magisterbladet SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS 16% af alle andre 31% af lederne TEMA EFTERUDDANNELSE DM ARBEJDSMILJØ PÅ ELENDIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS 16% af alle andre 31% af lederne TEMA EFTERUDDANNELSE 15-52 DM ARBEJDSMILJØ PÅ ELENDIGT"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR MARTS 2013 EFTERUDDANNELSE DE SIDSTE 3 ÅR 43% 57% HVEM FÅR? Kvinder 62% Mænd 52% HVEM FÅR? år år år HVEM FÅR? 62% af lederne får efteruddannelse 57% af de andre 62% 57% Private sektor 4,7 mia. kroner HVAD KOSTER DET? Offentlige sektor 3,2 mia. kroner 64% 52% 46% 34% ingen eller få penge på min arbejdsplads INGEN EFTERUDDANNELSE HVORFOR? 28% fandt ikke relevant efteruddannelse 16% af alle andre 31% af lederne HVEM FÅR KURSER TIL OVER KR.? 34% har ikke haft tid 11% ser intet behov MEST POPULÆRE KURSER HVILKEN GRUND? Personlig udvikling Ønsket om karriere Ønsket om jobskifte Pres fra ledelsen 45% 10% 3% 1% 6% Spild af tid 74% Nye tilgange til arbejdet BETYDNING? 30% Nye opgaver SÅDAN EFTER- UDDANNER VI OS TEMA EFTERUDDANNELSE Ledelse Projektledelse Kommunikation/formidling Undervisning/didaktik/pædagogik Coaching FIK DU HVAD DU VILLE? Ja 58% Chefen var ikke enig i behovet 48% Nej 42% HVORFOR IKKE? Der manglede penge 46% 6 57 ELENDIGT DM ARBEJDSMILJØ PÅ OVERENSKOMST PROFESSIONS- METROPOL DEBAT HØJSKOLER

2 Supplér dine akademiske kompetencer med 6 ugers kurser for arbejdsledige Nu udbyder Copenhagen Business School også 6 ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsledige. Vi ser det som en naturlig opgave at bidrage til et kompetenceløft blandt ledige akademikere. Målet med CBS kurser er, at medvirke til at flere ledige akademikere kommer i arbejde i den private sektor. CBS vil i første omgang udbyde kurser inden for kategorierne: YDERLIGERE OPLYSNINGER: Besøg vores hjemmeside for mere information om kurserne, tilmelding og pris.

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 DM anbefaler et JA til OK 2013 Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Peter Grods Hansen, DM Offentlig Line He-Gjerløff, DM Offentlig Når disse linjer læses, er materialet til urafstemningen om overenskomstresultaterne formentlig på vej ud til alle DM s ordinære medlemmer. Der er ikke meget, der lyser op i dokumenterne, og alligevel har et meget stort flertal af DM s hovedbestyrelse besluttet at anbefale medlemmerne at godkende resultatet, en beslutning, som det ekstraordinært indkaldte repræsentantskabsmøde har bakket op. Den realistiske vurdering er, at det simpelt hen ikke har været muligt at komme længere i denne omgang. Det er femte gang, jeg som DM-formand har været med til at forhandle fornyelse af AC s offentlige overenskomster. Sådanne forhandlinger er såvel en offensiv kamp som en forsvarskamp, ikke ulig en håndbold- eller fodboldkamp. Afhængig af det aktuelle styrkeforhold kan et uafgjort resultat eller blot en begrænsning af Det ændrer dog ikke ved, at vi er lige så kritiske over for de offentlige arbejdsgiveres magtarrogance som vores kolleger på gymnasier og folkeskoler. nederlaget være acceptabelt. Den økonomiske krise og regeringens faste tro på, at vi skal spare os ud af den, har betydet, at vi ved de aktuelle overenskomstforhandlinger har måttet se i øjnene, at det ville blive meget svært at tilkæmpe os væsentlige forbedringer eller bare sikre status quo. Den situation har fagbevægelsen stået i før, men har alligevel formået at forhandle sig til forbedringer på såkaldt bløde områder mod at acceptere minimale lønstigninger. Det kan lade sig gøre, når begge parter respekterer den grundlæggende idé i den danske aftalemodel, som bygger på ligeværdighed i forhandlingerne, hvor begge parter både giver og tager og enes om et resultat i balance. Denne respekt har været fraværende her i De offentlige arbejdsgivere med finansministeren som anfører har end ikke forsøgt at fastholde den mindste illusion om ligeværdighed og balance. Statens forhandlere har været bundet af et meget stramt mandat fra regeringens side, hvor de på afgørende områder overhovedet ikke har kunnet bevæge sig fra de af regeringen på forhånd fastlagte formuleringer. Og man har ikke gjort nogen hemmelighed ud af, at finansministeren afskyr aftaleretten på undervisningsområdet. Det er blevet ganske klart signaleret, at her ville der blive tale om et diktat, og at arbejdstidsaftaler under alle omstændigheder ville blive afskaffet med et folketingsflertal i ryggen. Forhandlingspart og lovgiver i en ualmindelig uskøn sammenblanding. DM s underviserområder på professionshøjskoler og universiteter er i forvejen karakteriseret af manglende central og/eller lokal aftaleret om forberedelsesnormer og arbejdstidens tilrettelæggelse. Vi har derfor ikke været udsat for ideologisk klapjagt i nær samme grad som gymnasielærere og folkeskolelærere. Og det har trods alt været muligt at fastholde, at den faktiske arbejdstid på professionshøjskolerne skal registreres, og at merarbejdet kan udbetales, ligesom lokalaftaler om arbejdstiden også stadig er en mulighed. Resultaterne med tillægsforhøjelser og stillingsstrukturaftaler på DM s store underviserområder afspejler således en noget mere acceptabel forhandlingsproces end den, der er blevet de øvrige underviserområder til del. Det ændrer dog ikke ved, at vi er lige så kritiske over for de offentlige arbejdsgiveres magtarrogance som vores kolleger på gymnasier og folkeskoler, og som dem fortsætter vi kampen for retten til at levere kvalitet i undervisningen uden at skulle udsættes for helbredstruende stress. I den kommende tid vil vi drøfte, hvordan vi bedst kan understøtte og intensivere indsatsen lokalt på arbejdspladserne. Anders Chr. Rasmussen, DM Offentlig Frederik Dehlholm, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Bjarke Friborg, DM Privat Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Olav Wedege Bertelsen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Helle Waagner, DM Forskning & Videregående Uddannelse Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Hanne Götzshe, DM Pensionist Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Katrine Kier Nielsen, DM Studerende Mette Thygesen, DM Studerende Læs om afstemningen vedr. overenskomst 2013 på side 8.

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Hold dine kompetencer ved lige! Ovenstående udsagn er der vel ingen, der er uenig i. Allermindst ledere og chefer, der må forventes at have en umiddelbar interesse i en veluddannet og kompetent arbejdsstyrke. Men også den menige medarbejder kan kun være interesseret i at bevare sin markedsværdi med de muligheder, der ligger deri for karriere, nye job, bedre løn m.v. På den baggrund kan det være lidt mistrøstigt at læse svarene på de spørgsmål om efteruddannelse, som Magisterbladet og DM Efteruddannelse har stillet til knap DM-medlemmer. Der skal ikke her gås i detaljer med resultaterne dem kan du læse om i temaet på siderne men umiddelbart tankevækkende er det, at 43 procent overhovedet ingen efteruddannelse har haft inden for de seneste tre år, og at virksomhederne i disse krisetider skærer kraftigt ned på efteruddannelsesbudgetterne. Det er ikke ligefrem investering i fremtiden. Dertil kommer, at 80 procent af al efteruddannelse er mere eller mindre spildt ifølge den amerikanske ekspert i såkaldt high impact training Robert Brinkerhoff, som Magisterbladet har interviewet (se side 38-39). Men der er også lyspunkter. Fx at virksomheder, som satser på at efteruddanne deres medarbejdere, er de mest innovative. Og for den enkelte medarbejder kan der personligt være meget at hente via en efteruddannelse. Læs blot miniportrætterne af fem af dine kolleger, der har taget efteruddannelse. Redaktionen vil gerne takke dem, der beredvilligt og omhyggeligt har svaret på vores mange spørgsmål. Svarene vil også blive gransket i DM s efteruddannelsesafdeling. Vi har jo også i svarene fået mange bud på, hvilke efteruddannelsesønsker medlemmerne har. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER DM anbefaler et JA til OK SIDEN SIDST 53 NYE BØGER 54 DEBAT 66 NYE BØGER 68 NYT OM NAVNE 70 NYE BØGER 71 SIDEN SIDST 72 DET MIT JOB Projektkoordinator i Projekt Efterværn i Randers Kommune 74 DM AKTUELT 76 LEDIGE STILLINGER 86 MEDDELELSER Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 INDHOLD 5 Værdien af efteruddannelse må ikke underkendes. Fra Magisterbladets undersøgelse ved vi, at 90 procent af de adspurgte omsætter deres nye viden i jobbet. ARTIKLER dm professionshøjskoler ELENDIGT ARBEJDSMILJØ OK FÅR BLANDET MODTAGELSE 6 Elendigt arbejdsmiljø på Metropol 8 Urafstemning om overenskomst Nyheder fra 15 Tema om efteruddannelse 17 Fire ud af ti får ikke efteruddannelse 20 Efteruddannelse er i voldsomt fald 22 Jeg fandt min hylde 23 På Grundtvigs skuldre 26 Innovative virksomheder satser på kompetenceudvikling 28 Netværk gav mig job 29 Efteruddannelse for egne penge 30 Kurser i ledelse hitter 34 Fra belønning til virksomhedsstrategi 36 Det var en øjenåbner 37 DM-medlemmer vil ikke veksle løn til efteruddannelse 38 Efteruddannelse er oftest ineffektiv 40 Jeg havde behov for sparring 41 Lederne løber med efteruddannelsen 46 Bliv klogere med voksen-su 48 Jeg skiftede job 49 DI: Brug ErhvervsPhDordningen som efteruddannelse 50 Stærk efteruddannelse styrker dine muligheder 57 dm professionshøjskoler Forsideillustration: Mette Lauritsen Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 12. april 2. april 3. april 3. april Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 3. maj 22. april 23. april 23. april Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 24. maj 13. maj 14. maj 14. maj Kontrolleret af NORDISK MILJØMÆRKNING TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 ARBEJDSMILJØ af Pernille Siegumfeldt SAGEN KORT 7. marts: dm.dk bringer historien om Arbejdstilsynets rapport vedrørende arbejdsmiljøet på læreruddannelsen på Metropol. 8. marts: Metropols rektor,stefan Hermann, betoner i et åbent brev til Dansk Magisterforening på Metropols egen hjemmeside, at dialogen om arbejdsmiljøet fortsætter, og at Arbejdstilsynets undersøgelse ikke er færdig endnu. 9. marts: Under overskriften Elendigt miljø på skoledebattørs egen skole bringer DR historien om Arbejdstilsynets besøg på læreruddannelsen på Metropol. 10. marts: DM s formand,ingrid Stage, hæfter sig i et debatindlæg i Politiken under overskriften Miraklet på Metropol ved undervisernes manglende arbejdstidsaftale. 12. marts: Rene Van Laer, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen Metropol, bakker i et læserbrev i Politiken op om rektor og ledelse. Han understreger, at de nuværende ordninger vedrørende arbejdstid er blevet til igennem halvandet års dialog med medarbejderrepræsentanter på Metropol. 12. marts: Radioavisen på P1 bringer historien om, at Arbejdstilsynet allerede for et år siden gav ledelsen på socialrådgiveruddannelsen på Metropol påbud om at få styr på for store arbejdsmængder og uklare rammer for arbejdet. Elendigt arbejdsmiljø på Metropol For store arbejdsmængder, et enormt tidspres, uklare forventninger og upræcise rammer for arbejdet. Sådan karakteriseredes arbejdsmiljøet for et år siden på socialrådgiveruddannelsen på Metropol, og sådan ser det ifølge Arbejdstilsynet også ud i dag på læreruddannelsen samme sted. Metropol har levet uden en lokal arbejdstidsaftale siden januar Arbejdsmiljøet på læreruddannelsen på Metropol er så belastet, at 80 forskere og undervisere er truet på deres helbred. En ny rapport fra Arbejdstilsynet konkluderer, at et enormt tidspres, alt for store arbejdsmængder, uklare forventninger og upræcise rammer for arbejdet er ved at presse medarbejderne ud over kanten. For kun et års tid siden var det socialrådgiveruddannelsen på Metropol, der var i Arbejdstilsynets søgelys, og ledelsen fik påbud om at rette op på vilkårene for de ansatte. Nu skriver den offentlige myndighed så bl.a., at arbejdet på læreruddannelsen indebærer en risiko for medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed, og at der ikke er overensstemmelse mellem undervisernes arbejdsopgaver og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdsopgaverne inden for arbejdstiden. Ledelsen har nu fået frist til midt i maj til at aflevere et gennemarbejdet bud på, hvordan man vil rette op på forholdene. Arbejdstilsynets rapport er kommet Magisterbladet i hænde, netop som Metropols rektor Stefan Hermann er gået i brechen for KL, der kæmper for at få afskaffet folkeskolelærernes arbejdstidsregler. Stefan Hermann har i sin argumentation netop fremhævet de gode erfaringer fra Metropol, hvor han ensidigt opsagde arbejdstidsaftalen med sine ansatte 1. januar I 14. marts: Under overskriften Giv os arbejdstidsaftalen tilbage i et åbent brev i JyllandsPosten svarer tillidsrepræsentanterne på Metropol igen på Rene Van Laers indlæg. I brevet pointerer tillidsrepræsentanterne, at de ikke føler, der har været en dialog med ledelsen. Men det faktum, at ledelsen skal bruge meget lang tid på at formulere sit respons på rapporten, rokker jo ikke ved Arbejdstilsynets vurdering af medarbejdernes forhold. Hans Beksgaard, formand for DM s professionshøjskoleansatte

7 7 slutningen af februar citeredes rektor blandt andet for at sige til kl.dk: De (lærerne, red.) bliver en del af et organisatorisk og fagligt fællesskab, der styrer efter kvalitet og opgaver, og ikke nidkært efter tid. Men det er netop effekten af en manglende arbejdstidsaftale, som nu udkrystalliserer sig i form af et elendigt arbejdsmiljø. Sådan lyder vurderingen fra holdet af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på Metropol. De har i en samlet udtalelse reageret, fordi de føler, at de bliver misbrugt i Stefan Hermanns mission, som de kalder det. Vi kan ikke genkende den version af virkeligheden, som Stefan Hermann ser som støtte for KL s krav. Vi har tværtimod oplevet et forløb, hvor vi har talt for døve ører, selv om vi igen og igen har forsøgt at gøre ledelsen bekendt med situationens alvor, både på lokalt og centralt niveau, forklarer Ida Lærke, der er lektor på sygeplejeuddannelsen og næstformand i HSU, hovedsamarbejdsudvalget på Metropol. Følgerne af en manglende arbejdstidsaftale har været meget konkrete, pointerer Ida Lærke. Vores forberedelsestid er blevet halveret, og vi har ikke haft et ordentligt instrument til tidsregistrering af vores opgaver. Ledere, der ikke nødvendigvis har den fornødne indsigt, sidder i dag og forhandler individuelt med deres medarbejdere om opgaver og opgavernes omfang. Når signalet fra toppen er, at der skal presses mere undervisning ud af de ansatte, og vi samtidig selv er fleksible og gerne vil levere et godt stykke arbejde, så strækker mange sig langt, også længere end det er sundhedsmæssigt forsvarligt, forklarer HSU s næstformand på Metropol. Bred repræsentation Såvel Stefan Hermann som bestyrelsesformanden på Metropol, Rene Van Laer, har efter at Arbejdstilsynets rapport er kommet frem medgivet, at overgangen fra et system med fast forhandlede normer til et mere fleksibelt system er svær. Samtidig har begge peget på, at Arbejdstilsynets rapport kun er en stikprøve på situationen, fordi den kun bl.a. baserer sig på én gruppesamtale med seks undervisere, udpeget af arbejdsmiljørepræsentanten citat fra Rene Van Laers indlæg i Politiken, 12. marts og at rapportens afgørelse kun er et udkast. Hans Beksgaard, der er formand for DM s professionshøjskoleansatte, har læst flere arbejdstilsynsrapporter. Formelt set har rektor og bestyrelsesformand ret i, at afgørelsen ikke er endelig, siger Beksgaard. Men det faktum, at ledelsen skal bruge meget lang tid på at formulere sit respons på rapporten, rokker jo ikke ved Arbejdstilsynets vurdering af medarbejdernes forhold, mener Hans Beksgaard. Læreruddannelsens egen arbejdsmiljørepræsentant, Nicolai Munksby, tilbageviser ligeledes blankt, at de seks interviewede i rapporten ikke skulle være repræsentative for medarbejderne bredt. De seks er udvalgt af mig i samarbejde med uddannelsens andre tillidsfolk. Holdet er sammensat, så de netop repræsenterer køn, fagområder og stillinger bredt, og Arbejdstilsynets rapport tegner et fuldstændigt retvisende billede af, hvordan arbejdsvilkårene opleves af uddannelsens forskere og undervisere, kommenterer Munksby. Den vigtigste opgave, vi har som ledelse nu, er at fjerne den usikkerhed, som den nye arbejdsform har skabt blandt medarbejderne, og som vi nok hidtil har undervurderet. Camilla Wang, dekan, Metropol Alle mand med frem Stefan Hermann har ikke ønsket at blive interviewet til Magisterbladets historie. Han har i stedet henvist til Camilla Wang, der er dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet på Metropol. Camilla Wang anerkender, at udviklingen af en ny læreruddannelse betyder, at medarbejderne skal gabe over store forandringer på ganske kort tid. Men der er ingen vej udenom, mener hun. Den arbejdstidsmodel, som hidtil har eksisteret på professionshøjskolerne, passer ikke længere til den opgave, vi skal løse, nemlig at lave uddannelse samtidig med at vi skal arbejde meget mere med praksis og forskning. Vi kan ikke længere lave langtidsplanlægning på samme måde som tidligere, for vi kan med kort varsel blive involveret i fx et inklusionsarbejde med Københavns Kommune eller et forskningsprojekt om it i de små klasser, hvor vi bare må springe til. Vores opgave er blevet mere kompleks, og jeg kan godt forstå, hvis medarbejderne oplever et pres i den forandring, vi er i, også fordi strategien på Metropol er at få alle mand med frem og tage del i de nye opgaver, forklarer Camilla Wang. Hvorvidt man på læreruddannelsen har lagt for hårdt fra land, så båden er i fare for at tippe, er for Camilla Wang ikke den vigtigste diskussion. Den vigtigste opgave, vi har som ledelse nu, er at fjerne den usikkerhed, som den nye arbejdsform har skabt blandt medarbejderne, og som vi nok hidtil har undervurderet. Men som ledelse har vi også skullet lære at håndtere en ny situation og opbygge et nyt forhold til medarbejderne, som vi ikke tidligere har haft tradition for, siger hun. Magisterbladet havde redaktionel deadline fredag den 15. marts. Dm.dk følger op på sagen, hvis der sker nyt.

8 8 OVERENSKOMST 2013 Urafstemning om det offentlige overenskomstresultat 2013 brug din stemme! Stemmekort DM s urafstemning om OK 2013 dm.dk Som stemmeberettiget medlem af DM vil du i april modtage et stemmekort, som fortæller dig, hvordan du kan afgive din stemme i forbindelse med resultatet af overenskomstforhandlingerne Hvis DM har din adresse, vil du også modtage et elektronisk stemmekort med link til afstemningen. Du kan læse om forhandlingsresultatet på statens, regionernes og kommunernes område på dm.dk/ok13. Du kan se anbefalingerne fra DM s hovedbestyrelse og DM s repræsentantskab på dm.dk/ok13. DU KAN STEMME PÅ TO MÅDER: Stem via dm.dk/urafstemning Følg vejledningen online Stem via sms til 1919 Tast DM13<mellemrum> din fødselsdato (6 cifre) <mellemrum> din pinkode <mellemrum> JA, NEJ eller BLANK. Send beskeden til 1919 Du kan stemme fra onsdag den 3. april til og med mandag den 15. april kl Der er dog en lille mulighed for, at datoerne bliver ændret, hvis godkendelsen bliver forsinket. Du kan følge udviklingen på dm.dk/ok13. Har du spørgsmål til urafstemningen, er du velkommen til at kontakte os på eller ringe til DM på og bede om at tale med enten Christel Andersen eller Tine Pedersen. Det gælder også, hvis du af en eller anden grund ikke har fået tilsendt et stemmekort, eller hvis dit stemmekort er blevet væk.

9 KOM FORAN Investér 5 dage i dig selv Vær innovativ og strategisk omkring din egen udvikling og karriere og se, hvad CBS Sommerskole kan gøre for dig. DU FÅR Deltag og få den nyeste internationale viden og konkrete værktøjer til netop dine opgaver og udfordringer. Undervisningen udføres af de bedste fra CBS, og rammerne er præget af livlige diskussioner, hvor dine egne problemstillinger og erfaringer inddrages, og du har mulighed for at skabe værdifulde netværk. VI KAN Flere end 3500 medarbejdere og ledere har været igennem vores forløb, og nu står vi klar til at klæde netop dig på til markedets og erhvervslivets nyeste udfordringer. VÆR MED Tilmeld dig og få en hurtig og effektiv opdatering af dine faglige kompetencer. Du finder os på Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg cbs-executive.dk

10 10 Åbningstilbud - vi fejrer åbningen af Hotel Storebælt, v. Nyborg Genåbning 2. april Ring og book allerede nu! Kan bookes fredag-søndag Kan bookes mandag-torsdag Dagsmøde Særlige forårspriser fra mandag-torsdag! Dagsmøde fra 449,- pr. pers. Weekendmøde Konferencedøgn gælder fredag-søndag. Konferencedøgn fra 1.199,- pr. pers. Konferencedøgn Fuld forplejning inkl. 3-retters menu og overnatning mm. Konferencedøgn fra 1.399,- pr. pers. inkl. 3-retters menu Tilbuddene gælder kun nye bookinger i perioden april-juni og skal bookes og afholdes inden inden Der tages forbehold for udsolgte datoer. Sinatur er smuk natur, moderne konferencefaciliteter, forrygende gastronomi og kompetent service, der bygger på mere end 40 års erfaring. Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor. Og udenfor. Lad dig inspirere på sinatur.dk Genåbner 2. april - et helt nyt hotel Hotel Skarrildhus T/ Hotel Haraldskær T/ Hotel Sixtus T/ Hotel Gl. Avernæs T/ Hotel Storebælt T/ Hotel Frederiksdal T/

11 SIDEN SIDST af Mogens Tanggaard foto: Colourbox 11 Forskningens Døgn Den årligt tilbagevendende begivenhed Forskningens Døgn løber af stablen den 2., 3. og 4. maj. En oversigt over alle arrangementer findes på Man kan også bestille et foredrag af en forsker helt frem til den 24. april. Henvendelser i forbindelse med Bestil en Forsker-ordningen kan ske på eller på telefon LUNKEN BEDØM- MELSE Dansk Journalistforbund (DJ) har fået svar fra 568 kommunikationsbeskæftigede medlemmer om deres syn på efteruddannelsesudbuddene. De er hverken særligt glade eller særligt utilfredse. 45 % uddeler middelkarakter. DJ mener, at utilfredsheden ofte skyldes manglende overblik og ukendskab til de mange muligheder. Derfor vil DJ nu barsle med et website, der skal øge overblikket og gennemskueligheden på området. AFTALER OM INTRODUKTIONS- STILLINGER Nyuddannede arbejdsløse akademikere får nu en håndsrækning i form af en revitalisering af en gammel kending, nemlig praktikantordningen fra 1995, skriver Politiken. Ordningen gør det muligt for staten at ansætte nyuddannede akademikere til 80 procents løn. 20 % af arbejdstiden om ugen skal bruges på uddannelse og oplæring. Praktikantordningen blev opfundet i 1990 erne, men har de seneste år levet et meget usynligt liv. Vi kan ikke leve med, at de store strukturændringer ikke er forankret hos forskerne. Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Aarhus Universitet SLUT MED SKANDALER Professor Jørn Hounsgaard skal som den første særligt udpegede person opfange sager om videnskabeligt snyd på sundhedsvidenskab på Københavns Universitet, inden det udvikler sig til en skandale som i fx Milena Penkowa-sagen, skriver Universitetsavisen.dk. Indtil videre har Hounsgaard haft tre henvendelser, hvoraf de to handlede om uenighed vedrørende medforfatterskab til en publikation, og den tredje var fra en ph.d.-studerende, der var i tvivl om brugen af nogle forskningsdata.

12 12 NYHEDER FRA DM finder regnefejl og skaffer medlemmer kroner Mange gange om dagen sender medlemmer ansættelseskontrakter til gennemsyn i DM. Det var således en rutinesag, da konsulent Marcel Worm fik en ansættelseskontrakt fra et universitet i hånden. Han studsede dog hurtigt over tillæggene i kontrakten, og han kontaktede HR-afdelingen på det universitet, hvor medlemmet havde fået ansættelse. Det viste sig hurtigt, at arbejdsgiveren havde glemt at opjustere tillæggene i overensstemmelse med overenskomsten i DM-medlemmet var blevet snydt for løn svarende til knap kroner i en periode på cirka halvandet år. Det samme gjorde sig gældende for 15 andre DM-medlemmer på universitetet. Med DM s hjælp fik de 16 ansatte udbetalt den manglende løn med tilbagevirkende kraft. Flere kurser til udfaldstruede Ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet, har brug for inspiration, motivation og faglige redskaber til at fortsætte jobjagten. Det får de på DM s kurser, der er direkte henvendt til de udfaldstruede. Derfor har DM s hovedbestyrelse besluttet at bevilge kr. til nye kurser, en fordobling af det beløb, der hidtil er afsat. Det gør vi, fordi kurserne er en meget stor succes, der giver nyt håb for de ledige, der står til at miste dagpengeretten. Håbet for en fremtid med job og motivation til at fortsætte jobjagten er så vigtigt, at vi selvfølgelig prioriterer den type initiativer, siger DM s formand, Ingrid Stage. DM har ud over kurserne også mange andre initiativer til ledige medlemmer. Blandt andet det nyetablerede DM Job Lab. Her kan ledige hver tirsdag og torsdag fra 9 til 15 få motivation og inspiration til jobsøgningen. DM Job Lab er primært for nyuddannede medlemmer, som endnu ikke har fået gang i karrieren. Håbet for en fremtid med job og motivation til at fortsætte jobjagten er så vigtigt, at vi selvfølgelig prioriterer den type initiativer. Ingrid Stage, formand, DM DM OPFORDRER BORGMESTRE TIL BESKÆFTIGELSES- INITIATIVER DM s formand, Ingrid Stage, har sammen med en række fagforbund sendt et brev til landets borgmestre, hvor de opfordrer til, at kommunerne bruger deres budgetter, så der kan skabes flere kommunale job. I 2011 brugte kommunerne 5,7 milliarder kroner mindre på service, end der var budgetteret med, og samtidig er der færre job i kommunerne end i Derfor beder forbundene i fællesskab borgmestre og kommunalbestyrelser om at bruge de penge, de budgetterer med, så kommunerne kan bidrage til jobskabelse og vækst. Brevet falder fint i tråd med den netop afsluttede aftale om AC-overenskomsten på det kommunale område. Blandt andet er det lykkedes os at forhandle oprettelsen af etårige introduktionsstillinger for ledige med mere end et års ledighed på plads. Kommunerne kunne jo passende ansætte ledige dimittender i introduktionsstillingerne, siger Ingrid Stage. DO IT IN ENGLISH, BUT DO IT RIGHT! Amerikansk ph.d. med alsidig samfundsvidenskabelig baggrund tilbyder oversættelse fra dansk til engelsk og redigering/finpudsning af engelske tekster. Også omskrivning af alle slags manuskripter. Bøger, ph.d. afhandlinger, artikler, universitetsspecialer, rapporter, projektbeskrivelser, webtekster, ansøgninger, TORs, summaries, mm. Hurtig service, højeste kvalitet, rimelige priser. Mange kan oversætte. Jeg kan skrive. Steven Sampson Tlf.:

13

14 # 41 kr. 42,00 gange!«layout: ANDREAS PERETTI FOTO: SCANPIX FAKTISK FOTO: BRIAN BERG/SCANPIX # BØGER er stillet. Reportage fra Dallu lund Slot ot, hvor en g g forsøger at hjælpe hina vrede amerikanere rette) er dødtrætte fortegn. V begynde at tale Tag f.eks. Jim med deres høre er imod digheder, der rale program og lægebesøg er, fordi vi bli uden Medicare. pension.«foto: SCIENC SAMFUND landet.«ideer Side 11 mløs. Side 9 SEN/SCANPIX ler Side 8-9 Dagblads Forlag. Lars Henriksen & Erik Holm: Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer. 215 sider, 249 kr. Kristeligt n række danske parterapeuter drog sidste år den konklusion, at halvdelen af alle par, der går i terapi, har det problem, at kvinderne er blevet for dominerende og mændene med lange arme. Det er Mændene kan hverken sætte grænser eller Og balancen tipper mere og mærke egne behov, de er afbøjende og kon- mere. For Danmark er, med én af de to forfatteres opbud af upræciserede De er kort sagt under pres, og skal man tro påstande, et af de mest ligestillede samfund Manddomsprøven. Powerkvinderne kommer i verden (på trods af løngabet på tyve procent forfattet af journalisterne Lars Henriksen (f. og kvindernes dobbeltarbejde ude og hjemme, 1975) og Erik Holm (f. 1972), er det ikke må jeg gå ud fra). kun i parterapilokalerne, at magtbalancen er Det gælder bare om at lede efter kvindernes tippet, så kvinderne stormer frem, og mæn- voksende magt i laget lige under den absolutte for passive. fliktsky. LAYOUT: ANDREAS PERETTI FORSÆTTES SIDE 2 FOTOS: JONATHAN WILKINSON Fås også som e-bog Side 12 dene står tilbage overalt. Side 14 viser. spørgsmål om tid, før vi også er dér. Side 7 kærko i dspark til kø j grad præcis LAYOUT: ANETTE RIEMANN Det lærer du læringskurve. er Rambøl FOTO: NASA det FOTO: SCANPIX FOTO: STREETHEART.DK MAGISTERBLADET 04 MARTS haandgemaeng Få Weekendavisen i 10 uger for KUN 27,- om ugen SPAR 40 % Weekendavisen udkommer hver fredag i fem sektioner med Danmarks grundig ste dæk ning af samfunds spørgs mål, kultur, litteratur og forsk ning. Prøv 10 uger for kun 27 kr./uge og få alt dette leveret lige til døren hver fredag: Kinesisk. I skole med Lai You-cheng. Han skal lære skrifttegn, og så kommer det svære. L Af MARTIN KRASNIK 2 Fru Z. Brøggers hårdtslående budskaber var kommet bedre frem, hvis hun havde brugt sin egen stemme. OUISVILLE, Kentucky Lydmanden bag scenen storsveder. Der gik allerede én højttaler, da et a cappella-kor sang Star Spangled Banner, og forstærkeren truer nu med at brænde sammen. Først forsøgte en fed, sort prædikant at blæse systemet ud med en dyb afro-bas. Dernæst prøvede en lille, hvid kvinde at sprænge anlægget med en højskinger, blond diskant. Og nu får den lokale, konservative radiovært det til at lyde, som om vi bliver angrebet af en Apache-helikopter i lav højde. Lydmanden tager sig til hovedet og signalerer, at endnu en højttaler lige er gået. Jeg ved ikke, hvorfor de råber så højt denne dejlige søndag eftermiddag i Louisville, men det skyldes muligvis, at mange tilhørere hører meget dårligt. Hvis man går rundt blandt dem, kan man nemt konstatere, at næsten halvdelen bruger en eller anden form for høreapparat. Måske er det også derfor, de tager den øresønderrivende larm så roligt. De fleste sidder bare i deres smarte, medbragte klapstole og hygger sig. Mødet hedder 10/10/10/Remember November og skal hjælpe de kandidater, Tea Party-bevægelsen støtter i Kentucky; fra det lokale skoleråd i Louisville til Senatet i Washington. Budskaberne fra scenen er en tour de force i bevægelsens slagord: De håbløse føderale hjælpeprogrammer er gået for vidt, myndighedernes regulativer og bureaukrati kvæler folks frihed, skatter og gigantisk gæld genindfører slaveriet og stavnsbinder Amerika. Og så lidt oveni for de særligt hørehæmmede:»det er Gud, der tager sig af de fattige! Ikke staten!«dundrer den sorte prædikant, der hedder Jerry Stephenson.»Obama forbryder sig mod forfatningens guddommelige principper.«en yngre, muskuløs mand ved navn Dan Blanchard taler om gælden på millioner, milliarder, trillioner, et beløb, der»i tidollarsedler kan dække alle Amerikas motor- og landeveje to Radioværten, Les Naiman, en pæreformet mand med stort overskæg og blomstret skjorte, siger det, så alle er med:»radikale kræfter har overtaget dette land. Vi har ikke længere kontrollen. Obama er ond. En OND tyran. Det er sandheden, og sandheden er sandheden. Det er en kommunistisk regering. En fascistisk regering, der med vilje smadrer økonomien for at ødelægge Amerika. God Bless America.«Og forsamlingen klapper, som havde plejehjemmets turleder netop erklæret, at der er et ekstra stykke kage til kaffen. Det ville være sjovt, hvis det ikke var så virkeligt: Tre meter 5 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Kræft. Diagnosen er stillet. Reportage fra Dallund Slot, hvor en gruppe unge forsøger at hjælpe hinanden videre. fra scenen står demonstrationens største stand. Her kan man få materiale om Rand Paul, senatskandidat og Tea Party-bevægelsens»filosofi-prins«, som en af hans folk kalder ham. Vinder han valget og bliver senator, bliver han frontkæmper for en mindre hær af Tea Party-politikere, der vil få Obamas første to år ved magten til at ligne en hyggelig aften omkring bålet. Selv kommentatoren Thomas Friedman skrev forleden i New York Times, at en revolution er på vej i Amerika. Intellektuelt sammenbrud Jeg er taget til Kentucky for at forstå, hvad alt dette handler om. Her i The Bluegrass State på grænsen mellem syd og nord, Midtvesten og de østlige stater, flyder tre strømme nemlig perfekt sammen: Staten er ramt heftigt af den økonomiske krise, Tea Party-bevægelsen slog hurtigt rødder, og Obama er ekstremt upopulær. Sammen er disse strømme ved at bære øjenlægen Rand Paul ind i Senatet. Der har været flere ganske positive artikler i amerikansk presse, som har besk DZOO BØNNER BØNNEBORDE: FRA 990,- TIL 4600,- K 4 STØRRELSER, 4 TRÆSORTER, 90 FARVER DESIGNER ZOO VESTERBROGADE137 TLF Weekendavisen 6 ydelser skal skæres h De fortæller også, oktober årgang FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD/SCANPIX Dansker. Og muslim. Hvornår tillader medierne hende at træde frem som person og borger? 4»Alle dem, der ikke har fortjent det,«siger Jessie. Eller tag Frank Simon, formanden for Louisville Tea Party, der udleverer detaljerede lister over de kandidater, Tea Partyfolk bør stemme på. Han har kæmpet mod socialisme i 30 år, siger han:»obama hader Amerika og er ude på at ødelægge Frank vil først og fremmest af med»de socialistiske prosmadrer frihed og vækst.«er han mon selv på,«svarer han og smiler lidt. Jeg giver ham et»vi er ikke perfekte.«usa. Obama er både muslim og en ond, tyrannisk kommunist-fascist, der vil ødelægge Amerika. Engang var det den sædvanlige håndfuld galninge, der mente den slags. I dag bæres de frem af internettet og Fox News og vil føre Republikanerne tilbage til magten. Det er ikke, fordi han er sort 1. SEKTION Begavede analyser af ugens begivenheder Præsidentkandidaterne Al Gore og John Kerry blev ramt af samme raseri og mistro. De blev kaldt socialister og kommunister. Kerry blev beskyldt for at være født i Frankrig og desertør fra hæren. Historikeren Richard Hofstadte»den paranoide stil i amerikansk politik«. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/SCANPIX Kultur af at have mødt ham. Men for et år siden Farligt kys. Som 16-årig blev Masha Kødets lyst. De danser i forretningen stjerne i Putins ungdomsorganisation. anført af en psykiatrisk patient. Mød en Hun fi k bil, lejlighed og eget tv-show. Men landsbyslagter med succes og Dantes så mødte hun nogle kritiske journalister. Guddommelige Komedie under disken. Ny dansk dokumentarfi lm. Side 3 Højdespringer. Statsministeren praler var rapperen Kidd hjemløs. Side 9 KULTUR A Bigger Picture med landskabsbilleder af David Hockney. Udstillingen er en overdådig demonstration af kærligheden til det rligt greb om motivet natur. Den største fornøjelse David Hockney: Nichols Canyon Akryl på lærred. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN/SCANPIX Tendenser i kunst, design, arkitektur med mere L Af SYNNE RIFBJERG Weekendavisen # januar 2012 Kirkegården. Tine Eiby fortæller om, hvordan hun er kommet til at holde af stedet. I al slags vejr gennem skiftende årstider. Side 8 Opbrud. Fremragende romaner om at føle sig fremmed hjemme og ude. Bøger Brandwashed. Danskerne tror ikke på Gud. De tror på mærkevarer. Af LEONORA CHRISTINA SKOV være, når man ser på den i al slags lys og penselstrøgenes rytme, som skaber himmelrum og marker af mærker og lysende levelse, og skal den skildres, må den ney sige Grand Canyon er en totalop- i al slags vejr. ONDON Woosh! farver. Hockney tegner som en drøm, stykkes sammen af flere billeder. På den Sådan føles det at træde HOCKNEY vil måske blive bebrejdet det kan man se på malerierne, men i anden side af den store væg, hvor Grand ind i Royal Academys sin kærlighed til det banale, men udstillingen viser faktisk, at det hele handler neys rent ud sagt mesterlige tegninger scinerende fotocollage af samme Grand særklasse på det fine udvalg af Hock- Canyon-maleriet hænger, er der en fa- sale og møde David Hockneys farvestærke om noget andet og mere. Selvfølgelig er sort-hvide og klassisk vidnesbyrd om, Canyon, lavet af Hockney, der tilbragte billeder på udstillingen der den aldrende kunstners optagethed hvordan studier, at se intenst på tingene, en uge on site med at se og se igen og A Bigger Picture med gamle og især af årets gang, men det virker vigtigere, altid går forud for ethvert billede hos fotografere, før han kastede sig ud i at nye landskabsmalerier af mesteren at det, man kunne kalde det banale, så den engelske maler. male og forsøgsvis fremstille det, øjet ser, fra Bradford, Yorkshire. Man kan tydeligt står i en højere sags tjeneste, igen fordi det i modsætning til kameraet se ham allerede på banneret ude på nemlig synets. Hockney kan virkelig SÅDAN har det ikke altid været. bevæger sig og panorerer hen over det gaden, hvor han står og maler med se og sætte det, han ser og forstår, over Udstillingen fokuserer på landskabet næsten uoverskuelige landskab. hængerøv og stribet Picassotrøje... komposition og motivisk hittepåsomhed. Det viste sig allerede i Hockneys et enkelt retrospektivt rum, hvor man af Hockneys nære venner syg, og det hos Hockney, og det har givet plads til I slutningen af halvfemserne blev en Det er Hockney i storform i alle meget enkle iphone- og ipad-tegninger, i spring på næsten et tiår ad gangen var hyppige besøg hos ham i Yorkshire, da de begyndte at dukke op for nogle år kan se 1950ernes traditionalist blive til foruden de årlige til moderen i Bridlington, der bragte Hockney tilbage til siden. Det er jo ikke, fordi manden er 1960ernes popkunst-inspirerede Hockney. I de år lader han snarere ideen om barndommens landskaber. Efter en halv særskilt interesseret i blomsterbuketter landskabet gå forud for det registrerende menneskealder i det solbeskinnede Los blik. Det ændrer sig med en stigende interesse for fotografiet og for fotografiets af den variation af lys og skygge, der Angeles blev Hockney intenst optaget særlige måde at repræsentere verden på følger med det umiddelbart mindre med sit ene øje, linsen som Hockney indbydende engelske klima. Fra det har tordnet imod i mange af sine udsagn retrospektive afsnit springer man direkte og billeder. Vi har jo to øjne at se med! ind i skov og mark; billeder, der er skabt Der er tre berømte fotocollager med fra inden for de sidste ti år, hvor Hockney de år, collager som dels skildrer, hvordan generobrer barndommens landskab, fotografiet kommer til kort ved at bestå ligesom han generobrer en klassisk af mange optagelser, der bliver stykket genre, friluftsmaleriet. Med kasket og sammen til ét billede, dels viser, hvordan stok og hele udstyret bevæger han sig det menneskelige øje bevæger sig i forhold til verden: Verden er i bevægelse, og anden herremand, der beser jorderne. rundt i Bridlingtons omegn som en derfor kan netop maleriet matche det, Det vil i Hockneys tilfælde bare sige: for at male er en proces. ser. Bevæbnet med skitseblok, staffeli, tjørnehække og afbarkede stammer, som De tidlige collager løber sammen i et lærred og palet, tager han landskabet ligger og lyser ved hulvejen, der fører af det retrospektive afsnits hovedværker ind i billede efter billede, med billede mod forsvindingspunktet, med og uden Louisianas Grand Canyon-billede, efter billede. Skoven, der strutter af løv sne, blade, grene årstidernes skiften. svælges i farve, men der svælges ikke i som altså i disse måneder befinder sig og farver, træerne, der smider bladene og Hockney som naturromantiker eller maling, for farven er lagt på med tegningens klarhed. Man mærker arven fra van kan hverken ses eller fotograferes i ét i London. Landskabet Grand Canyon tegner en anden verden på det samme måske snarere Hockney som manden, der kan afbilde verden, som den kan Gogh i dennes højintense omgang med billede eller males i ét hug, vil Hock- LAYOUT: BENTE BRUUN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT E BØGER Totalitarisme. Storartet værk om Fra Kingo til rap. Danskernes mordet på Trotskij. festsange gennem flere århundreder. Debatbog. Oh skræk og ve, skal man tro to journalister, der har skrevet en ambivalent bog om at være mand på nye måder. Powerkvinderne kommer! Det er hylende skægt. Man læser og læser og ønsker, at bogen aldrig ville høre op. Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad Det er således ikke for ingenting, at den hyppigst fo formulering i bogen er tallet er støt stigend skarpt efterfulgt af velkendte gummiformuleringer som de k værdier, de traditionelle og m maskuline dele af ma ten, og en lang række undersøg UANSET hvad jeg ellers måtte mene om Henriksens og Holms konklus EkstraBladet Jydske Vestkysten # september 2011 "MortenSabroe er stortset ud skrive en dårlig sætning. Der er ild i s Weekendavisen Klaus Wivel, Weekendavisen FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Rusmiddelhistorie. Fra medicin til masse forbrug. Side 11 kærkomment, at to mænd kommer med deres indspark til kønsdebatten og giver deres bud på, hvordan man kan være mand på nye Underholdende vurderinger af de vigtigste nye bøger FOTO: BRIDGEMAN ART LIBRARY Ideer Fido. Mens store pattedyr som mammut og elefant forlængst er uddøde i Danmark, har hunden klaret næsten år sammen med mennesket. Ny forskning i den danske fauna. sidste års gl Hold på magten! Dyd, ikke moral, Stjernetåge. Et langt kig ud i det siger Machiavelli. Side 8-9 fjerne verdensrum. Side 13 En rigtig overlever IDEER Bliv bedre til atføreprofessio vor kan skabe udvikling og afk kolleger. Med Attractors højeste niveau og får ny teori, ma Book din plads på # februar 2011 FOTO: SCIENCE PHOTO LIBRARY Fingerspitzengefühl. Mennesker og robotter lærer med kroppen. Side 2-3 Weekendavisen # april 2011 Faktisk Gæt en ørn. Den har et vingefang på op til 2,65 m - men den tager ikke børn. Side 8 Museumsdirektør på sit eget værelse e Formidabel f o r m i d l i n g af de nyeste forsknings ideer Gadekunst. Nogle gange bruger de bare et klistermærke. Side 2-3 Vi skal spiii-se! Kylling med pasta og persillepesto. Side 12 Videnskabet. Hvorfor har fi sk skæl? Side 8 FOTO: JESPER KRISTENSEN/SCANPIX FAKTISK Viden og sjov for piger og drenge LAYOUT: LENA THURMANN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT VIGNETTER: GITTE SKOV BESTIL NU: weekendavisen.dk/tiuger eller tlf STUDERENDE? Bestil i stedet på eekendavisen.dk/studie og få 13 uger for U 20, /uge. par 0

15 15 Tema om efteruddannelse Magisterbladet og DM Efteruddannelse har undersøgt magistrenes forhold til efteruddannelse. Hvad vælger de? Hvilken efteruddannelse har de rent faktisk fået? Hvem får efteruddannelse? Hvad er varigheden af den? Hvad koster den? Hvad betyder den for dem i deres job? Og mange flere spørgsmål. Vi har sendt et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte magistre, og har svaret. Det giver en svarprocent på 25. Lidt over halvdelen af respondenterne er humanister, og godt en tredjedel har en naturvidenskabelig eller sundhedsvidenskabelig baggrund, 65 procent er offentligt ansatte, 27 procent er privat ansatte, og 16 procent er ledere i enten det offentlige eller det private. På de efterfølgende sider (16-52) kan du læse om undersøgelsens vigtigste resultater. At 43 procent overhovedet ikke får nogen efteruddannelse. At der i krisetider spares på budgetterne til efteruddannelse. At den danske tradition for efteruddannelse danner europæisk skole. At megen efteruddannelse er spildt. At DM har lange traditioner for at tilbyde sine medlemmer efteruddannelse. Og om meget mere. Du kan også møde fem af dine kolleger, der fortæller, hvad efteruddannelse har betydet for dem. Vi siger tak til alle, der har besvaret spørgeskemaet. Vi har blandt alle besvarelserne trukket lod om to ipad Mini. De heldige vindere er Pia Barnholdt Kristoffersen og Ida Juhler. Tillykke til jer! Med venlig hilsen Redaktionen

16 Mulighed for enkeltfag Master i videregående uddannelse og forskning Målrettet administrative medarbejdere på universiteter og university colleges Med masteruddannelsen i videregående uddannelse og forskning får du et solidt kendskab til de politikker, love og institutioner, der styrer forskningsområdet og det videregående uddannelsesområde. Du får viden og kompetencer til at analysere udviklingsprocesser, og du opbygger blandt andet færdigheder inden for processtyring og projektledelse. Læs mere på Studiestart: September 2013 Ansøgningsfrist: 1. juni

17 EFTERUDDANNELSE af Martin Ejlertsen og Thomas Bøttcher 17 FIRE UD AF TI FÅR IKKE EFTERUDDANNELSE Knap hvert andet medlem af DM har ikke været på efteruddannelse de seneste tre år, viser ny undersøgelse fra Magisterbladet. Få midler og højt arbejdspres er blandt de vigtigste forklaringer. Der er behov for efteruddannelse. Det siger politikere og forskere, og det siger DM s medlemmer. Men næsten hver anden magister har ikke været på efteruddannelse de seneste tre år. Det viser en undersøgelse om efteruddannelse, som Magisterbladet har foretaget blandt af DM s medlemmer. Her fortæller 43 procent, at de inden for de seneste tre år ikke har været på betalt efteruddannelse. Den mest udbredte forklaring er ifølge deltagerne i undersøgelsen, at der kun er få eller ingen midler til efteruddannelse på arbejdspladsen. Men næsten lige så mange angiver, at de ikke har tid til efteruddannelse. Travlhed vanskeliggør efteruddannelse, og derfor tager hverken jeg eller mine kolleger initiativ til efteruddannelse. Herved skjules det, at manglende efteruddannelse ikke skyldes mangel på vilje, men at der mangler arbejdsbetingelser, der muliggør det, forklarer et medlem i undersøgelsen. I undersøgelsen angiver da også kun en ud af ti, at de ikke har behov for efteruddannelse. De manglende muligheder skaber frustrationer. Det er dybt utilfredsstillende som akademiker, at ens viden og kompetencer ruster år for år, og der ingen udsigt er til at følge med i ny viden og nye værktøjer, lyder en anden kommentar. Undersøgelsen viser ifølge DM s formand, Ingrid Stage, at der er et stort opsparet behov for efteruddannelse. Og selvom der er krise, er det en dårlig idé at spare på efteruddannelseskontoen, påpeger hun. Det er en meget risikabel vej, for det er netop i en situation med krise og skarp konkurrence, man skal videreudvikle og være innovativ. Udviklingen på arbejdsmarkedet accelererer, og hvis der ikke bliver givet mulighed for løbende efteruddannelse, risikerer både virksomheder og medarbejdere at blive kørt agterud i den Det er dybt utilfredsstillende som akademiker, at ens viden og kompetencer ruster år for år. Ingrid Stage, formand for DM

18 18 EFTERUDDANNELSE fortsat HVORFOR HAR DU IKKE FÅET EFTERUDDANNELSE? Jeg har været ledig hele eller en del af perioden: Min chef var ikke enig i behovet: Der var ingen eller få midler på arbejdspladsen: Jeg har ikke haft tid: Jeg har ikke fundet relevant efteruddannelse: Jeg har ikke behov for efteruddannelse: 13 % 10 % 34 % 29 % 28 % 11 % globale konkurrence, siger Ingrid Stage. Alt for mange At gennemsnitligt 43 procent ikke har fået efteruddannelse de seneste tre år, er et højt tal, mener institutleder på Statskundskab på Aalborg Universitet Morten Lassen, som er tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA). Især hvis det betyder, at så mange magistre i det private og offentlige rent faktisk ikke har fået nogen kompetencemæssige input til deres videreudvikling i jobbet. Angriber man det ud fra den vinkel, så er 43 procent mange. Jobbet er desuden kun én faktor her. Set fra en lønmodtagers synspunkt er mobilitet meget vigtigt, og kompetenceudvikling er med til at ruste en til at klare omstilling, hvad enten den er påtvunget eller frivillig, siger Morten Lassen. Han pointerer, at det er svært at sætte generelle mål for, hvor ofte en virksomhed skal sende sine ansatte på efteruddannelse. Men han synes, det kunne være fint, hvis regeringen fremsætter nogle målsætninger for efteruddannelse, ligesom man gør i andre dele af uddannelsessystemet. Det kan på sigt få store konsekvenser for de danske virksomheder, hvis de ikke efteruddanner deres ansatte. Det mener Christian Tangkjær, som er vicedekan og ansvarlig for efteruddannelse på CBS. Det kan nemlig betyde, at man ikke får de kompetencer og den udvikling, der er behov for i forhold til forretningsudvikling. Det vil jo være katastrofalt. Efteruddannelse har en stor betydning for, om man får styrket udviklingen som virksomhed. Og bruger man ikke ressourcer på efteruddannelse, kan det desuden også blive svært at tiltrække arbejdskraft, fordi medarbejdere gerne vil have kompetenceudvikling, siger Christian Tangkjær. Ikke berettiget Maiken Guttorm, cand.mag. i engelsk og filosofi, har det seneste år arbejdet med sagsbehandling i en offentlig styrelse. Jobbet ligger et stykke fra hendes faglige udgangspunkt, og for at blive skarpere på det nye jobområde vil hun gerne efteruddannes. Maiken Guttorm er imidlertid sammen med ca. 100 af sine kolleger i styrelsen ansat Min nærmeste leders udmelding er, at jeg kan ønske meget mere efteruddannelse. Men jeg har ikke tiden til det. Deltager i undersøgelsen Jeg ville ønske, det blev prioriteret højere, men holdningen er, at den primære efteruddannelse foregår igennem det daglige arbejde. Der er ingen efteruddannelse til ansatte i tidsbegrænsede stillinger. Deltager i undersøgelsen Der er skåret så dybt på midler til efteruddannelse i kommunen, at det reelt ikke er muligt at komme på et fagligt kursus. Deltager i undersøgelsen Deltager i undersøgelsen

19 19 Set fra en lønmodtagers synspunkt er mobilitet meget vigtigt, og kompetenceudvikling er med til at ruste en til at klare omstilling, hvad enten den er påtvunget eller frivillig. Morten Lassen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet HAR DU FÅET EFTERUDDANNELSE INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR? Ja 57 % Nej 43 % af et vikarbureau og derfor i modsætning til de ordinært ansatte ikke berettiget til efteruddannelse. Det er ærgerligt, at jeg ikke kan få lov til at videreudvikle mig på det her område. Jeg ville gerne tage kurser i jura og offentlig forvaltning for at forbedre mine muligheder for at komme videre i systemet, siger Maiken Guttorm. Det er et ledelsesansvar, at de ansatte får efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det påpeger formand for DM Privat Frederik Dehlholm. Under økonomiske vanskeligheder ser man ofte i virksomheder, at uddannelseskontoen er det første sted, der bliver beskåret. Men ledelsen skal indse, at uddannelse er nøglen til udvikling, siger Frederik Dehlholm. Han mener, det er vigtigt så vidt muligt at få skrevet krav om efteruddannelse og kompetenceudvikling ind i lokale aftaler på den enkelte arbejdsplads. For efteruddannelse er afgørende for ansattes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet. Og mange højtuddannede starter desuden deres karriere i ikkeakademiske stillinger for senere at havne i en akademisk stilling. Den udvikling viser, hvor vigtigt kompetenceudvikling er for et karriereforløb. Frederik Dehlholm kommer derfor med et råd: Sørg for at få din uddannelse og kompetenceudvikling bevilget i begyndelsen af firmaets regnskabsår, for mange steder forsvinder ud- Bruger man ikke ressourcer på efteruddannelse, kan det blive svært at tiltrække arbejdskraft, fordi medarbejdere gerne vil have kompetenceudvikling. Christian Tangkjær, vicedekan med ansvar for efteruddannelse, CBS dannelseskontoen pludselig efter nogle måneder. Morten Lassen mener, at mange virksomheder under højkonjunkturen tænkte langt mere i udvikling, mens det for mange i dag snarere handler om afvikling. I hvert fald når det gælder personale. I det omfang at det er afvikling af medarbejdere, som står på dagsordenen, så er det med til at tage dampen af udviklingsperspektivet, og det handler kompetenceudvikling jo netop om, siger Morten Lassen. Vender konjunkturerne, står både offentlige og private ledelser i virksomhederne ifølge ham over for et vigtigt strategisk valg. Hvilken konkurrencestrategi skal man satse på? Vil man vinde på lønparametre, eller skal man fastholde, at danskere er omstillingsparate og innovative?, spørger Morten Lassen. BLIV FAGJOURNALIST FYLD TASKEN MED JOURNALISTISKE FÆRDIGHEDER Informationsmøde i Aarhus 3. april og i København 4. april kl Ansøgningsfrist: 15. april. Læs mere og tilmeld dig informationsmøde på dmjx.dk/fagjournalist X JOURNALISTHØJSKOLE

20 20 EFTERUDDANNELSE af Martin Ejlertsen Efteruddannelse er i voldsomt fald Den økonomiske krise får danske virksomheder til at bruge langt færre penge på efteruddannelse, viser analyse af kursusmarkedet. Det betyder ændret udbud, og flere kursusvirksomheder må lukke. Krisen har fået danske virksomheder til at smække kassen i til efteruddannelse. Vi brugte således 3,7 milliarder kroner mindre på efteruddannelse i 2011 end i Det viser de seneste nøgletal fra analyseinstituttet Voxmeters årlige undersøgelse af det danske kursusmarked, der er den mest omfattende analyse af erhvervsrettet efteruddannelse i den offentlige og private sektor i Danmark. Udviklingen rammer især ansatte i den private sektor. Det estimeres således, at den private sektor i 2011 brugte omkring 4,7 milliarder kroner på kurser og efteruddannelse. Det er på niveau med 2003 og næsten en halvering i forhold til 2010, hvor forbruget lå på 8,3 milliarder kroner. I den offentlige sektor har man i 2011 brugt 100 millioner kroner mindre på efteruddannelse end i Dermed lander forbruget på estimeret 3,2 milliarder kroner. Samtidig lyder tilbagemeldingerne fra offentlige virksomheder på, at man forventer at bruge 2,1 milliarder kroner på efteruddannelse i Det er et fald på 1,1 milliarder kroner i forhold til Ifølge analysedirektør i Voxmeter Anna Midtgaard Christensen skyldes den faldende omsætning inden for efteruddannelse og kursusområdet den internationale krise. Vi kan se en stor sammenhæng mellem omsætningen inden for efteruddannelse og udviklingen i konjunkturerne. Når virksomhederne bliver presset, skærer man ned på kursusaktiviteterne, siger hun. På nær for chefer og mellemledere i den offentlige sektor viser analysen et stort dyk inden for alle medarbejdergruppers deltagelse i efteruddannelse. Desuden ser man en stigning i antallet af virksomheder, der ikke har haft medarbejdere på kursus i det forgangne år. Mærket af nedgangen Ifølge den seneste opgørelse fra Eurostat i 2011 er Danmark dog stadig placeret i den absolutte europæiske top, når det kommer til befolkningens deltagelse i efteruddannelse. I den seneste opgørelse fra 2011 overgås Danmark kun af Schweiz, når de gælder personer med mellemlange og lange uddannelsers deltagelse i efteruddannelse. Der findes ingen konkrete tal på, hvor mange private Når virksomhederne bliver presset, skærer man ned på kursusaktiviteterne. Anna Midtgaard Christensen, analysedirektør, Voxmeter kursusudbydere der findes på det danske efteruddannelsesmarked. Men Anna Midtgaard Christensen forklarer, at det danske marked for efteruddannelse generelt er mærket af den internationale krise. Der er sket et markant fald i brugen af kursusudbydere, og der er sket en ændring i prioriteringen. Betydningen af prisen for kurset og muligheden for offentligt tilskud til kurset er blevet er meget vigtigt kriterium, siger Anna Midtgaard Christensen og uddyber, at der også er sket et stort fald i deltagelse i kurser med international karakter og med flere overnatninger. Man skruer ned for blusset og er tilbøjelig til at holde kurser i egne lokaler uden overnatning. Man tilbyder kaffe og wienerbrød i stedet for en stor middag. Desuden er kursusemner inden for især personlig udvikling faldet markant, siger Anna Midtgaard Christensen. Den negative udvikling på markedet for efteruddannelse har betydet, at flere udbydere har måttet lukke butikken. Det gælder blandt andet en af markedets tidligere store private udbydere Confex Danmark, som gik konkurs i februar måned. Med omkring kursister årligt var Confex Danmark indtil for ganske nylig en af de større udbydere på kursusområdet. Men den faldende omsætning på markedet ramte. I 2012 havde virksomheden blot kursister, og i februar måned blev virksomheden lukket af de norske ejere. Der er generelt blevet brugt langt færre penge på at kompetenceudvikle medarbejdere. Det er både i forhold til de rent faglige kompetencer, som er kritisk nødvendige for at udføre et fag, men også de mere bløde, motiverende og personlige udviklingselementer, siger tidligere direktør i Confex Danmark Lars Sander Matjeka, som nu skal finde sig et nyt job. Han spår, at 2013 bliver et rent

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

magisterbladet Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side 38-40 dm faktor 4 Giftige ledere har frit spil

magisterbladet Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side 38-40 dm faktor 4 Giftige ledere har frit spil magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 11 13. SEPTEMBER 2013 Jeg kommer ingen vegne med mit budskab, hvis ikke det er pakket lækkert ind. side 38-40 Giftige ledere har frit spil Bragende succes

Læs mere

magisterbladet Dramatisk videnskabsformidling dm offentlig i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind på universiteterne

magisterbladet Dramatisk videnskabsformidling dm offentlig i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind på universiteterne magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 07 24. MAJ 2013 Dramatisk videnskabsformidling side 25-27 Forsinkelser ofte uforskyldte Voldsom stigning i antallet af nye uddannelser Jobcentret rykker ind

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

magisterbladet Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Geolog får fornem formidlerpris Jobløn baner vej for stress

magisterbladet Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Geolog får fornem formidlerpris Jobløn baner vej for stress magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 14 8. NOVEMBER 2013 Med en tillidsrepræsentant kan vi tale med én stemme Side 16-27 Tema om tillidsrepræsentanter Carlsbergsfondet redder ordnet.dk Geolog

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

DM-listens kandidater (prioriteret)

DM-listens kandidater (prioriteret) DM-listens kandidater (prioriteret) 1. Bjarke Friborg Næstformand i DM Privats sektorbestyrelse, medlem af DMs hovedbestyrelse MA skal gå i front med at rådgive om nye akademiske arbejdsområder samt støtte

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere