magisterbladet SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS 16% af alle andre 31% af lederne TEMA EFTERUDDANNELSE DM ARBEJDSMILJØ PÅ ELENDIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS 16% af alle andre 31% af lederne TEMA EFTERUDDANNELSE 15-52 DM ARBEJDSMILJØ PÅ ELENDIGT"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR MARTS 2013 EFTERUDDANNELSE DE SIDSTE 3 ÅR 43% 57% HVEM FÅR? Kvinder 62% Mænd 52% HVEM FÅR? år år år HVEM FÅR? 62% af lederne får efteruddannelse 57% af de andre 62% 57% Private sektor 4,7 mia. kroner HVAD KOSTER DET? Offentlige sektor 3,2 mia. kroner 64% 52% 46% 34% ingen eller få penge på min arbejdsplads INGEN EFTERUDDANNELSE HVORFOR? 28% fandt ikke relevant efteruddannelse 16% af alle andre 31% af lederne HVEM FÅR KURSER TIL OVER KR.? 34% har ikke haft tid 11% ser intet behov MEST POPULÆRE KURSER HVILKEN GRUND? Personlig udvikling Ønsket om karriere Ønsket om jobskifte Pres fra ledelsen 45% 10% 3% 1% 6% Spild af tid 74% Nye tilgange til arbejdet BETYDNING? 30% Nye opgaver SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS TEMA EFTERUDDANNELSE Ledelse Projektledelse Kommunikation/formidling Undervisning/didaktik/pædagogik Coaching FIK DU HVAD DU VILLE? Ja 58% Chefen var ikke enig i behovet 48% Nej 42% HVORFOR IKKE? Der manglede penge 46% 6 57 ELENDIGT DM ARBEJDSMILJØ PÅ OVERENSKOMST PROFESSIONS- METROPOL DEBAT HØJSKOLER

2 Supplér dine akademiske kompetencer med 6 ugers kurser for arbejdsledige Nu udbyder Copenhagen Business School også 6 ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsledige. Vi ser det som en naturlig opgave at bidrage til et kompetenceløft blandt ledige akademikere. Målet med CBS kurser er, at medvirke til at flere ledige akademikere kommer i arbejde i den private sektor. CBS vil i første omgang udbyde kurser inden for kategorierne: YDERLIGERE OPLYSNINGER: Besøg vores hjemmeside for mere information om kurserne, tilmelding og pris.

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 DM anbefaler et JA til OK 2013 Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Peter Grods Hansen, DM Offentlig Line He-Gjerløff, DM Offentlig Når disse linjer læses, er materialet til urafstemningen om overenskomstresultaterne formentlig på vej ud til alle DM s ordinære medlemmer. Der er ikke meget, der lyser op i dokumenterne, og alligevel har et meget stort flertal af DM s hovedbestyrelse besluttet at anbefale medlemmerne at godkende resultatet, en beslutning, som det ekstraordinært indkaldte repræsentantskabsmøde har bakket op. Den realistiske vurdering er, at det simpelt hen ikke har været muligt at komme længere i denne omgang. Det er femte gang, jeg som DM-formand har været med til at forhandle fornyelse af AC s offentlige overenskomster. Sådanne forhandlinger er såvel en offensiv kamp som en forsvarskamp, ikke ulig en håndbold- eller fodboldkamp. Afhængig af det aktuelle styrkeforhold kan et uafgjort resultat eller blot en begrænsning af Det ændrer dog ikke ved, at vi er lige så kritiske over for de offentlige arbejdsgiveres magtarrogance som vores kolleger på gymnasier og folkeskoler. nederlaget være acceptabelt. Den økonomiske krise og regeringens faste tro på, at vi skal spare os ud af den, har betydet, at vi ved de aktuelle overenskomstforhandlinger har måttet se i øjnene, at det ville blive meget svært at tilkæmpe os væsentlige forbedringer eller bare sikre status quo. Den situation har fagbevægelsen stået i før, men har alligevel formået at forhandle sig til forbedringer på såkaldt bløde områder mod at acceptere minimale lønstigninger. Det kan lade sig gøre, når begge parter respekterer den grundlæggende idé i den danske aftalemodel, som bygger på ligeværdighed i forhandlingerne, hvor begge parter både giver og tager og enes om et resultat i balance. Denne respekt har været fraværende her i De offentlige arbejdsgivere med finansministeren som anfører har end ikke forsøgt at fastholde den mindste illusion om ligeværdighed og balance. Statens forhandlere har været bundet af et meget stramt mandat fra regeringens side, hvor de på afgørende områder overhovedet ikke har kunnet bevæge sig fra de af regeringen på forhånd fastlagte formuleringer. Og man har ikke gjort nogen hemmelighed ud af, at finansministeren afskyr aftaleretten på undervisningsområdet. Det er blevet ganske klart signaleret, at her ville der blive tale om et diktat, og at arbejdstidsaftaler under alle omstændigheder ville blive afskaffet med et folketingsflertal i ryggen. Forhandlingspart og lovgiver i en ualmindelig uskøn sammenblanding. DM s underviserområder på professionshøjskoler og universiteter er i forvejen karakteriseret af manglende central og/eller lokal aftaleret om forberedelsesnormer og arbejdstidens tilrettelæggelse. Vi har derfor ikke været udsat for ideologisk klapjagt i nær samme grad som gymnasielærere og folkeskolelærere. Og det har trods alt været muligt at fastholde, at den faktiske arbejdstid på professionshøjskolerne skal registreres, og at merarbejdet kan udbetales, ligesom lokalaftaler om arbejdstiden også stadig er en mulighed. Resultaterne med tillægsforhøjelser og stillingsstrukturaftaler på DM s store underviserområder afspejler således en noget mere acceptabel forhandlingsproces end den, der er blevet de øvrige underviserområder til del. Det ændrer dog ikke ved, at vi er lige så kritiske over for de offentlige arbejdsgiveres magtarrogance som vores kolleger på gymnasier og folkeskoler, og som dem fortsætter vi kampen for retten til at levere kvalitet i undervisningen uden at skulle udsættes for helbredstruende stress. I den kommende tid vil vi drøfte, hvordan vi bedst kan understøtte og intensivere indsatsen lokalt på arbejdspladserne. Anders Chr. Rasmussen, DM Offentlig Frederik Dehlholm, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Bjarke Friborg, DM Privat Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Olav Wedege Bertelsen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Helle Waagner, DM Forskning & Videregående Uddannelse Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Hanne Götzshe, DM Pensionist Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Katrine Kier Nielsen, DM Studerende Mette Thygesen, DM Studerende Læs om afstemningen vedr. overenskomst 2013 på side 8.

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Hold dine kompetencer ved lige! Ovenstående udsagn er der vel ingen, der er uenig i. Allermindst ledere og chefer, der må forventes at have en umiddelbar interesse i en veluddannet og kompetent arbejdsstyrke. Men også den menige medarbejder kan kun være interesseret i at bevare sin markedsværdi med de muligheder, der ligger deri for karriere, nye job, bedre løn m.v. På den baggrund kan det være lidt mistrøstigt at læse svarene på de spørgsmål om efteruddannelse, som Magisterbladet og DM Efteruddannelse har stillet til knap DM-medlemmer. Der skal ikke her gås i detaljer med resultaterne dem kan du læse om i temaet på siderne men umiddelbart tankevækkende er det, at 43 procent overhovedet ingen efteruddannelse har haft inden for de seneste tre år, og at virksomhederne i disse krisetider skærer kraftigt ned på efteruddannelsesbudgetterne. Det er ikke ligefrem investering i fremtiden. Dertil kommer, at 80 procent af al efteruddannelse er mere eller mindre spildt ifølge den amerikanske ekspert i såkaldt high impact training Robert Brinkerhoff, som Magisterbladet har interviewet (se side 38-39). Men der er også lyspunkter. Fx at virksomheder, som satser på at efteruddanne deres medarbejdere, er de mest innovative. Og for den enkelte medarbejder kan der personligt være meget at hente via en efteruddannelse. Læs blot miniportrætterne af fem af dine kolleger, der har taget efteruddannelse. Redaktionen vil gerne takke dem, der beredvilligt og omhyggeligt har svaret på vores mange spørgsmål. Svarene vil også blive gransket i DM s efteruddannelsesafdeling. Vi har jo også i svarene fået mange bud på, hvilke efteruddannelsesønsker medlemmerne har. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER DM anbefaler et JA til OK SIDEN SIDST 53 NYE BØGER 54 DEBAT 66 NYE BØGER 68 NYT OM NAVNE 70 NYE BØGER 71 SIDEN SIDST 72 DET MIT JOB Projektkoordinator i Projekt Efterværn i Randers Kommune 74 DM AKTUELT 76 LEDIGE STILLINGER 86 MEDDELELSER Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 INDHOLD 5 Værdien af efteruddannelse må ikke underkendes. Fra Magisterbladets undersøgelse ved vi, at 90 procent af de adspurgte omsætter deres nye viden i jobbet. ARTIKLER dm professionshøjskoler ELENDIGT ARBEJDSMILJØ OK FÅR BLANDET MODTAGELSE 6 Elendigt arbejdsmiljø på Metropol 8 Urafstemning om overenskomst Nyheder fra 15 Tema om efteruddannelse 17 Fire ud af ti får ikke efteruddannelse 20 Efteruddannelse er i voldsomt fald 22 Jeg fandt min hylde 23 På Grundtvigs skuldre 26 Innovative virksomheder satser på kompetenceudvikling 28 Netværk gav mig job 29 Efteruddannelse for egne penge 30 Kurser i ledelse hitter 34 Fra belønning til virksomhedsstrategi 36 Det var en øjenåbner 37 DM-medlemmer vil ikke veksle løn til efteruddannelse 38 Efteruddannelse er oftest ineffektiv 40 Jeg havde behov for sparring 41 Lederne løber med efteruddannelsen 46 Bliv klogere med voksen-su 48 Jeg skiftede job 49 DI: Brug ErhvervsPhDordningen som efteruddannelse 50 Stærk efteruddannelse styrker dine muligheder 57 dm professionshøjskoler Forsideillustration: Mette Lauritsen Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 12. april 2. april 3. april 3. april Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 3. maj 22. april 23. april 23. april Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 24. maj 13. maj 14. maj 14. maj Kontrolleret af NORDISK MILJØMÆRKNING TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 ARBEJDSMILJØ af Pernille Siegumfeldt SAGEN KORT 7. marts: dm.dk bringer historien om Arbejdstilsynets rapport vedrørende arbejdsmiljøet på læreruddannelsen på Metropol. 8. marts: Metropols rektor,stefan Hermann, betoner i et åbent brev til Dansk Magisterforening på Metropols egen hjemmeside, at dialogen om arbejdsmiljøet fortsætter, og at Arbejdstilsynets undersøgelse ikke er færdig endnu. 9. marts: Under overskriften Elendigt miljø på skoledebattørs egen skole bringer DR historien om Arbejdstilsynets besøg på læreruddannelsen på Metropol. 10. marts: DM s formand,ingrid Stage, hæfter sig i et debatindlæg i Politiken under overskriften Miraklet på Metropol ved undervisernes manglende arbejdstidsaftale. 12. marts: Rene Van Laer, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen Metropol, bakker i et læserbrev i Politiken op om rektor og ledelse. Han understreger, at de nuværende ordninger vedrørende arbejdstid er blevet til igennem halvandet års dialog med medarbejderrepræsentanter på Metropol. 12. marts: Radioavisen på P1 bringer historien om, at Arbejdstilsynet allerede for et år siden gav ledelsen på socialrådgiveruddannelsen på Metropol påbud om at få styr på for store arbejdsmængder og uklare rammer for arbejdet. Elendigt arbejdsmiljø på Metropol For store arbejdsmængder, et enormt tidspres, uklare forventninger og upræcise rammer for arbejdet. Sådan karakteriseredes arbejdsmiljøet for et år siden på socialrådgiveruddannelsen på Metropol, og sådan ser det ifølge Arbejdstilsynet også ud i dag på læreruddannelsen samme sted. Metropol har levet uden en lokal arbejdstidsaftale siden januar Arbejdsmiljøet på læreruddannelsen på Metropol er så belastet, at 80 forskere og undervisere er truet på deres helbred. En ny rapport fra Arbejdstilsynet konkluderer, at et enormt tidspres, alt for store arbejdsmængder, uklare forventninger og upræcise rammer for arbejdet er ved at presse medarbejderne ud over kanten. For kun et års tid siden var det socialrådgiveruddannelsen på Metropol, der var i Arbejdstilsynets søgelys, og ledelsen fik påbud om at rette op på vilkårene for de ansatte. Nu skriver den offentlige myndighed så bl.a., at arbejdet på læreruddannelsen indebærer en risiko for medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed, og at der ikke er overensstemmelse mellem undervisernes arbejdsopgaver og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdsopgaverne inden for arbejdstiden. Ledelsen har nu fået frist til midt i maj til at aflevere et gennemarbejdet bud på, hvordan man vil rette op på forholdene. Arbejdstilsynets rapport er kommet Magisterbladet i hænde, netop som Metropols rektor Stefan Hermann er gået i brechen for KL, der kæmper for at få afskaffet folkeskolelærernes arbejdstidsregler. Stefan Hermann har i sin argumentation netop fremhævet de gode erfaringer fra Metropol, hvor han ensidigt opsagde arbejdstidsaftalen med sine ansatte 1. januar I 14. marts: Under overskriften Giv os arbejdstidsaftalen tilbage i et åbent brev i JyllandsPosten svarer tillidsrepræsentanterne på Metropol igen på Rene Van Laers indlæg. I brevet pointerer tillidsrepræsentanterne, at de ikke føler, der har været en dialog med ledelsen. Men det faktum, at ledelsen skal bruge meget lang tid på at formulere sit respons på rapporten, rokker jo ikke ved Arbejdstilsynets vurdering af medarbejdernes forhold. Hans Beksgaard, formand for DM s professionshøjskoleansatte

7 7 slutningen af februar citeredes rektor blandt andet for at sige til kl.dk: De (lærerne, red.) bliver en del af et organisatorisk og fagligt fællesskab, der styrer efter kvalitet og opgaver, og ikke nidkært efter tid. Men det er netop effekten af en manglende arbejdstidsaftale, som nu udkrystalliserer sig i form af et elendigt arbejdsmiljø. Sådan lyder vurderingen fra holdet af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på Metropol. De har i en samlet udtalelse reageret, fordi de føler, at de bliver misbrugt i Stefan Hermanns mission, som de kalder det. Vi kan ikke genkende den version af virkeligheden, som Stefan Hermann ser som støtte for KL s krav. Vi har tværtimod oplevet et forløb, hvor vi har talt for døve ører, selv om vi igen og igen har forsøgt at gøre ledelsen bekendt med situationens alvor, både på lokalt og centralt niveau, forklarer Ida Lærke, der er lektor på sygeplejeuddannelsen og næstformand i HSU, hovedsamarbejdsudvalget på Metropol. Følgerne af en manglende arbejdstidsaftale har været meget konkrete, pointerer Ida Lærke. Vores forberedelsestid er blevet halveret, og vi har ikke haft et ordentligt instrument til tidsregistrering af vores opgaver. Ledere, der ikke nødvendigvis har den fornødne indsigt, sidder i dag og forhandler individuelt med deres medarbejdere om opgaver og opgavernes omfang. Når signalet fra toppen er, at der skal presses mere undervisning ud af de ansatte, og vi samtidig selv er fleksible og gerne vil levere et godt stykke arbejde, så strækker mange sig langt, også længere end det er sundhedsmæssigt forsvarligt, forklarer HSU s næstformand på Metropol. Bred repræsentation Såvel Stefan Hermann som bestyrelsesformanden på Metropol, Rene Van Laer, har efter at Arbejdstilsynets rapport er kommet frem medgivet, at overgangen fra et system med fast forhandlede normer til et mere fleksibelt system er svær. Samtidig har begge peget på, at Arbejdstilsynets rapport kun er en stikprøve på situationen, fordi den kun bl.a. baserer sig på én gruppesamtale med seks undervisere, udpeget af arbejdsmiljørepræsentanten citat fra Rene Van Laers indlæg i Politiken, 12. marts og at rapportens afgørelse kun er et udkast. Hans Beksgaard, der er formand for DM s professionshøjskoleansatte, har læst flere arbejdstilsynsrapporter. Formelt set har rektor og bestyrelsesformand ret i, at afgørelsen ikke er endelig, siger Beksgaard. Men det faktum, at ledelsen skal bruge meget lang tid på at formulere sit respons på rapporten, rokker jo ikke ved Arbejdstilsynets vurdering af medarbejdernes forhold, mener Hans Beksgaard. Læreruddannelsens egen arbejdsmiljørepræsentant, Nicolai Munksby, tilbageviser ligeledes blankt, at de seks interviewede i rapporten ikke skulle være repræsentative for medarbejderne bredt. De seks er udvalgt af mig i samarbejde med uddannelsens andre tillidsfolk. Holdet er sammensat, så de netop repræsenterer køn, fagområder og stillinger bredt, og Arbejdstilsynets rapport tegner et fuldstændigt retvisende billede af, hvordan arbejdsvilkårene opleves af uddannelsens forskere og undervisere, kommenterer Munksby. Den vigtigste opgave, vi har som ledelse nu, er at fjerne den usikkerhed, som den nye arbejdsform har skabt blandt medarbejderne, og som vi nok hidtil har undervurderet. Camilla Wang, dekan, Metropol Alle mand med frem Stefan Hermann har ikke ønsket at blive interviewet til Magisterbladets historie. Han har i stedet henvist til Camilla Wang, der er dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet på Metropol. Camilla Wang anerkender, at udviklingen af en ny læreruddannelse betyder, at medarbejderne skal gabe over store forandringer på ganske kort tid. Men der er ingen vej udenom, mener hun. Den arbejdstidsmodel, som hidtil har eksisteret på professionshøjskolerne, passer ikke længere til den opgave, vi skal løse, nemlig at lave uddannelse samtidig med at vi skal arbejde meget mere med praksis og forskning. Vi kan ikke længere lave langtidsplanlægning på samme måde som tidligere, for vi kan med kort varsel blive involveret i fx et inklusionsarbejde med Københavns Kommune eller et forskningsprojekt om it i de små klasser, hvor vi bare må springe til. Vores opgave er blevet mere kompleks, og jeg kan godt forstå, hvis medarbejderne oplever et pres i den forandring, vi er i, også fordi strategien på Metropol er at få alle mand med frem og tage del i de nye opgaver, forklarer Camilla Wang. Hvorvidt man på læreruddannelsen har lagt for hårdt fra land, så båden er i fare for at tippe, er for Camilla Wang ikke den vigtigste diskussion. Den vigtigste opgave, vi har som ledelse nu, er at fjerne den usikkerhed, som den nye arbejdsform har skabt blandt medarbejderne, og som vi nok hidtil har undervurderet. Men som ledelse har vi også skullet lære at håndtere en ny situation og opbygge et nyt forhold til medarbejderne, som vi ikke tidligere har haft tradition for, siger hun. Magisterbladet havde redaktionel deadline fredag den 15. marts. Dm.dk følger op på sagen, hvis der sker nyt.

8 8 OVERENSKOMST 2013 Urafstemning om det offentlige overenskomstresultat 2013 brug din stemme! Stemmekort DM s urafstemning om OK 2013 dm.dk Som stemmeberettiget medlem af DM vil du i april modtage et stemmekort, som fortæller dig, hvordan du kan afgive din stemme i forbindelse med resultatet af overenskomstforhandlingerne Hvis DM har din adresse, vil du også modtage et elektronisk stemmekort med link til afstemningen. Du kan læse om forhandlingsresultatet på statens, regionernes og kommunernes område på dm.dk/ok13. Du kan se anbefalingerne fra DM s hovedbestyrelse og DM s repræsentantskab på dm.dk/ok13. DU KAN STEMME PÅ TO MÅDER: Stem via dm.dk/urafstemning Følg vejledningen online Stem via sms til 1919 Tast DM13<mellemrum> din fødselsdato (6 cifre) <mellemrum> din pinkode <mellemrum> JA, NEJ eller BLANK. Send beskeden til 1919 Du kan stemme fra onsdag den 3. april til og med mandag den 15. april kl Der er dog en lille mulighed for, at datoerne bliver ændret, hvis godkendelsen bliver forsinket. Du kan følge udviklingen på dm.dk/ok13. Har du spørgsmål til urafstemningen, er du velkommen til at kontakte os på eller ringe til DM på og bede om at tale med enten Christel Andersen eller Tine Pedersen. Det gælder også, hvis du af en eller anden grund ikke har fået tilsendt et stemmekort, eller hvis dit stemmekort er blevet væk.

9 KOM FORAN Investér 5 dage i dig selv Vær innovativ og strategisk omkring din egen udvikling og karriere og se, hvad CBS Sommerskole kan gøre for dig. DU FÅR Deltag og få den nyeste internationale viden og konkrete værktøjer til netop dine opgaver og udfordringer. Undervisningen udføres af de bedste fra CBS, og rammerne er præget af livlige diskussioner, hvor dine egne problemstillinger og erfaringer inddrages, og du har mulighed for at skabe værdifulde netværk. VI KAN Flere end 3500 medarbejdere og ledere har været igennem vores forløb, og nu står vi klar til at klæde netop dig på til markedets og erhvervslivets nyeste udfordringer. VÆR MED Tilmeld dig og få en hurtig og effektiv opdatering af dine faglige kompetencer. Du finder os på Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg cbs-executive.dk

10 10 Åbningstilbud - vi fejrer åbningen af Hotel Storebælt, v. Nyborg Genåbning 2. april Ring og book allerede nu! Kan bookes fredag-søndag Kan bookes mandag-torsdag Dagsmøde Særlige forårspriser fra mandag-torsdag! Dagsmøde fra 449,- pr. pers. Weekendmøde Konferencedøgn gælder fredag-søndag. Konferencedøgn fra 1.199,- pr. pers. Konferencedøgn Fuld forplejning inkl. 3-retters menu og overnatning mm. Konferencedøgn fra 1.399,- pr. pers. inkl. 3-retters menu Tilbuddene gælder kun nye bookinger i perioden april-juni og skal bookes og afholdes inden inden Der tages forbehold for udsolgte datoer. Sinatur er smuk natur, moderne konferencefaciliteter, forrygende gastronomi og kompetent service, der bygger på mere end 40 års erfaring. Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor. Og udenfor. Lad dig inspirere på sinatur.dk Genåbner 2. april - et helt nyt hotel Hotel Skarrildhus T/ Hotel Haraldskær T/ Hotel Sixtus T/ Hotel Gl. Avernæs T/ Hotel Storebælt T/ Hotel Frederiksdal T/

11 SIDEN SIDST af Mogens Tanggaard foto: Colourbox 11 Forskningens Døgn Den årligt tilbagevendende begivenhed Forskningens Døgn løber af stablen den 2., 3. og 4. maj. En oversigt over alle arrangementer findes på Man kan også bestille et foredrag af en forsker helt frem til den 24. april. Henvendelser i forbindelse med Bestil en Forsker-ordningen kan ske på eller på telefon LUNKEN BEDØM- MELSE Dansk Journalistforbund (DJ) har fået svar fra 568 kommunikationsbeskæftigede medlemmer om deres syn på efteruddannelsesudbuddene. De er hverken særligt glade eller særligt utilfredse. 45 % uddeler middelkarakter. DJ mener, at utilfredsheden ofte skyldes manglende overblik og ukendskab til de mange muligheder. Derfor vil DJ nu barsle med et website, der skal øge overblikket og gennemskueligheden på området. AFTALER OM INTRODUKTIONS- STILLINGER Nyuddannede arbejdsløse akademikere får nu en håndsrækning i form af en revitalisering af en gammel kending, nemlig praktikantordningen fra 1995, skriver Politiken. Ordningen gør det muligt for staten at ansætte nyuddannede akademikere til 80 procents løn. 20 % af arbejdstiden om ugen skal bruges på uddannelse og oplæring. Praktikantordningen blev opfundet i 1990 erne, men har de seneste år levet et meget usynligt liv. Vi kan ikke leve med, at de store strukturændringer ikke er forankret hos forskerne. Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Aarhus Universitet SLUT MED SKANDALER Professor Jørn Hounsgaard skal som den første særligt udpegede person opfange sager om videnskabeligt snyd på sundhedsvidenskab på Københavns Universitet, inden det udvikler sig til en skandale som i fx Milena Penkowa-sagen, skriver Universitetsavisen.dk. Indtil videre har Hounsgaard haft tre henvendelser, hvoraf de to handlede om uenighed vedrørende medforfatterskab til en publikation, og den tredje var fra en ph.d.-studerende, der var i tvivl om brugen af nogle forskningsdata.

12 12 NYHEDER FRA DM finder regnefejl og skaffer medlemmer kroner Mange gange om dagen sender medlemmer ansættelseskontrakter til gennemsyn i DM. Det var således en rutinesag, da konsulent Marcel Worm fik en ansættelseskontrakt fra et universitet i hånden. Han studsede dog hurtigt over tillæggene i kontrakten, og han kontaktede HR-afdelingen på det universitet, hvor medlemmet havde fået ansættelse. Det viste sig hurtigt, at arbejdsgiveren havde glemt at opjustere tillæggene i overensstemmelse med overenskomsten i DM-medlemmet var blevet snydt for løn svarende til knap kroner i en periode på cirka halvandet år. Det samme gjorde sig gældende for 15 andre DM-medlemmer på universitetet. Med DM s hjælp fik de 16 ansatte udbetalt den manglende løn med tilbagevirkende kraft. Flere kurser til udfaldstruede Ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet, har brug for inspiration, motivation og faglige redskaber til at fortsætte jobjagten. Det får de på DM s kurser, der er direkte henvendt til de udfaldstruede. Derfor har DM s hovedbestyrelse besluttet at bevilge kr. til nye kurser, en fordobling af det beløb, der hidtil er afsat. Det gør vi, fordi kurserne er en meget stor succes, der giver nyt håb for de ledige, der står til at miste dagpengeretten. Håbet for en fremtid med job og motivation til at fortsætte jobjagten er så vigtigt, at vi selvfølgelig prioriterer den type initiativer, siger DM s formand, Ingrid Stage. DM har ud over kurserne også mange andre initiativer til ledige medlemmer. Blandt andet det nyetablerede DM Job Lab. Her kan ledige hver tirsdag og torsdag fra 9 til 15 få motivation og inspiration til jobsøgningen. DM Job Lab er primært for nyuddannede medlemmer, som endnu ikke har fået gang i karrieren. Håbet for en fremtid med job og motivation til at fortsætte jobjagten er så vigtigt, at vi selvfølgelig prioriterer den type initiativer. Ingrid Stage, formand, DM DM OPFORDRER BORGMESTRE TIL BESKÆFTIGELSES- INITIATIVER DM s formand, Ingrid Stage, har sammen med en række fagforbund sendt et brev til landets borgmestre, hvor de opfordrer til, at kommunerne bruger deres budgetter, så der kan skabes flere kommunale job. I 2011 brugte kommunerne 5,7 milliarder kroner mindre på service, end der var budgetteret med, og samtidig er der færre job i kommunerne end i Derfor beder forbundene i fællesskab borgmestre og kommunalbestyrelser om at bruge de penge, de budgetterer med, så kommunerne kan bidrage til jobskabelse og vækst. Brevet falder fint i tråd med den netop afsluttede aftale om AC-overenskomsten på det kommunale område. Blandt andet er det lykkedes os at forhandle oprettelsen af etårige introduktionsstillinger for ledige med mere end et års ledighed på plads. Kommunerne kunne jo passende ansætte ledige dimittender i introduktionsstillingerne, siger Ingrid Stage. DO IT IN ENGLISH, BUT DO IT RIGHT! Amerikansk ph.d. med alsidig samfundsvidenskabelig baggrund tilbyder oversættelse fra dansk til engelsk og redigering/finpudsning af engelske tekster. Også omskrivning af alle slags manuskripter. Bøger, ph.d. afhandlinger, artikler, universitetsspecialer, rapporter, projektbeskrivelser, webtekster, ansøgninger, TORs, summaries, mm. Hurtig service, højeste kvalitet, rimelige priser. Mange kan oversætte. Jeg kan skrive. Steven Sampson Tlf.:

13

14 # 41 kr. 42,00 gange!«layout: ANDREAS PERETTI FOTO: SCANPIX FAKTISK FOTO: BRIAN BERG/SCANPIX # BØGER er stillet. Reportage fra Dallu lund Slot ot, hvor en g g forsøger at hjælpe hina vrede amerikanere rette) er dødtrætte fortegn. V begynde at tale Tag f.eks. Jim med deres høre er imod digheder, der rale program og lægebesøg er, fordi vi bli uden Medicare. pension.«foto: SCIENC SAMFUND landet.«ideer Side 11 mløs. Side 9 SEN/SCANPIX ler Side 8-9 Dagblads Forlag. Lars Henriksen & Erik Holm: Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer. 215 sider, 249 kr. Kristeligt n række danske parterapeuter drog sidste år den konklusion, at halvdelen af alle par, der går i terapi, har det problem, at kvinderne er blevet for dominerende og mændene med lange arme. Det er Mændene kan hverken sætte grænser eller Og balancen tipper mere og mærke egne behov, de er afbøjende og kon- mere. For Danmark er, med én af de to forfatteres opbud af upræciserede De er kort sagt under pres, og skal man tro påstande, et af de mest ligestillede samfund Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer i verden (på trods af løngabet på tyve procent forfattet af journalisterne Lars Henriksen (f. og kvindernes dobbeltarbejde ude og hjemme, 1975) og Erik Holm (f. 1972), er det ikke må jeg gå ud fra). kun i parterapilokalerne, at magtbalancen er Det gælder bare om at lede efter kvindernes tippet, så kvinderne stormer frem, og mæn- voksende magt i laget lige under den absolutte for passive. fliktsky. LAYOUT: ANDREAS PERETTI FORSÆTTES SIDE 2 FOTOS: JONATHAN WILKINSON Fås også som e-bog Side 12 dene står tilbage overalt. Side 14 viser. spørgsmål om tid, før vi også er dér. Side 7 kærko i dspark til kø j grad præcis LAYOUT: ANETTE RIEMANN Det lærer du læringskurve. er Rambøl FOTO: NASA det FOTO: SCANPIX FOTO: STREETHEART.DK MAGISTERBLADET 04 MARTS haandgemaeng Få Weekendavisen i 10 uger for KUN 27,- om ugen SPAR 40 % Weekendavisen udkommer hver fredag i fem sektioner med Danmarks grundig ste dæk ning af samfunds spørgs mål, kultur, litteratur og forsk ning. Prøv 10 uger for kun 27 kr./uge og få alt dette leveret lige til døren hver fredag: Kinesisk. I skole med Lai You-cheng. Han skal lære skrifttegn, og så kommer det svære. L Af MARTIN KRASNIK 2 Fru Z. Brøggers hårdtslående budskaber var kommet bedre frem, hvis hun havde brugt sin egen stemme. OUISVILLE, Kentucky Lydmanden bag scenen storsveder. Der gik allerede én højttaler, da et a cappella-kor sang Star Spangled Banner, og forstærkeren truer nu med at brænde sammen. Først forsøgte en fed, sort prædikant at blæse systemet ud med en dyb afro-bas. Dernæst prøvede en lille, hvid kvinde at sprænge anlægget med en højskinger, blond diskant. Og nu får den lokale, konservative radiovært det til at lyde, som om vi bliver angrebet af en Apache-helikopter i lav højde. Lydmanden tager sig til hovedet og signalerer, at endnu en højttaler lige er gået. Jeg ved ikke, hvorfor de råber så højt denne dejlige søndag eftermiddag i Louisville, men det skyldes muligvis, at mange tilhørere hører meget dårligt. Hvis man går rundt blandt dem, kan man nemt konstatere, at næsten halvdelen bruger en eller anden form for høreapparat. Måske er det også derfor, de tager den øresønderrivende larm så roligt. De fleste sidder bare i deres smarte, medbragte klapstole og hygger sig. Mødet hedder 10/10/10/Remember November og skal hjælpe de kandidater, Tea Party-bevægelsen støtter i Kentucky; fra det lokale skoleråd i Louisville til Senatet i Washington. Budskaberne fra scenen er en tour de force i bevægelsens slagord: De håbløse føderale hjælpeprogrammer er gået for vidt, myndighedernes regulativer og bureaukrati kvæler folks frihed, skatter og gigantisk gæld genindfører slaveriet og stavnsbinder Amerika. Og så lidt oveni for de særligt hørehæmmede:»det er Gud, der tager sig af de fattige! Ikke staten!«dundrer den sorte prædikant, der hedder Jerry Stephenson.»Obama forbryder sig mod forfatningens guddommelige principper.«en yngre, muskuløs mand ved navn Dan Blanchard taler om gælden på millioner, milliarder, trillioner, et beløb, der»i tidollarsedler kan dække alle Amerikas motor- og landeveje to Radioværten, Les Naiman, en pæreformet mand med stort overskæg og blomstret skjorte, siger det, så alle er med:»radikale kræfter har overtaget dette land. Vi har ikke længere kontrollen. Obama er ond. En OND tyran. Det er sandheden, og sandheden er sandheden. Det er en kommunistisk regering. En fascistisk regering, der med vilje smadrer økonomien for at ødelægge Amerika. God Bless America.«Og forsamlingen klapper, som havde plejehjemmets turleder netop erklæret, at der er et ekstra stykke kage til kaffen. Det ville være sjovt, hvis det ikke var så virkeligt: Tre meter 5 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Kræft. Diagnosen er stillet. Reportage fra Dallund Slot, hvor en gruppe unge forsøger at hjælpe hinanden videre. fra scenen står demonstrationens største stand. Her kan man få materiale om Rand Paul, senatskandidat og Tea Party-bevægelsens»filosofi-prins«, som en af hans folk kalder ham. Vinder han valget og bliver senator, bliver han frontkæmper for en mindre hær af Tea Party-politikere, der vil få Obamas første to år ved magten til at ligne en hyggelig aften omkring bålet. Selv kommentatoren Thomas Friedman skrev forleden i New York Times, at en revolution er på vej i Amerika. Intellektuelt sammenbrud Jeg er taget til Kentucky for at forstå, hvad alt dette handler om. Her i The Bluegrass State på grænsen mellem syd og nord, Midtvesten og de østlige stater, flyder tre strømme nemlig perfekt sammen: Staten er ramt heftigt af den økonomiske krise, Tea Party-bevægelsen slog hurtigt rødder, og Obama er ekstremt upopulær. Sammen er disse strømme ved at bære øjenlægen Rand Paul ind i Senatet. Der har været flere ganske positive artikler i amerikansk presse, som har besk DZOO BØNNER BØNNEBORDE: FRA 990,- TIL 4600,- K 4 STØRRELSER, 4 TRÆSORTER, 90 FARVER DESIGNER ZOO VESTERBROGADE137 TLF Weekendavisen 6 ydelser skal skæres h De fortæller også, oktober årgang FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD/SCANPIX Dansker. Og muslim. Hvornår tillader medierne hende at træde frem som person og borger? 4»Alle dem, der ikke har fortjent det,«siger Jessie. Eller tag Frank Simon, formanden for Louisville Tea Party, der udleverer detaljerede lister over de kandidater, Tea Partyfolk bør stemme på. Han har kæmpet mod socialisme i 30 år, siger han:»obama hader Amerika og er ude på at ødelægge Frank vil først og fremmest af med»de socialistiske prosmadrer frihed og vækst.«er han mon selv på,«svarer han og smiler lidt. Jeg giver ham et»vi er ikke perfekte.«usa. Obama er både muslim og en ond, tyrannisk kommunist-fascist, der vil ødelægge Amerika. Engang var det den sædvanlige håndfuld galninge, der mente den slags. I dag bæres de frem af internettet og Fox News og vil føre Republikanerne tilbage til magten. Det er ikke, fordi han er sort 1. SEKTION Begavede analyser af ugens begivenheder Præsidentkandidaterne Al Gore og John Kerry blev ramt af samme raseri og mistro. De blev kaldt socialister og kommunister. Kerry blev beskyldt for at være født i Frankrig og desertør fra hæren. Historikeren Richard Hofstadte»den paranoide stil i amerikansk politik«. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX Kultur af at have mødt ham. Men for et år siden Farligt kys. Som 16-årig blev Masha Kødets lyst. De danser i forretningen stjerne i Putins ungdomsorganisation. anført af en psykiatrisk patient. Mød en Hun fi k bil, lejlighed og eget tv-show. Men landsbyslagter med succes og Dantes så mødte hun nogle kritiske journalister. Guddommelige Komedie under disken. Ny dansk dokumentarfi lm. Side 3 Højdespringer. Statsministeren praler var rapperen Kidd hjemløs. Side 9 KULTUR A Bigger Picture med landskabsbilleder af David Hockney. Udstillingen er en overdådig demonstration af kærligheden til det rligt greb om motivet natur. Den største fornøjelse David Hockney: Nichols Canyon Akryl på lærred. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/SCANPIX Tendenser i kunst, design, arkitektur med mere L Af SYNNE RIFBJERG Weekendavisen # januar 2012 Kirkegården. Tine Eiby fortæller om, hvordan hun er kommet til at holde af stedet. I al slags vejr gennem skiftende årstider. Side 8 Opbrud. Fremragende romaner om at føle sig fremmed hjemme og ude. Bøger Brandwashed. Danskerne tror ikke på Gud. De tror på mærkevarer. Af LEONORA CHRISTINA SKOV være, når man ser på den i al slags lys og penselstrøgenes rytme, som skaber himmelrum og marker af mærker og lysende levelse, og skal den skildres, må den ney sige Grand Canyon er en totalop- i al slags vejr. ONDON Woosh! farver. Hockney tegner som en drøm, stykkes sammen af flere billeder. På den Sådan føles det at træde HOCKNEY vil måske blive bebrejdet det kan man se på malerierne, men i anden side af den store væg, hvor Grand ind i Royal Academys sin kærlighed til det banale, men udstillingen viser faktisk, at det hele handler neys rent ud sagt mesterlige tegninger scinerende fotocollage af samme Grand særklasse på det fine udvalg af Hock- Canyon-maleriet hænger, er der en fa- sale og møde David Hockneys farvestærke om noget andet og mere. Selvfølgelig er sort-hvide og klassisk vidnesbyrd om, Canyon, lavet af Hockney, der tilbragte billeder på udstillingen der den aldrende kunstners optagethed hvordan studier, at se intenst på tingene, en uge on site med at se og se igen og A Bigger Picture med gamle og især af årets gang, men det virker vigtigere, altid går forud for ethvert billede hos fotografere, før han kastede sig ud i at nye landskabsmalerier af mesteren at det, man kunne kalde det banale, så den engelske maler. male og forsøgsvis fremstille det, øjet ser, fra Bradford, Yorkshire. Man kan tydeligt står i en højere sags tjeneste, igen fordi det i modsætning til kameraet se ham allerede på banneret ude på nemlig synets. Hockney kan virkelig SÅDAN har det ikke altid været. bevæger sig og panorerer hen over det gaden, hvor han står og maler med se og sætte det, han ser og forstår, over Udstillingen fokuserer på landskabet næsten uoverskuelige landskab. hængerøv og stribet Picassotrøje... komposition og motivisk hittepåsomhed. Det viste sig allerede i Hockneys et enkelt retrospektivt rum, hvor man af Hockneys nære venner syg, og det hos Hockney, og det har givet plads til I slutningen af halvfemserne blev en Det er Hockney i storform i alle meget enkle iphone- og ipad-tegninger, i spring på næsten et tiår ad gangen var hyppige besøg hos ham i Yorkshire, da de begyndte at dukke op for nogle år kan se 1950ernes traditionalist blive til foruden de årlige til moderen i Bridlington, der bragte Hockney tilbage til siden. Det er jo ikke, fordi manden er 1960ernes popkunst-inspirerede Hockney. I de år lader han snarere ideen om barndommens landskaber. Efter en halv særskilt interesseret i blomsterbuketter landskabet gå forud for det registrerende menneskealder i det solbeskinnede Los blik. Det ændrer sig med en stigende interesse for fotografiet og for fotografiets af den variation af lys og skygge, der Angeles blev Hockney intenst optaget særlige måde at repræsentere verden på følger med det umiddelbart mindre med sit ene øje, linsen som Hockney indbydende engelske klima. Fra det har tordnet imod i mange af sine udsagn retrospektive afsnit springer man direkte og billeder. Vi har jo to øjne at se med! ind i skov og mark; billeder, der er skabt Der er tre berømte fotocollager med fra inden for de sidste ti år, hvor Hockney de år, collager som dels skildrer, hvordan generobrer barndommens landskab, fotografiet kommer til kort ved at bestå ligesom han generobrer en klassisk af mange optagelser, der bliver stykket genre, friluftsmaleriet. Med kasket og sammen til ét billede, dels viser, hvordan stok og hele udstyret bevæger han sig det menneskelige øje bevæger sig i forhold til verden: Verden er i bevægelse, og anden herremand, der beser jorderne. rundt i Bridlingtons omegn som en derfor kan netop maleriet matche det, Det vil i Hockneys tilfælde bare sige: for at male er en proces. ser. Bevæbnet med skitseblok, staffeli, tjørnehække og afbarkede stammer, som De tidlige collager løber sammen i et lærred og palet, tager han landskabet ligger og lyser ved hulvejen, der fører af det retrospektive afsnits hovedværker ind i billede efter billede, med billede mod forsvindingspunktet, med og uden Louisianas Grand Canyon-billede, efter billede. Skoven, der strutter af løv sne, blade, grene årstidernes skiften. svælges i farve, men der svælges ikke i som altså i disse måneder befinder sig og farver, træerne, der smider bladene og Hockney som naturromantiker eller maling, for farven er lagt på med tegningens klarhed. Man mærker arven fra van kan hverken ses eller fotograferes i ét i London. Landskabet Grand Canyon tegner en anden verden på det samme måske snarere Hockney som manden, der kan afbilde verden, som den kan Gogh i dennes højintense omgang med billede eller males i ét hug, vil Hock- LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT E BØGER Totalitarisme. Storartet værk om Fra Kingo til rap. Danskernes mordet på Trotskij. festsange gennem flere århundreder. Debatbog. Oh skræk og ve, skal man tro to journalister, der har skrevet en ambivalent bog om at være mand på nye måder. Powerkvinderne kommer! Det er hylende skægt. Man læser og læser og ønsker, at bogen aldrig ville høre op. Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad Det er således ikke for ingenting, at den hyppigst fo formulering i bogen er tallet er støt stigend skarpt efterfulgt af velkendte gummiformuleringer som de k værdier, de traditionelle og m maskuline dele af ma ten, og en lang række undersøg UANSET hvad jeg ellers måtte mene om Henriksens og Holms konklus EkstraBladet Jydske Vestkysten # september 2011 "MortenSabroe er stortset ud skrive en dårlig sætning. Der er ild i s Weekendavisen Klaus Wivel, Weekendavisen FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Rusmiddelhistorie. Fra medicin til masse forbrug. Side 11 kærkomment, at to mænd kommer med deres indspark til kønsdebatten og giver deres bud på, hvordan man kan være mand på nye Underholdende vurderinger af de vigtigste nye bøger FOTO: BRIDGEMAN ART LIBRARY Ideer Fido. Mens store pattedyr som mammut og elefant forlængst er uddøde i Danmark, har hunden klaret næsten år sammen med mennesket. Ny forskning i den danske fauna. sidste års gl Hold på magten! Dyd, ikke moral, Stjernetåge. Et langt kig ud i det siger Machiavelli. Side 8-9 fjerne verdensrum. Side 13 En rigtig overlever IDEER Bliv bedre til atføreprofessio vor kan skabe udvikling og afk kolleger. Med Attractors højeste niveau og får ny teori, ma Book din plads på # februar 2011 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Fingerspitzengefühl. Mennesker og robotter lærer med kroppen. Side 2-3 Weekendavisen # april 2011 Faktisk Gæt en ørn. Den har et vingefang på op til 2,65 m - men den tager ikke børn. Side 8 Museumsdirektør på sit eget værelse e Formidabel f o r m i d l i n g af de nyeste forsknings ideer Gadekunst. Nogle gange bruger de bare et klistermærke. Side 2-3 Vi skal spiii-se! Kylling med pasta og persillepesto. Side 12 Videnskabet. Hvorfor har fi sk skæl? Side 8 FOTO: JESPER KRISTENSEN/SCANPIX FAKTISK Viden og sjov for piger og drenge LAYOUT: LENA THURMANN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT VIGNETTER: GITTE SKOV BESTIL NU: weekendavisen.dk/tiuger eller tlf STUDERENDE? Bestil i stedet på eekendavisen.dk/studie og få 13 uger for U 20, /uge. par 0

15 15 Tema om efteruddannelse Magisterbladet og DM Efteruddannelse har undersøgt magistrenes forhold til efteruddannelse. Hvad vælger de? Hvilken efteruddannelse har de rent faktisk fået? Hvem får efteruddannelse? Hvad er varigheden af den? Hvad koster den? Hvad betyder den for dem i deres job? Og mange flere spørgsmål. Vi har sendt et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte magistre, og har svaret. Det giver en svarprocent på 25. Lidt over halvdelen af respondenterne er humanister, og godt en tredjedel har en naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig baggrund, 65 procent er offentligt ansatte, 27 procent er privat ansatte, og 16 procent er ledere i enten det offentlige eller det private. På de efterfølgende sider (16-52) kan du læse om undersøgelsens vigtigste resultater. At 43 procent overhovedet ikke får nogen efteruddannelse. At der i krisetider spares på budgetterne til efteruddannelse. At den danske tradition for efteruddannelse danner europæisk skole. At megen efteruddannelse er spildt. At DM har lange traditioner for at tilbyde sine medlemmer efteruddannelse. Og om meget mere. Du kan også møde fem af dine kolleger, der fortæller, hvad efteruddannelse har betydet for dem. Vi siger tak til alle, der har besvaret spørgeskemaet. Vi har blandt alle besvarelserne trukket lod om to ipad Mini. De heldige vindere er Pia Barnholdt Kristoffersen og Ida Juhler. Tillykke til jer! Med venlig hilsen Redaktionen

16 Mulighed for enkeltfag Master i videregående uddannelse og forskning Målrettet administrative medarbejdere på universiteter og university colleges Med masteruddannelsen i videregående uddannelse og forskning får du et solidt kendskab til de politikker, love og institutioner, der styrer forskningsområdet og det videregående uddannelsesområde. Du får viden og kompetencer til at analysere udviklingsprocesser, og du opbygger blandt andet færdigheder inden for processtyring og projektledelse. Læs mere på Studiestart: September 2013 Ansøgningsfrist: 1. juni

17 EFTERUDDANNELSE af Martin Ejlertsen og Thomas Bøttcher 17 FIRE UD AF TI FÅR IKKE EFTERUDDANNELSE Knap hvert andet medlem af DM har ikke været på efteruddannelse de seneste tre år, viser ny undersøgelse fra Magisterbladet. Få midler og højt arbejdspres er blandt de vigtigste forklaringer. Der er behov for efteruddannelse. Det siger politikere og forskere, og det siger DM s medlemmer. Men næsten hver anden magister har ikke været på efteruddannelse de seneste tre år. Det viser en undersøgelse om efteruddannelse, som Magisterbladet har foretaget blandt af DM s medlemmer. Her fortæller 43 procent, at de inden for de seneste tre år ikke har været på betalt efteruddannelse. Den mest udbredte forklaring er ifølge deltagerne i undersøgelsen, at der kun er få eller ingen midler til efteruddannelse på arbejdspladsen. Men næsten lige så mange angiver, at de ikke har tid til efteruddannelse. Travlhed vanskeliggør efteruddannelse, og derfor tager hverken jeg eller mine kolleger initiativ til efteruddannelse. Herved skjules det, at manglende efteruddannelse ikke skyldes mangel på vilje, men at der mangler arbejdsbetingelser, der muliggør det, forklarer et medlem i undersøgelsen. I undersøgelsen angiver da også kun en ud af ti, at de ikke har behov for efteruddannelse. De manglende muligheder skaber frustrationer. Det er dybt utilfredsstillende som akademiker, at ens viden og kompetencer ruster år for år, og der ingen udsigt er til at følge med i ny viden og nye værktøjer, lyder en anden kommentar. Undersøgelsen viser ifølge DM s formand, Ingrid Stage, at der er et stort opsparet behov for efteruddannelse. Og selvom der er krise, er det en dårlig idé at spare på efteruddannelseskontoen, påpeger hun. Det er en meget risikabel vej, for det er netop i en situation med krise og skarp konkurrence, man skal videreudvikle og være innovativ. Udviklingen på arbejdsmarkedet accelererer, og hvis der ikke bliver givet mulighed for løbende efteruddannelse, risikerer både virksomheder og medarbejdere at blive kørt agterud i den Det er dybt utilfredsstillende som akademiker, at ens viden og kompetencer ruster år for år. Ingrid Stage, formand for DM

18 18 EFTERUDDANNELSE fortsat HVORFOR HAR DU IKKE FÅET EFTERUDDANNELSE? Jeg har været ledig hele eller en del af perioden: Min chef var ikke enig i behovet: Der var ingen eller få midler på arbejdspladsen: Jeg har ikke haft tid: Jeg har ikke fundet relevant efteruddannelse: Jeg har ikke behov for efteruddannelse: 13 % 10 % 34 % 29 % 28 % 11 % globale konkurrence, siger Ingrid Stage. Alt for mange At gennemsnitligt 43 procent ikke har fået efteruddannelse de seneste tre år, er et højt tal, mener institutleder på Statskundskab på Aalborg Universitet Morten Lassen, som er tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA). Især hvis det betyder, at så mange magistre i det private og offentlige rent faktisk ikke har fået nogen kompetencemæssige input til deres videreudvikling i jobbet. Angriber man det ud fra den vinkel, så er 43 procent mange. Jobbet er desuden kun én faktor her. Set fra en lønmodtagers synspunkt er mobilitet meget vigtigt, og kompetenceudvikling er med til at ruste en til at klare omstilling, hvad enten den er påtvunget eller frivillig, siger Morten Lassen. Han pointerer, at det er svært at sætte generelle mål for, hvor ofte en virksomhed skal sende sine ansatte på efteruddannelse. Men han synes, det kunne være fint, hvis regeringen fremsætter nogle målsætninger for efteruddannelse, ligesom man gør i andre dele af uddannelsessystemet. Det kan på sigt få store konsekvenser for de danske virksomheder, hvis de ikke efteruddanner deres ansatte. Det mener Christian Tangkjær, som er vicedekan og ansvarlig for efteruddannelse på CBS. Det kan nemlig betyde, at man ikke får de kompetencer og den udvikling, der er behov for i forhold til forretningsudvikling. Det vil jo være katastrofalt. Efteruddannelse har en stor betydning for, om man får styrket udviklingen som virksomhed. Og bruger man ikke ressourcer på efteruddannelse, kan det desuden også blive svært at tiltrække arbejdskraft, fordi medarbejdere gerne vil have kompetenceudvikling, siger Christian Tangkjær. Ikke berettiget Maiken Guttorm, cand.mag. i engelsk og filosofi, har det seneste år arbejdet med sagsbehandling i en offentlig styrelse. Jobbet ligger et stykke fra hendes faglige udgangspunkt, og for at blive skarpere på det nye jobområde vil hun gerne efteruddannes. Maiken Guttorm er imidlertid sammen med ca. 100 af sine kolleger i styrelsen ansat Min nærmeste leders udmelding er, at jeg kan ønske meget mere efteruddannelse. Men jeg har ikke tiden til det. Deltager i undersøgelsen Jeg ville ønske, det blev prioriteret højere, men holdningen er, at den primære efteruddannelse foregår igennem det daglige arbejde. Der er ingen efteruddannelse til ansatte i tidsbegrænsede stillinger. Deltager i undersøgelsen Der er skåret så dybt på midler til efteruddannelse i kommunen, at det reelt ikke er muligt at komme på et fagligt kursus. Deltager i undersøgelsen Deltager i undersøgelsen

19 19 Set fra en lønmodtagers synspunkt er mobilitet meget vigtigt, og kompetenceudvikling er med til at ruste en til at klare omstilling, hvad enten den er påtvunget eller frivillig. Morten Lassen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet HAR DU FÅET EFTERUDDANNELSE INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR? Ja 57 % Nej 43 % af et vikarbureau og derfor i modsætning til de ordinært ansatte ikke berettiget til efteruddannelse. Det er ærgerligt, at jeg ikke kan få lov til at videreudvikle mig på det her område. Jeg ville gerne tage kurser i jura og offentlig forvaltning for at forbedre mine muligheder for at komme videre i systemet, siger Maiken Guttorm. Det er et ledelsesansvar, at de ansatte får efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det påpeger formand for DM Privat Frederik Dehlholm. Under økonomiske vanskeligheder ser man ofte i virksomheder, at uddannelseskontoen er det første sted, der bliver beskåret. Men ledelsen skal indse, at uddannelse er nøglen til udvikling, siger Frederik Dehlholm. Han mener, det er vigtigt så vidt muligt at få skrevet krav om efteruddannelse og kompetenceudvikling ind i lokale aftaler på den enkelte arbejdsplads. For efteruddannelse er afgørende for ansattes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet. Og mange højtuddannede starter desuden deres karriere i ikkeakademiske stillinger for senere at havne i en akademisk stilling. Den udvikling viser, hvor vigtigt kompetenceudvikling er for et karriereforløb. Frederik Dehlholm kommer derfor med et råd: Sørg for at få din uddannelse og kompetenceudvikling bevilget i begyndelsen af firmaets regnskabsår, for mange steder forsvinder ud- Bruger man ikke ressourcer på efteruddannelse, kan det blive svært at tiltrække arbejdskraft, fordi medarbejdere gerne vil have kompetenceudvikling. Christian Tangkjær, vicedekan med ansvar for efteruddannelse, CBS dannelseskontoen pludselig efter nogle måneder. Morten Lassen mener, at mange virksomheder under højkonjunkturen tænkte langt mere i udvikling, mens det for mange i dag snarere handler om afvikling. I hvert fald når det gælder personale. I det omfang at det er afvikling af medarbejdere, som står på dagsordenen, så er det med til at tage dampen af udviklingsperspektivet, og det handler kompetenceudvikling jo netop om, siger Morten Lassen. Vender konjunkturerne, står både offentlige og private ledelser i virksomhederne ifølge ham over for et vigtigt strategisk valg. Hvilken konkurrencestrategi skal man satse på? Vil man vinde på lønparametre, eller skal man fastholde, at danskere er omstillingsparate og innovative?, spørger Morten Lassen. BLIV FAGJOURNALIST FYLD TASKEN MED JOURNALISTISKE FÆRDIGHEDER Informationsmøde i Aarhus 3. april og i København 4. april kl Ansøgningsfrist: 15. april. Læs mere og tilmeld dig informationsmøde på dmjx.dk/fagjournalist X JOURNALISTHØJSKOLE

20 20 EFTERUDDANNELSE af Martin Ejlertsen Efteruddannelse er i voldsomt fald Den økonomiske krise får danske virksomheder til at bruge langt færre penge på efteruddannelse, viser analyse af kursusmarkedet. Det betyder ændret udbud, og flere kursusvirksomheder må lukke. Krisen har fået danske virksomheder til at smække kassen i til efteruddannelse. Vi brugte således 3,7 milliarder kroner mindre på efteruddannelse i 2011 end i Det viser de seneste nøgletal fra analyseinstituttet Voxmeters årlige undersøgelse af det danske kursusmarked, der er den mest omfattende analyse af erhvervsrettet efteruddannelse i den offentlige og private sektor i Danmark. Udviklingen rammer især ansatte i den private sektor. Det estimeres således, at den private sektor i 2011 brugte omkring 4,7 milliarder kroner på kurser og efteruddannelse. Det er på niveau med 2003 og næsten en halvering i forhold til 2010, hvor forbruget lå på 8,3 milliarder kroner. I den offentlige sektor har man i 2011 brugt 100 millioner kroner mindre på efteruddannelse end i Dermed lander forbruget på estimeret 3,2 milliarder kroner. Samtidig lyder tilbagemeldingerne fra offentlige virksomheder på, at man forventer at bruge 2,1 milliarder kroner på efteruddannelse i Det er et fald på 1,1 milliarder kroner i forhold til Ifølge analysedirektør i Voxmeter Anna Midtgaard Christensen skyldes den faldende omsætning inden for efteruddannelse og kursusområdet den internationale krise. Vi kan se en stor sammenhæng mellem omsætningen inden for efteruddannelse og udviklingen i konjunkturerne. Når virksomhederne bliver presset, skærer man ned på kursusaktiviteterne, siger hun. På nær for chefer og mellemledere i den offentlige sektor viser analysen et stort dyk inden for alle medarbejdergruppers deltagelse i efteruddannelse. Desuden ser man en stigning i antallet af virksomheder, der ikke har haft medarbejdere på kursus i det forgangne år. Mærket af nedgangen Ifølge den seneste opgørelse fra Eurostat i 2011 er Danmark dog stadig placeret i den absolutte europæiske top, når det kommer til befolkningens deltagelse i efteruddannelse. I den seneste opgørelse fra 2011 overgås Danmark kun af Schweiz, når de gælder personer med mellemlange og lange uddannelsers deltagelse i efteruddannelse. Der findes ingen konkrete tal på, hvor mange private Når virksomhederne bliver presset, skærer man ned på kursusaktiviteterne. Anna Midtgaard Christensen, analysedirektør, Voxmeter kursusudbydere der findes på det danske efteruddannelsesmarked. Men Anna Midtgaard Christensen forklarer, at det danske marked for efteruddannelse generelt er mærket af den internationale krise. Der er sket et markant fald i brugen af kursusudbydere, og der er sket en ændring i prioriteringen. Betydningen af prisen for kurset og muligheden for offentligt tilskud til kurset er blevet er meget vigtigt kriterium, siger Anna Midtgaard Christensen og uddyber, at der også er sket et stort fald i deltagelse i kurser med international karakter og med flere overnatninger. Man skruer ned for blusset og er tilbøjelig til at holde kurser i egne lokaler uden overnatning. Man tilbyder kaffe og wienerbrød i stedet for en stor middag. Desuden er kursusemner inden for især personlig udvikling faldet markant, siger Anna Midtgaard Christensen. Den negative udvikling på markedet for efteruddannelse har betydet, at flere udbydere har måttet lukke butikken. Det gælder blandt andet en af markedets tidligere store private udbydere Confex Danmark, som gik konkurs i februar måned. Med omkring kursister årligt var Confex Danmark indtil for ganske nylig en af de større udbydere på kursusområdet. Men den faldende omsætning på markedet ramte. I 2012 havde virksomheden blot kursister, og i februar måned blev virksomheden lukket af de norske ejere. Der er generelt blevet brugt langt færre penge på at kompetenceudvikle medarbejdere. Det er både i forhold til de rent faglige kompetencer, som er kritisk nødvendige for at udføre et fag, men også de mere bløde, motiverende og personlige udviklingselementer, siger tidligere direktør i Confex Danmark Lars Sander Matjeka, som nu skal finde sig et nyt job. Han spår, at 2013 bliver et rent

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat

Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat - UgebrevetA4.dk. NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat NYE TAL OM FRONTMEDARBEJDERE Kæmpe psykisk pres på politifolk og ansatte i Skat Af Henny Christensen Tirsdag den 23. januar 2018 Der er et ekstraordinært psykisk pres på politibetjente, socialrådgivere

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Selvstændige motiveres af frihed, men hæmmes af offentligt bureaukrati Den største motivation for at stifte sin egen virksomhed er, at man selv vil træffe beslutningerne.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere