RANDAGER6,2620ALBERTSLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDAGER6,2620ALBERTSLUND"

Transkript

1 V a,1 am Kon an udg p md 4 Udbe a 165 B N e ej udg Bo gm2 S ue Væ Bggeå G m2 Kæ dm2 En g Sag E 275MN Kon a M enn e en T 4300 Ema m en n e g d Ana gej endommæg M enn e en RANDAGER6,2620ALBERTSLUND FI N1-PLANSVI LLAMEDFULDBRUGBARKÆLDER-GODBELI GGENHEDFORENDENAFLUKKETSTI KVEJ

2 Sa gop Ad eerandag6,2620a b Kon an p Sagn 275MN udg md 4 Da o27 07 Be e e OMRÅDET IeaA b dej ge a a medhøj h m en ggde eh gge ge e p anhumed æ dog en på nen eej ehbman æpå nd øb, o e, bø neha eoge æ da d bud bådebø nog o neog em ndnæ Ve o eno en ge anp mu ghedogbe em a and mo ej ne e,ca16 m Københa ncen um EJENDOMMEN Enh gge g, ad one ød en audenpåeodog umme g am ebo g nd end g Dehe eomg eaen ugen eha eh åmande dee amm e gog a am e De169m2bo g g ggod de med ægpå æ e abogam æ, menogåmed o ge am e æ e,h man an appeaog adeop,am b ugba æ dpåhe e137m2s dobbe ga agepå36m2 endommen e u d op nu den aom ogen e n ø,medgod amm H åmanp æc de, om manøn ogenddaeodbe ggenhed endena u e ej I NDRETNI NG En emed appe æ d enogpæn gæ e o e F aen en ædman nd a um medpæn ø en åben b nde eom he na u g S opho d ue medpej oggode nd e n mu ghed Hen a, o ga mo æ emedudga d end aeh ddmandej g æ og ann dedemu eo nedgae,men manh ggmed ennognaboom g enf de ga 2gode bø ne æ e am æ d eo e æ e ea e d høj o e æ dmed g dea a e um medmaean ende emu ghed F em nd ed p um am god a umhhamanenej endom medmu gheden an dep æc depa ad, mand ømmom V g g n ma on Dgø eopmæ om på,aenøba a e,h dennea ene eeaøb,e bud æ g,ogaæ g e p g e aaccep e budde,he ee om de må eæ eo en emme emedudbud å ene Med endeej endommæg ep æen æ g,ogan eæ ådg beggepa ammehande Købop d ed aøgeegenj u d, nan eambgge en ådg n m Ana gej endommæg M enn e en V on2 1 E FA ER V GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1

3 Ad eerandag6,2620a b Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn 275MN udg md 4 Da o19 07 GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1a

4 Ad eerandag6,2620a b Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn 275MN udg md 4 Da o19 07 GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de1b

5 Ad eerandag6,2620a b Kon an p Sagn 275MN udg md 4 Da o19 07 endomda a S u,b d,p anogand eanende ebeg ænn A ea 993m2 a eaudgø V a,1 am G 0m2 -h aej Beboe eej endom T boga e G a ea ø ge BBRej medde e e A b 2 H ed e B,H ed e Hoedbgbebga ea 169m2 B z one 137m2 A men and n an æg( d g eo en g ) Kæ d a ea 0m2 e age age Fæ e p a Udn 169m2 Bo ga eaa A øb p de and n en 36m2 enean æg And ebgn Fj n a me b o a me( ad a em -h aga age 36m2 Va me n a a on e a m u an æg) 1968 Op ø ombggeå BBRej medde e e Bgn a ea ø ge ada o Vu d ogej endomæ d a 2014 O en gu d p O en gej endomæ d H ag æ d E ej bo gæ d G ag ej dæ d a G a e o æ d Dhen e boga e,d an e ehodanbo g endommen endom pe Måben e I ø ge Kommune Ma n Zone a u Vand Vej K oa Lo a p an23, 2 T behø Dea a,a ø gende edeæ endehå deh dea og øø emed ø g( ab a ) E om um S emen,d b m G am,i ndb gn o nm S emen,tø e umb m E ec o ux,op a ema nem S emen,kø e abm S emen,emhæ em,s emen,va ema nem AEG,Komb o nm S emen Ø ge edeæ endehå deh dea og øø emed ø g e V on2 1 E SO EL Hhen eø g ej endommenb ad bogen GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de2

6 Ad eerandag6,2620a b Kon an p Sagn 275MN udg md 4 F ho d F p æm en,d ndgåej udg enba epå Sæ g ej endom hot gf A S P æm endæb and-oghuej,h udodæe SampJa I ne Ja Rø adeja F beho ddhen e de e ggende bud F b uga hæ geudg Å ga me b ug Udg Da o19 07 And e ho daæen gbe dn P 1j anua2008am geej endommebe ggende b z oneom udgapun om åde a c eom e e u enede,j 1, on 507a7j un 2006om ænd a oom u enej dnæ æ endeej endom å edep de n on om åde a c eom e e u ene Le e u en u en om ggo ede n em nd e um,men ne ægn om u ene D dea nea øba ån e agehøj de,a a e æ d ena en eudg,do g50 en geog100 æg e æ, educ e aca33% ca25% p oden a med1% p åom ø gea a e m 2009 F b ug Udg enb egneå 2014 endommenp mæ ea me defj n a me b o a me( ad a eme a m u an æg) Op n ne amm asæ g ene eå b ug Denå geudg ean åe 8, - Ø geudg ed ø endeej endommend oged geho de e Købgø eopmæ om på,ad æ eudg en g,and,e op g gee na n an æg, e and e b uga hæ ge ho dam øbendeed geho de e,ogad eudg e emgåah en a gop en b uga hæ geudg e ej udg T and app bgge en gennemga,e n a a on app ogen g mæ n T and app ogand ebgge en app D e gg and app med ho d a a ek2ogk3d e ggb gge e n app ed ø endeej endommen E n a a on app D e gge n a a on app med ho d a a ek2ogk3 En g mæ n D e ggen g mæ n a01 04 meden g a a one V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de3

7 Ad eerandag6,2620a b Kon an p udg 1å endoma Hu endomæ d a Reno a on An enne en G ej en Ro ebe æmpe e Vej be n udg a 1å pan eb eeoga g pan eb ee Sagn 275MN udg md 4 Da o19 07 P å Kon an behoedøb Kon an p udbe a Ha ej e p æm e T n a g a øde Om o n øb ådg ( e),an åe Ia Gæ duden øbeummen I en B egn ab u o ne opåbagg a anda d nan amæ geop n om nan Dgø eopmæ om påaej endommæg en h o en emåammen æggeej udg medb u o ne o de edena neb u o ne o de eneden om a å edea ene nan om o n D a ej udg en ægge denne de e ab egnedenam edemåned gebo gudg H udo d æ e b uga hæ geudg Udbe a 165 B u oe ej udg md åNe oe ej udg md å 29, 95% B u oudg en gmeddenam ede de e bemeden anda d nan uden ad agoge u ej udg, b uga hæ geudg am øbende ed geho de ene oudg en gmedb u oudg ene ad aga a emæ g ad agdad a eom en anda d nan, den e æ de e unneopnå S anda d nan S anda d nan enuda bej deud a ø gende udæ n Kon anudbe a på5% aden on an e øbeum op e næ me e 5 dogm n mum 25 Dop age ea ed ånop denma ma e åneg æne denpågæ dendeej endom a eg e oom ea ed ånog ea ed ob ga onm Løbe den30å Lånee on ba ob ga on ånmed a en e,da d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låneba epåd hø endeob ga on,h u 100e næ me eh B egn da o ea ed ån19 07 F e øbeummenb egneebo g ånlånehaen øbe dpå30å Lånea d ageo he e øbe dene annu e p nc ppe Låne a æ e u pa,og en en a æggeh a a den1 2,1 5,1 8og1 1 1om deennemn g en eade6ene eo en ggj emåned Na ona ban en a n eud ån bo g må ønmod ag em Gennemn en enop e næ me e a ep ocenog ægge3p ocen po n Næ æ end en epåbo g ånba epådeennemn g en e p oden Sæ geop n om nan Ihenho d oom m d a aej endom m måej endommæg en euda bej dee adeuda bej de nan ag, geom ej endommæg en emå m d e nan V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de4

8 Ad eerandag6,2620a b Kon an p Sagn 275MN udg md 4 Da o19 07 Op n om e ende ån,dano agepå ebe e Lå a Rea ed pe N dea ed F1Ren e pan ån Kon an ån V on2 1 E SO Re gæ d Ob e gæ d Kon an - Va u a Ren e 1å æ d Kon på d de e DKK 0, Re - ÅOP Sa do a øbe d d agon o 25, 25 0, 92 Sæ geo age e å Ga an - Kon an e e egu Ja GHTDE-F mu a enau eadan endommæg en S de5

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere