser og gøre Statens Kunstfonds billedkunstneriske udvalg til en gennemsigtig, aktiv og åben institution i dansk kunstliv. Interviews med støttede kunstnere og udvalgsmedlemmerne, nyheder om indkøb, om igangsatte og afsluttede kunstopgaver og om ture rundt i landet kan forhåbentlig være med til at vise, hvordan vores arbejdsopgaver varetages, og hvilke prioriteringer, vi foretager undervejs. Ude omkring i landet Indkøbs- og Legatudvalget uddeler langt de fleste af sine midler ved forårsuddelingen. I år gav de ca. 700 ansøgere os et bredt indblik i, hvor kunsten bevæger sig hen. Det er en omfattende proces at gennemgå de mange forskellige ansøgninger, men vi ser allerede frem til næste forårsuddeling, hvor vi glæder os til at tage pulsen på det danske billedkunstmiljø. En tendens, vi var opmærksomme på, er den internationalisering, der sker med danske billedkunstnere, som har studeret i udlandet eller har bosat sig så forskellige steder som London, Berlin, Wien og Hong Kong. Vi ønsker ikke at lægge et nationalt perspektiv, men håber at følge den bedste kunst, hvor den nu en gang er, og glæder os over kunstlivets mangfoldighed. Derfor har Indkøbs- og Legatudvalget også forsøgt at besøge et bredt spektrum af udstillinger i ind- og udland, hvor danske kunstnere er repræsenteret: fra Hygum til Fanø, fra Vrå til Helligdomsklipperne ved Rø, fra Göteborg til Berlin. Det er dog en umulig opgave ved selvsyn at besøge alle udstillinger, og udvalget bliver konstant nødt til at prioritere blandt det stigende antal udstillinger. Den geografiske spredning af udvalgsmedlemmernes bopæl giver en naturlig fordeling af opmærksomheden omkring Århus og København. Præmieringer og indkøb er foretaget både i Jylland og på øerne, og vi har lagt vægt på tillid til det enkelte udvalgsmedlem, der fremlægger forslag for det samlede udvalg for at sikre så stor en spredning af besøg ude i landet som overhovedet muligt. Arbejdsformen er således baseret dels på samlede besøg på vægtige udstillinger med supplerende information sendt via og mobil, hvilket har tilført arbejdet en yderligere dynamisk dimension. Formålet med kunstindkøb og med stedsspecifikke kunstopgaver er at værkerne skal ud til offentligheden. Indkøbs- og Legatudvalget har derfor i årets løb besøgt institutioner, der tidligere har modtaget deponerede værker for i praksis at se, hvad der sker med de indkøbte værker. Udvalget har endvidere diskuteret og igangsat projekter, der involverer tidligere indkøbte værker, der ikke har kunnet indfri deres formål at komme ud til offentligheden. Således er der blevet lavet en videokompilation, så også videoværker kan komme 8

9 ud på lige fod med andre indkøbte værker. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum har for sit vedkommende medvirket til genplacering og genopstilling af kunstværker, hvor det af den ene eller anden grund var nødvendigt - med kunstnerens medvirken, hvor det har kunnet lade sig gøre. Tillid Som der er tillid mellem udvalgsmedlemmerne, er der også en høj grad af tillid fra udvalgene til de kunstnere, der får tildelt støtte i form af et frit arbejdslegat, et rejselegat - til de helt få et treårigt arbejdsstipendium - eller en kunstopgave til en bestemt lokalitet med støtte fra Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum. Frie legater med tillid til kunstneren er en styrke ved Statens Kunstfond. Den statslige støtte er dermed mere rummelig og kan bedre favne kunstnere med meget forskelligartet praksis. Således har de treårige stipendiemodtagere i år repræsenteret forskellige medier såvel som uddannelsesmæssig baggrund. Som endnu et eksempel kan nævnes, at Indkøbs- og Legatudvalget i samråd med Tonekunstudvalgene har givet legat til en lydkunstner, ligesom udvalget har indkøbt performative skulpturer. I tillid til kunstens autonomi at kunstnerne er bedst til at vide, hvor kunsten bevæger sig hen har Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum udsendt et Open Call på For at stimulere og synliggøre det udvidede kunstneriske praksisfelt, som er vokset frem af samtidskunstneres ændrede tilgang til offentligt rum, har udvalget indkaldt idéer og visioner, der konkret forholder sig til og fornyr diskussionen af kunstneriske strategier, metoder og opgaver i forbindelse med det offentlige rum. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum arbejder i også med at realisere et kunstprojekt, der vil komme til at udgør et forløb af oplevelser langs Hærvejen i Jylland. Tolv kunstnere med hver deres arbejdsfelt - fra kompositionsmusik over kunst-håndværk, design, arkitektur, billedkunst og scenografi til litteratur - bidrager med værker fra Viborg til den danske grænse i syd. Med disse initiativer er det udvalgets forventning at kunne tilgodese to typer kunstnerisk praksis. I Open Call har vi i første indsendelsesrunde (afsluttet medio januar 2009), modtaget cirka 100 forslag og idéer. Vækstlaget i dansk kunst kommer således til orde og danner input for den kommende tids visioner - en påvirkning ude fra og ind til fonden. Mens Hærvejsinitiativet er et kunstnerisk forløb - iscenesat inde fra og ud mod samfundet. Vi håber hermed at have dannet et hele og vise, hvor bredt fondsarbejdet kan defineres. Der er ingen facitliste. Kunstnerne og Statens Kunstfond bidrager ligeligt til udviklingen af de ny tiltag i det offentlige rum. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum er gået i samarbejde med Kunstmuseet Køge Skitsesamling om at få tilvejebragt en faglig, forskningsbaseret undersøgelse og præsentation af kunstværker skabt til det offentlige rum med støtte fra Statens Kunstfond. Udvalget ønsker at få sat fokus på samspillet mellem kunstværker og modtagere bl.a. for at få perspektiveret og kvalificeret den offentlige debat om Statens Kunstfonds historiske, nuværende og fremtidige rolle som væsentlig bidragsyder til produktionen af kunst i det offentlige rum. Lige inden årsskiftet havde Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum den glæde, at den første stedsspecifikke kunstopgave, som vi satte i gang, blev godkendt til udførelse til det nybyggede Bellahøjbadet i København. Endnu et par større kunstopgaver er søsat i 2008, og dem skal vi arbejde videre med sammen med de involverede kommuner. Udvalget har i årets løb haft glæden ved at overdrage nye, vitale og smukke kunstværker, som kunstnere har skabt og udført til de særlige steder. Et enkelt skår i glæden har været en kommune, 9

10 som trods langvarigt samarbejde om gennemførelse af et fælles projekt, alligevel takkede nej til kunstværket, selvom kommunen tidligere havde godkendt skitseforslaget. Vi ser med forventning frem til et spændende 2009, der rummer nye initiativer, samtidig med, at vi tilgodeser den traditionelle ansøgningspolitik på området. Vi håber at kunne fremstå med en åbenhed over for forskellige medier, strategier, kunstneriske grupperinger og kunstformer og stedse være med til at stille væsentlige spørgsmål til kvaliteten og berettigelsen af kunsten i vores omgivelser. ERIK STEFFENSEN / FORMAND KERSTIN BERGENDAL HJØRDIS HAACK JESPER RASMUSSEN HENRIK TERKELSEN UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2008 modtaget 39 ansøgninger. 7 ansøgninger er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER FREDERIKSBERG, KJELD PETERSENS PLADS Billedkunstneren Eva Steen Christensen KØBENHAVN, BELLAHØJBADET Billedkunstneren Helle Frøsig UDFØRELSE IGANGSAT I 2008 Beløbene angiver Statens Kunstfonds bevilling. KØBENHAVN, BELLAHØJBADET / kr. Billedkunstneren Helle Frøsig SLAGELSE BYMIDTE / kr. Billedkunstneren Torben Kapper RETTEN I VIBORG / kr. Maleren Freddie A. Lerche ÅRHUS, ERHVERVSARKIVET / kr. Billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik OPGAVER AFSLUTTET I 2008 ALBERTSLUND, PLADS VED STATION Billedhuggeren Peter Land 10

11 GLOSTRUP, RÅDHUSPLADSEN Billedhuggeren Jesper Rasmussen ODENSE, DEN SOCIALE HØJSKOLE Billedhuggeren Thomas Bang RANDERS, REGIONSHOSPITALET RANDERS Billedkunstneren Michael Mørk ÅRHUS, IT-HUSET KATRINEBJERG Billedkunstneren Inge Ellegaard TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER KØBENHAVN, MÆNDENES HJEM / kr. Til kunstnerisk indretningsprojekt udført af billedkunstnerne Kenneth Balfelt og FOS KØBENHAVN, U-TURN / kr. Til gennemførelse af følgende kunstneres bidrag til tema om kunst i det offentlige rum: Nina Jan Beier & Marie Jan Lund, Husk Mit Navn, A Kassen, Elmgren & Dragset, Tanja Nellemann Poulsen, Bik van der Pol, Oliver & Tellervo Kalleinen, Daniel Knorr, Flucht Kunst og Dan Perjovschi KUNSTMUSEETS KØGE SKITSESAMLING / kr. Til samarbejdsprojekt om kunstfaglig research og præsentation af kunst skabt til det offentlige rum - med fokus på modtagelsen af kunsten i det offentlige rum og med henblik på perspektivering og kvalificering af den offentlige debat om kunst i det offentlige rum og Statens Kunstfonds historiske, nuværende og fremtidige rolle RØDOVRE GYMNASIUM / kr. Tilskud til indkøb af maleri af Knud Odde KOPENHAGEN.DK / kr. KUNSTEN.NU / kr. Tilskud til pilotprojekt om billedkunstformidling SÆRLIGE TVÆRGÅENDE INITIATIVER OPEN CALL / kr. Åben indkaldelse af idéer og visioner, der kan fremme, synliggøre og diskutere det udvidede kunstneriske praksisfelt, som er vokset frem af samtidskunstnernes ændrede tilgang til behandlingen af offentligt rum HÆRVEJEN / kr. 12 kunstnere er indbudt til realisere et kunstprojekt, der udgør et forløb af oplevelser langs Hærvejen i Jylland, kunstnerne er arkitekten Tage Lyneborg, billedkunstnerne Martin Erik Andersen, Sys Hindsbo, Per Kirkeby og Sophia Kalkau, forfatteren Pia Tafdrup, fotografen Per Bak Jensen, komponisten Bent Sørensen, 11

12 kunsthåndværkerne/ designerne Ole Jensen, Ursula Munch Petersen og Bente Skjøttgaard samt scenografen Katrine Wiedemann UDDELINGER - INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg har i 2008 modtaget 745 ansøgninger, hvoraf 174 er helt eller delvist imødekommet. Udvalget har uddelt 13 præmieringer. Endvidere er der uddelt 9 legater til ældre fortjente kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER Rikke Benborg / Ruth Campau / Simon Dybbro Møller / Ulrik Møller / Tommy Støckel / Gitte Villesen / ARBEJDSLEGATER A Kassen / Christian Andersen / Ivan Andersen / Eric Andersen / Lykke Andersen / Finn Thybo Andersen / Søren Andreasen / Jacob Aue Sobol / Lise Autogena Frandsen / Kenneth A. Balfelt / Svend Balslev / Lone Bank / Søren Behncke / Nina Jan Beier / Anders Bojen / Bosch & Fjord / Pelle Brage / Ole Broager / Peter Callesen / Lars Christensen / Sonja Lillebæk Christensen / Eva Steen Christensen / Johannes Christoffersen / Jesper Dalgaard / Jan Danebod / Johanna Domke /

13 Benny Dröscher / Kirsten Dufour Andersen / Jesper Dyrehauge / Peter Døssing / Claus Egemose / Jeannette Ehlers / Claus Ejner / Alba S. Enström / Eric R. Fajardo / Leonard Forslund / Åsa Frankenberg / Helle Frøsig / Mads Gamdrup / Thierry Geoffroy/Colonel / Tue Greenfort / Kim T. Grønborg / Sigrún Gudbrandsdóttir / Karen Land Hansen / Lars Lundehave Hansen / Hannah Heilmann / Henriette Heise / Anna Maria Helgadottir / Ulrik Heltoft / Camilla Holmgren / Nicolai Howalt / Kristofer Hultenberg / Jens Haaning / Jun-Ichi Inoue / Else Ploug Isaksen / Mogens Jacobsen / Jakob Jakobsen / Astrid Kruse Jensen / Veo Friis Jespersen / Birgit Johnsen / Jesper Just / Randi Jørgensen / Leif Kath / Kirsten Otzen Keck / Jacob Kirkegaard / Mie Olise Kjærgaard / Nina Maria Kleivan / Martin Rosengaard Knudsen / Jakob Kolding / Ferdinand Krag /

14 Jette Gejl Kristensen / Ingrid Kæseler / Lotte Tauber Lassen / Marie Jan Lund / Rikke Luther / Hans Erik Madsen / Lone Haugaard Madsen / Pernille With Madsen / Christina Malbek / Katrine Malinovsky / Peter Martensen / Natalie Mégard / Henrik Menné / Lone Mertz / Eva Merz / Jørgen Michaelsen / Liv Carlé Mortensen / Per Mølgaard / Lasse Krogh Møller / Michael Mørkholt / Hanne Nielsen / Jacob Nielsen / Sine Bang Nielsen / Ursula Nistrup / Julie Nord / Fie Norsker / Kaj Nyborg / Linda Orloff / Allan Otte / Parfyme / Anne-Marie Pedersen / Anne Marie Ploug / Søren Porse / Tanja Nellemann Poulsen / Bjørn Poulsen / Lilibeth Cuenca Rasmussen / Inger Lise Rasmussen / Steen Møller Rasmussen / Tanja Rau / Nikolaj Recke / Niels Reumert / Torben Ribe / Nis Rømer / Pia Rönicke /

15 Troels Sandegård / Morten Schelde / Sebastian Schiørring / René Schmidt / Marika Seidler / Jan Skovgård / Tove Storch / Judit Ström / Lisa Strömbeck / Jasper Sebastian Stürup / Trine Søndergaard / Camilla Sørensen / Svend-Allan Sørensen / Ion Sørvin / Kurt Tegtmeier / Sixten Therkildsen / Sofie Thorsen / Ivar Tønsberg / Aslak Vibæk / Christian Vind / Kassandra Wellendorf / Pernille Kapper Williams / Ebbe Stub Wittrup / Kristoffer Ørum / REJSELEGATER Nermin Durakovic / Morten Dysgaard Nielsen / Morten Dysgaard Nielsen / Søren Elgaard / Augusta Camelia Atla Fogh / Philip Tonda Heide / Marianne Hesselbjerg / Thyra Hilden / Maryam Jafri / Ditte Haarløv Johnsen / Tim Jørgensen / Nikolaj Kilsmark / Jette Elgaard Kristensen / Marie Kølbæk Iversen / Mogens Kølkjær / Finn Larsen / Karin Birgitte Lund / Mette Mærsk /

16 Lisbeth Bank Nielsen / Anne Skole Overgaard / Ditte Lyngkær Pedersen / Jonna Pedersen / Nynne Haugaard Pedersen / Annesofie Sandal / Jeanette Land Schou / Bjarke Regn Svendsen / Poul Skov Sørensen / Malene Hartmann Terkelsen / PRÆMIERINGER Truls Melin / For deltagelse på udstillingen Caspar David Friedrich kom aldrig til Sverige...Han blev i Danmark, Kunsthal Charlottenborg, København Joachim Koester / For udstillingen Ghost Tracks, Overgaden, København Lisbeth Hermansen / For initiativet og arbejdet med Hygum Kunstmuseum Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang / For installationen Barrikade på skulpturudstillingen Pastiche, Sølyst Slotspark Christina Bredahl Duelund / For værket Der Wunderbaum auf der Ecke des Sees på udstillingen Den nye Almindelighed, De Gamles By, København Ismar Cirkinagic / For udstillingen Smoking Gun, Århus Kunstbygning Lars Hempler og Anders Reventlov Larsen / For værket Subnicipality på udstillingen BLACKLIGHT, Basement under Vega, København Randi Jørgensen og Katrine Malinovski / For udstillingen The House in your Head, Kunstforeningen Gl. Strand, København Poul Pedersen / For udstillingen Alfabeter eller næsten, Overgaden, København Ben Clement og Sebastian de la Cour / For værket City of the (Re)orientated på Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København 16

17 Charlotte Bergmann Johansen, Christina Hamre, Annesofie Sandal og Nanna Starck / For udstillingen Sideshow, Kunstcentret Silkeborg Bad Christian Vind / For udstillingen Tegn og underlige gerninger en silkeborgfortolkning, Silkeborg Kunstmuseum Frode Gundorf Nielsen / For værket Strings & Bells på Den Gyldne, Randers Kunstmuseum LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle / Albert Bertelsen / Erik Enevold / Hjørdis Hammeleff / Arne L. Hansen / Maria Lüders Hansen / Arne Heuser / Poul Lillesøe / Gerda Bertelsen Lobedanz / LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILLEDKUNSTNERE Grete Balle / Elisabeth Clausen / Kirsten Laub Eberlein / Birte Find / Else-Marie Funch / Grethe Ida Grathwol / Marit Lie Gregersen / Hanne Gervig Hansen / Minna Gyrithe Holmskov / Inger Kingo Jensen / Merete Agergaard Jensen / Birthe Jørgensen / Ebba Koch / Nelly Lohmann / Ellen Mathiesen / Lone Mertz / Ursula Nielsen / Evelyn Oldenburg / Else Schwalbe /

18 INDKØBTE VÆRKER FOTO Emil Alsbo Rya, 2008, foto / Danske Grafikeres Hus, København Søren Dahlgaard Dough Portrait, Anna 19, 2008, foto / Dough Portrait, Emilie 16, 2008, foto / Stalke Galleri Julie Hardenberg 51W 70N, 2005, foto / W 77N, evening, 2005, foto / W 77N, 2005, foto / A part of me, 2004/5, foto / Savalimmiunik aamma siuliaqarpugut, 2004/5, foto / Nordatlantens Brygge Peter Holst Henckel Explaining destruction to a child, 2006, lambda print / Explaining freedom to a child, 2005, lambda print / Galleri Specta, København Per Bak Jensen Fyrtårn, 2008, c-print diasec / Det Ny Kastet, Thisted Adam Jeppesen CL - Huasco , 2007, lambda-print / US - Mendota , 2007, lambda-print / DK-Ørestaden , 2007, lambda-print / Peter Lav Photo Gallery, København Sophia Kalkau Folds, 2008, serie på 5 lucia-prints / Kunsthallen Brandts Søren Lose Tomorrowland - Mosque, 2007, s/h pigment inkjet print / Tomorrowland - Monolith, 2007, s/h pigment inkjet print / Galerie MøllerWitt, Århus Linda Orloff Cut # 2, 2005, diasecmonteret laserchrome / Bie & Vadstrup Galleri, København Jytte Rex Uden titel, 2008, print på somersetpapir / Uden titel, 2008, print på somersetpapir / Clausens Kunsthandel, København 18

19 Johan Rosenmunthe The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / Galleri Tom Christoffersen, København Trine Søndergaard Uden titel, 2008, analog c-print / Uden titel, 2008, analog c-print / Uden titel, 2008, analog c-print / Martin Asbæk Projects, København Signe Vad The Flight, 2008, digitalt foto / Galleri Image, Århus GRAFIK Zven Balslev Sour Milk River, 2008, siilketryk på træ / Uden titel, 2008, silketryk på træ / Piss Shag, 2008, silketryk på træ / Uden titel, 2008, silketryk på træ / DUNK, København Mads Gamdrup Monochrome Colour Noise, 2008, inkjet print monteret på plexiglas / Nils Stærk Galleri, København Leif Kath Uden titel, 2008, 10 linoleumssnit / Vrå-udstillingen MAM Mint, 2008, linoleumstryk / Yellow, 2008, linoleumstryk / Pink, 2008, linoleumstryk / Danske Grafikeres Hus, København Superflex Free Beer, 2007, 64 ætsninger / Niels Borch Jensen Gallerie, Berlin Poul Skov Sørensen Varierende titler, 2008, 10 koldnålsraderinger / Vrå-udstillingen Tal R I am young I am old, 2006, 6 træsnit / Niels Borch Jensen Gallerie, Berlin Pernille Kapper Williams Uden titel, 2005, 16 dele i varierende størrelse / Larm Galleri, København 19

20 MALERI Ivan Andersen Explorer, 2008, olie og akryl på lærred / Drama, 2008, olie og akryl på lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Behncke Joy Division, 2008, akryl og collage på lærred / Værelse 403, 2008, akryl og collage på lærred / V1 Gallery, København Lars Christensen Organic Drawing, 2008, akryl og lærred / Organic Drawing, 2008, akryl og lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Viera Collaro Orange striber, 2008 / Grønningen, Bornholms Kunstmuseum Henning Damgaard-Sørensen Uden titel, 2000/8, olie på lærred / Uden titel, 2000/8, olie på lærred / Bredgade Kunsthandel, København Mogens Gissel Uden titel, 2008, 5 malerier, olie på lærred / Vrå-udstillingen Niels Erik Gjerdevik Uden titel, 2008, olie på lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Asmund Havsteen-Mikkelsen Villa in the Woods, 2008, olie på lærred / Chuey House, 2008, olie på lærred / Helene Nyborg Contemporary, København HuskMitNavn Uden titel, 2008, akryl på lærred / Charlotte Fogh Contemporary, Århus Ferdinand Ahm Krag Uden titel, 2008, mixed media på papir / Uden titel, 2008, mixed media på papir / bendixen contemporary art, København Oda Knudsen Når til agters de døde drev væk, 2008, olie på lærred / Clausens Kunsthandel, København Christina Malbek Into, 2007, airbrush på lærred / Göteborg Konsthall, Sverige 20

21 Bodil Nielsen Green, Grey, Yellow Black, 2008, akryl på lærred / Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Fie Norsker Totem Mosaik, 2008, olie på lærred / Galleri Christina Wilson, København Lise Nørholm Uden titel, 2008, gouache, tusch, labels på papir / Bie & Vadstrup Galleri, København Pilaiporn Pethrith Explosion II, 2008, print/olie på lærred / (Situation) explosion, 2008, print/olie på lærred / Charlotte Fogh Contemporary, Århus Krista Rosenkilde Skeleton, 2008, olie og akryl på lærred / Galleri Tom Christoffersen, København Maria Torp Malmparken, 2008, olie på lærred / Galleri Christoffer Egelund, København PERFORMATIV INSTALLATION A Kassen Concrete Floor, 2008, cement, sko, statist / Seen from below, 2008, stole, bord, sko, statist / Kirkhoff Contemporary Art, København TEGNING Emil Alsbo Tæppehoved, 2008, 5 blyantstegninger / Danske Grafikeres Hus, København Anne Marie Ploug Strange growth, 2007, tusch på papir / Strange growth, 2007, tusch på papir / Møstings Hus, Frederiksberg SKULPTUR Christian Andersen Uden titel, keramik, farve, lak / Uden titel, mixed media / Larm Galleri, København Søren Behncke Urinal, 2008, pap, lim / V1 Gallery, København Ib Geertsen Mobile, rød, 2008 / Mobile, gul, 2008 / Grønningen, Bornholm 21

22 Kaj Nyborg Long Run Home (Twin A), 2008, aluminium, birkefiner / Stalke Galleri Kirsten Ortwed Lewel of two, 2008, bronze og marmor / Galleri Susanne Ottesen, København Lars Bent Petersen Perfect Forms, 2008, mixed media / Andersens Contemporary, Berlin Bjørn Poulsen Ghost X, 2008, plastik, akryl og stål / Galerie MøllerWitt, Århus Torben Ribe Uden titel (Pedophilia in Contemporary Art), 2008, akryl, lak på mdf / Uden titel (The Other Side of the Truth), 2008, akryl på mdf / Uden titel (Hört auf zu Malen), 2008, akryl på mdf / bendixen contemporary art, København René Schmidt Pastelvåd, 2008, jesmonite / Syfilis, 2008, jesmonite / Kunsthallen Brænderigården, Viborg Hartmut Stockter Aflytning af fuglefodtrin, 2008, guitar, træ stetoskop, tegning på krydsfiner / Ringsted Galleri Til den natlige duftcyklist, 2008, mixed media / Brøndsalen, Frederiksberg Tove Storch Uden titel (kolibri), 2007, mixed media / U-Turn, København Ulrik Weck Desperate Housewifes, 2008, brugt dæk, plastik låg / Galleri Christina Wilson, København VIDEO Lisa Strömbeck in memory of all those who work without ever getting a reward, 7.30 min. video / Pixel, København 22

23 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det nye litteraturudvalgs første arbejdsperiode i foråret var præget af en lidt kaotisk start. Pga. folketingsvalget i november 2007 var de almindelige processer omkring etableringen af de nye udvalg under Kunstfonden suspenderet i en periode, hvorfor udvalgets endelige konstituering fandt sted senere end almindeligt. Vi kom derfor som nyt udvalg lidt hovedkulds ind i arbejdet, da foråret udover den store ansøgningsrunde om arbejds- og rejselegater også bød på præmiering af værker fra efterårssæsonen Samtidig var de første måneder præget af en stor politisk turbulens omkring hele kunststøtteområdet pga. den voldsomme debat om og massive kritik af de livsvarige ydelser. Denne veritable mediestorm blev senere på foråret fulgt op af stiv kuling i forbindelse med pressens dækning af udgifterne til Kunstfondens prisuddelingsfest i maj. Velkommen til en helt ny virkelighed! Som nyt medlem af et af Kunstfondens tremandsudvalg stifter man på én gang bekendtskab med to kulturer, som man ikke nødvendigvis har noget forhold til i forvejen, da man jo er udpeget pga. sine kunstfaglige kvalifikationer. Disse to kulturer er den offentlige forvaltning på den ene side og den kulturpolitiske debat på den anden side. Begge kulturer kræver en vis tilvænning for ikke at sige læring. Hvad kunststøttesystemet angår, er der en del regler og bestemmelser, man skal lære at forholde sig til. Samtidig er der dog et vist frirum for udvalget, fordi meget er bestemt af sædvaner og hidtidig praksis, som der i princippet kan laves om på. At se hvor grænsen går mellem det foranderlige og det uforanderlige tager dog også sin tid. Den kulturpolitiske debat har også været overraskende at stifte bekendtskab med. Her er problemet dog ikke kompleksitet, men det modsatte. Kritikken af de livsvarige ydelser forekom således udvalget at være præget af lige dele misforståelser og smålighed. Ordningen lader til nu at være sikret pga. statsministerens intervention i forbindelse med fejringen af De Gyldne Laurbær 2007, men det er i sig selv et kulturpolitisk krisetegn, at en ordning med hædersgaver til store danske kunstnere ikke er omgærdet af en selvfølgelig legitimitet. Den største arbejdsindsats for Litteraturudvalget lå i månederne marts og april, hvor de 361 indkomne ansøgninger til arbejds- og rejselegater blev gennemgået og behandlet. Resten af året har arbejdet været mere kontinuerligt udstrakt omkring læsning af de nye bøger og præmieringer af værker fra henholdsvis efteråret 2007, foråret 2008 og efteråret Litteraturudvalget har i al ubeskedenhed været tilfreds med sin egen indsats og med året, der er gået. Samarbejdet har fungeret glimrende udvalgsmedlemmerne imellem og i forhold til sekretariatet fra Kunststyrelsen. Det kan i perioder være overvældende at skulle forholde sig til de mængder af nyudgivne bøger der vælter ind ad brevsprækken, men præmieringerne, hvor udvalget har fastholdt traditionen med at præmiere 4 bøger fra hver af de to sæsoner (forår og efterår), giver udvalget en god mulighed for at sætte foden ned, gribe i bunkerne og give en ekstra opmærksomhed til virkeligt gode bøger, som nogle gange kan drukne eller forsvinde for hurtigt under horisonten i den tempoopskruede begivenhedskultur, som nutidens mediebillede suger nye bøger ind i. I forbindelse med forårsuddelingen var det et privilegium for udvalget at kunne arbejde med den ekstraordi- 23

24 nære Marienborg-bevilling, der gav mulighed for at uddele, i dette tilfælde, ikke færre end 10 treårige arbejdsstipendier. Denne bevilling udløb med 2008 men heldigvis har litteraturområdet fået tildelt en ny ekstrabevilling, der, om end den ikke er helt på niveau med Marienborg-puljen, stadig vil give gode arbejdsbetingelser. Det har været et i perioder lidt hæsblæsende år for Litteraturudvalget, men vi glæder os til år 2 og til at kunne gå ind i arbejdet med såvel den sikkerhed som den fornyede opmærksomhed som det giver at gøre noget, når det ikke er første gang man skal gøre det. NILS GUNDER HANSEN / FORMAND CHRISTINA HESSELHOLDT MORTEN SØNDERGAARD UDDELINGER - LITTERATURUDVALGET Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2008 modtaget 373, hvoraf 125 er helt eller delvist imødekommet. Udvalget har uddelt 8 præmieringer (ét blev delt mellem to kunstnere). 3-ÅRIGE STIPENDIER Trine Andersen / Anne-Louise Bosmans / Harald Voetmann Christiansen / Inge Lise Hornemann / René Jean Jensen / Erling Jepsen / Maja Lee Langvad / Martin Larsen / Lars Skinnebach / Synnøve Søe / ARBEJDSLEGATER Muniam Alfaker / Rolf Bagger / Solvej Balle / Sussi Bech / Hanne Richardt Beck / Jonas T. Bengtsson / Sissel Bergfjord / Hans-Jørgen Birkmose / Charlotte Blay / Jens Blendstrup / Morten Blok / Kim Blæsbjerg /

25 Jeppe Brixvold / Gitte Broeng / Jakob Brønnum / Lars Bukdahl / Julia Butschkow / Camilla Christensen / Claus Handberg Christensen / Steen Bach Christensen / Bente Clod / Ole Dalgaard / Simon Dencker / Adda Djørup / Christian Dorph / Jens-Martin Eriksen / Kristian Bang Foss / Niels Frank / Thue Friislund / Lars Frost / Christian Yde Frostholm / Lotte Garbers / Sissel-Jo Gazan / Ulrikka S. Gernes / Kristina Nya Glaffey / Katrine Marie Guldager / Kirsten Hammann / Charlotte Inuk Hoff Hansen / Helle Helle / Lene Henningsen / Kristian Himmelstrup / Henriette Houth / T.S. Høeg / Peter Højrup / Bo Green Jensen / John Bang Jensen / Søren E. Jensen / Thøger Jensen / Jamal Jumá / Pia Juul / Farshad Kholghi / Jari Kickbusch / Janus Kodal / Annette Bjørg Koeller / Dennis Gade Kofod / Thomas Krogsbøl /

26 Hanne Kvist / Marianne Larsen / Niels Peter Juel Larsen / Annette Lindegaard / Pablo Henrik Llambías / Maja Lucas / Niels Lyngsø / Viggo Madsen / Anne Lise Marstrand-Jørgensen / Vibeke Marx / Mette Moestrup / Søren Vad Møller / Carsten Nagel / Anders Abildgaard Nielsen / Bent Vinn Nielsen / Carsten René Nielsen / Jesper Sternberg Nielsen / Laus Strandby Nielsen / Peter-Clement Woetmann Nielsen / Dorthe Nors / Marius Nørup-Nielsen / Erik Trigger Olesen / Peter H. Olesen / Ursula Andkjær Olsen / Inge Pedersen / Arne Herløv Petersen / Peter Poulsen / Kim Leine Rasmussen / Jokum Rohde / Marina Cecilie Roné / Aleksandar Sajin / Martin Glaz Serup / Palle Sigsgaard / Niels Simonsen / Nicolaj Stochholm / Kristina Stoltz / Preben Major Sørensen / Astrid Saalbach / Pia Tafdrup / Jan Thielke / Kasper Nørgaard Thomsen / Søren Ulrik Thomsen / Mikkel Thykier / Tomas Thøfner /

27 Vibeke Vasbo / Charlotte Weitze / Maj-Britt Willumsen / Ellen Wulff / Jesper Wung-Sung / REJSELEGATER Naja Marie Aidt / Birgit Berggreen / Thomas Boberg / Bent Haller / Maria Helleberg / Mette Rosenkrantz Holst / Susanne Jorn / Susanne Jorn / Peter Laugesen / Vagn Lundbye / PRÆMIERINGER Jens Blendstrup / For Toværelses med lykkelig udgang Kaspar Kaum Bonnén / For Arktitektur & andre værelser vi kan bygge sammen Anne Mette Bruun / For Orlandos Døtre Adda Djørup / For Hvis man begyndte at spørge sig selv Mikkel Fossmo / For Vækstlaget Lars Gundersen / For Toværelses med lykkelig udgang Meghan D. Jakobsen / For Trods Katinka My Jones / For Havet er sort, kysten er hvid 27

28 Vibeke Vasbo / For Der mangler en sang om solsorten LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER FORFATTERE Helle Kastberg Jensen / Ruth Malinowski / Lise Ring / Chili Turèll / Katrine Ussing / Karen Vad /

29 BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE Fællesområdet rytmisk og klassisk? I efteråret 2008 afholdt de to tonekunstudvalg fælles workshop om det felt, der overlapper det klassiske og det rytmiske i musiklivet. Det er et område, som vi kan se vokser betydeligt i øjeblikket - ikke mindst af de mange ansøgninger, som rettes mod begge udvalg. Udvalgene gav da også i fællesskab en af sine største bevillinger til en række værker og komponistsamarbejder bestilt af Wundergrund festival i efteråret Festivalen fandt sted i København og Berlin. Med sin selvbeskrivelse som en festival, der præsenterer Musikmøder mellem moderne klassisk, jazz, rock og electronica, ligger Wundergrund oplagt i det felt, der overlapper de klassiske og rytmiske musikscener, og hvor Tonekunstudvalgene af ansøgningerne har kunnet konstatere en vital aktivitet. Vi har i vores løbende korrespondance med omverdenen oplevet, at mange ser Statens Kunstfonds opdeling af musikområdet i et rytmisk og et klassisk udvalg som fagligt set lidt kunstigt og passé. Tonekunstudvalgene konkluderede som en langsigtet strategi at pege på en sammenlægning af de eksisterende to udvalg til ét tonekunstudvalg, hvilket kræver en lovændring på området. En sådan lovændring er en flerårig proces, der indebærer mange parters medvirken, navnlig Repræsentantskabet for Statens Kunstfond, og som højst sandsynligt rækker udover vores beskikkelsesperiode. Men i udvalgene har vi følt os forpligtet til at tænke fremtidige scenarier parallelt med løsninger, der kan forbedre vores arbejde i vores beskikkelsesperiode frem til udgangen af Hovedformålet med en sammenlægning af udvalgene til et fælles udvalg er at skabe en støttekonstruktion, der i højere grad er tilpasset et musikliv uden så skarp skelnen mellem musikgenrer, -kulturer og miljøer, som opdelingen i øjeblikket lægger op til. Dertil kommer vores ønske om at undgå den fagligt og administrativt upraktiske transport af fællesansøgninger mellem udvalgene. Det skal ikke nægtes, at et samlet udvalg da vil stilles overfor nye udfordringer, herunder en anderledes tilrettelagt mødekalender, behandlingsprocedure mm. Overvejelserne er mange, men der er bestemt gode perspektiver i det. Arbejde med komponistordninger Vi har med både huskomponistordning og festivalkomponistordning arvet to gode modeller for, hvordan komponister kan yde en skabende indsats i landets musikliv. Siden oprettelsen af disse ordninger er der blevet skabt mange betydelige værker og erfaringer, som har givet en solid base for det etablerede musiklivs arbejde med ny musik. Nu har vi i Tonekunstudvalgene lyst til både at forhøje pulsen på de traditionelle samarbejder, så dansk musiks kunstneriske udvikling får optimale betingelser, og samtidig udvide horisonten, så ordningerne dækker over også helt nye scener og felter gerne i udlandet. I løbet af foråret 2008 har Tonekunstudvalget for Klassisk Musik været i kontakt med samtlige aktuelle deltagere i udvalgets huskomponistordning for at høre om deres erfaringer og forslag til forbedringer på området. Udvalget vil fremover fortsat støtte konkrete samarbejder mellem komponister og orkestre, ensembler. Men 29

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

INDKØBTE VÆRKER 2010 FOTO. Thomas Bangsted Fisherman s Wharf, 2009, c-print / 48.000 Galleri Tom Christoffersen, København

INDKØBTE VÆRKER 2010 FOTO. Thomas Bangsted Fisherman s Wharf, 2009, c-print / 48.000 Galleri Tom Christoffersen, København INDKØBTE VÆRKER 2010 FOTO Thomas Bangsted Fisherman s Wharf, 2009, c-print / 48.000 Galleri Tom Christoffersen, København Kristina Eldon Undula # 5 og Undula # 1, 2 fotografier, c-print / 19.500 pr. stk.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km

Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012. Piger 0-10 år 2 km Resultatliste Solrødløbet 12-08-2012 Vi skal hermed opfordre til, at vi får tilsendt navnene og adresserne på de superseje unge mennesker som kom til at løbe for langt, således at de kan få en fortjent

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU!

præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU! præsenterer SALON #1 Dansk Kunst NU! 26. oktober 24. november 2007 A-kassen 2 Christoffer Munch Andersen 3 Lisbeth Bank 4 Thomas Bangsted 5 Trine Boesen 6 Anders Bojen & Kristoffer Ørum 7 Bosch & Fjord

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5

Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 2015 Capetillo / Tegtmeier / Strandh 29.3 31.5 DET ANDET STED 24.4 26.7 REALISME - NU 7.6-26.7 Vrå-udstillingen 2015 2.8-30.8 GRAFIK 6.9-15.11 Menneske 9.10-15.11 I escaped when the trees started to grow

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere