Kulturudvalget (Omtryk - 17/08/ Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget (Omtryk - 17/08/ Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIV 1. JANUAR DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmer af fondens repræsentantskab, bestyrelse og udvalg s. 2 Beretning fra bestyrelsen s. 5 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg s. 8 Uddelinger Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum s. 10 Uddelinger Indkøbs- og Legatudvalget s. 12 Indkøbte værker s. 18 Beretning fra Litteraturudvalget s. 23 Uddelinger s. 24 Beretning fra Tonekunstudvalgene s. 29 Uddelinger Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik s. 31 Uddelinger Tonekunstudvalget for Klassisk Musik s. 37 Uddelinger Tonekunstudvalgene i fællesskab s. 44 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget s. 46 Uddelinger s. 48 Indkøbte værker s. 51 Beretning fra Arkitekturudvalget s. 53 Uddelinger s. 56 Beretning fra Film- og Scenekunstudvalget s. 59 Uddelinger s. 60 Ligebehandlingsstatistik s. 64 Indstillinger til livsvarige ydelser i 2008 s. 68 Regnskab for finansåret 2008 s. 69 1

2 MEDLEMMER AF FONDENS REPRÆSENTANTSKAB, BESTYRELSE OG UDVALG Repræsentantskabet for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2009 Rådmand Søren Møller, formand - udpeget af kulturministeren Folketingsmedlem Jakob Axel Nielsen til november 2007 Folketingsmedlem Henriette Kjær fra juni udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Jens Rohde til marts 2006 Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby fra marts udpeget af Venstre Folketingsmedlem Mogens Jensen - udpeget af Socialdemokraterne Folketingsmedlem Ole Sohn til november 2006 Folketingsmedlem Holger K. Nielsen fra november 2006 til marts 2008 Folketingsmedlem Pernille Frahm fra april udpeget af Socialistisk Folkeparti Direktør Uffe Elbæk - udpeget af Det Radikale Venstre Borgerrepræsentationsmedlem Louise Frevert - udpeget af Dansk Folkeparti Byrådsmedlem Anna Rytter fra marts udpeget af Enhedslisten Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast (til januar 2007) - udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Viceborgmester Jytte Frijs Byrådsmedlem Bo Fibiger fra november 2007 til oktober udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Anne Borup Lektor, mag.art. Rune Gade Lektor, cand.mag. Ansa Lønstrup - udpeget af de humanistiske fakulteter Billedhugger Thomas Bang Arkitekt Bo Wermuth Frederiksen Maler Jytte Rex - udpeget af Akademiraadet Forfatter Thomas Harder Forfatter Maj-Britt Willumsen - udpeget af forfatterforeningerne Manuskriptforfatter Camilla Hübbe - udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Peter Laugesen Forfatter Pia Tafdrup - udpeget af Det Danske Akademi 2

3 Komponist Eva Noer Kondrup Komponist Svend Aaquist - udpeget af Dansk Komponistforening Komponist, docent Hans Abrahamsen til april 2007 Professor Morten Zeuthen fra maj udpeget af musikkonservatorierne Komponist og sangskriver Franka Abrahamsen til oktober 2008 Komponist Torben Edvard Kjær til september 2008 Komponist Benjamin Koppel fra november 2008 Komponist Jacob Groth fra november udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist og tekstforfatter Sascha Dupont til november 2008 Komponist Kristina Holgersen fra november udpeget af Danske Populærautorer Maler og billedhugger Hans Christian Rylander - udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Keramiker Ann Lilja til april 2007 Guldsmed Ulrik Jungersen fra maj udpeget af Danske Kunsthåndværkere Billedkunstner Jane Balsgaard Billedkunstner Jesper Fabricius Billedkunstner Karen Kjær Laursen - udpeget af Billedkunstnernes Forbund Cand.arch. Lise Vejse Klint - udpeget af Danske Designere Arkitekt MAA Søren Bøgh - udpeget af Akademisk Arkitektforening Overbibliotekar Lone Thaarup til november 2006 Administrationschef Erna Reutzer fra november udpeget af Danmarks Biblioteksforening Scenograf Bjarne v.h.h. Solberg Ekstern lektor, ph.d. Karen Vedel - udpeget af De Frie Koreografer, De Danske Dansekompagnier, Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer Filminstruktør Ebbe Nyvold til april 2007 Filminstruktør Ulla Boje Rasmussen fra maj udpeget af Danske Filminstruktører Bestyrelsen for 2008 Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Steffensen, næstformand Arkitekt, professor Anne Beim Designer Louise Campbell TV-, film- og sceneinstruktør Ulla Gottlieb Professor, mag.art. Nils Gunder Hansen 3

4 Udvalgene for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Steffensen, formand - udpeget af kulturministeren Billedkunstner Kerstin Bergendal - udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Henrik Terkelsen - udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedkunstner, fotograf, forfatter Erik Stefffensen, formand - udpeget af kulturministeren Billedkunstner Hjørdis Haack - udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner, rektor Jesper Rasmussen - udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Professor, mag.art. Nils Gunder Hansen, formand - udpeget af kulturministeren Forfatter Christina Hesselholdt - udpeget af repræsentantskabet Forfatter Morten Søndergaard - udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for Klassisk Musik Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand - udpeget af kulturministeren Komponist Anders Brødsgaard - udpeget af repræsentantskabet Komponist, professor Olav Anton Thommessen - udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik Komponist, ph.d. Juliana Hodkinson, formand - udpeget af kulturministeren Komponist, orkesterleder, slagtøjsspiller Marilyn Mazur - udpeget af repræsentantskabet Sangskriver, komponist, musiker Tobias Trier - udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Designer Louise Campbell, formand - udpeget af kulturministeren Industriel designer, arkitekt, lektor Thomas Dickson - udpeget af repræsentantskabet Tekstil- og ædelmetalformgiver Bess Kristoffersen - udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekt, professor Anne Beim, formand - udpeget af kulturministeren Arkitekt Henrik Schmidt - udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Mette Tony - udpeget af repræsentantskabet Film- og Scenekunstudvalget TV-, film- og sceneinstruktør Ulla Gottlieb, formand - udpeget af kulturministeren Filmklipper, filminstruktør Janus Billeskov Jansen - udpeget af repræsentantskabet Sceneinstruktør, koreograf Mikala Bjarnov Lage - udpeget af repræsentantskabet Statens Kunstfonds sekretariatsopgaver varetages af Kunststyrelsen. 4

5 BERETNING FRA BESTYRELSEN Fokus på kunstnære værdier Statens Kunstfonds bestyrelse har hele tiden fokus på, at vores rolle i den kulturpolitiske kommunikation er at være garant for, at kunstfaglige synspunkter bliver repræsenteret i kulturpolitiske sammenhænge. Kunstnære værdier er fuldstændig bestemmende for vores arbejde og prioriteringer, og den individuelle kunstnerpraksis med sine unikke værker er det vores embede og privilegium at støtte. Kunst er mangfoldig, og ingen på forhånd givne kriterier kan dække over alle kunstneres virke. Derfor er det også svært at fastholde kunstens værdier, når der skal konkurreres om opmærksomhed og midler i den kulturpolitiske debat. Også fordi kulturelle oplevelser er subjektive. Statens Kunstfonds midler er måske de frieste i hele kunststøttesystemet, bredt tilegnet fortsat kunstnerisk virke. Trods det, at mange faktorer spiller ind i de enkelte udvalgs stillingstagen til hver støttebehandling, er det suverænt udvalgenes respons på det, vi hører og ser i den pågældende kunstneriske praksis, der får tommelfingeren til at vende op- eller nedad. Livsvarige ydelser Også i 2008 har medierne har haft fokus på en af Danmarks ældste kunstnerstøtteordninger - de livsvarige ydelser. Forårets voldsomme talkrig tog fart, mens Statens Kunstfond stod tom i årets første måneder, og gav meget lidt plads til kvalitative overvejelser om ordningens egentlige værdi for de hædrede kunstnere og for samfundet som sådan. En mere kunstnær debat dukkede op i efteråret med afsæt i sidste års beretning fra den daværende bestyrelse om den skæve fordeling af ydelser mellem kunstarterne. Netop som den nye kulturminister var tiltrådt, fik den nye bestyrelse lejlighed til at bekræfte situationens uholdbarhed over for både ministeren og i medierne. Den nuværende fordeling af de i alt 275 livsvarige ydelser er: 93 ydelser til bildende kunstnere, 89 ydelser til forfattere (herunder 73 ydelser til skønlitterære forfattere, 12 ydelser til forfattere med alment kulturelt forfatterskab og 4 til oversættere), 35 ydelser til klassiske og rytmiske komponister, 26 ydelser til kunsthåndværkere og designere, 18 ydelser til skabende kunstnere inden for film- og scenekunst, og 14 ydelser til arkitekter. Situationen er så langt fra tilfredsstillende, og bestyrelsen kan ikke se nogen løsning i en omfordeling af ydelserne, da dette blot ville skabe nye urimeligheder. Lige så langsigtet det kan synes i dagens politiske virkelighed at pege på nødvendigheden af flere livsvarige ydelser, lige så nødvendigt er det fra vores side at gentage, at også på kunstens område forlanger vi vækst og udvikling frem for omfordeling og inerti. 30 nye ydelser til de mindre tilgodesete kunstarter ville være en god start. Øget ligestilling mellem kunstarterne En række emner har samlet sig til nogle overordnede overvejelser om kunstområdernes ligestilling. Det afspejler sig dels i den ujævne fordeling af livsvarige ydelser mellem kunstarterne, dels i forhold til den manglende parallelitet mellem Statens Kunstfond og Kunstrådet, hvor områderne arkitektur, design og kunsthåndværk ikke er repræsenteret i Kunstrådet. Bestyrelsen har over for blandt andre kulturministeren forsøgt at argumentere for, at også kunstkyndige repræsentanter fra kunsthåndværk, design og arkitektur bør sidde med ved bordet i Kunstrådet, hvor mange vigtige beslutninger vedrørende kunst og kulturens trivsel træffes. 5

6 Samarbejde mellem udvalgene Helt fra forårsuddelingen har bestyrelsen haft øje på, at tværkunstneriske profiler og projekter også må kunne finde vej i Statens Kunstfonds fagspecifikke udvalgsstruktur og til en fair og kompetent behandling. Det drejer sig her både om kunstnere, der vitterligt manifesterer sig i forskellige kunstformater, ved både at udgive f.eks. plader og bøger. Og det handler også om kunstnere, som agerer selvstændigt i et felt, der kombinerer indhold og sammenhæng fra forskellige kunstarter. Under forårsuddelingen gik Det Billedkunstneriske Inkøbs- og Legatudvalg således sammen med Tonekunstudvalgene og tildelte i fællesskab et større arbejdslegat til en lydkunstner, hvilket er et eksempel på, at tværkunstneriske aspekter varetages i Kunstfondens arbejde. I efteråret 2008 afholdt bestyrelsen og sekretariatet seminar om det tværkunstneriske samarbejde mellem udvalgene i Statens Kunstfond. Pointen her er, at blot fordi flertallet af ansøgninger rammer lige ned i et af Statens Kunstfonds udvalgs områder, skal vores midler også kunne følge med i kunstpraksisser, der udfordrer den etablerede kunstfaglige opdeling. Kommunikation Trods den delvis negative mediedækning af årets stipendieuddeling, betragter bestyrelse og udvalg det som vores glædelige pligt og privilegium at heppe offentligt på de treårige arbejdsstipendiater, som vi kårer hvert år under forårsuddelingen med en fest, der hædrer dem i dette afgørende moment. Men vi har konstateret, at Statens Kunstfonds kerneydelser navnlig de livsvarige ydelser og treårige arbejdsstipendier er svære at formidle og nemt misforstås i en mediedækning, hvor kun de instrumentelle og økonomiske aspekter får spalteplads. Bestyrelsen har i løbet af efteråret udarbejdet Statens Kunstfonds første kommunikationspolitk, som dels klargør arbejdsgange mellem Kunststyrelsen og fondens udvalg og bestyrelse. Derudover sætter kommunikationspolitikken fokus på Statens Kunstfonds behov for at opgradere sin eksterne kommunikation på en tidssvarende måde. Ved tildeling af nye treårige arbejdsstipendier fra og med 2009 vil modtagerne blive bedt om at indgå i et samarbejde med Statens Kunstfond i forbindelse med synliggørelse af kunstnernes eget virke i løbet af stipendieperioden samt i forhold til synliggørelse af fondens støtte generelt. Bestyrelsen ønsker, dels at være med til at skabe opmærksomhed omkring de enkelte kunstneres aktualitet, dels at formidle denne vigtige støtteform bedre til offentligheden - at oplyse om hvilke aspekter af kunstnernes løbebane, der særligt hjælpesmed denne form for arbejdsro. I forbindelse med førstnævnte aspekt, er det bestyrelsens håb, at Statens Kunstfond kan være med til at stimulere en synergieffekt omkring de enkelte kunstnere og dermed optimere effekten af det særlige moment, som stipendiet repræsenterer i deres løbebane. Vi lægger op til en overvejende fri form for tilbagemelding fra kunstnerne, og Statens Kunstfonds hjemmeside vil indgå som omdrejningspunkt i den kunstnære synliggørelse i form af bl.a. billeder, lydfiler, m.v. Sværere tilgængeligt er en udvidet formidling af modtagerne af livsvarige ydelser, men vi håber på at kunne tage hul på dette emne i forbindelse med en udbygning af kunst.dk. Kunststøttesystemet 2008 har været feedbacktime i det statslige kunststøttesystem, hvor Pluss-rapporten tog temperaturen på Kunstrådet og dermed den kunststøttestruktur, som Statens Kunstfond blev en del af ved oprettelsen af 6

7 Kunstrådet og Kunststyrelsen i I forbindelse med bestyrelsens tiltræden bad den daværende kulturminister Statens Kunstfonds Bestyrelse og Repræsentantskab om at bidrage med synspunkter og overvejelser i relation til Statens Kunstfond og kunststøttesystemet på en række områder i forlængelse af Plussrapporten. Med 44 år på bagen, er Statens Kunstfond på godt og ondt det ældste og mest statiske led i dette støttesystem. Året 2008 endte med, at overvejelserne om ændringer blev rundet af med en konsoliderende politisk aftale indeholdende kun få ændringer for Kunstfondens vedkommende. Bestyrelsen ser frem til at fortsætte den frugtbare og åbne sparring, som vi allerede har indledt med den nye kulturminister Carina Christensen. JULIANA HODKINSON / FORMAND 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Hvad er tidligere blevet overset, findes der alternativer til den eksisterende måde at gøre tingene på, kan vi stimulere kunstlivet og som nyudnævnte udvalg være med til at gøre en kvalitativ forskel hvor er kunsten på vej hen netop nu? Disse spørgsmål har været centrale for begge de to billedkunstneriske udvalgs arbejde i deres første år. Denne optik vil givetvis ændre sig over de kommende to år, og udvalgene har af samme grund ikke udstukket særlige fokusområder, men håber at bevare en åbenhed over for de opgaver, vi er blevet udpeget til at løfte. Ét initiativ har begge udvalg tidligt og i fællesskab valgt at sætte i gang. Det drejer sig om et formidlingssamarbejde med internetportalerne kunsten.nu og kopenhagen.dk, der som et supplement til sætter fokus på de billedkunstnere og de arbejder, der har modtaget støtte fra de to billedkunstudvalg. Vi håber, at den større opmærksomhed på formidlingen kan synliggøre den støttede kunst, men samtidig også forebygge mytedannelser og gøre Statens Kunstfonds billedkunstneriske udvalg til en gennemsigtig, aktiv og åben institution i dansk kunstliv. Interviews med støttede kunstnere og udvalgsmedlemmerne, nyheder om indkøb, om igangsatte og afsluttede kunstopgaver og om ture rundt i landet kan forhåbentlig være med til at vise, hvordan vores arbejdsopgaver varetages, og hvilke prioriteringer, vi foretager undervejs. Ude omkring i landet Indkøbs- og Legatudvalget uddeler langt de fleste af sine midler ved forårsuddelingen. I år gav de ca. 700 ansøgere os et bredt indblik i, hvor kunsten bevæger sig hen. Det er en omfattende proces at gennemgå de mange forskellige ansøgninger, men vi ser allerede frem til næste forårsuddeling, hvor vi glæder os til at tage pulsen på det danske billedkunstmiljø. En tendens, vi var opmærksomme på, er den internationalisering, der sker med danske billedkunstnere, som har studeret i udlandet eller har bosat sig så forskellige steder som London, Berlin, Wien og Hong Kong. Vi ønsker ikke at lægge et nationalt perspektiv, men håber at følge den bedste kunst, hvor den nu en gang er, og glæder os over kunstlivets mangfoldighed. Derfor har Indkøbs- og Legatudvalget også forsøgt at besøge et bredt spektrum af udstillinger i ind- og udland, hvor danske kunstnere er repræsenteret: fra Hygum til Fanø, fra Vrå til Helligdomsklipperne ved Rø, fra Göteborg til Berlin. Det er dog en umulig opgave ved selvsyn at besøge alle udstillinger, og udvalget bliver konstant nødt til at prioritere blandt det stigende antal udstillinger. Den geografiske spredning af udvalgsmedlemmernes bopæl giver en naturlig fordeling af opmærksomheden omkring Århus og København. Præmieringer og indkøb er foretaget både i Jylland og på øerne, og vi har lagt vægt på tillid til det enkelte udvalgsmedlem, der fremlægger forslag for det samlede udvalg for at sikre så stor en spredning af besøg ude i landet som overhovedet muligt. Arbejdsformen er således baseret dels på samlede besøg på vægtige udstillinger med supplerende information sendt via og mobil, hvilket har tilført arbejdet en yderligere dynamisk dimension. Formålet med kunstindkøb og med stedsspecifikke kunstopgaver er at værkerne skal ud til offentligheden. Indkøbs- og Legatudvalget har derfor i årets løb besøgt institutioner, der tidligere har modtaget deponerede værker for i praksis at se, hvad der sker med de indkøbte værker. Udvalget har endvidere diskuteret og igangsat projekter, der involverer tidligere indkøbte værker, der ikke har kunnet indfri deres formål at komme ud til offentligheden. Således er der blevet lavet en videokompilation, så også videoværker kan komme 8

9 ud på lige fod med andre indkøbte værker. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum har for sit vedkommende medvirket til genplacering og genopstilling af kunstværker, hvor det af den ene eller anden grund var nødvendigt - med kunstnerens medvirken, hvor det har kunnet lade sig gøre. Tillid Som der er tillid mellem udvalgsmedlemmerne, er der også en høj grad af tillid fra udvalgene til de kunstnere, der får tildelt støtte i form af et frit arbejdslegat, et rejselegat - til de helt få et treårigt arbejdsstipendium - eller en kunstopgave til en bestemt lokalitet med støtte fra Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum. Frie legater med tillid til kunstneren er en styrke ved Statens Kunstfond. Den statslige støtte er dermed mere rummelig og kan bedre favne kunstnere med meget forskelligartet praksis. Således har de treårige stipendiemodtagere i år repræsenteret forskellige medier såvel som uddannelsesmæssig baggrund. Som endnu et eksempel kan nævnes, at Indkøbs- og Legatudvalget i samråd med Tonekunstudvalgene har givet legat til en lydkunstner, ligesom udvalget har indkøbt performative skulpturer. I tillid til kunstens autonomi at kunstnerne er bedst til at vide, hvor kunsten bevæger sig hen har Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum udsendt et Open Call på For at stimulere og synliggøre det udvidede kunstneriske praksisfelt, som er vokset frem af samtidskunstneres ændrede tilgang til offentligt rum, har udvalget indkaldt idéer og visioner, der konkret forholder sig til og fornyr diskussionen af kunstneriske strategier, metoder og opgaver i forbindelse med det offentlige rum. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum arbejder i også med at realisere et kunstprojekt, der vil komme til at udgør et forløb af oplevelser langs Hærvejen i Jylland. Tolv kunstnere med hver deres arbejdsfelt - fra kompositionsmusik over kunst-håndværk, design, arkitektur, billedkunst og scenografi til litteratur - bidrager med værker fra Viborg til den danske grænse i syd. Med disse initiativer er det udvalgets forventning at kunne tilgodese to typer kunstnerisk praksis. I Open Call har vi i første indsendelsesrunde (afsluttet medio januar 2009), modtaget cirka 100 forslag og idéer. Vækstlaget i dansk kunst kommer således til orde og danner input for den kommende tids visioner - en påvirkning ude fra og ind til fonden. Mens Hærvejsinitiativet er et kunstnerisk forløb - iscenesat inde fra og ud mod samfundet. Vi håber hermed at have dannet et hele og vise, hvor bredt fondsarbejdet kan defineres. Der er ingen facitliste. Kunstnerne og Statens Kunstfond bidrager ligeligt til udviklingen af de ny tiltag i det offentlige rum. Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum er gået i samarbejde med Kunstmuseet Køge Skitsesamling om at få tilvejebragt en faglig, forskningsbaseret undersøgelse og præsentation af kunstværker skabt til det offentlige rum med støtte fra Statens Kunstfond. Udvalget ønsker at få sat fokus på samspillet mellem kunstværker og modtagere bl.a. for at få perspektiveret og kvalificeret den offentlige debat om Statens Kunstfonds historiske, nuværende og fremtidige rolle som væsentlig bidragsyder til produktionen af kunst i det offentlige rum. Lige inden årsskiftet havde Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum den glæde, at den første stedsspecifikke kunstopgave, som vi satte i gang, blev godkendt til udførelse til det nybyggede Bellahøjbadet i København. Endnu et par større kunstopgaver er søsat i 2008, og dem skal vi arbejde videre med sammen med de involverede kommuner. Udvalget har i årets løb haft glæden ved at overdrage nye, vitale og smukke kunstværker, som kunstnere har skabt og udført til de særlige steder. Et enkelt skår i glæden har været en kommune, 9

10 som trods langvarigt samarbejde om gennemførelse af et fælles projekt, alligevel takkede nej til kunstværket, selvom kommunen tidligere havde godkendt skitseforslaget. Vi ser med forventning frem til et spændende 2009, der rummer nye initiativer, samtidig med, at vi tilgodeser den traditionelle ansøgningspolitik på området. Vi håber at kunne fremstå med en åbenhed over for forskellige medier, strategier, kunstneriske grupperinger og kunstformer og stedse være med til at stille væsentlige spørgsmål til kvaliteten og berettigelsen af kunsten i vores omgivelser. ERIK STEFFENSEN / FORMAND KERSTIN BERGENDAL HJØRDIS HAACK JESPER RASMUSSEN HENRIK TERKELSEN UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2008 modtaget 39 ansøgninger. 7 ansøgninger er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER FREDERIKSBERG, KJELD PETERSENS PLADS Billedkunstneren Eva Steen Christensen KØBENHAVN, BELLAHØJBADET Billedkunstneren Helle Frøsig UDFØRELSE IGANGSAT I 2008 Beløbene angiver Statens Kunstfonds bevilling. KØBENHAVN, BELLAHØJBADET / kr. Billedkunstneren Helle Frøsig SLAGELSE BYMIDTE / kr. Billedkunstneren Torben Kapper RETTEN I VIBORG / kr. Maleren Freddie A. Lerche ÅRHUS, ERHVERVSARKIVET / kr. Billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik OPGAVER AFSLUTTET I 2008 ALBERTSLUND, PLADS VED STATION Billedhuggeren Peter Land 10

11 GLOSTRUP, RÅDHUSPLADSEN Billedhuggeren Jesper Rasmussen ODENSE, DEN SOCIALE HØJSKOLE Billedhuggeren Thomas Bang RANDERS, REGIONSHOSPITALET RANDERS Billedkunstneren Michael Mørk ÅRHUS, IT-HUSET KATRINEBJERG Billedkunstneren Inge Ellegaard TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER KØBENHAVN, MÆNDENES HJEM / kr. Til kunstnerisk indretningsprojekt udført af billedkunstnerne Kenneth Balfelt og FOS KØBENHAVN, U-TURN / kr. Til gennemførelse af følgende kunstneres bidrag til tema om kunst i det offentlige rum: Nina Jan Beier & Marie Jan Lund, Husk Mit Navn, A Kassen, Elmgren & Dragset, Tanja Nellemann Poulsen, Bik van der Pol, Oliver & Tellervo Kalleinen, Daniel Knorr, Flucht Kunst og Dan Perjovschi KUNSTMUSEETS KØGE SKITSESAMLING / kr. Til samarbejdsprojekt om kunstfaglig research og præsentation af kunst skabt til det offentlige rum - med fokus på modtagelsen af kunsten i det offentlige rum og med henblik på perspektivering og kvalificering af den offentlige debat om kunst i det offentlige rum og Statens Kunstfonds historiske, nuværende og fremtidige rolle RØDOVRE GYMNASIUM / kr. Tilskud til indkøb af maleri af Knud Odde KOPENHAGEN.DK / kr. KUNSTEN.NU / kr. Tilskud til pilotprojekt om billedkunstformidling SÆRLIGE TVÆRGÅENDE INITIATIVER OPEN CALL / kr. Åben indkaldelse af idéer og visioner, der kan fremme, synliggøre og diskutere det udvidede kunstneriske praksisfelt, som er vokset frem af samtidskunstnernes ændrede tilgang til behandlingen af offentligt rum HÆRVEJEN / kr. 12 kunstnere er indbudt til realisere et kunstprojekt, der udgør et forløb af oplevelser langs Hærvejen i Jylland, kunstnerne er arkitekten Tage Lyneborg, billedkunstnerne Martin Erik Andersen, Sys Hindsbo, Per Kirkeby og Sophia Kalkau, forfatteren Pia Tafdrup, fotografen Per Bak Jensen, komponisten Bent Sørensen, 11

12 kunsthåndværkerne/ designerne Ole Jensen, Ursula Munch Petersen og Bente Skjøttgaard samt scenografen Katrine Wiedemann UDDELINGER - INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg har i 2008 modtaget 745 ansøgninger, hvoraf 174 er helt eller delvist imødekommet. Udvalget har uddelt 13 præmieringer. Endvidere er der uddelt 9 legater til ældre fortjente kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER Rikke Benborg / Ruth Campau / Simon Dybbro Møller / Ulrik Møller / Tommy Støckel / Gitte Villesen / ARBEJDSLEGATER A Kassen / Christian Andersen / Ivan Andersen / Eric Andersen / Lykke Andersen / Finn Thybo Andersen / Søren Andreasen / Jacob Aue Sobol / Lise Autogena Frandsen / Kenneth A. Balfelt / Svend Balslev / Lone Bank / Søren Behncke / Nina Jan Beier / Anders Bojen / Bosch & Fjord / Pelle Brage / Ole Broager / Peter Callesen / Lars Christensen / Sonja Lillebæk Christensen / Eva Steen Christensen / Johannes Christoffersen / Jesper Dalgaard / Jan Danebod / Johanna Domke /

13 Benny Dröscher / Kirsten Dufour Andersen / Jesper Dyrehauge / Peter Døssing / Claus Egemose / Jeannette Ehlers / Claus Ejner / Alba S. Enström / Eric R. Fajardo / Leonard Forslund / Åsa Frankenberg / Helle Frøsig / Mads Gamdrup / Thierry Geoffroy/Colonel / Tue Greenfort / Kim T. Grønborg / Sigrún Gudbrandsdóttir / Karen Land Hansen / Lars Lundehave Hansen / Hannah Heilmann / Henriette Heise / Anna Maria Helgadottir / Ulrik Heltoft / Camilla Holmgren / Nicolai Howalt / Kristofer Hultenberg / Jens Haaning / Jun-Ichi Inoue / Else Ploug Isaksen / Mogens Jacobsen / Jakob Jakobsen / Astrid Kruse Jensen / Veo Friis Jespersen / Birgit Johnsen / Jesper Just / Randi Jørgensen / Leif Kath / Kirsten Otzen Keck / Jacob Kirkegaard / Mie Olise Kjærgaard / Nina Maria Kleivan / Martin Rosengaard Knudsen / Jakob Kolding / Ferdinand Krag /

14 Jette Gejl Kristensen / Ingrid Kæseler / Lotte Tauber Lassen / Marie Jan Lund / Rikke Luther / Hans Erik Madsen / Lone Haugaard Madsen / Pernille With Madsen / Christina Malbek / Katrine Malinovsky / Peter Martensen / Natalie Mégard / Henrik Menné / Lone Mertz / Eva Merz / Jørgen Michaelsen / Liv Carlé Mortensen / Per Mølgaard / Lasse Krogh Møller / Michael Mørkholt / Hanne Nielsen / Jacob Nielsen / Sine Bang Nielsen / Ursula Nistrup / Julie Nord / Fie Norsker / Kaj Nyborg / Linda Orloff / Allan Otte / Parfyme / Anne-Marie Pedersen / Anne Marie Ploug / Søren Porse / Tanja Nellemann Poulsen / Bjørn Poulsen / Lilibeth Cuenca Rasmussen / Inger Lise Rasmussen / Steen Møller Rasmussen / Tanja Rau / Nikolaj Recke / Niels Reumert / Torben Ribe / Nis Rømer / Pia Rönicke /

15 Troels Sandegård / Morten Schelde / Sebastian Schiørring / René Schmidt / Marika Seidler / Jan Skovgård / Tove Storch / Judit Ström / Lisa Strömbeck / Jasper Sebastian Stürup / Trine Søndergaard / Camilla Sørensen / Svend-Allan Sørensen / Ion Sørvin / Kurt Tegtmeier / Sixten Therkildsen / Sofie Thorsen / Ivar Tønsberg / Aslak Vibæk / Christian Vind / Kassandra Wellendorf / Pernille Kapper Williams / Ebbe Stub Wittrup / Kristoffer Ørum / REJSELEGATER Nermin Durakovic / Morten Dysgaard Nielsen / Morten Dysgaard Nielsen / Søren Elgaard / Augusta Camelia Atla Fogh / Philip Tonda Heide / Marianne Hesselbjerg / Thyra Hilden / Maryam Jafri / Ditte Haarløv Johnsen / Tim Jørgensen / Nikolaj Kilsmark / Jette Elgaard Kristensen / Marie Kølbæk Iversen / Mogens Kølkjær / Finn Larsen / Karin Birgitte Lund / Mette Mærsk /

16 Lisbeth Bank Nielsen / Anne Skole Overgaard / Ditte Lyngkær Pedersen / Jonna Pedersen / Nynne Haugaard Pedersen / Annesofie Sandal / Jeanette Land Schou / Bjarke Regn Svendsen / Poul Skov Sørensen / Malene Hartmann Terkelsen / PRÆMIERINGER Truls Melin / For deltagelse på udstillingen Caspar David Friedrich kom aldrig til Sverige...Han blev i Danmark, Kunsthal Charlottenborg, København Joachim Koester / For udstillingen Ghost Tracks, Overgaden, København Lisbeth Hermansen / For initiativet og arbejdet med Hygum Kunstmuseum Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang / For installationen Barrikade på skulpturudstillingen Pastiche, Sølyst Slotspark Christina Bredahl Duelund / For værket Der Wunderbaum auf der Ecke des Sees på udstillingen Den nye Almindelighed, De Gamles By, København Ismar Cirkinagic / For udstillingen Smoking Gun, Århus Kunstbygning Lars Hempler og Anders Reventlov Larsen / For værket Subnicipality på udstillingen BLACKLIGHT, Basement under Vega, København Randi Jørgensen og Katrine Malinovski / For udstillingen The House in your Head, Kunstforeningen Gl. Strand, København Poul Pedersen / For udstillingen Alfabeter eller næsten, Overgaden, København Ben Clement og Sebastian de la Cour / For værket City of the (Re)orientated på Forårsudstillingen, Kunsthal Charlottenborg, København 16

17 Charlotte Bergmann Johansen, Christina Hamre, Annesofie Sandal og Nanna Starck / For udstillingen Sideshow, Kunstcentret Silkeborg Bad Christian Vind / For udstillingen Tegn og underlige gerninger en silkeborgfortolkning, Silkeborg Kunstmuseum Frode Gundorf Nielsen / For værket Strings & Bells på Den Gyldne, Randers Kunstmuseum LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle / Albert Bertelsen / Erik Enevold / Hjørdis Hammeleff / Arne L. Hansen / Maria Lüders Hansen / Arne Heuser / Poul Lillesøe / Gerda Bertelsen Lobedanz / LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILLEDKUNSTNERE Grete Balle / Elisabeth Clausen / Kirsten Laub Eberlein / Birte Find / Else-Marie Funch / Grethe Ida Grathwol / Marit Lie Gregersen / Hanne Gervig Hansen / Minna Gyrithe Holmskov / Inger Kingo Jensen / Merete Agergaard Jensen / Birthe Jørgensen / Ebba Koch / Nelly Lohmann / Ellen Mathiesen / Lone Mertz / Ursula Nielsen / Evelyn Oldenburg / Else Schwalbe /

18 INDKØBTE VÆRKER FOTO Emil Alsbo Rya, 2008, foto / Danske Grafikeres Hus, København Søren Dahlgaard Dough Portrait, Anna 19, 2008, foto / Dough Portrait, Emilie 16, 2008, foto / Stalke Galleri Julie Hardenberg 51W 70N, 2005, foto / W 77N, evening, 2005, foto / W 77N, 2005, foto / A part of me, 2004/5, foto / Savalimmiunik aamma siuliaqarpugut, 2004/5, foto / Nordatlantens Brygge Peter Holst Henckel Explaining destruction to a child, 2006, lambda print / Explaining freedom to a child, 2005, lambda print / Galleri Specta, København Per Bak Jensen Fyrtårn, 2008, c-print diasec / Det Ny Kastet, Thisted Adam Jeppesen CL - Huasco , 2007, lambda-print / US - Mendota , 2007, lambda-print / DK-Ørestaden , 2007, lambda-print / Peter Lav Photo Gallery, København Sophia Kalkau Folds, 2008, serie på 5 lucia-prints / Kunsthallen Brandts Søren Lose Tomorrowland - Mosque, 2007, s/h pigment inkjet print / Tomorrowland - Monolith, 2007, s/h pigment inkjet print / Galerie MøllerWitt, Århus Linda Orloff Cut # 2, 2005, diasecmonteret laserchrome / Bie & Vadstrup Galleri, København Jytte Rex Uden titel, 2008, print på somersetpapir / Uden titel, 2008, print på somersetpapir / Clausens Kunsthandel, København 18

19 Johan Rosenmunthe The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / The Isle of Human, 2007, digitalt c-print / Galleri Tom Christoffersen, København Trine Søndergaard Uden titel, 2008, analog c-print / Uden titel, 2008, analog c-print / Uden titel, 2008, analog c-print / Martin Asbæk Projects, København Signe Vad The Flight, 2008, digitalt foto / Galleri Image, Århus GRAFIK Zven Balslev Sour Milk River, 2008, siilketryk på træ / Uden titel, 2008, silketryk på træ / Piss Shag, 2008, silketryk på træ / Uden titel, 2008, silketryk på træ / DUNK, København Mads Gamdrup Monochrome Colour Noise, 2008, inkjet print monteret på plexiglas / Nils Stærk Galleri, København Leif Kath Uden titel, 2008, 10 linoleumssnit / Vrå-udstillingen MAM Mint, 2008, linoleumstryk / Yellow, 2008, linoleumstryk / Pink, 2008, linoleumstryk / Danske Grafikeres Hus, København Superflex Free Beer, 2007, 64 ætsninger / Niels Borch Jensen Gallerie, Berlin Poul Skov Sørensen Varierende titler, 2008, 10 koldnålsraderinger / Vrå-udstillingen Tal R I am young I am old, 2006, 6 træsnit / Niels Borch Jensen Gallerie, Berlin Pernille Kapper Williams Uden titel, 2005, 16 dele i varierende størrelse / Larm Galleri, København 19

20 MALERI Ivan Andersen Explorer, 2008, olie og akryl på lærred / Drama, 2008, olie og akryl på lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Behncke Joy Division, 2008, akryl og collage på lærred / Værelse 403, 2008, akryl og collage på lærred / V1 Gallery, København Lars Christensen Organic Drawing, 2008, akryl og lærred / Organic Drawing, 2008, akryl og lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Viera Collaro Orange striber, 2008 / Grønningen, Bornholms Kunstmuseum Henning Damgaard-Sørensen Uden titel, 2000/8, olie på lærred / Uden titel, 2000/8, olie på lærred / Bredgade Kunsthandel, København Mogens Gissel Uden titel, 2008, 5 malerier, olie på lærred / Vrå-udstillingen Niels Erik Gjerdevik Uden titel, 2008, olie på lærred / Den Frie Udstillingsbygning, København Asmund Havsteen-Mikkelsen Villa in the Woods, 2008, olie på lærred / Chuey House, 2008, olie på lærred / Helene Nyborg Contemporary, København HuskMitNavn Uden titel, 2008, akryl på lærred / Charlotte Fogh Contemporary, Århus Ferdinand Ahm Krag Uden titel, 2008, mixed media på papir / Uden titel, 2008, mixed media på papir / bendixen contemporary art, København Oda Knudsen Når til agters de døde drev væk, 2008, olie på lærred / Clausens Kunsthandel, København Christina Malbek Into, 2007, airbrush på lærred / Göteborg Konsthall, Sverige 20

21 Bodil Nielsen Green, Grey, Yellow Black, 2008, akryl på lærred / Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Fie Norsker Totem Mosaik, 2008, olie på lærred / Galleri Christina Wilson, København Lise Nørholm Uden titel, 2008, gouache, tusch, labels på papir / Bie & Vadstrup Galleri, København Pilaiporn Pethrith Explosion II, 2008, print/olie på lærred / (Situation) explosion, 2008, print/olie på lærred / Charlotte Fogh Contemporary, Århus Krista Rosenkilde Skeleton, 2008, olie og akryl på lærred / Galleri Tom Christoffersen, København Maria Torp Malmparken, 2008, olie på lærred / Galleri Christoffer Egelund, København PERFORMATIV INSTALLATION A Kassen Concrete Floor, 2008, cement, sko, statist / Seen from below, 2008, stole, bord, sko, statist / Kirkhoff Contemporary Art, København TEGNING Emil Alsbo Tæppehoved, 2008, 5 blyantstegninger / Danske Grafikeres Hus, København Anne Marie Ploug Strange growth, 2007, tusch på papir / Strange growth, 2007, tusch på papir / Møstings Hus, Frederiksberg SKULPTUR Christian Andersen Uden titel, keramik, farve, lak / Uden titel, mixed media / Larm Galleri, København Søren Behncke Urinal, 2008, pap, lim / V1 Gallery, København Ib Geertsen Mobile, rød, 2008 / Mobile, gul, 2008 / Grønningen, Bornholm 21

22 Kaj Nyborg Long Run Home (Twin A), 2008, aluminium, birkefiner / Stalke Galleri Kirsten Ortwed Lewel of two, 2008, bronze og marmor / Galleri Susanne Ottesen, København Lars Bent Petersen Perfect Forms, 2008, mixed media / Andersens Contemporary, Berlin Bjørn Poulsen Ghost X, 2008, plastik, akryl og stål / Galerie MøllerWitt, Århus Torben Ribe Uden titel (Pedophilia in Contemporary Art), 2008, akryl, lak på mdf / Uden titel (The Other Side of the Truth), 2008, akryl på mdf / Uden titel (Hört auf zu Malen), 2008, akryl på mdf / bendixen contemporary art, København René Schmidt Pastelvåd, 2008, jesmonite / Syfilis, 2008, jesmonite / Kunsthallen Brænderigården, Viborg Hartmut Stockter Aflytning af fuglefodtrin, 2008, guitar, træ stetoskop, tegning på krydsfiner / Ringsted Galleri Til den natlige duftcyklist, 2008, mixed media / Brøndsalen, Frederiksberg Tove Storch Uden titel (kolibri), 2007, mixed media / U-Turn, København Ulrik Weck Desperate Housewifes, 2008, brugt dæk, plastik låg / Galleri Christina Wilson, København VIDEO Lisa Strömbeck in memory of all those who work without ever getting a reward, 7.30 min. video / Pixel, København 22

23 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det nye litteraturudvalgs første arbejdsperiode i foråret var præget af en lidt kaotisk start. Pga. folketingsvalget i november 2007 var de almindelige processer omkring etableringen af de nye udvalg under Kunstfonden suspenderet i en periode, hvorfor udvalgets endelige konstituering fandt sted senere end almindeligt. Vi kom derfor som nyt udvalg lidt hovedkulds ind i arbejdet, da foråret udover den store ansøgningsrunde om arbejds- og rejselegater også bød på præmiering af værker fra efterårssæsonen Samtidig var de første måneder præget af en stor politisk turbulens omkring hele kunststøtteområdet pga. den voldsomme debat om og massive kritik af de livsvarige ydelser. Denne veritable mediestorm blev senere på foråret fulgt op af stiv kuling i forbindelse med pressens dækning af udgifterne til Kunstfondens prisuddelingsfest i maj. Velkommen til en helt ny virkelighed! Som nyt medlem af et af Kunstfondens tremandsudvalg stifter man på én gang bekendtskab med to kulturer, som man ikke nødvendigvis har noget forhold til i forvejen, da man jo er udpeget pga. sine kunstfaglige kvalifikationer. Disse to kulturer er den offentlige forvaltning på den ene side og den kulturpolitiske debat på den anden side. Begge kulturer kræver en vis tilvænning for ikke at sige læring. Hvad kunststøttesystemet angår, er der en del regler og bestemmelser, man skal lære at forholde sig til. Samtidig er der dog et vist frirum for udvalget, fordi meget er bestemt af sædvaner og hidtidig praksis, som der i princippet kan laves om på. At se hvor grænsen går mellem det foranderlige og det uforanderlige tager dog også sin tid. Den kulturpolitiske debat har også været overraskende at stifte bekendtskab med. Her er problemet dog ikke kompleksitet, men det modsatte. Kritikken af de livsvarige ydelser forekom således udvalget at være præget af lige dele misforståelser og smålighed. Ordningen lader til nu at være sikret pga. statsministerens intervention i forbindelse med fejringen af De Gyldne Laurbær 2007, men det er i sig selv et kulturpolitisk krisetegn, at en ordning med hædersgaver til store danske kunstnere ikke er omgærdet af en selvfølgelig legitimitet. Den største arbejdsindsats for Litteraturudvalget lå i månederne marts og april, hvor de 361 indkomne ansøgninger til arbejds- og rejselegater blev gennemgået og behandlet. Resten af året har arbejdet været mere kontinuerligt udstrakt omkring læsning af de nye bøger og præmieringer af værker fra henholdsvis efteråret 2007, foråret 2008 og efteråret Litteraturudvalget har i al ubeskedenhed været tilfreds med sin egen indsats og med året, der er gået. Samarbejdet har fungeret glimrende udvalgsmedlemmerne imellem og i forhold til sekretariatet fra Kunststyrelsen. Det kan i perioder være overvældende at skulle forholde sig til de mængder af nyudgivne bøger der vælter ind ad brevsprækken, men præmieringerne, hvor udvalget har fastholdt traditionen med at præmiere 4 bøger fra hver af de to sæsoner (forår og efterår), giver udvalget en god mulighed for at sætte foden ned, gribe i bunkerne og give en ekstra opmærksomhed til virkeligt gode bøger, som nogle gange kan drukne eller forsvinde for hurtigt under horisonten i den tempoopskruede begivenhedskultur, som nutidens mediebillede suger nye bøger ind i. I forbindelse med forårsuddelingen var det et privilegium for udvalget at kunne arbejde med den ekstraordi- 23

24 nære Marienborg-bevilling, der gav mulighed for at uddele, i dette tilfælde, ikke færre end 10 treårige arbejdsstipendier. Denne bevilling udløb med 2008 men heldigvis har litteraturområdet fået tildelt en ny ekstrabevilling, der, om end den ikke er helt på niveau med Marienborg-puljen, stadig vil give gode arbejdsbetingelser. Det har været et i perioder lidt hæsblæsende år for Litteraturudvalget, men vi glæder os til år 2 og til at kunne gå ind i arbejdet med såvel den sikkerhed som den fornyede opmærksomhed som det giver at gøre noget, når det ikke er første gang man skal gøre det. NILS GUNDER HANSEN / FORMAND CHRISTINA HESSELHOLDT MORTEN SØNDERGAARD UDDELINGER - LITTERATURUDVALGET Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2008 modtaget 373, hvoraf 125 er helt eller delvist imødekommet. Udvalget har uddelt 8 præmieringer (ét blev delt mellem to kunstnere). 3-ÅRIGE STIPENDIER Trine Andersen / Anne-Louise Bosmans / Harald Voetmann Christiansen / Inge Lise Hornemann / René Jean Jensen / Erling Jepsen / Maja Lee Langvad / Martin Larsen / Lars Skinnebach / Synnøve Søe / ARBEJDSLEGATER Muniam Alfaker / Rolf Bagger / Solvej Balle / Sussi Bech / Hanne Richardt Beck / Jonas T. Bengtsson / Sissel Bergfjord / Hans-Jørgen Birkmose / Charlotte Blay / Jens Blendstrup / Morten Blok / Kim Blæsbjerg /

25 Jeppe Brixvold / Gitte Broeng / Jakob Brønnum / Lars Bukdahl / Julia Butschkow / Camilla Christensen / Claus Handberg Christensen / Steen Bach Christensen / Bente Clod / Ole Dalgaard / Simon Dencker / Adda Djørup / Christian Dorph / Jens-Martin Eriksen / Kristian Bang Foss / Niels Frank / Thue Friislund / Lars Frost / Christian Yde Frostholm / Lotte Garbers / Sissel-Jo Gazan / Ulrikka S. Gernes / Kristina Nya Glaffey / Katrine Marie Guldager / Kirsten Hammann / Charlotte Inuk Hoff Hansen / Helle Helle / Lene Henningsen / Kristian Himmelstrup / Henriette Houth / T.S. Høeg / Peter Højrup / Bo Green Jensen / John Bang Jensen / Søren E. Jensen / Thøger Jensen / Jamal Jumá / Pia Juul / Farshad Kholghi / Jari Kickbusch / Janus Kodal / Annette Bjørg Koeller / Dennis Gade Kofod / Thomas Krogsbøl /

26 Hanne Kvist / Marianne Larsen / Niels Peter Juel Larsen / Annette Lindegaard / Pablo Henrik Llambías / Maja Lucas / Niels Lyngsø / Viggo Madsen / Anne Lise Marstrand-Jørgensen / Vibeke Marx / Mette Moestrup / Søren Vad Møller / Carsten Nagel / Anders Abildgaard Nielsen / Bent Vinn Nielsen / Carsten René Nielsen / Jesper Sternberg Nielsen / Laus Strandby Nielsen / Peter-Clement Woetmann Nielsen / Dorthe Nors / Marius Nørup-Nielsen / Erik Trigger Olesen / Peter H. Olesen / Ursula Andkjær Olsen / Inge Pedersen / Arne Herløv Petersen / Peter Poulsen / Kim Leine Rasmussen / Jokum Rohde / Marina Cecilie Roné / Aleksandar Sajin / Martin Glaz Serup / Palle Sigsgaard / Niels Simonsen / Nicolaj Stochholm / Kristina Stoltz / Preben Major Sørensen / Astrid Saalbach / Pia Tafdrup / Jan Thielke / Kasper Nørgaard Thomsen / Søren Ulrik Thomsen / Mikkel Thykier / Tomas Thøfner /

27 Vibeke Vasbo / Charlotte Weitze / Maj-Britt Willumsen / Ellen Wulff / Jesper Wung-Sung / REJSELEGATER Naja Marie Aidt / Birgit Berggreen / Thomas Boberg / Bent Haller / Maria Helleberg / Mette Rosenkrantz Holst / Susanne Jorn / Susanne Jorn / Peter Laugesen / Vagn Lundbye / PRÆMIERINGER Jens Blendstrup / For Toværelses med lykkelig udgang Kaspar Kaum Bonnén / For Arktitektur & andre værelser vi kan bygge sammen Anne Mette Bruun / For Orlandos Døtre Adda Djørup / For Hvis man begyndte at spørge sig selv Mikkel Fossmo / For Vækstlaget Lars Gundersen / For Toværelses med lykkelig udgang Meghan D. Jakobsen / For Trods Katinka My Jones / For Havet er sort, kysten er hvid 27

28 Vibeke Vasbo / For Der mangler en sang om solsorten LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER FORFATTERE Helle Kastberg Jensen / Ruth Malinowski / Lise Ring / Chili Turèll / Katrine Ussing / Karen Vad /

29 BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE Fællesområdet rytmisk og klassisk? I efteråret 2008 afholdt de to tonekunstudvalg fælles workshop om det felt, der overlapper det klassiske og det rytmiske i musiklivet. Det er et område, som vi kan se vokser betydeligt i øjeblikket - ikke mindst af de mange ansøgninger, som rettes mod begge udvalg. Udvalgene gav da også i fællesskab en af sine største bevillinger til en række værker og komponistsamarbejder bestilt af Wundergrund festival i efteråret Festivalen fandt sted i København og Berlin. Med sin selvbeskrivelse som en festival, der præsenterer Musikmøder mellem moderne klassisk, jazz, rock og electronica, ligger Wundergrund oplagt i det felt, der overlapper de klassiske og rytmiske musikscener, og hvor Tonekunstudvalgene af ansøgningerne har kunnet konstatere en vital aktivitet. Vi har i vores løbende korrespondance med omverdenen oplevet, at mange ser Statens Kunstfonds opdeling af musikområdet i et rytmisk og et klassisk udvalg som fagligt set lidt kunstigt og passé. Tonekunstudvalgene konkluderede som en langsigtet strategi at pege på en sammenlægning af de eksisterende to udvalg til ét tonekunstudvalg, hvilket kræver en lovændring på området. En sådan lovændring er en flerårig proces, der indebærer mange parters medvirken, navnlig Repræsentantskabet for Statens Kunstfond, og som højst sandsynligt rækker udover vores beskikkelsesperiode. Men i udvalgene har vi følt os forpligtet til at tænke fremtidige scenarier parallelt med løsninger, der kan forbedre vores arbejde i vores beskikkelsesperiode frem til udgangen af Hovedformålet med en sammenlægning af udvalgene til et fælles udvalg er at skabe en støttekonstruktion, der i højere grad er tilpasset et musikliv uden så skarp skelnen mellem musikgenrer, -kulturer og miljøer, som opdelingen i øjeblikket lægger op til. Dertil kommer vores ønske om at undgå den fagligt og administrativt upraktiske transport af fællesansøgninger mellem udvalgene. Det skal ikke nægtes, at et samlet udvalg da vil stilles overfor nye udfordringer, herunder en anderledes tilrettelagt mødekalender, behandlingsprocedure mm. Overvejelserne er mange, men der er bestemt gode perspektiver i det. Arbejde med komponistordninger Vi har med både huskomponistordning og festivalkomponistordning arvet to gode modeller for, hvordan komponister kan yde en skabende indsats i landets musikliv. Siden oprettelsen af disse ordninger er der blevet skabt mange betydelige værker og erfaringer, som har givet en solid base for det etablerede musiklivs arbejde med ny musik. Nu har vi i Tonekunstudvalgene lyst til både at forhøje pulsen på de traditionelle samarbejder, så dansk musiks kunstneriske udvikling får optimale betingelser, og samtidig udvide horisonten, så ordningerne dækker over også helt nye scener og felter gerne i udlandet. I løbet af foråret 2008 har Tonekunstudvalget for Klassisk Musik været i kontakt med samtlige aktuelle deltagere i udvalgets huskomponistordning for at høre om deres erfaringer og forslag til forbedringer på området. Udvalget vil fremover fortsat støtte konkrete samarbejder mellem komponister og orkestre, ensembler. Men 29

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere